Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret"

Transkript

1 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Even Christensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Godkendt 3 Budget 2015 Sag: BUDGET 2015 (1053) Driftsramme for budget 2015 skal udmeldes til menighedsrådene senest Stiftsbidrag Ind- og udlånsrenten Bov. Rettelser til regnskab 2012: Resultatdisponering 2012 Sag: Bov menighedsråd: udtalelse om revisionsprotokol regnskab 2012 (865) - Bov Sogn Provstiudvalget ønsker at fastholde kirkeskatteprocenten på 0,95 %. Driftsrammerne for kirkekasserne bliver den samme som i budget 2014, dog fremskrives lønudgifterne med fremskrivningsprocenten. De tilskud der blev bevilget til enkelte menighedsråd i budget 2014, medregnes ikke i driftsrammen for 2015 Skulle der være kirkekasser, der har behov eller ønsker ud over den udmeldte driftsramme, bedes dette noteret i budget Menighedsrådene bedes i budget 2015 udfylde rubrikkerne: "Målsætninger for hele valgperioden" og eventuelt "særlige indsatsområder" Rettelserne til regnskab 2012 vil blive godkendt sammen med revision af regnskab Der skal kigges på de frie midler i regnskabet Bov. Rettelser til regnskab 2012: Resultatdisponering 2012 Bov: Rettelser til regnskab Resultatdisponering 2012 Bov: Momsregulering Referat, Side: 1

2 Mødepunkt 5 Bov og Kollund kirkegårde. Projektbeskrivelse. Konsulentudtalelse. Finansiering Sag: Bov og Kollund kirkegårde. Helhedsplan. (1018) - Bov Sogn Medtaget fra sidste møde Bov og Kollund kirkegårde. Projektbeskrivelse. Konsulentudtalelse. Finansiering 6 Kliplev kirkegård. Træer m.m. Udtalelse fra menighedsrådet Sag: Kliplev kirkegård, træer (999) - Kliplev Sogn Menighedsrådets planer for træer m.m. Beslutning Provstiudvalget bifalder og godkender en helhedsløsning for kirkegården. Kirkegården budgetterer med underskud indtil 2016 og provstiudvalget gør opmærksom på, at kirkegården på længere sigt, bør hvile i sig selv økonomisk. Provstiudvalget forventer ikke, at der er brug for lån til omlægning af kirkegården, idet ændringer bør kunne laves for de frie midler i kirkekassen samt for midler budgetteret til ændring i Der er endvidere ikke anmodet om lån til kirkegårdsændringen på provstiets prioriteringsliste som hvert år opdateres på budgetsamrådet. Godkendt, at de ansøgte fældninger, styninger og nyplantninger udføres i henhold til menighedsrådets anmodning. Kliplev kirkegård. Udtalelse fra menighedsrådet Kliplev kirkegård - konsulentbesøg vedr. træer. Menighedsrådets indstilling afventes 7 Kliplev- træer. Brug af anlægsbeløb til styning af træer Sag: Kliplev kirkegård, træer (999) - Kliplev Sogn Renovering af kirkegårdsdige var budgetteret med kr i budget Der er kun brugt kr til projektet. Menighedsrådet anmoder om tilladelse til, at bruge de resterende kr (afsat til vedligeholdelse) til styning og fældning af træer. Godkendt, at Kliplev menighedsråd til styning af træer ved kirken, bruger overskydende midler afsat til diget, Kliplev- træer. Brug af anlægsbeløb til styning af træer 8 PUK 2013 årsregnskab Sag: PUK 2013 (844) Godkendt PUK 2013 årsregnskab Referat, Side: 2

3 Mødepunkt 9 Provstiets initiativfond. Retningslinier Sag: Initiativfond 2014 (1041) Indkommet ansøgning: fra Gospelroots til opførelse af nykomponeret påskemusical til opførelse for skoleelever og til brug ved påskegudstjenester Beslutning Medtages på PU møde d. 1. april. Ove Steriner udarbejder til næste PU møde forslag til retningslinier for Initiativfonden. Gospelroots. Ansøgning til nykomponeret påskemusical 10 Præstegården i Kliplev. Istandsættelse ved præsteskifte Sag: Kliplev præstegård. Bemærkninger til udflytningssyn (1038) - Kliplev Sogn Skitseprojekt og overslag for istandsættelse af Kliplev præstegård i forbindelse med præstskifte. Pris iht. overslag fra arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S kr inkl. moms. Overslaget godkendt. Menighedsrådet fremsender detaljeret projekt snarest Menighedsrådet kan søge provstiets 5 % pulje om midler til istandsættelsen, da der er tale om en uforudset udgift. Præstegården i Kliplev. Istandsættelse ved præsteskifte 11 Løjt. Ny trappe i kirkediget. Projektbeskrivelse og overslag Sag: Løjt kirke - trappe m.m.konsulentudtalelser (983) - Løjt Sogn Projektbeskrivelse udarbejdet af arkitekt Jørgen Hoeck. Pris iht. overslag inkl. moms kr (fraregnet asfaltbelægning). Principgodkendt. Videresendt til konsulenternes udtalelse. Der er tidligere godkendt lån på kr til istandsættelse af kirkedige og trappe. Løjt. Ny trappe i kirkediget. Projektbeskrivelse og overslag Referat, Side: 3

4 12 Bylderup: Klage over drift af engareal i strid med Naturbeskyttelseslovens 3 Sag: Bylderup: Klage over drift af engareal i strid med Naturbeskyttelseslovens 3 (1054) - Bylderup Sogn Bylderup: Klage over drift af engareal i strid med Naturbeskyttelseslovens 3 13 Genner kirke. Referat af byggemøde Sag: Genner kirke istandsættelse. (855) - Genner Sogn Genner kirke. Referat af byggemøde Hellevad: Kirkeistandsættelse - ansøgning om tilskud sendt til Kirkeministeriet Sag: Hellevad kirke borebiller (883) - Hellevad Sogn Hellevad: Kirkeistandsættelse - ansøgning om tilskud sendt til Kirkeministeriet Hellevad Kirke. PU anbefaler ansøgning om statstilskud Hellevad Kirke. Godkendelse af revideret projekt Hellevad kirke - tårnets vestside - afstivning murværk. Til PU vedr. lån Hellevad kirke - tårnets vestide - afstivning murværk. Svar fra arkitekt på konsulentudtalelse Referat, Side: 4

5 15 Holbøl kirkegård udvikling og træer. Kirkegårdskonsulentens udtalelse Sag: Holbøl kirkegård udvikling og træer. Kirkegårdskonsulentens udtalelse (1048) - Holbøl Sogn Holbøl kirkegård udvikling og træer. Kirkegårdskonsulentens udtalelse Holbøl kirkegård udvikling og træer. Ændringer skal godkendes af PU 16 Kliplev kirke - restaurering af kirkeinventar - indvendig kalkning. Videresendt til KM Sag: Kliplev kirke: Restaurering (964) - Kliplev Sogn Kliplev kirke - restaurering af kirkeinventar - indvendig kalkning. Videresendt til KM Kliplev ansøgning om midler til istandsættelse af kirke og historisk inventar. Sendt til HS 17 Kliplev: Anlægsoversigt til årsafslutning 2013.xls Sag: Kliplev: Anlægsoversigt til årsafslutning 2013.xls (1052) - Kliplev Sogn Kliplev: Anlægsoversigt til årsafslutning 2013.xls 18 Rise kirke - løse skiferplader på kirkens tårn Sag: Rise kirke løse skiferplader på kirkens tårn. Medtages på konsulentrunde i foråret (988) - Rise Sogn Rise kirke - løse skiferplader på kirkens tårn Rise vil gerne medtages på Konsulentrunde forår 2014 Referat, Side: 5

6 19 Uge kirkegård - ændringer. Kirkegårdskonsulentens udtalelse Sag: Uge kirkegård - ændringer. Kirkegårdskonsulentens udtalelse (1049) - Uge Sogn Uge kirkegård - ændringer. Kirkegårdskonsulentens udtalelse Uge kirkegård - ændringer. Ændringer skal godkendes af PU Referat, Side: 6

7 20 Lokalplaner Sag: Lokalplaner 2014 (1039) Lokalplan tillæg 41 - udvidelse af Løjt Fjernvarmeværk Lokalplan tillæg 41 - udvidelse af Løjt Fjernvarmeværk Lokalplan: Boligområde ved Bygmarken, Rødekro Lokalplan: Område mellem Gammelhavn og Mølleåen Lokalplan: Område til boligformål ved Bygmarken i Rødekro Lokalplan: Område ved Mølleåen Lokalplan: Området syd for Gammelhavn Lokalplan: RO-RO-leje ved Sønderjyllandskajen Lokalplan: Sommerhusudstykning ved Skarrev Lokalplan: Tillæg nr. 39 Sydhavn Lokalplan: Tillæg nr. 41 Udvidelse af Løjt Fjernvarmeværk Lokalplan: Udvidelse af Løjt Fjernvarmeværk Lokalplan: Centerområde ved Tøndervej og Langebro Referat, Side: 7

8 21 Ny energimærkning i Haderslev Stift skal først foretages i 2015 Sag: Energimærkning af provstiets ejendomme (1024) Ny energimærkning i Haderslev Stift skal først foretages i Provstesyn 2014 i Aabenraa provsti Sag: Provstesyn 2014 (1042) Aabenraa sogn har bedt om at få ændret datoerne for provstesyn Provstesyn 2014 i Aabenraa provsti 23 PU Adgangskode til budget og regnskabssystem Sag: Provstiudvalget diverse 2014 (1031) PU Adgangskode til budget og regnskabssystem 24 Eventuelt Intet Referat, Side: 8

9 25 Kommende PU møder Ordinære provstiudvalgsmøder finder sted på provstikontoret med mindre andet er nævnt. -Tirsdag d. 1. april Fredag d. 9. maj kl. 15,00 - lørdag d. 10. maj ca. kl.13. Møde på Fuglsangcentret. -Tirsdag d. 13. maj Tirsdag d. 3. juni Tirsdag d. 24. juni Fortrinsvis budgetmøde Juli måned: ingen PUmøder -Tirsdag d. 19. august Tirsdag d. 26. august 2014.kl. 19,00 - ca. 21,30. Budgetsamråd på Folkehjem -Tirsdag d. 2. september Endeligt budget 2015 vedtages -Tirsdag d. 7. oktober Tirsdag d. 4. november Onsdag den 5. november 2014 fra kl : fællesmøde for provstiudvalgsmedlemmerne i stiftet og stiftsrådet. -Tirsdag d. 2. december Efterfølgende julefrokost Referat, Side: 9

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Ove Steriner Rasmussen

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Ove Steriner Rasmussen Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Ove Steriner Rasmussen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Søren Hansen og Ib Krogh-Nielsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Jacob Lysemose deltog under punkt 3

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Jacob Lysemose deltog under punkt 3 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Jacob Lysemose deltog under punkt 3 Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater m.m

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 11. august 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende med afbud Anne Marie Laier

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 11. august 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende med afbud Anne Marie Laier Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. august 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud Anne Marie Laier Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

1 Godkendelse af endelige budgettet 2015 De indleverede budgetter for 2015 blev godkendt.

1 Godkendelse af endelige budgettet 2015 De indleverede budgetter for 2015 blev godkendt. Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 25. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af endelige budgettet 2015 De indleverede budgetter for 2015 blev godkendt.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 5% ansøgning eltavle til kirke + hjemmeberettelsessæt til præsten Sag: 5% ansøgning Vester Nebel

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Provstiudvalgsmedlem Holger Rasmussen anmodede om, at

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Afbud med anmeldt forfald: Ege Lau Frandsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Afbud med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Janne Melcher forlod mødet efter punkt 5. Punkt 4: Per Schleiter deltager

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde 2 Tilføjelser til dagsorden Nyt fra provstiet indsat

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Bent Peetz Peter Søndergaard Mødepunkt 1 Kasseeftersyn 2014

Læs mere

Folkekirkens økonomi

Folkekirkens økonomi Folkekirkens økonomi Program kl. 17.00 17.45 Folkekirkens overordnede økonomi kl. 17.45 18.15 Anlæg og drift i menighedsråd kl. 18.15 19.00 Spisning kl. 19.00 19.45 Budgetlægning og budgetstyring kl. 19.45

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Mødepunkter Indstilling 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft 2 Godkendelse af referat

Læs mere

Referat for Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet den 4. december 2014.

Referat for Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet den 4. december 2014. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Referat for Hillerød

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere