EMIR: CLEARING AF DERIVATER - EN HELT NY VERDEN DDF'S NETVÆRK FOR INVESTMENT & SECURITIES LAW - 7. MAJ 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EMIR: CLEARING AF DERIVATER - EN HELT NY VERDEN DDF'S NETVÆRK FOR INVESTMENT & SECURITIES LAW - 7. MAJ 2014"

Transkript

1 K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK K Ø B E N H A V N Ø EMIR: CLEARING AF DERIVATER - EN HELT NY VERDEN DDF'S NETVÆRK FOR INVESTMENT & SECURITIES LAW - 7. MAJ 2014

2 PROGRAM Introduktion og overblik Risikoreduktionsteknikker Transaktionsindberetning Clearingforpligtelsen 2

3 INTRODUKTION OG OVERBLIK (1) FORPLIGTELSER Clearing Forpligtelse til at cleare standardiserede OTC-derivater gennem en CCP, godkendt eller anerkendt i EU Forpligtelse for ikke-finansielle virksomheder til at underrette ESMA og den kompetente myndighed, hvis virksomheden overstiger clearinggrænseværdi Risikoreduktion Forpligtelse til at iagttage risikoreduktionsteknikker for ikkeclearede OTC-derivater: Operationelle risikoreduktionsteknikker Daglig værdiansættelse Udveksling af sikkerhedsstillelse Kapitalkrav Indberetning Forpligtelse til at indberette derivataftaler til transaktionsregister ("TR"), registreret eller anerkendt i EU 3

4 INTRODUKTION OG OVERBLIK (2) OMFATTEDE DERIVATTRANSAKTIONER Indberetning Visse standardiserede OTCderivater Øvrige OTCderivater Børsnoterede derivater Clearing Risikoreduktion 4

5 INTRODUKTION OG OVERBLIK (3) REGULERING Forordning om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre "EMIR" Trådte formelt i kraft 16. august 2012, men størstedelen af bestemmelserne afventede vedtagelsen af tekniske standarder Tekniske standarder (TS'er) Diverse reguleringsmæssige TS'er Diverse gennemførelsesmæssige TS'er Ikrafttrædelse fra 15. marts 2013 og senere Nationale regler Kompetent myndighed, straffebestemmelser m.v. Nødvendige tilpasninger af andre regler 5

6 INTRODUKTION OG OVERBLIK (4) REGULERING (FORT.) Fortolkningsbidrag: Kommissionens FAQ ESMA guidelines og Q&As Informationskilder: ESMA's hjemmeside Kommissionens hjemmeside Finanstilsynets hjemmeside Udenlandske tilsyns hjemmesider ISDA's hjemmeside 6

7 INTRODUKTION OG OVERBLIK (5) IKRAFTTRÆDELSESDATOER Forpligtelser Ikrafttrædelse Virksomheder Føre en fortegnelse over derivater samt ændring heri 16. august 2012 Alle Risikostyringsprocedurer vedrørende sikkerhedsstillelse 16. august 2012 (FC'er) FC'er og NFC+'er 15. marts 2013 (NFC+'er) Udveksling af rettidig bekræftelse 15. marts 2013 Alle Daglig marking-to-market værdiansættelse 15. marts 2013 FC'er og NFC+'er Underretning om NFC+ status Fra 15. marts 2013 NFC'er Porteføljeafstemning og porteføljekomprimering 15. september 2013 Alle, dog afhængig af handelsomfang Procedurer og processer for bilæggelse af tvister 15. september 2013 Alle Indberetning af derivater (pånær indberetning af eksponeringer m.v. udskudt 180 dage) 12. februar 2014 Alle Clearing af OTC-derivater Nok fra primo 2015 FC'er og NFC+'er Margin-krav for ikke-clearede OTC-derivater Midlertidig udskudt FC'er og NFC+'er Kapitalkrav Midlertidig udskudt FC'er 7

8 RISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER (1) De overordnede risikoreduktionsteknikker (gælder alle parter i relation til ikke-clearede OTCderivater) Have passende procedurer til at måle, overvåge og reducere operationel risiko og modpartsrisiko Rettidig bekræftelse Porteføljeafstemning Porteføljekomprimering Bilæggelse af tvister For FC er og NFC+'er også Daglig marking-to-market værdiansættelse Krav til margin udveksling 8

9 RISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER (2) Endvidere men midlertidig udskudt For FC'er og NFC+'er: Krav til udveksling af sikkerhedsstillelse For FC'er: Kapitalkrav 9

10 TRANSAKTIONSINDBERETNING Alle derivathandler (ved indgåelse, ændring og ophævelse) + for FC'er og NFC+'er, også daglig indberetning af eksponering for transaktioner Gælder alle parter og CCP er Indberetning til transaktionsregister af Oplysninger om parterne ("modpartsdata") - 26 datafelter i alt (pr. indberetning) Oplysninger om transaktionen ("fælles data") - 59 datafelter i alt (pr. indberetning) Hvis en part indberetter for begge parter, skal oplysning om begge parter inkluderes Krav om backloading Indberetning til registrerede/anerkendte transaktionsregistre 10

11 CLEARINGFORPLIGTELSEN (1) Salg Køb Køber Modpart Køb CCP Salg Clearingmedlem Clearingmedlem Køb CCP Salg Kunde Clearingmedlem Clearingmedlem Køb CCP Salg Indirekte kunde Kunde Clearingmedlem Clearingmedlem 11

12 CLEARINGFORPLIGTELSEN (2) HVEM? Alle finansielle virksomheder Ikke-finansielle virksomheder, hvis derivatpositioner overstiger clearinggrænseværdi (kredit/aktie: EUR 1 mia. notionel bruttoværdi; rente/valuta/råvare: 3 mia. notionel bruttoværdi) Mulighed for Undtagelse for clearingforpligtelse for koncerninterne transaktioner (både FC'er og NFC+'er) Begrænset og midlertidig undtagelse for clearingforpligtelse for "pensionsordninger" Men stadig omfattet af indberetningspligt og risikoreduktionsteknikker (dog modificeret i relation til koncerninterne transaktioner 12

13 CLEARINGFORPLIGTELSEN (3) HVAD? Alle omfattede OTC-derivatkontrakter, som en omfattet virksomhed indgår med andre omfattede virksomheder HVORDAN? Som clearingmedlem af en relevant central clearingmodpart ("CCP") Som kunde ("client") hos et clearingmedlem, som giver mulighed for at cleare gennem en relevant CCP Ved at indgå et indirekte arrangement med et clearingmedlem via en kunde 13

14 CLEARINGFORPLIGTELSEN (4) Eksempel: LCH's SwapClear model (principal model) kundeclearing (når EMIR godkendt) LCH Clearing House Rules Security Deed/ Lovregel F.eks. ISDA Master med Client Clearing Agreement + Client Clearing Standard Terms eller med ISDA/FOA Addendum Clearing broker/cm Kunde Executing broker ISDA Master & CSA + Execution Terms 14

15 CLEARINGFORPLIGTELSEN (5) Collateral LCH model for kundeclearing Initial Margin Fastsættes af CCP Stilles af Kunde over for CM og af CM over for LCH (men ikke den modsatte vej) Et beløb pr. handel. Kan kræves yderligere i transaktionens løbetid Variation Margin Stilles begge veje for udsving i eksponering. LCH beregner Daglig marking-to-market Additional Collateral Aftales mellem Kunde og CM. Kan holdes hos LCH Fælles: "Transfer of title", ingen netting mellem Kunder 15

16 CLEARINGFORPLIGTELSEN (6) Sikkerhed for Kundens krav mod CM ved CM's misligholdelse Security Deed: Kunden har sikkerhedsinteresse Sikkerhed i CM's nettotilgodehavende mod LCH ved close-out Mulighed for porting (overførsel af aktiver og positioner til back-up CM) Alternativ: Beskyttet ved lovregel Holder sikkerhedsinteressen ved CM's konkurs? Efter dansk ret: Værdipapirhandelslovens 57f 16

17 CLEARINGFORPLIGTELSEN (7) Portability (overførbarhed) LCH CM Kunde Porting af transaktioner og aktiver/ værdi af aktiver BUCM Nye transaktioner på tilsvarende vilkår Porting af aktiver/værdi af aktiver 17

18 CLEARINGFORPLIGTELSEN (8) LCH's EMIR konto-strukturer Omnibus Gross Segregated Account Omnibus Net Segregated Account Individual Segregated Account ISA ISA ISA Value Seg Value Seg Value Omni Omni Asset Asset Seg Kunde A Kunde B Kunder C, D, E* Kunder F, G, H, I Kunde J Collateral Collateral Collateral * Kunder C, D og E er "Combined Omnibus Gross Segregated Clearing Clients" Rød: Nuværende SwapClear terminologi Blå: SwapClear's EMIR terminologi Grøn: EMIR Rulebook terminologi 18

19 CLEARINGFORPLIGTELSEN (9) Forberedelse til clearing Identificere hvilke CCP'er, der behøves adgang til og hvordan, samt kontostruktur Identificere/prioritere væsentlige forhold; kommercielle, operationelle, juridiske, collateral management m.v. Tage kontakt til potentielle clearingmedlemmer (hvis ikke selv clearingmedlem), herunder få aftaledokumentation m.v. til brug for forhandling Implementere nødvendige operationelle løsninger, herunder IT, til brug for clearing For ikke-clearing omfattede virksomheder/ derivatkontrakter - overveje fordele og ulemper ved clearing 19

20 KONTAKT Susanne Schjølin Larsen Indsæt foto fra portalen. Tel.: Mobil:

Central clearing "you can run, but you cannot hide"

Central clearing you can run, but you cannot hide Central clearing "you can run, but you cannot hide" EMIR hvad går reglerne ud på, og hvordan vil de påvirke den enkelte markedsdeltager? DDF - 28. november 2012 PROGRAM EMIR hvad går reglerne ud på, og

Læs mere

FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE ("EMIR")

FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE (EMIR) FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE ("EMIR") 1 Formål Den 16. august 2012 trådte forordningen om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre ("EMIR")

Læs mere

Konsekvenser for ikke-finansielle modparter

Konsekvenser for ikke-finansielle modparter Finanstilsynet 9. december 2013 J.nr. /sjh Konsekvenser for ikke-finansielle modparter Formålet med EMIR-forordningen (European Market Infrastructure Regulation) er at reducere den systemiske risiko i

Læs mere

EMIR og MiFID II. Hvilke nye regler rammer markedsdeltagerne? Susanne Schjølin Larsen og Andreas Hallas, Kromann Reumert 7.

EMIR og MiFID II. Hvilke nye regler rammer markedsdeltagerne? Susanne Schjølin Larsen og Andreas Hallas, Kromann Reumert 7. EMIR og MiFID II Hvilke nye regler rammer markedsdeltagerne? Susanne Schjølin Larsen og Andreas Hallas, Kromann Reumert 7. november 2016 Sundkrogsgade 5, DK-2100 København Ø CVR. nr: DK 62 60 67 11 Side

Læs mere

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l.

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. De nye bestemmelser betyder, at alle virksomheder, der har et CVR-nr., fra den 12. februar

Læs mere

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater Yderligere krav for anvendelse af derivatkontrakter 7. august 2013 EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater OTC-derivater dækker kontrakter, som handles direkte mellem to parter. Eksempler

Læs mere

34 Regulatorisk Reform OTC Derivater. Revision & Regnskabsvæsen nr. 4 2013 Fokus: Forhandling af Client Clearing Agreements Ti gode Tip

34 Regulatorisk Reform OTC Derivater. Revision & Regnskabsvæsen nr. 4 2013 Fokus: Forhandling af Client Clearing Agreements Ti gode Tip For langt de fleste skandinaviske markedsaktører, der vil blive omfattet af clearingforpligtelsen, vil clearing komme til at foregå som kunde af et direkte CCP medlem (en Clearing Broker ). 34 Regulatorisk

Læs mere

Det er ikke alene EU-myndighederne og de nationale myndigheder, der skal træffe forberedelser til udtrædelsen, men også private parter.

Det er ikke alene EU-myndighederne og de nationale myndigheder, der skal træffe forberedelser til udtrædelsen, men også private parter. EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR FINANSIEL STABILITET, FINANSIELLE TJENESTEYDELSER OG KAPITALMARKEDSUNIONEN Bruxelles, den 8. februar 2018 MEDDELELSE TIL INTERESSENTERNE DET FORENEDE KONGERIGES

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.3.2017 C(2017) 1658 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 16.3.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178

Læs mere

Fokus - OTC-derivater

Fokus - OTC-derivater Kapitalmarked og finansielle virksomheder 8. juli 2013 Fokus - OTC-derivater Handlen med OTC-derivater vil inden for kort tid ændre sig markant, når effekterne af den nye EMIRforordning viser sig. Snart

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. oktober 2016 (OR. en) 13471/16 EF 309 ECOFIN 929 DELACT 219 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 19. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

EMIR - OVERBLIK OG BETYDNING

EMIR - OVERBLIK OG BETYDNING EMIR - OVERBLIK OG BETYDNING A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP September 2015 Made simple: EMIR gennemfører omfattende ændringer i EU s håndtering af den finansielle sektor. Som følge

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.4.2019 C(2019) 3221 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 25.4.2019 om anerkendelse af Japans retlige, tilsynsmæssige og håndhævelsesmæssige rammer

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.2.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 52/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 148/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en) 12493/17 EF 208 ECOFIN 746 DELACT 164 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 22. september 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Clearingforpligtelsen, indberetningskrav og risikoreduktionsteknikker for OTC-derivater og transaktionsregistre

Clearingforpligtelsen, indberetningskrav og risikoreduktionsteknikker for OTC-derivater og transaktionsregistre 7.6.2018 A8-0181/ 001-001 ÆNDRINGSFORSLAG 001-001 af Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Werner Langen A8-0181/2018 Clearingforpligtelsen, indberetningskrav og risikoreduktionsteknikker for OTC-derivater

Læs mere

OTC Derivater Fokus: Clearingforpligtelsen

OTC Derivater Fokus: Clearingforpligtelsen Regulatorisk Reform OTC Derivater Fokus: Clearingforpligtelsen Indledning OTC derivatmarkedet står på tærsklen til en ny æra. Indgåelse og afvikling af OTC derivater har indtil nu primært været reguleret

Læs mere

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre 02012R0648 DA 30.06.2017 008.001 1 Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 1.12.2015 L 314/13 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/2205 af 6. august 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

European Market Infrastructure Regulation (EMIR)

European Market Infrastructure Regulation (EMIR) European Market Infrastructure Regulation (EMIR) - Konsekvenser for banker og kunder Christian Andersen Markedsrisiko christian.andersen@jyskebank.dk Side 1/21 Agenda Hvad er EMIR? Konsekvenser Omkostninger

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.6.2016 C(2016) 3544 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 13.6.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.1.2017 C(2017) 149 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.1.2017 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2016/2251 af 4. oktober 2016 om supplerende

Læs mere

NYE MARGINKRAV FOR IKKE-CLEAREDE DERIVATER

NYE MARGINKRAV FOR IKKE-CLEAREDE DERIVATER NYE MARGINKRAV FOR IKKE-CLEAREDE DERIVATER - Made Simple A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Februar 2016 Made simple De kommende regler om bilateral margin forventes at få vidtrækkende

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6953/17 EF 39 ECOFIN 175 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 1.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 60/1 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 27. november 2012 om en række forslag til reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2016 C(2016) 8542 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.12.2016 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2012 for så

Læs mere

Regulering fra Back til Front, eller omvendt!

Regulering fra Back til Front, eller omvendt! Regulering fra Back til Front, eller omvendt! Cirkusbygningen, d. 13/11-2013 Side 1/19 Lehman lektien Myndighederne vidste ikke hvor store mængder finansielle instrumenter der var udestående. Clearede

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 141/42 28.5.2019 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/834 af 20. maj 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår clearingforpligtelsen, suspension af clearingforpligtelsen,

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0857 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0857 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0857 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2016 COM(2016) 857 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET i henhold til artikel 85, stk.

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.9.2010 SEK(2010) 1059 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG

Læs mere

Ny EU regulering på post trade området

Ny EU regulering på post trade området Ny EU regulering på post trade området Finanstilsynets EU formandskabsforum, 24. juni 2011 Stig Nielsen EMIR: Formål Hovedformål: At reducere den systemiske risiko fra handel med derivater ( dominoeffekt

Læs mere

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Betingelser for i ndberetning af derivathandler

Betingelser for i ndberetning af derivathandler Betingelser for i ndberetning af derivathandler Gældende fra november 2013 Disse betingelser for indberetning af derivathandler ( Betingelserne ) er gældende mellem dig ( Kunden ) og Danske Bank A/S (

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.10.2016 C(2016) 6624 final ANNEX 1 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 148/2013 om udbygning

Læs mere

Finanstilsynet har ved mail af 1. juli 2013 fremsendt ovennævnte lovudkast i høring med anmodning om Finansrådets bemærkninger.

Finanstilsynet har ved mail af 1. juli 2013 fremsendt ovennævnte lovudkast i høring med anmodning om Finansrådets bemærkninger. Svar på høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., straffeloven, retsplejeloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Læs mere

MiFID II. Status og overblik Fondsmæglerforeningen. Andreas Hallas, Kromann Reumert 14. november 2016

MiFID II. Status og overblik Fondsmæglerforeningen. Andreas Hallas, Kromann Reumert 14. november 2016 MiFID II Status og overblik Fondsmæglerforeningen Andreas Hallas, Kromann Reumert 14. november 2016 Sundkrogsgade 5, DK-2100 København Ø CVR. nr: DK 62 60 67 11 Side 1 MiFID II / MiFIR Produkttilsyn Transaktionsindberetning,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.11.2017 L 312/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2194 af 14. august 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2017 C(2017) 7684 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 17.11.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014

Læs mere

L 201. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 55. årgang 27. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER

L 201. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 55. årgang 27. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 201 Dansk udgave Retsforskrifter 55. årgang 27. juli 2012 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

B KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

B KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 02013R0148 DA 01.11.2017 001.001 1 Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.5.2017 COM(2017) 208 final 2017/0090 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår clearingforpligtelsen,

Læs mere

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre 2012R0648 DA 12.01.2016 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 648/2012 af 4. juli

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 230 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 230 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 230 Offentligt 04-07-2017 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger med henblik på at fastlægge konsekvente og effektive vurderinger af interoperabilitetsordninger ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 21.1.2017 L 17/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/104 af 19. oktober 2016 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 148/2013 om udbygning

Læs mere

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /..

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.10.2014 C(2014) 7117 final ANNEX 1 BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. september 2017 (OR. en) 12073/17 EF 190 ECOFIN 716 CODEC 1375 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 11. september 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.7.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 201/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.10.2016 C(2016) 6329 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Retningslinjer om EMIR-forordningens anti-procykliske marginforanstaltninger for centrale modparter

Retningslinjer om EMIR-forordningens anti-procykliske marginforanstaltninger for centrale modparter Retningslinjer om EMIR-forordningens anti-procykliske marginforanstaltninger for centrale modparter 15/04/2019 ESMA70-151-1496 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 2 II. Henvisninger til lovgivning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.10.2016 C(2016) 6329 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 4.10.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012

Læs mere

B KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

B KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 02016R2251 DA 04.01.2017 001.001 1 Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 352/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.12.2012 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1247/2012 af 19. december 2012 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet for og hyppigheden

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 2 Offentligt 14. juni 2011 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 20. juni 2011 1) Forslag til revision af direktiv om indskydergarantiordninger

Læs mere

L 137 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 4. juni Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER

L 137 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 4. juni Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER Den Europæiske Unions L 137 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 61. årgang 4. juni 2018 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2018/814 af 1. juni

Læs mere

Retningslinjer for transaktionsregistres beregning af positioner i henhold til EMIR

Retningslinjer for transaktionsregistres beregning af positioner i henhold til EMIR Retningslinjer for transaktionsregistres beregning af positioner i henhold til EMIR 28/03/2019 ESMA70-151-1350 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger til retsakter, forkortelser

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.6.2017 C(2017) 3691 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 6.6.2017 om forlængelse af overgangsperioderne for kapitalgrundlagskrav vedrørende eksponeringer

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger vedrørende skriftlige aftaler mellem medlemmer af CCP-kollegier ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Tel. +33 (0)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6464 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

COLLATERAL MANAGEMENT - NYE KRAV, BEGRÆNSNINGER OG MULIGHEDER.

COLLATERAL MANAGEMENT - NYE KRAV, BEGRÆNSNINGER OG MULIGHEDER. COLLATERAL MANAGEMENT - NYE KRAV, BEGRÆNSNINGER OG MULIGHEDER. A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Januar 2016 Made simple: "Ny regulering på området for Collateral Management betyder,

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger vedrørende gennemførelsen af CPSS-IOSCO's principper for den finansielle markedsinfrastruktur med hensyn til centrale modparter 4.9.2014

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 343/48 22.12.2017 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2417 af 17. november 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle

Læs mere

OTC-derivater. Betragtninger vedr. den kommende clearing-forpligtelse af

OTC-derivater. Betragtninger vedr. den kommende clearing-forpligtelse af Betragtninger vedr. den kommende clearing-forpligtelse af OTC-derivater Med udgangspunkt i OTC-kontrakters (og dets markeds) grundlæggende karakteristika vil nærværende artikel give et indblik i nogle

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 87/492 31.3.2017 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/592 af 1. december 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

BILAG. til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

BILAG. til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2016 COM(2016) 856 final ANNEX 1 BILAG til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter

Læs mere

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser 08/06/2017 ESMA70-151-298 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

Høring om ændringsforslag til EMIR forordningen

Høring om ændringsforslag til EMIR forordningen Høring om ændringsforslag til EMIR forordningen 22.05.2017 takker for muligheden for at give bemærkninger til Kommissionens forslag til revision af Europa-Parlamentet og Rådets forordning vedrørende regulering

Læs mere

Mere specifikt giver forslaget anledning til følgende kommentarer.

Mere specifikt giver forslaget anledning til følgende kommentarer. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sendt pr. e-mail til: ank@ftnet.dk, pch@ftnet.dk og eu.mail@ftnet.dk Dok. ansvarlig: HHO Sekretær: Sagsnr: 2005-400 Doknr: d2017-7325-2.0 18. maj 2017 Europa-Kommissionens

Læs mere

Krise, regulering og tilsyn

Krise, regulering og tilsyn Krise, regulering og tilsyn Ulrik Nødgaard Finanstilsynet Fokusområder i kølvandet på krisen 1. Mere og bedre kapital 2. Bedre likviditetsstyring 3. Større stødpuder i solvensen og mindre procyclikalitet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.5.2018 C(2018) 2716 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 med reguleringsmæssige

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 92 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 92 Offentligt 4. januar 2017 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

MiFID II. Muligheder & udfordringer. David Moalem, partner, advokat, ph.d. Januar 2015

MiFID II. Muligheder & udfordringer. David Moalem, partner, advokat, ph.d. Januar 2015 Muligheder & udfordringer David Moalem, partner, advokat, ph.d. Januar 2015 2 Fem spørgsmål på programmet 1 Hvordan bør vi arbejde med ny regulering? 2 Hvad er baggrunden for? 3 Hvordan ser det ud med

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.10.2016 C(2016) 6867 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 31.10.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013

Læs mere

Markedsmisbrugsforordningen. EU Forum 25. marts 2015

Markedsmisbrugsforordningen. EU Forum 25. marts 2015 Markedsmisbrugsforordningen EU Forum 25. marts 2015 Baggrund/Formål Revision af markedsmisbrugsdirektivet fra 2003 Forbud mod insiderhandel Forbud mod kursmanipulation Formål er at øge investorbeskyttelsen

Læs mere

Transaktionsindberetning (TRS) - spørgsmål

Transaktionsindberetning (TRS) - spørgsmål Finanstilsynet 20. september 2007 J.nr. 6371-0006 /CMM Transaktionsindberetning (TRS) - spørgsmål Finanstilsynet har i forbindelse med implementeringen af systemet til transaktionsindberetning (TRS) løbende

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 C(2014) 3656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.6.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

Fokus - Markedsmisbrug på energimarkederne

Fokus - Markedsmisbrug på energimarkederne Kapitalmarked og finansielle virksomheder 4. juni 2013 Fokus - Markedsmisbrug på energimarkederne Folketinget har i dag vedtaget en ny lov, der ændrer el- og naturgasforsyningslovene og fastsætter strafferammer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 C(2016) 1372 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 18.3.2016 om kategorier af aftaler, der skal beskyttes i forbindelse med en delvis overførsel

Læs mere

Centrale modparter på derivatmarkederne

Centrale modparter på derivatmarkederne 137 Centrale modparter på derivatmarkederne Søren Korsgaard, Betalingsformidlingskontoret INDLEDNING OG SAMMENFATNING Artiklen "Clearing via centrale modparter i Danmark" i denne kvartalsoversigt beskrev,

Læs mere

MAR indfører endvidere et nyt regime for markedssondering som en regulering af videregivelse af intern

MAR indfører endvidere et nyt regime for markedssondering som en regulering af videregivelse af intern 8. juni 2016 N Y E R E G L E R O M O F F E N T L I G G Ø R E L S E A F I N T E R N V I D E N, M A R K E D S S O N - D E R I N G O G L E D E N D E M E D A R B E J D E R E S T R A N S A K T I O N E R Den

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.3.2016 C(2016) 1224 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 1.3.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.11.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 385/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 4. oktober 2017 om et forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

L 71 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 62. årgang. 13. marts Dansk udgave.

L 71 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 62. årgang. 13. marts Dansk udgave. Den Europæiske Unions L 71 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 62. årgang 13. marts 2019 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter INTERNATIONALE AFTALER Rådets afgørelse (EU) 2019/392 af 4. marts

Læs mere

Fondsmæglerselskaber. Markedsudvikling 2013

Fondsmæglerselskaber. Markedsudvikling 2013 Fondsmæglerselskaber Markedsudvikling 2013 1. Konklusioner... 3 Hovedtendenserne i fondsmæglerselskabernes årsregnskaber og kapitalforhold... 4 Tabel 1. Fondsmæglerselskabernes årsregnskaber, 2009-2013....

Læs mere

Finanstilsynets vejledning om udførsel af kundeordrer

Finanstilsynets vejledning om udførsel af kundeordrer Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att. Christine Larsen Finanstilsynets vejledning om udførsel af kundeordrer Resumé Baggrunden for Finanstilsynets vejledning er efter Finans Danmarks vurdering

Læs mere

Market Making og likviditet i den fremtidige markedsstruktur

Market Making og likviditet i den fremtidige markedsstruktur Market Making og likviditet i den fremtidige markedsstruktur Finansanalytikerforeningen, mandag den 16.september 2013 Christian Heiberg OTC-markedet, den hidtidige markedsstruktur Hvor ligger 500M 10-årige

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BEGRÆNSNINGER FOR EKSPONERINGER MED ENHEDER I DEN GRÅ BANKSEKTOR EBA/GL/2015/20 03/06/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR BEGRÆNSNINGER FOR EKSPONERINGER MED ENHEDER I DEN GRÅ BANKSEKTOR EBA/GL/2015/20 03/06/ Retningslinjer EBA/GL/2015/20 03/06/ 2016 Retningslinjer Begrænsninger for eksponeringer med enheder i den grå banksektor, som udfører bankvirksomhed uden for de regulerede rammer, i overensstemmelse med artikel 395,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre {SEK(2010) 1058} {SEK(2010) 1059}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre {SEK(2010) 1058} {SEK(2010) 1059} DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.9.2010 KOM(2010) 484 endelig 2010/0250 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 346/42 Den Europæiske Unions Tidende 20.12.2013 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1375/2013 af 19. december 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Retningslinjer. for indberetning af internaliseret afvikling i henhold til artikel 9 i CSDforordningen 30/04/2019 ESMA DA

Retningslinjer. for indberetning af internaliseret afvikling i henhold til artikel 9 i CSDforordningen 30/04/2019 ESMA DA Retningslinjer for indberetning af internaliseret afvikling i henhold til artikel 9 i CSDforordningen 30/04/2019 ESMA70-151-367 DA Retningslinjer for indberetning af internaliseret afvikling i henhold

Læs mere

for implicit støtte til securitiseringstransaktioner

for implicit støtte til securitiseringstransaktioner EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Retningslinjer for implicit støtte til securitiseringstransaktioner 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette dokument indeholder

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 C(2016) 7643 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 1.12.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for

Læs mere

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse 08/06/2017 ESMA70-151-294 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 31.3.2017 L 87/411 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/588 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere