Indholdsfortegnelse over bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse over bilag"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse over bilag Bilag 1: Interview med Helge Bjørneboe Fynsk, Tømrerfaglærer, EUC Syd... 1 Bilag 2: Interview af nyuddannet tømrersvend hos Tømrer-snedkermester Juul Valentin, Simon Borch Rasmussen... 4 Bilag 1: Interview med Helge Bjørneboe Fynsk, Tømrerfaglærer, EUC Syd Interviewet er foregået pr. mail. Spørgsmålene er markeret med fed, mens Helge Bjørneboe Fynsks svar er noteret nedenunder. Hvor længe har du arbejdet som lærer på erhvervsskolen? - 26 år, tømrerfaglærer. Hvad er din egen uddannelse? - Tømrer og teknisk assistent. Matias Tesfaye, som nu er faglig sekretær hos Socialdemokraterne, forfatter til Kloge Hænder og uddannet murer, påstår bl.a., at den manglende stolthed i håndværkerfaget er grunden til færre elever på erhvervsskolerne. Hvordan forholder du dig til hans påstand? - En påstand, der godt kan være noget i, men jeg tror mere det er en generel holdning i befolkningen til håndværksfagene, der gør at færre søger, samt det er meget svært at finde et praktiksted og så må man ikke glemme, at beslutningen om hvilken uddannelse man ønsker udskydes tre år ved at vælge gymnasiet. Hvordan oplever du fordelingen af fagligt stærke og fagligt svage elever på erhvervsskolen (din arbejdsplads)? - Når eleverne starter på grundfaget matematik udsættes de for en test og her er der ca. 80% der får 02 eller mindre, og det passer meget godt med det vi oplever i andre fag. Hvordan oplever du elevernes engagement på erhvervsskolen (din arbejdsplads)? - Ca. 30 til 40 % af eleverne har et meget godt engagement, typisk dem der har en uddannelsesaftale eller dem der virkelig brænder for faget. Desværre en alt for stor del, der ikke er engageret. Har du oplevet en ændring i elevernes engagement gennem årene? Hvis ja, hvordan er det da kommet til udtryk? - Ja i høj grad. Det kommer til udtryk ved, at det er helt legalt (efter elevernes mening) at komme 15 til 30 minutter for sent. Læge-og tandlægebesøg ligger man midt på dagen (så slipper man for at gå i skole). Når man ikke gider mere en dag, 1 ud af 7

2 tager man bare hjem. Mange forstyrrelser i løbet af dagen (mobil, internet, Facebook mm.). Hvornår begyndte engagementet at ændre sig og hvad er efter din mening årsagen til dette? - Jeg tror de store ændringer i engagementet skete i forbindelse med indførelse af variabel grundforløbs længde, jeg gider ikke møde hver dag så jeg skal bruge 50 uger på noget andre er 20 uger om det er den ene ting men så spiller det naturligvis også en stor rolle at rigtig mange ikke har en mester i ryggen inden de starter på skolen. Hvordan er de fysiske rammer på skolen? - Jeg synes de fysiske rammer er meget gode men de bliver ikke meget udnyttet. Er der eksempelvis tilstrækkelige muligheder for at udfolde sig eller oplever eleverne begrænsning? - Jeg tror ikke de oplever begrænsninger. Skolen har åben til kl hver aften. Der er motionsrum, lektiecafe, biograf mm.. Hvilke forbedringer kunne eventuelt gavne omgivelserne? - Jeg kan ikke umiddelbart pege på forbedringer. Er der udover undervisningen på erhvervsskolen obligatoriske eller frivillige aktiviteter og oplevelser, som medvirker til at styrke fællesskabet og den enkelte elev? - Skolen hér gør meget ud af at have et aktivt elevråd. Der afholdes seminar hvor vores topledelse deltager og alle meldinger fra elevrådet bliver taget meget alvorligt. Jeg tror der årligt er afsat ca kr. til nye tiltag. Eller sagt på en anden måde ét beløb elevrådet kan disponere over. Fester er en naturlig del. Hvilke tiltag kunne gøre erhvervsskolerne mere sociale? - Jeg har ikke umiddelbart nogle bud, men jeg kunne ønske eleverne kom lidt mere på banen. Hvad ønsker de af bedre tiltag? Det er ofte faglæreren der skal tage initiativ. Eksempelvis starte grillen fredag middag, arrangere fodbold mod andre fag, udfordre andre fag i fagdiscipliner. Hvorfor tror du, at frafaldet på erhvervsuddannelserne er så højt? - Mangel på lærepladser, meget lille engagement. Man er vokset op med, at hvis du ikke har lyst, så kan du bare springe fra og så er der endelig alle dem der bliver placeret af kommunen i en uddannelse. Hvordan vurderer du mediernes generelle omtale af erhvervsskolerne? - Jeg synes generelt der er meget lidt omtale af erhvervsskolerne. Der burde være meget mere. Hvilken rolle, mener du, at medierne spiller i relation til unges valg eller fravalg af erhvervsuddannelse? - Medierne spiller en stor rolle. Vi kan se på tilmeldingstallene når der har været madudsendelser eller bagekonkurrencer i tv, så stiger tilmeldingstallene. Hvad er din personlige holdning til den nye erhvervsskolereform? 2 ud af 7

3 - Tja, endnu en reform. Mest gammel vin på nye flasker, men personligt synes jeg at det er fedt at kunne få tiden betalt, f.eks. ved motion, løbetur i skoven, ikke dårligt, men det rent faglige ændres der ikke meget ved. Hvad er din holdning til, at lærerne skal efteruddannes og holdes ajour i form af virksomhedsbesøg passende til deres respektive fag? - Rigtig god idé. Det kunne give en ekstra sidegevinst, nemlig praktikpladser og efteruddannelse af de faglærte. Hvad ville dit løsningsforslag være, med henblik på, at gøre erhvervsskolerne mere attraktive og dermed få flere elever til at vælge dem? - Først og fremmest drejer det sig om at få eleverne ind på skolen. Rigtig mange aner ikke hvad der foregår på en erhvervsskole. 9. klasse skulle obligatorisk have et 14- dages forløb hvor de ud fra deres ønsker, kunne afprøve nogle ting. Eksempelvis bygge og anlæg. Et projekt hvor man stifter bekendtskab med mange af de forskellige fag i en større arbejdsopgave. En anden mulighed kunne være at nogle af vores faglig dygtige elever kunne bruges som ambassadører ud på folkeskolen og vise hvad de kan. Hvordan vurderer du at betydningen af folkeskolens uddannelsesvejledning i relation til ansøgerfeltet (eller "ansøgertallet") til erhvervsskolerne? - Jeg tror den har stor betydning. Desværre er det således, at langt de fleste vejledere har aldrig selv været på en erhvervsskole. Her kunne man måske sætte ind, ved at de skulle følge undervisningen på en erhvervsskole. Hvilke faktorer vurderer du, har størst indflydelse på ansøgerfeltet til erhvervsuddannelserne? F.eks. uddannelsesvejledning, forældre, kammerater, jobmuligheder, lønforhold, studiemiljø, medier eller andet?" - Den er svær, men skal jeg prioritere bliver det: 1. Jobmulighed 2. Lønforhold 3. Studiemiljø og kammerater 4. Medier og vejledning 5. Forældre. Uden for kategori: Hvis man ønsker at fastholde de unge, så lav SU en studieafhængig. Følger du studiet 60 % så får du 60 % i SU. Følger du studiet 100 %, ja så får du 100 %, måske endda med en lille præmie. Der vil ikke være noget problem i dette idet alt fravær bliver elektronisk registreret. Og vi må huske på det erhvervslivet efterspørger er unge der kan møde til tiden og i øvrigt er interesseret i faget. 3 ud af 7

4 Bilag 2: Interview af nyuddannet tømrersvend hos Tømrersnedkermester Juul Valentin, Simon Borch Rasmussen Interviewet er foregået pr. mail. Spørgsmålene er markeret med fed, mens Simon Borch Rasmussens svar er noteret nedenunder. Hvor gammel er du? - Jeg er 22 år Hvornår blev du uddannet tømrersvend? - 27 september 2013 I hvilket firma arbejder du? - Tømrer-snedkermester Juul & Valentin Hvordan er lærernes engagement på erhvervsskolen? - På min skole i Selandia Slagelse, er min opfattelse, at de gør hvad de kan. Møder op og ønsker at lære fra sig. Overordnet har de altså en hvis interesse for hvordan det går os elever Man bliver jo som elev niveauopdelt efter faglige evner på erhvervsskolerne Hvilken gruppe kom du i? Synes ikke vi blev opdelt i niveau. Alle fik overordnet de opgaver, lektier og samme prøver. Karaktererne var meget blandede, men vi var aldrig opdelt ud fra vores faglige niveau. Hvad er din holdning denne niveauopdeling? - Hvis det foregår således andre steder, mener jeg, at det er en forkert måde at gøre tingene på. Jeg synes udelukkende at prøverne skal vise hvor god man er. Hvordan oplever du fordelingen af fagligt stærke og fagligt svage elever på erhvervsskolen? - Meget blandet, ligesom alle andre steder. Alle har forskellige kompetencer, men selvfølgelig klikker man hurtigt med personer, hvis niveau matcher ens eget nogenlunde. Har du nogle konkrete eksempler på nogle, der droppede ud? Hvis ja, hvorfor gjorde de der? - Har en kammerat, der droppede ud efter et halvt år efter inde i sin læretid, da han ikke fik sin kontrakt forlænget (den deles nemlig op fra skoleophold til skoleophold), han er i dag i butik Hvorfor blev du på uddannelsen? - Fordi jeg har interesse for faget og kan lide de opgaver jeg laver. Udover det, så er skolebænken sgu ikke altid lige mig. Overvejede du på noget tidspunkt at droppe ud og beskæftige dig med noget andet? - Jeg har faktisk aldrig overvejet at droppe det, for at være ærlig Hvad er dit syn på grundforløbet og resten af skoleforløbene? - Nu ved jeg, at de er lavet om siden jeg gik der. Men min opfattelse er, at det langt fra var alt der stemte overens med virkeligheden. 4 ud af 7

5 Hvor føler du, at du lærer mest? Ude i virksomheden eller i skoleforløbene? - Helt klart i virksomheden! Her lærer man virkelig hvordan man skal forholde sig til de forskellige scenarier og udfordringer Hver 3. fuldfører ikke deres erhvervsuddannelse. Hvorfor tror du, at frafaldet på erhvervsuddannelserne er så højt? - Tror det største problem er, at der er stor mangel på praktik- og lærepladser. Især de store firmaer er ikke gode nok til at tage unge mennesker ind. Her handler det udelukkende om effektivitet. Jeg tror ikke, at de har tid til at lære fra sig, fordi de hele tiden er under et enormt tidspres. I mit firma er der hele tiden to svende p. lærling. Det vil sige, at der er mulighed for at spørge og lære hele tiden. Matias Tesfaye, som nu er faglig sekretær hos Socialdemokraterne, forfatter til Kloge Hænder og uddannet murer, påstår bl.a., at den manglende stolthed i håndværkerfaget er grunden til færre elever på erhvervsskolerne. Hvordan forholder du dig til hans påstand? - Jamen det er der sikkert mange der tænker, men jeg tror ikke det er så altafgørende. Folk bruger deres rejser på at se store, eksklusive, flotte og ikke mindst fantastiske bygninger uden at skænke håndværkeren en tanke. Der tænkes kun på, at det er flot og hvem mon der ejer det. Der kan jeg måske godt føle, at håndværkeren bliver lidt overset, når vedkommende har gjort en dyd ud af at lave det hele perfekt. Det er dog bl.a. det jeg er stolt over ved min uddannelse. Det er at kreere noget som jeg ved, at andre måske ikke kunne have lavet. Hvordan oplever du elevernes engagement i undervisningen på erhvervsskolen? Uddyb gerne med konkrete eksempler, hvis det er muligt. - Som sagt tidligere bliver tingene på skolen gjort meget anderledes end i virkeligheden. Derfor kan der da sagtens være en stigende tendens til mange gange, at tage for let på det. Mange vil hellere ud og arbejde i virkeligheden end at sidde på skolebænken. Har ikke nogle præcise eksempler på manglende engagement, da det ikke er noget jeg har oplevet i bemærkelsesværdig grad Hvordan er de fysiske rammer på skolen? Er der eksempelvis tilstrækkelige muligheder for at udfolde sig socialt eller oplever du som tidligere elev en begrænsning? Hvilke forbedringer kunne eventuelt gavne omgivelserne? Er der udover undervisningen på erhvervsskolen obligatoriske eller frivillige aktiviteter og oplevelser, som medvirker til at styrke fællesskabet og den enkelte elev? Hvilke tiltag kunne gøre erhvervsskolerne mere sociale? - De fysiske rammer er gode, jeg mener dog, at det er op til den enkelte klasse/hold at lave noget socialt og hvis der ikke bliver arrangeret noget, så får man heller ikke benyttet omgivelserne og mulighederne. Ja der er forskellige arrangementer, men ikke så tit. Derimod så jeg gerne, at skolen lavede nogle studierelevante ture, hvor man tog ud og så nogle gamle historiske bygninger eller så og lærte om et gammel håndværk Hvilken rolle, mener du, at medierne spiller i relation til unges valg eller fravalg af erhvervsuddannelse? Føler du at de fremstiller gymnasierne, som et bedre valg end erhvervsskolerne? - Hmm, det er lidt blandet. Jeg har ikke selv set oplevet at medierne fremstiller 5 ud af 7

6 gymnasiet som et bedre valg. Jeg føler at alle uddannelser går igennem en mediestorm. Så var der mangel på ingeniører, så var der en overflod af akademikere og nu får erhvervsuddannelserne så lige lidt tvtid. Det tager jeg ikke så tungt Hvad er din personlige holdning til den nye erhvervsskolereform? Er du opdateret? - Er ikke helt up to date men initiativet om at lave grundforløbet mere socialt og aldersbestemt er en god idé. Det, at man hver dag arbejder og læser med en klasse på egen alder og med samme erfaring betyder meget for det sociale. Jeg vil da helt klart hellere være på skoleforløb med en masse på min egen alder, det er da klart. Hvad er din holdning til, at lærerne på erhvervsskolerne skal efteruddannes og holdes ajour i form af virksomhedsbesøg passende til deres respektive fag? - Det kan jeg kun være enig i. Læring kan man ikke få for meget af - Kan du komme med forslag til tiltag/ændringer på erhvervsuddannelserne, der kunne gøre dem mere attraktive og dermed få flere unge til at vælge erhvervsuddannelserne? - Synes egentlig, at der bliver gjort rigeligt, mange er bare ignorante omkring skolerne. Mange unge vælger sandsynligvis gymnasium mm, fordi, at det er et symbol på status. Som sagt bliver det da helt sikkert problematisk på længere sigt, men min opfattelse af erhvervsskoler er, at mulighederne er attraktive Hvordan vurderer du betydningen af folkeskolens uddannelsesvejledning i relation til ansøgerfeltet (eller "ansøgertallet") til erhvervsskolerne? - Tja.. Mange bliver nok ledt den gymnasielle vej, fordi de så har tid til at tænke over hvad de vil. Og mange bliver sikkert kastet ind på erhvervsskolerne uden at ville være håndværker og det er da synd. Dog var det ikke folkeskolens fag og vejledning, der gav udslag for, at jeg gerne ville være tømrer. Det var et resultat af, at jeg altid har haft krudt i røven og derfor ikke følte mig frisk på en gymnasial og boglig uddannelse. Der skulle ske noget og jeg havde brug for at komme ud i den friske luft og arbejde med mine hænder. Hvilke faktorer vurderer du, har størst indflydelse på ansøgerfeltet til erhvervsuddannelserne? F.eks. uddannelsesvejledning, forældre, kammerater, jobmuligheder, lønforhold, studiemiljø, medier eller andet? - Lønforhold og forældre. Mange tænker formentlig, at for at tjene penge, skal man have en videregående uddannelse. Det er jeg dog ikke enig i, da håndværkere med eget firma kan tjene rigtig godt. Derudover er ens forældre nok altid med på sidelinjen når store valg skal træffes. Dog er ingen af mine forældre håndværkeruddannet. Min far arbejder på kommunen og min mor arbejder i Nordea. Hvad er det bedste ved dit job? - Friheden ved selv at kunne styre, hvordan man laver sine ting og især tilfredsstillelsen ved, at se ens kunder blive glade for det arbejde man har lavet. Det er det bedste Har du overvejet muligheden for at videreuddanne dig? Hvis ja, hvad har du så overvejet? - Har ikke tænkt på noget konkret endnu. Ved sgu heller ikke om det kommer til at ske, men man skal aldrig sige aldrig 6 ud af 7

7 Har du overvejet muligheden for at starte din egen virksomhed engang i fremtiden? - Det er et kæmpe arbejde at starte sin egen virksomhed, så fremtiden må vise om jeg har mod på det Er du blevet gjort opmærksom på muligheder for videreuddannelse og har der været forløb der handlede om starte virksomhed, eller muligheder for at deltage i sådanne i din uddannelse? - Ja, det har der. Så jeg er delvist opmærksom på mine muligheder 7 ud af 7

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Årsager til uddannelsesophør mellem 3. og 6. måned for elever på social- og sundhedsuddannelsens trin 1 og 2 Frafaldsanalyse og evaluering af indsamlede data Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Projektnr.:

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen.

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen. Motivation i erhvervsuddannelserne Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen Anden delrapport Rikke Brown Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Steffen: Nå ja, jeg tror, at vi skal sige, at vi selvfølgelig optager, og at du kan, du kan trække det tilbage til en enhver tid, hvis du føler, at

Steffen: Nå ja, jeg tror, at vi skal sige, at vi selvfølgelig optager, og at du kan, du kan trække det tilbage til en enhver tid, hvis du føler, at 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Steffen: Nå ja, jeg tror, at vi skal sige, at vi selvfølgelig optager, og at du kan, du kan trække

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

DEL 2 - Hvorfor valgte du Solgården?

DEL 2 - Hvorfor valgte du Solgården? DEL 2 - Hvorfor valgte du Solgården? Del 2 af selvevalueringen 2009/10 Målgruppen for undersøgelsen var elever i 09X, 9Y, 10A, 10B Undersøgelsesperiode: 05-01-2010 til 29-01-2010 Antal besvarelser ialt:

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer

Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer Kvalitativ interviewguide til personer der overvejer at få en tatovering ENDELIG Alexander [Introspeak] [Baggrundsspørgsmål] A. Hvad er din alder? 31 B. Køn

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere