Lønstatistik 2012 Privatansatte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønstatistik 2012 Privatansatte"

Transkript

1 Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

2 INDHOLD INDHOLD INDLEDNING LØNTABELLER Alle privatansatte bygningskonstruktører. Månedsløn fordelt efter dimittendår Alle bygningskonstruktører. Månedsløn fordelt efter dimittendår Alle bygningskonstruktører Hovedstaden. Månedsløn fordelt efter dimittendår Alle bygningskonstruktører Provinsen. Månedsløn fordelt efter dimittendår Alle bygningskonstruktører. Månedsløn fordelt på privat/offentligt ansat, med/uden personaleansvar Alle bygningskonstruktører. Samlet månedligt pensionsbidrag Alle bygningskonstruktører. Månedligt tillæg Alle bygningskonstruktører. Årlig bonus PERSONALEGODER Alle bygningskonstruktører. Personalegoder fordelt efter privat/offentlig ansættelse Alle privatansatte bygningskonstruktører. Personalegoder fordelt efter branche EFTERUDDANNELSE Bygningskonstruktører med efteruddannelse. Gennemsnitlig månedsløn fordelt på uddannelsens art ARBEJDSTID Alle bygningskonstruktører. Faktisk ugentlig arbejdstid. Gennemsnitlig månedsløn Alle privatansatte bygningskonstruktører. Faktisk ugentlig arbejdstid fordelt på branche Alle bygningskonstruktører. Faktisk ugentlig arbejdstid fordelt på bygningskonstruktører med/ uden personaleansvar Lønstatistik

3 6. METODE OG OMFANG Udsendelse Svarprocent Statistisk usikkerhed Anonymitet TABELBEREGNINGER OG FORKLARINGER Beregning af fuldtidsløn Tabelforklaringer...15 Lønstatistik

4 1. Indledning Alle løntal i tabellerne er bruttoløn for september måned 2012 inkl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag og svarer til fuldtidsløn. Bagest i lønstatistikken findes en redegørelse for metoden og omfanget af Konstruktørforeningens lønundersøgelse 2012 og en forklaring på de forskellige begreber i løntabellerne. 2. Løntabeller 2.1. Alle privatansatte bygningskonstruktører. Månedsløn fordelt efter dimittendår. Tabel 1: Alle privat ansatte bygningskonstruktører. Månedsløn fordelt efter dimittendår. September Privat ansat Dimittendår Antal pers. 25 % fraktil 50 % fraktil 75 % fraktil Gennemsnit 1975 eller før Total Total Lønstatistik

5 2.2. Alle bygningskonstruktører. Månedsløn fordelt efter dimittendår. Tabel 2: Alle bygningskonstruktører. Månedsløn fordelt efter dimittendår. September Alle deltagere Dimittendår Antal pers. 25 % fraktil 50 % fraktil 75 % fraktil Gennemsnit 1975 eller før Total Total Tabel 2 viser, at en bygningskonstruktørs gennemsnitlige månedsløn er kr inklusiv pension og evt. bonus. Værdien af personalegoder indgår ikke i beregningen. Fordelingen mellem privat og offentligt ansatte er hhv. 78 % og 22 %. Fraktilerne viser fordelingen af løn i forhold til gennemsnittet. 50 % af bygningskonstruktørerne får mindre end kr pr. måned, mens de øvrige 50 % får mere end kr pr. måned. Lønstatistik

6 2.3. Alle bygningskonstruktører Hovedstaden. Månedsløn fordelt efter dimittendår. Tabel 3: Alle bygningskonstruktører. Hovedstaden. Fordelt efter dimittendår. September Alle bygningskonstruktører. Hovedstaden Dimittendår Antal pers. 25 % fraktil 50 % fraktil 75 % fraktil Gennemsnit 1975 eller før Alle bygningskonstruktører Provinsen. Månedsløn fordelt efter dimittendår. Tabel 4: Alle bygningskonstruktører. Provinsen. Fordelt efter dimittendår. September Alle bygningskonstruktører. Provinsen Dimittendår Antal pers. 25 % fraktil 50 % fraktil 75 % fraktil Gennemsnit 1975 eller før Gennemsnitsløn og regioner 2012 Hele landet Region Syddanmark Region Nordjylland Region Sjælland Region Midtjylland Region Hovedstaden Kr Figur 1: Alle bygningskonstruktører. Gennemsnitlig månedsløn fordelt på regioner. September Lønstatistik

7 2.5. Alle bygningskonstruktører. Månedsløn fordelt på privat/offentligt ansat, med/uden personaleansvar. Tabel 5: Alle bygningskonstruktører. Månedsløn fordelt på privat/offentligt ansat, med/uden personaleansvar. September Bygningskonstruktør ansat uden personaleansvar Antal pers. 25 % fraktil 50 % fraktil 75 % fraktil Gennemsnit Privatansat Offentligt ansat Alle bygningskonstruktører uden personaleansvar Antal pers. 25 % fraktil 50 % fraktil 75 % fraktil Bygningskonstruktør ansat med personaleansvar Gennemsnit Privatansat Offentligt ansat Alle bygningskonstruktører med personaleansvar Alle privat ansatte bygningskonstruktører Alle offentligt ansatte bygningskonstruktører Alle bygningskonstruktører *) Note: Personaleansvar er defineret som ret til at lede/fordele arbejdet, ret til selvstændigt at pålægge overarbejde og lignende. Lønstatistik

8 2.6. Alle bygningskonstruktører. Månedsløn fordelt på køn/alder, privat/offentligt ansat med/uden personaleansvar. Tabel 6: Alle bygningskonstruktører. Månedsløn fordelt på køn/alder, privat/offentligt ansat med/uden personaleansvar. September Alder og ansættelse Privatansat Offentligt ansat Alle Kvinde Mand Kvinde Mand Under 25 år Personaleleder Medarbejder Gennemsnit år Personaleleder Medarbejder Gennemsnit år Personaleleder Medarbejder Gennemsnit år Personaleleder Medarbejder Gennemsnit år Personaleleder Medarbejder Gennemsnit år og derover Personaleleder Medarbejder Gennemsnit Gennemsnit - alle *) Note: Personaleleder er defineret som ret til at lede/fordele arbejdet, ret til selvstændigt at pålægge overarbejde og lignende. **) Note: Gennemsnit under hvert afsnit er et udtryk for gennemsnit af ledelsesansvar, aldersinterval, køn og ansættelse privat eller offentlig. Gennemsnit alle er gennemsnittet opgjort efter ansættelse privat eller offentlig og køn. ***) Note: Løntal er blanket ud hvor respondentgruppen er mindre end 4. Lønstatistik

9 2.7. Alle bygningskonstruktører. Samlet månedligt pensionsbidrag. 6,5 % af medlemmerne har ikke pension i deres ansættelse. De øvrige 93,5 % har et gennemsnitligt månedligt pensionsbidrag på kr ,00. Tabel 7: Alle bygningskonstruktører. Månedligt pensionsbidrag. September Fraktiler 25 % fraktil 50 % fraktil 75 % fraktil Gennemsnit Pension i kr. pr. måned Alle bygningskonstruktører. Månedligt tillæg 1 % af medlemmerne får rådighedstillæg som en del af bruttolønnen. Rådighedstillægget varierer fra kr til kr pr. måned. Disse data indgår ikke i tabel 10. Bygningskonstruktører ansat i entreprenørbranchen ansættes typisk med jobløn uden overarbejdsbetaling. For deres vedkommende er rådighedstillægget således en del af lønnen, og kan ikke opgøres særskilt. 5,7 % af medlemmerne får andre tillæg som en del af lønnen; gennemsnitligt kr pr. måned. Tabel 8: Alle bygningskonstruktører. Månedligt tillæg. September Fraktiler 25 % fraktil 50 % fraktil 75 % fraktil Gennemsnit Tillæg pr. måned i kr Alle bygningskonstruktører. Årlig bonus 13,7 % af medlemmer har fået udbetalt bonus inden for det sidste år med gennemsnitligt kr årligt. Tabel 9: Alle bygningskonstruktører. Årlig Bonus Fraktiler 25 % fraktil 50 % fraktil 75 % fraktil Gennemsnit Bonus pr. år i kr Lønstatistik

10 Offentlig Privat 3. Personalegoder 3.1. Alle bygningskonstruktører. Personalegoder fordelt efter privat/offentlig ansættelse. Tabel 10:Alle bygningskonstruktører. Personalegoder fordelt efter privat/offentlig ansættelse. September Personalegoder % % Alle % Fri (mobil)telefon (helt eller delvist) % 97 21% % Hjemme-pc % 69 15% % Internetforbindelse % 66 15% % Fri bil (helt eller delvist) 111 4% 4 1% 115 4% Fri tog - og buskort (helt eller delvist) 4 0% 4 1% 8 1% Fri parkering 186 7% 42 9% 228 7% Abonnement på aviser/tidskrifter 62 2% 10 2% 72 2% Kontingenter til brancheforeninger og lignende 25 1% 13 3% 38 1% Frokostordning % 30 7% % Sundhedsforsikring % 20 4% % Wellnessordning/betalt fitness 71 3% 20 4% 91 3% Feriehus 53 2% 50 11% 103 3% Ekstra ferie/feriefridage (udover ferielovens 5 uger) 244 9% 0 0% 244 7% Aktieaflønning 8 0% 0 0% 8 0% Medarbejderobligationer 19 1% 0 0% 19 1% Andet 59 2% 30 7% 89 3% Total % % % *) Note: Antal personalegoder summer til mere end 297/1.046/1.343, da deltagerne har haft mulighed for at markere flere goder. **) Note: Offentligt ansatte har gennem overenskomsten ekstra feriefridage. Er derfor ikke medtaget som et personalegode. Procentfordelingen viser, hvordan arten af personalegode fordeler sig i forhold til hinanden. F.eks. har 21% af dem, der har et personalegode, fri telefon. Figur 2: Alle privatansatte bygningskonstruktører. Top fem personalegoder. Privat ansatte - top fem personalegoder Fri (mobil)telefon (helt eller delvist) Sundhedsforsikring Hjemme-pc Frokostordning Internetforbindelse Lønstatistik

11 Produktion/ leverandør Ingeniør Forsikring/ bank / realkredit Entreprenør / byggefirma/ håndværk Boligselskab/ ejendomsadministration Arkitekt Andet 3.2. Alle privatansatte bygningskonstruktører. Personalegoder fordelt efter branche. Tabel 11: Alle privatansatte bygningskonstruktører. Personalegoder procentvist fordelt efter branche. September Personalegoder & branche Fri (mobil)telefon (helt eller delvist) 18% 23% 20% 23% 13% 19% 18% Hjemme-pc 12% 8% 10% 14% 9% 9% 13% Internetforbindelse 12% 8% 12% 9% 9% 11% 10% Fri bil (helt eller delvist) 1% 0% 3% 8% 2% 1% 3% Fri tog - og buskort (helt eller delvist) 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% Fri parkering 7% 11% 10% 4% 6% 8% 5% Abonnement på aviser/tidskrifter 2% 2% 2% 2% 1% 2% 3% Kontingenter 2% 1% 1% 1% 0% 0% 2% Frokostordning 7% 17% 8% 7% 10% 13% 9% Sundhedsforsikring 7% 17% 16% 17% 17% 17% 19% Wellnessordning/betalt fitness 3% 2% 3% 2% 5% 3% 2% Feriehus 7% 1% 2% 2% 9% 3% 1% Ekstra ferie/feriefridage 16% 6% 9% 7% 15% 12% 9% Aktieaflønning - 0% 0% 0% 4% - 0% Medarbejderobligationer 0% 0% 0% 1% - 1% 1% Andet 5% 2% 3% 2% - 0% 3% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Procentfordelingen viser, hvordan arten af personalegode fordeler sig i forhold til hinanden. F.eks. har 23% af dem, der er ansat i en arkitektvirksomhed og som har et personalegode, fri telefon. Lønstatistik

12 4. Efteruddannelse 4.1. Bygningskonstruktører med efteruddannelse. Gennemsnitlig månedsløn fordelt på uddannelsens art. Tabel 12: Bygningskonstruktører med efteruddannelse. Gennemsnitlig månedsløn fordelt på efteruddannelsens art. September Efteruddannelse Gennemsnitlig månedsløn kr. Antal pers. Andet Byggeøkonom Diplomuddannelse Masteruddannelse Gennemsnitlig månedsløn med efteruddannelse Gennemsnitlig månedsløn uden efteruddannelse *) Note: Andet gruppen dækker over et vidt spænd af uddannelser, f.eks. håndværker, projektleder, energikonsulent, merconom, kloakmester, indsatsleder brand, arkitekt ba. 5. Arbejdstid Deltagerne blev bedt om at angive deres faktiske ugentlige arbejdstid incl. frokost inden for de sidste seks måneder. Deltidsansatte indgår i gruppen Har arbejdet maks. 37 timer pr. uge, hvor lønnen er omregnet til fuldtidsløn Alle bygningskonstruktører. Faktisk ugentlig arbejdstid. Gennemsnitlig månedsløn. Tabel 13: Alle bygningskonstruktører. Faktisk ugentlig arbejdstid. Gennemsnitlig månedsløn. September Arbejdstid og gennemsnitsløn Gennemsnitlig Antal % - alle månedsløn i kr. Maks. 37 timer pr. uge % Mellem timer pr. uge % Mellem timer pr. uge % Mere end 45 timer pr. uge % Gennemsnitlig månedsløn alle % Lønstatistik

13 5.2. Alle privatansatte bygningskonstruktører. Faktisk ugentlig arbejdstid fordelt på branche. Tabel 14: Alle privatansatte bygningskonstruktører. Faktisk ugentlig arbejdstid fordelt på branche. September Arbejdstid og branche Gennemsnitlig månedsløn Antal pers. % Maks. 37 timer pr. uge % Andet % Arkitekt % Boligselskab/ejendomsadministration % Entreprenør/byggefirma/håndværk % Forsikring/bank/realkredit % Ingeniør % Produktion/leverandør % Mellem timer pr. uge % Andet % Arkitekt % Boligselskab/ejendomsadministration % Entreprenør/byggefirma/håndværk % Forsikring/bank/realkredit % Ingeniør % Produktion/leverandør % Mellem timer pr. uge % Andet % Arkitekt % Boligselskab/ejendomsadministration % Entreprenør/byggefirma/håndværk % Forsikring/bank/realkredit - 0% Ingeniør % Produktion/leverandør % Mere end 45 timer pr. uge % Andet % Arkitekt % Boligselskab/ejendomsadministration - 0% Entreprenør/byggefirma/håndværk % Forsikring/bank/realkredit - 0% Ingeniør % Produktion/leverandør % Gennemsnitlig månedsløn privatansatte % *) Note: Løntal er udeladt, hvor respondentgruppe er mindre end 4. Lønstatistik

14 5.3. Alle bygningskonstruktører. Faktisk ugentlig arbejdstid fordelt på bygningskonstruktører med/ uden personaleansvar. Tabel 15: Alle bygningskonstruktører. Faktisk ugentlig arbejdstid fordelt på bygningskonstruktører med/ uden personaleansvar. September Arbejdstid for ansatte med/uden personaleansvar Gennemsnitlig månedsløn Antal pers. % Maks. 37 timer pr. uge % Leder % Medarbejder % Mellem timer pr. uge % Leder % Medarbejder % Mellem timer pr. uge % Leder % Medarbejder % Mere end 45 timer pr. uge % Leder % Medarbejder % Gennemsnit alle bygningskonstruktører % *) Note: Personaleansvar er defineret som ret til at lede/fordele arbejdet, ret til selvstændigt at pålægge overarbejde og lignende. Lønstatistik

15 6. Metode og omfang 6.1. Udsendelse Lønundersøgelsen er gennemført af Konstruktørforeningen som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse i tidsrummet 26. september 9. oktober Der blev udsendt med link til undersøgelsen til medlemmer, heraf kunne 152 e- mails ikke leveres. 220 medlemmer har ikke opgivet deres adresse, og har derfor ikke modtaget invitation til at deltage i undersøgelsen. Til de medlemmer, der ikke havde besvaret den første henvendelse, blev der den 2. oktober genfremsendt link til undersøgelsen, og den 7. oktober blev der udsendt rykker til de medlemmer, der endnu ikke havde svaret. Undersøgelsen blev lukket for svar den 9. oktober Svarprocent I alt har medlemmer besvaret undersøgelsen, heraf har gennemført undersøgelsen, 129 har tilkendegivet, at de ikke ønsker at deltage og 138 svar var ufuldstændige (er stoppet undervejs eller har ikke afsluttet undersøgelsen korrekt). De gennemførte besvarelser svarer til en svarprocent på 37 % af de udsendte invitationer. Svarene fordeler sig på privatansatte, 297 offentligt ansatte, 12 selvstændige og 129 ledige Statistisk usikkerhed Da der ikke er indsendt lønoplysninger fra alle KF s medlemmer, vil der være en statistisk usikkerhed på undersøgelsens resultater. Det betyder, at der skal være en vis forskel i for eksempel to undergruppers gennemsnitsløn, før man kan tillade sig at sige, at de to grupper har forskellig løn. Den statistiske usikkerhed er dog relativ lille, da der er kommet lønoplysninger fra af Konstruktørforeningens aktive medlemmer. Herudover kan der være et bortfaldsproblem i undersøgelsen, hvis de medlemmer, der har besvaret undersøgelsen, ikke er repræsentative i forhold til hele populationen. Et bortfald på 68 % er normalt i lønundersøgelser. Der er ikke lavet en egentlig bortfaldsanalyse, hvor det undersøges, om der er skævheder i det indsamlede datamateriale. Man skal derfor være varsom med at overfortolke undersøgelsens resultater, for eksempel hvad angår det generelle lønniveau, da man ikke ved, om der mangler flest svar fra de relativt højtlønnede eller fra de relativt lavtlønnede. Ligeledes skal man se på, hvor mange respondenter, der indgår i den enkelte svargruppe Anonymitet Lønundersøgelsen var ikke anonym, men tallene er behandlet med fortrolighed. Ligeledes er tabellerne opstillet, så det ikke er muligt at genkende enkeltpersoner. I de tilfælde, hvor der er under 4 personer i en løngruppe, er lønoplysningerne blanket ud. Hvis der i løntabeller med dimittendår generelt ikke er besvarelser nok til, at lønoplysningerne kan præsenteres for hvert enkelt dimittendår, er materialet samlet i større intervaller. Lønstatistik

16 7. Tabelberegninger og forklaringer 7.1. Beregning af fuldtidsløn Medlemmer ansat med en ugentlig arbejdstid på under 37 timer, har fået omregnet deres løn til fuldtidsløn Tabelforklaringer Alle løntal i tabellerne er bruttoløn for september måned 2012 inkl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag. Nedenfor er indholdet af løntabellerne forklaret: Antal medlemmer: Antallet af medlemmer i den pågældende undergruppe. Gennemsnit: Månedslønnen er beregnet på baggrund af de lønoplysninger, medlemmerne har angivet i spørgeskemaet. Månedslønnen er et gennemsnit for medlemmerne i den enkelte undergruppe. 25 % fraktil: 25 % fraktilen angiver den bruttoløn, der deler medlemmerne i følgende to grupper: (1) de 25 % af medlemmerne, der har en bruttoløn, der er mindre end fraktilen og (2) de 75 % af medlemmerne, der har en bruttoløn, der er større. 50 % fraktil: 50 % fraktilen angiver den bruttoløn, der deler medlemmerne i to lige store grupper. Halvdelen har en bruttoløn, der er mindre end fraktilen, den anden halvdel har en bruttoløn, der er større. 75 % fraktil: 75 % fraktilen angiver den bruttoløn, der deler medlemmerne i følgende to grupper: (1) de 75 % af medlemmerne, der har en bruttoløn, der er mindre end fraktilen og (2) de 25 % af medlemmerne, der har en bruttoløn, der er større. Gennemsnit eller fraktil? Der findes ikke et entydigt svar på, om den gennemsnitlige bruttoløn eller 50 % fraktilen er det bedste nøgletal at anvende. I de fleste løntabeller er den gennemsnitlige bruttoløn højere end 50 % fraktilen. Det skyldes, at de fleste undergrupper indeholder nogle (få) medlemmer, der tjener markant mere end de øvrige. Disse (få) medlemmer trækker gennemsnittet meget op, men de har ingen indflydelse på 50 % fraktilen, hvorfor 50 % fraktilen bliver et mere ærligt tal for lønniveauet i en undergruppe end gennemsnittet. Lønstatistik

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed august 2010 Køn, løn og ledelse Resumé Uanset krise eller opsving så er Danmarks styrke en fleksibel og højt uddannett arbejdskraft. Denne analyse ser på barrierer og muligheder for at alle, uanset køn,

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28. Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport

6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28. Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport 6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28 Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport Kasper Møller Hansen og Jens Hoff Institut for Statskundskab Arbejdspapir

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af samarbejde mellem produktionsskoler og tekniske skoler Udarbejdet af SFI-Survey Bilag Sammenhænge mellem

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Løn er ikke alt! Andre ansættelsesvilkår, der påvirker lønniveauet

Løn er ikke alt! Andre ansættelsesvilkår, der påvirker lønniveauet Løn er ikke alt! Andre ansættelsesvilkår, der påvirker lønniveauet Faglig konsulent Flemming Reinvard Februar 2013 Løn er ikke alt! Tal virker umiddelbart objektive og autoritative. Men beregninger af

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget

Forbundet af It-professionelle. It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget Forbundet af It-professionelle It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget Nedslidning Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Jens Krarup, Konstruktørforeningen Projekter er gennemført i tæt samarbejde med Simon

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

Vejledning om at fastsætte årsløn

Vejledning om at fastsætte årsløn Arbejdsskadestyrelsen 1. november 2007 4. udgave Senest rettet den 8. maj 2008 Vejledning om at fastsætte årsløn 1. Indledning og lovgrundlag... 2 1.1. Begrebet årsløn... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Arbejdsfortjeneste...

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark Danmarks Nationalbank Omkostninger ved betalinger i Danmark OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2013 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale elever - før, under og

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Medlemstilfredshed 2010

Medlemstilfredshed 2010 Medlemstilfredshed 21 November 21 Rapport for Finansforbundet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Tilfredshed og Loyalitet er og sammenligninger Hvordan skaber

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Evaluering af Vagtprojektet

Evaluering af Vagtprojektet Evaluering af Vagtprojektet Udfordringer relateret til yngre lægers vagtarbejde på hospitalerne i tidsrummet 20.00 08.00 Christina Holm-Petersen Dansk Sundhedsinstitut Måned 2007 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Arbejdspapir 34. Arbejdstid. Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Arbejdspapir 34. Arbejdstid. Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 34 Arbejdstid Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke Syddansk Universitetsforlag Odense 2014 Arbejdstid Hvorfor er der forskel

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere