SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING"

Transkript

1 SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf årgang nr. 1. Jesper Kolling, formand Lene Moeskjær Ansvh. Redaktør Søren Myrhøj Erling Carlslund Larsen, kasserer Ole Thorup REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING KASSERERENS AFLÆGGELSE AF REGNSKAB for 2012 og BUDGET for 2013 DIVERSE OVERSIGTER NABOHJÆLP SIDE 9-12, SIDERNE KAN UDTAGES TIL BESVARELSE. OBS: Dette er sidste gang Skjoldhøjposten udkommer til omdeling. Fremtidig kan den ses på vor hjemmeside 1

2 Formanden Jesper Kolling Andersen (JKA) bød velkommen og gik straks videre til generalforsamlingens punkt 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent. JKA foreslog advokat Frank Thøgersen (FRT) fra advokatfirmaet Gorrissen Federspiel som dirigent. Der var ikke andre forslag. Advokaten var derfor valgt. FRT konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Der var mødt repræsentanter for 35 parceller inkl. bestyrelsens 5 medlemmer. Til bestyrelsen var der indleveret 4 fuldmagter, så der i alt var 39 stemmer. Eller i alt 3,8% af mulige stemmer. FRT gav herefter ordet til formanden (JKA) for aflæggelse af beretning. 2. Formandens beretning. JKA gav en fyldig beretning (se side 6) omhandlende arealpleje, sommeraktiviteter, løbende aktiviteter, personale, herunder vort nye tiltag med en gartnerelev, administration, overholdelse af deklarationer, herunder parkeringsforhold og hække og hegn m.m., aktiviteter udefra, bl.a. om renovering af fjernvarme, fibernet fra Galten Elværk, trafikken omkring Skjoldhøjparken, og så øvrige aktiviteter omhandlende, nabohjælp, Den spiselige have og Arenaen på Fejøvænget. JKA rettede her en tak til Bo Jørgensen, Halmøvænget for hans indsats for at få etableret multiarenaen. Under beretningen præsenterede JKA vore gartnere, Bent Anderskov Schmidt og Bjarne Levinsen, forretningsfører John Henri Slej og de 4 andre bestyrelsesmedlemmer. Erling Larsen, Lene Moeskjær, Søren Myrhøj og Ole Thorup. 2 Beretningen gav anledning til følgende indlæg: Brix Poulsen, Bjørnøvænget: Det er godt med en elev. Den elev vi har er en flink og glad fyr. Kan kun anbefale at initiativet fortsætter. Søren Myrhøj: Har haft Peter Erbou (eleven) under mine vinger i den periode han har været her. Han slutter den 1. maj og vi har aftalt møde med et par unge mænd om at starte hos os den 1. maj som elev. Willy Brandt Hansen, Mejløvænget: Der mangler respekt for gartnernes arbejde. Vi skal alle sørge for at rydde op efter os, specielt hvad angår hundelorte, papiraffald og henkastede cigaretskod. Niels Rask Hansen, Enøvænget: Der mangler folder om brandingen af Skjoldhøjparken og andre ting om parken. Jesper Kolling Andersen: Til alle nye beboere bliver der udleveret et velkomstbrev indeholdende bl.a. vedtægter, en folder vi kalder Velkommen til Skjoldhøjparken med nyttige oplysninger, referat af sidste generalforsamling, sidste regnskab og budget samt et kort over området. Dette skulle være dækkende. Desuden henviser vi til vor hjemmeside (www.skjoldhoj.dk) hvor alle deklarationer kan læses. Saiqa Noreen, Halmøvænget: Var utilfreds med at der sættes store stykker papir under vinduesviskeren på den parkerede bil ud for parcellen. Dette er til stor utilfredshed. Der skal skrives et brev og afleveres i postkassen. Vil skrive en klage til bestyrelsen. Jesper Kolling Andersen: Vi kan ikke altid være sikre på at de henstillede biler tilhører den parcel de står ud for. Derfor anbringer vi en reminder

3 når de henstår ulovligt til gene for vore gartnere og andre beboere, og dermed overtræder deklarationen. Willy Brandt Hansen, Mejløvænget: Nå der klages, lad så være med at være anonym. 3. Årsrapport til godkendelse. Kassereren Erling Larsen gav en gennemgang af årsrapporten, hvor han specielt gjorde opmærksom på følgende punkter: Personaleomkostninger var større end budgetteret hvilket skyldes ansættelse af elev. Dette var ikke med i budgettet. Endvidere gennemgik han arealomkostninger hvor udgifter til snerydning og glatførebekæmpelse har givet en stor besparelse i forhold til budgettet. Medens oprensning af vejbrønde heller ikke levede op til budgettet. Dette skyldes at vi i mange tilfælde selv har kunnet foretage oprensning da vi jo har haft en ekstra hånd i form af vor elev. Med hensyn til administrationsomkostninger gik kassereren let hen over denne, da der her ikke var store udsving i forhold til budgettet. Afskrivninger blev også gennemgået, her var der ikke blevet afskrevet så meget som budgetteret. Vi har haft en fortjeneste på kr ved ombytning af vor John Deere græsslåmaskine til en Toro græsslåmaskine. Vor revisor BDO Scanrevision har givet årsrapporten en blank påtegning og dermed godkendt regnskabet. (se side 17) Der var følgende bemærkninger til årsrapporten: Saiqa Noreen, Halmøvænget: Posten møder og diverse er meget høj, hvad dækker dette? Det kan vel ikke være møder. Hvis det er møder må man sige at kr. til møder er for meget set i forhold til, hvad møder koster inden for det kommunale. Jesper Kolling Andersen: Vore interne møder der afholdes én gang om måneden koster ikke alverden, en 200 til 300 kr. pr. gang, og omfatter lidt brød og kaffe eller øl og vand. Derudover afholdes der også andre møder med nedsatte udvalg, besøg på messer med lidt at spise og andet. Erling Larsen: Kan ikke her på stedet give en specifikation af diverse, men vil henvise til vor revisor, der har gennemgået bilag m.m. og dermed godkendt de udgifter som måtte være under denne konto. Vil til næste år lave en specifikation af kontoen til generalforsamlingen. Saiqa Noreen, Halmøvænget: Vil gerne have tilsendt en specifikation. Erling Larsen: Det vil ske. Ole Holmgren, Gavnøvænget: Hvad dækker generalforsamling? Det er vel ikke øl og vand der kan koste dette beløb? Erling Larsen: Kontoen dækker bl.a. også trykning af regnskab, porto til udsendelse, leje af salen her, diverse materialer til generalforsamlingen og honorar til dirigenten. Efter disse bemærkninger spurgte dirigenten om årsrapporten kunne godkendes, der var ingen der havde noget at indvende, hvorfor FRT fastslog at årsrapporten var godkendt. 4 og 5. Budget for 2013 og kontingentfastsættelse for Da disse ting hører sammen ville dirigenten tage punkterne under et og gav ordet til kassereren Erling Larsen til forelæggelse af budget og kontingent. Erling Larsen gav en hurtig gennemgang af budget og kontingent fastsættelse. Der var ikke tale om forhøjelse af kontingentet. Det vil være det samme som sidste år. I 2013 er der medregnet en elev i budgettet for personaleomkostninger og vi har budgettet med omkostninger til snerydning med kr. Årsresultatet viser i budgettet et overskud på 460 t.kr. og vi regner med i lighed med andre år at hensætte kr til vejkontoen. Det vil så give et minus på 48 t.kr. til hensættelse på egenkapitalen. Bliver vinteren ikke så streng, har 3

4 vi en buffer på konto på snerydning der kan forbedre årets resultat. Fremlæggelsen gav anledning til følgende indlæg: Wodskou, Mandøvænget: De omtalte vejbrønde, er det vores? Erling Larsen: Brøndene i vejen som opsamler regnvand er vores, og vi står for vedligeholdelsen m.m. Lund, Drejøvænget: Der anvendes forhåbentlig miljøvenlige drivmidler af hensyn til vore gartneres velbefindende? Søren Myrhøj: Det gøres i høj grad. Vi lægger stor vægt på at alt skal være miljøvenligt. Lund, Drejøvænget: Hvorfor er der forskel på kvartalernes opkrævning af kontingent? Man kunne da lige så godt opkræve det samme hvert kvartal? Erling Larsen: Dette er af hensyn til vor forretningsfører der således altid kan se hvilket kvartal en evt. restance dækker. Efter disse bemærkninger blev budget og kontingent for 2013 godkendt efter at dirigenten havde efterlyst indsigelser. 6. Valg af formand. Formanden Jesper Kolling Andersen var på valg og villig til at modtage genvalg. Der kom ikke andre forslag, hvorfor formanden Jesper Kolling Andersen blev genvalgt for en 2årig periode med akklamation. 7. Valg af et bestyrelsesmedlem. Lene Moeskjær var på valg og villig til genvalg. Der kom et forslag fra Saiqa Noreen, der ville stille op til denne post. Der var således 2 forslag til posten og dirigenten gav besked om at stemmeseddel nr. 1 skulle anvendes og at man skulle skrive eet navn på seddelen. Stemmeoptæller blev dirigenten og forretningsfører John H. Slej. Søren Myrhøj indsamlede stemmer efter afstemningen, der gav som resultat 26 stemmer til Lene Moeskjær og 12 stemmer til Saiqa Noreen. Lene Moeskjær var derfor genvalgt. (Fintælling dagen efter generalforsamlingen gav næsten det samme resultat, nemlig 12 stemme til Saiqa og 27 stemmer til Lene. Dette er så lig med de stemmer som kunne afgives i alt 39 fremmødte parceller (inkl. 4 fuldmagter til bestyrelsen). 7a. Valg af suppleanter Bestyrelsen foreslog valg af Jørn Hansen, Askøvænget 23 som 1. suppleant og Bo Jørgensen, Halmøvænget 28 som 2.suppleant. Saiqa Noreen meldte sit kandidatur som suppleant. Dette gav anledning til at Bo Jørgensen trak sig som 2. suppleant. Saiqa Noreen blev derfor valgt enstemmigt med akklamation som 2. suppleant. Det samme gjaldt Jørn Hansen der dermed var valgt som 1.suppleant. 8. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslog genvalg af BDO Scanrevision. Der var ikke andre forslag hvorfor dirigenten fastslog at BDO Scanrevision var genvalgt. 9. Eventuelt. Poulsen, Bjørnøvænget: Gangstien langs Skjoldhøjvej, er det vores? Der trænger til oprydning. Søren Myrhøj: Den såkaldte skolesti er kommunens og oprydningen skal ske med NCC Roads der har entreprisen. Lund, Drejøvænget: Har et forskønnelsesforslag. Plant buske på gule stis forlængelse gennem skoven. Jesper Kolling Andersen: Dette forslag er noteret. Bo Jørgensen, Halmøvænget: Vil rose regnskabet for det store overskud. Dette er uhørt i disse tider. Efterlyste også hvem brønden på parcellen som ligger i skel tilhører. Søren Myrhøj: Vil komme med en repræsentant fra kommunen (Vestergaard) og se på sagen. Willy Brandt Hansen, Mejløvænget: Hvordan fungerer arenaen ved Fejøvænget? Er der nogen regler for benyttelsen? Jesper Kolling Andersen: Den fungerer udmærket, der 4

5 er stort besøg af børn der spiller fodbold. Efter at vi har sat et net op mod Vest er der ingen problemer med vor nabo, der før var træt af de bolde der kom ind i haven. Maria Kiel, Halmøvænget: Er der overvejelser om bomme mod den irriterende og ulovlige knallertkørsel på stierne? Søren Myrhøj: Det er alt for dyrt med bomme der desuden vil det genere vore gartneres færdsel på stierne. Maria Kiel: Hvad kan der gøres for at stoppe uvæsenet? Søren Myrhøj: Der er opsat skilte med knallertkørsel forbudt på stierne, andet kan der vel ikke gøres. Saiqa Noreen: Knallertkørslen kommer i perioder. Vi kan evt. kontakte en opsøgende medarbejder fra kommunen, der vil kunne komme i snak med de unge knallertkørere. Vil gerne være behjælpelig med kontakten. Niels Rask Nielsen, Enøvænget: Takker for frugtlundene, men vil gerne have gule sti åbnet gennem skoven. Jesper Kolling Andersen: Der skal være en skov hvor gule sti går igennem, men vi vil se på problemet. Lund, Drejøvænget: Der er meget trafik på Skjoldhøjvej og der køres meget hurtigt. Hvad mon der kan gøres? Brix Poulsen, Bjørnøvænget: Med hensyn til knallertkørsel, så er det lokale beboere og ikke udefra kommende der kører på stierne. Mette Holm-Eilert, Halmøvænget: Vil gerne gøre opmærksom på den gruppe på Face-book hun har oprettet under navnet Skjoldhøjparken. Jesper Kolling Andersen: Dette er noteret. Sluttelig under eventuelt gav Marie Markman fra arkitektskolen et indslag om Den spiselige have. Hun havde uddelt nogle flyers i parken om dette projekt og omtalte projektet i detaljer. Omtalen gav nogle bemærkninger. Bl.a. om det ikke var meget at forlange med vedligehold og føring af dagbøger. Kunne man ikke også rette henvendelse til institutionerne om at være med? Jesper Kolling Andersen: Der havde været kontakt med vore dagplejemødre som var positive over for projektet, endvidere var bestyrelsen også positiv stemt og så frem til samarbejdet. Der vil efter påske være en udførlig og lettere tilgængelig omtale om projektet på vor hjemmeside. Formanden Jesper Kolling Andersen takkede derefter for fremmødet og en tak til dirigenten for vel gennemført møde. Frank Thøgersen, dirigent John Henri Slej, referent Jesper Kolling Andersen, formand Erling Carlslund Larsen, kasserer Lene Moeskjær Søren Myrhøj Ole Thorup 5

6 Formandens beretning Arealpleje Gartnerne har mange og forskellige opgaver i løbet af året, opgaver der er sæsonbetonede og er styret af naturens gang, og det vejr vi nu engang har. Vinteraktiviteter Vinteraktiviteterne er i høj grad præget af hvordan vejret arter sig, for hvis vi har megen sne bliver den primære vinteraktivitet jo glatførebekæmpelse. Glatførebekæmpelse Og netop vinteren 2011/12 og 2012/13 er vintre hvor megen af gartnernes tid er gået med glatførebekæmpelse. Og jeg synes de har gjort det godt, endda rigtig godt. For det vil altid være en svær opgave at rydde et så stort område som Skjoldhøjparken. Hvornår skal vi salte/rydde med sneplov? En saltning tager 4 timer, en rydning tager 12 timer Hvor tidligt skal vi starte? Siger vejrudsigten at der kommer mere sne Har vi brug for ekstern assistance? Vi har maks. 3 traktorer til rådighed selv Som i kan høre er der mange ting at forholde sig til, og det er netop denne prioritering gartnerne er lykkedes meget med. Vi ved også at vi ikke kan gøre alle tilfredse nogen vil mene vi har saltet for meget, andre for lidt. Nogen steder er vanskelig tilgængelige, og det kan derfor være svært at komme til, og også komme af med sneen, derfor kan det være nødvendigt for den enkelte beboer her at hjælpe til. Én ting man kan hjælpe meget med, er IKKE at parkere på vejen det er i øvrigt også ulovligt hvilket jeg kommer tilbage til senere. Beskæring volde busketter En anden stor vinteropgave er beskæring af træer og buske på alle vore grønne områder og på voldene rundt omkring i området. Skjoldhøjparken er jo fra 1972 og mange af beplantningerne bærer præg heraf, der er mange ting der er ved at blive for store, andre ting har sået sig selv, og er flere steder ved at overtage magten fra de oprindelige planter. Så der er både en opgave med at holde væksterne nede og også sortere i dem. Det er en flerårig opgave at nå det hele igennem, men der er sammen med gartnerne lavet en plan for oprydningen. Fældning/nyplantning Et af de steder der er renoveret er det grønne område ved Fejøvænget, her er flere af de gamle træer nu erstattet med frugttræer så der 6

7 Sommeraktiviteter Aktiviteterne i sommerhalvåret er på samme måde som om vinteren bestemt af vejret. Kommer der megen regn og varme, ja så tager klipning af græs det meste af tiden. Græsklipning Langt den største aktivitet om sommeren er klipning af græs. 1 gartner er stort set bundet af opgaven med at klippe græs i hele det indre område fra maj til oktober. De store grønne arealer kan klares på ca. 3 dage. Det betyder at der ikke er plads til mange andre aktiviteter i denne periode da det jo også er her gartnerne afholder deres sommerferie. både er noget der blomstrer og frugter til børn og fugle. Næste område er det grønne område på Strynøvænget, hvor specielt volden trænger til oprydning og udskiftning af planter. Herefter går turen til plantevolden langs Drejøvænget mod stien langs Anelystvej. Det er det der er planlagt lige nu, for meget afhænger af vinteren dels hvor længe det fryser for så kan man ikke grave op eller plante nyt og glatførebekæmpelsen kommer stadig i første række. Løbende aktiviteter Men bliver der tid, er der nok andre opgaver at udføre. Opretning af stier Oprydning efter Nytårsaften En anden ting som gartnerne også bruger tid på er opsamling af fyrværkeri efter nytårsaften. Her er det på plads at appellere til beboerne om at hjælpe med at samle det afskudte fyrværkeri op. Der er sikkert også mange der har godt af den friske luft 1. nytårsdag. Det er også vore egne gartnere der reparerer vore stier og retter dem op, når der er kommet lunker efter vinteren eller efter myretuer. Efterhånden som stierne bliver for ringe bliver de fuldt renoveret ved at vi får dem asfalteret, i øjeblikket har vi kig på blå sti, der er den næste der står for at blive renoveret. Kantskæring/fejning Når det nu bliver forår skal vi have vejene fejet inden da forsøger gartnerne at nå at kantskære græskanter lang vejene, så vi får græsset opsamlet ved samme lejlighed. 7

8 Tømning af hundelatriner/papirkurve opsamling papir m.v. Der er også en ugentlig opgave med at tømme papirkurve og hundelatriner, Pølseturen som gartnerne kalder den. Her efterser man også legepladserne for affald og effekter på legeredskaberne. Endelig opsamles der papir og andet rundt i parken, efter behov og det kan pludselig opstå. Vedligehold legepladser Udover det ugentlige tilsyn, har vi også en professionel legepladsinspektør der gennemgår vore legepladser og giver en udførlig rapport over ting der evt. skal udbedres. Personale som personbilen derhjemme er der mange ting der kræver fagfolk for at kunne udføres korrekt. Elevplads anlægsgartner vedligehold Vi blev jo sidste år godkendt som praktiksted for Elever til anlægsgartner vedligehold. Og vi har gennemført et forløb med vor første elev Peter. Det er gået godt, Gartnerne har givet Peter en fornuftig oplæring som han kan bruge i sit videre forløb. Det har været nyt for alle og der har været udfordringer for begge parter. Men erfaringerne er så gode at vi fortsætter med ordningen. Vi er ved at finde en ny elev til 1. maj Det har også gjort at vi har kunnet udføre flere opgaver selv og dermed sparet på fremmed arbejdskraft. Det er en af faktorerne til at vi lægger op til et uændret kontingent for Det ligger os meget på sinde at pladserne opfylder alle krav, så de er fuldt forsvarlige at benytte. Skulle uheldet være ude, er vi naturligvis forsikrede. Vedligehold maskiner Gartnerne står også selv for en stor del af vedligeholdet på vore maskiner og redskaber, men på samme måde Administrationen Administrationen varetages af vor mangeårige forretningsfører John Slej. For i en så stor forening som vores er der stadig mange administrative opgaver at udføre, hovedopgaverne er: Betaling af regninger, bogføring, lønninger, opstilling af regnskab til bestyrelse/revisor. Vedligehold medlemsoplysninger, kontingentopkrævning, indkaldelse generalforsamling. Fortsættes side 13. 8

9 SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING Fejøvænget 33, True, 8381 Tilst, tlf

10 Der er i lighed med andre parcelhuskvarterer mulighed for indbrud! Også i Skjoldhøjparken. En frivillig gruppe har med assistance fra Bestyrelsen i Grundejerforeningen ønsket at undersøge hvordan vi kan sikre nabolaget bedre. Men vi behøver DIN hjælp til at skaffe et overblik over, hvad medlemmerne allerede har gjort af tiltag, og hvad de evt. ønsker. Vi ved at mange allerede har foretaget forskellige tiltag for at undgå indbrud: Aftaler med naboer om at se efter Installation af tyverialarmer til vagtcentral Installation af lokal tyverialarm Sikring af døre og vinduer m.v. Men er det nok? kan der gøres mere? Det ved vi ikke derfor har vi brug for netop DIN hjælp! Hvordan kan du hjælpe os? Du kan enten udfylde denne folder og aflevere den hos os. eller du kan ind på vor hjemmeside:www.skjoldhoj.dk og vælge (link til undersøgelse) Hvad skal vi bruge oplysningerne til? Vi vil gerne vide hvor mange der allerede er sikrede, og hos hvilke firmaer. Går du og tænker på at blive sikre?, og hvem har du kendskab til af firmaer? Har du haft indbrud? og er du tryg ved at bo og færdes i Skjoldhøjparken? Hvis der viser sig et behov vil vi afholde et orienteringsmøde om tyverisikring. Måske kan vi forhandle nogle gode priser, og I kan sammenligne de forskellige ordninger på hjemmesiden. Tidsfrist:? Du skal enten udfylde skemaet på vor hjemmeside, eller afleverefolderen i vor postkasse Fejøvænget 33, senest den 4.augusti Præmier: Blandt de afgivne svar trækker vi lod om 3 gavekurve til en værdi af 500,00 kr. stykket. Vinderne får direkte besked. Vi siger mange tak hvis du medvirker i undersøgelsen. 10

11 1. Oplysninger om medlem. Navn: Vænge: Hus nr.: adresse: 2. Har du installeret en alarm? Ja Nej Hvis Ja - skriv selskabets navn 3. Har du haft indbrud Skriv tidspunkt for indbrud. MM / ÅÅÅÅ 4. Marker de alarmselskaber du kender? ABS Nabohjælp Falck G4S BP Electric GSM teknik TDC Dan Sikring - Direct Verisure Mecon Security naeralarm.dk Andet (angiv venligst) 11

12 5. Ville du være interesseret i at der blev lavet en aftale om et godt tilbud om hussikring med et selskab? Ja Nej 6. Er du tryg ved at færdes i Skjoldhøjparken? Hvor tryg er du ved at færdes i området? Tryg Tryg - men opmærksom Utryg - altid på vagt Utryg - går ikke ud i mørke 7. Hvad kan gøre dig mere tryg ved at færdes i området? 8. Vil du være interesseret i at et vagtselskab lavede en rundering? Ja Nej 9. Ville du være interesseret i at der blev lavet en messe, hvor man kunne høre om sikring? Hvem af nedenstående ville du i givet fald gerne møde? ABS, sikringsselskab Nabohjælp Falck, sikringsselskab G4S, sikringsselskab BP Electric, sikringsselskab GSM Teknik, alarmsystemer Dan Sikring - Direct, sikringsselskab MeCon Security, sikringsselskab Bauhaus, alarmsystemer Det kriminalpræventive råd Andet (angiv venligst) 12

13 Korrespondance til medlemmer og myndigheder, referat af best.møder Indhentning/ansøgning af tilskud og udfyldelse af skolepapirer m.v. til vor elev. Jeg gennemgår dem i alm. sprog for at forenkle budskaberne. Parkering Biler over 3500 kg må man slet ikke have parkeret på eller udenfor ens grund, de må kun køre i området i forbindelse med af eller pålæsning. For biler under 3500 kg. Er der følgende regler. Som ovenfor nævnt er det Slej der skriver en stor del af korrespondancen til jer beboere, også når der er tale om deklarationer eller vedtægter der IKKE er overholdt. Overholdelse deklarationer Det er vigtigt vi alle overholder de deklarationer der er for området. De er lavet for nogenlunde at holde styr på tingene og give ensartede retningslinjer for alle. Deklarationer er udstedt af kommunen, og tinglyst på de enkelte parceller så de gælder for alle. Af deklarationerne fremgår det at det er bestyrelsens opgave af efterse at de overholdes derfor er det os der skriver til jer og påtaler hvis der er noget der ikke er i overensstemmelse med deklarationerne. Du kan se den fulde ordlyd af deklarationerne på vor hjemmeside (www.skjoldhoj.dk) hvor de er ordnet i vængeorden. Jeg vil her nævne en top fire over de ting man skal være særlig opmærksomme på. 13 Er der tilknyttet 1 bil til parcellen, skal der være 1 p-plads på parcellen Er der tilknyttet 2 biler til parcellen, skal der være 2 p-pladser på parcellen Er der tilknyttet 3 biler til parcellen, skal der være 3 p-pladser på parcellen Det maksimale antal biler tilhørende parcellen er 3. Evt. firmabiler under 3500 kg som man tager med hjem tæller med i ovennævnte regnestykke, og SKAL også parkeres på parcellen. Og disse regler gælder hele året nogle har troet de kun var gældende om vinteren i forbindelse med gartnernes glatførebekæmpelse. Og

14 jeg skal også nævne at der skal være tale om indregistrerede biler. Hvem må så holde på vejene? ja det må dine gæster eller andre besøgende til dig. Naturligvis må man også selv holde på gaden i kortere tid men aldrig natten over (langtidsparkering). Placering skraldespande an kan jo i forbindelse med tømning af sin skraldespand vælge om man vil have den hentet inde på sin grund, eller man vil sætte den ud til vejen. Men ifølge deklarationerne skal de anbringes eller afskærmes så de ikke er synlige fra vej eller fælles område. Det går derfor IKKE at lade spanden blive stående ude ved vejen i flere dage, og heller ikke at lave en permanent placering til spanden ude ved vejen heller ikke selv om den er afskærmet. Hække og hegn/plankeværk, træer Deklarationerne for beplantning varierer detaljeringsgrad områderne imellem, men fælles for alle er, at der skal være plantet en ubrudt hæk mod veje, stier og fællesarealer. Den skal plantes 30 cm. fra skel. Det vil sige at forskellige former for plankeværk og raftehegn er forbudt mod veje og fællesarealer. Principielt er åbne forhaver altså også forbudt, da der skal være hæk med vej og sti. I skel mellem naboer er der mere frit slag, men husk på at naboen kan flytte, og så kan den nye nabo kræve nye forhold. 14 Udover reglerne fra deklarationerne, skal man huske at hegnsloven er hovedreglen, men den administreres og håndhæves af Hegnssynet og er ikke en sag vi blander os i. Omkring beplantningen generelt er der også variation områderne imellem. Men fælles for alle er at der ikke må findes beplantninger, der ved skygge eller kraftig vækst er til gene for naboerne. Og haverne er ved at være omkring 30 år og ældre så det kan godt være at nogle buske og specielt træer trænger til en kraftig beskæring eller helt udskiftes for ikke at genere naboerne. Generelt omkring om- og tilbygning Reglerne for om og tilbygning er omfattende, så omfattende at du udover selv at have læst deklarationerne, ofte skal kontakte bygningsinspektoratet hos kommunen. Der er også hensynet til bygningsreglementet m.v. der skal tages hensyn til. Så kontakt altid dem først, så giver de os besked, hvis der skal søges dispensation hos os, eller indhentes nabogodkendelser. Aktiviteter udefra Renovering fjernvarme Der pågår løbende en renovering af fjernvarmen i området. I 2013 er turen kommet til Enø-og Drejøvænget. Det giver en del gener mens det står på men er et nødvendigt onde. Vor opgave er

15 efterfølgende at tilse om veje og arealer bliver retableret tilfredsstillende. indebærer, og varetage vore lokale interesser. Et lyskryds ved Skjoldhøjvej og Anelystvej vil være en oplagt ting. Et emne der har været fremme tidligere er trafikken på vore tre stamveje gennem Skjoldhøj. Dels har den været stigende og der har også været tale om biler der kører med stor hastighed. Det gælder naturligvis også ved andre graveopgaver i området. Fibernet Galten Elværk Fibernet fra Galten Elværk har bedt om tilladelse til at undersøge muligheden for udbredelse i området, og en efterfølgende nedgravning af kabler. Det har vi sagt ja til. Lige nu er eneste kabel TV udbyder jo Stofa i vort område og konkurrence skader sikkert ikke. Trafik Trafikken i og omring selve Skjoldhøjparken er præget af den stigning der er sket i trafikken generelt. Vi venter nok alle på en løsning af de trafikale trængsler på Viborgvej. Her er der nu iværksat undersøgelser af hvordan det kan løses. Det er en start, men noget konkret kan vare længe endnu. I den forbindelse nævnes også en modernisering af Anelystvej, det vil vi følge med i, for at se hvad det Vi har før undersøgt muligheden for hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af bump eller chikaner. Der har været flere udfordringer, dels er der regler for hvordan de skal udformes og det næste er økonomien. De tre stamveje er kommunens, men hvis vi ønsker at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger, ja så skal vi selv betale både anlægget og den efterfølgende vedligeholdelse at det etablerede. I tilgift bliver vejen nedgraderet i forbindelse med kommunens glatførebekæmpelse, og den er meget lav i forvejen. Men vi ved der er indført nye hastighedsdæmpende foranstaltninger (skildpadder), som er billigere i anskaffelse, så det er en mulighed der kan arbejdes videre med. Heldigvis er der ikke sket mange ulykker i vort område, men det betyder ikke vi ikke følger tingene, men der er nød til at være en balance mellem økonomi og om det reelt løser problemerne. For mange af tingene sker fordi færdselsreglerne ikke overholdes. 15

16 Øvrige aktiviteter Nabohjælp Der er i lighed med andre parcelhuskvarterer mulighed for indbrud! Også i Skjoldhøjparken. På initiativ fra Jørn Hansen har en frivillig gruppe med assistance fra Bestyrelsen i Grundejerforeningen ønsket at undersøge hvordan vi kan sikre nabolaget bedre. Vi vil gerne skaffe et overblik over, hvad medlemmerne allerede har gjort af tiltag, og hvad de evt. ønsker. Vi ved at mange allerede har foretaget forskellige tiltag for at undgå indbrud: Aftaler med naboer om at se efter Installation af tyverialarmer til vagtcentral Installation af lokal tyverialarm Sikring af døre og vinduer m.v. Vi vil gerne vide hvor mange der allerede er sikrede, og hos hvilke firmaer. Går du og tænker på at blive sikret? og hvem har du kendskab til af firmaer? Har du haft indbrud? og er du tryg ved at bo og færdes i Skjoldhøjparken? Hvis der viser sig et behov vil vi afholde et orienteringsmøde om tyverisikring. Måske kan vi forhandle nogle gode priser, og I kan sammenligne de forskellige ordninger på hjemmesiden. Undersøgelsen kommer ud i starten af juni, så vi kan se resultater inden efteråret. Se side 9-12 Arenaen Fejøvænget 33 Som mange sikkert har bemærket fik vi jo vore Arena til Fejøvænget, og det må vi takke Bo Jørgensen for endnu engang. Og når jeg siger fik, er det rent bogstaveligt, for kommunen har overdraget den til os fra nu, og ikke først efter en årrække. Det skyldes kommunen er klar over, at vi har vore egne gartnere, der kan overtage vedligeholdelsen fra start. Men er det nok? kan der gøres mere. Det ved vi ikke derfor har vi brug for jeres hjælp. Vi vil fortage en undersøgelse blandt beboerne, der enten udfyldes som folder og afleveres hos os eller man kan ind på vor hjemmeside:www.skjoldhoj.dk og vælge (link til undersøgelse) Hvad skal vi bruge oplysningerne til? 16 Overdragelsen vil vi fejre med at arrangement inden sommerferien. Hvad det nærmere skal gå ud på vil Bo Jørgensen og Bestyrelsen tilrettelægge i den nærmeste fremtid, og så får I besked.

17 Branding Skjoldhøjparken Den efterhånden beskedne gruppe der arbejdede med Branding af Skjoldhøjparken, vil genoptage aktiviteterne her i Så Martin Bilberg og jeg vil gerne høre fra andre der kunne tænke sig at være med. Evt. interesserede kan henvende sig til mig, enten her efter generalforsamlingen eller pr. mail til Den spiselige have Marie Markmann fra Aarhus Arkitektskole har kontaktet os om et spændende projekt- Aarhus Arkitektskole får besøg af professer Fritz Heag, som arbejder med at transformere græsarealer til spiselige haver. Marie skriver bl.a. Rigtig mange af os danskere holder af at bo i parcelhusområder, og det kunne være spændende at realisere et fælles spiseligt landskab i jeres regi, hvis I er en gruppe, som kunne være interesserede i det. Alternativt kunne det være blot en enkelt haveejer i jeres grundejerforening Marie har omdelt en flyer Open Call i hele området (og det var større end hun lige regnede med) hvor der fortælles nærmere om projektet og betingelserne. Men Maria er også her på Generalforsamlingen, og vil til sidst fortælle nærmere om projektet. med idéen sammen med Marie. I forvejen har vi plantet flere frugtlunde og planter fortsat frugttræer, men idéen kan udvikles, naturligvis under hensyntagen til daglig vedligehold. Til sidst er der kun tilbage for mig at sige tak for indsatsen til gartnere, forretningsføreren, de øvrige fra bestyrelsen samt ikke mindst de af jer beboere der har arbejdet i projekterne omkring Nabohjælp, Arenaen Fejøvænget og Branding. Også tak til Marie fordi hun tænkte på os til hendes projekt. (Den spiselige have) Jesper Kolling Andersen formand Kasserens beretning Årsrapport Driftsregnskab Jeg vil nu gennemgå årsrapporten, det der engang blev kaldt regnskabet. Jeg vil ikke gennemgå årsrapporten punkt for punkt, men se på de punkter der afviger fra budgettet. Årets resultat er et overskud på 710 t.kr. hvoraf 508 t.kr. foreslås overført til vejkontoen og resten overføres til egenkapitalen. Resultatet er 207 t.kr. over det budgetterede. Hvis ikke projektet kan realiseres, vil vi gerne i Foreningsregi arbejde videre 17

18 Lønninger er 66 t.kr. højere end budgetteret pga. ansættelse af en elev pr. 1. juni. Personaleomkostninger er 25 t.kr. højere end budgetteret. Overskridelsen skyldes, arbejdstøj, kurser, kørsel, mobil. Der er hensat 42 t.kr. til feriepenge i forbindelse med ny gartner og elev. Hensættelsen kan ses under Passiver kortfristet gæld. ophæver hinanden. græsklippe til 192 sprøjteanlæg og en Endvidere er der Der er købt ny Toro t.kr. En sneplov, et siloklo til i alt 50 t.kr. investeret 73 t.kr. i multiarena på arealet ved Fejøvænget 33. Budget For 2013 budgetteres med et overskud på 459 t.kr. og en overførsel til vejkontoen på 508 t.kr. Det giver et underskud på 49 t.kr. som tages fra egenkapitalen. Bestyrelsen finder det forsvarligt, set i lyset af det overskud der var i Kontingent budgetteres uændret fra 2012 til t.kr. eller t.kr. pr. parcel. Personaleomkostninger er budgetteret til t.kr. På arealomkostninger er forbruget 207 t.kr. mindre end budgetteret. Snerydningen har været 119 t.kr. mindre end budgetteret, ligesom maskinvedligeholdelse har været 29 t.kr. under budgettet. På konto for vejbrønde er der bruget t.kr. 39 mindre end budgetteret. Budgettet var lagt ud fra tidligere års høje udgifter til vejbrønde. Legeplads/Arealer/Stier/Grenplads er 60 t.kr. under budgettet, da vi i stort omfang selv har kunnet udføre opgaverne på grund at opmandingen 1. juni. Tidligere år har vi haft entreprenører til en del af disse opgaver. Arealomkostninger er sat til 671 t.kr. Der er afsat 175 t.kr. til snerydning, et større beløb end der er brugt de seneste par år men en nødvendig buffer. Hvis vinteren bliver uden store udgifter til snerydning kan vi styrke likviditeten. Administration er budgetteret til 253 t.kr. en mindre stigning i forhold til sidste år. Ejendomsomkostninger sidste år. på niveau med Administration udviser et merforbrug på 12 t.kr. fordelt over 8 konto. Afskrivninger er 129 t.kr. mindre end budgetteret, heraf dog 35 t.kr. er gevinst ved salg af John Deere græsklipper i forbindelse med udskiftning til ny. Finansiering og ejendomsomkostninger har jeg ikke bemærkninger til. Balance Balancen er t.kr. heraf udgør vejkontoen t.kr. Budgettet for 2013 er på niveau med 2012, med mindre justeringer. Anlægsaktiverne har ikke ændret sig mange tusinde da afskrivninger og nyindkøb Erling C. Larsen, kasserer. 18

19 DIT MEDLEMSNUMMER I FORENINGEN BESTÅR AF FØLGENDE 5 CIFRE: 1 XX YY 1 = FORENINGENS NUMMER. XX YY = VÆNGE NR IFLG. NEDENSTÅENDE = EJENDOMMENS VEJNUMMER EKSEMPEL: BOGØVÆNGET NR. 13=10213 VÆNGE NR. VEJNAVN MEDLEMSNUMRE 01 ASKØ BOGØ BJØRNØ DREJØ GAVNØ FEJØ FARØ ENØ GLÆNØ HINDØ KYØ LIVØ LINDØ LANGØ MANDØ MEJLØ SKARØ-VENØ ORØ SIØ STRYNØ DREJØ HALMØ RØMØ

20 BESTYRELSE ÅR 2013 FORMAND Jesper K. Andersen Strynøvænget 40 Tlf mail: KASSERER Erling C. Larsen Drejøvænget 30 Tlf mail: BESTYRELSESMEDLEMMER Lene Moeskjær Drejøvænget 62 Tlf mail: Søren Myrhøj Orøvænget 17 Tlf mail: Ole Thorup Rømøvænget 8 Tlf mail: FORRETNINGSFØRER John Henri Slej Halmøvænget 5 tlf mail: GARTNERE Bent Anderskov Schmidt Tlf Bjarne Levinsen Tlf Gartnerelev Alex Jespersen Tlf Mail: FORENINGENS KONTOR M.V. Fejøvænget 33, tlf Bestyrelsen træffes på tlf. nr hver mandag mellem kl og kl

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

Fokus på. Fokus på Svanemøllekvarteret. 21 Maj-juni 2012. Kommuner på private afveje...side 3. Svanemøllekvarteret...side 4-7

Fokus på. Fokus på Svanemøllekvarteret. 21 Maj-juni 2012. Kommuner på private afveje...side 3. Svanemøllekvarteret...side 4-7 Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 21 Maj-juni 2012 Fokus på Svanemøllekvarteret Kommuner på private afveje...side 3 Fokus på Svanemøllekvarteret...side 4-7 Brugerforum på renovation...side

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens

Læs mere

Denne gang kan du læse om...

Denne gang kan du læse om... December 2014 Ny gangbro over kanalen. Foto: Finn Bye Andersen Bestyrelsen 2014-2015 Formand Per Skov Madsen 2173 3849 45madsen@mil.dk Næstformand Finn Holck Klausen 2036 3093 holck-klausen@mail.tele.dk

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

vil du give en hånd med?

vil du give en hånd med? Nyt fra bestyrelsen: Det skal være bedre at bo her vil du give en hånd med? Kære beboere, Vesterbro, foråret 2011 Velkommen til femte udgave af Nyt fra bestyrelsen med nyheder, meddelelser til beboerne

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og 14. 7 10 23 3 Nyt

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

News nr. 3. Virago MC Club Danmarks medlemsblad. 2011-18. årgang. Generalforsamling - referat. Internationalt træf i Jels - lidt synsindtryk

News nr. 3. Virago MC Club Danmarks medlemsblad. 2011-18. årgang. Generalforsamling - referat. Internationalt træf i Jels - lidt synsindtryk 2011-18. årgang News nr. 3 Generalforsamling - referat Internationalt træf i Jels - lidt synsindtryk Bakkelukning - allerede! GF, OK og BikeGear - gode aftaler Medlemsnyt - - Lidt af hvert Motorcykelmareridt

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget Økonomi og Regnskab Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Lokale-, Hytte og Arealudvalget

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud Den 13. januar 2013 en spørgeskemaundersøgelse om indbrud På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere