Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges officielle Statistik, Fjerde Række."

Transkript

1

2 Norges officielle Statistik, Fjerde Række (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série) Nr 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges ofticielle Statistik m v 1 Januar December 1903, Side 1-ti Trykt 1904 Nr 82 Folketælling 3 December 1900 Tredie Hefte: Beboe -de Huse og Husholdninger (Recensement III Maisons habitées et ménages) - 83 Folketaelling 3 December 1900 Fjerde Hefte: Folkemængde fordelt efter Nationalitet, Felested og Trosbekjendelse Blinde, Døvstumme og Sindssyge (Recensement IV Population classée par nationalité, par lieu de naissance et par culte Aveugles, sourds-muets et alié,43) 84 Skolestatistik 1900 (Instruction publique) - 85 yagskolestatistik , og ,(Ecoles professionnelles) - 86 Fsengselsstyrelsens Aarbog I Det norske Fængselsvæsen i det 19de Aarhundrede (Annuaire de l'administration générale des prisons I Notices historiques) Norges Skibsfart 1902 (Navigation) 88 Skifteviesenet 1901 (Successions, faillites et biens pupillaires) - 89 Veterinærvæsenet og kjedkontrollen 1902 (Service vétérinaire et inspection de la viande) - 90 Norges Handel 1903 (Commerce) - 91 Civil Retspleie 1901,og 1902 (Justice civile) 92 Norges postvæsen 1903 (Statistique postale) - 93 Norges Sparebanker 1903 (Caisses d'épargne) 94 Norges kommunale Finantser 1900 (Winances des communes) - 95 Rekruteringsstatistik 1903 (Recrulrment) - 96 Skolestatistik 1901 (Instritction publique) 97 Fængselsstyrelsens Aarbog II Aarsberetning (Annuaire de l'administration générale des prisons IL Statistique des prisons) 98 De offentlige Jernbaner 1903/04 (Chemins de fer publics) - 99 Rigsforsikringsanstalteus Industristatistik (Statistique industrielle de l'office royal des assurances ouvrières) Private Aktiebanker 1903 (Banques privies par actions) Norges Fiskerier 1903 (Grandes pêches maritimes) De, faste Ejendomme 1900 (Propriétés foncières rurales) Sundhedstilstanden og - Medicinalforholdene 1902 (Rapport sur l'état sanitaire et médical) 104 Telegrafvæsen 1903/04 (Télégraphes et téléphones de l'état) Trykt 1905 Nr 105 Sindssygeasylernes Virksomhed 1903 (Hospices d'aliénés) Beretninger om Amternes økonomiske Tilstand i Femaaret I-11 (Ba/ports sur l'état économique des préfectures) Skiftevæsenet 1902 (Successions, faillites et biens pupillaires) Norges kommunale Finantser 1901 (Finances des communes) Valgstatistik (Statistique électorale) Norges Skibsfart 1903 (Navigation) ' Folketælling 3 December 1900 Femte Hefte : Folkemængde fordelt efter Livsstilling (Recensement V Population classée par professions) v

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK V 1 SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED 1904 (Statistique des hospices d'aliénés pour l'année zgol) Efter de fra Asylerne indkomne Aarsberetninger udgivet af M EDICINALDIREKTOREN KRISTIANIA, I KOMMISSION HOS H ASCHEHOUG & CO 19c6

4 For Aarene se Norges officielle Statistik, Tredie Række For Aarene se Norges officielle Statistik, Fjerde Række Nr 2, 29, 58, 74 og 105 STEEN'SKE BOGTRYKKERI

5 1904 Indholdsfortegnelse Table des matières Indledning, Oversigt over Sygepladsene m v paa de norske Sindssygeasyler Side Oversigt over Antallet af de paa Sindssygeasylerne Behandlede, Middelbelæg og Antal Forpleiningsdage (Tab I) 6-7 Forholdet mellem offentlige og private i Sin dssygeasylerne Behandlede (TabII) 6-7 Interkurrente Sygdomme paa Asylerne (Tab III) 8-9 Tilsammen Behandlede (Tab IV) IO-II Tilbageliggende fra 1903 (Tab V) ta- Indkomne (Tab VI) Udskrevne helbredede (Tab VII) Udskrevne i bedret Tilstand (Tab VIII) Udskrevne uhelbredede (Tab IX) 14'15 Døde (Tab Tilbageliggende ved Udgangen af (Tab XI) Sygdomsform og Behandlingens Udfald for samtlige Asyler (Tab XII) Forholdet af Tilbageliggende, Indkomne, Udgaaede og Døde til samtlige paa Sindssygeasylerne Behandlede (Tab XIII) Tiden paa Aaret for de Syges Indlæggelse paa Asylerne (Tab XIV) 20 Kjøn og Alder ved Indlæggelsen paa Sindssygeasylerne (Tab XV) 21 Sindssygdommens eller sidste Anfalds Varighed ved Indlæggelsen (Tab XVI) 21 Dødsaarsagerne hos de paa Sin dssygeasylerne Døde (Tab XVII) De Indkomnes Hjemstavn (Tab XVIII) De Indkomnes Egteskabsforhold (Tab XIX) 25 Aarsagerne til Sindssygdom hos de Indkomne (Tab XX) De Indkomnes Stand og Stilling (Tab XXI) 3o-31 Pag Introduction Données générales sur les hospices d'aliénés de Norvège en 1904 Tableau du mouvement des hospices d'aliénés, indiquant pour chaque hospice le nombre des places et le total des journées d'entretien (Tab I) 6-7 Tableau du mouvement des hospices d'aliénés, indiquant le nombre des aliénés indigents et celui appartenant aux classes aisées (Tai) II) 6- Cas des maladies intercurrentes dans les hospices d'aliénés (Tab III) 8-9 Nombre des aliénés traités dans les hospices (Tab IV) I0-t; Nombre des aliénés en traitement dans les hospices au Jer janvier 1904 (Tab V) 10-II Nombre des entrées dans les hospices d'aliénés (Tab VI) Nombre des sorties en état de guérison (Tab VII) Nombre des sorties en état d'amélioration (Tab VIII) Nombre des sorties en état de non guérison (Tab IX) Nombre des décès dans les hospices d'aliénés (Tab X) Nombre des aliénés restés en traitement au 31 décembre 1904 (Tab XI) Répartition par formes de la maladie et résultat du traitement (Tab XII) Rapport du nombre des sorties et des décès comparé au total des aliénés traités dans les hospices d'aliénés (Tab XIII) Tableau des entrées dans les hospices réparties par mois (Tab XIV) 20 Répartition des aliénés par âge et par sexe lors de leur admission dans les hospices (Tab XV) 21 Durée de la maladie ou du dernier accès lors de l'admission des aliénés (Tab XVI) 21 Causes des décès indiquées pour les aliénés décédés dans les hospices (Tab XVII) Tableau des entrées réparties par domicile des aliénés (Tab XVIII) Tableau des entrées réparties par état civil (Tab XIX) 25 Tableau des entrées dans les hospices d'aliénés réparties par cause présumée de la maladie (Tab XX) Tableau des entrées réparties par profession et par condition sociale (Tab XXI) 30-31

6 Iv 1904 Side Middeltal af daglig arbeidende Syge i Asylerne (Tab XXII) 3031 Oversigt over Anvendelsen af Indespærring (Tab XXIII) 32 Extrakt af Regnskaberne for Gaustad, Eg Rotvold, Ronvik, Kristiania, Oslo, Kristiansand, Necvengaarden, Trondhjem Asyler og Kriminalasylet for Budgetterminen (Tab XXIV) Pag Nombre moyen par jour des aliénés occupés au travail dans les diverses hospices (Tab XXII) Relevé de l'application de reclusion (Tab XXIII) 32 Tableau des recettes et des dépenses des établissements d'aliénés de Gaustad, d'eg, de Rotvold, de Ronvik, de Kristiania, d'oslo, de Kristiansand, de Neevengaarden, de Trondhjem et de l'établissement d'aliénés criminels (Tab XXIV) Uddrag af Aarsberetningen for Gaustad Sindssygeasyl Uddrag af Aarsberetningen for Kristiania 35 Sindssygeasyl 36 Uddrag af Aarsberetningen for Oslo Hospitals Asyl Beretning for Doktor Dedichens Sindssygeasyl Beretning for Akershus Amts Sindssygeasyl paa Blakstad Uddrag af Aarsberetningen for Eg Sindssygeasyl 45 Uddrag af Aarsberetningen for Neevengaardens 54 Sindssygeasyl 60 Uddrag af Aarsberetningen for Rosenberg Sindssygeasyl 69 Uddrag af Aarsberetningen for Mollendal Sindssygeasyl Uddrag af Aarsberetningen for Trondhjems 75 Hospitalsstiftelses Sindssygeasyl Uddrag af Aarsberetningen for Rotvold 77 Sindssygeasyl 89 Af Direktør Sollieds Beretning for Ronvik Sindssygeasyl Af Asyllæge Evensens Beretning for 93 Kriminalasylet 96 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Gaustad Extrait du rapport sur l'établissement 35 d'aliénés de Kristiania Extrait du rapport sur l'établissement 36 d'aliénés d'oslo Extrait du rapport sur l'établissement 43 d'aliénés de dr Dedichp Extrait du rapport sur l'établissement 44 d'aliénés du département d'akershus (h Blakstad) Extrait du rapport sur l'établissement 45 d'aliénés d'eg 54 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Neevengaarden 6o Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Rosenberg 69 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Mollendal Extrait du rapport sur l'établissement 75 d'aliénés de Trondhjem Extrait du rapport sur l'établissement 77 d'aliénés de Rotvold 89- Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Reinvik Extrait du rapport sur l'établissement 93 d'aliénés criminels 96

7 1904 Oversigt over Sindssygeasylernes Virksomhed i 1904 Antallet af Sindssygeasyler var 14 med ialt Sygepladse Asylerne var: Gaustad, Statsasyl ved Kristiania, med 33 0 Pladse, Halvdelen for hvert Kjøn Kristiania kommunale Asyl med 120 Pladse, 76 for Mænd og 44 for Kvinder Oslo Hospitals Asyl i Kristiania med 4 0 Pladse, kun for Kvinder Dr Dedichens Asyl, privat, ved Kristiania, med 58 Pladse, Halvdelen for hvert Kjon Blakstad, Akershus Amts kommunale Asyl i Asker, med 106 Pladse, 59 for Mænd og 47 for Kvinder (ifølge kongelig Resolution af 3ote Januar 1904) Det aabnedes for regelmæssig Drift i7de November Kristiansands kommunale Asyl med 21 Pladse Eg, Statsasyl i Kristiansand, med 26 0 Pladse, Halvdelen for hvert Kjøn Neevengaarden, kommunalt Asyl i Bergen, med 24 0 Pladse, Halvdelen for hvert Kjøn Rosenbergs Asyl, privat, i Bergen, med 175 Pladse, 120 for Mænd og 55 for Kvinder Meillendals Asyl, privat, ved Bergen, med 8o Pladse, 45 for Mænd og 35 for Kvinder Trondhjems Hospitalsstiftelses Asyl, kommunalt, med 82 Pladse Rotvold, Statsasyl ved Trondhjem, med 275 Pladse, 145 for Mænd (hvoraf 15 i Landbrugskolonien) og 130 for Kvinder Ronvik, Statsasyl ved Bodø, med 23 0 Pladse, Halvdelen for hvert Kjøn Kriminalasylet i Trondhjem kan modtage ca 3*5 Patienter, kun Mænd Tabel j giver en Oversigt over Asylernes Virksomhed, Behandlingens Udfald, Forpleiningsdagenes Antal ni ni I 1904 indlagdes 957 mod 932 i 1903 og i 052 i 1902 Det store Antal Indkomne i sidstnævnte Aar fremkom

8 ved Overflytninger dels fra forskjellige Asyler til det nye Rønvik Asyl og dels fra Gaustad til Rotvold ; trækkes disse fra, bliver der 29 Syge færre indkomne i 1902 end i 1903 Forholdet af Indlæggelser til Antallet af Sygepladse for samtlige Asyler (2 052) udgjorde 46,63 pct og var for hvert Asyl følgende: Rotvold 73,8 pct Kristiania 65,8 - Dedichens Privatasyl 58,6 Eg 56,2 Gaustad 52,7 Blakstad 51,9 Neevengaarden 47,5 Rønvik 43,5 pct Rosenberg 25,1 Møllendal 20,0 Trondhjem 9,8 Kristiansand 9,5 Kriminalasylet 8,6 Oslo 7,5 Procentforholdet af Mænd og Kvinder sees af følgende Sammenstilling : Mænd Kvinder Tilbageliggende fra ,5 Pet 45,5 pct Indkomne i ,2-48,8 Tilsammen Behandlede 53,4 46,6 - Udgaaede og Døde 49,9-50,1 Tilbageliggende ved Udgangen af ,9-45,1 Forholdet af Tilbageliggende, Indkomne, Udgaaede og Døde til samtlige Behandlede ved de enkelte Asyler sees af Tabel XIII Af de Utivezede udskreves 21,4 pct helbredede, 26,0 pct bedrede, 35,5 pct uhelbredede, 1,3 pct efter afgiven Erklæring og 15,8 pct døde Forpleiningsdagenes Antal udgjorde eller gjennemsnitlig for hver af samtlige Behandlede 250,4 nage (i ,2 Dage ; i ,1 Dage) Middeltallet af daglig behandlede Syge var i 975,4 (i 1903 I 9Io,8; i 1902 I 841,0) Antallet af de for Fattz,Vvceseners og Privates Regning behandlede Syge sees af Tabel II For det Offentliges Regning forpleiedes 85, 0 pct, for Privates 1 5,o pct Sundhedstilstanden har gjennemgaaende været meget god; de interkurrente Sygdomme vil sees af Tabel Dodsaarsagerne og de Dodes Alder sees af Tabel XVII Den hyppigste Dødsaarsag var Tuberkulose, som foraarsagede 23,6 pct af samtlige Dødsfald; 11,4 pct, skyldtes Lungetuberkulose alene Derefter er opført Insania med 16,4 pct, Paralysis generalis med 12,9 pct samt Lungebetændelse med 10,0 pct Tabel XIV viser Fordelingen af de Indkomne paa de enkelte Maaneder, som efter Hyppigheden af Indlæggelser faar folgende Orden :

9 - «1904 December i i o Januar 91 Juni yo Juli 87 Marts 81, September 71 1 Oktober 78 ' Mai 69 April 77 I Februar 67 August 76 November 53 Der indlagdes flest i 4de Kvartal (241); derefter korn iste Kvartal med 239, 2det Kvartal med 236 og 3die Kvartal med 234 Af i2 til Observation indlagte Personer er 7 ikke medregnet i Tabellen De Indkomnes Alder (Tabel XV) kjendes for 947, idet io til Observation indlagte ikke er medregnet Med Hensyn til Alderen for 4 i Kristiania Asyl indlagte Personer er det kun oplyst, at den var over 6o Aar Heraf var : 5,0 pct mellem Aar 25, , , I 4,7 pct 7,4 2,4 -- 0,3 mellem Aar o-8o Med Hensyn til Sygdommens eller det sidste Anfalds Varighed ved Indlæggelsen (Tabel XVI) er der oplyst følgende for 946, idet i i til Observation indlagte ikke er medregnet Den var for : 42,4 pct under 1/2 Aar, 10,3 fra 1/2---i 5,6 «I-2-35)0 2 Aar og derover, 6,7 ukjendt De Indkomnes Hjemstavn (Tabel XVIII) anføres for 947, idet 7 til Observation indlagte og 3 med ukjendt Hjemstavn, ikke er medregnet 66,1 pct var fra Landdistrikterne, 33,3 pct fra Byerne; o,6 pct var hjemmehørende i Udlandet (Sverige, Danmark og Finland) De Indkomnes Egteskabsforhold (Tabel XIX) kjende for 947, hvoraf 54,9 pct var ugifte, 37,2 pct gifte og 7,9 pct i Enkestand io til Observation indlagte er ikke medregnet En Sammenstilling af de opgivne Aarsager til Sindssygdom hos de Indkomne er gjort i Tabel XX, som omfatter 947 Indlæggelser, idet io til Observation indlagte ikke er medregnet Der kjendes ingen Aarsag for 342 eller 36,1 pct Blandt de andre 605 anføres arveligt Anlæg overhovedet hos 359 eller 59,3 pct, som eneste Aarsag hos 253 eller 41,8 pct Drik er anført hos 51 eller 8,4 pct og Syfilis hos 24 eller 4, 0 pct 1) Jfr Anmærkningerne til Tabel XVI 1*

10 Stand og Stilling (Tabel XXI) er opgivet for 942, idet 5 er opført under ukjendt eller uden Stilling, og io til Observation indlagte ikke er medregnet Af disse tilhørte : 29,8 pct Bonde-, Husmands- og Inderststanden, 21,5 - Arbeiderstanden, 12,5 Haandværkerstanden, II,o Tjenerstanden, 9,0 Sjømandsstanden (Fiskere 4,4 Handelsstanden Indesperi ins opgives at have været anvendt paa de i Tabel XXIII opførte 8 Asyler ; paa 7 af disse i tilsammen /7 Døgn eller 7,4 Timer pr i oo Forpleiningsdage, deraf 63 1/2 Deign i de 4 Statsasyler og Deign i de 2 bergenske Privatasyler Fra Kristiansands Asyl, hvor en Patient «som oftest har maattet holdes indespærret», foreligger ingen detaillerede Opgaver Arbeidsvirksonheden blandt de Sindssyge fremgaar af Tabel XXII Et Uddrag af Regnskaberne fra en Del Asyler meddeles i Tabel XXIV For de 4 Statsasyler og Kriminalasylet er dette hentet fra «Forklaringer til Statsregnskabet, Budgetaaret » Den psykiatriske Undervisning paa Gaustad Asyl holdtes i iste Semester for 9 medicinske Studerende og i Distriktslæge

11 Tabeller

12 Tabel I Oversigt over Antallet af de paa Tableau du mouvement des hospices d'aliénés, indiquant pour chaque Asyler Tilbageliggende ved Udgangen af 5903 Tils Deraf Md Kv Indkomne i 1904 Tils Deraf Md Kv Tilsammen Behandlede i 1904 Deraf Tils' Md Kv helbredede Deraf Tils Md Kv Udbedrede Deraf Tils Md Kv Gaustad Kristiania Oslo Dedichens ' 3 Blakstad `) 2 Kristiansand Eg Neevengaarclen Rosenberg Mollendal Trondhjem Rotvold Ronvik Kriminalasylet , 84 43, ' Tilsammen 1) Foruden disse var 24 (12 2) Blakstad var kun i Drift I , 217! I I 930 I Wend og 12 Kvinder) overflyttet fra Gaustad Asyl, saa at det Dage IO , 7 5 Tabel!I Forholdet mellem offentlige og Tableau du mouvement des hospices d'aliénés, indiquant le nombre Tilbageliggende fra 1903 Indkomne i Tils Behand- Asyler Tils Fattige Private Deraf Deraf Tils Md Kv Md Kv Fattige Private Deraf Deraf Tils Tils 411 Md Kv Md Kv Tils Fattige Deraf Md Kv Gaustad ' So Kristiania 1 T Oslo I I Dedichens Blakstad - - 6) II II Kristiansand I 1 I - I Eg Neevengaarden Jo' II Rosenberg Mollendal I I I i Trondhjem Rotvold 216, Ronvik 223i Kriminalasylet I Tilsammen ' 255f f ) 4 Mænd og 5 Kvinder er overflyttet fra Private til Fattige 1) 1 Mand og I Kvinde er overflyttet fra Private til Fattige 3) I Mand og 3 Kvinder er overflyttet fra Private til Fattige 2 Mænd er gaaet over fra delvis 4) 2 Mænd og 2 Kvinder er overflyttet fra Private til Fattige 1 Mand har delvis Understøttelse I Kvinde havde i 6 Maaneder Bidrag af det Krohgske Legat for at behandles paa bedre For- Note givne Oplysninger 5) I Mand og I Kvinde er overflyttet fra Private til Fattige 6) Foruden disse var 24 (52 Mænd og 12 Kvinder) overflyttet fra Gaustad Asyl, saa at det

13 Sindssygeasylerne Behandlede 1904 hospice le nombre des places et le total des journées d'entretien gaaede uhelbredede Deraf Tils Md Kv efter afgiven Erklæring Tils Deraf Md Kv Døde Deraf Tils Md Kv Tilsammen Udgaaede og Døde Deraf 1 Md Kv Tilbageliggende ved Udgangen af 1904 Tils Deraf Md Kv Middelbelæg Antal Forpleiningsdage I d 3 I I II samlede Antal Indkomne I 25 I5 IO IO 8 2-2, 2 1 II I 140 var Io I s i Io ) ' I 5 99 so ! 77! ,9 121,9 40, o, ,7 II , 1 I , , , , ', 49, 40 89, , , ! ,3 86 III 27 27' - 27, '2 975, private i Sindssygeasylerne Behandlede des aliénés indigents et celui appartenant aux classes aisées lede i 1904 Udgaaede Døde Tilbageliggende ved Udgangen af 1904 Private Fattige Private Fattige Private Fattige Private Deraf Deraf Deraf Deraf Deraf ideraf Tils Tils Tils Tils _ Tils Tils _ Md Kv Md Kv Md,Kv Md Ky Md Kv Kv Md Kv Io Io, 8 2 I I I IO 2 5 I II I I ) I II I I To ) o 3 2) 52 3) ) 44 5) , _ til hel offentlig Forpleining; for 7 Mænd og 3 Kvinder betales delvis privat af det Offentlige; Mand, der med Departementets Bifald opholder sig i Trondhjem, er medregnet; pleining De i Beretningen fra Asylet opførte Tal er rettede i Overensstemmelse med de i denne samlede Antal offentlig Forpleiede var 52

14 Tabel III Interkurrente Sygdom me Cas des maladies intercurrentes Sygdom Tils Ialt behandlede Tilfælde Deraf, Md Kv Gaustad Kristiania Dedichens Md Kv Md Md Kv, Absces I Acne rosacea I _ I - 9! - Angina I 8 - i - - Bronkit 5 I Bursit Carbunkel, Furunkel I _ Combustio I Conjunktivit Contusio Cystit Diarré Distorsio I - I Eczem I i Endometrit 1 - i - Erysipelas _ Erythema nodosum _ Febris catarrhalis Fractura Gastrit i i Herpes zoster 5 4 I - - _ - - Hypopyonkeratit 1 I Hæmorrhagia conjunctivae Hæmarthros I I - I Hæmatemesis I i Icterus catarrhalis 2 I I - - I I Impetigo I - I Influenza Katarr I I Kræft Luxatio 3 2 I 1) I 2) Lymfangit 3 2 I Morbus Brighti I I Otitis media I I Panaritium I - - Parulis Pleurit I Pneumoni _ 4 3 I - - _ Psoriasis i i I - Retentio placentx I _ i - I - _ Rheumatismus acutus 3 I Tabes dorsalis I I _ - - _ Tendo-synovitis antibrachii i I Tuberkulose Tumor mediastini I I Tyflit I I Tyfoidfeber _ - Ulcera 3 3 _ - Ulcus ventriculi perf i Urticaria I I Vulnera Tilsammen I 3 o 24 I 2 I 1) Humeri, paadraget ved Fald under Gaardsarbeide 2) Maxillæ inferioris, paadraget ved stærk Gabning 3) Fibulm, indtraf hos en Paralytiker 4) Begge angrebne ved Indkomsten 5) Potts Fraktur hos en gammel Epileptiker, der uden ydre Foranledning Var faldt overende 6) Heraf var 2 Tilfæide af Potts Fraktur, foranlediget hos den ene ved Glidning paa Gulvet, hos anlediget ved at blive slængt i Gulvet af en anden Patient

15 I I paa Asylerne i 1904 dans les hospices d'aliénés Eg Trondhjem Rotvold Ronvik Kristiansand Neevengaarden Kriminalasylet Md Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md _ - H 2 I 1 - I I I - - I _ _ - _ I _ - _ "' _ I I I - I 2 - _ I 4 - I I _ I - 2 _ - _ I I 2 2 _ I _ 3 - _ 5) i 6) I I I _ _ i I - I - I _ - - _ I I I _ _ 3 _ I I I _ I - _ ) _ , bo paa Gulvet den anden ved at sparke paa en Dot; det tredie Tilfælde var en Fraktur af 9de 'wire Costa, for-

16 Tabel Iv Tilsammen Nombre des aliénés Sygdom Samtlige Asyler Tils Deraf Md Kv Gaustad Md Kv Kristiania 1 Md Kv Oslo Kv Dedichens Blakstad Md ' Kv Md Kv Melancholia Mania 262! Io IO Amentia 226, I - 2 Dementia I ) 7 1) IO 12 7 Paranoia I - - [nsania periodica I - - epileptica I - I hysterica hypochondrica II degenerativa, neurasthenica 9 3; Alcoholismus Paralysis generalis 57 50! 7 to Vitia organica cerebri 6 LV 2 - I ftliotia 67 47, I - 3 I I'll Observation I 9 I I Tilsammen I 54I I ) Dementia præcox 5 Mænd og 2 Kvinder Dementia ^et-iilis I Mand og 3 Kvinder Dementia 2) Dementia præcox 38 Mænd og 30 Kvinder Dementia senilis 5 Kvinder Tabel V Tilbageliggende Nombre des aliénés en traitement Samtlige Asyler Gaustad Kristiania Oslo Dedichens Sygdom Deraf Tils Md Kv Md Kv Md Kv Kv Md Kv Melancholia I 7 12 I 2 Mania LO 2 2 Amentia II I Dementia io Paranoia [nsania periodica epileptica II I hysterica I - 5 hypochondrica degenerativa neurasthenica 5 I Alcoholismus Paralysis generalis I - Vitia organica cerebri I [diotia I - - fil Observation io Tilsammen I 930 I i ) Stemmer ikke med Opgaverne i Beretningen for 1903

17 II Behandlede traités dans les hospices Eg Kristiansand Neevengaarden Rosenberg Mollendal Trendlqem Rotvold Ronvik 1 Kriminal asylet Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv _ Md Kv 1 Md 1 Kv Md Kv Md Kv Md 1, 1 - I so i IO , II `2) 38 12) ' IO 3 I - 30 To I - 3 3, IO I J II I ' I II I I II I - I - 4 I 7 - I I I I I I I ,I,,, I 4 5 4/ 2à secuad 4 Kvinder Dementia paran i Mand og I Kvinde ved Udgangen af 1903 dans les hospices au ier janvier I Eg Rotvold Ronvik Kristiansand Neevengaarden Rosenberg Møllendal Trondhjem Kriminalasylet Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md - I t) 1 2 II II II ! II ,-, Ad, ') 3 3o , I I - - II IO 5 3 II - - I f I - I - I I - I I I

18 , Tabel vi Ind- Nombre des entrées dans Sygdom Samtlige Asyler Gaustad Kristiania Oslo Dedichens Blakstad, Deraf Tils Md Kv Md Kv Kv Md Kv Md Kv Md Kv ' ', ' Melancholia III I 2 - I Mania III I I - - Amentia I I - 2 Dementia IO I 1) 3 1) Paranoia I Insania periodica I I - epileptica I hysterica 23 I 22 I 9-3 hypochondrica degenerativa I) 3 3 neurastbenica Alcoholismus I Paralysis generalis 2! I Vitia organica cerebri 3 I Idiotia I - 2 I Til Observation I 4 I I - - I Tilsammen , ) Dementia præcox 2) Af disse er Mand og Kvinde opført under Diagnosen (Katatonia) efter Konference med 3) Dementia præcox I Dementia senilis 2 Tabel VII Udskrevne Nombre des sorties Sygdom Samtlige Asyler Deraf Tils Md Kv Gausta(l Kristiania Dedichens Md Kv Md Kv Md Kv Melancholia Mania Amentia Insania periodica hysterica Alcoholismus Vitia organica cerebri Tilsammen

19 1904 komne les hospices d'aliénés L' g Rotvold Ronvik Kristiansand Neevengaarden Rosenberg Mellendal Trondhjem Kriminalasylet Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md I 2 - I I I I II 6 _ ) 1 3) I 1 0 I 3 1 3i - 3 I I I _ - 1 I _ I _ 3 I - I _ I 2 1 I I I I I - - I - I I - - I I I I - I _ 3 _ II Dr Dedichen helbredede en état de guérison Eg Neevengaarden Rosenberg Mollendal Rotvold Ronvik Md Kv Md Kv Md Kv MdKv Md Kv Md Kv II II 15

20 , Tabel vim Ud- Nombre des sorties en Sygdom Samtlige Asyler Gaustad Kristiania Oslo Dedichens Deraf Tils Md Kv Md Kv Kv Md Kv Md Kv Melancholia 39 It i 1-3 Mania I _ Amentia Dementia " I Paranoia 9 i [nsania periodica I ' epileptica hysterica io I - - hypochondrica degenerativa I - i) 2 -- neurasthenica Alcoholismus 7 ' I Vitia organica cerebri I I kliotia _ - ' - Tilsammen 230 I I I 6 1) Deraf er en opfort under Diagnosen «Katatonia) Tabel ix Udskrevne Nombre des sorties en Sygdom Samtlige Asyler 1 Deraf Tils i - Md Kv Gaustad Kristiania Oslo Dedichens Md Kv Md Kv Kv Md Kv Melancholia I 2 2 Vlania 16 5 II I I I kmentia Dementia _ 1), 2) i Paranoia I - [nsania periodica epileptica 4 3 I hysterica 14 I 13 I 8 - I hypochondrica 2 2 I degenerativa ' - I I neurasthenica klcoholismus Paralysis generalis I I - [diotia I - I - Tilsammen II ) Dementia præcox 2) Dementia senilis 3) En af disse er opfort under Diagnosen

21 I skrevne bedrede état d'amélioration E g Neevengaarden Rosenberg Mollendal Tron d- hjem Rotvold - k Roily' 1 li iiminalasylet,, Md Kv Md Kv Md P Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md - 5 I 4 I I 7 I I I - - I I I I I I - I I I _, _ I I _ - I I I I I _ I _ I - _ I I - _ I I _ - -- _ -- _ I II 9 1 uhelbredede état de non guérison Eg Kristiansand Neevengaarden Rosenberg Mollendal Trondhjem Rotvold Ronvik Md -, Kv Md Kv i Md Kv i Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv I I I I 2 - I I I I - I - 1)i I I I I I I I - - I _ I - - _ I I - - I I - I I 3 I I I - I Katatonia»

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série,)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série,) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série,) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle. Statistik m. v 1 'Januar 1901-1 December

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Trykt 1901. Nr. 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.).

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Try kt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 190. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED

SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr. 74. OVERSGT OVER SNDSSYGEASYLERNES VRKSOMHED AARET 190. (Statistique des hospices d'aliénés pour l'année 190) EFTER DE FRA ASYLERNE NDKOMNE AARSBERETNNGER UDGVEN

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 188-0 Juni 1889, S. -7.

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 18 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 188 0 Juni 1889, S. 7. 8616

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiénie série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiénie série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiénie série.) 18 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 1880 Juni 1889, S. 7. 8616 findes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1828-30 Juni 1889, S.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1828-30 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED

SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED NORGES OFFCELLE STATSTK. Tredie Række No. 39. OVERSGT OVER SNDSSYGEASYLERNES VRKSOMHED AARET 1894. (Statistique des hospicés d'aliénés pour l'année 1894) EFTER DE FRA ASYLERNE NDKOMNE AARSBERETNNGER UDGVEN

Læs mere

SINDSSYKEASYLERNES VIRKSOMHED

SINDSSYKEASYLERNES VIRKSOMHED NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 73. OVERSIGT OVER SINDSSYKEASYLERNES VIRKSOMHED AARET 1895. (Statistique des hospices d'aliénés pour l'année 1895) EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN.

OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN. C ). OVERSGT OV ER 0000 AARET 8. EFTER DE FRA ASYLERNE NDKOMNE AARSBERETNNGER SAMMENDRAGEN OG UDGVEN AF DREKTOREN FOR DET CVLE MEDCNALUESEN. CHRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 88. ndholdsfortegnelse.

Læs mere

SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED

SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED C. No 5 b. OVERSIGT OVER SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED AARET 1881. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN ()G UDGIVEN DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALV/ESEN. CHRISTIANIA. TRYKT

Læs mere

SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED

SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 16. OVERSIGT OVER SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED AA R ET 1 891. (Statistique des hospices d'aliénes pour Pannee 1891) EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETN1NGER

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK

NORGES OFFICIELLE STATISTIK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI 1889-31 DECEMBER 1910. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 et 1910.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIAN1A.

Læs mere

SINDSSYGEASYLERNES VIRKSONIIIED

SINDSSYGEASYLERNES VIRKSONIIIED ), ' * NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 8 OVERSIGT OVER SINDSSYGEASYLERNES VIRKSONIIIED AA R ET 1885. (Statistique des hospices d'aliéués pour l'année 1885) EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

C. 5b. OVERSIGHT OVER AARET 1 8 7 3. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGET OG UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR PET INDRE.

C. 5b. OVERSIGHT OVER AARET 1 8 7 3. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGET OG UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR PET INDRE. C. 5b. OVERSIGHT ts OVER taksoillid mulouslini. I AARET 8 7. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGET OG UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR PET INDRE. - CHRISTIANIA. TRYKT. I DET STEENSKE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED

SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED NORGES OFFCELLE STATSTK, Tredie Række No 9 OVERSGT OVER SNDSSYGEASYLERNES VRKSOMHED AA R ET 188 EFTER DE FRA ASYLERNE NDKOMNE AARSBERETNNGER SAMMENDRAGEN OG UDGVEN AF DREKTØREN FOR DET CVLE MEDCNALVÆSEN,

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Sindslidende børn deres indlæggelser på Jydske Asyl. Af Karen Spillemose Christiansen og Signe Sjelborg-Pedersen

Sindslidende børn deres indlæggelser på Jydske Asyl. Af Karen Spillemose Christiansen og Signe Sjelborg-Pedersen Sindslidende børn deres indlæggelser på Jydske Asyl Af Karen Spillemose Christiansen og Signe Sjelborg-Pedersen Sindslidende børn deres indlæggelser på Jydske Asyl Af Karen Spillemose Christiansen og

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

situssygetsylernes yirksvi E 11

situssygetsylernes yirksvi E 11 L NORGES OFFICIELLE STATISTIK. NY R/EKKE. UDGIVEN I AARET 1888. C. No. b. OVERSIGT OVER situssygetsylernes yirksvi E 11 I AAR ET 1 8 8 0. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG

Læs mere

Følger af forbuden Kjærlighed

Følger af forbuden Kjærlighed Følger af forbuden Kjærlighed Rædsel fylder vor Tanke Tidt ved Romaners Spind, Frygtsomt Hjerterne banke, Bleg bliver mangen Kind, Men naar man saa betænker, At det opfundet var, Brister strax Frygtens

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED

SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 103. OVERWGT SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED AARET 1888. (Statistique des hospices d'alienes pour l'année 1888) EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETN INGER

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième sine.) No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la NorOge, série V.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. ' Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

Forum for Mænds Sundhed. Peter Hamborg Faarbæk Projektleder i 3F, ulighed i sundhed. MSSM August 2013

Forum for Mænds Sundhed. Peter Hamborg Faarbæk Projektleder i 3F, ulighed i sundhed. MSSM August 2013 Forum for Mænds Sundhed Peter Hamborg Faarbæk Projektleder i 3F, ulighed i sundhed MSSM August 2013 Ulighed i sundhed - helt kort Kort uddannet mand (det samme for kvinder men i mindre målestok) Stor risiko

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Palliativ indsats for personer med demens.

Palliativ indsats for personer med demens. Palliativ indsats for personer med demens. Kunsten at erkende en forestående terminal fase. Connie Engelund Holmegårdsparken copyright Holmegårdsparken www.holmegaardsparken.dk Kort om Holmegårdsparken

Læs mere

for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter

for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter mellem SKS Søren Kierkegaards Skrifter, udg. af Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg, bd. 1-16,

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato åå mm-dd Dit studieløbenummer Dine initialer : Din alder: år Er du mand kvinde EuroQol Angiv ved at sætte kryds i een

Læs mere

PSYKISK SYGE DEBATRUM: PSYKISK SYGE

PSYKISK SYGE DEBATRUM: PSYKISK SYGE PSYKISK SYGE Mange frihedsberøvede har omfattende sociale og sundhedsmæssige problemer. I 2013 viste et studie, at kun 9 % af de varetægtsfængslede var psykisk raske, mens 91 % havde en psykiatrisk diagnose.

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. N Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

C. ivo. 5 b. OVERSIGT OVER AA R ET BTU, DZ FRA ASYLERNE INDBOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGET OG UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE.

C. ivo. 5 b. OVERSIGT OVER AA R ET BTU, DZ FRA ASYLERNE INDBOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGET OG UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. ivo. b. OVERSGT OVER 000 AA R ET 87. BTU, DZ FRA ASYLERNE NDBOMNE AARSBERETNNGER SAMMENDRAGET OG UDGVET AF DEPARTEMENTET FOR DET NDRE. KRSTAN A. TRYKT DET STEENS.KE BOGTRYK.KER. 87. ndholdsfortegnelse.

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato -- -- -- åå mm-dd Dit studieløbenummer --------------------- foreligger ikke Dine initialer : Din alder: år Er du mand

Læs mere

Der sker mærkelige Ting

Der sker mærkelige Ting Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

En 62-årig mekaniker indlægges for første gang på hospital på grund af afkræftning, svimmelhed og konfusion.

En 62-årig mekaniker indlægges for første gang på hospital på grund af afkræftning, svimmelhed og konfusion. CASE 1 Side 1 af 8 En 62-årig mekaniker indlægges for første gang på hospital på grund af afkræftning, svimmelhed og konfusion. SYGEHISTORIE Patienten har været symptomfri indtil for et år siden. Her måtte

Læs mere

De sidste levedøgn... Information til pårørende

De sidste levedøgn... Information til pårørende De sidste levedøgn... Information til pårørende Ældreservice www.skive.dk Denne pjece giver information om de forandringer, man hyppigst ser de sidste døgn i et menneskes liv. Pjecen er tænkt som et supplement

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Kl. 57 a - BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING. DAN.lVlARK. 2s,01. PATENT Nr. 56524. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA,

Kl. 57 a - BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING. DAN.lVlARK. 2s,01. PATENT Nr. 56524. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA, Kl. 57 a - 2s,01 DAN.lVlARK PATENT Nr. 56524. BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING OFFENTLIGGJORT DEN 7. AUGUST 1939 AF DIREKTORATET FOR PATENT- OG VAREM.ÆRKEV.ÆSENlTIT. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere