DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 10 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 10 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7."

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 10 SEKTION X DA COM(2016) 300 DA

2 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro. Enhver af de indtægter, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2 og 3, i finansforordningen, og som er opført under afsnit 5 og 6 i indtægtsoversigten, kan føre til, at der opføres supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover den oprindelige udgift, der har ført til den pågældende indtægt, blev afholdt. Tallene i rubrikken»gennemførelse«omfatter alle godkendte bevillinger, inkl. budgetbevillinger, ekstrabevillinger og øremærkede indtægter.

3 DA Forslag til almindeligt budget 2017 X/1 DEN EUROPÆISKE UNION FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 10 SEKTION X

4 X/2 DA Forslag til almindeligt budget INDTÆGTER Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Tjenesten for EU s Optræden Udadtil for regnskabsåret 2017 Betegnelse Beløb Udgifter Egne indtægter Bidrag

5 DA Forslag til almindeligt budget 2017 X/3 EGNE INDTÆGTER TITEL 4 INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU-ORGANER KAPITEL 4 0 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER KAPITEL 4 1 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN Artikel Konto Betegnelse Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 % 2015/2017 KAPITEL Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og personer, der modtager pension ,56 90, Provenu af det særlige lønfradrag og solidaritetsbidraget, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste ,35 90,23 KAPITEL I ALT ,91 90,35 KAPITEL Personalets bidrag til pensionsordningen ,76 92, Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder p.m. p.m. 0, Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT ,76 92,25 Titel 4 - I alt ,67 91,15

6 X/4 DA Forslag til almindeligt budget TITEL 4 INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU-ORGANER KAPITEL 4 0 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og personer, der modtager pension Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret ,56 Protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12. Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af , s. 8) Provenu af det særlige lønfradrag og solidaritetsbidraget, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret ,35 Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a. KAPITEL 4 1 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN Personalets bidrag til pensionsordningen Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret ,76 Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 83, stk Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0,

7 DA Forslag til almindeligt budget 2017 X/5 KAPITEL 4 1 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN (fortsat) (fortsat) Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 4, artikel 11 og artikel 48 i bilag VIII Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 40, stk. 3, i bilag VIII.

8 X/6 DA Forslag til almindeligt budget TITEL 5 INDTÆGTER FRA INSTITUTIONENS ADMINISTRATION KAPITEL 5 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM KAPITEL 5 1 LEJEINDTÆGTER KAPITEL 5 2 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER Artikel Betegnelse Konto KAPITEL Indtægt ved salg af løsøre Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret Indtægter ved salg af transportmateriel formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, Indtægter ved salg af andet løsøre formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, Indtægter ved levering af varer for andre institutioner eller organer formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, Artikel I alt p.m. p.m. 0, % 2015/ Indtægter ved salg af fast ejendom p.m Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT p.m. p.m. 0, KAPITEL Indtægter ved udlejning af inventar og materiel p.m. p.m. 0, Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter Proceeds from letting and subletting immovable property Assigned revenue p.m. p.m. 0, Reimbursement of charges connected with lettings Assigned revenue p.m. Artikel I alt p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT p.m. p.m. 0, KAPITEL Afkast af investeret kapital eller udlånskapital, bankrenter og andre renter påført institutionens konti p.m. p.m ,50 KAPITEL I ALT p.m. p.m ,50

9 DA Forslag til almindeligt budget 2017 X/7 KAPITEL 5 5 INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG UDFØRT ARBEJDE KAPITEL 5 7 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN KAPITEL 5 8 DIVERSE GODTGØRELSER KAPITEL 5 9 ANDRE INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE FORVALTNING Artikel Konto Betegnelse Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 KAPITEL Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejse formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT p.m. p.m. 0, % 2015/2017 KAPITEL Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb formålsbestemte indtægter p.m. p.m , Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen formålsbestemte indtægter p.m. p.m , Indtægter fra Kommissionens bidrag til EU-Udenrigstjenesten for EU-delegationerne formålsbestemte indtægter p.m. p.m ,41 KAPITEL I ALT p.m. p.m ,50 KAPITEL Diverse godtgørelser formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, Revenue from insurance payments received p.m. KAPITEL I ALT p.m. p.m. 0, KAPITEL Andre indtægter fra den administrative forvaltning p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT p.m. p.m. 0, Titel 5 - I alt p.m. p.m ,

10 X/8 DA Forslag til almindeligt budget TITEL 5 INDTÆGTER FRA INSTITUTIONENS ADMINISTRATION KAPITEL 5 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM Indtægt ved salg af løsøre Indtægter ved salg af transportmateriel formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Indtægter ved salg af andet løsøre formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Indtægter ved levering af varer for andre institutioner eller organer formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Indtægter ved salg af fast ejendom Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m.

11 DA Forslag til almindeligt budget 2017 X/9 KAPITEL 5 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM (fortsat) (fortsat) This article is intended to record revenue from the sale of immovable property belonging to the institution Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. KAPITEL 5 1 LEJEINDTÆGTER Indtægter ved udlejning af inventar og materiel Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter Proceeds from letting and subletting immovable property Assigned revenue Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, In accordance with Article 21(3)(a) of the Financial Regulation, this revenue is to be considered as assigned revenue and gives rise to the entry of additional appropriations in the headings which bore the initial expenditure giving rise to the corresponding revenue.

12 X/10 DA Forslag til almindeligt budget KAPITEL 5 1 LEJEINDTÆGTER (fortsat) (fortsat) Reimbursement of charges connected with lettings Assigned revenue Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. In accordance with Article 21(3)(a) of the Financial Regulation, this revenue is to be considered as assigned revenue and gives rise to the entry of additional appropriations on the lines which bore the initial expenditure giving rise to the corresponding revenue. KAPITEL 5 2 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER Afkast af investeret kapital eller udlånskapital, bankrenter og andre renter påført institutionens konti Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m ,50 KAPITEL 5 5 INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG UDFØRT ARBEJDE Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejse formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0,

13 DA Forslag til almindeligt budget 2017 X/11 KAPITEL 5 7 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m ,03 I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m ,06 I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

14 X/12 DA Forslag til almindeligt budget KAPITEL 5 7 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN (fortsat) Indtægter fra Kommissionens bidrag til EU-Udenrigstjenesten for EU-delegationerne formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m ,41 Disse indtægter stammer fra Kommissionens bidrag til EU-Udenrigstjenesten til dækning af lokalt forvaltede udgifter til Kommissionens personale, der arbejder i Unionens delegationer, herunder Kommissionens personale, der finansieres af Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) og andre udgifter vedrørende bl.a. presse- og informationsaktiviteter. Eventuelle indtægter opføres i henhold til artikel 21, stk. 2 og 3, i finansforordningen som supplerende bevillinger under konto i oversigten over udgifter i denne sektion. KAPITEL 5 8 DIVERSE GODTGØRELSER Diverse godtgørelser formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Revenue from insurance payments received Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. In accordance with Article 21(3)(f) of the Financial Regulation, this revenue is to be considered as assigned revenue and gives rise to the entry of additional appropriations on the lines which bore the initial expenditure giving rise to the corresponding revenue. KAPITEL 5 9 ANDRE INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE FORVALTNING Andre indtægter fra den administrative forvaltning Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0,

15 DA Forslag til almindeligt budget 2017 X/13 TITEL 6 BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED EU-AFTALER OG -PROGRAMMER KAPITEL 6 1 REFUSION AF DIVERSE UDGIFTER KAPITEL 6 3 BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER KAPITEL 6 6 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER Artikel Konto Betegnelse Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 KAPITEL Refusion af udgifter, der specifikt er afholdt i forbindelse med udførelse af bestilt arbejde mod betaling formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT p.m. p.m. 0, % 2015/2017 KAPITEL Bidrag som led i Schengen-reglerne formålsbestemte indtægter Bidrag til administrationsudgifter som følge af rammeaftalen med Island og Norge formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, Artikel I alt p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT p.m. p.m. 0, KAPITEL Andre bidrag og tilbagebetalinger Andre formålsbestemte bidrag og tilbagebetalinger formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, Other non-assigned contributions and refunds p.m. Artikel I alt p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT p.m. p.m. 0, Titel 6 - I alt p.m. p.m. 0,

16 X/14 DA Forslag til almindeligt budget TITEL 6 BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED EU-AFTALER OG -PROGRAMMER KAPITEL 6 1 REFUSION AF DIVERSE UDGIFTER Refusion af udgifter, der specifikt er afholdt i forbindelse med udførelse af bestilt arbejde mod betaling formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. KAPITEL 6 3 BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER Bidrag som led i Schengen-reglerne formålsbestemte indtægter Bidrag til administrationsudgifter som følge af rammeaftalen med Island og Norge formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-reglerne (EFT L 176 af , s. 31). Bidrag til administrationsudgifter som følge af aftalen af 18. maj 1999, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-reglerne (EFT L 176 af , s. 36), særlig artikel 12.

17 DA Forslag til almindeligt budget 2017 X/15 KAPITEL 6 3 BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER (fortsat) (fortsat) (fortsat) I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. KAPITEL 6 6 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER Andre bidrag og tilbagebetalinger Andre formålsbestemte bidrag og tilbagebetalinger formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Other non-assigned contributions and refunds Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. This item is intended to accommodate any revenue not provided for in other parts of Title 6 which is not used, in accordance with Article 21 of the Financial Regulation.

18 X/16 DA Forslag til almindeligt budget TITEL 7 MORARENTER OG BØDER KAPITEL 7 0 MORARENTER OG ANDRE RENTER AF BØDER Artikel Konto KAPITEL Morarenter Betegnelse Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret Morarenter på medlemsstaternes for sene overdragelse af egne indtægter p.m. p.m , Andre morarenter p.m. p.m. 0, Artikel I alt p.m. p.m ,48 % 2015/ Andre renter p.m. KAPITEL I ALT p.m. p.m ,48 Titel 7 - I alt p.m. p.m ,48

19 DA Forslag til almindeligt budget 2017 X/17 TITEL 7 MORARENTER OG BØDER KAPITEL 7 0 MORARENTER OG ANDRE RENTER AF BØDER Morarenter Morarenter på medlemsstaternes for sene overdragelse af egne indtægter Retsgrundlag Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m ,48 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af , s. 1), særlig artikel 78, stk Andre morarenter Retsgrundlag Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af , s. 1), særlig artikel 78, stk Andre renter Ny artikel Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. Retsgrundlag Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af , s. 1), særlig artikel 78, stk. 4.

20 X/18 DA Forslag til almindeligt budget TITEL 9 KAPITEL 9 0 DIVERSE INDTÆGTER DIVERSE INDTÆGTER Artikel Konto Betegnelse Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 KAPITEL Diverse indtægter p.m. p.m ,63 KAPITEL I ALT p.m. p.m ,63 % 2015/2017 Titel 9 - I alt p.m. p.m ,63 TILSAMMEN ,78 576,71

21 DA Forslag til almindeligt budget 2017 X/19 TITEL 9 DIVERSE INDTÆGTER KAPITEL 9 0 DIVERSE INDTÆGTER Diverse indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m ,63

22 X/20 DA Forslag til almindeligt budget UDGIFTER Almindelig oversigt over bevillingerne (2017 og 2016) og gennemførelse (2015) Titel Kapitel Betegnelse 1 PERSONALE VED HOVEDSÆDET 1 1 VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR VEDTÆGTSOMFATTET PERSONALE , VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR EKSTERNT PERSONALE , ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE , TJENESTEREJSER , 1 5 FORANSTALTNINGER TIL STØTTE FOR PERSONALET ,84 Titel 1 - I alt ,95 2 EJENDOMME, UDSTYR OG DRIFTSUDGIFTER I HOVEDKVARTERET 2 0 EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED , DATABEHANDLING, UDSTYR OG INVENTAR , ANDRE DRIFTSUDGIFTER ,38 Titel 2 - I alt ,92 3 DELEGATIONER 3 0 DELEGATIONER ,31 Titel 3 - I alt ,31 10 ANDRE UDGIFTER 10 0 FORMÅLSBESTEMTE RESERVER p.m. p.m RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER p.m. p.m. Titel 10 - I alt p.m. p.m. TILSAMMEN ,18

23 DA Forslag til almindeligt budget 2017 X/21 TITEL 1 PERSONALE VED HOVEDSÆDET KAPITEL 1 1 VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR VEDTÆGTSOMFATTET PERSONALE KAPITEL 1 2 VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR EKSTERNT PERSONALE Artikel Gennemførelse Betegnelse Bevillinger 2017 Bevillinger 2016 Konto 2015 % 2015/2017 KAPITEL Vederlag og andre rettigheder for vedtægtsomfattet personale Grundløn Ikke-opdelte bevillinger ,69 92, Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen Ikke-opdelte bevillinger ,32 79, Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold Ikke-opdelte bevillinger ,92 91, Social sikring Ikke-opdelte bevillinger ,75 91, Justeringskoefficienter og løntilpasninger Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. Artikel I alt ,68 92,01 KAPITEL I ALT ,68 92,01 KAPITEL Vederlag og andre rettigheder for eksternt personale Kontraktansat personale Ikke-opdelte bevillinger ,01 92, Ikke-militære udstationerede nationale eksperter Ikke-opdelte bevillinger , 93, Praktikantophold Ikke-opdelte bevillinger , 88, Eksterne ydelser Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m Personale og særlige rådgivere Ikke-opdelte bevillinger , 150, Ikke-militære udstationerede nationale eksperter Ikke-opdelte bevillinger , 92,80 Artikel I alt ,01 93,44

24 X/22 DA Forslag til almindeligt budget KAPITEL 1 2 VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR EKSTERNT PERSONALE (fortsat) KAPITEL 1 3 ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE KAPITEL 1 4 TJENESTEREJSER KAPITEL 1 5 FORANSTALTNINGER TIL STØTTE FOR PERSONALET Artikel Konto Formålsbestemt reserve Betegnelse Bevillinger 2017 Bevillinger 2016 Gennemførelse 2015 % 2015/2017 Ikke-opdelte bevillinger p.m. KAPITEL I ALT ,01 93,44 KAPITEL Udgifter til forvaltning af personale Ansættelse Ikke-opdelte bevillinger , 80, Uddannelse Ikke-opdelte bevillinger ,42 84, Rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten Ikke-opdelte bevillinger , 149,82 Artikel I alt ,42 110,95 KAPITEL I ALT ,42 110,95 KAPITEL Tjenesterejser Ikke-opdelte bevillinger , 96,11 KAPITEL I ALT , 96,11 KAPITEL Foranstaltninger til støtte for personalet Sociale tjenester og støtte for personalet Ikke-opdelte bevillinger ,84 181, Lægetjenesten Ikke-opdelte bevillinger , 114, Restauranter og kantiner Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m Vuggestuer og fritidshjem Ikke-opdelte bevillinger , 121,33 Artikel I alt ,84 127,31 KAPITEL I ALT ,84 127,31 Titel 1 - I alt ,95 92,93

25 DA Forslag til almindeligt budget 2017 X/23 TITEL 1 PERSONALE VED HOVEDSÆDET KAPITEL 1 1 VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR VEDTÆGTSOMFATTET PERSONALE Bevillingerne under dette kapitel er anslået på grundlag af EU-Udenrigstjenestens stillingsfortegnelse for indeværende regnskabsår Vederlag og andre rettigheder for vedtægtsomfattet personale Grundløn ,69 Denne bevilling skal dække grundlønninger til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, som er opført i stillingsfortegnelsen, og kompensationen, der omhandles i artikel 50 i tjenestemandsvedtægten. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen ,32 Denne bevilling skal især dække følgende udgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen: sekretariatstillæg bosættelsespenge og befordringstilskud fast godtgørelse af befordringsudgifter

26 X/24 DA Forslag til almindeligt budget KAPITEL 1 1 VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR VEDTÆGTSOMFATTET PERSONALE (fortsat) (fortsat) (fortsat) godtgørelse for skifteholds- eller turnustjeneste eller beredskab på tjenestestedet eller i hjemmet andre godtgørelser og refusioner overtid. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold ,92 Denne bevilling skal især dække følgende udgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen: udlandstillæg og særligt udlandstillæg husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg ydelse i forbindelse med forældre- eller familieorlov dækning af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted udgifter i medfør af personalevedtægtens artikel 75 til transport af afdøde i tilfælde af, at en person, over for hvilken en tjenestemand har forsørgerpligt, afgår ved døden øvrige tillæg og diverse godtgørelser.

27 DA Forslag til almindeligt budget 2017 X/25 KAPITEL 1 1 VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR VEDTÆGTSOMFATTET PERSONALE (fortsat) (fortsat) (fortsat) Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union Social sikring ,75 Denne bevilling skal især dække følgende udgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen: syge- og ulykkesforsikring, erhvervssygdomsforsikring og andre sociale forpligtelser arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte samt institutionens udbetalinger til midlertidigt ansatte, for at de kan opnå eller bevare pensionsrettigheder i deres hjemland. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union Justeringskoefficienter og løntilpasninger p.m. p.m. Denne bevilling skal for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen, dække virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag samt på den del af vederlaget, som overføres til et andet land end det, hvor der gøres tjeneste.

28 X/26 DA Forslag til almindeligt budget KAPITEL 1 1 VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR VEDTÆGTSOMFATTET PERSONALE (fortsat) (fortsat) (fortsat) Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. KAPITEL 1 2 VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR EKSTERNT PERSONALE Vederlag og andre rettigheder for eksternt personale Kontraktansat personale ,01 Denne bevilling skal dække udgifter til vederlag til kontraktansatte, (jf. ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union), arbejdsgiverbidrag til de forskellige sygesikringsordninger samt virkningen af justeringskoefficienterne, der anvendes på disse ansattes vederlag. Retsgrundlag Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union Ikke-militære udstationerede nationale eksperter , Denne bevilling skal dække godtgørelser og administrationsudgifter i forbindelse med udstationerede nationale eksperter, som ikke indgår i Den Europæiske Unions Militærstab.

29 DA Forslag til almindeligt budget 2017 X/27 KAPITEL 1 2 VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR EKSTERNT PERSONALE (fortsat) (fortsat) (fortsat) Retsgrundlag Afgørelse af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 4. februar 2014 om regler for nationale eksperter, der er udstationeret til EU-Udenrigstjenesten Praktikantophold , Denne bevilling skal dække udgifterne til praktikophold for universitetsuddannede med det formål at give dem et generelt indtryk af Unionens mål og problemer, give dem kendskab til, hvordan institutionerne arbejder, og gøre det muligt for dem at supplere deres viden gennem arbejdserfaring i EU-Udenrigstjenesten. Den dækker også tildeling af stipendier og andre udgifter (supplement for forsørgerpligt eller for handicappede praktikanter, ulykkes- og sygeforsikring osv., godtgørelse af rejseudgifter i forbindelse med praktikantophold, navnlig ved påbegyndelsen og afslutningen af opholdet, samt udgifter til arrangementer i forbindelse med programmet for praktikanter, f.eks. besøgsarrangementer og udgifter til modtagelse). Den dækker også udgifter til evaluering med det formål at optimere praktikantprogrammet samt udgifter til kommunikation og formidling af information. Udvælgelsen af praktikanter sker ud fra objektive og gennemskuelige kriterier og sikrer en ligelig geografisk fordeling Eksterne ydelser p.m. p.m. Denne bevilling skal dække udgifterne til alt det arbejde, der udføres af personer, som ikke er knyttet til institutionen, navnlig: vikaransatte med henblik på udførelse af forskellige tjenesteydelser hjælpepersonale til møder sagkyndige på området vedrørende arbejdsvilkår.

30 X/28 DA Forslag til almindeligt budget KAPITEL 1 2 VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR EKSTERNT PERSONALE (fortsat) (fortsat) Personale og særlige rådgivere , Denne bevilling er især bestemt til at dække udgifter til vederlag til agenturpersonale, midlertidigt ansatte og særlige rådgivere, herunder inden for FSFP/FUSP, arbejdsgiverbidrag til de forskellige socialsikringsordninger samt virkningen af justeringskoefficienterne, der anvendes på disse ansattes vederlag. Retsgrundlag Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union Ikke-militære udstationerede nationale eksperter , Denne bevilling skal dække udgifter vedrørende ordningen for vederlag og godtgørelser til nationale militærpersoner, der skal udføre opgaver som led i FSFP/FUSP som medlemmer af Den Europæiske Unions Militærstab. Retsgrundlag Afgørelse af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 4. februar 2014 om regler for nationale eksperter, der er udstationeret til EU-Udenrigstjenesten Formålsbestemt reserve p.m.

31 DA Forslag til almindeligt budget 2017 X/29 KAPITEL 1 2 VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR EKSTERNT PERSONALE (fortsat) (fortsat) Denne bevilling skal dække virkningen af eventuelle tilpasninger af vederlagene i løbet af regnskabsåret. Denne bevilling er en formålsbestemt reserve, som først kan anvendes efter overførsel til andre budgetposter i nærværende kapitel. Retsgrundlag Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. KAPITEL 1 3 ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE Udgifter til forvaltning af personale Ansættelse , Denne bevilling skal dække: tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer i henhold til artikel 3 i afgørelse 2002/621/EF samt rejse- og opholdsudgifter for kandidater, der skal til samtale eller lægeundersøgelse med henblik på ansættelse tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer for midlertidigt ansatte, hjælpeansatte og lokalt ansatte. I behørigt begrundede tilfælde og efter høring af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor kan bevillingen anvendes til udvælgelsesprøver, institutionen selv afholder. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 27-31, artikel 33 og bilag III.

32 X/30 DA Forslag til almindeligt budget KAPITEL 1 3 ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE (fortsat) (fortsat) (fortsat) Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs, Regionsudvalgets og Ombudsmandens afgørelse 2002/620/EF af 25. juli 2002 om oprettelse af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af , s. 53) og afgørelse 2002/621/EF truffet af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens generalsekretærer, Domstolens justitssekretær, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets generalsekretærer og Ombudsmandens repræsentant den 25. juli 2002 om organisation og drift af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af , s. 56) Uddannelse ,42 Denne bevilling skal dække: udgifter til videreuddannelse og efteruddannelse, herunder interinstitutionelle sprogkurser, kursusgebyr, udgifter til lærere og logistiske udgifter, f.eks. leje af lokaler og udstyr samt diverse udgifter til forfriskninger og mad, udgifter i forbindelse med deltagelse i kurser, konferencer og kongresser som led i mandatet for Den Europæiske Unions Militærstab indskrivningsgebyrer for deltagelse i seminarer og konferencer. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. Rådets afgørelse 2001/80/FUSP af 22. januar 2001 om oprettelse af Den Europæiske Unions Militærstab (EFT L 27 af , s. 7). Afgørelse af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 4. februar 2014 om regler for nationale eksperter, der er udstationeret til EU-Udenrigstjenesten.

33 DA Forslag til almindeligt budget 2017 X/31 KAPITEL 1 3 ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE (fortsat) (fortsat) Rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten , Denne bevilling skal dække: rejseudgifter for tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden, udtræden eller forflyttelse til et nyt tjenestested bosættelsesgodtgørelser og flytteudgifter til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte, der er nødt til at skifte bopæl, efter at de er indtrådt i tjenesten, eller når de forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved den endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af flytning til en anden lokalitet dagpenge til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl efter tiltræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested godtgørelse i tilfælde af afskedigelse af en tjenestemand på prøve, såfremt denne er klart uegnet godtgørelse for institutionens opsigelse af kontrakten med en midlertidigt ansat eller kontraktansat. Denne bevilling er også bestemt til at dække godtgørelser til tjenestemænd: som er sat på ventepenge som følge af en nedskæring i antallet af stillinger i institutionen, eller som beklæder en stilling i lønklasse AD 14-AD 16, og som fritages fra stillingen af tjenstlige grunde. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. KAPITEL 1 4 TJENESTEREJSER Tjenesterejser ,

34 X/32 DA Forslag til almindeligt budget KAPITEL 1 4 TJENESTEREJSER (fortsat) (fortsat) Denne bevilling skal dække: tjenesterejseudgifter for den højtstående repræsentant tjenesterejse- og befordringsudgifter for tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte og særlige rådgivere i EU-Udenrigstjenesten samt transportudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med tjenesterejser udgifter i forbindelse med tjenesterejser som led i mandatet for Den Europæiske Unions Militærstab tjenesterejseudgifter for nationale eksperter, der er udstationeret til EU-Udenrigstjenesten tjenesterejseudgifter for den højtstående repræsentants særlige rådgivere og særlige udsendinge tjenesterejseudgifter for udvalgte ansøgere, der indkaldes til uddannelse forud for tiltrædelsen. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 11, 12 og 13 i bilag VII. Afgørelse af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitikom regler for tjenesterejser for personale i EU-Udenrigstjenesten. Rådets afgørelse 2001/80/FUSP af 22. januar 2001 om oprettelse af Den Europæiske Unions Militærstab (EFT L 27 af , s. 7). Afgørelse af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 4. februar 2014 om regler for nationale eksperter, der er udstationeret til EU-Udenrigstjenesten. KAPITEL 1 5 FORANSTALTNINGER TIL STØTTE FOR PERSONALET Foranstaltninger til støtte for personalet Sociale tjenester og støtte for personalet ,84

35 DA Forslag til almindeligt budget 2017 X/33 KAPITEL 1 5 FORANSTALTNINGER TIL STØTTE FOR PERSONALET (fortsat) (fortsat) (fortsat) Denne bevilling skal dække: foranstaltninger truffet til fordel for tjenestemænd og øvrige ansatte i særligt vanskelige situationer udgifter til fremme af kontakten mellem de ansatte delvis godtgørelse af udgifter for ansatte, der anvender offentlig transport til arbejde. Denne foranstaltning skal tjene som incitament til at anvende offentlig transport. Denne bevilling skal dække udgifterne til en politik til fordel for handicappede og omfatter følgende handicappede personer: tjenestemænd i aktiv tjeneste ægtefæller til tjenestemænd i aktiv tjeneste samtlige børn, over for hvem der i henhold til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union består forsørgerpligt. Den skal gøre det muligt inden for budgettets muligheder, og efter at eventuelle nationale rettigheder i enten bopælslandet eller oprindelseslandet er udtømt, at godtgøre andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundede. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24 og Lægetjenesten , Denne bevilling skal navnlig dække: udgifter til drift af infirmeriet, udgifter til medicinalvarer, pleje og lægemidler i vuggestuen, udgifter i forbindelse med lægeundersøgelser og udgifter til invaliditetsudvalgene og til godtgørelse af udgifter til briller

36 X/34 DA Forslag til almindeligt budget KAPITEL 1 5 FORANSTALTNINGER TIL STØTTE FOR PERSONALET (fortsat) (fortsat) (fortsat) udgifter til indkøb af visse arbejdsredskaber, der skønnes nødvendige af medicinske grunde. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II Restauranter og kantiner p.m. p.m. Denne bevilling skal dække udgifter til vederlag for ydelser i forbindelse med drift af restauranter og kantiner Vuggestuer og fritidshjem , Denne bevilling skal dække EU-Udenrigstjenestens andel af udgifterne til småbørnscentret og andre vuggestuer og fritidshjem (som skal betales til Kommissionen og/eller Rådet). Indtægterne fra forældrenes bidrag og bidrag fra de organisationer, hvor forældrene er ansat, opføres som formålsbestemte indtægter.

37 DA Forslag til almindeligt budget 2017 X/35 TITEL 2 EJENDOMME, UDSTYR OG DRIFTSUDGIFTER I HOVEDKVARTERET KAPITEL 2 0 EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 1 DATABEHANDLING, UDSTYR OG INVENTAR Artikel Gennemførelse Betegnelse Bevillinger 2017 Bevillinger 2016 Konto 2015 % 2015/2017 KAPITEL Ejendomme Leje og årlige forpagtningsudgifter Ikke-opdelte bevillinger , 77, Ejendomserhvervelse Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m Udstyr og sikkerhedsarbejder Ikke-opdelte bevillinger ,77 64,82 Artikel I alt ,77 77, Udgifter vedrørende bygninger Rengøring og vedligeholdelse Ikke-opdelte bevillinger ,48 87, Vand, gas, elektricitet og opvarmning Ikke-opdelte bevillinger , 97, Bygningers sikkerhed og overvågning Ikke-opdelte bevillinger , 91, Forsikringer Ikke-opdelte bevillinger , 22, Andre ejendomsudgifter Ikke-opdelte bevillinger , 76,92 Artikel I alt ,48 89,97 KAPITEL I ALT ,25 82,67 KAPITEL Databehandling og telekommunikation Informations- og kommunikationsteknologi Ikke-opdelte bevillinger ,19 93, Kryptografi og højtklassificeret informations- og kommunikationsteknologi Ikke-opdelte bevillinger ,99 47,19

38 X/36 DA Forslag til almindeligt budget KAPITEL 2 1 DATABEHANDLING, UDSTYR OG INVENTAR (fortsat) KAPITEL 2 2 ANDRE DRIFTSUDGIFTER Artikel Konto Betegnelse Bevillinger 2017 Bevillinger (fortsat) Sikker informations- og kommunikationsteknologi op til»eu restricted«-niveau Gennemførelse 2015 % 2015/2017 Ikke-opdelte bevillinger ,72 88, Tekniske sikkerhedsmodforanstaltninger Ikke-opdelte bevillinger ,39 38,89 Artikel I alt ,29 68, Møbler, teknisk udstyr og transport Inventar Teknisk materiel og tekniske anlæg Transport Ikke-opdelte bevillinger , 129,03 Ikke-opdelte bevillinger , 33,33 Ikke-opdelte bevillinger , 100,00 Artikel I alt , 86,25 KAPITEL I ALT ,29 69,02 KAPITEL Konferencer, kongresser og møder Afholdelse af møder, konferencer og kongresser Ikke-opdelte bevillinger ,80 114, Rejseudgifter for eksperter Ikke-opdelte bevillinger , 40,00 Artikel I alt ,80 107, Information Udgifter til dokumentation og bibliotek Ikke-opdelte bevillinger ,66 81, Satellitbilleder Ikke-opdelte bevillinger , 100, Generelle publikationer Ikke-opdelte bevillinger ,82 54, Offentlig information og offentlige begivenheder Ikke-opdelte bevillinger ,10 89,15 Artikel I alt ,58 87,56

39 DA Forslag til almindeligt budget 2017 X/37 KAPITEL 2 2 ANDRE DRIFTSUDGIFTER (fortsat) Artikel Konto Sprogtjenester Oversættelse Tolkning Betegnelse Bevillinger 2017 Bevillinger 2016 Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. Gennemførelse 2015 % 2015/2017 Ikke-opdelte bevillinger , 100,00 Artikel I alt , 100, Diverse udgifter Kontorartikler Ikke-opdelte bevillinger , 133, Porto Ikke-opdelte bevillinger , 90, Udgifter til studier, undersøgelser og konsultationer Ikke-opdelte bevillinger Interinstitutionelt samarbejde Ikke-opdelte bevillinger , 85, Flytning Ikke-opdelte bevillinger , 100, Finansielle udgifter Ikke-opdelte bevillinger , 100, Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger Ikke-opdelte bevillinger , 158, Andre driftsudgifter Ikke-opdelte bevillinger Artikel I alt , 90, Tjenester til konfliktforebyggelse og mæglingsstøtte (videreførelse) Tjenester til konfliktforebyggelse og mæglingsstøtte (videreførelse) Ikke-opdelte bevillinger , 100,00 Artikel I alt , 100,00 KAPITEL I ALT ,38 92,49 Titel 2 - I alt ,92 77,34

40 X/38 DA Forslag til almindeligt budget TITEL 2 EJENDOMME, UDSTYR OG DRIFTSUDGIFTER I HOVEDKVARTERET KAPITEL 2 0 EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED Ejendomme Leje og årlige forpagtningsudgifter , Denne bevilling skal dække leje og skat i Bruxelles for EU-Udenrigstjenestens bygninger, leje af lokaler, et lager og parkeringspladser. Den skal også dække acontobetalinger for bygninger eller dele af bygninger i henhold til løbende kontrakter eller kontrakter under forberedelse Ejendomserhvervelse p.m. p.m. Denne bevilling skal dække ejendomserhvervelser Udstyr og sikkerhedsarbejder ,77 Denne bevilling skal dække udgifter til udførelse af indretningsarbejder, især: undersøgelser om tilpasning og udvidelse af institutionens bygninger arbejder med at udstyre bygninger, med henblik på at sikre den fysiske og materielle sikkerhed for personer og ejendom

41 DA Forslag til almindeligt budget 2017 X/39 KAPITEL 2 0 EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (fortsat) (fortsat) (fortsat) indretning og ombygning af lokaler efter tjenstlige behov tilpasning af lokaler og tekniske installationer til gældende krav og standarder med hensyn til sikkerhed og hygiejne. Retsgrundlag Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EFT L 183 af , s. 1) Udgifter vedrørende bygninger Rengøring og vedligeholdelse ,48 Denne bevilling skal dække følgende udgifter til rengøring og vedligeholdelse: rengøring af kontorer, værksteder og depoter (herunder gardiner, tapeter, tæpper, persienner osv.) udskiftning af slidte gardiner, tapeter og tæpper malerarbejde diverse vedligeholdelse reparation af tekniske installationer teknisk materiel vedligeholdelseskontrakter vedrørende de forskellige tekniske installationer (luftkonditionering, opvarmning, affaldshåndtering, elevatorer, sikkerhedsudstyr og aflytningssikrede rum).

L 51/2280 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION X TJENESTEN FOR EU'S OPTRÆDEN UDADTIL

L 51/2280 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION X TJENESTEN FOR EU'S OPTRÆDEN UDADTIL L 51/2280 DA Den Europæiske Unions Tidende 28.2.2017 SEKTION X TJENESTEN FOR EU'S OPTRÆDEN UDADTIL 28.2.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/2281 INDTÆGTER Den Europæiske Unions bidrag til finansiering

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 2 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 2 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 2 SEKTION II DA COM(2017) 400 DA 29.6.2017 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

SEKTION II DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

SEKTION II DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET SEKTION II DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 EU-skatter og diverse EU-afgifter 55 994 000 56 770 000 56 728 674,00 5 Indtægter fra institutionens administration p.m. p.m.

Læs mere

L 51/168 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

L 51/168 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET L 51/168 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION I DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/169 INDTÆGTER Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Europa-Parlamentet for regnskabsåret

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 9 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 9 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 9 SEKTION IX DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 148 434 066 154 783 464 130 265 796,51 5 Indtægter

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 1 SEKTION I PARLAMENTET DA COM(2017) 400 DA 29.6.2017 Medmindre andet er angivet, er beløbene

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 1 SEKTION I PARLAMENTET DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 6 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 6 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 6 SEKTION VI DA COM(2017) 400 DA 29.6.2017 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 6 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 6 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 6 SEKTION VI DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE

SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse 2012 4 EU-skatter og diverse EU-afgifter 1 019 000 943 000 713 236,37

Læs mere

L 51/2134 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION VII REGIONSUDVALGET

L 51/2134 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION VII REGIONSUDVALGET L 51/2134 DA Den Europæiske Unions Tidende 28.2.2017 SEKTION VII 28.2.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/2135 INDTÆGTER Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Regionsudvalget

Læs mere

14635/16 ADD 4 bmc/bmc/bh 1 DG G 2A

14635/16 ADD 4 bmc/bmc/bh 1 DG G 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 ADD 4 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget

Læs mere

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 157 087 000 141 824 893 151 844 215,77 5 Indtægter

Læs mere

KONTOPLAN 2005 KONTOPLAN Budgetpost Tekst Budgetpost Tekst

KONTOPLAN 2005 KONTOPLAN Budgetpost Tekst Budgetpost Tekst BILAG V KONTOPLAN 2005 KONTOPLAN 2006 1 Udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen 1 Personer, der er knyttet til institutionen 10 Medlemmer af institutionen 10 Medlemmer af institutionen

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 8 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 8 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 8 SEKTION VIII DA COM(2015) 300 DA 24.6.2015 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

SEKTION VI DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

SEKTION VI DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG SEKTION VI DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 11 441 657 10 862 036 11

Læs mere

SEKTION VIII DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND

SEKTION VIII DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND SEKTION VIII DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst Budget 2016 Budget 2015 Gennemførelse 2014 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer

Læs mere

BILAG til VEDTAGNE TEKSTER

BILAG til VEDTAGNE TEKSTER 2007-2008 BILAG til VEDTAGNE TEKSTER fra mødet torsdag den 7. juni 2007 EUROPA-PARLAMENTETS BUDGETOVERSLAG FOR REGNSKABSÅRET 2008 (forretningsordenens artikel 73, stk. 4) P6_TA-PROV(2007)06-07(ANN01) FORELØBIG

Læs mere

FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005

FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005 15.6.2004 DA Foreløbigt forslag til almindeligt bugdet 2005 III/1 DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER (EF, EURATOM) FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005 BIND

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 5 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 5 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 5 SEKTION V DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 5 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 5 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 5 SEKTION V DA COM(2015) 300 DA 24.6.2015 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 CT/CA-002/2015/01DA INDHOLD I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2015

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 12 Regnskabsåret

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 6.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 26 Regnskabsåret

Læs mere

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010 Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010 European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged Tekst Regnskabsåret

Læs mere

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2011

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2011 Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2011 European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged Tekst Regnskabsåret

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUROPAKOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 29/10/2010 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2010 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 27, 30 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUR FRA KAPITEL 3001 Administrative udgifter

Læs mere

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2012

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2012 7 Westferry Circus Canary Wharf London E14 4HB United Kingdom Telephone +44 (0)20 7418 8400 Facsimile +44 (0)20 7418 8416 E-mail info@ema.europa.eu Website www.ema.europa.eu An agency of the European Union

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2012

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2012 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/ CT/CA-051//01DA INDHOLDSFORTEGNELSE I. INDLEDNING II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER I BILAG 1 - STILLINGSFORTEGNELSE

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt Europaudvalget KOM () 0597 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12. COM() 597 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om oplysninger om indvirkningen på budgettet af

Læs mere

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I.

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I. C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende 26.10.2012 PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER, SOM TAGER I BETRAGTNING, at Den Europæiske

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.11.2003 SEK(2003) 1297 endelig FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

INDTÆGTER. Regnskabsår et Regnskabsåret 2006

INDTÆGTER. Regnskabsår et Regnskabsåret 2006 Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2008 Tekst Regnskabsår et 2008 Regnskabsår et 2007 Regnskabsåret 2006 Anmærkninger 1 PROVENU AF YDEDE TJENESTER

Læs mere

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk.

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk. P5_TA(2004)0111 Tjenestemandsvedtægten * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om ændret forslag til Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 832 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om institutionernes anvendelse i 2014 af Rådets forordning nr. 495/77, senest ændret

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2015

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2015 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2015 CT/CA-027/2015DA INDHOLDSFORTEGNELSE I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER

Læs mere

BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2008 CT/CA-078/2007DA. Vedtaget af bestyrelsen den 8. november 2007

BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2008 CT/CA-078/2007DA. Vedtaget af bestyrelsen den 8. november 2007 Bestyrelsen BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2008 CT/CA-078/2007DA Vedtaget af bestyrelsen den 8. november 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE I. INDLEDNING II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 14.3.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 6 Regnskabsåret

Læs mere

RÅDETS AFGØRELSE 2014/75/FUSP

RÅDETS AFGØRELSE 2014/75/FUSP 12.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 41/13 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE 2014/75/FUSP af 10. februar 2014 om Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR VEDTAGET

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 18 Regnskabsåret

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

10837/4/04 REV 4 ikn/pp/hl/bl/nlk 1 DGA 1B

10837/4/04 REV 4 ikn/pp/hl/bl/nlk 1 DGA 1B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 19. juli 2004 (30.07) (OR. en) 10837/4/04 REV 4 STAT 55 FIN 305 NOTE fra: til:: Vedr.: formandskabet Vedtægtsgruppen Det Europæiske Forsvarsagentur Vedlagt

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2010

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2010 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/ CT/CA-036/DA INDHOLDSFORTEGNELSE I. INDLEDNING II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER I BILAG 1 STILLINGSFORTEGNELSE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 30. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

AIACE Vedtægter. Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed

AIACE Vedtægter. Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed AIACE Vedtægter Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed Artikel 1 Foreningens navn er: DEN INTERNATIONALE FORENING AF FORHENVÆRENDE MEDARBEJDERE VED DEN EUROPÆISKE UNION. Foreningen arbejder ikke med gevinst

Læs mere

EFCA TA AD PROJEKTLEDER PÅ OMRÅDET FOR CHARTRING AF KAPACITETER

EFCA TA AD PROJEKTLEDER PÅ OMRÅDET FOR CHARTRING AF KAPACITETER ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 2

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 2 DEN EUROPÆISKE UNIONS Luxembourg, den 14. juni 2013 DOMSTOL BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 2 Overførsel fra kapitel til kapitel (i henhold til bestemmelserne i finansforordningens artikel 25, stk. 1, litra b),

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK( 2002 ) 633 ENDELIG BRUXELLES, DEN BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 18/2002

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK( 2002 ) 633 ENDELIG BRUXELLES, DEN BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 18/2002 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK( 2002 ) 633 ENDELIG BRUXELLES, DEN29.5.2002 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2002 SEKTION V - REVISIONSRETTEN BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 18/2002 IKKE-OBLIGATORISKE

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL. Alarmsystemet nr /2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL. Alarmsystemet nr /2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2016 COM(2016) 807 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 11-12/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. december 2016 (OR. en) 15357/16 STAT 16 FIN 861 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 5. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD

EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Artikel 1 De forskellige former

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 27. juni 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12934/17 AELE 65 EEE 36 N 34 MAP 21 MI 677 COMPET 644 IND 236 CSDP/PSDC 526 POLARM 12 CFSP/PESC

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument DEC 27/2017.

Hermed følger til delegationerne dokument DEC 27/2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. oktober 2017 (OR. en) 13604/17 FIN 651 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 24. oktober 2017 til: Günther OETTINGER, medlem af EuropaKommissionen Märt KIVINE,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

2010/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende

2010/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende 200/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende L I Lovgivningsmæssige retsakter a) Forordninger b) Direktiver c) Afgørelser d) Budgetter L

Læs mere

- Afsnit 02 - Det indre marked, erhvervspolitik, iværksætteri og SMV'er... 2

- Afsnit 02 - Det indre marked, erhvervspolitik, iværksætteri og SMV'er... 2 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juli 2016 (OR. en) 11166/16 ADD 6 FIN 472 PE-L 46 NOTE fra: til: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Forslag til Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af valutakurserne i forbindelse med

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER 23.4.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 103/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION INDHOLD AFSNIT

Læs mere

EFCA CA FGIII 1602 DIREKTIONSASSISTENT. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling.

EFCA CA FGIII 1602 DIREKTIONSASSISTENT. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling. ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2009. vedtaget af bestyrelsen den 20. september 2009 III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER FOR REGNSKABSÅRET 2009

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2009. vedtaget af bestyrelsen den 20. september 2009 III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER FOR REGNSKABSÅRET 2009 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/ CT/CA-040/DA vedtaget af bestyrelsen den 20. september INDHOLDSFORTEGNELSE I. INDLEDNING II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER FOR REGNSKABSÅRET

Læs mere

FORELØBIGT BUDGETFORSLAG FOR 2015

FORELØBIGT BUDGETFORSLAG FOR 2015 Bestyrelsen FORELØBIGT BUDGETFORSLAG FOR 2015 CT/CA-008/DA INDHOLD I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. PRISER GÆLDENDE FOR 2015 C. INDTÆGTER D. UDGIFTER E. AKTIVITETER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 27.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 222/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 842/2011 af 19. august 2011 om standardformularer

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 14 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

2016-BUDGETPROCEDUREN

2016-BUDGETPROCEDUREN 2016-BUDGETPROCEDUREN Dok. nr.: 4: (7) ******* 24.09.2015 BUDGETUDVALGET ORDFØRERE: JOSÉ MANUEL FERNANDES - SEKTION III (KOMMISSIONEN) GÉRARD DEPREZ - ØVRIGE SEKTIONER PARLAMENTETS HOLDNING Forslag til

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 4 Regnskabsåret

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER TIL AFSNIT VII I ANSÆTTELSESVILKÅRENE FOR DE ØVRIGE ANSATTE I DEN EUROPÆISKE UNION

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER TIL AFSNIT VII I ANSÆTTELSESVILKÅRENE FOR DE ØVRIGE ANSATTE I DEN EUROPÆISKE UNION 2.3.1. GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER TIL AFSNIT VII I ANSÆTTELSESVILKÅRENE FOR DE ØVRIGE ANSATTE I DEN EUROPÆISKE UNION PRÆSIDIETS AFGØRELSE AF 14. APRIL 2014 EUROPA-PARLAMENTETS PRÆSIDIUM HAR under henvisning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetkontroludvalget 2009 2008/2271(DEC) 30.1.2009 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2007 (C6-0444/2008

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

BUDGET FOR 2016 CT/CA-042/2015/01DA

BUDGET FOR 2016 CT/CA-042/2015/01DA Bestyrelse BUDGET FOR 2016 CT/CA-042/2015/01DA INDHOLD I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. PRISER GÆLDENDE FOR 2016 C. INDTÆGTER D. UDGIFTER E. AKTIVITETER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III.

Læs mere

SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER

SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER EUROPA- PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 18.12.2012 SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER til Rådet Budgetkontroludvalget DV\922653.doc PE502.044v02-00 1. Underkastes regnskaberne kontrol af regnskabsføreren

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING

Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 24.2.2014 JOIN(2014) 7 final 2014/0060 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer, i forbindelse med hvilke der er offentliggjort en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/17 BERETNING om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/02)

Læs mere

INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET

INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET Indhold Artikel 1: Almindelige bestemmelser...3 Artikel 2: Forskellige former for praktikophold...3

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Ledsageforanstaltninger. "Aftale om støtte"

STANDARDKONTRAKT. Ledsageforanstaltninger. Aftale om støtte STANDARDKONTRAKT Ledsageforanstaltninger "Aftale om støtte" -1- AFTALE om STØTTE mellem Det Europæiske Fællesskab ("Fællesskabet"), repræsenteret ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ("Kommissionen"),

Læs mere