Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. Den indledende fase

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. Den indledende fase"

Transkript

1 Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. De tre DS ambassadører på dagen var Pernille Westensøe, Jeanett Michelsen og Isabella Rasmussen Den indledende fase Der blev hurtigt taget kontakt til Uddannelseslederen og herefter studievejlederen på University College Sjælland, hvorefter det blev aftalt, at Fremtidens DS ville blive lagt ind i skemaet på modul 1, d med hold B fra kl. 09:25 11:05 og med hold A kl. 12:10 13:50. Derudover blev det aftalt, at lave en tekst til de studerende på Fronter om arrangementet. Teksten blev som følger: Socialrådgivere Pernille Westensøe, Jeanett Michelsen og Isabella Rasmussen besøger jer d. 11 februar som repræsentanter for DS ambassadørkorps, hvor vores primære rolle er at indsamle viden om jeres tænkning omkring Dansk Socialrådgiverforening. Vi eksperimenterer med en ny form for indsamling af empiri, hvilket betyder, at der vil blive filmet små sekvenser og taget billeder til brug på DS ambassadørkorps Facebook side, som er en lukket gruppe kun for os ambassadører. Vi har valgt jer, nye studerende, fordi vi mener, at I kan bidrage til nytænkning og innovation. At læse til socialrådgiver er ofte affødt af et ønske om at skabe forandringer, der skal forbedre andre menneskers tilværelse og her giver vi jer muligheden for at være med til at skabe forandringer for jeres eget fremtidige arbejdsliv. Vi vil ikke holde foredrag. Vi vil skabe et forum, hvor der er interaktion og hvor subjektivitet er i fokus. Derudover er vores intention at fortælle jer lidt om vores karriere og arbejdsliv. Herunder finder I en kort beskrivelse af os: Pernille Westensøe Jeg er uddannet socialrådgive, familieterapeut og projektcoach. Jeg er selvstændig, indehaver af SocioNova Consult, som er en rådgivnings- og konsulentvirksomhed der leverer ydelser til offentlige forvaltninger, private virksomheder og privatpersoner. Jeg har mange års erfaring fra arbejde i Børn og Familieafdelinger i kommunale forvaltninger. Min interesse for at gå ind i arbejdet i DS er at jeg har undervist en del i metodeudvikling samt fokuserer på kvaliteten i det sociale arbejde. Jeg håber, at denne indsats kan være med til at sætte fokus på hvordan vi sammen kan være med til at inddrage DS i vores faglighed på arbejdspladsen i fremtiden. Jeanett Michelsen Jeg er uddannet socialrådgiver i januar 2004 fra Metropol Frederiksberg. Jeg har taget uddannelsen på revalidering og efter endt uddannelse søgte jeg fleksjob og fik det. Jeg har arbejdet i Københavns kommunes Børne Familieteam i Urbanplanen på amager i 5 år. Jeg har siddet med ungesager, og som ungdomssanktionskoordinator samt været et år i projektet den korte snor og har derefter arbejdet på

2 dagbehandlingsskole og STU på Nørrebro. Siden har jeg været ansat på opholdsstedet VIPhuset på Amager. Isabella Rasmussen Jeg dimitterede som socialrådgiver fra University College Sjælland juni Jeg er pt ansat i en fast stilling som socialrådgiver i undersøgelsesgruppen i Familierådgivningen i Furesø kommune, hvor jeg modtager underretninger, undersøger forholdene, vurderer om der skal iværksættes en børnefaglig undersøgelse, hvorefter sagen overgår til vores foranstaltningsgruppe. Derudover er jeg støttekontaktperson for to unge piger igennem Støttenetværket. Jeg har siden starten af min studietid netværket indenfor det socialfaglige område, hvilket har åbnet muligheder for min videre personlige og faglige udvikling, heriblandt har jeg oprettet gruppen H.E.K.S. på Facebook samt er blevet en aktiv del af udviklingen af prakiscenter.dk ligeledes et fagligt forum på Facebook. Vi glæder os til at møde jer! Mange hilsner Pernille, Jeanett og Isabella Pernille, Jeanett og Isabella havde det første møde d , hvor der blev brainstormet på de metoder, der skulle anvendes på dagen. Kortene med de forskellige begreber, der kan relatere til DS, som blev præsenteret for på DS ambassadørkurset, besluttede vi at anvende på dagen. Der blev nået frem til at lave følgende dagsorden: 1. Introduktion til dagen 2. Rundkredsen 3. Snoren 4. Det blanke kort 5. Introduktion af os og fortælling om vores arbejdsliv 6. afrunding Rundkredsen: alle de studerende sidder i en rundkreds, der er udvalgt 4 kort med begreberne studerende, netværk, engagement og karriere. De studerende får præsenteret kortene et efter et og ved hvert kort, kastes en bold over til en tilfældig studerende, som fortæller egne refleksioner om begrebet i henhold til fagforeningen og dem selv. Herefter bedes den studerende kaste bolden videre til den næste, som præsenterer sine tanker osv. Snoren: en snor rulles ud og placereres på gulvet og deler lokalet op i to. De studerende præsenteres for to kort med forskellige begreber, hvor det ene repræsenterer den ene del af lokalet og det andet den anden del af lokalet. De studerende bliver bedt om, at stille sig der, hvor de synes begrebet er vigtigst for dem. Herefter udpeges forskellige studerende til at forklare deres valg af placering i forhold til kortene.

3 Det blanke kort: de studerende bedes sætte sig i en rundkreds og får udleveret et blankt kort. Hver studerende bliver bedt om at skrive et ord, som er det der fylder mest hos dem i forhold til DS. Når de har skrevet det, skal de give det til sidemanden til venstre for dem. Herefter udpeges en studerende til at læse det kort op, han/hun har fået og bliver bedt om, at fortælle egne tanker om det ord, der står på kortet. Den der har skrevet kortet bliver ligeledes spurgt om kortets betydning for dem og andre får mulighed for at kommentere yderligere og sådan fremdeles. Ikke alle kort bliver gennemgået. Til sidst blev kortene samlet sammen og gemt. Introduktionen af socialrådgiveren bag ambassadørerne og fortællinger om arbejdsliv er bevidst gemt til sidst som en motivation for de studerende. Pernille, Jeanett og Isabella mødtes igen d , hvor kortene blev lavet og der blev koordineret rollefordeling på selve dagen. Pernille tog sig af Det blanke kort, Jeanett af Snoren og Isabella af Rundkredsen, derudover supplerede vi hinanden i de andre punkter på dagsorden. På Dagen HOLD B på 1. modul 39 studerende mødte op De studerende blev præsenteret for en kort introduktion til formålet med DS ambassadørkorpset og dagsordenen for forløbet. Rundkredsen Rundkredsen blev effektueret og i starten mærkedes lidt tilbageholdenhed blandt de studerende, men efter kort tid blev der et pænt engagement. De studerende talte meget om, at de tænker at DS kan medvirke til at udvide deres faglige netværk og dermed øge deres muligheder for at få et studiejob eller et job efter endt uddannelse. En studerende opfordrede DS til at overveje at udsende flere praktikere ud på uddannelsesstedet, til at fortælle historien om og fra deres karriere. En anden sagde, at det kunne være interessant at lave samme arrangement om 3,5 år, lige inden dimissionen. Snoren Snoren blev effektueret og de to første kort var rådgivning og uddannelse, hvor stort set alle gik på den side der hedder rådgivning. For flere af de studerende, var det vigtigere for dem på deres nuværende position som studerende, at kunne søge råd og vejledning hos DS. Uddannelse tænkte de som efteruddannelse/ opgradering og fandt det først relevant, når de var færdiguddannede socialrådgivere i praksis. Ved valget mellem demokrati og tillidsrepræsentantskab, lå der en stor vægt på tillidsrepræsentantskab. En af de studerende tolkede demokrati som det store fællesskab, hvor man står sammen, og tillidsrepræsentantskabet som det mere personlige. Der kom nogle eksempler på hvor demokratiet ikke virker, som f.eks. under lærerkonflikten. Der var den demokratiske styrke ikke nok til at undgå en reform. Kortene magt og løn her var der en markant overvægt på løn. Ordet magt blev defineret af en studerende som et negativt ladet ord, og vedkommende syntes det var et svært begreb at have med at gøre. En anden syntes at magt og løn matcher, hvor man via sin magt selv kan skabe initiativer og indflydelse, og det på den måde hænger sammen med lønnen. En studerende ser fagforeningens opgave som dem der skal sørge for, at man ikke bliver dårligt lønnet. Forslag på højere lønningsområder : risiko for overfald, børn- og ungeområdet, ansvaret for udvikling og skabelsen af det sociale arbejde, ansvaret for at stå med andre menneskers liv og fremtid i hænderne, psykisk hårde jobs. Der var en god debat om lønninger og om årsager til lønforhandlinger.

4 Kortene medlem ikke medlem. Her har alle de studerende valgt at stå på den side af snoren der hedder medlem. Enkelte studerende overvejer at vælge en billigere fagforening end DS. Det blanke kort De studerende blev bedt om at nedfælde et ord, som relaterer sig til DS, som har størst betydning for dem lige nu. 35 kort blev skrevet og afleveret til ambassadørerne. De studerende skrev følgende: Psykologhjælp, støtte, netværk, vejledning, trivsel, arbejdsvilkår, løn, efteruddannelse, solidaritet, uddannelseskrav, sikkerhed, viden, faglig ekspertise, penge, erfaringer De kort, der blev talt om var: Penge: DS skal sikre at man får den rigtige løn, der skal være sammenhæng mellem kvalifikationer og løn. Erfaringer: DS kan medvirke til at få et netværk, at dele erfaringer med kommende kolleger. DS kan lave arrangementer, hvor folk kan komme, afholde foredrag med kendte på de forskellige arbejdsområder. Løn: DS skal varetage socialrådgivernes rettigheder på arbejdspladsen. Arbejdsgiver skal betale, det man har ret til. Tryghed: DS skal være med til sikre trygge omgivelser på arbejdspladsen, hvor man har et bånd til hinanden som medarbejdere. Man skal finde tryghed i fagforeningen. DS skal medvirke til at man er jobsikker, så arbejdsgiveren ikke kan sætte socialrådgiveren til at lave alt muligt andet. DS skal have en rolle som bagland så man føler sig bedre rustet hvis man er udsat for uretfærdighed på arbejdspladsen. Psykologhjælp: DS skal tilbyde psykologhjælp, hvis man har en svær sag, som påvirker en, og i situationer hvor arbejdsmiljø, opgaver og ressourcer ikke hænger sammen, så man påvirkes psykisk, får stress og er i risiko for at blive syg på anden vis. Til slut fortæller vi om os selv og vores arbejdsliv. De studerende er meget optaget af fortællingerne og stiller mange spørgsmål. HOLD A 28 fremmødte studerende Kort introduktion til forløbet. Rundkredsen Netværk: DS kan være en platform for dannelsen af netværk, hvor man kan spare. DS kan formidle kontakt. DS kan facilitere møder,som man kan deltage i, skabe netværk i forhold til job, når man bliver færdig. Studerende: DS skal kunne facilitere sociale møder for studerende. I fagbladet Socialrådgiveren er der en klumme, hvor en studerende skriver om egne observationer og oplevelser. Det ville være dejligt, hvis man kunne udvide med plads til socialrådgiverstuderende i bladet, en side for studerende til studerende, jobsopslag med studiejobs. Reklamer for kurser og opholdssteder kan undværes. Generelt var de studerende meget optaget af økonomi, løn og hvad der sker hvis de ikke får noget arbejde. Der blev talt om at skelne imellem fagforening og A-kasse.

5 Snoren: Flere af de studerende havde svært ved at tage stilling til valg mellem kortene relationer og beslutningsprocesser, alle står i midten. Der blev sagt at beslutningsprocesser ligger hos individet. Det er vigtigt at de studerende føler sig fortrolige med DS. Ved kortene Ansættelsesvilkår og kompetenceudvikling, står to studerende i ansættelsesvilkårsdelen, for dem er det mere vigtigt end kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling kan komme hen ad vejen. Det handler om en forståelse af, hvor de studerende er. De skal have indkapslet deres interesseområde i starten og derfor er ansættelsesvilkår det vigtige i starten. Flere af de studerende er enige i at ansættelsesvilkår kommer først dernæst kompetenceudvikling. Ved kortene fællesskab og tværfaglighed, giver de studerende udtryk for at DS kan give fællesskab og netværk. Man kan ikke sige om det er det ene eller det andet, det ene udelukker ikke det andet. Det er svært at tage stilling. Begge dele skal være der. Tværfaglighed er alfa omega indenfor det her felt. De studerende tænker, at de skal være rummelige og forstående for alle mennesker. Det tværfaglige er en naturlig ting. Kortene medlem og ikke medlem gjorde, at alle stillede langt de fleste sig i midten, ca. en tredjedel stillede sig på medlemssiden. De fleste tænkte at det er en god idé at melde sig ind, andre var stadig overvejende positive, men havde brug for at undersøge nærmere om det er noget for dem. Det blanke kort: Der blev samlet 20 kort sammen med ordlyden: Hjælp, støtte, handlekraft, sikkerhed, faglig viden, voksent, netværk, rådgivning, ansættelsesvilkår, selvhjælp og sparring. Om sikkerhed, blev der sagt at DS skal være en støtte når der opstår problemer i arbejdet. DS skal være backup, en personlig sikkerhed. Det er ens levebrød, hvis der skulle ske en noget, gravid fyret osv. DS skal skabe en sikkerhed mod mobning, klienter, sparringspartner mv. DS skal være en hjælp til jobsøgning. Det kunne være godt, de har meget viden om stillinger og hvor man kan søge, DS har meget mere faglig viden end et. DS skal give hjælp til selvhjælp. Når der opstår i problemer, skal man kunne ringe og de kan hjælpe, man skal kunne få fif til at løse problemet selv. Igennem Ds kan man selv skabe sig et netværk. DS kan udbyde mulige kurser, osv Det er voksent at melde sig ind i DS. Det er fornuftig at gøre. Man tager ansvar for sit jo område, man øger sin viden, man udvikler sig. Man kan spørge om ansættelseskontrakten er i orden osv. Man tager ansvar for egen sikkerhed. Som ung, tænker man ikke så meget over det. DS kan give mulighed for udvikling, når man har brug for noget andet i sin karriere. Et udsagn fra en af de studerende er, at man ikke behøver være i fagforening, jeg har kun har været i A- kasse, men det lyder fantastisk med DS og der er masse spændende og sparring. Det vil det gavne mig på sigt, man behøver ikke gå i panik, man kan jo altid melde sig ind. En anden studerende siger: Husk at du får en del af kagen ved lønforhandlinger på de andres bekostning selvom du ikke er medlem af DS Til slut fortæller vi om os selv og vores arbejdsliv. De studerende er meget optaget af fortællingerne og stiller mange spørgsmål.

6 Generelt for begge hold: De studerende var ikke sikre på, at de kunne bidrage med noget, da de er i starten af deres uddannelsesforløb og at der er lang tid til de er færdige. Fælles for dem var, at de alle var meget engagerede og nysgerrige. De deltog meget aktivt og kom med gode pointer. Selve fremmødet var stort. Det som de er meget optaget er, hvilke muligheder, de har med hensyn til job efter endt uddannelse og hvordan de kan være sikre i det arbejde de vil få. Begreberne sikkerhed, løn og netværk var de primære og gennemgående på begge hold. Den mundtlige feedback, vi fik, var, at det har været inspirerende, interessant. Flere havde fået ny viden om DS rolle samt de tilbud DS har til dem som studerende på nuværende tidspunkt, som et fagblad ca. 1 gang om måneden, muligheden for at melde sig ind i en gruppe med fagfæller indenfor et bestemt interesseområde, at deltage på minisocialrådgiverdage m.v. Bearbejdning af empiri Vi har indsamlet empiri ved at tage billeder, små videosekvenser med samtykke fra de studerende til brug for DS ambassadørkorpset. Derudover har vi taget noter på selve dagen. Noterne er blevet renskrevet og samlet. Billeder og videoklip gennemset og de udvalgte vil blive lagt ud på ambassadørkorpsets side på Facebook. For os tre ambassadører har det været inspirerende, lærerigt og sjovt at facilitere arrangementet og vil gerne opfordre andre til at prøve det. Bedste hilsner Pernille, Jeanett og Isabella

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Undskyld, må jeg lige få en at snakke med, tak! ja, værsgo Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Udarbejdet af P S FORENINGEN AF PROFESSIONELLE STØTTEPERSONER En undersøgelse

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! Det gode personalemøde og

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Viden, DER skaber Værdi

Viden, DER skaber Værdi Viden, DER skaber Værdi - effekten af et større fokus på jobsøgendes kompetencer Fakta PeopleTools værktøjskassen består af 6 danskudviklede profiler, hvor den ene er personfaktoranalysen (PFA=personfaktoranalyse).

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere