Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. BYG - Handlekraft. FASE 1 Rapport Appendix

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. BYG - Handlekraft. FASE 1 Rapport Appendix"

Transkript

1 Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation BYG - Handlekraft FASE 1 Rapport Appendix 2013

2 Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation 11.1 spørgeskema kvantitativ analyse

3 Spørgeskemaet består af 3 dele. Første del er kun for dem, der har været med i et udviklingsprojekt. Kære Medarbejder i JAKON Anden del er for ALLE. Tredje del er for ledere. Som du måske ved, er vi i Bülow Management i gang med at se lidt på, hvordan I i JAKON gennem tiden har gennemført udviklingsprojekter nogle af dem hed BYGSOL, BYGLOK og Logistik På Byggepladsen. Vi ser lidt på hvad formålet var, hvordan det gik undervejs, hvad der kom ud af det, og hvordan I i dag bruger tingene i Jeres projekter. Alt dette gør vi for senere at se på, hvordan man fremover kan få endnu mere ud af denne slags udviklingsprojekter til gavn for Jeres kunder, Jeres samarbejdspartnere og Jer selv. I den forbindelse har vi brug for din og dine kollegers hjælp, hvorfor vi håber at flest mulige svarer på dette spørgeskema, som vi bruger i analysen. Svendeklubben og Ledelsen i Jakon har hjulpet med at lave nogle af spørgsmålene. Din besvarelse er fuldt fortrolig, og vi i Bülow Management fortæller ikke ting til ledelsen eller andre, der kan gøre, at man kan se, hvem der har besvaret hvad. Svarprocent Med venlig hilsen og god fornøjelse Jan Wittrup Bülow Management A/S Navnet på din nærmeste Byggeleder (skriver du her) Svarfrist: 15. maj 2013 UGESEDDEL Du skal skrive + 0,5 time på din ugeseddel på flg. SAGSNR.: AKTIVITETSNR. : Medarbejdernr.

4 Instruktion Skemaerne er delt op i en rød og en blå svar-kolonne. Du skal sætte ét kryds i hver kolonne således, at der sættes 2 kryds ud for hvert spørgsmål. Det vil sige, at du skal sætte ét kryds i én af de 5 firkanter i kolonnen Din grad af oplevelse og ét kryds i én af de 5 firkanter i kolonnen Hvor stor betydning har det for dig. Din grad af oplevelse handler om, hvorledes du oplever udsagnet i dag. Hvor stor betydning, handler om, hvad spørgsmålet betyder for dig i dit daglige arbejde. EKSEMPEL Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? I ringe grad Nogen grad I høj grad Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning Afgørende betydning Ved ikke I vores gruppe er der en, der har ansvaret for, at vi følger vores plan Min nærmeste leder skaber et klart overblik over opgaven Forklaringer Min nærmeste leder Den person der har skrevet under på forsiden 2

5 Del 1: Besvares af respondenter med kendskab til minimum et udviklingsprojektprojekt. Du bedes derfor krydse af herunder hvilke(t) projekt du har deltaget i. Besvares Ingen, starter du besvarelsen på side 13. BYG LOK (Danmarks Pædagogiske Universitet) BYG SOL (Stark) Logistik på byggepladsen (Tryg Vestas) Ingen MÅLING AF: Tilfredshed Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? Meget utilfreds Middel Meget tilfreds Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning Afgørende betydning Ved ikke 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med de(t) udviklingsprojekt(er) du har deltaget i i din tid i Jakon A/S? 2. Hvor tilfreds er du med opstarten af de(t) udviklingsprojekt(er) du har deltaget i i din tid i Jakon A/S? 3. Hvor tilfreds er du med implementeringen af de(t) udviklingsprojekt(er) du har deltaget i, i din tid i Jakon A/S? 4. Hvor tilfreds er du med resultatet af de(t) udviklingsprojekt(er) du har deltaget i i din tid i Jakon A/S? 3

6 MÅLING AF: Motivation Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? Meget uenig Middel Meget enig Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning Afgørende betydning Ved ikke 5. Jeg ville anbefale Jakon A/S at opstarte lignende udviklingsprojekter i fremtiden 6. Jeg har lyst til at deltage aktivt, såfremt Jakon A/S opstarter lignende udviklingsprojekter i fremtiden 7. Udviklingsprojektet/-projekterne jeg har deltaget i i Jakon A/S har været tiden og pengene værd 4

7 MÅLING AF: Information Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? Meget uenig Middel Meget enig Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning Afgørende betydning Ved ikke 8. Jeg følte mig tilstrækkeligt informeret omkring indsatser og målsætninger for udviklingsprojektet/-projekterne i opstartsfasen 9. Jeg oplevede, at nye medarbejdere blev grundigt introduceret til udviklingsprojektet/-projekterne Efter udviklingsprojektet/- projekterne evalueres der åbent, således at alle med interesse heri kan få overblik over udviklingsprojektets/-projekternes udbytte 11. Jeg følte mig tilstrækkeligt informeret omkring status på udviklingsprojektet/-projekterne mens dette/disse blev gennemført... 5

8 MÅLING AF: Samarbejde Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? Meget uenig Middel Meget enig Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning Afgørende betydning Ved ikke 12. Koordineringen af vores arbejde med andre faggrupper under udviklingsprojektet/-projekterne var rigtig god 13. Konsulenterne i forbindelse med udviklingsprojektet/-projekterne bidrog til et godt samarbejde mellem alle parter 6

9 MÅLING AF: Opfølgning Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? Meget uenig Middel Meget enig Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning Afgørende betydning Ved ikke 14. På udviklingsprojektet/-projekterne oplevede jeg, at mine ledere var gode til at følge op på vores aftaler 15. På udviklingsprojektet/-projekterne oplevede jeg, at mine kolleger var gode til at følge op på vores aftaler 16. Mine ledere var gode til at forklare os alle, hvordan udviklingsprojekterne skulle passe ind i det daglige arbejde 17. Der videndeles mellem hver afdeling, til gavn for fælles indlæring i forbindelse med udviklingsprojektet/-projekterne 18. På uddannelsesprojekterne evalueres forløbene altid systematisk efterfølgende? 7

10 MÅLING AF: Tid Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? Meget uenig Middel Meget enig Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning Afgørende betydning Ved ikke 19. I starten af udviklingsprojektet/projekterne følte jeg, at der var sat tid af til, at alle kunne lære de nye metoder tilstrækkeligt 20. Under projektgennemførslen havde vi tid til at evaluere i forhold til udviklingsprojektets/projekternes målsætninger 21. Efter udviklingsprojektet/- projekterne er der tid til, at have fokus på de metoder vi lærte 8

11 MÅLING AF: Personlig og faglig udvikling Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? Meget utilfreds Middel Meget tilfreds Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning Afgørende betydning Ved ikke 22. Hvor tilfreds er du med udviklingsprojektets/-projekternes bidrag til din personlige og faglige udvikling? 23. Hvor tilfreds er du med planlægningen og gennemførsel af din oplæring i forbindelse med udviklingsprojektet/-projekterne? 24. Hvor tilfreds er du med opfølgningen på din oplæring i forbindelse med udviklingsprojektet/-projekterne? 9

12 MÅLING AF: Nærmeste leder Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? I meget ringe grad Middel I meget høj grad Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning Afgørende betydning Ved ikke 25. I hvor høj grad har din nærmeste leder involveret dig i forbindelse med planlægningen af udviklingsprojektet/-projekterne? 26. I hvor høj grad formår din nærmeste leder at motivere dig i forhold til din del af udviklingsprojektet/-projekterne? 27. I hvor høj grad fulgte din nærmeste leder op på udviklingsprojektets/- projekternes målsætninger f.eks. gennem fredagsmøder? 10

13 MÅLING AF: Værktøjer Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? I meget ringe grad Middel I meget høj grad Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning Afgørende betydning Ved ikke 28. I hvor høj grad mener du, at du gennem udviklingsprojektet/- projekterne fik nogle brugbare værktøjer til gavn for din dagligdag? 29. I hvor høj grad brugte du disse værktøjer under udviklingsprojektet/-projekterne? 30. I hvor høj grad har du gjort brug af disse værktøjer efter udviklingsprojektets/-projekternes afslutning? 11

14 MÅLING AF: Udbytte Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? I meget ringe grad Middel I meget høj grad Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning Afgørende betydning Ved ikke 1. I hvor høj grad har udviklingsprojektet/-projekterne været med til at skabe en forhøjet kvalitet i forbindelse med byggeriet? 2. I hvor høj grad har udviklingsprojektet/-projekterne gavnet produktiviteten i forbindelse med byggeriet? 3. I hvor høj grad har udviklingsprojektet/-projekterne gavnet din personlige arbejdsglæde? 12

15 Del 2: Besvares af alle MÅLING AF: Planlægning Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? Meget uenig Middel Meget enig Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning Afgørende betydning Ved ikke 1. Vi er meget opmærksomme på at overholde vores aftaler med hinanden hos Jakon A? 2. Jeg er altid godt informeret om min nye opgaver inden jeg går i gang med den? 3. Nye medarbejdere introduceres altid grundigt til vores metoder for planlægning og styring? 13

16 MÅLING AF: Inddragelse Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? Meget uenig Middel Meget enig Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning Afgørende betydning Ved ikke 1. Jeg har medbestemmelse og/eller indflydelse i arbejdsgangene (materialer, leveranceplaner, udførelse osv.)? 2. Faggrupperne involveres altid i procesplanlægningen på vores projekter? MÅLING AF: Samarbejde Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? Meget uenig Middel Meget enig Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning Afgørende betydning Ved ikke 3. Jeg oplever, at vi løbende forbedrer vores samarbejde mellem medarbejdere/teams internt i Jakon A/S? 4. Jeg oplever, at vi løbende får et mere udbytterigt samarbejde med eksterne faggrupper? 14

17 MÅLING AF: Personlige og faglig udvikling Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? Meget uenig Middel Meget enig Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning Afgørende betydning Ved ikke 5. Løbende tiltag hos Jakon A/S gør, at mine personlige som faglige kompetencer forbedres? MÅLING AF: Nærmeste leder Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? Meget uenig Middel Meget enig Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning Afgørende betydning Ved ikke 6. Jeg bliver altid taget med på råd af nærmeste leder i forhold til planlægning af en forestående opgave eller ved ændringer? 7. Min nærmeste leder følger op på, hvordan vi anvender hjælpe redskaber som ex. svendemappe og procestidsplaner? 15

18 MÅLING AF: Forbedringsfokus Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? Meget uenig Middel Meget enig Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning Afgørende betydning Ved ikke 8. Mine kolleger og jeg taler altid om, hvordan vi kan forbedre samarbejdet, både internt i Jakon og med de andre fag på byggepladsen? 9. Vi laver løbende en skriftlig opsamling på vores erfaringer, ex. som et ERFA blad 10. Når vi i Jakon finder nye og bedre måder at arbejde på, er vi dygtige til at sikre, at det bliver indarbejdet i alle teams 16

19 MÅLING AF: Værktøjer Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? Meget uenig Middel Meget enig Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning Afgørende betydning Ved ikke 11. Vi anvender altid processkemaer på vores projekter 12. Vi bruger rullende tidsplaner eller procestidsplaner på vores projekter 13. På vores projekter har vi fokus på affaldssortering 14. Vi laver altid kildesortering på vores projekter, ex. når en lastbil ankommer, så sorteres materialer på stedet 15. På vores byggepladser laver vi altid fysisk afmærkning af, hvor materialer skal stå 16. På vores byggepladser opsættes altid en stander med påskriften: " Rod på pladsen koster kassen" 17. Der er hos Jakon A/S et stort fokus på orden og ryddelighed 17

20 MÅLING AF: Værktøjer Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? Meget uenig Middel Meget enig Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning Afgørende betydning Ved ikke 18. På vores projekter er der udarbejdet kørselsvejledning for, hvem der må være hvor 19. Vi får altid udleveret en svendemappe med beskrivelser og tegninger ved nye opgaver 20. Der anvendes en særlig "Huske seddel" eller tjekliste som hjælp til at starte projekterne rigtigt op 21. Vi får altid de nødvendige tekniske hjælpemidler stillet til rådighed? 18

21 MÅLING AF: Møder Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? Meget uenig Middel Meget enig Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning Afgørende betydning Ved ikke 22. Vi afholder fredagsmøder jævnligt på vores byggepladser 23. Fredagsmøderne er vigtige og meget værdifulde for os 24. Vi forholder os altid til sikkerhed på vores ugemøder 25. Formændene på vores pladser afholder altid koordineringsmøder (typisk om mandagen) 19

22 MÅLING AF: Udbytte Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? I meget ringe grad Middel I meget høj grad Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning Afgørende betydning Ved ikke 26. Jeg oplever, at vi har fået en større arbejdsglæde hos Jakon A/S generelt 27. Jeg oplever en øget fællesskabsfølelse hos Jakon A/S 28. Jeg oplever, at vi har en stor åbenhed blandt alle medarbejdere, på tværs af hierarkier 29. Jeg oplever en høj grad af tillid blandt mine kollegaer internt? 30. Jeg oplever en høj grad af respekt blandt mine kollegaer internt? 31. Jeg oplever en høj grad af tillid blandt alle faggrupper på vores projekter? 32. Jeg oplever en høj grad af respekt blandt alle faggrupper på vores projekter? 33. Jeg oplever et forbedret samarbejde generelt hos Jakon A/S 20

23 Del 3: Besvares af ledere (er du ikke leder bedes du gå til baggrundsspørgsmål på side 23) 1. Jeg bliver systematisk præsenteret for resultaterne af udviklingsprojekter, som jeg ikke selv har deltaget i 2. Jeg har løbende indført nye måder at arbejde på, der stammer fra udviklingsprojekter jeg ikke selv har deltaget i Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? Meget uenig Middel Meget enig Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning Afgørende betydning Ved ikke 3. Hvis jeg har brug for hjælp til at komme i gang med nye initiativer, der bygger på erfaringer fra andre teams, ved jeg, hvem der kan hjælpe 4. Det er let for mig, at få kvalificeret hjælp til at introducere nye metoder, som stammer fra udviklingsprojekter jeg ikke selv har været med i 5. Der er en tydelig forventning fra mine ledere til, at jeg indarbejder nye arbejdsmetoder, som har haft en positiv virkning andre steder i virksomheden 21

24 6. Der er tydelige krav til os alle ang. nye arbejdsmetoder, som ledelsen ønsker hele firmaet skal arbejde efter 7. Vi har løbende opsamling og evaluering af vores indsatser i relation til udviklingsprojekter 22

25 Baggrundsspørgsmål 1. Hvor mange år har du været ansat i Jakon A/S? Under 1 år 1-4 år 5-10 år år Over 20 år 2. Under hvilken aflønningsform er du ansat? Funktionær Akkord Både funktionær og akkord 23

26 3. Alder: Under 26 år år år år Over 60 år 4. Stillingsbetegnelse: Lærling Svend Formand Teamleder Anden 24

27 Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation 11.2 rapport kvantitativ analyse

28 Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation BYG - Handlekraft Analyserapport: Total 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Jan Wittrup, Executive Advisor/Adm. direktør Bülow Management A/S [1]

29 1 Indhold 2 Forord Metode Overordnede resultater Svarstatistik Demografisk information Scores Scores Projekt Scores aflønningsform Top og bund Del Del Relationsanalyse Introduktion til relationsanalysen Relationsanalysen del Relationsanalyse del Prioritetskort Introduktion til prioritetskort Prioritetskort del Del Tilfredshed Motivation Udbytte Samarbejde Opfølgning Tid Udvikling Nærmeste leder Værktøjer Information Del Udbytte Inddragelse Samarbejde Udvikling Bülow Management A/S [2]

30 6.5 Nærmeste leder Forbedringsfokus Værktøjer Møder Planlægning Del 3 (leder) Bülow Management A/S [3]

31 2 Forord I byggebranchen er der historisk set opstartet en række udviklingsprojekter, der har til formål at gavne kvalitet, produktivitet, arbejdsglæde og økonomi med henblik på at skabe læring og indsigt til gavn for byggesektoren fremadrettet. Ikke alle udviklingsprojekter er dog endt med at blive etableret effektivt i den daglige drift, hvilket gør, at mange gode initiativer har en tendens til langsomt at løbe ud i sandet. Denne analyserapport har til formål at undersøge de tre udviklingsprojekter BygLOK, BygSOL og Logistik på Byggepladsen for at afdække tilfredsheden med udviklingsprojekterne og deres resultater og de væsentligste indsatsområder. Derudover analyseres sammenhængen mellem indsatsområderne og tilfredsheden med udviklingsprojekterne gennem en relationsanalyse. Derigennem vil man i fremtidige udviklingsprojekter i højere grad kunne fokusere på de parametre, som målbart har den største signifikante indvirkning på udbyttet, tilfredsheden og motivationen i forhold til udviklingsprojekterne. 2.1 Metode Rapporten er udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaindsamling gennemført blandt Jakons medarbejdere i uge Spørgeskemaet er opdelt i tre dele hhv. del 1, der fokuserer specifikt på udviklingsprojekterne og respondenternes holdning dertil (som besvares af respondenter med kendskab til minimum et udviklingsprojekt), del 2 der fokuserer på den daglige drift i Jakon og derfor besvares af alle og endeligt del 3 som fokuserer specifikt på lederne og deres holdning til udviklingsprojekterne. Spørgerammen er udfærdiget på baggrund af en række individuelle - og fokusgruppeinterviews med relevante medarbejdere i forbindelse med analysens overordnede formål. Gennem disse interviews er der gjort en række erfaringer i forhold til respondenternes opfattelse af udviklingsprojekterne og den daglige drift i Jakon, som danner baggrund for spørgerammen. Analysen giver bl.a. indsigt i: Respondenternes mening omkring udviklingsprojekterne i forbindelse med hhv. analysefase, udviklingsfase, implementeringsfase og den daglige drift Fremtidig villighed blandt respondenterne til at deltage i udviklingsprojekter Sammenhæng mellem indsatser, udbytte, tilfredshed og motivation i forbindelse med udviklingsprojekter som giver Jakon A/S bedre mulighed for at: Planlægge de rigtige indsatser i fremtidige udviklingsprojekter på baggrund af dokumenterbar viden Sikre størst muligt udbytte i forbindelse med fremtidige udviklingsprojekter Forretningsudvikle (nytænkning og innovation) Styrke kompetenceudvikling blandt ledere og medarbejdere Skabe høj medarbejdertilfredshed, effektivitet, arbejdsglæde og endeligt økonomiske resultater Bülow Management A/S [4]

32 3 Overordnede resultater 3.1 Svarstatistik Svarandel Svar Sum Projektdeltagelse 33 Ingen projektdeltagelse Der er i perioden uddelt 225 spørgeskemaer, og der er opnået en svarprocent på 78 %. Dette er meget tilfredsstillende og giver derigennem et stærkt grundlag for en valid analyse med stor generaliserbarhed. 33 respondenter har deltaget i et udviklingsprojekt. Projekt Svar Sum BYG LOK 11 BYG SOL 16 Logistik på byggepladsen Ingen 143 Der er en nogenlunde lige fordeling af respondenter fra hvert udviklingsprojekt. Som det kan ses, har nogle medarbejdere deltaget i mere end et udviklingsprojekt. Derudover har 64 af respondenterne tilkendegivet, at de har gennemført en form for uddannelse i løbet af de seneste tre år jf. nedenstående tabel. Uddannelse indenfor de seneste tre år? Svar Sum Ja 64 Nej På næste side præsenteres respondenternes demografiske og jobmæssige baggrund. Bülow Management A/S [5]

33 3.2 Demografisk information Hvor mange år har du været ansat i Jakon A/S? Svar Sum Under 1 år år år år 29 Over 20 år 6 Aflønningsform Svar Sum Funktionæraflønning 74 Akkordaflønning 16 Funktionær og akkord Akkord/timeløn 56 Alder Svar Sum Under 26 år år år år 37 Over 60 år 4 Stillingsbetegnelse Svar Sum Lærling 5 Svend 112 Formand Teamleder 6 Anden 18 Bülow Management A/S [6]

34 3.3 Scores Til vurdering af analyseresultaterne benyttes nedenstående niveauinddeling. Denne inddeling stammer fra EPSI, som er den førende best practice standard indenfor spørgeskemaanalyser på europæisk plan. Kilde: EPSI Pan European Benchmark pr De overordnede scorer for hhv. del 1, del 2 og del 3 præsenteres i følgende tabeller. Del 1) Overordnede scorer for de 33, respondenter der har deltaget i et udviklingsprojekt. Som det kan ses, er del 1 opdelt i hhv. resultatparametre og indsatsparametre. Resultatparametrene er her Tilfredshed, Motivation og Udbytte som udgør det, man gennem udviklingsprojekterne ønsker at opnå. Indsatsparametrene er beskrevet ved de øvrige 7 emner. Der scores overordnet 3,73 på resultatparametrene og 3,31 på indsatsparametrene. Antal spørgsmål Score Resultater og indsatser Tilfredshed 4 3,68 Motivation 3 3,86 3,73 Udbytte 3 3,64 Samarbejde 2 3,59 Opfølgning 5 3,29 Tid 3 3,33 Udvikling 3 3,24 3,31 Nærmeste leder 3 3,03 Værktøjer 3 3,62 Information 4 3,05 Bülow Management A/S [7]

35 Del 2) Alle medarbejdere har besvaret denne del. Her udgør Udbytte den eneste resultatparameter. De 8 øvrige emner dækker indsatsparametrene. Der scores overordnet 3,35 på resultatparametrene og 3,10 på indsatsparametrene. Antal spørgsmål Score Resultater og indsatser Udbytte 8 3,35 3,35 Inddragelse 2 3,22 Samarbejde 2 3,01 Udvikling 1 3,20 Nærmeste leder Forbedringsfo kus 2 2,85 3 2,66 3,10 Værktøjer 11 3,18 Møder 5 3,22 Planlægning 4 3,42 Del 3) Indeholder alene besvarelser på de 7 spørgsmål, der er stillet udelukkende til ledere. Den overordnede scorer er her 2,86. Antal spørgsmål Score Leder 7 2,86 Bülow Management A/S [8]

36 3.4 Scores Projekt Del 1) Nedenfor ses de gennemsnitlige scorer på hver parameter for hvert udviklingsprojekt. Gennemsnittet på det enkelte projekt stammer fra de respondenter, som faktisk har deltaget på projektet. Antal spørgsmål Byg LOK BYG SOL Logistik på Byggepladsen Tilfredshed 4 3,64 3,77 3,57 Motivation 3 3,70 3,94 3,81 Udbytte 3 3,85 3,73 3,38 Samarbejde 2 3,94 3,69 3,42 Opfølgning 5 3,46 3,39 3,23 Tid 3 3,63 3,47 3,31 Udvikling 3 3,38 3,35 3,30 Nærmeste leder 3 3,17 3,04 3,03 Værktøjer 3 3,68 3,74 3,61 Information 4 3,20 3,17 3,02 Del 2) Nedenfor ses besvarelserne opdelt i udviklingsprojekter for del 2. Gennemsnittet på det enkelte projekt stammer fra de respondenter, som faktisk har deltaget på projektet. Besvarelse fra respondenter, som ikke har deltaget på et udviklingsprojekt, er under kolonnen Ingen projektdeltagelse. Antal spørgsmål Byg LOK BYG SOL Logistik på Byggepladsen Ingen projektdeltagelse Udbytte 8 3,53 3,73 3,60 3,28 Inddragelse 2 3,50 3,44 3,32 3,17 Samarbejde 2 3,28 3,22 3,22 2,95 Udvikling 1 3,73 3,75 3,86 3,06 Nærmeste leder Forbedringsfo kus 2 3,45 3,25 3,39 2,72 3 2,89 2,90 3,08 2,61 Værktøjer 11 3,77 3,34 3,48 3,12 Møder 5 3,39 3,63 4,08 3,11 Planlægning 4 3,86 3,77 3,63 3,35 Bülow Management A/S [9]

37 Del 3) Scorer opdelt på hvert udviklingsprojekt for ledere. Gennemsnittet på det enkelte projekt stammer fra de respondenter, som faktisk har deltaget på projektet. Besvarelse fra respondenter, som ikke har deltaget på et udviklingsprojekt, er under kolonnen Ingen projektdeltagelse. Antal spørgsmål Byg LOK BYG SOL Logistik på Byggepladsen Ingen projektdeltagelse Leder 7 3,64 3,03 2,88 2,89 Bülow Management A/S [10]

38 3.5 Scores aflønningsform Del 1) Tabellen herunder viser fordelingen af besvarelser ift. aflønningsform. Antal spørgsmål Funktionær Akkord Både funktionær og akkord Akkord/ timeløn Tilfredshed 4 3,71 4,50 4,00 3,94 Motivation 3 4,00 5,00 4,00 3,50 Udbytte 3 3,65 4,67 3,33 3,25 Samarbejde 2 3,79 3,50 3,50 4,33 Opfølgning 5 3,29 3,60 3,70 3,10 Tid 3 3,13 4,67 3,33 3,92 Udvikling 3 3,21 5,00 4,00 3,17 Nærmeste leder 3 2,87 3,67 3,83 2,69 Værktøjer 3 3,83 4,33 4,33 3,33 Information 4 3,07 4,25 3,25 3,31 Del 2) Tabellen herunder viser fordelingen af besvarelser ift. aflønningsform. Antal spørgsmål Funktionær Akkord Både funktionær og akkord Akkord/ timeløn Udbytte 8 3,51 3,16 3,24 3,16 Inddragelse 2 3,49 2,24 3,45 2,99 Samarbejde 2 3,17 2,71 2,62 3,03 Udvikling 1 3,30 2,67 3,09 3,27 Nærmeste leder Forbedringsfo kus 2 3,03 2,68 3,00 2,46 3 2,79 2,34 2,63 2,55 Værktøjer 11 3,31 2,71 3,20 3,04 Møder 5 3,36 2,80 2,99 3,03 Planlægning 4 3,51 2,98 3,57 3,31 Bülow Management A/S [11]

39 Del 3) Tabellen herunder viser fordelingen af besvarelser ift. aflønningsform. Antal spørgsmål Funktionær Akkord Både funktionær og akkord Akkord/ timeløn Leder 7 3,39 2,36 2,79 2,67 Bülow Management A/S [12]

40 3.6 Top og bund 5 I det følgende præsenteres top og bund 5 for hhv. scorer og betydning for del 1 og Del 1 Herunder fremgår de spørgsmål, som har opnået hhv. højeste scorer og betydning i del 1. Top 5 - Score Rang Spm nr. Spørgsmål Score Jeg har lyst til at deltage aktivt, såfremt Jakon A/S 1 6 4,07 opstarter lignende udviklingsprojekter i fremtiden Hvor tilfreds er du alt i alt med de udviklingsprojekter 2 1 3,93 du har deltaget i i din tid i Jakon A/S? På udviklingsprojekterne oplevede jeg, at mine kolleger ,93 var gode til at følge op på vores aftaler Jeg ville anbefale Jakon A/S at opstarte lignende 4 5 3,89 udviklingsprojekter i fremtiden I starten af udviklingsprojekterne følte jeg, at der var 5 19 sat tid af til, at alle kunne lære de nye metoder 3,77 tilstrækkeligt Top 5 - Betydning Rang Spm nr. Spørgsmål Score I starten af udviklingsprojekterne følte jeg, at der var 1 19 sat tid af til, at alle kunne lære de nye metoder 4,15 tilstrækkeligt Koordineringen af vores arbejde med andre faggrupper ,15 under udviklingsprojekterne var rigtig god Konsulenterne i forbindelse med udviklingsprojekterne ,04 bidrog til et godt samarbejde mellem alle parter På udviklingsprojekterne oplevede jeg, at mine kolleger ,04 var gode til at følge op på vores aftaler I hvor høj grad fulgte din nærmeste leder op på 5 27 udviklingsprojekternes målsætninger f.eks. gennem 4,00 fredagsmøder? Bülow Management A/S [13]

41 Herunder fremgår de spørgsmål, som har opnået laveste scorer og betydning i del 1. Bund 5 - Score Rang Spm nr. Spørgsmål Score 1 24 Hvor tilfreds er du med opfølgningen på din oplæring i forbindelse med udviklingsprojekterne? 2,71 Efter udviklingsprojekterne evalueres der åbent, 2 10 således at alle med interesse heri kan få overblik over 2,79 udviklingsprojekternes udbytte 3 9 Jeg oplevede, at nye medarbejdere blev grundigt introduceret til udviklingsprojekterne.. 2,81 Efter udviklingsprojekterne er der tid til, at have fokus ,84 på de metoder vi lærte Der videndeles mellem hver afdeling, til gavn for fælles ,88 indlæring i forbindelse med udviklingsprojekterne Bund 5 - Betydning Rang Spm nr. Spørgsmål Score Hvor tilfreds er du med indførelsen af de 1 3 udviklingsprojekter du har deltaget i, i din tid i Jakon 3,38 A/S? Hvor tilfreds er du med opstarten af de 2 2 udviklingsprojekter du har deltaget i i din tid i Jakon 3,48 A/S? Efter udviklingsprojekterne evalueres der åbent, 3 10 således at alle med interesse heri kan få overblik over 3,54 udviklingsprojekternes udbytte Hvor tilfreds er du alt i alt med de udviklingsprojekter 4 1 3,62 du har deltaget i i din tid i Jakon A/S? Jeg følte mig tilstrækkeligt informeret omkring status ,64 på udviklingsprojekterne mens disse blev gennemført... Bülow Management A/S [14]

42 3.6.2 Del 2 Herunder fremgår de spørgsmål, som har opnået hhv. højeste scorer og betydning i del 2. Top 5 - Score Rang Spm nr. Spørgsmål Score På vores byggepladser opsættes altid en stander med ,21 påskriften: " Rod på pladsen koster kassen" 2 60 Fredagsmøderne er vigtige og meget værdifulde for os 3,99 Jeg oplever en høj grad af respekt blandt mine ,90 kollegaer internt? Der er hos Jakon A/S et stort fokus på orden og ,89 ryddelighed 5 50 På vores projekter har vi fokus på affaldssortering 3,88 Top 5 - Betydning Rang Spm nr. Spørgsmål Score 1 58 Vi får altid de nødvendige tekniske hjælpemidler stillet til rådighed? 4, Jeg oplever, at vi har fået en større arbejdsglæde hos Jakon A/S generelt 4, Jeg er altid godt informeret om mine nye opgaver inden jeg går i gang med den? 4, Der er hos Jakon A/S et stort fokus på orden og ryddelighed 4, Vi er meget opmærksomme på at overholde vores aftaler med hinanden hos Jakon? 4,47 Bülow Management A/S [15]

43 Herunder fremgår de spørgsmål, som har opnået laveste scorer og betydning i del 2. Bund 5 - Score Rang Spm nr. Spørgsmål Score 1 46 Vi laver løbende en skriftlig opsamling på vores erfaringer, ex. som et ERFA blad 1, Der anvendes en særlig "Huske seddel" eller tjekliste som hjælp til at starte projekterne rigtigt op 2, På vores byggepladser laver vi altid fysisk afmærkning af, hvor materialer skal stå 2, Formændene på vores pladser afholder altid koordineringsmøder (typisk om mandagen) 2, Når vi i Jakon finder nye og bedre måder at arbejde på, er vi dygtige til at sikre, at det bliver indarbejdet i alle teams 2,50 Bund 5 - Betydning Rang Spm nr. Spørgsmål Score 1 46 Vi laver løbende en skriftlig opsamling på vores erfaringer, ex. som et ERFA blad 3, Vi anvender altid processkemaer på vores projekter 3, Vi bruger rullende tidsplaner eller procestidsplaner på vores projekter 3, På vores byggepladser laver vi altid fysisk afmærkning af, hvor materialer skal stå 3,65 På vores byggepladser opsættes altid en stander med ,74 påskriften: " Rod på pladsen koster kassen" Bülow Management A/S [16]

44 4 Relationsanalyse Som en del af analysen er der foretaget en analyse af hvilke indsatser, der har størst indflydelse på medarbejdernes samlede udbytte, tilfredshed og motivation (for del 1), og udbytte isoleret set (del 2). 4.1 Introduktion til relationsanalysen Undersøgelsen er bygget op omkring en model, der beskriver hvilke underliggende faktorer, der har størst indflydelse på resultatparametrene. Formålet er at sikre, at der rettes fokus på de områder, hvor forbedringer skaber øgede resultater. Dette gøres ved hjælp af en relationsanalyse, der vha. statistik analyserer sammenhængene mellem de relevante parametre. Ikke alle parametre konkluderes at have signifikant indvirkning på analysens resultater. Dette betyder imidlertid ikke, at de udeladte parametre ikke er væsentlige, men det betyder, at der ikke kan måles en entydig sammenhæng mellem de udeladte parametre og de inkluderede resultatparametre. 4.2 Relationsanalysen del 1 Analysen er gennemført for de 33 medarbejdere, der har deltaget i projekter. Indsatsparametre med signifikant indflydelse på udbytte: 1) Information (0.49); relationsanalysen viser her, at en forbedring på 1 enhed på Information vil aflede en stigning på Udbytte med ) Værktøjer (0.45); har stor indflydelse på udbyttet, og vil derfor aflede en stigning på 0.45 samlet på udbytte ved en forbedring på 1 enhed ift. værktøjer. 3) Nærmeste leder (0.38); også stor indflydelse på udbytte. Her vil en forbedring på 1 enhed på Nærmeste leder aflede en stigning på 0.38 på Udbytte. Indsatsparametre med signifikant indflydelse på tilfredshed: Bülow Management A/S [17]

45 1) Information (0.69); Information har meget stor indvirkning på tilfredsheden i forbindelse med udviklingsprojekterne. Her forbedres Tilfredshed med 0.69 hvis information forbedres med samlet 1 enhed. 2) Værktøjer (0.20); Mindre men fortsat signifikant indvirkning på tilfredsheden forbindelse med udviklingsprojekterne. Vil forbedre tilfredshed med 0.20 hvis Værktøjer forbedres med 1 enhed. Indsatsparametre med signifikant indflydelse på motivation: Ingen indsatsparametre har direkte målbar signifikant indvirkning på motivationen i forbindelse med udviklingsprojekterne. Dog har parametrene information, værktøjer og nærmeste leder indirekte signifikant indvirkning på motivationen gennem hhv. udbytte og tilfredshed. Dermed kan man ved at prioritere indsatsparametrene information, værktøjer og nærmeste leder forbedre motivationen gennem en øget tilfredshed og et øget oplevet udbytte. 4.3 Relationsanalyse del 2 Planlægning 0.30 Samarbejde 0.21 Udbytte (41 %) Værktøjer 0.22 I del to har samtlige medarbejdere deltaget. Her er det målt, at parametrene planlægning, værktøjer og samarbejde har signifikant indvirkning på det generelle udbytte. Bülow Management A/S [18]

46 4.4 Prioritetskort Introduktion til prioritetskort Efter de forskellige parametres effekt på medarbejdertilfredsheden, motivationen samt udbyttet er kortlagt, er det relevant at spørge om: Hvor gode er vi til at levere dét, der er vigtigt? Prioritetskortet kan bruges til at se, hvorvidt der er balance mellem indsatser og resultater. Tankegangen er følgende: Vi har ikke mulighed for at bruge vores ressourcer på alle områder, og derfor skal vi vælge dem, der er de vigtigste. Omvendt skal vi ikke bruge ressourcer på noget, der ikke skaber værdi for medarbejderne. Hvordan kan prioritetskortet bruges? Grundlæggende kan der siges at være 4 grupperinger, som parametrene kan falde i: Tolkning i de 4 udfaldsrum Gruppering 1 - Kommunikér Parametre med en score over gennemsnittet, men med lav effekt på enten udbytte/tilfredhed/motivation (afhængig af, hvilket prioritetskort man kigger på). Det bør Bülow Management A/S [19]

47 udnyttes, at man i denne parameter har en styrke (høj score), men at det ikke viser stor effekt på resultatet dette kan gøres ved, at man over for medarbejderne, kommunikerer disse parametre. Dette kan medvirke til, at medarbejderne bliver mere opmærksomme på denne styrke, og effekten forstørres. Gruppering 2 - Vedligehold Parametre med scorer over gennemsnittet og med høj effekt på resultatparameteren. For disse parametre er det vigtigt, at den allerede gode indsats vedligeholdes eller måske styrkes. Disse parametre er med til at trække udbyttet/tilfredsheden/motivationen op. Gruppering 3 - Overvåg Parametre med scorer under gennemsnittet og med lav effekt på resultatparameteren. Disse parametre bør overvåges, da deres lave scoringer betyder, at en stigning i vigtighed vil betyde et fald i udbyttet/tilfredsheden/motivationen. Gruppering 4 - Prioritér Parametre med scorer under gennemsnittet og med høj effekt på resultatparameteren. For disse parametre er der tale om målrettet forbedrende indsats. Disse parametre skal prioriteres, da de kan medføre betydelige stigninger i udbyttet/tilfredsheden/motivationen. I det følgende er der, på baggrund af analysens resultater, opstillet fire prioritetskort for Jakon A/S tre for del 1 (udbytte, tilfredshed og motivation) og et for del 2 (udbytte). Bemærk, at prioritetskortet kun indeholder de parametre i modellen, der har betydning for enten resultatet. X-aksen viser parametrenes effekt på enten resultatet og Y-aksen viser gennemsnitsscoren for medarbejdernes besvarelser. Bülow Management A/S [20]

48 4.4.2 Prioritetskort del Udbytte KOMMUNIKÈR VEDLIGEHOLD PERFORMANCE Nærmeste leder Værktøjer Information OVERVÅG PRIORITÉR EFFEKT Tilfredshed KOMMUNIKÈR VEDLIGEHOLD Værktøjer PERFORMANCE Information OVERVÅG PRIORITÉR EFFEKT Bülow Management A/S [21]

49 Motivation KOMMUNIKÈR VEDLIGEHOLD Værktøjer PERFORMANCE Information Nærmeste leder OVERVÅG PRIORITÉR EFFEKT Bülow Management A/S [22]

50 5 Del 1 I afsnit 5 præsentes de overordnede scorer og betydning for samtlige spørgsmål i forbindelse med del 1, som var besvaret af de respondenter, der har deltaget i ét eller flere udviklingsprojekter. 5.1 Tilfredshed Spm. Nr Spørgsmål Hvor tilfreds er du alt i alt med de udviklingsprojekter du har deltaget i i din tid i Jakon A/S? Hvor tilfreds er du med opstarten af de udviklingsprojekter du har deltaget i i din tid i Jakon A/S? Hvor tilfreds er du med indførelsen af de udviklingsprojekter du har deltaget i, i din tid i Jakon A/S? Hvor tilfreds er du med resultatet af de udviklingsprojekter du har deltaget i i din tid i Jakon A/S? Gennemsnit Score total Betydning total 3,93 3,62 3,69 3,48 3,59 3,38 3,52 3,66 3,68 3, Hvor tilfreds er du alt i alt med de udviklingsprojekter du har deltaget i i din tid i Jakon A/S? Hvor tilfreds er du med opstarten af de udviklingsprojekter du har deltaget i i din tid i Jakon A/S? Hvor tilfreds er du med indførelsen af de udviklingsprojekter du har deltaget i, i din tid i Jakon A/S? Hvor tilfreds er du med resultatet af de udviklingsprojekter du har deltaget i i din tid i Jakon A/S? Total Betydning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hvor tilfreds er du alt i alt med de udviklingsprojekter du har deltaget i i din tid i Jakon A/S? Hvor tilfreds er du med opstarten af de udviklingsprojekter du har deltaget i i din tid i Jakon A/S? Hvor tilfreds er du med indførelsen af de udviklingsprojekter du har deltaget i, i din tid i Jakon A/S? Hvor tilfreds er du med resultatet af de udviklingsprojekter du har deltaget i i din tid i Jakon A/S? Bülow Management A/S [23]

51 5.2 Motivation Spm. Nr Spørgsmål Jeg ville anbefale Jakon A/S at opstarte lignende udviklingsprojekter i fremtiden Jeg har lyst til at deltage aktivt, såfremt Jakon A/S opstarter lignende udviklingsprojekter i fremtiden Udviklingsprojekterne jeg har deltaget i i Jakon A/S har været tiden og pengene værd Gennemsnit Score total Betydning total 3,89 3,96 4,07 3,89 3,63 3,81 3,86 3, Total Betydning 0 Jeg ville anbefale Jakon A/S at opstarte lignende udviklingsprojekter i fremtiden Jeg har lyst til at deltage aktivt, såfremt Jakon A/S opstarter lignende udviklingsprojekter i fremtiden Udviklingsprojekterne jeg har deltaget i i Jakon A/S har været tiden og pengene værd 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jeg ville anbefale Jakon A/S at opstarte lignende udviklingsprojekter i fremtiden Jeg har lyst til at deltage aktivt, såfremt Jakon A/S opstarter lignende udviklingsprojekter i fremtiden Udviklingsprojekterne jeg har deltaget i i Jakon A/S har været tiden og pengene værd Bülow Management A/S [24]

52 5.3 Udbytte Spm. Nr Spørgsmål I hvor høj grad har udviklingsprojekterne været med til at skabe en forhøjet kvalitet i forbindelse med byggeriet? I hvor høj grad har udviklingsprojekterne gavnet produktiviteten i forbindelse med byggeriet? I hvor høj grad har udviklingsprojekterne gavnet din personlige arbejdsglæde? Gennemsnit Score total Betydning total 3,65 3,85 3,52 3,88 3,76 3,92 3,64 3, Total Betydning 0 I hvor høj grad har udviklingsprojekterne været med til at skabe en forhøjet kvalitet i forbindelse med byggeriet? I hvor høj grad har udviklingsprojekterne gavnet produktiviteten i forbindelse med byggeriet? I hvor høj grad har udviklingsprojekterne gavnet din personlige arbejdsglæde? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% I hvor høj grad har udviklingsprojekterne I hvor høj grad har udviklingsprojekterne været med til at skabe en forhøjet kvalitet i gavnet produktiviteten i forbindelse med forbindelse med byggeriet? byggeriet? I hvor høj grad har udviklingsprojekterne gavnet din personlige arbejdsglæde? Bülow Management A/S [25]

53 5.4 Samarbejde Spm. Nr Spørgsmål Koordineringen af vores arbejde med andre faggrupper under udviklingsprojekterne var rigtig god Konsulenterne i forbindelse med udviklingsprojekterne bidrog til et godt samarbejde mellem alle parter Gennemsnit Score total Betydning total 3,58 4,15 3,60 4,04 3,59 4, Total Betydning 0 Koordineringen af vores arbejde med andre faggrupper under udviklingsprojekterne var rigtig god Konsulenterne i forbindelse med udviklingsprojekterne bidrog til et godt samarbejde mellem alle parter 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Koordineringen af vores arbejde med andre faggrupper under udviklingsprojekterne var rigtig god Konsulenterne i forbindelse med udviklingsprojekterne bidrog til et godt samarbejde mellem alle parter Bülow Management A/S [26]

54 5.5 Opfølgning Spm. Nr Spørgsmål På udviklingsprojekterne oplevede jeg, at mine ledere var gode til at følge op på vores aftaler På udviklingsprojekterne oplevede jeg, at mine kolleger var gode til at følge op på vores aftaler Mine ledere var gode til at forklare os alle, hvordan udviklingsprojekterne skulle passe ind i det daglige arbejde Der videndeles mellem hver afdeling, til gavn for fælles indlæring i forbindelse med udviklingsprojekterne På uddannelsesprojekterne evalueres forløbene altid systematisk efterfølgende? Gennemsnit Score total Betydning total 3,36 3,93 3,93 4,04 3,28 3,90 2,88 3,67 3,00 3,73 3,29 3, Total Betydning 0 På udviklingsprojekterne oplevede jeg, at mine ledere var gode til at følge op på vores aftaler På udviklingsprojekterne oplevede jeg, at mine kolleger var gode til at følge op på vores aftaler Mine ledere var gode til at forklare os alle, hvordan udviklingsprojekterne skulle passe ind i det daglige arbejde Der videndeles mellem På hver afdeling, til gavn for uddannelsesprojekterne fælles indlæring i evalueres forløbene altid forbindelse med systematisk udviklingsprojekterne efterfølgende? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% På udviklingsprojekterne oplevede jeg, at mine ledere var gode til at følge op på vores aftaler På udviklingsprojekterne oplevede jeg, at mine kolleger var gode til at følge op på vores aftaler Mine ledere var gode til at forklare os alle, hvordan udviklingsprojekterne skulle passe ind i det daglige arbejde Der videndeles mellem hver På uddannelsesprojekterne afdeling, til gavn for fælles evalueres forløbene altid indlæring i forbindelse med systematisk efterfølgende? udviklingsprojekterne Bülow Management A/S [27]

55 5.6 Tid Spm. Nr Spørgsmål I starten af udviklingsprojekterne følte jeg, at der var sat tid af til, at alle kunne lære de nye metoder tilstrækkeligt Under projektgennemførslen havde vi tid til at evaluere i forhold til udviklingsprojekternes målsætninger Efter udviklingsprojekterne er der tid til, at have fokus på de metoder vi lærte Gennemsnit Score total Betydning total 3,77 4,15 3,38 3,92 2,84 4,00 3,33 4, I starten af udviklingsprojekterne følte jeg, at der var sat tid af til, at alle kunne lære de nye metoder tilstrækkeligt Under projektgennemførslen havde vi tid til at evaluere i forhold til udviklingsprojekternes målsætninger Efter udviklingsprojekterne er der tid til, at have fokus på de metoder vi lærte Total Betydning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% I starten af udviklingsprojekterne følte jeg, Under projektgennemførslen havde vi tid til Efter udviklingsprojekterne er der tid til, at at der var sat tid af til, at alle kunne lære de nye metoder tilstrækkeligt at evaluere i forhold til udviklingsprojekternes målsætninger have fokus på de metoder vi lærte Bülow Management A/S [28]

56 5.7 Udvikling Spm. Nr Spørgsmål Hvor tilfreds er du med udviklingsprojekternes bidrag til din personlige og faglige udvikling? Hvor tilfreds er du med planlægningen og gennemførsel af din oplæring i forbindelse med udviklingsprojekterne? Hvor tilfreds er du med opfølgningen på din oplæring i forbindelse med udviklingsprojekterne? Gennemsnit Score total Betydning total 3,71 3,85 3,31 3,75 2,71 3,68 3,24 3, Hvor tilfreds er du med udviklingsprojekternes bidrag til din personlige og faglige udvikling? Hvor tilfreds er du med planlægningen og gennemførsel af din oplæring i forbindelse med udviklingsprojekterne? Hvor tilfreds er du med opfølgningen på din oplæring i forbindelse med udviklingsprojekterne? Total Betydning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hvor tilfreds er du med udviklingsprojekternes bidrag til din personlige og faglige udvikling? Hvor tilfreds er du med planlægningen og gennemførsel af din oplæring i forbindelse med udviklingsprojekterne? Hvor tilfreds er du med opfølgningen på din oplæring i forbindelse med udviklingsprojekterne? Bülow Management A/S [29]

57 5.8 Nærmeste leder Spm. Nr Spørgsmål I hvor høj grad har din nærmeste leder involveret dig i forbindelse med planlægningen af udviklingsprojekterne? I hvor høj grad formår din nærmeste leder at motivere dig i forhold til din del af udviklingsprojekterne? I hvor høj grad fulgte din nærmeste leder op på udviklingsprojekternes målsætninger f.eks. gennem fredagsmøder? Gennemsnit Score total Betydning total 2,89 3,70 3,07 3,78 3,12 4,00 3,03 3, I hvor høj grad har din nærmeste leder involveret dig i forbindelse med planlægningen af udviklingsprojekterne? I hvor høj grad formår din nærmeste leder at motivere dig i forhold til din del af udviklingsprojekterne? I hvor høj grad fulgte din nærmeste leder op på udviklingsprojekternes målsætninger f.eks. gennem fredagsmøder? Total Betydning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% I hvor høj grad har din nærmeste leder involveret dig i forbindelse med planlægningen af udviklingsprojekterne? I hvor høj grad formår din nærmeste leder at motivere dig i forhold til din del af udviklingsprojekterne? I hvor høj grad fulgte din nærmeste leder op på udviklingsprojekternes målsætninger f.eks. gennem fredagsmøder? Bülow Management A/S [30]

58 5.9 Værktøjer Spm. Nr 28 Spørgsmål I hvor høj grad mener du, at du gennem udviklingsprojekterne fik nogle brugbare værktøjer til gavn for din dagligdag? Score total Betydning total 3,62 3,96 29 I hvor høj grad brugte du disse værktøjer under udviklingsprojekterne? 3,64 3,93 30 I hvor høj grad har du gjort brug af disse værktøjer efter udviklingsprojekternes afslutning? Gennemsnit 3,59 3,74 3,62 3, Total Betydning 0 I hvor høj grad mener du, at du gennem udviklingsprojekterne fik nogle brugbare værktøjer til gavn for din dagligdag? I hvor høj grad brugte du disse værktøjer under udviklingsprojekterne? I hvor høj grad har du gjort brug af disse værktøjer efter udviklingsprojekternes afslutning? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% I hvor høj grad mener du, at du gennem udviklingsprojekterne fik nogle brugbare værktøjer til gavn for din dagligdag? I hvor høj grad brugte du disse værktøjer under udviklingsprojekterne? I hvor høj grad har du gjort brug af disse værktøjer efter udviklingsprojekternes afslutning? Bülow Management A/S [31]

59 5.10 Information Spm. Nr Spørgsmål Jeg følte mig tilstrækkeligt informeret omkring indsatser og målsætninger for udviklingsprojekterne i opstartsfasen Jeg oplevede, at nye medarbejdere blev grundigt introduceret til udviklingsprojekterne.. Efter udviklingsprojekterne evalueres der åbent, således at alle med interesse heri kan få overblik over udviklingsprojekternes udbytte Jeg følte mig tilstrækkeligt informeret omkring status på udviklingsprojekterne mens disse blev gennemført... Gennemsnit Score total Betydning total 3,39 3,89 2,81 3,70 2,79 3,54 3,21 3,64 3,05 3, Total Betydning 0 Jeg følte mig tilstrækkeligt informeret omkring indsatser og målsætninger for udviklingsprojekterne i opstartsfasen Jeg oplevede, at nye medarbejdere blev grundigt introduceret til udviklingsprojekterne.. Efter udviklingsprojekterne evalueres der åbent, således at alle med interesse heri kan få overblik over udviklingsprojekternes udbytte Jeg følte mig tilstrækkeligt informeret omkring status på udviklingsprojekterne mens disse blev gennemført % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jeg følte mig tilstrækkeligt informeret omkring indsatser og målsætninger for udviklingsprojekterne i opstartsfasen Jeg oplevede, at nye medarbejdere blev grundigt introduceret til udviklingsprojekterne.. Efter udviklingsprojekterne evalueres der åbent, således at alle med interesse heri kan få overblik over udviklingsprojekternes udbytte Jeg følte mig tilstrækkeligt informeret omkring status på udviklingsprojekterne mens disse blev gennemført... Bülow Management A/S [32]

60 6 Del 2 I dette afsnit præsenteres de overordnede scorer og betydninger for samtlige spørgsmål for del 2, som var besvaret af alle respondenter. 6.1 Udbytte Spm. Nr 64 Spørgsmål Jeg oplever, at vi har fået en større arbejdsglæde hos Jakon A/S generelt Score total Betydning total 3,00 4,51 65 Jeg oplever en øget fællesskabsfølelse hos Jakon A/S 3,03 4,26 66 Jeg oplever, at vi har en stor åbenhed blandt alle medarbejdere, på tværs af hierarkier 3,18 4,18 67 Jeg oplever en høj grad af tillid blandt mine kollegaer internt? 3,88 4,40 68 Jeg oplever en høj grad af respekt blandt mine kollegaer internt? 3,90 4,33 69 Jeg oplever en høj grad af tillid blandt alle faggrupper på vores projekter? 3,37 4,03 70 Jeg oplever en høj grad af respekt blandt alle faggrupper på vores projekter? 3,30 4,10 71 Jeg oplever et forbedret samarbejde generelt hos Jakon A/S 3,11 4,17 Gennemsnit 3,35 4, Total Betydning 0 Jeg oplever, at vi har fået en større arbejdsglæde hos Jakon A/S generelt Jeg oplever en øget fællesskabsfølelse hos Jakon A/S Jeg oplever, at vi har en stor åbenhed blandt alle medarbejdere, på tværs af hierarkier Jeg oplever en høj grad af tillid blandt mine kollegaer internt? Bülow Management A/S [33]

61 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Jeg oplever en høj grad af respekt blandt mine kollegaer internt? Jeg oplever en høj grad af tillid blandt alle faggrupper på vores projekter? Jeg oplever en høj Jeg oplever et grad af respekt blandt forbedret samarbejde alle faggrupper på generelt hos Jakon A/S vores projekter? Total Betydning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jeg oplever, at vi har fået en Jeg oplever en øget større arbejdsglæde hos Jakon fællesskabsfølelse hos Jakon A/S A/S generelt Jeg oplever, at vi har en stor åbenhed blandt alle medarbejdere, på tværs af hierarkier Jeg oplever en høj grad af tillid blandt mine kollegaer internt? % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jeg oplever en høj grad af respekt blandt mine kollegaer internt? Jeg oplever en høj grad af tillid blandt alle faggrupper på vores projekter? Jeg oplever en høj grad af respekt blandt alle faggrupper på vores projekter? Jeg oplever et forbedret samarbejde generelt hos Jakon A/S Bülow Management A/S [34]

BYG - Handlekraft. FASE 1 Rapport. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Udarbejdet af Bülow Management A/S

BYG - Handlekraft. FASE 1 Rapport. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Udarbejdet af Bülow Management A/S Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation BYG - Handlekraft FASE 1 Rapport 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Jan Wittrup, Executive Advisor/Adm. Direktør Rasmus Wiborg Steen,

Læs mere

Rapportspecifikationer. Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013. Resultater for: René Svendsen

Rapportspecifikationer. Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013. Resultater for: René Svendsen Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013 Resultater for: René Svendsen Rapportspecifikationer Svarprocent Inviterede Gennemførte 100% 1 1 92% 12 11 100% 1 1-0 0 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 DKBS Trivselsundersøgelse 2012 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 59 Inviterede 74 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 94 Inviterede 102 Svarprocent 92% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 7 Omdømme Arbejdsopgaver

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Ledelseskvaliteten kan den måles

Ledelseskvaliteten kan den måles 9. Virksomheds 5. Processer 1. Lederskab Ledelseskvaliteten kan den måles Af Jan Wittrup, Adm. Direktør og Executive Advisor Fokus på balancerede indsatser for at skabe balancerede er et eksempel på Excellent

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85%

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Roskilde Musiske skole Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik Temaoversigt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter Social og Sundhed Sagsnr. 205111 Brevid. 1417478 Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter 27. marts 2012 Baggrund Byrådet besluttede den 30. marts 2011 at samle

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Trivselsundersøgelse 2016 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 57 Inviterede 71 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2017

Trivselsundersøgelse 2017 Trivselsundersøgelse 2017 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 64 Inviterede 78 Svarprocent 82% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Spørgeskema til medarbejdere 2010

Spørgeskema til medarbejdere 2010 Vi udvikler kvaliteten i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Hørsholm Kommune Og vi har brug for din hjælp! Spørgeskema til medarbejdere 2010 I samarbejde med Version 4 22/3 2010 Udfyldelsen af skemaet

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lyngby-Taarbæk Kommune Forældre til børn i SFO Antal besvarelser: 1.930 Svarprocent: 80,18% Lyngby-Taarbæk 2012 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Lyngby-Taarbæk kommune

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22)

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22) Tilfredshed 12 Oktober 12 Region Nordjylland Svarprocent: 82% (18/22) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Social kapital Information og overordnede resultater

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagtilbud Nordvest Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 398 besvarelser. Dagtilbud

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Askov-Malt Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Askov-Malt Skole Antal beelser:

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Roskilde Kommune Trivselsundersøgelse 2011/12

Roskilde Kommune Trivselsundersøgelse 2011/12 Trivselsundersøgelse 2011/12 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 57 4862 84 % INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Info om undersøgelsen 1 Overblik 2 Temaoversigt Tema 1 - Din

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Haderslev Kommune Antal beelser: 321 Svarprocent: 67,58% Haderslev 2013 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Haderslev kommune har i 2013 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget Team/AtS Tjek på teamet Side 1 Tjek på teamet er et teamudviklingsværktøj lavet med det formål at hjælpe team til at blive mere velfungerende og effektive. Med Tjek på teamet kan team og teamleder afklare

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lejre 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 451 Svarprocent: 82,30% Lejre 2016 Side 1 ud af 20 sider LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2015 Antal besvarelser: Svarprocent: 558 28% INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80

Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80 Region Syddanmark Antal besvarelser: 1.885 MTU 2013 Svarprocent: 80 RESUMÉ Svarprocenten er 80 (76 i 2012). Svarprocent er dermed med på niveau med den samlede svarprocent for Region Syddanmark (ligeledes

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Jels

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Jels Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Jels Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Jels Skole Antal beelser: 173 Svarprocent:

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

DGI - Kulturmåling 2015 (DGI - Kulturmåling 2013)

DGI - Kulturmåling 2015 (DGI - Kulturmåling 2013) Performance : 3,84 (3,79) Importance : 3,90 (3,94) Respondenter : 414 (360) Organisation 3,53 (3,38) 5.0 Økonomi 3,84 (3,68) 4.5 4.0 3.5 Ledelse 4,03 (3,98) 3.0 Kunder / Foreninger / Samarbejdspa 3,66

Læs mere

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark [0] Dansk KundeIndex 2003 skadesforsikring Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark Hovedresultater Indledning og metode For tredje år i træk gennemføres en samlet kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Fredericia Kommune Modtagere af Hjemmepleje Antal beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01 % Fredericia 2012 Side 1 ud af 20 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse ESB-Netværket Samlet Svarprocent: 42% (2935 besvarelser ud af 6966 mulige) Benchmarkrapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brugertilfredshedsundersøgelse beboere i plejebolig 2015 Totalundersøgelse Antal beelser: 471 Svarprocent: 51,64% Frederiksberg 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Frederiksberg

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brøndby 2016 Genoptræning Antal beelser: 51 Svarprocent: 46,36% Brøndby 2016 Side 1 ud af 19 sider Introduktion Brøndby Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Ærø 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 160 Svarprocent: 70,48% Ærø 2016 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Ærø Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Style & Wellness College Aalborg. Style & Wellness College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Style & Wellness College Aalborg. Style & Wellness College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 64,5 Administration og information 68,4 58,4 Rekruttering af elever 60,5 70,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 69,8 76,9

Læs mere

3. Hvis du spoler tiden tilbage, ville du så søge job hos Hørsholm kommunes ældrepleje igen?

3. Hvis du spoler tiden tilbage, ville du så søge job hos Hørsholm kommunes ældrepleje igen? Hørsholm Kommune: Medarbejdere 1. Hvor tilfreds er du generelt med din ansættelse i Hørsholm kommunes Ældrepleje? Overordentlig tilfreds 1. Meget tilfreds Tillfreds Ikke særligt tilfreds Slet ikke tilfreds

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 23 - Plastikkirurgi Svarprocent: 61 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk Forord Denne rapport indeholder specialeresultater

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Rengøring April 2008 Udarbejdet af: Personaleservice Økonomi og Analyse Indledning. Baggrund og formål Byrådet besluttede i 2007 at sætte forstærket fokus på trivslen

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 69% (43 besvarelser ud af 62 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle dagtilbud baseret på i alt 2978 besvarelser. Grundlaget for rapporten

Læs mere

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? DIN ARBEJDSSITUATION De følgende spørgsmål omhandler din daglige arbejdssituation. Vi ønsker din oplevelse af forholdene, og der er ikke rigtige og forkerte svar. Prøv så vidt muligt at forholde dig til

Læs mere

Resultatrapport. APV og trivselsmåling

Resultatrapport. APV og trivselsmåling Resultatrapport Rapport for APV og trivselsmåling Dagpasnings-, skole-, og ældreområdet, samlet Næstved Kommune December 2009 www.vilen.dk Rådhustorvet 1, 3520 Farum +4533319771 mail@vilen.dk 1 Indledning

Læs mere

ESB MTU 2007. ESB-netværket 2007. Juni 2007. ESB-netværket. Benchmarkrapport. Svarprocent: 83%

ESB MTU 2007. ESB-netværket 2007. Juni 2007. ESB-netværket. Benchmarkrapport. Svarprocent: 83% ESB MTU 2007 Juni 2007 ESB-netværket Benchmarkrapport Svarprocent: 83% Indhold og forord Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet Vurderinger, Medarbejdertyper,

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Grønvangskolen

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Grønvangskolen Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Grønvangskolen Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Grønvangskolen Antal beelser:

Læs mere

Rapportspecifikationer. Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Rapportspecifikationer. Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Rapportspecifikationer Antal gennemførte 5 Antal inviterede 5 Svarprocent 100% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Overblik 3 5

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

Media College Aalborg

Media College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 55,9 Administration og information 64,5 47,7 Rekruttering af elever 63,2 63,8 Skoleperiodernes indhold Motivation 69, 77,7

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE

HADERSLEV HANDELSSKOLE EUD & EUX Elevtrivselsundersøgelse og Handlingsplan 216 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Handlingsplan... 3 4. Metode... 3 5. Svarprocent... 4 6. Hyppighed... 4 7. Offentliggørelse...

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 1 Svarprocent: 83% ( besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger Hvordan

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Hem, Lem og Rønbjerg Ældrecentre Antal beelser: Svarprocent: Skive 2015 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Tilfredshedsundersøgelse Februar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 1.- 9. februar 2010 Målgruppe: Virksomheder i

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere