GUIDE TIL MERE BRUGERINDFLYDELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE TIL MERE BRUGERINDFLYDELSE"

Transkript

1 GUIDE TIL MERE BRUGERINDFLYDELSE

2 Guide til mere brugerindflydelse Platform for brugerindflydelse, Socialt Udviklingscenter SUS, 2014 Tekst: Sussi Maack og Maria Trangbæk Ahrensburg Foto: Danahøj, Nordhøj og Overførstergården Guiden er blevet til som en del af projekt Platform for brugerindflydelse. Projektet har til formål at udvikle og videreudvikle metoder, der skal sikre en højere grad af indflydelse for brugere af sociale tilbud. Platform for brugerindflydelse er støttet af Helsefonden og Det Obelske Familiefond og gennemføres af Socialt Udviklingscenter SUS.

3 3 Indledning Med denne guide ønsker vi at inspirere medarbejdere og ledere på sociale tilbud til at begynde eller fortsætte arbejdet med brugerindflydelse. Guiden er blevet til på baggrund af et udviklingsarbejde på tre sociale tilbud. I over et år har brugere, medarbejdere og ledere fra de tre tilbud samt to brugerorganisationer arbejdet sammen om at sikre mere brugerindflydelse for brugerne af deres respektive tilbud. De fem organisationer havde et fælles udgangspunkt: Vi skal sikre, at brugerne får indflydelse på deres eget liv og på tilbuddets udformning uanset om de bor på plejehjem, herberg eller arbejder på et beskyttet værksted. Undervejs fik organisationerne øje på, at brugerindflydelse handler om: At finde modet til at slippe kontrollen At sikre ligeværd og lige ret At sikre respekt og autonomi, så alle bliver taget alvorligt At skabe fællesskab og mulighed for deltagelse At blive mest mulig herre i eget liv At nedbryde barrierer for indflydelse. De fem organisationer har grebet arbejdet med brugerindflydelse forskelligt an. De har haft forskellige pædagogiske tilgange, refleksioner og diskussioner, udfordringer og succeser. Arbejdet har både været inspirerende, frustrerende, udviklende, lærerigt og sjovt. Og det har over tid ført positive forandringer med sig. En stor tak skal lyde til de deltagende organisationer. VI håber, I vil lade jer inspirere af guiden og gøre jeres egne erfaringer med brugerindflydelse. God fornøjelse. De fem organisationer, der var med i udviklingsarbejdet Plejehjemmet Danahøj Plejeboliger til ældre i Aalborg. Der er 30 beboere og 24 ansatte. ULF Ungdom Udviklingshæmmedes Landsforbunds ungdomsafdeling Overførstergården Boform til mennesker, der er hjemløse, i Gentofte. Der er 23 beboere og 12 ansatte. SAND De hjemløses landsorganisation. Organisationen Nordhøj Dagtilbud til mennesker med udviklings- hæmning i Kolding. Der er 240 brugere fordelt på tre arbejdspladser og 50 ansatte.

4 4 Brugerindflydelse Brugerindflydelse er ikke noget, man får det er noget, man har. Det er en grundlæggende rettighed, der stammer fra internationale konventioner og vores egne nationale love. Men forudsætningen for at bruge sin ret afhænger blandt andet af, at man kender sine rettigheder, og at man har overskud til at tage ansvar for sig selv. Socialt udsatte og sårbare borgere har ofte brug for støtte til at udøve deres rettigheder. Brugerindflydelse kræver en indsats af personalet Det er sjældent brugerne selv, der sætter mere brugerindflydelse på dagsordnen. Forklaringerne er mange; brugerne er autoritetstro og føler, at de er afhængige af andres hjælp. Brugerne har ikke viden om deres rettigheder og er vant til, at andre tager beslutninger på deres vegne. Brugernes liv er så kaotisk, at brugerindflydelse ikke optager dem. Hvis vi vil mere brugerindflydelse, giver det medarbejdere og ledere på sociale tilbud et stort ansvar. Brugerindflydelse kræver en indsats. Det kræver, at man på sociale tilbud tænker i at ændre kulturen, og at medarbejdere og ledere måske ligefrem ændrer vaner og holdninger. Det kræver både organisatoriske forandringer og forandringer i synet på medarbejdernes faglighed. Brugerindflydelse starter ALTID ved personalet. Det er os, der skal træde til side og skabe plads, så brugerne kan træde frem. - Medarbejder Det lønner sig Arbejdet med at skabe øget brugerindflydelse er ofte en lang proces. Det er vigtigt at holde ud og være tålmodig, også når forandringerne synes små. Erfaringer viser, at øget brugerindflydelse kan føre til forandringer på en række områder. Vi har identificeret syv forandringsområder: 1 1. Bevidsthed om egne behov Brugerne bliver mere bevidste om og bedre til at udtrykke egne behov. 2. Ansvar og ejerskab Brugerne oplever større ansvar for hinanden, medarbejdere og ledelse, og de får mere ejerskab for bo- eller dagtilbuddet. 3. Initiativ og spontanitet Brugerne bliver mere initiativrige, og brugere og medarbejdere bliver mere spontane. 4. Bedre arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet for medarbejdere og ledelse bliver bedre. 1 Afdækning af viden om effekten af brugerindflydelse 4 tendenser og 7 forandringsområder, Platform for brugerindflydelse,

5 5 5. Bedre sociale relationer og netværk Brugernes sociale relationer og netværk styrkes også til medarbejdere og ledelse. 6. Åbenhed og gennemsigtighed i organisationen Der kommer større åbenhed og gennemsigtighed på bo- eller dagtilbuddet på tværs af brugere, medarbejdere og ledelse. 7. Større anerkendelse af brugernes ressourcer Medarbejdere og ledelse anerkender og trækker mere på brugernes ressourcer. Hvad er brugerindflydelse? Begrebet brugerindflydelse kan tillægges mange betydninger og anvendes forskelligt, alt efter hvem man taler med. I udviklingsprojektet skelnede vi mellem brugerindflydelse og brugerinddragelse. Brugerinddragelse: Brugerens synspunkter inddrages i tilrettelæggelsen og beslutninger om det tilbud, brugeren benytter sig af. Men synspunkterne påvirker ikke nødvendigvis direkte de afgørelser, der træffes. Brugerinddragelse handler om, hvordan og hvornår brugeren bliver spurgt eller hørt altså inddraget. Brugerindflydelse: Brugeren er med til at træffe beslutninger om og har reel indflydelse på tilrettelæggelsen af det tilbud, han eller hun modtager. Brugerindflydelse handler om, hvor meget brugeren er med til at bestemme i praksis altså i hvor høj grad brugeren har reel indflydelse.

6 6 Det siger loven om brugerindflydelse LOV OM SOCIAL SERVICE 16. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen fastsætter skriftlige retningslinjer for brugerindflydelsen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et eller flere råd, der rådgiver kommunen vedrørende tilrettelæggelse af indsatsen efter denne lov. Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for og omfanget af rådenes opgaver. RETSSIKKERHEDSLOVEN 4. Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger behandlingen af sagerne på en sådan måde, at borgeren kan udnytte denne mulighed. FN S KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP FN's konvention om rettigheder for personer med handicap blev vedtaget i FN i Konventionen er en menneskerettighedskonvention, der skal sikre grundlæggende menneskerettigheder for personer med handicap. I juli 2009 ratificerede Danmark konventionen. Danmark skal herefter sikre, at personer med handicap kan nyde de rettigheder, som konventionen foreskriver. Konventionen danner baggrund for dialog om brugerindflydelse i Danmark på handicapområdet.

7 7 Brugerindflydelse har gjort det sjovere at komme på arbejde. - Medarbejder På de næste sider guider vi jer i tre trin: Afdæk, Vælg, Arbejd gennem en række nyttige overvejelser og valg frem mod mere brugerindflydelse. Vi præsenterer også en række konkrete redskaber og gode råd fra de tre sociale tilbud og organisationer, der deltog i udviklingsarbejdet.

8 8 Afdæk Vælg Arbejd Afdæk erfaringer og skab fælles udgangspunkt Inden I går i gang med at arbejde med brugerindflydelse, er det vigtigt, at I skaber et fælles engagement og motivation blandt brugere, medarbejdere og ledere. Dette for at skabe et fælles udgangspunkt og en vision for arbejdet med brugerindflydelse. Afdæk brugerindflydelsen Indledningsvis skal I finde frem til, hvad brugerindflydelse betyder for jer, og hvad I vil med brugerindflydelsen. Start derfor med at afdække brugerindflydelsen: Hvad er jeres hidtidige erfaringer, og hvad er jeres ønsker til det fremtidige arbejde med brugerindflydelse? Tal med brugere, medarbejdere og ledelse om minimum følgende spørgsmål: Hvad har brugerne allerede indflydelse på? Hvad vil brugerne gerne have mere indflydelse på? Hvad skal forandres for at give mulighed for mere brugerindflydelse? Afdækningen skal give viden om, hvad brugerne ønsker at få mere indflydelse på, hvor meget brugerindflydelse der er på jeres tilbud samt afdække brugernes, medarbejdernes og ledelsens motivation og usikkerhed. Viden, som I kan bruge til at skabe dialog om brugerindflydelse og til at sætte en målrettet udvikling af brugerindflydelse i gang. Et godt råd Sørg for at både brugere, medarbejdere og ledere tager del i afdækningen. Hold fast i fagligheden Det var svært med alt det, vi skulle holde op med. Vi skulle træde et skridt tilbage. Det var ok, at det var træls. Husk på, at folk har valgt pædagogfaget, fordi de gerne vil give noget til andre mennesker. Nu skal de Husk, spørg ikke om der skal holde op med det. være brugerindflydelse, men - Medarbejder hvilke ændringer brugerindflyd- else skal skabe. Det er aldrig et spørgsmål, om brugerne skal have indflydelse. Det er jeres ansvar at sikre, at de får det. Husk også, at I aldrig på forhånd kan vide, hvad brugerne ønsker. Ofte viser det sig at være helt andre områder, brugerne ønsker indflydelse på, end medarbejderne og ledelsen forestiller sig. En afdækning er med til at synliggøre, hvor brugerne kan få mere indflydelse, samt hvilke forandringer det vil medføre. Brugere og medarbejdere skal altså ændre den daglige praksis for at skabe plads til brugerindflydelsen. I den forbindelse skal I være opmærksom på følgende:

9 9 Brugerindflydelse kræver tid Brugerindflydelse kræver nærvær Brugerindflydelse kræver mod til at prøve noget nyt Brugerindflydelse kræver refleksion og faglige diskussioner Det er vigtigt at tage individuelle hensyn. Et godt råd Få hjælp og inspiration udefra. I kan samarbejde med en brugerorganisation eller en nabo- organisation i kommunen og blive inspireret af dem. For at lykkes med brugerindflydelse er det afgørende, at medarbejdere og ledere flytter sig fra en omsorgsposition til at være inspirerende og understøtte brugernes egne ressourcer. Det betyder i hvert fald midlertidigt at jeres faglige fodfæste udfordres og forandres, og I kan opleve tab af kontrol og fagidentitet. Det kan være svært at se, at radikale ændringer af ens arbejdsrutiner kan føre til større livskvalitet for brugerne, og i nogle tilfælde kan det opfattes direkte i modstrid med ens faglige principper. Det kan derfor være en hjælp at fastholde det faglige blik på, hvad forandringerne betyder for brugerne. Tal sammen At skabe forandringer kan være en lang proces også for brugerne. Det kan forekomme abstrakt og vanskeligt at definere, hvad man gerne vil have mere indflydelse på, og det kan virke skræmmende, at mulighederne og forventningerne ændrer sig. Det skal være muligt at fortælle om frustrationer, men det skal ikke være til debat, om der skal arbejdes med brugerindflydelse. Sig gerne frustrationerne højt, og find derefter en løsning. - Medarbejder Her skal medarbejdere og ledelse holde fanen højt og huske på de gevinster, øget brugerindflydelse skaber. Som fx at brugerne bliver mere bevidste om egne behov, at brugerne bliver mere initiativrige og får mere livskvalitet, eller at medarbejdere og ledere får et bedre arbejdsmiljø. Tal sammen om glæder og frustrationer. Det er et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere at skabe rum til dialog og understøtte brugerne i mere brugerindflydelse. Et godt råd Skab mulighed for at tale om modstanden, tvivlen og frustrationerne. Både når den viser sig blandt brugere og medarbejdere uden at selve beslutningen om mere brugerindflydelse er til diskussion.

10 10 Redskaber til inspiration SKAB RUM FOR DIALOG MELLEM BRUGERE, MEDARBEJDERE OG LEDERE En måde at skabe ejerskab er at holde et fælles møde for brugere, medarbejdere og ledere, hvor I drøfter ønsket om at arbejde med bruger- indflydelse. Målet med mødet er at skabe fælles viden, motivation og ejerskab samt gå i dialog om emnet både i forhold til det, der skaber energi, og det, der opleves som svært. BRUGERNE SÆTTER DAGSORDENEN Med en workshop er det muligt at involvere mange brugere og få deres synspunkter og vurderinger af, hvad de ønsker mere brugerindflydelse på. Inddel brugerne i mindre grupper med hver sin ordstyrer/referent, og lad grupperne arbejde med konkrete spørgsmål såsom: Hvad skal medarbejderne blive ved med at gøre? Hvad skal medarbejderne holde op med, fordi vi selv kan? Til at indsamle og dokumentere besvarelserne kan I bruge post- its. Hvert af brugernes udsagn noteres på en post it, og alle post- its læses afslut- ningsvis op for de andre deltagere af ordstyreren/ referenten. På Nordhøj blev der holdt tre workshops, hvor brugerne diskuterede de to spørgsmål. De sagde blandt andet: Vi vil have ugentlige gruppemøder, hvor vi er en del af planlægningen af arbejdet på Nordhøj og Hvis vi ikke må drikke kaffe i grupperne, så må personalet heller ikke. Når I har afdækket ønskerne til brugerindflydelse, kan I have mange input og ideer, som I skal vælge mellem. I vil derfor have behov for at sortere og strukturere. Start med at kigge alle ideer og input igennem, og sorter dem i overordnede temaer. Giv hvert tema sin egen mappe, og sæt en label på mappen med temaets navn. Et tema kan fx være: Vi vil have mere indflydelse på vores arbejdsopgaver. Kig på indholdet i hver mappe og bryd materialet ned i undertemaer, som I skriver på et stykke papir, fx Vi skal have individuel hjælp til at løse vores arbejdsopgaver. På bagsiden af papiret skriver I de ideer og udsagn, som knytter sig til undertemaet. På den måde kan I altid se, hvilke ideer og udsagn der gemmer sig bag et under- tema. Når I har struktureret materialet i mapper, vil vi anbefale jer at arbejde med en mappe ad gangen. INVOLVER DE PÅRØRENDE Involvering af de pårørende er en måde at sikre deres opbakning og ejerskab til arbejdet med brugerindflydelse. De pårørende, som i mange tilfælde er ressourcepersoner, kan aktivt fremme arbejdet med brugerindflydelse eller mod- arbejde det, hvis der opstår usikkerhed om, hvorvidt det er en hensigtsmæssig proces for præcis deres forældre eller voksne børn. Derfor er det en god ide at involvere de pårørende og diskutere, hvordan de aktivt kan støtte op. Inviterer en gruppe pårørende til en samtale, hvor I informerer om arbejdet med bruger- indflydelse og inddrager deres synspunkter og input. FORMULERER JERES VISION OM BRUGER- INDFLYDELSE En vision handler om at forandre en nuværende situation til en given ønskelig og fremtidig situation. En vision er en klart beskrevet fremtidig tilstand, som det kræver en indsats for at opnå. Visionen behøver ikke at være realistisk i den forstand, at den beskriver noget, der med sikkerhed kan opnås, den fungerer snarere som en slags kurs for retningen. Lav en fælles proces, hvor brugere, medarbejdere og ledelse arbejder frem mod en fælles vision, og

11 11 skab derved en fælles tilslutning til det kommende arbejde med brugerindflydelse. Plejehjemmet Danahøj formulerede en vision, som lyder: Danahøj er dit hjem, og vi [medarbejdere] hjælper dig med det, du ikke selv kan. Når I har formuleret en vision, er det værdifuldt at definere konkrete mål, som er guidende for arbejdet med visionen (læs mere på side 13). MÅL BRUGERINDFLYDELSEN Til at afdække brugerindflydelsen kan I anvende redskabet Bindeks. Bindeks er et elektronisk spørgeskema, der måler oplevelsen af og ønskerne til brugerindflydelse hos brugere, medarbejdere og ledere. Bindeks viser forskellen mellem, hvor meget indflydelse der er på nogle udvalgte temaer (fx indflydelse på den pædagogiske støtte), og hvor meget indflydelse de tre parter ønsker der skal være i fremtiden. Målingen synliggør, hvilke områder det er interessant at udvikle brugerindflydelsen på. Ud fra resultaterne skal I beslutte, hvad I vil arbejde med, og hvordan det skal ske. Det handler om at finde ud af, hvordan brugerne kan få større indflydelse gennem forskellige former for inddragelse. På Overførstergården blev resul- taterne fra Bindeks præsenteret på et beboer- møde, hvor beboerne gav deres input til, hvad de gerne ville arbejde videre med. Bindeks er gratis; du kan læse mere på

12 GUIDE TIL MERE BRUGERINDFLYDELSE Der skal være korte perioder mellem de planlagte aktiviteter. Man skal kunne huske, hvilke aktiviteter der er sat i gang. - Medarbejder 12

13 13 Afdæk Vælg Arbejd Vælg, hvad I vil arbejde med Når I har skabt fælles tilslutning til mere brugerindflydelse og afdækket jeres erfaringer og ønsker, skal I vælge, hvad I vil arbejde med. Erfaringerne fra udviklingsprojektet viser, at det er vigtigt at arbejde med én ting ad gangen over en kortere periode, ellers risikerer I, at engagementet og overblikket forsvinder. Når I vælger, skal I tage højde for brugernes funktionsniveau og livssituation og prioritere det, der er vigtigst at arbejde med. Prioriter og sæt realistiske mål Overvej, hvordan I vil prioritere mellem forslag og ønsker til mere brugerindflydelse. Er det brugernes eller medarbejdernes beslutning? eller skal beslutningen træffes i fællesskab? Det bedste grundlag og ejerskab skabes ved, at alle har indflydelse på udvælgelsesprocessen. Vi vil opfordre jer til at være ambitiøse, men samtidig sætte realistiske mål og begynde med de små sikre succeser. Selv små forandringer betyder meget. Forandringer tager tid nye vaner og rutiner for brugere og medarbejdere skabes ikke over én nat. Tal sammen om følgende spørgsmål: Hvem er med til at vælge og prioritere, hvad der skal arbejdes med for at skabe mere brugerindflydelse? Har I de nødvendige kompetencer til at bringe jer i mål med mere brugerindflydelse? Eller er der brug for kompetenceløft? Står jeres ressourcer fx tid og økonomi mål med jeres ambitioner om mere brugerindflydelse? Et godt råd Det er vigtigt, at alle brugere og medarbejdere får løbende og tilstrækkelig information om arbejdet med brugerindflydelse. Arbejdet skal være konkret, hverdagsrelateret og et kortere forløb. Det gælder om at holde momentum og skabe synlige resultater undervejs i forløbet.

14 14 Redskaber til inspiration BRUGERNES INPUT KOMMER OVER TID Fasthold opmærksomheden på brugerindflydelse og opfordr alle til løbende at komme med bidrag til processen. På Overførstergården hængte de en tørresnor op i et fællesrum og opfordrede brugerne til at hænge sedler op med deres ideer og input til det kommende arbejde med brugerindflydelse. I kan også have en postkasse, hvor brugerne kan lægge deres forslag, hvis de ønsker at være anonyme. FÆLLES ARBEJDSDAG FOR BRUGERE, MED- ARBEJDERE OG LEDERE Hold en arbejdsdag for brugere, medarbejdere og ledere, hvor I sammen arbejder med bruger- indflydelse. Bland brugerne, medarbejderne og lederne i mindre grupper og diskuter, hvad I gerne vil arbejde med, og hvordan I kommer derhen. Det er godt at tale sammen, fordi det under- støtter oplevelsen af, at mere brugerindflydelse er et fælles ønske. Og selvom det virker banalt, så ved man ikke, hvad de andre tænker. Og slet ikke på tværs af traditionelle opdelinger mellem ledelse, medarbejdere og brugere. En fælles arbejdsdag kan også bruges til at arbejde med at formulere den bærende vision, konkrete målsætninger og en fælles handleplan. Det er vigtigt, at brugere og medarbejdere selv er med til at sætte målene for arbejdet med brugerindflydelse. Det giver konkret fokus på præcis den enkeltes indsats på arbejdet (læs mere på side 16).

15 15 En kollega syntes, det var svært at slippe kontrollen og lade brugerne tage meget mere ansvar. Hun var bange for, at der kunne ske alvorlige svigt, eller klager fra de pårørende. Men heldigvis fandt hun ud af, at der ikke skete noget ved at give slip! - Medarbejder

16 16 Afdæk Vælg Arbejd Mens I arbejder med brugerindflydelse At arbejde med brugerindflydelse er ikke noget, man gør én gang det er et fortløbende arbejde, der altid kræver opmærksomhed. For at bevare fokus vil vi anbefale, at I arbejder systematisk over en på forhånd defineret periode med målbare mål og en tydelig organisering af indsatsen. Styregruppe og tovholdere Som et element i organiseringen vil vi opfordre jer til at nedsætte en styregruppe. Styregruppen skal have ansvaret for at koordinere arbejdet og sikre fremdriften, men skal også en gang imellem sidde på hænderne og lade de øvrige brugere og medarbejdere komme med deres input og ideer. Formuler og afstem styregruppens kommissorium med ledelsen. Vi anbefaler, at der er repræsentanter for brugerne, medarbejderne og ledelsen i styregruppen, da det er vigtigt, at alle tager ansvar det skal være et fælles projekt. I kan også udpege tovholdere, der får et særligt ansvar for udvalgte opgaver. Husk at give stafetten videre, hvis styregruppemedlemmer eller tovholdere forlader jeres arbejdsplads. Sæt mål for arbejdet Når I har besluttet, hvilke områder I vil arbejde med, er det en god idé at opstille nogle mål for udviklingsarbejdet. Det kan være en støtte at arbejde med meget specifikke og målbare mål, som I beskriver i en målplan (læs mere på side 18). Målplanen har til formål at guide jer, så alle involverede har et fælles billede af, hvad I arbejder med, hvornår I gør det, hvem der gør hvad, og hvilke ressourcer I har til rådighed. Det er vigtigt at drøfte målene, så der er bred accept af dem blandt både brugere, medarbejdere og ledere. Endelig kan det være vigtigt at aftale, inden for hvilken tidshorisont det er realistisk, at målene skal nås. Nye arbejdsgange og rutiner En del af arbejdet med brugerindflydelse består i at integrere brugerindflydelse i hverdagen og ændre på fx arbejdsgange og rutiner. Når forandringerne begynder at indtræde, er der fortsat behov for, at I holder arbejdet med brugerindflydelse i gang, så I ikke falder tilbage i gamle vaner og roller her er målplanen et anvendeligt redskab. Vi anbefaler, at I overvejer følgende: Hvem arbejder med mere brugerindflydelse på jeres sted? Er det alle brugere, medarbejdere og ledelse eller er det udvalgte? Har alle et præcist billede af, hvad der arbejdes med, og hvad formålet er? Hvordan kan I splitte det/de store mål op i mindre, konkrete og målbare delmål, så det skaber overblik og overskuelighed? Er der en præcis rollefordeling for, hvem der gør hvad?

17 17 Er det tydeligt for alle, hvordan indsatsen ledes? Er der nedsat en styregruppe, der rummer både brugere, medarbejdere og ledelse? Er det nedskrevet, hvad styregruppen har mandat til at beslutte? Er der aftalt fællesmøder, hvor I samler op på resultaterne af indsatsen og taler om, hvordan I kommer videre? Hvordan vil I sikre, at alle har den nødvendige information og indflydelse så ejerskabet for indsatsen kan deles? Et godt råd Vær vedholdende! Forandringer tager tid, og alle er måske ikke lige engagerede hele vejen. Vær fleksibel i form af nye tilbud til beboerne, og imødekom deres behov. Sørg for videndeling og sparring på tværs af eventuelle afdelinger på arbejdspladsen.

18 18 Redskaber til inspiration STYREGRUPPE OG ARBEJDSGRUPPER På både Overførstergården, Danahøj og Nordhøj blev der nedsat en styregruppe, der mødtes ca. hver anden måned og diskuterede arbejdet med brugerindflydelse. Styregrupperne bestod af brugere, medarbejdere og ledere og havde mandat til at træffe beslutninger om projektet. Nordhøj valgte grundet stedets størrelse at have en overordnet styregruppe på tværs af de tre afdelinger samt en mindre arbejdsgruppe i hver afdeling. Arbejdsgruppen havde ansvaret for projektets fremdrift i deres afdeling. MÅL- OG TIDSPLAN Til at konkretisere og iværksætte arbejdet med brugerindflydelse kan I anvende en mål- og tidsplan [Bilag: Mål- og tidsplan]. Den kan guide jer, så alle involverede har et fælles billede af, hvad I arbejder med, hvornår I gør det, og hvem der gør hvad. Mål- og tidsplanen skal altså indeholde konkrete og operationelle mål, der løbende justeres og bruges aktivt i forløbet. Mål- og tidsplanen er ofte et arbejdsredskab, som styregruppen anvender. Det er vigtigt, at ledelsen bakker op om målene og melder ud, at de ikke er til debat, når de først er besluttet. På Danahøj, Nordhøj og Overførstergården udarbejdede styregrupperne hver deres mål- og tidsplan med en vision og konkrete målsætninger. For hver målsætning blev det specificeret: Hvilke aktiviteter skal gennemføres for at opfylde målsætningerne Hvem er ansvarlige for, at aktiviteterne gennemføres Tidsplan for gennemførelse af aktiviteterne. På Overførstergården så vision, mål- og tids- planen således ud: Vision: Brugerne får reel indflydelse på Over- førstergården og tager større ansvar. Målsætning: Alle regler på Overførstergården skal være tydelige, enkle og skriftlige. Alle skal kende reglerne. Alle skal være med til at udforme reglerne. Aktiviteter: Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra beboerrådet og styregruppen. Arbejdsgruppen omformulerer reglerne. Reglerne bliver præsenteret på et beboermøde, hvor beboerne kan kommentere på reglerne. Reglerne gennemskrives en sidste gang. Reglerne sættes ind i velkomstfolderen, der deles ud ved indflytning på Overførstergården. Ansvarlig: En navngiven leder og medarbejder. Tidsplan: Der afsættes en måned til at omfor- mulere reglerne, som præsenteres på beboer- mødet den 20. juni. BEBOERMØDER Et oplagt sted at involvere brugerne i arbejdet med brugerinddragelse er på deres egne møder, fx beboermøder eller beboerrådsmøder. Tag udgangspunkt i de fora, I har på jeres arbejds- plads, og sæt brugerindflydelse på dagsordenen disse steder. REFLEKSIONSSKEMA TIL BRUGERINDFLYDELSE Sørg for at lave løbende status på jeres arbejde med brugerindflydelse. I projektet arbejdede Danahøj med et refleksionsskema, der samlede op på arbejdet med målplanerne. Lederen tog ansvar for, at refleksionsskemaerne blev gennem- gået på 14. dagsmøde med de forskellige vagt- grupper. På den måde holdt personalegruppen fokus og sikrede, at forandringerne ikke gik i stå [Bilag: Refleksionsskema].

19 19 Eksempler på arbejdet med brugerindflydelse Guiden slutter med en række konkrete eksempler på initiativer, som de tre sociale tilbud udviklede. Med dem håber vi at give inspiration til jeres videre proces mod mere brugerindflydelse. MODTAGERGUIDES Erfaringen fra Overførstergården er, at man som ny beboer kan have behov for at tale med en gammel beboer. Beboerne på Overførster- gården besluttede derfor, at de fremover skal være med til at tage imod nye beboere. En gruppe beboere blev udpeget til modtagerguider, som har til opgave at vise nye beboere rundt, besvare spørgsmål og guide dem til rette på stedet. Personalet vurderer ved optagelses- samtalen, om den nye beboer bør vises rundt af personalet eller en modtagerguide. GÅ-TIL-REOLEN På Nordhøj kommer alle ideerne til konkrete brugerindflydelsesinitiativer fra brugerne selv. En bruger foreslog fx at lave en gå- til- reol, hvor brugerne kan finde ting, de selv kan arbejde med. Det er ofte forskellige kreative aktiviteter, der er nemme at gå til, og som den enkelte kan sidde med selv. Det kan fx være perler, papirark, der skal farvelægges, garn til at knytte eller flette med, puslespil eller andre spil. Tanken med reolen er at øge brugerindflydelsen ved at motivere brugerne til selv at tage ansvar og blive mere selvstændige. Mange skulle i starten guides i at bruge reolen og til at træffe beslutninger. Der blev lavet plakater med billede og tekst, der henviser til reolen for at minde brugerne om den. BILLEDMAPPE Brugerne på Nordhøj har udviklet en billed- mappe, der trin for trin illustrerer, hvordan en konkret opgave løses. Fx kan brugerne på kunstuddannelsen få vist, hvordan de kan selv vælge og hælde maling op, i stedet for at personalet gør det. Billederne fungerer som støtte til at løse en arbejdsopgave selvstændigt. Brugerne var med til at designe mappen, de besluttede fx, hvor mange trin en opgave skal deles op i, og hvordan trinene skal illustreres, for at brugerne selv kan løse den konkrete opgave. FÆLLES TAVLE MED AKTIVITETER På Nordhøj foreslog brugerne, at der blev lavet en fælles tavle med en oversigt over ugens aktiviteter. På det ugentlige gruppemøde gen- nemgår brugere og medarbejdere de tvungne opgaver og frivillige tilbud, og brugerne beslutter derefter, hvad de vil være med til. Tavlen giver overblik og gør det lettere for brugerne at træffe et valg. RØDT OG GRØNT KORT På Nordhøj medbringer brugerne grønne og røde kort til deres gruppemøder. Kortene bruges til at bedømme møderne. Et grønt kort betyder et godt møde, et rødt kort betyder et mindre godt møde. På møderne bedømmer brugerne fx, om pædagogerne bestemmer for meget. Erfaringen er, at på gruppemøder, hvor kortene bruges, træffer brugerne beslutningerne, og med- arbejderne blander sig ikke. Brugerne får hermed mulighed for at ytre sig om deres eget møde og får konkret indflydelse på, hvordan møder skal afvikles fremadrettet. MERE ANSVAR OG NYE ARBEJDSRUTINER På Danahøj er personalet opmærksomme på ikke at servicere beboerne per automatik, men kun når det er nødvendigt. Beboerne opfordres til at hjælpe med daglige opgaver som fx at dække bord. Det medvirker til, at beboerne bevarer færdigheder samt får øje for hinanden, hvilket har skabt mere interaktion imellem beboerne.

20 20 Bilag Refleksionsskema Fælles vision: Indsatsområde: FASTHOLDE: UDVIKLE: PARKERE: Hvad gør vi, som vi bør blive ved med at gøre? Hvad gør vi ikke, som vi bør gøre? Hvad gør vi, som vi ikke bør gøre? MÅL: 1 Hvad vil vi arbejde med? Hvordan arbejder vi videre? Hvad afleverer vi til styregruppen og hvor ofte? Ansvarlige

21 21 Mål- og tidsplan Beskriv den overordnede målsætning: Delmål (Bryd det overordnede mål ned i delmål. Lav så mange delmål der er behov for) Begrundelse (Hvorfor valgte I dette mål?) Dét gør vi - trin- for- trin (Skriv hvad I skal gøre for at nå delmålet skriv gerne konkrete aktiviteter) Hvornår Ansvarlige (Hvem der er hovedansvarlig og medansvarlig) Ressourcer (Hvad skal I bruge af tid, udstyr, praktisk støtte, gode råd mm?) Status (Skriv løbende om handlinger er gennemført og målet er nået) Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3

22

Vejledning til spørgeskemaet Mål Forandringerne

Vejledning til spørgeskemaet Mål Forandringerne BRUGER INDFLYDELSE DK Vejledning til spørgeskemaet Mål Forandringerne Spørgeskema til at måle forandringer på syv områder, når sociale tilbud arbejder med Om spørgeskemaet Mange bo- og dagtilbud arbejder

Læs mere

UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF ØGET BRUGERINDFLYDELSE PÅ OVERFØRSTERGÅRDEN

UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF ØGET BRUGERINDFLYDELSE PÅ OVERFØRSTERGÅRDEN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF ØGET BRUGERINDFLYDELSE PÅ OVERFØRSTERGÅRDEN Signe Groth Andersson og Sofie Stage Undersøgelse af effekten af øget brugerindflydelse på Overførstergården Platform for brugerindflydelse,

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

INSTRUKTION TIL ORDSTYRER

INSTRUKTION TIL ORDSTYRER INSTRUKTION TIL ORDSTYRER OM DEBATKITTET 1. Debatkittet handler om de 10 pejlemærker i Socialpædagog ernes Landsforbunds strategi: Socialpædagogerne i fremtiden. 2. Debatkittet er et redskab til at få

Læs mere

NOTAT OM PILOTTEST AF

NOTAT OM PILOTTEST AF BRUGER INDFLYDELSE DK NOTAT OM PILOTTEST AF SPØRGESKEMA TIL AT MÅLE FORANDRINGER PÅ SYV OMRÅDER, NÅR SOCIALE TILBUD ARBEJDER MED BRUGERINDFLYDELSE Mål forandringerne på syv områder Mange bo- og dagtilbud

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Samskabende udviklingsarbejde

Samskabende udviklingsarbejde Samskabende 6 Samskabende I denne fase begynder det sam skabende arbejde på de enkelte udvik lings platforme. Co-creation initiativet skifter gear. Arbejdsgruppens arbejde er fuldført og ankerpersonens

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning Mere information Trivselsundersøgelsen er udviklet som en del af et projekt om arbejdsmiljø i skovbranchen. Den er gratis og kan bruges af alle virksomheder i skovbranchen. 12 Fokus på trivsel og det psykiske

Læs mere

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching Elevcoaching Elevcoaching er en indsats, der i 4 år har været afprøvet i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem Plan T og elevernes skoler. Vi oplever, at elever der har været på Plan T, kan

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige VEJLEDNING Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

Læs mere

Drejebog til temadag med Tegn på læring

Drejebog til temadag med Tegn på læring Drejebog til temadag med Tegn på læring DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Drejebog til temadag med Tegn på læring Her finder I idéer til hvordan I i personalegruppen eller dagplejegruppen kommer godt i gang

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Esse modip estie 1 Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indhold 2 Indledning... 3 Mission... 4 Vision.... 5 Værdigrundlaget.... 6 Målgruppe.... 9 Principper...11 Vedtaget af Børne- og Ungeudvalget

Læs mere

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE FOR ÆLDRE, BØRN, BØRNEFAMILIER OG VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE FOR ÆLDRE, BØRN, BØRNEFAMILIER OG VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE FOR ÆLDRE, BØRN, BØRNEFAMILIER OG VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV Vores vej // Politik for brugerinddragelse // Side 1 EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Relationer. høringsudgave. rykker

Relationer. høringsudgave. rykker Relationer høringsudgave rykker Nogen er der for dig Du er der for nogen Et liv i samspil... I Aalborg Kommune står vi for en professionel indsats, og det indebærer helt oplagt tæt samarbejde om den situation,

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

AFDÆKNING AF VIDEN OM EFFEKTEN AF BRUGERINDFLYDELSE - 4 tendenser og 7 forandringsområder

AFDÆKNING AF VIDEN OM EFFEKTEN AF BRUGERINDFLYDELSE - 4 tendenser og 7 forandringsområder AFDÆKNING AF VIDEN OM EFFEKTEN AF BRUGERINDFLYDELSE - 4 tendenser og 7 forandringsområder Signe Groth Andersson og Sofie Stage Afdækning af viden om effekten af brugerindflydelse. Platform for brugerindflydelse,

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Velfærdsledelsesværktøj 5

Velfærdsledelsesværktøj 5 Velfærdsledelsesværktøj 5 Brug hånd, mund og fod og få kvalitet og effektivitet Ledere og medarbejdere på de borgernære områder oplever i stigende grad, at der er stort fokus på effektivitet. Mange oplever,

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet Anerkendende øvelser Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 social kapital på social og sundhedsområdet Indhold Indhold 3 Forord 4 Supplement til APV 5 Sæt den gode historie på dagsordenen 6

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Systematik og overblik

Systematik og overblik 104 Systematik og overblik Gode situationer god adfærd Beskrevet med input fra souschef Tina Nielsen og leder John Nielsen, Valhalla, Nyborg Kommune BAGGRUND Kort om metoden Gode situationer god adfærd

Læs mere

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB OVERBLIK OVER TRIN OG VÆRKTØJER TRIN FORMÅL VÆRKTØJER Kulturtermometer Finde frem til hvilken

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Retningslinier. for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse. I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen. Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen

Retningslinier. for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse. I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen. Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen Retningslinier for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen Hvorfor retningslinjer for brugere og pårørendes indflydelse

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION Socialt Udviklingscenter SUS TOVHOLDERFUNKTION (ET BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL) Socialt Udviklingscenter SUS, 2014 Udarbejdet for Socialstyrelsen www.sus.dk

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN

FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN Trafikpolitik i daginstitutionen 2 HAR I TRAFIKKAOS OMKRING INSTITUTIONEN OM MORGENEN OG HVAD GØR I VED DET? TALER I MED FORÆLDRENE OM BØRNENES TRAFIKSIKKERHED? HVAD ER INSTITUTIONENS

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

SÅDAN BIDRAGER SKOLENS PERSONALE. Modelfoto: Ulrik Jantzen. til en antimobbestrategi, der virker

SÅDAN BIDRAGER SKOLENS PERSONALE. Modelfoto: Ulrik Jantzen. til en antimobbestrategi, der virker SÅDAN BIDRAGER SKOLENS PERSONALE Modelfoto: Ulrik Jantzen til en antimobbestrategi, der virker INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM DROPMOB Personalets opgaver i DropMob 3 PERSONALETS INPUT TIL ANTIMOBBESTRATEGIEN

Læs mere

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER 1 FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER Vejledning til lederen Udarbejdet af HR-afdelingen, Sygehus Sønderjylland, november 2011 Inspiration fra bogen Styrkebaseret ledelse Dansk Psykologisk forlag

Læs mere

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn Vejledning til at afholde et panelmøde Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afholde et panelmøde? Hvordan gør I? Et panelmøde giver jer viden om, på hvilke områder en afgrænset del af jeres faglige praksis

Læs mere

PLATFORM FOR BRUGERINDFLYDELSE MOD MERE VIDEN

PLATFORM FOR BRUGERINDFLYDELSE MOD MERE VIDEN PLATFORM FOR BRUGERINDFLYDELSE MOD MERE VIDEN Platform for brugerindflydelse - mod mere viden Slutrapport, juni 2015 Karen Thougård Pedersen og Tina Hjulmann Meldgaard Socialt Udviklingscenter SUS, 2015

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

LP konference maj 2015 Sammen er vi forskellen

LP konference maj 2015 Sammen er vi forskellen LP konference maj 2015 Sammen er vi forskellen Fra politisk vision til pædagogisk praksis Morsø kommune Kulturændring dagtilbud Mosaikken LP kommissoriet LP kick off Daginstitutionslederens rolle og ansvar

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Workshop: Ledelsesrummet - I spidsen for forandringer Ledelsesrummet er tænkt som et tilbud til lederne af de arbejdspladser, som deltager i projekt

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Udkast til ny handicappolitik

Udkast til ny handicappolitik Udkast til ny handicappolitik Forord Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter vi endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet i Rødovre. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer,

Læs mere

Samarbejde med borgere og pårørende Beskrivelse af hvordan vi på Vinklen samarbejder om fælles forhold i tilbuddet

Samarbejde med borgere og pårørende Beskrivelse af hvordan vi på Vinklen samarbejder om fælles forhold i tilbuddet Samarbejde med borgere og pårørende Beskrivelse af hvordan vi på Vinklen samarbejder om fælles forhold i tilbuddet Samarbejdet med borgere og pårørende har til formål at sikre borgernes medbestemmelse

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

Værktøj 3 anerkendende APV Evaluering

Værktøj 3 anerkendende APV Evaluering Værktøj 3 anerkendende APV Evaluering Udarbejdet af Plambech & Bøgedal September 2012 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Forslag til tilpasninger af værktøj 3... 4 Programteori... 4 Evalueringsspørgsmål...

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Kære arbejdsmiljøgruppe I har nu modtaget en rapport med resultaterne af jeres trivselsundersøgelse og en rapport med kommentarerne

Læs mere

Projekt Fremtidens Handicapområde Tættere på borgeren

Projekt Fremtidens Handicapområde Tættere på borgeren Projekt Fremtidens Handicapområde Tættere på borgeren Indhold Tættere på borgeren... 3 Status på anden fase af Fremtidens handicapområde... 3 Hvordan har vi arbejdet med borgerinddragelse... 3 Borgerinddragelsen

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde: Beboere på Socialpsykiatrisk boform Solsiden i. Målgruppe: Alle medarbejdere på Solsiden, der deltager i

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere