Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930."

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930. Tilstedeværende 8 stemmeberettigede andelshavere samt revisor Jørgen lund generalforsamlingen er beslutningsdygtig Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning 3) Forelæggelse og godkendelse af ~rsregnskab 4) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse 5) Eventuelt indkommende forslag 6) Valg af bestyrelse P~ valg: 7) Eventuelt. Peter Christiansen, Formand, modtager genvalg Thomas Molsbak, kasserer, modtager genvalg Der var ingen indkommende forslag. 1

2 NB Østrigsgården 1) Valg af dirigent: Rasmus Wilken Bestyrelsens beretning: Af Peter Christiansen (formand) Hvad er der sket siden sidst vi sad her. Renovering af hovedtrapperne er blevet færdig. Vi har haft 1 indbrud i foreningen (og 1 hos en andelshaver) l har fået en ny skydedør ned til kælderen. Vi har fået sat højvandslukkere i badeværelserne. Vi skal have en ny lejer. Arbejdsdag. Hjemmesiden. Skrald. Vaskeri. Gårdlaug -foreningen har en reprasentant i gårdlauget. Ekstraordinær generalforsamling Kontakt til bestyrelsen. Trapper Så blev trapperne endelig færdige - det har pyntet gevaldigt på dem og lad os nu passe godt på dem. Dvs. vi ved alle sammen hvordan de så ud da de blev meldt færdige til foreningen, lad os se om vi kan holde dem sådan. Prøv at undgå at lave hakker/mærker på væggene - det er os vores fælles ejendom - så pas på den. l den forbindelse, har vi i bestyrelsen diskuteret, om det ikke er rimeligt at lade andelshavere der flytter ind/ud eventuelle udgifter til reparationer på trapperne hvis der skulle ske skader? Indbrud Som de fleste nok har opdaget har vi haft endnu 1 indbrud på kontoret i foreningen, og et i serbiensgade 23 st. tv. De fik ingen ting, da vi ikke længere har penge liggende i kælderen, men de ødelagde jo en del - ærgerlige penge at skulle betale. På baggrund af mængden af indbrud, er vores forsikring steget markant kr. Vi har i bestyrelsen snakket om at sætte videooveågning op i nedgangene til kælderen, så vi kan se hvem der kommer og går. Vi er klar over at der skal skiltes med det, så alle er klar over at de bliver overvåget når de går ind. Men i den sidste ende er det vel en ok pris at betale hvis det kan afholde de i... fra at bryde ind hele tiden. 2

3 Vi skal have sat nye døre i gårde, mellemgangen ind til kælderen, og ind til bestyrelseslokalet- her bliver det nok en sikkerhedsdør. Ny Skydedør Som de fleste forhåbentlig har bemærket har vi fået en ny ned til kælderen. Den er ikke magen til den gamle, da snedkeren der har lavet den mente at det ville være pænere med noget der var mere lig vore gadedøre. Det synes vi rent faktisk er tilfældet - der udestår dog at få fjernet de mursten der stikker u inde bag døren og skrammer den - men det er jo en oplagt ting til en arbejdsweekend/arbejdsdag. Højvandslukkere Til de af jer der ikke ved hvad det er, er det en ventil der er monteret i vores afløb, der gør det muligt at sikre at vi ikke får kloark vand ind i kælderen næste gang vi får et voldsomt regnskyl. De er nu monterede i alle vores afløb i kælderen og vi skulle derfor være rimeligt sikrede -jeg er klar over at det kan betyde at vandet så løber ind hos nogen andre men så må de jo gøre det samme som os. Ny erhvervslejer. Vores lejer i den store forretning har sagt op og vi skal have fundet en ny lejer. Helst en med et lødigt erhverv;-) ellers er det let nok, jeg er bare ikke sikker på at foreningens beboere er interesserede i trafikken. Der arbejdes på sagen i bestyrelsen. Arbejdsdag Sat nye batterier i røgalarmer og rengjort køkkendøre, vaskeriet samt kælderen ordnet for bare at nævne nogle af de opgaver der blev udført. Klargjort til cykeloprydning. Det skal i samme forbindelse nævnes at arbejdsdagene også har et socialt islæt, altså vi kan lære hinanden bedre at kende - vi ejer trods alt et hus sammen, og er alle en del af en forening.. Hjemmesiden \IIMIW.Ostrigsgaarden.dk Omkring dokumentation i forbindelse med salg mm. skal de seneste versioner af husorden, regnskab, vedtægter og referater af generalforsamlinger selvfølgelig forefindes der. Bestyrelsen prøver så vidt muligt at sørge for at det rent faktisk er tilfældet med hjælp fra vores webmaster. Specielt hvad angår de nye regler for dokumentation i forbindelse med salg af andelslejligheder, vil disse dokumenter ligeledes komme til at ligge på hjemmesiden. 3

4 Skrald l gården Jeg ved det er et tilbagevendende punkt, og det er blevet bedre, men det er altså ikke i orden at sætte skrald ude i gården ved siden af affaldscontainerne da det tiltrækker rotter. Affaldssortering bliver mere og mere udbredt, vi kan dog ikke finde ud af at pap containeren er til pap hvorfor man i gårdlaugat har fjernet den fra vores ende af gården da folk anvendte den til dagrenovation. Bygningsaffald kan afleveres på Varmlandsgade Genbrugsstation Herjedalgade 2-4, 2300 København S, det er ganske gratis. Skraldebøtterne skal helst fyldes op, da vi betaler pr. tømning. Det er derfor fuldt bevidst at nogle af affaldscontainerne er vendt den gale vej. De kan vendes når de retvendte er fyldt, så vi fylder vores affaldscontainere op i stedet for at have 3 halvfulde containere. storskrald Det er rimeligt vigtigt at vi husker at vores rum til storskrald, kun bliver tømt gratis hvis vi overholder reglerne for brugen af det. DVS. man må ikke sætte bygningsaffald, gamle toiletter, håndvaske/stålvaske mm. derned. Der er blevet klaget over det. Glas Omkring glas, så ved jeg godt man skal genbruge det, men det er heller ikke iorden at stille flasker ved siden af glas containerne uanset om det er fordi de er fulde eller fordi man ikke vil larme, der er børn i gården, og vi skal helst ikke have alt for mange glasskår. Hvis det er fordi de er fulde, kan man enten smide i den normale dagrenovation eller gå ned til fakta. Vaskeri Brug tavlen Vi har et vaskeri (vaskemaskiner og tørretumblere) der er baseret på at man anvender sin vaskelås til at booke tider i, man booker hele vaskeriet (vaskemaskiner og tørretumblere) så brug låsen og fjern den efter brug. Det er meget irriterende at stå og vente og så kommer der ikke nogen når der er sat en lås på tavlen. Tiderne skal overholdes Det er vigtigt at vaske tiderne bliver overholdt, husk på at der bor andre andelshavere lige ovenover vaskeriets 2 rum. 4

5 Endvidere er der kun de 2 tørrerum, hvilket vil sige at dem der har en tendens til at anvende tørrerummene som et udvidet klædeskab, trækker nogle ret store veksler på de andre andelshavere. Husk at vaske reglerne er en del af husordenen i foreningen Brug jeres låse Brug jeres vaske låse i stedet for at chanæ vaske, det er irriterende når man skal vaske at der står en masse tøj nede i vaskeriet. Hent jeres tøj Når man er færdig med at bruge vaskeriet, skal det leveres tilbage i den stand man fandt det. Dvs. man skal flytte vogne og kurve tilbage til vaskeriet. Man skal hente sit tøj i vaskeriet når det er færdigt både i vaske maskiner og tørretumblere. Vaskeriet er ikke opmagasinering for de andelshavere der glemmer at de er i gang med at vaske. Tørrerum Tørrerummene er til rent tøj, dvs. brugt løbetøj, brugte håndkælder, telte oa. skal altså ikke hænges op i kælderen. Vaske regler Vaskemaskiner og tørretumblere må ikke benyttes udenfor vasketiderne, dvs. før klokken 0800 om morgene og efter klokken 2000 om (vaskemaskinerne) 2100(tørretumblere) om aftenen. Vasketiderne reserveres med en vaskelås på vasketavlen. Hvis vasken ikke er startet Y2 timer efter vasketidens start, fortaber man sin ret til vasketiden og den kan benyttes af en anden. Vaskekurvene må ikke fjernes fra vaske-/ tørrerum. Vaske låsen skal fjernes efter vasken. Hent dit vasketøj i vaskeriet når det er vasket l tørret færdigt. Da det er til gene for andre brugere. Undlad at sætte tøj ned i vaskeriet når der ikke er reserveret vasketid, det er til gene for andre brugere. Hvis maskinerne ikke virker: Så sæt en seddel på maskinen så de næste kan se det og smid en seddel ind til bestyrelsen på kontoret den kan blive repareret. Gårdia ug Nyemøbler s

6 Der bliver indkøbt nye havemøbler til gården, pas på dem de har været dyre. Det er ikke nogen god ide at trække sin gril helt hen til bordet så det står og sveder harpiks, det bliver de faktisk ødelagt af. Oprydning Det er vigtigt at alle rydder op efter sig selv i gården, altså man skal ikke lade ting stå og flyde i gården efter brug. Det gælder også for de der har børn, hvis børnene ikke selv gør det så må forældrene ordne det. Når man bor i A/B østrigsgården og eksempelvis har grillet, skal grillen sættes på plads i kælderen når den er kølet af og rengjort. Ekstraordinær generalforsamling Vi skal have en ekstraordinær generalforsamling da andelsboligloven er blevet ændret, ABF er ikke helt færdige med de nye standard vedtægter, så vi afventer at de er færdige så vi kan få revideret vores. Det er primært omkring salg og de nye regler der følger af disse ændringer. Kontakt til bestyrelsen Bestyrelsen kan kontaktes på flere måder til foreningens mailadresse Sedler, i foreningens postkasse Breve, til foreningen Telefon foreningen telefon privat - i yderste nødstilfælde - et sprunget vandrør Fælles for alle er at bestyrelsen arbejder frivilligt og ulønnet, dvs. vi sidder ikke og venter på at der kommer en mail og man kan derfor ikke forvente et svar med det samme. Omkring sedler og breve, så bliver de normalt behandlet så hurtigt som muligt. DVS. når der er nogen der opdager at de er kommet. Det vil normalt gælde for alle skriftlige henvendelser til foreningen. Men i værste fald vil henvendelser først blive behandlet på næstkommende bestyrelsesmøde. Jeg er klar over at man med diverse apps kan ordne det fra sin smartphone mm. men igen så gør vi arbejdet frivilligt og ulønnet. Telefonisk kontakt til bestyrelsen kan ske på foreningens telefon med nummer Der er en årsag til at bestyrelsesmedlemmerne ikke har deres privat telefonnumre i omløb, vi har rent faktisk et liv ved siden af foreningen. 6

7 Det var et vigtigt job, der skulle gøres Alle var sikre på, at Nogen ville gøre det. Enhver kunne have gjort det, men Ingen gjorde det. Nogen blev vred over det, fordi det var Alles job. Alle troede, at Enhver kunne tage sig af det, men Ingen indså, at Alle nægtede at gøre det. Det endte med, at Alle bebrejdede Nogen, da Ingen gjorde, hvad Enhver kunne have gjort Eksempler Skrald på trapperne Jord mm. Ryd op efter dig selv - din mor bor her ikke. Ryd op i værkstedet. Vis hensyn til de andre beboere på alle områder 2) Forelæggelse af regnskab Jørgen Lund( revisor): Godkendt enstemmigt 3) Forelæggelse af næste års buget Jørgen Lund(revisor): Godkendt enstemmigt 4) Evt. indkommende forslag: S) Valg af bestyrelse: Formand: Peter Christiansen Kasserer: Thomas Molsbak 1 medlem: Sune Karlsen 2 medlem: Betina Nielsen 1 suppleant: Rasmus Wilken 2 suppleant: Line Renner 7

8 6) Evt.: Afholdelse af arbejdsweekend overlades til bestyrelsen. Såfremt bestyrelsen finder årsag til at afholde arbejdsweekend vil en sådanne finde sted. Dette afhænger af hvorvidt der kommer forslag til arbejdsopgaver samt om der ytres ønske om noget socialt arengemant så som spisning bagefter. Der vil blive sat videoovervågning op ved indgangene til kælderen grundet de mange indbrud. 8

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbis

Andelsboligforeningen Lundbis ABF INFO for Andelsboligforeningen Lundbis (Lundbyesgade 7, 7 A og Bissensgade 18) 27/08 2007 Kære Andelshaver Velkommen i Andelsboligforeningen samt til et spændende boligområde midt i Århus. Foreningen

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GAARD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Til generalforsamlingen var der 26 andelshavere til stede ud af i alt 158,

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej.

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej. Bestyrelsesmøde den 8. december 2014 Til stede var: Mads Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Lone og Tommy. Meddelelser fra formanden. Lidt nyt fra Altan DK. Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet

Læs mere

Beboermappe - for E/F Bremensgade 30-34.

Beboermappe - for E/F Bremensgade 30-34. Beboermappe - for E/F Bremensgade 30-34. For at komme nogle af de spørgsmål I forkøbet, der altid dukker op I forbindelse med en indflytning og i hverdagen, har vi lavet denne beboermappe, hvori du finder

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 23. april 2014 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3-4.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 23. april 2014 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3-4. Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 23. april 2014 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3-4. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og administrators) beretning for

Læs mere

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat):

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Formandens beretning Først vil jeg byde jer alle sammen velkommen til vores årlige generalforsamling, og vi håber at

Læs mere

VELKOMMEN TIL E/F KONGENSGAVEVEJ 9 47

VELKOMMEN TIL E/F KONGENSGAVEVEJ 9 47 VELKOMMEN TIL E/F KONGENSGAVEVEJ 9 47 Det kan godt være svært at flytte ind et nyt sted, hvor man kan stå med mange praktiske problemer. Denne orientering skulle gerne hjælpe, så starten bliver nemmere,

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Husorden i ejerforeningen Kærhusene

Husorden i ejerforeningen Kærhusene Husorden Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Affald 2.1. Generelt 2.2. Brug af skralderum 2.3. Brug af storskraldsrum 3. Fællesarealernes renholdelse 3.1 Gårdanlæg 3.2 Grillning 4. Skilte 5. Vaskeri 6. Tørrerum

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Afd. 2. Indkaldelse til ORDINÆRT BEBOERMØDE. Onsdag den 29. april 2015 kl. 19.00. i selskabslokalet Bygholmen 22

Afd. 2. Indkaldelse til ORDINÆRT BEBOERMØDE. Onsdag den 29. april 2015 kl. 19.00. i selskabslokalet Bygholmen 22 Afd. 2 Indkaldelse til ORDINÆRT BEBOERMØDE Onsdag den 29. april 2015 kl. 19.00 i selskabslokalet Bygholmen 22 Velkommen til beboermøde Med håb om en god og saglig debat bydes du velkommen til beboermødet.

Læs mere

Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10

Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10 Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10 Andelsforeningen Dannebrogsgade 8-10 er oprettet i 2009. Foreningen består af 2 ejendomme med 19 boliger fordelt på to- og treværelseslejligheder,

Læs mere

DEAS REFERAT. ordinær generalforsamling. A/B Woltershus

DEAS REFERAT. ordinær generalforsamling. A/B Woltershus DEAS Frederiksberg, 24-04-2014 Kundenr. 7-102 Direkte tlf. +45 39 45 63 84 leg@deas.dk REFERAT A/B Woltershus ordinær generalforsamling Mødested: Kantinen hos Ordnung, Lergravsvej 53, 2300 København S

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Der var udsendt følgende dagsorden 1. Valg af dirigent A. Formandens beretning B. Forelæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Ejerforeningen Bryggervangen

Ejerforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter: Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej 60 Da

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING INDHOLDSFORTEGNELSE December 2014 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI 7A OMBYGNING 7B OMBYGNING 8 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 9 FALDSTAMMER 10 NØGLER 11 DØRTELEFON

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 11. april 2011, kl. 19 00 Islands Brygges Kulturhus I alt

Læs mere

Formandsberetning 2001

Formandsberetning 2001 Formandsberetning 2001 Året 2001 var et af de gode år. Vi blev ikke ramt af nogle store overraskelser (som ellers har ramt os de foregående år). Så enten er vi bare heldige, eller også er vi efterhånden

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere