MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Hele handicapområdet samme hat side 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Hele handicapområdet samme hat side 4"

Transkript

1 ISSN MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 8 Oktober 2011 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Landsforeningens DNA 2 n Landsforeningen Autisme siger tak... 8 n Er din organisation på listen?... 9 n Hvad gør jeg? n Medlemstilbud! Eventyrteatret n Gi r du en hånd? n Se, hvad der sker i din kredsforening n Kontakt Landsforeningen Autisme n Bagsidetanker Blomsten og bien Kvinde med autisme uden verbalt sprog og med kraftigt nedsat syn viser fotografier og digte se side 16 Hele handicapområdet under samme hat side 4

2 Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie er protektor for Landsforeningen Autisme. Landsforeningens DNA Kolofon Medlemsbladet udgives af Landsforeningen Autisme. Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson, Redaktionsudvalg: Elisabeth Sandell, Morten Carlsson og Annette Lund Dreyer Layout: Annette Lund Dreyer Tryk: Als Offset ApS Oplag: stk. ISSN: Indlæg, kommentarer, bidrag mv. bedes sendt til Bladet sendes gratis til Landsforeningen Autismes medlemmer. Kommende udgivelser n Nr Særudgave SIKON programmet for 2012 udkommer i uge 48 n Nr udkommer i uge 50 Deadline for bidrag og annoncer er tirsdag den 25. oktober Annoncering Organisationer, selvejende institutioner, fonde og andre, som arbejder på autisme området, har mulighed for at annoncere i Landsforeningens blad i det omfang, der er plads. Annoncerne skal være vedkommende og rette sig mod Landsforeningens medlemmer og deres børn, unge og voksne med ASF. Stærkt kommercielle annoncer for salg af uvedkommende ydelser vil blive afvist af redaktionen. Pris for ½-sides annoncer leveret i færdigt layout kr. pr. nummer 170 x 112,5 mm + 3 mm til beskæring Pris for 1-sides annoncer leveret i færdigt layout kr. pr. nummer 170 x 225 mm + 3 mm til beskæring Rabat Ved samtidig bestilling af mindst 3 annoncer i samme kalenderår gives 10% rabat på ovenstående priser. Bearbejdning, opsætning og layout kan leveres efter regning. Landsforeningens DNA Morten Carlsson, formand LA I oktober måned hvert år mødes 60 repræsentanter fra hele landet i 2 dage i Middelfart. Som Landsforeningens øverste myndighed skal de sammen evaluere årets aktiviteter og den måde, hvorpå vi har forvaltet vores mandat og formål til gavn for børn, unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF). Budget og regnskab skal godkendes, og så skal linjerne lægges for de kommende års indsats. Danmark er et foreningsland. Personligt tror jeg ikke, der er noget land i denne verden, hvor der organiseres og arbejdes i så mange foreninger som i lille Danmark. Det er næsten sådan, at hvis 2 mennesker har en flig af fælles interesser, så skabes nye foreninger på kryds og tværs. Mange af disse foreninger fungerer i dagligdagen som pressions grupper på mange forskellige niveauer og med svingende effekt. Det kan give anledning til at tænke over netop vores voksende Landsforenings DNA eller egenart. Hvem er vi, hvad er det vi kan, hvad er det vi vil, og ikke mindst, kan vi blive bedre til det. Vores årsberetninger vidner om et omsiggribende væld af sager og aktiviteter. Vi er ikke mere en lille forening, hvor pårørende mødtes og fokuserede på egne børn og de kontakter, der var lige i nærheden. Selvfølgelig er disse netværk stadig en væsentlig del, men hvis udviklingen fortsætter, er vi ved årets udgang oppe på medlemmer fordelt i de 15 kredsforeninger samt Færøerne og Grønland. Vi er som udgangspunkt fortsat en forældreforening/pårørendeorganisation. Sammen med vores søsterforening Aspergerforeningen, der organiserer voksne med Asperger syndrom, vil vi formentlig være medlemmer i år Sideløbende med denne fremgang ændrer vores muligheder og opgaver sig. Politisk markerer vi os i forhold til folketing og ministerier. Som eksempel vil vi forlange, at den ny regering skal være et værn mod KL og kommunernes uigennemtænkte nedskæringspolitik og deres kreative omgåelser af love og konventioner. Vi tager konstant stilling til politiske spørgsmål via høringer, møder, kontakter og kommunikationsarbejdet. Via DH, Danske Handicaporganisationer, udøver vi sammen med 31 andre organisationer indflydelse på alle forhold af betydning for vores medlemmer og deres familier. Ved udgangen af 2012 flytter Landsforeningens sekretariat sammen med 16 andre organisationer i et fælles nybygget hus tæt på Høje Tåstrup station. For det enkelte medlem er det i dagligdagen mere relevant, at vi har socialrådgivning og en pædagogisk rådgivning. Vi deltager i rigtig mange bestyrelser, råd og nævn rundt omkring, og kredsforeningerne yder en kæmpe indsats i form af arrangementer med førende fagfolk, markante samfundsdebattører, forældrenetværk, bisiddere og meget mere. Vi udvider i disse år vores konference- og kursusvirksomhed, vi arbejder målrettet på fundraising, producerer vores eget video materiale, etablerer ungdomsuddannelser, internet auktioner, sommerhøjskole og ferietilbud, udgivelser, nyhedsbreve, merchandise m.v. Vi arbejder målrettet mod oprettelse af jobcrew.dk, et informatørkorps, boliger for ældre med autisme samt forskerkonference, og som det nyeste etablerer vi et rådgivningscenter, der skal dække Jylland og Fyn. I første omgang med udgangspunkt på Langagergård i Herning vil Autisme Center Vest skulle brede sine aktiviteter ud i hele området. Vi arbejder hver dag med et utal af samarbejdspartnere og afprøver hele tiden nye ideer. Det er vigtigt for Landsforeningen at brede aktiviteterne ud og åbne os mod andre muligheder, men det kræver naturligvis en del ressourcer det prøver vi så at samle for at kunne udvikle os hele tiden. Lad mig til sidst nævne en af de mere traditionelle fælles medlemsaktiviteter, som er meget nærværende. Eventyrteatrets årlige juleforestilling, hvor vi samler mere end 900 medlemmer i Glassalen i Tivoli hvert år. En dejlig hjertevarm oplevelse for alle og en hyggelig dag. Jeg ville ønske, at vi havde mulighed for at samles oftere på denne måde. Her får man fornemmelsen af vores fællesskab, muligheder og udfordringer, men ikke mindst livsglæde. PS: Den rigtige definition af forkortelsen DNA er: Deoxyribonukleinsyre (forkortet DNA) er en nukleinsyre, der indeholder de genetiske instruktioner, der benyttes i udviklingen og opretholdelsen af alle kendte levende organismer og nogle vira. Det er så at sige livets alfabet. 2 Nr. 8 Oktober 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme Nr. 8 Oktober 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme 3

3 Hele handicapområdet under samme hat Hele handicapområdet under samme hat Det nye Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri er enestående i verden: Indsamling af viden om alle handicap foregår ét sted på tværs af handicapgrupper. Videnscenter for Autisme eksisterer ikke længere, og det gør en række andre videnscentre på handicapområdet heller ikke. Ved årsskiftet 2010/2011 var det slut. Men her er tale om en god nyhed, for erstatningen for videnscentrene stod klar: Et fælles videnscenter med navnet Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri, som forener kræfterne og udnytter dem bedre til gavn for hele handicap området. Af journalist eva Isager Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri (VIHS) arbejder ud fra denne sammenhængende tankegang. Centret indsamler, udvikler og formidler viden om alle handicapgrupper, og synergieffekten af et fælles, samlet vidensarbejde er tydelig for centrets daglige leder, enhedschef Bo Beck.»Der eksisterer meget viden på det ene handicapområde, som kan overføres til det andet, ofte med enkle midler, og det er netop en af centrets store fordele. Vi behøver ikke starte forfra hver gang, men udnytter hinandens kompetencer. Medarbejderne har faktisk pligt til at dele viden«.»der findes endnu mange huller af viden inden for handicap og socialpsykiatri. Vi afdækker behovet for almen og specialiseret viden hos vores målgrupper og forsøger at finde frem til denne viden«, siger videnscentrets daglige leder, enhedschef Bo Beck. VIHS har nedsat et fagligt brugerråd med repræsentanter for alle brugerorganisationer, herunder Landsforeningen Autisme. Rådet kommer med ønsker til nye opgaver. Inspirationen til opgaver kommer også fra kontakt til diverse faglige netværk og VISO, som rådgiver fagfolk om sagsbehandling. Landsforeningen og VIHS s specialfunktion for autisme/adhd samarbejder allerede på en række prioriterede områder. Derudover fortsætter samarbejdet om forskningskonferencen Meeting of Minds. Videnscentret er det eneste af sin art i verden, fortæller Bo Beck med en vis stolthed. Det er dannet af 16 vidensenheder, 13 centre blandt andet Videnscenter for Autisme og tre netværk, som ved årsskiftet smeltede sammen til det nye supervidenscenter under Servicestyrelsen. Det tværgående vidensarbejde på handicapområdet kender man kun fra Danmark. Viden bliver sikret Det er selv sagt en større manøvre at slå så mange enheder sammen med forskellige kulturer og it-systemer, men i centret begynder man at mærke slagkraften i forhold til tidligere. Fortsættes på næste side enhedschef Bo Beck leder det nye Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri. Billedet er taget foran afdelingen i Odense, hvor der uden sammenhæng i øvrigt er stillet en kæmpe kamel op. (Foto: Servicestyrelsen) Det er i hvert fald visionen, som 70 medarbejdere i København, Aarhus og Aalborg nu er ved at føre ud i livet. Den skeptiske læser vil måske spørge, hvad mennesker med autisme, døve, blinde, stammere eller ordblinde har til fælles, men uanset arten og graden af handicap er der alligevel meget i handicappede menneskers liv, som ligner hinanden. De deler en række livssituationer, og de deler ønsket om et godt liv. Videnshuller skal afdækkes Centret beskæftiger sig med praksisnær viden, både nationalt og internationalt: Hvilke indsatser findes der, og hvad er det, der virker. I første række er arbejdet i VIHS til gavn for fagfolk i kommunerne og i Servicestyrelsen, men indsatsen skal i sidste ende gavne det enkelte menneske med et handicap. Familierne kan også selv søge rådgivning, blot ikke i enkeltsager. 4 Nr. 8 Oktober 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme Nr. 8 Oktober 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme 5

4 Hele handicapområdet under samme hat Jannik Beyer var tidligere leder af Videnscenter for Autisme, i dag leder han specialfunktionen autisme/adhd i VIHS. Han mener, at en af styrkerne ved VIHS er muligheden for at være i samspil med alle brugere lige fra politikere og embedsmænd i kommunerne til lærere og pædagoger. (Foto: Servicestyrelsen)»I fremtiden skal brugerne kun søge viden ét sted. Vi arbejder på at gøre VIHS til indgang til viden på hele handicapområdet, uanset om man ringer, mailer eller søger informationer på vores hjemmeside. Målet er at få bredt vores viden meget mere ud og til de rigtige målgrupper«. Et vigtigt led i formidlingen bliver et nyt magasin, som skal udkomme fire gange om året med skiftende temaer. Magasinet erstatter ikke mindre end syv trykte blade og 12 nyhedsbreve, som blev udgivet af videnscentrene. Blandt de lukkede blade er Autismebladet. Når mange medier bliver til ét, spares der penge. Et andet eksempel på besparelser i forbindelse med fusionen er, at VIHS sparer fem årsværk alene ved, at de tidligere centerledere ikke længere bruger tid på administration. Det giver dem samtidig tid til mere faglighed. Bo Beck understreger dog, at fusionen ikke er begrundet i besparelser, og centrene har fået deres midler med sig. De sparede penge skal bruges til mere vidensarbejde. Forskningsbaseret viden er især en mangelvare på undervisnings- og socialområdet. VIHS hører under Socialministeriet, ikke under universiteterne, og kan derfor ikke selv drive forskning. Til gengæld skal VIHS være med til at udarbejde en strategi for forskning på handicapområdet. Da VIHS blev dannet, rejste der sig kritik fra mange sider af, at der ville forsvinde specialviden, når de små centre blev nedlagt. Men ifølge Bo Beck har hensigten været den stik modsatte. I VIHS udvikler vi metoder og værktøjer til at forankre viden i organisationen, sådan at der aldrig går viden tabt, hvis f.eks. en medarbejder skifter job, siger han. Budbringere af viden VIHS s hovedsæde holder til i en ejendom et stenkast fra Rundetårn. På 1. sal ligger neuroteamet, der ud over autismeområdet dækker ADHD, epilepsi og hjerneskade. Det er beslægtede handicap, f.eks. har 18 procent af mennesker med autisme også epilepsi. Jannik Beyer var tidligere leder af Videnscenter for Autisme, i dag leder han specialfunktionen autisme/adhd i VIHS. Han mener, at en af styrkerne ved VIHS er muligheden for at være i samspil med alle brugere lige fra politikere og embedsmænd i kommunerne til lærere og pædagoger.»vores væsentligste opgave er at være budbringere af viden og holde tæt kontakt til brugerorganisationerne. Vi er bevidste om faren for, at vi i kraft af den nye og større organisation mister føling med brugerne og bliver for akademiske. Tidligere gik vi ind og ud ad dørene på f.eks. skolerne. Vi manglede til gengæld det store overblik, som vi nu er ved at få«. Et eksempel på det tværfaglige arbejde i VIHS er et projekt, som skal søge at forbedre livskvaliteten hos unge med autisme. Jannik Beyer og hans kolleger arbejder tæt sammen med kolleger på det socialpsykiatriske område. Erfaringerne herfra kan måske give unge med autisme et mere meningsfuldt liv på trods af de begrænsninger, de bærer med sig. Fakta om VIHS Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri (VIHS) har hovedsæde i Landemærket 9 i København og desuden mindre afdelinger i Aarhus og Aalborg. Centret er en enhed i Servicestyrelsen, som hører under Socialministeriet. Videnscenter for Autisme fusionerede allerede i 2007 med Servicestyrelsen. I VIHS indgår Videnscenter for Autisme, Videnscenter for Døvblindfødte, Videnscenter for Døvblindblevne, VIKOM, Dansk Videnscenter for Ordblindhed, Dansk Videnscenter for Stammen, Videnscenter for Bevægelseshandicap, Videnscenter om Epilepsi, Videnscenter for Hjerneskade, Videnscenter for Hørehandicap, Videnscenter for Synshandicap, Center for Små Handicapgrupper, Videns center for Socialpsykiatri, ASIUS, NDU og Vidensteamet. VIHS er ved at opbygge en hjemmeside under Man kan også søge på alle de tidligere videnscentres hjemmesider. Mail: Tlf Nr. 8 Oktober 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme Nr. 8 Oktober 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme 7

5 Landsforeningen Autisme siger......til følgende fonde for støtte til Landsforeningen Autisme i 2010 & 2011 n Frimodt-Heineke Fonden n LB-Fonden n BUPLs Solidaritetspulje n Steenbeck s Legat n Nuna Fonden n Mads Clausens Fond n Jubilæumsfonden n Else Lachmann s Fond n Det Kongelige Grønlandsfond n Handicappede Børns Ferier n Susi og Peter Robinsohns Fond n Direktør J. P. Lund og Hustru Vilhelmine, født Bugge s Legat n Arbejdsmarkedets Feriefond n LasseFonden n Solar-Fonden...til følgende virksomheder for støtte til Landsforeningen Autismes arbejde 2010 & 2011 n Lauritz.com n Isaksen Design n OK Benzin n Plena Consult n CBB Mobil n Løbeklubben Sparta n Arbejdernes Landsbank n Proshop Europe n FolkeFerie.dk n Als Offset n Radisson BLU H.C. Andersen Hotel Odense n Microsoft Partner Program n Eventyrteatret n Ecomentor n Kursuscentre.dk n Vigsø Feriecenter n HP Er din organisation på listen? Hvis ikke, kan den komme det i året 2011 & 2012 Det er nu muligt for virksomheder og organisationer at støtte Landsforeningen Autismes arbejde og hjælpe med at forbedre forholdene for børn, unge og voksne med autisme. Dette kan give jeres organisation en mulighed for at etablere eller udvide jeres sociale profil. Der er mange måder at støtte på, og de gør alle en forskel: n Løbende støtte til Landsforeningen med en del af overskud/omsætning n Donere jeres kernekompetencer ydelser n Give et enkeltstående bidrag Passer ovenstående ikke til den organisation eller virksomhed, som du arbejder i, så lad os finde en løsning i fællesskab. Landsforeningen Autisme har mange projekter på tegnebrættet, og støtte fra din organisation eller virksomhed kan være udslagsgivende for, at de iværksættes. Er I i tvivl om, hvilken løsning I bør vælge, så kontakt Lise Schmidt-Nielsen på LANDSFORENINGEN AUTISME Informationsvideoer Se dem på vælg fanen»film«og del dem med andre! LANDSFORENINGEN AUTISME Tank penge til Landsforeningen Autisme Få et OK benzinkort til billig benzin og diesel, og støt Landsfore ningen Autisme, næste gang du tanker. Landsforeningen Autisme har fået en sponsoraftale med OK. Når du opretter et OK Benzinkort gennem os, støtter OK Landsfore ningen Autisme med 6 øre pr. liter benzin eller diesel, du tanker på kortet. Vi får også en ekstra bonus på kr. 200,- når du første gang har tanket 500 liter på dit OK Benzinkort. Sådan gør du: Du kan finde bestillingsskemaet på Landsforeningens hjemmeside under»støt Landsforeningen«eller bestille et OK benzinkort ved at kontakte Jette Bennetzen på Kortet er gratis. Hvis du allerede har et OK benzinkort, kan du også tanke penge til Landsforeningen. Det eneste, du skal gøre, er at skrive til Jette på og oplyse dit navn og kortnummer eller henvende dig direkte til OK på Så klarer de resten. Nu er der kort fra tanken til handling... 8 Nr. 8 Oktober 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme Nr. 8 Oktober 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme 9

6 Hvad gør jeg? fart, vil hjernen automatisk fortælle os, at det er farligt at gå ud på gaden. Opmærksomheden er endnu en af hjernens store opgaver. Hjernen skal finde ud af, hvor opmærksomheden skal rettes hen. Tankerne beskriver Peter Lund Madsen som et isbjerg. Mennesket kan maksimalt have 3 bevidste tankespor i gang på én gang, men under overfladen udfører den mange opgaver ubevidst. En mand kommer gående hen ad gaden og tænker på mad, men forstyrres i sin tankegang, da sanserne i foden fortæller ham, at skoen på højre fod ikke trykker helt så stramt som den venstre. Det sender signaler til hjernen om, at snørebåndet er gået op, og det er på tide at handle; bukke sig ned og binde snørebåndet. Af Lise Schmidt-Nielsen, projektleder Peter Lund Madsen er inviteret for at tale om hjernen og dens udvikling og dermed give en lidt større forståelse for, hvordan hjernen fungerer. For at besvare spørgsmålet»hvad gør jeg?«, har hjernen bruge for at tage stilling til, hvor den er, og altså besvare spørgsmålet»hvor er jeg?«det kræver, at hjernen er i stand til at løse 3 opgaver. 10 Nr. 8 Oktober 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme Peter Lund Madsen vælger at give et eksempel på kompleksitet i opgaven om sociale koder ved at fortælle, at det kræver mere hjerneaktivitet at tage ud og handle i Føtex, end det gør at beregne π med 350 decimaler. Mennesket kan maksimalt have 3 bevidste tankespor i gang på én gang, men under overfladen udfører den mange opgaver ubevidst. Men hvor i hjernen sidder så mennesker med autismes problemer, lød spørgsmålet fra salen. n fortrinsvis i Pandelappen, hvor opgaverne om social kommunikation foregår, lyder svaret fra Peter Lund Madsen, der dog må understrege, at det ikke er et entydigt svar, og under oplægget har uddybet, at det drejer sig om et samspil mellem flere dele af hjernen det handler om virkelighedsopfattelsen af sociale sammenhænge. Det samspil drejer sig om de 6 sanser, som mennesket besidder, og den måde, de arbejder på for at skabe vores individuelle virkelighedsopfattelse samt evnen til at rette opmærksomheden det rigtige sted hen. Men ikke alene det kan gøre det, endvidere drejer det sig om evnen til at forestille sig andres reaktioner og sætte sig ind i andres bevidsthed. Hvad gør jeg? Dette er det eneste spørgsmål, hjernen konstant forsøger at besvare, siger Peter Lund Madsen onsdag aften den 21. september hos Kredsforeningen Roskilde. Den sidste opgave, hjernen udfører, er evnen til at læse og afkode sociale signaler og handle korrekt i en given situation. Evnen til at træde ind i et rum og mærke stemningen er unik for mennesker, men en opgave, som kræver mange ressourcer. De tre opgaver, som hjernen arbejder på for at kunne besvare spørgsmålene, er virkelighedsopfattelse, opmærksomhed og hvor denne skal rettes hen og social kommunikation. Virkelighedsopfattelsen hjælpes på vej af vores 6 sanser, som giver hjernen informationer om, hvor vi er, hvad vi ser på, hvilken farve det har, hvordan det lugter, og om det bevæger sig. Hjernen bygger selv videre på oplysningerne og laver om på virkeligheden, så den passer til de indkodede mønstre. Hvis vi ser en bil i Fortsættes på næste side Nr. 8 Oktober 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme 11

7 Annonce Hvad gør jeg? SOVI På samme tid undrer det Peter Lund Madsen, at det ikke går galt for flere hjerner, end tilfældet er, når hjernen skal løse disse komplekse opgaver. De fleste er i stand til relativt sikkert at danne sig den korrekte virkelighedsopfattelse, rette opmærksomheden det rigtige sted hen og klare den sociale kommunikation uden større problemer. Når det går galt, så vil det til gengæld resultere i en usikker virkelighedsopfattelse og skabe utryghed for personen, som oplever den. Alle har dog ubalancer nogle mere end andre. Kursusnyheder 2012 Sociale historier Klædt på til inklusion Autismefaglige inspirationskurser KURSUSPROGRAM 2012 Hvorfra kommer rygtet om, at mennsker med autisme ikke har humor lyder endnu et spørgsmål fra salen. n»solrød«, kommer svaret prompte fra Peter Lund Madsen, hvorefter han understreger, at han ikke tror på det rygte, og hvis han hører det, vil han modarbejde det. Således afsluttes en aften, der gav et indblik i menneskets hjerne og de mekanismer, som gør, at menneskets hjerne kan besvare spørgsmålet:»hvad gør jeg?«nyt kursusprogram Grundkurser for fagpersoner Samtalegrupper for unge Forældrekurser Læs mere på Rådgivningsafdelingen Tlf Modelfoto Genopslag SOVI søger ny udviklingsorienteret leder Vi søger en ny leder til vores socialøkonomiske produktionsvirksomhed for voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Vi søger en leder, som kan inspirere SOVIs 50 værkstedsmedarbejdere og 18 erhvervsinstruktører samt sikre en fortsat udvikling af såvel de pædagogiske værktøjer som produktionen i et sikkert og trygt arbejdsmiljø. I forbindelse med, at SOVI i 2011 ændrede sin organisationsplan, vil lederfunktionen også skulle omfatte det nye Beskæftigelsescenter for Unge (BCU). Du får mulighed for: n At arbejde med forretningsudvikling og igangsættelse af nye projekter n At være den løftestang, der skal drive udviklingen af SOVI og BCU i fremtiden n At samarbejde med en aktiv bestyrelse og erfarne erhvervsinstruktører n At implementere en ny struktur og organisering af teamledere n At arbejde i et røgfrit, velindrettet domicil med højt til loftet Vi lægger vægt på følgende kvalifikationer: n Dokumenteret ledelseserfaring n Anerkendende ledelsesstil og stærke kommunikative kompetencer n Godt overblik, struktur og vedholdenhed n Gode samarbejdsevner internt og eksternt over for kommuner og erhvervskunder n Et godt netværk og fokus på at åbne SOVI mod omverdenen og nye aktiviteter n Erfaring med økonomistyring Vi ser også gerne: n At du har socialpædagogisk erfaring eller indsigt n At du har erfaring fra autismeområdet n At du har indsigt i eller erfaring fra beskæftigelsesområdet n At du er opdateret på brugen af IT og moderne hjælpemidler Vi kan tilbyde en spændende arbejdsplads i konstant udvikling med gode løn- og ansættelsesvilkår, som fastsættes efter forhandling med din organisation. Du kan læse mere om os på og Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til bestyrelsesformand Morten Carlsson tlf , eller rekrutteringskonsulent Michael Bruhn, tlf Ansøgning med relevante bilag sendes via mail til: med angivelse af stillingen»leder til SOVI«Ansøgningsfristen er mandag den 31. oktober 2011, og de første samtaler forventes afholdt mandag den 7. november. SOVI et arbejdstilbud for voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser Transformervej 13, 2730 Herlev 12 Nr. 8 Oktober 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme Nr. 8 Oktober 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme 13

8 Medlemstilbud! En skærnissenats Drøm... eventyrteatrets julemusical for hele familien Lørdag den 3. december 2011 kl i Glassalen i Tivoli Juleforestillingen i Glassalen er blevet en af Landsforeningen Autismes traditioner. For ottende gang har vi købt forestillingen til kun vores medlemmer. Det er snart jul, og der skal være bryllup ved nissehoffet. Den unge Sværmia er lovet væk til Kanelius, men hun vil hellere have Nisander. Sværmia og Nisander flygter ud i Trylleskoven, Kanelius og nissepigen Snelana følger efter. Skærnissenat står for døren, og gammel nisseovertro siger, at mærkelige ting kan ske, og der kan blive byttet op og ned på alt. Men passer det? Oplev en historie om intriger, kærlighed og forviklinger. Teaterbilletten giver gratis adgang på spilledagen til Tivolis hyggelige julemarked. Vi glæder os og håber, vi som de tidligere år ser familier fra hele landet. på gensyn til juleshowet Billetsalg Der åbnes for billetsalget mandag den 24. oktober på Landsforeningen Autimes hjemmeside, og tilmeldingen skal ske skriftligt via Landsforeningen Autismes hovedbestyrelse har ydet tilskud til denne store familieoplevelse og derfor er billetprisen kun: Kr. 120,- for voksne Kr. 70,- for børn t.o.m. 17 år Ekspeditionsgebyr 25,- kr. pr. bestilling. Normalprisen for forestillingen er kr. 180,- + gebyr på 20,- kr. for både børn og voksne. Af praktiske hensyn sælges alle 950 billetter unummererede. NB! Såfremt der er brug for plads til kørestol, bedes dette oplyst ved bestillingen, da der kun er et begrænset antal pladser for disse. Gi r du en hånd? Bliv frivillig i Landsforeningen Autisme Har du tid og kræfter til at give et nap med så har vi opgaven klar! Har du lyst til at: n Hjælpe Landsforeningen Autisme med at hjælpe andre n Gøre en stor forskel i et par timer om ugen n Få et indblik i Autisme og udbrede kendskabet til handicappet n Lave andre ting som du har talent for og lyst til n Arbejde sammen med Landsforeningens andre frivillige og sekretariatet Vi har brug for hjælp til at pakke og sende bestillinger fra vores nye webshop ud til dem, der køber i løbet af ugen Opgaven er let at gå til og vil være til stor hjælp for sekretariatet og vores medlemmer. Har du andre ting, du brænder for at lave, kan du også få mulighed for det. Vi har brug for, at du er tryg ved at bruge en computer og ved at lære nye IT programmer at kende. Ellers er din profil underordnet for os, men vi ser helst, at du har lyst til at blive hos os et stykke tid. Desuden ser vi gerne, at du har lyst til at give en hånd med vores praktikant, som kommer fra et beskyttet værksted for mennesker med autisme. Praktikanten kommer én gang om ugen og hjælper til. Vi er et lille team af engagerede medarbejdere i et godt arbejdsmiljø, som du kan blive en del af. Vi giver frokost, når du er her, og betaler dine transportomkostninger, hvis du får nogen. Hvis det lyder som noget, du kunne tænke dig, så ring til os eller send os en mail på 14 Nr. 8 Oktober 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme Nr. 8 Oktober 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme 15

9 Kvinde med autisme uden verbalt sprog og med kraftigt nedsat syn viser fotografier og digte Af Halldor Gudlaugsson Fredag den 7. oktober slog Ringe Bibliotek dørene op for en gribende fotoudstilling. Her udstiller Charlotte Diederichsen 26 fotografier, taget på Fyn og udenlands det sidste år. Udstillingen er åben i bibliotekets åbningstid frem til lørdag den 19. november. Charlotte har autisme og bor på Autisme- Center Holmehøj i Ringe. Hun har længe haft et ønske om at udtrykke sig via billeder, ikke mindst fordi hun ikke har noget verbalt sprog, men kun kan kommunikere via en skriveplade med personer, som hun kender og stoler på. Ikke kun fotos På udstillingen kan de besøgende også stifte bekendtskab med Charlottes digtsamling, som hun udgav for nogle år siden. Alle de udstillede billeder er ligeledes forsynet med en kort tekst, hvor Charlotte giver tilskueren indblik i hendes tolkning af billedet og de tanker, hun har om verden og sig selv. Mod alle odds Det er ikke for meget sagt, at denne udstilling er et eksempel på, hvad en stærk vilje og ihærdighed kan føre til. Charlotte har kæmpet en livslang kamp med at lære at kommu- nikere med andre. Hun kan kun skrive med støtte fra en anden person, og hendes stærkt nedsatte syn begrænser hendes muligheder for udfoldelse. Med denne udstilling vil hun vise de besøgende, at mennesker med handicap kan leve et rigt liv og dele oplevelser og følelser med andre på flere måder, og at alle kan lære noget af hinanden. Projektet Ønsket om at lære at fotografere fik vind i sejlene, da vi mødtes på en fotoudstilling, hvor jeg var med som medlem af Odense Amatørfotoklub. Hun kontaktede mig v.hj.a. skrivepladen og spurgte, om jeg ville lære hende at fotografere. Siden har jeg været hendes»foto-ven«og underviser 2 gange om måneden. På sine udenlandsrejser har Charlotte også taget billeder, både i Spanien og Frankrig. Billederne på udstillingen er resultatet af dette ét års arbejde. Charlottes kontaktperson Halldor Gudlaugsson, Møllegyden Søndersø, tlf Siloer: Jeg ser nogle kedelige grå siloer, der er blevet forvandlet til smukke spændende kunstværker, og sådan kan man se på min udstilling, at der er ting i alle grå hverdagsoplevelser, som kan sætte tanker i gang hos os og det håber jeg at gøre med udstillingen. Ringe kirke: Jeg ser dette rum som et sted med megen ro og et sted, hvor mennesker kan sidde og mærke sig selv, og deres mange tanker kan samles til en enkelt positiv tanke om at være til stede i deres liv og ikke svæve forvirret rundt. Jeg ønsker det samme for alle, der ser min udstilling. 16 Nr. 8 Oktober 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme Nr. 8 Oktober 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme 17

10 Har du brug for en god og bred basisviden om autisme spektrum forstyrrelse (ASF)? Mangler du værktøjer til at håndtere hverdagen som forældre til et barn med ASF? Lyder muligheden for et fremtidigt forældrenetværk som noget for dig? Center for Autisme har i mange år afholdt velrenommerede grundkurser for alle målgrupper. Vores oplægsholdere er dygtige, dedikerede formidlere med meget praktisk erfaring fra autismeområdet. Læs mere om vores kurser på vores hjemmeside, hvor tilmelding til nedenstående kurser også kan finde sted: Grundkursus om autisme spektrum forstyrrelser (ASF): Kursus 12, Grundkursus om ASF for forældre, INTERNAT, november 2011 Kursus 15, Grundkursus om ASF for bedsteforældre/pårørende, 12. januar 2012 Kursus 20, Grundkursus om ASF for forældre, marts 2012 Kursus 22, Grundkursus om ASF for forældre, INTERNAT, april 2012 Kursus 27, Opfølgningskursus om ASF for bedsteforældre/pårørende, der tidligere har været på grundkursus på Center for Autisme Tilmeld jer vores nyhedsbrev via vores hjemmeside og få informationer omkring nye kurser og andre tiltag. EFTERSKOLEN ÆBLEGÅRDEN n Bofællesskab og skole 9. og 10. klasses afgangseksamen for dem, der kan og vil n Valgfag IT & Foto, Textil & Design, Natur & Heste, Musik & Fester n Målgruppen årige, normalt til højt begavede med ASF + kombinationer n Find dine stærke sider Dyrk dem og livsglæden med andre unge n Mulighed for STU-overbygning n Rejseguide til og fra København Annonce Annonce Søskende og autisme Mandag den 31. oktober, kl i Valby Kulturhus, Valbygårdsvej 4-8, 2500 Valby, Salen, 5. sal At have en bror eller søster med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) giver anledning til en del udfordringer og tanker hos såvel søskende som forældre. Rundt om kredsforeningerne i Danmark! Se, hvad der sker i din kredsforening bornholm> frederiksborg> fyn> autismufelagið> københavn-frederiksberg> midtvest nord jylland> ribe> roskilde> storkøbenhavn> storstrøm> vejle> vestsjælland> viborg> østjylland Kredsforeningen Kbh-Frederiksberg Vi vil med aftenens bidrag sætte fokus på, hvordan det kan opleves at have en søster eller bror med ASF, hvilke tanker det kan give anledning til, og hvad forældre kan gøre for at bistå børnene bedst muligt. Oplæg ved blandt andet Carina Bothilde Nielsen, der selv har en søster med infantil autisme og samtidig har stor erfaring med andre søskendes oplevelser via sit arbejde med Landsforeningens søskende-kurser. Eventyret venter den, som forstår at gribe det Læs mere på 18 Nr. 8 Oktober 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme Nr. 8 Oktober 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme 19

11 Rundt om kredsforeningerne i Danmark! Medlemsmøde om netværksgrupper Onsdag den 9. november, kl i Kulturhuset Vanløse (Kulturstationen), Frode Jacobsens Plads 4, 1. sal, Kultursalen Mødet er for pårørende til personer med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) eller mennesker, der selv har ASF og gerne vil deltage i en netværksgruppe med andre. Vi orienterer lidt om erfaringer med netværksgrupper og søger at sammensætte nogle grupper afhængigt af ønskerne blandt de fremmødte. En stor del af aftenen vil derfor foregå som gruppesnak med andre. Medlemmer, der er interesseret i at deltage i en netværksgruppe, men ikke har mulighed for at komme den 9. november 2011, opfordres til at maile til Tine på inden den 9. november 2011 og anføre, hvilke ønsker de har til deltagelse i en netværksgruppe, herunder om de er forældre og i givet fald alder og funktionsniveau på barnet, eller om de selv har en ASF diagnose. Så vil vi søge at inddrage ønskerne i forbindelse med nedsættelse af grupperne. Autisme og Parforhold v/annette Due Madsen, centerleder, psykolog og familieterapeut Torsdag den 15. november, kl i Valby Kulturhus Valbygårdsvej 4-8, 2500 Valby Lokale 3, 3. sal Om aftenens foredrag: Når man får en gave og en opgave, som det er at få et barn, der ikke er helt som andre, er der ofte meget fokus på omsorgen for dette barn. Og forældre får ofte mange funktioner, de skal tage vare på. Og mange forældre skal være omsorgspersoner i meget lang tid frem. Det kræver meget af parforholdet eller af det samarbejde, man skal have til at fungere, hvis man ikke bor sammen. Og samtidig er det ikke så tit, man får inspiration til, hvordan man kan gøre noget godt for netop de to voksne i en sådan situation og viden om, hvad det er, der hæmmer og fremmer denne vigtige relation. I Norge tilbydes forældre til handicappede børn i hele landet undervisning i programmet»hvad med os«. Altså hvad med os to voksne, som står som de vigtige personer for barnet eller den unge. På Center for Familieudvikling, som Annette Due Madsen er leder af, tilbydes også sådanne kurser med støtte fra staten. Det er pædagogiske kurser over ca. 15 timer, hvor der gives en håndsrækning til de voksne. På denne aften vil der blive givet inspiration til forældresamarbejdet og håndsrækning til at tage vare på sig selv, og der vil blive fortalt om disse kurser. Center for Familieudvikling ligger midt på Strøget og er en non profit organisation og har som sagt midler fra Staten, så man kan få betydeligt tilskud til disse kurser. Annette Due Madsen er psykolog og Familieterapeut og mor til tre unge mennesker, hvoraf den ene har autisme. Tilmelding er ikke nødvendig! Læs mere på Kredsforeningen Nordsjælland Netværksaften Onsdag den 16. november, kl på Frivilligcenter Hillerød Kulturværkstedet, Fredensvej 12C, 3400 Hillerød Vi inviterer til netværksaften som aftalt ved opstarten af netværksgrupper i foråret, hvor vi vil samle op på de erfaringer, vi har fået indtil nu, samt evaluere og eventuelt justere de eksisterende netværksgrupper. Der vil samtidig blive mulighed for at starte nye grupper. Vi håber at se rigtig mange af jer fra grupperne samt nye netværksinteresserede. Vi byder på sandwich m.m. Tilmelding på senest 12. november. Jule-Cafe aften Mandag den 5. december, kl på CSU Egedammen, Skovledet 14, 3400 Hillerød Vores formand for Landsforeningen Autisme, Morten Carlsson, kommer og fortæller om Landsforeningens arbejde. Hvordan håndterer foreningen de udfordringer, vi som familier står overfor i disse sparetider, og hvad kan vi sammen gøre for at sikre vores børns fremtid? Sammenhold, netværk og et godt samarbejde med fagfolk er vigtigere end nogensinde før. Hvordan gør vi det? Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål. Efter indlæg fra Morten vil vi dele os i grupper og snakke videre ved cafebordene om hverdagens udfordringer og erfaringer m.m. Afhængig af deltagernes ønsker og interesse vil vi inddele os i følgende grupper: n Forældre til nydiagnosticerede/ nye medlemmer n Forældre til mindre børn under 10 år n Forældre til børn over 10 år n Forældre til unge/voksne børn Der vil blive serveret lidt mad og julehygge. ALLE er velkomne. Tilmelding med angivelse af den ønskede gruppe sendes til senest 27. november. Kredsforeningen Nordjylland adresser Husk at tilmelde din -adresse til kredsforeningen på også når den ændres. Mange medlemmer får ikke nyhedsbrev på mail; ønsker man dette, er det vigtigt, at kredsforeningen har den rigtige adresse. 20 Nr. 8 Oktober 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme Nr. 8 Oktober 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme 21

12 Rundt om kredsforeningerne i Danmark! Kredsforeningen Storkøbenhavn»Grøn aften«onsdag den 9. november, kl Frydenhøjskolen, Egevolden 106, 2650 Hvidovre for pårørende til nydiagnosticerede børn og unge samt nydiagnosticerede voksne med ASF. Aftenen indledes med en rundvisning og præsentation af Frydenhøjskolens autismetilbud. Herefter vil ingeniør Asger Friis Christensen fortælle om familielivet med autisme og samarbejdet med det offentlige. Asger Friis Christensen, som selv har Aspergers, er gift og har tre børn, hvoraf de to har en autisme spektrum forstyrrelse/adhd. Formanden for Landsforeningen Autisme, Morten Carlsson, vil fortælle om Landsforeningen, og endelig vil repræsentanter fra kredsforeningens bestyrelse fortælle om kredforeningens arbejde og fremtidige arrangementer. Der vil blive serveret et let traktement i løbet af aftenen. NB. Der kræves ikke tilmelding til arrangementet!»fyraftensmøde«onsdag den 23. november, kl i Herlev Medborgerhus lokale 4 på 2.sal Herlevgårdsvej 18, 2730 Herlev Mødets emne er»play-project«som er legetræning for børn med ASF. Undersøgelser viser, at tidlig indsats betaler sig. PLAY-project udvikler sociale færdigheder netop det, som er allersværest for børn med autisme. Leg er barnets naturlige udviklingsvej. Hos børn med autisme kommer legen ofte ikke af sig selv. Derfor er det vigtigt at sætte ind så tidligt som muligt. Selv en lille indsats, f.eks min. hver dag kan betyde en stor forandring for barnet. Kom, hør og se, hvordan det er gået med Anton. PLAY-project (= Play and Language for Autistic Youngsters) optræner børns evne til kontakt, leg, sprog og relation og henvender sig både til fagfolk og forældre. Oplægsholderne er Hanne Bendix, konsulent i PLAY-project og lærer ved Fjordskolen i Roskilde, og Charlotte Steenberg, mor til Anton på 8 år, som har haft legetræning i skolen ½ time om ugen i 2 år. Der vil blive serveret et let traktement ifm. mødet. Tilmelding er ikke nødvendig! Kontakt Landsforeningen Autisme Landsforeningen Autismes sekretariat Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev Tlf Fax Åbningstider Mandag, torsdag og fredag kl samt tirsdag kl Onsdag lukket. Formand Morten Carlsson: Tlf (kun tirsdag kl ) Arbejdsområder: ledelse, policy, redaktør medlemsblad, næstformand i DH Bogholder/kursussekretær: Tlf Arbejdsområder: budget/regnskab, økonomistyring, personaleadministration, kursussekretær Projektleder Lise Schmidt-Nielsen: Tlf Arbejdsområder: projektleder, koordinering i forhold til kredsforeningerne, forretnings udvikling og fundraising Sekretariatsmedarbejder Jette Bennetzen: Tlf Arbejdsområder: medlemshåndtering Socialrådgiver Ulla Kjer: Tlf Arbejdsområder: rådgivning, vejledning, artikler og foredrag Pædagogisk rådgivning Tlf Tirsdage kl Kursuskonsulent Rebecca Rant: Tlf Arbejdsområder: fagligt indhold på SIKON s kurser og konference Ejendomsfonden Lars Grønlund: Formand for Ejendomsfonden, næstformand i Landsforeningen Autisme Tlf Arbejdsområder: webmaster, IT, administration Hovedbestyrelsen Morten Carlsson...Tlf Næstformænd: Lars Grønlund...Tlf Heidi Pernille Thamestrup...Tlf Medlemmer: Aage Sinkbæk...Tlf Allan Jensen...Tlf Bernd Weibeck...Tlf Else Worm Jørgensen...Tlf Kari Overhalden...Tlf Kim Hansen...Tlf Søren Dalgaard...Tlf Tine Heerup...Tlf Kredsforeningerne Kredsforeningen Bornholm Karin Jaque...Tlf AS-repr.: Zita Thorsen...Tlf Kredsforeningen Fyn Else Worm Jørgensen...Tlf Autismufelagið Kredsforeningen Færøerne Jørmund Foldbo...Tlf Kredsforeningen København/Frederiksberg Tine Heerup...Tlf Kredsforeningen MidtVest Søren Dalgaard...Tlf Kredsforeningen Nordjylland Jørn Poulsen...Tlf Kredsforeningen Nordsjælland Anne Lorenzen...Tlf Sekretær og medlemskontakt: Allan Jensen...Tlf (AS-repr. = Aspergerrepræsentant i kredsforeningen) Kredsforeningen Ribe Kontaktperson: Hanne Schroll Kristensen...Tlf Kredsforeningen Roskilde Uffe Mohrsen...Tlf AS-repr.: Kirsten Riel...Tlf Kredsforeningen Storkøbenhavn Karen Hornshøj-Møller...Tlf Kredsforeningen Storstrøm Birthe Gunhild Friis...Tlf Kredsforeningen Sønderjylland Hanne Schøn...Tlf AS-repr.: Bettina Østergaard...Tlf Kredsforeningen Vejle Inge Frisgård...Tlf Kredsforeningen Vestsjælland Dorthe Lundgren...Tlf Kredsforeningen Viborg Peter K. Nielsen...Tlf AS-repr.: Birgit Flæng Jørgensen...Tlf Kredsforeningen Østjylland Marianne Banner...Tlf AS-repr.: Elsebeth Pii Svane...Tlf Samarbejdsorganisation Aspergerforeningen Aage Sinkbæk...Tlf Nr. 8 Oktober 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme Nr. 8 Oktober 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme 23

13 Magasinpost SMP ID nr Denne måneds bagside-skribent er Jeanette Ringkøbing, 41 år, mor til Markus på 10, der har infantil autisme, og småbrødrene Noah på 7 og Linus på 3. Kommunikationschef i Center for Familieudvikling og gift med Michael Rothenborg. Bagsidetanker Blomsten og bien»de kysser«, mumlede Markus med fyrværkeri i øjnene. Det var hans tøjdyrspingvin og tøjdyrsisbjørn, der spidsede næb og snude.»de er kærester«, tilføjede Markus så med rosafarvede kinder, mens han ivrigt ventede på, hvad jeg nu ville sige.»ja, de er kærester. Det er dejligt, hva?«, svarede jeg med et smil, mens jeg bekymret kiggede ned på de maskuline hår, der var begyndt at vokse ud på Markus underarme og ben. Den dag ville nok komme snart, hvor vi skulle snakke om blomsten og bien. Eller nårh nej, det ville nok lige være en tak for abstrakt.»kvinde kend din krop«eller»når far og mor laver børn«ville nok være bogtitler, vi kunne komme lidt længere med. Og selvfølgelig skulle vi da det. Lige som vi taler om verdenskortet, alverdens dyr og leger med engelske ord, skulle vi da også tale om forplantning og kærester. En dag. Men ville det hele nytte, tænkte jeg så og måtte lige blinke lidt for ikke alt for synligt at tage sorgerne på forskud foran min tiårige dreng. For det er godt nok svært at turde tænke ind i fremtiden, når det handler om ens autistiske søns udsigter til at opleve et kæresteforhold. Kort forinden kysseriet mellem pingvin og isbjørn havde jeg bladret lidt i den landsdækkende undersøgelse af seksualitet og autisme, som Center for Autisme lavede i 2004.»Det er indlysende, at de gennemgribende forstyrrelser i personligheden, som opstår med autismen, giver betydelige problemer i den seksuelle udvikling og adfærd«, stod der i et af de indledende afsnit. Lidt længere henne fik jeg at vide, at puberteten kan virke meget skræmmende for den unge. At de får tendens til at onanere offentligt og»udvise upassende seksuel adfærd over for andre«. Jeg læste videre.»uanset, at den unge ikke har forudsætninger for at klare et kærlighedsforhold, kan ønsket om at få en kæreste blive en»besættelse««og så stod der også en masse andet, som fik mig til at lægge hæftet fra mig igen og synke en ekstra gang. Min lille nej, efterhånden ret høje, bredskuldrede dreng med kløft i hagen (der om ganske få år begynder at få lyse dun). Hvor skal vi dog begynde? Hvordan skal vi ruste ham til at kunne sige til og fra? Hvordan skal vi hjælpe ham til at spise sin del af æblet og føle glimt af lykke ved at give og tage? Hvad med alle de knus og kram, han lige nu er så god til at give sin mor hvor finder vi hende, som en dag naturligt ville tage over, hvis ikke Markus havde infantil autisme? Hvis hun en dag kommer forbi, har hun i hvert fald god smag, tænkte moren, mens Markus lagde pingvinen og isbjørnen til at sove i ske. Forleden stødte jeg så ind i en ven, der også har en søn med infantil autisme, som er cirka ti år ældre. Et kig ind i fremtiden.»han har sgu fået en kæreste. Hun har ADHD«, grinede faren stolt, mens han tilføjede:»og vi har da talt lidt om blomsten og bien«. Måske skal vi bare tage en dag ad gangen. 24 Nr. 8 Oktober 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Forældrekurser

LANDSFORENINGEN AUTISME. Forældrekurser LANDSFORENINGEN AUTISME Forældrekurser Bl.a. Grønne aftener Etablering af netværksgrupper Søskendekurser Bedsteforældre- og pårørendekursus Kend serviceloven Teenage-ramte forældre Botilbud hvor flytter

Læs mere

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2013 Indledning 2013 har været et travlt år. Vi har i forbindelse med kommunevalget haft travlt med at søge at gøre politikerne opmærksomme

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE Landsforeningen Autisme August 2009 Støtte Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2015 Indledning 2015 var det andet år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Støttemuligheder efter lov om social service

LANDSFORENINGEN AUTISME. Støttemuligheder efter lov om social service LANDSFORENINGEN AUTISME Støttemuligheder efter lov om social service Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse af, at ikke

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Mit hospitalspas. Til mennesker med autisme.

Mit hospitalspas. Til mennesker med autisme. Mit hospitalspas Til mennesker med autisme www.autismeforening.dk inspireret af National Autistic Societys folder: My Hospital Passport Oversættelse og tilpasning til dansk kontekst: MIT HOSPITALSPAS TIL

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE Landsforeningen Autisme April 2008 Støtte Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Børn med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Børn med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner LANDSFORENINGEN AUTISME Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Børn med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner Landsforeningen Autisme April 2012 Hvad er ASF? Autisme Spektrum

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Specialisternes fokus på IT-opgaver har vist sig at være populær, og senest har besøget fra Landsforeningens

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Specialisternes fokus på IT-opgaver har vist sig at være populær, og senest har besøget fra Landsforeningens ISSN 2245-0777 MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 9 December 2011 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Fokus på beskæftigelse... 2 n Socialrådgiveren: Bomuligheder for voksne... 4 n

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Principper for organiseringen af Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri

Principper for organiseringen af Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri Principper for organiseringen af Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri Socialministeren har i sit brev af 18. august 2010 besluttet, at de 13 videnscentre og 3 vidensnetværk på området for handicap

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev forår 2016 Opfølgning på Ide & Aktiv Opfølgningen på idéerne fra Ide & Aktiv konferencen i 2015 er sendt til alle lokalforeninger. Anbefalingerne er blevet skrevet ind

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk)

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk) Når børn mister Børn viser sorg på forskellige måder. Nogle reagerer med vrede, andre vender sorgen indad og bliver stille. Børns sorgproces er på flere måder længere og sejere end voksnes. (Kilde til

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling ADHD Medlemsblad nr. 11 2008 Nordsjællands lokalafdeling Indhold side 5 side 7 side 9-13 Gode råd før du går til socialforvaltningen 5 Kursusoversigt 7 Søskendekursus 9-13 Forælderkursus 15-19 ADHD 21

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME

LANDSFORENINGEN AUTISME LANDSFORENINGEN AUTISME Aspergers syndrom Forældrefolder Kort orientering om Aspergers syndrom Rådgivning og nyttige adresser Forældrefølelser Støttemuligheder Skole Forældregrupper Kontaktpersoner Historien

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Autisme et spektrum med mange nuancer v/jannik Beyer, Leder af specialfunktionen, autisme/adhd, Servicestyrelsen

Autisme et spektrum med mange nuancer v/jannik Beyer, Leder af specialfunktionen, autisme/adhd, Servicestyrelsen Søndag, 1/7 Fælles oplæg Autisme et spektrum med mange nuancer v/jannik Beyer, Leder af specialfunktionen, autisme/adhd, Servicestyrelsen Hvis man på Google skriver ordet autism får man 15 millioner hits.

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

WWW.GRIBHVERDAGEN.NU

WWW.GRIBHVERDAGEN.NU WWW.GRIBHVERDAGEN.NU HIT MED HISTORIEN GRIB HVERDAGEN! 12. JANUAR 2010 BELLA CENTER Hver dag landet rundt søsættes nye initiativer på det personalepolitiske område. Kom og fortæl historien om jeres flagskib

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2016. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2016. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivning Region syd Aktivitetsplan forår 2016 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-9 Aktiviteter i Rådgivning Odense 10-11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12-13

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland,

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, hvor det er blevet sværere at være en familie med et barn med autisme eller at være voksen med autisme.

Læs mere

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 Vi begyndte 2011 med at 20 Bydelsmødre-grupper fra hele landet stiftede Bydelsmødrenes Landsorganisation. Siden da er mange nye Bydelsmødre blevet uddannet, mange nye Bydelsmødre-grupper

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår 2017 - Undervisning for alle Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Om Recovery-skolen og peer-undervisning Recovery er et ord venligst udlånt

Læs mere

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt.

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt. Maj 2012 Der var engang en blomsterkyndig, som skulle afgøre, hvilken blomst der er allersmukkest. Han rejste rundt i hele verden, Men alle sagde, at lige bestemt deres undlingsblomst er den smukkeste.

Læs mere

aktiviteter forår 2016 Fyn

aktiviteter forår 2016 Fyn aktiviteter forår 2016 Fyn Velkommen til et nyt spændende forår med arrangementer og kurser i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange arrangementer og kurser, som ABF tilbyder i Kreds

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program ADHD modul 1 Familiekursus for familier med børn med nydiagnosticeret ADHD Formålsbeskrivelse Formål forældre: Forældrene får grundlæggende viden om ADHD-diagnosen, familieliv, medicinering og redskaber

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune 2013-03-25 Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Præsentation og grundlag 2. Erfaringer og kompetencer 3. Mål med eksterne ydelser 4. Det kan

Læs mere

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

GUIDE TIL JOBCENTERET OG ANDRE FAGFOLK

GUIDE TIL JOBCENTERET OG ANDRE FAGFOLK GUIDE TIL JOBCENTERET OG ANDRE FAGFOLK Når den unge på vej til uddannelse og job har et sjældent handicap JOB Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri 1 2 JOB Unge mennesker med sjældne sygdomme kan

Læs mere

I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012.

I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012. - - I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012. På side 2 starter vi med at fortælle, hvem vi er. På side 5 fortæller vi om de emner, vi arbejder med.

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

AUTISMEBLADET FOKUS PÅ AUTISME. TEMA: Søgelys på special tilbud Det gode liv på Idavang side 4. Nr. 4 April 2012 ISSN 2245-3423

AUTISMEBLADET FOKUS PÅ AUTISME. TEMA: Søgelys på special tilbud Det gode liv på Idavang side 4. Nr. 4 April 2012 ISSN 2245-3423 ISSN 2245-3423 AUTISMEBLADET Nr. 4 April 2012 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Leder Konferencer, kurser, medlemsaktiviteter og rådgivning er vejen frem... 2 n Pigen med en 1 ud af 100-hjerne...

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

GLORIA Januar 2013, 2. årgang

GLORIA Januar 2013, 2. årgang Nyhedsbrevet GLORIA Januar 2013, 2. årgang 1 Leder Kære læser! Det er jul, det er cool lyder det i en gammel julesang, men for nogle er det mere koldt end cool når vintermånederne når de nordiske breddegrader.

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding August 2010, nr. 6 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 17. august kl. 18:00 til virksomhedsbesøg hos Nordisk Skoletavlefabrik, Kolding Kl. 18:00 får vi en rundvisning på virksomheden.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

En professionel Networkers historie

En professionel Networkers historie En professionel Networkers historie Hele mit liv har jeg set, hvordan mine forældre har Networket som en naturlig del af deres hverdag - både privat og erhvervsmæssigt. For mig er det derfor kommet meget

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland *** Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familie og venner en rigtig god sommer Nyhedsbrev Juli 2014 Aktivitetskalender 3. kvartal 2014 Torsdagscafé hver

Læs mere

Referat fra generalforsamling onsdag den 18. marts 2015 i Landsforeningen for autisme - Kreds København/Frederiksberg

Referat fra generalforsamling onsdag den 18. marts 2015 i Landsforeningen for autisme - Kreds København/Frederiksberg Referat fra generalforsamling onsdag den 18. marts 2015 i Landsforeningen for autisme - Kreds København/Frederiksberg Forinden generalforsamlingen fik kredsen besøg af landsformand for Landsforeningen

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år Center for Kommunikation Center for Kommunikation BØRNETEAM Hvem er vi Center for Kommunikation er en specialinstitution med Herning Kommune som driftsherre, og vi

Læs mere

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Februar 2010 Til dig som bor hos plejefamilie 6-12 år Februar 2010 Udgivet af: Grønlands Selvstyre 2010 Departementet for Sociale

Læs mere

AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner April 2010 Hvad er ASF? Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) er en gruppe af gennemgribende

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 Kære ErhvervsKvinde 2010.. Er helt nyt år står for døren. Tilbage ligger 2009 med alle de oplevelser, glæder, sorger og erfaringer det gav os. Foran os ligger 365

Læs mere

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på www.fibromyalgi.dk Kursuskatalog 2016 DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Tlf.: 33235560 Mail: dff@fibromyalgi.dk Husk at melde dig til

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme

Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme Dato: 12. marts 2008 kl.19:00-22:00 på Langvadbjerg v. Herning 1. Valg af dirigent. Peder Vanghøj fra Lyne blev valgt som

Læs mere

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation Temadag om indsatsen for ældre apopleksiramte - En invitation Omkring hver 7. dansker rammes i løbet af livet af en blodprop eller blødning i hjernen også kaldet apopleksi, og sygdommen rammer årligt mellem

Læs mere

Fra delebørn til hele børn

Fra delebørn til hele børn Fra delebørn til hele børn Når far og mor bliver skilt kan verden gå i stå. Et væld af nye følelser og tanker overtager barnets verden, og somme tider er de r ikke plads til så meget andet. Projektet Delebørn

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Nyhedsbrev Januar 2017 Aktivitetskalender 1. kvartal 2017 Torsdagscafé

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER 2 Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Godt Nyt. Januar månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Januar månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Januar 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Det handler om TRO Hvad er tro? Hvad er meningen med livet? Jesus og Josefine - er det ren fiktion? Hvorfor skulle

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

OPHOLDSSTEDET BROAGER

OPHOLDSSTEDET BROAGER OPHOLDSSTEDET BROAGER VELKOMMEN TIL BROAGER Det kræver mange års erfaring at arbejde professionelt med børn og unge med autisme - det har vi. Vores personale er alle uddannede socialpædagoger med specifikke

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

MØDET HOLDES PÅ HOTEL HVIDE HUS KL. 18.00 "SLIP DIN INDRE SANGER LØS"

MØDET HOLDES PÅ HOTEL HVIDE HUS KL. 18.00 SLIP DIN INDRE SANGER LØS Erhvervskvinder.dk AALBORG JANUAR M Ø D E T MØDET HOLDES PÅ HOTEL HVIDE HUS KL. 18.00 Mandag, den 9. januar 2006. "SLIP DIN INDRE SANGER LØS" Hvad enten, du tror, du ikke kan synge, eller du elsker at

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere