Research & Innovation 3D GLOBE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Research & Innovation 3D GLOBE"

Transkript

1 Research & Innovation 3D GLOBE MMD Odense, 1.sem Dansk Web A, Gruppe nr. 5. Vejledere: Pernille Christiansen, Kirsten Kasch, Adam Montandon & Peter Storm-Henningsen Kirstine Christiansen, Steffen Christensen, Yrsa Jensen, Klaus Nielsen & Sanni Johannessen Projektets URL: eller

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Produktbeskrivelse... 3 Problemformulering... 3 Desk Research GestureTek D Depth Sensing... 4 HoloTrack Frame... 4 AirTrack Hand Tracking... 4 Multi-touch Table Screens... 4 Delkonklusion... 4 Metoder... 5 Idégenerering... 5 S.W.O.T.-analyse... 5 Kvalitative analyser... 5 AIDA... 5 Medieplan... 6 Målgruppe... 6 S.W.O.T.-analyse... 6 S.W.O.T.-modellen... 7 AIDA-modellen... 8 Visuelt design... 9 Interessenter/Stakeholders Stakeholderkortet Medieplan Konklusion Litteraturliste

3 Indledning Computeren startede som en dyr, stor og besværlig maskine, som kun de færreste havde adgang til. I dag er virkeligheden en helt anden. Computeren er blevet hvermandseje og de fleste har minimum én med sig overalt, i form af en smartphone eller en bærbar computer. Brugen af computere er heller ikke længere begrænset til mus og tastatur. Vi bruger flere computersystemer i løbet af en dag, end vi egentligt er klar over. Når vi f.eks. kører bil, er der op til flere computere til vores hjælp. På samme måde findes der utallige situationer, hvor vi får hjælp af en computer, selv om vi ikke er bevidste om det. I fagudtryk hedder det "Pervasive Computing", og det er et område med stor udvikling. GestureTek Inc. er en af de virksomheder der er førende på dette område, og deres hovedområder er uddannelse, sundhed og spil. Vi har inden for området uddannelse, udviklet en idé til et produkt. 2

4 Produktbeskrivelse Produktet består af en digital globus. Globussen bliver projekteret som et hologram og kan betjenes ved hjælp af hånd- og armbevægelser. Der bliver benyttet teknologi fra GestureTek Inc. til både betjeningssystem og til hologram. Den digitale globus skal være mobil, så den kan hentes ind i et undervisningslokale på samme måde som en traditionel globus. Den digitale globus adskiller sig fra en traditionel globus ved, selvfølgelig at være digital, men også ved at kunne projektere bl.a. vejrkort, højde- og dybdeforskelle og landegrænser. Produktet kan hente oplysninger fra internettet og har derfor adgang til detaljerede oplysninger om alt lige fra lande og kontinenter, til selve planetens sammensætning. Dette giver den digitale globus langt flere funktioner, hvilket gør den mere anvendelig i flere sammenhænge. Den digitale globus er naturligvis dyrere end de non-digitale vi kender fra i dag, men brugbarheden af den digitale udgave åbner for nye muligheder. Skolefag som geografi, samfundsfag og historie kan uden tvivl have gavn af den digitale globus. Ved at kunne projektere f.eks. klima og befolkningsgrupper direkte på den digitale globus, giver det eleverne en langt bedre forståelse af undervisningen. Det øger elevernes indlæring og hjælper dem til en bedre forståelse af vores planet. Globussen skal kunne betjenes af både elever og lærer på så mange klassetrin som overhovedet muligt. Så ved at betjene globussen på den mest naturlige måde, med bevægelse af hænderne, kan globussen betjenes af alle, lige fra folkeskolens første klassetrin, helt op til på landets universiteter. Produktet vil især være til stor hjælp hos de helt unge elever i folkeskolen, da de stadig har meget at lære. Ved at give dem et spændende alternativ til tavlekortet og den traditionelle globus, vil de f.eks. lære landenes placering hurtigere. På landets gymnasier og universiteter er der stadig mange elever, der har svært ved at placere de forskellige lande og derfor kan den digitale globus også her være til hjælp. De udvidede funktioner på produktet (vejrkort, klima, befolkningstæthed, m.m.) vil være til stor hjælp på de enkelte uddannelser. Problemformulering Vi vil gerne belyse behovet for en digitalisering af undervisningen inden for fagene geografi og samfundsfag. Hvilken teknologi skal der bruges? Hvordan skal det projekteres? Hvad skal læringsmålene være? 3

5 Desk Research GestureTek GestureTek har lavet nogle teknologier, der gør det muligt at kontrollere forskellige ting på en skærm, uden at man er nødt til at røre ved noget eller have noget på. Vi henviser til billeder i bilag 4 og 5. 3D Depth Sensing 1 Noget af det de har lavet hedder 3D Depth Sensing, hvor man vha. et kamera, der opfanger bevægelser, kan navigere sig rundt på et computersystem. På den måde kan man stå omkring 2 meter væk fra skærmen og stadig kontrollere cursoren. HoloTrack Frame 2 En anden ting de har lavet, er HoloTrack Frame, som gør det muligt at kontrollere en cursor på en skærm ved hjælp af en ramme. Man er ikke nødt til at røre ved noget, have noget på eller holde noget. Man kan bare bruge sine håndbevægelser indenfor rammen. Fordelen ved denne teknologi er, at det er ligegyldigt hvor langt væk man står før det virker og rammen er uafhængig af skærmen eller projektorens størrelse. AirTrack Hand Tracking 3 Denne teknologi er næsten den samme som HoloTrack Frame. Denne er bare mere mobil og har ikke en hel ramme man skal forholde sig til. Man skal bare bevæge hånden over den. Så finder den med det samme ens finger. Multi-touch Table Screens 4 GestureTeks Multi-touch Table Screens gør det muligt at to mennesker kan tegne og flytte på ting samtidigt. Den enes handling forstyrrer ikke den andens. Delkonklusion Ved at tage nogle af de teknologier GestureTek allerede bruger, tilføje eller fjerne forskellige ting, bliver det muligt at skabe 3D Globe. For det første skal globussen være i 3D, hvilket er en tilføjelse. Hertil kan man tage idéen i 3D Depth Sensing og kombinere det med en hologramvisning, for på en eller anden måde skabe en funktion der virker i 3D. Et hologram er ikke noget man kan tage og føle på. Det er kun noget man kan se, derfor kunne man bruge noget fra HoloTrack Frame og AirTrack, hvor man uden at røre ved andet end luften, kan kontrollere et element. På globussen skal det også være muligt at flere kan bruge den samtidig, uden nogen påvirkning fra hinanden. Til dette kan vi bruge teknologien fra Multi-touch Table Screen, hvor der kan stå flere mennesker ved samme objekt og stadig være uafhængige af hinanden. 1 ( kl. 17:20) 2 ( kl. 11:57) 3 ( kl. 12:17) 4 ( kl. 18:46) 4

6 Metoder Idégenerering Vi har i gruppen valgt at bygge vores idégrundlag på baggrund af mindmapteknikken. Vi valgte ikke at opstille et reelt diagram og fik hver især til opgave at tænke over et koncept vi syntes passede til projektets kriterier. Via oplæg fra hvert enkelt gruppemedlem kombinerede vi idéerne og fokuserede på styrkerne og svaghederne ved de respektive idéer. Vi valgte denne fremgangsmetode, da kriterierne for opgaverne (ifølge os) begrænsede muligheden for vidt forskellige idéer væsentligt. Resultatet blev også idéer, der i højere grad lænede sig op ad hinanden, hvilket hurtigt skabte enighed blandt gruppens medlemmer om en passende løsning til opgavens kriterier. S.W.O.T.-analyse Ydermere har vi benyttet os af en S.W.O.T.-analyse, der opstiller konceptets styrker, svagheder, muligheder og trusler, hvor der samtidigt vises de interne og eksterne forhold. Vi kan ved analysen danne et grundlag for markedet og konkurrencedygtigheden for konceptet. Kvalitative analyser En anden metode vi har valgt at benytte os af, er kvalitativ analyse. I stedet for en kvantitativ analyse, i form af spørgeskemaer, valgte vi at fokusere på personer, der dagligt ville kunne benytte sig af vores koncept. Da vi vurderede at diverse skoler i første omgang ville gavne mest af vores koncept, har vi valgt at tale med to lærere (Connie Kjærgaard og Hans Nissen) på hhv. Odense Tekniske Gymnasium og Middelfart Gymnasium og derved få en holdning til konceptet, da det i teorien kunne få en indflydelse på deres arbejdsgang i skolehverdagen. Der blev opstillet få men præcise spørgsmål i form af personligt interview samt interview via . AIDA AIDA-modellen er taget i brug for at opstille eventuelle idéer til hvordan vi kan skabe interessen omkring vores koncept. I bund og grund danner modellen strategien for at skabe et blikfang omkring vores produkt, som skal lede til salg til brugeren i sidste ende. Konceptet skal altså promoveres på den rigtige måde, for at ramme den forventede målgruppe. 5

7 Medieplan Ved at lave en medieplan, har vi fået et overblik over de økonomiske problemstillinger ved vores koncept, samt eventuelle fremgangsmetoder for at promovere og evt. indgå i samarbejde med andre firmaer, der i sidste ende kunne være behjælpelige med bl.a. finansiering af konceptet. Generelt viser vores medieplan en eventuel strategi for at få indført konceptet på markedet på bedst mulig vis. Målgruppe Vi har på basis af AIDA og S.W.O.T.-analysen fastlagt følgende målgrupper for konceptet: Vores primære målgruppe er folkeskoler og institutioner der tilbyder geografi, historie og samfundsfag. Vores sekundære målgruppe er brugerne af applikationen. Vi har på baggrund af vores undersøgelser kunne placere disse ved at gå ud fra data indsamlet på følgende kriterier: Hvem har og hvornår har man geografi, samfundsfag og historie? S.W.O.T.-analyse Vi har i dette afsnit benyttet os af SWOT-analysen, der er en brugbar metode til at planlægge vores koncept. Ved at opstille styrker, svagheder, muligheder og trusler, kan vi danne os et overblik over markedet. Vi kan vha. styrker og svagheder præcisere vores fokus mht. hvilke brugere der kunne have interesse i vores koncept. Eksternt kan vi se hvilke muligheder der er for fremtidig udvikling, samt hvor der skal ske eventuelle forbedringer eller anderledes promovering i form af truslerne, der kan finde sted for selve konceptet. 6

8 S.W.O.T.-modellen 5 På baggrund af vores SWOT-analyse ser vi skolerne som en ganske åbenlys interessent. Simplificering af undervisningen vil vægte en stor del af interessen, idet en masse information kan samles i ét apparat. Det vil være nemmere (for f.eks. en lærer) at illustrere i undervisning, da der ikke skal bruges ressourcer på print og andre skriveredskaber. Ydermere vil der være en lang række muligheder for fremtidigt samarbejde med nogen af de førende virksomheder indenfor informationssøgning. Google kunne som eksempel kombinere deres Google Maps 6 og/eller Google Earth 7 med konceptet og derved skabe meget stærkt undervisningskoncept i form af konstant opdaterede informationer. Dette kunne bl.a. være nyttigt i geografiundervisning, da information om demografi og andre relevante emner ville være let tilgængelige. I en senere udvikling ville der også være mulighed for at videreudvikle konceptet og gøre brug af det i andre offentlige sektorer. Sygehuse kunne finde det nyttigt i form af røntgenfotografering og andre opgaver der skal udføres/analyseres i det anatomiske. Google har udviklet programmet

9 Google Body 8, hvilket kunne være en mulighed at kombinere med vores koncept. Derved kan læger arbejde interaktivt med f.eks. kropsscanninger i røntgenformat. Dog er der også et par trusler at tage i betragtning ved konceptet. Danske folkeskoler kunne muligvis se indføring af konceptet som en unødvendig luksus og se sig tilfreds med de traditionelle tavler og overheadillustrationer. Finansiering vil også spille en stor rolle, da det er det offentlige, der primært vil være målgruppen. Og finder finansieringen ikke sted, vil der sandsynligvis prioriteres anderledes. Til sidst er der behovet for plads, da det er et interaktivt værktøj. Det vil sætte en begrænsning og i første omgang kun gøre det attraktivt for større foredragssale eller andre former for store rum. AIDA-modellen (Bilag 2) Business to Consumer Ved at bruge AIDA-modellen fandt vi ud af, at når man bruger fakta-baserede argumenter, mener vi, at kunne få skabt den forventede reaktion fra målgruppen, som er at købe vores produkt. Det er vigtigt, at vi sørger for at få den rette promovering af produktet, hvor vi kun fortæller de positive sider ved 3D Globe. Vi har i tankerne, at der skal bruges reklamer i form af og banner på f.eks. undervisningsministeriets hjemmeside eller relevante samarbejdspartnere. I kampagnen vil vi vise vores logo sammen med et slogan, for at få det helt rigtige budskab ud, så man føler at det kommer fra den rigtige kilde. Man kunne evt., da det er et af de mere dyre produkter, tilbyde kunden 10 % rabat på det første køb. Vores mål med vores kampagne er at vi skal få skoler m.v. til at indse, at de har brug for denne nye måde at undervise på. Ligeledes er det er en ny og sjov måde at lære natur/teknik og for skolerne ville det være en billigere måde at undervise på i længden, da man slipper for at købe bøger til det givende fag, hvor 3D Globen kan bruges. Det sparer også på brugen af papir og er dermed også godt for vores miljø. Det ville dermed også gøre, at skolerne er mere miljøbevidste. Business to Business B til B er også en meget vigtig del af vores 3D Globe. For samarbejdspartnere (såsom Google) kan det også konkluderes, at man derigennem har nemt ved at indhente oplysninger om lande i form af billeder m.m. Man har hele klassens 8 8

10 opmærksomhed netop fordi eleverne ikke sidder og kigger ned i en bog, men holder fokus på produktet 3D Globe. Visuelt design I det visuelle design har vi valgt at bruge AIDA-modellen og er kommet frem til at bruge en lidt mere moderne globus end den traditionelle, som vi kender den i dag. Det er også derpå vi har forbundet vores farvevalg af vores 3D Globe og holdt det meget simpelt når det er i inaktiv mode. Når 3D Globe så er i aktiv mode, har vi valgt at den grønne farve kommer frem og giver os en illustration af et land/kontinent som f.eks. Brasilien/Sydamerika som vist på illistrationen nedenfor. 1. Her vises hvordan globussen kan berøres med multi-touch 2. Her vises et eksempel på at valgt land/kontinent (f.eks. Brasilien/Sydamerika) bliver forstørret, og information om landet bliver vist. 9

11 Interessenter/Stakeholders Ud fra vores baggrundsundersøgelser og relation af vores koncept, har vi kunnet grundlægge et udvalg af stakeholders. Blandt de definerede er: GestureTek, skolerne, lærerne og forbrugerne (eleverne), investorer og samarbejdspartnere. Disse er baseret på interne og eksterne, penge og ikke pengebaserede grupper, som vist i modellen nedenfor. Stakeholderkortet Stakeholders udarbejdet efter principperne for stakeholderkortet fra figur 2.1 s. 34 i bogen International Markedsføring 9. Medieplan Konceptet 3D Globe kan ses ud fra to modeller for strategi. Der er den ene side blue ocean, hvor det er nye teknologier, der ikke allerede bruges i denne sammenhæng og så der red ocean strategy ud fra at produktet allerede findes i form af almindelige globusser og bøger. Vi baserer vores 3D Globe lidt som eksemplet om Build-A-Bear -konceptet 10. På baggrund af dette kan vi sammensætte følgende medieplan. 9 International Markedsføring emne: Virksomhedens ressourcer og kompetencer, trojka, 3. udgave af Poul Erik Christensen, Henrik Kjær og Helle Kjær 10 International Markedsføring emne: Mål og strategier s

12 For at skabe den bedste og mest omfattende opmærksomhed på produktet vurderer vi at en testgruppe i form af én eller flere skoler vil blive tildelt projektet til test og evaluering. Samtidigt skal der udarbejdes en pjece til skoler og institutioner der udbyder fagene vores projekt dækker over. Vi vil ud fra erfaring med markedet anbefale en digital version, da denne i sidste ende vil betyde færre udgifter til markedsføring. Da der er stor fordel i at fange interessen ved lærerne vil Danmarks Lærerforening (DLF) 11 være et godt sted at markedsføre igennem. Nogle gode steder at få projektet distribueret er igennem forlaget Gyldendal samt Systime 12. Specielt Systime har en afdeling, der direkte er målsat udvikling af undervisningsmateriale. Man ville også kunne skabe kontakter og samarbejdspartnere inden for området, som ville kunne give basis for det bedste undervisningsmateriale projektet skal udbyde. En anden distributionskanal ville være Google, som i vores tilfælde, ville gå ind og blive en afgørende partner i udviklingen af projektet, da ét af kravene til projektet er, at kunne vise og bruge Googles teknologier. Hvis der kan skabes en opmærksomhed ved de overstående interessenter, vil omkostningerne til dette projekt være mere baseret på produktionen af projektet, samt lønningerne til udviklerne. Lønningerne til de enkelte interessenter ville kunne betales i form af navngivning på projekt. Specielt Google ville kunne drage stor fordel af projektet i og med denne kobles op og udvikles i tæt samarbejde med Googles teknologier. Eksempelvis kunne projektets indpakning promoveres med referencer af interne partnere såsom Google (se bilag 3). Afslutningsvis vil vi fremhæve at et overskud skal hentes ved den primære målgruppe, som i dette tilfælde er skolernes IT-afdelinger. Dette konkluderer vi ud fra vores interview med bibliotekar Connie Kjærgaard (se bilag 1). Samtidig vil vi åbne spørgsmålet: Skal projektet være en applikation baseret på licenser eller reelle versioner? Dette skal researches yderligere og nærmere for at finde den rette løsningsmodel for GestureTek, men det er klart at anbefale en løbende indtjening frem for engangsbeløb ( kl ) 12 ( kl ) 11

13 Konklusion Ud fra brug af adskillige diverse modeller og efterfølgende analyser, har vi fået et bedre indblik på hvordan vores koncept 3D Globe kan gebærde sig på markedet. Vi har brugt GestureTeks nuværende løsninger som grundelement for at kunne producere vores koncept og ser store muligheder i en videreudvikling (evt. i samarbejde med større informationsfirmaer). Det primære formål var at udvikle et holdbart apparat, der kunne bruges i forbindelse med information og læring. 3D Globe vil derfor være egnet til f.eks. skoler hvori naturfag er en del af skemaet (geografi, samfundsfag og historie). Ydermere er der stort potentiale i samarbejde med giganter som f.eks. Google, der er overlegen på informationsområdet. Dette vil kunne sikre en synkronisering og opdatering af informationer, der vil projekteres fra 3D Globe og derved sikre at konceptet ikke bliver forældet. I en senere sammenhæng ser vi også store muligheder for at overføre funktionerne i 3D Globe til underholdningsbranchen (f.eks. spilbranchen) og finder det oplagt, da konceptet er bygget på interaktivitet og brugervenlighed. Desuden ville netop interaktivitet og brugervenlighed også være attraktivt for sundhedssektoren, der vil se helt nye muligheder i f.eks. røntgenfotografering. Vi har altså udviklet et koncept, der har uanede muligheder for udvikling indenfor diverse brancher. 3D Globe danner grundstenen for et nyt læringsredskab, der kan være med til videredele informationer i takt med at der bliver sparet ressourcer, da der ikke skal bruges print, skriveredskaber eller simultant tændte apparater. 3D Globe samler altså adskillige apparaters egenskaber i ét center. 12

14 Litteraturliste 1. International markedsføring emne: Mål og strategier trojka 3. udgave af Poul Erik Christensen, Henrik Kjær og Helle Kjær. 2. International markedsføring emne: virksomhedens ressourcer og kompetencer trojka 3. udgave af Poul Erik Christensen, Henrik Kjær og Helle Kjær Links 1. ( kl. 17:20) 2. ( kl. 11:57) 3. ( kl. 12:17) 4. ( kl. 18:46) 5. ( kl ) 6. ( kl ) 13

15 Bilag 1 Desk Research til medieplanen På baggrund af vores field research, har vi valgt at lave en yderligere desk research af de to forlag, som vi fik oplyst under vores interview. Vi kommer frem til at ikke alene sælger Systime bøger, men de har en hel afdeling, der står for udvikling af undervisningsmateriale. Dette gør det muligt at konkludere at en sådan partner ville være ideel for projektet. (d kl ) ( kl ) Field research til medieplanen Vi har i et interview med Odense Tekniske Gymnasiums bibliotekar, Connie Kjærgaard, fået oplyst informationer, der holder sig til kvalitative fakta omkring skolernes indkøb af fagbøger, elektroniske versioner m.v. Connie oplyser, at bogindkøb foretages hos forlagene Gyldendal og Systime. Hun oplyser under vores interview at, i mange tilfælde samarbejder bibliotek og IT-afdelingerne på skolen omkring indkøb af software og bøger. Da 3D Globe er en kombination af begge dele, må vi i dette tilfælde antage at det vil det være IT-afdelingen, der ville varetage indkøb af projektet. Bilag 2 Attention 1. En helt ny og spændende måde at lære på. Interest 1. Dette er fremtiden! 2. Spar penge 3. Kan opkobles med Google Earth så den kan opdateres i takt med andre lande i form af billeder, veje m.v. Desire 1. Globe skal man kun have én af. Det betyder, at man slipper for at have en bog til hver eneste elev. 2. Du har hele klassens opmærksomhed, da de ikke skal sidde og kigge ned i bogen for at følge med i undervisningen. 3. Ved at klikke på det land undervisningen omhandler, vil landet blive vist i større format. 14

16 Action % rabat ved bestilling af Globe ved første møde Bilag 3 15

17 Bilag 4 Bilag 5 HoloTrack Frame Airtrack Hand Tracking 16

18 Bilag 6 Gruppeevaluering Fremlæggelse af ideer: Mandag startede vi med at fremlægge vores ideer til hinanden i gruppen. Vi havde ca. 13 gode idéer og den ide som så til sidst blev valgt, var så vores 3D Globe, hvilket vi alle var meget enige om. Uddelegering af opgaver: Mandag middag sad vi sammen og snakkede om vores nye produkt og hvad der skulle gøres osv. Vi satte en samtale i gang om opgaver og gruppemedlemmerne fik så lov til selv at vælge hvad de ville lave. Alle var enige og vi blev enige om, at vi ville være hjemme på vores egen bopæl og lave opgaverne. Der blev ligeledes aftalt, at vi skulle holde Skype-møder hhv. kl. 9:00 og kl. 16:00. Dette blev også overholdt, men allerede ved det første Skype-møde kunne vi høre på folk, at nogen ikke havde fået lavet noget overhovedet på den opgave de havde valgt og da den opgave, som de havde valgt, var en af de vigtigste elementer for at vi kunne komme videre i vore rapport, havde vi et stort problem. Én af de opgaver der ikke blev lavet, blev givet videre til en anden person, der havde lavet sin del af opgaven som aftalt. Personen sad så og lavede en ekstra opgave. Da den var lavet og den kun skulle udspecificeres, fik vi erfaret i løbet af dagen (via Skype), at personen heller ikke kunne lave opgave nr. 2 og det satte så opgaven yderligere tilbage. Det resulterer i, at nogen af os i gruppen besluttede, at hvis man ikke kunne lave det man blev bedt om, er man ikke selvstændig nok til at være hjemme med opgaven og gruppearbejdet bliver fuldført på skolen i stedet for. Samarbejde: Der var ikke et godt samarbejde i gruppen. Enten sad folk på Facebook og spillede, læste mails osv. Ellers sad de bare og brugte tiden på alt andet. Vi blev enige om at blive i skolen onsdag til vi kunne se en fornuftig sammenhæng i rapporten, da vi var nogen i gruppen som vægter projektet højt. Vi var 3 tilbage da kl. var 15:00 ud af en gruppe på 5 personer. Vi gik derfra kl. 17:00 Alt i alt: Vi mener at én af de ting som er gået galt er, at vi ikke var strukturerede nok. Vi skulle f.eks. have lavet desk research sammen, så vi vidste at den 100 % ville blive lavet. 17

19 Kirstine Christiansen Steffen Christensen Yrsa Jensen Klaus Nielsen Sanni Johannesen Dato: kl. 12:00 18

Interaktivitet under vores fødder

Interaktivitet under vores fødder Interaktivitet under vores fødder Hvad sker der, når alle overflader bliver hyperoverflader? Obligatorisk projekt i Kommunikation og Virksomheden (+ Design, Interaktionsudvikling & tidligere erfaringer)

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Jakob, Muharrem, Nicolette og Van Research & Innovation 14.10.11

Jakob, Muharrem, Nicolette og Van Research & Innovation 14.10.11 Research & Innovation 3D Virtual Class virtualclass.mjeldecs.com MMD Odense Vejleder: Kirsten Kasch, Adam Montandon, Peter Storm-Henningsen og Pernille Christiansen Gruppe 12: Jacob Mjelde, Nicolette Axelsen,

Læs mere

Portfolio Web:

Portfolio Web: Portfolio Web: http://sann3737.mmd.eal.dk Af: Sanni Maria Lindberg Johannessen Dato: 30. maj 2013 EAL MMD Odense Vejledere: Kristin, Thomas & Pernille Anslag: 1921 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund...

Læs mere

The Business Model Canvas. Af Louise Skovgaard Ann Sophie Lindskjold Mads Kristian Skærbæk Louise Hrouda-Rasmussen Sia Frost

The Business Model Canvas. Af Louise Skovgaard Ann Sophie Lindskjold Mads Kristian Skærbæk Louise Hrouda-Rasmussen Sia Frost The Business Model Canvas Af Louise Skovgaard Ann Sophie Lindskjold Mads Kristian Skærbæk Louise Hrouda-Rasmussen Sia Frost Board Designet for: Applikation & virksomhed Designed by: Local Communications

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere

Kulløse Miljømesse. Nikolaj, Tobias og Jesper

Kulløse Miljømesse. Nikolaj, Tobias og Jesper Kulløse Miljømesse Nikolaj, Tobias og Jesper I denne rapport vil vi forklare hvordan vi lavede en reklame som handler Kulløse Miljømesse samt hvordan vi afprøvede den og fik resultater. Dette er et projekt

Læs mere

Event. Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning. Navne: Carina, Heise, Peter. Kommunikationsteori: Navne: Carina, Heise, Peter

Event. Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning. Navne: Carina, Heise, Peter. Kommunikationsteori: Navne: Carina, Heise, Peter Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning Event Formål: Navne: Carina, Heise, Peter Vores formål var at bygge et sammenhold i afdelingen samt at lave et markedsføringsprojekt for uddannelse HTX. Grunden til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 05/06 Selandia-CEU,

Læs mere

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF AT 2 ligger lige i foråret i 1.g. AT 2 er det første AT-forløb, hvor du arbejder med et skriftligt produkt. Formål Omfang Produktkrav Produktbedømmelse Opgavens

Læs mere

i3board MULTIBRUGER ANVENDELSE MED OP TIL 10 SIMULTANE BERØRINGSPUNKTER

i3board MULTIBRUGER ANVENDELSE MED OP TIL 10 SIMULTANE BERØRINGSPUNKTER i3board MULTIBRUGER ANVENDELSE MED OP TIL 10 SIMULTANE BERØRINGSPUNKTER i3board MULTIBRUGER ANVENDELSE MED OP TIL 10 SIMULTANE BERØRINGSPUNKTER Sammenlignet med traditionelle whiteboards indeholder i3board

Læs mere

Komm/it eksamensprojekt. RAPPORT. Christoffer, Frederik, Mathias og Martin.

Komm/it eksamensprojekt. RAPPORT. Christoffer, Frederik, Mathias og Martin. Komm/it eksamensprojekt. RAPPORT Christoffer, Frederik, Mathias og Martin. 1 Indledning. Vi har valgt at lave reklame for turistlivet på Lolland, fordi at vi ikke har så mange turister hernede, som vi

Læs mere

HTX BUBBLEFUN EVENT

HTX BUBBLEFUN EVENT HTX BUBBLEFUN EVENT - 2015 PLAKAT RAPPORT VIDEO Lavet af: Andreas Heise, Mathias Larsen Indledning Denne rapport er delt op i 2 dele. Da den er udarbejdet fælles i klassen og internt i grupper. Del 1 er

Læs mere

program * opsamling * skype foredrag * online markedsføring

program * opsamling * skype foredrag * online markedsføring dagens program * opsamling * skype foredrag * online markedsføring opsamling visuel identitet * hvad synes I? * pitch * s/h + negativ * farver Logo Logo Logo Web Tryk #0000ff Pantone Blue 072c C 100 M

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp Kost ved slidgigt Case 2. Personlig fysisk hjælp Problemobservering Sygdommen slidgigt også kaldes artrose er den mest udbredte led sygdom overhovedet, det kan medføre voldsomme smerter. Sygdommen påvirker

Læs mere

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2 1/ Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Dokumentation... 4 Hjemmeside og logo design... 14 Valg af skrifttype... 15 AIDA... 16 Arbejdsroller og opgaver... 17 Logbog for vores proces (Ugevis)... 19 Konklusion...

Læs mere

Problemformulering Hvordan evaluere man i IBSE, når produktet ikke er kendt på forhånd?

Problemformulering Hvordan evaluere man i IBSE, når produktet ikke er kendt på forhånd? Professionsprojekt Per Theill Lauritsen AMxxxxxx Indledning Denne praktik forløb på Skipper Clements Skole. Jeg havde i denne praktik 1. klasse til matematik, 3. klasse til matematik og natur/teknik og

Læs mere

Navn: Skole: Anslag: Emne: Klasse: Dato: URL:

Navn: Skole: Anslag: Emne: Klasse: Dato: URL: Veronicas Portfolio Navn: Veronica Brun Jensen Skole: Erhvervsakademiet Lillebælt Anslag: 9.665 Emne: Obligatorisk Porfolio Klasse: Web B, 2012, 1 sem. Dato: 3/1-13 URL: http://vero0027.mmd.eal.dk/portfolio/index.html

Læs mere

Forside 1: Bagside og bogryg:

Forside 1: Bagside og bogryg: Bagside og bogryg: Bagsiden og bogryggen er lavet i de samme farver som forsiden for at opnå et gennemgående og sammendhængende look. Stregen som skal forestille jernbanen er også fortsat på både bogryggen

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely Bannerpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/bannerpage/ Landingpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/ René Skovgaard Andersen cph-ra73@cphbusiness.dk Stig Hamborg Nielsen cph-sn9@cphbusiness.dk

Læs mere

Computerspil som vindue til læring

Computerspil som vindue til læring Computerspil som vindue til læring Space Marines Stave Challenger Series Af Nikolaj Egholk Jakobsen og Suayb Köse Roskilde Tekniske Gymnasium Informationsteknologi B 9/1 2014 1 Indledning Analyse Danmark

Læs mere

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe....6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Farver Form AIDA.... 10 Attention Interest Desire Action

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Foranalyse. Cupcakes. MulB 2.Semester 2014. Gruppe. Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen

Foranalyse. Cupcakes. MulB 2.Semester 2014. Gruppe. Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen Foranalyse Cupcakes MulB 2.Semester 2014 Gruppe Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen Brancheanalyse: Michael Porter har udviklet 5 Forces modellen til at belyse 5 elementer,

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

Research & Innovation projekt 1.1. d. 20. april 2012 Telepresence Intergration af real-tids kommikationsløsning. Indledning... 4. Research...

Research & Innovation projekt 1.1. d. 20. april 2012 Telepresence Intergration af real-tids kommikationsløsning. Indledning... 4. Research... Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Research... 5 Internetsøgning... 5 Spørgeskemaer... 5 Produktbeskrivelse... 6 Delkonklusion... 7 Analysemodel... 7 Near future/far future... 7 SWOT- analyse... 8 De

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kom/IT: Børn, unge og sundhed

Kom/IT: Børn, unge og sundhed Kom/IT: Børn, unge og sundhed Afsluttende opgave Kom/It Roskilde HTX - Af Joakim Herrestrup Indhold Afsluttende opgave Kom/It Roskilde HTX... 1 Case:... 3 Planlægning:... 3 Målgruppe:... 3 Produkt/medie:...

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

20-01-2015 Computerens. anatomi. Vores portfolio. Marcus Niebuhr og Kevin Matin ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

20-01-2015 Computerens. anatomi. Vores portfolio. Marcus Niebuhr og Kevin Matin ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM 20-01-2015 Computerens anatomi Vores portfolio Marcus Niebuhr og Kevin Matin ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Case: Den industrielle udvikling der har været de seneste år har resulteret i at langt de fleste

Læs mere

Automatisk Guitartuner. Der skal foretages desk research såvel som field research.

Automatisk Guitartuner. Der skal foretages desk research såvel som field research. Markedsundersøgelse Metode Der skal foretages desk research såvel som field research. o Hovedvægten vil blive lagt på desk research til at skaffe alle nødvendige oplysninger. o Det vil blive suppleret

Læs mere

Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling

Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling Introduktion På baggrund af projekt ny service, er der udviklet nogle værktøjer til inddragelse

Læs mere

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen 15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen Forord Vi har tilmeldt os konkurrencen fra Tandlægeforeningen, om at lave en kampagne for at få flere unge til at tage til tandlæge.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 10/11 HTX

Læs mere

Julian Lykke, Allan Paulsen, Maria Vesterby & Sissel Møller. C h e a p E a t A p p

Julian Lykke, Allan Paulsen, Maria Vesterby & Sissel Møller. C h e a p E a t A p p C h e a p E a t A p p Julian Lykke, Allan Paulsen, Maria Vesterby & Sissel Møller Ideskabelse, udvikling og producering af en App til resturationsbranchen, for at få de unge ud at spise. Erhversakadami

Læs mere

Til markedsanalyse er der knyttet en række begreber. Her vil kun de vigtigste blive omtalt.

Til markedsanalyse er der knyttet en række begreber. Her vil kun de vigtigste blive omtalt. Begrebsapparatet Til markedsanalyse er der knyttet en række begreber. Her vil kun de vigtigste blive omtalt. 5 kriterier for vurdering af kilder/data Sekundære data / desk research Primære data / field

Læs mere

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD Indhold Indhold... 2 Opmærksom... 3 Indledning... 4 Problemfelt... 5 Problemstillinger... 5 Problemformulering...

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Søren Gleerup, Fredrik Dam & Casper Palle Kom/it - Afsluttende opgave - HTX Roskilde - d.4/ Rapport. Asociale børn.

Søren Gleerup, Fredrik Dam & Casper Palle Kom/it - Afsluttende opgave - HTX Roskilde - d.4/ Rapport. Asociale børn. Rapport Asociale børn Side 1 af 7 Teori Vi har valgt at se på hvilket problem der ville opstå hvis skolebørn ville begynde at blive undervist hjemme i stedet for at være sociale med deres kammerater. Mange

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

HCO Håndbyggede Cykler Online

HCO Håndbyggede Cykler Online HCO Håndbyggede Cykler Online Opgave beskrivelse Et nyudviklet koncept skal realiseres af en lille gruppe unge, danske cykelmekanikere og igangsættere. Ideen er at producere skræddersyede kvalitetscykler

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere

Projekt beskrivelse. Indledning. Målgruppeanalyse. Metoder til research. Kampagne indhold

Projekt beskrivelse. Indledning. Målgruppeanalyse. Metoder til research. Kampagne indhold Projekt beskrivelse Indledning Vi vil gerne lave en kampagne hvor vi har RTG som kunde. Målet med kampagnen er at få flere elever på RTG og finde ud af hvilke fordomme der er omkring RTG iblandt vores

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

05-08-2013. Gruppe: 7. Shiko Nzorubara MULTIMEDIEDESIGNER CPH BUSINESS

05-08-2013. Gruppe: 7. Shiko Nzorubara MULTIMEDIEDESIGNER CPH BUSINESS 05-08-2013 Gruppe: 7 Shiko Nzorubara MULTIMEDIEDESIGNER CPH BUSINESS INDHOLDSFORTEGNELSE Problemformulering... 2 Metode... 3 Produkter... 3 Planlægning og proces... 4 Interessent... 4 Analyse af toys R

Læs mere

Daniel, Jesper & Louis HTX1A (Åbenthus)Kom/it v. Kim Pii 13-12/2010. Åbenthus rapport. I flere dele

Daniel, Jesper & Louis HTX1A (Åbenthus)Kom/it v. Kim Pii 13-12/2010. Åbenthus rapport. I flere dele Indholdsfortegnelse: Side 2&3 - Daniel's tekst - Åbenthus rapport I flere dele Kommunikationsproblem Side 2 Brainstorm Side 2 Laswell mv. Side 2-3 Side 4&5 Louis' tekst Kommunikationsproblem Side 4 Kommunikationsmål

Læs mere

Grafisk design. Opgavebeskrivelse. Stil og æstetik. Typografi: Briefing. styrker: svagheder: Målgruppe/segmentering. MuligheD: trusler:

Grafisk design. Opgavebeskrivelse. Stil og æstetik. Typografi: Briefing. styrker: svagheder: Målgruppe/segmentering. MuligheD: trusler: Grafisk design 17 Grafisk design Opgavebeskrivelse Design af Frankie & Liberty s hjemmeside i samarbejde med kunden. Henrik Borup, som også er medejer af diverse andre børnetøjsmærker. Min opgave gik ud

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Bilag 1 Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i maj 2011 og har til formål at belyse, hvad status er inden for temaerne, som er beskrevet

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

ET ATTRAKTIVT FRILANDSMUSEET

ET ATTRAKTIVT FRILANDSMUSEET ET ATTRAKTIVT FRILANDSMUSEET Vi har som gruppe arbejdet med hinandens styrker og svagheder, for at få det bedst mulige produkt i sidste ende. Vi har i gruppen været gode til at strukturer vores planlægning

Læs mere

KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT

KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT 18-2-2011 Isabel Marie Elisabeth Odder & Jeanette Bengtsen klasse 3.5k Indhold Forundersøgelse... 2 Bollemodel... 2 Afsender... 6 Case... 6 Værktøjer... 7 Valg af medie... 7 Logoet...

Læs mere

Målgrupper. Af Phuong og Camilla

Målgrupper. Af Phuong og Camilla Målgrupper Af Phuong og Camilla Målgrupper En målgruppe eller et segment, er en gruppe af kunder eller mulige købere, som en virksomhed retter sin markedsføring imod. Det er vigtigt for en virksomhed at

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER 2 Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Handikap i hverdagen

Handikap i hverdagen Handikap i hverdagen Oktober, 2015 Af Daniel Dabrowski - 260194 Anne Fasmer - 100992 Lisette Kristensen - 100992 Line Phoebe Wienke 1. semester MMD F&A Vejledere: Lene Juhl Nielsen René Odgaard Indledning:

Læs mere

i3projector FORVANDL ENHVER OVERFLADE TIL ET INTERAKTIVT LÆRINGSMILJØ

i3projector FORVANDL ENHVER OVERFLADE TIL ET INTERAKTIVT LÆRINGSMILJØ FORVANDL ENHVER OVERFLADE TIL ET INTERAKTIVT LÆRINGSMILJØ FORVANDL ENHVER OVERFLADE TIL ET INTERAKTIVT LÆRINGSMILJØ Optimer interaktionen i undervisningslokalet og effekten af din undervisning med en.

Læs mere

Informations Teknologi Indholdsfortegnelse

Informations Teknologi Indholdsfortegnelse Informations Teknologi Indholdsfortegnelse Arbejdsmetode:... 2 System udviklingen:... 2 Forløbs beskrivelse:... 2 Test:... 3 Arbejdsmetode: Vi startede med at finde ud af, hvad vi ville lave. Vi besluttede

Læs mere

Fagprøve - På vej mod fagprøven

Fagprøve - På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST - Taastrup Maj 2013 ver. 2 Indhold...

Læs mere

[AFSLUTTENDE OPGAVE I KOM/IT]

[AFSLUTTENDE OPGAVE I KOM/IT] 2010 Pernille Ketscher & Kasper Lassen [AFSLUTTENDE OPGAVE I KOM/IT] Indhold Skema over fordeling af opgaver.... 3 Kommunikationsplan.... 4 Overvejelser for kommunikationsplanen.... 5 Overvejelserne for

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Guide til din computer

Guide til din computer Guide til din computer Computerens anatomi forklaret på et nemt niveau Produkt fremstillet af Nicolas Corydon Petersen, & fra Roskilde Tekniske Gymnasium, kommunikation & IT, år 2014 klasse 1.2 12-03-2014.

Læs mere

Overvågningskamera. ~Af Svend, Valdemar og Frederik~

Overvågningskamera. ~Af Svend, Valdemar og Frederik~ Lavet af Svend, Valdemar og Frederik 2.3 HTX - Roskilde Overvågningskamera ~Af Svend, Valdemar og Frederik~ I dette forløb har vi arbejdet med overvågningskameraer. Det handlede om at lære, hvordan et

Læs mere

It uden benspænd. Nye veje i formidling af læremidlerne netbooks og Cloud Computing. Odense 28.10.2010

It uden benspænd. Nye veje i formidling af læremidlerne netbooks og Cloud Computing. Odense 28.10.2010 28-10-2010 side 1 It uden benspænd Nye veje i formidling af læremidlerne netbooks og Cloud Computing Odense 28.10.2010 Niels Lyhne-Hansen Center for Undervisningsmidler 28-10-2010 side 2 Formidlingsstrategi

Læs mere

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer 21SKILLS.DK CFU, DK Kom godt i gang Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejd sammen! Den bedste måde at få det 21. århundredes kompetencer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 10/11 HTX

Læs mere

2 Markedsundersøgelse

2 Markedsundersøgelse 2 Markedsundersøgelse Når man overvejer at lancere et nyt produkt, er det nødvendigt at foretage en undersøgelse af markedet, så man kan danne sig et overblik over de muligheder markedet byder på, og de

Læs mere

It. Strategi og handlingsplan 2008-10

It. Strategi og handlingsplan 2008-10 Fredericia Gymnasium 2008-10 Side 1/5 It. Strategi og handlingsplan 2008-10 1. Indledning 2. Elevernes it-kompetencer og it-færdigheder 3. Kommunikationssystemer mv. 4. Netværk, hardware, software - investeringsplan

Læs mere

NSF Teknik. - interaktiv tavle Mindboard. Mindboard - bliv interaktiv

NSF Teknik. - interaktiv tavle Mindboard. Mindboard - bliv interaktiv - interaktiv tavle Mindboard Ideel løsning hvis projektor allerede er tilstede Mindboard kan leveres i flere forskellige interaktive udgaver: Interaktiv tavle - fast eller til skinne Interaktiv tavle -

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Rapport E-magasin - Projekt 2, 2. semester Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Indholdsfortegnelse Indledning 3 Problemformulering 3 Målgruppeanalyse 3 Designvalg

Læs mere

! Her er dagens tavleforedrag aflyst

! Her er dagens tavleforedrag aflyst ! Her er dagens tavleforedrag aflyst På Elev Skole ved Aarhus læser de lektier i skolen og bliver undervist hjemme. Flipped leaning kaldes konceptet. Elever og forældre er begejstrede det samme er forskere.

Læs mere

Velkommen til den nye og forbedrede Dynamicweb 9

Velkommen til den nye og forbedrede Dynamicweb 9 Velkommen til den nye og forbedrede Dynamicweb 9 Effektive kundeoplevelser på tværs af alle kanaler med én integreret platform. Én platform dækker (alle) dine digitale behov Med Dynamicweb 9 får du adgang

Læs mere

Guide til elevnøgler

Guide til elevnøgler 21SKILLS.DK Guide til elevnøgler Forslag til konkret arbejde Arbejd sammen! Den bedste måde at få de 21. århundredes kompetencer ind under huden er gennem erfaring og diskussion. Lærerens arbejde med de

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence

Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence www.tinv.dk www.oresund.org/femernlogistics http://regionsjaelland.dk/politik/vaekstforumsjaelland www.ibiz-center.dk PROGRAM

Læs mere

DAGSORDEN. 1. Mobil prototype. 2. Service i forhold til OOOJA. 3. Slut.

DAGSORDEN. 1. Mobil prototype. 2. Service i forhold til OOOJA. 3. Slut. DAGSORDEN 1. Mobil prototype. Den mobile prototype Heuristisk inspektion af prototypen Tænke højt test af prototypen 2. Service i forhold til OOOJA 3. Slut. Service Gap-servicemodellen Fokus interview

Læs mere

Grafisk design. Grafisk produktion og workflow Side 57

Grafisk design. Grafisk produktion og workflow Side 57 Grafisk design Grafisk produktion og workflow Side 57 Side 58 Grafisk design Grafisk design Opgavebeskrivelse Arbejdsplan Research Målgruppe Design af grafisk tryk til tasker. Trykket skulle promovere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 11/12 HTX

Læs mere

Jonas Michael Johansen. Kommunikation/IT. Facebook- side

Jonas Michael Johansen. Kommunikation/IT. Facebook- side Jonas Michael Johansen Kommunikation/IT Facebook- side Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 LAYOUT... 3 MEDIA... 4 KOMMUNIKATIONSARBEJDETS 6 FASER... 4 KOMMUNIKATIONSMODELLER... 6 MÅLGRUPPE/ MINERVAMODELLEN...

Læs mere

Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser?

Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser? OODBMS Vs. RDBMS 1 Indholdsfortegnelse Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser?... 3 OODBMS i erhvervslivet... 4 Bagsiden af medaljen... 5 OODBMS i praksis... 6 Konklusion... 8 2 Hvorfor skal

Læs mere

Markedskommunikation hhb3mak116

Markedskommunikation hhb3mak116 Markedskommunikation hhb3mak116 Termin Maj/Juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Haderslev Handelsskole HHX Markedskommunikation, C Finn Lund Markedskommunikation hhb3mak116

Læs mere

Brug af Video i Undervisningen

Brug af Video i Undervisningen Brug af Video i Undervisningen Flere Spørgsmål end Svar Oplæg til Diskussion Kurt Nørmark normark@cs.aau.dk Institut for Datalogi Note efter Undervisningens Dag Hvis nogle af deltagerne i Undervisningens

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

IT opgave. Informationsteknologi B. Vejleder: Karl. Navn: Devran Kücükyildiz. Klasse: 2,4

IT opgave. Informationsteknologi B. Vejleder: Karl. Navn: Devran Kücükyildiz. Klasse: 2,4 IT opgave Informationsteknologi B Vejleder: Karl Navn: Devran Kücükyildiz Klasse: 2,4 Dato:03-03-2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Planlægning... 3 Kommunikationsplanlægning... 3 Problemstillingen...

Læs mere

Sommerens Store Dille 2014

Sommerens Store Dille 2014 Sommerens Store Dille 2014 Site: http://chicdesigns.dk/hulahopring/index.html Af 1 Shiko Nzorubara Klasse: Mula A 2. Semester Vejleder: Merete Lindemann & Ivan Rosenvinge Frederiksen TABLE OF CONTENTS

Læs mere

Skrivers-Design Portfolio

Skrivers-Design Portfolio Pia Naamansen Skriver Skrivers-Design Portfolio http://www.skrivers-design.dk/ Første Semester 2013 Vejleder Kristin Anslag: 12.350 Pia Skriver Side 1 Indholdsfortegnelse: Min bagrund: 3 Læringsmål: 3

Læs mere

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Førsteårsprøven 2015 Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Projektbeskrivelse Formål Som afslutning på første studieår skal I gennemføre et tværfagligt projektforløb, der skal afspejle væsentlige

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere