Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008"

Transkript

1 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 UNI C april 2009

2 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode Lønbegreberne i tabellerne Løntabeller... 5 Alle inspektører: A. Årlig lønsum (mill. kr.) for alle 416 inspektører baseret på september B. Årlig lønsum (mill. kr.) for hele branchen, forudsat den indeholder 1000 inspektører. Baseret på september Månedsløn og lønspredning i kroner september 2008 fordelt efter anciennitet Månedsløn og arbejdsgivers i kroner september 2008 fordelt efter anciennitet Lønandele () i kroner september 2008 fordelt efter anciennitet Månedsløn og lønspredning i kroner september 2008 fordelt efter alder Månedsløn og arbejdsgivers i kroner september 2008 fordelt efter alder Lønandele () i kroner september 2008 fordelt efter alder Månedsløn og lønspredning i kroner september 2008 fordelt efter stilling Månedsløn og lønstigning i procent og arbejdsgivers september 2008 fordelt efter stilling Lønandele () i kroner september 2008 fordelt efter stilling Månedsløn og lønspredning i kroner september 2008 fordelt efter køn Månedsløn og arbejdsgivers i kroner september 2008 fordelt efter alder og køn. Gennemsnitsalder: mænd=51 år, kvinder=46 år Lønandele () i kroner september 2008 fordelt efter køn Månedsløn og lønspredning i kroner september 2008 fordelt efter kreds Månedsløn og lønstigning i procent og arbejdsgivers i kroner september 2008 fordelt efter kreds Lønandele () i kroner september 2008 fordelt efter kreds Inspektører: Alle inspektører. Månedsløn og lønspredning i kroner september 2008 fordelt efter anciennitet Alle inspektører. Månedsløn og arbejdsgivers i kroner september 2008 fordelt efter anciennitet Alle inspektører. Lønandele () i kroner september 2008 fordelt efter anciennitet Alle inspektører. Månedsløn og lønspredning i kroner september 2008 fordelt efter alder... 16

3 21. Alle inspektører. Månedsløn og arbejdsgivers i kroner september 2008 fordelt efter alder Alle inspektører. Lønandele () i kroner september 2008 fordelt efter alder Alle inspektører. Månedsløn og lønspredning i kroner september 2008 fordelt efter køn Alle inspektører. Månedsløn og arbejdsgivers i kroner september 2008 fordelt efter køn Alle inspektører. Lønandele () i kroner september 2008 fordelt efter køn Alle inspektører. Månedsløn og lønspredning i kroner september 2008 fordelt efter kreds Alle inspektører. Månedsløn og arbejdsgivers i kroner september 2008 fordelt efter kreds Alle inspektører. Lønandele () i kroner september 2008 fordelt efter kreds Ledende inspektører: Alle ledende inspektører. Månedsløn og lønspredning i kroner september 2008 fordelt efter anciennitet Alle ledende inspektører. Månedsløn og arbejdsgivers i kroner september 2008 fordelt efter anciennitet Alle ledende inspektører. Lønandele () i kroner september 2008 fordelt efter anciennitet Alle ledende inspektører. Månedsløn og lønspredning i kroner september 2008 fordelt efter alder Alle ledende inspektører. Månedsløn og arbejdsgivers i kroner september 2008 fordelt efter alder Alle ledende inspektører. Lønandele () i kroner september 2008 fordelt efter alder Alle ledende inspektører. Månedsløn og lønspredning i kroner september 2008 fordelt efter køn Alle ledende inspektører. Månedsløn og arbejdsgivers i kroner september 2008 fordelt efter køn Alle ledende inspektører. Lønandele () i kroner september 2008 fordelt efter køn Alle ledende inspektører. Månedsløn og lønspredning i kroner september 2008 fordelt efter kreds Alle ledende inspektører. Månedsløn og arbejdsgivers i kroner september 2008 fordelt efter kreds Alle ledende inspektører. Lønandele () i kroner september 2008 fordelt efter kreds Driftschefer:... 30

4 41.Alle driftschefer. Månedsløn og lønspredning i kroner september 2008 fordelt efter anciennitet Alle driftschefer. Månedsløn og arbejdsgivers i kroner september 2008 fordelt efter anciennitet Alle driftschefer. Lønandele () i kroner september 2008 fordelt efter anciennitet Alle driftschefer. Månedsløn og lønspredning i kroner september 2008 fordelt efter alder Alle driftschefer. Månedsløn og arbejdsgivers i kroner september 2008 fordelt efter alder Alle driftschefer. Lønandele () i kroner september 2008 fordelt efter alder Alle driftschefer. Månedsløn og lønspredning i kroner september 2008 fordelt efter køn Alle driftschefer. Månedsløn og arbejdsgivers i kroner september 2008 fordelt efter køn Alle driftschefer. Lønandele () i kroner september 2008 fordelt efter køn Alle driftschefer. Månedsløn og lønspredning i kroner september 2008 fordelt efter kreds Alle driftschefer. Månedsløn og arbejdsgivers i kroner september 2008 fordelt efter kreds Alle driftschefer. Lønandele () i kroner september 2008 fordelt efter kreds

5 1 Lønundersøgelsens metode Lønundersøgelsen er blevet gennemført i samarbejde mellem Boligorganisationernes Landsforening (BL) og UNI C, Statistik & Analyse. BL har stået for kommunikationen med boligorganisationerne, udsendelse af breve, vejledninger mv., mens UNI C har stået for modtagelse af lønfilerne, etablering af løndatabasen, den statistiske bearbejdning af materialet, tabelfremstilling og udarbejdelse af denne tabelrapport. Alle lønoplysninger om inspektører ansat i boligorganisationer organiseret i BL er blevet indhentet centralt fra de enkelte boligorganisationers lønsystemer. Der er indhentet lønoplysninger for september måned. De enkelte boligorganisationer modtog juli 2008 et brev og en vejledning om, hvordan lønoplysningerne skulle indtastes/organiseres og en diskette med en tom lønfil. Den udfyldte lønfil skulle sendes retur til UNI C via disketten i en portofrigjort svarkonvolut eller alternativt via . Der blev udsendt breve til 267 boligorganisationer. Der blev gennemført en rykkerprocedure i forbindelse med lønundersøgelsen. I slutningen af oktober blev der udsendt et reminder-brev til de boligorganisationer, der ikke havde reageret på det første brev. 123 boligorganisationer modtog reminderbrevet. Ved dataindsamlingens afslutning (primo februar) havde vi modtaget lønfiler/svar fra i alt 195 boligorganisationer. Af de 195 boligorganisationer svarede 112, at de havde en eller flere inspektører ansat. De 169 boligorganisationer har tilsammen indberettet lønoplysninger for 433 inspektører. Man er inspektør, hvis man enten er inspektør, ledende inspektør, driftschef eller ejendomsmester. I lighed med sidste år er nogle inspektører sorteret fra, inden løntabellerne er fremstillet. I tabellerne indgår kun inspektører med en ugentlig arbejdstid på mindst 20 timer. 3 inspektører er blevet sorteret fra, fordi de havde en ugentlig arbejdstid på under 20 timer. De inspektører, som har en ugentlig arbejdstid på mindre end 35 timer (men altså minimum 20 timer), har fået omregnet deres månedsløn til en teknisk fuldtidsmånedsløn (37 timer pr. uge). 10 medarbejdere er blevet slettet fra statistikken, fordi deres samlede løn var unormalt lav. Kun inspektører med en nettoløn på mindst kr indgår i statistikken. 4 medarbejdere er sorteret fra, fordi deres samlede løn var unormalt høj. Der indgår kun inspektører med en nettoløn på maks. kr i statistikken. 1

6 Alt i alt betyder dette, at lønstatistikken baserer sig på 112 boligorganisationer, og de har tilsammen indberettet lønoplysninger for 416 inspektører. BL skønner, at der i alt er ca inspektører ansat i boligorganisationer i Danmark. Det betyder, at statistikken i år er baseret på lønoplysninger fra 42 % af de inspektører, som er ansat i boligorganisationer i Danmark. Da vi ikke har lønoplysninger fra alle inspektører, er der en statistisk usikkerhed på undersøgelsens resultater. Da vi har lønoplysninger fra lidt under halvdelen af samtlige inspektører ansat i boligorganisationer, er den statistiske usikkerhed dog relativ lille, og vi vil derfor i lønstatistikken ikke lave beregninger over den. Endelig kan der være et bortfaldsproblem i undersøgelsen, hvis de 416 inspektører, der indgår i statistikken, ikke er repræsentative i forhold til hele populationen (alle inspektører ansat i boligorganisationer). Selve bortfaldet er på 58 %, hvilket er lidt højere end hvad man ofte ser i lønundersøgelser. Det er ikke muligt at lave en egentlig bortfaldsanalyse, hvor det undersøges, om der rent faktisk er "skævheder" i det indsamlede datamateriale. At der kan være et bortfaldsproblem betyder, at man skal være varsom med ikke at overfortolke undersøgelsens resultater, hvad angår det generelle lønniveau. Fx ved vi ikke, om vi måske mangler flest svar fra boligorganisationer, der lønner godt, eller om vi måske mangler flest svar fra boligorganisationer, der lønner mindre godt. Alle løntabeller er opstillet, så det ikke er muligt at genkende enkeltpersoner. Hvor der er under 5 personer i en undergruppe, er lønoplysningerne blanket ud. Hvis der er under 10 personer i en undergruppe, vises 90 % fraktilen ikke. Det er ikke muligt at lave selvstændige løntabeller for ejendomsmestre. Det skyldes, at der i statistikken kun indgår 15 ejendomsmestre og det er få til, at der kan laves yderligere nedbrydninger. Det er fx ikke muligt at dele de 15 ejendomsmestre op i aldersgrupper og samtidig overholde kravet om, at der skal være mindst 5 personer i en undergruppe. Også gruppen driftschefer er relativ lille den består af 41 personer. Men det er valgt at lave løntabeller for gruppen. Dog betyder det beskedne antal, at der flere steder i løntabellerne er huller pga. at lønoplysningerne er blanket ud. 2

7 2 Lønbegreberne i tabellerne I løntabellerne opereres med følgende lønbegreber: Antal: Grundløn: Funktionstillæg: Kvalifikationstillæg: Andre tillæg: Nettoløn: er det antal inspektører der befinder sig i den pågældende række (undergruppe). Lægger man tallene i denne søjle sammen, får man ikke nødvendigvis det samme total-tal hver gang. Det skyldes, at vi for nogle (få) inspektører mangler oplysninger - fx om anciennitet. består af grundlønnen (skalalønnen). Inspektørens eget indgår i grundlønnen. er et tillæg udmøntet på basis af overenskomsten eller udover denne. Hvis en inspektør ikke modtager et funktionstillæg, sættes tillægget til 0 kr. Lønbegrebet er et og beregnes over alle inspektører i gruppen uanset om de får tillægget eller ej. er et tillæg udmøntet på basis af overenskomsten eller udover denne. Hvis en inspektør ikke modtager et kvalifikationstillæg, sættes tillægget til 0 kr. Lønbegrebet er et og beregnes over alle inspektører i gruppen uanset om de får tillægget eller ej. er tillæg udover funktions- og kvalifikationstillæg. Hvis en inspektør ikke modtager andre tillæg, sættes tillægget til 0 kr. Lønbegrebet er et og beregnes over alle inspektører i gruppen uanset om de får tillægget eller ej. udtrykker hvad en inspektør ansat samlet set tjener om måneden uden arbejdsgivers. Består af grundløn + funktionstillæg + kvalifikationstillæg + andre tillæg. : er fastsat af den lokalt aftalte overenskomst og et kan derfor variere fra ansat til ansat. 3

8 : udtrykker hvad en inspektør samlet set tjener om måneden inkl. arbejdsgivers. Består af nettoløn + arbejdsgivers. 25% fraktil: 25% fraktilen er den bruttoløn (tal), der deler medarbejderne i følgende 2 grupper: 1. de 25% af medarbejderne der har en bruttoløn, der er mindre end tallet og 2. de 75% af medarbejderne der har en bruttoløn, der er større. median: medianen er den bruttoløn (tal), der deler medarbejderne i 2 lige store grupper. Halvdelen har en bruttoløn, der er mindre end tallet og halvdelen har en bruttoløn, der er større. 75% fraktil: 75% fraktilen er den bruttoløn (tal), der deler medarbejderne i følgende 2 grupper: 1. de 75% af medarbejderne der har en bruttoløn, der er mindre end tallet og 2. de 25% af medarbejderne, der har en brutto, der er større. 90% fraktil: 90% fraktilen er den bruttoløn (tal), der deler medarbejderne i følgende 2 grupper: 1. de 90% af medarbejderne der har en bruttoløn, der er mindre end tallet og 2. de 10% af medarbejderne, der har en brutto, der er større.. 4

9 3 Løntabeller Alle inspektører: 1A. Årlig lønsum (mill. kr.) for alle 416 inspektører baseret på september Grundløn Funktionstillæg Kvalifikationstillæg Andre tillæg Nettoløn Lønsum 166,7 4,7 2,8 5,0 179,2 19,1 198,3 1B. Årlig lønsum (mill. kr.) for hele branchen, forudsat den indeholder 1000 inspektører. Baseret på september Grundløn Funktionstillæg Kvalifikationstillæg Andre tillæg Nettoløn Lønsum 400,8 11,3 6,7 12,1 430,8 45,8 476,6 5

10 2. Månedsløn og lønspredning i kroner september 2008 fordelt efter anciennitet. Nettoløn Anciennitet Antal 25% fraktil median 75% kvartil 90% fraktil 4 år eller mindre år år år år år eller mere Total Månedsløn og arbejdsgivers i kroner september 2008 fordelt efter anciennitet. Anciennitet Antal Nettoløn 4 år eller mindre år år år år år eller mere Total

11 4. Lønandele () i kroner september 2008 fordelt efter anciennitet. Anciennitet Antal Grundløn Funktionstillæg Kvalifikationstillæg Andre tillæg 4 år eller mindre år år år år år eller mere Total Månedsløn og lønspredning i kroner september 2008 fordelt efter alder. Nettoløn Alder Antal 25% fraktil median 75% fraktil 90% fraktil 39 år eller mindre år år år år år eller mere Total

12 6. Månedsløn og arbejdsgivers i kroner september 2008 fordelt efter alder. Alder Antal Nettoløn 39 år eller mindre år år år år år eller mere Total Lønandele () i kroner september 2008 fordelt efter alder. Alder Antal Grundløn Funktionstillæg Kvalifikationstillæg Andre tillæg 39 år eller mindre år år år år år eller mere Total

13 8. Månedsløn og lønspredning i kroner september 2008 fordelt efter stilling. Nettoløn Stilling Antal 25% fraktil median 75% fraktil 90% fraktil Inspektør Ledende inspektør Driftschef Ejendomsmester Total Månedsløn og lønstigning i procent og arbejdsgivers september 2008 fordelt efter stilling. Stigning i nettoløn Stilling Antal Nettoløn 07 til 08 Inspektør ,1% Ledende inspektør ,8% Driftschef ,6% Ejendomsmester ,8% Total ,6%

14 10. Lønandele () i kroner september 2008 fordelt efter stilling. Stilling Antal Grundløn Funktionstillæg Kvalifikationstillæg Andre tillæg Inspektør Ledende inspektør Driftschef Ejendomsmester Total Månedsløn og lønspredning i kroner september 2008 fordelt efter køn. Nettoløn Køn Antal 25% fraktil median 75% fraktil 90% fraktil Mand Kvinde Total

15 12. Månedsløn og arbejdsgivers i kroner september 2008 fordelt efter alder og køn. Gennemsnitsalder: mænd=51 år, kvinder=46 år. Alder og køn Antal Nettoløn 39 år eller mindre Mand Kvinde år Mand Kvinde år Mand Kvinde år eller mere Mand Kvinde 1 Total Lønandele () i kroner september 2008 fordelt efter køn. Køn Antal Grundløn Funktionstillæg Kvalifikationstillæg Andre tillæg Mand Kvinde Total

16 14. Månedsløn og lønspredning i kroner september 2008 fordelt efter kreds. Nettoløn Kreds Antal 25% fraktil median 75% fraktil 90% fraktil 1. Københavns Kommune og Frederiksberg Østdanmark og Bornholm Fyn Nordjylland Århus kreds Vestjylland Vejle kreds og Ribe kreds Sønderjylland Københavns kreds Østjylland Vestsjællands kreds og Storstrøms kreds Total

17 15. Månedsløn og lønstigning i procent og arbejdsgivers i kroner september 2008 fordelt efter kreds. Stigning i nettoløn Kreds Antal Nettoløn 07 til Københavns Kommune og Frederiksberg ,1% Østdanmark og Bornholm ,4% Fyn ,5% Nordjylland ,9% Århus kreds ,9% Vestjylland ,8% Vejle kreds og Ribe kreds ,8% Sønderjylland ,3% Københavns kreds ,6% Østjylland ,9% Vestsjællands kreds og Storstrøms kreds ,4% Total ,5%

18 16. Lønandele () i kroner september 2008 fordelt efter kreds. Kreds Antal Grundløn Funktionstillæg Kvalifikationstillæg Andre tillæg 1. Københavns Kommune og Frederiksberg Østdanmark og Bornholm Fyn Nordjylland Århus kreds Vestjylland Vejle kreds og Ribe kreds Sønderjylland Københavns kreds Østjylland Vestsjællands kreds og Storstrøms kreds Total

19 Inspektører: 17. Alle inspektører. Månedsløn og lønspredning i kroner september 2008 fordelt efter anciennitet. Nettoløn Anciennitet Antal 25% fraktil median 75% fraktil 90% fraktil 4 år eller mindre år år år år år eller mere Total Alle inspektører. Månedsløn og arbejdsgivers i kroner september 2008 fordelt efter anciennitet. Anciennitet Antal Nettoløn 4 år eller mindre år år år år år eller mere Total

20 19. Alle inspektører. Lønandele () i kroner september 2008 fordelt efter anciennitet. Anciennitet Antal Grundløn Funktionstillæg Kvalifikationstillæg Andre tillæg 4 år eller mindre år år år år år eller mere Total Alle inspektører. Månedsløn og lønspredning i kroner september 2008 fordelt efter alder. Nettoløn Alder Antal 25% fraktil median 75% fraktil 90% fraktil 34 år eller mindre år år år år år år eller mere Total

21 21. Alle inspektører. Månedsløn og arbejdsgivers i kroner september 2008 fordelt efter alder. Alder Antal Nettoløn 34 år eller mindre år år år år år år eller mere Total

22 22. Alle inspektører. Lønandele () i kroner september 2008 fordelt efter alder. Alder Antal Grundløn Funktionstillæg Kvalifikationstillæg Andre tillæg 34 år eller mindre år år år år år år eller mere Total Alle inspektører. Månedsløn og lønspredning i kroner september 2008 fordelt efter køn. Nettoløn Køn Antal 25% fraktil median 75% fraktil 90% fraktil Mand Kvinde Total

23 24. Alle inspektører. Månedsløn og arbejdsgivers i kroner september 2008 fordelt efter køn. Køn Antal Nettoløn Mand Kvinde Total Alle inspektører. Lønandele () i kroner september 2008 fordelt efter køn. Køn Antal Grundløn Funktionstillæg Kvalifikationstillæg Andre tillæg Mand Kvinde Total

24 26. Alle inspektører. Månedsløn og lønspredning i kroner september 2008 fordelt efter kreds. Nettoløn Kreds Antal 25% fraktil median 75% fraktil 90% fraktil 1. Københavns Kommune og Frederiksberg 4 2. Østdanmark og Bornholm Fyn Nordjylland Århus kreds Vestjylland Vejle kreds og Ribe kreds Sønderjylland Københavns kreds Østjylland Vestsjællands kreds og Storstrøms kreds Total

25 27. Alle inspektører. Månedsløn og arbejdsgivers i kroner september 2008 fordelt efter kreds. Kreds Antal Nettoløn 1. Københavns Kommune og Frederiksberg 4 2. Østdanmark og Bornholm Fyn Nordjylland Århus kreds Vestjylland Vejle kreds og Ribe kreds Sønderjylland Københavns kreds Østjylland Vestsjællands kreds og Storstrøms kreds Total

26 28. Alle inspektører. Lønandele () i kroner september 2008 fordelt efter kreds. Kreds Antal Grundløn Funktionstillæg Kvalifikationstillæg Andre tillæg 1. Københavns Kommune og Frederiksberg 4 2. Østdanmark og Bornholm Fyn Nordjylland Århus kreds Vestjylland Vejle kreds og Ribe kreds Sønderjylland Københavns kreds Østjylland Vestsjællands kreds og Storstrøms kreds Total

27 Ledende inspektører: 29. Alle ledende inspektører. Månedsløn og lønspredning i kroner september 2008 fordelt efter anciennitet. Nettoløn Anciennitet Antal 25% fraktil median 75% fraktil 90% fraktil 4 år eller mindre år år år år eller mere Total Alle ledende inspektører. Månedsløn og arbejdsgivers i kroner september 2008 fordelt efter anciennitet. Anciennitet Antal Nettoløn 4 år eller mindre år år år år eller mere Total

28 31. Alle ledende inspektører. Lønandele () i kroner september 2008 fordelt efter anciennitet. Anciennitet Antal Grundløn Funktionstillæg Kvalifikationstillæg Andre tillæg 4 år eller mindre år år år år eller mere Total Alle ledende inspektører. Månedsløn og lønspredning i kroner september 2008 fordelt efter alder. Nettoløn Alder Antal 25% fraktil median 75% fraktil 90% fraktil 39 år eller mindre år år år år år eller mere Total

29 33. Alle ledende inspektører. Månedsløn og arbejdsgivers i kroner september 2008 fordelt efter alder. Alder Antal Nettoløn 39 år eller mindre år år år år år eller mere Total Alle ledende inspektører. Lønandele () i kroner september 2008 fordelt efter alder. Alder Antal Grundløn Funktionstillæg Kvalifikationstillæg Andre tillæg 39 år eller mindre år år år år år eller mere Total

30 35. Alle ledende inspektører. Månedsløn og lønspredning i kroner september 2008 fordelt efter køn. Nettoløn Køn Antal 25% fraktil median 75% fraktil 90% fraktil Mand Kvinde Total Alle ledende inspektører. Månedsløn og arbejdsgivers i kroner september 2008 fordelt efter køn. Køn Antal Nettoløn Mand Kvinde Total Alle ledende inspektører. Lønandele () i kroner september 2008 fordelt efter køn. Køn Antal Grundløn Funktionstillæg Kvalifikationstillæg Andre tillæg Mand Kvinde Total

31 38. Alle ledende inspektører. Månedsløn og lønspredning i kroner september 2008 fordelt efter kreds. Nettoløn Kreds Antal 25% fraktil median 75% fraktil 90% fraktil 1. Københavns Kommune og Frederiksberg Østdanmark og Bornholm Fyn 2 4. Nordjylland 2 5. Århus kreds Vestjylland Vejle kreds og Ribe kreds 4 8. Sønderjylland 2 9. Københavns kreds Østjylland Vestsjællands kreds og Storstrøms kreds Total

32 39. Alle ledende inspektører. Månedsløn og arbejdsgivers i kroner september 2008 fordelt efter kreds. Kreds Antal Nettoløn 1. Københavns Kommune og Frederiksberg Østdanmark og Bornholm Fyn 2 4. Nordjylland 2 5. Århus kreds Vestjylland Vejle kreds og Ribe kreds 4 8. Sønderjylland 2 9. Københavns kreds Østjylland Vestsjællands kreds og Storstrøms kreds Total

33 40. Alle ledende inspektører. Lønandele () i kroner september 2008 fordelt efter kreds. Kreds Antal Grundløn Funktionstillæg Kvalifikationstillæg Andre tillæg 1. Københavns Kommune og Frederiksberg Østdanmark og Bornholm Fyn 2 4. Nordjylland 2 5. Århus kreds Vestjylland Vejle kreds og Ribe kreds 4 8. Sønderjylland 2 9. Københavns kreds Østjylland Vestsjællands kreds og Storstrøms kreds Total

34 Driftschefer: 41.Alle driftschefer. Månedsløn og lønspredning i kroner september 2008 fordelt efter anciennitet. Nettoløn Anciennitet Antal 25% fraktil median 75% fraktil 90% fraktil 4 år eller mindre år år år år 4 25 år eller mere 2 Total Alle driftschefer. Månedsløn og arbejdsgivers i kroner september 2008 fordelt efter anciennitet. Anciennitet Antal Nettoløn 4 år eller mindre år år år år 4 25 år eller mere 2 Total

35 43. Alle driftschefer. Lønandele () i kroner september 2008 fordelt efter anciennitet. Anciennitet Antal Grundløn Funktionstillæg Kvalifikationstillæg Andre tillæg 4 år eller mindre år år år år 4 25 år eller mere 2 Total Alle driftschefer. Månedsløn og lønspredning i kroner september 2008 fordelt efter alder. Nettoløn Alder Antal 25% fraktil median 75% fraktil 90% fraktil år år år år år år eller mere 4 Total

36 45. Alle driftschefer. Månedsløn og arbejdsgivers i kroner september 2008 fordelt efter alder. Alder Antal Nettoløn år år år år år år eller mere 4 Total Alle driftschefer. Lønandele () i kroner september 2008 fordelt efter alder. Alder Antal Grundløn Funktionstillæg Kvalifikationstillæg Andre tillæg år år år år år år eller mere 4 Total

37 47. Alle driftschefer. Månedsløn og lønspredning i kroner september 2008 fordelt efter køn. Nettoløn Køn Antal 25% fraktil median 75% fraktil 90% fraktil Mand Kvinde 1 Total Alle driftschefer. Månedsløn og arbejdsgivers i kroner september 2008 fordelt efter køn. Køn Antal Nettoløn Mand Kvinde 1 Total Alle driftschefer. Lønandele () i kroner september 2008 fordelt efter køn. Køn Antal Grundløn Funktionstillæg Kvalifikationstillæg Andre tillæg Mand Kvinde 1 Total

38 50. Alle driftschefer. Månedsløn og lønspredning i kroner september 2008 fordelt efter kreds. Nettoløn Kreds Antal 25% fraktil median 75% fraktil 90% fraktil 1. Københavns Kommune og Frederiksberg Østdanmark og Bornholm 1 3. Fyn 1 4. Nordjylland 2 5. Århus kreds 1 6. Vestjylland 2 7. Vejle kreds og Ribe kreds 3 8. Sønderjylland 3 9. Københavns kreds Østjylland Vestsjællands kreds og Storstrøms kreds 2 Total

39 51. Alle driftschefer. Månedsløn og arbejdsgivers i kroner september 2008 fordelt efter kreds. Kreds Antal Nettoløn 1. Københavns Kommune og Frederiksberg Østdanmark og Bornholm 1 3. Fyn 1 4. Nordjylland 2 5. Århus kreds 1 6. Vestjylland 2 7. Vejle kreds og Ribe kreds 3 8. Sønderjylland 3 9. Københavns kreds Østjylland Vestsjællands kreds og Storstrøms kreds 2 Total

40 52. Alle driftschefer. Lønandele () i kroner september 2008 fordelt efter kreds. Kreds Antal Grundløn Funktionstillæg Kvalifikationstillæg Andre tillæg 1. Københavns Kommune og Frederiksberg Østdanmark og Bornholm 1 3. Fyn 1 4. Nordjylland 2 5. Århus kreds 1 6. Vestjylland 2 7. Vejle kreds og Ribe kreds 3 8. Sønderjylland 3 9. Københavns kreds Østjylland Vestsjællands kreds og Storstrøms kreds 2 Total

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle ejendomsfunktionærer:...

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s.

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for akademikere, september 2008 UNI C, februar 2009 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller:

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7 1A.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for gartnere, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle gartnere... 7 1A. Årlig lønsum

Læs mere

Lønstatistik. Konstruktørforeningen, marts UNI C marts 2010 Af Jeppe Krag

Lønstatistik. Konstruktørforeningen, marts UNI C marts 2010 Af Jeppe Krag Lønstatistik Konstruktørforeningen, marts 2009 Af Jeppe Krag Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indhold 1 Metode og omfang...1 1.1 Udsendelse...1

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle boligsociale

Læs mere

Bibliotekar Forbundet. Lønstatistik for offentligt ansatte september måned 2009

Bibliotekar Forbundet. Lønstatistik for offentligt ansatte september måned 2009 Bibliotekar Forbundet statistik for offentligt ansatte september måned 2009 UNI C, november 2009 Indholdsfortegnelse. 1. undersøgelsens metode og svarprocent... s. 1 2. Statistiske kommentarer... s. 2

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2013 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. INDLEDNING... 2 2. LØNTABELLER... 2 2.1. Alle bygningskonstruktører.

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2011 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. METODE OG OMFANG... 3 1.1. Udsendelse... 3 1.2. Svarprocent...

Læs mere

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Udarbejdet af Huge Consulting ApS

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING...

Læs mere

Lønstatistik. september. Dansk Mejeriingeniør Forening. UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen

Lønstatistik. september. Dansk Mejeriingeniør Forening. UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen Lønstatistik 2011 september Dansk Mejeriingeniør Forening UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen Indhold 1 Metode og omfang... 1 1.1 Udsendelse og svarprocent... 1 1.2 Statistisk usikkerhed...

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2016 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2016 Dansk Psykolog Forening Huge Consulting ApS november 2016 Udarbejdet

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF Huge Consulting ApS november

Læs mere

Lønstatistik, september 2012

Lønstatistik, september 2012 Lønstatistik, september 2012 Dansk Mejeriingeniør Forening Foto: Colourbox Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse HUSK! Sæt kryds i kalenderen! Den

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN.

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. FORORD Ligestillingsstatistikken udgives årligt og er baseret på løn- og ansættelsesdata for november måned. Indhold: Forord 1. Datagrundlag

Læs mere

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er vigtig, fordi medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015 Side af 5 Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 5 Oversigten baseres på lønnen i september 5. Der er udsendt spørgeskemaer til 7 privatansatte medlemmer. Denne oversigt omhandler medlemmer med

Læs mere

Lønstatistik september 2013

Lønstatistik september 2013 Lønstatistik september 2013 Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse Mejeriingeniørarrangementer i 2014 Sæt kryds i kalenderen 4. september Mejeringeniørdag

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato August 2015 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2014 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2017 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Formål 2 LOPAKS 3 Begreber 6 Eksempler 6. december 2010 LOPAKS er nu udvidet med en ny tabel, der giver mulighed for at opgøre lønspredning på

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 19. august 2010 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere)

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Layout: Dansk Sygeplejeråd 16-78 Copyright Dansk Sygeplejeråd november

Læs mere

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015 Side af 7 Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 05 Oversigten baseres på lønsedler fra september 05. Der er udsendt spørgeskemaer til 70 privatansatte medlemmer. Oversigten baserer sig på besvarelser

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik.

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Notat i Word-format her..\..\..\..\..\ok99 - info\lønstatistik.doc

Læs mere

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere)

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere) Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-85 Copyright Dansk Sygeplejeråd august

Læs mere

Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte

Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER...

Læs mere

Aldersgruppe 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00. PA København K PA Denmark F KøFenhavn K F Denmark

Aldersgruppe 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00. PA København K PA Denmark F KøFenhavn K F Denmark Procent 2 18,00 16,00 14,00 1 1 8,00 6,00 4,00 Procentvis fordeling af alle kvinder med provokeret abort (PA) eller med mindst et barn (F) ved alder for indgreb eller fødsel 1990-2001 København K og Danmark

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK LØNSTATISTIK 2005_NY_A5.indd 1 20/06/06 11:06:08

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK LØNSTATISTIK 2005_NY_A5.indd 1 20/06/06 11:06:08 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2005 LØNSTATISTIK 2005_NY_A5.indd 1 20/06/06 11:06:08 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er vigtig, fordi medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for

Læs mere

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 14. juli 2010 3 Orlov uden løn men med pension 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel

Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel februar 2009 Få lønforsikring uden merudgifter - se bagsiden Indholdsfortegnelse 1 Hvad er med i lønnen?............................................................

Læs mere

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse)

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse) Løn i Sygehusvæsenet 2000-2003 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 8. september 2010 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

HK s lønstatistik 2007

HK s lønstatistik 2007 HK s lønstatistik 2007 HK samlet Hvert fjerde HK-medlem tjente over 340.000 kr. i 2007 I 2007 svarede 49 procent af medlemmerne på lønstatistikken. Det giver et godt og veldokumenteret redskab i HK s daglige

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 20. april 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

StrukturStatistik 2003

StrukturStatistik 2003 17. maj 2004 StrukturStatistik 2003 Detaljeret lønstatistik for året 2003 Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 569.000 lønmodtagere på DAområdet. Af de 569.000 lønmodtagere udgør

Læs mere

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik 08-1560 - poul - 27.10.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik Danmarks Statistik har udsendt de årlige strukturstatistikker

Læs mere

Løn på det regionale område

Løn på det regionale område Løn på det regionale område LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til Dansk Magisterforening.

Læs mere

Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler

Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Analyse af svar på Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i april 2015 gennemført en undersøgelse på

Læs mere

Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen

Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Indhold side Teknisk vejledning... 2 Lærere ved frie grundskoler... 5 Lærere ved efterskoler

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 7. januar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

ƒ Hvilken uddannelse har du?

ƒ Hvilken uddannelse har du? lønstatistik 2006 Alle jobkategorier Hvad var din månedsløn i sidste måned? It-chef 74 48.939 50.000 Programmør/systemudvikler 49 42.106 40.000 Webudvikler 38 34.658 30.500 Netværksansvarlig 52 33.894

Læs mere

FILM&TVGRUPPEN Lønundersøgelse 2017

FILM&TVGRUPPEN Lønundersøgelse 2017 28 mar 17 Notat FILM&TVGRUPPEN Lønundersøgelse 2017 DJ gennemførte i marts 2017 en særskilt lønundersøgelse for de af FILM&TVGRUPPENS medlemmer, der i løbet af 2016 havde været ansat i et privat TV-produktionsselskab.

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Regler og rammer for ny løn

Regler og rammer for ny løn Regler og rammer for ny løn 1) Kort om tilkendegivelser i rammeaftalen og forhandlingsregler 2) Åbenhed i løndannelsen og lønstatistik hvilke oplysninger må man videregive, og hvilke oplysninger har man

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 30. april 2009 2 Datagrundlag 4 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning Som følge af flere datamæssige ændringer udkommer data for januar

Læs mere

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK Udgivet af Finansforbundet revideret udgave, februar 2015 HVAD ER LIGELØN Ligeløn vil sige, at enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn,

Læs mere

Lokale lønforhandlinger

Lokale lønforhandlinger Lokale lønforhandlinger Dansk Journalistforbund Flemming Reinvard Februar 2015 Reelle forhandlinger I mange af Journalistforbundets overenskomster er det aftalt, at der hvert år skal være lokale lønforhandlinger

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

Lederløn. 50.408 kr% VELKOMMEN TIL %ALT OM

Lederløn. 50.408 kr% VELKOMMEN TIL %ALT OM LEDERLØN 2011 VELKOMMEN TIL Lederløn % Alt om udviklingen på lønområdet det seneste år. Bliv godt klædt på til din næste lønforhandling, og se, hvad andre ledere i din region og aldersgruppe tjener LEDERLØN

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. april 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 23. november 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013 Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013 Indledning Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler administrerer Ansættelsesregistret, som indeholder løn og ansættelsesoplysninger

Læs mere

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. september 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Løn på det kommunale område

Løn på det kommunale område Løn på det kommunale område LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til Dansk Magisterforening.

Læs mere

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Der blev som bekendt ved OK08 afsat 0,8 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010. Midlerne er afsat til Sundhedskartellets basisgrupper (ikke ledere),

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2016 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2016 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016 Layout: Dansk Sygeplejeråd 16-76 Copyright Dansk Sygeplejeråd November 2016.

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

Lederløn 2015 Lederne December 2015

Lederløn 2015 Lederne December 2015 Lederløn 2015 Lederne December 2015 Velkommen til Lederløn 2015 21 sider med de bedst underbyggede tal for lederes løn i Danmark netop nu. Lederløn 2015 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte ph.d.er

Lønstatistik for privatansatte ph.d.er Lønstatistik for privatansatte ph.d.er LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til

Læs mere

Lønstatistik 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening

Lønstatistik 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening Lønstatistik 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening Lønstatistik, september 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse Arrangementer i Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Personaledata 2016 Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Forklaringstekst Kilde: Kommunernes og ernes Løndatakontor (KRL).

Læs mere

Moos-Bjerre & Lange ApS Vartov, Farvergade 27A 1463 København K tlf mbla.dk

Moos-Bjerre & Lange ApS Vartov, Farvergade 27A 1463 København K tlf mbla.dk Vartov, Farvergade 27A 1463 København K tlf. 26 24 68 06 mbla.dk Indledning Lønanalysen af lærerlønninger inden for den danske folkeskole er foretaget af Moos-Bjerre & Lange (MBLA) for Danmarks Private

Læs mere

Transportgruppen. Arbejdstidsdirektiv for mobile lønmodtagere

Transportgruppen. Arbejdstidsdirektiv for mobile lønmodtagere Transportgruppen Arbejdstidsdirektiv for mobile lønmodtagere Historisk tilbageblik: Generelt arbejdstidsdirektiv vedtaget november 1993 Transport undtaget Rådet vedtager 11.3.2002 Direktiv om tilrettelæggelse

Læs mere

Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli

Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli Arbejdsløsheden i juli Den. september Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli Antallet af arbejdsløse steg med. fuldtidspersoner fra juni til juli, så bruttoarbejdsløsheden nu er på. fuldtidspersoner,

Læs mere

Lønstatistik for freelancere for indkomståret 2007. Specialudgave for specialforeningen PF

Lønstatistik for freelancere for indkomståret 2007. Specialudgave for specialforeningen PF for indkomståret 2007. Specialudgave for specialforeningen PF Af Tommy Kaas, Århus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 32062822 Ellebjergvej 25 Østerbrogade 41A post@kaasogmulvad.dk

Læs mere

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program Program 1. Lovens krav 2. Statistikken - den minimalistiske variant - lav jeres egen statistik - gode råd og vejledning 3. Redegørelse - indhold - fordele og ulemper ved at vælge redegørelsen frem for

Læs mere

Århus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 32062822 Ellebjergvej 25 Østerbrogade 41A post@kaasogmulvad.

Århus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 32062822 Ellebjergvej 25 Østerbrogade 41A post@kaasogmulvad. Århus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 32062822 Ellebjergvej 25 Østerbrogade 41A post@kaasogmulvad.dk Reg: 7220 IBAN: DK8872700002040253 8240 Risskov 2100 København Ø www.kaasogmulvad.dk

Læs mere

Analyse af lærerløn i den danske folkeskole

Analyse af lærerløn i den danske folkeskole Analyse af lærerløn i den danske folkeskole Danmarks Privatskoleforening 4. marts 2016 Vartov, Farvergade 27A 1463 København K tlf. 26 24 68 06 mbla.dk Indledning Lønanalysen af lærerlønninger inden for

Læs mere

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Dødsårsager 2005. Aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Frederiksborg Roskilde Vestsjællands Storstrøms

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere