LU Illiom DA.book Page 1 Vendredi, 14. septembre :05 12 DECT TELEPHONE ILLION A1 ILLION 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LU Illiom DA.book Page 1 Vendredi, 14. septembre 2007 12:05 12 DECT TELEPHONE ILLION A1 ILLION 1"

Transkript

1 LU Illiom DA.book Page 1 Vendredi, 14. septembre :05 12 DECT TELEPHONE ILLION A1 ILLION 1 dk

2 LU Illiom DA.book Page 2 Vendredi, 14. septembre :05 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 INFORMATIONER 4 Forord 4 Anbefalinger og forsiktighedsregler 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5 Beskyttelse af miljøet 6 Opstilling/rækkevidde 7 IBRUGTAGNING 7 Indhold af æsken med Illion 7 Præsentation af basen 8 Præsentation af håndsæt 9 Navigator 9 Tilslutning af basen 10 Ilægning af batterier i håndsættet 11 Batteriernes opladningstilstand 11 Tænd for håndsættet 11 Valg af land 11 Uden for rækkevidde 11 Navigation i menuerne 13 MENUOVERSIGT 15 TELEFONERE 15 Foretag et eksternt opkald 15 Besvar et opkald 15 Foretag et internt opkald 15 Indstilling af opkaldslisten 16 CLIP-funktionen 16 Håndter opkald under samtalen 17 Lås håndsættets tastatur 17 Håndfri betjening 18 Indstil lydstyrken 18 Slukket mikrofon 18 Privat notering, hvis optaget 19 Aktivering af tilbagekald 20 SMS-TJENESTER 20 Send en besked 21 Modtag en meddelelse 21 Vis en gemt besked (Kladde) 22 Vis en sendt besked 22 Rediger et nummer i SMS-centralen DANSK 2

3 LU Illiom DA.book Page 3 Vendredi, 14. septembre :05 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 23 TELEFONBOG 23 Tilføj en adresseliste 24 Vis en adresse i telefonbogen 24 Rediger en adresse i telefonbogen 24 Slet en adresse i telefonbogen 24 Slet hele telefonbogen 25 Overfør en adresse i telefonbogen 25 Kortnummeropkald 26 DISPLAY 26 Indstil displayets baggrund 26 Indstil kontrast 27 ALARM 27 Indstil dato og tid 27 Indstil alarmen 28 INDSTIL 28 Indstil lydstyrke i håndsættet 28 Indstil ringemelodi og lydstyrke på håndsæt for eksternt opkald 28 Indstil ringemelodi og lydstyrke på håndsæt for internt opkald 29 Advarselsbip 30 INDSTILLINGER 30 Indstillinger for håndsæt 33 Indstillinger for basen 36 OPKALDSLISTE 36 Vis listen over udgående opkald 36 Slet opkaldslisten 36 Registrering i telefonbogen af detaljer ved indgående opkald 37 TELEFONSVARER (Kun Illion A1) 37 Aflyt besked 37 Indstil telefonsvareren 40 Indtal en memo 40 Indstilling af velkomsthilsen 41 Slå telefonsvareren til eller fra 42 Fjernstyring 46 Fabriksindstilling 46 TEKNISKE DATA 47 Specifikationer 3 48 Garanti

4 LU Illiom DA.book Page 4 Vendredi, 14. septembre :05 12 INFORMATIONER Forord Tak fordi du har købt en DECT Grundig telefon. Det glæder os at du har tillid til vores firma. Ved fremstillingen af dette produkt har vi forsøgt på enhver måde at forebygge eventuelle problemer der kan opstå ved anvendelsen. Du kan også finde de relevante informationer på følgende internetside: Af hensyn til din personlige sikkerhed og for at undgå problemer beder vi dig venligst læse nedenstående anvisninger grundigt igennem før apparatet tages i brug: Anbefalinger og forsiktighedsregler - DECT telefonen må ikke installeres udendørs eller i våde rum (vaskerum, badeværelse, bryggers, køkken, o.l.), medmindre den er anbragt mindst 1,50 m fra vandhaner, afløb, o.l. Apparatet skal anvendes ved temperaturer mellem 5 C og 45 C. - Brug kun den adapter der følger med telefonen og forbind den med baseenheden i henhold til anvisningerne i denne brochure samt de data der er angivet på produktmærkaten (spænding, strømstyrke, netfrekvens). Som enforholdsregel i tilfælde af fare optræder adapteren som enafbrydermekanisme for 230V strømforsyningen. Den bør anbringes inærheden af apparatet og bør være lettilgængelige. - Denne telefon er beregnet til anvendelse på det offentlige telefonnetværk. I tilfælde af problemer, bedes du først kontakte leverandøren. Brug kun den medfølgende telefonledning. - Brug kun godkendte genopladelige batterier for at undgå at beskadige håndsættet. Engangsbatterier bør aldrig anvendes og batteriernes polaritet skal overholdes når de sættes i batterirummet på håndsættet. Af hensyn til din personlige sikkerhed bør du aldrig anbringe håndsættet i baseenheden medmindre batterierne og batteridækslet er på plads, da der ellers kan opstå risiko for elektrisk stød. Når batterierne er brugt op, bør de kasseres i henhold til de anvisninger vedrørende genbrug, der er anført i denne brochure. - DECT telefonens signalrækkevidde er cirka 50 m indendørs og op til 300 m udendørs. Hvis der findes større metalgenstande, fjernsyn eller andet elektrisk udstyr i telefonens umiddelbare nærhed, kan det påvirke dens rækkevidde. - Visse følsomme medicinske apparater og visse former for sikkerhedsudstyr kan blive påvirket af den radiofrekvens der benyttes ved transmission af signaler fra telefonen. Du bedes venligst altid overholde de anbefalede sikkerhedsforskrifter. DANSK 4

5 LU Illiom DA.book Page 5 Vendredi, 14. septembre :05 12 INFORMATIONER - I områder hvor der hyppigt er uvejr, anbefaler vi at der anvendes overspændingsbeskyttelse til beskyttelse af telefonlinien. Dette apparat virker ikke ved strømafbrydelse. Hvis du har behov for at lave et nødopkald, anbefaler vi at du bruger en anden telefon så længe strømafbrydelsen varer. - CE-mærkaten bevidner at dette produkt overholder alle væsentlige krav i henhold Europaparlamentets og Europakommisionens direktiv 1999/5/CE for mikrobølgeradioudstyr og telefonterminaludstyr for så vidt angår sikkerhed og sundhed ved brug af udstyret og elektromagnetiske forstyrrelser samt at apparatet desuden effektivt udnytter de elektromagnetiske bølger der er afsat til radiokommunikation på jorden og i rummet med henblik på at undgå skadelig interferens. Overensstemmelseserklæringen kan læses på webstedet eller bestilles på følgende adresse: Sagem Communications - Customer relations department 4, rue du Petit Albi Cergy Saint-Christophe - France Henvisninger vedrørende anvendelsen Telefonen bruges til overførsel af tale via telefonnet. Enhver anden form for anvendelse er ikke tilladt og er i strid med bestemmelserne. Beskyttelse af miljøet At beskytte miljøet er et væsenligt anliggende for Grundig. Grundig har ønsket at benytte en installation, som beskytter miljøet, og har valgt at integrere miljøpræstationer som helhed i deres produkters livscyklus, fra fabrikationsfasen til ibrugtagning, brug og destruktion. Emballagen Tilstedeværelsen af logoet (grønt punkt) betyder, at der er betalt en afgift til en national godkendt institution for at forbedre infrastrukturen i indhentning og genanvendelse af emballage. For at lette genanvendelsen bedes De respektere de sorteringsregler, som er udstedt lokalt. 5 Batterier Hvis deres produkt indeholder batterier, skal disse indleveres de angivne steder.

6 LU Illiom DA.book Page 6 Vendredi, 14. septembre :05 12 INFORMATIONER Produktet Den overstregede skraldespand på produktet betyder, at det tilhører gruppen af elektrisk udstyr og elektronik. I denne egenskab påbyder de europæiske regler Dem at foretage en selektiv indsamling: På salgsstedet i tilfælde af køb af et nyt tilsvarende produkt. På de indsamlingssteder, der er stillet til rådighed for Dem lokalt (affaldsdepoter, selektiv indsamling osv.). De deltager således i genbruget og udnyttelsen af elektronisk affald, hvilket kan have en gavnlig virkning på miljøet og vores sundhed. Opstilling/rækkevidde Placer basestationen centralt og frit tilgængeligt i det område, hvor du gerne vil telefonere. Afhængigt af omgivelsesbetingelserne er rækkevidden udendørs op til ca. 300 meter. I bygninger er rækkevidden, afhængigt af de rumlige og byggetekniske forhold, op til 50 meter. Særlige byggetekniske forhold kan resultere i dødzoner i radiokommunikationen. Det kan betyde korte afbrydelser i samtalen på grund af manglende transmission. Ved utilstrækkelig feltstyrke vil forbindelsen blive afbrudt efter kort tid. Læg et skridsikkert underlag under basestationen. Normalt efterlader apparatets fødder ingen uvelkomne spor. I betragtning af den mangfoldighed af laktyper og politur, der anvendes til møbler, kan det dog ikke helt udelukkes, at kontakten med dele af apparatet kan forårsage mærker på ståfladen. Grundig hæfter ikke for skader af den art. Det er ikke tilladt at anvende base- eller ladestationen udendørs eller på steder, der er udsat for frost. Den anbefalede omgivelsestemperatur til brug af basestationen er +5 C +45 C, og den anbefalede relative luftfugtighed er 20 % 75 %. På opstillingsstedet skal der være en 230 V~ netstikkontakt til strømforsyning af basestationen eller ladestationen. DANSK 6

7 LU Illiom DA.book Page 7 Vendredi, 14. septembre :05 12 IBRUGTAGNING Indhold af æsken med Illion Placer æsken foran dig, åbn emballagen og se efter, at alle de nedennævnte dele er der: En base, Et håndsæt, En batteriholder, Strømforsyningsledning med stik, To genopladelige batterier, En adapter, En telefonledning til telefonnettetn, En brugermanual. Hvis du har købt en DUO eller TRIO pakke, er der endvidere for hvert ekstra håndsæt En bordoplader med stik og omformer, En batteriholder, To genopladelige batterier. Præsentation af basen Den er nem at indpasse i private omgivelser. Lampe (på undersiden af base): Et blink: tilslutning / afbrydelse af strøm. Konstant lys: håndsæt i brug, Blinker: ét eller flere ubesvarede opkald, ny eller nye SMS(er). Opladekontakt base Præsentation af base Kort tryk: - søgning af håndsæt (paging). Langt tryk: - tilmelding af håndsæt. 7

8 LU Illiom DA.book Page 8 Vendredi, 14. septembre :05 12 IBRUGTAGNING Præsentation af håndsæt Dit håndsæt er udformet ergonomisk, og du vil derfor kunne nyde at holde det og mærke dets kvalitet, når du taler i det Højttaler 2. Display 3. Adgang til liste over udgående opkald / Navigering i menuerne opad 4. Returtast / Diskretionstast til brug under samtalen (Diskret) 5. Højtalertast 6. Løft rør 7. Alfanumerisk tastatur 8. Stjernetast / Låsning af tastatur 9. Håndsættes opladningskontakt 10. OK tast / menu 11. R tast / Navigation i menuerne mod højre 12. Læg rør på / Tænd/sluk for håndsæt 13. Adgang til telefonbog / Navigation i menuerne nedad 14. #-tast / intercom (mellem håndsæt) 15. Mikrofon DANSK 8

9 LU Illiom DA.book Page 9 Vendredi, 14. septembre :05 12 IBRUGTAGNING Navigator Den er elementet til kvik-valg af menuer Kvik-adgang til udgående opkald / Navigering i menuerne opad R tast / Navigation i menuerne mod højre Højtalertast Adgang til telefonbog / Navigation i menuerne nedad Tilslutning af basen Før der tilsluttes, bør du læse sikkerhedshenvisningerne, som du finder i begyndelsen af dette hæfte. Stik til strømforsyning Stik til telefon På bagsiden af basen klikkes telefonstikket på plads og den anden ende af ledningen sættes i telefonstikket i væggen. Tilslut den ene ende af ledningen til strømforsyningen på bagsiden af basen og stikket i stikkontakten. Basen udsender et bip. 9 Før ledningerne ind i ledningsførerene og sæt basen der, hvor du vil have den.

10 + + LU Illiom DA.book Page 10 Vendredi, 14. septembre :05 12 IBRUGTAGNING Ilægning af batterier i håndsættet Åbn dækslet til batterikammeret. Læg de nye batterier i kammeret. Vær opmærksom på at vende dem rigtigt! Luk kammeret igen. Fjern beskyttelsesfilmen fra displayet og placér håndsættet i basen for at oplade batterierne fuldstændigt. Ikonet for opladning tændes på skærmen og viser hvor langt opladningen er. Når ikonet er fyldt ud, er batterierne opladet. Retning for åbning Retning for ilægning De brugte batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med vejledningen om genbrug i afsnittet Beskyttelse af miljøet her i hæftet. Brug kun genopladelige batterier der er godkendt i format AAA og af typen NiMH 1,2V 550mAh. Inden håndsættet tages i brug første gang, skal det forblive i basen i mindst 12 timer for at sikre optimal opladning. Under opladning kan batterierne blive varme. Det er helt normalt og ikke farligt. Batteriernes driftstid Batteriernes driftstid er i standby op til 5 dage eller op til 10 timers uafbrudt samtale. Batteriernes levetid For at batterierne får en lang levetid, bør du være opmærksom på følgende: - Stikket må ikke kortsluttes. - Brug håndsættet som mobiltelefon, og sæt det ikke tilbage til opladning i basestationen eller ladestationen (tilbehør) efter hver samtale. DANSK 10

11 LU Illiom DA.book Page 11 Vendredi, 14. septembre :05 12 IBRUGTAGNING Land Sweden Norway Finland Denmark Telefonbog Batteriernes opladningstilstand Batteriernes opladningstilstand vises på displayet. Antallet af streger angiver batteriernes opladningstilstand (» «tom,» «opladet). Hvis batteriernes kapacitet næsten er brugt op, slukkes baggrundslyset i displayet, og der høres et advarselsbip. Det sker også, hvis de opladte batterier kortvarigt tages ud og sættes i igen. Normalt opnår et nyt batteri først sin maksimale kapacitet efter at det har været fuldt opladet/afladet. Selv om batterisymbolet indikerer, at batterierne i et håndsæt er ladet op, må man i denne startfase gå ud fra, at de normale samtale- og standby-tider endnu ikke nås. Tænd for håndsættet For at tænde for håndsættet, trykkes på tasten» «. For at slukke for håndsættet trykkes længe på» «. Nu er håndsættet slukket. Valg af land Når batterierne er sat i, eller hvis håndsættet og basen er sat helt tilbage til fabriksindstillingerne (reset), vises der en menu til valg af land på displayet. Dette valg er nødvendigt, hvis en landegruppe består af to eller flere lande. 1. Vælg det ønskede land med» ( )«eller» ( )» og bekræft med den højre funktionstast»ok«. Uden for rækkevidde Når afstanden mellem håndsættet og basen er for stor, blinker symbolet "Antenne", Gå nærmere basen. Når symbolet "Antenne" atter lyser konstant, er forbindelsen med basen genetableret. Navigation i menuerne Et enkelt tryk på tasten»menu«giver adgang til et overblik over de forskellige funktioner. SMS Tilbag OK Telefonbog Display Alarm/ur 11 Audioindst.

12 LU Illiom DA.book Page 12 Vendredi, 14. septembre :05 12 IBRUGTAGNING Indstillinger Opkaldsliste Telefonsvarer Bemærk: Menuen»Telefonsvarer«findes kun på model Illion A1. Betjening via hjælpemenuerne og tasterne Tryk på tasten»menu«for at få adgang til menuerne. På skærmen ser du de forskellige menuer. Vælg den ønskede menu ved at trykke på følgende taster på navigatoren» ( )«,» ( )«,» ( )«eller» ( )«. For at komme ind i den valgte menu, trykkes på tasten "OK". For at vende tilbage til den forrige menu, trykkes på tasten»tilbag«. I menuen, vælges funktionerne ved at trykke på navigationstasterne» «eller» «og gemme de ændrede indstillinger ved at trykke på tasten»ok«. Den aktiverede indstilling vises med» «. Når du har valgt eller ændret funktionen, kan du vende tilbage til niveauet for den forrige menu (tasten»tilbag«) eller forlade menuen (tryk på» «). For eksempel: for at ændre håndsættets melodi ved eksterne opkald: 1. Tryk på tasten»menu«. 2. Vælg»Audioindst.«, tryk på tasten»ok«. 3. Vælg»Ringetone hånd.«ved hjælp af tasterne» «eller» «, tryk på tasten»ok«. 4. Vælg»Melodi«ved hjælp af tasterne» «eller» «, tryk på tasten»ok«. 5. Vælg melodi til håndsættet ved at bruge tasterne» «eller» «, og tryk på tasten»ok«. 6. Tryk på på tasten» «for at forlade menuen. DANSK 12

13 LU Illiom DA.book Page 13 Vendredi, 14. septembre :05 12 MENUOVERSIGT SMS - Skriv - Indgang - Udkast - Udgang - Sms-centrum Telefonbog - Option - Nyt opslag - Vis opslag - Rediger opslag - Slet opslag - Slet alle - Tlf.b. overf. - Kortnr.valg Display - Baggrund - Kontrast Alarm/ur - Klokkeslæt/dato - Alarmindst. Audioindst. - Lydstyr.håndsæt - Rør - Højttaler - Ringetone - Melodi hånd. - Lydstyrke - Int. opkald - Melodi - Lydstyrke - Ringetone base - Melodi - Lydstyrke - Henvisningssig. - Tastaturlyd - Opladningstone - Lavt batteri - U.f. rækkevidde - Listeslut-sig. 13

14 LU Illiom DA.book Page 14 Vendredi, 14. septembre :05 12 MENUOVERSIGT Indstillinger - Indst. håndsæt - Aut. opkaldsm. - Tilmeld håndsæt - Sparefunktion - Navn håndsæt - Sprog - Reset håndsæt - Babyalarm - Indst. base - Ændring af PIN - Frameld håndsæt - Reset Base - Flash-tid - Pause - Opkaldsliste - Auto. sletning Opkaldsliste - Option - Gem nr. - Sletning - Slet alle DANSK 14

15 LU Illiom DA.book Page 15 Vendredi, 14. septembre :05 12 TELEFONERE Foretag et eksternt opkald Eksterne opkald er opkald, der forgår via det offentlige telefonnet. Indtast abonnentens nummer på tastaturet og tryk på tasten» «Hvis du taster forkert, tryk på tasten» «for at slette det forkerte tal. Hvis du ringer til en person, som findes på listen over kontakter i telefonbogen, trykker du på tasten» «, vælger navnet på abonnenten og trykker dernæst på tasten» «. Besvar et opkald Når du modtager et opkald, ringer alle de håndsæt som er tilmeldt basen. Tryk på tasten» opkaldet. «på ét af håndsættene for at besvare Når samtalen er slut trykkes på tasten» «for at lægge på. Foretag et internt opkald Interne opkald er samtaler mellem to håndsæt, som er tilmeldt den samme base. Det interne opkald koster ingenting hos operatøren. Tryk på tasten»int«, hvorefter numrene på de håndsæt der er tilmeldt basen vises på skærmen. Tast nummeret der svarer til det håndsæt, du vil ringe til. Når samtalen er slut trykkes på tasten» «. 15 Indstillinger Indst. håndsæt Indst. base Indstilling af opkaldslisten Du kan indstille opkaldslisten, så alle opkald eller så kun de ikke besvarede opkald vises i listen. 1. Hent menuen med den højre funktionstast»menu«. 2. Vælg menupunktet»indstillinger«med» «( ),» «( ),» «eller»r«og aktivér menuen med den venstre funktionstast»ok«. 3. Vælg linjen»indst. base«med» «eller» «og aktivér den med den højre funktionstast»ok«.

16 LU Illiom DA.book Page 16 Vendredi, 14. septembre :05 12 TELEFONERE Indst. base Ændring af PIN Frameld håndsæt Reset base Flash-tid Pause Opkaldsliste 4. Vælg indstillingen»opkaldsliste«med» «eller» «og aktivér den med den højre funktionstast»ok«. 5. Vælg indstillingen»alle opkald«eller»besv. opkald«med» «eller» «og aktivér den med den højre funktionstast»ok«. Opkaldene vises. 6. Afslut indstillingen med» «. CLIP-funktionen For at kunne bruge overførslen af telefonnumre (CLIP) skal funktionen stilles til rådighed af telefonselskabet, og også personen, der ringer op, skal have aktiveret ydelsen. Muligvis kræver det en speciel tarif eller et gebyr for at kunne anvende funktionen. Hvis nummeret på den person, der ringer, er indtastet i telefonbogen, vises både telefonnummeret og navnet. Hvis den person, der ringer, har deaktiveret vis nummer eller ikke har bestilt ydelsen, vises»ukendt«. Håndter opkald under samtalen Denne funktion er mulig, hvis din installation omfatter mindst to håndsæt, som er tilmeldt samme base. Viderestil en samtale til et andet håndsæt Med denne funktion kan igangværende samtaler viderestilles til et andet håndsæt, som er tilmeldt den samme base. Tryk på tasten»int«og hold den nede, mens det eksterne opkald sættes på vent, herefter vælges det håndsæt, som du vil viderestille opkaldet til. På det opkaldte håndsæt trykkes på tasten»option«, der vælges»viderestil opk.«. Bemærk: Hvis opkaldet til håndsættet ikke besvares, kan du trække opkaldet tilbage ved at holde tasten»int«nede. DANSK 16

17 LU Illiom DA.book Page 17 Vendredi, 14. septembre :05 12 TELEFONERE Skift mellem eksternt og internt opkald Tryk på tasten»int«og hold den nede, mens det eksterne opkald sættes på vent, herefter vælges det håndsæt, som du vil viderestille opkaldet til. Når der svares på det opkaldte håndsæt, trykkes på tasten»option«, og du vælger»skift«. Opret en tre-parts konferencesamtale Tryk på tasten»int«og hold den nede, mens det eksterne opkald sættes på vent, herefter vælges det håndsæt, som du vil viderestille opkaldet til. Når der svares på det opkaldte håndsæt, trykkes på tasten»option«, og du vælger»konference«. Man kan vende tilbage til en samtale mellem mellem to uanset om man har et eksternt ellet et internt opkald. Når konferencen er slut trykkes på tasten»option«. Vælg»Omstill. ekst.«for at tale eksternt. Vælg»Omstill. intern«for at tale internt. Lås håndsættets tastatur Tryk på tasten»*«og hold den nede indtil ikonet» displayet. «vises på For at låse tastaturet op trykkes på tasten»*«og den holdes nede indtil ikonet» «vises på displayet. Håndfri betjening Med funktionen håndfri betjening kan du føre en samtale med din samtalepartner uden at holde røret. Det giver også mulighed for at andre mennesker, der er til stede i lokalet kan lytte med på samtalen. Tryk på tasten» «, og ikonet» «vises i displayet. Tast dernæst opkaldsnummeret. Ved modtagelse af et opkald, trykkes på tasten» håndfri funktion aktiveret. «. Så er den 17

18 LU Illiom DA.book Page 18 Vendredi, 14. septembre :05 12 TELEFONERE Indstil lydstyrken Med denne funktion kan du indstille højttalerens lydstyrke under en samtale. Tryk på tasterne» «eller» «for at sætte lyden i højttaleren op eller ned. Du kan indstille lydstyrken på niveau fra 1 til 5. Den valgte lydstyrke vises i displayet. Bemærk: denne funktion kan også vælges ved håndfri betjening. Slukket mikrofon Med denne funktion kan du aktivere eller deaktivere mikrofonen i håndsættet under en samtale. På den måde kan du tillade eller forhindre din samtalepartner i at høre dig. Tryk på tasten» dig. «, hvorefter din samtalepartner ikke kan høre For at deaktivere funktionen Hemmelig, trykkes på tasten» «, hvorefter det atter er muligt for din samtalepartnier at høre dig. Privat notering, hvis optaget Hvis du ringer til en person, og forbindelsen er optaget, kan du bestille et tilbagekald. Når forbindelsen er fri, ringer dit håndsæt. 1. Tag håndsættet af basestationen. Opkaldet besvares hvis denne indstilling er aktiveret automatisk; eller tryk på» «, hvis håndsættet ikke ligger i basestationen. DANSK 18

19 LU Illiom DA.book Page 19 Vendredi, 14. septembre :05 12 TELEFONERE Aktivering af tilbagekald Når du hører optagetonen Tryk på den venstre funktionstast»option«, vælg funktionen»genopkald.«og aktivér den med den højre funktionstast. 2. Tryk på» «, når du har fået en klartone fra telefonnettet. Bemærk: Funktionen forbliver aktiv i ca. 45 minutter. Der er ikke mulighed for flere private noteringer samtidig. 19

20 LU Illiom DA.book Page 20 Vendredi, 14. septembre :05 12 SMS-TJENESTER Din telefon giver dig mulighed for at sende, modtage, og foretage opfølgning på SMS'er (eller tekstbeskeder), som er sendt til en anden telefon, som har en SMS funktion. Funktionerne send og modtag SMS, som findes på din telefon, er kun tilgængelige hvis du har et tilsvarende abonnement hos din udbyder. Send en besked Med denne funktion kan du redigere en besked og sende den til modtageren. SMS Skriv Indgang Udkast Udgang Sms-centrum Tilbag OK Gå ind i»menu«/»sms«/»skriv«. Skriv teksbeskeden ved at trykke skiftevis på de tilsvarende taster: Tasten 1 Tasten 2 Tasten 3 Tasten 4 Tasten 5 Tasten 6 Tasten 7 Tasten 8 Tasten 9 Tasten * Tasten 0 Tasten # Skift mll. STORE/små bogstaver Bemærk: Hvis du skriver forkert, kan du slette det sidste bogstav ved at trykke på tasten» «. Med et kort tryk på tasten»#«kan du vælge store eller små bogstaver. Skriv Telefonnummer: _ Tilbag Tlf.bg Når du er færdig med at skrive, trykkes på tasten»ok«. Tast modtagerens nummer eller vælg nummeret fra telefonbogen, tryk dernæst på tasten»ok«. Vælg»Send sms«for at sende SMS'en eller»gem sms«for at lægge den i boksen Kladder. DANSK 20

21 LU Illiom DA.book Page 21 Vendredi, 14. septembre :05 12 SMS-TJENESTER Modtag en meddelelse Med denne funktion kan du læse modtagne meddelelser, besvare meddelser, videresende meddelelser, gemme afsenderens telefonnummer i telefonbogen samt slette meddelelser. Gå ind i»menu«/»sms«/»indgang«. Indgang Max tekst Vælg den meddelelse, som du vil se ved at bruge tasterne» «eller» «. Tryk på tasten»læs«. Teksbeskeden vises i displayet. Tilbag Læs Indgang Viderestil Svar Anvend tekst Gem nr. Opkald Sletning Tilbag Udkast Rediger sms Send sms Sletning Slet alle OK For at få adgang til de forskellige valgmuligheder, trykkes på tasten»option«. Vis en gemt besked (Kladde) Med denne funktion kan du gemme allerede skrevne beskeder og redigere dem, sende dem senere eller slette dem. Gå ind i»menu«/»sms«/»udkast«. Vælg den besked, du vil læse ved at bruge tasterne» «eller» «. Tryk på tasten»læs«. Teksbeskeden vises i displayet. For at få adgang til de forskellige valgmuligheder, trykkes på tasten»option«. Tilbag OK 21

22 LU Illiom DA.book Page 22 Vendredi, 14. septembre :05 12 SMS-TJENESTER Vis en sendt besked I denne mappe gemmes beskeder, som du har sendt, og hvoraf du har ønsket at gemme en kopi. Gå ind i»menu«/»sms«/»udgang«. Udgang Rediger sms Send sms Opkald Gem sms Sletning Slet alle Tilbag OK For at få adgang til de forskellige valgmuligheder, trykkes på tasten»option«. Rediger et nummer i SMS-centralen Med denne funktion kan du redigere numre i SMS-centralen (afhængigt af udbyderen). Du kan definere et centralnummer for modtagelse af SMS (indgående) og et for udsendelse af SMS (udgående). Sms-centrum Sms-centrum 1 Sms-centrum 2 Via centrum 2 Gå ind i»menu«/»sms«/»sms-centrum«. Vælg»Udgående nr.«for at definere nummeret på central for afsendelse af beskeder. Tilbag OK Vælg»Indgående nr.«for at definere nummeret på central for modtagelse af beskeder. DANSK 22

23 LU Illiom DA.book Page 23 Vendredi, 14. septembre :05 12 TELEFONBOG Du kan registrere 100 adresser i din telefonbog. Hver adresse kan indeholde navn på en person med 12 tegn (inklusiv mellemrum) og dennes telefonnummer med 24 cifre. Du kan tilknytte forskellige ringetoner til hver adresse, og således skabe dine egne opkaldsgrupper. Tilføj en adresseliste Du kan indsætte telefonnumrene manuelt eller tilføje kontakter fra listen over indkomne opkald eller via funktionen gentag. Tilføj en telefonliste manuelt Telefonbog Nyt opslag Vis opslag Rediger opslag Sletning Slet alle Tlf.b. overf. Tilbag OK Nyt opslag Indtast navn _ Indtast nr. Melodi Tilbag A OK Gå ind i»menu«/»telefonbog«/»option«, (du kan gå direkte ind i telefonbogen ved at trykke på tasten» «). Vælg»Nyt opslag«. Skriv navn og telefonnummer på kontakten ved at bruge tastaturet. Tilknyt en ringemelodi til den nye kontakt ved at bruge tasten» «eller» «. Bekræft med tasten»ok«. Føj en kontakt til telefonbogen fra opkaldslisten Gå ind i»menu«/»opkaldsliste«/»option«. (du kan komme direkte ind i opkaldslisten ved at trykke på tasen» «). Vælg»Gem nr.«. Skriv navn og telefonnummer på kontakten ved at bruge tastaturet. Tilknyt en ringemelodi til den nye kontakt ved at bruge tasten» «eller» «. 23

24 LU Illiom DA.book Page 24 Vendredi, 14. septembre :05 12 TELEFONBOG Vis en adresse i telefonbogen Med denne funktion kan du se din kontakts detaljer. Gå ind i»menu«/»telefonbog«/»option«, (du kan gå direkte ind i telefonbogen ved at trykke på tasten» «.) Vælg»Vis opslag«. Telefonbog Max Displayet viser navn, nummer og ringemelodi som er tilknyttet kontakten. Melodi : 3 Tilbag Rediger en adresse i telefonbogen Med denne funktion kan du redigere navn, nummer samt den ringemelodi, som er tilknyttet kontakten. Gå ind i»menu«/»telefonbog«/»option«, (du kan få direkte adgang til telefonbogen ved at trykke på tasten» «). Rediger opslag Indtast navn Max_ Indtast nr. Melodi Vælg»Rediger opslag«. Brug tasten» «for at redigere. Bekræft med tasten»ok«. A OK Slet en adresse i telefonbogen Gå ind i»menu«/»telefonbog«/»option«, (du kan få direkte adgang til telefonbogen ved at trykke på tasten» «). Telefonbog Nyt opslag Vis opslag Rediger opslag Sletning Slet alle Tlf.b. overf. Tilbag OK Vælg»Slet opslag«. Bekræft med tasten»ok«. Et bip indikerer at den gemte adresse er slettet fra kontaktlisten. Slet hele telefonbogen Med denne funktion kan du slette alle indtastninger i telefonbogen. DANSK Gå ind i»menu«/»telefonbog«/»option«/»slet alle«. 24

25 LU Illiom DA.book Page 25 Vendredi, 14. septembre :05 12 TELEFONBOG Slet alle Bekræft med tasten»ok«. Slet alle? Tilbag OK Overfør en adresse i telefonbogen Med denne funktion kan du kopiere dine kontakter til et andet håndsæt, som er tilmeldt den samme base. Gå ind i»menu«/»telefonbog«/»option«/»tlf.b. overf.«. Vælg de håndsæt som du vil overføre adressen til, og tryk dernæst på tasten»ok«. Tlf.b. of. til håndsæt 2 Afbryd Tlf.b. overf. Tryk på tasten»accep.«på det valgte håndsæt for at modtage alle kontakter fra håndsæt 1. Tryk på tasten»stop«på håndsæt 1 eller»forkast«på det valgte håndsæt for at afbryde kopieringen af telefonbogen. Kortnummeropkald Med denne funktion kan du tilknytte en genvejstast til en kontakt i telefonbogen. Gå ind i»menu«/»telefonbog«. Vælg den kontakt, hvortil du vil tilknytte en genvejstast. Kortnr.valg Indtast nr. _ (1-9) Tilbag OK Gå ind i menuen»option«/»kortnr.valg«. Indtast nummeret på den tast, som du vil tilknytte din kontakt (1~9). Tryk på tasten»ok«for at bekræfte. For at foretage et opkald til kontakten skal du holde den netop tilknyttede tast nede (1~9), hvorefter din kontakts nummer vises i displayet. Tryk på tasten " " eller på tasten» «for at danne kontaktens telefonnummer. 25

26 LU Illiom DA.book Page 26 Vendredi, 14. septembre :05 12 DISPLAY Du kan indstille displayets baggrund og kontrast. Indstil displayets baggrund Gå ind i»menu«/»display«/»baggrund«. Den aktuelle baggrund vises. Brug tasterne» «eller» «for at vælge et billede, og bekræft dernæst valget ved at trykke på tasten»ok«. Indstil kontrast Gå ind i»menu«/»display«/»kontrast«. Kontrast Trin 1 Trin 2 Trin 3 Et display viser de forskellige kontrastniveauer. Brug tasterne» «eller» «for at indstille kontrasten, og bekræft dernæst ved at trykke på tasten»ok«. DANSK 26

27 LU Illiom DA.book Page 27 Vendredi, 14. septembre :05 12 ALARM Indstil dato og tid Hvis basen aftrydes fra lysnettet, går dato og tid tilbage til 01. JAN. 00:00. Gå ind i»menu«/»alarm/ur«/»klokkeslæt/dato«. Indst. Tid-Dato ss:mm DD-MM-ÅÅ 12:34 01 / 05 / 07 Indtast den nye tid i formatet Timer : minutter, og indtast dernæst den nye dato i formatet DD-MM-ÅÅ. Tryk på tasten»ok«. Bemærk: Hvis du skriver forkert, kan du ændre det sidste tal ved at trykke på tasten»tilbag«. Indstil alarmen Med vækningsfunktionen kan håndsættets ringning aktiveres hver dag på det tidspunkt du har programmeret. Når vækningen slår til, lyder den valgte ringning i 60 sekunder via håndsættets højtaler, og i displayet vises en alarmmeddelelse. Stop alarmen ved at trykke på en tast på håndsættet. Gå ind i»menu«/»alarm/ur«/»alarmindst.«. Alarmindst. Tid : 00:00 Alarm : Off Melodi Tilbag Ændre Et informationsdisplay viser oplysninger om alarmen: - tidspunktet for vækningen: tryk på»ændr«for at indstille det tidspunkt, hvor håndsættet skal ringe. - alarmtilstand: tryk på tasten»ok«for at aktivere/deaktivere alarmen. - alarmens ringemelodi: tryk på tasten»ok«, vælg melodien med tasten» «eller» «. Bekræft med tasten»ok«. 27

28 LU Illiom DA.book Page 28 Vendredi, 14. septembre :05 12 INDSTIL Du kan tilknytte forskellige melodier til interne og eksterne opkald. Indstil lydstyrke i håndsættet Du kan justere lydstyrken i håndsættets højttaler og i højttaleren (til håndfri) hver for sig. Lydstyr.håndsæt Rør Højttaler Gå ind i»menu«/»audioindst.«/»lydstyr.håndsæt«. For at justere lydstyrken i håndsættet, vælges»rør«. For at justere lydstyrken i højttaleren vælges»højttaler«. Juster den ønskede lydstyrke ved at trykke på» «eller» «og bekræft valget ved at trykke på tasten»ok«. Indstil ringemelodi og lydstyrke på håndsæt for eksternt opkald Gå ind i»menu«/»audioindst.«/»ringetone hånd.«. Ringetone hånd. Melodi Lydstyrke Vælg»Melodi«, brug tasterne» «eller» «for at definere ringemelodien til håndsættet. Bekræft valget ved at trykke på tasten»ok«. Vælg»Lydstyrke«, brug tasterne» «eller» «for at justere ringemelodiens lydstyrke. Bekræft valget ved at trykke på tasten»ok«. Indstil ringemelodi og lydstyrke på håndsæt for internt opkald Gå ind i»menu«/»audioindst.«/»int. opkald«. Ringetone int. Melodi Lydstyrke Vælg»Melodi«, brug tasterne» «eller» «for at vælge ringemelodien til håndsættet. Bekræft valget ved at trykke på tasten»ok«. Vælg»Lydstyrke«, brug tasterne» «eller» «for at justere ringemelodiens lydstyrke. Bekræft valget ved at trykke på tasten»ok«. DANSK 28

29 LU Illiom DA.book Page 29 Vendredi, 14. septembre :05 12 INDSTIL Indstil melodi og lydstyrke på base Gå ind i»menu«/»audioindst.«/»ringetone base«. Ringetone base Melodi Lydstyrke Vælg»Melodi«, brug tasterne» «eller» «for at vælge ringemelodien til basen. Bekræft valget ved at trykke på tasten»ok«. Vælg»Lydstyrke«, og brug tasterne» «eller» «for at justere ringemelodiens lydstyrke. Bekræft valget ved at trykke på tasten»ok«. Advarselsbip Advarselsbippene oplyser om forskellige tilstande for håndsættet, som for eksempel tomt batteri, dårlig modtagelse, osv. Henvisningssig. Tastaturlyd Opladningstone Lavt batteri U.f. rækkevidde Listeslut-sig. Gå ind i»menu«/»audioindst.«/»henvisningssig.«. Et display viser de forskellige advarsler. For at tænde / slukke for den valgte funktion, trykkes på tasten»ok«. Den aktiverede funktion er markeret med et» «. 29

30 LU Illiom DA.book Page 30 Vendredi, 14. septembre :05 12 INDSTILLINGER Indstillinger for håndsæt Med denne funktion kan du indstille håndsættets forskellige funktioner. Aut. opkaldsm. Tilmeld håndsæt Sparefunktion Navn håndsæt Sprog Reset håndsæt Babyalarm Aktiver/deaktiver med automatisk afløftning Med funktionen automatisk afløftning kan du, hvis den er aktiveret, få en linje så snart du løfter håndsættet fra dens base. Gå ind i»menu«/»indstillinger«/»indst. håndsæt«/»aut. opkaldsm.«. Indst. håndsæt Aut. opkaldsm. Tilmeld håndsæt Sparefunktion Navn håndsæt Sprog Reset håndsæt For at tænde / slukke for funktionen automatisk afløftning, trykkes på tasten»ok«. Tilmeld et nyt håndsæt Du kan tilmelde fem håndsæt på basen. Det er således muligt at foretage opkald mellem håndsættene. Bemærk: Opkald mellem håndsæt er kun muligt, hvis håndsættene er tilmeldt den samme base. Opkald mellem håndsæt er gratis. Hold paging tasten på basen nede indtil der kommer et lydsignal. Gå ind i»menu«/»indstillinger«/»indst. håndsæt«. Vælg»Tilmeld håndsæt«ved brug af tasterne» «eller» «. Indtast PIN Tilbag Tilmeld håndsæt OK Tast PIN koden (Fabriksindstillet Personligt Identifikations Nummer: 0000). Tryk på»ok«for at tilmelde håndsættet til basen. For at annullere tilmeldingen af håndsættet, trykkes på tasten»tilbag«. DANSK 30

31 LU Illiom DA.book Page 31 Vendredi, 14. septembre :05 12 INDSTILLINGER Når tilmeldingen er afsluttet, vises på håndsættene hvilke numre, der er disponible (mellem 1 og 5). Du kan vælge, hvilket nummer du ønsker at tilknytte ved at trykke på den tilsvarende nummertast (tryk på tast 1 for at vælge håndsæt nummer 1). Energisparefunktion Med denne funktion kan du forlænge håndsættets funktionstid uden for opladeren. Baggrundslys i håndsættets display slukkes helt efter en tid. Gå ind i»menu«/»indstillinger«/»indst. håndsæt«. Indst. håndsæt Aut. opkaldsm. Tilmeld håndsæt Sparefunktion Navn håndsæt Sprog Reset håndsæt Tilbag On Vælg»Sparefunktion«ved brug af tasterne» «eller» «. Tryk på tasten»til«/»fra«for at tænde / slukke for sparefunktionen. Navngiv et håndsæt Med denne funktion kan du knytte et navn til håndsættet (maks. 12 tegn). Gå ind i»menu«/»indstillinger«/»indst. håndsæt«. Vælg»Navn håndsæt«ved brug af tasterne» «eller» «. Navn håndsæt Skriv navnet på håndsættet og bekræft med tasten»ok«. _ Tilbag A OK Indstil menusprog Med denne funktion kan du ændre hvilket sprog der skal vises i displayet. Gå ind i»menu«/»indstillinger«/»indst. håndsæt«. Vælg»Sprog«ved brug af tasterne» «eller» «. 31

32 LU Illiom DA.book Page 32 Vendredi, 14. septembre :05 12 INDSTILLINGER Sprog Svenska Norsk Suomi Dansk Displayet viser, hvilke sprog der kan vælges. Vælg sprog og tryk på tasten»ok«. Tilbag OK Nulstil indstillinger for håndsæt Med funktionen nulstil indstillinger kan du vende tilbage til fabriksindstillingerne. Funktionen sletter kontakter i telefonbogen og opkaldslisten. Gå ind i»menu«/»indstillinger«/»indst. håndsæt«. Vælg»Reset håndsæt«ved brug af tasterne» «eller» «. Reset håndsæt Bekræft? Tryk på tasten»ok«for at bekræfte nulstillingen. For at annullere nulstillingen, trykkes på tasten» «. Tilbag OK Rumovervågning Du kan benytte håndsættet til rumovervågning. Til det skal du placere håndsættet i det rum, der skal overvåges. Dette apparat skal være i funktionen»afsender«. Det andet håndsæt skal være hos dig; det er indstillet til»modtager«. Gå ind i»menu«/»indstillinger«/»indst. håndsæt«. Vælg»Babyalarm«ved brug af tasterne» «eller» «. Babyalarm Opkald: _ Tilbag OK Teksten Opkald vises i displayet. Tast nummeret på et andet håndsæt, der er tilmeldt samme base, og tryk på»ok«, hvorefter»babyalarm«vises i displayet. Tryk på Løft røret eller på tasten Højttaler på det andet håndsæt for at overvåge det første håndsæt. Bemærk: Modtagerhåndsættet ringer kun, hvis der spores en væsentlig ændring i lyden i det overvågede rum. DANSK 32

33 LU Illiom DA.book Page 33 Vendredi, 14. septembre :05 12 INDSTILLINGER Indstillinger for basen Med denne funktion kan du indstille basens forskellige funktioner. Ændring af PIN Frameld håndsæt Reset Base Flash-tid Pause Opkaldsliste Auto. sletning Ændring af PIN koden Med denne funktion kan du beskytte dine indstillinger mod uautoriseret adgang, idet du kan tilknytte et personligt identifikationsnummer PIN (0000 er fabriksindstilling). Bemærk: Husk på PIN koden, du skal bruge den for at ændre visse indstillinger. Gå ind i»menu«/»indstillinger«/»indst. base«/»ændring af PIN«. Ændring af PIN Skriv den nye PIN kode og bekræft med tasten»ok«. Indtast ny PIN Tilbag OK Bemærk: Hvis du skriver forkert, kan du slette det sidste ciffer ved at trykke på tasten» «. Afmeld et håndsæt Med denne funktion kan du afmelde et håndsæt fra basen. Det kan være nødvendigt, hvis du har mistet et håndsæt eller hvis du allerede har tilmeldt 5 håndsæt på basen. Gå ind i»menu«/»indstillinger«/»indst. base«. Vælg»Frameld håndsæt«ved brug af tasterne» «eller» «. Frameld håndsæt Ikke tilmeldt Numrene på de håndsæt, som er tilmeldt basen vises i displayet. Tast nummeret der svarer til det håndsæt, du vil afmelde. Det afmeldte håndsæt viser "Ikke tilmeldt" indtil det atter bliver tilmeldt. 33 Tilbag

34 LU Illiom DA.book Page 34 Vendredi, 14. septembre :05 12 INDSTILLINGER Nulstil indstillinger på base Reset Base Bekræft? Tilbag Flash-tid 100ms 270ms 600ms 900ms OK Gå ind i»menu«/»indstillinger«/»indst. base«. Vælg»Reset Base«ved brug af tasterne» «eller» «. For at annullere nulstillingen, trykkes på tasten» «. Indstil flash-tid Hvis du tilslutter telefonen bag et privat telefonanlæg eller i et fremmed land, kan du blive nødt til at ændre flash-tiden for at kunne bruge telefonen så den fungerer korrekt med følgende funktionaliteter: dobbelt opkald, tre-parts konference. Kontakt din udbyder så du kan få de rigtige tider, og foretag dernæst en ny indstilling. Gå ind i»menu«/»indstillinger«/»indst. base«. Vælg»Flash-tid«ved brug af tasterne» «eller» «. En liste, der viser flash-tiderne vises i displayet. Vælg flash-tiden ved at bruge tasterne» «eller» «. Tryk på tasten»ok«for at bekræfte valget. Tilbag OK Indstil pausetid Med denne funktion kan du indstille pausetiden, som du kan indsætte i nummerserien. Gå ind i»menu«/»indstillinger«/»indst. base«. Vælg»Pause«ved brug af tasterne» «eller» «. 0s 1s 2s 3s 4s Tilbag Pause OK En liste, der viser pause, vises i displayet. Vælg pausetiden ved at bruge tasterne» «eller» «. Tryk på tasten»ok«for at bekræfte valget. DANSK 34

35 LU Illiom DA.book Page 35 Vendredi, 14. septembre :05 12 INDSTILLINGER Opkaldsliste Med denne funktion kan du vælge, hvilken type opkald der skal registreres i listen over modtagne opkald. Gå ind i»menu«/»indstillinger«/»indst. base«. Vælg»Opkaldsliste«ved brug af tasterne» «eller» «. Opkaldsliste Alle opkald Besv. opkald Tilbag OK Vælg de opkald, som du vil registrere i opkaldslisten over modtagne opkald, ved at bruge tasterne» «eller» «. Vælg»Alle opkald«for at registrere alle opkald. Vælg»Besv. opkald«for at registrere alle ubesvarede opkald. Tryk på tasten»ok«for at bekræfte valget. Slå automatisk sletning til eller fra Med denne funktion kan du aktivere eller deaktivere automatisk sletning af gamle beskeder, som ligger i dine SMS-bokse (modtagne, kladder, afsendte). Hvis den er aktiv, giver den dig adgang til at frigive pladsen til nye SMS'er. Gå ind i»menu«/»indstillinger«/»indst. base«. Vælg»Auto. sletning«ved brug af tasterne» «eller» «. Auto. sletning Aktivér Deaktivér Vælg»Aktivér«eller»Deaktivér«ved at bruge tasterne» «eller» «. Tryk på tasten»ok«for at bekræfte valget. Tilbag OK 35

36 LU Illiom DA.book Page 36 Vendredi, 14. septembre :05 12 OPKALDSLISTE Listen over udgående opkald foretaget fra din telefon kan indeholde 20 registreringer, der hver omfatter et nummer på maks. 24 cifre, et navn på højst 12 tegn, samt dato og tidspunkt. Vis listen over udgående opkald Max Jean Christine Tilbag Option Tryk på navigationstasten» numre. «for at vise listen over valgte Vælg det nummer, som du vil ringe til med brug af tasterne» «eller» «, og tryk dernæst på tasten» «eller» «. Nummeret formes automatisk. Slet opkaldslisten Tryk på navigationstasten» numre. «for at vise listen over dannede Gem nr. Sletning Slet alle? Tilbag OK Tryk på»option«, vælg dernæst»sletning«eller»slet alle«med tasterne» «eller» «. Tryk på tasten»ok«for at bekræfte sletningen. Tryk på tasten»tilbag«for at fortryde sletningen. Registrering i telefonbogen af detaljer ved indgående opkald Tryk på navigationstasten» numre. «for at vise listen over dannede Gem nr. Sletning Slet alle? Tryk på»option«, og vælg dernæst»gem nr.«med tasterne» «eller» «. Tryk på tasten»ok«for at tilføje et nummer i telefonbogen. Tilbag OK Tryk på tasten»tilbag«for at fortryde tilføjelsen i telefonbogen. DANSK 36

37 LU Illiom DA.book Page 37 Vendredi, 14. septembre :05 12 TELEFONSVARER (Kun Illion A1) Denne telefon har en indbygget digital telefonsvarer med en optagekapacitet på 12 minutter. Telefonsvareren kan kun indstilles via håndsættet eller med fjernbetjening. Den tilladte længde for beskeder kan indstilles fra 1 til 2 minutter, eller uendeligt. Indtalte beskeder (OPTAG 1 + 2) kan hver have en varighed på 1 minut. Telefonsvarer Indg. beskeder Indstillinger Optag info. Meddelelse Tlf.sv. til/fra Fjernbetjening Tilbag OK Gå ind i»menu«/»telefonsvarer«. De følgende funktioner vises på displayet: Indg. beskeder Indstilling Optag info. Meddelelse Tlf.sv. til/fra Fjernbetjening Aflyt besked Gå ind i»menu«/»telefonsvarer«/»indg. beskeder«. Tryk på»ok«for at aflytte beskederne. De nyeste beskeder aflyttes først. Fjernbetjening Frem Slet besked Tilbage Aflyt besked Tilbagekald Slet alle Tilbag OK Tryk på tasten»menu«for at få adgang til de forskellige muligheder vedrørende beskeder. Listen over valgmuligheder vises på skærmen. Tryk på tasten»tilbag«for at forlade menuen. Hvis der ingen beskeder er, viser håndsættet "Ingen besked". Indstil telefonsvareren Med denne menu kan du ændre de avancerede indstillinger af telefonsvareren (alt efter model). Gå ind i»menu«/»telefonsvarer«/»indstilling«. De følgende funktioner vises på displayet: Beskedlængde Tidsstempel Ringetoner Medhør Opt.kvalitet 37

38 LU Illiom DA.book Page 38 Vendredi, 14. septembre :05 12 TELEFONSVARER Beskedlængde for indkomne beskeder Denne varighed svarer til, hvor lang tid det har taget opkalderen at indtale sin besked. Gå ind i»menu«/»telefonsvarer«/»indstilling«/»beskedlængde«. Indstilling 60 s 120 s Uendeligt Vælg optagelængde med tasterne» «eller» «. Tryk på tasten»ok«for at bekræfte. Tilbag OK Tid og dato Med denne funktion kan du slå meddelelse om tidspunkt og dato for indtalingen af en besked til eller fra. Gå ind i»menu«/»telefonsvarer«/»indstilling«/»tidsstempel«. Tryk på tasten»til«/»fra«for at slå tid / dato funktionen til eller fra. I aflyttefunktionen høres tid og dato for indtaling af beskeden. Hvis funktionen tid/dato er slået fra, erstattes disse oplysninger af en pause på 2 sekunder. Forsinkelse før telefonsvareren slår til Med denne indstilling kan du definere antallet af ringninger som telefonen skal foretage, før telefonsvareren går i gang. Antallet af ringninger er på mellem 2 og 9, men du kan også vælge funktionen Automatisk. Med funktionen Automatisk bestemmes antallet af ringninger automatisk i forhold til det antal beskeder, der ligger på telefonsvareren. Gå ind i»menu«/»telefonsvarer«/»indstilling«/»ringetoner«. Indstilling Automatisk 2 toneringning. 3 toneringning. 4 toneringning. 5 toneringning. 6 toneringning. Tilbag OK Vælg antallet af ringninger med tasterne» «eller» «. DANSK 38

39 LU Illiom DA.book Page 39 Vendredi, 14. septembre :05 12 TELEFONSVARER Automatisk: Hvis du vælger "Automatisk", svarer telefonsvareren på andet opkald, hvis der allerede er lagt én besked. Ellers svarer den efter fire ringninger. Brugeren kan også takket være antallet af ringninger, afgøre hvorvidt der allerede er indtalt en ny besked (bemærk: standardindstillingen er Automatisk). 2~9 ringninger: Brugeren kan også programmere antallet af ringninger før telefonsvareren går i gang. Medhør Når filtreringsfunktionen er slået til, kan man med den lytte til en besked, der lægges af personen der ringer, samtidig med at den indtales. Du kan så løfte røret for at svare når som helst. Gå ind i»menu«/»telefonsvarer«/»indstilling«/»medhør«. Tryk på tasten»til«/»fra«for at slå funktionen Medhør til eller fra. For at filtrere opkald, kan du lade opkalderen påbegynde indtalingen af sin besked (så du kan identificere, hvem det er), og dernæst løfte håndsættet eller trykke på tasten» «for at tage opkaldet. Hvis filtrering af opkald (medhør) er slået til, vil man kunne høre denne besked blive indtalt ; hvis filtrering ikke er slået til, kan man ikke høre beskeden. Telefonsvareren afbryder automatisk optagelsen, når du løfter håndsættet. Optagelsens kvalitet Med denne funktion kan du vælge niveau for kvaliteten af optagelse af beskederne. Med funktionen høj kvalitet formindskes telefonsvarerens kapacitet. Gå ind i»menu«/»telefonsvarer«/»indstilling«/»opt.kvalitet«. Indstillinger Standard Høj Vælg optagekvalitet med tasterne» «eller» «. Tryk på "OK" for at bekræfte og gemme indstillingen. Tilbag OK 39

40 LU Illiom DA.book Page 40 Vendredi, 14. septembre :05 12 TELEFONSVARER Indtal en memo Med denne funktion kan du lægge en personlig besked på din telefonsvarer. Så længe der ikke bliver lyttet til den, behandles den af telefonsvareren som en ny besked. Gå ind i»menu«/»telefonsvarer«/»optag info.«. Optag info. Memo 02:14 Tilbag Stop Tryk på»ok«for at gå til funktionen optag memo, hvorefter meddelelsen "Memo" vises på displayet. Tryk på tasten»tilbag«for at vende tilbage til den foregående menu. Tryk på tasten»stop«for at afbryde optagelsen. Indstilling af velkomsthilsen Med denne funktion kan du styre velkomsthilsner på telefonsvareren. Gå ind i»menu«/»telefonsvarer«/»meddelelse«. De følgende funktioner vises på displayet: Auswählen Optagelse Afspilning Vælg en hilsen Gå ind i»menu«/»telefonsvarer«/»meddelelse«/»auswählen«. Auswählen Meddelelse Henvisningsme. Std.-Ansage Std.-Hinweis Tilbag OK Vælg en velkomsthilsen med tasterne» «eller» «. - Meddelelse: vælger den pesonligt indtalte velkomsthilsen. - Henvisningsme.: vælger den pesonligt indtalte henvisningsmeddelelse. - Std.-Ansage: vælger den forudindtalte velkomsthilsen med indtaling. - Std.-Hinweis: vælger den forudindtalte velkomsthilsen med henvisning. Optag en hilsen Med denne funktion kan du styre velkomsthilsner på telefonsvareren. Gå ind i»menu«/»telefonsvarer«/»meddelelse«/»optagelse«. DANSK 40

41 LU Illiom DA.book Page 41 Vendredi, 14. septembre :05 12 TELEFONSVARER Optagelse Meddelelse Henvisningsme. Vælg hvilken type velkomsthilsen du vil gøre personlig med tasterne» «eller» «. Tryk på tasten»ok«for at påbegynde optagelsen. Tilbag OK Lyt til en velkomsthilsen Med denne funktion kan du igen lytte til din velkomsthilsen på telefonsvareren. Afspilning Meddelelse Henvisningsme. Std.-Ansage Std.-Hinweis Gå ind i»menu«/»telefonsvarer«/»meddelelse«/»afspilning«. Vælg den meddelelse, som du vil lytte til igen ved at bruge tasterne» «eller» «. Tilbag OK Slå telefonsvareren til eller fra Med denne funktion kan du slå telefonsvareren til eller fra. Gå ind i»menu«/»telefonsvarer«/»meddelelse«/»tlf.sv. til/fra«. Tryk på tasten» «eller» «for at vælge»telefonsvarer til / telefonsvarer fra«. Tryk på tasten»ok«for at bekræfte. Bemærk: Telefonsvarerens funktionsmåde (telefonsvarer med optagelse eller standard telfonsvarer) bestemmes gennem valg af den tilsvarende velkomsthilsen). Hvis funktionen Svarer / optager (for en telefon med telefonsvarer) er slået til, vælges hilsen 1 og opkalderne kan således lægge beskeder. Hvis funktionen standardsvarer er slået til, afspilles den personlige standardhilsen eller standardhilsnen efter 10 ringninger. Der optages ingen beskeder når»henvisningsme.«eller»std.-hinweis«er valgt. 41

42 LU Illiom DA.book Page 42 Vendredi, 14. septembre :05 12 TELEFONSVARER Fjernstyring Du kan aflytte telefonsvareren på afstand. Med denne funktion kan du hente meddelelser og få adgang til telefonsvareren fra en hvilken som helst anden telefon uden for din bopæl. Generel styring Når telefonsvareren er slået fra og når fjernstyringen er slået fra, besvarer apparatet ingen opkald og man kan ikke få adgang til det ved fjernstyring. Skærmen på basen er slukket. Hvis telefonsvareren er slået fra og fjernstyringen er slået til, svarer apparatet på et opkald efter 10 ringninger og giver følgende besked: "Indtast venligst din PIN kode". I den tilstand kan du slå telefonsvareren til på afstand. Når den er slået til, er telefonen i svarer/optage tilstanden, og apparatet bruger nu den funktion, som tidligere blev valgt af brugeren. Fjernbetjening Ændring af PIN Fjernbetjening Fjernsletning Gå ind i»menu«/»telefonsvarer«/»fjernbetjening«. Tilbag OK Ændring af PIN koden ved fjernstyring Med PIN-koden kan du sikre adgang til dine beskeder på telefonsvareren gennem fjernstyring fra en anden telefon. Gå ind i»menu«/»telefonsvarer«/»meddelelse«/»fjernbetjening«. Vælg»Ændring af PIN«. Indtast den oprindelige PIN-kode (fabriksindstilling 123), og tryk på tasten»ok«for at bekræfte. Indtast den nye PIN-kode og tryk på tasten»ok«for at bekræfte. Indtast endnu en gang den nye PIN-kode, og tryk på tasten»ok«for at bekræfte og gemme indstillingen. DANSK 42

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2

4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2 4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2 INDHOLD 2 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

Velkommen. Hurtigstartguide. Tilslut. Installér. God fornøjelse

Velkommen. Hurtigstartguide. Tilslut. Installér. God fornøjelse Velkommen DA Hurtigstartguide 1 2 3 Tilslut Installér God fornøjelse Hvad er der i kassen Håndsæt Basestation Strømforsyning til basestation Net-ledning 2x AAA genopladelige batterier Batterilåg Brugervejledning

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

PRÆSENTATION. Display. Tast til telefonsvarer. Tast til nummerfortegnelse. Linietast. Tast til genopringning (Bis)

PRÆSENTATION. Display. Tast til telefonsvarer. Tast til nummerfortegnelse. Linietast. Tast til genopringning (Bis) PRÆSENTATION Hørerør Display Tast til nummerfortegnelse Linietast Tastatur til opringning Tast til telefonsvarer Tast til genopringning (Bis) Tast interkommunikation/ venteposition med musik Program og

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kort betjeningsvejledning

Kort betjeningsvejledning Digital trådløs telefon Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE240 SE245 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE240/SE245 håndsæt SE240 eller SE245

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning 04 Calios_da 29.06.2007 8:32 Uhr Seite 2 INDHOLD 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D400 D405 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Dette bilag: Udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Gensalg fastnet Erstatter tidligere bilag: Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail hørende til Standardaftale

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. CD190 CD195. Lynhåndbog. 1 Tilslut 2 Kom godt i gang 3 Nyd det

Registrer dit produkt, og få support på.   CD190 CD195. Lynhåndbog. 1 Tilslut 2 Kom godt i gang 3 Nyd det Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Lynhåndbog 1 Tilslut 2 Kom godt i gang 3 Nyd det Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D4550 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer BeoTalk 1200 2 Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye Beo- Talk 1200 fra Bang & Olufsen og anbefaler, at du læser vejledningen, før du tager telefonsvareren i brug. Vi vil meget gerne høre om dine

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D230 D235 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Oniso apparatet. Hørerør. Display Viser alle nødvendige oplysninger til anvendelse af apparatet.

Oniso apparatet. Hørerør. Display Viser alle nødvendige oplysninger til anvendelse af apparatet. Stand-by R TELEFONBOG (NUMMERFORTEGNELSEN) Registrering af et nummer Strygning af et nummer 6 SETUP RINGETYPER (RINGERS) Apparat Base Automatisk pause Overføringsmåde for nummer Type netværk Type flash

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3 Front-page to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01 BeoTalk 1100 2 Kære bruger! Vi håber, De får glæde af Deres nye BeoTalk 1100 fra Bang & Olufsen. BeoTalk 1100 er en kombineret telefonsvarer og Vis Nummer modtager, hvor design, komfort og funktionalitet

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D130 D135 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste

Læs mere

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. **

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** Lynhåndbog SE888 Hvad følger med? Basestation Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** I nogle lande skal du tilslutte ledningsadapteren til ledningen og derefter

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin:

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin: Brugermanual 1. Bluetooth Speakerphone Denne praktiske Bluetooth Speakerphone er specielt designet til at brugeren kan nyde friheden ved trådløs kommunikation. Brug den på et skrivebord som konferencetelefon

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING. Bør læses før brugen og gemmes

Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING. Bør læses før brugen og gemmes Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING Bør læses før brugen og gemmes Før brug Nærmere oplysninger findes i afsnittet om opsætning. Vigtigt - alarmopkald

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D450 D455 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

DENVER DDP DECT

DENVER DDP DECT DENVER DDP - 100 DECT BRUGSANVISNING UDPAKNING I æsken med telefonen skal der være følgende dele: Base Håndsæt (1 eller flere) Strømforsyning(er) Opladeenhed (gælder kun hvis flere håndsæt) INPUT: AC230V,

Læs mere

Voic indeholder følgende hovedfunktioner (komplet menu-struktur vises senere):

Voic indeholder følgende hovedfunktioner (komplet menu-struktur vises senere): 1 Voicemail Voicemail er en praktisk telefonsvarer, hvor du kan modtage beskeder, når mobiltelefonen er optaget, slukket, uden forbindelse eller kaldet ikke besvares. Voicemail kan bruges i Danmark og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

Forstærker mobiltelefon C50s med højttalerfunktion i ladestander Brugervejledning

Forstærker mobiltelefon C50s med højttalerfunktion i ladestander Brugervejledning Forstærker mobiltelefon C50s med højttalerfunktion i ladestander Brugervejledning INTRODUKTION C50s er en smartphone med SMARTBASE. Når C50s smartphone sidder i SMARTBASEN, kan du styre din smartphones

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. 1. strøm til/fra 2. Stik til headset

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D600 D605. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.   D600 D605. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D600 D605 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. AmpliPower 40

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. AmpliPower 40 Geemarc DK BRUGERVEJLEDNING AmpliPower 40 Brugermanual - læs omhyggeligt før brugen! VÆR FORSIGTIG: Denne telefon er specielt designet til folk med høreproblemer og er forsynet med en volumenkontrol i

Læs mere

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01 Vocally 3 Infinity In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning Rev 1.01 Dette er en Dansk udgave af producentens officielle bruger manual. Der henvises til den officielle i tvivls tilfælde og

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V.

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V. Premio 500 / 500-2 Betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay 12/05hj V.3 Kort brugervejledning, håndsæt Aktivering/deaktivering af

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Velkommen. Opsætningsvejledning. Tilslut. Installer. God fornøjelse

Velkommen. Opsætningsvejledning. Tilslut. Installer. God fornøjelse Velkommen Opsætningsvejledning 1 2 3 Tilslut Installer God fornøjelse Hvad der er i boksen CD140 basestation ELER CD140/CD145 Håndsæt CD 145 basestation Strømforsyningsenhed til basestation Net-ledning

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

Kundesupport Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom a/s. Kundesupport 96 84 44 01. besøg vores hjemmeside på www.bang-olufsen.

Kundesupport Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom a/s. Kundesupport 96 84 44 01. besøg vores hjemmeside på www.bang-olufsen. Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye BeoCom 2100 fra Bang & Olufsen og anbefaler at du læser vejledningen før du tager telefonen i brug. BeoCom 2100 er en fleksibel telefon med Direkte-taster

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare...

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... 5 Strømforsyning... 5 Sikker opstilling af apparatet... 6 Sørg

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

SPECIELLE FORHOLD FOR DIN BEOCOM 1600

SPECIELLE FORHOLD FOR DIN BEOCOM 1600 BeoCom 1600 SPECIELLE FORHOLD FOR DIN BEOCOM 1600 BeoCom 1600 er beregnet til brug på det offentlige analoge telefonnet. Telefonen kan kun forventes at fungere optimalt i det land, som den er produceret

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

PRÆSENTATION. Base. Kontrollampe elnet/linie. Display. SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast til nummerfortegnelse

PRÆSENTATION. Base. Kontrollampe elnet/linie. Display. SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast til nummerfortegnelse PRÆSENTATION Base Kontrollampe elnet/linie Hørerør Display Tast til nummerfortegnelse Linietast Tastatur til indtastning af nummer SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast interkommunikation/ venteposition

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Doro Secure 580IP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IP Brugermanual Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. 1. strøm til/fra 2. Stik til headset 3.

Læs mere

Brugerguide Tillægspakke Telefoni

Brugerguide Tillægspakke Telefoni Brugerguide Tillægspakke Telefoni Tillægspakke Telefoni indeholder: Vis nummer side 1 Viderestilling side 1 Telefonsvarer side 3 Bemærk: Du kan også redigere indstillinger for viderestilling og telefonsvarer

Læs mere

Telefonadministration

Telefonadministration Telefonadministration Styring af telefonfunktioner gennem Tast-selv system Brugervejledning Version 1.2 Dansk August 2014 Velkommen! Denne manual beskriver, hvorledes man kan ændre indstillingerne for

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

BeoCom 3. Vejledning

BeoCom 3. Vejledning BeoCom 3 Vejledning BeoCom 3 Med BeoCom 3 kan du holde styr på dine samtaler via telefonens display. Displayet leder dig igennem brugen af telefonen, når du skal ringe op, besvare opkald og indstille

Læs mere

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Elektriske apparater er ikke legetøj....................... 8 Områder med eksplosionsfare..........................

Læs mere

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference.

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. OVERSIGT OVER PRODUKTET 2 4 1 Power/Mode Preset Scan 5 7 8 Menu Vol- Vol+ Prev 9 6

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere