Referat for bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl."

Transkript

1 Referat for bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl. Møde: 26. august 2009 kl :30 (4,5 timer). Dirigent: Signe Nielsen Referent: Signe Hinz Til stede: Signe Hinz, Sara, Asbjörn, Maria, Signe Højgaard, Inge og Rasmus Afbud: ingen Formelt a. Nye punkter til dagsordenen. b. Regnskabsmøde med Grubbe: 9. sept. 16:30, MAM, Inge, Asbjørn og Fru Hinz c. Dato for generalforsamling: 5. okt. Kl. 19. PLUS ringe til Barakken og undersøge om vi kan få lokalet den dato og høre om Grubbe kan. (Fru Hinz) d. Godkendelse og underskrift af de 2 sidste referater. e. Datoer for kommende bestyrelsesmøder. - Mandag d. 14. september kl Mandag d. 28. september kl. 19:15 Informationspunkter a. Ansøgninger b. Klager c. Sager Status på oprydning af cykler (SHN) Jørgen Friis har rykket politiet, der har beklaget forsinkelsen. (SHN) Afsluttet. Ny runde igangsættes medio august. Tydeligere markering evt. med tape. Skal følges op hurtigt efter tidsfristen af viceværten. Fjernes evt. i container. Kurser til bestyrelsesmedlemmer udbydes af ABF. Hvis nogen er interesserede, så kig på ABFs hjemmeside/brev (Sara) Lukket sag Umalede bagtrappedøre (SHN). Fortsætter. Dødsbo. Møde i Skifteretten d. 23. juni. Bobestyrer udpeget. HPFI-relæ skal installeres i forbindelse med salg. (SHA). Fortsætter under salg hos Inge, afsluttet her. Udskiftning af nøgler: Rasmus havde overtaget sagen fra Dan, (mails fra 19. juli), og følger det op med viceværtfirmaet. Sagen bliver nu udsat til den ny bestyrelse. Kritisk revisor Morten har stillet en masse spørgsmål MAM og Fru Hinz vil svare ham. (Fru Hinz/MAM). Besvares af fru Hinz og Maria gennem Grubbe. Afsluttet

2 Legeredskaber m.m. i gården. Det gamle basketball net ligger på bagtrappen til SK 18. (Ijk) (SS). IJK Undersøger om det gamle kan bruges. Vi bestiller Vick-Hegn om det kan efterspændes. IJK/SS fortsætter. Indflyttermappe (SHN og MAM). Ultimo juli. Revideres for affald, byggeansøgninger, vicekontakt, nøgler vaskekort mv. (SHN) besked Judith Søndergaard. IJK giver besked til SHN om byggeansøgningsdelen.) Fortsætter Brandtjek på ejendommen fra Brandvæsnet er sat i gang af Jørgen Friis (Fru Hinz, fortsætter). Punktet om at sikkerhedssikre ejendommen for gamle ledninger, der kan lave kortslutninger, skal vi også have undersøgt. Det skal følges op (Fru Hinz) fortsætter. Asbjørn spørger Grubbe, om hun har styr på og overblik over fremlejer, og hvornår de udløber? Kan vi få en oversigt, eller har Grubbe administrationen af dette? (Det vil bestyrelsen helst have). Diskussion a. Glarmesterbutikken - Se Bilag med ansøgningerne (SHN/HINZ) Signe Nielsen indstiller til, at bestyrelsen tager stilling til en prioriteret rækkefølge af ansøgerne. Hvis den, vi helst vil have springer fra eller ikke kan leve op til vores krav, kan vi komme videre med sagen alligevel. Signe Nielsen foreslår følgende rækkefølge: Grønthandel, Børnepasning, Erhvervscoach, Vikarbureau, Arabisk mediehus. 1. Bestyrelsen beslutter følgende rækkefølge for at tilføre foreningen mest liv: 2. Vi vil gerne have en grønthandel. Undersøg følgende: ikke i karambolage med de andre butikkers koncept? Affaldsordning: han skal selv betale for at komme af med sit affald. 3. Erhvervscoach 4. Vikarbureau 5. Arabisk mediehus: Det skal undersøges mere hvem de er, de har ikke svaret. Ellers er det et godt koncept. 6. Evt. Københavns Kommune b. Gårdfest d. 5. september (Fru Hinz, Maria og Sara) Vi har lavet invitation, men ikke fået den op. Fru Hinz fremlægger planen for festen. Ting vi skal tage stilling til: Storskærm/fjernsyn til fodboldkampen. Invitation opsættes af SHN, Asbjørn og Maria i opgangene torsdag aften kl Grill til Gården. Vi hjemkøber 2 grill i Coop til ca kr. for 2 stk. Sara undersøger prisen på leje af storskærm og projekter. Der hjemkøbes øl, sodavand og salat. Alle hjælper før og oprydning efterfølgende. c. Affaldskampagne (Fru Hinz). Signe Hinz følger op på storskraldstilbud fra Jørgen Friis. Undersøger besparelse vi har haft på afgifter til renovation ifm. skraldesug. Ved fremleje skal Grubbe medsende indflyttermappen til fremlejer. Bestyrelsen og fremlejer skal gøre mest muligt for at husorden og affaldsorden er synlig. Problemet er blevet mindre. PT ikke brug for ekstra affaldsordning. Bestyrelsen arbejder på bedre information til nye andelshavere og lejere. SHA informerer på hjemmesiden. Afsluttet, men vi holder løbende øje med udviklingen.

3 d. Ny gadelys over døre (Rasmus). Michael har lovet at få elektriker til at sætte de to demomodeller op foran SK 16 og K18, så vi kan se dem. Rasmus har talt med elektrikeren. Han vil gerne vise os nogle dyrere modeller, så vi får en ordentlig kvalitet, og det skal se ordentligt ud. Rasmus undersøger videre, hvad koster en udskiftning vs. Hvis alle udskiftes samtidig. Vi flytter punktet til næste møde. Fortsætter. e. Viceværtkontrakten evaluering Fru Hinz Evaluering af viceværtfirmaet drøftes. Vi laver en ny aftale med Birgitte Fink om at få opdateret gården med nye bundplanter, som dækker ordentligt, så gårdens beplantning bliver up-to-date. Ellers mener vi, at gården går til. En ny gård kræver ekstra pasning de første par år, og det må vi acceptere og bruge penge på. Bestyrelsen beslutter at bevilge en ramme for dette opdateringsprojekt. Vi bevilger ca til at Birgitte Fink kommer med en pris på opdateringen. Hvis hun har en ide, der koster op til sætter vi den i værk med det samme. Hvis det er over dette beløb tager vi det op på næste bestyrelsesmøde. Dette punkt følges op af IJK. f. Faldstammer (SS + SHN)Grubbe har oplyst, hvor meget vi sidste gang brugte på at skifte faldstammer og hvad det dengang kostede. Signe og Sara foreslår, at vi nøjes med at indhente tilbud fra det firma bestyrelsen valgte sidst, hvis prisen eller er nogenlunde den samme. Derudover foreslår vi, at vi også indhenter tilbud på, hvad det vil koste at reparere hullerne efter udskiftningen, hvad angår murerarbejde, men at beboerne selv skal sørge for at male. Dette bevilger bestyrelsen. Fortsætter. g. Vandbesparende toiletter. (AUV) fortsætter næste møde h. Forslag til generalforsamlingen Formandens beretning (Fru Hinz) udkast til mødet 28. september Forslag: 1. Rygning forbudt på trapperne: Husorden ændres. (SHN) 2. Specificering og klarhed i fremlejeregler (SHN/Inge) 3. Bunkeren (Asbjørn) 4. Udsug (udsættes til næste år) 5. Forældrekøb (Inge: gennemgås næste møde) 6. Afskaffe ventelisterne (Inge skriver forslaget). Vi beholder informationsmøder med nye beboere, for at sikre, at vi videregiver vigtig info til nye beboere, og for at holde øje med, hvor mange salg vi har. 7. Ny internetudbyder (SS) Parknet er kommet med et tilbud. Asbjørn og Sara sætter sig ned og ser på det, så vi har et overblik og vi diskuterer det til næste møde. Punkter til kommende møder a. Vandbesparende toiletter (august AUV) b. Nummerering af lofts- og kælderrum (september)

4 c. Maling af gadedøre, terrazzogulve, understrygning af taget, dørtelefoner, MAM/IJK d. Borebiller, fugt i bjælker råd kældergulv (IJK) e. Ny hjemmeside (AUV overtager). Mulighed for redigering hjemmefra Forside med nyheder/aktuel information Diverse information, papirer og kontaktinfo Elektronisk ansøgningsskema /skabeloner Simplere og smartere salgsmodul Nye billeder Kontaktinfo til håndværkere? Tidsplan Indholdsdeadline: 15. august Fremvisning: medio september Lancering: september Arbejdsopgaver Opsætning af ny hjemmeside (AUV) Skaffe billeder (SHN) Redigere papirer og informationer (SHN) (MAM) Lave en skitse til ansøgningsskema (AUV)

5 Salgsoversigten Inge (3) SHA (4) SHN (6) MAM (1) AUV (4) Sara (4) SK 20, 1. th. SK 22, 2. tv. (SK 18, 3. th.) BA 31, 4. tv. ÅG 138, 1. th. BA 33, st. th. SK 20, 1. tv. BP 1, 1. th. BP 1, 2. tv. BA 29, 1. tv. ÅG 144, 1. th. BA 33.2.tv. BA th. BA 31, 1. tv. ÅG 140, 1. tv. SK 18, 3. tv. SK 22, 1. tv. BP 3, 1. sal ÅG 138, st. tv. BP 5, 2. tv. BA 25, 2. tv. SK 22, 1.th.

Til stede: Inge (IJK), Rudolf (RH), Signe (SHA)(kun kort), Enver (EP), Sara (SS) 2. Godkendelse og underskrift af det sidste referat.

Til stede: Inge (IJK), Rudolf (RH), Signe (SHA)(kun kort), Enver (EP), Sara (SS) 2. Godkendelse og underskrift af det sidste referat. Referat for bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl. Møde tirsdag d. 3. august 2010 kl. 18:00 Dirigent: Rudolf Referent: Sara Til stede: Inge (IJK), Rudolf (RH), Signe (SHA)(kun kort), Enver (EP), Sara (SS)

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: Christoffer 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Michael (MNN) 4. Fraværende: Julie (suppleant) og Maria (suppleant) 5. Godkendelse af referater

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: CH 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Michael (MNN), Enver (EP) 4. Fraværende: Maria (suppleant) og Julie (suppleant) Næste bestyrelsesmøde: 1. Mandag den

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 4. november 2013, 18:00 København N Formalia Til stede: Fraværende: Dirigent: Referent: Lars Kristoffersen (LK), Michael Nielsen (MN), Christoffer Halken (CH), Julie Hansen (JH)

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 2. september 2013 kl. 18.00

Referat til bestyrelsesmøde den 2. september 2013 kl. 18.00 Formalia: 1. Dirigent: Enver 2. Referent: Maria 3. Til stede: Lars (LK) (via telefonforbindelse), Christoffer (CH), Enver (EP), Maria (suppleant) 4. Fraværende: Michael (MNN) og Julie (suppleant) Næste

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N Formalia Til stede: Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA) Fraværende: Dirigent: LK Referent: CH Vicevært 1. Vaskemaskiner.

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 10. marts 2014, 18:00 København N. Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA)

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 10. marts 2014, 18:00 København N. Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA) REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 10. marts 2014, 18:00 København N Formalia Til stede: Fraværende: Dirigent: Referent: Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA) LK SA Vicevært 1. Etablering

Læs mere

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter)

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter) 1 Referat til bestyrelsesmøde den 29. oktober 2012 kl. 18.00 Indhold 1. Formalia:... 1 2. Næste bestyrelsesmøde:... 1 3. Vagtperioder:... 1 4. Nye sager:... 2 5. Vicevært (ML):... 2 6. Økonomi:... 2 7.

Læs mere

2. Vagtperioder: Uge 7 og 8 Rudolf, uge 9 og 10 Karen, uge 11 og 12 Maria, uge 13 og 14 Inge, uge 15 og 16, Enver og uge 17 og 18 Rudolf.

2. Vagtperioder: Uge 7 og 8 Rudolf, uge 9 og 10 Karen, uge 11 og 12 Maria, uge 13 og 14 Inge, uge 15 og 16, Enver og uge 17 og 18 Rudolf. Referat bestyrelsesmøde den 7. februar 2011 kl. 18.30 netudgave Dirigent: Enver Referent: Inge Til stede: Martin ( under punkterne til og fra viceværten), Maria, Enver, Rudolf og Inge 1. Formalia: a. Nye

Læs mere

Godkendelse/underskrift af referatet fra den 15. august 2011. Netudgaven udlægges på hjemmesiden. Fortsætter

Godkendelse/underskrift af referatet fra den 15. august 2011. Netudgaven udlægges på hjemmesiden. Fortsætter Referat eksternt, bestyrelsesmøde 5. september 2011 kl. 18.30 1. Formalia: Dirigent: Karen Referent: Karen Til stede: Enver, Rudolf, Martin og Karen. Inge fra kl 20.00 Fraværende: Jesper Godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej.

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej. Bestyrelsesmøde den 8. december 2014 Til stede var: Mads Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Lone og Tommy. Meddelelser fra formanden. Lidt nyt fra Altan DK. Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet

Læs mere

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Mads H. Hansen (MHH), 15C Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Referat Nr. 9 Bestyrelsesmøde d. 16-12-2014

Referat Nr. 9 Bestyrelsesmøde d. 16-12-2014 Tilstede: Afbud: Referent: Kopi: Berit Madsen (BM) Michael Olsen (MO) Peter Grass (PG) Peter Hallberg (PH) Tune Øst-Jacobsen (TØ), Uffe Duvaa (UD), Casper Rasch Hansen (CH) Steen Vitoft (SV), Tommy Jørgensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i A/B Bomhoffs Have (BH) Onsdag den 21.november 2012 kl. 16-18.30

Referat af bestyrelsesmøde i A/B Bomhoffs Have (BH) Onsdag den 21.november 2012 kl. 16-18.30 Referat af bestyrelsesmøde i A/B Bomhoffs Have (BH) Onsdag den 21.november 2012 kl. 16-18.30 hos Karen Hjerl (KH). Tilstede var derudover Pia Sindbjerg (PS), Freddy Vainer (FV), Mette Linnert (ML), og

Læs mere

Mødereferat. Bestyrelsesmøde. Thea Gade-Rasmussen, Erik Frandsen, Sune Christiansen, Jesper Jørgensen, Janus Blomfrø. Dagsorden:

Mødereferat. Bestyrelsesmøde. Thea Gade-Rasmussen, Erik Frandsen, Sune Christiansen, Jesper Jørgensen, Janus Blomfrø. Dagsorden: Mødereferat Mødedato 2009-03-02 Emne Bestyrelsesmøde Deltagere Thea Gade-Rasmussen, Erik Frandsen, Sune Christiansen, Jesper Jørgensen, Janus Blomfrø Fraværende Fra Dato 2009-03-02 Cc Vor ref Sune Christiansen

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

REFERAT. vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 9. maj 2007 med følgende dagsorden:

REFERAT. vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 9. maj 2007 med følgende dagsorden: REFERAT vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 9. maj 2007 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens årsberetning.

Læs mere

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren.

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren. Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Phillip 16-2 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Annika 15-8 og Ali 21-76 4) Godkendelse

Læs mere

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 11. april 2011, kl. 19 00 Islands Brygges Kulturhus I alt

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 07.02.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 3 BESTYRLSESMØDE: Tirsdag d. 03.02.04 kl. 18.00 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 07.02.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 3 BESTYRLSESMØDE: Tirsdag d. 03.02.04 kl. 18.00 23. DIRIGENT: TORBEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Per Nielsen, Freddy, Pia H., Torben, Arne, Pia K., Klaus, Aase. Afbud fra Forretningsfører Esbern Ott, David, Renè. AD. 2 Godkendelse af referat

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre.

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. R E F E R A T vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 22. maj 2008 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Sidst ændret: 2011-04-19 Kl. 17:55

Sidst ændret: 2011-04-19 Kl. 17:55 2011-04-11, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-04-19 Kl. 17:55 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere