Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation"

Transkript

1 Kasseassistenters arbejdsmiljø Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation

2 Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) herunder BAR Handel. BAR Handel har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål og derved understøtte arbejdsmiljøindsatsen i virksomhederne inden for detailhandelen. BAR Handel giver konkret vejledning om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger inden for branchen i form af f.eks. branchevejledninger, kampagnemateriale og afholdelse af temadage. BAR Handel er sammensat af repræsentanter for arbejdsgiver-, leder- og arbejdstagerorganisationer inden for detailhandelsområdet. Holdningerne, der udtrykkes i BAR Handels forskellige former for vejledning, viser disse parters fælles opfattelse af, hvad der er god arbejdsmiljøstandard inden for branchen. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Indhold Indledning Kasseassistentens arbejde i udgangskassen Instruktion til nye medarbejdere.. 4 Indstilling af stol Indstilling af fodstøtte Indstilling af tastatur og bonuskast Arbejdsbevælgelser ved scanning af varer Brug af scanner Variation af arbejdsstillinger Opfølgning på instruktion Kundernes adfærd ved udgangskassen Nye udgangskasser Anden relevant litteratur Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område.

3 Indledning Kasseassistenterne hører til blandt butikkens nøglepersoner, da de har stor kontakt med kunderne. Ofte er kasseassistenten den første og sidste medarbejder, kunderne møder. Kasseassistenten kan derfor være med til at give et godt indtryk af butikken og få kunderne til at føle sig velkomne. Ud over at registrere varer og modtage betaling er kasseassistenterne med til at vejlede kunderne. Det er vigtigt at sikre kasseassistenterne et godt arbejdsmiljø, så de kan yde en god service. BAR Handels branchevejledninger BAR Handel har udarbejdet to branchevejledninger, Kasseassistenters arbejdsmiljø og 10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen, som vejleder om, hvordan kasseassistenterne kan sikres et godt arbejdsmiljø. 10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen er primært rettet mod medarbejdere og giver let anvendelige og praktiske råd om, hvordan den enkelte kasseassistent kan tage vare på sig selv under arbejdet. Denne branchevejledning, Kasseassistenters arbejdsmiljø beskriver, hvad du som arbejdsgiver, medlem af sikkerhedsorganisationen eller anden, der varetager butikkens arbejdsmiljøopgaver, bør være opmærksom på for at sikre det gode arbejdsmiljø for kasseassistenten. 1 Kasseassistenters arbejdsmiljø Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation 10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Branchevejledning til medarbejdere

4 Kasseassistentens arbejde i udgangskassen En hensigtsmæssig indrettet udgangskasse gør det ikke alene kasseassistenterne skal også have instruktion i, hvordan de kan udføre arbejdet i gode arbejdsstillinger og gøre det! Den teknologiske udvikling har gjort det muligt at indrette udgangskasserne, så kasseassistenterne har mulighed for at undgå uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. I dag vil det derfor i mange butikker mere dreje sig om at have fokus på, at kasseassistenterne har den fornødne viden om brugen af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bruger disse, når arbejdsmiljøet skal forbedres. For at sikre kasseassistenterne et godt arbejdsmiljø er det vigtigt, at både arbejdsgiver, arbejdsledere, medarbejdere og sikkerhedsorganisationen gør en indsats og samarbejder om det. 2 Arbejdsgiveren har ansvaret for at arbejdsmiljølovens regler overholdes, og at kasseassistenterne får instruktion i, hvordan de skal udføre arbejdet i hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Arbejdslederen kan på vegne af arbejdsgiveren sørge for, at medarbejderne får den nødvendige instruktion og skal medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige inden for det område, vedkommende leder. Kasseassistenternes opgave er at tage vare på sig selv ved blandt andet at udvise sikkerhedsmæssig ansvarlig adfærd og ved at følge den instruktion, der bliver givet. Sikkerhedsorganisationens opgave er at sikre rammerne og indholdet for instruktionen og følge op på instruktionen.

5 I det følgende kan der hentes inspiration til, hvad instruktionen bør indeholde, og hvordan den kan følges op. Udgangskassen En udgangskasse er en arbejdsplads, hvor der foretages registrering og betaling af varer, der er indsamlet af kunden. Denne branchevejledning sætter fokus på udgangskasser, hvor registreringen foretages af kasseassistenten og ikke af kunden selv. En udgangskasse består normalt af en kassedisk, transportsystem, scanner, pengeskuffe, tastatur, display/monitor, stol, fodstøtte og betalingssted. Indretning og funktionalitet af den enkelte udgangskasse kan variere meget fra butik til butik. BAR Handel har valgt at bruge titlen kasseassistenter som en samlet betegnelse for de medarbejdere, der arbejder i udgangskasser. 3

6 Instruktion til nye medarbejdere Instruktion i, hvordan kasseassistenten betjener udgangskassen, er med til at sikre et godt arbejdsmiljø for kasseassistenter Nye medarbejdere, der skal arbejde i udgangskasserne, skal inden de begynder arbejdet i udgangskasserne have instruktion i, hvordan de betjener og arbejder i udgangskassen, så de på denne måde kan sikres et godt arbejdsmiljø. Instruktionen bør omfatte: Indstilling af stol Indstilling af fodstøtte Indstilling af tastatur og bonudkast 4 Arbejdsbevægelser ved scanning af varer Brug af scanner Variation af arbejdsstillinger Instruktionen kan suppleres med skriftlig information. F.eks. kan 10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen fra BAR Handel, udleveres. I det følgende beskrives, hvilke elementer instruktionen mere konkret bør indeholde.

7 Indstilling af stol Stolen skal sikre, at kasseassistenten kan opnå god støtte i lænden og af lårene. Samtidig skal kasseassistenten kunne højdeindstille stolen, så der kan opnås en god siddestilling. Ofte er højden af kassedisken højere end almindelig bordhøjde. Der kan derfor være behov for at stolen kan indstilles i en højere position. Der bør også være mulighed for, at kasseassistenten uden større hindringer kan rejse sig og sætte sig. Hvis udgangskassen er indrettet, så kasseassistenten kan dreje på stolen, vil arbejdsområdet kunne skiftes. Se afsnittet om Arbejdsbevægelser ved scanning af varer. Det er vigtigt, at kasseassistenten kender til de indstillingsmuligheder, stolen har for at opnå en hensigtsmæssig siddestilling, og husker at indstille stolen, inden kassen åbnes. Instruktion: Stolen indstilles som det første. 5 Sædets dybde tilpasses, så 2/3 af låret hviler på sædet svarende til at der kan være en håndsbredde mellem knæhase og sædets forkant. Ryglænet indstilles i højden, så det støtter i lænden. Stolens højde indstilles, så diskens overflade er ca. i albuehøjde, når skuldre og overarme er afslappede.

8 Indstilling af fodstøtte Der kan ofte være behov for brug af en fodstøtte, da diskens højde ikke er mulig at tilpasse til hver enkelt kasseassistent. Fodstøttens indstillingsmuligheder og udformning bør sikre, at kasseassistenten kan opnå støtte af fødderne i en naturlig og afslappet stilling i de forskellige arbejdssituationer. Men kasseassistenten skal også lære at bruge de forskellige indstillingsmuligheder for at kunne indstille fodstøtten korrekt. 6 Instruktion: Efter indstilling af stol, indstilles fodstøtten. Fodstøtten placeres, så underbenene er i lodret stilling. Fodstøtten placeres og indstilles så lårene er i en vandret eller let nedad skrående stilling. Fodstøtten indstilles i en vinkel, så det føles naturligt og afslappende for fødder og ben.

9 Indstilling af tastatur og bonudkast Placering og indstilling af tastatur og bonudkast skal være med til at sikre, at kasseassistenten ikke skal række langt eller akavet ud ved betjening. Dette kan imødekommes ved, at tastaturets og bonudkastets indstillinger er indtænkt i udgangskassens konstruktion med en grad af individuelle justeringsmuligheder i højde, afstand og hældning. Samtidig skal kasseassistenten også lære at bruge de rigtige arbejdsbevægelser ved betjening, så arbejdet fortrinsvis foregår foran og tæt på kroppen, frem for at række langt ud med armene eller vride og dreje i ryggen. Instruktion: Undgå at bøje kraftigt i håndleddet f.eks. ved at indstille vinklen på tastaturet eller justere stolens højde. Undgå at vride i håndleddet drej f.eks. tastaturet, så tasterne og fingrene har samme retning eller drej på stolen, så tastaturet er lige foran. 7 Placer bonudkast, så det er tæt på kroppen, hvis kasseassistenten betjener bonudkastet.

10 Arbejdsbevægelser ved scanning af varer Det er vigtigt, at kasseassistenten først tager fat i varerne, når disse er passende tæt på kroppen. Kasseassistenten bør håndtere varerne tæt på og foran kroppen se tegning. Varerne kan også håndteres uden for dette område, men det bør begrænses. 8 Hvis kasseassistenten drejer på stolen, vil området skifte. Dette kan være hensigtsmæssigt, når der f.eks. gives byttepenge til kunden, når varedeleren skal skubbes til den anden side, eller når varer på bagbånd/fralægningspladsen skal håndteres en ekstra gang. Løft af varer bør tilstræbes minimeret, så varerne fortrinsvis håndteres via en trække- eller skubbebevægelse lige fra forbånd, forbi scanner og til bagbånd/fralægningsplads. Hvis udgangskassen er indrettet med et bagbånd, kan hastigheden nogle gange justeres, så varerne ikke så let har mulighed for at hobe sig op og evt. blive beskadiget. Kasseassistenten skal derfor kende til denne indstillingsmulighed, hvis den findes. En anden mulighed for at undgå vareophobning og beskadigelse af varerne er, at bagbånd/fralægningspladsen er forsynet med en varedeler.

11 Instruktion: Brug forbånd, ruller o.l. til at føre varerne tæt på kroppen. Tag først fat i varerne, når de er tæt på kroppen. Træk eller skub varerne, når de håndteres mellem forbånd og bagbånd/fralægningsplads. Vend og drej varerne i stedet for at løfte dem, når stregkoden skal placeres i forhold til scanneren. Brug begge hænder, når varerne håndteres. Brug mulighederne for at dreje på stolen i stedet for at række armene langt ud eller vride og dreje i ryggen, f.eks. når kunden skal have byttepenge. Juster løbende båndhastigheden på bagbåndet, hvis udgangskassen er indrettet med denne mulighed. Brug af scanner 9 Scanning bør kunne foregå med passende lav fejlprocent. For både at sikre en optimal aflæsning af stregkoder og brug af hensigtsmæssige arbejdsbevægelser skal kasseassistenterne vide, hvordan de kan sikre en optimal scanning og lære de rigtige arbejdsbevægelser ved brug af scanner. Instruktion: Kend det optimale læsefelt jf. betjeningsvejledningen for scanner. Placer varen i det optimale læsefelt. Tip varen i stedet for at løfte, hvis scanning foregår foran lodret scannerrude. Undgå kraftig bøjning/vrid af krop, hvis scanner foregår fra kundevogn via håndscannere. Kend butikkens retningslinjer for gentagne problemer med registreringer. Kend butikkens retningslinjer for, hvornår og hvilke varer der kan blive liggende i kundevogn.

12 Variation af arbejdsstillinger Langt de fleste udgangskasser er indrettet, så arbejdet foregår i siddende arbejdsstilling. Variation er vigtig, for at muskler og led ikke belastes ensidigt og af hensyn til kredsløbet. Kasseassistenten skal derfor kende til de muligheder, der er i udgangskassen, for at få variation i løbet af dagen. Instruktion: 10 Ved at dreje på stolen kan kraftig vridning og drejning af ryggen undgås, når der rækkes ud efter tastatur eller bonudkast, eller når der f.eks. lægges varer på bagbånd/fralægningspladsen. Siddestilling kan varieres, f.eks. ved at ændre ryglænets eller sædets hældning eller ved at rykke lidt på stolesædet. Lad hænder og arme hvile på kassedisken, når der er små naturlige ophold i arbejdet. Lav strækøvelser indimellem, hvis det er muligt af hensyn til ekspeditionen. Oprydning giver mere plads og mulighed for at variere arbejdsstillinger. Hvis jobfunktionen indeholder variationsmulighed så brug den, f.eks. variere mellem at sidde i udgangskassen og udføre andre opgaver i butikken.

13 Opfølgning på instruktion En løbende opfølgning på instruktionen er vigtig, for at kasseassistenten kan tage vare på sig selv i dagligdagen Vanens magt er stor, og nogle kasseassistenter kan trods instruktion ubevidst tillægge sig arbejdsstillinger, som ikke er hensigtsmæssige for kroppen. For at sikre det gode arbejdsmiljø er det vigtigt, at der sker en eller anden form for opfølgning på instruktionen. Opfølgningen kan foregå på mange forskellige måder. I det følgende listes nogle eksempler, som kan bruges som inspiration: Tag vare på hinanden For nogle kasseassistenter kan det være svært selv at være opmærksom på, om de udfører arbejdet i hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Derfor er det en god idé at opfordre kasseassistenterne til at være opmærksomme på hinandens arbejdsstillinger. I butikker med flere udgangskasser kan kasseassistenterne, f.eks. i en periode, holde øje med den, der sidder ved kassen foran, og give konstruktive kommentarer, hvis vedkommende sidder uhensigtsmæssigt. Det kan også være, at arbejdsgiveren/butiksejeren, arbejdslederen eller sikkerhedsrepræsentanten følger med i, hvordan kasseassistenterne arbejder, og hvis det er nødvendigt give vejledning om, hvordan arbejdet udføres i hensigtsmæssige arbejdsstillinger. 11 Sæt kasseassistenters arbejdsmiljø på dagsordenen På personalemøder, kassemøder eller andre møder i butikken kan kasseassistenternes arbejdsmiljø være et punkt på dagsordenen, med jævne mellemrum eller når der er behov for det. På møderne kan der tages forskellige emner op, som vedrører kasseassistenternes arbejdsmiljø. Det kan være information om indstilling af stol, optimal scanning eller andet. Uanset hvilken informationsform der anvendes, vil det være med til at minde kasseassistenterne om, hvordan de bedst tager vare på sig selv og hinanden i det daglige. Punkt i Arbejdspladsvurderingen (APV) Kasseassistenternes arbejdsrutiner og arbejdsstillinger kan også være et checkpunkt i butikkens APV, så der kommer fokus på kasseassistenternes arbejde, når der sker opfølgning på APV.

