DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for ERHVERVSJURA. Udarbejdet af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for ERHVERVSJURA. Udarbejdet af"

Transkript

1 DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for ERHVERVSJURA DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af

2 FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret, Aalborg Universitet, i samarbejde med Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Denne delrapport er udarbejdet af Karrierecentret, Aalborg Universitet, og indeholder resultater for Studienævnet for Jura. Samtlige studienævn under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF) får lignende delrapporter, hvor nogle af resultaterne for de enkelte studier tilmed bliver præsenteret. Formålet med delrapporterne er at give de enkelte studienævn et indblik i konkrete resultater, hvad angår studienævnenes uddannelser, der kan være særlige nyttige for dem. Det gælder fx dimittendernes vurdering af uddannelsens kvalitet i forhold til arbejdsmarkedets krav og forventninger, dimittendernes søgemønstre efter endt uddannelse, deres nuværende beskæftigelse og efter- og videreuddannelse. Af samtlige spørgsmål i spørgeskemaet har vi udvalgt en række spørgsmål der afdækker de mest centrale aspekter. Det er således muligt for studienævnene at henvende sig til Karrierecentret og bestille flere statistiske resultater på andre spørgsmål end de i delrapporterne. Det er også muligt at få opdelt alle spørgsmål på f.eks. køn og dimittendårgang. Datagrundlag 1258 ud af 2338 samfundsvidenskabelige bachelorer samt kandidater, der dimitterede i perioden fra marts 2007 til og med oktober 2011, deltog i dimittendundersøgelsen. Det vil sige, at svarprocenten er på 53,9 %. 54 ud af 113 dimittender fra Erhversjurauddannelsen deltog (svarprocenten udgør ca. 48 %) (jf. evt. Kapitel 7 Datagrundlag). På grund af manglende kontaktoplysninger på udenlandske dimittender har disse ikke kunnet deltage i undersøgelsen, hvorfor de desværre ikke er repræsenteret i datamaterialet. Definitioner Diagrammerne viser procentvise fordelinger på afgivne gyldige svar (N/n), dvs. ekskl. Ved ikke - svar og ubesvarede,. Ved nogle af spørgsmålene har dimittenderne haft mulighed for at afkrydse flere kategorier/parametre, hvorfor værdierne i disse diagrammer ikke giver 100 %. Tallene for det enkelte studienævn bliver sammenlignet med tallene for SAMF. I nogle tilfælde er der meget få respondenter i en gruppe (fx gruppen af dimittender, der arbejder indenfor den statslige, regionale eller kommunale sektor), hvorfor det ikke giver mening at sammenligne tallene med SAMFfakultetets tal og/eller illustrere disse grafisk. Resultaterne bliver i stedet skitseret kort i tekstform eller tabelform. Endelig præsenteres samtlige åbne svar (fritekst) fra dimittenderne enten dér, hvor det er relevant dvs. i de enkelte kapitler, eller i Appendiks. Nye undersøgelser Ønsker I yderligere undersøgelser for studienævnets uddannelser eller yderligere resultater, samarbejder vi gerne om dette. Ved sådanne forespørgsler bedes I rette henvendelse til nedenstående: Bettina Spleth Bazuin Fuldmægtig Tlf Side 1

3 INDHOLD 1 VEJEN TIL FØRSTE JOB FRA DIMISSION TIL FØRSTE JOB OVERVEJELSER OM JOBMULIGHEDER M.M JOBSØGNING STUDIEJOBBETS, PRAKTIKFORLØBETS OG PROJEKTSAMARBEJDETS BETYDNING NUVÆRENDE JOBSITUATION NUVÆRENDE JOB JOBBETS RAMMER JOBBETS INDHOLD UDDANNELSERNES ARBEJDSMARKEDSRELEVANS OG ANVENDELSESOMRÅDER TILEGNEDE OG EFTERSPURGTE KOMPETENCER EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE NYE KOMPETENCER EFTER ENDT UDDANNELSE DATAGRUNDLAG Side 2

4 1 VEJEN TIL FØRSTE JOB FRA DIMISSION TIL FØRSTE JOB 1.1 OVERVEJELSER OM JOBMULIGHEDER M.M Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, hvilket job din uddannelse skulle føre til? Før uddannelsens start I høj grad 21% I nogen grad I mindre grad 29% 32% 3 Bachelor - erhvervsjura (N=8) Kandidat - erhvervsjura (N=38) SAMF (N=937) Slet ikke 11% Undervejs i uddannelsen I høj grad 29% 36% I nogen grad I mindre grad 16% 24% 45% 43% Bachelor - erhvervsjura (N=8) Kandidat - erhvervsjura (N=38) SAMF (N=937) Slet ikke 3% 5% Side 3

5 Umiddelbart før jeg dimitterede I høj grad 66% 61% I nogen grad I mindre grad 8% 9% 24% 23% Bachelor - erhvervsjura (N=8) Kandidat - erhvervsjura (N=38) SAMF (N=937) Slet ikke 3% Umiddelbart efter jeg dimitterede I høj grad 64% 76% I nogen grad I mindre grad 16% 14% 3% 8% Bachelor - erhvervsjura (N=8) Kandidat - erhvervsjura (N=38) SAMF (N=937) Slet ikke 5% 14% Side 4

6 1.1.2 Ændrede du jobmål undervejs i dit studie? Ændrede du jobmål undervejs i studiet? Bachelor - erhvervsjura (N=8) Kandidat - erhvervsjura (N=35) SAMF (N=887) Ja, en enkelt gang 1 1 Ja, flere gange 1 26% Nej, jeg fastholdte mit jobmål gennem hele min uddannelse 23% 24% Jeg havde ikke noget præcist jobmål for min uddannelse 43% Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremuligheder? Universitetets fælles informationsmateriale God 6% Middel Ringe 16% 14% 3 42% Bachelor - erhvervsjura (N=8) Kandidat - erhvervsjura (N=38) SAMF (N=937) Havde ikke kendskab til dette 42% Side 5

7 Universitetets centrale studievejledning God 5% Middel Ringe Havde ikke kendskab til dette 24% 18% 24% 4 43% Bachelor - erhvervsjura (N=8) Kandidat - erhvervsjura (N=38) SAMF (N=937) Karrierecentret God 21% 1 Middel Ringe 11% 12% 36% 53% Bachelor - erhvervsjura (N=8) Kandidat - erhvervsjura (N=38) SAMF (N=937) Havde ikke kendskab til dette 16% 35% Studiets eget informationsmateriale God 8% Middel Ringe 29% 28% 45% Bachelor - erhvervsjura (N=8) Kandidat - erhvervsjura (N=38) SAMF (N=937) Havde ikke kendskab til dette 18% Side 6

8 Studiets egen studievejledning God 8% Middel Ringe 24% 2 4 Bachelor - erhvervsjura (N=8) Kandidat - erhvervsjura (N=38) Havde ikke kendskab til dette 21% SAMF (N=937) Information via undervisere God 8% Middel Ringe Havde ikke kendskab til dette 31% 24% 24% Bachelor - erhvervsjura (N=8) Kandidat - erhvervsjura (N=38) SAMF (N=937) Information via netværkscenteret/aau-innovation/sea God 5% 2% Middel Ringe 29% 16% 16% 15% Bachelor - erhvervsjura (N=8) Kandidat - erhvervsjura (N=38) SAMF (N=937) Havde ikke kendskab til dette Side 7

9 Karrieredage på studiet God 1 32% Middel Ringe Havde ikke kendskab til dette 11% 18% 16% 39% Bachelor - erhvervsjura (N=8) Kandidat - erhvervsjura (N=38) SAMF (N=937) Side 8

10 1.2 JOBSØGNING Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? Bachelor - erhvervsjura (N=8) Kandidat - erhvervsjura (N=38) SAMF (N=935) Inden påbegyndelsen af specialet 18% 24% Inden afleveringen af specialet/hovedopgave/ba-projekt 29% 4 Efter bestået afsluttende eksamen/speciale/ba-projekt 35% Hvor lang tid gik der fra dimission til du fik dit første job? Hvor lang tid gik der fra dimission til du fik dit første job (inkl. job med løntilskud)? Bachelor - erhvervsjura (N=7) Kandidat - erhvervsjura (N=36) SAMF (N=823) Jeg fik job, før jeg var færdig med uddannelsen 19% 42% mdr. 19% 4-12 mdr. 29% 43% Mere end 1 år 4% 11% Pct. af dimittender i job Side 9

11 1.2.3 Hvor søgte du og hvor fik du dit første job? Hvor søgte du og hvor fik du dit første job? Region Nordjylland 49% 5 66% 83% 82% Region Hovedstaden 14% 23% 48% 45% 6 Region Midtjylland 2 18% 42% 61% Søgte job; Bachelor - erhvervsjura (N=6) Fik job; Bachelor - erhvervsjura (N=6) Region Syddanmark Region Sjælland 6% 5% 1% 1 24% 18% 18% 15% Søgte job; Kandidat - erhvervsjura (N=33) Fik job; Kandidat - erhvervsjura (N=35) Søgte job; SAMF (N=640) Europa (ekskl. Norden) 2% 9% 12% Fik job; SAMF (N=759) Øvrige udland 1% 9% 8% Norden (ekskl. Danmark, men inkl. Færøerne og Grønland) 3% 1% 1 15% Side 10

12 2 STUDIEJOBBETS, PRAKT IKFORLØBETS OG PROJEKTSAMAR- BEJDETS BETYDNING Har du haft studiejob sideløbende med din uddannelse? Har du haft studiejob sideløbende med din uddannelse? (Sæt gerne flere krydser) Bachelor - erhvervsjura (N=15) Kandidat - erhvervsjura (N=39) SAMF (N=1120) Ja, jeg har haft et studiejob uden relevans for mit studium 6 Ja, jeg har haft et studierelevant studiejob* Nej, jeg har ikke haft studiejob 2 8% 14% 39% I hvilken virksomhed/organisation har du haft et studierelevant studiejob? I hvilken virksomhed/organisation har du haft et studierelevant studiejob? Bachelor - erhvervsjura Kandidat - erhvervsjura Gældskompagniet Aalborg Universitet Tinglysningsretten AAU Advokat Advokatfirmaet Hovmøller & Thorup Advokatvirksomhed byretten i hjørring Lejernes LO Mercuri Urval Nodeco A/S NORDJYSKE Medier Bergenser Advokatfirma Hotel AAU Kvickly Side 11

13 2.1.3 Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnit haft studiejob i undervisningsperioden? Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnit haft relevant studiejob i undervisningsperioden? SAMF (N=439) Kandidat - erhvervsjura (N=13) Bachelor - erhvervsjura (N=3) 62% Under 8 timer om ugen 4 31% 9-16 timer om ugen 15% 8% 6 Mere end 16 timer om ugen Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnit haft ikke studierelevant studiejob i undervisningsperioden? SAMF (N=422) Kandidat - erhvervsjura (N=4) Bachelor - erhvervsjura (N=1) 10 42% 75% Under 8 timer om ugen 51% 9-16 timer om ugen Mere end 16 timer om ugen Side 12

14 2.1.4 Vurderer du, at dit studiejob har forlænget dit studium? Vurderer du, at dit studiejob har forlænget dit studium? (Studierelevant studiejob) SAMF (N=439) Kandidat - erhvervsjura (N=13) Bachelor - erhvervsjura (N=3) Vurderer du, at dit studiejob har forlænget dit studium? (Studiejob uden studierelevans) SAMF (N=422) Kandidat - erhvervsjura (N=26) Bachelor - erhvervsjura (N=5) 10 88% % 96% Nej 12% Ja 2 Nej 6% Ja 4% Side 13

15 2.1.5 Har du været i praktik i en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? Har du været i praktik i en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse?* SAMF Kandidat - erhvervsjura Bachelor - erhvervsjura Ja % 1 3 % 2 25 % Nej % % 6 75 % Total % % % I hvilken virksomhed/organisation var du i praktik? I hvilken virksomhed/organisation var du i praktik? Bachelor - erhvervsjura Kandidat - erhvervsjura Ambassade Kgl. dansk ambassade Letland Gældskompagniet Har du lavet projekt i samarbejde med en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? Har du lavet et projekt i samarbejde med en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? ** SAMF Kandidat - erhvervsjura Bachelor - erhvervsjura Ja % 3 8 % 3 38 % Nej % % 5 62 % Total % % % Med hvilken virksomhed/organisation har du haft et projektsamarbejde? Med hvilken virksomhed/organisation har du haft et projektsamarbejde? Bachelor - erhvervsjura Kandidat - erhvervsjura Deloitte GomSpace ApS Gældskompagniet Justitsministeriet Spar Nord Forbrugerstyrelsen Side 14

16 2.1.9 Har du efterfølgende fået arbejde i den virksomhed/organisation, hvor du havde studiejob, praktik og/eller projektsamarbejde? Har du efterfølgende fået ansættelse i den virksomhed/organisation, hvor du havde SAMF Kandidat - erhvervsjura Bachelor - erhvervsjura studierelevant studiejob? Ja % 1 8 % 0 0 % Nej % % % Total % % % et studiejob uden relevans? Ja % 4 15 % 0 0 % Nej % % % Total % % % et praktikophold? Ja % 0 0 % 1 50 % Nej % % 1 50 % Total % % % et projektsamarbejde? Ja % 0 0 % 1 33 % Nej % % 2 67 % Total % % % Har du efterfølgende fået ansættelse i den virksomhed/organisation, hvor du havde... SAMF Kandidat - erhvervsjura Bachelor - erhvervsjura % 85% 82% 81% 73% 6 62% 2 18% 19% 15% 8% Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej studierelevant studiejob? (SAMF=439; Kandidat - erhvervsjura=13; Bachelor - erhvervsjura=3) et studiejob uden relevans? (SAMF=422; Kandidat - erhvervsjura=26; Bachelor - erhvervsjura=5) et praktikophold? (SAMF=558; Kandidat - erhvervsjura=1; Bachelor - erhvervsjura=2) et projektsamarbejde? (SAMF=495; Kandidat - erhvervsjura=3; Bachelor - erhvervsjura=3) Side 15

17 2.1.10Har du været på et udlandsophold i løbet af din uddannelse? Har du været på et udlandsophold Kandidat Bachelor SAMF i løbet af din uddannelse? - erhvervsjura - erhvervsjura Ja % 4 11 % 1 13 % Nej % % 7 87 % Total % % % Side 16

18 3 NUVÆRENDE JOBSITUATION Hvad er din nuværende jobsituation? Hvad er din nuværende jobsituation? Jeg er i arbejde (herunder orlov, job med løntilskud, deltidsansættelser o.lign.) 75% 9 8 Jeg er ledig/arbejdsløs Jeg er i gang med en fuldtidsuddannelse (f.eks. ph.d/erhvervs ph.d) Jeg er iværksætter/selvstændig (herunder freelance) 12% 1 14% 5% 1% 10 Bachelor - erhvervsjura (N=8) Kandidat - erhvervsjura (N=39) SAMF (N=955) Side 17

19 4 NUVÆRENDE JOB 4.1 JOBBETS RAMMER Hvad er ansættelsesforholdet i dit nuværende job? Hvad er dit ansættelsesforhold i dit nuværende job? (Hvis du har flere job samtidig, bedes du besvare ud fra det job, du mener, der er mest relevant i forhold til din uddannelse.) Fastansat 83% 94% 75% Projektansat/tidsbegrænset ansat 3% 15% Bachelor - erhvervsjura (N=6) Ansat i vikariat 5% Kandidat - erhvervsjura (N=35) Ansat med løntilskud 3% 4% 1 SAMF (N=763) Andet 2% 10 Pct. af dimittender i job Inden for hvilken sektor er din nuværende beskæftigelse? Inden for hvilken sektor er din nuværende arbejdsplads? Kommune 2 34% Privat Stat % 2 6 Bachelor - erhvervsjura (N=6) Kandidat - erhvervsjura (N=35) Region 6% SAMF (N=763) Interesseorganisation 2% Pct. af beskæftigede dimittender Side 18

20 4.1.3 Hvilken type virksomhed er du beskæftiget i? Hvilken type virksomhed er du beskæftiget i? Bachelor - erhvervsjura (N=4) Kandidat - erhvervsjura (N=14) SAMF (N=227) Konsulent-, analyse- og rådgivningsvirksomhed 18% 36% Anden type 1 22% Finansiel virksomhed 11% Produktion og fremstilling (industri) 11% Handels- og detailvirksomhed (inkl. butik) Servicevirksomhed IT-virksomhed Alternativ energi (f.eks. biogas, vind-, bølge- og solenergi, mv.) 9% 8% Reklame- og markedsføringsvirksomhed 3% Kultur og turisme 2% Bygge- og anlægsvirksomhed 2% Transport 2% Medicinalvirksomhed 1% Medievirksomhed (TV, radio, forlag, avis, etc.) 1% Pct. af beskæftigede dimittender i den private sektor Hvilken type virksomhed er du beskæftiget i? - Anden type, angiv hvilken: Kandidat - erhvervsjura Bachelor - erhvervsjura Advokat Hotel Advokatfirma Energi Side 19

21 4.1.4 Hvilket område arbejder du primært indenfor? (Både statsligt, kommunalt og regionalt ansatte) Hvilket område arbejder du primært indenfor? (Sæt gerne flere krydser) - Valgt Bachelor - erhvervsjura (N=2) Kandidat - erhvervsjura (N=12) SAMF (N=204) Administration/forvaltning 44% 6 10 Undervisning i gymnasieskolen 1 19% Forskning på universitet/handelshøjskole Undervisning på anden videregående uddannelsesinstitution 1 Andet område 12% Undervisning på universitet/handelshøjskole 8% Anden forskning/udvikling Kommunikation (f.eks. kommunikations-, PR-, informationsmedarbejder) 6% 4% Anden undervisning 3% Kultur/medier 2% 10 Pct. af beskæftigede dimittender i den statslige sektor Hvilket område arbejder du primært inden for? - Andet, angiv hvilket: Kandidat - erhvervsjura Bachelor - erhvervsjura Administrativt juridisk og akademisk arbejde Familieret Jura Side 20

22 Hvilket område arbejder du primært inden Kandidat Bachelor SAMF for? (Sæt gerne flere krydser) - Valgt - erhvervsjura - erhvervsjura Social- og sundhed (på institutionsniveau, % 0 % 0 0 % f.eks. hospitaler) Administration/forvaltning % % 0 0 % Social- og sundhed (på forvaltningsniveau) % 0 0 % 0 0 % Andet, angiv hvilket: 6 11 % 0 0 % 0 0 % Erhverv og udvikling 5 9 % 0 0 % 0 0 % Uddannelse og undervisning 3 6 % 0 0 % 0 0 % Kommunikation (f.eks. kommunikations-, 2 4 % 0 0 % 0 0 % PR-, informationsmedarbejder) I alt ansatte i regionen % % 0 0 % Hvilket område arbejder du primært inden Kandidat Bachelor SAMF for? (Sæt gerne flere krydser) - erhvervsjura - erhvervsjura Beskæftigelse/integration (på institutionsniveau - f.eks. jobcenter)* % % 0 % Social, sundhed/omsorg (på forvaltningsniveau) % % 0 % Børn og unge (på forvaltningsniveau) % 1 14 % 0 0 % Beskæftigelse/integration (på forvaltningsniveau) % % 0 % Anden administration/forvaltning * 24 9 % 3 43 % 0 0 % Andet, angiv hvilket: (EØ-dimittend: Analyse og kvalitet) 16 6 % 1 14 % 0 0 % Kommunikation (f.eks. kommunikations-, 12 5 % % 0 % PR-, informationsmedarbejder) * Erhverv/udvikling * 12 5 % 1 14 % 0 0 % Børn og unge (på institutionsniveau - f.eks % % 0 % skoler) Social, sundhed/omsorg (på institutionsniveau - f.eks. plejehjem) 7 3 % % 0 % Teknik, by og miljø * 7 3 % 2 29 % 0 0 % Kultur og fritid (på forvaltningsniveau) 6 2 % 0 0 % 0 0 % Kultur og fritid (på institutionsniveau - f.eks. 3 1 % % 0 % museer) ** I alt ansatte i kommunen % % 0 0 % Side 21

23 4.2 JOBBETS INDHOLD Hvordan er dine jobfunktioner fordelt? Hvilke jobfunktioner bruger du nogen/meget tid på? (Sæt gerne flere krydser) - Valgt Bachelor - erhvervsjura (N=6) Kandidat - erhvervsjura (N=35) SAMF (N=763) Analyse og/eller evaluering* Rådgivning/vejledning* Administration og sekretariatsfunktioner* Projektledelse* Konsulent- og udviklingsopgaver* 1 14% % 26% 39% 31% 39% 34% 49% 69% Uddannelses- og undervisningsopgaver* 9% 22% Strategisk kommunikation og formidling* Kvalitetsudvikling* Økonomi- og regnskabsfunktioner* Ledelse og organisation Kunde-/borgerservice* Formidling og kommunikation* Andre jobfunktioner Produktudvikling/innovation IT 14% 1 11% % 1 11% 15% 11% 14% 1 3% 1 11% 1 6% 1 11% 1 26% HR/personale Tekstproduktion Salg 3% 9% 9% 9% 8% Markedsføring/reklame Forskning** Kulturformidling* Oversættelse og tolkning 3% 2% 6% Pct. af beskæfitgede dimittender Side 22

24 Hvilke jobfunktioner bruger du nogen/meget tid på? (Sæt gerne flere krydser) - Andre jobfunktioner, angiv hvilke: Socialrådgivning Socialt arbejde Jura Betjening/Service/IT-databehandling juridisk funktion Juridisk sagsbehandling Juridisk sagsbehandling, Optimering Lovgivningsarbejde, sagsbehandling mv. Sagsbehandling Sagsbehandling Træffe afgørelser Hvad er din stillingsbetegnelse? Hvad er din nuværende stillingsbetegnelse? Kandidat - erhvervsjura Bachelor - erhvervsjura Økonom Tjener/Receptionist m.m tax consultant Skattekonsulent Supporter (Back Office) Kontorassistent Projektmedarbejder investment manager personalekonsulent Fuldmægtig, cand.merc.(jur.) Personalekonsulent Afdelingerleder Personalejurist Momskonsulent Konsulent Jurist og direktionsassistent jurist Jurist Indkøbskoordinator Indkøbs og udbuds konsulent HR-konsulent fuldmægtig Fuldmægtig Driftsleder Cand.merc.jur. advokatfuldmægtig - cand.merc.jur advokatfuldmægtig adjunkt Adjunkt AC-fuldmægtig Side 23

25 4.2.3 I hvilken virksomhed/organisation er du ansat? I hvilken virksomhed/organisation er du ansat? Kandidat - erhvervsjura Bachelor - erhvervsjura Aalborg Universitet Tømrervirksomhed Forsvaret Quality Hotel Dresden West Statsforvaltningen Nordjylland Jernbanenævnet Deloitte Forsvaret Aalborg kommune Deloitte Aalborg Kommune Danmerc Sønderborg Kommune Sygehus Himmerland, Region Nordjylland Statsforvaltningen Spar Nord Skattestyrelsen Grønland Ritzaus Bureau I/S Region Nordjylland PwC Mindre advokatfirma lemvig kommune Københavns Kommune Krifa KPMG Hjørring Kommune Hansen Sønderby Grønlands Selvstyre Frederikshavn Kommune EUC nordvest EUC Nordvest Ernst & Young DONG Energy Dansk Supermarked, Føtex Dahl Advokatfirma Side 24

26 4.2.4 Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit nuværende job? Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit nuværende job? Bachelor - erhvervsjura (N=6) Kandidat - erhvervsjura (N=35) Jobbet ligger inden for uddannelsens traditionelle fagområde 74% Jobbet ligger uden for uddannelsens traditionelle fagområde, men kræver generelle/faglige kompetencer fra min videregående uddannelse 1 23% 3 Der er ingen faglig sammenhæng mellem uddannelsen og mit nuværende job 3% 6% Pct. af beskæftigede dimittender Jobbet ligger i forlængelse af... (Sæt gerne flere krydser) Bachelor - erhvervsjura (N=2) Kandidat - erhvervsjura (N=15) SAMF (N=308) mit speciale/afgangsprojekt/projekt 55% 6 min specialisering* 53% 49% 10 min praktikplads* 34% mit studiejob* mit udlandsophold** Pct. af dimittender, der angiver, at der er en sammenhæng mellem deres uddannelse og job Side 25

27 5 UDDANNELSERNES ARBEJDSMARKEDSRELEVANS OG AN- VENDELSESOMRÅDER 5.1 TILEGNEDE OG EFTERSPURGTE KOMPETENCER Hvilke af disse kompetencer har du tilegnet dig i nogen/høj grad gennem dit studium? Hvilke af disse kompetencer har du tilegnet dig i nogen/høj grad gennem dit studium? (Sæt gerne flere krydser) Bachelor - erhvervsjura (N=8) Kandidat - erhvervsjura (N=39) SAMF (N=1120) Evnen til at analysere Relevant teoretisk viden inden for mit Evnen til at formidle skriftligt Evnen til at tilegne mig ny viden Relevante metodiske færdigheder inden for mit Evnen til arbejde projektorienteret Evnen til at arbejde struktureret og overholde Evnen til at arbejde problemløsende Evnen til at arbejde selvstændigt Evnen til at formidle mundtligt Evnen til at arbejde tværfagligt Relevant praktisk viden inden for mit fagområde Evnen til at samarbejde på tværs af faggruppe 41% 35% 26% 2 26% 4 64% 6 69% 6 69% 54% 56% 53% 62% 49% 54% 71% 75% 66% % 9 Generel kulturforståelse* 3% 22% At kunne arbejde kreativt og innovativt Fremmedsprogsfærdigheder* IT-færdigheder 3% 8% 1 Relevant viden om projektledelse Generel forretningsforståelse* 5% 12% 11% 23% Side 26

28 5.1.2 Beskriv med dine egne ord de tre vigtigste og mest anvendelige kompetencer, som du har med dig fra dit studium. Beskriv med dine egne ord de tre vigtigste og mest anvendelige kompetencer, som du har med dig fra dit studium: Kandidat - erhvervsjura Bachelor - erhvervsjura 1. Jeg er generalist og favner derfor bredt. 2. Jeg er god til at arbejde projektorienteret og til at formulere 1. Evnen til at arbejde struktureret 2. Evnen til at mig skriftligt. 3. Jeg kan tilegne mig ny viden hurtigt. arbejde selvstændigt 3. God forretningsforståelse Arbejdsmetode - ved hvordan jeg skal arbejde mig imod løsningen på et aktuelt spørgsmål/problem. evnen til at fortolke en lov generelt syntes jeg at det Tilegne mig ny viden At arbejde struktureret man lære på ha / jur er dybt forældet Forvaltningsretlige kompetencer. Formuleringsmæssige Arbejdsom Overholdelse af deadline Metode og overblik kompetencer. Kendskab til den offentlige for- valtning. Gruppesamarbejde Problemorienteret opgaveløsning Den generelle metodeanvendelse, kompetencer til tilegnelse af ny viden, skriftlig kommunikation Evnen til at være kildekritisk og dermed analyseorienteret Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at løse Praktisk/teoretisk viden, Hvor man kan tilegne sig juridiske problemstillinger Evnen til at have overblik viden for at løse en bestemt problemstilling og hvordan over og forståelse for en proces eller et forløb, der er kompliceret/har mange fokuspunkter man analysere en problemstilling og finder det dertilhørende svar. Faglig forståelse Skriftlig og mundtlig formidling Problemløsningsorienteret Samarbejdsvillig Selvstændig Evnen til selv at sætte sig ind i ny viden faglighed lydhør analyserende Selvstændighed, teoretisk viden, ansvarsbevidst Fagspecifikke kompetencer Projektorienteret arbejde Analytiske kompetencer Formidling, viden, eksamensbevis Først og fremmest er det den juridiske metodik der har været vigtigst. Hertil kommer et solidt teoretisk grundlag, og ikke mindst evnen til at arbejde problemorienteret. Godt fagligt fundament - jeg kan mit stof både indenfor mine specialeområder, men også i mindre grad fra de andre fagområder uddannelsen har berørt. Samarbejdsorienteret - at uddannelsen ligger op til at der arbejdes i grupper, har hjulpet en hel del, da det så er nemmere at træde ind i stillinger som en del af et team. Projektorienteret - gør at jeg vil kunne træde ind i projekter og assistere fra ende til anden og derefter analysere på hvordan det er gået, hvad der kan gøres anderledes osv. Gruppearbejde, analyse arbejde, faglige kompetencer juridisk forståelse samarbejdsevne faglig viden Juridisk forståelse og videreformidling heraf, arbejde både i gruppe og selvstændigt. metode metode metode Metode er absolut vigtigst problemorienteret tilegne mig ny viden Metodisk tilgang og med analytisk og strategisk overblik. Side 27

29 problemløsende og projektorienterede analysemetoder problemløser den brede i viden jeg har fået Projektorienteret Teamplayer Tilegne mig ny viden og skabe et produkt heraf Samarbejde Høj faglig indsigt Selvstændighed selvstændig analyserende kreativ Struktureret Analyserende At have overblik Teoretisk viden Team/gruppearbejde Tværfaglighed, projektorienteret arbejde og sammenarbejde i grupper Verbalt styrke Stort drive Fleksibilitet Åbenhed Målrettethed "at tænke ud at boksen" Side 28

30 5.1.3 Hvilke af disse kompetencer har du oplevet er blevet efterspurgt i nogen/høj grad på arbejdsmarkedet? Hvilke af disse kompetencer har du oplevet er blevet efterspurgt i nogen/høj grad på arbejdsmarkedet? Bachelor - erhvervsjura (N=8) Kandidat - erhvervsjura (N=39) SAMF (N=1120) Evnen til at formidle skriftligt* Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at analysere Evnen til at arbejde selvstændigt 62% 54% 59% 59% 5 64% 5 72% Evnen til at formidle mundtligt Relevant praktisk viden inden for mit fagområde Evnen til at tilegne mig ny viden 59% 56% 56% 4 56% 4 Relevante metodiske færdigheder inden for mit fagområde* 41% 45% Evnen til at arbejde problemløsende 41% 43% Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper 28% 4 Evnen til at arbejde tværfagligt* 39% 4 Evnen til arbejde projektorienteret* 28% 39% IT-færdigheder 3 Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde* 35% 59% Relevant viden om projektledelse* 3 At kunne arbejde kreativt og innovativt 15% 2 Generel forretningsforståelse 26% 39% Fremmedsprogsfærdigheder* 28% 2 Generel kulturforståelse 1 15% Side 29

31 5.1.4 Andre efterspurgte kompetencer. Har du i dit arbejdsliv oplevet, at der er blevet efterspurgt andre kompetencer, som du gerne ville have tilegnet dig gennem dit studium? Hvis ja, angiv venligst hvilke: Kandidat - erhvervsjura Bachelor - erhvervsjura Praktisk erfaring studiemæssigt og ikke kun gennem studiejobs. Ja de skriftlige evner. Praktisk erfaring evt et kortvarigt praktikforløb. Mere undervisning. Engelsk-kurser. Obligatorisk praktik. De steder hvior det er lykkedes mig at få en fod inden for døren har jeg fået rigtig god tilbagemelding på mit arbejde. Til gengæld har jeg flere gange været udsat for, at en eventuel arbejdsgiver ikke mente jeg kunne klare jobbet udelukkende fordi jeg ikke var kandidat, men kun bachelor. Der er tale om en slags Praktisk arbejde "snobberi" nej Nej Mere praktisk erfaring med de enkelte fagelementer Mangler i høj grad praktisk erfaring, som ikke indgår som en del af cand.merc.jur Vil dog ikke sige at det er et stort problem. Konkret case-arbejde og kendskab til udarbejdelse af fx kontrakter Ikke umiddelbart Har endnu ikke haft et job, hvor min uddannelsen har været anvendt. Gerne mere praktisk erfaring General forretnings forståelse er en mangelvare. Formidlingsevner - evnen til mundtligt at fremlægge en sag/et emne overbevisende Erfaring evt. gennem praktik cand.jur (jeg har en cand.merc.jur) Side 30

32 5.1.5 Kompetencegabet Kompetencegabet (Forskel mellem andelen af i nogen/høj grad tilegnede og efterspurgte kompetencer) Kandidat - erhvervsjura (N=39) Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde Evnen til arbejde projektorienteret Relevante metodiske færdigheder inden for mit fagområde Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at formidle skriftligt Evnen til at arbejde problemløsende Generel kulturforståelse Evnen til at analysere Evnen til at arbejde tværfagligt Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Fremmedsprogsfærdigheder Evnen til at arbejde selvstændigt At kunne arbejde kreativt og innovativt Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper Generel forretningsforståelse Evnen til at formidle mundtligt Relevant viden om projektledelse Relevant praktisk viden inden for mit fagområde IT-færdigheder - -21% -23% -24% - -14% -14% -16% -15% -16% -1 SAMF (N=1120) - -8% -5% -5% -2% -8% -8% -5% 8% 2% 2% 5% 16% 14% 18% 15% 1 15% 21% 26% 31% 31% 29% 28% 3 41% Side 31

33 Kompetencegabet (Forskel mellem andelen af i nogen/høj grad tilegnede og efterspurgte kompetencer) Bachelor - erhvervsjura (N=8) SAMF (N=1120) Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde Evnen til arbejde projektorienteret Relevante metodiske færdigheder inden for mit fagområde Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at formidle skriftligt Evnen til at arbejde problemløsende Generel kulturforståelse Evnen til at analysere Evnen til at arbejde tværfagligt Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Fremmedsprogsfærdigheder Evnen til at arbejde selvstændigt At kunne arbejde kreativt og innovativt Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper Generel forretningsforståelse Evnen til at formidle mundtligt Relevant viden om projektledelse Relevant praktisk viden inden for mit fagområde IT-færdigheder % -5% - -8% -8% -14% -14% -15% - -16% % - -24% 31% 21% 12% 18% 16% 14% 1 2% Side 32

34 Kompetencer, der er tilegnet og efterspurgt i nogen/høj grad Efterspurgte; Kandidat - erhvervsjura (N=39) Tilegnede; Kandidat - erhvervsjura (N=39) Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde Evnen til at formidle skriftligt Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at analysere 59% 59% 56% % 72% 8 Evnen til arbejde projektorienteret 28% 69% Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines 54% 69% Relevante metodiske færdigheder inden for mit fagområde Evnen til at arbejde selvstændigt Evnen til at arbejde problemløsende Evnen til at formidle mundtligt Evnen til at arbejde tværfagligt Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper Relevant praktisk viden inden for mit fagområde 41% 41% 39% 41% 28% 26% 6 64% 62% 56% 59% 54% 56% Generel forretningsforståelse 23% 39% IT-færdigheder At kunne arbejde kreativt og innovativt 1 15% 8% Relevant viden om projektledelse 5% Generel kulturforståelse Fremmedsprogsfærdigheder 1 3% 3% 28% Side 33

35 Kompetencer, der er tilegnet og efterspurgt i nogen/høj grad Efterspurgte; Bachelor - erhvervsjura (N=8) Tilegnede; Bachelor - erhvervsjura (N=8) Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde 75% Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at arbejde selvstændigt Evnen til at formidle skriftligt Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper Evnen til at arbejde tværfagligt Evnen til at analysere Relevante metodiske færdigheder inden for mit fagområde Evnen til arbejde projektorienteret Evnen til at arbejde problemløsende Relevant praktisk viden inden for mit fagområde Generel forretningsforståelse IT-færdigheder Evnen til at formidle mundtligt Relevant viden om projektledelse At kunne arbejde kreativt og innovativt Generel kulturforståelse Fremmedsprogsfærdigheder Side 34

36 5.1.6 I hvilken grad har din uddannelse rustet dig godt til dit arbejdsliv? I hvilken grad har din uddannelse rustet dig godt til dit arbejdsliv? I høj grad I nogen grad I mindre grad 1 12% 32% 46% 44% 54% Bachelor - erhvervsjura (N=8) Kandidat - erhvervsjura (N=39) SAMF (N=947) Slet ikke 2% Side 35

37 5.1.7 Angiv venligst, hvilke 5 parametre du mener, kunne have rustet dig bedre til at imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet? Angiv venligst hvilke 5 parametre, du mener, kunne have rustet dig bedre til at imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet? Bachelor - erhvervsjura (N=8) Kandidat - erhvervsjura (N=39) SAMF (N=1120) Flere praktiske opgaver og redskabsfag (f.eks. regnskab, IT) 23% 36% Mere/bedre mulighed for praktik i uddannelsen* Flere konkrete cases i undervisningen Flere valgfag, der retter sig direkte mod virksomhederne Mere opgaveløsning med eksterne virksomheder/organisationer Flere gæsteundervisere fra erhvervslivet 3 39% 46% 2 28% 2 36% 24% (Mere) undervisning i projektledelse* (Mere) undervisning i virksomhedskendskab og forretningsforståelse Bedre vejledning om virksomhedernes behov Bedre karrierevejledning (om mulighederne på arbejdsmarkedet) En højere grad af tværfaglighed i uddannelsen Flere virksomhedspræsentationer på universitetet Mere metode Mere/bedre mulighed for udlandsophold Mere problemorienteret undervisning Andet Bedre studievejledning (om valg undervejs i uddannelsen, etc.) Flere erhvervsrelaterede tilbud fra Karrierecentret 15% 24% 21% 21% 23% 1 23% 15% 8% 14% 18% 14% 3% 8% 15% 18% 8% 5% 5% 5% Mere projektarbejde Ingen forslag til forbedringer* 4% 3% Bedre karrieremesser på universitetet 8% 2% Side 36

38 Angiv venligst hvilke 5 parametre, du mener, kunne have rustet dig bedre til at imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet? (Angiv højst 5 af de vigtigste parametre) - Andet, angiv hvilket: Kandidat - erhvervsjura Bachelor - erhvervsjura Praktik Professorer der opdaterer deres kurser og ikke leverer det samme materiale som de brugte for 10 år siden Fagspecifik engelskundervisning Praktik, konkret formidling og praktik ved virksomheder, universitetet er ALT for teoretisk, virkeligheden bør have en langt større plads i de studerendes liv. Side 37

39 6 EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 6.1 NYE KOMPETENCER EFTER ENDT UDDANNELSE Har du efter endt uddannelse tilegnet dig yderligere kompetencer? Har du efter endt uddannelse tilegnet dig yderligere kompetencer? Ja 7 74% Bachelor - erhvervsjura (N=8) Nej 3 26% Kandidat - erhvervsjura (N=38) SAMF (N=932) Hvordan har du efter endt uddannelse tilegnet dig disse kompetencer? Hvordan har du - efter endt uddannelse - tilegnet dig disse kompetencer? (Sæt gerne flere krydser) Efteruddannelse (korte kurser, enkeltfag o.lign.) Regelmæssige seminarer og kurser arrangeret af arbejdspladsen Sidemandsoplæring, mentorordning eller anden intern oplæring Netværk Andet Videreuddannelse (master, diplom, længerevarende forløb o.lign.) 11% 19% 11% 11% 32% 41% 32% 39% 35% 5 49% 75% Bachelor - erhvervsjura (N=4) Kandidat - erhvervsjura (N=28) SAMF (N=586) Livslang Læring på AAU Universitetets tompladsordning 4% 3% 1% Pct. af dimittender, der har tilegnet sig yderligere kompetencer Side 38

40 Hvordan har du - efter endt uddannelse - tilegnet dig disse kompetencer? - Andet Kandidat - erhvervsjura Bachelor - erhvervsjura Jeg har tilegnet mig nye kompetencer på de arbejdspladser jeg har været på. En kandidatgrand mere Deltidsuddannelse FSA Privat aktør via jobcenter Overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? Overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? Bachelor - erhvervsjura (N=4) Kandidat - erhvervsjura (N=10) SAMF (N=346) Ja 61% 7 79% Nej 21% 3 39% Pct. af dimittender, der ikke har efter- og videreuddannet sig Side 39

41 6.1.4 Inden for hvilke områder overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? Inden for hvilke områder overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? (Sæt gerne flere krydser) Bachelor - erhvervsjura (N=8) Kandidat - erhvervsjura (N=30) SAMF (N=621) Ledelse Projektledelse* Nyere eller øget viden inden for mit uddannelsesområde Organisation Økonomi* Kommunikation Jura* Præsentation/formidling 1 24% 18% 16% 1 14% 2 23% 34% 43% 36% 8 IT Andet 3% 3% 14% 12% HR Læring og pædagogik Forretningsforståelse Psykologi/terapi* Sprog Iværksætteri Tilvalgsfag med henblik på undervisning i gymnasiet/hf* 12% 12% 1 9% 8% 6% 4% 2 Det kreative musiske område Pct. af dimittender, der overvejer en efter- og videreuddannelse Side 40

42 Inden for hvilke områder overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? (Sæt gerne flere krydser) - Andet, angiv hvilket: Kandidat - erhvervsjura Bachelor - erhvervsjura Jeg søger ind på kandidat overbygningen på mit Ph.d. studie cand.merc.jur. Side 41

43 7 DATAGRUNDLAG Samlet status Samlet status Erhvervsjura kandidater Erhvervsjura bachelorer SAMF Gennemført % % % Nogen svar 3 3 % 0 0 % 35 2 % Distribueret % % % Total % % % Samlet status fordelt efter køn Erhvervsjura kandidater Mand Kvinde Erhvervsjura kandidater i alt Gennemført % % % Nogen svar 1 3 % 2 4 % 3 4 % Distribueret % % % Total % % % Erhvervsjura bachelorer Mand Kvinde Erhvervsjura bachelorer i alt Gennemført 9 64 % 6 50 % % Nogen svar 0 0 % 0 0 % 0 0 % Distribueret 5 36 % 6 50 % % Total % % % Samlet status fordelt efter adgangsgrundlag for kandidatuddannelse Samlet status Bachelor fra AAU Bachelor fra et andet universitet Professionsbachelor Anden adgangsgivende eksamen SAMF Gennemført % % % % % Nogen svar 17 3 % 2 2 % 0 0 % 3 7 % 22 3 % Distribueret 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % Total % % % % % Erhvervsjura kandidater Bachelor fra AAU Gennemført % Nogen svar 3 8 % Distribueret 0 0 % Total % Erhvervsjura bachelorer Bachelor fra AAU Gennemført % Nogen svar 0 0 % Distribueret 0 0 % Total % Side 42

44 7.1.4 Samlet status fordelt efter dimittendårgang SAMF Gennemført % % % % % % Nogen svar 0 % 7 1 % 13 2 % 8 2 % 7 2 % 35 2 % Distribueret % % % % % % Total % % % % % % Erhvervsjura kandidater Erhvervsjura kandidater i alt Gennemført 0 0 % % % 6 29 % 6 33 % % Nogen svar 0 0 % 0 0 % 1 4 % 1 5 % 1 6 % 3 3 % Distribueret % % % % % % Total % % % % % % Erhvervsjura bachelorer Erhvervsjura bachelorer i alt Gennemført 0 0 % 3 75 % 5 46 % 6 75 % 1 33 % % Nogen svar 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % Distribueret 0 0 % 1 25 % 6 54 % 2 25 % 2 67 % % Total 0 0 % % % % % % Side 43

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for FORSKERUDDANNELSEN. Udarbejdet af FORORD

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for FORSKERUDDANNELSEN. Udarbejdet af FORORD DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for FORSKERUDDANNELSEN DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I BYGGERI OG ANLÆG AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I GEOGRAFI AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse KANDIDATUNDERSØGELSEN 20 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for ENGELSK, TYSK OG KULTURFORSTÅELSE DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 20 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 CAMPUSRAPPORT

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 CAMPUSRAPPORT Dimittendundersøgelserne 2014, 2015 og 2016 Rapport for Aalborg Universitet, Campus København DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 CAMPUSRAPPORT Rapport for DE ORDINÆRE UDDANNELSER AALBORG UNIVERSITET

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE (CAND.SCIENT.TECHN) AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for SAMFUNDSØKONOMI. Udarbejdet af

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for SAMFUNDSØKONOMI. Udarbejdet af DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for SAMFUNDSØKONOMI DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Jeg har ikke været på arbejdsmarkedet siden endt uddannelse. Højere grad af målretning - mange ting

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU KØBENHAVN UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 Rapport for DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Masteruddannelser AALBORG UNIVERSITET UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Musik

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Musik KANDIDATUNDERSØGELSEN 2011 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for MUSIK DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 2011 er foretaget af Karrierecentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Som den første årgang på Idræt var der mange "huller". Der var meget der ikke var styr på og meget

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Uddannelse, Læring og Filosofi

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Uddannelse, Læring og Filosofi KANDIDATUNDERSØGELSEN 2011 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for UDDANNELSE, LÆRING OG FILOSOFI DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 2011 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 Rapport for DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Masteruddannelser AALBORG UNIVERSITET UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for HISTORIE. Udarbejdet af

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for HISTORIE. Udarbejdet af DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for HISTORIE DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2012 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat)

Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat) Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat) - 2016 Velkommen til spørgeskemaet! Vi er glade for, at du tager dig tid til at besvare spørgeskemaet. Hvis du har brug for en pause undervejs, lukker

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SAMFUNDSFAG AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I ØKONOMI (SAMFUNDSØKONOMI) AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 FRANSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...6 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I MASKINTEKNIK AAU ESBJERG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN

KANDIDATUNDERSØGELSEN KANDIDATUNDERSØGELSEN 2011 Rapport for DET HUMANISTISKE FAKULTET (HUM) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Det Humanistiske Fakultet 2011 blev foretaget af karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆTSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Kære alle. Til relevante medarbejdere vedr. dimittendundersøgelser.

Kære alle. Til relevante medarbejdere vedr. dimittendundersøgelser. Kære alle Til relevante medarbejdere vedr. dimittendundersøgelser. Som I allerede er bekendte med, er det besluttet at ændre kadencen for selvevaluering fra en treårig turnus til en seksårig turnus. Dimittendundersøgelserne

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Folkesundhedsvidenskab 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Sprog og Int. Virksomhedskommunikation

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Sprog og Int. Virksomhedskommunikation KANDIDATUNDERSØGELSEN 2011 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 2011 er foretaget

Læs mere

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 %

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 % 8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 % Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering forår 2012 Har du været i praktik

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I HISTORIE AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SUNDHEDSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet KarriereCentret Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet Hjælpe med information og vejledning i overgangen fra studieliv til arbejdsliv

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I JURA AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 TYSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes forsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I ØKONOMISTYRING AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

POLITIK, ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG

POLITIK, ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for POLITIK, ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester?

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester? 9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22 Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? -

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IT-LEDELSE AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

KANDIDAT- OG AFTAGERUNDERSØGELSEN 2009 Rapport for DE INGENIØR-, NATUR- OG SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTETER (INS) Udarbejdet af

KANDIDAT- OG AFTAGERUNDERSØGELSEN 2009 Rapport for DE INGENIØR-, NATUR- OG SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTETER (INS) Udarbejdet af KANDIDAT- OG AFTAGERUNDERSØGELSEN 2009 Rapport for DE INGENIØR-, NATUR- OG SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTETER (INS) Udarbejdet af FORORD Kandidat- og Aftagerundersøgelsen 2008-09 blev foretaget af Karrierecentret

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen er rettet mod dimittender fra perioden 1. januar

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I HUMANISTISK PALLIATION AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMUDDANNELSEN I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING (HD 2. DEL) AALBORG UNIVERSITET UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 APPENDIKS ROSKILDE UNIVERSITET KANDIDAT- undersøgelsen 2007 APPENDIKS ROSKILDE UNIVERSITET 2 Kandidatundersøgelsen 2007 Indhold Appendiks 1 Metode...3 1.1 Spørgeskema...3

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

9. semester, Interaktive Digitale Medier, Aalborg Besvaret af: 18 Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? - Sæt gerne mere end ét x

9. semester, Interaktive Digitale Medier, Aalborg Besvaret af: 18 Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? - Sæt gerne mere end ét x Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Praktikevaluering Efterår 2015 9. semester, Interaktive Digitale Medier, Aalborg Besvaret af: 18 Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold?

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I TEKNOLOGILEDELSE AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner

Læs mere

9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København

9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København 9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København Besvaret af: 3 Har du været i praktik i dette semester? Hvor var du i praktik? Københavns Kommune Avaleo Hvilke jobfunktioner varetog

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Rapport for kandidatdimittender Februar 2017 For 2016 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for kandidatdimittender Marts 2014 For 2013 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Kære bachelor fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for bachelorer, der

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I BUSINESS ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for kandidater Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 MATEMATIK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...11 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I OFFENTLIG ADMINISTRATION (MPA) AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I INFORMATION TECHNOLOGY AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation Udsendt til: 58 Besvaret af: 26 Svarprocent: 44 %

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation Udsendt til: 58 Besvaret af: 26 Svarprocent: 44 % 8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation Udsendt til: 58 Besvaret af: 26 Svarprocent: 44 % Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering forår 2012 Har du været i praktik

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Rapport for kandidatdimittender Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. AU

Læs mere

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden.

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden. DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 Velkommen til dimittendundersøgelsen for Kære dimittend, Som studieleder på din akademiuddannelse fremsender jeg hermed en dimittendundersøgelse, som jeg vil opfordre

Læs mere

Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering Forår semester Kommunikation Aalborg Praktikevaluering

Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering Forår semester Kommunikation Aalborg Praktikevaluering Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering Forår 2013 8. semester Kommunikation Aalborg Praktikevaluering Udsendt til 57 26 svar (3 nogle svar): 45,5 % Har du været i praktik i dette semester?

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for SOCIOLOGI. Udarbejdet af

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for SOCIOLOGI. Udarbejdet af DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for SOCIOLOGI DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

9. semester, Kommunikation, Aalborg Besvaret af: 22 Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? - Sæt gerne mere end ét x

9. semester, Kommunikation, Aalborg Besvaret af: 22 Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? - Sæt gerne mere end ét x Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Praktikevaluering Efterår 2015 9. semester, Kommunikation, Aalborg Besvaret af: 22 Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? - Sæt gerne mere

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater. Kære kandidat fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for kandidater, der

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Indledning (ved telefoninterview) Goddag, det er xx fra Aarhus Universitet Jeg ringer til dig, fordi vi er i gang med at lave en

Læs mere

Dimittendundersøgelse Idræt & Sundhed 2016

Dimittendundersøgelse Idræt & Sundhed 2016 Dimittendundersøgelse Idræt & Sundhed 2016 Uddannelse & Kvalitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dimittendundersøgelsen er gennemfør i december-januar og omhandler i alt 129 respondenter, der alle

Læs mere

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen 1. Anden uddannelse efter BA hvis JA Afslut 2. Nuværende jobsituation job/orlov uden job Ingen tidligere beskæftigelse nuværende beskæftigelse 3. Seneste beskæftigelse

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I ORGANISATION OG STRATEGI AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden.

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden. DIMITTENDUNDERSØGELSE 2017 Velkommen til dimittendundersøgelsen for akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis Kære dimittend, Som studieleder på din akademiuddannelse fremsender jeg hermed en dimittendundersøgelse,

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015

Dimittendundersøgelse 2015 Dimittendundersøgelse 2015 Velkommen til dimittendundersøgelsen for XX. Du har som dimittend en enestående viden om, hvordan din uddannelse fx har rustet dig til arbejdsmarkedet. Vi vil gerne stille dig

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11

9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11 Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering efterår 2012 9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11 Hvilken bachelorbaggrund har du? Respondenter

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for bachelordimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 Velkommen til dimittendundersøgelsen for Du har som dimittend en enestående viden om, hvordan din uddannelse fx har rustet dig til arbejdsmarkedet. Vi vil gerne

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Dimittendundersøgelse

Dimittendundersøgelse 1. Hvornår dimitterede du fra KSA? År Måned Dimittendundersøgelse 2. Hvor lang tid gik der fra dimission fra Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde til du fik dit første job? Jeg fik job før jeg var færdig

Læs mere