Rela2vitetsteori (iii)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rela2vitetsteori (iii)"

Transkript

1 Rela2vitetsteori (iii) Einstein roder rundt med rum og.d Mogens Dam Niels Bohr Ins2tutet

2 Udgangspunktet: Einsteins rela2vitetsprincip Einsteins postulater: 1. Alle iner*alsystemer er ligeværdige for udførelse af samtlige fysiske forsøg: ü meningsløst at spørge, hvem der er i hvile, og hvem, der bevæger sig; al bevægelse er rela*v 2. I det tomme rum har lys samme has*ghed, c, for enhver 2

3 Længdeforkortning Rela2vis2ske effekter Længde af legeme i system, hvor legemet er i hvile: Hvilelængden: L 0 I ethvert andet system er legemet kortere: Tidsforlængelse Varighed af process i system, hvor start og slut sker i samme punkt: Egen2den: T 0 I ethvert andet system er varigheden større: γ- funk2onen (mål for hvor rela2vis2sk problems2llingen er) Has2ghed i enheder af lyshas2gheder 3

4 Klassisk: Galilei- transforma2onen Rela2vis2sk: Lorentz- transforma2onen a) v arbitrær b) Tid separat fra rum a) v mindre end c. Ellers γ uendelig/ imaginær b) Sammenblanding af rum og 2d c) Går over i Galilei- transf. for v/c <<1 d) Symmetri x <- > ct 4

5 Samme lyshas2ghed for enhver iaggtager! Et kugleformet lysudbredelse vil være kugleformet for enhver iag_ager! Noget om rum2den Iner2alsystem S: r = ct r 2 = c 2 t 2 x 2 + y 2 + z 2 = c 2 t 2 c 2 t 2 - x 2 - y 2 - z 2 = 0 Iner2alsystem S : r = ct r 2 = c 2 t 2 x 2 + y 2 + z 2 = c 2 t 2 c 2 t 2 x 2 y 2 z 2 = 0 Generelt kan man vise, at følgende sammenhæng al2d gælder: Størrelsen s 2 = c 2 t 2 x 2 y 2 z 2 er invariant: Samme værdi i ethvert iner2alsystem. Bemærk de forskellige fortegn: s 2 kan være posi2v nul nega2v (s 2 >0), (s 2 =0), eller (s 2 <0). 5

6 Invarians i det normale rum Vi kender begrebet invarians fra rummet. Lad os betragte et 2D eksempel. Her to orienteringer af koordinatakserne. Vi ved, at afstanden d af et punkt fra origo er invariant overfor rota2on af koordinatsystemet (har samme værdi uanset orienteringen): d 2 = x p 2 + y p 2 = x p 2 + y p 2 Ligningen d 2 = x p 2 + y p 2 beskriver en cirkel med radius d. Samtlige punkter i samme afstand fra origo ligger altså generelt på en cirkel. 6

7 Invarians i rum2den Lad os betragte et 2D eksempel. Her koordinaterne ct og x. [Vi tænker os, at y=z=0.] Vi ved da, at størrelsen s 2 = c 2 t p 2 x p 2 er invariant: Samme værdi fra ethvert iner2alsystem Vig2g forskel m.h.t. rummet: Vi har et rela*vt minustegn på 2ds- og rum- komponenterne. Begivenheder (punkter I rum2den) med samme afstand fra origo ligger da ikke på en cirkel, men på en hyperbel. Specielt, hvis s2>0 er hvor τ er egen2den. s 2 = c 2 t p 2 x p 2 = c 2 τ 2 Man ældes altså lige meget ved rejse fra origo 2l ehvert punkt på hyperblen. 7

8 Rota2on versus Lorentz- transforma2on (x,y) plan (ct,x) plan d 2 = x 2 + y 2 Punkter i samme afstand fra origo ligger på cirkel s 2 = (ct) 2 - x 2 Rum2ds- punkter (begivenheder) i samme afstand fra origo ligger på hyperbel Ved rota2on sammenblandes x- og y- koordinaterne Ved Lorentz- transforma2on (rela2v bevægelse) sammenblandes ct- og x- koordinatrne. 8

9 Gensyn med tvillinge- paradokset 9

10 Doppler- effekten Klassisk effekt, som vi kender bedst fra lyd: 1. Lydkilde sta2sk rela2v 2l to iagtagere A og B ü Samme frekvens observeret af A og B 2. Lydkilde bevæger sig fra A mod B: ü ü A observerer højere bølgelængde (lavere frekvens) end udsendt B observerer lavere bølgelængde (højere frekvens) end udsendt 10

11 Lys: Sammenhæng mellem bølgelængde og farve Rød: Lang bølgelængde / lav frekvens Blå: Kort bølgelængde / høj frekvens Bølgebevægelse: has2ghed = bølgelængde * frekvens For lys: c = λ*ν 11

12 Rela2vis2sk Doppler- effekt Udledes analogt 2l den klassiske Doppler- effekt. Men én kvalita2v vig2g forskel: Klassisk Doppler- effekt auænger af både kildens og iag_agerens has2ghed i forhold 2l udbredelsesmediet Rela2vis2sk Doppler- effekt auænger (selvfølgelig!) udelukkende af den rela2ve has2ghed af iag_ager i forhold 2l kilde. Kilde og iag_ager verner sig med hinanden med has2gheden u: Fjerner sig (u>0): Lavere frekvens iag_ages: Rødforskydnig Nærmer sig (u<0): Højere frekvens iag_ages: Blåforskydning 12

13 Aberra2on og Doppler- effekt 13

14 Doppler- skiw af spektrallinjer Fra laboratoriet kender vi spektrallinjernes bølgelængde. Ved at observere spektrallinjer fra stjerner, kan vi ved at måle Doppler- skiwet bestemme stjernernes has2ghed i forhold 2l Jorden. 14

15 Rela2vis2sk mekanik Bevarelseslove er fundamentale i fysikken: Klassisk (Newton sk) fysik: Massebevarelse m [mængden af stof] Impulsbevarelse impuls : p = mv Energibevarelse (elas2ske sammenstød) kine2sk energi: K = ½mv 2 = p 2 /2m Rela.vis.sk fysik: impulsbevarelse rela2vis2sk impuls : p = γmv energibevarelse (al2d!) rela2vis2sk energi : E = γmc 2 n.b.: ingen massebevarelse Disse rela2vis2ske defini2oner følger af tre krav: 1 Rela2vis2sk energi- og impulsbevarelse. 2 Rela2vis2sk invarians: Samme form i ethvert iner2alsystem 3 Konformitet med klassisk mekanik går mod klassiske udtryk for små has2gheder) 15

16 Rela2vis2sk energi: Special2lfælde: Legeme i hvile (v = 0 => γ = 1) : Hvileenergi Energi og masse er ækvivalente størrelser: Energi kan omdannes 2l masse; masse kan omdannes 2l energi Vekselkursen er c 2 (= 9x10 16 Joule/kg) Energi af makroskopisk legeme (fx 1 kg): Termisk: ~100 kjoule Kemisk bindingsenergi: 45 MJoule (benzin) Uran fission: 8 x Joule 4 H - > He (Solen) 0.7% af mc 2 = 6 x Joule Annihila2on (stof + an2stof): mc 2 = 9 x Joule 16

17 E 0 = mc 2 Einsteins berømte ligning betyder, at Masse er en form for energi Energi kan transformeres fuldstændig 2l masse og omvendt! Der var absolut ingen evidens for de_e på Einsteins 2d. En modig forudsigelse baseret på æste2k. Eksempel: par2kel + an2par2kel annihilerer fuldstændig og skaber en ren energi2lstand elektron + positron - > foton + foton e + e - Denne proces anvendes i dag i medicinen 2l PET scanning. PET = positron- electron tomography

18 Masse, energi og impuls Hyperbolsk sammenhæng For hyperrela2vis2sk par2kel (mc 2 << E): Masseløs par2kel: Gå 2l grænsen m=0: E = pc Bemærk: Masseløse par2kler meningsløse i klassisk mekanik: F=ma => a=f/m 18

19 Masse, energi og impuls Generel rela2on mellem - masse: m - energi: E - impuls: p E 2 = (mc 2 ) 2 + (pc) 2 Par2kel i hvile: - impulsen er nul (p = 0) E = mc 2 Vi kan også have masseløse par2kler!!! (m = 0) E = pc E pc E E pc mc 2 mc 2 Enhver masseløs par2kel bevæger sig med lyshas2gheden: krawbærende par2kler: foton / gluon / graviton(??) stoflige par2kler: neutrinoer (men disse har nu nok alle meget små masser)

20 Par2kelfysikken I par2kelfysikken er rela2vitetsteori hverdag For at udforske nye par2kler er vi nødt 2l at skabe dem De_e kan gøres ved at annihilere to par2kler og skabe nye fra den energi, der bliver frigjort E = mc 2 Vi skal bruge en par*kelaccelerator! Nyeste skud på stammen: LHC

21 LHC- acceleratoren ved CERN

22 LHC- acceleratoren LHC = Large Hadron Collider Sammenstød: proton + proton Proton- energi: E = 6500 GeV Protonens hvileenergi: E 0 = mc 2 = GeV Protonernes gamma- faktor: γ = 6500/0.938 = 7000 Protonernes has2ghed: % af lyshas2gheden Formål: produk2on og studie af nye tunge par2kler ved omdannelse af kine2sk energi 2l masse Her produk2on af en Higgs- par2kel (simuleret begivenhed)

23 ATLAS- detektoren Kæmpestort 3- dimensionelt fotografiapparat

Tillæg til partikelfysik

Tillæg til partikelfysik Tillæg til partikelfysik Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 015 Forsidebillede er fra CERN s Photo Service og viser CMS detektoren hos CERN. CMS står for Compact

Læs mere

Introduktion til den specielle relativitetsteori

Introduktion til den specielle relativitetsteori Introduktion til den specielle relativitetsteori Mogens Dam Niels Bohr Institutet 18. september 2007 7. udgave Denne tekst søger for at dokumentet printer som tiltænkt Forord Denne indføring i den specielle

Læs mere

EKSPERIMENTELLE BEVISER

EKSPERIMENTELLE BEVISER kapitel 4 EKSPERIMENTELLE BEVISER Der er et væld af, hvad man kunne kalde eksperimentelle beviser for, at relativitetsteorien er korrekt. Når jeg skriver beviser i anførelsestegn, er det i tråd med den

Læs mere

Løsninger til udvalgte opgaver i opgavehæftet

Løsninger til udvalgte opgaver i opgavehæftet V3. Marstal solvarmeanlæg a) Den samlede effekt, som solfangeren tilføres er Solskinstiden omregnet til sekunder er Den tilførte energi er så: Kun af denne er nyttiggjort, så den nyttiggjorte energi udgør

Læs mere

Bachelorprojekt: Gennemgang af kendte effekter af ioniserende stråling

Bachelorprojekt: Gennemgang af kendte effekter af ioniserende stråling Bachelorprojekt: Gennemgang af kendte effekter af ioniserende stråling Rune Høirup Madsen Afleveringsdato: 15. december 2006. Omfang: 10 ECTS-point. Vejleder: Stig Steenstrup, NBI. INDHOLD 2 Indhold 1

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Invarianter. 1 Paritet. Indhold

Invarianter. 1 Paritet. Indhold Invarianter En invariant er en størrelse der ikke ændrer sig, selv om situationen ændrer sig. I nogle kombinatorikopgaver hvor man skal undersøge hvilke situationer der er mulige, er det ofte en god idé

Læs mere

Partiklers energitab ved passage gennem stof

Partiklers energitab ved passage gennem stof Partiklers energitab ved passage gennem stof Skrevet af Heidi Lundgaard Sørensen, Shuhab Hussain, Martin Spangenberg og Rastin Matin. Vejleder: Lektor Hans Bøggild. Afleveringsdato: 31. marts 2008. Resumé

Læs mere

Anvendelser af integralregning

Anvendelser af integralregning Anvendelser af integralregning I 1600-tallet blev integralregningen indført. Vi skal se, hvor stærkt et værktøj det er til at løse problemer, som tidligere forekom uoverstigelige. I matematik-grundbogen

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

Indhold En statistisk beskrivelse... 3 Bølgefunktionen... 4 Eksempel... 4 Opgave 1... 5 Tidsafhængig og tidsuafhængig... 5 Opgave 2...

Indhold En statistisk beskrivelse... 3 Bølgefunktionen... 4 Eksempel... 4 Opgave 1... 5 Tidsafhængig og tidsuafhængig... 5 Opgave 2... Introduktion til kvantemekanik Indhold En statistisk beskrivelse... 3 Bølgefunktionen... 4 Eksempel... 4 Opgave 1... 5 Tidsafhængig og tidsuafhængig... 5 Opgave 2... 6 Hvordan må bølgefunktionen se ud...

Læs mere

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber 1 Basisbegreber ellæren er de mest grundlæggende størrelser strøm, spænding og resistans Strøm er ladningsbevægelse, og som det fremgår af bogen, er strømmens retning modsat de bevægende elektroners retning

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå?

DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå? DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå? Differentialregning - Rayleigh spredning - oki.wpd INDLEDNING Hvem har ikke betragtet den flotte blå himmel på en klar dag og beundret den? Men hvorfor er himlen

Læs mere

SDU og DR. Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? + + Atom-model: - -

SDU og DR. Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? + + Atom-model: - - SDU og DR Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? Atom-model: - - - + + - + + + + + - - - Hvad er et atom? Alt omkring dig er bygget op af atomer. Alligevel kan du ikke se et enkelt

Læs mere

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring:

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring: BRØK 1 Vejledning Udvidelsen af talområdet til også at omfatte brøker er en kvalitativt anderledes udvidelse end at lære om stadigt større tal. Det handler ikke længere bare om nye tal af samme type, som

Læs mere

Noter til Komplekse tal i elektronik. Højtaler Bas, lavpasled, Mellemtone, Diskant

Noter til Komplekse tal i elektronik. Højtaler Bas, lavpasled, Mellemtone, Diskant Noter til Komplekse tal i elektronik. Eksempler på steder, hvor der bruges kondensatorer og spoler i elektronik: Equalizer Højtaler Bas, lavpasled, Mellemtone, Diskant Selektive forstærkere. Når der er

Læs mere

Technicolor ved LHC. Mads T. Frandsen

Technicolor ved LHC. Mads T. Frandsen Technicolor ved LHC Af er ph.d.-studerende ved Niels Bohr Institutet og High Energy Physics Center, Syddansk Universitet. E-mail:toudal@ nbi. dk Resumé I denne artikel vil jeg beskrive Technicolor som

Læs mere

Grundlæggende Matematik

Grundlæggende Matematik Grundlæggende Matematik Hayati Balo, AAMS August 2012 1. Matematiske symboler For at udtrykke de verbale udsagn matematisk korrekt, så det bliver lettere og hurtigere at skrive, indføres en række matematiske

Læs mere

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi...

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... Indholdsfortegnelse 1. Bevægelse... 3. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 1 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... 19 Opgaver... 5 1. Bevægelse En vigtig del

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge 2008 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for st og hf. Indhold 1. Hvordan viser en tabel sammenhængen mellem to variable?... 1 2.

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

To-legemeproblemet Michael Andrew Dolan Møller Rosborg Gymnasium og Hf-kursus November 2012 Trykfejl rettet 14. oktober 2013

To-legemeproblemet Michael Andrew Dolan Møller Rosborg Gymnasium og Hf-kursus November 2012 Trykfejl rettet 14. oktober 2013 To-legemeproblemet Michael Andrew Dolan Møller Rosborg Gymnasium og Hf-kursus November 01 Trykfejl rettet 14. oktober 013 To-legemeproblemet af Michael A. D. Møller. November 01. side 1/0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal.

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal. 1 Tal Tal kan forekomme os nærmest at være selvfølgelige, umiddelbare og naturgivne. Men det er kun, fordi vi har vænnet os til dem. Som det vil fremgå af vores timer, har de mange overraskende egenskaber

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

informationsbegrebet

informationsbegrebet for alle programmer med maksimalt n bit. Og derfor indeholder Omegas første n decimaler informationen om bevisbarheden for alle matematiske sætninger i et formelt system, som er n-bit stort. Informationsbegrebet

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere