Indstilling. Ungdomsboligbyggeriet i Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. juni 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Ungdomsboligbyggeriet i Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. juni 2008"

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. juni 2008 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Ungdomsboligbyggeriet i Århus Kommune 1. Resume I 2005 viste befolkningsprognoserne for Århus, at antallet af unge i den uddannelsessøgende alder var stagnerende frem til Samtidig var ventelisterne til ungdomsboliger faldende. Byrådet besluttede på den baggrund, at reducere kvoten for almene ungdomsboliger med i alt boliger i perioden 2005 til og med De seneste befolkningsprognoser for befolkningsgruppen mellem 18 og 29 år viser en stigning på ca personer, svarende til en stigning på ca. 19 %, i perioden fra 2007 til 2017 i Århus. Samtidig er ventelisterne til ungdomsboliger stigende. Forventningen til stigningen i antallet af personer i den uddannelsessøgende gruppe falder godt i tråd med Aarhus Universitets forventninger om en forøgelse af antallet af studerende med personer de kommende 10 år. Kalkværksvej Århus C Sagsnummer POB/07/02370 Sagsbehandler Jørn Hedeby Nielsen Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte Stigningen giver anledning til overvejelser om udbuddet af ungdomsboliger i Århus kan dække efterspørgslen i de kommende år. I perioden 2007 til 2017 forventes den primære uddannelsessøgende aldersgruppe, de 18 til 24-årige, at stige med ca personer. I samme periode forventes kommunens kvote for ungdomsboliger at ville udgøre ca ungdomsboligenheder. Nybyggeri af almene ungdomsboliger forventes således at vil kunne dække ca. 38 % af den forventede stigning i den primære uddannelsessøgende aldersgruppe. En undersøgelse fra Velfærdsministeriet om bl.a. de unges valg af boligform viser, at ca. 26 % af de unge mellem 18 og 30 år i Århus bor i en almen bolig. De unges valg af boligform er således ikke alene rettet mod almene ungdomsboliger. Ungdomsboligbyggeriet i Århus Kommune

2 På grund af høje grund- og byggepriser kan det på nuværende tidspunkt være svært at opføre nye ungdomsboliger inden for statens maksimumbeløb for almene ungdomsboliger. Det vurderes derfor, at det primære problem er at kunne gennemføre nybyggeriet af almene ungdomsboliger. Et problem, der er uden for kommunens direkte indflydelse. Med udgangspunkt i befolkningsprognosen, det planlagte nybyggeri og de unges valg af boligform vurderes der ikke at være et umiddelbart behov for en forøgelse af ungdomsboligkvoten. Teknik og Miljø indstiller derfor, at kommunens kvote for nybyggeri af almene ungdomsboliger i 2008 til 2011 forbliver uændret. Teknik og Miljø vil dog løbende følge udviklingen og det indstilles derfor, at Teknik og Miljø i 2010 udarbejder en evaluering af byggebehov for ungdomsboliger. Kommunen har med det nuværende budget mulighed for at støtte byggearbejder for ca. 95 mio. kr. i selvejende kollegier. Det skønnes, at kollegierne inden for en kortere årrække samlet set vil ansøge om støtte til byggearbejder på mellem 500 og 600 mio. kr., hvor langt den største udgift vedrører en ansøgning fra Skjoldhøjkollegiet. Efter ansøgning fra Hejredalskollegiet indstilles det, at kollegiet omfattes af helhedsplanen for Gellerupparken og Toveshøj. En ansøgning om nye anvisningskriterier for ungdomsboliger under Den Fælles Opnotering godkendes delvis, idet ansøgere med bopæl uden for postnumrene skal bevare en fordel frem for andre ansøgere til ungdomsboliger under det Regionale Indstillings Udvalg (RIU). Kommunen træffer beslutning om, at alle almene ungdomsboliger og selvejende kollegieboliger opført med støtte skal være omfattet af Den Fælles Opnotering for ungdomsboliger. Beslutningen medfører, at Teknisk Kollegium og Egmont Studentergård tvinges ind i opnoteringen. Studiestarten i eftersommeren 2007 har været det første år uden en egentlig ungdomsboliggaranti for nye tilflyttende studerende, og det er Kollegiekontorets erfaring, at boliggarantien reelt fortsat er virkende. Det er nemlig Kollegiekontorets erfaring, at ventetiden for en ansøger på boliggarantien i 2006 sammenlignet med en boligsøgende i 2007 (uden garanti) har været den samme. I 2006 blev boliggarantien opfyldt for alle pr. 1. oktober 2006, og i 2007 oplevede Kollegiekontoret de første tomme ungdomsboliger pr. 1. oktober Ungdomsboligbyggeriet i Århus Kommune Side 2 af 12

3 Trods Kollegiekontorets umiddelbare positive erfaring indstiller Teknik og Miljø, at der af hensyn til stigningen i antallet af studerende de kommende år, og for at fastholde Århus status som en åben og attraktiv studieby indføres en boliggaranti til ungdomsboliger med virkning fra studiestart i Finansieringen af garantien vil indgå i forhandlingerne om budgettet for En ansøgning om fortrinsret til grønlandske studerende ved studiestart i august/september indstilles godkendt. En ansøgning fra Aarhus Universitet om rammeaftale for udvekslingsstudenter indstilles godkendt. Rammeaftalen indeholder en forøgelse af antallet af boliger til udvekslingsstudenter fra 7 % til 10 %. 2. Beslutningspunkter At 1) Kvoten for nybyggeri af almene ungdomsboliger 2008 til 2011 forbliver uændret, men at Teknik og Miljø i 2010 udarbejder en evaluering af byggebehovet for ungdomsboliger. At 2) Den selvejende institution, Hejredalskollegiet, bliver omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken og Toveshøj. At 3) Ansøgningen om nye anvisningskriterier for ungdomsboliger under Den Fælles Opnotering godkendes delvis, da det fastholdes, at ansøgere med bopæl uden for postnumrene skal bevare en fordel frem for andre ansøgere til ungdomsboliger under RIU. At 4) Teknisk Kollegium og Egmont Studentergård bliver omfattet af Den Fælles Opnotering for ungdomsboliger i Århus. At 5) Af hensyn til stigningen i antallet af studerende de kommende år, og for at fastholde Århus status som en åben og attraktiv studieby indføres en boliggaranti til ungdomsboliger med virkning fra studiestart i Finansieringen af garantien vil indgå i forhandlingerne om budgettet for At 6) Der inden for rammen for udvekslingsstudenter afsættes op til 50 ungdomsboliger med fortrinsret til grønlandske studerende ved studiestart i august/september. Fortrinsretten omfatter ikke grønlandske studerende, der har bopæl i Danmark. Ungdomsboligbyggeriet i Århus Kommune Side 3 af 12

4 At 7) Rammeaftale for udvekslingsstudenter mellem Aarhus Universitet og Kollegiekontoret gældende til 1. februar 2011 godkendes. 3. Baggrund De seneste befolkningsprognoser for befolkningsgruppen mellem 18 og 29 år viser en stigning på ca. 19 % i perioden fra 2007 til 2017 i Århus. Stigningen giver anledning til overvejelser om udbuddet af ungdomsboliger i Århus kan dække efterspørgslen. Endvidere er fremsendt ansøgninger om godkendelse af anvisningskriterierne for ungdomsboliger samt om fortrinsstilling for grønlandske studerende til ungdomsboliger i Århus. 4. Den forventede effekt Den løbende fokus på behovet for og udbuddet af ungdomsboliger skal sikre, at Århus fortsat er en attraktiv uddannelsesby. 5. De planlagte ydelser 5.1. Ungdomsboligsituationen i Århus I 2005 viste befolkningsprognoserne for Århus, at antallet af unge i den uddannelsessøgende alder var stagnerende frem til Samtidig var ventelisterne til ungdomsboliger faldende. Byrådet besluttede på den baggrund, at nedsætte kvoten for almene ungdomsboliger med i alt boliger i perioden 2005 til og med Efterfølgende vedtog byrådet i budgetforliget i 2006 permanent at nedsætte ungdomsboligbyggeriet fra 2007 og frem med ca. 8 %. Endvidere blev besluttet en ekstraordinær nedsættelse af kvoten for almene ungdomsboliger fra 2007 til Samtidig medførte stærkt stigende bygge- og grundpriser fra 2005, at der kunne opføres væsentligt færre ungdomsboliger inden for den samlede økonomiske ramme for det almene nybyggeri. Samlet set har disse forhold medført, at ungdomsboligbyggeriet i Århus er faldet med ca. 1/3. Før 2005 var den årlige kvote normalt på 350 ungdomsboliger, mens den fremover vil være på ca. 240 ungdomsboliger. De seneste befolkningsprognoser for befolkningsgruppen mellem 18 og 29 år viser en stigning på ca. 19 % i perioden fra 2007 til 2017 i Århus, svarende til en stigning på ca personer. Samtidig er ventelisterne til ungdomsboliger stigende. Forventningen til stigningen i antallet af personer i den uddannelsessøgende gruppe falder godt i Ungdomsboligbyggeriet i Århus Kommune Side 4 af 12

5 tråd med Aarhus Universitets forventninger om en forøgelse af antallet af studerende med personer de kommende 10 år. Stigningen giver anledning til overvejelser om udbuddet af ungdomsboliger i Århus kan dække efterspørgslen i de kommende år. Set over et år er efterspørgsel efter ungdomsboliger meget svingende. Efterspørgslen er meget stor umiddelbart før og omkring studiestarten i august/september, hvorefter efterspørgslen falder til et lavpunkt omkring januar/februar. Som det fremgår af figur 1 er der tale om meget store udsving, og det er derfor afgørende, at udbygningen med ungdomsboliger sker forsigtigt, da der ellers hurtigt kan opstå lejeledighed i de ikke-centralt placerede kollegier med deraf følgende økonomiske problemer for kollegierne. I 2007 opstod de første lejetab således allerede pr. 1. oktober. Det synes klart ud fra befolkningsprognosen og udviklingen i ventelisten, at der de næste 10 år vil komme væsentligt flere personer, der vil efterspørge en ungdomsbolig i Århus. Fastholdes og gennemføres det nuværende niveau for nybyggeriet af almene ungdomsboliger i form af en årlig kvote på ca. 240 ungdomsboliger skønnes det, at en væsentlig del af efterspørgslen vil kunne i mødekommes med disse boliger. Hertil kommer et udbud af boliger til unge som følge af udlejningsaftalerne med de almene boligorganisationer. I perioden 2007 til 2017 forventes den primære uddannelsessøgende aldersgruppe, de 18 til 24-årige, at stige med ca personer. I samme periode forventes kommunens kvote for ungdomsboliger at ville udgøre ca ungdomsboligenheder. Nybyggeri af almene ungdomsboliger forventes således at vil kunne dække ca. 38 % af den forventede stigning i den primære uddannelsessøgende aldersgruppe. På baggrund af indholdet i en nylig offentliggjort undersøgelse fra Velfærdsministeriet vurderes det, at det planlagte nybyggeri af ungdomsboliger kombineret med bl.a. udlejningsaftaler vil kunne dække den stigende efterspørgsel de kommende år. Ministeriets undersøgelse kikkede bl.a. på, hvor de unge rent faktisk bor, og det viste sig, at ca. 26 % af de unge mellem 18 og 30 år i Århus bor i en almen bolig. De unges valg af boligform er således ikke alene rettet mod almene ungdomsboliger. Nybyggeriet af almene boliger er underlagt et statsligt maksimumbeløb for byggeriets samlede anskaffelsessum. Maksimumbeløbet for Ungdomsboligbyggeriet i Århus Kommune Side 5 af 12

6 ungdomsboliger er i 2008 på kr./m 2 i provinsen, mens det i hovedstaden er kr./m 2. Århus Kommune har i flere omgange rettet henvendelse til Velfærdsministeriet for at få forhøjet maksimumbeløbet for alment byggeri i Århus, da grund- og byggeudgifter er steget meget de seneste år. Indtil videre har ministeriet afslået dette, men har dog indirekte anerkendt, at vækstområder som Århus har særligt svært ved at opføre alment byggeri, idet ministeriet har forhøjet maksimumbeløbet for almene ældreboliger i Århus og enkelte andre kommuner med ca. 12 % i forhold til de øvrige provinskommuner. Det vurderes derfor, at det primære problem er at kunne gennemføre nybyggeriet af almene ungdomsboliger. Et problem, der er uden for kommunens direkte indflydelse. Med udgangspunkt i befolkningsprognosen, det planlagte nybyggeri og de unges valg af boligform vurderes der ikke at være et umiddelbart behov for en forøgelse af ungdomsboligkvoten. Teknik og Miljø indstiller derfor, at kommunens kvote for nybyggeri af almene ungdomsboliger i 2008 til 2011 forbliver uændret. Teknik og Miljø vil dog løbende følge udviklingen og det indstilles derfor, at Teknik og Miljø i 2010 udarbejder en evaluering af byggebehov for ungdomsboliger. Som bilag 1 er vedlagt uddybende notat om ungdomsboligsituationen i Århus Renovering/modernisering af ældre kollegier I forbindelse med byrådets beslutning den 10. august 2005 om nedsættelse af ungdomsboligbyggeriet i perioden 2005 til 2008 blev en del af de sparede midler afsat til støtte til renovering/modernisering af ældre selvejende kollegier, såkaldt 100-støtte. Det blev på daværende tidspunkt vurderet, at der med de afsatte midler kunne udføres byggearbejder for i alt ca. 130 mio. kr. Heraf er ca. 35 mio. kr. anvendt til Søndervangkollegiet og Rundhøjkollegiet. Der kan således på nuværende tidspunkt udføres byggearbejder for ca. 95 mio. kr. Midlerne vil alene blive anvendt til selvejende kollegier, da 100- støtte er eneste mulighed for ekstern støtte til renovering/modernisering af disse kollegier. Teknik og Miljø har anmodet de selvejende kollegier om at vurdere deres behov for renovering/modernisering inden for de næste 3-4 år. Ungdomsboligbyggeriet i Århus Kommune Side 6 af 12

7 To kollegier, Egmont Studentergård og Skjoldhøjkollegiet, har pt. indsendt ansøgninger om 100-støtte og yderligere to kollegier, Hejredalskollegiet og Vilh. Kiers Kollegium, forventer at få behov for støtte inden for en kortere årrække. Det skønnes, at kollegierne inden for en kortere årrække samlet set vil ansøge om 100-støtte for en byggeudgift på mellem 500 og 600 mio. kr., hvoraf langt den største udgift vedrører ansøgningen fra Skjoldhøjkollegiet (ca. 490 mio. kr.). Kommunens afsatte midler vil således langt fra kunne dække ansøgningerne. Hejredalskollegiets bestyrelse har ansøgt kommunen om at blive omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken og Toveshøj. Ansøgningen er begrundet med kollegiets nærhed til Gellerupparken og den kritiske udlejningssituation for kollegiet. En undersøgelse foretaget af kollegiet viser, at beboerne fraflytter primært på grund af beliggenheden. Såfremt løsningen af Hejredalskollegiet indgår som en del af helhedsplanen for Gellerupparken og Toveshøj vil der inden for den nuværende økonomiske ramme kunne gennemføres en renovering og et begrænset pilotprojekt for modernisering af Skjoldhøjkollegiet. Samtidig vil der også være midler til støtte af enkelte andre kollegier. Med udgangspunkt i ansøgningen fra Hejredalskollegiets bestyrelse indstiller Teknik og Miljø, at Hejredalskollegiet bliver omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken og Toveshøj. Som bilag 2 er vedlagt uddybende notat vedrørende renovering/modernisering af selvejende kollegier Anvisningskriterier for ungdomsboliger Kollegiekontoret og de almene boligorganisationer har af historiske grunde to forskellige sæt anvisningskriterier for ungdomsboliger. Kollegiekontoret og de selvejende kollegier anviser til ungdomsboliger efter anvisningskriterier vedtaget af det Regional Indstillings Udvalg (RIU). Ifølge RIU s kriterier har nuværende beboere og ansøgere med bopæl uden for postnumrene en fordel frem for øvrige ansøgere, mens de almene boligorganisationer anviser til ungdomsboliger udelukkende på baggrund af de boligsøgendes anciennitet på ventelisten. Ungdomsboligbyggeriet i Århus Kommune Side 7 af 12

8 Kollegiekontoret har på vegne boligorganisationerne og RIU ansøgt om godkendelse af ens anvisningskriterier for alle ungdomsboliger under Den Fælles Opnotering (ansøgningen med forslag til nye kriterier er vedlagt som bilag 3). Forslaget til nye kriterier omfatter bl.a., at ventelisten fremover alene baseres på anciennitet, dvs. at ansøgere med bopæl uden for postnumrene ikke længere skal have en fordel frem for andre ansøgere. Teknik og Miljø kan generelt støtte, at der gennemføres ens anvisningskriterier for alle ungdomsboliger under Den Fælles Opnotering, men Teknik og Miljø finder dog, at det er væsentligt i forhold til nye studerende i Århus, at ansøgere uden for postnumrene skal bevare en fordel frem for andre ansøgere. Teknik og Miljø indstiller derfor, at forslaget til nye anvisningskriterier godkendes delvis, idet ansøgere med bopæl uden for postnumrene skal bevare en fordel frem for andre ansøgere til ungdomsboliger under RIU Den Fælles Opnotering for ungdomsboliger Den Fælles Opnotering er et samarbejde mellem Kollegiekontoret i Århus, alle de almene boligorganisationer og fire selvejende kollegier. Udgangspunktet i samarbejdet er, at unge boligsøgende kan søge langt de fleste ungdomsboliger i Århus ét sted, nemlig via Kollegiekontoret. Den årlige udgift er 288 kr./bolig (2007-tal). To selvejende kollegier, der er opført med offentlig støtte, har indtil nu valgt at stå uden for Den Fælles Opnotering, nemlig Teknisk Kollegium og Egmont Studentergård. Lovgivningen giver kommunen mulighed for at bestemme, at alle almene ungdomsboliger og selvejende kollegieboliger opført med offentlig støtte skal deltage i en fælles opnotering. Teknik og Miljø finder, at det er positivt for Århus som uddannelsesby, at nye studerende kan ansøge om en bolig ét sted. Det er derfor vigtigt, at flest mulige ungdomsboliger er omfattet af Den Fælles Opnotering, og Teknik Miljø indstiller derfor, at Teknisk Kollegium og Egmont Studentergård bliver omfattet af Den Fælles Opnotering. Ungdomsboligbyggeriet i Århus Kommune Side 8 af 12

9 Teknisk Kollegium og Egmont Studentergård ønsker ikke at deltage i Den Fælles Opnotering. Teknisk Kollegium har begrundet modstanden med, bl.a. meromkostningerne ved at være en del af opnoteringen samt at kollegiet er velbeliggende og dermed ikke har problemer med udlejningen. Egmont Studentergård har begrundet modstanden med, bl.a. meromkostningerne samt at kollegiet har haft succes med i høj grad at være beboeradministreret og selv har kunnet prioritere de boligsøgende. Kollegiernes høringssvar er vedlagt som bilag 4 og Boliggaranti til ungdomsboliger Århus Kommune har i perioden 2003 til 2006 haft en boliggaranti for nye, tilflyttende studerende med studiestart i eftersommeren. De nye studerende var garanteret et boligtilbud inden den 1. januar. I forbindelse med budgetforliget for 2007 til 2010 vedtog byrådet den 5. oktober 2006 at bortspare boliggarantien. Da efterspørgslen efter ungdomsboliger var mindre end tidligere, blev det vurderet, at behovet for boliggarantien ikke længere var tilstede. Studiestarten i eftersommeren 2007 har således været det første år uden boliggarantien, og det er Kollegiekontorets erfaring, at boliggarantien reelt fortsat er virkende. Det er nemlig Kollegiekontorets erfaring, at ventetiden for en ansøger på boliggarantien i 2006 sammenlignet med en boligsøgende i 2007 (uden garanti) har været den samme. I 2006 blev boliggarantien opfyldt for alle pr. 1. oktober 2006, og i 2007 oplevede Kollegiekontoret de første tomme ungdomsboliger pr. 1. oktober Trods Kollegiekontorets umiddelbare positive erfaring med bortfaldet af ungdomsboliggarantien indstiller Teknik og Miljø, at der af hensyn til stigningen i antallet af studerende de kommende år, og for at fastholde Århus status som en åben og attraktiv studieby indføres en boliggaranti til ungdomsboliger med virkning fra studiestart i En genindførelse af ungdomsboliggarantien i 2009 vil medføre en årlig merudgift på kr. Finansieringen af garantien vil indgå i forhandlingerne om budgettet for Ungdomsboligbyggeriet i Århus Kommune Side 9 af 12

10 5.6. Grønlandske studerende Det Grønlandske Hus i Århus har via Kollegiekontoret ansøgt om godkendelse af en fortrinsret til ungdomsboliger for grønlandske studerende, som påbegynder en uddannelse i Århus (ansøgningen er vedlagt som bilag 6). Kollegiekontoret har oplyst, at det vil være muligt at administrere en sådan ordning. Det er ønsket, at de grønlandske studerende sidestilles med udvekslingsstuderende, der anvises en bolig inden for en på forhånd aftalt andel af ungdomsboligerne. Ifølge det Grønlandske Hus starter årligt omkring 70 grønlændere en videregående uddannelse i Århus, heraf kan det Grønlandske Hus tilbyde en bolig til 20. Der er således 50, som skal ansøge om en ungdomsbolig. Grønlandske studerende er defineret som studerende, der modtager uddannelsesstøtte fra Grønlands Hjemmestyre. Ansøgningen er begrundet i de særlige forhold, der er gældende for grønlændere, som skal søge en bolig i Århus, fordi de skal begynde at studere. Den store afstand fra Grønland til Danmark sætter visse begrænsninger for boligsøgningen og det er heller ikke muligt at pendle til studiet de første måneder, hvilket er en mulighed for danske studerende. Da forholdene for de grønlandske studerende er meget lig forholdene for udvekslingsstuderende indstiller Teknik og Miljø, at der inden for rammen for udvekslingsstudenter afsættes op til 50 ungdomsboliger med fortrinsret for grønlandske studerende ved studiestart i august/september. Fortrinsretten omfatter ikke grønlandske studerende, der har bopæl i Danmark Rammeaftale for udvekslingsstudenter Aarhus Universitet har ansøgt byrådet om godkendelse af en ny rammeaftale for udvekslingsstudenter indgået mellem universitetet og Kollegiekontoret i Århus (ansøgningen er vedlagt som bilag 7). Den nuværende rammeaftale udløb pr. 31. januar På baggrund af det øgede antal udenlandske studerende, som vælger Århus som studieby, ansøger uddannelsesinstitutionerne i den nye rammeaftale om, at antallet af boliger til internationale studerende øges fra nu 7 % til 10 % af alle ungdomsboliger i Århus. Den nye aftale vil være gældende frem til 1. februar Ungdomsboligbyggeriet i Århus Kommune Side 10 af 12

11 For at bevare Århus status som en attraktiv international studieby indstiller Teknik og Miljø, at den nye rammeaftale godkendes. 6. Organisering af indsatsen Teknik Kollegium og Egmont Studentergård har haft beslutningspunktet (nr. 4) vedrørende deres deltagelse i den Fælles Opnotering i høring. Høringssvar i bilag 4 og Konsekvenser for ressourcer En genindførelse af ungdomsboliggarantien i 2009 vil medføre en årlig merudgift på kr. Finansieringen af en ungdomsboliggaranti vil indgå i forhandlingerne om budgettet for Peter Thyssen / Bjarne Knudsen Bilag Bilag 1: Notat om ungdomsboligsituationen i Århus, 10. marts 2008 (kopi til alle, +elektronisk) Bilag 2: Notat om renovering/modernisering af selvejende kollegier, 10. marts 2008 (kopi til alle, +elektronisk) Bilag 3: Ansøgning om nye anvisningskriterier for Den Fælles Opnotering (kopi til alle, +elektronisk) Bilag 4: Høringssvar fra Teknisk Kollegium vedrørende kollegiets deltagelse i fælles opnotering (kopi til alle, +elektronisk) Bilag 5: Høringssvar fra Egmont Studentergård vedrørende kollegiets deltagelse i fælles opnotering (kopi til alle, +elektronisk) Bilag 6: Ansøgning fra det Grønlandske Hus om fortrinsret for grønlandske studerende (kopi til alle, +elektronisk) Bilag 7: Ansøgning fra Aarhus Universitet om godkendelse af rammeaftale for udvekslingsstudenter (kopi til alle, +elektronisk) Tidligere beslutninger Byrådet vedtog den 10. august 2005 at nedsætte nybyggeri af almene ungdomsboliger med 596 ungdomsboliger i 2005 og halvere byggeriet i perioden 2006 til 2008, svarende til en Ungdomsboligbyggeriet i Århus Kommune Side 11 af 12

12 nedsættelse på i alt 525 ungdomsboliger for perioden, i alt en nedsættelse på ungdomsboliger. Byrådet vedtog den 5. oktober 2006 permanent at nedsætte nybyggeriet af almene ungdomsboliger med ca. 8 %. I perioden 2007 til 2010 blev endvidere gennemført en ekstraordinær nedsættelse, således at den samlede nedsættelse i denne periode udgør 17 %. Samtidig vedtog byrådet at spare boliggarantien for ungdomsboliger rettet mod nye studerende udenfor Århus-området. Ungdomsboligbyggeriet i Århus Kommune Side 12 af 12

Notat. Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd. Planlægning og Byggeri. Den 24. maj 2012

Notat. Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd. Planlægning og Byggeri. Den 24. maj 2012 Notat Emne: Til: Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. maj 2012 Notat om ungdomsboligsituationen i Aarhus i foråret 2012 Støttet Byggeri

Læs mere

Notat. Ungdomsboligsituationen i Aarhus i foråret 2013. Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd. Aarhus Kommune. Den 11.

Notat. Ungdomsboligsituationen i Aarhus i foråret 2013. Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd. Aarhus Kommune. Den 11. Notat Emne: Til: Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd Den 11. juni 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Ungdomsboligsituationen i Aarhus i foråret 2013 Ungdomsboliggaranti 2012 Ungdomsboliggarantien

Læs mere

Notat. Kvoteplan for 2013 til 2016, sag nr. 7 på byrådets møde den 14. august 2013. Teknisk Udvalg

Notat. Kvoteplan for 2013 til 2016, sag nr. 7 på byrådets møde den 14. august 2013. Teknisk Udvalg Notat Til: Teknisk Udvalg Punkt 4 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 2. september 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Den 28. august 2013 Kvoteplan for 2013 til 2016, sag nr. 7 på byrådets møde den 14.

Læs mere

Indstilling. Årlig kvoteplan for Århus Kommunes nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger i 2009 (overslagsårene

Indstilling. Årlig kvoteplan for Århus Kommunes nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger i 2009 (overslagsårene Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 14. april 2009 Årlig kvoteplan for Århus Kommunes nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger i 2009 (overslagsårene Planlægning og Byggeri

Læs mere

Handlingsplan for nye ungdomsboliger i

Handlingsplan for nye ungdomsboliger i Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. august 2014 Handlingsplan for nye ungdomsboliger i 2014-2016 Udmøntning af budgetmidler afsat i budget 2014-2017 til forøgelse

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. maj 2004 via Magistraten Ref.: Per Juulsen Tlf.nr. 89402475

Læs mere

Indstilling. Økonomiske retningslinjer for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger efter den 1. januar Til Århus Byråd Via Magistraten

Indstilling. Økonomiske retningslinjer for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger efter den 1. januar Til Århus Byråd Via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Økonomiske retningslinjer for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4.

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. november 2009 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Kalkværksvej 10 8100 Århus C Århus Kommune har siden 1999

Læs mere

Indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene familieog ungdomsboliger i 2006 og 2007

Indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene familieog ungdomsboliger i 2006 og 2007 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 23. februar 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene familieog ungdomsboliger

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

TILSYNET MED STØTTET BYGGERI

TILSYNET MED STØTTET BYGGERI - 1 - EJENDOMSFORVALTNINGEN TILSYNET MED STØTTET BYGGERI Til: Byrådet Dato: 25. juni 2004 Notat Emne.: Evaluering af retningslinier for alment nybyggeri Notatet omhandler en evaluering af de eksisterende

Læs mere

Udvikling af område i Gellerup til ny Ungdomsbydel, ejerboliger og erhverv principbeslutning vedr. områdets udvikling

Udvikling af område i Gellerup til ny Ungdomsbydel, ejerboliger og erhverv principbeslutning vedr. områdets udvikling Indstilling Til Den Politiske Styregruppe for Helhedsplan Gellerup/Toveshøj Fra Teknik og Miljø & Borgmesterens Afdeling Dato 6. november 2014 Udvikling af område i Gellerup til ny Ungdomsbydel, ejerboliger

Læs mere

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 15. maj 2014 Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj Beder - omdannes til almen ældreboligafdeling under ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus

Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj Beder - omdannes til almen ældreboligafdeling under ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. maj 2016 Åben dagsorden Omdannelse af Bofællesskabet Stenhøj Beder til almen Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj

Læs mere

Indstilling. Kombineret udlejning i Gellerup og Toveshøj. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. august 2007.

Indstilling. Kombineret udlejning i Gellerup og Toveshøj. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. august 2007 Kombineret udlejning i Gellerup og Toveshøj Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

Renovering af Boligforeningen 10. marts 1943, afdeling 1, Dybbølvej

Renovering af Boligforeningen 10. marts 1943, afdeling 1, Dybbølvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. september 2016 Renovering af Boligforeningen 10. marts 1943, Der indstilles kommunal kapitaltilførsel samt garanti til lån til

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 19. marts 2004 via Magistraten J.nr. Ref.: Tlf.nr. Jørn

Læs mere

Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri

Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. december 2014 Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri Plan for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger

Læs mere

Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde mandag den 23. februar 2015 Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri 20. februar 2015 Side 1 af 5 Notat til udvalget på baggrund af byrådets drøftelse

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 11. november 2013 Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering Aarhus Kommune Teknik og Miljø Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden

Læs mere

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling.

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 175 Offentligt Talepapir Arrangement: UUI alm. del - samrådsspørgsmål AL Hvornår: Den 29.september. Kl. 10.00-10.45 DET

Læs mere

Den 16. august 2006 Århus Kommune

Den 16. august 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. august 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kombineret udlejning i Bispehaven 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

Indstilling. Aarhus Kommune. Opførelse af Mødrekollegium. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Aarhus Kommune. Opførelse af Mødrekollegium. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. september 2012 Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og

Læs mere

Lejeaftale vedr. sportscollege mellem Aarhus Kommune og Fonden Eliteidræt Aarhus

Lejeaftale vedr. sportscollege mellem Aarhus Kommune og Fonden Eliteidræt Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Lejeaftale vedr. sportscollege mellem Aarhus Kommune og Fonden Eliteidræt Aarhus Med nærværende lejeaftale

Læs mere

Bilag 2. Løsning af akutte boligbehov omkring studiestart på tværs af kommunegrænser mulige regionale løsningsmodeller.

Bilag 2. Løsning af akutte boligbehov omkring studiestart på tværs af kommunegrænser mulige regionale løsningsmodeller. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 2. Løsning af akutte boligbehov omkring studiestart på tværs af kommunegrænser mulige regionale løsningsmodeller. Kommunens

Læs mere

Indstilling. Strategi for brug af kombineret udlejning. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 13.

Indstilling. Strategi for brug af kombineret udlejning. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. december 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Strategi for brug af kombineret udlejning Forslag til brug af kombineret udlejning for

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 09-01- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger Statsforvaltningen Midtjylland rejste den

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

Indstilling. Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse opførelse af nye boliger. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse opførelse af nye boliger. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse

Læs mere

Bilag 4. til indstilling om evaluering af Boligstrategi for unge og studerende i København 2012 2014.

Bilag 4. til indstilling om evaluering af Boligstrategi for unge og studerende i København 2012 2014. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 4. til indstilling om evaluering af Boligstrategi for unge og studerende i København 2012 2014. Retningslinjer for udlejning

Læs mere

Notat. Byrådet via Magistraten. Den 30. november Århus Kommune

Notat. Byrådet via Magistraten. Den 30. november Århus Kommune Notat Til: Byrådet via Magistraten Den 30. november 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønne til byrådsbeslutning om aftrapning af fleksjobpuljen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 18. marts Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 18. marts Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 18. marts 2008 Indstilling om forsøg med udlægning af erhvervsgrunduddannelsesforløb (EGU) til institutioner for erhvervsrettet

Læs mere

Slutstatus på studiestartslisten Sagsnr

Slutstatus på studiestartslisten Sagsnr NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Slutstatus på studiestartslisten 2015 Med baggrund i kommunens retningslinjer for udlejning af støttede ungdomsboliger udarbejder

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere

28. november 2013. Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kollegiekontoret i Aarhus

28. november 2013. Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kollegiekontoret i Aarhus 28. november 2013 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kollegiekontoret i Aarhus Repræsentantskabsmøde og konstituerende bestyrelsesmøde den 28. november 2013 199 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. maj 2007 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg køber ejendommen Skovvangsvej 97, 8200 Århus N af Magistratsafdelingen for Teknik

Læs mere

Indstilling. Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000 Aarhus C. 1. Resume

Indstilling. Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000 Aarhus C. 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 6. september 2011 Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Indstilling. Tillæg til Aftale om samarbejde mellem Århus Kommune og Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen om skovrejsning. 1.

Indstilling. Tillæg til Aftale om samarbejde mellem Århus Kommune og Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen om skovrejsning. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. september 2008 Tillæg til Aftale om samarbejde mellem Århus Kommune og Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen om skovrejsning ved

Læs mere

Indstilling. Ombygning af det regionale spillested VoxHall og udbygning af spillestedets ventilationsanlæg supplerende finansieringsbehov. 1.

Indstilling. Ombygning af det regionale spillested VoxHall og udbygning af spillestedets ventilationsanlæg supplerende finansieringsbehov. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 12. januar 2009 Ombygning af det regionale spillested VoxHall og udbygning af spillestedets ventilationsanlæg supplerende 1. Resume

Læs mere

Indstilling. Byfornyelse støtte til energibesparende foranstaltninger i boliger mv. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Byfornyelse støtte til energibesparende foranstaltninger i boliger mv. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. april 2010 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Byfornyelse støtte til energibesparende foranstaltninger i boliger mv.

Læs mere

Indstilling. Nybyggeri og ombygning ved Lokalcenter Søholm og Lokalcenter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Nybyggeri og ombygning ved Lokalcenter Søholm og Lokalcenter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. maj 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Nybyggeri og ombygning ved Lokalcenter Søholm og Lokalcenter Bøgeskovhus

Læs mere

1. Resume. Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. september 2014

1. Resume. Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. september 2014 Anlægsbevilling til fire nye dagtilbudsgrupper i Skødstrup Udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Skødstrup for at sikre pasningsgarantien

Læs mere

Udlejning og ventelister

Udlejning og ventelister Udlejning og ventelister Politik Boliger udlejes efter venteliste i henhold til lovgivningen herom. Sammendrag af reglerne om udlejning og ventelister er gengivet nedenfor. Målsætning Det er målsætningen

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Ringgården, afdeling 20, Der indstilles kommunal kapitaltilførsel samt garanti til støttet og

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd 1. Resume Boligforeningen Århus Omegns

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v UDKAST Dato: 5. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-3229 Sagsbeh.: lni Dok id: 421062 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v (Ommærkning af almene ældre- og almene familieboliger

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Styrket og inkluderende indsats mod hjemløshed 1. Resume I perioden fra 2009

Læs mere

Ungdomsboligsituationen i Århus Kommune

Ungdomsboligsituationen i Århus Kommune Ungdomsboligsituationen i Århus Kommune Århus Kommune Kollegiekontoret i Århus februar 2005 Indhold 1 Indledning...2 2 Boligmarkedet for unge...3 2.1 Beskrivelse af ungdomsboliger udenfor den Fælles Opnotering...5

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. december 2004 via Magistraten J.nr. Ref.: Claus Michael

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Indstilling. Resurser til Ejendomsbeskatningen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 1.

Indstilling. Resurser til Ejendomsbeskatningen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. august 2008 Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Der søges om en aktivitetsbetinget resurseudvidelse til fortsat

Læs mere

Indstilling. Salg af matr. nr. 5b m.fl. Lyngby By, Lyngby samt erhvervelse af Glamhøjvej 32. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Salg af matr. nr. 5b m.fl. Lyngby By, Lyngby samt erhvervelse af Glamhøjvej 32. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. maj 2007 Salg af matr. nr. 5b m.fl. Lyngby By, Lyngby samt erhvervelse af Glamhøjvej 32 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og

Læs mere

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009.

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. december 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Dagplejen er karakteriseret ved end dog meget høj tilfredshed

Læs mere

Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden til gennemførelse af renoveringsarbejder i Brabrand Boligforenings afdeling 4 og 5.

Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden til gennemførelse af renoveringsarbejder i Brabrand Boligforenings afdeling 4 og 5. Indstilling Til Byrådet via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. september 2016 Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden til gennemførelse af renoveringsarbejder i Brabrand Boligforenings afdeling

Læs mere

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger.

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Indstilling. Århus Gymnastik- og Motorikhal i Vejlby yderligere anlægstilskud og midlertidig kommunegaranti. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Århus Gymnastik- og Motorikhal i Vejlby yderligere anlægstilskud og midlertidig kommunegaranti. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 11.1.2010 Århus Gymnastik- og Motorikhal i Vejlby yderligere anlægstilskud og midlertidig kommunegaranti Århus Kommune Sport & Fritid

Læs mere

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen.

Læs mere

Indstilling. Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 12. september 2011 Aarhus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og Omsorg Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal 2011 1.

Læs mere

Sagsnr Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge

Sagsnr Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 17-05-2016 Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge Kommunerne skal snarest muligt finde en bolig til de flygtninge, som modtages

Læs mere

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. september 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume Med kommunalreformen,

Læs mere

Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark

Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark Indstilling Til Fra Dato Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Dato for fremsendelse til MBA Åben dagsorden Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark Til Aarhus Byråd via Magistraten

Læs mere

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden 2011-2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 30. september 2009 Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 30. september 2009 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 30. september 2009 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg 1. Resume Folketinget vedtog den 14. april 2009, at kommunerne

Læs mere

Handleplan for boligplacering af flygtninge.

Handleplan for boligplacering af flygtninge. Punkt 9. Handleplan for boligplacering af flygtninge. 2014-42050. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget samt Beskæftigelsesudvalget godkender At nyankomne flygtninge

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 2. december 2008 Anlægsbevilling til indledende arbejder i forbindelse med opførelse af kommunalt bofællesskab til

Læs mere

Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre

Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 19-05-2016 Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre Sagsbehandler Per Christensen / Birgitte

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juli 1. Resume Kommunerne

Læs mere

Den 18. juli 2005 Århus Kommune

Den 18. juli 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 18. juli 2005 Århus Kommune Ejendomsforvaltningen Magistratens 2. Afdeling Indsættelse af midlertidig administrator for Brabrand

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

Notat vedr. Almene boliger i Esbjerg Kommune

Notat vedr. Almene boliger i Esbjerg Kommune Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 27. maj 2016 Sagsid 16/7648 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Notat vedr. Almene boliger i Esbjerg Kommune Indhold 1. Indledning...2 2.

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 17. marts 2004 via Magistraten Ref.: Per Juulsen Tlf.nr. 2475 Integrationspolitikkens

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 31. marts 2011. Planlægning og Byggeri

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 31. marts 2011. Planlægning og Byggeri Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 31. marts 2011 Kollegiekontoret i Aarhus, Grundtvigs Hus Kollegiet - indstilling om støtte til renovering samt frikøb af grund i forbindelse

Læs mere

Indstilling. Langenæs Allé 14, Århus C Langenæs Bageriet - opførelse af drive-in bageri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Tidligere beslutninger

Indstilling. Langenæs Allé 14, Århus C Langenæs Bageriet - opførelse af drive-in bageri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Tidligere beslutninger Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 17. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Langenæs Allé 14, Århus C Langenæs Bageriet - opførelse af drive-in

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 12. august 2015 Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at finansiere

Læs mere

Her udlejer vi boliger. Fællesventelisten Brumleby - 2007 2013

Her udlejer vi boliger. Fællesventelisten Brumleby - 2007 2013 Her udlejer vi boliger Fællesventelisten Brumleby - 2007 2013 2013 Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V www.kab-bolig.dk Udlejningen T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 kab@kab-bolig.dk

Læs mere

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 30. september 2015 Høringssvar til forslag til Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Teknik og Miljø Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943 Mødedato: 9. juni 2015 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen:

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Att. Jan Carlsson Kuben Management A/S Kolding Åpark 1, 4. 6000 Kolding Tel 7938 1380 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk

Læs mere

Indstilling. Budgetanalyse vedr. kollektiv bustrafik i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Budgetanalyse vedr. kollektiv bustrafik i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. juni 2009 Økonomiområdet Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume I budgetforliget vedr. 2009 indgik, at der skulle udarbejdes en analyse

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte

Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 18. juni 2014 Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte 1. Resume Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) har oplevet

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Gladsaxe almennyttige Boligselskab

Gladsaxe almennyttige Boligselskab Gladsaxe almennyttige Boligselskab Aftale om udlejning efter særlige kriterier 60 Indgået mellem Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab 1 Aftalen indgås i henhold til Lov om almene boliger

Læs mere