Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer"

Transkript

1 Region Midtjylland Jord og Råstoffer Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Spørgeskemaundersøgelse November 2011

2 Indhold Introduktion 3 Målgruppe og svarprocenter 4 Læsevejledning 6 Sådan læses en slide 7 Serviceniveau 8 Samarbejde 22 7 Udviklingssamarbejde 38 8 IT-værktøjer 43 2

3 1. Introduktion Region Midtjylland Jord og Råstoffer har i løbet af juni 2011 gennemført en undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer. Formålet med undersøgelsen var at vurdere tilfredsheden i kommunerne med service, samarbejde, udvikling og IT-værktøjer fra Region Midtjylland Jord og Råstoffer. Dataindsamlingen er sket via elektroniske spørgeskemaer, som de relevante medarbejdere ved kommunerne har kunnet udfylde. Der er i slutfasen fulgt op telefonisk for at sikre en høj besvarelsesprocent. Rapporten indeholder beskrivende statistik. Der kommenteres løbende på tal og grafer med henblik på at danne overblik over resultaterne. Rambøll har været sparringspartner igennem forløbet og har bistået med udarbejdelse af spørgeskemaet til besvarelse over nettet, selve indsamlingen af data samt den efterfølgende strukturering af svarene fra kommunerne. 3

4 2. Målgruppe og svarprocenter 74 kommunalt ansatte (kaldt respondenter ) fik den 6. juni 2011 tilsendt mail med link til spørgeskemaet. Den 14. juni fik de respondenter, som ikke havde besvaret skemaet, tilsendt en påmindelse. I perioden juni fulgte Rambøll op telefonisk blandt de respondenter, som ikke havde besvaret. Dataindsamlingen blev afsluttet med 59 besvarelser. 10 respondenter viste sig ikke at være en del af målgruppen (arbejdede ikke længere inden for området). 2 kunne ikke træffes i undersøgelsesperioden. 3 ønskede ikke at deltage. 4

5 2. Målgruppe og svarprocenter Den rensede svarprocent beregnes således: 59 / (74-10) = 92,2% Forklaring på disse tal er som følger: 59: antal besvarelser i alt 74: antal respondenter i alt 10: antal respondenter, som ikke var en del af målgruppen Svarprocenten på 92,2% vurderes at være meget høj, og undersøgelsens resultater repræsentative. 5

6 3. Læsevejledning I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Besvarelser i Ved ikke -kategorien indgår ikke i resultatberegningen. Procentangivelserne for et givent spørgsmål i figurerne summer ikke altid til 100% på grund af afrundinger. Dette betyder også, at der ved sammenlægning af procentandele kan være en forskel på 1 procentpoint mellem procentandele i tekst og figurer. 6

7 4. Sådan læses en slide 1. Hovedemne for spørgsmålene og besvarelserne nedenfor. 2. Selve spørgsmålet. 4. Svarprocenten i de enkelte svarkategorier. 3. De enkelte kategorier for tilfredshedsniveau. 5. Antal enkeltbesvarelser som grafen bygger på 7

8 5. Serviceniveau fra Region Midtjylland Jord og Råstoffer Er din arbejdsrelation til regionen i forbindelse med? Summen af de tre kategorier er større end 59, som er max. antal besvarelser i alt. Grunden til det er, at den samme person kan arbejde med flere af de 3 nævnte områder og dermed have besvaret spørgsmål inden for flere områder. 8

9 5. Serviceniveau fra Region Midtjylland Jord og Råstoffer Når du tænker på det generelle serviceniveau, hvor tilfreds er du med: - den hastighed, hvormed du kommer igennem til den relevante person? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med Jord og Råstoffer, er 95%. Hverken/eller andelen er 5%. Antal mulige besvarelser 59, antal besvarelser i alt 56, dvs. 3 har svaret ved ikke. 9

10 5. Serviceniveau fra Region Midtjylland Jord og Råstoffer Når du tænker på det generelle serviceniveau, hvor tilfreds er du med: - de tilbagemeldinger/svar, du får på din henvendelse? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med Jord og Råstoffer, er omtrent 96%. Hverken/eller andelen er 4%. Antal mulige besvarelser 59, antal besvarelser i alt 55, dvs. 4 har svaret ved ikke. 10

11 5. Serviceniveau fra Region Midtjylland Jord og Råstoffer Når du tænker på det generelle serviceniveau, hvor tilfreds er du med: - den tid, det tager, før du har et endeligt svar? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med Jord og Råstoffer, er 85%. Hverken/eller andelen er 15%. Antal mulige besvarelser 59, antal besvarelser i alt 53, dvs. 6 personer har svaret ved ikke. 11

12 5. Serviceniveau fra Region Midtjylland Jord og Råstoffer Når du tænker på det generelle serviceniveau, hvor tilfreds er du med: - det faglige niveau i det svar, du får? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med Jord og Råstoffer, er 89%. Hverken/eller andelen er 9%. Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er utilfredse, er 2%. Antal mulige besvarelser 59, antal besvarelser i alt 55, dvs. 4 har svaret ved ikke. 12

13 5. Serviceniveau fra Region Midtjylland Jord og Råstoffer Når du tænker på det generelle serviceniveau, hvor tilfreds er du med: - informationsniveauet generelt fra regionen til kommunen? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med Jord og Råstoffer, er 71%. Hverken/eller andelen er 25%. Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er utilfredse, er 4%. Antal mulige besvarelser 59, besvarelser i alt 56, dvs. 3 har svaret ved ikke. 13

14 5. Serviceniveau fra Region Midtjylland Jord og Råstoffer Når du tænker på det generelle serviceniveau, hvor tilfreds er du med: - regionsmedarbejdernes imødekommenhed og hjælpsomhed? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med Jord og Råstoffer, er 98%. Hverken/eller andelen er 2%. Antal mulige besvarelser 59, antal besvarelser i alt 56, dvs. 4 har svaret ved ikke. 14

15 5. Serviceniveau fra Region Midtjylland Jord og Råstoffer Når du tænker på serviceniveauet inden for jordforurening, hvor tilfreds er du med: - sagsbehandlingstiden i forbindelse med 8-sager? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med Jord og Råstoffer, er 90%. Hverken/eller andelen er 10% Antal mulige besvarelser 36, antal besvarelser i alt 30, dvs. 6 har svaret ved ikke. 15

16 5. Serviceniveau fra Region Midtjylland Jord og Råstoffer Når du tænker på serviceniveauet inden for jordforurening, hvor tilfreds er du med: - serviceniveauet omkring arbejdet med frivillige undersøgelser/afværger? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med Jord og Råstoffer, er 87%. Hverken/eller andelen er 13%. Antal mulige besvarelser 36, antal besvarelser i alt 30, dvs. 6 har svaret ved ikke. 16

17 5. Serviceniveau fra Region Midtjylland Jord og Råstoffer Når du tænker på serviceniveauet inden for jordforurening, hvor tilfreds er du med: - den tid, det tager regionsmedarbejdere at træffe afgørelse om kortlægning efter frivillige undersøgelser/afværger? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med Jord og Råstoffer, er 72%. Hverken/eller andelen er 28%. Antal mulige besvarelser 36, antal besvarelser i alt 32, dvs. 4 har svaret ved ikke. 17

18 5. Serviceniveau fra Region Midtjylland Jord og Råstoffer Når du tænker på serviceniveauet inden for jordforurening, hvor tilfreds er du med: - Jord og Råstoffers planlægning af jorderfamidt-møder med/for kommunerne? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med Jord og Råstoffer, er 94%. Hverken/eller andelen er 6%. Antal mulige besvarelser 36, antal besvarelser i alt 32, dvs. 4 har svaret ved ikke. 18

19 5. Serviceniveau fra Region Midtjylland Jord og Råstoffer Når du tænker på serviceniveauet inden for grundvand, hvor tilfreds er du med: - serviceniveauet omkring udveksling af oplysninger om kortlagte grunde? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er meget tilfredse eller tilfredse med Jord og Råstoffer, er 65%. Hverken/eller andelen er 24%. Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er utilfredse, er 12%. Antal mulige besvarelser 22, antal besvarelser i alt 17, dvs. 5 har svaret ved ikke. 19

20 5. Serviceniveau fra Region Midtjylland Jord og Råstoffer Når du tænker på serviceniveauet inden for råstoffer, hvor tilfreds er du med: - regionsmedarbejderes planlægning af råstoferfamidt-møder for kommunerne? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er meget tilfredse eller tilfredse med Jord og Råstoffer, er omtrent 92%. Hverken/eller andelen er 8%. Antal mulige besvarelser 26, antal besvarelser i alt 24, dvs. 2 har svaret ved ikke. 20

21 5. Opsummering af resultater for service fra Region Midtjylland Jord og Råstoffer Overordnet er tilfredsheden med serviceniveauet på det generelle niveau høj. Informationsniveauet generelt fra regionen til kommunen scorer den laveste tilfredshed (71%), mens Regionsmedarbejdernes imødekommenhed og hjælpsomhed scorer højest (98%). Serviceniveauet inden for jordforurening: Der er overordnet høj tilfredshed med serviceniveauet inden for jordforurening. Andelen af positive besvarelser varierer mellem 72% og 94% på de fire spørgsmål, der vedrører jordforurening. Serviceniveauet inden for grundvand: På det spørgsmål, der vedrører grundvand, er tilfredsheden med serviceniveauet ikke helt så høj. Spørgsmålet drejer sig om udveksling af oplysninger om kortlagte grunde. 65% svarer meget tilfreds eller tilfreds. 12% af de adspurgte svarer, at de er utilfredse. Serviceniveauet inden for råstoffer: På det spørgsmål, der vedrører råstofområdet, er tilfredsheden meget høj (92%). Spørgsmålet drejer sig om Regionsmedarbejderes planlægning af råstoferfamidt-møder for kommunerne. Hele 62% svarer meget tilfreds til dette spørgsmål. 21

22 6. Samarbejde mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Når du tænker på samarbejdet inden for jordforurening, hvor tilfreds er du med: - regionsmedarbejderne som sparringspartnere? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med Jord og Råstoffer, er 97%. Hverken/eller andelen er 3%. Antal mulige besvarelser 36, antal besvarelser i alt 36, dvs. ingen har svaret ved ikke. 22

23 6. Samarbejde mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Når du tænker på samarbejdet inden for jordforurening, hvor tilfreds er du med: - samarbejdet omkring 8-sager? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med Jord og Råstoffer, er 90%. Hverken/eller andelen er 7%. Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er utilfredse, er 3%. Antal mulige besvarelser 36, antal besvarelser i alt 30, dvs. 6 har svaret ved ikke. 23

24 6. Samarbejde mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Når du tænker på samarbejdet inden for jordforurening, hvor tilfreds er du med: - samarbejdet omkring frivillig indsats (undersøgelser, afværger og moniteringer)? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med Jord og Råstoffer, er 93%. Hverken/eller andelen er 7%. Antal mulige besvarelser 36, antal besvarelser i alt 30, dvs. 6 har svaret ved ikke. 24

25 6. Samarbejde mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Når du tænker på samarbejdet inden for jordforurening, hvor tilfreds er du med: - samarbejdet omkring vurdering af påbudsmuligheder? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er meget tilfredse eller tilfredse med Jord og Råstoffer, er 67%. Hverken/eller andelen er 30%. Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er utilfredse, er 4%. Antal mulige besvarelser 36, antal besvarelser i alt 27, dvs. 9 har svaret ved ikke. 25

26 6. Samarbejde mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Når du tænker på samarbejdet inden for jordforurening, hvor tilfreds er du med: - samarbejdet om prioritering af Jord og Råstoffers indsats i indsatsområderne? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er meget tilfredse eller tilfredse med Jord og Råstoffer, er 77%. Hverken/eller andelen er 20%. Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er utilfredse, er 3%. Antal mulige besvarelser 36, antal besvarelser i alt 30, dvs. 6 har svaret ved ikke. 26

27 6. Samarbejde mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Når du tænker på samarbejdet inden for jordforurening, hvor tilfreds er du med: - samarbejdet i jorderfamidt? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med Jord og Råstoffer, er 94%. Hverken/eller andelen er 7%. Antal mulige besvarelser 36, antal besvarelser i alt 30, dvs. 6 har svaret ved ikke. 27

28 6. Samarbejde mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Når du tænker på samarbejdet inden for grundvand, hvor tilfreds er du med: - regionsmedarbejderne som sparringspartnere? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er meget tilfredse eller tilfredse med Jord og Råstoffer, er 79%. Hverken/eller andelen er 16%. Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er utilfredse, er 5%. Antal mulige besvarelser 22, antal besvarelser 19, dvs. 3 har svaret ved ikke. 28

29 6. Samarbejde mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Når du tænker på samarbejdet inden for grundvand, hvor tilfreds er du med: - regionsmedarbejderes deltagelse i koordinationsforum for grundvand? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er meget tilfredse eller tilfredse med Jord og Råstoffer, er 77%. Hverken/eller andelen er 18%. Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er utilfredse, er 6%. Antal mulige besvarelser 22, antal besvarelser 17, dvs. 5 har svaret ved ikke. 29

30 6. Samarbejde mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Når du tænker på samarbejdet inden for grundvand, hvor tilfreds er du med: - regionsmedarbejderes deltagelse i indsatsplanarbejdsgruppen? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er meget tilfredse eller tilfredse med Jord og Råstoffer, er 65%. Hverken/eller andelen er 24%. Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er utilfredse, er 12%. Antal mulige besvarelser 22, antal besvarelser 17, dvs. 5 har svaret ved ikke. 30

31 6. Samarbejde mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Når du tænker på samarbejdet inden for grundvand, hvor tilfreds er du med: - samarbejdet om prioritering af Jord og Råstoffers indsats i indsatsområderne? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med Jord og Råstoffer, er 59%. Hverken/eller andelen er 41%. Antal mulige besvarelser 22, antal besvarelser i alt 17, dvs. 5 har svaret ved ikke. 31

32 6. Samarbejde mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Når du tænker på samarbejdet inden for råstoffer, hvor tilfreds er du med: - regionsmedarbejderne som sparringspartnere? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med Jord og Råstoffer, er 92%. Hverken/eller andelen er 8%. Antal mulige besvarelser 26, antal besvarelser i alt 25, dvs. 1 har svaret ved ikke. 32

33 6. Samarbejde mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Når du tænker på samarbejdet inden for råstoffer, hvor tilfreds er du med: - samarbejdet omkring tilsynsopgaver i råstofgrave ( 52-sager)? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med Jord og Råstoffer, er 73%. Hverken/eller andelen er 28%. Antal mulige besvarelser 26, antal besvarelser i alt 18, dvs. 8 har svaret ved ikke. 33

34 6. Samarbejde mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Når du tænker på samarbejdet inden for råstoffer, hvor tilfreds er du med: - samarbejdet omkring råstofplanen? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er tilfredse og meget tilfredse med Jord og Råstoffer, er 87%. Hverken/eller andelen er 9%. Antal besvarelser, hvor respondenterne er utilfredse, er 4%. Antal mulige besvarelser 26, antal besvarelser i alt 23, dvs. 3 har svaret ved ikke. 34

35 6. Samarbejde mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Når du tænker på samarbejdet inden for råstoffer, hvor tilfreds er du med: - samarbejdet i råstoferfamidt? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er tilfredse og meget tilfredse med Jord og Råstoffer, er 95%. Hverken/eller andelen er 5%. Antal mulige besvarelser 26, antal besvarelser i alt 22, dvs. 4 har svaret ved ikke. 35

36 6. Samarbejde mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Når du tænker på samarbejdet inden for råstoffer, hvor tilfreds er du med: - regionsmedarbejderes besøg hos kommunen èn gang årligt? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med Jord og Råstoffer, er 67%. Hverken/eller andelen er 17%. Antal besvarelser, hvor respondenterne er utilfredse, er 17%. Antal mulige besvarelser 26, antal besvarelser i alt 18, dvs. 8 har svaret ved ikke. 36

37 6. Opsummering af resultater for samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Samarbejdet inden for jordforurening: Der er overordnet høj tilfredshed med over 90% positive svar på fire af de seks spørgsmål. På de to sidste spørgsmål er henholdsvis 67% og 77% tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet. Samarbejdet inden for grundvand: På de fire spørgsmål, der vedrører grundvand, er tilfredsheden med samarbejdet noget lavere med mellem 59% og 79%, der er tilfredse eller meget tilfredse. Utilfredsheden er størst ved Regionsmedarbejderes deltagelse i indsatsplanarbejdsgruppen (12%). Samarbejdet inden for råstoffer: Variationen for tilfredsheden på de fem spørgsmål er forholdsvis stor. På tre af spørgsmålene er mellem 87% og 95 % tilfredse eller meget tilfredse, mens det kun gælder for 67% omkring regionsmedarbejdernes årlige besøg hos kommunen og 72% vedr. tilsyn i råstofgrave. Utilfredsheden er størst omkring regionsmedarbejdernes besøg hos kommunen èn gang årligt, hvor 17% er utilfredse. 37

38 7. Udviklingssamarbejde mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Hvor tilfreds er du med: - udviklingssamarbejdet generelt gennem jorderfamidt? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med Jord og Råstoffer, er omtrent 92%. Hverken/eller andelen er 8%. Antal mulige besvarelser 36, antal besvarelser i alt 24, dvs. 12 har svaret ved ikke. 38

39 7. Udviklingssamarbejde mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Hvor tilfreds er du med: - udviklingssamarbejdet generelt på grundvandsområdet? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med Jord og Råstoffer, er omtrent 77%. Hverken/eller andelen er 15%. Antal besvarelser, hvor respondenterne er utilfredse, er 8%. Antal mulige besvarelser 22, antal besvarelser i alt 13, dvs. 9 har svaret ved ikke. 39

40 7. Udviklingssamarbejde mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Hvor tilfreds er du med: - udviklingssamarbejdet generelt gennem råstoferfamidt? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med Jord og Råstoffer, er omtrent 88%. Hverken/eller andelen er 12%. Antal mulige besvarelser 26, antal besvarelser i alt 16, dvs. 10 har svaret ved ikke. 40

41 7. Udviklingssamarbejde mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Hvor tilfreds er du med: - omfanget af initiativer fra Jord og Råstoffers side til udviklingsprojekter i samarbejde mellem kommune og region? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er meget tilfredse eller tilfredse med Jord og Råstoffer, er 48%. Hverken/eller andelen er 45%. Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er utilfredse, er 6%. Antal mulige besvarelser 59, antal besvarelser i alt 33, dvs. 26 har svaret ved ikke. 41

42 7. Opsummering af resultater for udviklingssamarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer En meget stor andel af respondenterne har ikke kunnet forholde sig til spørgsmålene vedrørende udviklingssamarbejdet. Mellem 33 og 44% har svaret ved ikke. Det er vigtigt at bemærke, når man kigger på procentfordelingen i svarkategorierne. Det udsagn, som scorer lavest tilfredshed er omfanget af initiativer fra Jord og Råstoffers side til udviklingsprojekter i samarbejde mellem kommune og region, hvor kun knap halvdelen af besvarelserne er tilfredse eller meget tilfredse. Dog er der under 10%, som er utilfredse. Resten svarer hverken/eller. Den højeste tilfredshed observeres ved udviklingssamarbejdet generelt gennem råstoferfamidt, hvor 91% er tilfredse eller meget tilfredse. 42

43 8. IT-værktøjer fra Region Midtjylland Jord og Råstoffer Hvor tilfreds er du med: - JARs brugervenlighed? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er meget tilfredse eller tilfredse med Jord og Råstoffer, er 50%. Hverken/eller andelen er 30%. Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er utilfredse eller meget utilfredse, er 20%. Antal mulige besvarelser 59, antal besvarelser i alt 30, dvs. 29 har svaret ved ikke. 43

44 8. IT-værktøjer fra Region Midtjylland Jord og Råstoffer Hvor tilfreds er du med: - JARs funktioner? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er meget tilfredse eller tilfredse med Jord og Råstoffer, er 43%. Hverken/eller andelen er 57%. Antal mulige besvarelser 59, antal besvarelser i alt 30, dvs. 29 har svaret ved ikke. 44

45 8. IT-værktøjer fra Region Midtjylland Jord og Råstoffer Hvor tilfreds er du med: - de kurser, der har været i anvendelsen af JAR? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er meget tilfredse eller tilfredse med Jord og Råstoffer, er 56%. Hverken/eller andelen er 40%. Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er utilfredse, er 4%. Antal mulige besvarelser 59, antal besvarelser i alt 25, dvs. 34 har svaret ved ikke. 45

46 8. IT-værktøjer fra Region Midtjylland Jord og Råstoffer Hvor tilfreds er du med: - de vejledninger, der er udarbejdet til JAR? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er meget tilfredse eller tilfredse med Jord og Råstoffer, er 62%. Hverken/eller andelen er 38%. Antal mulige besvarelser 59, antal besvarelser i alt 21, dvs. 38 har svaret ved ikke. 46

47 8. IT-værktøjer fra Region Midtjylland Jord og Råstoffer Hvor tilfreds er du med: - den brugervenlighed, der er på Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er meget tilfredse eller tilfredse med Jord og Råstoffer, er 66%. Hverken/eller andelen er 29%. Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er utilfredse, er 6%. Antal mulige besvarelser 59, antal besvarelser i alt 35, dvs. 24 har svaret ved ikke. 47

48 8. IT-værktøjer fra Region Midtjylland Jord og Råstoffer Hvor tilfreds er du med: - de emner, der er på Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er meget tilfredse eller tilfredse med Jord og Råstoffer, er 72%. Hverken/eller andelen er 26%. Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er utilfredse, er 3%. Antal mulige besvarelser 59, antal besvarelser i alt 35, dvs. 24 har svaret ved ikke. 48

49 8. IT-værktøjer fra Region Midtjylland Jord og Råstoffer Hvor tilfreds er du med: - det informationsniveau, der er på Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er meget tilfredse eller tilfredse med Jord og Råstoffer, er 69%. Hverken/eller andelen er 29%. Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er utilfredse, er 3%. Antal mulige besvarelser 59, antal besvarelser i alt 35, dvs. 24 har svaret ved ikke. 49

50 8. Opsummering af resultater for IT-værktøjer fra Region Midtjylland Jord og Råstoffer Som under udviklingssamarbejdet har en meget stor andel af respondenterne ikke kunnet forholde sig til spørgsmålene vedrørende IT-værktøjer. Mellem 41% og 64% har svaret ved ikke. Det er vigtigt at bemærke, når man vurderer svarfordelingen. Overordnet er det karakteristisk for tilfredsheden med IT-værktøjer og deres brug, at den er markant lavere end tilfredsheden med serviceniveau, samarbejde og udvikling. Generelt scorer JARs brugervenlighed (50%) og JARs funktioner (43%) lavest i tilfredsheden med IT-værktøjer. De emner, der er på scorer højest tilfredshed (72%) blandt spørgsmålene vedr. IT-værktøjer. 50

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 4 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Klub 6 Statistiske analyser 14 5 Opsamling - Klub 18 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 6 19 2 1. Introduktion

Læs mere

Effektvurdering af MIA og minimaks

Effektvurdering af MIA og minimaks Effektvurdering af MIA og minimaks KORT & MATRIKELSTYRELSEN DECEMBER 2011 KORT & MATRIKELSTYRELSEN INTRODUKTION Rambøll har på vegne af Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) i løbet af oktober-november 2011 gennemført

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Daginstitutionerne 6 7 Dagplejen 27 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 45 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2012 MILJØSTYRELSEN

BRUGERTILFREDSHED 2012 MILJØSTYRELSEN BRUGERTILFREDSHED 2012 MILJØSTYRELSEN 0 A INDHOLD 1 Indledning 2 2 Læsevejledning 3 3 Sådan læses en slide 4 4 Samlede resultater 6 5 Resultater på tværs 15 6 Indsatsområder 17 7 Målgruppe og svarprocent

Læs mere

Randers Kommune Brugertilfredshed 2008. Skole & fritidsordning

Randers Kommune Brugertilfredshed 2008. Skole & fritidsordning Randers Kommune Brugertilfredshed 2008 Skole & fritidsordning Indhold 1 2 Introduktion Sammenfatning 3 5 3 Skole 4 Fritidsordning (SFO, fritidshjem og fritidsklub) 27 5 Bilag 36 6 2 1. Introduktion Randers

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% e Antal besvarelser: 374 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lyngby-Taarbæk Kommune Forældre til børn i SFO Antal besvarelser: 1.930 Svarprocent: 80,18% Lyngby-Taarbæk 2012 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Lyngby-Taarbæk kommune

Læs mere

Tilfredshedsmåling 2009 Stifterne i Danmark Rapport for Alle stifter

Tilfredshedsmåling 2009 Stifterne i Danmark Rapport for Alle stifter småling 2009 Stifterne i Danmark Rapport for Alle stifter småling 2009 Indhold Side 3 Side 4-5 Side 6 Side 7 Side 8-14 Side 15-29 Læsevejledning Bag om målingen Hovedresultater Temaer - overordnet Tema

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 88 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BLICHERSKOLEN (SPECIALKLASSER) Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Blicherskolen (specialklasser) baseret på

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% e Antal besvarelser: 550 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Læsevejledning og databehandling...3 Hjemmepleje... 4 Samlet tilfredshed med praktisk hjælp og personlig pleje...4 Praktisk hjælp...5 Kerneydelser...5 Den personlige

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Antal besvarelser: 2.813 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

LÆSEVEJLEDNING SÅDAN LÆSES EN FIGUR MED OVERSIGT OVER GENNEMSNIT

LÆSEVEJLEDNING SÅDAN LÆSES EN FIGUR MED OVERSIGT OVER GENNEMSNIT LÆSEVEJLEDNING SÅDAN LÆSES EN FIGUR MED OVERSIGT OVER GENNEMSNIT Spørgsmål stillet til alle pilotkommuner indenfor det givne område. Kommunen og dens gennemsnit for det givne spørgsmål. Det vægtede (således

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gentofte Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i daginstitution, kommunal

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Brugertilfredshed 2007

Brugertilfredshed 2007 Antal besvarelser: 24 Svarprocent: 57 Om rapporten Århus Kommune har i november og december 2007 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole og/eller

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,7% Aarhus Kommune Antal besvarelser: 33.630 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 163 Svarprocent: 71 Om rapporten har i januar og februar 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i daginstitution, dagpleje, skole, SFO og fritidsklub. Rapportens

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 224 Svarprocent: 56,28% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE TIRSDALENS SKOLE (SPECIALKLASSER) Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Tirsdalens Skole (specialklasser) baseret

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE

2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE 2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 HOVEDKONKLUSIONER...3 KOMMUNAL SERVICEKULTUR 2015...4 Læsevejledning: Indeksering...4 Læsevejledning: Prioriteringskort...5 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

Brugertilfredshed 2008

Brugertilfredshed 2008 Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 67 Om rapporten Rapportens opbygning Randers Kommune har i september 2008 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i pasningstilbud og skole. Forside:

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 202 RÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Sammenfatning...6 Top 5...7 Bund 5...9 Samlet tilfredshed... 10 Den pædagogiske

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 84 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77% Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015 Fødevarestyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter 8. juni - 29. juni 2015 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-5 Hovedkonklusioner... 6-9 Gennemgang af resultater Service...

Læs mere

2016 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE

2016 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE 2016 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE INDHOLD INDLEDNING...2 HOVEDKONKLUSIONER...3 KOMMUNAL SERVICEKULTUR 2016...4 Læsevejledning: Indeksering...4 DEN OVERORDNEDE KOMMUNALE SERVICE...5 SERVICEN I SAGSBEHANDLINGEN...6

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Askov-Malt Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Askov-Malt Skole Antal beelser:

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015

GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015 GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015 111 INDHOLD 01. Introduktion 3 02. Svarprocent og sammenfatning 6 03.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Hjemmepleje Baselinemåling beelser: 2.261 Svarprocent: 71,53% Side 1 ud af 11 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BEBOERE I PLEJEBOLIG Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen bland beboere i plejebolig

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Hjemmeplejeområdet: Resultater på tværs af de deltagende kommuner Deloitte Business Consulting A/S Maj 2010 Indledning

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Jels

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Jels Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Jels Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Jels Skole Antal beelser: 173 Svarprocent:

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 100% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 17 Svarprocent: 100% Forældretilfredshed 17 LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle modtagere af hjemmepleje i Randers Kommune

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

SFO Åby Skole Antal besvarelser: 30. Forældretilfredshed 2009

SFO Åby Skole Antal besvarelser: 30. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 30 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE MAD- LEVERANDØRER Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på madområdet af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp, personlige

Læs mere

SFO Regnbuen, Holme Skole Antal besvarelser: 82. Forældretilfredshed 2009

SFO Regnbuen, Holme Skole Antal besvarelser: 82. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 82 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 44. Forældretilfredshed 2009

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 44. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 44 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 49. Forældretilfredshed 2009

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 49. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 49 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

Miljøtilsyn. Undersøgelse vedrørende Holbæks Kommunes miljøtilsyn. December 2013

Miljøtilsyn. Undersøgelse vedrørende Holbæks Kommunes miljøtilsyn. December 2013 Miljøtilsyn Undersøgelse vedrørende Holbæks Kommunes miljøtilsyn December 2013 1 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Formål med undersøgelsen 2 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Beskrivelse

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere Familiecentret 2016 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune UDGIVER Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Christina Vang Jakobsen,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 1.114 Svarprocent: 71% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 220 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

R A P P O R T. Hvordan arbejder du med dokumentation i din hverdag? Afrapportering blandt socialrådgivere i Kontanthjælp i Beskæftigelse

R A P P O R T. Hvordan arbejder du med dokumentation i din hverdag? Afrapportering blandt socialrådgivere i Kontanthjælp i Beskæftigelse R A P P O R T Hvordan arbejder du med dokumentation i din hverdag? Afrapportering blandt socialrådgivere i Kontanthjælp i Beskæftigelse // Marts 2017 Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens formål og genstandsfelt...

Læs mere

Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge

Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge Sagsid 12/2938 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Dagpleje Midtland beelser: 126 Svarprocent: 60,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Tryllefløjten beelser: 59 Svarprocent: 100,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 135 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Hjemmeplejen Limfjord Antal beelser: 120 Svarprocent: 67,80% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% Vallensbæk Kommune Antal besvarelser: 754 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Ydes Hjemmeservice Antal beelser: 30 Svarprocent: 60,00% Skive 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Fur/Selde Antal beelser: 45 Svarprocent: 70,31% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE VESTERVANGS SKOLEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vestervangsskolen og Vestervangsskolens SFO baseret på

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Hem, Lem og Rønbjerg Ældrecentre Antal beelser: Svarprocent: Skive 2015 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 121 Svarprocent: 53,30% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Børnehuset Uglen Skole og Dagtilbud Side 0 af 7 Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Undersøgelsens omfang... 2 2 Metode... 2 2.1 Spørgeskemaerne... 2 2.2 Mål for svarprocent

Læs mere

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243)

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243) Kundetilfredshedsanalyse: DANAK Kundetilfredshedsanalyse 010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/43) 1 1. Indledning I denne rapport fremlægges resultaterne af kundetilfredshedsanalysen for DANAK foretaget

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD ASSENTOFT Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Assentoft baseret på i alt 89 besvarelser.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN ENHEDSRAPPORT NOVEMBER 2016 83% Tilfreds/Meget tilfreds 3% Utilfreds/Meget utilfreds 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING I denne sektion vises baggrunden for undersøgelsen

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk T: 89 40 43 12 INDSAMLING OG ANALYSE AF DATA CFK

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014 SOLRØD KOMMUNE Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 214 Supplerende tilfredshedsundersøgelser i BorgerService og Jobog SocialCenteret Indhold Indledning... BorgerService...4 Metode...5 Udvælgelsen

Læs mere

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 83. Forældretilfredshed 2009

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 83. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 83 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE GRØN GRUPPE Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på teamniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og personlige pleje

Læs mere

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 46. Forældretilfredshed 2009

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 46. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 46 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Jellebakken / Jellebakkeskolen Antal besvarelser: 121. Forældretilfredshed 2009

SFO Jellebakken / Jellebakkeskolen Antal besvarelser: 121. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 121 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Elever i 6.- 9. klasser Baselinemåling beelser: 1.675 Svarprocent: 41,88% Side 1 ud af 12 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere