Norges officielle Statistik, Femte Række.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges officielle Statistik, Femte Række."

Transkript

1

2 Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement de la population.). Kriminel Retspleie 90 og 90. (Statistique de la justice criminelle: Procédure.). Folketælling December 900. Hovedoversigt. (Recensement. Aperçu général.) 5. Skolevæsenets tilstand 90. (Instruction publique.) 6. Fagskoléstatistik (Bcoles professionnelles.) 7. Fængselsstyrelsens A arbog (Annuaire de l'administration générale des prisons.) 8. Socialstatistik. IV. Arbeids og Lønningsforhold for Syersker i Kristiania tilligemed Oplysninger angaaende Lønninger i andre kvindelige Erhverv i Norge. (Statistique sociale et du travail. IV. Situation économique et sociale des couturières et Kristiania, et salaires d'autres ouvrières en Norvège.) 9. Norges Handel 905. (Commerce.) 0. Rekrutering 905. (Recrutement.). Den almindelige BrandforsikringsIndretning for Bygninger (L'institution générale des assurances des bâtiments contre l'incendie.). Norges kommunale Finanser 90. (Finances des communes.). Norges Skibsfart 90. (Navigation.). Private Aktiebanker 905. (Banques privées par actions.) 5. Veterinærvæsenet og kjødkontrollen 90. (Service vétérinaire et l'inspection dé la viande.) 6. Ulykkesforsikringen (Assurances contre les accidents du travail.) 7. Norges postvæsen 905. (Statistique postale.) 8. Norges Sparebanker 905. (Caisses d'épargne.) 9. Norges Fiskerier 905. (Grandes péches maritimes.) 0. Fattigvæsenet 90 og 90. (Assistance publique.). Norges Telegrafvæsen 905/06. (Télégraphes et téléphones de l'état.). De offentlige Jernbaner 905/06. (Chemins de fer publics.). Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 90. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Civil Retspleie 90 og 90. (Justice civile.) 5. Folkettimngdens Bevægelse Hovedoversigt. (Mouvement de la population. Aperçu général.) 6.,Forsennte Born (Traitement des enfants moralement abandonnés.) Trykt 907: Nr. 7. Skolevæsenets tilstand 90. (Instruction publique.) 8. Siudssygeasylernes Virksomhed 905. (Hospices d'aliénés.) 9. Fængselsstyrelsens Aarbog (Annuaire de l'administration générale des prisons.) 0. Skiftevæsenet samt Overformynderierne 90 og 90. (Successions, faillites et biens pupillaires.). Jordbrug og Fædrift (Agriculture et élève du bétail.). De Spedalske i Norge (Les lépreux en Norvège.). Norges Bergværksdrift 90 og 905_ (Mines et usines.). Folkeinængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement de la population.) 5. Norges Handel 906. (Commerce.)

3 NORGES OFFICIELLE STATISTK. V. 7. NORGES SKIBSFART 905 MED INHANG FOR 90. (Statistique de la navigation de la Norv()ge pendant l'année 905, avec appendice pour l'année 906.) Udgivet af DET STATISTISKE GENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. 907.

4 For Aarene se Norges officielle Statistik, Række TH. For Aarene se Norges officielle Statistik, Række TV, senest Nr. 0. For A aret 90 se Norges officielle Statistik Række V.. (Norges indenrigske Skibsfart 885 se Norges officielle Statistik, Række Ni. 50.) STEEN'Sla BOG TRYKKE.

5 Indhold. Side. Indledning * Anhang. (Foreløbig Oversigt vedkommende Aaret 906.) 0* a) Den norske Handelsflaade: Tabel. Handelsflaadell ved Aarets Udgang a. Dampfartøier og Seilfartøier underet b. Dampfartøier Og Seilfartøier.særskilt 5 C. Dampfartoier og Seilfartøier over 50 Ton 7' d. Dampfartøier og Seilfartøier, inddelte efter den Fart, i hvilken de hevedsagelig har v.æret sysselsatte 9 e. Dampfartoier og Seilfarteier i udenrigsk Fart, inddelte efter Toldstederne Dampfartøier, inddelte efter deres Storrelse med Oplysning om Anvendelse, Tonnage, nominel Hestekraft og Bemanding Seilfartøier, inddelte efter deres Størrelse med Oplysning om Anvendelse, Tonnage og Bemanding. Handelsflaadens Tilgang og Afgang i. Aarets Lob, a. Dampfartøier b. Seilfartøier 6. Antal og Drægtighed af de i Aarets Lob i Norge eller i Udlandet for norsk Regning nybyggede Fartøjer t8. Oplysninger om de hjemmehørende Fartøjers Bygningsmateriale 9 5. Oplysninger om de i Aarets Lob anmeldte Tab af Skibe 0 b) Skibsfarten mellem Norge og Udlandet: 6. Oversigt over de til Norge ankomne og de fra Norge afgaaede Fartoiers Nationalitet 5 7. Oversigt over Skibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder 6 8.,De forskjellige Nationers Deltagelse i Skibsfarten mellem Norge og forskjellige udenrigske Steder 8 9. Skibsfarten paa de enkelte norske Toldsteder a. Oversigt over den samlede ind og udgaaende Skibsfart 09 b. Skibsfarten paa de enkelte udenrigske Steder Tonsdrægtigheden af de med Ladning ankomne og afgaftede Fartoier C. Skibsfarten under hvert enkelt Flag: L Antallet af de med Ladning og i Ballast ankomne Fartøier 6 II. Antallet af de med Ladning og i Ballast afgaaede Fartøier 8 Tonsdrægtigheden af de med Ladning ankomne og afgaaede Fartøier 0 0. Oversigt over de til Norge ankomne og de fra Norge afgaaede Farthiers Nationalitet. Oversigt over Seilskibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder

6 Sicle. Tabel. Oversigt over Dampskibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder. De forskjellige Nationers Deltagelse i Dampskibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder 5. Oversigt over Seilskibsfarten mellem Norge og Udlandet 8 5. Oversigt over Dampskibsfarten mellem Norge og Udlandet 9 Detaillerede Oplysninger om Dampskibsfarten mellem Norge og Udlandet De i regelmæssig Dampskibsfart udførte Reiser mellem Norge og Udlandet. 7. Antallet og Drægtigheden of de ved de norske Toldsteder fra og til Nordishavet,IFTan Mayen, Spitsbergen, Davisstra,det rn. m.) expederede Fartøjer 5 ) en udenrigske Skibsfart under norsk Flag: 8. De ved hvert Toldsted hjemmehørende, i udenrigsk Fart beskjæftigede Fartøjer, deres Antal og Tonnage med Oplysning om Antallet af de udførte Reiser og den derved optjente Fragt 5 9. Oversigt over den samlede udenrigske Skibsfart under norsk Flag a. Ankomne Fartøjer 56 b. Afgaaede Fartøjer Oversigt over den samlede udenrigske Dampskibsfart under norsk Flag 60 a. Ankomne Fartøjer 60 b. Afgaaede Fartøjer 6. Oversigt over den samlede udenrigske Seilskibsfart under norsk Flag 6 a. Ankomne Fartøjer 6 b. Afgaaede Fartøjer 66. Oversigt over den samlede udenrigske Dampskibsfart under norsk Flag, særskilt for maanedsbefragtede Fartøjer 68 a. Ankomne Fartøjer 68 b. Afgaaede Fartøjer 69. Kombineret Oversigtstabel over de Afgangslande og Ankomstlande, mellem hvilke norske Skibe har udfort ReiSer i udenrigsk 'Skibsfart. 70. Detaillerede Opgaver over de særskilt af Dampskibe og Sejlskibe Ladning og i Ballast, mellem de forskjellige Lande, udførte Reiser og den derved optjente Bruttofragt Detaillerede Opgaver over de særskilt af Dampskibe i Maanedsbefragtning, mellem de forskjellige Lande, udførte Reiser og den derved optjente Fragt 6 6. De paa de forskjellige Lande udførte Reiser, særskilt for de i Kristiania og. Bergens Tolddistrikter, samt i de øvrige Tolddistrikter gruppevis hjemmehørende Fartøjer 6 a. Dampskibe med Ladning 6 b. Dampskibe i Ballast 7 e. Seilskibe med Ladning 8 d.sejlskibe j Ballast 9 e. Samtlige Fartøjer 0

7 Table des matières. Pages. Introduction.. * Appendice. (Données provisoires concernant l'année 906.) 0* a) Marille marchande: Tableau n". Effectif de la marine marchande à la fin de l'année.... a. Navires h vapeur et à voiles réunis h, Navires h vapeur et h voiles séparément C. Navires h vapeur et h voiles audessus de 50 tonneaux 7 d. Navires h vapeur et h voiles classés d'après leur emploi... e. Navires h vapeur et h voiles employés à la navigation extérieure répartis par douanes f. Navires h vapeur, classes par catégories de tonnage et d'après l'emploi g. Navires h voiles, classés par catégories de tonnage et d'après l'emploi. Accroissements et extinctions de la marine marchande pendant l'année a. Navires h vapeur b. Navires à voiles 6. Construction de navires pendant l'année 8. Matières de constru.ction des navires existants......, Naufrages et échouements b) Mouvement de la navigation entre la Norvége et l'étranger: 6. Résumé par pavillon Résumé par pays de provenance et de destillation Navigation par pays et par pavillon 8 9. Mouvement des douanes a. Résumé b. Navigation par pays: Tonnage des entrées et des sorties des navires chargés e. Navigation par pavillon: I. Nombre des entrées des navires chargés et sur lest 6. Nombre des sorties des navires chargés et sur lest 8 III. Tonnage des entrée:, et des sorties des navires chargés 0 0. Résumé de la navigation, par pavillon. Résumé de la navigation à voiles, par pays de provenance et de destination.

8 Pages. Tableau 0. Résumé de la hayigation h vapeur, par pays de provenance et de destination. Navigation h vapeur par pays et par pavillon. Résumé de la navigation h voiles 8 5. Résumé de la navigation h vapeur 9 6. Données détaillées sur la navigation, vapeur 50 Navigation vapeur réuuliere entre la Non ege et l'étranger 7. Expéditions dans les mers arctiques 5 c) Mouvement de la navigation norvégienne l'étranger: 8. Effectif de la marine marchande employée h la navigation extérieure pendant l'année 905 par douanes norvégiennes : Nombre, tonnage, voyages effectues et frets gagnés 5 9. Résumé du mouvement de la navigation sous pavillon norvégien h l'étranger 56 a. Entrées 56 b. Sorties 0 Résumé du mouvement de la navigation it vapeur sous pavillon norvégien it l'étranger 60 a, Entrées 60 b. Sorties 6. Résumé du mouvement de la navigation it voiles sous pavillon norvégien h l'étranger 6 a. Entrées 6 b. Sorties 66. Résumé du mouvement de la navigation h vapeur sous pavillon norvégien h l'étranger, particulièrement pour les navires employés en Timecharter 68 a. Entrées 68 b.sorties 69. Aperçu général des voyages effectués entre les différents pays de provenance et de destination 70. Données détaillées sur les voyages effectués entre les différents pays, séparément par les navires it vapeur et h voiles chargés et sur lest Données détaillées sur les voyages des navires à, vapeur employés en Timecharter, entre les différents pays, et les frets gagnés 6 6. Voyages effectués entre les différents pays séparément pour les navires enregistrés en Kristiania et Bergen, et pour les autres navires par groupes des douanes 6 a. Navires a vapeur chargés 6 b, Navires ir vapeur sur lest 7 c. Navires à, voiles chargés 8 d. Navires h voiles sur lest 9 e. Totaux des navires 0

9 Rettelse. For de i Kristiania hjemmehørende Dampskibe er Tonnagen for 90 og 905 opført med 000 Ton for lidet. Tonnagen bliver derfor paa vedkommende Steder i Tabel for 90 og 905 at forøge med 000 Ton. I Tabel f for 905 Side, hvor Dampfartøierne er inddelt efter deres Størrelse med Oplysning om Anvendelse, Tonnage, nominel llestekraft og Bemanding, bliver 000 Ton at tillægge paa Tonnagen for Dampfartoier mellem 900 og 000 Ton.

10 Indledning med Anhang, indeholdende foreløbig Oversigt for Aaret 906. D en norske Ilandelsflaades Størrelse var ved Iidgangen af 905, Soin følger Antal. Ton. Dampskibe Sejlskibe Tilsammen Da Handelsliaaden den December 90 talte 7 0 Fartøjer med en Tonnage af 55 5 Ton, Cl den altsaa i 905 forøget med 67 Fartøjer og en Tonnage af Ton. Dampskibenes Antal er gaaet op fra 77 til 7 og viser sig saaledes at were steget med 57, en Forøgelse ROM dog hovedsagelig skriver sig derfra, at endel mindre Motorfartøier, der tidligere har været regnet blandt Seilskibe, nu er overført til Dampskibene. Damptonnagen viser en Forøgelse fra til Ton. Se forovrigt den efter Registret anførte Rettelse. Seilfartoiernes Antal er trods den nysanforte Omstændighed tiltaget fra 5 8 til 5 85, og Tonnagen fra til 8 86 Ton. Opgaverne over de i Landdistrikterne hjemmehørende Seilfartoier af mindre Tonnage undergaar lertid hvert Aar Forandringer, uden at nærmere Oplysning herom er meddelt. Naar hver Dampskibston regnes lig.6 Seilskibston (efter den nye Maaling), stiller Fartoiernes efter Effektiviteten beregnede Tonnage sig, som følger Ved Udgangen af Aaret : Dampskibe. Reg.Ton. Beregnede To. Seilskibe, Reg.Ton. Tilsammen beregnede T on. Procenter i Forhold til den samlede beregnede Tonnage. Dampskibe. Seilskibe. ' i ' ! , b

11 * Handelsflaadens Forogelse og Formindskelse i Aarene 90, 90 og 905, beregnet efter Tilgangs og Afgangsopgaverne, viser folgende Resultat. Tilgang. Ved.Nybygning Ved Nybygning Ved Indkjob i Norge. i Udlandet. fra Udlandet. Ialt. Aar, Antal. Ton. Antal. Ton. Antal. Ton Antal. 'Ton. Dampfartoier Seilfartoier Afgang. Ved Afrigning til Læg V ( Forlis. tere og Ophugning. Ved Salg til Udlandet. Ialt. Aar. Antal. Ton. Antal. Ton. Antal. Ton, Antal. Ton. Damfartoier : Seilfartoier e Altsaa : Netto Tilgang. Netto Afgang. Aar.Ton. Antal. Antal. Dampfartoier : Seilfarteier : Angaaende det til Fartoierne anvendte Bygningsmateriale meddeles Oplysninger i Tabel. Hedge de dersteds meddelte Opgav.er, der forovrigt ikke er ganske fuldstændige, havde Norge ved Udgangen af 905:

12 ( Af Jern eller Staalskibe 50 Dampfartoier, dr Ton, og 59 Seilfartoier, dr. 7 0 Ton, og af Træskibe: 8 Dampfartoier, dr Ton, og 5 59 Seilfartoier, dr. 5 8 Ton. Angaaende Ilandelsflaadens Værdi anstillede Bureauet for 897 en Beregning, hvis Detainer findes anført i (;Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau» for 899, Side ifølge demie.beregning skulde den gjenuemsnitlige Værdi pr. Ton have udgjort for Dampfartoier af Jern eller Staal Kr og af Træ Kr. 9.0, og for Seilfartoier af Jern eller Staal Kr, 0.0 og af Træ Kr. 56,. Anvendes samme Gjennemsnitsværdier paa Aarene , udkommer folgende Belob for disse 5 Aar Aar. Dampfarteder Seilfartoier af Jern eller af Jern eller tf Trw. af Staal. Staal. Tilsammen. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Decbr () , ' Disse Værdier bor imidlertid efter nuværende Priser maaske reduceres endel. Antallef og Tonnagen af de f orlist e Skibe har i de senere Aar udgjort, som følger Dampskibe. Seilskibe. _ Aar. Antal. Drægtighed Antal. Drægtighed i Ton. i Ton Tilsammen

13 * I Forhold til den gjennemsnitlige Tonnage, som i Femaaret var 9 8 Ton Dampskibe og 757 Ton Sejlskibe, i Femaaret henholdsvis 50 9 og Ton og i Femaaret henholdsvis 797 og 0 Ton, udgjorde de aarlige Forlis af Dampskibe i forste Femaar gjennemsnitlig.00 Pet., i andet Femaar '.6 Pct. og i tredie Femaar.7 Pct., af Seilskibe henholdsvis.55, 6. og 6.8 Pct. aarlig. Særskilt i Aaret 90 var Forlisprocenten for Dampskibene.8 Pct., og for Seilskibene 6.7 Pet., i 90 henholdsvis.68 og 7.87 Pet, i 90 henholdsvis. og,85 Pct. og i 905 henholdsvis 65 og.8 Pet, Angaaende de ved Forlisene indtrufne Tab at Menneskeliv indeholder Tabel 5 endel, dog ikke fuldstændige Opgaver. Af Besætningen paa de i 905 soin forliste anmeldte Fartøjer, 77 Mand, skal der være omkommet 89 Sjømænd, medens Antallet af de i 90 omkomne var 5 Sjomænd, i Sjømænd, i Sjonnend og i 90 5 Sjoinænd. Ifolge Opgave fra Toldkantrate over hid og udklarerede norske og mlenlandske Skibe med Ladning og i Ballast, udgjorde Antallet ar de mellem Norge og Udlandet i 905 udførte Reiser 5 for Indgaaende og 589 for lidgaaende med en samlet Nettotonnage af henholdsvis og Den til Reisernes Antal svarende Tonnage, for de med Ladning ankomne og afgaaede Fartøjer, fordeler sig paa Damp og Seilfartoierne som følger: Ankomne. Afgaaede. Sejlskibe.,... 9 Ton, Ton, Dampskibe ' Ialt 9 Ton. 57 Ton. Den med Varer bestuvede Tonnage al Dampfartoierne udgjorde ifølge Tabel 0 for Indgaaende 0 70 og for Udgaaende Ton. Gaar man ud fra, at samtlige som ladte opførte Seilfartoier har indehavt fuld Ladning, skulde den bestuvede Del af Tonnagen for Damp og Seilfartøier tilsammen have udgjort Ton for Indgaaende og 6 60 Ton for Irdgaaende. Hovedtrækkene af denne Skibsfart for de sidste Aar vil sees af modstaaende Tabel, der viser Bestuvningen (angivet i Tusinder af Ton) af de i Aarene med Ladning ind og udgaaede Fartoier.

14 Aar. Indgaaende Bestuvning. Udgaaende Bestuvning. Seil. Damp. Tilsammen. Seil. Damp. Tilsammen B Saavel for den indgaaende som for den udgaaende Skibsfarts Vedkommende er de ladte Fartøiers Bestuvning i det lick steget, for In dgaaende fra Ton i 90 til Ton i 905. For Ti d gaaende er vistnok Bestuvningen for Seilfartoiernes Vedkommenee fra Ton i 90 gaaet ned til Ton i 905, men Bestuvningen af Dampfartoierne er fra Ton i 90 steget til Ton i 905. Regnet efter Bestuvningen skulde i Pct. af de indførte og 7.5 Pet. af de udførte Varer være transporteret i Dampskibe, mod henholdsvis 8.5 og 7.8 Pet i 90. Af den samlede med Ladning og udgaaende Tonnage, Seil og Damp underet, faldt Ton eller 59 0 Pet. paa norske og 56 Ton eller.0 Pet. paa fremmede Fartøjer (Tabel 0. Af den i n d gaaende Skibsfart besørgede norske Skibe 6. Pet. og af den ii d ga aende 56.7 Pet., fremmede Skibe henholdsvis 7.7 og. Pct. Derimod stiller Forholdet sig anderledes, om man sammenligner Seilskibsfarten med Dampskibsfarten. Regnet procentvis udgjorde nemlig paa, den ene Side det norske og paa den anden Side de fremmede Flags Andel, her fremstillet for de sidste fem Aar : Seilskihsfarten.I Dampskibsfarten. Overhovedet. Norske. Fremmede. Norske. Fremmede. Norske. Fremmede Pet..9 Pct.6.6 Pet. 6. Pct Pct..0 Pet Man ser heraf, at i det sidste A ar / af Seilskibsfarten og lidt over Halvparten af Dampskibsfarten er bleven besorget af norske Skibe. Af Lægtere under norsk Flag er i det hele ankommet ea. 90 paa ca. 000 Ton, hvoraf med Ladning ca. 80 paa ca Ton og under fremmed Flag 5 paa 87 Ton, hvoraf med Ladning paa 76 Ton. Af Lægtere under norsk Flag er afgaaet med Ladning ea. 5 paa ca Ton og i Ballast ea. 75 paa ca Ton. 5 Lægtere paa 87 Ton, under fremmed Flag er afgaaet med Ladning.

15 Efter de af Rederne i Henhold til Lov af 0 December 90 afgivne Fartsopgaver, er der i Tabel 8 og fgg. gjort Rede for den samlede udenrigske Skibsfart under norsk Flag og den derved optjente Bruttofragt. I Løbet af 905 sysselsattes i udenrigsk Fart 80 Dampfartoier og 5 Seilfartøier, drægtig henholdsvis og 7 98 Registerton. I Tabel 8 er redegjort for de ved bvert Toldsted hjemmehørende Fartøier, der har været beskjæftiget i udenrigsk Fart, med Oplysning om Reisernes Antal, Tonnagen og den optjente Fragt. Ifølge denne Opgave er der af norske Fartøjer i 905 udført ialt Reiser. En kombineret Oversigt over Afgangs og Ankomstlande for disse Reiser vil findes i Tabel. I denne Tabel er de i Hovedet opførte Lande Afgangslandene, medens de i Forrubriken nedover opførte Lande (hvilke ogsaa er gjentagne i sidste Rubrik tilhøire) viser Ankomstlandene. Ved at kombinere de forskjellige (i Tabelhovedet og i Forrubriken ni. v.) opførte Lande findes Antallet af de mellem hvert af disse udførte Reiser. I den følgende Tabel () er der givet en fuldstændig detailleret Oversigt for hvert Ankomst og Afgangsland over Antal og Tonnage af de til samme ankomne og de fra samme afgaaede norske Damp og Seilskibe med Oplysning om den derved optjente Bruttofragt, for hver enkelt Kombination af Ankomst og Afgangslande. En tilsvarende Hovedoversigt for samtlige Lande findes i Tabel 9. Den samlede optjente Bruttofragt i Forbindelse med Reisernes Antal og Tonnagen udgjorde ifølge Tabel 9 for: Aar. Antal Reiser. Dampfartoier. Seilfartoier. Netto Bruttoton. fragt. Antal Netto Reiser. ton. Bruttofragt. Tilsammen optjent Bruttofragt. Kroner. Kroner. Kroner Med Hensyn til Dampfartoierne bør forøvrigt merkes, at for de Fartøjer, som bar gaaet i Maanedsbefragtping, er Vdgifter til Kul samt Havneudgifter udredede af Befragterne. Det samlede Antal Reiser, Drægtighed og den optjente Fragt for denne Fart udgjorde ifølge Tabel for :

16 7* Aar. Antal Reiser. Nettoton. Fragt. Kroner Sammenholdes disse Tal for Maanedsbefragtningens Vedkommende med de ovenfor for Pampfartøier ctic anførte, erholdes folgende Procenter for Maanedsbefragtningen: Aar. Antal. Nettoton. Fragt , Tabel 5 indeholder mere detaillerede Oplysninger vedkommende Maanedsbefragtningen, hvortil man tillader sig at henvise. Den udenrigske Skibstart under norsk Flag kan henfores under to Grupper : Den norske Fart Skibsfarten mellem Norge og Udlandet, og Fragtf arten o: den udenrigske Skibsfart under norsk Flag. En Oversigt over Antallet af de i 905 udførte Reiser, Tonnagen samt den optjente Bruttofragt, meddeles her : Fartøjer, som under samme Reise har anlobet flere Havne for at oplosse eller indtage Ladning, er nu son! tidligere kun medtaget i den Havn, hvor Losningen endelig er tilendebragt eller hvor Indta,g,elsen. af ny Ladning i Retur eller paa ny selvshundig Reise er paabegyndt.

17 8* Dampf artoier. Antal, Netto Brutto Reiser. ton. fragt., Kroner. Seilfartoier. Antal Netto Brutto Reiser. ton. fragt. Kroner. Ankommet til Norge fra Udlandet Ladte 66 Do. Do. Do. Ball Ankommet til Udlandet fra Norge Ladte Do. Do. Do. Ball Ankommet i Fragtfart Ladte Do. Do. Do. Ball Tilsammen Ladte Ball Ialt Efter hvad der foran er meddelt, har vore Fartoier i 905 opseilet i Fragt Kr mindre end i 90. Seilfartohrne viser en Nedgang at Kr og Dampfartøierne Kr Til nærmere Oplysning om Hovedfelterne for den norske Skibsfart hidsættes nedenstaaende Tabel, som viser den paa de forskjellige Lande optjente Bruttofragt i Aarene 90, 90 og 905. Sammenlignes Bruttofragten med den i udenrigsk Fart sysselsatte Tonnage, vil man finde, at der i 905 optjentes for hver Dampskibston Kr. og for hver Seilskibston Kr. 0. rj Sammenligning hidsættes folgende Opgaver: Dampskibe 7 Kr. 67 Kr. 78 Kr. 95 Kr. 6 Kr. Kr. 8 Kr. 5 Kr. Kr. Sejlskibe Antallet af i 905 røm te norske Sjøfolk og af de efter tidligere Rømninger hiemkomne Sjof olk er of Tndrulleringseheferne opgivet til henholdsvis 95 og 90. Af opsparede Hyrebelob hjemsendtes i 905 gjennem Konsulerne af 6 norske Sjomænd tilsammen 7 57 Kroner mod i 90 af 00 Sømænd Kroner. Betydelige opsparede Bela hjemsendes forøvrigt paa anden Maade, bl. a. gjennem skandinaviske Sjømandshjem. Som Anhang lader man folge en forelobig Oversigt over den norske Handelsflaades Størrelse ved Udgangen af Aaret 906 og Skibsfartep mellem Norge og Udlandet i samme Aar. (Se S. 0* *).

18 9* Bruttofragt (Udtrykt i Tusinder af Kr.) optjent aý norske Fartøjer. Heraf i 905. Lande. 90. Indgaaende.; Udgaaende. Storbritannien og Irland o 8.8 Syd og Ostasien Norge Amerikas Forenede Stater 8 5.o 79.s 0 6.s 8.o i 'Vestindien, Mexiko, Britisk Honduras, Centralamerika t Sydamerika s Canada m. v., Britisk Columbia, Bermuda o 7 9 Tyskland o Rusland og Finland Sverige Fr an krige s Afrika t Australien 65.t Spanien, de kanariske øer, Gibraltar Danmark, Island og Færoerne, Grønland o Nederlandene 08.o 8.o o 6.9 Belgien o Italien, Malta, østerrige og Ungarn o Portugal, de azoriske Øer, Madeira o 6.5 Tyrkiet, Rumænien, garien, Grækenland k Spitsbergen t 5.o o 7.o Hertil lægges. Tilsammen S77 8 ) ) 05.8') Da disse Summer indbefatter saavel den for Indgaaende SOLO den for Udgaaende optjente Fragt og saaledes hvert Fragtbelob er regnet to Gange, bliver de her opførte Beløb det dobbelte af den samlede Brktofragt.

19 0*. flandelsjiaaden i Aarene 905 og 906 Ifølge merværende Statistiks Tabel udgjorde Norges Handelsflaade den I) ecbr. 905: Dampskihe 'af Staal eller Jern.. 50, dr Reg.Ton. Tie Sejlskibe if Staal eller :tern 59 '7 0 Tra= Tilsammen Pampskihe Sejlskibe Ialt 7 587, dr Reg.Ton. Antager man, at de i den ofticielle Skibsfartsstatistik medtagne Dampskibe i Lobet af Aret 906 liar modtaget sample Tilvækst som den, der fremkommer ved indbyrdes at sammenligne Norsk Veritas's Dampskibsfortegnelser for 906 og 907, og paa samme :\laade beregner den Formindskelse, som Seilskibene liar undergaaet, kommer man til folgende Resultater for IT dgangen f Anret I 906: Dampskibe af Staal eller Jern.. 0, d 7 00 Reg.Ton. Træ Seilskibe af Staal eller Jern Træ Tilsammen Dampskibe Sejlskibe Talt 7 570, dr Reg.Ton. Handelstlaaden skulde altsaa i 906 i Antal være formindsket med 7 Far Wier, hvorimod Tonnagen er forøget med ea Ton. Seilskibene formindskedes med 77 Fartoier, med en Tonnage af 7 6 Ton, medens Dampskibenes Antal og Tonnage forogedes hed 60 Fartoier Ton. Tages Hensyn til Dampskibenes storre Transportevne, skulde vei Handelsflaades Effektivitet være foroget ined omtrent '99 05 beregnede Ton, ud...gjorende 9.9 Pct. af den beregnede Tonnage i 905 (se Side I*

20 *. Skibsfarten mellem Norge og Udland et i Aaret 906. Med Ladning. I Ballast. Ialt. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage, Antal. Tonnage.. Ankomne Fartoier: Norske Dampskibe.. 08 I 8 Fremmede ' Tilsammen Dampskibe Norske Seilskibe.. 68 Fremmede Tilsammen Sejlskibe Ialt Heraf Norske Fremmede Afgaaede Fartoier: Norske Dampskibe.. ifije MM. ede TilsammenDampskibe Norske Seilskibe... Fremmede , Tilsammen Sejlskibe Talt Heraf Norske Fremmede

21 * Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjaiftigede altsaa i 906 regnet efter Antallet af Skibsexpeditioner 0 Fartøjer, med en samlet Tonnage af 5 Ton, for lndgaaende, og 668 Fartøjer, dr. 6 0 Ton, for lidgaaende. Heraf havde de med Ladning ankomne og afgaaede Fartøjer folgende Tonnage: Ankomne. Afgaaede. Dampskibe 9 Ton Ton Sejlskibe ' Tali 5 55 Ton Ton. Disse Tal er forelobige, men vil neppe undergaa nogen vesentlig Forandring. Det statistiske Centralbur eau, Kristiania 5 November 907. A. N. Kiær. I. C. Krohn.

22 Den norske Handelsflaade ved Udgangen af Aaret 905. (Situation de la marine marchande à la fin de l'année 905.)

23

24 Tabel. Handelsflaaden ved Aarets Udgang. a. Dampfartoier og Seilfartoier underet. Handelsfiaade Landsdele. ) Samtlige Fartoier. Fartøjer over 50 Ton. Antal. Tonnage. Bemanding. Antal. Tonnage. Bemanding, I. Riget Heraf: Rigets Bygder.. Byer ) II. Bygderne amtsvis. Smaalenene Akershus Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken III. Byerne amtsvis. Smaalenene Akershus Kristiania Buskerud Jarlsberg og Larvik.... Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken IV. De enkelte Byer. Fredrikshald Sarpsborg Fredrikstad Moss Son Hvitsten Drøbak Skibe, som tilhører flere forskjellige Eiere, er som hidtil a,nseede hjemmehørende der, hvor den korresponderende Reder er bosat. Opgaverne viser derfor ikke nøjagtigt, hvorledes Eiendom i Skib er fordelt mellem de forskjellige Landsdele, og specielt ikke, hvorledes den er fordelt mellem Land og By. ) Se Side 5, Note. la

25 Handelstlaade 905. Tabel I (Forts.). Handelsflaaden ved Aarets Udgang. a. (Forts.). Dampfartoier og Seilfartoier underet. Landsdele. 5 6 Samtlige Fartøier. Fartoier over 50 Ton. Antal. Tonnage. Bemanding. Antal. Tonnage. Bemanding. IV. De enkelte Byer. (Forts.). Kristiania Drammen Holmsbu Svelviken Holmestrand Horten Aasgaardstrand Tons berg Sandefjord Larvik Kragerø Langesund Stathelle Brevik Porsgrund Skien Osterrisor Tvedestrand Arend al Grimstad Lillesand Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Sogndal Egersund Sandnes Stavanger Skudeneshavn Kopervik Haugesund Bergen Flore Aalesund Molde Kristiansund Trondhj em Levanger Stenkjær Namsos Mosjøen Bodø Svolvær Narvik Harstad Tromso Hammerfest Vadsø Vardø '

26 Tabel (Forts.). Handelsflaaden ved Aarets Udgang. b. Dampfartoier og Seilfartoier særskilt. L 5 6 Handelsflaade 905. Landsdele. Antal, Dampfartoier. Tonnage. Netto. Brutto. Seilfartoier. Bemanding. Antal. Tonnage. Bemanding, L.Riget i 7 ) Heraf: Rigets Bygder Byer II. Bygderne amtsvis. Smaalenene Akershus Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg G5 06G Nedenes Lister og Mandal to i Stavanger Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus ) Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken III Byerne amtsvis. Smaalenene Akershus i Kristiania Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken ) Dampfartøierne i Landdistrikterne er steget med ca. 0 Fartøjer, forsynede med Motor og med en Tonnage af ca. 00 Ton. Heraf har ea. 60 med en Tonnage af ca. 600 Ton tidligere været medtaget blandt Seilfartøierne, men de øvrige, der antagelig er ældre og her i Landet byggede Seilfartøier, har ikke tidligere været medtaget. ) Heraf tilhører, drægtige 98 Ton og med 56 Mands Bemanding, Amtskommunen,

27 Handelsflaade ,..,,,,,, Tabel (Forts.). Handelsflaaden ved Aarets Udgang. b. (Forts ). Dampfartøier og Seilfartoier særskilt. Landsdele. 5 Dampfartoier. Tonnage. Antal. I Bemanding. Netto. Brutto. Antal. 6 7 Seilfartoier. Tonnage. Bemanding. IV. De enkelte Byer. ) Fredrikshald Sarpsborg Fredrikstad Moss Drøbak Kristiania Drammen Svelviken Holmestrand Tønsberg Sandefjord Larvik Kragero Langesund Brevik Porsgrund Skien Osterrisor Tvedestrand Arendal Grimstad Lillesand Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Egersund Sandnes Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Flore Aalesund Molde Kristiansund Trondhjem Levanger Stenkjær Namsos Mosjøen Bodo Narvik Harstad Tromso Hammerfest Vadsø Varde Si i) lier er alene opfort de Byer, hvor Dampskibe er hjemmehorende; for de øvrige se Side fg.

28 Tabel (Forts.). Handelsflaaden ved Aarets Udgang. C. Dampfartoier og Seilfartoier over 50 Ton. Handelsflaade 905. Landsdele. 5 6 Dampfartoier. Seilfartoier. Antal. Tonnage. Bemanding. Antal. Tonnage. Bemanding. I. Riget Heraf : Rigets Bygder Byer II. Bygderne amtsvis. Smaalenene Akershus Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken ) HI. Byerne amtsvis. Smaalenene Akershus Kristiania Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken ) Heraf tilhorer 9, drægtige 87 Ton og med Mands Bemanding, Amtskommunen.

29 Han delsflaade ,..,, Tabel (Forts.). Handelsflaaden ved Aarets Udgang. C. (Forts.). Dampfartoier og Seilfartoier over 50 Ton. Landsdele. 5 6 Dampfartøier. Seilfartøier. Antal. Tonnage. Bemanding. Antal. Tonnage. Bemanding. Iv. De enkelte Byer. ) Fredrikshald Sarpsborg Fredrikstad Moss Kristiania Drammen Holmestrand Tønsberg Sandefjord Larvik Kragero Langesund Brevik Porsgrund Skien Osterrisør Tvedestrand Arendal Grimstad Lillesand Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Egersund... Sandnes Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Moro Aalesund Molde Kristiansund Trondhjem Stenkjeer Namsos Bodo Harstad Tromso Vadsø ) Se Side 6, Note.

30 Tabel (Forts.). Handelsflaaden ved Aarets Udgang. Tlandelsflaade 905. '....,0, d. Dampfartoier og Seilfartøier, inddelt efter den Fart, i hvilken de hovedsagelig har været beskjæftiget. 5 6 I. Dampfartoier. Landsdele. Indenrigsk Kystfart samt indenrigske Fiskeexpeditioner. Udenrigsk Fart. Seel, Hvalros, Hvalog Bottlenosefangst. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. 75 I. Itiget Heraf : Rigets Bygder Byer II. Bygderne amtsvis. Smaalenene Akershus Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken III. Byerne amtsvis. Smaalenene Akershus Kristiania Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken

31 Handelsflaade Tabel (Forts.). Handelsflaaden ved Aarets Udgang. d. (Forts.). Dampfartoier og Seilfartoier, inddelt efter den Fart, i hvilken de hovedsagelig har været beskjæftiget. 5 6 II. Seilfartoier. Landsdele. Indenrigsk Kystfart samt indenrigske Fiskeexpeditioner. Sæl, Hvalros,Hval Udenrigsk Fart.' og Bottlenosefangst. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. I. Riget Heraf: Rigets Bygder. Byer II. Bygderne aintsvis. Smaalenene Akershus Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Beigenhus Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhj em Nordland Tromso Finmarken III. Byerne anitsvis. Smaalenene Akershus..... Kristiania Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondbjem Nordre Trondkjem Nordland Tromso Finmarken , ,

32 Il Handelsfl.ag,de 905. Tabel (Forts.). Handelsflaaden ved Aarets Udgang. e. Dampfartoier og Seilfartøier i udenrigsk Fart, inddelt efter Toldstederne. Toldsteder. Dampf artoier. Antal. Tonnage. Seilfartøier. Antal. Tonnage. 6 Fredrikshald Sarpsborg Fredrikstad Moss.... Hvitsten D rob ak Kristiania Drammen Holmsbu Svelviken Holmestrand Horten Aasgaardstrand Tønsberg Sandefjord Larvik Kragerø Langesund Stathelle Brevik Porsgrund Skien Østerrisør.. Tvedestrand Arendal Grimstad Lillesand Kristiansand_ Mandal Farsund Flekkefjord Sogndal Egersund Sandnes Stavanger Skudeneshavn K opervik Haugesund Bergen Florø Aalesund Molde Kristiansund Trondhjem Namsos Bodo i G Tilsammen

33 , liandelsflaade Riget.. Rigets Bygder.. Rigets Byer. Dampfartoier overhovedet : 50 Under 0Ton , Tilsammen S Tabel (Forts.). Handelsflaaden ved Aarets Udgang. f. Dampfartøier, inddelt efter deres Størrelse med Oplysning om Anvendelse, Tonnage, nominel Hestekraft og Bemanding. Fartoiernes Antal. Tonnage Ton Nominel Beman_,, Ton Antal. Heste di, ng. Antal. nage. ', nage. kraft. Bemanding. Tonnage. Bemanding , II. Dampfartoier, beskiceftiget indenrig k Kystfart samt ved indenrigske Fiskeexpeditioner: Under 0 Ton , Tilsammen S0' 8 7 Under 0 Ton over 600 ).. Tilsammen i) Se ovenfor under I. In. Dampfartoier, beskjæftiget i udenrigsk Fart : IV. Dampfartoier, beskjæftiget ved Sæl, Hvalros, Hval og Bottlenosefangst: Under 0 Ton , ,78, Tilsammen ,

34 I Handelsflaade 905. Tabel (Forts.). Handelsflaaden ved Aarets Udgang. g. Seilfartoier, inddelt efter deres Stonelse med Oplysning om Anvendelse, Tonnage og Bemanding. Fartoiernes Tonnage. I Antal.. Riget.. Rigets Bygder.. Rigets Byer. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Bemanding. Bemanding. Bemanding. ' I. Seilfartoier overhovedet: Under OTon i i : [ _ [ [ L _ [ i Tilsammen [I. Seilfartoier, beskjæftiget i indenrigsk Kystfart samt ved indenrigske F skeexpeditioner: Under 0 Ton ' i L , Tilsammen j \ III. Seilfartoier, beskæftiget i udenrigsk Fart: Under 0 T ' ' _ : S )ver 600 i) Tilsammen i V. Seilfartoier, beskjæftiget ved Sæl, Hvalros, Hval og Bottlenosefangst: Under 0 Ton Tilsammen ) Se oyenfor under I.

35 Handelstiaade 905. Tabel. Handelsflaadens Tilgang og Afgang i Aarets Lob. a. Dampfartøier. Landsdele og Byer, hvor Fartøierne barer hjemme ) Nybyggede i Norge. Nybyggede i Udlandet for norsk Regning. Tilgang. Ellers tilkjøbte fra Udlandet. Tilkjobte eller overflyttede fra indenlandske Steder. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. I. Riget Fartøjer over 50 Ton.. Af samtlige Skibe faldt: paa Rigets Bygder.. Byer II. Bygderne aintsvis Smaalenene Akershus Jarlsberg og Larvik. Nedenes Stavanger Søndre Bergenhus... Nordre Bergenhus... Romsdal Søndre Trondhjem. Nordre Trondhjem Nordland ' _ III. De enkelte Byer Fredrikshald Fredrikstad Kristiania Svelviken Tønsberg Sandefj ord Larvik Kragerø Brevik Porsgrund Skien Arendal Kristiansand Flekkefjord Stavanger Haugesund Bergen Aalesund Kristiansund Trondhjem Levanger Stenkjær Bodo Tromso Hammerfest i ) Opgaverne i nærværende Tabel giver altsaa ikke Oplysning om Bygningsstederne i Norge. hvorom se Tabel.

36 5 landelsiiaade 905. Tabel (Forts.). Handelsflaadens Tilgang og Afgang i Aarets Leib. a. (Forts.). Dampfartoier. Landsdele og Byer, hvor Fartøierne hører hj emme. Solgte til Udlandet. Solgte eller overflyttede til indenlandske Steder Afgang. Forliste. Ophuggede. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. I. Riget Fartøjer over 50 Ton Af samtlige Skibe faldt: paa Rigets Bygder Byer II. Bygderne amtsvis Akershus Jarlsberg og Larvik. Sondre Bergenhus... Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem. Nordland Finmarken III. De enkelte Byer Fredrikstad Moss Kristiania Drammen Svelviken Holmestrand Tønsberg Sandefjord Langesund Porsgrund Skien Grimstad Kristiansand Mandal Flekkefjord Stavanger Haugesund Bergen... Florø Molde Kristiansund Trondhjem Bodo Hammerfest ) , Herat' et Fartøj paa 69 Ton konfiskeret af den japanske Prisedornstol.

37 Handelsflaade Tabel (Forts.). Handelsflaadens Tilgang og Afgang i Aarets Lola. b. Seilfartoier. Landsdele og Byer, hvor Fartoierne horer hjemme ) Nybyggede i Norge. Antal. Tonnage. Nybyggede i Udlandet for norsk Regning. Antal, Tonnage. Tilgang. Ellers tilkjobte fra Udlandet. _ Tilkjobte eller overflyttede fra indenlandske Steder. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. 55 I. Riget Fartøjer over 50 Ton Af samtlige Skibe faldt: paa Rigets Bygder Byer II. Bygderne amtsvis Sma,alenene Akershus Buskerud Jarlsberg og Larvik.. Bratsberg Nedenes Lister og Mandal... Stavanger Sondre Bergenhus... Nordre Bergenhus Rbmsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem. Nordland Tromso Finmarken HI. Byerne amtsvis. Smaalenene Akershus Kristiania Buskerud Jarlsberg og Larvik. Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Finmarken Enkelte Byer. Tønsberg Larvik Arendal Kristiansand Stavanger ) Se Side, Note.

38 7 liandelsflaacle 905. Tabel (Forts.). Handelsflaaclens Tilgang og Afgang i Aarets Lob. b. (Forts.). Seilfartøier. hvor Fartøierne hører hjemme., 5, Solgte til Udlandet. Solgte eller overflyttede til indenlandske Steder. Afgang. Forliste. Afriggede eller ophuggede. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. F. Riget Fartøjer over 50 Ton Al samtlige Skibe faldt : paa Rigets Bygder Byer [I. Bygderne amtsvis. īmaalenene kkershus Tarlsberg og Larvik Bratsberg 8 95 Nedenes Lister og Mandal itavanger iondre Bergenhus Kordre Bergenhus Etomsdal :iondre Trondhjem STordre Trondhjem Kordland rroms0 7 6 Finmarken III. Byerne amtsvis. maalenene kkershus Kristiania Buskerud Tarlsberg og Larvik Bratsberg Kedenes Lister og Mandal tavanger Bergen i 6 ordre Bergenhus.... i 57 R,omsdal i 65 iondre Trondhjem.. STordre Trondhjem ordland 70 rroms0 0 5 finmarken i W. Enkelte Byer. Tonsberg i Larvik _ 79 krendal Kristiansand itavanger a

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.). Fattigstatistik 878

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK

NORGES OFFICIELLE STATISTIK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI 1889-31 DECEMBER 1910. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 et 1910.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIAN1A.

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE C. No. e. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AA.RET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA, TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. , skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. N Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115.

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115. , = NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 115. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVÆSEN FOR AARET 4889. (Statistique postale pour l'année 1889). Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen.

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série )

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Nr. 1. 81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1 Januar 1901 31 December

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

AoRGEs 111ADEL og sliffisurt

AoRGEs 111ADEL og sliffisurt No. labeller VEDKOMMENDE AoRGEs ADEL og sliffisurt I AARET 8. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRIS TIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 8. III i dhold. No.. Tabel over de til Udlandet udførte

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Trykt Nr. 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.)

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 95: Nr. 3. Markedspriser paa korn og poteter 836-94. (Données sur les prix du blé et des pommes de terre 836-94.)

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. - 1 januar 1906-31 december 1908.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.)

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) N.1 7 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) Nr. 181 tholes opfort i Forteguelse over N urges officielle Statistik nt. v. 1.1 a nuar 191) 31

Læs mere

MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914)

MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. 32TE BIND 1914. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914) I KOMMISSION HOS

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. 1906. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, VINGT-SIXIÈME ANNÉE. - 1906, KRISTIANIA.

FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. 1906. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, VINGT-SIXIÈME ANNÉE. - 1906, KRISTIANIA. STATISTIS K AARBOG FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. VINGTSIXIÈME ANNÉE. 1906, KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) No. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 0 Juni, S.. findes opferte i

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-5 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 2-0 Juni, S. 22-2. 6-16 findes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-3 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. 8 se tidligere better. Trykt 9: Nr. 9. Private aktiebanker 909. (Banques privces par actions.) 0. Skolevæsenets

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. -8 findes opfort i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik juli 889 december 90. - 9-8 se omslaget paa verker

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 25.!MI \i,x1fepir 11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E 1886-19001. H 0 Ar EDOYER8 I UT. gem:tat numrcipod ne Ia populatior (?fl Norvi:ge pci1(lan1 «i/ 1900) 1. 1)GIVET DET STATISTISKE

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET MBE. o. _No. 3 c. I AARET 1874. CHRISTIANIA. UDGIVNE AF 1876. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET MBE. o. _No. 3 c. I AARET 1874. CHRISTIANIA. UDGIVNE AF 1876. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. o. No. c. TABELLER VEDKOM ME ND E NORGES SKIBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjaaftiged.e i

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I AARET C. No. 3c. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF 1877.

NORGES SKIBSFART TABELLER I AARET C. No. 3c. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF 1877. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKBSFART AARET. UDGVNE AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. CHRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet efter

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1828-30 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes al Særtryk af t Statsøkonomisk tidsskrift» for 1905. Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes aarsberetninger. Af A. N. Kiær. Efterat der, som fortsættelse af de om fabrikdriften i de

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt : Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. Fattigstatistik

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in v 12830 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) N Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Trykt 1901: Nr. 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række.

Norges officielle Statistik, Anden Række. Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. 2. Fattigstatistik

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

NUM WO- 111101111111E1

NUM WO- 111101111111E1 C. No. 0. KOMMUNALE FORIIOLDE NUM WO 0E AARET. UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR HT INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 7. Til den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre. Som

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 61. KOMMUNEVALGENE MED OPLYSNINGER OM VALGENE I 1901 OG DELVIS I 1904.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 61. KOMMUNEVALGENE MED OPLYSNINGER OM VALGENE I 1901 OG DELVIS I 1904. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 6. KOMMUNEVALGENE 907 MED OPLYSNINGER OM VALGENE I 90 OG DELVIS I 90. (Élections en 907 pour les conseils communaux et municipaux, avec données sur les élections en 90 et

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr.. 'Sundhedstilsta'nden og Medicinalforholdene 898. (Rapport surl'état sanitaire et médical.) 9. Sindssygeasylernes

Læs mere

FATTIGITATIoni FOR ts7,

FATTIGITATIoni FOR ts7, A. No.. FATTIGITATIoni FOR ts, u. (TE AARGANG-.) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. KRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 9. Indhold. Side. Oversigt.. IIIXXII. Tabeller:

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE TOLVTE AARGANG 1892 UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Klubber i svart er ferdig med registreringen Klubber i rødt må registrere Klubber i blått

Læs mere

Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole

Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole Aarsberetning fra Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole i Christiania. Skoleaaret 1899 i000. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1900. Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1899-1900. Skolens

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 10 Juni 1, S.. findes opførte

Læs mere

STATISTISK AARBO G FOR TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA VINGTIÈME ANNÉE. - 1900.

STATISTISK AARBO G FOR TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA VINGTIÈME ANNÉE. - 1900. STATISTISK AARBO G FOR KONGERIGET NORGE. TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. VINGTIÈME ANNÉE. - 1900. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania, SkOleaaret 1894-1895. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkert. 1895. / 187,' Skole-Ef'terretninger for Skoleaaret 1894-1895.

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÈGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÈGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE FEMOGTYVENDE AARGANG. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, ANNUAIRE STATISTIQUE

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 4 orges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la orvége, troisième série) o 1-85 findes opferte i Fortegnelse over orges officielle Statistik m v 1828-3 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI KOMMUNEVALGENE (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI KOMMUNEVALGENE (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 0. KOMMUNEVALGENE. (Élections en pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIANIA. I KOMMISSSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.. Kommunevalgene

Læs mere

Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania. 1890-1891. 0 c Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1891. á Skole-Ef'terretninger for Skoleaaret 1890-1891. Skolens Overbestyrelse

Læs mere