SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET"

Transkript

1 SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer ,77 5 Indtægter i forbindelse med institutionens administration ,96 6 Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med aftaler og EUprogrammer p.m. p.m ,66 9 Diverse indtægter p.m. p.m. I alt ,39 AFSNIT 4 INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EU-INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU-ORGANER Afsnit Kapitel Tekst 4 0 Diverse skatter og afgifter , Bidrag til pensionsordningen , Andre bidrag til pensionsordningen p.m. p.m ,90 Afsnit 4 I alt ,77 KAPITEL 4 0 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER Afsnit Kapitel Artikel Konto 4 0 Diverse skatter og afgifter Tekst 2012/ Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionsmodtagere ,90 85,29 % Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste p.m. p.m , Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste ,28 89,05 % Kapitel 4 0 I alt ,01 85,72 % Artikel Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionsmodtagere ,90

2 Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12. Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af , s. 8). Artikel Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste p.m. p.m ,83 Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a i den udgave, der var gældende indtil den 15. december Artikel Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste ,28 Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a. KAPITEL 4 1 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN Afsnit Kapitel Artikel Konto 4 1 Bidrag til pensionsordningen Tekst 2012/ Personalets bidrag til pensionsordningen ,23 93,90 % Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder ,63 215,50 % Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager ,00 0,00 % Kapitel 4 1 I alt ,86 108,70 % Artikel Personalets bidrag til pensionsordningen ,23 Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 83, stk. 2.

3 Artikel Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder ,63 Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 4, artikel 11, stk. 2 og 3, og artikel 48 i bilag VIII. Artikel Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager ,00 KAPITEL 4 2 ANDRE BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN Afsnit Kapitel Artikel Konto 4 2 Andre bidrag til pensionsordningen Tekst 2012/ Bidrag fra Europa-Parlamentets medlemmer til en pensionsordning p.m. p.m ,90 Kapitel 4 2 I alt p.m. p.m ,90 Artikel Bidrag fra Europa-Parlamentets medlemmer til en pensionsordning p.m. p.m ,90 Regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer, særlig bilag III. AFSNIT 5 INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION Afsnit Kapitel Tekst 5 0 Indtægter ved salg af løsøre (levering af varer) og fast ejendom p.m. p.m , Lejeindtægter p.m. p.m , Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter , Indtægter fra leverede tjenesteydelser og udført arbejde p.m. p.m , Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen p.m. p.m , Diverse godtgørelser p.m. p.m ,01 Afsnit 5 I alt ,96

4 KAPITEL 5 0 INDTÆGTER VED SALG AF LØSØRE (LEVERING AF VARER) OG FAST EJENDOM Afsnit Kapitel Artikel Konto 5 0 Indtægter ved salg af løsøre (levering af varer) og fast ejendom Indtægter ved salg af løsøre (levering af varer) Tekst 2012/ Indtægter ved salg af transportmateriel formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, Indtægter ved salg af andet løsøre formålsbestemte indtægter p.m. p.m , Indtægter ved levering af varer til andre institutioner eller organer formålsbestemte indtægter p.m. p.m ,69 Artikel Tilsammen p.m. p.m , Indtægter ved salg af fast ejendom p.m. p.m. 0, Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film formålsbestemte indtægter p.m. p.m ,40 Kapitel 5 0 I alt p.m. p.m ,09 Artikel Indtægter ved salg af løsøre (levering af varer) Konto Indtægter ved salg af transportmateriel formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0,00 Under denne konto opføres indtægter ved salg eller overtagelse af institutionens transportmateriel. I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. Konto Indtægter ved salg af andet løsøre formålsbestemte indtægter p.m. p.m ,00 Under denne konto opføres indtægter ved salg eller overtagelse af institutionens løsøre bortset fra transportmateriel. I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

5 Konto Indtægter ved levering af varer til andre institutioner eller organer formålsbestemte indtægter p.m. p.m ,69 I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra e), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. De detaljerede oplysninger om udgifter og indtægter forbundet med lån, leje eller levering af tjenesteydelser under denne budgetpost angives i et bilag til budgettet. Artikel Indtægter ved salg af fast ejendom p.m. p.m. 0,00 Under denne artikel opføres indtægter ved salg af institutionens faste ejendom. Artikel Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film formålsbestemte indtægter p.m. p.m ,40 I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra h), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. Under denne artikel opføres endvidere indtægter ved salg af produkter på elektroniske medier. KAPITEL 5 1 LEJEINDTÆGTER Afsnit Kapitel Artikel Konto 5 1 Lejeindtægter Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter Tekst 2012/ Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom formålsbestemte indtægter p.m. p.m , Refusion af diverse lejeafgifter formålsbestemte indtægter p.m. p.m ,99 Artikel Tilsammen p.m. p.m ,81 Kapitel 5 1 I alt p.m. p.m ,81

6 Artikel Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter Konto Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom formålsbestemte indtægter p.m. p.m ,82 I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. De detaljerede oplysninger om udgifter og indtægter forbundet med lån, leje eller levering af tjenesteydelser under denne budgetpost angives i et bilag til budgettet. Konto Refusion af diverse lejeafgifter formålsbestemte indtægter p.m. p.m ,99 I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. KAPITEL 5 2 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER Afsnit Kapitel Artikel Konto 5 2 Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter Tekst 2012/ Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti ,02 40,99 % Kapitel 5 2 I alt ,02 40,99 % Artikel Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti ,02 Under denne artikel opføres afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti.

7 KAPITEL 5 5 INDTÆGTER FRA LEVEREDE TJENESTEYDELSER OG UDFØRT ARBEJDE Afsnit Kapitel Artikel Konto 5 5 Indtægter fra leverede tjenesteydelser og udført arbejde Tekst 2012/ Indtægter fra tjenesteydelser og arbejde, der leveres til eller udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser formålsbestemte indtægter p.m. p.m , Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejde leveret eller udført på dennes anmodning formålsbestemte indtægter p.m. p.m ,49 Kapitel 5 5 I alt p.m. p.m ,96 Artikel Indtægter fra tjenesteydelser og arbejde, der leveres til eller udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser formålsbestemte indtægter p.m. p.m ,47 I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra e), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. Artikel Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejde leveret eller udført på dennes anmodning formålsbestemte indtægter p.m. p.m ,49 I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. KAPITEL 5 7 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN Afsnit Kapitel Artikel Konto 5 7 Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen Tekst 2012/ Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb formålsbestemte indtægter p.m. p.m ,31

8 5 7 1 Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning p.m. p.m. 0, Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen formålsbestemte indtægter p.m. p.m ,76 Kapitel 5 7 I alt p.m. p.m ,07 Artikel Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb formålsbestemte indtægter p.m. p.m ,31 I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra c), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. Artikel Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0,00 I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra d), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. Artikel Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning p.m. p.m. 0,00 Under denne artikel opføres indtægter i tilknytning til refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning. Artikel Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen formålsbestemte indtægter p.m. p.m ,76

9 KAPITEL 5 8 DIVERSE GODTGØRELSER Afsnit Kapitel Artikel Konto 5 8 Diverse godtgørelser Tekst 2012/ Indtægter fra forsikringserstatninger formålsbestemte indtægter p.m. p.m ,01 Kapitel 5 8 I alt p.m. p.m ,01 Artikel Indtægter fra forsikringserstatninger formålsbestemte indtægter p.m. p.m ,01 I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra f), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. Under denne artikel opføres endvidere godtgørelse fra forsikringsselskaber af lønninger til tjenestemænd, der er indblandet i ulykker. AFSNIT 6 BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED AFTALER OG EU- PROGRAMMER Afsnit Kapitel Tekst 6 6 Andre bidrag og tilbagebetalinger p.m. p.m ,66 Afsnit 6 I alt p.m. p.m ,66 KAPITEL 6 6 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER Afsnit Kapitel Artikel Konto 6 6 Andre bidrag og tilbagebetalinger Andre bidrag og tilbagebetalinger Tekst 2012/ Andre formålsbestemte bidrag og godtgørelser formålsbestemte indtægter p.m. p.m , Andre bidrag og tilbagebetalinger, der ikke er formålsbestemte p.m. p.m. 0,00 Artikel Tilsammen p.m. p.m ,66 Kapitel 6 6 I alt p.m. p.m ,66

10 Artikel Andre bidrag og tilbagebetalinger Konto Andre formålsbestemte bidrag og godtgørelser formålsbestemte indtægter p.m. p.m ,66 Eventuelle indtægter, der ikke er opført under de andre dele af afsnit 6, opføres i henhold til finansforordningens artikel 21 under denne konto som supplerende bevillinger til dækning af de udgifter, som disse indtægter er bestemt til. Konto Andre bidrag og tilbagebetalinger, der ikke er formålsbestemte p.m. p.m. 0,00 AFSNIT 9 DIVERSE INDTÆGTER Afsnit Kapitel Tekst 9 0 Diverse indtægter p.m. p.m. Afsnit 9 I alt p.m. p.m. KAPITEL 9 0 DIVERSE INDTÆGTER Afsnit Kapitel Artikel Konto 9 0 Diverse indtægter Tekst 2012/ Diverse indtægter p.m. p.m. Kapitel 9 0 I alt p.m. p.m. Artikel Diverse indtægter p.m. Under denne artikel opføres diverse indtægter. De detaljerede oplysninger om udgifter og indtægter forbundet med lån, leje eller levering af tjenesteydelser under denne artikel angives i et bilag til budgettet. p.m.

11 UDGIFTER UDGIFTER Afsnit Tekst 1 Personer, der er knyttet til institutionen , Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter ,08 3 Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver ,34 4 Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver , Andre udgifter , I alt ,45 Of which Reserves: AFSNIT 1 PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN Afsnit Kapitel Tekst FR 1 0 Medlemmer af institutionen , Tjenestemænd og midlertidigt ansatte , Andet personale og eksterne ydelser , Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen ,81 Afsnit 1 I alt , I alt + reserve KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN Afsnit Kapitel Artikel Konto 1 0 Medlemmer af institutionen Vederlag og tillæg Tekst FR 2012/ Vederlag ,75 91,23 % Ordinære rejseudgifter ,00 108,10 % Andre rejseudgifter ,00 98,99 % Godtgørelse for generelle udgifter ,50 89,83 % Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse ,00 96,62 % Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger Artikel Tilsammen ,25 97,03 % Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger ,97 72,67 %

12 Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer ,83 80,35 % Artikel Tilsammen ,80 73,30 % Overgangsgodtgørelse ,13 3,59 % Pensioner Alderspension ,81 89,21 % Invalidepension ,72 96,35 % Efterladtepension ,02 93,86 % Frivillig pensionsordning for medlemmerne ,70 111,42 % Artikel Tilsammen ,25 90,36 % Sprog- og it-kurser ,14 135,79 % Formålsbestemt reserve 5.2 p.m. p.m. 0, Kapitel 1 0 I alt ,57 89,82 % 10 0 I alt + reserve Artikel Vederlag og tillæg Konto Vederlag , I alt ,75 Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 9 og 10. Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 1 og 2. Denne bevilling skal dække finansieringen af godtgørelsen i henhold til statutten for medlemmerne. De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til EUR. Konto Ordinære rejseudgifter Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel ,00 Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel og 24. Denne bevilling skal dække godtgørelse af rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med rejser til og fra Europa-Parlamentets arbejdssteder og andre tjenesterejser. En del af denne bevilling er bestemt til at tage hensyn til reduktioner i rejseudgifter som følge af Europa-Parlamentets beslutning af 10. maj 2011 (EUT L 250 af , s. 3) om at anvende opsparede bonuspoint for flyvninger i forbindelse med arbejdsrelaterede rejser til at købe flybilletter. De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til EUR.

13 Konto Andre rejseudgifter Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel ,00 Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 22 og 23. Denne bevilling skal dække godtgørelse af supplerende rejseudgifter, udgifter i forbindelse med medlemmernes rejser i den medlemsstat, hvor de er valgt. Konto Godtgørelse for generelle udgifter Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel ,50 Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel Denne godtgørelse skal dække udgifter til medlemmernes parlamentariske aktiviteter i overensstemmelse med de ovennævnte artikler i gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer. De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til EUR. Konto Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 20. Præsidiets afgørelse af juni ,00 Denne bevilling skal dække de faste opholds- og repræsentationsgodtgørelser i forbindelse med formandens varetagelse af sine opgaver. Artikel Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger Konto Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger ,97

14 Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 18 og 19. Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 3-9 og 29. Den fælles ordning vedrørende risikodækning for ulykker og erhvervssygdomme for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Den fælles ordning vedrørende sygeforsikring for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Kommissionens afgørelse om almindelige gennemførelsesbestemmelser for godtgørelse af lægeudgifter. Regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 21 og bilag IV (midlertidig anvendelse i 18 måneder efter udløbet af den sjette valgperiode). Denne bevilling skal dække ulykkesforsikring, godtgørelse af medlemmernes lægeudgifter og udgifter til forsikring mod tyveri og tab af medlemmernes personlige effekter. Denne bevilling skal også bruges til at forsikre og bistå medlemmerne i tilfælde af behov for hjemtransport i forbindelse med officielle rejser, når de bliver alvorligt syge, er ofre for en ulykke eller en uforudsigelig hændelse, der forhindrer en forsættelse af rejsen. Bistanden omfatter tilrettelæggelsen af hjemtransport og dækningen af dertilhørende udgifter. De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til EUR. Konto Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer ,83 Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 30. Denne bevilling skal dække visse nødvendige udgifter for at yde bistand til et alvorligt handicappet medlem. De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til EUR. Artikel Overgangsgodtgørelse ,13 Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 13. Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel og 77. Denne bevilling skal dække finansieringen af overgangsgodtgørelsen efter ophøret af et medlems mandat. De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til EUR.

15 Artikel Pensioner Konto Alderspension ,81 Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 14 og 28. Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 49, 50 og 75. Denne bevilling skal dække betalingen af en alderspension efter ophøret af et medlems mandat. De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til EUR. Konto Invalidepension ,72 Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 15. Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel og 75. Denne bevilling skal dække betalingen af invalidepension, hvis et medlem bliver uarbejdsdygtigt i mandatperioden. De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til EUR. Konto Efterladtepension Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel ,02 Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel og 75. Denne bevilling skal dække betalingen af en efterladtepension og/eller børnepension i tilfælde af et medlems eller et tidligere medlems dødsfald. De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til EUR. Konto Frivillig pensionsordning for medlemmerne ,70

16 Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 27. Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 76. Denne bevilling skal dække institutionens andel af den supplerende frivillige pensionsordning for medlemmerne. De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til EUR. Artikel Sprog- og it-kurser ,14 Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 44. Præsidiets afgørelse af 4. maj 2009 om sprog- og it-kurser for medlemmerne. Denne bevilling skal dække udgifter til sprogkurser og it-kurser for medlemmerne. Artikel Formålsbestemt reserve p.m. p.m. 0, Denne bevilling skal dække virkningerne af eventuelle reguleringer af medlemmernes godtgørelser. Den er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen. KAPITEL 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE Afsnit Kapitel Artikel Konto 1 2 Tjenestemænd og midlertidigt ansatte Vederlag og andre rettigheder Tekst FR 2012/ Vederlag og godtgørelser ,21 90,36 % Betalt overarbejde ,95 40,07 % Rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten ,00 87,16 % Godtgørelser ved førtidsudtræden af tjenesten Artikel Tilsammen ,16 90,30 % Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde ,83 91,86 % Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte ,82 523,03 %

17 Artikel Tilsammen ,65 227,63 % Formålsbestemt reserve 5.2 p.m. p.m. 0, Kapitel 1 2 I alt ,81 90,43 % 10 0 I alt + reserve Artikel Vederlag og andre rettigheder Konto Vederlag og godtgørelser , I alt ,21 Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. Denne bevilling skal for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som varetager en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen, dække følgende udgifter: lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg ulykkes- og sygeforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme samt andre sociale afgifter faste overarbejdsgodtgørelser øvrige tillæg og godtgørelser dækning af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag samt på den del af vederlaget, som overføres til et andet land end der, hvor der gøres tjeneste arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte samt institutionens udbetalinger til midlertidigt ansatte, for at de kan opnå eller bevare pensionsrettigheder i deres hjemland. Denne bevilling skal ligeledes dække præmier til forsikring mod sportsskader for brugerne af Europa-Parlamentets sportscenter i Bruxelles og Strasbourg. En del af bevillingen skal anvendes til ansættelse af midlertidigt ansatte med handicap og med kendskab til handicappedes rettigheder og ikke-diskriminationspolitik som led i gennemførelse af den handlingsplan for fremme af ligestilling og mangfoldighed i Europa- Parlamentets sekretariat ( ), som Præsidiet har vedtaget (PE /BUR) i overensstemmelse med artikel 26 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder. Der vil blive udarbejdet en årlig rapport om anvendelsen af bevillinger til dette formål. De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til EUR. Konto Betalt overarbejde ,95 Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 56 og bilag VI.

SEKTION VI DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

SEKTION VI DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG SEKTION VI DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 11 441 657 10 862 036 11

Læs mere

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010 Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010 European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged Tekst Regnskabsåret

Læs mere

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2012

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2012 7 Westferry Circus Canary Wharf London E14 4HB United Kingdom Telephone +44 (0)20 7418 8400 Facsimile +44 (0)20 7418 8416 E-mail info@ema.europa.eu Website www.ema.europa.eu An agency of the European Union

Læs mere

Forhandlinger : Afstemninger : PV 02/07/2013-7.2. Tirsdag den 2. juli 2013 - Strasbourg

Forhandlinger : Afstemninger : PV 02/07/2013-7.2. Tirsdag den 2. juli 2013 - Strasbourg 1 Indeks Forrige Næste Fuld tekst Procedure : 2011/0455(COD) Dokumentforløb : A7-0156/2012 Indgivne tekster : A7-0156/2012 Forhandlinger : Afstemninger : PV 02/07/2013-7.2 Forløb i plenarforsamlingen Vedtagne

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 CT/CA-002/2015/01DA INDHOLD I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2015

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 1977L0388 01/05/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 1977L0388 01/05/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 1977L0388 01/05/2004 Antal sider: 102 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt FÆLLES BESTEMMELSER 2012 INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt korrespondance... 3 Artikel 3 Deltagere...

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1971R1408 DA 07.07.2008 008.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 7.1.2003 L 2/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 16/2003 af 6. januar 2003 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1164/94 for så vidt angår støtteberettigede udgifter i forbindelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF 28.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 94/65 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger 2004R0883 DA 28.06.2012 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004L0018 DA 15.09.2008 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004

Læs mere

30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1. I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1. I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af

Læs mere

Ofte Stillede Spørgsmål

Ofte Stillede Spørgsmål Ofte stillede spørgsmål om medlemmerne af Europa-Parlamentet og Europa-Parlamentet Parlamentets beføjelser og lovgivningsprocedurer Hvor mange medlemmer har Europa-Parlamentet? Hvordan udnævnes formanden

Læs mere

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER SOM ØNSKER at fastsætte statutten for Det Europæiske System af Centralbanker

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

Forslag. Udbudslov 1)

Forslag. Udbudslov 1) Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren Henrik Sass Larsen Forslag til Udbudslov 1) Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Formål og generelle

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

Den Uafhængige Ekspertgruppe FØRSTE BERETNING. påstande om svig, fejl og forsømmelser og nepotisme i Kommissionen. (15.

Den Uafhængige Ekspertgruppe FØRSTE BERETNING. påstande om svig, fejl og forsømmelser og nepotisme i Kommissionen. (15. Den Uafhængige Ekspertgruppe FØRSTE BERETNING om påstande om svig, fejl og forsømmelser og nepotisme i Kommissionen (15. marts 1999) Indhold Protokolside... 4 1. INDLEDNING... 7 1.1. Mandatet... 7 1.2.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1971R1408 DA 01.09.2001 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING(EØF) Nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.10.2012 COM(2012) 619 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER DEL 2

VEDTAGNE TEKSTER DEL 2 EUROPA - PARLAMENTET 2012-2013 VEDTAGNE TEKSTER DEL 2 fra mødet torsdag den 10. maj 2012 P7_TA-PROV(2012)05-10 FORELØBIG UDGAVE PE 486.812 DA Forenet i mangfoldighed DA INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Forslag til udbudslov

Forslag til udbudslov Forslag til udbudslov Indhold Forslag til udbudslov... 4 Afsnit 1 Formål, grundlæggende principper og generelle bestemmelser... 4 Afsnit 2 Anvendelsesområde og tærskelværdier... 5 Afsnit 3 EU-udbud...

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 45, stk. 1, 46 og 57, stk. 1 og 2, i lov om kommunernes

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 45, stk. 1, 46 og 57, stk. 1 og 2, i lov om kommunernes

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1 og 2, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 45, stk. 1, 46 og 57, stk. 1 og 2, i lov om kommunernes

Læs mere