SEPTEMBER NR. 9 I S S N TEMANUMMER. Fremtidens forsikring og ønsker til Christiansborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEPTEMBER 2015 - NR. 9 I S S N 2246-7378 TEMANUMMER. Fremtidens forsikring og ønsker til Christiansborg"

Transkript

1 NU SEPTEMBER NR. 9 I S S N TEMANUMMER Fremtidens forsikring og ønsker til Christiansborg

2 Mariane Dissing, adm. dir. FA Mødet med virkeligheden På FA s uddannelsespolitiske konference i sidste uge kunne en af repræsentanterne fra uddannelsessektoren berette, at en sjællandsk uddannelsesinstitution for nylig havde sendt nogle af sine undervisere i erhvervspraktik. Efter en uge vendte underviserne noget overraskede hjem og gik straks i gang med en gennemgribende revision af deres uddannelsesplaner. Nu er historien måske en anelse mere nuanceret end som så, men den illustrerer meget fint vigtigheden af, at erhvervslivet og undervisningssektoren er i tæt dialog. Finanssektoren beskæftiger nu over medarbejdere med lange videregående uddannelser, og der bliver flere af dem i de kommende år. Derfor er det af stigende betydning, at de kommende dimittender har modtaget uddannelser, der matcher de kompetencer, som de finansielle virksomheder efterlyser. FA har en ønskeliste på det uddannelsespolitiske område til den nye regering og Folketingets partier. Listen efterlader ingen tvivl om FA s generelle ønske om at koble alle uddannelser fra folkeskole til universitet tættere til arbejdsmarkedet og virksomhederne. Og så skal sammenhængen i uddannelserne styrkes, ikke mindst mellem de private uddannelser og det offentlige uddannelsessystem. Uddannelsesministeren og undervisningsministeren har for nyligt bekendtgjort, at hele uddannelsesområdet skal spare to procent årligt fra FA støtter gerne besparelser på de offentlige udgifter, så længe de sker med omtanke, og hvis de giver uddannelsesinstitutionerne det nødvendige incitament til at spare. Her foreslår FA konkret en reform af det nuværende taxametersystem, så uddannelsesstederne i højere grad bliver belønnet for at øge kvaliteten i uddannelserne og prioritere de uddannelser, hvor der er lav ledighed blandt dimittenderne. Til gavn for statens finanser, uddannelsesinstitutionerne, de studerende og virksomhederne. Mariane Dissing Adm. direktør 2

3 FA N U SE PTE M B E R 2015 En guidet tur rundt i fremtidens forsikring Ny teknologi og ny adfærd hos kunderne vil i løbet af få år udfordre forsikringsbranchen og dens medarbejdere. FA og DFL tog første skridt på en ny rejse ind i fremtiden Den nuværende overenskomst har alene fokus mod medarbejderne. I fremtiden skal vi også tænke virksomhedernes mål og formål ind i overenskomsterne. Der skal fokus på vores kunder og på fleksibilitet til at betjene kunderne, som de ønsker. Det gælder i forhold til tid, sted og form. Det kan man kalde et klart standpunkt, som kan diskuteres, og det blev det faktisk også, da godt 40 repræsentanter fra FA og FA s medlemsvirksomheder samt fra Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening, DFL, mødtes 4. september til et såkaldt inspirationsseminar. Tænk ud af boksen Formålet med seminaret var at inspirere deltagerne til at tænke ud af boksen i forhold til forsikringsbranchen, dens kunder og medarbejdere. Og succeskriteriet var klart: Deltagerne skulle efter dagen have en fælles fornemmelse af, hvordan fremtidens forsikringsbranche kommer til at se ud. Hvilke trends og udviklinger, bliver de vigtigste. Bag seminaret ligger også et ønske om, at Inspirationsseminaret gav deltagerne tid og rum til at tænke højt 3

4 Specialisterne kommer. En særlig fremtidsapp ledte deltagene gennem dagen kan sagtens FA og DFL tager hul på en længere diskussion om, hvorvidt det er muligt at modernisere de nuværende overenskomster, så de i højere grad tilgodeser virksomhedernes og medarbejdernes behov i den fremtid, der venter. Men først og fremmest var anledningen til seminaret at skabe tid og rum til at tænke højt, hvilket FA s formand, Torben Laustsen også slog til lyd for, da han bød velkommen. Jeg håber, vi går ind til seminaret med et åbent sind, at vi er åbne over for nye ideer og overfor fremtidens muligheder. Dagen i dag er i modsætning til overenskomstforhandlingerne en særlig anledning, hvor vi har lov til at tænke højt uden at bordet fanger, betonede Torben Laustsen. Den kronede fremtid Seminaret blev ledet af partner Liselotte Lyngsø fra FutureNavigator, og til beroligelse for de deltagere, der kunne tænkes at være nervøse for fremtiden, erklærede hun indledningsvis, at Forsikringsbranchen går en kronet fremtid i møde. Ganske vist betyder udviklingen af ny teknologi, at det bliver nemmere at forebygge skader og kriminalitet. Eksempelvis er ny teknologi på vej ind i biler med ekspresfart. Det mindsker risikoen for uheld, og i nær fremtid er flere og flere biler førerløse, hvilket også åbner helt nye perspektiver. Men det betyder ikke nødvendigvis, at forsikringsselskabernes marked bliver mindre, det bliver snarere anderledes, forudså Liselotte Lyngsø. Der vil fortsat være mange og nye forretningsområder, hvor der skal skabes tryghed mellem mennesker. Og så tror jeg, at de etiske spørgsmål kommer til at udgøre de helt store dilemmaer, sagde Liselotte Lyngsø. 4

5 Fra ord til action Det var nu ikke så meget etiske dilemmaer, der kom til at udfordre deltagerne. Det var i højere grad deres evne til at forholde sig til fremtiden og at se, hvilke muligheder ny teknologi, nye behov og ny adfærd hos kunderne åbner for forsikringsbranchen. Deltagerne blev guidet rundt i fremtiden og blev tvunget til at forholde sig til, hvilke tendenser, branchen selv kan påvirke og udnytte. Spørgsmålene og dilemmaerne var mange undervejs. Hvordan vil den ny teknologi udvikle sig, og hvad vil den betyde for de menneskelige relationer? Vil vores fællesskaber ændre sig, og vil vi fx være mindre sammen? Og hvad sker der med vores boligformer? Hvordan udvikler demografien, altså befolkningens sammensætning sig? Vil vi se nye uddannelser, og vil de unges karriere forløbe anderledes end de karriereveje, som vi kender i dag? Deltagerne blev sendt på minikursus i at udforske fremtiden, og de blev i høj grad tvunget til at spekulere over, hvad ændringerne kommer til at betyde for forsikringsbranchen, medarbejdernes opgaver og arbejdsliv. Vi går fra at være forbrugere til i højere grad at være investorer. Det vil sige, at vi i fremtiden køber færre, men dyrere forbrugsgoder, og når vi ikke bruger dem, lejer vi dem ud. Og de goder, vi ikke selv ejer, lejer vi af andre. Det bliver i høj grad privat drevet, fordi hvis det er offentligt, gider vi ikke den nye økonomi bliver en tillidsøkonomi. Det må alt andet lige få en betydning for forsikringsbranchen, lød påstanden fra Liselotte Lyngsø. De første fælles skridt Det var nærmest en historisk begivenhed, da arbejdsgiverne og lønmodtagerne i forsikringsbranchen mødtes 4. september til inspirationsseminar, bemærkede forsikringsfunktionærernes formand, Charlotte Haugaard, da hun bød velkommen til seminaret. Men måske er det ikke sidste gang. I hvert fald har FA og DFL et fælles ønske om at fortsætte dialogen for at styrke den fælles forståelse for, hvad fremtiden bringer for virksomheder og medarbejdere i forsikringsbranchen. Den fælles forståelse kan i givet fald føre til en mere konkret drøftelse af en modernisering af overenskomsten på området. FA gennemførte sammen med Finansforbundet et tilsvarende seminar i foråret. Efter seminaret har parterne planlagt at holde workshops, der skal belyse de nuværende rammer for overenskomsten, og som skal se på mulighederne for at opstille en fælles vision om indholdet i fremtidens overenskomst. Hvis der er enighed så langt, vil parterne herefter arbejde med en række udvalgte temaer. Det forventes, at dette arbejde vil strække sig langt ind i

6 En af deltagerne, HR Chef, Lars Novrup, Forsikringsselskabet Danica, så tilbage på en god dag, og sendte en kraftig opfordring til at indstille sigtekornet på konkret handling. Vi kan i dag alle blive enige om de store linjer, og vi er også åbne overfor den fremtid, der kommer. Men hvis vi ikke tør tænke nyt og bevæge os i forhold til den virkelighed, der er på vej, sker der ikke noget. I min virksomhed har jeg 125 sider papir, der fortæller mig, hvordan vi skal arbejde. Der er behov for, at vi begynder på en blank side, sagde Lars Novrup. Netop ønsket om at sætte handling bag ordene bar DFL s landsformand, Charlotte Hougaard videre, da hun konkludere på seminarets indhold. Dagen i dag har åbnet vores mindset og vist, at vi har fælles udfordringer, og den svære øvelse er nu at omsætte tankerne til praksis. Men det glæder mig, at vi begynder ved et udgangspunkt, hvor forsikringsbranchen har en kronet fremtid, og jeg håber, at dagen i dag bliver første skridt på en lang fælles rejse. Og Torben Laustsen fulgte op: I min verden er det ikke vejen frem, at lønmodtagere og arbejdsgivere står på hver sin side. Vi skal sammen skabe et fælles fundament, og derfor er det vigtigt, at den inspiration, vi har givet hinanden i dag, bliver bragt ind i de sammenhænge, hvor vi færdes til daglig. På jagt efter fremtiden. Kan mit nye produkt til kunden tåle et virkelighedstjek? 6

7 Tendenser på vej Forud for inspirationsseminaret blev deltagerne bedt om at give deres bud på fremtidens trends inden for forsikring og arbejdsmarked. Hvilke tendenser vil være gamechangere, lød spørgsmålet. Her er et uddrag af de mange svar der kom. Tidsjonglering - Arbejdsliv og privatliv vil flyde sammen. De nuværende arbejdstidsregler passer ikke ind i den måde, som familier lever og arbejder på. Der er behov for en ny måde at tænke arbejdstid på. Specialisterne kommer - Teknologien vil fjerne meget arbejde. Kunderne vil blive selvbetjente og vores rolle som forsikringsansatte vil gå fra administration til specialistrådgivning, som vil kræve en ny type medarbejdere. Omgående påskønnelse - Sociale medier har lært os, at ros og påskønnelse og kritik ikke er noget, man venter på. Vi vil ikke længere vente på MUS eller evalueringsmøder for at få vores påskønnelse. Personlig rådgivning dør - Det bliver slut med at få en fagudlært assurandør hjem til en snak om pensionsordningen. Kunden kommer selv til at søge oplysninger om forsikringsudvikling på nettet. Fantastisk eller frustration. Teknologien vinder - Din mobiltelefon og bil vil være to uundværlige partnere for fremtidens forsikring. Du betaler, bestiller og anmelder skader på din forsikringsapp. Du kan også tage kontakt via computeren i din bil. Nemt og hurtigt, tak - Forsikringerne skal være gennemskuelige og enkle til konkurrencedygtige præmier og foregå digitalt. Enkel, effektiv og hurtig skadebehandling kræves. Dronepilot søges - Da et stigende antal kunder ønsker at gøre brug af vores droneordning både ved indtegning og risikovurdering og skadeopgørelse, søger vi erhvervscertificerede dronepiloter. Fra eje til leje Deleøkonomien tager form, og det betyder, at vi i fremtiden ikke har særlig mange ejendele. Det bliver kun personforsikringer, der bliver penge i, for vi har ikke brug for forsikringer af ting. Ny bilisme I løbet af de næste ti år vil skellet mellem privat bilisme og offentlig transport viskes ud. Der vil opstå en helt ny form for transport, som vil få stor betydning for måden, vi forsikrer os på. Skadesfrekvensen på bilparken vil falde dramatisk. Forsikringssnyd til livs I dag indrømmer hver fjerde forsikringssnyd. I fremtiden bliver det ikke muligt at snyde, fordi alt logges og monitoreres, og det gør, at branchen kommer til at se fuldstændig anderledes ud. Internet of Things Biler, huse, værdigenstande bliver digitale. Elektronik overvåger vandskader, styrer biler mv., og risikoen for skader bliver mindre. Traditionelle forsikringer vil derfor falde i pris. En ny type ældre Vi lever længere og er raske i længere tid. Vi vil se en ny type ældre, som ikke lever eller føler sig som gamle. De er online, leger med ny teknologi og holder sig fysisk og mentalt friske. Forsikringsplejehjemmet Fremtidens pensionister ønsker bedre velfærdsydelser, og derfor vil pensionsselskaberne tilbyde nye produkter. Kunderne vil betale for at kunne bo på nye plejehjem finansieret af pensionsselskaberne. 7

8 FA ønsker mere kvalitet i gymnasiet Adgangen til gymnasierne skal begrænses, uddannelsen skal styrkes, og undervisningen skal tættere på virkeligheden. Kvaliteten i undervisningen på gymnasierne skal styrkes væsentligt på flere områder, mener FA. I dag fortsætter næsten 75 procent af afgangseleverne i folkeskolen i gymnasiet, og det er efter FA s opfattelse for mange. Gymnasieuddannelserne er et springbræt til de videregående uddannelser. Men fremtidens arbejdsmarked har slet ikke brug for så mange akademikere. Desuden kan vi se, at næsten hver tiende af studenterne ikke videreuddanner sig, og at mange er nødt til at supplere deres gymnasieuddannelse for at få adgang til deres drømmestudie. Derfor mener vi, at færre skal lukkes ind i gymnasiet, og at det faglige niveau skal have et løft, siger adm. direktør Mariane Dissing, FA. FA foreslår derfor, at alle, der ønsker adgang til gymnasiet, skal have mindst 4 i dansk og matematik i grundskolen. Det vil betyde, at ca. ti procent af folkeskoleeleverne i stedet vil søge over i andre ungdomsuddannelser, der i højere grad matcher deres evner og behov. Erhvervsskolerne har allerede fået et løft gennem EUD-reformen og er blevet mere attraktive. Nu er det gymnasiernes tur. Et adgangskrav til gymnasierne vil både betyde, at færre gymnasieelever i fremtiden falder fra, og at det faglige niveau bliver løftet. Efter FA s opfattelse vil det give en bedre balance på arbejdsmarkedet, som på den ene side får nogle bedre uddannede medarbejdere - og på den anden siden også vil få adgang til flere faglærte. 8

9 Taxametersystemet er forældet Taxametersystemet trænger til et serviceeftersyn, vurderer FA. Som systemet er nu, belønner det læreanstalterne efter hvor mange studerende, de får gennem uddannelserne. Det gav god mening dengang, hvor det drejede sig om at få flere unge til at tage en uddannelse. Antallet af uddannelser og studerende er da også eksploderet, men samtidig er studieintensiteten og undervisningskvaliteten for lav og dimittendledigheden for høj. Derfor drejer det sig ikke længere om kvantitet, men om at øge kvaliteten og relevansen af de videregående uddannelser. Det skal taxametersystemet også bidrage til, og det gør det ikke i dag. Derfor har vi brug for et nyt taxametersystem, som i stedet belønner uddannelsesinstitutionerne for høj kvalitet i uddannelserne og lav dimittendledighed. Det vil give institutionerne et øget incitament til at fastlægge optaget og uddannelsernes indhold efter arbejdsmarkedets behov. Det vil være en langt bedre løsning end central dimensionering af optaget. Men også på gymnasierne er der brug for ændringer af taxametersystemet, mener FA. Der har i flere år ikke været nogen rationel grund til at fastholde forskellen i taxametertilskuddet til STX og de øvrige gymnasiale uddannelser, herunder HHX. FA opfordrer derfor, til at den forskel bliver udlignet, når regeringen alligevel skal i gang med et serviceeftersyn af hele taxametersystemet. 9

10 Studiefremdriftsreformen og retskravet skal blødes op De studerende skal have bedre muligheder for at prøve kræfter med arbejdsmarkedet undervejs i studierne Livet er for kort til evighedsstudier. Derfor er intentionerne bag studiefremdriftsreformen - der skal sikre, at de studerende kommer hurtigere gennem deres studie - gode nok. Men kravene er simpelthen blevet for stramme. Det er til skade for både de studerende og erhvervslivet, og derfor bør reformen blødes op, lyder anbefalingen fra FA. I dag tvinger reformen de studerende til at gennemføre deres studie på normeret tid. Det gør det svært for de studerende at opnå kendskab til arbejdsmarkedet og dets behov undervejs i studierne. Dermed modvirker reformen det udbredte ønske om, at universitetsuddannelserne skal tættere på den praktiske verden. Derfor foreslår FA, at reformen lempes, så det bliver fast standard, at de højere læreanstalter kan tillade studerende at gå ud over normeret tid i op til to år, hvis de ønsker at supplere deres studier med dokumenteret studierelevant arbejde eller praktikophold. Det vil også åbne mulighed for såkaldte erhvervskandidatuddannelser, hvor arbejde og studier kombineres sideløbende over fx fire år. Friere tøjler til universitetsbachelorerne Også universitetsbachelorerne skal have mere fleksible vilkår, mener FA. I dag har en universitetsbachelor kun retskrav på den tilhørende kandidatuddannelse, hvis han eller hun går i gang med det samme. Det afholder mange bachelorer fra at søge ud på arbejdsmarkedet af frygt for at blive afvist på kandidatuddannelsen senere. FA foreslår, at universitetsbachelorerne i fremtiden kan vælge et par år i job og samtidig bevare deres ret til kandidatuddannelsen. Det vil give flere bachelorer mod på at afprøve arbejdsmarkedet for at se, om deres uddannelse er tilstrækkelig, eller om de skal supplere med en kandidatuddannelse. Det vil sikre en mere effektiv udnyttelse af både uddannelsessystemet og uddannelsesressourcerne. Det vil også reducere den alt for høje dimittendledighed, vurderer FA. Kandidatuddannelserne vil nemlig i højere grad kunne komme til at afspejle arbejdsmarkedets behov, hvis de studerende forinden har stiftet grundigt bekendtskab med den praktiske virkelighed, de skal ud i som færdige kandidater. Her har vidensmedarbejdere ikke adgang De offentlige kasser er smækket i, når det gælder efteruddannelse af medarbejdere med videregående uddannelser. Den offentlige støtte er fuldt og helt koncentreret om at løfte ufaglærte og faglærte via voksen- og efteruddannelsessystemet. Ønsker virksomhederne at opkvalificere deres vidensmedarbejdere må enten de, eller medarbejderne, selv til lommerne. Det ønsker FA at gøre op med. Offentlig støtte bør også tilgodese efteruddannelse af vidensmedarbejdere, som spiller en stadig større strategisk rolle i erhvervslivet. Det vil være et vigtigt bidrag til at styrke erhvervslivets konkurrenceevne, væksten og beskæftigelsen, mener FA. 10

11 Private uddannelser skal kortlægges og anerkendes Medarbejdernes kompetencer fra private uddannelser tæller ikke altid med, hvis de søger ind på en offentlig uddannelse. FA efterlyser ens vilkår og ønsker en kortlægning af de private uddannelser Samfundet, virksomhederne og lønmodtagerne spilder i dag megen tid og mange ressourcer, fordi der ikke er tilstrækkelig sammenhæng mellem de private uddannelser og det offentlige uddannelsessystem. Problemet er udbredt i mange brancher, og ikke mindst i den finansielle sektor. Hvis fx en bankuddannet medarbejder med tyve års anciennitet undervejs i sin karriere kun har videreuddannet sig på Finanssektorens Uddannelsescenter, har han eller hun formelt set alene sin tyve år gamle elevuddannelse at henvise til, hvis vedkommende vil søge job uden for branchen eller vil ind på en offentlig uddannelse. Det skyldes, at der ikke findes en offentlig anerkendelse af de kompetencer, som de private uddannelser giver. Problemet er blevet forstærket efter finanskrisen, hvor mange medarbejdere med korte uddannelser har måttet forlade sektoren. Det skaber også usikkerhed hos arbejdsgiverne i den finansielle sektor, hvis sådanne medarbejdere ønsker at videreuddanne sig inden for det offentlige uddannelsessystem. Det er nemlig uklart, hvor meget merit medarbejderne kan få for deres private uddannelser og dermed, hvad det koster i tid og penge for arbejdsgiveren af videreuddanne dem. I dag er det den enkelte offentlige uddannelsesinstitution, der fra gang til gang vurderer ansøgernes uddannelser og erfaringer, og der er store forskelle på, hvordan de private uddannelser bliver vurderet. Det skaber uklarhed, usikkerhed og spild af ressourcer. Derfor ønsker vi, at de private uddannelser og uddannelsesinstitutioner bliver vurderet efter de samme krav, som man stiller til de offentlige, så de kan anerkendes på lige fod, forklarer afdelingschef Lars Djernæs, FA. FA foreslår derfor, at en offentlig myndighed kortlægger de private uddannelser, vurderer dem i forhold til disse krav og samler resultaterne i en offentligt tilgængelig database over anerkendte private uddannelser. Det vil også bidrage til anerkendelsen af private uddannelser, at de private uddannelsesinstitutioner akkrediteres på linje med offentlige uddannelsesinstitutioner evt. i et parallelt akkrediteringssystem. Endelig er der brug for, at realkompetencevurdering og meritgivning foretages af en offentlig myndighed, hvor der i forvejen er stor viden om uddannelser, så der indføres en langt højere grad af standardisering og gennemsigtighed på dette område. Formålet er, at både virksomheder, medarbejdere og de offentlige uddannelsesinstitutioner dermed kan danne sig et langt klarere billede af, hvad medarbejderens/ansøgerens private uddannelser svarer til i det offentlige uddannelsessystem, og hvad de kan give af merit. 11

12 FA ønsker større åbenhed om helbred Der er et stort behov for at koordinere reglerne om beskyttelse mod diskrimination på grund af handicap med reglerne i helbredsoplysningsloven. Lige nu hænger det slet ikke sammen. Forskelsbehandlingsloven forbyder diskrimination på grund af blandt andet handicap. En arbejdsgiver har pligt til at tage hensyn til en medarbejders handicap, ved fx at indrette arbejdspladsen på en særlig måde, tilbyde deltidsansættelse eller stille særlige hjælpemidler til rådighed. Hvis arbejdsgiveren ikke gør det, kan han komme til at betale økonomisk for det. Og en arbejdsgiver må fx ikke afskedige en medarbejder på grund af dennes handicap. Gør arbejdsgiveren det, risikerer han at skulle betale en betydelig godtgørelse til medarbejderen. Og det kan være helt rimeligt, mener underdirektør Merete Preisler, forudsat at arbejdsgiveren har viden om medarbejderens handicap, og at dette handicap er den reelle grund til arbejdsgiverens ageren. Problemet er imidlertid, at mange arbejdsgivere ikke har kendskab til medarbejderens helbred eller et eventuelt handicap. Et handicap behøver jo ikke være synligt. Det kan være hjerteproblemer, psykiske problemer, medicinske sygdomme m.v. Efter lovgivningen har arbejdsgiveren heller ikke ret til at få noget at vide om det. Lønmodtageren har heller ikke pligt til at fortælle om det. Helbredsoplysningsloven bestemmer, at en arbejdsgiver ved ansættelse og under ansættelse alene må anmode om helbredsoplysninger (som) vil have væsentlig betydning for lønmodtagerens arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde. Merete Preisler: Det kræver ikke den store matematikprøve at indse, at reglerne giver problemer Lønmodtageren har efter loven en tilsvarende oplysningspligt men den gælder kun ved ansættelsen! Det betyder, at en lønmodtager, der under ansættelsesforholdet får konstateret et handicap, ikke har pligt til at oplyse arbejdsgiveren om det. Det kræver ikke den store matematikprøve at indse, at det må give problemer. Og det gør det - typisk hvis en medarbejder med et handicap, som arbejdsgiveren ikke har kendskab til, afskediges på grund af meget langt sygefravær, siger Merete Preisler. Det er i sagens natur ikke rimeligt hverken set fra den ene eller den anden side. Dansk lovgivning kan ikke på den ene side kræve, at arbejdsgiverne tager særlige hensyn til handicappede, og indfører strenge bevisog sanktionsregler og så på den anden side forbyde arbejdsgiveren at få indsigt i medarbejderens helbredsforhold. Helbredsoplysningsloven bør derfor ændres. Der er brug for en regel om, at lønmodtagerne har pligt til på alle tidspunkter under et ansættelsesforhold at informere arbejdsgiveren om helbredsforhold, som er relevante for ansættelsesforholdet generelt og ikke kun for lønmodtagerens arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde, siger underdirektør Merete Preisler, FA. 12

13 Ny regel sætter ældre lønmodtageres værdighed på spil Fra 1. januar 2016 kan arbejdsgivere og medarbejdere ikke længere indgå aftale om, at medarbejderen skal fratræde ved det fyldte 70. år og gældende aftaler bliver ugyldige. Der er fortsat brug for ældre medarbejdere, men de nye regler har nogle meget uheldige konsekvenser, anfører FA. Den bestemmelse blev afskaffet på et forkert grundlag, lyder den kontante vurdering fra underdirektør Merete Preisler i FA. Bestemmelsen findes i forskelsbehandlingsloven, som den tidligere regering ændrede kort før valget. Ændringen betød, at arbejdsgivere og medarbejdere ikke længere kan aftale en fratrædelsesalder på 70 år, og at de gældende aftaler herom bliver ugyldige. Det er, fordi en aldersbetinget fratrædelse på 70 år er aldersdiskrimination, mente den daværende regering, men det er bare ikke rigtigt, pointerer Merete Preisler. 70 års-aftalen har intet med diskrimination at gøre. Det har EU-Domstolen i flere sammenhænge bekræftet. Det er et stort problem, at ændringen forringer arbejdsgivernes og lønmodtagernes mulighed for at afslutte et arbejdsliv på værdig vis, mener Merete Preisler. Uden en automatisk fratrædelsesalder, er afskedigelse det eneste alternativ, når en arbejdsgiver har brug for at afslutte et ansættelsesforhold. Den situation er hverken en 70-årig lønmodtager eller en arbejdsgiver tjent med. Og naturligvis har vi da brug for mange 70-årige på arbejdsmarkedet, men der er jo intet der forhindrer en arbejdsgiver i at forlænge en 70 års aftale til fx 72 eller 75 år, siger Merete Preisler. Den nye lov tager i øvrigt ikke højde for de økonomiske konsekvenser af de nye tilstande. Det hænger sammen med, at funktionærlovens regler om ret til fratrædelsesgodtgørelse også er blevet ændret. Det betyder, at 70-årige funktionærer, der afskediges, har ret til en fratrædelsesgodtgørelse. Efter planen ophører 70 års-reglen pr. 1. januar Der er derfor behov for action fra regeringen nu, siger Merete Preisler. 13

14 Lønstatistik sammenligner æbler og pærer Den 1. januar i år blev lov om lige løn til mænd og kvinder ændret. Det betyder, at endnu flere virksomheder fra og med 2016 skal udarbejde kønsopdelte lønstatistikker, at statistikkerne skal vise lønforskelle for langt mindre grupper af medarbejdere, og at nogle lønforskelle i statistikkerne er for usammenlignelige grupper af medarbejdere. Målet med loven var at kaste lys over eventuelle ligelønsproblemer på arbejdsmarkedet, men de nye regler kan i mange tilfælde føre til misvisende resultater. Derfor foreslår FA allerede nu at ændre de nye regler. Det væsentligste problem i den nye statistik er, at den viser lønforskelle for jobfunktioner, der ikke kan sammenlignes. Det vil sige, at de resultater, der kommer frem, i endnu mindre grad end tidligere viser, om der er ligeløn eller ej i virksomheden. Efter de gamle regler var det desuden kun virksomheder med over 35 medarbejdere, der skulle indberette efter køn til lønstatistikken, men efter ændringen af loven, er virksomheder med ned til 10 medarbejdere også omfattet. Men jo mindre en virksomhed er, jo større sandsynlighed er der for, at statistikken kun indeholder oplysninger for grupper, der ikke kan sammenlignes. FA foreslår derfor, at loven ændres, så statistikken kun viser tal for grupper, der kan sammenlignes. Reglerne for personalegoder bør forenkles Når en virksomhed indfører personalegoder, bliver de som regel godt modtaget af de fleste ansatte, men hos kollegerne i administrationen giver de ofte anledning til ekstra arbejde og flere grå hår. Merarbejdet opstår, fordi personalegoder efterhånden er blevet et kompliceret og tidskrævende byrde for en arbejdsgiver, når goderne skal indberettes til Skat. Især store virksomheder er nødt til at oprette særlige administrative procedurer, som også skal understøttes af it-systemer for at virksomheden kan opfylde de indviklede regler og indberetningspligter. Området er især kompliceret, fordi der er forskellige regler for de enkelte personalegoder, og der er forskellige bagatelgrænser. Fx skal et jubilæumsgratiale indberettes som A-indkomst, mens blomster, vin og chokolade er B-indkomst og kun skal indberettes, hvis værdien overstiger kr. Bespisning ved overarbejde er også B-indkomst, men skal ikke indberettes, hvis værdien er under kr. FA peger på, at der er stort behov for at rydde op i virksomhedernes administrative byrder. Oprydningen kan blandt andet ske ved at forenkle reglerne, så Skat i fremtiden opdeler området i færre personalegoder, anvender færre bagatelgrænser og færre vurderinger. Og så bør området i højere grad understøttes af digitale løsninger. 14

15 NYT FRA FA Ændringer i medlemskredsen Udmeldelser: DiBa Bank A/S pr. 30. Juni 2015 fusioneret med Sydbank Hals Sparekasse pr. 31. Juli 2015 fusioneret med Sparekassen Vendsyssel Pr. 1. september 2015 har FA 182 medlemsvirksomheder Navneændring Skandinavisk Data Center A/S til SDC A/S 15

16 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX

Nye veje og høje mål

Nye veje og høje mål læring Studerende undervisere uddannelsesledere arbejdsmarked bestyrelser samfund institutionsledere Folketinget regering Nye veje og høje mål Kvalitetsudvalgets samlede forslag til reform af de videregående

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Vækst, velstand og velfærd. Flere i arbejde øger væksten. Dagspengesystemet skal moderniseres. Lønsystemet er forældet

Vækst, velstand og velfærd. Flere i arbejde øger væksten. Dagspengesystemet skal moderniseres. Lønsystemet er forældet Vækst, velstand og velfærd Nu er det tiden til reelle reformer på arbejdsmarkedet s 2 Dagspengesystemet skal moderniseres Fokus på kortere ledighedsperioder og beskæftigelse s 4 Flere i arbejde øger væksten

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Forsikring. Tema. Det digitale liv. Arbejdsmiljø. Kompetencer. Uddannelse. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Tema. Det digitale liv. Arbejdsmiljø. Kompetencer. Uddannelse. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Nr. 6 - Oktober 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Det digitale liv Medlemmernes digitale verden Kompetencer Et fag i udvikling Arbejdsmiljø Digital drøm eller

Læs mere

KRAV TIL OK 13 DM - FAGLIGT NYT INDHOLD DET ER TID TIL AT HOLDE KLUBMØDER OG TIL AT INDSENDE FORSLAG TIL OVERENSKOMSTKRAV

KRAV TIL OK 13 DM - FAGLIGT NYT INDHOLD DET ER TID TIL AT HOLDE KLUBMØDER OG TIL AT INDSENDE FORSLAG TIL OVERENSKOMSTKRAV DM - FAGLIGT NYT T I L D M S T I L L I D S - O G A R B E J D S M I L J Ø R E P R Æ S E N T A N T E R D E C E M B E R 2 0 1 1 KRAV TIL OK 13 AF ANNA DALSGAARD, ADA@DM.DK DET ER TID TIL AT HOLDE KLUBMØDER

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed NU MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER Mangfoldighed Mariane Dissing, adm. dir. FA Når variation skaber glæde Rigtig mange af FA s medlemmer arbejder hver dag med at fremme ligestillingen

Læs mere

HÅNDBOG FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER

HÅNDBOG FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER HÅNDBOG FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER 8 veje til uddannelse Industrigruppen 3F Industrigruppen Ansvarlig forhandlingssekretær: Pia Maul Andersen, tlf. 88 92 04 17, mail: pia.andersen@3f.dk Uddannelseskonsulent:

Læs mere

FORSIKRING. DFL i udvikling. Vi skal følge udviklingen i sektoren og i jobbene. Fokus på ligebehandling side 14-17

FORSIKRING. DFL i udvikling. Vi skal følge udviklingen i sektoren og i jobbene. Fokus på ligebehandling side 14-17 Nr. 3 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Vi skal følge udviklingen i sektoren og i jobbene DFL i udvikling [ TEMA 4-13 ] Formandskabet: Værdier kommer fra hjertet [Side 6] De nye

Læs mere

Flere veje til ingeniørfaget

Flere veje til ingeniørfaget Til: Fra: Hovedbestyrelsen Uddannelsesudvalget Notat 22. januar 2013 Flere veje til ingeniørfaget Flere veje til ingeniørfaget 2 Forord 60 % af en ungdomsårgang skal ifølge regeringen i fremtiden have

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12 Nr. 3 - Maj 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Vejen til et direktørjob side 6 En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10 Det faglige system er også et karrierevalg

Læs mere

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer Guide til arbejdsgivere og mellemledere Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer - måske er det ikke så svært, som man skulle tro! Landskampagnen for afstigmatisering

Læs mere

2 elever. Støj. Personlighed skaber karriere. om karrieren. Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22. Støjproblemer i storrumskontorer

2 elever. Støj. Personlighed skaber karriere. om karrieren. Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22. Støjproblemer i storrumskontorer Julesjov vi har lidt godter og gode råd side 16-17 Personlighed skaber karriere Specialist, leder, taksator, elev: Vi ser på job og karriere Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22 Glædelig

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT AUGUST 2009 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS AUGUST

Læs mere

forskning social 3 / 2011 oktober Nyt fra SFI

forskning social 3 / 2011 oktober Nyt fra SFI Nyt fra SFI social 3 / 2011 oktober forskning 2 Social forskning 3 / 2011 indhold Kronikken 3 4 5 6 8 10 11 12 14 16 Guuuud, er du murer?! Ny undersøgelse om kvinder og lavtløn Kan skilsmisseforældre tvinges

Læs mere

En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder og mænd

En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder og mænd En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder og mænd Indholdsfortegnelse En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING 1 Debatmaterialet er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv 1610 København V tlf. 33 15 14 66 www.dfs.dk Materialet udgives som led i en proces om Fremtidens Folkeoplysning. Projektet

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

SOCIALRÅDGIVER PÅ TOPPOST

SOCIALRÅDGIVER PÅ TOPPOST 11 12. august 2010 SOCIALRÅDGIVER PÅ TOPPOST DS SÆTTER FINGERAFTRYK VIGTIG INDFLYDELSE PÅ BARNETS REFORM 6 AKADEMIKERE VINDER FREM SOCIALRÅDGIVERE KVALIFICERER PRAKSIS 16 LEDERE ER TILFREDSE MEN HAR STADIG

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere