Vejledning om individuel boligstøtte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om individuel boligstøtte"

Transkript

1 Vejledning om individuel boligstøtte Socialministeriets vejledning af 23. oktober 2002

2 Titel: Udgiver: Vejledning om individuel boligstøtte Socialministeriet 1. kontor - Kontoret for kontantydelser Tlf Fax E-post: Udgivelsesår: 2002 Udgave, oplag: Sats: Tryk og bogbind: Pris: 1. udgave, 1. oplag, 3000 eks. ISBN Sat med Times New Roman hos Socialministeriet Schultz Grafisk, København 125 kr. (incl. moms) i boghandelen eller ved henvendelse til: Danmark.dk Tlf

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelsen henviser til vejledningens punkter Indledning Forord 1 Lov om individuel boligstøtte 2 Boligstøtteloven 1. januar Ændringer af boligstøtteloven Boligstøtteloven 1. januar Ændringer af boligstøtteloven efter 1. januar Vejledningens indhold 7 Kapitel 1 Hvem er berettiget til at få boligstøtte Indledning 8 Boligsikring 9 Boligydelse 10 Lov om lån til betaling af ejendomsskatter 11 Boligsikring/boligydelse 12 Dansk statsborgerskab 13 Bopælskrav 14 Benyttelse af en bolig til helårsbeboelse 15 Kapitel 2 Husstand og indkomst Indledning 16 Husstandens medlemmer 17 Børn 18 Særlig beregningsmæssig status for børn 19 Husstandens indkomst 20 Personlig indkomst 21 Kapitalindkomst 22 Udbytteindkomst og aktievederlag m.v. 23 Udenlandske indtægter, der indgår i husstandsindkomsten 24

4 4 Godtgørelse og afkast af godtgørelse til HIV-smittede, erstatning for skader ved LSD-behandling og andre skattefrie godtgørelser m.v. 25 Skattefri ydelser, der ikke indgår i husstandsindkomsten 26 Bortgivelse 27 Opgørelse af den forventede indkomst 28 Opgørelse af forventet indkomst ved ansøgning 29 Opgørelse af forventet indkomst ved årsomregningen 30 Grundregel 31 Slutligning som indkomstgrundlag 1. januar 32 Aktuel indkomst som indkomstgrundlag 1. januar 33 Fradrag for pensionister 34 Fradrag vedrørende børn 35 Formuetillæg 36 Opgørelse af formue 37 Formueelementer 38 Registreret formue 39 Uregistreret formue 40 Erstatning for tab af erhvervsevne 41 Båndlagt formue 42 Opgørelse af registreret formue ved ansøgning og årsomregning 43 Opgørelse af uregistreret formue ved ansøgning og årsomregning 44 Særligt om opgørelse af formue pr. 1. januar Beskatning af boligstøtte (tilskud) 46 Oplysninger 47 Klage over indkomstopgørelsen 48 Kapitel 3 Boligen Indledning 49 Selvstændigt køkken 50 Lovlighed i henhold til anden lovgivning 51 Fremleje, fremlån, udlejning eller anvendelse til erhverv 52 Kapitel 4 Opgørelse af boligudgift for lejere Indledning 53 Opgørelse af areal 54 Varme, varmt vand, elforbrug 55 Vandforbrug 56

5 5 Vedligeholdelse 57 Fremleje, fremlån og udlejning eller anvendelse til erhverv 58 Lejebetaling 59 Nedsættelse af boligudgiften 60 Urimelig husleje 61 Luksuslejligheder 62 Forhåndsudtalelse 63 Aftægtsboliger 64 Kapitel 5 Opgørelse af boligudgift for andelshavere Indledning 65 Opgørelse af boligudgiften 66 Kapitel 6 Opgørelse af boligudgift for ejere Indledning 67 Ejere 68 Enfamilieshuse og ejerlejligheder 69 Renter og afdrag på lån i ejendommen 70 Vej- og kloakbidrag 71 Ejendomsskatter, herunder ejendomsværdiskat 72 Drifts- og vedligeholdelsesudgifter 73 Beregnet skat af eventuelt overskud eller underskud på ejendommen 74 Lejeindtægter 75 Ejerbolig på lejet grund ejere (Særlige ejerformer eller boligtyper) 77 Enfamilieshus/ejerlejlighed 78 Tofamilieshus 79 Flerfamilieshus 80 Stuehus til en landbrugsejendom 81 Blandet beboelse og erhverv i enfamilieshus/ejerlejlighed, som pensionisten ejer og bebor 82 Enfamilieshus/ejerlejlighed, to- eller flerfamilieshus, som ejes af et aktieselskab, anpartsselskab eller lignende, hvori pensionisten ejer aktier, anparter eller lignende 83 Fælles regler 84

6 6 Kapitel 7 Fællesregler for opgørelse af boligudgiften Indledning 85 Arealnorm 86 Undtagelser fra arealnorm 87 Stærkt bevægelseshæmmede 88 Modtagere af døgnhjælp efter 77 i lov om social service 89 Reduktion af antallet af husstandsmedlemmer i pensionisthusstande 90 Ustøttede plejeboliger 91 Maksimum for den årlige boligudgift 92 Stærkt bevægelseshæmmede 93 Modtagere af døgnhjælp efter servicelovens Boligydelsesmodtagere, der anvises af kommunen 95 Særlig høj leje i forhold til indkomsten 96 Lejen overstiger halvdelen af husstandsindkomsten 97 Særlig høj leje 98 Kapitel 8 Beregning af boligsikring Indledning 99 Boligsikringsberegning fra 1. januar 2004 BS Nye beregningsprincipper 101 Huslejeandel opgørelse og beregning af boligudgiften 102 Indkomstandel indkomst og progressionsgrænse 103 Mindste egenbetaling 104 Maksimum for den årlige boligsikring 105 Afrunding 106 Tilskud til lejere 107 Kompensationsbeløb 108 Eksempler på beregning af boligsikring i Boligsikring til førtidspensionister 110 Boligsikring til stærkt bevægelseshæmmede 110 Boligsikring til modtagere af døgnhjælp efter servicelovens Beregning af boligsikring i årene Beregningsprincipper 114 Opgørelse og beregning af boligudgiften 115 Beregning af grænsebeløbet 116 Udbetalingsprocent 117

7 7 Mindste egenbetaling 118 Maksimum for den årlige boligsikring 119 Afrunding 120 Tilskud til lejere 121 Kompensationsbeløb 122 Eksempler på beregning af boligsikring i årene Boligsikring til førtidspensionister 124 Boligsikring til stærkt bevægelseshæmmede 125 Boligsikring til modtagere af døgnhjælp efter servicelovens Kapitel 9 Beregning af boligydelse Indledning 127 Boligydelsesberegning fra 1. januar 2004 BS Nye beregningsprincipper 129 Huslejeandel opgørelse og beregning af boligudgiften 130 Indkomstandel - indkomst og progressionsgrænse 131 Mindste egenbetaling 132 Maksimum for den årlige boligydelse 133 Afrunding 134 Tilskud til lejere 135 Tilskud og lån til ejere, andelshavere og beboere i lignende boformer 136 Kompensationsbeløb 137 Eksempler på beregning af boligydelse i Beregning af boligydelse i årene Beregningsprincipper 140 Opgørelser og beregning af boligudgiften 141 Beregning af grænsebeløbet 142 Udbetalingsprocent 143 Mindste egenbetaling 144 Maksimum for den årlige boligydelse 145 Afrunding 146 Tilskud til lejere 147 Tilskud og lån til ejere, andelshavere og beboere i lignende boformer 148 Kompensationsbeløb 149 Eksempler på beregning af boligydelse i årene

8 8 Kapitel 10 Særregler om boligydelse og boligsikring i form af lån Indledning 151 Oprettelse af lån for ejere m.v. 152 Oprettelse af lån for andelshavere 153 Forrentning af boligydelseslån og boligsikringslån 154 Forfald af boligydelseslån og boligsikringslån 155 Tilbagebetaling af boligydelseslån og boligsikringslån 156 Kapitel 11 Byfornyelses-, sanerings- og forbedringsboligsikring Indledning 157 Byfornyelsesbeslutninger truffet i perioden samt tidligere saneringsplaner 158 Beslutninger efter lov om byfornyelse og boligforbedring truffet i perioden Beslutninger efter lov om byfornyelse truffet fra 1. januar Byfornyelsesboligstøtte til andelshavere m.fl. 161 Byfornyelses- og saneringsboligsikring til lejere. Beslutninger efter lov om byfornyelse og boligforbedring, hvortil der er meddelt bindende tilsagn fra Bygge- og Boligstyrelsen inden udgangen af 1994, jf Personkreds efter Boligtagere, der får anvist en erstatningsbolig 164 Midlertidig genhusning 165 Boligtagere, hvis lejlighed forbedres 166 Fremleje 167 Beregning af byfornyelses- og saneringsboligsikring efter Husstandsindkomsten efter Boligudgiften, herunder efterfølgende lejestigninger 170 Beregning af byfornyelses- og saneringsboligsikring og aftrapning af ydelsen 171 Tilfælde, hvor der i medfør af en byfornyelsesbeslutning eller en godkendt saneringsplan efter en begivenhed, omfattet af 25, sker en eller flere begivenheder, omfattet af 25 og/eller af 27, jf Byfornyelsesboligstøtte til lejere. Beslutninger efter lov om byfornyelse og boligforbedring, hvortil der er meddelt bindende tilsagn fra Bygge- og Boligstyrelsen i perioden , jf. 25a 173 Personkreds efter 25a tilsagn Beregning af byfornyelsesboligsikring for beslutninger efter lov om byfornyelse og boligforbedring, hvortil der er meddelt bindende tilsagn fra Bygge- og Boligstyrelsen i perioden , jf. 25a 175

9 9 Husstandsindkomsten efter 25a tilsagn Boligudgiften, herunder efterfølgende lejestigninger 177 Beregning af byfornyelsesboligsikring og aftrapning af ydelsen 178 Tilfælde, hvor der i medfør af en beslutning efter lov om byfornyelse og boligforbedring efter en begivenhed, omfattet af 25 eller 25a, sker en eller flere begivenheder, omfattet af 25a og/eller af 27, jf Byfornyelsesboligstøtte til lejere. Beslutninger efter lov om byfornyelse fra 1. januar 1998, jf. 25a 180 Personkreds efter 25a beslutninger fra 1. januar Boligtagere, der får anvist en erstatningsbolig 182 Midlertidig genhusning 183 Boligtagere, hvis lejlighed forbedres 184 Beregning af byfornyelsesboligsikring for beslutninger efter lov om byfornyelse fra 1. januar Husstandsindkomsten efter 25a beslutninger fra 1. januar Boligudgiften, herunder efterfølgende lejestigninger 187 Huslejetilskud 188 Byfornyelses- og saneringsboligstøtte til andelshavere m.fl. (herunder ejere og lejere, der bliver andelshavere i forbindelse med byfornyelsen, og andelshavere, der bliver lejere) samt til ejere, der bliver lejere, jf Husstandsindkomsten efter Boligudgiften, herunder efterfølgende boligudgiftsforhøjelse 191 Beregning og aftrapning af boligstøtte efter Kapitel 12 Boligstøtte til beboere i kollektive bofællesskaber Indledning 193 Personkredsen i kollektive bofællesskaber etableret i støttet byggeri efter 1. januar Personkredsen i særlige bofællesskaber 195 Personkreds i 55 + bofællesskaber 196 Nærtstående 197 Krav til det kollektive bofællesskab 198 Organisationsform for kollektive bofællesskaber etableret efter 1. januar 1998 i alment boligbyggeri eller private støttede andelsboliger 199 Organisationsform for særlige bofællesskaber 200 Organisationsform for 55 + bofællesskaber 201 Størrelse og indretning af den fælles bolig 202 Den enkelte bofællesskabsdeltagers bolig 203

10 10 Husstandsindkomst 204 Boligudgiften 205 Opgørelse af boligudgiften 206 Boligudgift i bofællesskaber i udlejningsboliger 207 Boligudgift i bofællesskaber i private andelsboligforeninger 208 Boligudgift i bofællesskaber i ejerboliger 209 Boligudgift i bofællesskaber i andre boligtyper 210 Nedsættelse af boligudgiften 211 Arealnorm 212 Undtagelser fra arealnormen 213 Maksimum for den årlige boligudgift 214 Undtagelser fra maksimumsbeløbet 215 Beregning af boligydelse og boligsikring 216 Maksimum for den årlige boligstøtte 217 Undtagelser fra maksimumsbeløbet 218 Boligstøttens fordeling på tilskud og lån 219 Bofællesskaber, hvor alle er lejere 220 Andre bofællesskaber 221 Beboerindskudslån 222 Pligtlån til beboerindskud 223 Pligtlån til depositum 224 Indkomstgrænser for ydelse af pligtlån 225 Størrelsen af beboerindskudslånet 226 Tilfælde, hvor beboerindskudslån kan nægtes 227 Forrentning og tilbagebetaling af pligtlån 228 Frivillige lån 229 Generelle vilkår for udbetaling og afregning af beboerindskudslån til beboere i kollektive bofællesskaber 230 Kapitel 13 Ansøgning om og udbetaling af boligstøtte Indledning 231 Ansøgning 232 Formueoplysninger ved ansøgning 233 Hæftelseserklæring ved ansøgning 234 Generelle regler om udbetalingstidspunkt 235 Udbetaling sker forud 236 Udbetaling af acontobeløb 237 Forsinket udbetaling af boligstøtte 238

11 11 Udbetaling af boligydelse i forbindelse med pensionsudbetaling 239 Kommunens udbetaling af boligstøtte 240 Udbetaling til andre 241 Bortfald af boligstøtte 242 Kapitel 14 Omberegning og efterregulering Indledning 243 Oplysningspligt 244 Oplysningspligt ved årsomregning 245 Oplysninger til brug for omberegning i løbet af året 246 Årsomregning 247 Omberegning i løbet af året forøgelse af boligstøtten 248 Indkomstnedgang 249 Reduktion af formue 250 Lejeforhøjelse 251 Omberegning i løbet af året nedsættelse eller bortfald af boligstøtte 252 Indkomststigning 253 Lejenedsættelse 254 Efterreguleringsprincipper 255 Efterregulering, hvor der ikke er oplyst indkomstændringer, eller kun er oplyst ikke-væsentlige indkomstnedgange 256 Efterregulering, hvor der er oplyst om væsentlige indkomststigninger eller om væsentlige indkomstfald 257 Efterregulering, hvor der er oplyst uvæsentlige indkomststigninger 258 Efterregulering, hvor der sker ændringer i løbet af året 259 Efterregulering for boligstøtteår forud for år Efterbetaling af for lidt udbetalt støtte 261 Fremsættelse af tilbagebetalingskrav 262 Modregning 263 Inddrivelse 264 Forrentning af tilbagebetalingskrav vedrørende for meget udbetalt boligsikring eller boligydelse 265 Forrentning af krav om tilbagebetaling af forfaldne boligydelseslån 266 Forrentning af krav på tilbagebetaling af pligtlån beboerindskudslån, lån til forudbetaling af leje, indskud, depositum eller lignende 267 Forrentning af tilbagebetalingskrav på frivillige lån 268 Gældssanering 269 Afskrivning af krav om tilbagebetaling af udbetalt boligstøtte 270

12 12 Forældelse 271 Kapitel 15 Lån til betaling af beboerindskud m.v. Indledning og formål 272 Beboerindskud i alment byggeri og ældreboliger efter den tidligere ældreboliglov 273 Pligtlån til betaling af beboerindskud 274 Indkomstgrænser for ydelse af pligtlån 275 Lån til unge i bofællesskab 276 Tilfælde, hvor beboerindskudslån kan eller skal nægtes 277 Forrentning og tilbagebetaling af pligtlån 278 Lån til betaling af beboerindskud frivillige lån 279 Vilkår for frivillige lån 280 Anvendelsesområde for Anvendelsesområde for Vedligeholdelse af boligen/udbetaling af lån 283 Afregning af beboerindskudslån 284 Nedbringelse af indskudslån ved nedsættelse af indskud i tidligere lette kollektive boliger 285 Indeksregulering af beboerindskud 286 Pligtlån til indskud, depositum m.v. i forbindelse med ekspropriation 287 Inddrivelse og afskrivning af beboerindskudslån 288 Beboerindskudslån ydet før den 1. januar Refusion vedrørende beboerindskudslån 290 Lån til betaling af indskud m.v. i kommunalt anviste boliger i privat udlejningsbyggeri 291 Lov om kommunal anvisningsret 292 Anvisning i private andelsboliger 293 Pligtlån til betaling af indskud i anviste boliger 294 Tilbagebetaling af pligtlån til anviste boliger 295 Frivillige lån til anviste boliger 296 Refusion 297 Garanti for lejetab og fraflytningsudgifter i anviste boliger 298 Lån til betaling af depositum i ustøttede almene og private plejeboliger 299 Pligtlån til betaling af depositum i ustøttede almene og private plejeboliger 300 Frivillige lån til betaling af depositum i ustøttede almene og private plejeboliger 301

13 13 Kapitel 16 Lån til betaling af indskud m.v. til flygtninge Indledning 302 Flygtninge 303 Pligtlån til betaling af beboerindskud 304 Pligtlån til almennyttigt boligbyggeri 305 Pligtlån til privat udlejningsbyggeri 306 Tilbagebetaling af pligtlån 307 Garanti for forpligtelser ved flygtninges fraflytning i privat udlejningsbyggeri 308 Indfrielse af garantiforpligtelsen 309 Garanti for forpligtelser ved flygtninges fraflytning i alment boligbyggeri 310 Refusion for lejetab 311 Frivillige lån 312 Refusion 313 Kapitel 17 Beløb og regulering af disse ved beregning af boligstøtte Indledning 314 Justering af beregningsgrundlag 315 Fradrag for enlige pensionister 316 Fradragsbeløbet i barns indkomst 317 Formuegrænserne for formuetillæg 318 Fradragsbeløbet for udgifter til varme og varmt vand samt elforbrug 319 Standardbeløb for vandforbrug 320 Standardbeløb for vedligeholdelsestillæg 321 Standardbeløb for varmetillæg 322 Maksimumsbeløbet for den årlige boligudgift 323 Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse 324 Beregningsmæssigt tillæg til boligudgiften ved boligydelsesberegning 325 Progressionsgrænsen 326 Indkomstgrænsen for forhøjelse af grænsebeløb 327 Forøgelse af progressionsgrænsen og grænsebeløbet 328 Mindste egenbetaling 329 Grænsebeløbets minimumsbeløb 330 Maksimumsbeløbet for den årlige boligstøtte 331 Maksimumsbeløbet for den årlige boligudgift (bofællesskaber) 332 Maksimumsbeløbet for den årlige boligstøtte (bofællesskaber) 333

14 14 Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling ved byfornyelsesboligsikring 334 Minimumsbeløbet for boligsikring og for boligydelse i form af tilskud 335 Minimumsbeløbet for boligydelse i form af lån 336 Grænser for indkomststigning, der fører til omberegning og efterregulering 337 Bagatelgrænse for efterregulering 338 Indkomstgrænsen for fradrag i kompensationsbeløb 339 Indkomstgrænsen for rente- og afdragsfrihed for beboerindskudslån ydet før Kapitel 18 Klageadgang Indledning 341 Generelt om klagemyndighed, klagens indgivelse og hvilke afgørelser, der kan påklages 342 Klagefrister 343 Revurdering af sagen 344 Opsættende virkning 345 Særligt om klage vedrørende mellemkommunal refusion 346 Påklage af afgørelser om indkomster for de enkelte husstandsmedlemmer 347 Kapitel 19 Administration og finansiering Indledning 348 Administration 349 Journal og personbogføring 350 Finansiering af boligsikring og boligydelse som tilskud 351 Finansiering af boligsikring og boligydelse som lån 352 Finansiering af beboerindskudslån m.v. 353 Udbetaling af statsrefusion 354 Statsrefusion vedrørende boligsikring og boligydelse som tilskud 355 Statsrefusion vedrørende boligsikring og boligydelse som lån, beboerindskudslån samt lejetab og garantier for fraflytningsudgifter 356 Boligstøtteregnskabet 357 Pligtmæssig mellemkommunal refusion vedrørende ældreegnede boliger 358 Frivillige aftaler om mellemkommunal refusion vedrørende ældreegnede boliger 359 Fordeling af boligstøtteudgifter i hovedstadsområdet 360

15 15 Revision 361 Kapitel 20 Overgangsbestemmelser m.m. Ikrafttræden 362 Kompensationsordning 363 Personkreds for kompensationsordning 364 Beregning af kompensationsbeløb 365 Beregning af kompensationsbeløb 1. marts Beregning af kompensationsbeløb 1. januar Beregning af nyt kompensationsbeløb efter 1. januar Årlig ændring af kompensationsbeløbet 369 Beregning af kompensationsbeløb til ejere, andelshavere m.v. 370 Generelle beregningsregler for alle kompensationsbeløb 371 Omberegning og efterregulering 372 Årsomregning 373 Omregning i løbet af året 374 Efterregulering 375 Bortfald af kompensationsbeløb 376 Afvikling af den indtil 1. januar 1979 gældende boligsikringsordning for pensionister i private andelsboligforeninger 377 Beboerindskudslån ydet før 1. januar Kompensation til beboere i tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger, der omdannes til ustøttede plejeboliger 379 Lovens anvendelsesområde 380

16 Vejledning om individuel boligstøtte Indledning Forord 1. Denne vejledning erstatter By- og Boligministeriets vejledning nr. 177 af december 2000 om individuel boligstøtte. Strukturen i vejledningen er uændret i forhold til tidligere boligstøttevejledninger, jf. indholdsfortegnelsen og stikordsregisteret sidst i vejledningen. Dog er punktnummereringen ændret, så den følger systematikken i Socialministeriets øvrige vejledninger. Boligstøtteområdet er den 27. november 2001 overført til Socialministeriet. Vejledningen er tilgængelig på Socialministeriets hjemmeside samt på statens EDB-baserede juridiske informationssystem, Retsinformation og i Ministerialtidende. I forhold til vejledningen af december 2000 indeholder denne vejledning ikke en gennemgribende revision af samtlige kapitler men tilføjelser, ændringer, samt præciseringer i en række punkter. Ændringerne i vejledningen vedrører navnlig førtidspensionsreformen, der træder i kraft den 1. januar 2003, forskellige mindre ændringer af boligstøtteloven og andre love vedtaget i perioden 1. januar juni 2002 samt ny regnskabsbekendtgørelse. Ændringer af vejledningen vedrørende førtidspensionsreformen findes navnlig i punkt 9, 10, 20, 67, 90, 93-95, kapitel 8, punkt 129, kapitel 10, punkt 232 og 239. Øvrige lovændringer er primært beskrevet i punkt 6, 23 (aktievederlag), 50, 90, 91, 133, 145, 155, (ustøttede plejeboliger), punkt 303 (flygtningepersonkreds), 311 (refusion for flygtningeboliger), 358 (mellemkommunal refusion) og 379 (overgangsregel for beboere i ustøttede plejeboliger). Ændringer vedrørende ny regnskabsbekendtgørelse findes i punkt 349, 350, 355, 356, 357 og 361. Der er endvidere foretaget mindre ændringer i vejledningens punkter: 19 og 38. Herudover er foretaget en række mindre redaktionelle ændringer. Socialministeriets og det tidligere By- og Boligministeriums vejledende udtalelser i perioden fra 2001 er herudover fortsat gældende. Lov om individuel boligstøtte 2. Ved lov nr. 376 af 6. juni 1991 vedtog Folketinget en ny lov om individuel boligstøtte. Loven trådte i kraft den 1. januar 1993, og samtidig ophævedes den hidtil gældende lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 25. oktober Loven er senere ændret adskillige gange. Senest er loven ændret væsentligt ved lov nr af 23. december 1998, hvor der med virkning fra 1. januar 2000 er gennemført betydelige ændringer i reglerne for beregning af boligsikring og boligydelse, jf. punkt 5 Endvidere er reglerne for førtidspensionister og stærkt bevægelseshæmmede ændret fra 1. januar 2003 som et led i en førtidspensionsreform. Boligstøtteloven 1. januar Loven, der trådte i kraft 1. januar 1993, indeholder en udmøntning af en række forslag til forenkling af den tidligere gældende lov om individuel boligstøtte, som blev fremsat af en enig

17 17 arbejdsgruppe, der i april 1990 afgav rapporten»forenkling af boligstøttereglerne«. I arbejdsgruppen deltog repræsentanter for Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Boligselskabernes Landsforening, Lejernes Landsorganisation, Folke- og Invalidepensionisternes Kontaktudvalg, Finansministeriet, Økonomiministeriet, Socialministeriet og Boligministeriet. Ændringerne tog i forhold til de tidligere gældende boligstøtteregler sigte på, at ressourceindsatsen ved administrationen af loven skulle reduceres mærkbart, og at den interesserede boligstøttemodtager selv i videst muligt omfang skulle kunne kontrollere rigtigheden af det modtagne beløb. Lov nr. 376 af 6. juni 1991 blev inden ikrafttrædelsen ændret ved lov nr. 935 af 27. december 1991, der vedrører en stramning af arealnormen ( 12 og 12a), lov nr. 380 af 20. maj 1992 om udgifter til fællesantenneanlæg, der vedrører omberegning på grundlag af oplysninger fra udlejer om nedsættelse af lejen ( 46, stk. 3), lov nr. 476 af 24. juni 1992, der vedrører nedsættelse af renten for boligydelseslån ( 35). I det følgende er i hovedtræk redegjort for de væsentligste ændringer, omfattet af boligstøtteloven pr. 1. januar 1993: Hidtil gældende bestemmelser om beregning af fiktivt formueafkast i forbindelse med opgørelse af husstandsindkomsten er ophævet. Reglerne for opregulering af den slutlignede indkomst, der efter lovens hovedregel benyttes til beregning af husstandsindkomsten, er forenklet. Grænserne for, hvornår der skal benyttes forventet fremtidig indkomst frem for indkomst efter lovens hovedregel, er forenklet for såvel boligsikrings- som boligydelsesmodtagere, således at det nu fremgår af loven, at forventet fremtidig indkomst fremover benyttes i alle tilfælde, hvor det skønnes, at denne vil afvige med mindst kr. eller kr. årligt i forhold til indkomstopgørelsen efter lovens hovedregel. Anvendelse af det skattemæssige rentenedslag for pensionister i forbindelse med beregning af husstandsindkomsten til brug for boligstøtteberegningen er afskaffet. I tilfælde, hvor støttemodtagerens husleje skal reduceres, idet lejen omfatter betaling for varme og varmt vand eller elforbrug, kan kommunalbestyrelsen fradrage et standardbeløb fastsat af Byog Boligministeriet. Reglerne om tillæg til huslejen er ligeledes ændret, hvor det påhviler lejeren at afholde udgifter til indvendig eller udvendig vedligeholdelse. Fremover benyttes et m 2 -tillæg frem for et procenttillæg. Hvor en lejer selv afholder udgifter til vand, kan kommunalbestyrelsen forhøje huslejen med et standardtillæg. Der er gennemført en forenkling af reglerne for opgørelse af boligudgiften for pensionister, der bor i ejerbolig, herunder en forenkling af regler for hvilke lån, der kan medtages i opgørelsen af boligudgiften. Der er gennemført en forenkling af reglerne om fordeling mellem tilskud og lån for boligydelse til pensionister i ejerbolig, således at den samlede støtte fremover i alle tilfælde fordeles med 20 pct. som tilskud og 80 pct. som lån. Kravet om, at en andelshaver i en privat andelsbolig skal aflevere andelsbeviset til kommunen som betingelse for udbetaling af boligstøtte, er ophævet. Pensionisters mulighed for månedligt at ændre istørrelsenafdeudbetalte lånebeløb er ændret, således at det fremover kun én gang årligt kan meddeles kommunen, om støttemodtageren ønsker at modtage den maksimale låneydelse eller kun en andel heraf. Den hidtil gældende lovs kapitel 4 (den såkaldte værelsesnorm) er ophævet, således at boligstøtteberegning for alle modtagere fremover sker på basis af den såkaldte arealnorm. De gældende regler om forbedringsboligsikring efter 25, hvor forbedring ikke sker i forbindelse med sanerings- eller byfornyelsesbeslutninger, kan ikke fremover benyttes for nye modtagere. Eksisterende modtagere under aftrapning kan fortsat bibeholde deres støtte. Reglerne for omberegning af boligstøtte i løbet af året samt reglerne om efterregulering er forenklet. Grænserne for, hvornår der skal foretages omberegning og efterregulering, er harmoniseret med grænserne for, hvornår der benyttes forventet fremtidig indkomst, jf. ovenfor. Ved omberegning og efterregulering skal kommunalbestyrelsen ikke fremover vurdere, om der er tale om varige indkomstændringer. Endelig er reglerne om støttemodtagerens oplysningspligt i løbet af året ændret, således at

18 18 kommunen ved afgørelse af, om der skal ske efterregulering i forbindelse med ændringer i husstandsindkomsten, alene skal foretage periodeopdeling af boligstøtteberegningen, når de pågældende indkomstændringer er meddelt rettidigt til boligstøttekontoret. Der er indført mulighed for, at kommunen kan omberegne boligstøtte på grundlag af udlejerens oplysninger om huslejeændringer til boligstøttekontoret. Der er gennemført visse harmoniseringer af satserne for tilbagebetaling af beboerindskudslån. Reglerne om kommunalbestyrelsens udbetaling af frivillige beboerindskudslån er forenklet, således at kommunalbestyrelsen selv kan bestemme vilkår for ydelse af disse lån. Der er gennemført en redaktionel ændring af reglerne for ydelse af beboerindskudslån til flygtninge. De særlige regler om ydelse af boligstøtte til pensionister i kommunale pensionistboliger er ophævet. Klagereglerne er forenklet, således at By- og Boligministeriets adgang til at optage en sag til behandling, når det skønnes, at sagen er af principiel betydning, er ophævet. Der er gennemført en redaktionel ændring af reglerne omkring statens refusion af kommunens udgifter til boligstøtte. Visse af de hidtil gældende overgangsordninger i boligstøttelovgivningen er ophævet. For at formindske de økonomiske virkninger for støttemodtagere, der efter loven vil tabe boligstøtte i forhold til gældende regler, indeholder loven en kompensationsordning for årene 1993 og frem. Denne ordning indebærer, at ingen boligstøttemodtager vil miste mere end godt kr. om året i 1993 og senere som følge af overgangen til nye regler. Kompensationsbeløbet aftrappes herefter med yderligere kr. pr. år. Ændringer af boligstøtteloven Allerede fra inden lovens ikrafttræden blev gennemført ændringer heraf med virkning fra 1. januar Ved lov nr. 935 af 27. december 1991 blev gennemført en stramning af arealnormen ( 12) med en overgangsordning i frem til 1. januar 1997 for støttemodtagere, der oppebar boligstøtte ved udgangen af I konsekvens af ændringer i lejelovgivningen, hvorefter udgifter til fællesantenner ikke længere kan indgå i lejen, blev ved lov nr. 380 af 20. maj 1992 indført bestemmelser om, at kommunerne ved nedsættelse af lejen kan omberegne boligstøtte på grundlag af oplysninger herom fra udlejer ( 46). Endelig er blev ved lov nr. 476 af 24. juni 1992 gennemført en nedsættelse af renten for boligydelseslån ( 35). Boligstøtteloven er efter udsendelsen af første udgave af denne vejledning den 30. juli 1992 ændret adskillige gange. Herunder er der sket væsentlige ændringer også af de ovennævnte regler, der trådte i kraft 1. januar Med virkning fra 1. januar 1993 er loven ændret ved lov nr af 23. december 1992, der primært vedrører en ajourføring af klagereglerne ( 73) samt indførelse af en bagatelgrænse vedrørende efterregulering ( 47, stk. 7). Loven er videre ændret med virkning fra 1. januar 1994 ved 4 lovændringer: Ved lov nr. 441 af 30. juni 1993 er primært indført adgang for beboere i kollektive bofællesskaber til at opnå boligstøtte (lovens kapitel 4a). Videre er loven ændret ved 11 og 14 i lov nr. 449 af 30. juni Ændringsloven, der er gennemført i tilknytning til skatteomlægningen pr. 1. januar 1994, vedrører opgørelsen af husstandsindkomst ( 8), omlægning af samtlige lovens satser til 1994-niveau ( 72 m.fl.) samt ændrede procentsatser for beregning af grænsebeløb for boligsikringsmodtagere ( 22). Fra den 1. januar 1994 er der ved lov nr af 22. december 1993 sket en ændring af reglerne om vandtillæg til lejen ( 10, stk. 3), og reglerne om rykning af boligydelseslån ( 38) er ved samme lov lempet med virkning fra den 24. december Medvirkningfraden1.januar1994erderendelig ved lov nr. 110 af 14. februar 1994 sket en udvidelse af boligstøttelovens pensionsbegreb ( 2). Ved lov nr. 148 af 1. juni 1994 er byfornyelsesboligstøttereglerne ændret for byfornyelsestilsagn meddelt efter udgangen af 1994 (kapitel 5). I forbindelse med ændringer i lejelovgivningen er der ved lov nr. 419 af 1. juni 1994 foretaget en ændring af varmetillægsreglerne fra 1995, jf. den pågældende lovs 4, stk. 4 og stk ,

19 19 og der er i lejelovens 62b givet lejeren en ret til fra den 1. juli 1994 at få en udtalelse fra kommunen med hensyn til de boligstøttemæssige konsekvenser af en aftale om forbedring af det lejede. Samtidig er der sket mindre ændringer med hensyn til boligstøttelovens bagatelgrænse ( 47) og den mellemkommunale refusion ( 76). Fra 1. juli 1995 er ved lov nr. 204 af 29. marts 1995 indført adgang til beboerindskudslån ved ekspropriation af lejemål ( 60a). Medvirkningfra1. januar 1996 er loven ændret ved fire lovændringer: Ved lov nr. 385 af 14. juni 1995 er gennemført en ændring af reglerne om mellemkommunal udligning i hovedstadsområdet, og satsen for statsrefusionen vedrørende boligsikring er forhøjet ( 75). Ved lov nr af 20. december 1995 er foretaget ændringer i tilknytning til indførelse i ældreboligloven af begrebet plejeboliger. Ændringen vedrører primært tilbageblevne husstandsmedlemmer ( 13 og 39), flytning til plejehjem ( 42 og 53) og mellemkommunal refusion ( 76). Ved lov nr af 20. december 1995 er låneandelen med hensyn til boligydelse til ejere og andelshavere forhøjet ( 31 og 32), og mindsteudbetalingen for såvel lån som tilskud er forøget ( 33og34). Endelig er ved lov nr af 20. december 1995 gennemført forskellige ændringer med virkning fra 1. januar Herunder er der givet kommunerne adgang til at indbringe lejens størrelse for huslejenævn eller boligret ( 11). Finansstyrelsen varetager herefter stat og kommunes interesse ved salg af ejendomme med boligydelseslån ( 39a), og personkredsen for lovens flygtningebestemmelser er udvidet ( 65 og 75). I forbindelse med ikrafttrædelsen af lov om almene boliger er med virkning fra 1. januar 1997 gennemført konsekvensændringer i boligstøtteloven ved 6 i lov nr af 11. december Ændringerne indebærer primært, at boligstøtte, herunder beboerindskudslån til beboere i almene boliger, ydes efter samme regler, som hidtil har været gældende for beboere i boliger omfattet af lov om boligbyggeri, og at boligstøtte til almene ældreboliger ydes efter samme regler, som hidtil gældende for ældreboliger efter ældreboligloven. I forbindelse med, at begrebet almennyttig ældreegnet bolig er udgået i lov om almene boliger, er reglerne om fravigelse af maksimum for boligudgift og boligstøtte ( 14, stk. 3, og 23, stk. 2) udvidet til at omfatte kommunal anvisning af pensionister til alle typer af alment byggeri samt ældreboliger omfattet af den hidtidige ældreboliglov. Under henvisning til, at fremtidige almene ungdomsboliger finansieres ved indskud, kan der ydes beboerindskudslån ( 54, 59 og 66) til sådanne boliger. Lån ydes dog kun til ungdomsboliger med selvstændigt køkken, medmindre der er tale om lån til flygtninge. Fra 1. januar 1998 er ved lov nr. 380 af 10. juni 1997 indført nye regler om bofællesskaber. Der er tale dels om særlige regler for nye bofællesskaber etableret efter lov om almene boliger, dels om generelle ændringer med hensyn til forøgelse af antallet af beboere i kollektive bofællesskaber og forøgelse af det areal og den boligudgift, der kan ydes bofællesskabsboligstøtte til. Ligeledes fra 1. januar 1998 er ved lov nr. 382 af 10. juni 1997 gennemført konsekvensændringer af den samtidige nye lov om byfornyelse. Ændringen indeholder bl.a. en regel om et nyt byfornyelsestilskud til visse lejere i nybyggede ejendomme. Ved lov nr. 970 af 17. december 1997 er foretaget konsekvensændringer som følge af ændring i lov om almene boliger pr. 1. januar 1998 og som følge af lov om leje af almene boliger pr. 1. juli Herudover er der ved lov nr. 980 af 17. december 1997 foretaget konsekvensændringer pr. 1. juli 1998 som følge af ophævelsen af lov om social bistand og indførelsen af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Klageinstansen for boligstøttesager er herefter det sociale nævn. Fra 1. juli 1999 er 78 om kommunernes indhentning af oplysninger i kontroløjemed ændret, jf. lov nr. 394 af 2. juni Boligstøttens beregning er væsentligt ændret ved lov nr af 23. december 1998, primært med virkning fra 1. januar Enkelte elementer af lovændringen er trådt i kraft 1. marts Det drejer sig om bortfald af fradraget til hver pensionist i husstanden ( 8, stk. 4) og ændret grænsebeløbssats for perioden 1. marts 31. december 1999 ( 84) samt en ændret kompensationsordning for støttemodtagere, hvis støtte nedsættes som følge af ændringer i boligstøtteloven.

20 20 Boligstøtteloven 1. januar Hovedparten af den boligstøttereform, der er indført ved lov nr af 23. december 1998 er trådt i kraft 1. januar Der er primært tale om et nyt beregningssystem BS-2000 for boligsikring og boligydelse, der indfases i perioden 1. januar januar 2004 ( 21, 21a, 22 og 22a). Endvidere anvendes fra 1. januar 2000 et nyt husstandsindkomstbegreb frem for hidtil to begreber ( 8, stk. 2), jf. nedenfor. Hovedsigtet med den nye beregningsmodel BS-2000 er at forenkle boligstøttereglerne og samtidig skabe et system, der i højere grad motiverer støttemodtagerne til at økonomisere med boligforbruget. I den konkrete udmøntning af disse målsætninger er det endvidere tilstræbt at undgå en væsentlig forøgelse af samspilsproblemerne, at opnå en besparelse ved fuld gennemførelse af reformen og at sikre modtagerne mod drastiske støttetab. Efter modellen beregnes boligstøtten i den fuldt gennemførte boligstøttereform som en andel af huslejen minus en andel af indkomsten. Den andel, boligstøttemodtageren selv skal betale, er forøget i forhold til den hidtil gældende boligstøttelov. Modellen sikrer herved en forøget tilskyndelse til at økonomisere med boligforbruget. Den nye beregningsmodel indebærer, at den maksimale indkomst, hvortil der kan ydes støtte, falder i forhold til de hidtil gældende regler, hvorved støtten i højere grad koncentreres om husstande med lavere indkomster. De væsentligste elementer i det nye beregningssystem BS-2000 er følgende: 1. Nedsat udbetalingsprocent for boligydelse og boligsikring. 2. Forenklet indkomstafhængig aftrapning ingen aftrapning for lave indkomster. 3. Tillæg til lejen for pensionister. 4. Afvikling af indkomstfradrag for pensionister. 5. Omlægning af indkomstfradraget for børn til et tillæg til progressionsgrænsen. 6. Indførelse af en mindste egenbetaling. 7. Formuetillæg til husstandsindkomsten. 8. Overgangsregler for årene Videreførelse af forbedret kompensationsordning. Herudover omfatter lovændringen en række forenklinger af administrativ og forståelsesmæssig karakter, herunder navnlig indførelse af et nyt husstandsindkomstbegreb frem for to, ophævelse af reglerne om gunstighedsberegning for børn med højere indtægter, ændring af reglerne om størrelsen af indkomstudsving ved omberegning og efterregulering samt udtrykkelige regler om engangsbeløb og visse feriepenge. Endelig omfatter lovændringen regler om solidarisk hæftelse for tilbagebetalingskrav, øget medregning af aktieindkomst i husstandsindkomsten og en stramning af undtagelsesbestemmelsen om udbetaling af boligstøtte ud over lovens maksimum. Ændringer af boligstøtteloven efter 1. januar Pr. 3. juni 2000 er reglerne om støtte til betaling af depositum i visse anviste boliger ( 64a-64b) udvidet til også at omfatte personer, der anvises som lejere til en privat andelsbolig, jf. lov nr. 404 af 31. maj Ligeledes pr 3. juni 2000 er der foretaget konsekvensændringer af lovens flygtningebegreb ( 65) som følge af ændringer i udlændingeloven, jf. lov nr. 424 af 31. maj Fra 1. januar 2001 er 11 om indbringelse af lejens størrelse for boligretten ændret i konsekvens af indførelse af huslejenævn i hele landet ved lov nr. 406 af 31. maj Fra samme dato indgår vederlag i form af aktier mv., der tidligere var personlig indkomst, i husstandsindkomsten efter særlige regler i ligningsloven, jf. lov nr af 20. december Fra 27. november 2001 er boligstøtteområdet overført til Socialministeriet. Reglerne om refusion for boliger til flygtninge ( 75) er ved lov nr. 147 af 25. marts 2002 ændret med virkning fra 1. januar Boligstøttelovens flygtningebegreb ( 65) er ved lov nr. 365 af 6. juni 2002 ændret 1. juli 2002 i konsekvens af ændringer i udlændingelovens regler om opholdstilladelse. Reglerne om mellemkommunal refusion vedrørende ældreboliger ( 76) er ændret pr. 1. juli 2002 ved lov nr. 399 af 6. juni Som et led i førtidspensionsreformen er reglerne om boligstøtte til førtidspensionister og stærkt bevægelseshæmmede ændret fra 1. januar 2003 ved lov nr. 285 af 25. april Før-

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger Kompetenceplan Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9 = Sagsbehandler TML = Teamleder/fagansvarlig AFL = Afsnits-/Afdelingsleder/Sektionsleder AFC = Afdelingschef UDV = Udvalg B =

Læs mere

Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte

Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K 19. december 2003 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Udbetaling af boligstøtte

Læs mere

Vejledning om individuel boligstøtte

Vejledning om individuel boligstøtte Vejledning om individuel boligstøtte 1. Introduktion. Denne vejledning erstatter By- og Boligministeriets vejledning af oktober 1999 om individuel boligstøtte. Strukturen i vejledningen er uændret i forhold

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte

Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte LBK nr 158 af 18/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb forside Boligydelse 2000 Oversigt i korte træk Se nærmere om beregningen på de næste sider. Sådan beregnes boligydelse i 2000 Boligydelsen udgør i 2000: 87% af forskellen mellem (A) En beregnet boligudgift

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2006

Boligydelse og boligsikring 2006 Boligydelse og boligsikring 2006 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte (opdateret )

Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte (opdateret ) Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte (opdateret 04-09-2017) Herved bekendtgøres lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 158 af 18. februar 2015, med de ændringer, der følger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte

Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte LBK nr 174 af 24/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/02630

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08 Budget 2005-2008 550 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Vedtaget i Byrådet: 7. oktober 2004 Administrativ: Borgerservice@htk.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte 2015/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/14424 Fremsat den

Læs mere

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Sagsnr. 5-1-9/0803 Budgetdokument nr. 4-07 Budget 2004-2007 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Behandlet i udvalget: 13/8 2003

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Boligsikring 2000 Oversigt

Boligsikring 2000 Oversigt forside Boligsikring 2000 Oversigt i kor orte træk Se nærmere om beregningen på de næste sider. Sådan beregnes boligsikring i 2000 Boligsikring udgør i 2000: 72% af forskellen mellem (A) Din husleje og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 4. oktober 2002 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2002/1562-18 Fil-navn: orienteringsskrivelse ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

Notat om boligplacering

Notat om boligplacering Lene Mølgaard Kristensen & Bente Bondebjerg d. 3.november 2016 Notat om boligplacering Indledning Med det stigende pres på kommunerne i forhold til at boligplacere flygtninge er der for Dansk Flygtningehjælps

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte (Kollektive bofællesskaber)

Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte (Kollektive bofællesskaber) NOTAT Dato: 30. januar 2015 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2015-34 Sagsbeh.: EB Dok id: 570889 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte (Kollektive bofællesskaber)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2014-15 Fremsat den 11. marts 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2007-6869/the 29. maj 2008 Orientering om Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte 2014/1 LSF 161 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-34 Fremsat den 11.

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j. nr. 2012 2572

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte

Bekendtgørelse om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte Bekendtgørelse om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte I medfør af 8, stk. 2 og, i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 158 af 18. februar 2015, som ændret

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte

Guide: Sådan søger du boligstøtte Guide: Sådan søger du boligstøtte Få hjælp til at søge boligstøtte K L E C K. Orientering E. Hvor meget har hvert enkelt C. Oplysninger husstandsmedlem om alle andre tjent Send til børn fra. og januar

Læs mere

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri LOV nr 273 af 19/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2652 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Til samtlige kommuner, m.fl.

Til samtlige kommuner, m.fl. Til samtlige kommuner, m.fl. Orientering om ny bekendtgørelse om dagtilbud som følge af indførelsen af regler om anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud i dagtilbud

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til boligydelsespakke

Høringssvar vedrørende forslag til boligydelsespakke Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som@star.dk sth@star.dk 25. november 2015 Høringssvar vedrørende forslag til boligydelsespakke Hermed følger Ældre Sagens bemærkninger til L 67 om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

Ændring af repatrieringsloven

Ændring af repatrieringsloven Ændring af repatrieringsloven Marts 2010 Quickguide Nye muligheder for økonomisk støtte ved frivillig tilbagevenden til en udlændings hjemland eller tidligere opholdsland Ændring af repatrieringsloven

Læs mere

2011 Udgivet den 27. oktober 2011

2011 Udgivet den 27. oktober 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 27. oktober 2011 25. oktober 2011. Nr. 84. Vejledning om regulering pr. 1. januar 2012 af satser på det sociale område 1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 6. marts 2017 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Lovbestemmelser og overvejelser med relevans for kommunens boligplacering af flygtninge

Lovbestemmelser og overvejelser med relevans for kommunens boligplacering af flygtninge Lovbestemmelser og overvejelser med relevans for kommunens boligplacering af flygtninge Pligt til at anvise permanent bolig: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, har i en

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om flygtninges optjening af førtidspension

Forslag til folketingsbeslutning om flygtninges optjening af førtidspension Beslutningsforslag nr. B 80 Folketinget 2011-12 Fremsat den 17. april 2012 af Martin Henriksen (DF), Karina Adsbøl (DF), Bent Bøgsted (DF), René Christensen (DF), Christian Langballe (DF) og Karin Nødgaard

Læs mere

1. GENERELT. (Sæt kryds i de relevante firkanter)

1. GENERELT. (Sæt kryds i de relevante firkanter) 1. GENERELT 1.1 Har kommunen fastsat vejledende retningslinjer for tildelingen af personlige tillæg efter 17, stk. 2? Ja Nej Hvis ja: Hvilke af nedenstående vejledende retningslinjer anvender kommunen

Læs mere

Vejledning til beboerne om genhusning

Vejledning til beboerne om genhusning Vejledning til beboerne om genhusning 2017 2 Information om genhusning ved bygningsfornyelse I denne folder kan du læse mere om muligheder for genhusning permanent eller midlertidig i relation til støttet

Læs mere

2014 Udgivet den 11. juni 2014. 10. juni 2014. Nr. 574.

2014 Udgivet den 11. juni 2014. 10. juni 2014. Nr. 574. Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 10. juni 2014. Nr. 574. Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel

Læs mere

OVERSIGT - MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE

OVERSIGT - MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE December 2016 Til frivillige i tilknytning til Dansk Flygtningehjælp OVERSIGT - MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE Reglerne om økonomisk hjælp er blevet ændret adskillige gange de sidste

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Ringsted

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Ringsted COK Alment byggeri temamøde om almene boliger Ringsted Den 31. august 2016 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 3. juli 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Udkast til ændring af Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger

Udkast til ændring af Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger Udkast til ændring af Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger I medfør af 192 og 192 a, stk. 3, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 8101023 af 1923. septemberjuli 20124, og 58

Læs mere

Beregning af boligydelse ved indkomstændringer

Beregning af boligydelse ved indkomstændringer Beregning af boligydelse ved indkomstændringer Henstillet til den sociale ankestyrelse at tage en sag vedrørende beregning af boligydelse til en pensionist, der ville opnå en indtægtsfremgang, op til fornyet

Læs mere

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet.

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. KL Afsnit I Pkt. A) Definition En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Pkt. B) Retsgrundlag for opsat pension m.v. Pensionsregulativets

Læs mere

Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen og (gen)indførslen af et kontanthjælpsloft

Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen og (gen)indførslen af et kontanthjælpsloft Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Bestyrelsesmøde 17. november 2015 November 2015 Ad pkt. 2 a Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) UDKAST Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) UDKAST Forslag. til Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 105 Offentligt 10 (ekstern høring) Fremsat den {FREMSAT} af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 13. marts 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk Til Socialudvalgets

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Refusionsanmeldelse af udgifter if. m. individuel boligstøtte som lån og lån til beboerindskud efter lov almene boliger og støttede andelsboliger mv.

Refusionsanmeldelse af udgifter if. m. individuel boligstøtte som lån og lån til beboerindskud efter lov almene boliger og støttede andelsboliger mv. Til samtlige (amts)kommuner 30. juli 2003 Refusionsanmeldelse af udgifter if. m. individuel boligstøtte som lån og lån til beboerindskud efter lov almene boliger og støttede andelsboliger mv. Departementet

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

FAQ om flygtningeboliger

FAQ om flygtningeboliger FAQ om flygtningeboliger KL har svaret på en række hyppige spørgsmål vi får fra kommuner vedr. flygtningeboliger. Spørgsmål og svar fremgår nedenfor og er grupperet under følgende overskrifter, hvor også

Læs mere

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger BOLIGSTØTTEN 2015 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Oplysning Fagområde Specifikation Familieydelser og 4.000 - Anbringelse og hjemgivelse af barn - Forældrepålæg - At uddannelsesplan ikke er overholdt om:

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/2 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2015-3055 Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Velfærdsministeriet Byfornyelse & leje J.nr. 2008-6877 nho 28. november 2008 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger,

Læs mere

Anvendelse af forventet fremtidig indkomst ved beregning af boligsikring

Anvendelse af forventet fremtidig indkomst ved beregning af boligsikring Anvendelse af forventet fremtidig indkomst ved beregning af boligsikring Udtalt overfor amtsankenævnet for Københavns amt, at jeg måtte anse det for beklageligt, at ankenævnet havde tiltrådt Rødovre kommunes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme LBK nr 884 af 17/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 2. august 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2006-71 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning Click here to enter text. Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning 23. november 2012 Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning I det følgende beskrives

Læs mere

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. Egedal Kommune Sendes til kommunen Egedal Kommune Udfyldes af kommunen Modtaget dato KLE 25.02.09G01 Sagsidentifi kation Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. ifl g. Lov om

Læs mere

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værelsesudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mangel på studieboliger trækker næsten altid overskrifter ved studiestart. Mange studerende skal i løbet af få uger mobilisere en bolig

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 721 af 13/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-960-0025. Senere ændringer til forskriften

Læs mere

2012 Udgivet den 14. november 2012

2012 Udgivet den 14. november 2012 Ministerialtidende 2012 Udgivet den 14. november 2012 12. november 2012. Nr. 81. Vejledning om regulering pr. 1. januar 2013 af satser på Social- og Integrationsministeriets område 1. I bilag 1 til denne

Læs mere

Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør. Afgørelse i din sag om særlig støtte.

Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør. Afgørelse i din sag om særlig støtte. Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør Afgørelse i din sag om særlig støtte. Ankestyrelsen har truffet afgørelse i din sag om klage over Helsingør Kommunes afgørelse truffet den 2. februar 2015.

Læs mere

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Budget- og regnskabssystem 4.5.4 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004/Budget 2005 BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Udgifter og indtægter vedrørende personlig

Læs mere