Referat af ordinær generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling"

Transkript

1 E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 28. November 2009 Referat af ordinær generalforsamling År 2009 dato 23. November 2009, kl , A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær og ekstraordinær generalforsamling i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18A, 2500 Valby med følgende Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning. 2. Forelæggelse af årsregnskab samt stillingtagen til regnskabets godkendelse. 3. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om ændring af boligafgiften. 4. Forslag : a. Bidrag pligtarbejde forhøjes fra kr. 35 til kr. 40 pr. måned. b. Forslag fra Janick Markamp, Roskildevej 150, st. 54 modtaget af bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen og omhandler følgende: 1. Vaskeri: Manglende orden/renhold fra brugerne af maskiner! Sæbebeholdere ikke holdt rene disse fyldt med sorte alger som i værste fald er allergi og sygdomsfremkaldende!! Maskiner der bliver misbrugt, blandt andet tørretumbler har trods flere henvendelser til vicevært, selv har måttet reparere dørlåsen på denne efter den er blevet ødelagt af brugere af maskinen! Dette er IKKE acceptabelt da vi som andelshavere, ALLE KOLLEKTIVT HÆFTER for udgifter til reparation og renhold m.m. DER SKAL UDVISES MERE RESPEKT FOR VORES FÆLLES EJENDOM!! 2. Tilføjelse til husorden: Maskiner & renovering: Elektriske boremaskiner og lign. må kun benyttes i lejligheder til ophængning af billeder, gardiner og lignende i tidsrummet kl Der må under ingen omstændigheder foretages ovenstående om søndagen! Det samme gælder hamren og banken i vægge under renovering! Ovenstående gælder også vaskemaskiner og tørretumblere, hvis deres støjniveau chikanerer naboen/underboen. Musik: Side 1 af 6

2 Benyttelse af radio, fjernsyn, grammofon, båndoptager og musikinstrumenter m. m. skal ske med hensyntagen til naboerne. I de sene aftentimer skal der vise særligt hensyn og støjen skal dæmpes ned så andres nattero ikke forstyrres. I særlige tilfælde bør I sikre jer at naboerne er indforstået med støj efter kl Redegørelse: Der kræves belysning af, på hvilken GENERALFORSAMLING, BESTYRELSEN har godkendt inddragelsen af græsarealer til etablering af nye parkeringspladser ud for altaner ved Roskildevej 150 lejl. 50 og 52 uden foregående! 5. Valg bestyrelse. 6. Eventuelt. Forslag under dette punkt kan ikke sættes under afstemning. Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af det passerede, men alene et ekstrakt, der gengiver de væsentligste synspunkter og beslutninger. Ad dagsordenens pkt. 1. Bestyrelsens beretning. Da formanden Simon Lagrelius ikke var tilstede, bød Søren Bilde velkommen og foreslog Flemming Nymand Pedersen valgt som dirigent og referent. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling var fremsendt den 5. November Efter at indkaldelsen var udsendt, har bestyrelsen rettidigt modtaget forslagene jf. punkt 4b for oven. Forslagene blev uddelt til de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen. Dirigenten takkede for valget og konstaterede lovligt kald og varsel samt beslutningsdygtighed. Dirigenten konstaterede at der var 28/82 fremmødte heraf var 10 repræsenterede ved fuldmagt og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig på alle punkter. Herefter gik Søren Bilde direkte over til bestyrelsens beretning. Side 2 af 6

3 Bestyrelsens beretning: Søren omtalte følgende : Faldstammeprojektet kører efter planen. Der var klager fra et par medlemmer over at der ikke var opstillet badevogne under projektet da man ikke kunne bruge sit baderum. Det blev nævnt at foreningen kunne spare ca. kr. 1 million ved at en udvidelse af faldstammeprojektet inden det igangværende projekt var færdigt. Bestyrelsen vil arbejde videre med dette og indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i nærmeste fremtid. Hvis man ikke booker på vasketavlen vil det betyde at den næste i køen får vasketiden efter 5 minutter. Hjemmesiden med vaskeriet har været ude af drift og her skal man ringe til viceværten da han kan få det til at virke igen. Indtægterne på vaskeriet har været kr men udgifterne har været kr og dette skyldes reparationer på grund af bl.a. bh bøjler, hårbøjler, møtrikker mv. Sæbedispenser skal også renses efter brug og det anbefales at bruge flydende vaskemidler. Der har været problemer med at beboere parkerer på Ålholm tæppers parkeringspladser og dette har skabt klager og retssager vedrørende huslejen mv. Skrald skal sorteres og dette har viceværten nævnt tidligere. Byggeaffald skal man selv skaffe sig af med og er ikke viceværtarbejde. Hvis man dumper byggeaffald vil det udløse en afgift på kr Netto har vist interesse for et nyt hegn og vil betale 50% af regningen for dette arbejde. Der mangler navneskilte og nøgler til de nye postkasser og bestyrelsen vil lave nye navneskilte og omdele nøgler senere. En andelshaver savner reklame nej tak skilte til postkasserne. Der har været problemer med at de udvendige lamper ikke tænder når det bliver mørkt. Nu er der monteret et skumringsrelæ som skulle spare el. Beretningen blev herefter taget til efterretning. Ad dagsordenens pkt. 2. Forelæggelse af årsregnskab samt stillingtagen til regnskabets godkendelse Side 3 af 6

4 Flemming Nymand Pedersen gennemgik regnskabet. 4. regnskabsår (1.juli juni 2009) De samlede indtægter udgør kr hvoraf indtægter ved salg af 3 lejligheder udgør kr De samlede udgifter udgør kr hvor af renter på de nuværende lån udgør kr Det samlede underskud udgør herefter kr mod et budgetteret underskud på kr Af de samlede aktiver kr udgør ejendommens købspris plus tilgange kr De samlede passiver udgør kr hvoraf prioritetsgælden udgør kr og egenkapitalen kr Årsagen til at andelens værdi falder fra kr pr. m2 til henholdsvis kr. 8671,26 før hensættelser og kr. 8408,80 efter hensættelser til fremtidige renoveringer, blev forklaret med at valuarvurderingen er gået ned med 5 mio. og regulering af de indestående lån til dagsværdi udgør stort set resten. Efter et par spørgsmål blev der afstemt om regnskab og andelskronen. Regnskabet blev herefter godkendt.. Andelskronen blev vedtaget til kr ,80 pr. m2. Ad dagsordenens pkt. 3. Forelæggelse af drifts- og likviditets budget til godkendelse og beslutning om ændring af boligafgiften. Flemming Nymand Pedersen gennemgik BUDGETTET for der var sammenlignet med det netop vedtagne regnskab og sidste års budget. De samlede indtægter forventes at udgøre kr hvoraf salg af lejligheder udgør kr Der var indregnet almindelige prisstigninger i ejendomsudgifterne og administrationsudgifterne. Årets resultat forventes herefter at blive et overskud på kr før afdrag og et likviditetsoverskud på kr efter afdrag på gæld. Årsagen er at udgiften til renter på indestående lån går ned med ca. 1 mio. Et medlem spurgte om hvorfor indtægter og udgifter på det igangværende faldstammeprojekt ikke var indregnet i budgettet. Bestyrelsen besvarede med at man ikke kendte den endelige boligafgiftsstigning og at det først opkræves når arbejdet er afsluttet. Budgettet blev enstemmigt vedtaget. Side 4 af 6

5 Ad dagsordenens pkt. 4 Forslag Forslag 4 a. Bidrag pligtarbejde forhøjes fra kr. 35 til kr. 40 pr. måned Søren Bilde forklarer at beboerdags gebyret anvendes til beboerarbejde, møder, specielle opgaver og fælles arbejde på ejendommen. Hvis man møder op vil man få penge tilbage. Forslaget blev vedtaget enstemmigt og derfor forhøjes til kr. 40 pr måned fra Forslag 4b: Vaskeri, tilføjelse til husorden og redegørelse Dirigenten forklarer at punkt 1 og 3 kan der ikke stemmes om og henviser til at punkt 1 har Søren Bilde redegjort for under beretningen samt at punkt 3 behandles under eventuelt. Der er flere kommentarer til forslaget om tilføjelser til husorden. Bestyrelsen forklarer at der er en husorden som fungerer udmærket og at man skal sætte en seddel op når man skal renovere sin lejlighed eller holde en fest og tage hensyn til sine naboer. Der var en del modstand mod at man ikke må renovere sin lejlighed om søndagen. Efter afstemning blev forslaget nedstemt. Ad dagsordenens pkt 5. Valg af bestyrelse Simon Strøm Lagrelius, Michael Mlynek og Elin Erichsen er på valg og ønsker ikke genvalg. Mona Larsen, Janich Markamp og Casper Benfeldt stillede op til bestyrelsen og blev valgt. Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde og meddeler fordeling af posterne. Kim Kanstrup stillede op som suppleant og blev valgt. Bestyrelsen består herefter af følgende: navn Adresse Årstal Mona Larsen Roskildevej 150, bestyrelsen På valg i 2011 Side 5 af 6

6 Janich Markamp Roskildevej 150, st. 54 bestyrelsen På valg i 2011 Søren Bilde Ålholmvej th. bestyrelsen På valg i 2010 Heidi Hansen Roskildevej 152, bestyrelsen På valg i 2010 Casper Benfeldt Roskildevej 152, bestyrelsen På valg i 2011 Kim Kanstrup Roskildevej 150, st. 57 Suppleant På valg i 2010 Ad dagsordenens pkt. 7. Eventuelt Janich Markamp redegjorde for punkt 3 i forslaget til generalforsamling om etablering af to nye parkeringspladser i forbindelse med at Mathiesens overtagelse af erhvervslejemålet. Han havde ikke købt sin lejlighed såfremt at der blev etableret nye parkeringspladser ud for altanerne ved Roskildevej 150 lejlighed nr. 50 og 52. Dette har betydet mere støj og larm. Bestyrelsen forklarede at det var nødvendigt med ekstra parkeringspladser for at imødekomme den nye erhvervslejer samt Københavns Kommune. Kælderen til Mathiesens lejemål var ikke blevet godkendt af Københavns kommune og derfor måtte bestyrelsen gøre ovennævnte. Endvidere var der blevet etableret cykelstativ med overdækning da Mathiesen ikke ønskede at cykler skulle parkeres lige udenfor hans vinduer. Der havde også været problemer med Ålholm Tæppers parkeringspladser. Beboere havde parkeret på deres pladser. Et medlem roste bestyrelsen for den store indsats gennem året. Bestyrelsen vil give besked når nøgler til postkasser er leveret. Dirigenten hævede generalforsamlingen kl og takkede for god ro og orden. København, den Som dirigent: Flemming Nymand Pedersen Bestyrelsen: Søren Bilde Heidi Hansen Mona Larsen Janich Markamp Casper Benfeldt Side 6 af 6

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration NS Store Kongensgade 24B 1264 København K 16042013 744/cl l Referat af ordinær generalforsamling 9. april 2013, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35 NIELS E. VALDAL (H) VAGN OHLSEN (H) JESPER M. KOEFOED (H) BO VADT CHRISTENSEN (H) CHRISTOPHER T. HERMANN (L) CLAUDIA S. MATHIASEN (L) ØSTER ALLE 33 2100 KØBENHAVN Ø TLF 35 38 58 00 EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD E/F Tavastehus Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af generalforsamling

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 10. maj 2012 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2015 den 22. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere