Beslutningsgrundlag om administrative fællesskaber på selvejende ungdomsuddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningsgrundlag om administrative fællesskaber på selvejende ungdomsuddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet"

Transkript

1 Beslutningsgrundlag om administrative fællesskaber på selvejende ungdomsuddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet Analyse og cases på fem egnede opgaveområder

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Baggrund Arbejdsgruppernes kommissorier Beslutningsgrundlagets indhold Læsevejledning 5 2 Sammenfatning Modeller for administrative fællesskaber og en mere effektiv opgavevaretagelse Barrierer og løsninger Løn Økonomi IT Indkøb Bygninger og Service 12 3 Overordnet køreplan og nøglebeslutninger Indledende beslutning Analyse Beslutningsgrundlag Design Implementering Drift 16 4 Juridiske forhold De juridiske rammer for administrative fællesskaber Samarbejdsmodellen Leverandørmodellen Andre alternativer til egen opgavevaretagelse 20 5 Økonomi Effektiviseringspotentialet Etableringsmidlerne 21 6 Overdragelse af medarbejdere til servicecenter De administrative medarbejderes rolle i etableringen af administrative fællesskaber 23 7 Arbejdsgruppernes leverancer Ydelseskatalog og opgavesplit Serviceniveau Styringsmodel Barriere Business case 27 8 Løn og Personale Administrativt fællesskab vedrørende Løn og Personale Ydelse, opgavesplit og serviceniveau Baggrund Metode 30 Side

3 Afgrænsning Ydelser Opgavesplit 31 Delte opgaver Serviceniveau 33 Formål med servicekatalog 33 Anvendelse af servicekatalog Styringsmodel Indledning Begrundelse for valg af styringsmodel 35 Omfang af administrative opgaver Organisering af fællesskabet - eksternt og internt 36 Ekstern organisering 36 Styringsmodel - organisatorisk hierarki 37 Rolle og ansvar for værtsinstitutionen 37 Formelt grundlag 38 Model for partnerinvolvering 38 Intern organisering Barrierer Baggrund Barrierer Business case Baggrund Modeller for administrative fællesskaber 42 Parametre i definitionen af forskellige modeller 43 Business case-scenarier Modeller for fordeling af omkostninger 44 Metode 44 Metode for fordelingsmodel pr. oplysningsseddel Kvantificering af omkostningsniveau Direkte omkostninger Indirekte omkostninger Antagelser Business cases 48 Scenarie 1 - Erhvervsskole 48 Scenarie 2- Øvrige institutioner 49 9 Økonomi og planlægning Ydelse, opgavesplit og serviceniveau Baggrund Metode Afgrænsning Ydelser Opgavesplit Forudsætninger It-systemintegration Standardisering Serviceniveau 54

4 Formål med servicekatalog Anvendelse af servicekatalog 55 Krav til leverancer 55 Rapportering Styringsmodel Indledning Begrundelse for valg af styringsmodel Omfang af administrative opgaver Organisering af fællesskabet - eksternt og internt rettet Ekstern rettet organisering 57 Styringsmodel - organisatorisk hierarki 57 Rolle og ansvar for værtsinstitutionen 58 Formelt grundlag Internt rettet organisering Barrierer Business case Baggrund Modeller for administrative fællesskaber Parametre i definitionen af forskellige modeller Forudsætninger Resultat 63 Ydelsestyper 63 Valg af institutionstyper i fællesskabet 63 Institutionsstørrelse 65 It-systemer Modeller for fordeling af omkostninger Metode Simpel metode for fordelingsmodel pr. årselev Kvantificering af omkostningsniveau Fastsættelse af omkostningsniveauet for fællesskabsscenarierne Omkostninger for fællesskabsscenarie I Omkostninger til fællesskabsscenarie II Omkostninger for fællesskabsscenarie III Omkostninger hos institutionen 71 Påvirkning af fællesskabsomkostninger ved skalering af fællesskabet Variation i antallet af institutioner i et fællesskab Variation i antallet af årselever i et fællesskab IT Baggrund Afgrænsning Opgavernes egnethed, ansvarsfordeling, aftalegrundlag og serviceniveau Egnethed og ansvarsfordeling Aftalegrundlag og serviceniveau Ydelseskatalog og business case 76

5 10.4 Barrierer for etablering af fællesskaber Barrierer for partner Barrierer for værtsinstitution Fordele og ulemper Indkøb Baggrund Metode Karakteristika ved indkøbsområdet Ingen formelle indkøbsfællesskaber men lokale ERFA-grupper og SKI-gruppe Indkøb er typisk fordelt på mange personer og meget få har det som hovedopgave Snarere nyansættelser end medarbejderflytninger finansieret gennem forbedrede indkøbsaftaler Dimensionering af evt. fælles enheder er foretaget ud fra en struktureret indkøbsanalyse Den nuværende it-anvendelse på institutionerne Generelle definitioner i forbindelse med valg af model Definition af procesbesparelser Definition af forpligtende volumen Ydelseskatalog, opgavesplit og serviceniveauer Hovedopgaver på indkøbsområdet Serviceniveauer i et administrativt center Modeller for administrative indkøbsfællesskaber og øvrige muligheder for en mere effektiv opgavevaretagelse Mulighed for både løs og stram kobling inden for hver af modellerne Mulighed for skift mellem modeller Vurdering af de fire modeller Mulige valg af model i forhold til institutionens karakteristika Sekretariatsmodellen Grundlæggende om modellen Bemanding, kompetencer, økonomi Forudsætninger for modellens funktionsdygtighed Succeskriterier for modellen Fordele og ulemper Specifik fordeling af opgaver og ydelser i forhold til ydelseskataloget Sekretariatsmodellens strategiske perspektiver for den enkelte institution Casebeskrivelse El-aftale indgået af rektorforeningen på vegne af gymnasierne Samarbejdsmodellen løst koblet Grundlæggende om modellen Bemanding, kompetencer og økonomi Forudsætninger for modellens funktionsdygtighed Succeskriterier for modellen 96

6 Fordele og ulemper Specifik fordeling af opgaver og ydelser i forhold til ydelseskataloget Den løst koblede samarbejdsmodels strategiske perspektiver for den enkelte institution Casebeskrivelse Cateringaftale indgået af forhandlingsleder på vegne af CEU-skolerne Samarbejdsmodellen stramt koblet Generelt om modellen Bemanding, kompetencer og økonomi Forudsætninger for modellens funktionsdygtighed Succeskriterier for modellen Fordele og ulemper Specifik fordeling af opgaver og ydelser i forhold til ydelseskataloget Den stramt koblede samarbejdsmodels strategiske perspektiver for den enkelte institution Juridisk enhedsmodel optimeringsmodel for eksisterende juridisk enhed Generelt om modellen Bemanding, kompetencer og økonomi Forudsætninger for modellens funktionsdygtighed Succeskriterier for modellen Fordele og ulemper Specifik fordeling af opgaver og ydelser i forhold til ydelseskataloget Den juridiske enhedsmodels strategiske perspektiver for den enkelte afdeling Casebeskrivelse Indkøbsaftale indgået af indkøbschefen på vegne af alle afdelinger i en juridisk enhed Leverandørmodellen Generelt om modellen Bemanding, kompetencer og økonomi Forudsætninger for modellens funktionsdygtighed Succeskriterier for modellen Fordele og ulemper Specifik fordeling af opgaver og ydelser i forhold til ydelseskataloget Leverandørmodellens strategiske perspektiver for den enkelte institution Kompetencer, bemanding og omkostninger i et administrativt indkøbscenter Opgaver og roller Mulig bemandingsstørrelse og -profil Omkostninger i forbindelse med drift af indkøbscentret Business case Forudsætninger for beregningen 115

7 Oversigt over business cases Mulige barrierer i forbindelse med etablering af et administrativt indkøbscenter Bygninger og Service Baggrund Tre modeller inden for Bygninger og Service Kort beskrivelse af de tre modeller Syv kriterier for organisering af opgaveområdet Modellernes konsekvenser for den daglige drift Valg af model Sekretariatsmodellen Hovedlinjer i modellen Nærmere om opgavedelingen mellem styregruppe, sekretariatsejer og bygningssekretariat Modellens styringsmæssige konsekvenser Samarbejdsmodellen Hovedlinjer i modellen Nærmere om opgavedelingen mellem styregruppe, sekretariat og institutioner Modellens styringsmæssige konsekvenser Leverandørmodellen Hovedlinjer i modellen Nærmere om opgavedelingen mellem enkelte institution og leverandørinstitutionen Modellens styringsmæssige konsekvenser Eksempler og værktøjer til inspiration Hvorfor ikke egentlige Business cases? Værktøjer og cases Fire skridt i beslutningsprocessen om fremtidig model og to værktøjer To konkrete eksempler Potentielle barrierer Bilagsliste 143 Bilag L1 - Ydelse og split 144 Bilag L2 - Serviceniveau 147 Bilag Ø1 - Procesflowdiagram 152 Bilag Ø2 - Opgavesplit, ydelseskatalog 183 Bilag Ø4 - IT Issue-liste 190 Bilag Ø5 - Serviceniveau 191 Bilag Ø6 - Business case 198 Bilag IT1 - Ydelseskatalog - administrations- og undervisningsnettet 199 Bilag IT1 - Ydelseskatalog - administrations- og undervisningsnettet 200 Bilag IT2 - Kommissorium for arbejdsgruppe om IT 201 Bilag IT3 - Arbejdsgruppens sammensætning 203 Bilag IT4 - Eksempel på SLA 204 Bilag IT5 - Henvisning til referencer mv. 209 Bilag K1 - Kommissorium for Økonomi og planlægning 210

8 Bilag K2 - Kommissorium for arbejdsgruppe om Løn og Personale 213 Bilag K3 - Kommissorium for arbejdsgruppe om Indkøb 216 Bilag K4 - Kommissorium for arbejdsgruppe om IT 219 Bilag K5 - Kommissorium for arbejdsgruppe om Bygninger og Service 222 Bilag A1 - Arbejdsgruppernes sammensætning 225 Bilag I1 - Indkøbsanalyse af de selvejende institutioners indkøb Bilag I2 - Ydelseskatalog for indkøb 234 Bilag I3 - Observationer fra institutionsbesøgene 237 Bilag BS1 - Ydelseskatalog Bygninger og Service 246

9 1 Indledning 1.1 Baggrund De selvejende ungdomsuddannelsesinstitutioner omfatter i denne sammenhæng erhvervsskoler, almene gymnasier, SOSU-skoler og VUC er. Over de kommende år skal der etableres administrative fællesskaber blandt disse institutioner med henblik på at effektivisere den administrative opgavevaretagelse. Etablering af fællesskaber skønnes endvidere at muliggøre dannelse af stærkere faglige miljøer på det administrative område og dermed mere attraktive arbejdspladser. Beslutningen om etablering af administrative fællesskaber er truffet i forbindelse med indgåelse af Flerårsaftale om kriminalforsorgen for mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance. Aftalen indebærer, at initiativerne vedrørende kriminalforsorgen delvist finansieres af det forventede effektiviseringspotentiale ved etablering af administrative fællesskaber på ungdomsuddannelsesinstitutionerne. Beregningen af effektiviseringspotentialet hviler på tre analyser foretaget af Deloitte Business Consulting i Analyserne findes på og de økonomiske aspekter af initiativet er nærmere omtalt i afsnit 5. Det er besluttet, at etableringen af administrative fællesskaber skal ske efter en frivillig model, hvor det er bestyrelsen og ledelsen for den enkelte institution, der beslutter, om og i givet fald hvordan institutionen skal indgå i et administrativt fællesskab. Alle institutioner vil dog være omfattet af udmøntningen af de økonomiske konsekvenser af den politiske aftale nævnt ovenfor, jf. afsnit 5. De økonomiske konsekvenser er beregnet på baggrund af antagelse om 25 fællesskaber på landsplan, der omfatter alle institutionerne. Frivilligheden indebærer dog, at der ikke stilles krav om antallet af fællesskaber, hverken samlet set eller som et bestemt antal inden for hvert af de fem opgaveområder, som vurderes egnede til at indgå i fællesskaber. Alternativet til 25 fællesskaber som beregningsforudsætning i Deloittes analyser var henholdsvis ét nationalt fællesskab for alle institutioner eller fire til fem regionale fællesskaber omfattende institutioner. Af hensyn til overensstemmelse med EU-regler samt politisk ønske om en model, som er kompatibel med selvejeformens uddelegering af beslutningskompetence til den enkelte institutions ledelse og bestyrelse, er den frivillige model dog valgt i stedet. Frivilligheden indebærer således fuld valgfrihed for den enkelte institution til at realisere en effektivisering af den administrative opgavevaretagelse, ved at institutionen indgår i et administrativt fællesskab eller effektiviserer på anden vis, f.eks. via udlicitering eller optimering af egen opgavevaretagelse. Vælges det at indgå i et administrativt fællesskab, er der ligeledes frihed til at beslutte bl.a. organisering, deltagerkreds, omfattede opgaver og fysisk placering, så længe dette sker indenfor de gældende regler om administrative samarbejder som beskrevet i afsnit 4. 1

10 Etableringen af administrative fællesskaber hviler på en forventning om, at fællesskaberne er fuldt etablerede i Undervisningsministeriet og lederforeningerne for de almene gymnasier, erhvervsskoler, VUC og SOSU blev i foråret 2008 enige om, at der som forberedelse af implementeringen skulle gennemføres et centralt forankret projektarbejde med henblik på bl.a. at tilvejebringe dette beslutningsgrundlag til institutionerne. Materialet skal danne grundlag for de beslutninger, som den enkelte institution skal tage i relation til overvejelser om at indgå i eller etablere et administrativt fællesskab. De analyser og casebeskrivelser, der indgår i beslutningsgrundlaget, har ingen bindende virkning for de enkelte institutioner og kan således anvendes, i det omfang institutionen finder det relevant. Formålet er alene at give inspiration, vejledning og redskaber til, at der på den enkelte institution kan træffes beslutning på et så kvalificeret grundlag som muligt Arbejdet har været forankret i en projektgruppe med deltagelse fra Undervisningsministeriet og sekretariaterne for Danske Erhvervsskoler, Gymnasieskolernes Rektorforening, Lederforeningen for VUC og SOSU-Lederforeningen. En styregruppe bestående af Undervisningsministeriet samt de fire lederforeninger har fulgt arbejdet og løbende drøftet og truffet beslutninger om projektets rammer og indhold. Det store arbejde med at tilvejebringe nærværende beslutningsgrundlag er udført af fem arbejdsgrupper, svarende til hver af de fem opgavetyper, som i Deloittes analyser er vurderet egnede til at blive varetaget i administrative fællesskaber. Disse fem opgavetyper omfatter: Økonomi og planlægning Løn og Personale IT Indkøb Bygninger og Service. Opdelingen i arbejdsgrupper for hver opgavetype er ikke udtryk for, at fællesskaberne alene skal varetage én opgavetype, men er alene sket af hensyn til, at hver arbejdsgruppes område havde et omfang, som muliggjorde grundig analyse og inddragelse af relevante spidskompetencer. Arbejdsgrupperne er sammensat af nøglepersoner med kendskab til den administrative opgavevaretagelse fra hver af de fire omfattede institutionstyper. Dette er vurderet helt centralt i forhold til at sikre inddragelse af relevante erfaringer, kendskab til institutionernes virkelighed og ekspertise på de enkelte opgaveområder. Arbejdsgrupperne har inden for de fastlagte kommissorier haft ansvar for at udforme de enkelte bidrag, således at de bedst muligt medvirker til at forberede alle institutioner i forhold til etableringen af administrative fællesskaber og er til størst mulig gavn for institutionerne undervejs i beslutningsprocessen. Undervisningsministeriet har varetaget en tovholderfunktion i hver arbejdsgruppe, og arbejdsgrupperne har fået teknisk og processuel bistand fra konsulenter fra Pricewaterhouse- 2

11 Coopers og Implement. Arbejdsgruppernes sammensætning fremgår af bilag A1. Foruden udarbejdelse af dette beslutningsgrundlag er Undervisningsministeriet og lederforeningerne enige om, at der fra 2009 skal stilles en rådgivningsservice til rådighed for institutionerne, så der er mulighed for løbende at få gode råd og vejledning, i det omgang der er behov herfor undervejs i de enkelte institutioners beslutningsprocesser. Der informeres nærmere om rådgivningsservicen på fra starten af Undervisningsministeriet vil indgå som en del af denne rådgivningsservice med henblik på at besvare spørgsmål vedrørende bl.a. de juridiske og økonomiske rammebetingelser, ligesom Undervisningsministeriet vil følge udviklingen af administrative fællesskaber tæt de kommende år. Det vil bl.a. ske via fortsat dialog med lederforeningerne i den videre implementeringsproces med drøftelse af relevante og aktuelle problemstillinger. 1.2 Arbejdsgruppernes kommissorier Arbejdsgruppernes kommissorier fastsætter hovedindholdet af dette beslutningsgrundlag og kan på tværs af grupperne kort sammenfattes som følger: Arbejdsgruppernes formål er at bidrage til dette samlede beslutningsgrundlag, som stilles til rådighed for institutionerne til deres lokale design og etablering af administrative fællesskaber. Arbejdsgrupperne skal derfor: vurdere opgavernes egnethed til varetagelse i administrative fællesskaber og fastlægge hensigtsmæssige opgavesnit mellem institution og administrativt fællesskab for de ovennævnte samt evt. øvrige, egnede opgaver vedrørende området overveje opmærksomhedspunkter i forhold til aftalegrundlag mellem institution og administrativt fællesskab om varetagelsen af disse opgaver, herunder konkrete beskrivelser af serviceniveau og ansvar for delprocesser i opgavevaretagelsen beskrive modeller for varetagelse af opgaverne i administrative fællesskaber, herunder vurdere karakter, omfang, organisering og finansiering af fællesskabet samt tilrettelægge hensigtsmæssige arbejdsgange for medarbejderne opstille beregninger for omkostningsniveauet ved varetagelse af opgaverne i de skitserede modeller for administrative fællesskaber. beskrive eventuelle barrierer for etablering af sådanne fællesskaber samt foreslå løsninger på disse. De specifikke kommissorier for hver af arbejdsgrupperne, som har dannet grundlag for arbejdet og de leverancer, som arbejdsgrupperne har udarbejdet, findes i bilag K1-K5. 3

12 Arbejdsgrupperne har udarbejdet følgende materiale: Ydelseskatalog og opgavesplit - hvilke opgaver kan hensigtsmæssigt varetages i det administrative fællesskab? Serviceniveau - hvilket serviceniveau kan defineres for det administrative fællesskab? Styringsmodel - hvilken styringsmodel kan anvendes i det administrative fællesskab? Barrierer - hvilke væsentlige barrierer kan der være i relation til etablering af det administrative fællesskab? Business case - hvilket omkostningsniveau vil opgavevaretagelsen kunne udføres til i et administrativt fællesskab? Arbejdsgrupperne har arbejdet parallelt, og som følge af, at der er tale om forskellige fagområder med forskellig kompleksitet, har arbejdsgruppernes leverancer forskellige tilgange til modeller samt detaljeringsgrad på de forskellige leveranceområder. 1.3 Beslutningsgrundlagets indhold Nedenfor følger en sammenfatning på arbejdsgruppernes arbejde og konklusioner. Afsnit 3 indeholder en overordnet køreplan for den videre beslutningsproces, der bør igangsættes på den enkelte institution, hvis man ønsker at indgå i et administrativt fællesskab, herunder hvilke nøglebeslutninger institutionens ledelse skal træffe. Afsnit 4 og 5 beskriver de juridiske og økonomiske rammebetingelser for etableringen af administrative fællesskaber, og i afsnit 6 gives der en række overordnede råd vedrørende de administrative medarbejderes rolle og betydning i etableringen af administrative fællesskaber. Afsnit 7 beskriver de ovenfor nævnte leverancer fra arbejdsgrupperne, som de er fastsat i kommissorierne, og skitserer variationen i de fem arbejdsgruppers udformning af leverancerne. Afsnit 8-12 indeholder hver af de fem arbejdsgruppers leverancer i den form, grupperne har valgt at udarbejde dem. Det betyder, at der er en vis variation i kapitlernes indhold og struktur. Bilagsmaterialet omfatter bl.a. kommissorier, oversigt over deltagere i arbejdsgrupperne, ydelseskataloger, procesdiagrammer og øvrigt materiale, som knytter sig til de enkelte kapitlers tilgang til modeller samt detaljeringsgrad på de forskellige leveranceområder. 4

13 1.4 Læsevejledning Beslutningsgrundlaget indeholder således både afsnit af tværgående, generel karakter og af mere områdespecifik karakter. Dertil kommer, at der ligeledes er udarbejdet en håndbog om etablering af administrative fællesskaber. Prioriteringen af informationer mellem håndbogen og beslutningsgrundlaget er foretaget ud fra en vurdering af, hvad der vil være relevant for forskellige modtagergrupper på institutionerne i forskellige faser af etablering af administrative fællesskaber eller anden effektivisering af den administrative opgavevaretagelse. Håndbogen er således primært rettet mod bestyrelser og ledelser, som har behov for et overblik over nødvendige beslutninger og overvejelser og en skitsering af de forskellige muligheder og rammebetingelser på overordnet niveau. Håndbogen er dermed en kortfattet formidling af de vigtigste overordnede perspektiver på tværs af opgaveområder og kan bruges i de indledende beslutningsfaser. Dette beslutningsgrundlag sigter derimod mod en mere grundig og beslutningsunderstøttende indføring i såvel de fælles rammer som de områdespecifikke muligheder for etablering af administrative fællesskaber eller anden effektivisering af de administrative opgaver. De forskellige afsnit i beslutningsgrundlaget vil derfor være relevante for forskellige grupper af læsere, alt efter om læseren søger oplysninger om forhold, der går på tværs af de forskellige opgaveområder, f.eks. de gældende regler for administrative samarbejder, eller en grundig gennemgang af de forskellige muligheder inden for de enkelte opgaveområder som støtte for institutionens konkrete arbejde med en ny organisering af opgaverne. De første syv afsnit kan og bør således læses af alle, det vil sige såvel bestyrelser som ledelser og medarbejdere, som skal træffe beslutninger og forestå analyse, design og implementering af de administrative fællesskaber eller anden effektivisering af opgaverne. Afsnittene er egnede til at blive læst i forbindelse med de indledende beslutnings- og analysefaser. Omfanget af disse afsnit er forholdsvist begrænset, og fokus er på de tværgående og generelle aspekter, ligesom de områdespecifikke afsnit kort opsummeres i sammenfatningen. Når institutionernes eget arbejde med etablering af fællesskaber går over i en mere konkret analysefase, vil det typisk blive varetaget af andre medarbejdere end ledelsen, og de områdespecifikke afsnit 8-11 vil i dette arbejde kunne bruges som støtte og inspiration for arbejdet. Afsnittene er således af mere teknisk og metodisk karakter og kan give input til såvel de processuelle som indholdsmæssige overvejelser på den enkelte institution. For at give en vis læsevenlighed er en række dokumenter på grund af deres formater lagt i bilag, men det anbefales, at læseren også retter opmærksomheden mod bilagene, da der her er gode, konkrete redskaber at hente til strukturering af institutionens eget arbejde. 5

14 2 Sammenfatning Udbredelse, struktur og erfaring med administrative fællesskaber er i dag meget forskelligartet på tværs af de fem arbejdsområder, som arbejdsgrupperne har beskæftiget sig med. Generelt er det vurderingen i arbejdsgrupperne, at allerede eksisterende administrative fællesskaber er velfungerende baseret på de erfaringer, der er opsamlet fra etableringen til i dag. Arbejdet i arbejdsgrupperne har taget afsæt i dette udgangspunkt i udarbejdelsen af leverancerne. I det følgende gives der en kort skitsering på tværs af de enkelte opgaveområder af de modeller samt de barrierer og løsninger, som er identificeret af arbejdsgrupperne. Derefter beskrives de væsentligste karakteristika, der ses for de fem opgaveområder samt et kort resume af arbejdsgruppens leverancer: 2.1 Modeller for administrative fællesskaber og en mere effektiv opgavevaretagelse I dette beslutningsgrundlag omtales to modeller for administrative opgaver samt to øvrige muligheder for effektivisering af de administrative opgaver. Samarbejdsmodellen og leverandørmodellen er modeller for administrative fællesskaber, som er omfattet af de gældende regler om administrative fællesskaber for institutioner på Undervisningsministeriets område. Arbejdsgrupperne for opgaveområderne Økonomi og planlægning, Løn og Personale og IT vurderer, at samarbejdsmodellen vil være oplagt og den mest effektive styringsmodel for fællesskaber indenfor disse områder. For opgaveområderne Indkøb og Bygninger og Service er der opstillet de to alternative muligheder for en mere effektiv opgaveløsning på disse områder, som institutionerne kan drage inspiration fra. Den ene indebærer optimering af egen opgavevaretagelse og er primært relevant i forhold til en samordning af større institutioners indkøbsfunktioner. Den anden mulighed, som vil falde under de udbudsretlige regler, er oprettelse af et indkøbseller bygningssekretariat, som koordinerer og indgår (ramme-)aftaler på vegne af en større gruppe institutioner. 2.2 Barrierer og løsninger Arbejdsgrupperne har alle haft til opgave at foretage systematisk identifikation af de barrierer, der kan være ved etablering af administrative fællesskaber på de forskellige opgaveområder. En del af de identificerede barrierer er opgavespecifikke og omtales nedenfor, mens andre er identificeret på tværs af grupperne. Sidstnævnte kan sammenfattes som følger: 6

15 Forskellige it-systemer til løn-, tids-, ressource- og økonomistyringssystemer, herunder manglende integrationer mellem systemer. For at bidrage til at afhjælpe denne barriere foretages der centrale it-investeringer i regi af Undervisningsministeriet, hvortil der er afsat 24 mio. kr. Dertil kommer yderligere muligheder for lokale investeringer i systemtilpasninger finansieret af etableringstilskud. Fællesskabet omfattes af offentligheds- og forvaltningsloven, hvis en af de deltagende institutioner er omfattet heraf. Forholdet er dog alene en barriere for erhvervsskoler, der ønsker at indgå i fællesskaber med de øvrige institutionstyper, og det skal præciseres, at det kun er selve fællesskabet, der omfattes af lovenes bestemmelser, og ikke erhvervsskolens øvrige virksomhed. Løsningen kan derfor enten være, at fællesskaberne ikke etableres på tværs af institutionstyper, eller at institutionerne konkluderer, at konsekvenserne af, at opgaverne i fællesskabet er omfattet af lovene, ikke er graverende. At samarbejde kræver standardisering, hvilket både kan medføre oplevelser af forringet serviceniveau, praktiske vanskeligheder og frygt for rutinepræget arbejde for medarbejderne. Løsningen består dels af en forventningsafstemning mellem fællesskab og institution og af inddragelse af medarbejderne i standardiseringsarbejdet, så fordelene tydeliggøres. Derudover er der mulighed for, at der indføres en grad af fleksibilitet i samarbejdsformen, så de enkelte institutioner mod ekstra betaling kan få løst særlige opgaver eller opgaver på et særligt serviceniveau. 2.3 Løn Arbejdsgruppen har arbejdet på den overordnede præmis, at dette område er karakteriseret ved, at der findes et betydeligt antal administrative fællesskaber på området, samt at der er tale om veldefinerede opgaver, der skal udføres. Lønområdet er kendetegnet ved følgende: Der anvendes i dag tre forskellige lønsystemer (SLS, KMD og Silkeborg Data) på de involverede skoletyper. Veldefinerede og velafgrænsede processer med fokus på transaktionsbehandling og rapportering. Arbejdsgruppen har defineret, hvilke processer og opgaver der med fordel vil kunne indgå i et administrativt fællesskab, hvilket primært retter sig mod processer med fokus på registreringer, lønsagsbehandling og lønkørsler samt kontrol heraf. Der vil dog under alle omstændigheder optræde aktiviteter, hvor såvel institutionen som fællesskabet har en andel i opgavens løsning. For disse processer er opstillet et muligt split af opgaver mellem den enkelte institution og det administrative fællesskab. Der er beskrevet et ydelseskatalog på baggrund dels heraf, dels en række overordnede principper: 7

16 Undgå dobbeltadministration og -registreringer Maksimal digitalisering (it-understøttelse) af processerne Beslutninger og kontroller skal bevares lokalt. For hver aktivitet i ydelseskataloget har arbejdsgruppen opstillet konkrete forslag til aktiviteter til styring af serviceniveau, eksempelvis indberetning af opsigelse i lønsystem. Som styringsmodel for det administrative fællesskab er anbefalet anvendelse af samarbejdsmodellen, bl.a. ud fra det faktum at den er afprøvet og fungerende og i øvrigt udgør det forventningsmæssige udgangspunkt for det videre arbejde med administrative fællesskaber. Dette indebærer bl.a., at der vil skulle identificeres en værtsinstitution blandt de deltagende institutioner. Arbejdsgruppen har identificeret de væsentligste barrierer, der måtte være forbundet med etablering af et administrativt fællesskab kombineret med forslag til løsning heraf. De væsentligste barrierer omfatter: Forskellige lønsystemer hos de deltagende partnere og værtsinstitution, hvilket kan påvirke organisering og effektivitet af fællesskabet. Adskillelse mellem løn og personaleadministration. Kommunikation med de rette interessenter om forløb og konsekvenser. Arbejdsgruppen har afslutningsvist beregnet en business case for et administrativt fællesskab omfattende blandt andet beregning af omkostningsniveau fordelt på direkte og indirekte omkostninger. Arbejdsgruppen har defineret to mulige scenarier for løn, henholdsvis ved anvendelse af SLS, som er påkrævet for erhvervsskolerne, og henholdsvis de øvrige lønsystemer, som er valgfrie for de øvrige institutionstyper. Beregningseksemplerne for begge scenarier viser en enhedsomkostning på ca kr. pr. oplysningsseddel. Business casen er beregnet ud fra antal oplysningssedler som aktivitetsparameter, idet antal oplysningssedler vil have en direkte sammenhæng til de opgaver, der udføres i en lønfunktion i et administrativt fællesskab. Antal oplysningssedler vil yderligere i forhold til antal ansatte omfatte den omsætning i medarbejderstaben, der vil være i årets løb. Det er i arbejdsgruppen vurderet, at antal årselever ikke vil være den rette aktivitetsparametre, idet aktiviteten i en lønfunktion ikke vil være afhængig heraf. 2.4 Økonomi Arbejdsgruppen har arbejdet på den overordnede præmis, at dette område er karakteriseret ved, at der kun findes få administrative fællesskaber på området. Økonomiområdet er kendetegnet ved: 8

17 Ensartet it-anvendelse til registrerings- og rapporteringsopgaven med Navision Stat som økonomisystem En række forskellige typer af interfaces til henholdsvis studieadministrative systemer samt anvendte lønsystemer (SLS, KMD og Silkeborg Data). Veldefinerede processer med fokus på transaktionsbehandling og rapportering Forskellige datamodeller og rapporteringspraksis. Arbejdsgruppen har defineret, hvilke processer og opgaver der med fordel vil kunne indgå i et administrativt fællesskab, hvilket primært retter sig mod processer med fokus på registreringer og håndtering af betalinger. For disse processer er opstillet et muligt split af opgaver mellem den enkelte institution og det administrative fællesskab. Der er beskrevet et ydelseskatalog på baggrund dels heraf, dels en række overordnede principper: Undgå dobbeltadministration og -registreringer Maksimal digitalisering (it-understøttelse) af processerne Beslutninger og kontroller skal bevares lokalt Adgang til Navision Stat skal ikke styre opgavesplit Faktura-flow skal ligge i fællesskabet. Opgavesplittet er beskrevet ud fra de processer, som en fremadrettet effektiv itunderstøttelse muliggør (best practice). For at kunne realisere dette, er der en række forhold, der skal løses. Disse forhold er beskrevet og udgør arbejdsgruppens bud på de vigtigste forudsætninger, for at kunne indfri scenariet om en ideel fremtidig situation. Der ses en sammenhæng til en række af de antagelser og forudsætninger, der er beskrevet i relation til business casen. De fleste forhold relaterer sig til bedre it-systemintegration, mere it-systemunderstøttelse samt optimering og standardisering af procesudformningen. For hver aktivitet i ydelseskataloget har arbejdsgruppen opstillet konkrete forslag til parametre til styring af serviceniveau, samt mål herfor. Eksempelvis et mål for, hvornår et afstemt bogholderi skal foreligge efter en regnskabsperiodes udløb. Som styringsmodel for det administrative fællesskab er anbefalet anvendelse af samarbejdsmodellen, bl.a. ud fra det faktum at den er afprøvet og fungerende, og i øvrigt udgør det forventningsmæssige udgangspunkt for det videre arbejde med administrative fællesskaber. Dette indebærer bl.a., at der vil skulle identificeres en værtsinstitution blandt de deltagende institutioner. Arbejdsgruppen har identificeret de væsentligste barrierer, der måtte være forbundet med etablering af et administrativt fællesskab kombineret med forslag til løsning heraf. De væsentligste barrierer knytter sig til usikkerhed hos berørte medarbejdere og ledere, og kalder på en stor forandringsledelses indsats. Arbejdsgruppen har afslutningsvist beregnet en business case for et administrativt fællesskab omfattende blandt andet beregning af omkostningsniveau fordelt på direkte og indi- 9

18 rekte omkostninger. Arbejdsgruppen har defineret tre mulige scenarier for fremtidig fællesskabsdannelse: Scenarie I - Enstrenget (økonomi) fællesskab for én institutionstype med en samlet produktion af årselever. Scenarie II - Flerstrenget (økonomi og løn) byskolefællesskab for flere institutionstyper med samlet produktion af årselever. Scenarie III - Flerstrenget (økonomi og løn) fællesskab for én institutionstype med samlet produktion af årselever. Der er foretaget en beregning for scenarie I. Business casen er beregnet ud fra antal årselever som aktivitetsparameter. Beregningen viser en enhedsomkostning pr. årselev på 390 kr. Der udføres mange forskelligartede opgaver, og det er i arbejdsgruppen vurderet, at antal årselever vil være et udtryk for institutionens størrelse og dermed indirekte for omfanget af administrative funktioner. 2.5 IT Arbejdsgruppen har arbejdet på den overordnede præmis, at IT-området er karakteriseret ved en lang historik om anvendelsen af outsourcing af de daglige driftsopgaver. Inden for Undervisningsministeriets arbejdsområde er der da også allerede etableret flere fællesskaber. Områderne er kendetegnet ved: Ensartede procedurer på tværs af institutionstyper I væsentlig udstrækning ensartede it-systemer. Arbejdsgruppen har defineret, hvilke processer og opgaver der med fordel vil kunne indgå i et administrativt fællesskab defineret ud fra tre supportmodeller. For disse supportmodeller er opstillet et muligt split af opgaver mellem den enkelte institution og det administrative fællesskab. Der er beskrevet et ydelseskatalog på baggrund af de aktiviteter, der indgår i supportmodellen. Hovedopgaverne kan typisk opdeles i følgende grupper: Daglige drifts- og supportopgaver Programtilpasning og -udvikling samt integration af programmer. Arbejdsgruppen har identificeret de væsentligste barrierer, der måtte være forbundet med etablering af et administrativt fællesskab kombineret med forslag til løsning heraf. De væsentligste barrierer knytter sig til: For partners overgang til et fællesskab o Afgivelse af suverænitet o Lokal modstand i institutionen o Irreversibel beslutning o Frygten for standardisering 10

19 o Usikkerheden i forbindelse med opgørelse af økonomiske konsekvenser o Tab af lokale kompetencer o Usikkerhed om fremtidig institutionsstruktur o Manglende fleksibilitet. Barrierer for værtsinstitution o Påtagelse af stort - og voksende - driftsansvar o Særligt erstatningsansvar o Intet særligt økonomisk incitament o Ikke nødvendigvis motivation for udvidelse af eksisterende fællesskaber. Arbejdsgruppen har afslutningsvis for hver af de tre supportmodeller beregnet en enhedspris omfattende såvel direkte som indirekte omkostninger. Priserne er baseret på gennemsnitsbetragtninger og kan derfor dække over forskellige definitioner af opgavesplit og serviceniveauer. Der er beregnet en vejledende pris pr. årselev på kr. Forskellen i prisniveauet kan primært begrundes i omfanget af leverancerne, bl.a. om: omfang af lokal support er inkluderet leverancen omfatter MPLS (adgang til fælles fibernet og internet) it-indkøb og styring af licensaftaler varetages af fællesskabet eller af partneren selv IP-telefoni er omfattet af leverancen VPN-forbindelse (hjemmeopkobling) er medtaget. 2.6 Indkøb Arbejdsgruppen har arbejdet på den overordnede præmis, at området i dag er karakteriseret ved, at der ikke findes formelle administrative fællesskaber på området, sådan som det er tilfældet inden for andre af de behandlede områder. Arbejdsgruppen har beskrevet en række muligheder for effektivisering af opgavevaretagelsen på indkøbsområdet, som supplerer de i bekendtgørelsen for administrative fællesskaber nævnte modeller samarbejdsmodellen og leverandørmodellen tillige omhandler yderligere modeller, herunder den juridiske enhedsmodel og foreningsmodellen. Der er særlige karakteristika for indkøbsområdet, som har været styrende for arbejdsgruppens valg af modeller, herunder blandt andet at ressourceanvendelsen på en række besøgte institutioner i forbindelse med projektforløbet indikerer, at mange medarbejdere på de enkelte institutioner er involveret i indkøbsprocessen, men at disse medarbejderes ressourceforbrug er meget lavt, fordi de ikke har indkøb som deres hovedopgave. Som konsekvens af ressourceanvendelsen på indkøbsområdet er det arbejdsgruppens opfattelse, at der bliver tale om nyansættelser frem for flytning af medarbejdere, samt at finansiering af fremtidige fælles administrative indkøbsenheder primært vil ske gennem forbedrede indkøbsaftaler. For hver af modellerne og mulighederne for effektivisering er beskrevet en række strategiske valg, som institutionen står over for i relation til administrative indkøbsfællesskaber. 11

20 Arbejdsgruppen har identificeret de væsentligste barrierer, der måtte være forbundet med etablering af et administrativt fællesskab kombineret med forslag til løsning heraf. De væsentligste barrierer knytter sig til: Viden og kompetence om dannelse, organisering og udnyttelse af indkøbscentre er ikke til stede i tilstrækkelig grad. Manglende forståelse for lokale behov. Manglende fokus på områder, som har indkøbsmæssig betydning i institutionerne. Bureaukratisering af indkøb og manglende gennemsigtighed. Institution skal indgå med forpligtigende volumen. Center får adgang til indkøbsdata. Tab af indflydelse på indkøb. Arbejdsgruppen har afslutningsvist skitseret de indkøbsvolumener, der illustrerer virkeligheden og har dannet baggrund for arbejdsgruppens vurdering af mulighederne for en mere effektiv opgavevaretagelse. 2.7 Bygninger og Service Arbejdsgruppen har arbejdet på den overordnede præmis, at området i dag er karakteriseret ved, at der ikke findes formelle administrative fællesskaber på området, sådan som det er tilfældet inden for andre af de behandlede opgaveområder. Området for Bygninger og Service omfatter bygningsadministration, bygningsdrift og - vedligehold, rengøring, bibliotek og bogadministration samt receptionsfunktion. Inden for disse hovedopgaver har arbejdsgruppen identificeret en række delopgaver, som vil være egnede til varetagelse i samarbejdsregi. Arbejdsgruppen har beskrevet de to modeller for administrative fællesskaber, som ud over de i bekendtgørelsen for administrative fællesskaber nævnte modeller samarbejdsmodellen og leverandørmodellen og har opstillet en alternativ mulighed for effektivisering af den administrative opgavevaretagelse gennem oprettelse af et bygningssekretariat. Arbejdsgruppen har beskrevet de særlige karakteristika, som har været styrende for arbejdsgruppens valg og beskrivelse af modeller. For hver af modellerne er beskrevet en række strategiske valg, som institutionen står overfor i relation til administrative fællesskaber. Arbejdsgruppen har identificeret de væsentligste barrierer, der måtte være forbundet med etablering af et administrativt fællesskab kombineret med forslag til løsning heraf. De væsentligste barrierer knytter sig til: Fokus på Bygninger og Services er måske nyt for nogle institutioner. Der kan derfor måske tænkes eksempler, hvor der er manglende kompetence og erfaring med 12

21 bygningsdrift til at kunne vurdere konsekvenser af at etablere administrative fællesskaber inden for bygningsområdet. Frygt for serviceforringelse. Tab af indflydelse på daglig drift. Modstand mod standardisering. Afhængighed af fællesskabet opgaven bliver svær at tage tilbage. Tekniske barrierer (vagtsystemer, energistyring). Uensartet bygningsmasse. Personlige relationer overfor samarbejdspartnere. Institutionernes komplekse bygningsmasse er hovedårsagen til, at arbejdsgruppen i stedet for udarbejdelse af en egentlig business case som på de øvrige opgaveområder har valgt at opstille konkrete eksempler på, hvordan området i dag er organiseret på forskellig vis inden for forskellige institutionstyper. Arbejdsgruppen har således vurderet, at den komplekse sammensætning af bygningsmassen gør, at en egentlig business case ikke kan udarbejdes, så den meningsfuldt bidrager til institutionernes beslutningsproces. Arbejdsgruppen har beskrevet en model for systematisering af den beslutningssituation, som institutionerne står overfor. Beskrivelsen afsluttes med en beskrivelse af en model for udlicitering. 13

22 3 Overordnet køreplan og nøglebeslutninger Såfremt en uddannelsesinstitution overvejer at etablere eller indgå i et fællesskab, er der en række forhold, som skal afklares. Det er den enkelte institutions ledelse, der skal tage stilling hertil. Til støtte herfor er der i dette afsnit opstillet en overordnet køreplan samt listet nogle af de nøglebeslutninger, som skal træffes. Afsnittet skal betragtes som et supplement i forhold til arbejdsgruppernes arbejde og leverancer inden for de forskellige fagområder. Formålet er at give den enkelte institutions ledelse input til/ overblik over, hvordan den videre proces overordnet kan tilrettelægges.. I oversigtsform kan disse forhold illustreres på følgende måde: Indledende beslutning Analyse Beslutningsgrundlag Design Implementering Drift Beskrivelse af nuværende processer Overordnet plan for implementering Beskrivelse af fremadrettede processer Nye lokale procedurer Indledningsvis stillingtagen til, om man vil undersøge mulighederne for at indgå i et fællesskab Vurdering af fællesskab Udarbejdelse af Business Case Aftale med fællesskab Fastlæggelse af SLA Daglig drift Løbende monitorering Fastlæggelse af fremtidige snitflader Etablering af Beslutningsgrundlag Planlægning af overgang Overgang til fællesskab Kommunikation mv. 3.1 Indledende beslutning Inden en egentlig analyse igangsættes bør institutionen på bestyrelses- og ledelsesniveau beslutte, om det at indtræde i eller drive et administrativt fællesskab er en strategisk interessant mulighed. Til brug for overvejelser herom indgår forventeligt såvel økonomiske som ikke økonomiske betragtninger, herunder betragtninger om service, afhængigheder, kvalitet etc. Hvis det initialt vurderes, at der eksisterer et potentiale for den pågældende institution ved indtrædelse i eller drift af et fællesskab igangsættes en egentlig analyse. 3.2 Analyse Analysen omfatter som et naturligt første skridt typisk analyse af de nuværende arbejdsgange i institutionen og en vurdering af de fremtidige muligheder i fællesskabsregi. Ho- 14

23 vedformålet hermed er at få defineret de fremtidige snitflader mellem institutionen og fællesskabet på detailniveau. Et udgangspunkt for dette arbejde kan være det materiale som arbejdsgrupperne har udarbejdet, jf. ydelseskatalog mv. i afsnittene Følgende handlinger/beslutninger bør håndteres af ledelsen på den enkelte institution i denne fase: Identifikation af opgaver og medarbejdere, der skal overføres til det administrative fællesskab. Kortlægning af kompetence- og ressourcebehov til de opgaver, som bevares på institutionen. Kortlægning af informationsbehov til ledelsen i relation til økonomistyring, budgettering etc. 3.3 Beslutningsgrundlag Følgende beslutninger bør træffes af ledelsen på den enkelte institution i denne fase: Beslutning om, hvilke(t) opgaveområde(r), der skal indgå i fællesskab(er) Valg af, om institutionen skal indgå i et eksisterende administrativt fællesskab eller etablere et nyt fællesskab Ved opbygning af nyt fællesskab skal institutionen finde sammen med øvrige institutioner Overvejelse om rolle som værtsinstitution, hvis der etableres et nyt fællesskab efter samarbejdsmodellen eller overvejelse om leverandørrolle i fællesskab efter leverandørmodellen Valg af tidspunkt for overgang til administrativt fællesskab Etablering af tidsplan frem til overgangen Identifikation af enheder/medarbejdere, som er ansvarlige for håndtering af overgangen Valg af evt. rådgiver til assistance ved overgang til administrativt fællesskab Udarbejdelse af kommunikation til medarbejdere, øvrig ledelse mv. 3.4 Design På grundlag heraf anbefales som næste trin at få fastlagt institutionens fremtidige procedurer til håndteringen af fællesskabet. Endvidere skal der indgås en egentlig aftale om fællesskabet og udarbejdes en detailplan for etablering. Hvis der er tale om eksisterende fællesskaber, kan en lang række af disse aktiviteter med fordel udføres i et samarbejde mellem institutionen og fællesskabet. Herved vil der være en umiddelbar mulighed for at trække på fællesskabets erfaringer. Et udgangspunkt for dette arbejde, herunder fastlæggelse af krav til serviceniveau, kan være arbejdsgruppernes illustrationer heraf i afsnittene

24 Følgende handlinger/beslutninger bør håndteres af ledelsen på den enkelte institution i denne fase: Tilpasning af organisation og processer til ny organisering, herunder etablering af handlingsplaner for overgang fra nutidigt til fremtidig organisering. 3.5 Implementering Selve implementeringen vil omfatte etablering af nye lokale procedurer, fastlæggelse af samarbejdsaftale og selve overgangen til fællesskabet. Følgende handlinger/beslutninger bør håndteres af ledelsen på den enkelte institution i denne fase: Implementering af handlingsplaner Kvalitetssikring af regnskabsmateriale mv. inden overdragelse til det administrative fællesskab Valg af repræsentanter til styregruppe Godkendelse af samarbejdsaftale af revisor (hvis værtsinstitution). 3.6 Drift Etableringen af nye lokale procedurer bør tillige omfatte den løbende håndtering af fællesskabet. Dette gælder både den daglige drift og periodiske møder mv., hvor der bl.a. skal følges op på servicemål (performance), samarbejdsaftaler mv. 16

25 4 Juridiske forhold 4.1 De juridiske rammer for administrative fællesskaber Institutioner på Undervisningsministeriets område kan samarbejde i administrative fællesskaber. Den enkelte institutionslov indeholder en bestemmelse om, at institutionerne kan samarbejde med andre institutioner om administrative opgaver og tekniske støttefunktioner i en samarbejdsmodel eller leverandørmodel. Samarbejdet mellem de omfattede institutioner kan foregå mellem samme institutionstyper eller mellem forskellige institutionstyper, idet det administrative fællesskab er rettet mod de tekniske og administrative opgaver og driftsfunktioner, som institutionerne i vidt omfang har til fælles. Der gælder intet geografisk nærhedskrav til det administrative fællesskab, og institutionerne kan derfor samarbejde lokalt, regionalt og på tværs af landet, og uanset hvor den enkelte institution er beliggende. For så vidt angår opgavevaretagelsen i det administrative fællesskab dvs. administrative opgaver og tekniske støttefunktioner henvises til beskrivelsen af administrations- og driftsopgaver i denne afrapportering. Der er visse opgaver, som ikke kan varetages i et administrativt fællesskab. Det drejer sig om opgaver, der indeholder myndighedsudøvelse, opgaver, der er nødvendige for at sikre den daglige drift og betjening af ledelsen på institutionen, og opgaver, der vedrører indholdet i uddannelserne eller andre indholdsaktiviteter. Det er uddannelsesinstitutionerne, der beslutter, om, med hvilke andre uddannelsesinstitutioner, i hvilket omfang og efter hvilken model - leverandørmodellen eller samarbejdsmodellen - de ønsker at indgå i et administrativt fællesskab med henblik på at realisere de målsætninger, der kan opnås ved samarbejdet. Valget mellem leverandørmodel og samarbejdsmodel kan bl.a. ske på grundlag af de konkrete opgavers indhold og omfang. Både leverandørmodellen og samarbejdsmodellen er nærmere reguleret i bekendtgørelse nr. 999 af 8. oktober 2008 om administrative fællesskaber mellem uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets ressortområde med en tilhørende vejledning. I det følgende beskrives de overordnede juridiske rammer for samarbejdsmodellen og leverandørmodellen. Ud over leverandørmodellen og samarbejdsmodellen, som er modeller for administrative fællesskaber, der specielt retter sig mod administrativ opgavevaretagelse mellem uddannelsesinstitutioner, har uddannelsesinstitutionerne også mulighed for at bruge eksterne leverandører til at få varetaget administrative opgaver og tekniske støttefunktioner. Denne mulighed beskrives til slut i afsnittet. 17

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Projektbeskrivelse. 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Spor 2:

Projektbeskrivelse. 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Spor 2: Projektbeskrivelse 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund Kommunerne har med FLIS fået nye muligheder for benchmarking og analyse på en række dataområder. FLIS er nu i drift med data på tre tværgående

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektbeskrivelse for Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektansvarlig: Administrativ Service. 15. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering

Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering Uddrag fra hvidbog om Kriminalforsorgens reorganisering 2013-2016 Reorganisering 1 2013-14 www.kriminalforsorgen.dk Succeskriterier for reorganiseringen At

Læs mere

Optimering af studieadministrative processer

Optimering af studieadministrative processer www.pwc.dk Optimering af studieadministrative processer December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Baggrund og typiske årsager til procesoptimering Formål med analysen Udbytte af analysen Et typisk

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Strategi og reorganisering

Strategi og reorganisering Strategi og reorganisering Informationsmøder september og oktober 2013 1 www.kriminalforsorgen.dk Kriminalforsorgen s reorganisering 2013-2016 Program 09.30 10.00 Ankomst og morgenmad 10.00 11.00 Velkomst

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 7. marts 2017

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 7. marts 2017 Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne 7. marts 2017 1. Navn og organisation 1.1 Regionernes fælles udbud organiseres under navnet Regionernes Fælles Indkøb (RFI) og består af de 5 regioner

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer.

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer. Kommissorium for It-porteføljestyregruppe. Baggrund Digitalisering og Sundheds-it går i højere grad på tværs af sektorer og stiller i højere grad krav til samarbejdet på tværs. I sundhedsaftalen er det

Læs mere

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 11. juni 2016 Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indgåelse af ny kontrakt om Aarhus Kommunes fælles

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 30. april 2014

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 30. april 2014 Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne 30. april 2014 1. Navn og organisation 1.1. Regionernes fælles udbud organiseres under navnet Regionernes Fælles Indkøb (RFI) og består af de 5 regioner;

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet. Magistraten. Dato 22. juni 2015

Indstilling. Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet. Magistraten. Dato 22. juni 2015 Indstilling Til Magistraten Dato 22. juni 2015 Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet 1. Resume I henhold til indstillingen Evaluering af Fælles Service 2015, vedtaget af Magistraten den 9.

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Resumé af beslutningsoplæg: Ny økonomimodel og organisering af økonomiområdet

Resumé af beslutningsoplæg: Ny økonomimodel og organisering af økonomiområdet Resumé af beslutningsoplæg: Ny økonomimodel og organisering af økonomiområdet I tilknytning til det af bestyrelsen godkendte oplæg til den faglige udviklingsproces er udtrykt en række krav og forventninger

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale:

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale: N O T A T Regionernes mål for indkøb og logistik i 2015 11-04-2010 Sag nr. 10/413 Dokumentnr. 18141/10 Strategisk Indkøb Regionerne står stærkt inden for offentlige indkøb. Der er etableret fem centrale

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 2. november 2015 1 Indledning Socialstyrelsen

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Styrker og udfordringer ved modeller for kommunale samarbejder

Styrker og udfordringer ved modeller for kommunale samarbejder Styrker og udfordringer ved modeller for kommunale samarbejder Forening versus 60-selskab Version 1.0 Den 10. april 2016 1 Contents 1 Vejledning og anvendelse 3 1.1 Styrker og udfordringer ved etablering

Læs mere

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING Side 45 BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING 1. Rammer Parterne er enige om særligt at henlede opmærksomheden på, at medindflydelses-

Læs mere

Ekstern validering af Kriminalforsorgens reorganiseringsforslag

Ekstern validering af Kriminalforsorgens reorganiseringsforslag Ekstern validering af Kriminalforsorgens reorganiseringsforslag Uddrag fra Implements rapport 13. august 2013 Indhold Formål Fremgangsmåde og metode Rapportens indhold Implements konklusioner Kan reorganiseringsforslaget

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04

RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04 RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 9/03 om Justitsministeriets økonomistyring

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet Projektbeskrivelse 2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet 1. Formål og baggrund Kommunerne har i de senere år styrket kvaliteten i det socialfaglige arbejde gennem udvikling og implementering

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering.

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering. på projekt vedr. styrket ledelse på forløbsprogrammer Regionsrådet har besluttet at igangsætte forsøg med fælles ledelse af forløbsprogrammer. Dette er benævnt Forløbsledelse og finansieret af Puljen for

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Proces for etablering af kommunale samarbejder

Proces for etablering af kommunale samarbejder Proces for etablering af kommunale samarbejder Fra idé til etableret samarbejde Version 1.0 Den 10. april 2016 1 Contents 1 Vejledning og anvendelse 3 2 Etablering af kommunale samarbejder 4 2.1 Sondering

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Notat. Styrket økonomistyring. Den Aarhus Kommune

Notat. Styrket økonomistyring. Den Aarhus Kommune Notat Den 18-10-2012 Aarhus Kommunes deltagelse i Økonomistyringsprojekt tilrettelagt af KL, Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Som led i økonomiaftalen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Aftale om levering af administrativ service

Aftale om levering af administrativ service Side 1 af 8 Aftale om levering af administrativ service Mellem Kunde Adresse 1 Adresse 2 CVR nr.: EAN nr.: Og Statens Administration Landgreven 4 1017 København K CVR nr.: 33391005 EAN nr. 5798000010703

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af prisog levetidskatalog

Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af prisog levetidskatalog Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af prisog levetidskatalog Kontor/afdeling Center for forsyning Dato 10. november 2017 J nr. 2017-5414 Indledning Energistyrelsen indbyder hermed kvalificerede

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser

FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser Indkøbsprocesser i kommunerne: Digitalisering af indkøb via e-handel har været et ønske i kommunerne igennem en årrække. Faktum er at antallet af elektroniske

Læs mere

BAC Nyt. BAC s næste skridt

BAC Nyt. BAC s næste skridt BAC Nyt November 2005 BAC s næste skridt Udviklingsopgaver i 2006 Kort nyt Andre om BAC Der er nu formuleret en strategi og handlingsplan for videreudviklingen af BAC i de næste 2-3 år. Første udfordring

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne.

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne. Annoncering af opgave vedr. konsulentb i- stand til standardiseret opsætning og b e- handling af digitale underretninger (adviser) i kommunerne. KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt

Læs mere

Tidslinje for det videre arbejde Kommissoriet dækker alene over en analysefase, der foreslås afviklet i disse faser: 2.

Tidslinje for det videre arbejde Kommissoriet dækker alene over en analysefase, der foreslås afviklet i disse faser: 2. UDKAST: Kommissorium for indledende analyse af perspektiver og muligheder for et øget samarbejde omkring de kommunale tandplejeopgaver i Egedal, Furesø og Ballerup Kommune Baggrund for kommissoriet I Furesø,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere