SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING"

Transkript

1 SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf årgang nr. 1. Jesper Kolling, formand Lene Moeskjær Ansvh. Redaktør Søren Myrhøj Erling Carlslund Larsen, kasserer Ole Thorup REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING KASSERERENS AFLÆGGELSE AF REGNSKAB for 2012 og BUDGET for 2013 DIVERSE OVERSIGTER NABOHJÆLP SIDE 9-12, SIDERNE KAN UDTAGES TIL BESVARELSE. OBS: Dette er sidste gang Skjoldhøjposten udkommer til omdeling. Fremtidig kan den ses på vor hjemmeside 1

2 Formanden Jesper Kolling Andersen (JKA) bød velkommen og gik straks videre til generalforsamlingens punkt 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent. JKA foreslog advokat Frank Thøgersen (FRT) fra advokatfirmaet Gorrissen Federspiel som dirigent. Der var ikke andre forslag. Advokaten var derfor valgt. FRT konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Der var mødt repræsentanter for 35 parceller inkl. bestyrelsens 5 medlemmer. Til bestyrelsen var der indleveret 4 fuldmagter, så der i alt var 39 stemmer. Eller i alt 3,8% af mulige stemmer. FRT gav herefter ordet til formanden (JKA) for aflæggelse af beretning. 2. Formandens beretning. JKA gav en fyldig beretning (se side 6) omhandlende arealpleje, sommeraktiviteter, løbende aktiviteter, personale, herunder vort nye tiltag med en gartnerelev, administration, overholdelse af deklarationer, herunder parkeringsforhold og hække og hegn m.m., aktiviteter udefra, bl.a. om renovering af fjernvarme, fibernet fra Galten Elværk, trafikken omkring Skjoldhøjparken, og så øvrige aktiviteter omhandlende, nabohjælp, Den spiselige have og Arenaen på Fejøvænget. JKA rettede her en tak til Bo Jørgensen, Halmøvænget for hans indsats for at få etableret multiarenaen. Under beretningen præsenterede JKA vore gartnere, Bent Anderskov Schmidt og Bjarne Levinsen, forretningsfører John Henri Slej og de 4 andre bestyrelsesmedlemmer. Erling Larsen, Lene Moeskjær, Søren Myrhøj og Ole Thorup. 2 Beretningen gav anledning til følgende indlæg: Brix Poulsen, Bjørnøvænget: Det er godt med en elev. Den elev vi har er en flink og glad fyr. Kan kun anbefale at initiativet fortsætter. Søren Myrhøj: Har haft Peter Erbou (eleven) under mine vinger i den periode han har været her. Han slutter den 1. maj og vi har aftalt møde med et par unge mænd om at starte hos os den 1. maj som elev. Willy Brandt Hansen, Mejløvænget: Der mangler respekt for gartnernes arbejde. Vi skal alle sørge for at rydde op efter os, specielt hvad angår hundelorte, papiraffald og henkastede cigaretskod. Niels Rask Hansen, Enøvænget: Der mangler folder om brandingen af Skjoldhøjparken og andre ting om parken. Jesper Kolling Andersen: Til alle nye beboere bliver der udleveret et velkomstbrev indeholdende bl.a. vedtægter, en folder vi kalder Velkommen til Skjoldhøjparken med nyttige oplysninger, referat af sidste generalforsamling, sidste regnskab og budget samt et kort over området. Dette skulle være dækkende. Desuden henviser vi til vor hjemmeside (www.skjoldhoj.dk) hvor alle deklarationer kan læses. Saiqa Noreen, Halmøvænget: Var utilfreds med at der sættes store stykker papir under vinduesviskeren på den parkerede bil ud for parcellen. Dette er til stor utilfredshed. Der skal skrives et brev og afleveres i postkassen. Vil skrive en klage til bestyrelsen. Jesper Kolling Andersen: Vi kan ikke altid være sikre på at de henstillede biler tilhører den parcel de står ud for. Derfor anbringer vi en reminder

3 når de henstår ulovligt til gene for vore gartnere og andre beboere, og dermed overtræder deklarationen. Willy Brandt Hansen, Mejløvænget: Nå der klages, lad så være med at være anonym. 3. Årsrapport til godkendelse. Kassereren Erling Larsen gav en gennemgang af årsrapporten, hvor han specielt gjorde opmærksom på følgende punkter: Personaleomkostninger var større end budgetteret hvilket skyldes ansættelse af elev. Dette var ikke med i budgettet. Endvidere gennemgik han arealomkostninger hvor udgifter til snerydning og glatførebekæmpelse har givet en stor besparelse i forhold til budgettet. Medens oprensning af vejbrønde heller ikke levede op til budgettet. Dette skyldes at vi i mange tilfælde selv har kunnet foretage oprensning da vi jo har haft en ekstra hånd i form af vor elev. Med hensyn til administrationsomkostninger gik kassereren let hen over denne, da der her ikke var store udsving i forhold til budgettet. Afskrivninger blev også gennemgået, her var der ikke blevet afskrevet så meget som budgetteret. Vi har haft en fortjeneste på kr ved ombytning af vor John Deere græsslåmaskine til en Toro græsslåmaskine. Vor revisor BDO Scanrevision har givet årsrapporten en blank påtegning og dermed godkendt regnskabet. (se side 17) Der var følgende bemærkninger til årsrapporten: Saiqa Noreen, Halmøvænget: Posten møder og diverse er meget høj, hvad dækker dette? Det kan vel ikke være møder. Hvis det er møder må man sige at kr. til møder er for meget set i forhold til, hvad møder koster inden for det kommunale. Jesper Kolling Andersen: Vore interne møder der afholdes én gang om måneden koster ikke alverden, en 200 til 300 kr. pr. gang, og omfatter lidt brød og kaffe eller øl og vand. Derudover afholdes der også andre møder med nedsatte udvalg, besøg på messer med lidt at spise og andet. Erling Larsen: Kan ikke her på stedet give en specifikation af diverse, men vil henvise til vor revisor, der har gennemgået bilag m.m. og dermed godkendt de udgifter som måtte være under denne konto. Vil til næste år lave en specifikation af kontoen til generalforsamlingen. Saiqa Noreen, Halmøvænget: Vil gerne have tilsendt en specifikation. Erling Larsen: Det vil ske. Ole Holmgren, Gavnøvænget: Hvad dækker generalforsamling? Det er vel ikke øl og vand der kan koste dette beløb? Erling Larsen: Kontoen dækker bl.a. også trykning af regnskab, porto til udsendelse, leje af salen her, diverse materialer til generalforsamlingen og honorar til dirigenten. Efter disse bemærkninger spurgte dirigenten om årsrapporten kunne godkendes, der var ingen der havde noget at indvende, hvorfor FRT fastslog at årsrapporten var godkendt. 4 og 5. Budget for 2013 og kontingentfastsættelse for Da disse ting hører sammen ville dirigenten tage punkterne under et og gav ordet til kassereren Erling Larsen til forelæggelse af budget og kontingent. Erling Larsen gav en hurtig gennemgang af budget og kontingent fastsættelse. Der var ikke tale om forhøjelse af kontingentet. Det vil være det samme som sidste år. I 2013 er der medregnet en elev i budgettet for personaleomkostninger og vi har budgettet med omkostninger til snerydning med kr. Årsresultatet viser i budgettet et overskud på 460 t.kr. og vi regner med i lighed med andre år at hensætte kr til vejkontoen. Det vil så give et minus på 48 t.kr. til hensættelse på egenkapitalen. Bliver vinteren ikke så streng, har 3

4 vi en buffer på konto på snerydning der kan forbedre årets resultat. Fremlæggelsen gav anledning til følgende indlæg: Wodskou, Mandøvænget: De omtalte vejbrønde, er det vores? Erling Larsen: Brøndene i vejen som opsamler regnvand er vores, og vi står for vedligeholdelsen m.m. Lund, Drejøvænget: Der anvendes forhåbentlig miljøvenlige drivmidler af hensyn til vore gartneres velbefindende? Søren Myrhøj: Det gøres i høj grad. Vi lægger stor vægt på at alt skal være miljøvenligt. Lund, Drejøvænget: Hvorfor er der forskel på kvartalernes opkrævning af kontingent? Man kunne da lige så godt opkræve det samme hvert kvartal? Erling Larsen: Dette er af hensyn til vor forretningsfører der således altid kan se hvilket kvartal en evt. restance dækker. Efter disse bemærkninger blev budget og kontingent for 2013 godkendt efter at dirigenten havde efterlyst indsigelser. 6. Valg af formand. Formanden Jesper Kolling Andersen var på valg og villig til at modtage genvalg. Der kom ikke andre forslag, hvorfor formanden Jesper Kolling Andersen blev genvalgt for en 2årig periode med akklamation. 7. Valg af et bestyrelsesmedlem. Lene Moeskjær var på valg og villig til genvalg. Der kom et forslag fra Saiqa Noreen, der ville stille op til denne post. Der var således 2 forslag til posten og dirigenten gav besked om at stemmeseddel nr. 1 skulle anvendes og at man skulle skrive eet navn på seddelen. Stemmeoptæller blev dirigenten og forretningsfører John H. Slej. Søren Myrhøj indsamlede stemmer efter afstemningen, der gav som resultat 26 stemmer til Lene Moeskjær og 12 stemmer til Saiqa Noreen. Lene Moeskjær var derfor genvalgt. (Fintælling dagen efter generalforsamlingen gav næsten det samme resultat, nemlig 12 stemme til Saiqa og 27 stemmer til Lene. Dette er så lig med de stemmer som kunne afgives i alt 39 fremmødte parceller (inkl. 4 fuldmagter til bestyrelsen). 7a. Valg af suppleanter Bestyrelsen foreslog valg af Jørn Hansen, Askøvænget 23 som 1. suppleant og Bo Jørgensen, Halmøvænget 28 som 2.suppleant. Saiqa Noreen meldte sit kandidatur som suppleant. Dette gav anledning til at Bo Jørgensen trak sig som 2. suppleant. Saiqa Noreen blev derfor valgt enstemmigt med akklamation som 2. suppleant. Det samme gjaldt Jørn Hansen der dermed var valgt som 1.suppleant. 8. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslog genvalg af BDO Scanrevision. Der var ikke andre forslag hvorfor dirigenten fastslog at BDO Scanrevision var genvalgt. 9. Eventuelt. Poulsen, Bjørnøvænget: Gangstien langs Skjoldhøjvej, er det vores? Der trænger til oprydning. Søren Myrhøj: Den såkaldte skolesti er kommunens og oprydningen skal ske med NCC Roads der har entreprisen. Lund, Drejøvænget: Har et forskønnelsesforslag. Plant buske på gule stis forlængelse gennem skoven. Jesper Kolling Andersen: Dette forslag er noteret. Bo Jørgensen, Halmøvænget: Vil rose regnskabet for det store overskud. Dette er uhørt i disse tider. Efterlyste også hvem brønden på parcellen som ligger i skel tilhører. Søren Myrhøj: Vil komme med en repræsentant fra kommunen (Vestergaard) og se på sagen. Willy Brandt Hansen, Mejløvænget: Hvordan fungerer arenaen ved Fejøvænget? Er der nogen regler for benyttelsen? Jesper Kolling Andersen: Den fungerer udmærket, der 4

5 er stort besøg af børn der spiller fodbold. Efter at vi har sat et net op mod Vest er der ingen problemer med vor nabo, der før var træt af de bolde der kom ind i haven. Maria Kiel, Halmøvænget: Er der overvejelser om bomme mod den irriterende og ulovlige knallertkørsel på stierne? Søren Myrhøj: Det er alt for dyrt med bomme der desuden vil det genere vore gartneres færdsel på stierne. Maria Kiel: Hvad kan der gøres for at stoppe uvæsenet? Søren Myrhøj: Der er opsat skilte med knallertkørsel forbudt på stierne, andet kan der vel ikke gøres. Saiqa Noreen: Knallertkørslen kommer i perioder. Vi kan evt. kontakte en opsøgende medarbejder fra kommunen, der vil kunne komme i snak med de unge knallertkørere. Vil gerne være behjælpelig med kontakten. Niels Rask Nielsen, Enøvænget: Takker for frugtlundene, men vil gerne have gule sti åbnet gennem skoven. Jesper Kolling Andersen: Der skal være en skov hvor gule sti går igennem, men vi vil se på problemet. Lund, Drejøvænget: Der er meget trafik på Skjoldhøjvej og der køres meget hurtigt. Hvad mon der kan gøres? Brix Poulsen, Bjørnøvænget: Med hensyn til knallertkørsel, så er det lokale beboere og ikke udefra kommende der kører på stierne. Mette Holm-Eilert, Halmøvænget: Vil gerne gøre opmærksom på den gruppe på Face-book hun har oprettet under navnet Skjoldhøjparken. Jesper Kolling Andersen: Dette er noteret. Sluttelig under eventuelt gav Marie Markman fra arkitektskolen et indslag om Den spiselige have. Hun havde uddelt nogle flyers i parken om dette projekt og omtalte projektet i detaljer. Omtalen gav nogle bemærkninger. Bl.a. om det ikke var meget at forlange med vedligehold og føring af dagbøger. Kunne man ikke også rette henvendelse til institutionerne om at være med? Jesper Kolling Andersen: Der havde været kontakt med vore dagplejemødre som var positive over for projektet, endvidere var bestyrelsen også positiv stemt og så frem til samarbejdet. Der vil efter påske være en udførlig og lettere tilgængelig omtale om projektet på vor hjemmeside. Formanden Jesper Kolling Andersen takkede derefter for fremmødet og en tak til dirigenten for vel gennemført møde. Frank Thøgersen, dirigent John Henri Slej, referent Jesper Kolling Andersen, formand Erling Carlslund Larsen, kasserer Lene Moeskjær Søren Myrhøj Ole Thorup 5

6 Formandens beretning Arealpleje Gartnerne har mange og forskellige opgaver i løbet af året, opgaver der er sæsonbetonede og er styret af naturens gang, og det vejr vi nu engang har. Vinteraktiviteter Vinteraktiviteterne er i høj grad præget af hvordan vejret arter sig, for hvis vi har megen sne bliver den primære vinteraktivitet jo glatførebekæmpelse. Glatførebekæmpelse Og netop vinteren 2011/12 og 2012/13 er vintre hvor megen af gartnernes tid er gået med glatførebekæmpelse. Og jeg synes de har gjort det godt, endda rigtig godt. For det vil altid være en svær opgave at rydde et så stort område som Skjoldhøjparken. Hvornår skal vi salte/rydde med sneplov? En saltning tager 4 timer, en rydning tager 12 timer Hvor tidligt skal vi starte? Siger vejrudsigten at der kommer mere sne Har vi brug for ekstern assistance? Vi har maks. 3 traktorer til rådighed selv Som i kan høre er der mange ting at forholde sig til, og det er netop denne prioritering gartnerne er lykkedes meget med. Vi ved også at vi ikke kan gøre alle tilfredse nogen vil mene vi har saltet for meget, andre for lidt. Nogen steder er vanskelig tilgængelige, og det kan derfor være svært at komme til, og også komme af med sneen, derfor kan det være nødvendigt for den enkelte beboer her at hjælpe til. Én ting man kan hjælpe meget med, er IKKE at parkere på vejen det er i øvrigt også ulovligt hvilket jeg kommer tilbage til senere. Beskæring volde busketter En anden stor vinteropgave er beskæring af træer og buske på alle vore grønne områder og på voldene rundt omkring i området. Skjoldhøjparken er jo fra 1972 og mange af beplantningerne bærer præg heraf, der er mange ting der er ved at blive for store, andre ting har sået sig selv, og er flere steder ved at overtage magten fra de oprindelige planter. Så der er både en opgave med at holde væksterne nede og også sortere i dem. Det er en flerårig opgave at nå det hele igennem, men der er sammen med gartnerne lavet en plan for oprydningen. Fældning/nyplantning Et af de steder der er renoveret er det grønne område ved Fejøvænget, her er flere af de gamle træer nu erstattet med frugttræer så der 6

7 Sommeraktiviteter Aktiviteterne i sommerhalvåret er på samme måde som om vinteren bestemt af vejret. Kommer der megen regn og varme, ja så tager klipning af græs det meste af tiden. Græsklipning Langt den største aktivitet om sommeren er klipning af græs. 1 gartner er stort set bundet af opgaven med at klippe græs i hele det indre område fra maj til oktober. De store grønne arealer kan klares på ca. 3 dage. Det betyder at der ikke er plads til mange andre aktiviteter i denne periode da det jo også er her gartnerne afholder deres sommerferie. både er noget der blomstrer og frugter til børn og fugle. Næste område er det grønne område på Strynøvænget, hvor specielt volden trænger til oprydning og udskiftning af planter. Herefter går turen til plantevolden langs Drejøvænget mod stien langs Anelystvej. Det er det der er planlagt lige nu, for meget afhænger af vinteren dels hvor længe det fryser for så kan man ikke grave op eller plante nyt og glatførebekæmpelsen kommer stadig i første række. Løbende aktiviteter Men bliver der tid, er der nok andre opgaver at udføre. Opretning af stier Oprydning efter Nytårsaften En anden ting som gartnerne også bruger tid på er opsamling af fyrværkeri efter nytårsaften. Her er det på plads at appellere til beboerne om at hjælpe med at samle det afskudte fyrværkeri op. Der er sikkert også mange der har godt af den friske luft 1. nytårsdag. Det er også vore egne gartnere der reparerer vore stier og retter dem op, når der er kommet lunker efter vinteren eller efter myretuer. Efterhånden som stierne bliver for ringe bliver de fuldt renoveret ved at vi får dem asfalteret, i øjeblikket har vi kig på blå sti, der er den næste der står for at blive renoveret. Kantskæring/fejning Når det nu bliver forår skal vi have vejene fejet inden da forsøger gartnerne at nå at kantskære græskanter lang vejene, så vi får græsset opsamlet ved samme lejlighed. 7

8 Tømning af hundelatriner/papirkurve opsamling papir m.v. Der er også en ugentlig opgave med at tømme papirkurve og hundelatriner, Pølseturen som gartnerne kalder den. Her efterser man også legepladserne for affald og effekter på legeredskaberne. Endelig opsamles der papir og andet rundt i parken, efter behov og det kan pludselig opstå. Vedligehold legepladser Udover det ugentlige tilsyn, har vi også en professionel legepladsinspektør der gennemgår vore legepladser og giver en udførlig rapport over ting der evt. skal udbedres. Personale som personbilen derhjemme er der mange ting der kræver fagfolk for at kunne udføres korrekt. Elevplads anlægsgartner vedligehold Vi blev jo sidste år godkendt som praktiksted for Elever til anlægsgartner vedligehold. Og vi har gennemført et forløb med vor første elev Peter. Det er gået godt, Gartnerne har givet Peter en fornuftig oplæring som han kan bruge i sit videre forløb. Det har været nyt for alle og der har været udfordringer for begge parter. Men erfaringerne er så gode at vi fortsætter med ordningen. Vi er ved at finde en ny elev til 1. maj Det har også gjort at vi har kunnet udføre flere opgaver selv og dermed sparet på fremmed arbejdskraft. Det er en af faktorerne til at vi lægger op til et uændret kontingent for Det ligger os meget på sinde at pladserne opfylder alle krav, så de er fuldt forsvarlige at benytte. Skulle uheldet være ude, er vi naturligvis forsikrede. Vedligehold maskiner Gartnerne står også selv for en stor del af vedligeholdet på vore maskiner og redskaber, men på samme måde Administrationen Administrationen varetages af vor mangeårige forretningsfører John Slej. For i en så stor forening som vores er der stadig mange administrative opgaver at udføre, hovedopgaverne er: Betaling af regninger, bogføring, lønninger, opstilling af regnskab til bestyrelse/revisor. Vedligehold medlemsoplysninger, kontingentopkrævning, indkaldelse generalforsamling. Fortsættes side 13. 8

9 SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING Fejøvænget 33, True, 8381 Tilst, tlf

10 Der er i lighed med andre parcelhuskvarterer mulighed for indbrud! Også i Skjoldhøjparken. En frivillig gruppe har med assistance fra Bestyrelsen i Grundejerforeningen ønsket at undersøge hvordan vi kan sikre nabolaget bedre. Men vi behøver DIN hjælp til at skaffe et overblik over, hvad medlemmerne allerede har gjort af tiltag, og hvad de evt. ønsker. Vi ved at mange allerede har foretaget forskellige tiltag for at undgå indbrud: Aftaler med naboer om at se efter Installation af tyverialarmer til vagtcentral Installation af lokal tyverialarm Sikring af døre og vinduer m.v. Men er det nok? kan der gøres mere? Det ved vi ikke derfor har vi brug for netop DIN hjælp! Hvordan kan du hjælpe os? Du kan enten udfylde denne folder og aflevere den hos os. eller du kan ind på vor hjemmeside:www.skjoldhoj.dk og vælge (link til undersøgelse) Hvad skal vi bruge oplysningerne til? Vi vil gerne vide hvor mange der allerede er sikrede, og hos hvilke firmaer. Går du og tænker på at blive sikre?, og hvem har du kendskab til af firmaer? Har du haft indbrud? og er du tryg ved at bo og færdes i Skjoldhøjparken? Hvis der viser sig et behov vil vi afholde et orienteringsmøde om tyverisikring. Måske kan vi forhandle nogle gode priser, og I kan sammenligne de forskellige ordninger på hjemmesiden. Tidsfrist:? Du skal enten udfylde skemaet på vor hjemmeside, eller afleverefolderen i vor postkasse Fejøvænget 33, senest den 4.augusti Præmier: Blandt de afgivne svar trækker vi lod om 3 gavekurve til en værdi af 500,00 kr. stykket. Vinderne får direkte besked. Vi siger mange tak hvis du medvirker i undersøgelsen. 10

11 1. Oplysninger om medlem. Navn: Vænge: Hus nr.: adresse: 2. Har du installeret en alarm? Ja Nej Hvis Ja - skriv selskabets navn 3. Har du haft indbrud Skriv tidspunkt for indbrud. MM / ÅÅÅÅ 4. Marker de alarmselskaber du kender? ABS Nabohjælp Falck G4S BP Electric GSM teknik TDC Dan Sikring - Direct Verisure Mecon Security naeralarm.dk Andet (angiv venligst) 11

12 5. Ville du være interesseret i at der blev lavet en aftale om et godt tilbud om hussikring med et selskab? Ja Nej 6. Er du tryg ved at færdes i Skjoldhøjparken? Hvor tryg er du ved at færdes i området? Tryg Tryg - men opmærksom Utryg - altid på vagt Utryg - går ikke ud i mørke 7. Hvad kan gøre dig mere tryg ved at færdes i området? 8. Vil du være interesseret i at et vagtselskab lavede en rundering? Ja Nej 9. Ville du være interesseret i at der blev lavet en messe, hvor man kunne høre om sikring? Hvem af nedenstående ville du i givet fald gerne møde? ABS, sikringsselskab Nabohjælp Falck, sikringsselskab G4S, sikringsselskab BP Electric, sikringsselskab GSM Teknik, alarmsystemer Dan Sikring - Direct, sikringsselskab MeCon Security, sikringsselskab Bauhaus, alarmsystemer Det kriminalpræventive råd Andet (angiv venligst) 12

13 Korrespondance til medlemmer og myndigheder, referat af best.møder Indhentning/ansøgning af tilskud og udfyldelse af skolepapirer m.v. til vor elev. Jeg gennemgår dem i alm. sprog for at forenkle budskaberne. Parkering Biler over 3500 kg må man slet ikke have parkeret på eller udenfor ens grund, de må kun køre i området i forbindelse med af eller pålæsning. For biler under 3500 kg. Er der følgende regler. Som ovenfor nævnt er det Slej der skriver en stor del af korrespondancen til jer beboere, også når der er tale om deklarationer eller vedtægter der IKKE er overholdt. Overholdelse deklarationer Det er vigtigt vi alle overholder de deklarationer der er for området. De er lavet for nogenlunde at holde styr på tingene og give ensartede retningslinjer for alle. Deklarationer er udstedt af kommunen, og tinglyst på de enkelte parceller så de gælder for alle. Af deklarationerne fremgår det at det er bestyrelsens opgave af efterse at de overholdes derfor er det os der skriver til jer og påtaler hvis der er noget der ikke er i overensstemmelse med deklarationerne. Du kan se den fulde ordlyd af deklarationerne på vor hjemmeside (www.skjoldhoj.dk) hvor de er ordnet i vængeorden. Jeg vil her nævne en top fire over de ting man skal være særlig opmærksomme på. 13 Er der tilknyttet 1 bil til parcellen, skal der være 1 p-plads på parcellen Er der tilknyttet 2 biler til parcellen, skal der være 2 p-pladser på parcellen Er der tilknyttet 3 biler til parcellen, skal der være 3 p-pladser på parcellen Det maksimale antal biler tilhørende parcellen er 3. Evt. firmabiler under 3500 kg som man tager med hjem tæller med i ovennævnte regnestykke, og SKAL også parkeres på parcellen. Og disse regler gælder hele året nogle har troet de kun var gældende om vinteren i forbindelse med gartnernes glatførebekæmpelse. Og

14 jeg skal også nævne at der skal være tale om indregistrerede biler. Hvem må så holde på vejene? ja det må dine gæster eller andre besøgende til dig. Naturligvis må man også selv holde på gaden i kortere tid men aldrig natten over (langtidsparkering). Placering skraldespande an kan jo i forbindelse med tømning af sin skraldespand vælge om man vil have den hentet inde på sin grund, eller man vil sætte den ud til vejen. Men ifølge deklarationerne skal de anbringes eller afskærmes så de ikke er synlige fra vej eller fælles område. Det går derfor IKKE at lade spanden blive stående ude ved vejen i flere dage, og heller ikke at lave en permanent placering til spanden ude ved vejen heller ikke selv om den er afskærmet. Hække og hegn/plankeværk, træer Deklarationerne for beplantning varierer detaljeringsgrad områderne imellem, men fælles for alle er, at der skal være plantet en ubrudt hæk mod veje, stier og fællesarealer. Den skal plantes 30 cm. fra skel. Det vil sige at forskellige former for plankeværk og raftehegn er forbudt mod veje og fællesarealer. Principielt er åbne forhaver altså også forbudt, da der skal være hæk med vej og sti. I skel mellem naboer er der mere frit slag, men husk på at naboen kan flytte, og så kan den nye nabo kræve nye forhold. 14 Udover reglerne fra deklarationerne, skal man huske at hegnsloven er hovedreglen, men den administreres og håndhæves af Hegnssynet og er ikke en sag vi blander os i. Omkring beplantningen generelt er der også variation områderne imellem. Men fælles for alle er at der ikke må findes beplantninger, der ved skygge eller kraftig vækst er til gene for naboerne. Og haverne er ved at være omkring 30 år og ældre så det kan godt være at nogle buske og specielt træer trænger til en kraftig beskæring eller helt udskiftes for ikke at genere naboerne. Generelt omkring om- og tilbygning Reglerne for om og tilbygning er omfattende, så omfattende at du udover selv at have læst deklarationerne, ofte skal kontakte bygningsinspektoratet hos kommunen. Der er også hensynet til bygningsreglementet m.v. der skal tages hensyn til. Så kontakt altid dem først, så giver de os besked, hvis der skal søges dispensation hos os, eller indhentes nabogodkendelser. Aktiviteter udefra Renovering fjernvarme Der pågår løbende en renovering af fjernvarmen i området. I 2013 er turen kommet til Enø-og Drejøvænget. Det giver en del gener mens det står på men er et nødvendigt onde. Vor opgave er

15 efterfølgende at tilse om veje og arealer bliver retableret tilfredsstillende. indebærer, og varetage vore lokale interesser. Et lyskryds ved Skjoldhøjvej og Anelystvej vil være en oplagt ting. Et emne der har været fremme tidligere er trafikken på vore tre stamveje gennem Skjoldhøj. Dels har den været stigende og der har også været tale om biler der kører med stor hastighed. Det gælder naturligvis også ved andre graveopgaver i området. Fibernet Galten Elværk Fibernet fra Galten Elværk har bedt om tilladelse til at undersøge muligheden for udbredelse i området, og en efterfølgende nedgravning af kabler. Det har vi sagt ja til. Lige nu er eneste kabel TV udbyder jo Stofa i vort område og konkurrence skader sikkert ikke. Trafik Trafikken i og omring selve Skjoldhøjparken er præget af den stigning der er sket i trafikken generelt. Vi venter nok alle på en løsning af de trafikale trængsler på Viborgvej. Her er der nu iværksat undersøgelser af hvordan det kan løses. Det er en start, men noget konkret kan vare længe endnu. I den forbindelse nævnes også en modernisering af Anelystvej, det vil vi følge med i, for at se hvad det Vi har før undersøgt muligheden for hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af bump eller chikaner. Der har været flere udfordringer, dels er der regler for hvordan de skal udformes og det næste er økonomien. De tre stamveje er kommunens, men hvis vi ønsker at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger, ja så skal vi selv betale både anlægget og den efterfølgende vedligeholdelse at det etablerede. I tilgift bliver vejen nedgraderet i forbindelse med kommunens glatførebekæmpelse, og den er meget lav i forvejen. Men vi ved der er indført nye hastighedsdæmpende foranstaltninger (skildpadder), som er billigere i anskaffelse, så det er en mulighed der kan arbejdes videre med. Heldigvis er der ikke sket mange ulykker i vort område, men det betyder ikke vi ikke følger tingene, men der er nød til at være en balance mellem økonomi og om det reelt løser problemerne. For mange af tingene sker fordi færdselsreglerne ikke overholdes. 15

16 Øvrige aktiviteter Nabohjælp Der er i lighed med andre parcelhuskvarterer mulighed for indbrud! Også i Skjoldhøjparken. På initiativ fra Jørn Hansen har en frivillig gruppe med assistance fra Bestyrelsen i Grundejerforeningen ønsket at undersøge hvordan vi kan sikre nabolaget bedre. Vi vil gerne skaffe et overblik over, hvad medlemmerne allerede har gjort af tiltag, og hvad de evt. ønsker. Vi ved at mange allerede har foretaget forskellige tiltag for at undgå indbrud: Aftaler med naboer om at se efter Installation af tyverialarmer til vagtcentral Installation af lokal tyverialarm Sikring af døre og vinduer m.v. Vi vil gerne vide hvor mange der allerede er sikrede, og hos hvilke firmaer. Går du og tænker på at blive sikret? og hvem har du kendskab til af firmaer? Har du haft indbrud? og er du tryg ved at bo og færdes i Skjoldhøjparken? Hvis der viser sig et behov vil vi afholde et orienteringsmøde om tyverisikring. Måske kan vi forhandle nogle gode priser, og I kan sammenligne de forskellige ordninger på hjemmesiden. Undersøgelsen kommer ud i starten af juni, så vi kan se resultater inden efteråret. Se side 9-12 Arenaen Fejøvænget 33 Som mange sikkert har bemærket fik vi jo vore Arena til Fejøvænget, og det må vi takke Bo Jørgensen for endnu engang. Og når jeg siger fik, er det rent bogstaveligt, for kommunen har overdraget den til os fra nu, og ikke først efter en årrække. Det skyldes kommunen er klar over, at vi har vore egne gartnere, der kan overtage vedligeholdelsen fra start. Men er det nok? kan der gøres mere. Det ved vi ikke derfor har vi brug for jeres hjælp. Vi vil fortage en undersøgelse blandt beboerne, der enten udfyldes som folder og afleveres hos os eller man kan ind på vor hjemmeside:www.skjoldhoj.dk og vælge (link til undersøgelse) Hvad skal vi bruge oplysningerne til? 16 Overdragelsen vil vi fejre med at arrangement inden sommerferien. Hvad det nærmere skal gå ud på vil Bo Jørgensen og Bestyrelsen tilrettelægge i den nærmeste fremtid, og så får I besked.

17 Branding Skjoldhøjparken Den efterhånden beskedne gruppe der arbejdede med Branding af Skjoldhøjparken, vil genoptage aktiviteterne her i Så Martin Bilberg og jeg vil gerne høre fra andre der kunne tænke sig at være med. Evt. interesserede kan henvende sig til mig, enten her efter generalforsamlingen eller pr. mail til Den spiselige have Marie Markmann fra Aarhus Arkitektskole har kontaktet os om et spændende projekt- Aarhus Arkitektskole får besøg af professer Fritz Heag, som arbejder med at transformere græsarealer til spiselige haver. Marie skriver bl.a. Rigtig mange af os danskere holder af at bo i parcelhusområder, og det kunne være spændende at realisere et fælles spiseligt landskab i jeres regi, hvis I er en gruppe, som kunne være interesserede i det. Alternativt kunne det være blot en enkelt haveejer i jeres grundejerforening Marie har omdelt en flyer Open Call i hele området (og det var større end hun lige regnede med) hvor der fortælles nærmere om projektet og betingelserne. Men Maria er også her på Generalforsamlingen, og vil til sidst fortælle nærmere om projektet. med idéen sammen med Marie. I forvejen har vi plantet flere frugtlunde og planter fortsat frugttræer, men idéen kan udvikles, naturligvis under hensyntagen til daglig vedligehold. Til sidst er der kun tilbage for mig at sige tak for indsatsen til gartnere, forretningsføreren, de øvrige fra bestyrelsen samt ikke mindst de af jer beboere der har arbejdet i projekterne omkring Nabohjælp, Arenaen Fejøvænget og Branding. Også tak til Marie fordi hun tænkte på os til hendes projekt. (Den spiselige have) Jesper Kolling Andersen formand Kasserens beretning Årsrapport Driftsregnskab Jeg vil nu gennemgå årsrapporten, det der engang blev kaldt regnskabet. Jeg vil ikke gennemgå årsrapporten punkt for punkt, men se på de punkter der afviger fra budgettet. Årets resultat er et overskud på 710 t.kr. hvoraf 508 t.kr. foreslås overført til vejkontoen og resten overføres til egenkapitalen. Resultatet er 207 t.kr. over det budgetterede. Hvis ikke projektet kan realiseres, vil vi gerne i Foreningsregi arbejde videre 17

18 Lønninger er 66 t.kr. højere end budgetteret pga. ansættelse af en elev pr. 1. juni. Personaleomkostninger er 25 t.kr. højere end budgetteret. Overskridelsen skyldes, arbejdstøj, kurser, kørsel, mobil. Der er hensat 42 t.kr. til feriepenge i forbindelse med ny gartner og elev. Hensættelsen kan ses under Passiver kortfristet gæld. ophæver hinanden. græsklippe til 192 sprøjteanlæg og en Endvidere er der Der er købt ny Toro t.kr. En sneplov, et siloklo til i alt 50 t.kr. investeret 73 t.kr. i multiarena på arealet ved Fejøvænget 33. Budget For 2013 budgetteres med et overskud på 459 t.kr. og en overførsel til vejkontoen på 508 t.kr. Det giver et underskud på 49 t.kr. som tages fra egenkapitalen. Bestyrelsen finder det forsvarligt, set i lyset af det overskud der var i Kontingent budgetteres uændret fra 2012 til t.kr. eller t.kr. pr. parcel. Personaleomkostninger er budgetteret til t.kr. På arealomkostninger er forbruget 207 t.kr. mindre end budgetteret. Snerydningen har været 119 t.kr. mindre end budgetteret, ligesom maskinvedligeholdelse har været 29 t.kr. under budgettet. På konto for vejbrønde er der bruget t.kr. 39 mindre end budgetteret. Budgettet var lagt ud fra tidligere års høje udgifter til vejbrønde. Legeplads/Arealer/Stier/Grenplads er 60 t.kr. under budgettet, da vi i stort omfang selv har kunnet udføre opgaverne på grund at opmandingen 1. juni. Tidligere år har vi haft entreprenører til en del af disse opgaver. Arealomkostninger er sat til 671 t.kr. Der er afsat 175 t.kr. til snerydning, et større beløb end der er brugt de seneste par år men en nødvendig buffer. Hvis vinteren bliver uden store udgifter til snerydning kan vi styrke likviditeten. Administration er budgetteret til 253 t.kr. en mindre stigning i forhold til sidste år. Ejendomsomkostninger sidste år. på niveau med Administration udviser et merforbrug på 12 t.kr. fordelt over 8 konto. Afskrivninger er 129 t.kr. mindre end budgetteret, heraf dog 35 t.kr. er gevinst ved salg af John Deere græsklipper i forbindelse med udskiftning til ny. Finansiering og ejendomsomkostninger har jeg ikke bemærkninger til. Balance Balancen er t.kr. heraf udgør vejkontoen t.kr. Budgettet for 2013 er på niveau med 2012, med mindre justeringer. Anlægsaktiverne har ikke ændret sig mange tusinde da afskrivninger og nyindkøb Erling C. Larsen, kasserer. 18

19 DIT MEDLEMSNUMMER I FORENINGEN BESTÅR AF FØLGENDE 5 CIFRE: 1 XX YY 1 = FORENINGENS NUMMER. XX YY = VÆNGE NR IFLG. NEDENSTÅENDE = EJENDOMMENS VEJNUMMER EKSEMPEL: BOGØVÆNGET NR. 13=10213 VÆNGE NR. VEJNAVN MEDLEMSNUMRE 01 ASKØ BOGØ BJØRNØ DREJØ GAVNØ FEJØ FARØ ENØ GLÆNØ HINDØ KYØ LIVØ LINDØ LANGØ MANDØ MEJLØ SKARØ-VENØ ORØ SIØ STRYNØ DREJØ HALMØ RØMØ

20 BESTYRELSE ÅR 2013 FORMAND Jesper K. Andersen Strynøvænget 40 Tlf mail: KASSERER Erling C. Larsen Drejøvænget 30 Tlf mail: BESTYRELSESMEDLEMMER Lene Moeskjær Drejøvænget 62 Tlf mail: Søren Myrhøj Orøvænget 17 Tlf mail: Ole Thorup Rømøvænget 8 Tlf mail: FORRETNINGSFØRER John Henri Slej Halmøvænget 5 tlf mail: GARTNERE Bent Anderskov Schmidt Tlf Bjarne Levinsen Tlf Gartnerelev Alex Jespersen Tlf Mail: FORENINGENS KONTOR M.V. Fejøvænget 33, tlf Bestyrelsen træffes på tlf. nr hver mandag mellem kl og kl

GENERALFORSAMLING år 2015 SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJER FORENING

GENERALFORSAMLING år 2015 SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJER FORENING GENERALFORSAMLING år 2015 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling iflg. vedtægternes 4 i SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJER FORENING Onsdag den 25.marts 2015 kl. 19.00 i Skjoldhøjskolen, Skjoldhøjvej, 8381

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING Sidst ændret den 21. december 1989 1 1. Navn og hjemsted. Ejerlavet SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING, der er hjemmehørende i ÅRHUS KOMMUNE, er stiftet

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

GENERALFORSAMLING år 2011 SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJER FORENING

GENERALFORSAMLING år 2011 SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJER FORENING GENERALFORSAMLING år 2011 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling iflg. vedtægternes 4 i SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJER FORENING Mandag den 28. marts 2011 kl. 19.00 i Sognegården, Jernaldervej 425,

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Verny Thomsen bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Dagsorden jf. vedtægternes

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen

Generalforsamling. Grundejerforeningen Generalforsamling Grundejerforeningen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse a. Snerydning 5. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 002-12 6. marts 2012 Dato: 28. februar 2012

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 8. Apr. 2009 Referat Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og meddelte foreningen det triste budskab om Henrik Boesvig Nielsens bortgang. 1.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder Mandag den 19. marts 2012 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder Mandag den 19. marts 2012 i Fårup-Sabro Sognegård. Hjemmeside: www.damgaardens-jorder.dk Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder Mandag den 19. marts 2012 i Fårup-Sabro Sognegård. 1. Valg af dirigent Efter formandens velkomst blev Poul Øxenholt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2.

af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2. 25.2.2014 Referat af Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2. Grundejerforeningens formand Finn Bjørnholdt bød forsamlingen velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010 Sted: Ølstykke bibliotek Tidspunkt: 14-4-2010 kl. 20.00 (Numre i parentes angiver husnummer på Emilsvej) Grundejerforeningen Udlejreparken Referat Generalforsamling 2010 Stemmeberettigede tilstedeværende:

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Valmuebakken onsdag d. 18. april 2012 i dramalokalet på Pilehaveskolen

Generalforsamling i Grundejerforeningen Valmuebakken onsdag d. 18. april 2012 i dramalokalet på Pilehaveskolen v/formanden Henrik Bach, Valmuebakken 31, 2625 Vallensbæk, tlf. 4171 2115 - www.valmuebakken.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Valmuebakken onsdag d. 18. april 2012 i dramalokalet på Pilehaveskolen

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk

Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Sted: Fællesrummet på Kirke Sonnerup Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 22. april 2009 Regnskab 2008/2009 Budget 2009/2010 Bestyrelsen 2009/2010 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 GF Sølodden Tirsdag d.14 april 20l5 Sognegården, Måløv Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab

Læs mere

Kilden-områdets Grundejerforening (GF)

Kilden-områdets Grundejerforening (GF) Kilden-områdets Grundejerforening (GF) Referat af ordinær generalforsamling tirsdag, den 29. april 2014, kl. 19, i Kunstskoven på Café Fylle, Brønderslevvej 25, 9900 Frederikshavn. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999.

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Grundejerforeningen TRANKÆR af 7. maj 1997 31. maj 1999 Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent. Bestyrelsesformand Arnold Bruun bød velkommen

Læs mere

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Sydkystens Ejendomsadministtation ApS Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III, afholdt onsdag den 17. maj 2006, kl. 18.30 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve.

Læs mere