ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011"

Transkript

1 ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR

2 INDHOLDSFORTEGNELSE I. OVERSIGT OVER HJÆLPEMIDDELOMRÅDET SET VIA KL S ANALYSE II. DE ENKELTE FORANSTALTNINGER. (NETTODRIFTSUDGIFTER PR ÅRIGE)... 7 III. FOKUSOMRÅDER... 9 IV. NØGLETALSREGULERING AF MIDDELFART KOMMUNES UDGIFTER PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I FORHOLD TIL KOLDING KOMMUNE VI. ANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I REGNSKAB SAMT BUDGET

3 I. OVERSIGT OVER HJÆLPEMIDDELOMRÅDET SET VIA KL S ANALYSE. Tabel 1: Nøgletal fordelt på foranstaltninger i regnskab 2009 Kroner, 2009-PL NDU til botilbud pr årig i R09 NDU til aktivitetsog samværstilbud pr årig i R09 NDU til BPA hjælperordninger pr årig i R09 NDU til ledsageordninger mv. pr årig i R09 NDU til personlig støtte ( 84, 85, 102) pr årig i R09 NDU til hjælpemidler og rådgivning pr årig i R09 NDU til alkoholog misbrugsbehan dling pr årig i R09 Middelfart Syddjurs Vejle Holbæk Ringsted Kolding Gennemsnit for udvalgte Regionsgennemsnit Landsgennemsnit Kilde: KL (http://www.kl.dk/benchmarking) 3

4 Tabel 2: Fordeling af nettodriftsudgifter pr. person mellem på de udvalgte områder, hjælpemidler 2009 (1000kr.) Støtte til køb af bil mv Optiske synshjælpemidler Arm- og benproteser Høreapparater til personer IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder Holbæk Ringsted Middelfart Kolding Vejle Syddjurs Gennemsnit 0,397 0,204 0,210 0,199 0,178 0,152 0,226 0,000 0,000 0,000 0,012 0,016 0,008 0,007 0,055 0,023 0,070 0,029 0,029 0,025 0,032 0,190 0,165 0,247 0,151 0,197 0,207 0,182 0,000 0,003 0,002 0,003 0,003 0,005 0, Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. ydet før ,090 0,000 0,000-0,064 0,000 0,000-0, Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter -0,127 0,000 0,000-0,004 0,089 0,000-0, Sum af uautoriserede grupperinger 0,347 0,000 0,282 0,034 0,063 0,105 0,110 I alt 0,772 0,395 0,811 0,359 0,575 0,502 0,520 Kilde: DK statistik (REGK53, FOLK1). Tabel 3: Antal indbyggere mellem år i de enkelte kommuner Befolkning (Gennemsnit jan jan 2010) Holbæk Ringsted Middelfart Kolding Vejle Syddjurs

5 Tabel 4: Fordeling af de samlede nettodriftsudgifter på de udvalgte områder på hjælpemiddelområdet i 2009 (1000 kr.) Holbæk Ringsted Middelfart Kolding Vejle Syddjurs Gennemsnit Støtte til køb af bil mv Optiske synshjælpemidler Arm- og benproteser Høreapparater til personer IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder , Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. ydet før Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter Sum af uautoriserede grupperinger I alt Kilde: DK Statistik (REGK 53) KL s analyse vedrører et mindre udsnit af det samlede hjælpemiddelområde, idet der kun er medtaget ca mio. på hjælpemidler samt ca. 6.2 mio. på rådgivning. Det samlede hjælpemiddelområde, eksklusiv rådgivningen, har udgifter for ca mio. kr. Næsten tre gange så meget som de enkelte dele som KL vælger ud. 5

6 Figur 1: Oversigt over nettodriftsudgiftsfordelingen pr årig borger i kommunerne. (tusinde kr.) 0,500 0,400 0,300 0,200 0,100 0,000 Holbæk Ringsted Middelfart Kolding Vejle Syddjurs -0,100-0,200 Kilde: Tabel 2 6

7 II. DE ENKELTE FORANSTALTNINGER. (NETTODRIFTSUDGIFTER PR ÅRIGE) 0,25 0,2 0, Høreapparater til personer 0,1 0, Høreapparater til personer 0 7

8 Sum af uautoriserede grupperinger (rådgivning) 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0, Sum af uautoriserede grupperinger (rådgivning) Kilde: Tabel 4 8

9 III. FOKUSOMRÅDER OMRÅDEBESKRIVELSER: A) Støtte til køb af bil mv.: Det ser ud som om at Middelfart kommune ligger lidt højere på dette område. Forskellen er så lille, at den kan skyldes en forskel i antallet af enkelte meget dyre enkeltforanstaltninger. B) Optiske syns-hjælpemidler: Middelfart kommune har et meget lavt forbrug på dette område. Størsteparten af udgiften til optiske syns-hjælpemidler betales dog via abonnement hos CRS (Center for rehabilitering og syn, Odense) som konteres på summen af uautoriserede grupperinger. C) Arm- og benproteser: På dette område ser det ud som om Middelfart ligger lidt højt. Enkelte meget dyre foranstaltninger kan indenfor dette område have stor betydning for udgiftsniveauet. I 2009 havde Middelfart 2 enkeltsager med relativ dyre proteser. Vores forbrug var ca. 1,5 mio. kr. hvoraf disse enkeltsager stod for 0,5 mio. kr. D) Høreapparater til personer: På dette område ser det ud som om at Middelfart ligger højt set i forhold til sammenligningskommunerne. Dette kan skyldes, at forholdsvis flere borgere i Middelfart vælger at benytte private leverandører frem for de offentlige, muligvis grundet lang ventetid ved høreklinikken på OUH. Dette giver større udgifter på området, da offentlige høreklinikker leverer høreapparater til lavere pris, end det tilskud der skal gives til høreapparater leveret af private leverandører. E) IT hjælpemidler og IT forbrugsgoder: Middelfart kommune har et meget lavt forbrug på dette område. En del af udgiften til disse IT hjælpemidler / forbrugsgoder betales via abonnement hos CRS (Center for rehabilitering og syn, Odense), som konteres på summen af uautoriserede grupperinger. F) Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv.: Det viser sig, at indtægter via tilbagebetaling af støtte til køb af biler, konteres forskelligt i kommunerne. Dette betyder, at Middelfart Kommunes indtægter for tilbagebetaling af biler ikke er medtaget i KL s analyse. Samlet betyder det at udgifterne i Middelfart Kommune, til de grupperinger KL har valgt at medtage i deres nøgletal, bliver for høje. Samlet betyder dette, at området er sat mio. for højt. 9

10 G) Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter: Konteringspraksis på dette område er forskellig kommunerne imellem, hvorfor en sammenligning af tallene ikke giver mening. Dette ses især i forhold til Vejle og Holbæk kommuner. H) Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (svarer til sum af uautoriserede grupperinger): Det ser ud som om at Middelfart har et højere udgiftsniveau end de andre kommuner. Det kan konstateres at kommunerne har meget forskellig konteringspraksis. Middelfart Kommune konterer her en stor del af rådgivningen vedrørende andre specialområder end hjælpemidler. Hvorimod Ringsted konterer alle deres rådgivningsudgifter andetsteds. Tallene er derfor ikke umiddelbart sammenlignelige. Området dækker i Middelfart Kommune følgende typer rådgivning: CRS. (herunder tale, høre, syn og mobilitet). Distriktspsykiatrien. Blindeinstituttet i KBH kommune. Hjerneskaderådgivningen. Center for døve. FREM pulje. 10

11 IV. NØGLETALSREGULERING AF MIDDELFART KOMMUNES UDGIFTER PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I FORHOLD TIL KOLDING KOMMUNE. Der er foretaget en mere detaljeret benchmarking med Kolding kommune indenfor området Hjælpemidler og rådgivning. Kolding kommune er valgt af følgende grunde: Kolding ligger med et meget lavet forbrug i forhold til Middelfart. Kolding og Middelfart har begge kommunale hjælpemiddeldepoter. Kolding og Middelfart kommune har en sammenlignelig opbygning af hjælpemiddelområdet. Der er foretaget en grundigere sammenligning af forbruget, idet der er set specifikt på de enkelte hjælpemiddelområder. Herudover er der taget en drøftelse med Kolding Kommune om udgifter og konteringspraksis på området. Kontakten til Kolding har vist, at nedenstående reguleringer giver et mere retvisende billede af udgifterne kommunerne imellem, idet der er taget mere højde for konteringspraksis og særligt dyre enkeltsager. Følgende reguleringer er foretaget på baggrund af denne kontakt: REGULERINGER: Proteser: I 2009 havde Middelfart Kommune to enkeltsager med relativ dyre benproteser, hvorimod Kolding, i 2009, ikke havde lignende udgifter. Derfor kan området reguleres ned med - 0,5 mio. kr. Udgifter til optiske syns- hjælpemidler: Middelfart Kommune har udgiften til optiske syns-hjælpemidler i abonnementet til CRS, hvorimod Koldings udgifter på dette område alle ligger her. Da tidligere analyser har påpeget at de to kommuner har det samme udgiftsniveau på området, reguleres der fra Middelfart Kommunes udgifter på 2000 kr. op til Koldings niveau, hvilket svarer til kr. Disse udgifter er flyttet fra rådgivning til optiske synshjælpemidler. 11

12 Udgifter til IT- hjælpemidler og IT- forbrugsgoder: Middelfart Kommune har udgiften til IT hjælpemidler / forbrugsgoder i abonnementet til CRS, hvorimod Koldings udgifter på dette område alle ligger her. Udgifterne reguleres derfor fra Middelfart Kommunes niveau på ,- kr. op til Koldings niveau på ,- kr. Udgifterne er flyttet fra rådgivning til optiske syns- hjælpemidler Tilbagebetaling af biler: Middelfart Kommune havde i 2009 en indtægt på tilbagebetaling af biler på ca. 2,4 mio. kr. Disse er ikke taget med i KL s benchmark. Der reguleres derfor for dette med mio. kr. Rådgivning: Summen af uautoriserede nettodriftsudgifter reduceres med et beløb på kr. grundet rokering til Optiske Syns hjælpemidler og kr. til IT- hjælpemidler og IT- forbrugsgoder: i alt: - 0,283 mio. kr. I det Kolding Kommune udelukkende har udgifter til høre, syn og informationsteknologiske hjælpemidler på dette område. Hvorimod Middelfart Kommune desuden medtager taleområdet (CRS), distriktspsykiatrien med ca. 1.4 mio. kr., Center for døve, Hjerneskaderådgivningen, blinde og FREM pulje. Efter denne regulering er denne gruppering derfor stadig ikke sammenlignelig. Vi tager derfor denne gruppering ud af analysen for at få et mere retvisende billede. Udgifterne til rådgivning i Middelfart Kommune udgører efter ovenstående reguleringer mio. kr. Tabel 5: Regulerede nøgletal på nettodriftsudgifter til hjælpemidler i Middelfart og Kolding kommuner (tusinde kr.) Middelfart Kolding Middelfart Kolding (pr. indbygger) (pr. indbygger) Støtte til køb af bil mv ,210 0, Optiske syns hjælpemidler ,012 0, Arm- og benproteser ,048 0, Høreapparater til personer ,247 0, IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder ,003 0, Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. ydet før ,107-0, Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter ,000-0,004 Total ,413 0,325 12

13 VI. ANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I REGNSKAB SAMT BUDGET 2011 Figur 2: Generel udvikling i på området i sammenligningskommunerne Holbæk Ringsted Middelfart Kolding Vejle Syddjurs Gennemsnit Regnskab 2008 Regnskab 2009 Budget 2011 Kilde: DK Statistik samt egne beregninger 13

14 Figur 3: Udviklingen på de enkelte områder i regnskab og budget Køb af bil Optiske hj. Proteser Høreapparater IT-hjælpemidler Tilbagebetaling af bil Hjælpemiddeldepo ter Uautoriserede Holbæk Ringsted Middelfart Kolding Vejle Syddjurs

15 15

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: AALBORG KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 239222 Brevid. 1716438 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 20. august

Læs mere

Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse

Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING OG BAGGRUND... 4 2 RESUME... 4 3 PROCES OG METODE... 5 3.1 Proces...5 3.2 Metode...7

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg. Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune

Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg. Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og

Læs mere

Information om de forskellige nøgletal i modellerne findes i skrivelsen Varedeklaration.

Information om de forskellige nøgletal i modellerne findes i skrivelsen Varedeklaration. Introduktion til KL s benchmarkingmodel for voksenhandicapområdet Denne skrivelse hjælper dig i gang med at bruge KL s benchmarkingmodel for voksenhandicap. Den viser, hvordan man udvælger sammenligningskommuner,

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri dd Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri Indhold 1. INDLEDNING... 3 RESUMÉ... 3 2. OM OPGØRELSEN... 6 3. PRÆSENTATION AF RESULTATER...

Læs mere

Sammenligning af kommunernes administration: To metoder to resultater

Sammenligning af kommunernes administration: To metoder to resultater Januar 2011 Forord KREVI har i denne rapport undersøgt, hvilken betydning opgørelsesmetoden har, når vi analyserer kommunernes administrationsudgifter. Mere præcist undersøger vi, hvad det betyder for

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet

Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet Bo Panduro og Carsten V. Frandsen Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet Validering af nøgletal

Læs mere

Nøgletalsrapport 2010

Nøgletalsrapport 2010 Nøgletalsrapport 2010 En sammenligning af nøgletal for serviceniveau og ressourceindsats i Gentofte, Gladsaxe, Greve, Helsingør, Hillerød og Høje Taastrup kommuner. Rapporten er udarbejdet af en tværgående

Læs mere

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr Økonomiske nøgletal 2009-2014 Juni 2014 cshan/komhr Indhold Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Resultatet af det skattefinansierede område... 7 Overskud på driften... 7 Muligheder for at ændre driftsresultatet...

Læs mere

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi N O TAT Nøglebegreber i den kommunale økonomi Med jævne mellemrum omtales forskellige dele af den kommunale økonomi i medierne. Ofte bygger historierne på en form for økonomisk eller personalemæssig statistik.

Læs mere

Baggrundsnotat om hovedstadsudligning. 30. september 2014

Baggrundsnotat om hovedstadsudligning. 30. september 2014 Baggrundsnotat om hovedstadsudligning Side 1 af 9 30. september 2014 Hvorfor afskaffe eller reducere hovedstadsudligningen? Der er et antal hovedbegrundelser for at afskaffe hovedstadsudligningen. Nogle

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 - En undersøgelse af serviceydelsesområdet Oxford Research 9. december 2003 Forfatter:

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Vejledning til kommuneværktøj Dato Februar 2011 VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE INDLEDNING

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201) SOCIALUDVALGET (side 144-201) 144 Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2012 2015 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE 1 er vandmålere en god idé? Når en boligforening overvejer individuelle vandmålere, skyldes det som regel, at den fordelingsmodel man bruger er upræcis. Lejlighedens

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark juni 2015

Læs mere

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013

Læs mere

JELLING MUSIKFESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

JELLING MUSIKFESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 JELLING MUSIKFESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING JELLING MUSIKFESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns Allé

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere