14. april To: Sven-Erik Rævdal Subject: Sam Zinglersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "14. april To: Sven-Erik Rævdal Subject: Sam Zinglersen"

Transkript

1 1 s samlede mails til Willy Kuijper og Sven-Erik Rævdal april maj juni For at lette forståelsen står mails fra Willy Kuijper med rød skrift og fra Sven-Erik Rævdal med grøn skrift 14. april To: Sven-Erik Rævdal Subject: Sam Zinglersen Kære Svend-Erik I et forsøg på at undgå en ny konfrontation mellem Sam og Finn sender jeg dig vedlagte. Jeg håber du vil svare mig hurtigt selv om sagen ikke vedrører Instituttet. Alle gode ønsker Vedhæftet brev: Dragør den 14. april Kære Sven-Erik Rævdal, Vi har før diskuteret problembarnet, revisor Finn Bentzen og hans forhold til Sam Zinglersen. Sam fik sidst rådigheden tilbage over sit selskab, da Finn valgte at sælge anparterne tilbage men slagsmålet kostede Sam en del udgifter. Nu er den gal igen. Og denne gang drejer det sig om Sam Zinglersens fond, der blandt andet ejer Martinus barndomshjem Moskildvad. Her sidder Finn som livsvarigt bestyrelsesmedlem i henhold til vedtægter udarbejdet af ham selv. Sam ønsker, at Finn udtræder, hvilket er muligt, idet der i Fundatsen er tilføjet men kan udtræde. Civilingeniør Aage Steen Hvolby, der tidligere sad i bestyrelsen, er et eksempel på en person, der tidligere er udtrådt efter eget ønske. Finn er imidlertid ikke indstillet på at udtræde frivilligt, selv om det er Sam s ønske. Så kan slagsmålet starte forfra med advokat, politi og domstole, om hvorvidt Finn har misbrugt sin stilling som rådgiver til udnyttelse af en anden persons manglende indsigt. For mig er det uforståeligt, at han ikke vil trække sig, når Sam ønsker det. Hvis Instituttet og dets rådgivere står for lyset (retten har magten), kan der ikke være tvivl om, at han må trække sig, når Sam (retten = den der har stiftet fonden) ønsker det. Hvis Finn holder sig til mørket (magten har retten dvs. magten = teksten i fundatsen), så må et nyt slagsmål starte med advokat, politi og domstole og dermed omkostninger for Sam. Mit håb er, at du kan påvirke Finn med lyset og få ham til at forstå, at han må trække sig frivilligt, når Sam ønsker det. Hvem ønsker at fastholde sin post, når den er uønsket? Finn underskriver stadig regnskaberne (2005 for Instituttet) og derfor må Instituttet vel have en hvis indflydelse på Finn som person. Jeg håber på et positivt svar, så vi kan undgå et nyt slagsmål. Af hensyn til et møde med Sam den kommende fredag, ønsker jeg et hurtigt svar.

2 2 14.april Subject: Sam Zinglersen Til orientering sender jeg vedlagt kopi af mit brev til Svend-Erik Rævedal. 17. april Subject: Handlingsplan Hermed til orientering handlingsplan sendt til Sven-Erik omkring Sams fond. (Vedhæftet handlingsplan) 8. april To: Sven-Erik Rævdal Subject: Udtræden Kære Sven-Erik Her er den formulering jeg finder hensigtsmæssig. Jeg mener at alt nu er lagt på plads fra min side og afventer jeres stillingstagen. Er der spørgsmål så ring til min fastnet telefon Med gode hilsner og ønsket om en fredelig løsning. Vedhæftet udtrædelsesformular til underskrivelse af Finn Bentzen Subject: Sam Zinglersens fond I en fra Finn Bentzen har han givet udtryk for følgende: Det er en rigtig rar fornemmelse, Når nogen forstår Den egentlige hensigt med den adfærd Man forsøger at praktisere For at fremme helheden og kærligheden Jeg tolker det således at han nu frivillig opfylder Sams ønske og træder ud af fonden.

3 3 Jeg sender vedlagt en formular han kan udfylde og finder det praktisk, hvis han aflevere den i underskrevet stand til dig sammen med eventuelt materiale for fonden han måtte være i besiddelse af. Der er møde med Sam på fredag kl og til dette møde, som jeg regner med du deltager i, kan du medbringe Finn s beslutning. Vi kan herefter gå igang med at drøfte en fremtidig handlingsplan for fonden herunder et nyt medlem i stedet for Finn. Alle gode hilsner 19. april Cc: Majken Bøg ; Jan Langekær Subject: Dagsorden til fredag Jeg håber du møder op med en dagsorden til fondsmødet på fredag hos Sam. Hvis der ikke findes en fast dagsorden til fondsmøder sender jeg vedlagt mit forslag. Håber på et godt møde. 20. april Cc: Majken Bøg ; Sven-Erik Rævdal Subject: Tak for i dag Tak for et godt møde i dag og med håb om en fredelig løsning. Sam bad mig om at gennemgå Fondens udvikling fra stiftelsen til Finn s fratræden for at undersøge om Finn har udnyttet sin stilling i Fonden til personlig økonomisk gevinst. I den forbindelse mangler jeg kontakt med Fondens "fysiske krop". Ved du som bestyrelsesmedlem hvor "kroppens" materiale befinder sig. Det drejer sig om følgende: 1. Bilag 2. Bogføring 3. Regnskaber 4. Møde referater 5. Korrespondance 6. Øvrige registreringer og god week-end 24. april Cc: Sven-Erik Rævdal

4 4 Subject: Fw: Rykker Uden svar på nedennævnte forespørgsel bringer jeg denne i errindring. Jeg går ud fra at du som bestyrelsesmedlem må vide hvor "kroppen" befinder sig. 26. april To: " Subject: Re: Tak for i dag Personlig håber jeg også meget på en fredelig løsning og vil gør mit bedste for at opnå en sådan løsning. En nødvendig forudsætning for det er, at der ikke midt i processen iværksættes nye initiativer som kan skabe nye konfrontationer. Det er også vigtigt, at Sam og jeg som bestyrelsesmedlemmer er helt enige om, hvordan vi griber det an. Og vi aftalte jo på fredagens møde hos Sam, at jeg sammen med Idealfondens bestyrelse vil påtage mig den nødvendige kontakt til Finn Bentzen for at få sagen løst. Derfor vil jeg bede dig om ikke at sætte gang i nye initiativer lige nu, uden at Sam og jeg er enige om det. Fonden har som bekendt et meget begrænset aktivitetsniveau og derfor har det af praktiske grunde fungeret på den måde, at Finn B. har klaret de løbende opgaver som arb. bestyrelsesformand. De papirer, du efterspørger må derfor også befinde sig i hans regie. Men lad os som sagt afvente en fredelig løsning af bestyrelsesspørgsmålet før vi måtte overveje nye initiativer af den karakter, du omtaler. med venlig hilsen Willy Martinus Institut 26. april To: "Willy" Cc: "Solveig Pflug" "rolf elving" "Majken Bøg" "Jan Langekær" Subject: Sam Tak for dit svar. Så er der igen dømt udsættelse og ventetid. Måske er strategien at vente til Sam har forladt den fysiske verden. Hvorfor i alverden skal hele Idealfonden blandes ind i forhold til Sams Fond hvor du, Finn og Sam er de eneste medlemmer og hvor du og Sam er enige om, at Finn skal udtræde. Det fatter jeg simpelhen ikke.

5 5 Måske kunne du give mig adresserne på Idealfondens medlemmer så jeg kunne sende dem en redegørelse og spørge hvorfor de skal indblandes i noget, der efter min opfattelse ikke vedrører Idealfonden. Sam er blevet meget dårligt behandlet af MI i denne sag, og det gør mig ondt at se at det fortsætter. Jeg ville ønske nogen ville vågne op og forstå at det også kan være kærligt at sætte grænser for Finn s udnyttelse af naive Martinus tilhængere. Hilsen 29. april Cc: Sven-Erik Rævdal ; ; rolf elving ; Majken Bøg ; Jan Langekær Subject: Regnskaber 2006 Jeg håber mødet med idealfonden gik godt og at Finn nu udtræder af Sams Fond. Jeg vil gerne som sædvanlig modtage et eksemplar af regnskaberne for 2006 når de er klar. I den forbindelse har jeg et enkelt spørgsmål. Føres der i Instituttet en journal over modtagen arv, gaver og bidrag med angivelse af dato, givers navn og beløb, så denne journal kan afstemmes med regnskabernes indtægter.? P.S. Jeg har det godt med at stille disse kærlige spørgsmål idet jeg henholder mig til Livets bog bind VII. Citat Den humane Evne er jo en udviklet stærk Sympati for alt Levende. Men en saadan Sympatifølelse kan lige saavel være ulogisk som logisk. En ulogisk Sympatifølelse er det samme som det, vi i Livets Bog har udtrykt som,,tossegodhed". Tossegodhed er at understøtte eller hjælpe Svindlere" og Bedragere", der under en camoufleret Nød, Sygdom eller Elendighed søger at udnytte Mennesker med stor Sympatifølelse og saaledes uberettiget eller under falsk Foregivende søger at leve højt paa disses Gavmildhed. At understøtte saadanne Mennesker er det samme som at føre disse Mennesker i Fordærv. En saadan Sympatifølelse kan derfor ikke udtrykkes som Kærlighed". 3. maj To: " Subject: Re: Regnskaber 2006 Heldigvis kan jeg oplyse at gaverne og arv af os (Instituttet) direkte bliver bogført på de berørte konti i c5 vores bogføringssystem. med venlig hilsen Willy Martinus Institut

6 6 Subject: Re: Regnskaber 2006 Jeg forstår ikke det sidste i din meddelelse. Jeg har ringet til min kollega Linnea Weinrich men hun kunne ikke give noget klart svar. Jeg håber da MI har deres egen bogføring og at gaver m.m. ikke er helt i Finn s vold. Hilsen Vagn 7. maj To: "Willy" Subject: Re: Gaver m.m. Hej Willy Skal jeg forstå det således, at der som indtægtbilag til bogføringen i C5 ligger kopi af boopgørelser, gavemeddelelser etc.,?? Hilsen Vagn Subject: Re: Gaver m.m. Kære Vagn! Forhåbentligt bærer du over med mig, men du gør dog vel ikke grin med mig? Du spørger mig om der foreligger indtægtsbilag til bogføringen i C5, ja men det er vel dig der er uddannet revisor og ved hvordan der bogføres? Kan man efter din opfattelse bogføre uden bilag?? med venlig hilsen Willy 12. maj To: Sven-Erik Rævdal Subject: Fw: Vigtige informationer Kære Sven-Erik Tak for opdateringen af hvem der sidder i rådet på nuværende tidspunkt. Jeg har i dag sendt følgende forslag til jeres web master. Vagn

7 7 To: Esben.Visfeldt Subject: Vigtige informationer Kære Web master. Burde der ikke på siden ligge oplysning om Instituttets vedtægter og regler samt deres sidst aflagte årsregnskab. Endvidere regler om hvorvidt gaver er fradragsberettiget og hvorledes arv til instituttet kan effektueres og med hvilken sats arv til instituttet beregnes. Det er da vigtig information for dem, der overvejer at bidrage til sagens videre udvikling. Hilsen 13.maj From: Sven-Erik Rævdal To: Subject: Re: Vigtige informationer Hej Vagn Vi har et projekt igang omkring en total fornyelse af hjemmesiden. I den forbindelse behandler vi alle forslag til fonyelser/forbedringer, herunder også gerne dem du har foreslået. Du skriver om arv til Instituttet: "... og med hvilken sats arv til instituttet beregnes". Jeg er ikke helt klar over, hvad du mener med det. Tænker du på arveafgiftsatsen på 36 %, som vi altså er fritaget for? hilsen Sven-Erik 14. maj ( svar på Willys mail fra 7.maj) To: "Willy" Subject: Re: Gaver m.m. Ja man kan bogføre efter bankindsætnings bilag, der ikke efter lovgivningen betragtes som fyldetsgørende bilag. Hilsen Vagn 24.maj (12.19) Til: Willy Küiper Cc: Sven-Erik Rævdal; Majken Bøg Emne: Sam Zinglersens fond (1) Se vedhæftede brev Herunder er det vedhæftede brev kopieret ind: Til min store forundring har jeg fra Majken Bøg

8 8 modtaget en hensigtserklæring om, at Sam Zinglersens Fond opløses og overgår til Instituttet. Der har ikke forudgående været noget fondsmøde og du har som ansvarlig bestyrelsesmedlem kun en opgave i Sam Zinglersens Fond, og det er at holde dig til referatet af sidste fondsmøde. Hvis der er manglende likviditet må dette problem løses på et fondsmøde. Hvis du optræder med flere kasketter og flere interesser og ikke kun varetager fondens interesse, kan du blive både økonomisk og strafferetlig ansvarlig. Jeg har orienteret en kendt højesteretssagfører jeg har haft samarbejdet med i mange år om Fondens situation. Hvis ikke der sker en frivillig udtræder i henhold til referatet, vil der omgående ske en henvendelse til fonds myndighederne om en tvungen sletning bilagt den nødvendige dokumentation. Jeg tror ikke du har forstået alvoren i det, der er sket. Sam ønsker ikke Finn indblandet i noget som helst. 25. maj (9.17 PM) Cc: ; Sven-Erik Rævdal Subject: Sam Zinglersens fond (2) Fra Majken Bøg har jeg fået en mail der giver udtryk for at Finn har trukket sig fra alle sine tilknytninger til Martinus. I så fald er sagen jo enkel. Advokaten kommer til Sam efter pinse og her får vi lagt fonden og Sam s testamentet på plads. Det ville nok være en fordel hvis Finn skriftlig opsagde sin bestyrelsespost i Sams fond og afleverede fondens "krop". Det glæder mig at Finn endelig har indset at hans tid hos Sam er afsluttet. God Pinse 29.maj (brev)

9 9 Tiden nærmer sig for opfyldelsen af dit løfte om Finn s udtræden. Jævnfør mødereferat af 20. april Hvis ikke erklæringen er fremme senest fredag den 1. juni 2007 vil proceduren fortsætte umiddelbart efter. Proceduren er, at der vil afgå brev til justistministeriet (Lene Espersen er i øvrigt en en af mine naboer) og ministeriet vil blive anmodet om en stillingstagen til fondslovens 13 Stk. 3. Et bestyrelsesmedlem, der gør sig skyldig i en handling, som gør den pågældende uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen. Hun vil oversende anmodningen til Civilstyrelsen og i den anledning kan du og det tidligere bestyrelses medlem Aage Hvolby (der udtrådte 28. maj 1995) blive indkaldt som vidner hvorunder i under straffeansvar skal svare på de stillede spørgsmål. Et af dem kan for dit vedkommende være hvad du har foretaget dig, for at kontrollere fondens forvaltning, hvorfor du indtrådte og om du rettede henvendelse til det tidligere bestyrelses medlem og spurgte hvorfor denne fratrådte, selv om han var indsat på livstid. Da sagen er unik, idet der sjældent rejses den slags sager (sidst var vist nok Klaus Riiskærs Fond) vil der formentlig være en vis interesse fra pressens side. Jeg personligt finder det beklageligt at Martinus sagen skal så langt ud, men må også konstatere at den lange frist du fik til at løse sagen på din måde tilsyneladende ikke har båret frugt, og vi der hjælper Sam har spildt 1½ måned med ingenting. Jeg var blevet advaret, men troede trods alt på at der var et vist hold i løfter fra dig. Jeg håber ikke at blive skuffet men tiden iler. 31. maj Fra: 13:47 Til: Majken Bøg; Willy Küiper Cc: Lawoffice; Jan Langekær; Sven-Erik Rævdal Emne: Sam Zinglersens Fond Til bestyrelsen i fonden Vi skal have fastlagt et opfølgningsmøde af sidste møde i fonden den 20. april 2007, jævnfør referat. Hvilke dage passer jer bedst den 5. juni om eftermiddagen eller den 6. juni hele dagen. Giv mig venligst besked. Når dagen er fastlagt fremsendes dagsorden. PS: Mødet skal afholdes hos Sam og jeg regner med Majken Bøg giver Sam besked og at Willy giver Finn besked. 1. juni Cc: Majken Bøg ; Jan Langekær ; ; Sven-Erik Rævdal Subject: Sam Zinglersens Fond (3)

10 10 På Majken Bøg har jeg forstået, at der allerede er blevet afholdt fondsmøde hvor en ny institut medarbejder er blevet indvalgt i fondens bestyrelse. Hermed har instituttet øget sin indflydelse på fonden fra 1/3 til 2/3 og er nu reelt enehersker. Da Sam Zinglersen har stemt for forslaget, er min rolle udspillet og der er ingen til opfølgningsmøde. Det havde klædt Instituttet om man åbent havde underrettet mig om situationen, men jeg forstår nu at alt institut arbejde foregår i det skjulte. Jeg håber man fremover passer godt på Moskildvad og ikke blot ser det, som en mulig salgsindtægt.

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Besøgsforbud til gæst på plejecenter

Besøgsforbud til gæst på plejecenter Besøgsforbud til gæst på plejecenter En kvindes mor havde i nogle år inden sin død været beboer på et plejehjem. I forbindelse med at kvinden besøgte sin mor, opstod der konflikter mellem kvinden og personalet

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 28. februar 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 28. februar 1986. Den 29. juni 2011 blev der i sag nr. 37/2009 Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. juli 2009 har Statsadvokaten

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

HÅNDBOG I FORHANDLINGSTEKNIK

HÅNDBOG I FORHANDLINGSTEKNIK HÅNDBOG I FORHANDLINGSTEKNIK - når du skal forhandle lokale aftaler og virksomhedsoverenskomster Udgivet af Finansforbundet, november 2009 Forord Enhver forhandling bør som udgangspunkt bygge på åben dialog.

Læs mere

Jeg ser frem til at se jeres optagelser, ligesom jeg gerne kommentere disse. Jeg behøver ingen forberedelsestid, efter at have set optagelserne.

Jeg ser frem til at se jeres optagelser, ligesom jeg gerne kommentere disse. Jeg behøver ingen forberedelsestid, efter at have set optagelserne. Fra: Nils Giversen [mailto:nils.giversen@monday.dk] Sendt: 1. marts 2012 14:54 Til: me@zales.dk Emne: optagelser Kære Morten Egelund Tak for interviewet i morges. Vi aftalte at vise dig de optagelser,

Læs mere

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende.

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende. På forsiden har bestyrelsen valgt at offentliggøre en ret ubehagelig kommunikation, som den har med den gamle bestyrelse. Den gamle bestyrelse beskyldes for mangt og meget. Brevet beskylder ikke nogen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 i sag nr. A2009.0683: FTF for Finansforbundet (advokat Helle Hjorth Bentz) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nordea Bank Danmark A/S (advokat Merete Preisler)

Læs mere

JULI 2012 RET & SKEL. Christiansminde en marts-morgen. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

JULI 2012 RET & SKEL. Christiansminde en marts-morgen. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 130 JULI 2012 Christiansminde en marts-morgen RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. juni 2015 Sag 138/2013 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Tina Sejr Gad) mod Region Midtjylland (selv) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 16/2011 Klager mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. januar 2011 har Klager klaget over registreret revisor A. Erhvervsstyrelsen

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

BEKLAGE. klager over sundhedspersonale,

BEKLAGE. klager over sundhedspersonale, Etik-debat Af Talli Ungar Felding Jeg skal hermed BEKLAGE Min etiknævnssag en klage fra en forsvarsadvokat på vegne af en tidligere klient er efter otte måneders sagsbehandling blevet afsluttet. Jeg blev

Læs mere

Fængselsfunktionæren 3

Fængselsfunktionæren 3 Fængselsfunktionæren 3 Dansk Fængselsforbund Marts 2006 Nr. 3/2006 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Styr på arbejdspresset i Kriminalforsorgen 16 Dansk Fængselsforbund: For få påbud fra Arbejdstilsynet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt Bilagsoversigt Bilag 1: Evaluering af "Viborg Ledelse"... 2 Bilag 2: Beskrivelse af specialesamarbejde med Viborg Kommune... 3 Bilag 3: Specialets kontrakt med de deltagende ledere... 5 Bilag 4: Kontrakt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. maj 2013 Sag 160/2011 (2. afdeling) A og B ApS mod C A/S, D ApS, E A/S og F (alle ved advokat Jan Børjesson) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 18.

Læs mere

3 / 2007. Fondsret Fondsskatteret Kendelser Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

3 / 2007. Fondsret Fondsskatteret Kendelser Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 3 / 2007 Fondsret Fondsskatteret Kendelser Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Fo n d s r e t Fo n d s s k a t t e r e t D o m m e A f g ø r e l s e r Forord

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 14 MAJ 2005

Nyhedsbrev nr. 14 MAJ 2005 Nyhedsbrev nr. 14 MAJ 2005 I Hovedbestyrelsen har fundet det nødvendigt, at der nu atter fremsendes et nyhedsbrev, da der tilsyneladende hersker usikkerhed vedrørende de redigerede vurderingsregler. Jeg

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere