olebibliotek Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "olebibliotek Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden"

Transkript

1 Danmarks skolebiblio olebibliotek ekar arer Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden

2 Skolebiblioteket fra pædagogisk servicecenter til læringscenter Indhold På vej til at blive et læringscenter... 3 Her er de centrale spørgsmål om skolebibliotekets rolle... 6 Sådan kan du bruge folder og hjemmeside... 7 Her finder du yderligere hjælp til arbejdet... 8 Læringscentret er... udvikling... 9 kultur kursusudbyder formidler på indsatsområderne elektroniske medier læsning faglig sparring samarbejde og netværk kompetente medarbejdere Landsstyrelsen for Danmarks Skolebibliotekarer valgte i 2004 i sit arbejdsprogram at sætte fokus på skolebibliotekets fortsatte udvikling. Med Folkeskoleloven i 1993 indførtes begrebet Skolebiblioteket som skolens pædagogiske servicecenter. Imidlertid har der siden 1993 fundet en rivende udvikling sted, både i skole og samfund. Og det stiller allerede i dag nye og anderledes krav til skolebiblioteket. For at belyse denne udvikling nedsatte Danmarks Skolebibliotekarer en arbejdsgruppe med følgende kommissorium: Det er udvalgets opgave at indsamle tilgængelig viden om læringscentre og lave en visionær beskrivelse af Skolebiblioteket som læringscenter, som kan danne grundlag for Danmarks Skolebibliotekarers bud på, hvad et læringscenter kunne være. Denne folder med den tilhørende dynamiske hjemmeside skal ses som Danmarks Skolebibliotekarers bud på skolebibliotekets fortsatte udvikling. Det er ikke et endegyldigt bud, snarere anslag til en fortløbende udviklingsproces. Det er vores håb, at folder og hjemmeside kan bidrage konstruktivt til inspiration og fornyelse Danmarks Skolebibliotekarer (www.skolebib.org) med støtte fra forlaget Alinea Tegninger og layout: Leif Jeppesen og Lone Lund Pædagogisk Central Vallensbæk Tryk: Grafia Design, Søborg Ekspedition: BIBLIODAN Låsbygade 67-69, 6000 Kolding Tlf / Fax Arbejdsgruppen: Fra landsstyrelsen: Carl Erik Christensen (projektkoordinator) Skolekonsulent, Amtscentret for Undervisning, Aabenraa. Kirsten Folkersen Leder af Pædagogisk Central, Vallensbæk Kommune. Karen Odegaard, Skolebibliotekar, Holsted Kommune. Eksterne medlemmer: Karsten Boll Skolebibliotekskonsulent, Vejle Kommune. Lene Pagh Skolebibliotekskonsulent, Gråsten Kommune. 2

3 På vej til at blive et læringscenter Lad os begynde med nogle definitoriske kendetegn for skolebiblioteket som læringscenter: Skolebiblioteket indgår som en central del af skolens læringsmiljø og fungerer som skolens innovative, formidlende og pædagogiske læringscenter. Skolebiblioteket understøtter folkeskolens formål og medvirker til at realisere skolens værdigrundlag, faglige læringsmål og indsatsområder. Skolebiblioteket skaber i samarbejde med lærere og ledelse forudsætninger for undervisning og læring. Dette gøres bl.a. ved, at Skolebiblioteket som læringscenter aktivt varetager opgaver som undervisning, vejledning og formidling i relation til læring og læreprocesser iværksætter initiativer, der bidrager til skolens stadige udvikling stiller fysiske og virtuelle læringsressourcer til rådighed for lærerens undervisning og den enkelte elevs alsidige, personlige og faglige udvikling. fungerer som et kulturformidlende og kulturskabende læringsmiljø. Den endelige definition på, hvad et læringscenter er, må tolkes, præciseres og videreudvikles i den enkelte kommune og efterfølgende på den enkelte skole. Det er en proces, der kræver pædagogisk begrundede valg og prioriteringer. Servicebegrebet underordnes pædagogik og læring Hele skolen betragtes i dag som et læringsmiljø, og skolebiblioteket indgår som en væsentlig og central del af dette. 3

4 På vej til at blive et læringscenter Som læringscenter har man sat sig i centrum for denne udvikling med en lang række konsekvenser til følge. Funktioner og indhold tilpasses læringscentertanken og det betyder bl.a., at rollen som skolebibliotekar også undergår en forandring. Servicebegrebet underordnes pædagogik og læring. Det er pædagogik og læring, der er vigtige funktioner nu Derfor skal elever og lærere i så høj grad som muligt gøres selvhjulpne på administrative og rutinemæssige områder mod, at de til gengæld kan forvente at få en pædagogisk sparring om læring og undervisning. Skolebibliotekaren har et godt kendskab til fælles mål, evaluering og prøveformer for alle fag og er fortrolig med læringens univers både i teori og i praksis. Udvikling kræver afvikling af traditionelle opgaver, som brugerne selv kan klare hvis de får lov og mulighed for det. Læringscentret understøtter folkeskolens formål og medvirker til at realisere og synliggøre det, man på skolen har vedtaget som vigtige fokus- og indsatsområder. Det må naturligvis ske i et udstrakt samarbejde med skolens ledelse og lærere. Men det betyder også, at skolebibliotekaren er aktiv, innovativ og iværksættende. Skolebibliotekaren er først med det nye, først med gode ideer til at realisere undervisning og læring på nye spændende måder. Skolebibliotekaren kommer hele tiden med bud på, hvorledes læringscentret kan indgå og hvad læringscentret kan tilbyde af kurser, der understøtter udvikling af færdigheder og kompetencer. Læringscentret informerer om og præsenterer læringsressourcer i bred betydning. Læringscentret skal have pædagogiske kriterier for sit materialevalg og indgå i dialog med skolens øvrige beslutningstagere på området, så der sikres bredde, dybde, udvikling og koordination i indkøbet. I læringscentret etableres fysiske og virtuelle læringsrum, der inspirerer og viser nye veje og muligheder. Målgruppen er både elever og lærere. Formidler- og vejlederrollen skal derfor udvikles og plejes 4

5 På vej til at blive et læringscenter I en mere og mere fragmenteret skole er det vigtigt, at skolebiblioteket er bevidst om sit værdigrundlag som en kulturbærende, kulturformidlende og kulturskabende institution i skolen. Læringscentret skaber rammer om fælles og individuelle oplevelser og giver muligheder for kulturudfoldelse med, af - og for børn. Skolebiblioteket som læringscenter er et være- og lærested for børn og voksne. Derfor er det vigtigt at tage såvel æstetiske og funktionsmæssige hensyn, når miljøet indrettes. Kreativitet og fleksibilitet er nøgleord, når de nye rammer skal planlægges og brugerne kan ofte med fordel inddrages. Det er vigtigt at understrege, at uden et velfungerende pædagogisk servicecenter, der bl.a. rummer alle mulige medieværksteder, hvor brugerne kan søge, bearbejde og formidle forskellige informationer og medieudtryk, er det næppe muligt at tage skridtet til læringscenter. Et læringscenter er udtryk for evolution Fra pædagogisk servicecenter til læringscenter Vi lægger op til vidensdeling på foreningens hjemmeside: Kom med jeres bud: Hvad er et læringscenter i jeres kommune eller på jeres skole? Send forslag til: Arbejdsgruppens projektkoordinator Carl Erik Christensen, eller Foreningens formand C.C. Rasmussen, 5

6 Her er de centrale spørgsmål om skolebibliotekets rolle Svar på dem og du har konturerne af et skolebibliotek, der fungerer som læringscenter og er stærkt rustet til fremtiden! 1. På hvilken måde kan skolebiblioteket være med til, at løse de øgede faglige og pædagogiske krav, der stilles til skolen? 2. Hvorledes kan skolebiblioteket medvirke til, at eleverne oplever ønsket om og fornøjelsen ved at lære, evnen til at lære og i det hele taget opmuntrer til intellektuel nysgerrighed? 3. Skolebiblioteket kommer i de kommende år til at fungere i samspil med en skole og et samfund, der udvikler sig voldsomt på det informationsteknologiske område. Hvordan tages den udfordring op, og hvordan løses den? 4. På hvilken måde kan skolebiblioteket rådgive og vejlede om samspillet mellem læringsmål, læreprocesser og læringsressourcer? 5. På hvilken måde kan skolebiblioteket medvirke til at udvikle elevernes informationskompetence og omsætte informationer til viden? 6. Har skolebiblioteket lavet en visions-, handle- og evalueringsplan for skolebibliotekets udvikling til læringscenter? På Danmarks Skolebibliotekarers hjemmeside: kan du læse nogle svar på disse spørgsmål og i fællesskab udbygges siden fortløbende. Bidrag gerne selv til svarene. 6

7 Sådan kan du bruge folder og hjemmeside Tag fat i de centrale spørgsmål (formuleret på forrige side) og gør dem til genstand for drøftelser og beslutninger, både i kommunen og på den enkelte skole. Yderligere materiale findes bl.a. i de uddybende artikler på foreningens hjemmeside: Start eventuelt med et fællesmøde for alle kommunens skolebibliotekarer. Diskuter de centrale spørgsmål og søg at formulere fælles mål og handleplaner. Hvad vil vi i kommunen, og hvordan kommer vi derhen? Derved sikres en fælles platform for det videre forløb og det er uhyre vigtigt, måske det allervigtigste - i processen. Dette forløb ledes af skolebibliotekskonsulenten eller en ekstern proceskonsulent. Tag derefter emnet op i de enkelte skolers skolebiblioteksteam, så disse - under skyldig hensyntagen til det fælles beslutningsgrundlag - udformer deres egen version og handleplan for deres skolebibliotek som deres skoles læringscenter. Hvad skal der specielt fokuseres på lokalt, og hvad er skolens indsatsområder? Sørg for at inddrage skolens elever, lærere og ledelse i denne proces. Sørg for formidling. Såfremt planerne ikke blot skal samle støv i en skuffe, skal de formidles og vedtages af besluttende myndigheder. Du kan fx lave en event, hvor I overdrager planerne til skolelederne og forvaltningen og sørg for, at de bliver fremlagt for pædagogisk råd. Planen skal selvfølgelig også kunne ses på skolens hjemmeside, så det er synligt for alle, på hvilket grundlag og med hvilket mål skolens læringscenter fungerer. 7

8 Her finder du yderligere hjælp til arbejdet Når I på skolebiblioteket skal lave planer for udviklingen fra pædagogisk servicecenter til skolens læringscenter, kan I få hjælp i en række udviklingsværktøjer som Undervisningsministeriet stiller til rådighed i KIF-værktøjet, der ligger på EMU en. Med KIF får man hjælp til at beskrive og målformulere udviklingen at styrke evnen til evaluering og at blive tvunget til at føre en dialog om begrebet kvalitet, valg og prioritering i skolebiblioteket. Planen skal bruges som et dynamisk værktøj, dvs. at der sker en årlig evaluering og justering. Læs mere: 8

9 Læringscentret er udvikling Skolebibliotek Mediecenter Pædagogisk Servicecenter Pædagogisk Udviklingscenter Kompetencecenter Læringscenter? Skolebiblioteket har gennem tiderne haft mange forskellige efternavne afhængigt af, hvad man politisk og pædagogisk ønskede at fokusere på. Mange faktorer begrunder, hvorfor skolebiblioteket nu kaldes: Skolebiblioteket skolens læringscenter. Læs mere om udviklingen fra pædagogisk servicecenter til læringscenter og hvilke udfordringer og krav det stiller, på: 9

10 Læringscentret er kultur Læringscentret er et vigtigt omdrejningspunkt i formidlingen af kultur. Kultur er et vidt begreb i skolebibliotekssammenhæng. Naturligvis udgør den danske kulturarv et vigtigt element men den nutidige, og den der opstår i samspil med børn her og nu, er måske vigtigere. Arbejdet med kultur i skolebiblioteket drejer sig derfor om kultur for børn, med børn og af børn. Læringscentret kan defineres som et kulturbærende frirum et rum for muligheder Kultur for børn kan være: at opleve en forfatter fortælle om sine bøger, at se et teaterstykke, at opleve musik, at se en maleriudstilling, at besøge et museum etc. Læringscentret tager initiativer, arrangerer og formidler! Kultur med børn betyder: at eleverne selv er aktivt skabende i samarbejde med en mere professionel på området. Eleverne laver fx musik, billeder, teater, cirkus, skriver, digter Læringscentret tager initiativer, arrangerer og formidler! Kultur af børn betyder: at elevernes kvalitetsprodukter formidles professionelt til en bredere kreds. Det kan fx gøres i form af udstillinger, præsentationer og forestillinger internt og eksternt. Læringscentret tager initiativer, arrangerer og formidler! Læs mere: om skolebibliotekarens udvidede rolle som kulturformidler og eventmager og få ideer til inspiration og planlægning. 10

11 Læringscentret er kursusudbyder Skolebiblioteket som læringscenter tilbyder en række mini-kurser til elever og lærere. Kurserne skal ikke erstatte lærerens undervisning eller efteruddannelse - men supplere. Kurserne gives på små afgrænsede områder, der kræver en særlig faglig eller pædagogisk indsigt. Kurserne kan have forskelligt formål. De kan være inspirationsgivende give gode ideer til undervisning eller formidling fx kurser vedrørende De Mange Intelligenser, læringsstile, projektarbejde eller introduktion til et nyt undervisningsmateriale. Eller de kan udvikle færdigheder, der gør brugeren i stand til at udføre en bestemt funktion eller handling, fx kurser i søgning, brug af digitalkamera, videoredigering etc. Det kan også være kurser i relation til et bestemt fokusområde på skolen - fx læsning, implementering af medielæseplan eller omhandle brug af værktøjer til evaluering, logbog og portfolio. Det er naturligvis vigtigt, at skolebibliotekarerne på forhånd har lavet aftaler med ledelse og tillidsmand om omfang og aflønning. Læs mere: formidler på indsatsområderne Læringscentret agerer aktivt på landsdækkende og lokale indsats- og fokusområder. Der informeres og orienteres udfra en vurdering af områdets karakter og betydning for skolen. Hvem er målgruppen? Elev eller lærer eller? Formidlingsaspektet er vigtigt og skal udvikles Brug skolens Intranet eller personlig kontakt, hvis det er mest hensigtsmæssigt, lav små udstillinger og måske et læringsrum. Inddrag alle medier og tænk kreativt. Et politisk højt prioriteret indsatsområde er fx naturfagsområdet. Hvordan kan det formidles på skolens læringscenter? Læs mere: 11

12 Læringscentret er elektroniske medier It og mediestøttet læring udgør et stadig større element i skolens undervisning og elevernes læring. Derved er det også et vigtigt fokusområde for skolens læringscenter. Læringscentret understøtter udviklingen af elevers og læreres kompetencer i brugen af it og mediestøttede læreprocesser - herunder digitale undervisningsmaterialer, logbog, portfolio og elektroniske platforme. informationsindsamling - herunder brug af Internettet til søgning, vurdering og udvælgelse af information. Kommunikation på nettet. computere og netværk - herunder brug af computeren som personligt arbejdsredskab, brug af netværk, databaser og sikkerhed. at producere og analysere tekst - herunder lyd-, billed-, video og multimedieproduktioner. Læs mere: 12

13 Læringscentret er læsning Læringscentret fungerer som en aktiv, udfarende kraft i forhold til læsning og læseindsatser. Skolebibliotekaren er sparringspartner for de lærere, der arbejder med læsning og kommer med forslag og idéer til læseinitiativer, der understøtter skolens læsepolitik. I læringscentret tilbydes en række forskellige læseoplevelser, der stimulerer børns læsning og læselyst. Der arrangeres læsekampagner i læringscentret, fx i forbindelse med Den Gode Historie. Læs mere: Her finder du konkrete læseinitiativer i forhold til både elever og lærere.... faglig sparring Skolebibliotekaren deltager som ekstern sparringspartner i lærernes teammøde, hvor næste skoleår planlægges. Hvis det fx er aftalt, at man ønsker at arbejde med eventyr, så bidrager skolebibliotekaren med kompetence og viden. Som en integreret del af undervisningen arrangerer skolebibliotekaren eventyrlæringsrum, som de øvrige klasser på mellemtrinnet også kan inddrage i deres undervisning, hvis de ønsker det. Læs mere: Her finder du en række konkrete forslag til aktiviteter. 13

14 Læringscentret er samarbejde og netværk Kommunens skolebibliotekarer indgår i et fælles netværk med henblik på, at løse opgaver og udfordringer, som kan være vanskelige at løfte for det enkelte læringscenter. Her tænkes især på udformning af fælles visions-, mål og handleplaner, det brede pædagogisk begrundede valg af læringsressourcer, formidling og realisering af fælles projekter som fx etablering af læringsrum. Men også samarbejde med offentlige og private institutioner, organisationer og erhvervsvirksomheder lokalt, nationalt og globalt. Det er vigtigt at pointere, at valg af samarbejdspartnere skal træffes udfra pædagogiske kriterier og i samarbejde med skolens ledelse. Læs mere: Fx samarbejde omkring udgivelsen af et skoleblad 14

15 Læringscentret er kompetente medarbejdere En grundlæggende forudsætning for at skolebiblioteket bliver skolens innovative læringscenter er, at det er bemandet med et team af kvalificerede og kompetente medarbejdere. Skolebiblioteksteamet består af det faste personale af skolebibliotekarer, pædagogiske it-/medielærere, ungdomsuddannelsesvejleder, læsevejleder, evt kontorpersonale samt en tilknyttet repræsentant fra skolens ledelse. Periodevis kan der også være tilknyttet midlertidigt personale. Det kan fx være naturfagslærere, hvis en skole har besluttet at gøre en særlig indsats på naturfagsområdet. Personalet i skolebiblioteksteamet har alle gennemført relevante efteruddannelser, som fx skolebibliotekar, junior-pc-kørekortinstruktør, medielærer, ungdomsuddannelsesvejleder eller læsepædagog. Det er vigtigt, at skolebiblioteksteamet optræder som team, dvs samarbejder og løfter opgaver i fællesskab. Skolebiblioteksteamet handler i overensstemmelse med professionsidealer for skolebibliotekarer, udarbejdet af Danmarks Skolebibliotekarer i Skolebibliotekar i læringscentret er et job, der ikke hænger på træerne! Læs mere: Bare rolig Hanne - det er kun lærere - skolebibliotekarer hænger ikke på træerne! 15

16 Annonce Skolebibliotekar i læringscentret Vi søger en skolebibliotekar, der selv vil lære, og som forstår og handler efter, at læring altid er resultatet af mental eller manuel handling. Vi mener, at skolebiblioteket som skolens læringscenter er et stærkt kort i skolens lærings- og udviklingsprocesser Vi lægger vægt på, at skolebibliotekarer der arbejder i skolebiblioteket, er nysgerrige, aktive, spørgende, skabende og undrende. Dertil kommer dine faglige og pædagogiske kvalifikationer, som er på et højt niveau. Du skal kunne respekteres både for dine menneskelige og dine faglige kvalifikationer. Du er et eksempel for andre, og så er du hjælpsom, også med det banale. Vi vil sammen skabe en lærende skole for lærere, elever og forældre. En skole og et skolebibliotek, der erkender det vigtige i at skabe vilkår og rammer, der giver flest mulige de bedste betingelser for at lære mest muligt. Vores skolebibliotek er et læringscenter, som producerer forudsætninger for læring. Efter idé fra Skolebiblioteket nr. 4, maj 1998.

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune - rapport juni 2011 René B. Christiansen Karsten Gynther Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER

Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER Indhold Forord 1 Læsevejledning 2 AFSNIT I Centrale begreber for planlægning og evaluering af projekter 3 Formål

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik Design i Folke Inspiration til design- og innovationspædagogik Copyright: Trapholt Udgivelsesår: 2013 Tekst: Kirsten Jensen, Trapholt Gitte Stokholm Klausen, Lyshøj Grith Rasmussen, Munkevængets Skole

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Erfaringer fra seks skoler med stærk praksis 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Læs mere