Referat generalforsamling beboerforeningen Dambakken 7-63

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat generalforsamling beboerforeningen Dambakken 7-63"

Transkript

1 Referat generalforsamling beboerforeningen Dambakken 7-63 Dato: 26. januar 2011 Referent: Jens Tidemann, 59 st. tv. Antal fremmødte: 20 fremmødte (inkl. bestyrelsen), repræsenterende 16 lejemål Dagsorden 1. Velkommen. st. tv. 2. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Lars Topgaard, nr Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Jens Tidemann nr. 59 st.tv. 4. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen Formandens beretning. 6. Fremlæggelse af regnskab. 7. Fastlæggelse af kontingent. Fastholdelse af kontingent på 20 kr./måned. 8. Forslag fra bestyrelsen. Ingen forslag fra bestyrelsen 9. Indkomne forslag fra beboerne indleveret inden tidsfristens udløb den 12. januar Opsætning af permanente skilte med henvisning til at hunde skal føres i snor. Opsætning af permanente skilte med henvisning til at man samler op efter hunden. 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer til beboerrepræsentation. Jens Tidemann nr. 59 st.tv. (ikke på valg). Willy R Fløe nr. 49 (genopstiller). Karsten Lorenz nr. 37 (ikke på valg). 11. Valg af suppleanter til beboerrepræsentation. Kandidat søges Inger Jensen nr tv. (på valg). 12. Valg af revisor Knud Erik Poulsen nr. 11 (genopstiller). 13. Evt. Referat Ad. 1. Formanden bød velkommen. Ad. 2. Lars Topgaard nr. 55 valgt (han var eneste kandidat)! Lars konstaterede at indkaldelse og regnskab var udsendt rettidigt og generalforsamlingen derfor er beslutningsdygtig.

2 Ad. 3 Jens Tidemann nr. 59 valgt (han var eneste kandidat)! Ad. 4. Elo, 57 st. - hvad var beslutningerne på sidste års generalforsamling? Det kunne være rart at se dem for nytilflyttere som ikke havde deltaget. Der var ikke nogen der havde det gamle referat med til mødet. Ingen yderligere kommentarer referatet er derfor godkendt. Ad. 5. Willy præsenterede den siddende bestyrelse og gennemgik bestyrelses arbejde gennem det forgangne år: 5 bestyrelsesmøder 3 møder med Dan Ejendomme (DE) derudover en del korrespondance per mail / telefon. Bl.a. vedrørende snerydning Opfølgning med kommunen vedrørende trævedligeholdelse i skel mod Langedam Arrangering af fastelavns fest og juletræsfest 8 nyhedsbreve Møder med andre Bovista konkursbo beboer foreninger Huslejeopkrævning den nuværende PBS service kan ikke bruges. Ifølge Lars Topgaard vil alle lejere modtage et girokort og derefter skal man tilmelde sig PBS på ny. Dette sker på grund af de nye ejere. DanEjendomme har fået ny projekt leder. Peter Jensen er gået på pension, den nye projektleder er Niels Kjeldsen. De nye ejere har bedt DE om vedligeholdelsesbudgetter for de næste 10 år, DE har udarbejdet disse og beboerforeningen har kommenteret på det. Vi forventer en tilbagemelding fra de nye ejere i februar. De grønne områder er i bedring, de indvendige park træer stynes i år. Belægningsarbejder i indkørslen er repareret på den billige måde, men bliver repareret igen. 3 af de store træer i skellet mod Langedam er fældet, der skete skader på græsplanen i den forbindelse, det skal viceværterne få udbedret.

3 Hårde hvidevarer udskiftning er i gang de udskiftes. Det fungerer markant bedre end tidligere. Den nye leverandør er mere fornuftig end den gamle. Rens evt. bag på køleskabe. Det er ikke alle, som selv kan tage køleskabet ud og rense det. Jørgen Maack nr tv. synes, at det er ærgerligt, at man får den billigste model ved udskiftning. Det er dårligere kvalitet end de gamle hårdehvidevare. 3 indbrud i Terrassedørene er blevet sikret med en storm krog som ikke er en indbrudssikring. Der er afsat penge i budget til udskiftning af disse vi håber det sker. Budgettet er dog ikke godkendt endnu! Vand og varmeregning fra Brunata er ulæselige. Målere er udskiftet. Det er nu ikke så nemt at aflæse. Vicevært har tilbudt at flytte aflæsningsmodulet, så det er nemmere at aflæse. Lejere skal selv henvende sig til viceværten, hvis de ønsker dette. Hjemmeside er etableret, så man kan se nyhedsbreve, referater fra tidligere general forsamlinger, ol. Den kører ikke optimalt, men den skal gøres anvendelig i Bestyrelsen er glad for at bo her, det er en rummelig bebyggelse, med gode naboer. Men vi bor tæt, så følg ordensregler og vis respekt for hinanden! Fastelavnsarrangement med mere end 50 deltagere. Halloween arrangement med masser af børn. Juletræstænding med mere end 60 deltagere. Det er en fornøjelse at være arrangør når der er så mange deltagere! Reklame: Fastelavnsfest er d. 6. marts 2011, børnebørn og oldebørn er velkomne! Invitation kommer i god tid inden. Ikke færdigbehandlede sager fra DE s side: Det grønne, DE planlægger at så græs i stedet for at have de pæne bede omkring blokken, vi har udtrykt ønske om at vedligeholde bedene ordentligt i stedet for Fortsat trimning af interne træer Træerne i skellet mod Langedam er fredet, men fældning er aftalt med kommunen og der mangler at blive fældet to træer. Der er sat røde bånd på små træer der skal bevares som erstatning for de fældede træer.

4 Formaninger: Sænk farten på bebyggelsen Willy har snakket med hjemmeplejen og de har sat farten ned og parkerer nu på de afmærkede P-pladser. Husk selv at sænke farten! Det gælder også jeres gæster! Brug vinkel spejlene Sæt net på sandkassen for at undgå dyre afføring Gør fælleshuset ordentligt rent. Depositum er sat op til kr. og viceværten vil nu gennemgå huset når man afleverer nøglen. Hvis der ikke er gjort ordentligt rent, købes der rengøring for depositum. Brug poser til køkken affald og luk dem ordentligt. Brug de rigtige containere (husholdningsaffald i de lokale, aviser og flasker i containere foran fælleshuset og stor skrald i containeren mellem nr. 7 og 9). Desuden har kommunen har en genbrugsplads på Blokken. Affald skal ned i stor skralds containeren og ikke efterlades ved siden af! Bente, nr. 19 st., nogle unge bruger tilsyneladende affaldsskure som varmestue / rygerum. Der er desuden udefrakommende skrald i nogle af skraldecontainerne! Hvis det fortsætter så kontakt beboer foreningen. Der må ikke stå noget i opgangene (undtagen hjælpemidler til handicappede) af hensyn til brandsikkerhed. Hunde føres i snor og man samler op efter dem, der er stander med poser lige overfor fælleshuset. Dennis har samlet ½ indkøbspose hunde efterladenskaber efter at sneen er smeltet. Parker i båsene der er begrænset P-pladser oppe omkring blokken. Skråningen og gangstier omkring punkthuse er ikke til parkering. Kommentarer til beretning: Jørgen Maack nr tv. få vicevært til at foretage snerydning mere smart, for eksempel skub sneen væk fra bilerne i stedet for at ligge et lille bjerg foran bilerne. Flaske og sne containere er gemt bag sneen! Nogle gange kan hoveddøre ikke lukkes pga. sne den sne skal også ryddes. Cykelstativer blev hurtigt væk i snedriver. Willy nr. 49 vi skal have en snak med viceværter om hvordan snerydning kan foregå mere hensigtsmæssigt i fremtiden. Elon nr. 57 st.th. ros til Dennis og Peter idet der har været saltet tidligt flere dage.

5 Jørgen Maack nr tv en anhænger optager en parkeringsplads omkring blokken. Elon er ejeren og skal nok flytte den. Han har af viceværten fået lov til at have den holdende til 1. februar i forbindelse med flytning. Knud Erik nr. 11, på nogle p-pladser holder der biler som tilsyneladende aldrig er ude at køre. Kan der gøres noget ved det? Karsten Lorenz har privat undersøgt om man kan bede politiet om at fjerne den det kan man ikke. Karsten Lorenz undersøger sagen igen, idet ejeren muligvis ikke bor i bebyggelsen mere. Birgit nr tv. oversigtsforholdene ved ind og udkørsel er dårlige. Hækken skygger for cyklister og biler? Kan vi få fjernet hækken helt? Bestyrelsen vil snakke med viceværten om beskæring således at oversigtforholdene er forsvarlige, men vi vil nok gerne bevare hækken for at markere grænserne til bebyggelsen. Karen nr. 63 st.tv er der mulighed for nye tagrender? Der falder smeltevand ned som laver isslag! Bestyrelsen har påpeget problemer overfor DE som hidtil ikke har reageret. Ny projektleder har lovet at få det løst, DE afventer tilbud fra flere VVS ere. Jørgen Maack nr tv. gurglende afløb. Bestyrelsen tager det op med DE igen, faldstammer skal renses. Det er i budget udkastet af få dem renset ordentligt. Budget er endnu ikke godkendt. Bente nr. 19 st. er der varme i kælderrummene? Det er fugtigt i nogle af kælderrummene i blokken. Der burde være varme i dem alle, men beboerforeningen tager en snak med viceværten. Ingen yderligere kommentarer til formandens beretning, som dermed blev godkendt. Ad. 6. Ingen spørgsmål regnskabet er godkendt. Ad. 7. Bestyrelsen foreslår fastholdelse af kontingent. Vedtaget 20 kr. / måned.

6 Ad. 8. Ingen forslag. Ad. 9. Elon nr. 57 st.th glimrende med permanente skilte. Bestyrelsen er ikke synderligt varme på opsættelse af skilte skove. Willy vil gerne opsætte midlertidige skilte når det er relevant. Da der er mange små børn i området er hunde uden snor en skidt idé Vigdis nr th. mente ikke, at det ville være kønt med en skilteskov. En stemte for at sætte skilte op resten var imod. Ad. 10. Willy nr. 49 blev genvalgt der var ingen andre kandidater. Ad. 11. Valg af suppleanter: Karsten og Willy havde sonderet terrænet dem der er blevet spurgt er på vej til at flytte. Ingen Jensen nr tv. er på valg valgt Bestyrelsen finder en kandidat og skriver det i mødereferatet. Efter mødet har vi fundet Vigdis Christie i nr th. Ad. 12 Knud Erik Poulsen nr. 11 genvalgt! Ad. 13. Sikring mod indbrud: Operation mærkning og nabohjælp mærkater kan opsættes Politiet har udstyr til mærkning som kan lånes i en uge ad gangen Ekstra sikring af dørhåndtag som forhindrer at dørene kan åbnes udefra o En pind til at fastlåse dørhåndtaget o Øsken og ståltråd som forhindrer at håndtag kan åbnes udefra Vigdis th takkede bestyrelsen for det store arbejde! Referent Jens Tidemann/

Referat fra Generalforsamling i Beboerrepræsentationen Dambakken, 25. januar 2006

Referat fra Generalforsamling i Beboerrepræsentationen Dambakken, 25. januar 2006 Birkerød 06.02.06 Referat fra Generalforsamling i Beboerrepræsentationen Dambakken, 25. januar 2006 Antal fremmødte: 30 personer repræsenterende 27 lejligheder, heraf 2 ved fuldmagt Referat fra Generalforsamling

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19. Referat Grundejerforeningen "Skoven" ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent og stemmetællere Som dirigent blev Jens

Læs mere

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013.

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Østerby i Sognegården Kirketorvet onsdag den 25. september 2013. Antal fremmødte 45 Antal stemmer 62 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4. Sønderborg, d. 16. maj 2010 Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 30. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 28 beboere

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 22. marts 2010 kl. 19.00 i Dagcentret, Borgergade 17

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 22. marts 2010 kl. 19.00 i Dagcentret, Borgergade 17 Dronningegården Beboerrepræsentationen Referat af det årlige beboermøde afholdt den 22. marts 2010 kl. 19.00 i Dagcentret, Borgergade 17 Dagsorden: 1. Valg af dirigent/referent 2. Beboerrepræsentationens

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2004.

Generalforsamlingsreferat 2004. Generalforsamlingsreferat 2004. År 2004, den 19. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere