MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Hele handicapområdet samme hat side 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Hele handicapområdet samme hat side 4"

Transkript

1 ISSN MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 8 Oktober 2011 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Landsforeningens DNA 2 n Landsforeningen Autisme siger tak... 8 n Er din organisation på listen?... 9 n Hvad gør jeg? n Medlemstilbud! Eventyrteatret n Gi r du en hånd? n Se, hvad der sker i din kredsforening n Kontakt Landsforeningen Autisme n Bagsidetanker Blomsten og bien Kvinde med autisme uden verbalt sprog og med kraftigt nedsat syn viser fotografier og digte se side 16 Hele handicapområdet under samme hat side 4

2 Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie er protektor for Landsforeningen Autisme. Landsforeningens DNA Kolofon Medlemsbladet udgives af Landsforeningen Autisme. Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson, Redaktionsudvalg: Elisabeth Sandell, Morten Carlsson og Annette Lund Dreyer Layout: Annette Lund Dreyer Tryk: Als Offset ApS Oplag: stk. ISSN: Indlæg, kommentarer, bidrag mv. bedes sendt til Bladet sendes gratis til Landsforeningen Autismes medlemmer. Kommende udgivelser n Nr Særudgave SIKON programmet for 2012 udkommer i uge 48 n Nr udkommer i uge 50 Deadline for bidrag og annoncer er tirsdag den 25. oktober Annoncering Organisationer, selvejende institutioner, fonde og andre, som arbejder på autisme området, har mulighed for at annoncere i Landsforeningens blad i det omfang, der er plads. Annoncerne skal være vedkommende og rette sig mod Landsforeningens medlemmer og deres børn, unge og voksne med ASF. Stærkt kommercielle annoncer for salg af uvedkommende ydelser vil blive afvist af redaktionen. Pris for ½-sides annoncer leveret i færdigt layout kr. pr. nummer 170 x 112,5 mm + 3 mm til beskæring Pris for 1-sides annoncer leveret i færdigt layout kr. pr. nummer 170 x 225 mm + 3 mm til beskæring Rabat Ved samtidig bestilling af mindst 3 annoncer i samme kalenderår gives 10% rabat på ovenstående priser. Bearbejdning, opsætning og layout kan leveres efter regning. Landsforeningens DNA Morten Carlsson, formand LA I oktober måned hvert år mødes 60 repræsentanter fra hele landet i 2 dage i Middelfart. Som Landsforeningens øverste myndighed skal de sammen evaluere årets aktiviteter og den måde, hvorpå vi har forvaltet vores mandat og formål til gavn for børn, unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF). Budget og regnskab skal godkendes, og så skal linjerne lægges for de kommende års indsats. Danmark er et foreningsland. Personligt tror jeg ikke, der er noget land i denne verden, hvor der organiseres og arbejdes i så mange foreninger som i lille Danmark. Det er næsten sådan, at hvis 2 mennesker har en flig af fælles interesser, så skabes nye foreninger på kryds og tværs. Mange af disse foreninger fungerer i dagligdagen som pressions grupper på mange forskellige niveauer og med svingende effekt. Det kan give anledning til at tænke over netop vores voksende Landsforenings DNA eller egenart. Hvem er vi, hvad er det vi kan, hvad er det vi vil, og ikke mindst, kan vi blive bedre til det. Vores årsberetninger vidner om et omsiggribende væld af sager og aktiviteter. Vi er ikke mere en lille forening, hvor pårørende mødtes og fokuserede på egne børn og de kontakter, der var lige i nærheden. Selvfølgelig er disse netværk stadig en væsentlig del, men hvis udviklingen fortsætter, er vi ved årets udgang oppe på medlemmer fordelt i de 15 kredsforeninger samt Færøerne og Grønland. Vi er som udgangspunkt fortsat en forældreforening/pårørendeorganisation. Sammen med vores søsterforening Aspergerforeningen, der organiserer voksne med Asperger syndrom, vil vi formentlig være medlemmer i år Sideløbende med denne fremgang ændrer vores muligheder og opgaver sig. Politisk markerer vi os i forhold til folketing og ministerier. Som eksempel vil vi forlange, at den ny regering skal være et værn mod KL og kommunernes uigennemtænkte nedskæringspolitik og deres kreative omgåelser af love og konventioner. Vi tager konstant stilling til politiske spørgsmål via høringer, møder, kontakter og kommunikationsarbejdet. Via DH, Danske Handicaporganisationer, udøver vi sammen med 31 andre organisationer indflydelse på alle forhold af betydning for vores medlemmer og deres familier. Ved udgangen af 2012 flytter Landsforeningens sekretariat sammen med 16 andre organisationer i et fælles nybygget hus tæt på Høje Tåstrup station. For det enkelte medlem er det i dagligdagen mere relevant, at vi har socialrådgivning og en pædagogisk rådgivning. Vi deltager i rigtig mange bestyrelser, råd og nævn rundt omkring, og kredsforeningerne yder en kæmpe indsats i form af arrangementer med førende fagfolk, markante samfundsdebattører, forældrenetværk, bisiddere og meget mere. Vi udvider i disse år vores konference- og kursusvirksomhed, vi arbejder målrettet på fundraising, producerer vores eget video materiale, etablerer ungdomsuddannelser, internet auktioner, sommerhøjskole og ferietilbud, udgivelser, nyhedsbreve, merchandise m.v. Vi arbejder målrettet mod oprettelse af jobcrew.dk, et informatørkorps, boliger for ældre med autisme samt forskerkonference, og som det nyeste etablerer vi et rådgivningscenter, der skal dække Jylland og Fyn. I første omgang med udgangspunkt på Langagergård i Herning vil Autisme Center Vest skulle brede sine aktiviteter ud i hele området. Vi arbejder hver dag med et utal af samarbejdspartnere og afprøver hele tiden nye ideer. Det er vigtigt for Landsforeningen at brede aktiviteterne ud og åbne os mod andre muligheder, men det kræver naturligvis en del ressourcer det prøver vi så at samle for at kunne udvikle os hele tiden. Lad mig til sidst nævne en af de mere traditionelle fælles medlemsaktiviteter, som er meget nærværende. Eventyrteatrets årlige juleforestilling, hvor vi samler mere end 900 medlemmer i Glassalen i Tivoli hvert år. En dejlig hjertevarm oplevelse for alle og en hyggelig dag. Jeg ville ønske, at vi havde mulighed for at samles oftere på denne måde. Her får man fornemmelsen af vores fællesskab, muligheder og udfordringer, men ikke mindst livsglæde. PS: Den rigtige definition af forkortelsen DNA er: Deoxyribonukleinsyre (forkortet DNA) er en nukleinsyre, der indeholder de genetiske instruktioner, der benyttes i udviklingen og opretholdelsen af alle kendte levende organismer og nogle vira. Det er så at sige livets alfabet. 2 Nr. 8 Oktober 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme Nr. 8 Oktober 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme 3

3 Hele handicapområdet under samme hat Hele handicapområdet under samme hat Det nye Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri er enestående i verden: Indsamling af viden om alle handicap foregår ét sted på tværs af handicapgrupper. Videnscenter for Autisme eksisterer ikke længere, og det gør en række andre videnscentre på handicapområdet heller ikke. Ved årsskiftet 2010/2011 var det slut. Men her er tale om en god nyhed, for erstatningen for videnscentrene stod klar: Et fælles videnscenter med navnet Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri, som forener kræfterne og udnytter dem bedre til gavn for hele handicap området. Af journalist eva Isager Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri (VIHS) arbejder ud fra denne sammenhængende tankegang. Centret indsamler, udvikler og formidler viden om alle handicapgrupper, og synergieffekten af et fælles, samlet vidensarbejde er tydelig for centrets daglige leder, enhedschef Bo Beck.»Der eksisterer meget viden på det ene handicapområde, som kan overføres til det andet, ofte med enkle midler, og det er netop en af centrets store fordele. Vi behøver ikke starte forfra hver gang, men udnytter hinandens kompetencer. Medarbejderne har faktisk pligt til at dele viden«.»der findes endnu mange huller af viden inden for handicap og socialpsykiatri. Vi afdækker behovet for almen og specialiseret viden hos vores målgrupper og forsøger at finde frem til denne viden«, siger videnscentrets daglige leder, enhedschef Bo Beck. VIHS har nedsat et fagligt brugerråd med repræsentanter for alle brugerorganisationer, herunder Landsforeningen Autisme. Rådet kommer med ønsker til nye opgaver. Inspirationen til opgaver kommer også fra kontakt til diverse faglige netværk og VISO, som rådgiver fagfolk om sagsbehandling. Landsforeningen og VIHS s specialfunktion for autisme/adhd samarbejder allerede på en række prioriterede områder. Derudover fortsætter samarbejdet om forskningskonferencen Meeting of Minds. Videnscentret er det eneste af sin art i verden, fortæller Bo Beck med en vis stolthed. Det er dannet af 16 vidensenheder, 13 centre blandt andet Videnscenter for Autisme og tre netværk, som ved årsskiftet smeltede sammen til det nye supervidenscenter under Servicestyrelsen. Det tværgående vidensarbejde på handicapområdet kender man kun fra Danmark. Viden bliver sikret Det er selv sagt en større manøvre at slå så mange enheder sammen med forskellige kulturer og it-systemer, men i centret begynder man at mærke slagkraften i forhold til tidligere. Fortsættes på næste side enhedschef Bo Beck leder det nye Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri. Billedet er taget foran afdelingen i Odense, hvor der uden sammenhæng i øvrigt er stillet en kæmpe kamel op. (Foto: Servicestyrelsen) Det er i hvert fald visionen, som 70 medarbejdere i København, Aarhus og Aalborg nu er ved at føre ud i livet. Den skeptiske læser vil måske spørge, hvad mennesker med autisme, døve, blinde, stammere eller ordblinde har til fælles, men uanset arten og graden af handicap er der alligevel meget i handicappede menneskers liv, som ligner hinanden. De deler en række livssituationer, og de deler ønsket om et godt liv. Videnshuller skal afdækkes Centret beskæftiger sig med praksisnær viden, både nationalt og internationalt: Hvilke indsatser findes der, og hvad er det, der virker. I første række er arbejdet i VIHS til gavn for fagfolk i kommunerne og i Servicestyrelsen, men indsatsen skal i sidste ende gavne det enkelte menneske med et handicap. Familierne kan også selv søge rådgivning, blot ikke i enkeltsager. 4 Nr. 8 Oktober 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme Nr. 8 Oktober 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme 5

4 Hele handicapområdet under samme hat Jannik Beyer var tidligere leder af Videnscenter for Autisme, i dag leder han specialfunktionen autisme/adhd i VIHS. Han mener, at en af styrkerne ved VIHS er muligheden for at være i samspil med alle brugere lige fra politikere og embedsmænd i kommunerne til lærere og pædagoger. (Foto: Servicestyrelsen)»I fremtiden skal brugerne kun søge viden ét sted. Vi arbejder på at gøre VIHS til indgang til viden på hele handicapområdet, uanset om man ringer, mailer eller søger informationer på vores hjemmeside. Målet er at få bredt vores viden meget mere ud og til de rigtige målgrupper«. Et vigtigt led i formidlingen bliver et nyt magasin, som skal udkomme fire gange om året med skiftende temaer. Magasinet erstatter ikke mindre end syv trykte blade og 12 nyhedsbreve, som blev udgivet af videnscentrene. Blandt de lukkede blade er Autismebladet. Når mange medier bliver til ét, spares der penge. Et andet eksempel på besparelser i forbindelse med fusionen er, at VIHS sparer fem årsværk alene ved, at de tidligere centerledere ikke længere bruger tid på administration. Det giver dem samtidig tid til mere faglighed. Bo Beck understreger dog, at fusionen ikke er begrundet i besparelser, og centrene har fået deres midler med sig. De sparede penge skal bruges til mere vidensarbejde. Forskningsbaseret viden er især en mangelvare på undervisnings- og socialområdet. VIHS hører under Socialministeriet, ikke under universiteterne, og kan derfor ikke selv drive forskning. Til gengæld skal VIHS være med til at udarbejde en strategi for forskning på handicapområdet. Da VIHS blev dannet, rejste der sig kritik fra mange sider af, at der ville forsvinde specialviden, når de små centre blev nedlagt. Men ifølge Bo Beck har hensigten været den stik modsatte. I VIHS udvikler vi metoder og værktøjer til at forankre viden i organisationen, sådan at der aldrig går viden tabt, hvis f.eks. en medarbejder skifter job, siger han. Budbringere af viden VIHS s hovedsæde holder til i en ejendom et stenkast fra Rundetårn. På 1. sal ligger neuroteamet, der ud over autismeområdet dækker ADHD, epilepsi og hjerneskade. Det er beslægtede handicap, f.eks. har 18 procent af mennesker med autisme også epilepsi. Jannik Beyer var tidligere leder af Videnscenter for Autisme, i dag leder han specialfunktionen autisme/adhd i VIHS. Han mener, at en af styrkerne ved VIHS er muligheden for at være i samspil med alle brugere lige fra politikere og embedsmænd i kommunerne til lærere og pædagoger.»vores væsentligste opgave er at være budbringere af viden og holde tæt kontakt til brugerorganisationerne. Vi er bevidste om faren for, at vi i kraft af den nye og større organisation mister føling med brugerne og bliver for akademiske. Tidligere gik vi ind og ud ad dørene på f.eks. skolerne. Vi manglede til gengæld det store overblik, som vi nu er ved at få«. Et eksempel på det tværfaglige arbejde i VIHS er et projekt, som skal søge at forbedre livskvaliteten hos unge med autisme. Jannik Beyer og hans kolleger arbejder tæt sammen med kolleger på det socialpsykiatriske område. Erfaringerne herfra kan måske give unge med autisme et mere meningsfuldt liv på trods af de begrænsninger, de bærer med sig. Fakta om VIHS Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri (VIHS) har hovedsæde i Landemærket 9 i København og desuden mindre afdelinger i Aarhus og Aalborg. Centret er en enhed i Servicestyrelsen, som hører under Socialministeriet. Videnscenter for Autisme fusionerede allerede i 2007 med Servicestyrelsen. I VIHS indgår Videnscenter for Autisme, Videnscenter for Døvblindfødte, Videnscenter for Døvblindblevne, VIKOM, Dansk Videnscenter for Ordblindhed, Dansk Videnscenter for Stammen, Videnscenter for Bevægelseshandicap, Videnscenter om Epilepsi, Videnscenter for Hjerneskade, Videnscenter for Hørehandicap, Videnscenter for Synshandicap, Center for Små Handicapgrupper, Videns center for Socialpsykiatri, ASIUS, NDU og Vidensteamet. VIHS er ved at opbygge en hjemmeside under Man kan også søge på alle de tidligere videnscentres hjemmesider. Mail: Tlf Nr. 8 Oktober 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme Nr. 8 Oktober 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme 7

5 Landsforeningen Autisme siger......til følgende fonde for støtte til Landsforeningen Autisme i 2010 & 2011 n Frimodt-Heineke Fonden n LB-Fonden n BUPLs Solidaritetspulje n Steenbeck s Legat n Nuna Fonden n Mads Clausens Fond n Jubilæumsfonden n Else Lachmann s Fond n Det Kongelige Grønlandsfond n Handicappede Børns Ferier n Susi og Peter Robinsohns Fond n Direktør J. P. Lund og Hustru Vilhelmine, født Bugge s Legat n Arbejdsmarkedets Feriefond n LasseFonden n Solar-Fonden...til følgende virksomheder for støtte til Landsforeningen Autismes arbejde 2010 & 2011 n Lauritz.com n Isaksen Design n OK Benzin n Plena Consult n CBB Mobil n Løbeklubben Sparta n Arbejdernes Landsbank n Proshop Europe n FolkeFerie.dk n Als Offset n Radisson BLU H.C. Andersen Hotel Odense n Microsoft Partner Program n Eventyrteatret n Ecomentor n Kursuscentre.dk n Vigsø Feriecenter n HP Er din organisation på listen? Hvis ikke, kan den komme det i året 2011 & 2012 Det er nu muligt for virksomheder og organisationer at støtte Landsforeningen Autismes arbejde og hjælpe med at forbedre forholdene for børn, unge og voksne med autisme. Dette kan give jeres organisation en mulighed for at etablere eller udvide jeres sociale profil. Der er mange måder at støtte på, og de gør alle en forskel: n Løbende støtte til Landsforeningen med en del af overskud/omsætning n Donere jeres kernekompetencer ydelser n Give et enkeltstående bidrag Passer ovenstående ikke til den organisation eller virksomhed, som du arbejder i, så lad os finde en løsning i fællesskab. Landsforeningen Autisme har mange projekter på tegnebrættet, og støtte fra din organisation eller virksomhed kan være udslagsgivende for, at de iværksættes. Er I i tvivl om, hvilken løsning I bør vælge, så kontakt Lise Schmidt-Nielsen på LANDSFORENINGEN AUTISME Informationsvideoer Se dem på vælg fanen»film«og del dem med andre! LANDSFORENINGEN AUTISME Tank penge til Landsforeningen Autisme Få et OK benzinkort til billig benzin og diesel, og støt Landsfore ningen Autisme, næste gang du tanker. Landsforeningen Autisme har fået en sponsoraftale med OK. Når du opretter et OK Benzinkort gennem os, støtter OK Landsfore ningen Autisme med 6 øre pr. liter benzin eller diesel, du tanker på kortet. Vi får også en ekstra bonus på kr. 200,- når du første gang har tanket 500 liter på dit OK Benzinkort. Sådan gør du: Du kan finde bestillingsskemaet på Landsforeningens hjemmeside under»støt Landsforeningen«eller bestille et OK benzinkort ved at kontakte Jette Bennetzen på Kortet er gratis. Hvis du allerede har et OK benzinkort, kan du også tanke penge til Landsforeningen. Det eneste, du skal gøre, er at skrive til Jette på og oplyse dit navn og kortnummer eller henvende dig direkte til OK på Så klarer de resten. Nu er der kort fra tanken til handling... 8 Nr. 8 Oktober 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme Nr. 8 Oktober 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme 9

6 Hvad gør jeg? fart, vil hjernen automatisk fortælle os, at det er farligt at gå ud på gaden. Opmærksomheden er endnu en af hjernens store opgaver. Hjernen skal finde ud af, hvor opmærksomheden skal rettes hen. Tankerne beskriver Peter Lund Madsen som et isbjerg. Mennesket kan maksimalt have 3 bevidste tankespor i gang på én gang, men under overfladen udfører den mange opgaver ubevidst. En mand kommer gående hen ad gaden og tænker på mad, men forstyrres i sin tankegang, da sanserne i foden fortæller ham, at skoen på højre fod ikke trykker helt så stramt som den venstre. Det sender signaler til hjernen om, at snørebåndet er gået op, og det er på tide at handle; bukke sig ned og binde snørebåndet. Af Lise Schmidt-Nielsen, projektleder Peter Lund Madsen er inviteret for at tale om hjernen og dens udvikling og dermed give en lidt større forståelse for, hvordan hjernen fungerer. For at besvare spørgsmålet»hvad gør jeg?«, har hjernen bruge for at tage stilling til, hvor den er, og altså besvare spørgsmålet»hvor er jeg?«det kræver, at hjernen er i stand til at løse 3 opgaver. 10 Nr. 8 Oktober 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme Peter Lund Madsen vælger at give et eksempel på kompleksitet i opgaven om sociale koder ved at fortælle, at det kræver mere hjerneaktivitet at tage ud og handle i Føtex, end det gør at beregne π med 350 decimaler. Mennesket kan maksimalt have 3 bevidste tankespor i gang på én gang, men under overfladen udfører den mange opgaver ubevidst. Men hvor i hjernen sidder så mennesker med autismes problemer, lød spørgsmålet fra salen. n fortrinsvis i Pandelappen, hvor opgaverne om social kommunikation foregår, lyder svaret fra Peter Lund Madsen, der dog må understrege, at det ikke er et entydigt svar, og under oplægget har uddybet, at det drejer sig om et samspil mellem flere dele af hjernen det handler om virkelighedsopfattelsen af sociale sammenhænge. Det samspil drejer sig om de 6 sanser, som mennesket besidder, og den måde, de arbejder på for at skabe vores individuelle virkelighedsopfattelse samt evnen til at rette opmærksomheden det rigtige sted hen. Men ikke alene det kan gøre det, endvidere drejer det sig om evnen til at forestille sig andres reaktioner og sætte sig ind i andres bevidsthed. Hvad gør jeg? Dette er det eneste spørgsmål, hjernen konstant forsøger at besvare, siger Peter Lund Madsen onsdag aften den 21. september hos Kredsforeningen Roskilde. Den sidste opgave, hjernen udfører, er evnen til at læse og afkode sociale signaler og handle korrekt i en given situation. Evnen til at træde ind i et rum og mærke stemningen er unik for mennesker, men en opgave, som kræver mange ressourcer. De tre opgaver, som hjernen arbejder på for at kunne besvare spørgsmålene, er virkelighedsopfattelse, opmærksomhed og hvor denne skal rettes hen og social kommunikation. Virkelighedsopfattelsen hjælpes på vej af vores 6 sanser, som giver hjernen informationer om, hvor vi er, hvad vi ser på, hvilken farve det har, hvordan det lugter, og om det bevæger sig. Hjernen bygger selv videre på oplysningerne og laver om på virkeligheden, så den passer til de indkodede mønstre. Hvis vi ser en bil i Fortsættes på næste side Nr. 8 Oktober 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme 11

7 Annonce Hvad gør jeg? SOVI På samme tid undrer det Peter Lund Madsen, at det ikke går galt for flere hjerner, end tilfældet er, når hjernen skal løse disse komplekse opgaver. De fleste er i stand til relativt sikkert at danne sig den korrekte virkelighedsopfattelse, rette opmærksomheden det rigtige sted hen og klare den sociale kommunikation uden større problemer. Når det går galt, så vil det til gengæld resultere i en usikker virkelighedsopfattelse og skabe utryghed for personen, som oplever den. Alle har dog ubalancer nogle mere end andre. Kursusnyheder 2012 Sociale historier Klædt på til inklusion Autismefaglige inspirationskurser KURSUSPROGRAM 2012 Hvorfra kommer rygtet om, at mennsker med autisme ikke har humor lyder endnu et spørgsmål fra salen. n»solrød«, kommer svaret prompte fra Peter Lund Madsen, hvorefter han understreger, at han ikke tror på det rygte, og hvis han hører det, vil han modarbejde det. Således afsluttes en aften, der gav et indblik i menneskets hjerne og de mekanismer, som gør, at menneskets hjerne kan besvare spørgsmålet:»hvad gør jeg?«nyt kursusprogram Grundkurser for fagpersoner Samtalegrupper for unge Forældrekurser Læs mere på Rådgivningsafdelingen Tlf Modelfoto Genopslag SOVI søger ny udviklingsorienteret leder Vi søger en ny leder til vores socialøkonomiske produktionsvirksomhed for voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Vi søger en leder, som kan inspirere SOVIs 50 værkstedsmedarbejdere og 18 erhvervsinstruktører samt sikre en fortsat udvikling af såvel de pædagogiske værktøjer som produktionen i et sikkert og trygt arbejdsmiljø. I forbindelse med, at SOVI i 2011 ændrede sin organisationsplan, vil lederfunktionen også skulle omfatte det nye Beskæftigelsescenter for Unge (BCU). Du får mulighed for: n At arbejde med forretningsudvikling og igangsættelse af nye projekter n At være den løftestang, der skal drive udviklingen af SOVI og BCU i fremtiden n At samarbejde med en aktiv bestyrelse og erfarne erhvervsinstruktører n At implementere en ny struktur og organisering af teamledere n At arbejde i et røgfrit, velindrettet domicil med højt til loftet Vi lægger vægt på følgende kvalifikationer: n Dokumenteret ledelseserfaring n Anerkendende ledelsesstil og stærke kommunikative kompetencer n Godt overblik, struktur og vedholdenhed n Gode samarbejdsevner internt og eksternt over for kommuner og erhvervskunder n Et godt netværk og fokus på at åbne SOVI mod omverdenen og nye aktiviteter n Erfaring med økonomistyring Vi ser også gerne: n At du har socialpædagogisk erfaring eller indsigt n At du har erfaring fra autismeområdet n At du har indsigt i eller erfaring fra beskæftigelsesområdet n At du er opdateret på brugen af IT og moderne hjælpemidler Vi kan tilbyde en spændende arbejdsplads i konstant udvikling med gode løn- og ansættelsesvilkår, som fastsættes efter forhandling med din organisation. Du kan læse mere om os på og Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til bestyrelsesformand Morten Carlsson tlf , eller rekrutteringskonsulent Michael Bruhn, tlf Ansøgning med relevante bilag sendes via mail til: med angivelse af stillingen»leder til SOVI«Ansøgningsfristen er mandag den 31. oktober 2011, og de første samtaler forventes afholdt mandag den 7. november. SOVI et arbejdstilbud for voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser Transformervej 13, 2730 Herlev 12 Nr. 8 Oktober 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme Nr. 8 Oktober 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme 13

8 Medlemstilbud! En skærnissenats Drøm... eventyrteatrets julemusical for hele familien Lørdag den 3. december 2011 kl i Glassalen i Tivoli Juleforestillingen i Glassalen er blevet en af Landsforeningen Autismes traditioner. For ottende gang har vi købt forestillingen til kun vores medlemmer. Det er snart jul, og der skal være bryllup ved nissehoffet. Den unge Sværmia er lovet væk til Kanelius, men hun vil hellere have Nisander. Sværmia og Nisander flygter ud i Trylleskoven, Kanelius og nissepigen Snelana følger efter. Skærnissenat står for døren, og gammel nisseovertro siger, at mærkelige ting kan ske, og der kan blive byttet op og ned på alt. Men passer det? Oplev en historie om intriger, kærlighed og forviklinger. Teaterbilletten giver gratis adgang på spilledagen til Tivolis hyggelige julemarked. Vi glæder os og håber, vi som de tidligere år ser familier fra hele landet. på gensyn til juleshowet Billetsalg Der åbnes for billetsalget mandag den 24. oktober på Landsforeningen Autimes hjemmeside, og tilmeldingen skal ske skriftligt via Landsforeningen Autismes hovedbestyrelse har ydet tilskud til denne store familieoplevelse og derfor er billetprisen kun: Kr. 120,- for voksne Kr. 70,- for børn t.o.m. 17 år Ekspeditionsgebyr 25,- kr. pr. bestilling. Normalprisen for forestillingen er kr. 180,- + gebyr på 20,- kr. for både børn og voksne. Af praktiske hensyn sælges alle 950 billetter unummererede. NB! Såfremt der er brug for plads til kørestol, bedes dette oplyst ved bestillingen, da der kun er et begrænset antal pladser for disse. Gi r du en hånd? Bliv frivillig i Landsforeningen Autisme Har du tid og kræfter til at give et nap med så har vi opgaven klar! Har du lyst til at: n Hjælpe Landsforeningen Autisme med at hjælpe andre n Gøre en stor forskel i et par timer om ugen n Få et indblik i Autisme og udbrede kendskabet til handicappet n Lave andre ting som du har talent for og lyst til n Arbejde sammen med Landsforeningens andre frivillige og sekretariatet Vi har brug for hjælp til at pakke og sende bestillinger fra vores nye webshop ud til dem, der køber i løbet af ugen Opgaven er let at gå til og vil være til stor hjælp for sekretariatet og vores medlemmer. Har du andre ting, du brænder for at lave, kan du også få mulighed for det. Vi har brug for, at du er tryg ved at bruge en computer og ved at lære nye IT programmer at kende. Ellers er din profil underordnet for os, men vi ser helst, at du har lyst til at blive hos os et stykke tid. Desuden ser vi gerne, at du har lyst til at give en hånd med vores praktikant, som kommer fra et beskyttet værksted for mennesker med autisme. Praktikanten kommer én gang om ugen og hjælper til. Vi er et lille team af engagerede medarbejdere i et godt arbejdsmiljø, som du kan blive en del af. Vi giver frokost, når du er her, og betaler dine transportomkostninger, hvis du får nogen. Hvis det lyder som noget, du kunne tænke dig, så ring til os eller send os en mail på 14 Nr. 8 Oktober 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme Nr. 8 Oktober 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme 15

9 Kvinde med autisme uden verbalt sprog og med kraftigt nedsat syn viser fotografier og digte Af Halldor Gudlaugsson Fredag den 7. oktober slog Ringe Bibliotek dørene op for en gribende fotoudstilling. Her udstiller Charlotte Diederichsen 26 fotografier, taget på Fyn og udenlands det sidste år. Udstillingen er åben i bibliotekets åbningstid frem til lørdag den 19. november. Charlotte har autisme og bor på Autisme- Center Holmehøj i Ringe. Hun har længe haft et ønske om at udtrykke sig via billeder, ikke mindst fordi hun ikke har noget verbalt sprog, men kun kan kommunikere via en skriveplade med personer, som hun kender og stoler på. Ikke kun fotos På udstillingen kan de besøgende også stifte bekendtskab med Charlottes digtsamling, som hun udgav for nogle år siden. Alle de udstillede billeder er ligeledes forsynet med en kort tekst, hvor Charlotte giver tilskueren indblik i hendes tolkning af billedet og de tanker, hun har om verden og sig selv. Mod alle odds Det er ikke for meget sagt, at denne udstilling er et eksempel på, hvad en stærk vilje og ihærdighed kan føre til. Charlotte har kæmpet en livslang kamp med at lære at kommu- nikere med andre. Hun kan kun skrive med støtte fra en anden person, og hendes stærkt nedsatte syn begrænser hendes muligheder for udfoldelse. Med denne udstilling vil hun vise de besøgende, at mennesker med handicap kan leve et rigt liv og dele oplevelser og følelser med andre på flere måder, og at alle kan lære noget af hinanden. Projektet Ønsket om at lære at fotografere fik vind i sejlene, da vi mødtes på en fotoudstilling, hvor jeg var med som medlem af Odense Amatørfotoklub. Hun kontaktede mig v.hj.a. skrivepladen og spurgte, om jeg ville lære hende at fotografere. Siden har jeg været hendes»foto-ven«og underviser 2 gange om måneden. På sine udenlandsrejser har Charlotte også taget billeder, både i Spanien og Frankrig. Billederne på udstillingen er resultatet af dette ét års arbejde. Charlottes kontaktperson Halldor Gudlaugsson, Møllegyden Søndersø, tlf Siloer: Jeg ser nogle kedelige grå siloer, der er blevet forvandlet til smukke spændende kunstværker, og sådan kan man se på min udstilling, at der er ting i alle grå hverdagsoplevelser, som kan sætte tanker i gang hos os og det håber jeg at gøre med udstillingen. Ringe kirke: Jeg ser dette rum som et sted med megen ro og et sted, hvor mennesker kan sidde og mærke sig selv, og deres mange tanker kan samles til en enkelt positiv tanke om at være til stede i deres liv og ikke svæve forvirret rundt. Jeg ønsker det samme for alle, der ser min udstilling. 16 Nr. 8 Oktober 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme Nr. 8 Oktober 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme 17

10 Har du brug for en god og bred basisviden om autisme spektrum forstyrrelse (ASF)? Mangler du værktøjer til at håndtere hverdagen som forældre til et barn med ASF? Lyder muligheden for et fremtidigt forældrenetværk som noget for dig? Center for Autisme har i mange år afholdt velrenommerede grundkurser for alle målgrupper. Vores oplægsholdere er dygtige, dedikerede formidlere med meget praktisk erfaring fra autismeområdet. Læs mere om vores kurser på vores hjemmeside, hvor tilmelding til nedenstående kurser også kan finde sted: Grundkursus om autisme spektrum forstyrrelser (ASF): Kursus 12, Grundkursus om ASF for forældre, INTERNAT, november 2011 Kursus 15, Grundkursus om ASF for bedsteforældre/pårørende, 12. januar 2012 Kursus 20, Grundkursus om ASF for forældre, marts 2012 Kursus 22, Grundkursus om ASF for forældre, INTERNAT, april 2012 Kursus 27, Opfølgningskursus om ASF for bedsteforældre/pårørende, der tidligere har været på grundkursus på Center for Autisme Tilmeld jer vores nyhedsbrev via vores hjemmeside og få informationer omkring nye kurser og andre tiltag. EFTERSKOLEN ÆBLEGÅRDEN n Bofællesskab og skole 9. og 10. klasses afgangseksamen for dem, der kan og vil n Valgfag IT & Foto, Textil & Design, Natur & Heste, Musik & Fester n Målgruppen årige, normalt til højt begavede med ASF + kombinationer n Find dine stærke sider Dyrk dem og livsglæden med andre unge n Mulighed for STU-overbygning n Rejseguide til og fra København Annonce Annonce Søskende og autisme Mandag den 31. oktober, kl i Valby Kulturhus, Valbygårdsvej 4-8, 2500 Valby, Salen, 5. sal At have en bror eller søster med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) giver anledning til en del udfordringer og tanker hos såvel søskende som forældre. Rundt om kredsforeningerne i Danmark! Se, hvad der sker i din kredsforening bornholm> frederiksborg> fyn> autismufelagið> københavn-frederiksberg> midtvest nord jylland> ribe> roskilde> storkøbenhavn> storstrøm> vejle> vestsjælland> viborg> østjylland Kredsforeningen Kbh-Frederiksberg Vi vil med aftenens bidrag sætte fokus på, hvordan det kan opleves at have en søster eller bror med ASF, hvilke tanker det kan give anledning til, og hvad forældre kan gøre for at bistå børnene bedst muligt. Oplæg ved blandt andet Carina Bothilde Nielsen, der selv har en søster med infantil autisme og samtidig har stor erfaring med andre søskendes oplevelser via sit arbejde med Landsforeningens søskende-kurser. Eventyret venter den, som forstår at gribe det Læs mere på 18 Nr. 8 Oktober 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme Nr. 8 Oktober 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme 19

11 Rundt om kredsforeningerne i Danmark! Medlemsmøde om netværksgrupper Onsdag den 9. november, kl i Kulturhuset Vanløse (Kulturstationen), Frode Jacobsens Plads 4, 1. sal, Kultursalen Mødet er for pårørende til personer med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) eller mennesker, der selv har ASF og gerne vil deltage i en netværksgruppe med andre. Vi orienterer lidt om erfaringer med netværksgrupper og søger at sammensætte nogle grupper afhængigt af ønskerne blandt de fremmødte. En stor del af aftenen vil derfor foregå som gruppesnak med andre. Medlemmer, der er interesseret i at deltage i en netværksgruppe, men ikke har mulighed for at komme den 9. november 2011, opfordres til at maile til Tine på inden den 9. november 2011 og anføre, hvilke ønsker de har til deltagelse i en netværksgruppe, herunder om de er forældre og i givet fald alder og funktionsniveau på barnet, eller om de selv har en ASF diagnose. Så vil vi søge at inddrage ønskerne i forbindelse med nedsættelse af grupperne. Autisme og Parforhold v/annette Due Madsen, centerleder, psykolog og familieterapeut Torsdag den 15. november, kl i Valby Kulturhus Valbygårdsvej 4-8, 2500 Valby Lokale 3, 3. sal Om aftenens foredrag: Når man får en gave og en opgave, som det er at få et barn, der ikke er helt som andre, er der ofte meget fokus på omsorgen for dette barn. Og forældre får ofte mange funktioner, de skal tage vare på. Og mange forældre skal være omsorgspersoner i meget lang tid frem. Det kræver meget af parforholdet eller af det samarbejde, man skal have til at fungere, hvis man ikke bor sammen. Og samtidig er det ikke så tit, man får inspiration til, hvordan man kan gøre noget godt for netop de to voksne i en sådan situation og viden om, hvad det er, der hæmmer og fremmer denne vigtige relation. I Norge tilbydes forældre til handicappede børn i hele landet undervisning i programmet»hvad med os«. Altså hvad med os to voksne, som står som de vigtige personer for barnet eller den unge. På Center for Familieudvikling, som Annette Due Madsen er leder af, tilbydes også sådanne kurser med støtte fra staten. Det er pædagogiske kurser over ca. 15 timer, hvor der gives en håndsrækning til de voksne. På denne aften vil der blive givet inspiration til forældresamarbejdet og håndsrækning til at tage vare på sig selv, og der vil blive fortalt om disse kurser. Center for Familieudvikling ligger midt på Strøget og er en non profit organisation og har som sagt midler fra Staten, så man kan få betydeligt tilskud til disse kurser. Annette Due Madsen er psykolog og Familieterapeut og mor til tre unge mennesker, hvoraf den ene har autisme. Tilmelding er ikke nødvendig! Læs mere på Kredsforeningen Nordsjælland Netværksaften Onsdag den 16. november, kl på Frivilligcenter Hillerød Kulturværkstedet, Fredensvej 12C, 3400 Hillerød Vi inviterer til netværksaften som aftalt ved opstarten af netværksgrupper i foråret, hvor vi vil samle op på de erfaringer, vi har fået indtil nu, samt evaluere og eventuelt justere de eksisterende netværksgrupper. Der vil samtidig blive mulighed for at starte nye grupper. Vi håber at se rigtig mange af jer fra grupperne samt nye netværksinteresserede. Vi byder på sandwich m.m. Tilmelding på senest 12. november. Jule-Cafe aften Mandag den 5. december, kl på CSU Egedammen, Skovledet 14, 3400 Hillerød Vores formand for Landsforeningen Autisme, Morten Carlsson, kommer og fortæller om Landsforeningens arbejde. Hvordan håndterer foreningen de udfordringer, vi som familier står overfor i disse sparetider, og hvad kan vi sammen gøre for at sikre vores børns fremtid? Sammenhold, netværk og et godt samarbejde med fagfolk er vigtigere end nogensinde før. Hvordan gør vi det? Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål. Efter indlæg fra Morten vil vi dele os i grupper og snakke videre ved cafebordene om hverdagens udfordringer og erfaringer m.m. Afhængig af deltagernes ønsker og interesse vil vi inddele os i følgende grupper: n Forældre til nydiagnosticerede/ nye medlemmer n Forældre til mindre børn under 10 år n Forældre til børn over 10 år n Forældre til unge/voksne børn Der vil blive serveret lidt mad og julehygge. ALLE er velkomne. Tilmelding med angivelse af den ønskede gruppe sendes til senest 27. november. Kredsforeningen Nordjylland adresser Husk at tilmelde din -adresse til kredsforeningen på også når den ændres. Mange medlemmer får ikke nyhedsbrev på mail; ønsker man dette, er det vigtigt, at kredsforeningen har den rigtige adresse. 20 Nr. 8 Oktober 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme Nr. 8 Oktober 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme 21

12 Rundt om kredsforeningerne i Danmark! Kredsforeningen Storkøbenhavn»Grøn aften«onsdag den 9. november, kl Frydenhøjskolen, Egevolden 106, 2650 Hvidovre for pårørende til nydiagnosticerede børn og unge samt nydiagnosticerede voksne med ASF. Aftenen indledes med en rundvisning og præsentation af Frydenhøjskolens autismetilbud. Herefter vil ingeniør Asger Friis Christensen fortælle om familielivet med autisme og samarbejdet med det offentlige. Asger Friis Christensen, som selv har Aspergers, er gift og har tre børn, hvoraf de to har en autisme spektrum forstyrrelse/adhd. Formanden for Landsforeningen Autisme, Morten Carlsson, vil fortælle om Landsforeningen, og endelig vil repræsentanter fra kredsforeningens bestyrelse fortælle om kredforeningens arbejde og fremtidige arrangementer. Der vil blive serveret et let traktement i løbet af aftenen. NB. Der kræves ikke tilmelding til arrangementet!»fyraftensmøde«onsdag den 23. november, kl i Herlev Medborgerhus lokale 4 på 2.sal Herlevgårdsvej 18, 2730 Herlev Mødets emne er»play-project«som er legetræning for børn med ASF. Undersøgelser viser, at tidlig indsats betaler sig. PLAY-project udvikler sociale færdigheder netop det, som er allersværest for børn med autisme. Leg er barnets naturlige udviklingsvej. Hos børn med autisme kommer legen ofte ikke af sig selv. Derfor er det vigtigt at sætte ind så tidligt som muligt. Selv en lille indsats, f.eks min. hver dag kan betyde en stor forandring for barnet. Kom, hør og se, hvordan det er gået med Anton. PLAY-project (= Play and Language for Autistic Youngsters) optræner børns evne til kontakt, leg, sprog og relation og henvender sig både til fagfolk og forældre. Oplægsholderne er Hanne Bendix, konsulent i PLAY-project og lærer ved Fjordskolen i Roskilde, og Charlotte Steenberg, mor til Anton på 8 år, som har haft legetræning i skolen ½ time om ugen i 2 år. Der vil blive serveret et let traktement ifm. mødet. Tilmelding er ikke nødvendig! Kontakt Landsforeningen Autisme Landsforeningen Autismes sekretariat Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev Tlf Fax Åbningstider Mandag, torsdag og fredag kl samt tirsdag kl Onsdag lukket. Formand Morten Carlsson: Tlf (kun tirsdag kl ) Arbejdsområder: ledelse, policy, redaktør medlemsblad, næstformand i DH Bogholder/kursussekretær: Tlf Arbejdsområder: budget/regnskab, økonomistyring, personaleadministration, kursussekretær Projektleder Lise Schmidt-Nielsen: Tlf Arbejdsområder: projektleder, koordinering i forhold til kredsforeningerne, forretnings udvikling og fundraising Sekretariatsmedarbejder Jette Bennetzen: Tlf Arbejdsområder: medlemshåndtering Socialrådgiver Ulla Kjer: Tlf Arbejdsområder: rådgivning, vejledning, artikler og foredrag Pædagogisk rådgivning Tlf Tirsdage kl Kursuskonsulent Rebecca Rant: Tlf Arbejdsområder: fagligt indhold på SIKON s kurser og konference Ejendomsfonden Lars Grønlund: Formand for Ejendomsfonden, næstformand i Landsforeningen Autisme Tlf Arbejdsområder: webmaster, IT, administration Hovedbestyrelsen Morten Carlsson...Tlf Næstformænd: Lars Grønlund...Tlf Heidi Pernille Thamestrup...Tlf Medlemmer: Aage Sinkbæk...Tlf Allan Jensen...Tlf Bernd Weibeck...Tlf Else Worm Jørgensen...Tlf Kari Overhalden...Tlf Kim Hansen...Tlf Søren Dalgaard...Tlf Tine Heerup...Tlf Kredsforeningerne Kredsforeningen Bornholm Karin Jaque...Tlf AS-repr.: Zita Thorsen...Tlf Kredsforeningen Fyn Else Worm Jørgensen...Tlf Autismufelagið Kredsforeningen Færøerne Jørmund Foldbo...Tlf Kredsforeningen København/Frederiksberg Tine Heerup...Tlf Kredsforeningen MidtVest Søren Dalgaard...Tlf Kredsforeningen Nordjylland Jørn Poulsen...Tlf Kredsforeningen Nordsjælland Anne Lorenzen...Tlf Sekretær og medlemskontakt: Allan Jensen...Tlf (AS-repr. = Aspergerrepræsentant i kredsforeningen) Kredsforeningen Ribe Kontaktperson: Hanne Schroll Kristensen...Tlf Kredsforeningen Roskilde Uffe Mohrsen...Tlf AS-repr.: Kirsten Riel...Tlf Kredsforeningen Storkøbenhavn Karen Hornshøj-Møller...Tlf Kredsforeningen Storstrøm Birthe Gunhild Friis...Tlf Kredsforeningen Sønderjylland Hanne Schøn...Tlf AS-repr.: Bettina Østergaard...Tlf Kredsforeningen Vejle Inge Frisgård...Tlf Kredsforeningen Vestsjælland Dorthe Lundgren...Tlf Kredsforeningen Viborg Peter K. Nielsen...Tlf AS-repr.: Birgit Flæng Jørgensen...Tlf Kredsforeningen Østjylland Marianne Banner...Tlf AS-repr.: Elsebeth Pii Svane...Tlf Samarbejdsorganisation Aspergerforeningen Aage Sinkbæk...Tlf Nr. 8 Oktober 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme Nr. 8 Oktober 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme 23

13 Magasinpost SMP ID nr Denne måneds bagside-skribent er Jeanette Ringkøbing, 41 år, mor til Markus på 10, der har infantil autisme, og småbrødrene Noah på 7 og Linus på 3. Kommunikationschef i Center for Familieudvikling og gift med Michael Rothenborg. Bagsidetanker Blomsten og bien»de kysser«, mumlede Markus med fyrværkeri i øjnene. Det var hans tøjdyrspingvin og tøjdyrsisbjørn, der spidsede næb og snude.»de er kærester«, tilføjede Markus så med rosafarvede kinder, mens han ivrigt ventede på, hvad jeg nu ville sige.»ja, de er kærester. Det er dejligt, hva?«, svarede jeg med et smil, mens jeg bekymret kiggede ned på de maskuline hår, der var begyndt at vokse ud på Markus underarme og ben. Den dag ville nok komme snart, hvor vi skulle snakke om blomsten og bien. Eller nårh nej, det ville nok lige være en tak for abstrakt.»kvinde kend din krop«eller»når far og mor laver børn«ville nok være bogtitler, vi kunne komme lidt længere med. Og selvfølgelig skulle vi da det. Lige som vi taler om verdenskortet, alverdens dyr og leger med engelske ord, skulle vi da også tale om forplantning og kærester. En dag. Men ville det hele nytte, tænkte jeg så og måtte lige blinke lidt for ikke alt for synligt at tage sorgerne på forskud foran min tiårige dreng. For det er godt nok svært at turde tænke ind i fremtiden, når det handler om ens autistiske søns udsigter til at opleve et kæresteforhold. Kort forinden kysseriet mellem pingvin og isbjørn havde jeg bladret lidt i den landsdækkende undersøgelse af seksualitet og autisme, som Center for Autisme lavede i 2004.»Det er indlysende, at de gennemgribende forstyrrelser i personligheden, som opstår med autismen, giver betydelige problemer i den seksuelle udvikling og adfærd«, stod der i et af de indledende afsnit. Lidt længere henne fik jeg at vide, at puberteten kan virke meget skræmmende for den unge. At de får tendens til at onanere offentligt og»udvise upassende seksuel adfærd over for andre«. Jeg læste videre.»uanset, at den unge ikke har forudsætninger for at klare et kærlighedsforhold, kan ønsket om at få en kæreste blive en»besættelse««og så stod der også en masse andet, som fik mig til at lægge hæftet fra mig igen og synke en ekstra gang. Min lille nej, efterhånden ret høje, bredskuldrede dreng med kløft i hagen (der om ganske få år begynder at få lyse dun). Hvor skal vi dog begynde? Hvordan skal vi ruste ham til at kunne sige til og fra? Hvordan skal vi hjælpe ham til at spise sin del af æblet og føle glimt af lykke ved at give og tage? Hvad med alle de knus og kram, han lige nu er så god til at give sin mor hvor finder vi hende, som en dag naturligt ville tage over, hvis ikke Markus havde infantil autisme? Hvis hun en dag kommer forbi, har hun i hvert fald god smag, tænkte moren, mens Markus lagde pingvinen og isbjørnen til at sove i ske. Forleden stødte jeg så ind i en ven, der også har en søn med infantil autisme, som er cirka ti år ældre. Et kig ind i fremtiden.»han har sgu fået en kæreste. Hun har ADHD«, grinede faren stolt, mens han tilføjede:»og vi har da talt lidt om blomsten og bien«. Måske skal vi bare tage en dag ad gangen. 24 Nr. 8 Oktober 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme

Børn, unge og demens

Børn, unge og demens Nr. 2, 23. årgang, juni 2013 Tema Børn, unge og demens Alzheimer foreningen Livet med demens Klumme af Preben Harris Per er jo stadig deres far Alzheimer foreningen Livet med demens INDHOLD Det faste leder

Læs mere

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR!

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! Marts 2013 DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2 FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3 SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4 KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! side 9 Det sociale landskab under forandring Det sociale

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18 NYHEDSBREV /11 April 2014 BESKÆFTIGELSE Bæredygtigt besparelses potentiale i Sorø FRIVILLIGHED Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan

Læs mere

TEMA Tilbage til arbejde

TEMA Tilbage til arbejde DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2012 TEMA Tilbage til arbejde»det er helt igennem tosset at der er så mange barrierer for sygemeldte borgere«5 gode råd for tilbagevenden s. 17 Søg råd hos socialrådgiverlinje

Læs mere

Et enkelt regnestykke til indsamlerne

Et enkelt regnestykke til indsamlerne Magasinpost IDNR 12757 Afsender: Kræftens Bekæmpelse I Strandboulevarden 49 I 2100 København Ø Et enkelt regnestykke til indsamlerne Hun er efterhånden en moden dame på 81 år, og årene har gjort hende

Læs mere

Man skal nok lige lære os at kende først

Man skal nok lige lære os at kende først Man skal nok lige lære os at kende først Et inspirationshæfte om børnesamtalen FAMILIEPLEJEN DANMARK Dansk Socialrådgiverforening Forside 3 01/04/04, 10:58:16 2 Indhold 4 Vi har fået øje for børnene I

Læs mere

Historien om Anders. Hvorfor er det ikke en sygdom? Fordi Aspergers syndrom skyldes en dysfunktion i hjernen. Medicin kan ikke kurere syndromet.

Historien om Anders. Hvorfor er det ikke en sygdom? Fordi Aspergers syndrom skyldes en dysfunktion i hjernen. Medicin kan ikke kurere syndromet. ASPERGERS SYNDROM Forældrefolder Kort orientering om Aspergers syndrom Rådgivning og nyttige adresser Forældrefølelser Støttemuligheder Skole Forældregrupper Kontaktpersoner April 2008 Historien om Anders

Læs mere

INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015. Modetema skabte debat. side 8. Tema om nærhed:

INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015. Modetema skabte debat. side 8. Tema om nærhed: INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015 Modetema skabte debat side 8 Tema om nærhed: Vi skal huske hinanden side 23 Bøgh & Helstrup Tlf. 3811 3835 www.bhbr.dk Bøgh & Helstrup A/S Dronning Olgas

Læs mere

Hjemmelavet mad spares væk

Hjemmelavet mad spares væk ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 6 okt. 2012 61. årgang bladet Hjemmelavet mad spares væk færdigretter tager over LEV oktober 2012 n 1 Vi glæder os til et smukt, travlt og aktivt efterår

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Demens og kærlighed. Livet med Nr. 4, 24. årgang, december 2014. Elisabeth og Maria elsker stadig deres far Klumme af Ghita Nørby. Tema. ...

Demens og kærlighed. Livet med Nr. 4, 24. årgang, december 2014. Elisabeth og Maria elsker stadig deres far Klumme af Ghita Nørby. Tema. ... Livet med Nr. 4, 24. årgang, december 2014 Tema Demens og kærlighed...læs også Elisabeth og Maria elsker stadig deres far Klumme af Ghita Nørby Alzheimer foreningen Livet med demens Alzheimer foreningen

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor gode råd fra forskerne Lær ledelse af Roskilde Festival Ny undersøgelse: Frivillige kræver noget særligt Frivilligledere: Husk ros og humor Ledelseskonsulent: Glem ikke de fastansatte Ledelse af frivillige

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Støtte og hjælp i sorgen

Støtte og hjælp i sorgen DETTE NUMMERS TEMA Landsforeningens tilbud Støtte og hjælp i sorgen Midt i sorgen over at have mistet sit spædbarn, kan det være meget vanskeligt at få overblik over, hvilke forskellige tilbud om støtte

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere