Møde for forældrerepræsentanter på BK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde for forældrerepræsentanter på BK"

Transkript

1 Møde for forældrerepræsentanter på BK Rektors orientering om BK til forældrerepræsentanterne 15. november Personale Kernen i hvad vi foretager os, er undervisningen og det nærvær, eleverne oplever fra medarbejdernes side. Derfor er det mig en stor glæde at kunne orientere om såvel nye som kendte ansigter: Nye ansigter i grundskolen: o Morten Christoffersen (MC): underviser i geografi, matematik og historie/samfundsfag. o Sandra Maria Marquardt (SM): underviser i matematik og musik. o Eliseus Ólason Johannessen (EJ): underviser i fysik/kemi. o Steen Christensen (SC): underviser i idræt. o Mette Bregendorf (BR): underviser i dansk, engelsk, historie/samfundsfag, specialtimer samt varetager klasselærerfunktion o Rune Skjold Mikaelsen (MI): underviser i dansk, geografi, natur/teknik, musik samt specialtimer. o Christoffer Brinch (BRI): underviser i idræt i 5.AB. i Birken: o Jeanette Jensen o Andreas Brinch I gymnasiet: o Alexander Bjødstrup (AB) (3.g Eng) o Charlotte Mærsk Pank (CP) (2a HI, 2b HI) o Laura Angelo Kruse (KR) (1b DA, 2c HI, 3b HI) o Rune Gjermundbo (RG) (1c fy) o Stine Handesten (ST) (2b ke, 3.g Bi) I administrationen: o Tina Christensen (TC) er pr. 1. februar ansat i administrationen med lønkørsel som primært område. På kostskolen: o Kok Morten Mørkøv Kristiansen startede 1. november. Kendte ansigter Charlotte Reuter Damgaard gik på efterløn den 1/9. Karin Fosgerau stoppede på BK med udgangen af skoleåret 10/11. 1

2 En række kolleger er på orlov i kortere og længere tid og i anledning af barsel, uddannelse osv: i Grundskolen o Susanne K. Christensen - SK (t.o.m. uge 42) o Christoffer Tegldal - CT (til midt november) o Christina Corfitzen Nielsen - CO (meste af skoleåret) o Line Bierrings - LB (meste af skoleåret) o Birgitte Bønlykke Olsen - BØ (meste af skoleåret) o Kim Frost Helt KF (hele skoleåret) o Camilla Vekslund CV (fra 1/12) o Pia Vestergaard Sørensen PS (fra uge 8) i Birken o Rikke Christensen (hele skoleåret) i Gymnasiet o Henrik Blauert BL (i små portioner i løbet af skoleåret) o Anne Kongsted Knudsen AK (til midt jan.) o Josu Vitales JV (14 dage i december) o Stine Handesten ST (fra 11.nov-31.juli) Kommunikation. o Charlotte Mærsk Pank (CP) startede sidste skoleår som kommunikationsmedarbejder på BK. I dette skoleår fungerer Charlotte som både kommunikationsmedarbejder, webmaster og underviser i historie i gymnasiet, samt som assistent på kostskolen. Hjemvendt fra orlov er Signe Høeg Kildegaard (SH) som underviser i grundskolen og i psykologi i gymnasiet. Internationale projekter i UNESCO: Vores forsøg på at etablere kontakt med en skole i Libanon, er blevet kronet med succes. I uge 46 har vi besøg fra en libanesisk skole. Vi ser store perspektiver i dette samarbejde. EURO-PROJEKT: Der blev sidste år etableret samarbejde med forskellige EU skoler, mhp at give de af vores elever i gymnasiet, der er interesseret i sprog, mulighed for over et par uger at blive indlogeret privat og gå i skole med jævnaldrende. I uge 45 har vi 24 elever i Luxembourg, og flere udvekslinger er på vej. FN: På selve FN-dagen afviklede vi et flot arrangement, der inddrog eleverne fra 9 klasse og 1. g. Vi startede dette initiativ sidste år. I år valgte vi at lade FN dagen indgå i et 3-dages forløb, i et ønske om at koble dagen med både et fagligt forløb og et brobygningsforløb. Da dette er en aktivitet, der er på tværs af vores to afdelinger, får det et par ekstra ord med på vejen. Alle vores 9. klasser og 1. g klasser arbejdede sammen om temaet FN, med fokus på Palæstina konflikten. Eleverne blev opdelt i hold på tværs af årgange og klasser. På den første dag (d. 5.okt) fik alle hold 2

3 undervisning i hhv. FN, Palæstina konflikten og et kort retorikemne. Dagen var en forberedelsesdag til rollespillet Mini model UN!, som er udviklet af FN forbundets skoletjeneste. I dette rollespil skal eleverne agere de 15 lande i FN s sikkerhedsråd, samt de to involverede parter: Israel og Palæstina. I sikkerhedsrådet behandles en konkret konfliktsituation mellem de to parter og meningen er, at sikkerhedsrådet skal nå frem til at vedtage en eller flere resolutioner. Spillet foregår på engelsk og styres efter stramme, formelle procedurer, som ligner sikkerhedsrådets. Første dag i forløbet sluttede således med, at alle skulle forberede en one minute speech, som er landets åbningstale på mødet. Selve spillet måtte afvikles i 2 omgange, da der er begrænsninger på deltagerantal og faciliteter. Så hhv. d. 10. og 11. oktober spillede vi selve spillet. Samtidig var alle elever i 9. klasse, 1. og 2.g blevet inviteret til at melde sig til en talentkonkurrence, som blev afholdt på selve FN dagen 24.okt. I denne konkurrence kunne man byde ind med alle mulige produkter, som handler om FN og de problemområder FN arbejder med. På FN dagen var alle elever i 9. klasse, 1. og 2.g med. Dagen startede med at Nicklaez Rasmussen og Mikkel Landberg Laursen fra FN forbundets skoletjeneste holdt oplæg om FN i verdens brændpunkter og det arabiske forår. Efter oplægget var der talentkonkurrence. Indslagene var rigtig flotte og meget varierede, de omfattede bl.a. sang, musik, rap, maleri, kager, hjemmeside og en fredsdug i papirklip. Dommerkomiteen bestod af de 2 oplægsholdere samt vicerektor Ulla Frost og viceafdelingsinspektør Leif Rasmussen. UNESCO/EURO/FN: Tovholderne i projekterne har samlet hentet c kr i fondsmidler til gavn for vores elever. Tilsynserklæring Hermed den årlige tilsynserklæring fra Gladsaxe Kommune. Det er særdeles tilfredsstillende læsning og der kan kun kvitteres med et stort tillykke til lærerne og eleverne. 3

4 4

5 5

6 IT Legemliggørelsen af BKs strategi for IT ruller videre. I ferien er der blevet opsat IT-tavler i følgende lokaler: Grundskolen: 14,16, 80, 81,110, 112, 113, 114, 137 Gymnasiet: 42, 43, 130, Studiesal. De pædagogiske og didaktiske aspekter af It er beskrevet under elevtrivselsundersøgelse. Endvidere er hele skolen nu dækket af trådløst netværk. Hovedbygning samt kantinerne er netop blevet indlemmet i det nye trådløse netværk hvor der er opsat Access Points. Oversigt over dækning fordelt på det nye og gamle trådløse netværk. Det gule område på luftfotoet dækker det nye trådløse netværk. Det blå område på luftfotoet dækker det gamle trådløse netværk. I 2012 vil det nye trådløse netværk komme til at dække hele skolen. 6

7 2003/ / / / / / / / /12 Elevtal Nedenfor ses optag over de sidste ni år. Tallene taler deres eget sprog; dog et par kommentarer: Skønt både SportsTalent og BioTek klasserne på hhv 7. og 8. klassetrin er selvstændige udviklingsprojekter, der, når de er fuldt udviklede, går på tværs de traditionelle skel grundskole og gymnasium, figurerer eleverne naturligvis her som grundskoleoptag. Et meget flot resultat. Hvad gymnasiet angår, er vi i skrivende stund oppe på 175 elever, hvilket er det højeste søgetal siden Ligeledes et meget tilfredsstillende resultat! Skoleår grundskole gymnasium sfo kostskole 2003/ / / / / / / / / grundskole grundskole gymnasium gymnasium 7

8 100 kostskole 50 kostskole sfo sfo Bioteknologi og SportsTalent Begge tiltag er kommet godt fra start. Vi har glade elever, glade forældre, glade lærere og ikke mindst glade samarbejdspartnere. I samarbejde med universiteter og bioteknologiske virksomheder har BK udviklet et femårigt gymnasialt bioteknologisk forløb for unge, der enten har- eller ønsker at opdyrke en passion for naturvidenskab. I korte træk er præmissen for den fagligt/pædagogiske nytænkning i BioTek-projektet som følger: Det er et femårigt forløb fra 8. klasse til 3. g, hvorfor det som udgangspunkt er besluttet, at en elev, der starter i BioTek 1 (8. klasse) afslutter med BioTek 5 (studentereksamen). Konklusionen er dermed, at eleven ikke stopper sin uddannelse efter de obligatoriske ni år. Der er dermed rigtig god grund til at give gas på den faglige skrue frem mod det gymnasiale forløb. Dette betyder, at biotekeleverne på udvalgte fag efter to år har indvundet et helt år. Dette var netop den tidligere regeringens ambition: at en 9. klasseelev i 2020 skulle kunne det samme som en elev i 1. g kan i dag; dette mål når BK allerede i 2013, syv år før. I det danske uddannelsessystem har man primært fokus på fusioner på tværs af uddannelserne, som fx sammenlægning af gymnasiale uddannelser. Vores BioTek-tiltag derimod er en fusion på langs af værdikæden og dette er en nyskabelse indenfor det danske uddannelsessystem. Her kan vi med en vis stolthed påstå at vi er et fagligt/pædagogisk laboratorium, der er med til at redefinere hvad ungdomsuddannelse er for en størrelse. Ministeriet for Børn og Uddannelse har udvist stor interesse for projektet. Herom senere. 8

9 Som skole er det fantastisk spændende at samarbejde med superprofessionelle interessenter som FC Nordsjælland, Gladsaxe Karateklub og Gladsaxe Sports College. Igen er der tale om at arbejde med unge mennesker, der har en passion, som BK giver tid og rum til at dyrke, uden at der gives køb på den skolemæssige faglighed. Talentklassen er den yngste del af BKs talentspor for sportsudøvere fra 7. klasse t.o.m. 3. g. Unge mennesker skal kunne dyrke deres talent på højeste niveau samtidig med at de får en ungdomsuddannelse ligeledes på højt niveau. Der skal være en meget tæt kobling mellem sportsklubberne og BK. og FC Nordsjællands sentens ingen bog, ingen bold er fantastisk spændende som pejling for de unge mennesker og deres familier. Efter endt grundskoleforløb, hvor sportseleverne går i samme klasse, kan de på BK som eneste gymnasium i Danmark vælge frit mellem alle studieretning og ikke blive tvunget til at vælge én bestemt studieretning. Dette er en fleksibilitet som vores sportscollege elever i gymnasiet igennem flere år har været meget tilfredse med. Vi har i skrivende stund aftalt møder med andre klubber, som er interesseret i konceptet, og vi forventer at antallet af deltagende klubber øges i forbindelse med næste års optag af elever. Lokalekapacitet på BK og udvidelsen af BioTek og SportsTalent I forbindelse med det øgede optag af elever er der behov for at se på kapaciteten. På følgende oversigt ses kapacitetsbehovet, som det vil fremstå i forbindelse med den naturlige udbygning af både BioTek og SportsTalentsporet: I sit udgangspunkt indebærer denne løsning ikke en omlægning af de andre klasser i grundskolen, hvilket medfører, at der stadigvæk fremover vil skulle optages to nye 7. klasser og to 10. klasser. Dette er naturligvis under forudsætning af, at der med det faldende elevtal i Gladsaxe stadigvæk vil være den fornødne søgning, samt at en ny skole i kommunen ikke ændrer væsentligt på det nuværende søgemøster. Denne model er således en status quo på basismodellen og en yderligere udvidelse med BioTek og SportsTalent. 9

10 I skoleåret får vi brug for to ekstra lokaler. Her har skolen den fornødne kapacitet. I skoleåret vil det fuldt udbyggede sportstalent spor kræve et yderligere lokale. Det vil eventuelt kunne placeres i fællesarealet på første sal. En pavillonløsning vil også kunne komme på tale. Nyt Sciencelokale Allerede fra vil der være behov for et ekstra sciencelokale. Her er ombygning af det eksisterende formningslokale i Tokanten til et sciencelokale en oplagt mulighed. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med dette. Vedligeholdelse og byggeri I den sene vinter fik vi lavet en rapport hos BoliconDanmark omkring vores udfordringer på vedligehold og bygningsfronten. Vi var derefter i fuld gang med en renoveringsplan for dagskole og kostskole, da det viste sig, at taget over idræt skulle udbedres pga. en sneskade. Dette viste sig efterfølgende at være mere alvorlig end som så, og det blev nødvendigt at lukke pigesalen på grund af og i bogstavleg forstand overhængende fare for at taget kunne styrte ned. Dette forhold har gjort, at al det planlægningsmæssige arbejde omkring bygningsmassen blev stoppet indtil vi fik dannet os et overblik over idræt. Dette har involveret en forsikringssag, ingeniørrapporter, arkitekttilbud osv. Der er i skrivende stund ingen endelig afgørelse, men en sådan vil straks blive kommunikeret. Derudover har der været enkelte andre udfordringer Kantinerne og kantinekøkkenet blev hårdt ramt af skybruddet den 1. juli. Hele gulvet i nordkantinen, en del af gulvet i sydkantinen samt dele af væggen ind til køkkenet blev beskadiget. Nordkantinens gulv er nylagt, Sydkantinens gulv er blevet repareret og lakeret. BK elevtrivselsundersøgelse BK er awesome!! (Elevkommentar fra undersøgelsen) Jeg synes BK er en fed skole, men som alle andre skoler har den nogle problemer, som jeg også har vist ved de krydser jeg har sat. (Elevkommentar fra undersøgelsen) Forhåbentlig har lærerne en ambition om at gøre de bedste af eleverne bedre end gode i deres respektive fag. Og undervises forhåbentlig ikke efter udsagnet: "Hvad ikke alle kan lære, skal ingen lære". Jeg er ked af 10

11 at ingen lærer har forlangt mere end 'fint' af mig. Det er ikke nok bare at fortælle eleverne, hvad der kan gøres bedre, kritikken skal afleveres med en forventning og et ønske om at eleven udvikler sig. Bedste hilsner her fra, og rigtig god sommer. (Elevkommentar fra undersøgelsen) Det er få gange jeg ser elever der rent faktisk bruger computer til noget fornuftigt. (Elevkommentar fra undersøgelsen) Disse fire elevudsagn fra elever i gymnasium og grundskole præciserer på flot vis elevernes flotte tilgang opgaven. Undersøgelsens temaer blev til en start udarbejdet af BKs ledelse. Denne proces var relativ lang og grundig, men konsensus blev etableret mellem afdelingerne, hvor detailspørgsmål blev gennemgået med henblik på at have så stor validitet som mulig for så mange elever som mulig inden for vores helt specielle kategori som BK er i denne undersøgelses kontekst: hovedskole og gymnasium. Da dette var på plads, indgik de to ældste elevråd i en gennemgang og redigering af spørgsmålene ud fra de enkelte råds behov og ønsker. Detailspørgsmål fremgår af selve undersøgelsen men hovedkategorierne er som følger: Det sociale miljø. Undervisning og læringsmiljø. Hvorfor valgte jeg BK? Vejledning. Administration og ledelse. Fysisk miljø. It. Kantinen. Uden for skoletid. Eleverne havde følgende svarmuligheder (uenig/lidt uenig/lidt enig/enig). Ved et fællesmøde for alle ansatte i grundskole og gymnasium, blev tallene gennemgået og drøftet og indsatsområderne diskuteret. Samtidig hermed fremlagde rektor tallene for hovedskolens- og gymnasiets elevråd ved to separate møder. Sideløbende gennemførtes en proces, hvor rektor mødtes med hver af de femogtyve deltagende klasser i en lektion. Med dette kvalitative input og på baggrund af det omfattende talmateriale, blev følgende hovedfokusområder fastlagt: Udvikling af elevernes studiekompetencer. Udvikling af elevernes it-kompetencer. Arbejde med ungdomsbegrebet på tværs af grundskole og gymnasium Kantinen. Nytænkning af begrebet ungdom er vigtigt for BK, da det har direkte indflydelse på kunderelationen til BK, dvs. at den der træffer beslutningen om BK som ét valg blandt flere, flytter sig over tid, fra at være næsten udelukkende forældrene til næsten udelukkende at være eleven. Grafisk kan det fremstilles således: 11

12 Dette har derfor konsekvenser for rekrutteringen til gymnasiet.. I øvrigt er BK en fed skole, og jeg kunne ikke tænke mig at være noget andet sted. (Elevkommentar fra undersøgelsen) 12

13 Eksamensresultater i gymnasium og grundskole Gymnasiet - eksamenresultat Ved studentereksamen 2010 var BKs snit på 6,7. Ved studentereksamen 2011 var snittet 7,1; en særdeles flot forbedring på 0,4. Der foreligger endnu ikke et offentliggjort landssnit for stx 2011, men dette var på 6,9 i Grundskolen - åbenhed om skolernes resultater Grundskolekarakterer har på landsplan genereret meget interesse. Især har der været meget debat omkring måling og sammenligning af karakterer i uddannelsessystemet og uddannelsesinstitutioner imellem. I starten af skoleåret udsendte UVM Undervisningsministeriet som nu hedder MBU (Ministeriet for Børn og Undervisning) en rangordning af landets skoler der tilbyder folkeskolens afgangsprøve. De karakterer, der er tale om, er grundskolekarakterer for 9. kl. prøvekarakterer i Her ligger vi flot, dels det konkrete resultat, dels når det gælder at løfte eleverne til et højere niveau end deres baggrund ellers burde sandsynliggøre. Vores eksamenssnit er på 8,3 og vi løfter derved ifølge undersøgelsen eleverne 0,8 højere end elevernes baggrund umiddelbart lægger op til. Med andre ord: eleverne burde være landet på et eksamenssnit på 7,5. Udregningerne er foretaget på baggrund af gennemsnit af karaktererne i de bundne prøvefag, ekskl. dansk orden. På UVMs liste ligger vi som nummer 39 ud af 1547 skoler, hvilket betyder at BK ligger blandt de øverste 2,5 %. Når undersøgelsen har fokus på, hvordan den enkelte skole evner at flytte eleverne, er dette et mere end flot resultat, som alle medarbejdere har været med til at skabe. Samtidig bærer dette resultat også vidnesbyrd om forældrenes store engagement i deres børns skolegang på BK, et samspil vi ikke har kunnet være foruden i denne proces. Dette tiltag medførte stor debat i både Folketing og medier, og derfor bør det nævnes, at vores nye minister har fjernet denne liste fra ministeriets hjemmeside. Ministeriet skriver Om rangordningen skriver Undervisningsministeriet offentliggørelsen er en karakterrangliste, hvoraf det fremgår, om landets prøveførende skoler ligger over, under eller på samme niveau, som man statistisk set ville forvente af skolen på baggrund af dens elevgrundlag. Endvidere offentliggøres en database med alle afgangsprøvekarakterer på skoleniveau inkl. socioøkonomisk reference, hvor mindst 5 elever har taget prøven. Alle skolernes karakterer er forsynet med en socioøkonomiske reference. Om denne skriver ministeriet: Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som skolens elever har klaret afgangsprøverne. Socioøkonomisk refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens reference fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for skolens faktisk opnåede karakterer. 13

14 Den socioøkonomiske reference bliver beregnet ud fra skolens elevgrundlag. I beregningen indgår faktorer på individniveau som for eksempel køn, etnisk oprindelse samt forældrenes uddannelse og indkomst altså faktorer, som skolen ikke har direkte indflydelse på. Mange undersøgelser viser, at elevernes karakterer ofte hænger sammen med deres sociale baggrund. På skoleniveau viser det sig ved, at skoler, der har mange elever fra ressourcestærke hjem, ofte har bedre gennemsnitskarakterer end skoler, hvor eleverne kommer fra mindre ressourcestærke hjem. Den socioøkonomiske reference tager højde for elevernes baggrundsforhold og kan derfor give et mere nuanceret billede af en skoles niveau målt på karakterer. En skoles socioøkonomiske reference bliver beregnet ved hjælp af en statistisk model. I modellen indgår der en række registerbaserede oplysninger på personniveau om elevernes baggrundsforhold. Oplysningerne hentes fra Danmarks Statistik. Baggrundsforholdene er: Køn Alder Etnicitet og oprindelsesland Forældrenes højeste fuldførte uddannelse Forældrenes arbejdsmarkedsstatus Forældrenes bruttoindkomst Forældrenes ledighedsgrad Familietype Antal børn og placering i børneflokken På baggrund af modellen beregnes skolens socioøkonomiske reference, som er et statistisk udtryk for, hvordan elever på landsplan med lignende baggrundsforhold forudsiges at have klaret afgangsprøverne. Selve beregningerne foregår på elevniveau, men den socioøkonomiske reference præsenteres kun på skoleniveau. Modellen er udviklet af UNI C Statistik & Analyse i samarbejde med Undervisningsministeriet og er baseret på forskningsbaserede og anerkendte metoder til statistisk korrektion. Den socioøkonomiske reference kan bruges som et sammenligningsgrundlag for skolens faktisk opnåede karakterer. Hvis skolens gennemsnitskarakter er højere end den socioøkonomiske reference, og der er en stjerne (*) ud for forskellen, betyder det, at skolens elever har klaret afgangsprøven bedre end elever på landsplan med samme baggrundsforhold. Forskellen er statistisk signifikant. Hvis skolens gennemsnitskarakter er lavere end den socioøkonomiske reference, og der er en stjerne (*) ud for forskellen, betyder det, at skolens elever har klaret afgangsprøven dårligere end elever på landsplan med samme baggrundsforhold. Forskellen er statistisk signifikant. Hvis der er en forskel mellem skolens karakter og dens socioøkonomiske reference, som der ikke er en stjerne (*) ud for, kan forskellen skyldes statistisk usikkerhed. I så fald kan man ikke sige, at skolens elever har klaret afgangsprøven bedre eller ringere end andre elever på landsplan med tilsvarende baggrundsforhold. I langt de fleste tilfælde vil skolens elever have klaret afgangsprøverne på niveau med andre elever på landsplan med samme baggrundsforhold (cirka procent af skolerne, afhængigt af fag og fagdisciplin). 14

15 Således ordene fra ministeriet. Hvis vi ser på BKs placering i Gladsaxe Kommune ligger vi helt i top, hvis man korrigerer for, at BK ikke er selektiv hvad angår optag på baggrund af karakterniveau. Gladsaxe Kommune - privatskoler med gult Gladsaxe Atheneskolen skolen for børn med særlige forudsætninger 9,3 1,1 * Bagsværd Gymnasiums Grundskole 8,3 0,8 * Gladsaxe Søndergård Skole 8,1 0,6 * Stengård Skole 7,8 0,6 Gladsaxe Bagsværd Friskole (Hanna Skolen) 7,6 0,2 Bagsværd Skole 7,6 0,4 Søborg Skole 7,6 0,3 Kvikmarkens Privatskole 7,5 0,3 Den Lille Skole 7,1 0,3 Gladsaxe Privatskole 6,8 0,1 Marielyst Skole 6,8 0,1 Buddinge Skole 6,5 0,0 Gladsaxe Skole 6,4 0,0 Værebro Skole 6,3 0,2 Enghavegård Skole 6,3 0,1 Høje Gladsaxe Skole 6,2 0,3 Vadgård Skole 6,0 0,3 Egegård Skole 5,9 0,2 Mørkhøj Skole 5,1 0,4 15

16 Til sammenligning følger hermed resultaterne for en anden kommune: Gentofte Kommune - privatskoler med gult Bernadotteskolen 8,4 0,7 * Sct. Joseph Søstrenes Skole 8,4 0,7 * Kildegård Privatskole 8,3 0,5 * Gentofte Skole 8,2 0,3 Rygaards Skole 8,0 0,5 Copenhagen International School 8,0 0,2 Tranegårdskolen 8,0 0,4 Dyssegårdsskolen 8,0 0,3 Skovshoved Skole 7,9 0,4 Maglegårdsskolen 7,9 0,2 Ordrup Skole 7,8 0,2 Skovgårdsskolen 7,8 0,0 Busses Skole 7,7 0,0 Tjørnegårdsskolen 7,3-0,1 Hellerup Skole 7,1 0,3 Bakkegårdsskolen 7,1 0,2 Munkegårdsskolen 6,4-0,3 Nedenfor ses en liste over enkelte af de skoler vi gerne sammenligner os med. Igen er det BKs evne til at løfte eleverne, der slår markant igennem. F.eks. ligger IJG 0,1 højere end BK i eksamenssnit, men BK ligger 0,3 højere end IJG i evnen til at flytte eleverne. 16

17 København N. Zahles Gymnasieskole 8,6 1,1 * København Ingrid Jespersens Gymnasieskole 8,4 0,5 * Gladsaxe Bagsværd Gymnasiums Grundskole 8,3 0,8 * Frederiksberg Johannesskolen 8,2 0,6 Furesø Marie Kruses Skole 8,1 0,4 København N. Zahles Seminarieskole 8,0 0,2 København Niels Steensens Gymnasium 7,9 0,6 * Om en sådan rangordning kommer igen, kan kun fremtiden vise. Men da BKs navn blev bragt i spil, var det på sin plads at uddybe metode og problematik i denne rapport. Jimmy Burnett Nielsen rektor 17

Socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2013.

Socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2013. Prøvefag og udtræksfag e referencer for grundskolekarakterer 2013. Sammenfatning: Dette notat er en sammenfatning af de socioøkonomiske referencer for grundskole karaktererne ved afgangsprøverne i 9. klasse

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016 De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016 1 Indhold Sammenfatning.. 4 Elevgrundlag... 8 Skoleåret 2015/2016... 8 3-års perioden 2013/2014-2015/2016... 10 Skoletype... 11 December 2016

Læs mere

Udkast til Kvalitetsrapport

Udkast til Kvalitetsrapport Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Udkast til Kvalitetsrapport [2013/2014] Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Nationalt fastsatte mål og

Læs mere

Den socioøkonomiske reference. for resultaterne AF de nationale test. en vejledning til skoleledere og kommuner

Den socioøkonomiske reference. for resultaterne AF de nationale test. en vejledning til skoleledere og kommuner Den socioøkonomiske reference for resultaterne AF de nationale test en vejledning til skoleledere og kommuner Den socioøkonomiske reference for resultaterne af de nationale test Alle elever i folkeskolen

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2017 Metodenotat Indhold Sammenfatning... 5 Baggrund... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable...

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. Teknisk bilag til resultatrapporten på skoleniveau

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. Teknisk bilag til resultatrapporten på skoleniveau GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Teknisk bilag til resultatrapporten på skoleniveau 2010/2011 1 Data fra UU-Nord vedr. de unges uddannelsesmønster og frekvens... 2 1.1 Elever hvis uddannelsesstatus

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Sigurd 2012-09-27 Notat vedr. Møllevangsskolens placering på Undervisningsministeriets rangliste. Baggrund: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har afsluttet kvalitetstilsynet med folkeskolen

Læs mere

Bilag 1. Dette bilag præsenterer:

Bilag 1. Dette bilag præsenterer: Bilag Dette bilag præsenterer: Antal og andel af unge der har påbegyndt eller afsluttet en ungdomsuddannelse. Totalt og for den enkelte skole. Alene data for unge der er bosat i kommunen. Socioøkonomiske

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Af Line Steinmejer Nikolajsen og Katja Behrens I dette notat præsenteres udvalgte resultater for folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse for prøveterminen

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt. De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt. De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014 1 Indhold Sammenfatning... 4 Indledning... 6 Resultater... 8 Elever...

Læs mere

Hvad er den socioøkonomiske reference?... 2. Hvordan læses den socioøkonomiske reference?... 3

Hvad er den socioøkonomiske reference?... 2. Hvordan læses den socioøkonomiske reference?... 3 Den socioøkonomiske reference for grundskolekarakterer en læsevejledning Indhold Hvad er den socioøkonomiske reference?... 2 Hvordan læses den socioøkonomiske reference?... 3 Hvordan kan man bruge den

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Solrød Folkeskoler i tal Orientering Dato: 17. november 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Indhold Karaktergennemsnit... 2 Folkeskolens afgangsprøver

Læs mere

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014 Bilag til Kvalitetsrapport 2013-2014 Udarbejdet marts 2015 Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der fremover udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. I skoleåret 2014/2015

Læs mere

HVAD ER UNDERVISNINGSEFFEKTEN

HVAD ER UNDERVISNINGSEFFEKTEN HVAD ER UNDERVISNINGSEFFEKTEN Undervisningseffekten viser, hvordan eleverne på en given skole klarer sig sammenlignet med, hvordan man skulle forvente, at de ville klare sig ud fra forældrenes baggrund.

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

Notat om socioøkonomi og tildelingsmodellen på skoleområdet

Notat om socioøkonomi og tildelingsmodellen på skoleområdet Til: Skole og dagtilbud Notat om socioøkonomi og tildelingsmodellen på skoleområdet 24. februar 2017 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Kort om statens socioøkonomiske reference

Læs mere

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 UNI C Statistik & Analyse, 7. februar 2011 Side 1 af 45 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning... 4 9. klasse... 4 Fag med bundne prøver...

Læs mere

Notat. Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald. Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at:

Notat. Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald. Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at: Notat Vedrørende: Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at: Der udvikles ligeledes en indikator på skoleniveau med

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Notat. Orientering vedr. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens kvalitetstilsyn med folkeskolen Børn og Unge-udvalget.

Notat. Orientering vedr. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens kvalitetstilsyn med folkeskolen Børn og Unge-udvalget. Notat Emne Til Orientering vedr. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens kvalitetstilsyn med folkeskolen 2012 -udvalget Den 28. september 2012 Aarhus Kommune Kvalitetstilsynet for 2012 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Udarbejdet af Skoleafdelingen januar 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Fakta-ark vedrørende Svendborg HandelsGymnasium

Fakta-ark vedrørende Svendborg HandelsGymnasium Fakta-ark vedrørende Svendborg HandelsGymnasium Det er en helt central ambition på Svendborg HandelsGymnasium og Svendborg Erhvervsskole i øvrigt - at hver enkelt elev skal lære så meget som overhovedet

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 9

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Eleverne opnår især høje karakterer i mundtlig dansk og engelsk Karakterniveauet er stort set uændret over tid i de fleste fagdiscipliner i

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015 NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2015 Lars Erik Petersen 01-07-2015 0 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 2 Rekrutteringsgrundlag for STX... 3 Folkeskolens afgangselever

Læs mere

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Et af hovedmålene med erhvervsuddannelsesreformen er,

Læs mere

De femårige gymnasieforløb. i Gentofte Kommune

De femårige gymnasieforløb. i Gentofte Kommune De femårige gymnasieforløb i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE 2015 Forord I Gentofte Kommune er vi ambitiøse. Det er derfor med stor glæde, at vi sender tilbuddet om det femårige gymnasieforløb ud til

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere Unge, der klarer sig godt i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver, har nemmere ved at bryde den sociale arv og få en ungdomsuddannelse. 7 pct. af de unge, der havde ufaglærte forældre og fik

Læs mere

Bilag 1 KR8. Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Bilag 1 KR8. Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Bilag 1 KR8 Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten.

Læs mere

Stigende opdeling af skoler i Danmark

Stigende opdeling af skoler i Danmark Stigende opdeling af skoler i Danmark Der bliver flere og flere skoler i Danmark med en høj koncentration af børn fra overklassen og den højere middelklasse. I 1985 var der 42 skoler, der havde en andel

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret 2016-2017 30.09.2016 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

En undervisers brug af UVM s uddannelsesstatistik?

En undervisers brug af UVM s uddannelsesstatistik? En undervisers brug af UVM s uddannelsesstatistik? FIP-International Økonomi Århus Business College 11. marts 2016 Kirsten Vejlstrup, Roskilde Handelsskole Hvad håber jeg at finde ud af? Lærer vi eleverne

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Helhedsskolen Målet er fortsat at manifestere IJG som en helhedsskole og en økonomisk

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleområdet Gladsaxe Kommune 2013/2014 baselinemåling

Kvalitetsrapport for skoleområdet Gladsaxe Kommune 2013/2014 baselinemåling Kvalitetsrapport for skoleområdet Gladsaxe Kommune 2013/2014 baselinemåling Udarbejdet af Gladsaxe Pædagogiske Viden- og Dokumentationscenter, GPV Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Indhold i kvalitetsrapporten...

Læs mere

BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015

BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015 BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015 Indholdsfortegnelse Nationale måltal på baggrund af testresultater.. Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel Side 1 Side 8 Kompetencedækning. Side 18 Karaktergennemsnit..

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen Holbæk Kommune Kvalitetsrapport Fagcenter for Læring og Trivsel Udarbejdet i skoleåret 2015-16 2015-16 Skoledelen Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen...5 Indledning...6 Resultatoplysninger...6 Karaktergennemsnit,

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Egedal Kommunes skolevæsen

Kvalitetsredegørelse Egedal Kommunes skolevæsen Kvalitetsredegørelse 2016 Egedal Kommunes skolevæsen 1 Indhold INDLEDNING...4 EGEDAL KOMMUNE...5 RESULTATOPLYSNINGER...6 9. klasse prøverne...6 Karaktergennemsnit 9. klasseprøverne...6 Karaktergennemsnit

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Mål og resultatmål... 2 2.1 Nationalt fastsatte mål

Læs mere

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik Datasamling 2017 Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik 2. Karaktergennemsnit folkeskoler - bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne

Læs mere

9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater. Dansk, læsning.

9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater. Dansk, læsning. 9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater Dansk, læsning Matematik Hele landet, tre år, allerdygtigste elever Dansk, læsning Matematik

Læs mere

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares 30. november 2017 2017:18 19. december 2017: Der var desværre fejl i et tal i boks 2. Rettelsen er markeret med rødt. Desuden er der tilføjet en boks 4 sidst i analysen. En stor del af indvandreres og

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 UNI C Statistik & Analyse, 17. februar 2012 Side 1 af 18 Indhold Indledning... 3 Generelt om bevægelser i karakterer... 4 Overblik: Antal elever

Læs mere

Møde for forældrerepræsentanter på BK

Møde for forældrerepræsentanter på BK Møde for forældrerepræsentanter på BK Rektors orientering om BK til forældrerepræsentanterne 16. november 2010. Dette års beretning falder i to hoveddele: den fremadrettede som man kunne kalde BK version

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

Resultatmål 2015/ 16

Resultatmål 2015/ 16 Resultatmål 2015/ 16 Basisrammen Indikator 1: Studenternes resultater. Der foretages en sammenligning af eksamensgennemsnittet generelt, gennemsnittet for de skriftlige eksaminer, for studieretningsprojektet

Læs mere

Bilag 2 Statistik om tosprogede elever på folkeskolerne i Aalborg Kommune 2017

Bilag 2 Statistik om tosprogede elever på folkeskolerne i Aalborg Kommune 2017 Bilag 2 Statistik om tosprogede elever på folkeskolerne i Aalborg Kommune 2017 I dette bilag anvendes en række af skolevæsnets eksisterende data til at undersøge, hvilken betydning andelen af tosprogede

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

gymnasiale uddannelser STX, HTX, HHX og HF.

gymnasiale uddannelser STX, HTX, HHX og HF. Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Notat. Til: Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016. Indhold

Notat. Til: Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016. Indhold Notat Til: Fra: Notat til sagen: Anne Gaarde Fisker Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016 Ledelse & Udvikling Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Indhold 1.0 Baggrund... 1

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Tid til talent? BAGSVÆRD KOSTSKOLE & GYMNASIUM

Tid til talent? BAGSVÆRD KOSTSKOLE & GYMNASIUM Tid til talent? Har du talent for sport, og vil du gerne have tid til at udvikle det samtidig med, at skolegangen passes? Bagsværd Kostskole & Gymnasium tilbyder fra 7. kl. et skema, der gør det muligt

Læs mere

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik 85 procent af eleverne i 9. klasse opnår mindst 2 i dansk og matematik Fra august 2015 blev der indført adgangskrav på blandt andet mindst 2 i både dansk

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl. 16.00 19.00 Afbud: Helle Lindkvist Kjeldsen, Anne Marie Illum, Viggo Norn, Patrick Strunge Andersen. Arne Kjær ledte mødets

Læs mere

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2015

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2015 Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i I det følgende sammenfattes resultatet af en evaluering af det første halve år på Silkeborg Gymnasium for 1.g-eleverne. Baseret på positive

Læs mere

Jeg vil nedenfor vise, hvordan man finder tallene, og give eksempler på didaktiske spørgsmål man kan overveje i sin faggruppe.

Jeg vil nedenfor vise, hvordan man finder tallene, og give eksempler på didaktiske spørgsmål man kan overveje i sin faggruppe. 22.06.2015. NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMFUNDSFAG NYHEDSBREV NR. 28 - om karakterstatistik og didaktiske overvejelser Af Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT Det blev ikke til nogen gymnasieaftale

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten

Nyt fra fagkonsulenten Nyt fra fagkonsulenten Kære kolleger Siden det meget beskedne nyt jeg udsendte i august-nummeret af Noter, er der sket lidt, der gør det relevant med et opfølgende nyhedsbrev, der ikke kan vente til at

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/ /17

Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/ /17 Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/13-2016/17 Hvert år aflægger grundskolens 9. klasses elever otte bundne prøver som en del af Folkeskolens Prøve (FP9).

Læs mere

Frydenhøjskolens udskoling

Frydenhøjskolens udskoling Frydenhøjskolens udskoling 7.-9. klasse 2011/12 Indledning Med denne lille folder vil vi gerne informere lidt om Frydenhøjskolens udskoling. Vi arbejder hele tiden på at udvikle udskolingen og på at gøre

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 11 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen i søgningen

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken 2 2600 Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

De femårige gymnasieforløb

De femårige gymnasieforløb GENTOFTE KOMMUNE De femårige gymnasieforløb i Gentofte Kommune Forord I Gentofte Kommune er vi ambitiøse og det er derfor med stor glæde, at vi sender dette tilbud ud til alle 7. klasses elever. Vi kan

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Maglegårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Maglegårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Maglegårdsskolen 2011/2012 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 3 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER

UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER Undervisningseffekten udregnes som forskellen mellem den forventede og den faktiske karakter i 9. klasses afgangsprøve. Undervisningseffekten udregnes

Læs mere

Fakta og myter om stx

Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Hvordan kan det være et problem, at omkring 30 procent af en ungdomsårgang får en studentereksamen (stx), når regeringens målsætning om, at 95 procent af en

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 30.03.2017 Indhold Indledning... 1 Kvalitetsrapportens opbygning...

Læs mere

Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14. Version torsdag aften

Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14. Version torsdag aften Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14 Version torsdag aften Forslag til godkendelse i børne- og uddannelsesudvalget den 2. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2017 Indhold FIGUROVERSIGT...3 TABELOVERSIGT...3 INDLEDNING...1

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen Marts 2015 Side 1 af 61 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forandringsteori for implementering af læringsreformen i Hillerød Kommune... 5 1.2. Om data...

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2014/2015

Folkeskolens kvalitetsrapport 2014/2015 Sagsnr.: 17.00.00-A00-12-16 Folkeskolens kvalitetsrapport 2014/2015 Bilag 1 Data fordelt på enkelte skoler Skoleafdelingen 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Karaktergivning ved folkeskolens 9.-klasseprøver...4

Læs mere

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 BUU orienteres

Læs mere

Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor)

Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor) Skole- og familiechef Bente Schoubye, Gladsaxe Kommune Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor) Tak for ansøgningerne vedrørende Ungesporet

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere