Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. BYG - Handlekraft. FASE 1 Rapport Appendix

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. BYG - Handlekraft. FASE 1 Rapport Appendix"

Transkript

1 Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation BYG - Handlekraft FASE 1 Rapport Appendix 2013

2 Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation 11.1 spørgeskema kvantitativ analyse

3 Spørgeskemaet består af 3 dele. Første del er kun for dem, der har været med i et udviklingsprojekt. Kære Medarbejder i JAKON Anden del er for ALLE. Tredje del er for ledere. Som du måske ved, er vi i Bülow Management i gang med at se lidt på, hvordan I i JAKON gennem tiden har gennemført udviklingsprojekter nogle af dem hed BYGSOL, BYGLOK og Logistik På Byggepladsen. Vi ser lidt på hvad formålet var, hvordan det gik undervejs, hvad der kom ud af det, og hvordan I i dag bruger tingene i Jeres projekter. Alt dette gør vi for senere at se på, hvordan man fremover kan få endnu mere ud af denne slags udviklingsprojekter til gavn for Jeres kunder, Jeres samarbejdspartnere og Jer selv. I den forbindelse har vi brug for din og dine kollegers hjælp, hvorfor vi håber at flest mulige svarer på dette spørgeskema, som vi bruger i analysen. Svendeklubben og Ledelsen i Jakon har hjulpet med at lave nogle af spørgsmålene. Din besvarelse er fuldt fortrolig, og vi i Bülow Management fortæller ikke ting til ledelsen eller andre, der kan gøre, at man kan se, hvem der har besvaret hvad. Svarprocent Med venlig hilsen og god fornøjelse Jan Wittrup Bülow Management A/S Navnet på din nærmeste Byggeleder (skriver du her) Svarfrist: 15. maj 2013 UGESEDDEL Du skal skrive + 0,5 time på din ugeseddel på flg. SAGSNR.: AKTIVITETSNR. : Medarbejdernr.

4 Instruktion Skemaerne er delt op i en rød og en blå svar-kolonne. Du skal sætte ét kryds i hver kolonne således, at der sættes 2 kryds ud for hvert spørgsmål. Det vil sige, at du skal sætte ét kryds i én af de 5 firkanter i kolonnen Din grad af oplevelse og ét kryds i én af de 5 firkanter i kolonnen Hvor stor betydning har det for dig. Din grad af oplevelse handler om, hvorledes du oplever udsagnet i dag. Hvor stor betydning, handler om, hvad spørgsmålet betyder for dig i dit daglige arbejde. EKSEMPEL Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? I ringe grad Nogen grad I høj grad Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning Afgørende betydning Ved ikke I vores gruppe er der en, der har ansvaret for, at vi følger vores plan Min nærmeste leder skaber et klart overblik over opgaven Forklaringer Min nærmeste leder Den person der har skrevet under på forsiden 2

5 Del 1: Besvares af respondenter med kendskab til minimum et udviklingsprojektprojekt. Du bedes derfor krydse af herunder hvilke(t) projekt du har deltaget i. Besvares Ingen, starter du besvarelsen på side 13. BYG LOK (Danmarks Pædagogiske Universitet) BYG SOL (Stark) Logistik på byggepladsen (Tryg Vestas) Ingen MÅLING AF: Tilfredshed Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? Meget utilfreds Middel Meget tilfreds Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning Afgørende betydning Ved ikke 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med de(t) udviklingsprojekt(er) du har deltaget i i din tid i Jakon A/S? 2. Hvor tilfreds er du med opstarten af de(t) udviklingsprojekt(er) du har deltaget i i din tid i Jakon A/S? 3. Hvor tilfreds er du med implementeringen af de(t) udviklingsprojekt(er) du har deltaget i, i din tid i Jakon A/S? 4. Hvor tilfreds er du med resultatet af de(t) udviklingsprojekt(er) du har deltaget i i din tid i Jakon A/S? 3

6 MÅLING AF: Motivation Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? Meget uenig Middel Meget enig Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning Afgørende betydning Ved ikke 5. Jeg ville anbefale Jakon A/S at opstarte lignende udviklingsprojekter i fremtiden 6. Jeg har lyst til at deltage aktivt, såfremt Jakon A/S opstarter lignende udviklingsprojekter i fremtiden 7. Udviklingsprojektet/-projekterne jeg har deltaget i i Jakon A/S har været tiden og pengene værd 4

7 MÅLING AF: Information Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? Meget uenig Middel Meget enig Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning Afgørende betydning Ved ikke 8. Jeg følte mig tilstrækkeligt informeret omkring indsatser og målsætninger for udviklingsprojektet/-projekterne i opstartsfasen 9. Jeg oplevede, at nye medarbejdere blev grundigt introduceret til udviklingsprojektet/-projekterne Efter udviklingsprojektet/- projekterne evalueres der åbent, således at alle med interesse heri kan få overblik over udviklingsprojektets/-projekternes udbytte 11. Jeg følte mig tilstrækkeligt informeret omkring status på udviklingsprojektet/-projekterne mens dette/disse blev gennemført... 5

8 MÅLING AF: Samarbejde Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? Meget uenig Middel Meget enig Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning Afgørende betydning Ved ikke 12. Koordineringen af vores arbejde med andre faggrupper under udviklingsprojektet/-projekterne var rigtig god 13. Konsulenterne i forbindelse med udviklingsprojektet/-projekterne bidrog til et godt samarbejde mellem alle parter 6

9 MÅLING AF: Opfølgning Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? Meget uenig Middel Meget enig Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning Afgørende betydning Ved ikke 14. På udviklingsprojektet/-projekterne oplevede jeg, at mine ledere var gode til at følge op på vores aftaler 15. På udviklingsprojektet/-projekterne oplevede jeg, at mine kolleger var gode til at følge op på vores aftaler 16. Mine ledere var gode til at forklare os alle, hvordan udviklingsprojekterne skulle passe ind i det daglige arbejde 17. Der videndeles mellem hver afdeling, til gavn for fælles indlæring i forbindelse med udviklingsprojektet/-projekterne 18. På uddannelsesprojekterne evalueres forløbene altid systematisk efterfølgende? 7

10 MÅLING AF: Tid Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? Meget uenig Middel Meget enig Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning Afgørende betydning Ved ikke 19. I starten af udviklingsprojektet/projekterne følte jeg, at der var sat tid af til, at alle kunne lære de nye metoder tilstrækkeligt 20. Under projektgennemførslen havde vi tid til at evaluere i forhold til udviklingsprojektets/projekternes målsætninger 21. Efter udviklingsprojektet/- projekterne er der tid til, at have fokus på de metoder vi lærte 8

11 MÅLING AF: Personlig og faglig udvikling Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? Meget utilfreds Middel Meget tilfreds Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning Afgørende betydning Ved ikke 22. Hvor tilfreds er du med udviklingsprojektets/-projekternes bidrag til din personlige og faglige udvikling? 23. Hvor tilfreds er du med planlægningen og gennemførsel af din oplæring i forbindelse med udviklingsprojektet/-projekterne? 24. Hvor tilfreds er du med opfølgningen på din oplæring i forbindelse med udviklingsprojektet/-projekterne? 9

12 MÅLING AF: Nærmeste leder Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? I meget ringe grad Middel I meget høj grad Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning Afgørende betydning Ved ikke 25. I hvor høj grad har din nærmeste leder involveret dig i forbindelse med planlægningen af udviklingsprojektet/-projekterne? 26. I hvor høj grad formår din nærmeste leder at motivere dig i forhold til din del af udviklingsprojektet/-projekterne? 27. I hvor høj grad fulgte din nærmeste leder op på udviklingsprojektets/- projekternes målsætninger f.eks. gennem fredagsmøder? 10

13 MÅLING AF: Værktøjer Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? I meget ringe grad Middel I meget høj grad Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning Afgørende betydning Ved ikke 28. I hvor høj grad mener du, at du gennem udviklingsprojektet/- projekterne fik nogle brugbare værktøjer til gavn for din dagligdag? 29. I hvor høj grad brugte du disse værktøjer under udviklingsprojektet/-projekterne? 30. I hvor høj grad har du gjort brug af disse værktøjer efter udviklingsprojektets/-projekternes afslutning? 11

14 MÅLING AF: Udbytte Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? I meget ringe grad Middel I meget høj grad Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning Afgørende betydning Ved ikke 1. I hvor høj grad har udviklingsprojektet/-projekterne været med til at skabe en forhøjet kvalitet i forbindelse med byggeriet? 2. I hvor høj grad har udviklingsprojektet/-projekterne gavnet produktiviteten i forbindelse med byggeriet? 3. I hvor høj grad har udviklingsprojektet/-projekterne gavnet din personlige arbejdsglæde? 12

15 Del 2: Besvares af alle MÅLING AF: Planlægning Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? Meget uenig Middel Meget enig Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning Afgørende betydning Ved ikke 1. Vi er meget opmærksomme på at overholde vores aftaler med hinanden hos Jakon A? 2. Jeg er altid godt informeret om min nye opgaver inden jeg går i gang med den? 3. Nye medarbejdere introduceres altid grundigt til vores metoder for planlægning og styring? 13

16 MÅLING AF: Inddragelse Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? Meget uenig Middel Meget enig Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning Afgørende betydning Ved ikke 1. Jeg har medbestemmelse og/eller indflydelse i arbejdsgangene (materialer, leveranceplaner, udførelse osv.)? 2. Faggrupperne involveres altid i procesplanlægningen på vores projekter? MÅLING AF: Samarbejde Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? Meget uenig Middel Meget enig Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning Afgørende betydning Ved ikke 3. Jeg oplever, at vi løbende forbedrer vores samarbejde mellem medarbejdere/teams internt i Jakon A/S? 4. Jeg oplever, at vi løbende får et mere udbytterigt samarbejde med eksterne faggrupper? 14

17 MÅLING AF: Personlige og faglig udvikling Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? Meget uenig Middel Meget enig Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning Afgørende betydning Ved ikke 5. Løbende tiltag hos Jakon A/S gør, at mine personlige som faglige kompetencer forbedres? MÅLING AF: Nærmeste leder Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? Meget uenig Middel Meget enig Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning Afgørende betydning Ved ikke 6. Jeg bliver altid taget med på råd af nærmeste leder i forhold til planlægning af en forestående opgave eller ved ændringer? 7. Min nærmeste leder følger op på, hvordan vi anvender hjælpe redskaber som ex. svendemappe og procestidsplaner? 15

18 MÅLING AF: Forbedringsfokus Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? Meget uenig Middel Meget enig Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning Afgørende betydning Ved ikke 8. Mine kolleger og jeg taler altid om, hvordan vi kan forbedre samarbejdet, både internt i Jakon og med de andre fag på byggepladsen? 9. Vi laver løbende en skriftlig opsamling på vores erfaringer, ex. som et ERFA blad 10. Når vi i Jakon finder nye og bedre måder at arbejde på, er vi dygtige til at sikre, at det bliver indarbejdet i alle teams 16

19 MÅLING AF: Værktøjer Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? Meget uenig Middel Meget enig Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning Afgørende betydning Ved ikke 11. Vi anvender altid processkemaer på vores projekter 12. Vi bruger rullende tidsplaner eller procestidsplaner på vores projekter 13. På vores projekter har vi fokus på affaldssortering 14. Vi laver altid kildesortering på vores projekter, ex. når en lastbil ankommer, så sorteres materialer på stedet 15. På vores byggepladser laver vi altid fysisk afmærkning af, hvor materialer skal stå 16. På vores byggepladser opsættes altid en stander med påskriften: " Rod på pladsen koster kassen" 17. Der er hos Jakon A/S et stort fokus på orden og ryddelighed 17

20 MÅLING AF: Værktøjer Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? Meget uenig Middel Meget enig Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning Afgørende betydning Ved ikke 18. På vores projekter er der udarbejdet kørselsvejledning for, hvem der må være hvor 19. Vi får altid udleveret en svendemappe med beskrivelser og tegninger ved nye opgaver 20. Der anvendes en særlig "Huske seddel" eller tjekliste som hjælp til at starte projekterne rigtigt op 21. Vi får altid de nødvendige tekniske hjælpemidler stillet til rådighed? 18

21 MÅLING AF: Møder Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? Meget uenig Middel Meget enig Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning Afgørende betydning Ved ikke 22. Vi afholder fredagsmøder jævnligt på vores byggepladser 23. Fredagsmøderne er vigtige og meget værdifulde for os 24. Vi forholder os altid til sikkerhed på vores ugemøder 25. Formændene på vores pladser afholder altid koordineringsmøder (typisk om mandagen) 19

22 MÅLING AF: Udbytte Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? I meget ringe grad Middel I meget høj grad Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning Afgørende betydning Ved ikke 26. Jeg oplever, at vi har fået en større arbejdsglæde hos Jakon A/S generelt 27. Jeg oplever en øget fællesskabsfølelse hos Jakon A/S 28. Jeg oplever, at vi har en stor åbenhed blandt alle medarbejdere, på tværs af hierarkier 29. Jeg oplever en høj grad af tillid blandt mine kollegaer internt? 30. Jeg oplever en høj grad af respekt blandt mine kollegaer internt? 31. Jeg oplever en høj grad af tillid blandt alle faggrupper på vores projekter? 32. Jeg oplever en høj grad af respekt blandt alle faggrupper på vores projekter? 33. Jeg oplever et forbedret samarbejde generelt hos Jakon A/S 20

23 Del 3: Besvares af ledere (er du ikke leder bedes du gå til baggrundsspørgsmål på side 23) 1. Jeg bliver systematisk præsenteret for resultaterne af udviklingsprojekter, som jeg ikke selv har deltaget i 2. Jeg har løbende indført nye måder at arbejde på, der stammer fra udviklingsprojekter jeg ikke selv har deltaget i Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? Meget uenig Middel Meget enig Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning Afgørende betydning Ved ikke 3. Hvis jeg har brug for hjælp til at komme i gang med nye initiativer, der bygger på erfaringer fra andre teams, ved jeg, hvem der kan hjælpe 4. Det er let for mig, at få kvalificeret hjælp til at introducere nye metoder, som stammer fra udviklingsprojekter jeg ikke selv har været med i 5. Der er en tydelig forventning fra mine ledere til, at jeg indarbejder nye arbejdsmetoder, som har haft en positiv virkning andre steder i virksomheden 21

24 6. Der er tydelige krav til os alle ang. nye arbejdsmetoder, som ledelsen ønsker hele firmaet skal arbejde efter 7. Vi har løbende opsamling og evaluering af vores indsatser i relation til udviklingsprojekter 22

25 Baggrundsspørgsmål 1. Hvor mange år har du været ansat i Jakon A/S? Under 1 år 1-4 år 5-10 år år Over 20 år 2. Under hvilken aflønningsform er du ansat? Funktionær Akkord Både funktionær og akkord 23

26 3. Alder: Under 26 år år år år Over 60 år 4. Stillingsbetegnelse: Lærling Svend Formand Teamleder Anden 24

27 Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation 11.2 rapport kvantitativ analyse

28 Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation BYG - Handlekraft Analyserapport: Total 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Jan Wittrup, Executive Advisor/Adm. direktør Bülow Management A/S [1]

29 1 Indhold 2 Forord Metode Overordnede resultater Svarstatistik Demografisk information Scores Scores Projekt Scores aflønningsform Top og bund Del Del Relationsanalyse Introduktion til relationsanalysen Relationsanalysen del Relationsanalyse del Prioritetskort Introduktion til prioritetskort Prioritetskort del Del Tilfredshed Motivation Udbytte Samarbejde Opfølgning Tid Udvikling Nærmeste leder Værktøjer Information Del Udbytte Inddragelse Samarbejde Udvikling Bülow Management A/S [2]

30 6.5 Nærmeste leder Forbedringsfokus Værktøjer Møder Planlægning Del 3 (leder) Bülow Management A/S [3]

31 2 Forord I byggebranchen er der historisk set opstartet en række udviklingsprojekter, der har til formål at gavne kvalitet, produktivitet, arbejdsglæde og økonomi med henblik på at skabe læring og indsigt til gavn for byggesektoren fremadrettet. Ikke alle udviklingsprojekter er dog endt med at blive etableret effektivt i den daglige drift, hvilket gør, at mange gode initiativer har en tendens til langsomt at løbe ud i sandet. Denne analyserapport har til formål at undersøge de tre udviklingsprojekter BygLOK, BygSOL og Logistik på Byggepladsen for at afdække tilfredsheden med udviklingsprojekterne og deres resultater og de væsentligste indsatsområder. Derudover analyseres sammenhængen mellem indsatsområderne og tilfredsheden med udviklingsprojekterne gennem en relationsanalyse. Derigennem vil man i fremtidige udviklingsprojekter i højere grad kunne fokusere på de parametre, som målbart har den største signifikante indvirkning på udbyttet, tilfredsheden og motivationen i forhold til udviklingsprojekterne. 2.1 Metode Rapporten er udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaindsamling gennemført blandt Jakons medarbejdere i uge Spørgeskemaet er opdelt i tre dele hhv. del 1, der fokuserer specifikt på udviklingsprojekterne og respondenternes holdning dertil (som besvares af respondenter med kendskab til minimum et udviklingsprojekt), del 2 der fokuserer på den daglige drift i Jakon og derfor besvares af alle og endeligt del 3 som fokuserer specifikt på lederne og deres holdning til udviklingsprojekterne. Spørgerammen er udfærdiget på baggrund af en række individuelle - og fokusgruppeinterviews med relevante medarbejdere i forbindelse med analysens overordnede formål. Gennem disse interviews er der gjort en række erfaringer i forhold til respondenternes opfattelse af udviklingsprojekterne og den daglige drift i Jakon, som danner baggrund for spørgerammen. Analysen giver bl.a. indsigt i: Respondenternes mening omkring udviklingsprojekterne i forbindelse med hhv. analysefase, udviklingsfase, implementeringsfase og den daglige drift Fremtidig villighed blandt respondenterne til at deltage i udviklingsprojekter Sammenhæng mellem indsatser, udbytte, tilfredshed og motivation i forbindelse med udviklingsprojekter som giver Jakon A/S bedre mulighed for at: Planlægge de rigtige indsatser i fremtidige udviklingsprojekter på baggrund af dokumenterbar viden Sikre størst muligt udbytte i forbindelse med fremtidige udviklingsprojekter Forretningsudvikle (nytænkning og innovation) Styrke kompetenceudvikling blandt ledere og medarbejdere Skabe høj medarbejdertilfredshed, effektivitet, arbejdsglæde og endeligt økonomiske resultater Bülow Management A/S [4]

32 3 Overordnede resultater 3.1 Svarstatistik Svarandel Svar Sum Projektdeltagelse 33 Ingen projektdeltagelse Der er i perioden uddelt 225 spørgeskemaer, og der er opnået en svarprocent på 78 %. Dette er meget tilfredsstillende og giver derigennem et stærkt grundlag for en valid analyse med stor generaliserbarhed. 33 respondenter har deltaget i et udviklingsprojekt. Projekt Svar Sum BYG LOK 11 BYG SOL 16 Logistik på byggepladsen Ingen 143 Der er en nogenlunde lige fordeling af respondenter fra hvert udviklingsprojekt. Som det kan ses, har nogle medarbejdere deltaget i mere end et udviklingsprojekt. Derudover har 64 af respondenterne tilkendegivet, at de har gennemført en form for uddannelse i løbet af de seneste tre år jf. nedenstående tabel. Uddannelse indenfor de seneste tre år? Svar Sum Ja 64 Nej På næste side præsenteres respondenternes demografiske og jobmæssige baggrund. Bülow Management A/S [5]

33 3.2 Demografisk information Hvor mange år har du været ansat i Jakon A/S? Svar Sum Under 1 år år år år 29 Over 20 år 6 Aflønningsform Svar Sum Funktionæraflønning 74 Akkordaflønning 16 Funktionær og akkord Akkord/timeløn 56 Alder Svar Sum Under 26 år år år år 37 Over 60 år 4 Stillingsbetegnelse Svar Sum Lærling 5 Svend 112 Formand Teamleder 6 Anden 18 Bülow Management A/S [6]

34 3.3 Scores Til vurdering af analyseresultaterne benyttes nedenstående niveauinddeling. Denne inddeling stammer fra EPSI, som er den førende best practice standard indenfor spørgeskemaanalyser på europæisk plan. Kilde: EPSI Pan European Benchmark pr De overordnede scorer for hhv. del 1, del 2 og del 3 præsenteres i følgende tabeller. Del 1) Overordnede scorer for de 33, respondenter der har deltaget i et udviklingsprojekt. Som det kan ses, er del 1 opdelt i hhv. resultatparametre og indsatsparametre. Resultatparametrene er her Tilfredshed, Motivation og Udbytte som udgør det, man gennem udviklingsprojekterne ønsker at opnå. Indsatsparametrene er beskrevet ved de øvrige 7 emner. Der scores overordnet 3,73 på resultatparametrene og 3,31 på indsatsparametrene. Antal spørgsmål Score Resultater og indsatser Tilfredshed 4 3,68 Motivation 3 3,86 3,73 Udbytte 3 3,64 Samarbejde 2 3,59 Opfølgning 5 3,29 Tid 3 3,33 Udvikling 3 3,24 3,31 Nærmeste leder 3 3,03 Værktøjer 3 3,62 Information 4 3,05 Bülow Management A/S [7]

35 Del 2) Alle medarbejdere har besvaret denne del. Her udgør Udbytte den eneste resultatparameter. De 8 øvrige emner dækker indsatsparametrene. Der scores overordnet 3,35 på resultatparametrene og 3,10 på indsatsparametrene. Antal spørgsmål Score Resultater og indsatser Udbytte 8 3,35 3,35 Inddragelse 2 3,22 Samarbejde 2 3,01 Udvikling 1 3,20 Nærmeste leder Forbedringsfo kus 2 2,85 3 2,66 3,10 Værktøjer 11 3,18 Møder 5 3,22 Planlægning 4 3,42 Del 3) Indeholder alene besvarelser på de 7 spørgsmål, der er stillet udelukkende til ledere. Den overordnede scorer er her 2,86. Antal spørgsmål Score Leder 7 2,86 Bülow Management A/S [8]

36 3.4 Scores Projekt Del 1) Nedenfor ses de gennemsnitlige scorer på hver parameter for hvert udviklingsprojekt. Gennemsnittet på det enkelte projekt stammer fra de respondenter, som faktisk har deltaget på projektet. Antal spørgsmål Byg LOK BYG SOL Logistik på Byggepladsen Tilfredshed 4 3,64 3,77 3,57 Motivation 3 3,70 3,94 3,81 Udbytte 3 3,85 3,73 3,38 Samarbejde 2 3,94 3,69 3,42 Opfølgning 5 3,46 3,39 3,23 Tid 3 3,63 3,47 3,31 Udvikling 3 3,38 3,35 3,30 Nærmeste leder 3 3,17 3,04 3,03 Værktøjer 3 3,68 3,74 3,61 Information 4 3,20 3,17 3,02 Del 2) Nedenfor ses besvarelserne opdelt i udviklingsprojekter for del 2. Gennemsnittet på det enkelte projekt stammer fra de respondenter, som faktisk har deltaget på projektet. Besvarelse fra respondenter, som ikke har deltaget på et udviklingsprojekt, er under kolonnen Ingen projektdeltagelse. Antal spørgsmål Byg LOK BYG SOL Logistik på Byggepladsen Ingen projektdeltagelse Udbytte 8 3,53 3,73 3,60 3,28 Inddragelse 2 3,50 3,44 3,32 3,17 Samarbejde 2 3,28 3,22 3,22 2,95 Udvikling 1 3,73 3,75 3,86 3,06 Nærmeste leder Forbedringsfo kus 2 3,45 3,25 3,39 2,72 3 2,89 2,90 3,08 2,61 Værktøjer 11 3,77 3,34 3,48 3,12 Møder 5 3,39 3,63 4,08 3,11 Planlægning 4 3,86 3,77 3,63 3,35 Bülow Management A/S [9]

37 Del 3) Scorer opdelt på hvert udviklingsprojekt for ledere. Gennemsnittet på det enkelte projekt stammer fra de respondenter, som faktisk har deltaget på projektet. Besvarelse fra respondenter, som ikke har deltaget på et udviklingsprojekt, er under kolonnen Ingen projektdeltagelse. Antal spørgsmål Byg LOK BYG SOL Logistik på Byggepladsen Ingen projektdeltagelse Leder 7 3,64 3,03 2,88 2,89 Bülow Management A/S [10]

38 3.5 Scores aflønningsform Del 1) Tabellen herunder viser fordelingen af besvarelser ift. aflønningsform. Antal spørgsmål Funktionær Akkord Både funktionær og akkord Akkord/ timeløn Tilfredshed 4 3,71 4,50 4,00 3,94 Motivation 3 4,00 5,00 4,00 3,50 Udbytte 3 3,65 4,67 3,33 3,25 Samarbejde 2 3,79 3,50 3,50 4,33 Opfølgning 5 3,29 3,60 3,70 3,10 Tid 3 3,13 4,67 3,33 3,92 Udvikling 3 3,21 5,00 4,00 3,17 Nærmeste leder 3 2,87 3,67 3,83 2,69 Værktøjer 3 3,83 4,33 4,33 3,33 Information 4 3,07 4,25 3,25 3,31 Del 2) Tabellen herunder viser fordelingen af besvarelser ift. aflønningsform. Antal spørgsmål Funktionær Akkord Både funktionær og akkord Akkord/ timeløn Udbytte 8 3,51 3,16 3,24 3,16 Inddragelse 2 3,49 2,24 3,45 2,99 Samarbejde 2 3,17 2,71 2,62 3,03 Udvikling 1 3,30 2,67 3,09 3,27 Nærmeste leder Forbedringsfo kus 2 3,03 2,68 3,00 2,46 3 2,79 2,34 2,63 2,55 Værktøjer 11 3,31 2,71 3,20 3,04 Møder 5 3,36 2,80 2,99 3,03 Planlægning 4 3,51 2,98 3,57 3,31 Bülow Management A/S [11]

39 Del 3) Tabellen herunder viser fordelingen af besvarelser ift. aflønningsform. Antal spørgsmål Funktionær Akkord Både funktionær og akkord Akkord/ timeløn Leder 7 3,39 2,36 2,79 2,67 Bülow Management A/S [12]

40 3.6 Top og bund 5 I det følgende præsenteres top og bund 5 for hhv. scorer og betydning for del 1 og Del 1 Herunder fremgår de spørgsmål, som har opnået hhv. højeste scorer og betydning i del 1. Top 5 - Score Rang Spm nr. Spørgsmål Score Jeg har lyst til at deltage aktivt, såfremt Jakon A/S 1 6 4,07 opstarter lignende udviklingsprojekter i fremtiden Hvor tilfreds er du alt i alt med de udviklingsprojekter 2 1 3,93 du har deltaget i i din tid i Jakon A/S? På udviklingsprojekterne oplevede jeg, at mine kolleger ,93 var gode til at følge op på vores aftaler Jeg ville anbefale Jakon A/S at opstarte lignende 4 5 3,89 udviklingsprojekter i fremtiden I starten af udviklingsprojekterne følte jeg, at der var 5 19 sat tid af til, at alle kunne lære de nye metoder 3,77 tilstrækkeligt Top 5 - Betydning Rang Spm nr. Spørgsmål Score I starten af udviklingsprojekterne følte jeg, at der var 1 19 sat tid af til, at alle kunne lære de nye metoder 4,15 tilstrækkeligt Koordineringen af vores arbejde med andre faggrupper ,15 under udviklingsprojekterne var rigtig god Konsulenterne i forbindelse med udviklingsprojekterne ,04 bidrog til et godt samarbejde mellem alle parter På udviklingsprojekterne oplevede jeg, at mine kolleger ,04 var gode til at følge op på vores aftaler I hvor høj grad fulgte din nærmeste leder op på 5 27 udviklingsprojekternes målsætninger f.eks. gennem 4,00 fredagsmøder? Bülow Management A/S [13]

41 Herunder fremgår de spørgsmål, som har opnået laveste scorer og betydning i del 1. Bund 5 - Score Rang Spm nr. Spørgsmål Score 1 24 Hvor tilfreds er du med opfølgningen på din oplæring i forbindelse med udviklingsprojekterne? 2,71 Efter udviklingsprojekterne evalueres der åbent, 2 10 således at alle med interesse heri kan få overblik over 2,79 udviklingsprojekternes udbytte 3 9 Jeg oplevede, at nye medarbejdere blev grundigt introduceret til udviklingsprojekterne.. 2,81 Efter udviklingsprojekterne er der tid til, at have fokus ,84 på de metoder vi lærte Der videndeles mellem hver afdeling, til gavn for fælles ,88 indlæring i forbindelse med udviklingsprojekterne Bund 5 - Betydning Rang Spm nr. Spørgsmål Score Hvor tilfreds er du med indførelsen af de 1 3 udviklingsprojekter du har deltaget i, i din tid i Jakon 3,38 A/S? Hvor tilfreds er du med opstarten af de 2 2 udviklingsprojekter du har deltaget i i din tid i Jakon 3,48 A/S? Efter udviklingsprojekterne evalueres der åbent, 3 10 således at alle med interesse heri kan få overblik over 3,54 udviklingsprojekternes udbytte Hvor tilfreds er du alt i alt med de udviklingsprojekter 4 1 3,62 du har deltaget i i din tid i Jakon A/S? Jeg følte mig tilstrækkeligt informeret omkring status ,64 på udviklingsprojekterne mens disse blev gennemført... Bülow Management A/S [14]

42 3.6.2 Del 2 Herunder fremgår de spørgsmål, som har opnået hhv. højeste scorer og betydning i del 2. Top 5 - Score Rang Spm nr. Spørgsmål Score På vores byggepladser opsættes altid en stander med ,21 påskriften: " Rod på pladsen koster kassen" 2 60 Fredagsmøderne er vigtige og meget værdifulde for os 3,99 Jeg oplever en høj grad af respekt blandt mine ,90 kollegaer internt? Der er hos Jakon A/S et stort fokus på orden og ,89 ryddelighed 5 50 På vores projekter har vi fokus på affaldssortering 3,88 Top 5 - Betydning Rang Spm nr. Spørgsmål Score 1 58 Vi får altid de nødvendige tekniske hjælpemidler stillet til rådighed? 4, Jeg oplever, at vi har fået en større arbejdsglæde hos Jakon A/S generelt 4, Jeg er altid godt informeret om mine nye opgaver inden jeg går i gang med den? 4, Der er hos Jakon A/S et stort fokus på orden og ryddelighed 4, Vi er meget opmærksomme på at overholde vores aftaler med hinanden hos Jakon? 4,47 Bülow Management A/S [15]

43 Herunder fremgår de spørgsmål, som har opnået laveste scorer og betydning i del 2. Bund 5 - Score Rang Spm nr. Spørgsmål Score 1 46 Vi laver løbende en skriftlig opsamling på vores erfaringer, ex. som et ERFA blad 1, Der anvendes en særlig "Huske seddel" eller tjekliste som hjælp til at starte projekterne rigtigt op 2, På vores byggepladser laver vi altid fysisk afmærkning af, hvor materialer skal stå 2, Formændene på vores pladser afholder altid koordineringsmøder (typisk om mandagen) 2, Når vi i Jakon finder nye og bedre måder at arbejde på, er vi dygtige til at sikre, at det bliver indarbejdet i alle teams 2,50 Bund 5 - Betydning Rang Spm nr. Spørgsmål Score 1 46 Vi laver løbende en skriftlig opsamling på vores erfaringer, ex. som et ERFA blad 3, Vi anvender altid processkemaer på vores projekter 3, Vi bruger rullende tidsplaner eller procestidsplaner på vores projekter 3, På vores byggepladser laver vi altid fysisk afmærkning af, hvor materialer skal stå 3,65 På vores byggepladser opsættes altid en stander med ,74 påskriften: " Rod på pladsen koster kassen" Bülow Management A/S [16]

44 4 Relationsanalyse Som en del af analysen er der foretaget en analyse af hvilke indsatser, der har størst indflydelse på medarbejdernes samlede udbytte, tilfredshed og motivation (for del 1), og udbytte isoleret set (del 2). 4.1 Introduktion til relationsanalysen Undersøgelsen er bygget op omkring en model, der beskriver hvilke underliggende faktorer, der har størst indflydelse på resultatparametrene. Formålet er at sikre, at der rettes fokus på de områder, hvor forbedringer skaber øgede resultater. Dette gøres ved hjælp af en relationsanalyse, der vha. statistik analyserer sammenhængene mellem de relevante parametre. Ikke alle parametre konkluderes at have signifikant indvirkning på analysens resultater. Dette betyder imidlertid ikke, at de udeladte parametre ikke er væsentlige, men det betyder, at der ikke kan måles en entydig sammenhæng mellem de udeladte parametre og de inkluderede resultatparametre. 4.2 Relationsanalysen del 1 Analysen er gennemført for de 33 medarbejdere, der har deltaget i projekter. Indsatsparametre med signifikant indflydelse på udbytte: 1) Information (0.49); relationsanalysen viser her, at en forbedring på 1 enhed på Information vil aflede en stigning på Udbytte med ) Værktøjer (0.45); har stor indflydelse på udbyttet, og vil derfor aflede en stigning på 0.45 samlet på udbytte ved en forbedring på 1 enhed ift. værktøjer. 3) Nærmeste leder (0.38); også stor indflydelse på udbytte. Her vil en forbedring på 1 enhed på Nærmeste leder aflede en stigning på 0.38 på Udbytte. Indsatsparametre med signifikant indflydelse på tilfredshed: Bülow Management A/S [17]

45 1) Information (0.69); Information har meget stor indvirkning på tilfredsheden i forbindelse med udviklingsprojekterne. Her forbedres Tilfredshed med 0.69 hvis information forbedres med samlet 1 enhed. 2) Værktøjer (0.20); Mindre men fortsat signifikant indvirkning på tilfredsheden forbindelse med udviklingsprojekterne. Vil forbedre tilfredshed med 0.20 hvis Værktøjer forbedres med 1 enhed. Indsatsparametre med signifikant indflydelse på motivation: Ingen indsatsparametre har direkte målbar signifikant indvirkning på motivationen i forbindelse med udviklingsprojekterne. Dog har parametrene information, værktøjer og nærmeste leder indirekte signifikant indvirkning på motivationen gennem hhv. udbytte og tilfredshed. Dermed kan man ved at prioritere indsatsparametrene information, værktøjer og nærmeste leder forbedre motivationen gennem en øget tilfredshed og et øget oplevet udbytte. 4.3 Relationsanalyse del 2 Planlægning 0.30 Samarbejde 0.21 Udbytte (41 %) Værktøjer 0.22 I del to har samtlige medarbejdere deltaget. Her er det målt, at parametrene planlægning, værktøjer og samarbejde har signifikant indvirkning på det generelle udbytte. Bülow Management A/S [18]

46 4.4 Prioritetskort Introduktion til prioritetskort Efter de forskellige parametres effekt på medarbejdertilfredsheden, motivationen samt udbyttet er kortlagt, er det relevant at spørge om: Hvor gode er vi til at levere dét, der er vigtigt? Prioritetskortet kan bruges til at se, hvorvidt der er balance mellem indsatser og resultater. Tankegangen er følgende: Vi har ikke mulighed for at bruge vores ressourcer på alle områder, og derfor skal vi vælge dem, der er de vigtigste. Omvendt skal vi ikke bruge ressourcer på noget, der ikke skaber værdi for medarbejderne. Hvordan kan prioritetskortet bruges? Grundlæggende kan der siges at være 4 grupperinger, som parametrene kan falde i: Tolkning i de 4 udfaldsrum Gruppering 1 - Kommunikér Parametre med en score over gennemsnittet, men med lav effekt på enten udbytte/tilfredhed/motivation (afhængig af, hvilket prioritetskort man kigger på). Det bør Bülow Management A/S [19]

47 udnyttes, at man i denne parameter har en styrke (høj score), men at det ikke viser stor effekt på resultatet dette kan gøres ved, at man over for medarbejderne, kommunikerer disse parametre. Dette kan medvirke til, at medarbejderne bliver mere opmærksomme på denne styrke, og effekten forstørres. Gruppering 2 - Vedligehold Parametre med scorer over gennemsnittet og med høj effekt på resultatparameteren. For disse parametre er det vigtigt, at den allerede gode indsats vedligeholdes eller måske styrkes. Disse parametre er med til at trække udbyttet/tilfredsheden/motivationen op. Gruppering 3 - Overvåg Parametre med scorer under gennemsnittet og med lav effekt på resultatparameteren. Disse parametre bør overvåges, da deres lave scoringer betyder, at en stigning i vigtighed vil betyde et fald i udbyttet/tilfredsheden/motivationen. Gruppering 4 - Prioritér Parametre med scorer under gennemsnittet og med høj effekt på resultatparameteren. For disse parametre er der tale om målrettet forbedrende indsats. Disse parametre skal prioriteres, da de kan medføre betydelige stigninger i udbyttet/tilfredsheden/motivationen. I det følgende er der, på baggrund af analysens resultater, opstillet fire prioritetskort for Jakon A/S tre for del 1 (udbytte, tilfredshed og motivation) og et for del 2 (udbytte). Bemærk, at prioritetskortet kun indeholder de parametre i modellen, der har betydning for enten resultatet. X-aksen viser parametrenes effekt på enten resultatet og Y-aksen viser gennemsnitsscoren for medarbejdernes besvarelser. Bülow Management A/S [20]

48 4.4.2 Prioritetskort del Udbytte KOMMUNIKÈR VEDLIGEHOLD PERFORMANCE Nærmeste leder Værktøjer Information OVERVÅG PRIORITÉR EFFEKT Tilfredshed KOMMUNIKÈR VEDLIGEHOLD Værktøjer PERFORMANCE Information OVERVÅG PRIORITÉR EFFEKT Bülow Management A/S [21]

49 Motivation KOMMUNIKÈR VEDLIGEHOLD Værktøjer PERFORMANCE Information Nærmeste leder OVERVÅG PRIORITÉR EFFEKT Bülow Management A/S [22]

50 5 Del 1 I afsnit 5 præsentes de overordnede scorer og betydning for samtlige spørgsmål i forbindelse med del 1, som var besvaret af de respondenter, der har deltaget i ét eller flere udviklingsprojekter. 5.1 Tilfredshed Spm. Nr Spørgsmål Hvor tilfreds er du alt i alt med de udviklingsprojekter du har deltaget i i din tid i Jakon A/S? Hvor tilfreds er du med opstarten af de udviklingsprojekter du har deltaget i i din tid i Jakon A/S? Hvor tilfreds er du med indførelsen af de udviklingsprojekter du har deltaget i, i din tid i Jakon A/S? Hvor tilfreds er du med resultatet af de udviklingsprojekter du har deltaget i i din tid i Jakon A/S? Gennemsnit Score total Betydning total 3,93 3,62 3,69 3,48 3,59 3,38 3,52 3,66 3,68 3, Hvor tilfreds er du alt i alt med de udviklingsprojekter du har deltaget i i din tid i Jakon A/S? Hvor tilfreds er du med opstarten af de udviklingsprojekter du har deltaget i i din tid i Jakon A/S? Hvor tilfreds er du med indførelsen af de udviklingsprojekter du har deltaget i, i din tid i Jakon A/S? Hvor tilfreds er du med resultatet af de udviklingsprojekter du har deltaget i i din tid i Jakon A/S? Total Betydning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hvor tilfreds er du alt i alt med de udviklingsprojekter du har deltaget i i din tid i Jakon A/S? Hvor tilfreds er du med opstarten af de udviklingsprojekter du har deltaget i i din tid i Jakon A/S? Hvor tilfreds er du med indførelsen af de udviklingsprojekter du har deltaget i, i din tid i Jakon A/S? Hvor tilfreds er du med resultatet af de udviklingsprojekter du har deltaget i i din tid i Jakon A/S? Bülow Management A/S [23]

51 5.2 Motivation Spm. Nr Spørgsmål Jeg ville anbefale Jakon A/S at opstarte lignende udviklingsprojekter i fremtiden Jeg har lyst til at deltage aktivt, såfremt Jakon A/S opstarter lignende udviklingsprojekter i fremtiden Udviklingsprojekterne jeg har deltaget i i Jakon A/S har været tiden og pengene værd Gennemsnit Score total Betydning total 3,89 3,96 4,07 3,89 3,63 3,81 3,86 3, Total Betydning 0 Jeg ville anbefale Jakon A/S at opstarte lignende udviklingsprojekter i fremtiden Jeg har lyst til at deltage aktivt, såfremt Jakon A/S opstarter lignende udviklingsprojekter i fremtiden Udviklingsprojekterne jeg har deltaget i i Jakon A/S har været tiden og pengene værd 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jeg ville anbefale Jakon A/S at opstarte lignende udviklingsprojekter i fremtiden Jeg har lyst til at deltage aktivt, såfremt Jakon A/S opstarter lignende udviklingsprojekter i fremtiden Udviklingsprojekterne jeg har deltaget i i Jakon A/S har været tiden og pengene værd Bülow Management A/S [24]

52 5.3 Udbytte Spm. Nr Spørgsmål I hvor høj grad har udviklingsprojekterne været med til at skabe en forhøjet kvalitet i forbindelse med byggeriet? I hvor høj grad har udviklingsprojekterne gavnet produktiviteten i forbindelse med byggeriet? I hvor høj grad har udviklingsprojekterne gavnet din personlige arbejdsglæde? Gennemsnit Score total Betydning total 3,65 3,85 3,52 3,88 3,76 3,92 3,64 3, Total Betydning 0 I hvor høj grad har udviklingsprojekterne været med til at skabe en forhøjet kvalitet i forbindelse med byggeriet? I hvor høj grad har udviklingsprojekterne gavnet produktiviteten i forbindelse med byggeriet? I hvor høj grad har udviklingsprojekterne gavnet din personlige arbejdsglæde? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% I hvor høj grad har udviklingsprojekterne I hvor høj grad har udviklingsprojekterne været med til at skabe en forhøjet kvalitet i gavnet produktiviteten i forbindelse med forbindelse med byggeriet? byggeriet? I hvor høj grad har udviklingsprojekterne gavnet din personlige arbejdsglæde? Bülow Management A/S [25]

53 5.4 Samarbejde Spm. Nr Spørgsmål Koordineringen af vores arbejde med andre faggrupper under udviklingsprojekterne var rigtig god Konsulenterne i forbindelse med udviklingsprojekterne bidrog til et godt samarbejde mellem alle parter Gennemsnit Score total Betydning total 3,58 4,15 3,60 4,04 3,59 4, Total Betydning 0 Koordineringen af vores arbejde med andre faggrupper under udviklingsprojekterne var rigtig god Konsulenterne i forbindelse med udviklingsprojekterne bidrog til et godt samarbejde mellem alle parter 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Koordineringen af vores arbejde med andre faggrupper under udviklingsprojekterne var rigtig god Konsulenterne i forbindelse med udviklingsprojekterne bidrog til et godt samarbejde mellem alle parter Bülow Management A/S [26]

54 5.5 Opfølgning Spm. Nr Spørgsmål På udviklingsprojekterne oplevede jeg, at mine ledere var gode til at følge op på vores aftaler På udviklingsprojekterne oplevede jeg, at mine kolleger var gode til at følge op på vores aftaler Mine ledere var gode til at forklare os alle, hvordan udviklingsprojekterne skulle passe ind i det daglige arbejde Der videndeles mellem hver afdeling, til gavn for fælles indlæring i forbindelse med udviklingsprojekterne På uddannelsesprojekterne evalueres forløbene altid systematisk efterfølgende? Gennemsnit Score total Betydning total 3,36 3,93 3,93 4,04 3,28 3,90 2,88 3,67 3,00 3,73 3,29 3, Total Betydning 0 På udviklingsprojekterne oplevede jeg, at mine ledere var gode til at følge op på vores aftaler På udviklingsprojekterne oplevede jeg, at mine kolleger var gode til at følge op på vores aftaler Mine ledere var gode til at forklare os alle, hvordan udviklingsprojekterne skulle passe ind i det daglige arbejde Der videndeles mellem På hver afdeling, til gavn for uddannelsesprojekterne fælles indlæring i evalueres forløbene altid forbindelse med systematisk udviklingsprojekterne efterfølgende? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% På udviklingsprojekterne oplevede jeg, at mine ledere var gode til at følge op på vores aftaler På udviklingsprojekterne oplevede jeg, at mine kolleger var gode til at følge op på vores aftaler Mine ledere var gode til at forklare os alle, hvordan udviklingsprojekterne skulle passe ind i det daglige arbejde Der videndeles mellem hver På uddannelsesprojekterne afdeling, til gavn for fælles evalueres forløbene altid indlæring i forbindelse med systematisk efterfølgende? udviklingsprojekterne Bülow Management A/S [27]

55 5.6 Tid Spm. Nr Spørgsmål I starten af udviklingsprojekterne følte jeg, at der var sat tid af til, at alle kunne lære de nye metoder tilstrækkeligt Under projektgennemførslen havde vi tid til at evaluere i forhold til udviklingsprojekternes målsætninger Efter udviklingsprojekterne er der tid til, at have fokus på de metoder vi lærte Gennemsnit Score total Betydning total 3,77 4,15 3,38 3,92 2,84 4,00 3,33 4, I starten af udviklingsprojekterne følte jeg, at der var sat tid af til, at alle kunne lære de nye metoder tilstrækkeligt Under projektgennemførslen havde vi tid til at evaluere i forhold til udviklingsprojekternes målsætninger Efter udviklingsprojekterne er der tid til, at have fokus på de metoder vi lærte Total Betydning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% I starten af udviklingsprojekterne følte jeg, Under projektgennemførslen havde vi tid til Efter udviklingsprojekterne er der tid til, at at der var sat tid af til, at alle kunne lære de nye metoder tilstrækkeligt at evaluere i forhold til udviklingsprojekternes målsætninger have fokus på de metoder vi lærte Bülow Management A/S [28]

56 5.7 Udvikling Spm. Nr Spørgsmål Hvor tilfreds er du med udviklingsprojekternes bidrag til din personlige og faglige udvikling? Hvor tilfreds er du med planlægningen og gennemførsel af din oplæring i forbindelse med udviklingsprojekterne? Hvor tilfreds er du med opfølgningen på din oplæring i forbindelse med udviklingsprojekterne? Gennemsnit Score total Betydning total 3,71 3,85 3,31 3,75 2,71 3,68 3,24 3, Hvor tilfreds er du med udviklingsprojekternes bidrag til din personlige og faglige udvikling? Hvor tilfreds er du med planlægningen og gennemførsel af din oplæring i forbindelse med udviklingsprojekterne? Hvor tilfreds er du med opfølgningen på din oplæring i forbindelse med udviklingsprojekterne? Total Betydning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hvor tilfreds er du med udviklingsprojekternes bidrag til din personlige og faglige udvikling? Hvor tilfreds er du med planlægningen og gennemførsel af din oplæring i forbindelse med udviklingsprojekterne? Hvor tilfreds er du med opfølgningen på din oplæring i forbindelse med udviklingsprojekterne? Bülow Management A/S [29]

57 5.8 Nærmeste leder Spm. Nr Spørgsmål I hvor høj grad har din nærmeste leder involveret dig i forbindelse med planlægningen af udviklingsprojekterne? I hvor høj grad formår din nærmeste leder at motivere dig i forhold til din del af udviklingsprojekterne? I hvor høj grad fulgte din nærmeste leder op på udviklingsprojekternes målsætninger f.eks. gennem fredagsmøder? Gennemsnit Score total Betydning total 2,89 3,70 3,07 3,78 3,12 4,00 3,03 3, I hvor høj grad har din nærmeste leder involveret dig i forbindelse med planlægningen af udviklingsprojekterne? I hvor høj grad formår din nærmeste leder at motivere dig i forhold til din del af udviklingsprojekterne? I hvor høj grad fulgte din nærmeste leder op på udviklingsprojekternes målsætninger f.eks. gennem fredagsmøder? Total Betydning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% I hvor høj grad har din nærmeste leder involveret dig i forbindelse med planlægningen af udviklingsprojekterne? I hvor høj grad formår din nærmeste leder at motivere dig i forhold til din del af udviklingsprojekterne? I hvor høj grad fulgte din nærmeste leder op på udviklingsprojekternes målsætninger f.eks. gennem fredagsmøder? Bülow Management A/S [30]

58 5.9 Værktøjer Spm. Nr 28 Spørgsmål I hvor høj grad mener du, at du gennem udviklingsprojekterne fik nogle brugbare værktøjer til gavn for din dagligdag? Score total Betydning total 3,62 3,96 29 I hvor høj grad brugte du disse værktøjer under udviklingsprojekterne? 3,64 3,93 30 I hvor høj grad har du gjort brug af disse værktøjer efter udviklingsprojekternes afslutning? Gennemsnit 3,59 3,74 3,62 3, Total Betydning 0 I hvor høj grad mener du, at du gennem udviklingsprojekterne fik nogle brugbare værktøjer til gavn for din dagligdag? I hvor høj grad brugte du disse værktøjer under udviklingsprojekterne? I hvor høj grad har du gjort brug af disse værktøjer efter udviklingsprojekternes afslutning? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% I hvor høj grad mener du, at du gennem udviklingsprojekterne fik nogle brugbare værktøjer til gavn for din dagligdag? I hvor høj grad brugte du disse værktøjer under udviklingsprojekterne? I hvor høj grad har du gjort brug af disse værktøjer efter udviklingsprojekternes afslutning? Bülow Management A/S [31]

59 5.10 Information Spm. Nr Spørgsmål Jeg følte mig tilstrækkeligt informeret omkring indsatser og målsætninger for udviklingsprojekterne i opstartsfasen Jeg oplevede, at nye medarbejdere blev grundigt introduceret til udviklingsprojekterne.. Efter udviklingsprojekterne evalueres der åbent, således at alle med interesse heri kan få overblik over udviklingsprojekternes udbytte Jeg følte mig tilstrækkeligt informeret omkring status på udviklingsprojekterne mens disse blev gennemført... Gennemsnit Score total Betydning total 3,39 3,89 2,81 3,70 2,79 3,54 3,21 3,64 3,05 3, Total Betydning 0 Jeg følte mig tilstrækkeligt informeret omkring indsatser og målsætninger for udviklingsprojekterne i opstartsfasen Jeg oplevede, at nye medarbejdere blev grundigt introduceret til udviklingsprojekterne.. Efter udviklingsprojekterne evalueres der åbent, således at alle med interesse heri kan få overblik over udviklingsprojekternes udbytte Jeg følte mig tilstrækkeligt informeret omkring status på udviklingsprojekterne mens disse blev gennemført % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jeg følte mig tilstrækkeligt informeret omkring indsatser og målsætninger for udviklingsprojekterne i opstartsfasen Jeg oplevede, at nye medarbejdere blev grundigt introduceret til udviklingsprojekterne.. Efter udviklingsprojekterne evalueres der åbent, således at alle med interesse heri kan få overblik over udviklingsprojekternes udbytte Jeg følte mig tilstrækkeligt informeret omkring status på udviklingsprojekterne mens disse blev gennemført... Bülow Management A/S [32]

60 6 Del 2 I dette afsnit præsenteres de overordnede scorer og betydninger for samtlige spørgsmål for del 2, som var besvaret af alle respondenter. 6.1 Udbytte Spm. Nr 64 Spørgsmål Jeg oplever, at vi har fået en større arbejdsglæde hos Jakon A/S generelt Score total Betydning total 3,00 4,51 65 Jeg oplever en øget fællesskabsfølelse hos Jakon A/S 3,03 4,26 66 Jeg oplever, at vi har en stor åbenhed blandt alle medarbejdere, på tværs af hierarkier 3,18 4,18 67 Jeg oplever en høj grad af tillid blandt mine kollegaer internt? 3,88 4,40 68 Jeg oplever en høj grad af respekt blandt mine kollegaer internt? 3,90 4,33 69 Jeg oplever en høj grad af tillid blandt alle faggrupper på vores projekter? 3,37 4,03 70 Jeg oplever en høj grad af respekt blandt alle faggrupper på vores projekter? 3,30 4,10 71 Jeg oplever et forbedret samarbejde generelt hos Jakon A/S 3,11 4,17 Gennemsnit 3,35 4, Total Betydning 0 Jeg oplever, at vi har fået en større arbejdsglæde hos Jakon A/S generelt Jeg oplever en øget fællesskabsfølelse hos Jakon A/S Jeg oplever, at vi har en stor åbenhed blandt alle medarbejdere, på tværs af hierarkier Jeg oplever en høj grad af tillid blandt mine kollegaer internt? Bülow Management A/S [33]

61 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Jeg oplever en høj grad af respekt blandt mine kollegaer internt? Jeg oplever en høj grad af tillid blandt alle faggrupper på vores projekter? Jeg oplever en høj Jeg oplever et grad af respekt blandt forbedret samarbejde alle faggrupper på generelt hos Jakon A/S vores projekter? Total Betydning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jeg oplever, at vi har fået en Jeg oplever en øget større arbejdsglæde hos Jakon fællesskabsfølelse hos Jakon A/S A/S generelt Jeg oplever, at vi har en stor åbenhed blandt alle medarbejdere, på tværs af hierarkier Jeg oplever en høj grad af tillid blandt mine kollegaer internt? % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jeg oplever en høj grad af respekt blandt mine kollegaer internt? Jeg oplever en høj grad af tillid blandt alle faggrupper på vores projekter? Jeg oplever en høj grad af respekt blandt alle faggrupper på vores projekter? Jeg oplever et forbedret samarbejde generelt hos Jakon A/S Bülow Management A/S [34]

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003

Medarbejdertilfredshed 2003 Medarbejdertilfredshed 2003 Rapporten er baseret på 77 besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 78%. Medarbejdertilfredshed 2003 Side 1 Introduktion Om undersøgelsen Konklusion Side 2 Introduktion

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 96% (19/114) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 9% (/67) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb I Integro er vi meget optagede af at evaluere vores forløb. Desuden måler flere kommuner på borgernes tilfredshed, og disse målinger evaluerer

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE INTERNT BENCHMARK EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006 VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 6 Baseret på svar fra 69 virksomhedsrepræsentanter Inspektørområderapport Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse UddannelsesCenter Århus Svarprocent: % (93 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater:

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget Team/AtS Tjek på teamet Side 1 Tjek på teamet er et teamudviklingsværktøj lavet med det formål at hjælpe team til at blive mere velfungerende og effektive. Med Tjek på teamet kan team og teamleder afklare

Læs mere

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 213 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk Erhvervsskole Center Svarprocent: 44% (97 besvarelser ud af af 222 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Rapportspecifikationer. Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Rapportspecifikationer. Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Rapportspecifikationer Antal gennemførte 5 Antal inviterede 5 Svarprocent 100% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Overblik 3 5

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (125 besvarelser ud af 135 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Construction College

Construction College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaunsøgelse Uddannelser: Vindmølleoperatør 72,9 57,9 Administration og information Rekruttering af elever 63,6 Skoleperiones indhold Motivation 67,6

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 88% (1006/1140) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Kvalitetsregnskab. Kold College 2014

Kvalitetsregnskab. Kold College 2014 Kvalitetsregnskab Kold College 2014 Marts 2015 Kvalitetsregnskab 2014 År 2014 alt i alt Herunder en kort opsamling på kvalitetsaktiviteter i 2014. Løbende igennem året er der blevet gennemført trivselsundersøgelser

Læs mere

Auto College Aalborg

Auto College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 22 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Administration og information 67,4 55,7 Rekruttering af elever 55,9 7,3 Skoleperiodernes indhold Motivation 7, 7,9 Elevens

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (71 besvarelser ud af 81 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (103 besvarelser ud af 111 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater 100 Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 14) Tolkning

Læs mere

TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk

TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk Effekten af TUS trafikinformation - tilfredshedsundersøgelser Effekten af TUS trafikinformation - tilfredshedsundersøgelser

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Facilitetet af Lise Grevenkop-Castenskiold Lise Grevenkop-Castenskiold M.Sc.EE, Management & Business Coach Lise Grevenkop-Castenskiold

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Forpligtende Rådgivning

Forpligtende Rådgivning Forpligtende Rådgivning Norsk Landbruksrådgiving 14. januar 2011 Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Tværfaglig rådgivning i praksis - baseret på erfaringer med

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 68% (48 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling MUS Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling Det daglige arbejde Siden sidst I skal sammen skabe et fælles billede af medarbejderens arbejdsindsats og opgaveløsning i det forgangne år. Hvordan oplever

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 81% ( besvarelser ud af 99 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (19 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 6 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2014 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (32 besvarelser ud af 356 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk Trivselsundersøgelse og Ledelsesevaluering i Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Disposition Anbefalinger på baggrund af pilottest Information og vejledninger Justeringer af spørgsmål Ekstra spørgsmål

Læs mere

En realistisk evaluering af Tryghed under Tags indsats i Brændgårdsparken

En realistisk evaluering af Tryghed under Tags indsats i Brændgårdsparken En realistisk evaluering af Tryghed under Tags indsats i Brændgårdsparken Aalborg Universitet Sociologi 6. semester 2013 Skrevet af: Camilla Neve Lieknins, Christina Lissa Jakobsen, Mathilde Gammelgaard,

Læs mere