14 Kundernes adfærd ved udgangskassen Kundernes adfærd har også indflydelse på kasseassistentens arbejde I det følgende gives gode råd om, hvad der kan være med til at sikre en positiv indflydelse på kasseassistentens arbejdsmiljø i forbindelse med kundekontakten. Placering af varer Ved at opfordre kunderne til at placere varerne rigtigt på forbåndet, kan det give kasseassistenten mulighed for at håndtere varerne i hensigtsmæssige arbejdsstillinger. 12 Det kan f.eks. gøres ved at have skilte og varedelere med gode råd om placering af varerne på båndet. Det er også en god idé at afklare, hvilke varer der kan blive i kundevognen, og hvilke der skal op på båndet for at undgå unødige belastninger af kasseassistenten, f.eks. er det en god idé, at tunge og uhåndterlige varer bliver i kundevognen.

15 Travle perioder I visse tidsrum på dagen vil der være ekstra travle perioder, hvor der kan opstå kødannelse. I sådanne perioder kan kasseassistenterne nogle gange føle sig presset. Kasseassistenterne skal derfor vide, om og hvornår der kan åbnes endnu en kasse. Det er også en mulighed at gøre kunderne opmærksom på, at der arbejder en ny kasseassistent i udgangskassen. På denne måde kan kunderne være klar over, at ekspeditionen eventuelt kan tage længere tid. 13 Fejl i stregkoder o.l. kan ligeledes være med til, at registreringen tager længere tid end normalt. Derfor skal kasseassistenterne vide, hvem de skal give information om fejl i stregkoder, forkerte priser o.l. Røveri, butikstyveri, ran og vold Kasseassistenterne kan blive udsat for røveri, tyveri, ran og vold eller trusler om vold. Det er derfor vigtigt, at alle i butikken forholder sig til, at sådanne hændelser kan forekomme. BAR Handel har udgivet branchevejledninger, som giver råd og vejledning om, hvordan disse hændelser kan forebygges og tackles, så der sker mindst mulig skade. Se anden relevant litteratur.

16 Nye udgangskasser Ved at indtænke arbejdsmiljøaspekter i planlægningsfasen sikres et bedre beslutningsgrundlag og hermed færre fejlinvesteringer, arbejdsmiljøproblemer og arbejdsskader Kasselinjen er oftest både det første og sidste indtryk, kunderne får af butikken, og samtidig kan det være en af de travleste arbejdspladser i butikken. Udgangskassen skal derfor både kunne gøre indtryk på kunderne, signalere butikkens profil og samtidig leve op til tidens krav om effektivitet og et sikkert og sundt arbejdsmiljø for kasseassistenterne. 14 Teknologisk udvikling Den teknologiske udvikling har gjort det muligt at producere nye typer af udgangskasser, som har givet flere frihedsgrader for indretning af udgangskassen og dermed mulighed for at opnå arbejdsmiljømæssige forbedringer. Herved sikres også, at kasseassistenterne har mulighed for at undgå uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. F.eks. har udviklingen af scannere betydet en øget mulighed for, at stregkoderne kan læses med lav fejlprocent. Det er også muligt at anvende dobbeltscanning, hvor der både er en vandret og lodret scanner. Derudover er læseafstanden øget, så stregkoderne nu kan aflæses længere væk fra scanneren, hvilket har gjort det muligt at producere varebånd, så der er bedre plads til varerne. Herved kan stabling af varer undgås, så kasseassistenten kan undgå at bruge unødige kræfter på at løfte, vende og dreje varerne. Stregkodernes kvalitet er også blevet bedre. Afhængig af leverandør og leverandørforholdet kan det for nogle varegruppers vedkommende lade sig gøre at placere flere stregkoder på samme vare. Leverandøransvar Ifølge arbejdsmiljøloven skal leverandører af udgangskasser sørge for, at udgangskasserne ikke er til fare for de ansattes sikkerhed og sundhed. Som leverandør skal hensynet til den gældende lovgivning medtages, når udgangskassen skal sælges til det danske marked.

17 Sideløbende med dette hensyn kan der være andre forhold, der skal tages hensyn til, f.eks. internationale arbejdsmiljøstandarder og godkendelser. Som anført i afsnittet om Arbejdsbevægelser ved scanning af varer er det vigtigt, at håndtering af varerne foretages tæt på og foran kasseassistenten. Løft af varer bør tilstræbes minimeret, så varerne fortrinsvis håndteres via en trække- eller skubbebevægelse. Dette betyder: At kasseassistenten anvender hensigtsmæssige arbejdsrutiner. At der er foretaget en samlet afvejning og optimering af relevante faktorer ved konstruktionen af den nye udgangskasse, herunder bl.a.: Funktionalitet (arbejdsgange er optimeret i forhold til forekommende varetyper, forretningskoncept mv.). Rækkeafstande (afstanden fra kasseassistenten til varerne, pengeskuffen, tastaturet og bonudkast). Rationelle arbejdsgange (sikker og hurtig registrering af varerne, minimering af rescanning og gentagen løft af varer). Teknologiske og fysiske forhold (udstyrsdimensioner, registreringsevne ved scanning, båndbredder, fysiske forhold i butikslokalet). Pladsforhold (benplads, adgangsforhold). 15 Information om indretning af inventar på faste arbejdssteder og maskiner/tekniske hjælpemidler, herunder udgangskasser, fremgår af litteraturlisten. De nævnte bekendtgørelser og meddelelser/vejledninger kan hentes på Arbejdstilsynets hjemmeside. Ved indkøb af nye udgangskasser skal der ved levering altid følge en skriftlig dansk brugsanvisning med. Brugsanvisningen skal indeholde nyttige oplysninger om betjeningsfunktionernes udformning og indretning, betjening, brug og vedligeholdelse af udgangskassen.

18 Indtænk arbejdsmiljø i planlægningsfasen Kasselinjen er en af de arbejdspladser i butikken, der kan have stor påvirk-ning på effektiviteten af vareregistreringen og kundens indkøbsoplevelse. Derfor er det en god idé at indtænke arbejdsmiljø sammen med de øvrige faktorer som f.eks. teknik, design, kundeservice, butikkens profil og økonomi i planlægningsfasen. Er arbejdsmiljøet indtænkt i en tidlig fase kan det også være med til at forudse og forhindre eventuelle senere arbejdsmiljøproblemer. Arbejdsmiljøforhold, der ikke er taget højde for i planlægningsfasen, er som regel langt dyrere at ændre bagefter hvis de overhovedet kan ændres. Hvem kan bidrage til processen Som arbejdsgiver har du et ansvar for at medtage hensynet til arbejdsmiljøet. Stil derfor relevante krav for udgangskassernes udformning til leverandøren. Det er en god idé at inddrage sikkerhedsorganisationen i planlægningen af større indkøb eller væsentlige ændringer af udgangskasserne. Som butikkens interne arbejdsmiljørådgiver kan den bidrage med viden om arbejdsmiljø. 16 Medarbejdere og arbejdsledere fra kasseområdet kan oftest også bidrage med gode ideer og initiativer til at sikre det gode arbejdsmiljø i samarbejde med ledelsen og sikkerhedsorganisationen i butikken. Indtænk varens art og gennemstrømning Vareflowet påvirkes af den gennemsnitlige varemængde pr. kunde og kundestrømmen. Disse forhold sammen med varernes art, størrelse og vægt har betydning for valget af udgangskassen. F.eks. har indretningen af transport- og scanningssystemet betydning for både kasseassistentens arbejdsgange og for at sikre, at varerne ikke beskadiges ved håndteringen. Indtænk de forskellige arbejdssituationer Ved at indtænke de forskellige arbejdssituationer, der findes i kasselinjen, kan det gode arbejdsmiljø sikres. F. eks. vil der ofte skulle tages hensyn til pladsbehovet og placeringen af materiel i udgangskasserne, hvis der også foregår varesalg ved kassen, eller hvis der både skal kunne scannes varer fra bånd og kundevogne. På denne måde kan der allerede ved indretning og indkøb af udgangskasser tages højde for de særlige hensyn, der måtte være. Overvej udgangskassens placering Ved en nøje planlægning af nye udgangskassers placering kan evt. kuldeog trækgener fra ind- og udgangspartier imødegås. Placering af udgangskassen i forhold til lyskilder bør ligeledes indtænkes i planlægningsfasen. Hensynet til, at der skal kunne gøres passende rent i og omkring udgangkasssen, vil også have betydning for placeringen af udgangskassen.

19 Anden relevant litteratur Love og bekendtgørelser Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999 om lov om arbejdsmiljø Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 492 af 20. juni 2002 om arbejdets udførelse At-meddelelser/-vejledninger At-meddelelse nr af december 1998 om Inventar på faste arbejdssteder At-vejledning D. 3.1 om Løft, træk og skub I arbejdsmiljøloven findes de generelle bestemmelser om arbejdsmiljøet. Loven er bindende for butikkerne. Det kan medføre straf, hvis reglerne overtrædes. Loven er udmøntet i bekendtgørelser, der også er bindende for butikkerne. Det kan medføre straf, hvis bekendtgørelserne overtrædes. At-vejledninger beskriver, hvordan Arbejdstilsynet tolker bekendtgørelserne. Vejledninger er ikke bindende for butikkerne, men de bygger på love og bekendtgørelser, der er bindende. Arbejdstilsynet vil ikke foretage sig mere i de situationer, hvor f.eks. en butik har fulgt en At-vejledning. At-vejledninger erstatter de tidligere At-anvisninger og At-meddelelser. 17 Branchevejledninger BAR Handels branchevejledning 10 gode råd, når du sidder i kassen BAR Handels branchevejledning om APV APV? der kan man bare se! BAR Handels branchevejledning om APV APV-abc BAR Handels branchevejledning om Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar BAR Handels branchevejledning om Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker for arbejdsgivere/sikkerhedsorganisation BAR Handels branchevejledning om Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker for medarbejdere Andet DS/EN ISO standard nr om Maskinsikkerhed antropometriske krav til design af maskinarbejdspladser

20 Kasseassistenterne hører til blandt butikkens nøglepersoner, da de har stor kontakt med kunderne. Ud over at registrere varer og modtage betaling er kasseassistenterne med til at vejlede kunderne og få dem til at føle sig velkomne. Det er vigtigt at sikre kasseassistenterne et godt arbejdsmiljø, så de kan yde denne service. Denne branchevejledning beskriver, hvad du som arbejdsgiver eller medlem af sikkerhedsorganisationen bør være opmærksom på, for at sikre kasseassistenterne det gode arbejdsmiljø. Branchevejledningen henvender sig også til andre personer, der varetager butikkens arbejdsmiljøopgaver. BAR Handel Fællessekretariatet Dansk Handel & Service Vester Farimagsgade København V Tlf.: Fax: Faglige spørgsmål kan rettes til partssekretariaterne: Arbejdstagersekretariatet HK/HANDEL Weidekampsgade 8 Postboks København C Tlf.: Fax: Sekretariatet for ledere Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade København S Tlf.: Fax: Arbejdsgiversekretariatet Dansk Handel & Service Vester Farimagsgade København V Tlf.: Fax: HK-varenummer: Branchevejledningen kan købes hos ASC varenummer: Layout: Søren Sørensen, Tryk: 1. udgave, 1. oplag ISBN

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

GODE RÅD NÅR DU SIDDER I KASSEN

GODE RÅD NÅR DU SIDDER I KASSEN GODE RÅD NÅR DU SIDDER I KASSEN NÅR DU SIDDER I KASSEN NÅR DU SIDDER I KASSEN Indstil din stol. Indstil fodstøtten. Indstil tastatur og bonudkast. Lad varerne komme til dig. Undgå at løfte varerne. Varier

Læs mere

Den gode arbejdsdag og arbejdsmiljøet

Den gode arbejdsdag og arbejdsmiljøet Tag vare på... Den gode arbejdsdag og arbejdsmiljøet Branchevejledning for mindre butikker uden sikkerhedsorganisation Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 Dette materiale er udgivet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet. BAR Handel har til formål at medvirke i forbindelse med løsning af sikkerheds-

Læs mere

Succes med arbejdsmiljøarbejdet

Succes med arbejdsmiljøarbejdet Tag vare på... Succes med arbejdsmiljøarbejdet Branchevejledning for sikkerhedsorganisation, arbejdsledere og medarbejdere f Forord Hent mere hjælp i BAR Handels branchevejledninger om arbejdet med arbejdsmiljø

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opbygning

Sikkerhedsorganisationens opbygning Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opbygning Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker PAS PÅ DIG SELV - når du løfter, skubber og trækker Det er din ryg pas på den! Ømhed i muskler og ryg kan opstå, når du håndterer varerne forkert, eller der er for stor belastning. Det er helt ok at bruge

Læs mere

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Kortfattet branchevejledning Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

Indretning af skærmarbejdsplads

Indretning af skærmarbejdsplads Indretning af skærmarbejdsplads APV 2014 - SKOLER Variation Den bedste måde at hjælpe dig selv i det daglige er ved at variere. Overvej f.eks.: Kan du variere din siddestilling? Husk indimellem: ret ryggen

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

God trivsel. - en fælles opgave for alle i butikken

God trivsel. - en fælles opgave for alle i butikken Adresser Denne branchevejledning giver en introduktion til emnerne trivsel og psykisk arbejdsmiljø og kan bruges som et værktøj og inspiration til arbejdsgivere, arbejdsleder og medarbejdere om, hvordan

Læs mere

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Indledende INFORMATIONER Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Succes med arbejdsmiljøarbejdet

Succes med arbejdsmiljøarbejdet Tag vare på... Succes med arbejdsmiljøarbejdet Branchevejledning for arbejdsgivere for arbejdsgivere Forord Hent mere hjælp i BAR Handels branchevejledninger om arbejdet med arbejdsmiljø I tilknytning

Læs mere

Butiksslagteres arbejdsmiljø

Butiksslagteres arbejdsmiljø Som arbejdsgiver, arbejdsleder eller medarbejder i en slagterbutik/-afdeling er det vigtigt, at du tager vare på dig selv og dine kolleger under arbejdet, så ingen kommer til skade. Denne branchevejledning

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

sælgeres arbejdsmiljø

sælgeres arbejdsmiljø Vejledningen Et godt arbejdsmiljø - første skridt mod bedre resultater. henvender sig til sælgere, der kører i forbindelse med arbejdet.vejledningen sætter fokus på forhold, som har indvirkning på sælgernes

Læs mere

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Oplæg af: Fysioterapeut, Master of Public Health og Specialist i sundhedsfremme og forebyggelse Definitionerne afslører perspektivet.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

INSTRUKTION OG OPLÆRING

INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING Denne vejledning giver gode råd om instruktion og oplæring i relation til arbejdsmiljøet. Du får vejledning i, hvordan den gode instruktion og oplæring kan

Læs mere

Arbejdsmiljø og Computermus

Arbejdsmiljø og Computermus branchevejledning fra BAR KONTOR Arbejdsmiljø og Computermus Hvad skal du være opmærksom på når du bruger computermus? INDHOLD 5 FORORD 7 GODE RÅD OM ARBEJDE MED COMPUTERMUS 9 GODE RÅD OM ARBEJDE MED TASTATUR

Læs mere

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Branchevejledning for arbejdsgivere/sikkerhedsorganisation Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering for detailhandelsområdet

APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering for detailhandelsområdet APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering for detailhandelsområdet ar BAR Handel Dette materiale er udarbejdet af BAR Handel. BAR Handel har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds-

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Sikker i butikken en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Få instruktion af din arbejdsgiver Inden du begynder i dit nye job, har din arbejdsgiver en særlig pligt til at informere

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken En pjece om gravides arbejdsmiljø

Du kan vente. dig i butikken En pjece om gravides arbejdsmiljø Du kan vente dig i butikken En pjece om gravides arbejdsmiljø BAR Handel Dette materiale er udarbejdet af BAR Handel. BAR Handel har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål

Læs mere

Flexi Element. den funktionelle kassedisk

Flexi Element. den funktionelle kassedisk den funktionelle kassedisk 2010 lever til fulde op til sit navn med en fleksibel indretning og opbygning samt anvendelsesmuligheder i vidt forskellige brancher. Kort sagt får du med en kassedisk, der præcis

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad har jeg egentlig pligt til? Hvis skyld er det, hvis noget går galt på virksomheden? Og hvem har ansvaret

Læs mere

Branchevejledning til arbejdsgivere/sikkerhedsorganisation

Branchevejledning til arbejdsgivere/sikkerhedsorganisation Inden for detailhandelen beskæftiges en del unge i fritidsjob både af mere permanent karakter eller som sommerferiejob. Ofte har unge kun en begrænset erhvervserfaring, manglende bevidsthed om arbejdsmiljøet

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

Guide til indretning af din kontorarbejdsplads

Guide til indretning af din kontorarbejdsplads Guide til indretning af din kontorarbejdsplads Indholdsfortegnelse Variation 3 Trin 1 - Arbejdsstolen 5 Krav til arbejdsstolen: 5 En god siddestilling 5 Trin 2 Arbejdsbordet 7 Krav til arbejdsbordet: 7

Læs mere

Vejledning om sælgeres arbejdsmiljø

Vejledning om sælgeres arbejdsmiljø Vejledning om sælgeres arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø - første skridt mod bedre resultater BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR DETAILSOMRÅDET Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der

Læs mere

ARBEJDSMILJØ INVENTAR OG RAMMER

ARBEJDSMILJØ INVENTAR OG RAMMER ARBEJDSMILJØ INVENTAR OG RAMMER April 2014 Fly-inn F Fritidsaktiviteter Understøttende Skærmbekendtgørelsens særlige bestemmelser De særlige bestemmelser gælder, når medarbejderen regelmæssigt og i en

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Tema: UMV undervisningsmiljø

Tema: UMV undervisningsmiljø Tema: UMV undervisningsmiljø Klassetrin: 5. og 6. klasse 1. Med erfaringerne fra gæstelærerens besøg og undervisning kan eleverne arbejde over en længere periode, hvor de indsamler registreringer af problemer

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Kontor

Arbejdspladsvurdering for Kontor Kortlægningsskema Arbejdspladsvurdering for Kontor (fast arbejdsplads) Salgsafdeling, administration, lager mm. Tillæg til kontor: Lager Kørsel med truck Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte

Læs mere

Scandi Element. Den fleksible kassedisk

Scandi Element. Den fleksible kassedisk Den fleksible kassedisk altid opdateret Klar til nye teknologier Den teknologiske udvikling går stærkt og kassedisken skal ofte overleve flere generationer terminaludstyr. Vi giver dig fremtidssikring.

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

ARBEJDSPLADS VURDERINGER

ARBEJDSPLADS VURDERINGER BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERINGER ER UDGIVET MED STØTTE FRA ARBEJDSMILJØRÅDETS SERVICE

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm. Men er jeres arbejde også blevet

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar November 2008 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.14 af december 1998 og nr. 4.10.2 af november 1985 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Transport af gods - post - kurer

Transport af gods - post - kurer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - post - kurer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER. Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER. Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter Forord Vejledningen er udsendt af Branchearbejdsmiljørådet for service-

Læs mere

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer 1 Indhold Typiske udfordringer i bagerier og konditorier 3 Hvordan finder man sin gode løsning? 3 Eksempler på gode løsninger 6 Hvad har andre

Læs mere

Ergonomi på kontorarbejdspladser

Ergonomi på kontorarbejdspladser Ergonomi på kontorarbejdspladser Hvad er ergonomi Bio-psyko-social Gennemgang af hele arbejdssituationen Se med nye øjne på indretning af arbejdspladsen Udnyttelse af teknologien, hvor den findes Se kritisk

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER INDHOLD FORORD................................................

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros MODTAGER KULTUR Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvordan tager vi godt imod? Hvor gode er vi egentlig til at få nye kolleger til at føle sig velkomne i vores afdeling eller på virksomheden?

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndskubbet plæneklipper

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndskubbet plæneklipper Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndskubbet plæneklipper Indhold 3 Forord 4 Indledning 7 Klipning af græs på skråninger 9 Rotorplæneklipper 16 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndskubbet

Læs mere

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads 2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Bliv klar til en grøn smiley Arbejdstilsynet screener i disse år arbejdsmiljøet på alle danske virksomheder. Alle

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering

APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR DETAILHANDEL BAR Handel Dette materiale er udarbejdet af BAR Handel. BAR Handel har til formål at medvirke ved

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdspladsens indretning og inventar

Arbejdspladsens indretning og inventar 1.4 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Arbejdspladsens indretning og inventar Overordnet om indretning og inventar 1 1 Er arbejdspladsen

Læs mere

ERGONOMISK DESIGN OG INNOVATION. Arbejdspladser og produkter

ERGONOMISK DESIGN OG INNOVATION. Arbejdspladser og produkter ERGONOMISK DESIGN OG INNOVATION Arbejdspladser og produkter AM2008 Lotte Finsen, Cand. Scient., Ph.d.. & arbejdsmiljøkonsulent lofi@alectia.com Jakob U. Christiansen, Cand. Scient.; Udviklingschef juc@alectia.com

Læs mere

Tommelfingerregler til indretning af arbejdspladser på kontor

Tommelfingerregler til indretning af arbejdspladser på kontor Tommelfingerregler til indretning af arbejdspladser på kontor www.am-gruppen.dk Autoriseret Arbejdsmiljørådgiver Indholdsfortegnelse Kroppens signaler... 3 Variation.......... 4 Stolen............. 5 Arbejdsbordet......

Læs mere

GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN

GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN FOREBYGGELSESPAKKE GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Indholdsfortegnelse Kort om forebyggelsespakken 3 Tidsplan og aktiviteter 4 Sådan gør

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

krydderi Skab engagement i samarbejdet om arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø sætter på din hverdag Branchevejledning til kontorarbejdspladser om:

krydderi Skab engagement i samarbejdet om arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø sætter på din hverdag Branchevejledning til kontorarbejdspladser om: Opskrifter på arbejdsglæde krydderi Et godt arbejdsmiljø sætter på din hverdag Branchevejledning til kontorarbejdspladser om: Skab engagement i samarbejdet om arbejdsmiljø Forord Med baggrund i den danske

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere