Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation"

Transkript

1 Kasseassistenters arbejdsmiljø Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation

2 Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) herunder BAR Handel. BAR Handel har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål og derved understøtte arbejdsmiljøindsatsen i virksomhederne inden for detailhandelen. BAR Handel giver konkret vejledning om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger inden for branchen i form af f.eks. branchevejledninger, kampagnemateriale og afholdelse af temadage. BAR Handel er sammensat af repræsentanter for arbejdsgiver-, leder- og arbejdstagerorganisationer inden for detailhandelsområdet. Holdningerne, der udtrykkes i BAR Handels forskellige former for vejledning, viser disse parters fælles opfattelse af, hvad der er god arbejdsmiljøstandard inden for branchen. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Indhold Indledning Kasseassistentens arbejde i udgangskassen Instruktion til nye medarbejdere.. 4 Indstilling af stol Indstilling af fodstøtte Indstilling af tastatur og bonuskast Arbejdsbevælgelser ved scanning af varer Brug af scanner Variation af arbejdsstillinger Opfølgning på instruktion Kundernes adfærd ved udgangskassen Nye udgangskasser Anden relevant litteratur Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område.

3 Indledning Kasseassistenterne hører til blandt butikkens nøglepersoner, da de har stor kontakt med kunderne. Ofte er kasseassistenten den første og sidste medarbejder, kunderne møder. Kasseassistenten kan derfor være med til at give et godt indtryk af butikken og få kunderne til at føle sig velkomne. Ud over at registrere varer og modtage betaling er kasseassistenterne med til at vejlede kunderne. Det er vigtigt at sikre kasseassistenterne et godt arbejdsmiljø, så de kan yde en god service. BAR Handels branchevejledninger BAR Handel har udarbejdet to branchevejledninger, Kasseassistenters arbejdsmiljø og 10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen, som vejleder om, hvordan kasseassistenterne kan sikres et godt arbejdsmiljø. 10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen er primært rettet mod medarbejdere og giver let anvendelige og praktiske råd om, hvordan den enkelte kasseassistent kan tage vare på sig selv under arbejdet. Denne branchevejledning, Kasseassistenters arbejdsmiljø beskriver, hvad du som arbejdsgiver, medlem af sikkerhedsorganisationen eller anden, der varetager butikkens arbejdsmiljøopgaver, bør være opmærksom på for at sikre det gode arbejdsmiljø for kasseassistenten. 1 Kasseassistenters arbejdsmiljø Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation 10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Branchevejledning til medarbejdere

4 Kasseassistentens arbejde i udgangskassen En hensigtsmæssig indrettet udgangskasse gør det ikke alene kasseassistenterne skal også have instruktion i, hvordan de kan udføre arbejdet i gode arbejdsstillinger og gøre det! Den teknologiske udvikling har gjort det muligt at indrette udgangskasserne, så kasseassistenterne har mulighed for at undgå uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. I dag vil det derfor i mange butikker mere dreje sig om at have fokus på, at kasseassistenterne har den fornødne viden om brugen af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bruger disse, når arbejdsmiljøet skal forbedres. For at sikre kasseassistenterne et godt arbejdsmiljø er det vigtigt, at både arbejdsgiver, arbejdsledere, medarbejdere og sikkerhedsorganisationen gør en indsats og samarbejder om det. 2 Arbejdsgiveren har ansvaret for at arbejdsmiljølovens regler overholdes, og at kasseassistenterne får instruktion i, hvordan de skal udføre arbejdet i hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Arbejdslederen kan på vegne af arbejdsgiveren sørge for, at medarbejderne får den nødvendige instruktion og skal medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige inden for det område, vedkommende leder. Kasseassistenternes opgave er at tage vare på sig selv ved blandt andet at udvise sikkerhedsmæssig ansvarlig adfærd og ved at følge den instruktion, der bliver givet. Sikkerhedsorganisationens opgave er at sikre rammerne og indholdet for instruktionen og følge op på instruktionen.

5 I det følgende kan der hentes inspiration til, hvad instruktionen bør indeholde, og hvordan den kan følges op. Udgangskassen En udgangskasse er en arbejdsplads, hvor der foretages registrering og betaling af varer, der er indsamlet af kunden. Denne branchevejledning sætter fokus på udgangskasser, hvor registreringen foretages af kasseassistenten og ikke af kunden selv. En udgangskasse består normalt af en kassedisk, transportsystem, scanner, pengeskuffe, tastatur, display/monitor, stol, fodstøtte og betalingssted. Indretning og funktionalitet af den enkelte udgangskasse kan variere meget fra butik til butik. BAR Handel har valgt at bruge titlen kasseassistenter som en samlet betegnelse for de medarbejdere, der arbejder i udgangskasser. 3

6 Instruktion til nye medarbejdere Instruktion i, hvordan kasseassistenten betjener udgangskassen, er med til at sikre et godt arbejdsmiljø for kasseassistenter Nye medarbejdere, der skal arbejde i udgangskasserne, skal inden de begynder arbejdet i udgangskasserne have instruktion i, hvordan de betjener og arbejder i udgangskassen, så de på denne måde kan sikres et godt arbejdsmiljø. Instruktionen bør omfatte: Indstilling af stol Indstilling af fodstøtte Indstilling af tastatur og bonudkast 4 Arbejdsbevægelser ved scanning af varer Brug af scanner Variation af arbejdsstillinger Instruktionen kan suppleres med skriftlig information. F.eks. kan 10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen fra BAR Handel, udleveres. I det følgende beskrives, hvilke elementer instruktionen mere konkret bør indeholde.

7 Indstilling af stol Stolen skal sikre, at kasseassistenten kan opnå god støtte i lænden og af lårene. Samtidig skal kasseassistenten kunne højdeindstille stolen, så der kan opnås en god siddestilling. Ofte er højden af kassedisken højere end almindelig bordhøjde. Der kan derfor være behov for at stolen kan indstilles i en højere position. Der bør også være mulighed for, at kasseassistenten uden større hindringer kan rejse sig og sætte sig. Hvis udgangskassen er indrettet, så kasseassistenten kan dreje på stolen, vil arbejdsområdet kunne skiftes. Se afsnittet om Arbejdsbevægelser ved scanning af varer. Det er vigtigt, at kasseassistenten kender til de indstillingsmuligheder, stolen har for at opnå en hensigtsmæssig siddestilling, og husker at indstille stolen, inden kassen åbnes. Instruktion: Stolen indstilles som det første. 5 Sædets dybde tilpasses, så 2/3 af låret hviler på sædet svarende til at der kan være en håndsbredde mellem knæhase og sædets forkant. Ryglænet indstilles i højden, så det støtter i lænden. Stolens højde indstilles, så diskens overflade er ca. i albuehøjde, når skuldre og overarme er afslappede.

8 Indstilling af fodstøtte Der kan ofte være behov for brug af en fodstøtte, da diskens højde ikke er mulig at tilpasse til hver enkelt kasseassistent. Fodstøttens indstillingsmuligheder og udformning bør sikre, at kasseassistenten kan opnå støtte af fødderne i en naturlig og afslappet stilling i de forskellige arbejdssituationer. Men kasseassistenten skal også lære at bruge de forskellige indstillingsmuligheder for at kunne indstille fodstøtten korrekt. 6 Instruktion: Efter indstilling af stol, indstilles fodstøtten. Fodstøtten placeres, så underbenene er i lodret stilling. Fodstøtten placeres og indstilles så lårene er i en vandret eller let nedad skrående stilling. Fodstøtten indstilles i en vinkel, så det føles naturligt og afslappende for fødder og ben.

9 Indstilling af tastatur og bonudkast Placering og indstilling af tastatur og bonudkast skal være med til at sikre, at kasseassistenten ikke skal række langt eller akavet ud ved betjening. Dette kan imødekommes ved, at tastaturets og bonudkastets indstillinger er indtænkt i udgangskassens konstruktion med en grad af individuelle justeringsmuligheder i højde, afstand og hældning. Samtidig skal kasseassistenten også lære at bruge de rigtige arbejdsbevægelser ved betjening, så arbejdet fortrinsvis foregår foran og tæt på kroppen, frem for at række langt ud med armene eller vride og dreje i ryggen. Instruktion: Undgå at bøje kraftigt i håndleddet f.eks. ved at indstille vinklen på tastaturet eller justere stolens højde. Undgå at vride i håndleddet drej f.eks. tastaturet, så tasterne og fingrene har samme retning eller drej på stolen, så tastaturet er lige foran. 7 Placer bonudkast, så det er tæt på kroppen, hvis kasseassistenten betjener bonudkastet.

10 Arbejdsbevægelser ved scanning af varer Det er vigtigt, at kasseassistenten først tager fat i varerne, når disse er passende tæt på kroppen. Kasseassistenten bør håndtere varerne tæt på og foran kroppen se tegning. Varerne kan også håndteres uden for dette område, men det bør begrænses. 8 Hvis kasseassistenten drejer på stolen, vil området skifte. Dette kan være hensigtsmæssigt, når der f.eks. gives byttepenge til kunden, når varedeleren skal skubbes til den anden side, eller når varer på bagbånd/fralægningspladsen skal håndteres en ekstra gang. Løft af varer bør tilstræbes minimeret, så varerne fortrinsvis håndteres via en trække- eller skubbebevægelse lige fra forbånd, forbi scanner og til bagbånd/fralægningsplads. Hvis udgangskassen er indrettet med et bagbånd, kan hastigheden nogle gange justeres, så varerne ikke så let har mulighed for at hobe sig op og evt. blive beskadiget. Kasseassistenten skal derfor kende til denne indstillingsmulighed, hvis den findes. En anden mulighed for at undgå vareophobning og beskadigelse af varerne er, at bagbånd/fralægningspladsen er forsynet med en varedeler.

11 Instruktion: Brug forbånd, ruller o.l. til at føre varerne tæt på kroppen. Tag først fat i varerne, når de er tæt på kroppen. Træk eller skub varerne, når de håndteres mellem forbånd og bagbånd/fralægningsplads. Vend og drej varerne i stedet for at løfte dem, når stregkoden skal placeres i forhold til scanneren. Brug begge hænder, når varerne håndteres. Brug mulighederne for at dreje på stolen i stedet for at række armene langt ud eller vride og dreje i ryggen, f.eks. når kunden skal have byttepenge. Juster løbende båndhastigheden på bagbåndet, hvis udgangskassen er indrettet med denne mulighed. Brug af scanner 9 Scanning bør kunne foregå med passende lav fejlprocent. For både at sikre en optimal aflæsning af stregkoder og brug af hensigtsmæssige arbejdsbevægelser skal kasseassistenterne vide, hvordan de kan sikre en optimal scanning og lære de rigtige arbejdsbevægelser ved brug af scanner. Instruktion: Kend det optimale læsefelt jf. betjeningsvejledningen for scanner. Placer varen i det optimale læsefelt. Tip varen i stedet for at løfte, hvis scanning foregår foran lodret scannerrude. Undgå kraftig bøjning/vrid af krop, hvis scanner foregår fra kundevogn via håndscannere. Kend butikkens retningslinjer for gentagne problemer med registreringer. Kend butikkens retningslinjer for, hvornår og hvilke varer der kan blive liggende i kundevogn.

12 Variation af arbejdsstillinger Langt de fleste udgangskasser er indrettet, så arbejdet foregår i siddende arbejdsstilling. Variation er vigtig, for at muskler og led ikke belastes ensidigt og af hensyn til kredsløbet. Kasseassistenten skal derfor kende til de muligheder, der er i udgangskassen, for at få variation i løbet af dagen. Instruktion: 10 Ved at dreje på stolen kan kraftig vridning og drejning af ryggen undgås, når der rækkes ud efter tastatur eller bonudkast, eller når der f.eks. lægges varer på bagbånd/fralægningspladsen. Siddestilling kan varieres, f.eks. ved at ændre ryglænets eller sædets hældning eller ved at rykke lidt på stolesædet. Lad hænder og arme hvile på kassedisken, når der er små naturlige ophold i arbejdet. Lav strækøvelser indimellem, hvis det er muligt af hensyn til ekspeditionen. Oprydning giver mere plads og mulighed for at variere arbejdsstillinger. Hvis jobfunktionen indeholder variationsmulighed så brug den, f.eks. variere mellem at sidde i udgangskassen og udføre andre opgaver i butikken.

13 Opfølgning på instruktion En løbende opfølgning på instruktionen er vigtig, for at kasseassistenten kan tage vare på sig selv i dagligdagen Vanens magt er stor, og nogle kasseassistenter kan trods instruktion ubevidst tillægge sig arbejdsstillinger, som ikke er hensigtsmæssige for kroppen. For at sikre det gode arbejdsmiljø er det vigtigt, at der sker en eller anden form for opfølgning på instruktionen. Opfølgningen kan foregå på mange forskellige måder. I det følgende listes nogle eksempler, som kan bruges som inspiration: Tag vare på hinanden For nogle kasseassistenter kan det være svært selv at være opmærksom på, om de udfører arbejdet i hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Derfor er det en god idé at opfordre kasseassistenterne til at være opmærksomme på hinandens arbejdsstillinger. I butikker med flere udgangskasser kan kasseassistenterne, f.eks. i en periode, holde øje med den, der sidder ved kassen foran, og give konstruktive kommentarer, hvis vedkommende sidder uhensigtsmæssigt. Det kan også være, at arbejdsgiveren/butiksejeren, arbejdslederen eller sikkerhedsrepræsentanten følger med i, hvordan kasseassistenterne arbejder, og hvis det er nødvendigt give vejledning om, hvordan arbejdet udføres i hensigtsmæssige arbejdsstillinger. 11 Sæt kasseassistenters arbejdsmiljø på dagsordenen På personalemøder, kassemøder eller andre møder i butikken kan kasseassistenternes arbejdsmiljø være et punkt på dagsordenen, med jævne mellemrum eller når der er behov for det. På møderne kan der tages forskellige emner op, som vedrører kasseassistenternes arbejdsmiljø. Det kan være information om indstilling af stol, optimal scanning eller andet. Uanset hvilken informationsform der anvendes, vil det være med til at minde kasseassistenterne om, hvordan de bedst tager vare på sig selv og hinanden i det daglige. Punkt i Arbejdspladsvurderingen (APV) Kasseassistenternes arbejdsrutiner og arbejdsstillinger kan også være et checkpunkt i butikkens APV, så der kommer fokus på kasseassistenternes arbejde, når der sker opfølgning på APV.

14 Kundernes adfærd ved udgangskassen Kundernes adfærd har også indflydelse på kasseassistentens arbejde I det følgende gives gode råd om, hvad der kan være med til at sikre en positiv indflydelse på kasseassistentens arbejdsmiljø i forbindelse med kundekontakten. Placering af varer Ved at opfordre kunderne til at placere varerne rigtigt på forbåndet, kan det give kasseassistenten mulighed for at håndtere varerne i hensigtsmæssige arbejdsstillinger. 12 Det kan f.eks. gøres ved at have skilte og varedelere med gode råd om placering af varerne på båndet. Det er også en god idé at afklare, hvilke varer der kan blive i kundevognen, og hvilke der skal op på båndet for at undgå unødige belastninger af kasseassistenten, f.eks. er det en god idé, at tunge og uhåndterlige varer bliver i kundevognen.

15 Travle perioder I visse tidsrum på dagen vil der være ekstra travle perioder, hvor der kan opstå kødannelse. I sådanne perioder kan kasseassistenterne nogle gange føle sig presset. Kasseassistenterne skal derfor vide, om og hvornår der kan åbnes endnu en kasse. Det er også en mulighed at gøre kunderne opmærksom på, at der arbejder en ny kasseassistent i udgangskassen. På denne måde kan kunderne være klar over, at ekspeditionen eventuelt kan tage længere tid. 13 Fejl i stregkoder o.l. kan ligeledes være med til, at registreringen tager længere tid end normalt. Derfor skal kasseassistenterne vide, hvem de skal give information om fejl i stregkoder, forkerte priser o.l. Røveri, butikstyveri, ran og vold Kasseassistenterne kan blive udsat for røveri, tyveri, ran og vold eller trusler om vold. Det er derfor vigtigt, at alle i butikken forholder sig til, at sådanne hændelser kan forekomme. BAR Handel har udgivet branchevejledninger, som giver råd og vejledning om, hvordan disse hændelser kan forebygges og tackles, så der sker mindst mulig skade. Se anden relevant litteratur.

16 Nye udgangskasser Ved at indtænke arbejdsmiljøaspekter i planlægningsfasen sikres et bedre beslutningsgrundlag og hermed færre fejlinvesteringer, arbejdsmiljøproblemer og arbejdsskader Kasselinjen er oftest både det første og sidste indtryk, kunderne får af butikken, og samtidig kan det være en af de travleste arbejdspladser i butikken. Udgangskassen skal derfor både kunne gøre indtryk på kunderne, signalere butikkens profil og samtidig leve op til tidens krav om effektivitet og et sikkert og sundt arbejdsmiljø for kasseassistenterne. 14 Teknologisk udvikling Den teknologiske udvikling har gjort det muligt at producere nye typer af udgangskasser, som har givet flere frihedsgrader for indretning af udgangskassen og dermed mulighed for at opnå arbejdsmiljømæssige forbedringer. Herved sikres også, at kasseassistenterne har mulighed for at undgå uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. F.eks. har udviklingen af scannere betydet en øget mulighed for, at stregkoderne kan læses med lav fejlprocent. Det er også muligt at anvende dobbeltscanning, hvor der både er en vandret og lodret scanner. Derudover er læseafstanden øget, så stregkoderne nu kan aflæses længere væk fra scanneren, hvilket har gjort det muligt at producere varebånd, så der er bedre plads til varerne. Herved kan stabling af varer undgås, så kasseassistenten kan undgå at bruge unødige kræfter på at løfte, vende og dreje varerne. Stregkodernes kvalitet er også blevet bedre. Afhængig af leverandør og leverandørforholdet kan det for nogle varegruppers vedkommende lade sig gøre at placere flere stregkoder på samme vare. Leverandøransvar Ifølge arbejdsmiljøloven skal leverandører af udgangskasser sørge for, at udgangskasserne ikke er til fare for de ansattes sikkerhed og sundhed. Som leverandør skal hensynet til den gældende lovgivning medtages, når udgangskassen skal sælges til det danske marked.

17 Sideløbende med dette hensyn kan der være andre forhold, der skal tages hensyn til, f.eks. internationale arbejdsmiljøstandarder og godkendelser. Som anført i afsnittet om Arbejdsbevægelser ved scanning af varer er det vigtigt, at håndtering af varerne foretages tæt på og foran kasseassistenten. Løft af varer bør tilstræbes minimeret, så varerne fortrinsvis håndteres via en trække- eller skubbebevægelse. Dette betyder: At kasseassistenten anvender hensigtsmæssige arbejdsrutiner. At der er foretaget en samlet afvejning og optimering af relevante faktorer ved konstruktionen af den nye udgangskasse, herunder bl.a.: Funktionalitet (arbejdsgange er optimeret i forhold til forekommende varetyper, forretningskoncept mv.). Rækkeafstande (afstanden fra kasseassistenten til varerne, pengeskuffen, tastaturet og bonudkast). Rationelle arbejdsgange (sikker og hurtig registrering af varerne, minimering af rescanning og gentagen løft af varer). Teknologiske og fysiske forhold (udstyrsdimensioner, registreringsevne ved scanning, båndbredder, fysiske forhold i butikslokalet). Pladsforhold (benplads, adgangsforhold). 15 Information om indretning af inventar på faste arbejdssteder og maskiner/tekniske hjælpemidler, herunder udgangskasser, fremgår af litteraturlisten. De nævnte bekendtgørelser og meddelelser/vejledninger kan hentes på Arbejdstilsynets hjemmeside. Ved indkøb af nye udgangskasser skal der ved levering altid følge en skriftlig dansk brugsanvisning med. Brugsanvisningen skal indeholde nyttige oplysninger om betjeningsfunktionernes udformning og indretning, betjening, brug og vedligeholdelse af udgangskassen.

18 Indtænk arbejdsmiljø i planlægningsfasen Kasselinjen er en af de arbejdspladser i butikken, der kan have stor påvirk-ning på effektiviteten af vareregistreringen og kundens indkøbsoplevelse. Derfor er det en god idé at indtænke arbejdsmiljø sammen med de øvrige faktorer som f.eks. teknik, design, kundeservice, butikkens profil og økonomi i planlægningsfasen. Er arbejdsmiljøet indtænkt i en tidlig fase kan det også være med til at forudse og forhindre eventuelle senere arbejdsmiljøproblemer. Arbejdsmiljøforhold, der ikke er taget højde for i planlægningsfasen, er som regel langt dyrere at ændre bagefter hvis de overhovedet kan ændres. Hvem kan bidrage til processen Som arbejdsgiver har du et ansvar for at medtage hensynet til arbejdsmiljøet. Stil derfor relevante krav for udgangskassernes udformning til leverandøren. Det er en god idé at inddrage sikkerhedsorganisationen i planlægningen af større indkøb eller væsentlige ændringer af udgangskasserne. Som butikkens interne arbejdsmiljørådgiver kan den bidrage med viden om arbejdsmiljø. 16 Medarbejdere og arbejdsledere fra kasseområdet kan oftest også bidrage med gode ideer og initiativer til at sikre det gode arbejdsmiljø i samarbejde med ledelsen og sikkerhedsorganisationen i butikken. Indtænk varens art og gennemstrømning Vareflowet påvirkes af den gennemsnitlige varemængde pr. kunde og kundestrømmen. Disse forhold sammen med varernes art, størrelse og vægt har betydning for valget af udgangskassen. F.eks. har indretningen af transport- og scanningssystemet betydning for både kasseassistentens arbejdsgange og for at sikre, at varerne ikke beskadiges ved håndteringen. Indtænk de forskellige arbejdssituationer Ved at indtænke de forskellige arbejdssituationer, der findes i kasselinjen, kan det gode arbejdsmiljø sikres. F. eks. vil der ofte skulle tages hensyn til pladsbehovet og placeringen af materiel i udgangskasserne, hvis der også foregår varesalg ved kassen, eller hvis der både skal kunne scannes varer fra bånd og kundevogne. På denne måde kan der allerede ved indretning og indkøb af udgangskasser tages højde for de særlige hensyn, der måtte være. Overvej udgangskassens placering Ved en nøje planlægning af nye udgangskassers placering kan evt. kuldeog trækgener fra ind- og udgangspartier imødegås. Placering af udgangskassen i forhold til lyskilder bør ligeledes indtænkes i planlægningsfasen. Hensynet til, at der skal kunne gøres passende rent i og omkring udgangkasssen, vil også have betydning for placeringen af udgangskassen.

19 Anden relevant litteratur Love og bekendtgørelser Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999 om lov om arbejdsmiljø Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 492 af 20. juni 2002 om arbejdets udførelse At-meddelelser/-vejledninger At-meddelelse nr af december 1998 om Inventar på faste arbejdssteder At-vejledning D. 3.1 om Løft, træk og skub I arbejdsmiljøloven findes de generelle bestemmelser om arbejdsmiljøet. Loven er bindende for butikkerne. Det kan medføre straf, hvis reglerne overtrædes. Loven er udmøntet i bekendtgørelser, der også er bindende for butikkerne. Det kan medføre straf, hvis bekendtgørelserne overtrædes. At-vejledninger beskriver, hvordan Arbejdstilsynet tolker bekendtgørelserne. Vejledninger er ikke bindende for butikkerne, men de bygger på love og bekendtgørelser, der er bindende. Arbejdstilsynet vil ikke foretage sig mere i de situationer, hvor f.eks. en butik har fulgt en At-vejledning. At-vejledninger erstatter de tidligere At-anvisninger og At-meddelelser. 17 Branchevejledninger BAR Handels branchevejledning 10 gode råd, når du sidder i kassen BAR Handels branchevejledning om APV APV? der kan man bare se! BAR Handels branchevejledning om APV APV-abc BAR Handels branchevejledning om Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar BAR Handels branchevejledning om Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker for arbejdsgivere/sikkerhedsorganisation BAR Handels branchevejledning om Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker for medarbejdere Andet DS/EN ISO standard nr om Maskinsikkerhed antropometriske krav til design af maskinarbejdspladser

20 Kasseassistenterne hører til blandt butikkens nøglepersoner, da de har stor kontakt med kunderne. Ud over at registrere varer og modtage betaling er kasseassistenterne med til at vejlede kunderne og få dem til at føle sig velkomne. Det er vigtigt at sikre kasseassistenterne et godt arbejdsmiljø, så de kan yde denne service. Denne branchevejledning beskriver, hvad du som arbejdsgiver eller medlem af sikkerhedsorganisationen bør være opmærksom på, for at sikre kasseassistenterne det gode arbejdsmiljø. Branchevejledningen henvender sig også til andre personer, der varetager butikkens arbejdsmiljøopgaver. BAR Handel Fællessekretariatet Dansk Handel & Service Vester Farimagsgade København V Tlf.: Fax: Faglige spørgsmål kan rettes til partssekretariaterne: Arbejdstagersekretariatet HK/HANDEL Weidekampsgade 8 Postboks København C Tlf.: Fax: Sekretariatet for ledere Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade København S Tlf.: Fax: Arbejdsgiversekretariatet Dansk Handel & Service Vester Farimagsgade København V Tlf.: Fax: HK-varenummer: Branchevejledningen kan købes hos ASC varenummer: Layout: Søren Sørensen, Tryk: 1. udgave, 1. oplag ISBN

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Kortfattet branchevejledning Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

God trivsel. - en fælles opgave for alle i butikken

God trivsel. - en fælles opgave for alle i butikken Adresser Denne branchevejledning giver en introduktion til emnerne trivsel og psykisk arbejdsmiljø og kan bruges som et værktøj og inspiration til arbejdsgivere, arbejdsleder og medarbejdere om, hvordan

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 Dette materiale er udgivet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet. BAR Handel har til formål at medvirke i forbindelse med løsning af sikkerheds-

Læs mere

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Indledende INFORMATIONER Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning

Læs mere

Butiksslagteres arbejdsmiljø

Butiksslagteres arbejdsmiljø Som arbejdsgiver, arbejdsleder eller medarbejder i en slagterbutik/-afdeling er det vigtigt, at du tager vare på dig selv og dine kolleger under arbejdet, så ingen kommer til skade. Denne branchevejledning

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

INSTRUKTION OG OPLÆRING

INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING Denne vejledning giver gode råd om instruktion og oplæring i relation til arbejdsmiljøet. Du får vejledning i, hvordan den gode instruktion og oplæring kan

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Flexi Element. den funktionelle kassedisk

Flexi Element. den funktionelle kassedisk den funktionelle kassedisk 2010 lever til fulde op til sit navn med en fleksibel indretning og opbygning samt anvendelsesmuligheder i vidt forskellige brancher. Kort sagt får du med en kassedisk, der præcis

Læs mere

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Sikker i butikken en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Få instruktion af din arbejdsgiver Inden du begynder i dit nye job, har din arbejdsgiver en særlig pligt til at informere

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Scandi Element. Den fleksible kassedisk

Scandi Element. Den fleksible kassedisk Den fleksible kassedisk altid opdateret Klar til nye teknologier Den teknologiske udvikling går stærkt og kassedisken skal ofte overleve flere generationer terminaludstyr. Vi giver dig fremtidssikring.

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer 1 Indhold Typiske udfordringer i bagerier og konditorier 3 Hvordan finder man sin gode løsning? 3 Eksempler på gode løsninger 6 Hvad har andre

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER. Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER. Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter Forord Vejledningen er udsendt af Branchearbejdsmiljørådet for service-

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar November 2008 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.14 af december 1998 og nr. 4.10.2 af november 1985 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

Tema: UMV undervisningsmiljø

Tema: UMV undervisningsmiljø Tema: UMV undervisningsmiljø Klassetrin: 5. og 6. klasse 1. Med erfaringerne fra gæstelærerens besøg og undervisning kan eleverne arbejde over en længere periode, hvor de indsamler registreringer af problemer

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejde ved computer ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE INDHOLD 4 FORORD 5 ARBEJDSMILJØFORHOLD VED

Læs mere

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Branchevejledning for medarbejdere Forord Indhold Få et hurtigt overblik over hvad du skal gøre før, under og efter: På baggrund af den danske

Læs mere

Ergonomi på kontorarbejdspladser

Ergonomi på kontorarbejdspladser Ergonomi på kontorarbejdspladser Hvad er ergonomi Bio-psyko-social Gennemgang af hele arbejdssituationen Se med nye øjne på indretning af arbejdspladsen Udnyttelse af teknologien, hvor den findes Se kritisk

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.3. Skærmarbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.3. Skærmarbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.3 Skærmarbejde Juni 2009 Erstatter november 2006 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER BAR Privat Kontor og Administration 02 ARBEJDE VED SKÆRME FORORD "Arbejde ved skærme" henvender sig til medarbejdere,

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde Er dit arbejde farligt? KROP & FYSIK Skærmarbejde 1 Vi sidder der bag skærmen Hvem sidder der bag skærmen? spurgte Jeppe Aakjær i 1905 i sangen om Jens Vejmand. Jeppe Aakjær tænkte selvfølgelig ikke på

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde.

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Forord Pas godt på dine medarbejdere! Som arbejdsleder har du

Læs mere

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Skærmarbejde

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Skærmarbejde Danske Fysioterapeuter www.krop&fysik.dk Skærmarbejde 2 www.krop-fysik.dk Vi sidder der bag skærmen Hvem sidder der bag skærmen?, spurgte Jeppe Aakjær i 1905 i sangen om Jens Vejmand. Jeppe Aakjær tænkte

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.4. Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.4. Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.4 Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær Maj 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Jeg kører last... 22/11/01 10:36 Side 2 JEG KØRER LASTBIL. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Jeg kører last... 22/11/01 10:36 Side 2 JEG KØRER LASTBIL. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Jeg kører last... 22/11/01 10:36 Side 2 JEG KØRER LASTBIL Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Jeg kører last... 22/11/01 10:36 Side 4 INDHOLD FORORD s1: Forord s2: Test dit arbejdsmiljø s4:

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Tema om mus og pegeredskaber

Tema om mus og pegeredskaber Tema om mus og pegeredskaber Om arbejdsmiljøforhold ved arbejde med computermus og andre pegeredskaber Tema om computermus På disse sider sætter BAR Kontor fokus på arbejdsmiljøet, når du arbejder med

Læs mere

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Udgiver: Grafisk BAR 2 Redaktion: Hanne Mølgaard, Alectia, Tine Vorting, MAX Kommunikation, Grafisk BAR Fotos: Sonja Iskov og Grafisk BAR Layout: Michael Svendsen,

Læs mere

God ergonomi i tjenestebiler. - Politi og forsvar

God ergonomi i tjenestebiler. - Politi og forsvar God ergonomi i tjenestebiler - Politi og forsvar Indholdsfortegnelse 1 Forord...3 2 Indledning...4 3 Ind i og ud af bilen...5 4 Sid og kør godt i bilen...7 4.1 Sæde og rat...7 4.2 Nakkestøtten og sikkerhedsselen...10

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Tunge løft på lager BAR transport og engros

Tunge løft på lager BAR transport og engros Tunge løft på lager BAR transport og engros INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING... 1 1.1 Projektidé... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Vision og mål... 2 1.4 Målgruppe... 2 2. PROJEKTFORLØB... 3 3. METODER...

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Butikstyveri - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Indholdsfortegnelse Sådan griber I det an... 2 Forebyggelse af butikstyveri... 2 Plan og instruktion af medarbejderne...

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indledning Arbejdsmiljøet i lufthavne har nogle særlige udfordringer, som naturligvis handler om

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERING PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. APV i sigte? KORTLÆGNING OPFØLGNING VURDERING SYGEFRAVÆR HANDLINGSPLAN

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERING PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. APV i sigte? KORTLÆGNING OPFØLGNING VURDERING SYGEFRAVÆR HANDLINGSPLAN BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERING PÅ KONTORARBEJDSPLADSER APV i sigte? KORTLÆGNING OPFØLGNING VURDERING HANDLINGSPLAN SYGEFRAVÆR OVERBLIK ELLER MYLDER? 1 2 3 7 7 8 10 11 11 11 12 13 14 15 15 17

Læs mere

arbejde over skulderhøjde

arbejde over skulderhøjde Branchearbejdsmiljørådet (BAR) for transport og engros medvirker ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for transport og engroshandel og understøtter arbejdsmiljøindsatsen på branche- og

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Sunde sikre indkøb. i rengøringsvirksomheder. En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb

Sunde sikre indkøb. i rengøringsvirksomheder. En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb Sunde sikre indkøb i rengøringsvirksomheder En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb i rengøringsvirksomheder. Sunde sikre indkøb Branchearbejdsmiljørådet for

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet

Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet BRANCHEVEJLEDNING OM ANSÆTTELSE AF UNGE PÅ KONTORER Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet I KONTOR OG ADMINISTRATIVE VIRKSOMHEDER INDHOLD 3 FORORD 4 GIV EN GRUNDIG INSTRUKTION TIL ARBEJDET 6

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Kontormaskiner og arbejdsmiljø

Kontormaskiner og arbejdsmiljø EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM Kontormaskiner og arbejdsmiljø HVORDAN I VÆLGER OG PLACERER KONTORMASKINER, SÅ I SKABER ET SUNDT OG SIKKERT ARBEJDSMILJØ! INDHOLD 5 INDLEDNING 6 KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere