Til stede: Inge (IJK), Rudolf (RH), Signe (SHA)(kun kort), Enver (EP), Sara (SS) 2. Godkendelse og underskrift af det sidste referat.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til stede: Inge (IJK), Rudolf (RH), Signe (SHA)(kun kort), Enver (EP), Sara (SS) 2. Godkendelse og underskrift af det sidste referat."

Transkript

1 Referat for bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl. Møde tirsdag d. 3. august 2010 kl. 18:00 Dirigent: Rudolf Referent: Sara Til stede: Inge (IJK), Rudolf (RH), Signe (SHA)(kun kort), Enver (EP), Sara (SS) Afbud: María (MAM) A: Formelt 1. Nye punkter til dagsordenen. 2. Godkendelse og underskrift af det sidste referat. 3. Datoer for kommende bestyrelsesmøder. Tirsdag 3/8 kl. 18:00. Her skal vi finde dato for generalforsamling. Rudolf har postvagt når Martin bliver far, og vi så sender en buket og et middagsgavekort til Cofoco kæden. Vi skriver på mailen om gaven når det sker. Mandag d. 6/9 kl Fordeling af postvagter. Rudolf: uge 29 & 30 Sara: 31 & 32 Inge: 33 & 34 Enver : 35 & 36 Inge : 37 & 38 Maria : 39 & 40 Rudolf : 41 & 42 Enver : 43 & 44

2 5. Signe Hinz træder ud af bestyrelsen fra 31. august, Sara Saxild træder ud af bestyrelsen fra 30. september, Asbjørn træder ud af bestyrelsen pr d.d., hans sager fordeles. Dette meddeler Sara til Grubbe B: Punkter til Viceværten: Som besluttet på sidste møde er Martin vicevært med til hvert andet møde. Vi starter med de sager, der vedr. Martin: 1. Generel status fra viceværten: Møde med Martin, Steen (den grønne mand fra Jørgen Friis) og Inge: Buskene justeres, tilpasses og gødes. Pris på flis er givet, Det lyder dyrt, Inge undersøger prisen sammen med Martin, og indhenter nogle andre tilbud. 2. Fælles åbningstider: Forslag fra Martin: Slå åbningstiderne sammen for vicevært og bestyrelse fra 17:30-18:30. Vi starter på den nye ordning med de nye åbningtider efter sommerferien fra 1. august. Dette vil give bedre viden om sager, der berører begge parter. Asbjørn opdaterer hjemmesiden med ny info, og Signe laver nye skilte og informerer Grubbe om de skal rette mødetiden. 3. Lauritz-Hannibal tager sig af bankelyde fra varmerørene Bankelydene kan komme igen nu her til sommer. Martin siger til folk der klager, at de skal skrive til bestyrelsen, og vi samler sammen. Når vi har nok klager kan vi iværksætte de initiativer Lauritz Hannibal har beskrevet for os. Men vi afventer 4. Tilbud fra Servicecentralen på vaskemaskinerne: Der er begyndt at komme en del reparationer, og de har så sendt tilbud på service ordning. Maskinerne er fra Tørretumblerne kører på gas, der skal lavet et årligt lovpligtigt eftersyn, som Martin sørger for at bestille. Vi afventer og udskyder evt. udskiftning af maskinerne. 5. Boldbur. Jf. beslutning fra generalforsamlingen om boldbur der larmer og muligvis ikke er det vi forventede. Samt indhentning af priser på nyt fodbold og basketboldnet samt optegning af asfalten. Inge har gennemgået byggesagen og udarbejdet et notat til Thomas, der har tilbagemeldt at han undersøger det, og følger op. Vi afventer svar fra Thomas. Martin kigger også lige på det, og ser om han har nogle gode ideer til at få stabiliseret det, og få lyden minimeret. Inge har lavet et notat til Thomas, og afventer igen Thomas. Steen sagde under gårdgennemgangen, at buret var fint, men det er lavet uhensigtsmæssigt. Martin undersøger, om han kan sætte gummidutter på, eller gøre noget andet. Steen siger, at man måske kan sige, at Birgitte Fink måske har været en for dårlig rådgiver på det, og at vi i vores 5 års gennemgangsperiode kan påpege dårlig rådgivning. (Inge) (Fortsætter)

3 6. Boldburs net og striber Få Martin til at male striber (eller bestille det) (Inge) Inge har en aftale med Martin, som indhenter tilbud net og striber. Martin bestiller også et skilt, der beskriver, at man ikke må spille på græsset, og at man kun må spille i boldburet. 7. Storskrald Vi drøfter løsning med Martin på næste mode. 8. Tømning af lofts- og kælderrum: Et kommende projekt er også at registrere alle kælder- og loftsrum. Men som udgangspunkt har man som andelshaver brugsret til enten et lofts- eller kælderrum. Husk at tjekke når vi har eksklusionssager, om der skal tømmes kælderrum. Det ville retfærdiggøre, at vi registrerer. Det er en stille vinteropgave, som vi kan begynde at tænke over hvordan vi løser. Fortsætter 9. Faldstammer (SS + MAM, RH) Når de sidste faldstammer er monteret laver vi en konklusion på det, til næste møde. Rudolf kontakter Kim om en uge og sætter dem I gang med rep. arbejdet. 12. Vandbehandlingssystem til fjernelse af kalk I vandet. Drøftes med Martin 13. Martin går på barsel min. 14 dage i august C: Informationspunkter D: Ansøgninger 1. Skal laves på foreningens regning, da der er tale om manglende brandsikring i forbindelse med udskiftning af køkkenfaldstammer. A/B har ansvar for dette arbejde bliver udført. Der skal undersøges, om de andre i opgangen også mangler at få lavet hullet, så vi kan lave det hele på en gang. 2. Ansøgning om ombygning og renovering af lejlighed. Inge svarer. Afsluttet E: Klager: behandlet.

4 F: Sager 1. Umalede bagtrappedøre (EP) har skrevet rundt, og beboerne har svaret. De har mange spørgsmål om farvekoden, men vi har ikke farvekoden, så de må finde noget, der passer nogenlunde. Det skal bare ligne færdigt arbejde. Enver tjekker om de er blevet malet inden næste møde og dem der mangler får et brev om at hvis det ikke sker snarest sætter vi det I gang på deres regning. Fortsætter 2. Udskiftning af nøgler. Check med bestyrelsens ansvarsforsikring. Enver: venter med at holde møde med Ruko til Juli måned. Vi vælger den elektroniske løsning på registrering af nøglerne. Enver ringer til Grubbe ang. varsling af nøgleudskiftning. Brevet skal skrives af Grubbe med et nummer per nøgle, så vi har registreret nøglerne. Der skal ydermere stå, at de får 2 nøgler hver, at det koster 1000 kr. at smide dem væk, og at de kan bestille flere nøgler hos viceværten. Så skal de tjekke, at de numre der står i deres brev, er de samme som de numre, der står på deres nye nøgler. Processen er, at Grubbe varsler 6 uger før at man kan hente nøgler på kontoret. Et ønske er endvidere, at vi får skiftet bagdørenes låsekasser og dørhåndtag, så man kan åbne døren kun med nøglen. Det undersøger Enver når sagen bliver sat i gang. Vi drøfter med Martin hvilken version vi skal vælge, da Enver har modtaget et nyt tilbud, udgiften skal medtages I vores budget. Fortsætter 3. Indflyttermappe (Enver). Revideres for affald, byggeansøgninger, vicekontakt, nøgler, vaskekort mv. AUV redigerer i den, sender den ud på mail til tjek, vi kommenterer tilbage, derefter lægges den ud som pdf på hjemmesiden ultimo Juni, Enver følger op sagen. (Enver) Fortsætter. 4. Fugtskade, badeværelset udbedret for 4 år siden, der er flere ting I sagen der skal belyses før vi kan tilbagemelde. Inge besigtiger badeværelset. Asbjørn svarer at vi kigger på sagen, men der først bliver svaret senere når det er nærmere undersøgt. Bestyrelsen har ikke kendskab til den konkrete aftale. Men det har været kutyme, af det kun er gulvet, der retableres i de lejligheder, der er født med bad. Inge skriver til andelshaver. Afsluttet. 5. Kommunens opsigelse af lejemål BA 29 st. th. Lejemålet opsiges pr. 1/10. Maria skriver til Grubbe, hvad lejen er, og skriver rundt til de tidligere interesserede, der ikke fik eller kunne overskue glarmesteren. Inge skriver kontakter til Maria. Rækkefølgen henvendelserne kom ind i er den rækkefølge vi kontakter de interesserede i. Vi har besluttet at vi ikke vil godkende at gården benyttes.(mam). Fortsætter. 6. Opsigelse af Kurts Butik BA 27 st th. (MAM)

5 G: Diskussion 1. Forslag til ændring af vores vedtægter fra Grubbe (Thomas) Informerer om Thomas forslag, bl.a. panthavere og tvangssalg IJK har været på ABF kursus. Inden den næste generalforsamling skal vi tage stilling til vedtægtsændringerne. Thomas opfordres til at udarbejde et forslag til ændring af vedtægterne evt indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling. Inge beder Thomas om, at udarbejdet et forslag til vedtægtsændringer.inge følger op. (Fortsætter). 2. Salgsprocedurer Vi skal have opdateret dem, og printet dem ud og hængt op i glasburet, og på hjemmesiden, så vi kan henvise til dem når folk skal sælge (Hinz). Rettes igennem og lægges ud hurtigst muligt på hjemmesiden. AUV laver udførlig vejledning i hvordan vi slår lejligheder op på hjemmesiden. Også salgsvejledning til bestyrelsen skal opdateres og deles på google dokumenter. Bestyrelsen skal kommentere indenfor en uge. Asbjørn lægger dem op. ULTIMO JUNI sendes også til GRUBBE, og hænges op i glasbur ASBJØRN. Enver følger op på sagen.(fortsætter) 3. Oversigtspapir med ansvarsfordeling mellem andelshaver og foreningen(sha) fremlægger papiret, kommentarer modtages. Bestyrelsen læser forslaget igennem. Asbjørn skriver det ind I indflyttermappen og lægger det ud på hjemmesiden. Bestyrelsen kommenterer tilbage indenfor en uge. Asbjørn lægger den op ULTIMO JUNI sendes også til GRUBBE, og hænges op i glasbur ASBJØRN (Fortsætter) 4. Glarmesterbutikken (IJK). Der er ulovlige byggearbejder, svampeskader, ulovlige el og VVS installationer og manglende brandsikring i lokalet. Derfor har Bestyrelsen bevilget penge til istandsættelse. Der er lavet en lejekontrakt, som Thomas har fået lejerne til at skrive under. Den udlejes til Ejendomsmæglerfirmaet BoligOne, der overtager lejemålet pr. 1/8. (AFSLUTTET) 5. Ny gadelys over døre (EP) Reference er Rungstedgård. Eksisterende husnummerplade opsættes på døren øverst midt for. Igangsættes i maj og faktura modtages i juni Udskiftningen er i gang (AFSLUTTET) 6. Ny bundplantning (IKJ) Der henvises til punktet under viceværtpunktet. Beplantningen følges op i efteråret (FORTSÆTTER) 7. Borebiller, fugt i bjælker, råd i kældergulv (IJK).Vi undersøger om forsikringsselskabet vil dække og har administrator ind over Inge følger den og følger den op. (Fortsætter)

6 8. Vandskade (IKJ). Lukket punkt. 9. Skilt Pizza. Der er opsat skilt uden tilladelse fra bestyrelsen. Facaden skal males i samme grønne farve som de øvrige lejere. Det skal males ordentligt. Bestyrelsens samtykke skal foreligge. Det store firkantede skilt skal fjernes. Inge skriver til ham. Vi stiller ikke krav om at der skal males med tavlekridt på siderne. (Afsluttet) 10. Nye bestyrelsesmedlemmer. Hvordan ser fremtiden ud for bestyrelsesmedlemmer. Hvem stopper: Sara stopper til oktober. Signe flytter i løbet af sommeren, har købt lejlighed. Asbjørn stopper evt. til næste generalforsamling. Maria bliver. Alternative opslag op til generalforsamlingen, kampvalgsplakater. Måske 5 medlemmer ville være optimalt, Inge bliver måske. Fortsætter 11. Maling af gadedøre Det skal undersøges om Københavns kommune har regler for hvilken farve vi må male. Derefter skal det sættes I gang og føres ind som en post i det nye budget. Inge skriver til KK og Enver indhenter tilbud, der skal være en overslagspris til budgetmødet den 23. august. Fortsætter 12. Understrygning af taget. Skal tages med på budgetmødet. Inge tjekker vedligeholdelsesrapporten om der er et overslag på hvad det koster. Vi arbejder på at få et beløb vi kan bruge til budgetmødet. Fortsætter. H: Punkter til generalforsamlingen: 1. Gennemgå budget snart, så det er klar med ønsker til næste generalforsamling. 2. Vinduer, vedligehold af. Enver spørger maler om de trænger og om vi skal afsætte penge til det I budgettet. 3. Vedtægtsændringer til kommende generalforsamling. 4. Gennemgang af lovligheden af diverse installationer hos erhvervslejemålene. 5. Lofts- og kælderrumsoprydning, samt registrering/nummerering. Vi beder Martin at stå for registrering/nummerering af lofts- og kælderrummene i forbindelse med oprydningen. 6. Vi skal lave et nyt velovervejet forslag om forældrekøb til den næste generalforsamling. 7. Tilbud fra Altanfirma til den næste generalforsamling. Vi har besluttet os for ikke at tage dette punkt i år, da der er andre store og vigtigere projekter. Udskydes til Fortsætter.

7 8. yousee. Tilbud på forsyningsaftale med Kabel-tv (AUV) De kræver at vi binder os I 36 måneder tilgengæld får vi gratis installering. Det er et godt tilbud, men vi venter på generalforsamlingen for at finde ud af om der er interesse for et skift. Stand by indtil gereralforsamlingen! 9. Hvor holder vi generalforsamlingen den 13. Oktober? Inge spørger Vibeke om vi kan være på Blågårdsskolen igen, Sara undersøger Nørrebro parkløft (hvor vi var I gamle dage). Fortsætter.

8 Salgsoversigten IJK (4) SHA (2) MAM (4) AUV (5) SS (2) EP (3) RH (4) SK 22, 2. tv. HPFI relæ skal installeres. Solgt. Afventer nøgler og småting. SK 16, 3. th. Ejendomsmægler ( ) er nedsat til kr. fortsætter BP 7, st. tv. BA 31, 2. tv. Nyt salg ÅG 138, 1. th. Solgt. Afsluttet, til arkiv. BA 29, 1. tv. (Fremvist ) BA 31, 1. tv. (Fremvist ) (SHA inhabil) BA 33, 2. tv. (Fremvist ) Ejendomsmægler BA 25, 1. th. (Fremvist ) Ejendomsmægler ÅG 136, 3.th. (Nyt salg) ÅG 138, 2. sal. Solgt. SK 22, 1. tv. Fremlejet indtil d BP 3, 1. sal BP 1, 1. th. (Fremvist ) er sat til salg hos en mægler. BP 1, 2. tv. Er sat til salg hos en mægler af andelshaver. BP 5, 2. tv. Solgt. ÅG 142, 4. sal. Til salg hos mægler. BA 25, st. th.. Er sat til salg hos mægler. BP 3, 2. tv. Er sat til salg Er fremvist. BA th. (Nyt salg) SK 16, 4. tv.. Er fremvist. Tidligere lejelejlighed - sættes til salg af A/B - salgspris vurdering er bestilt hos to mæglere. ÅG 144, 3. tv. (AUV inhabil) Solgt. Til arkivering ÅG 144, 2. th. Lejebolig - sat til salg hos mægleraf A/B ÅG 136, 2. th. (Nyt salg) sat ned til Mødet afsluttet kl.: 21

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: Christoffer 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Michael (MNN) 4. Fraværende: Julie (suppleant) og Maria (suppleant) 5. Godkendelse af referater

Læs mere

2. Vagtperioder: Uge 7 og 8 Rudolf, uge 9 og 10 Karen, uge 11 og 12 Maria, uge 13 og 14 Inge, uge 15 og 16, Enver og uge 17 og 18 Rudolf.

2. Vagtperioder: Uge 7 og 8 Rudolf, uge 9 og 10 Karen, uge 11 og 12 Maria, uge 13 og 14 Inge, uge 15 og 16, Enver og uge 17 og 18 Rudolf. Referat bestyrelsesmøde den 7. februar 2011 kl. 18.30 netudgave Dirigent: Enver Referent: Inge Til stede: Martin ( under punkterne til og fra viceværten), Maria, Enver, Rudolf og Inge 1. Formalia: a. Nye

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: CH 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Michael (MNN), Enver (EP) 4. Fraværende: Maria (suppleant) og Julie (suppleant) Næste bestyrelsesmøde: 1. Mandag den

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 2. september 2013 kl. 18.00

Referat til bestyrelsesmøde den 2. september 2013 kl. 18.00 Formalia: 1. Dirigent: Enver 2. Referent: Maria 3. Til stede: Lars (LK) (via telefonforbindelse), Christoffer (CH), Enver (EP), Maria (suppleant) 4. Fraværende: Michael (MNN) og Julie (suppleant) Næste

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 4. november 2013, 18:00 København N Formalia Til stede: Fraværende: Dirigent: Referent: Lars Kristoffersen (LK), Michael Nielsen (MN), Christoffer Halken (CH), Julie Hansen (JH)

Læs mere

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter)

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter) 1 Referat til bestyrelsesmøde den 29. oktober 2012 kl. 18.00 Indhold 1. Formalia:... 1 2. Næste bestyrelsesmøde:... 1 3. Vagtperioder:... 1 4. Nye sager:... 2 5. Vicevært (ML):... 2 6. Økonomi:... 2 7.

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 10. marts 2014, 18:00 København N. Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA)

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 10. marts 2014, 18:00 København N. Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA) REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 10. marts 2014, 18:00 København N Formalia Til stede: Fraværende: Dirigent: Referent: Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA) LK SA Vicevært 1. Etablering

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N Formalia Til stede: Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA) Fraværende: Dirigent: LK Referent: CH Vicevært 1. Vaskemaskiner.

Læs mere

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej.

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej. Bestyrelsesmøde den 8. december 2014 Til stede var: Mads Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Lone og Tommy. Meddelelser fra formanden. Lidt nyt fra Altan DK. Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013

Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Peter Grass (PG), Charlotte Blunch (CB), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Rie Kornum

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 07.10.2013

Referat af bestyrelsesmødet den 07.10.2013 Referat af bestyrelsesmødet den 07.10.2013 Til stede:, Bruno, Anders, Rik, Peter, Mikkel, Heidi Afbud: rene, max 1 Meddelelser.: 2 Post: Breve/mail Dato Fra Indhold Hvad gør vi? 30.09.13 datea restancer

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 11. april 2011, kl. 19 00 Islands Brygges Kulturhus I alt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012

Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012 Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Rie Kornum (RK), Tune Øst-Jacobsen (TØ)

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-04-08, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44 2011-03-01, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-03-07 Kl. 20:44 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde 2015.03.09 kl. 19:00 22:15

Bestyrelsesmøde 2015.03.09 kl. 19:00 22:15 Bestyrelsesmøde 2015.03.09 kl. 19:00 22:15 Indkaldte er: Bestyrelsesmedlem Maj, Morten, Louise, Mette, Lene og Franz. Suppleanter James, Michael og Mikkel Administrator Christian Formand Brian Afbud: James

Læs mere

A/B Griffenfeldsgade 37-39

A/B Griffenfeldsgade 37-39 A/B Griffenfeldsgade 37-39 Marts 2014 Bestyrelsens beretning for 2013 Fakta om foreningen A/B Griffenfeldsgade 37-39 har eksisteret siden 1980. Ved udgangen af 2013 havde foreningen: 108 Andelsboliger

Læs mere

Offentligt referat nr. 7 Bestyrelsesmøde den 11. september 2012

Offentligt referat nr. 7 Bestyrelsesmøde den 11. september 2012 Offentligt referat nr. 7 Bestyrelsesmøde den 11. september 2012 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Rie Kornum (RK), Peter Grass (PG),

Læs mere

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL.

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M. FL. Velkommen til andelsboligforeningen Ågade 136 m.fl. Tillykke med den nye bolig. Vi håber, at du/i bliver lige så glade for at

Læs mere

Sidst ændret: 2011-04-19 Kl. 17:55

Sidst ændret: 2011-04-19 Kl. 17:55 2011-04-11, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-04-19 Kl. 17:55 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat):

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Formandens beretning Først vil jeg byde jer alle sammen velkommen til vores årlige generalforsamling, og vi håber at

Læs mere