Oversigt: Klager/utilfredshed med Pleje Plus fra 1. juni 2016 til 31. jan. 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt: Klager/utilfredshed med Pleje Plus fra 1. juni 2016 til 31. jan. 2017"

Transkript

1 Oversigt juni 2016: UGE X Uoverensstemmelse mellem visiteret og leveret hjælp (mangler i den leverende hjælp) 2. X Uoverensstemmelse mellem visiteret og leveret hjælp (mangler i den leverende hjælp) 3. X Uoverensstemmelse mellem visiteret og leveret hjælp (mangler i den leverende hjælp) 4. X Uoverensstemmelse mellem visiteret og leveret hjælp (mangler i den leverende hjælp) 5. X Uoverensstemmelse mellem visiteret og leveret hjælp (mangler i den leverende hjælp) 6. X Uoverensstemmelse mellem visiteret og leveret hjælp (mangler i den leverende hjælp) 7. X Uoverensstemmelse mellem visiteret og leveret hjælp (mangler i den leverende hjælp) 8. X Rengøringen blev ikke leveret 9. X Hjælpen blev ikke leveret på de aftalte tidspunkter 10. X Skiftende personale, uregelmæssig hjælp. Skifter til kommunal leverandør 11. X Gentagende henvendelser klager over ikke overholdte tidspunkter, dårligt samarbejde og kommunikationsudfordringer 12. X Klager over ikke overholdte aftaler omkring tidspunkter, meget sent morgenhjælp, dårlig behandling ved telefonisk henvendelse til Pl.P. 13. X Hjælpen blev ikke leveret på de aftalte tidspunkter, uregelmæssig hjælp 14. Klage over borgeren har ikke fået medicin. X Det viste sig at tidligere leverandør havde givet medicin som ikke var doseret af kommunal hjemmesygepleje medicingivning var derfor ikke visiteret. 15. X Hjælpen blev ikke leveret på de aftalte tidspunkter, mangler i levering af hjælpen. 16. X Ingen klage - bekymret borger, der var bange for, at Pl.P. ikke havde fået besked om hjælpen. 17. X Meget utilfreds med levering af hjælpen, som ikke leveres på aftalte tidspunkter. 1

2 18. X klager over dårlig kommunikation med Pleje Plus over telefon samt at der ikke vendes retur pr. telefon trods besked herom. 19. X Familien er klar over der kan være opstarts udfordringer men er ikke tilfredse med at hjælpen efter 8 dage stadig er meget ustabil, og overvejer skift til kommunal leverandør. 20. X Hjælpen opleves enten meget forsinket eller med mangler i levering af hjælpen 21. X Ingen direkte klage borger ønsker tidspunkter for hjælp ændret. 22. X Den visiterede hjælp leveres forsinket eller mangelfuldt 23. X Klager over udeblivelse af hjælp om aftenen. Det viste sig at tidligere leverandør havde leveret ekstra hjælp, der ikke var visiteret 24. X Rengøringshjælp endnu ikke opstartet efter. 25. X Klager over at morgenmedicinen gives hen ad formiddag 26. X klager over at Pl.P ikke svarer retur, som aftalt 27. X en klager over udførelsen af morgenhjælpen 28. X Rengøringshjælp og tøjvask endnu ikke opstartet efter 29. X en klager over manglende hjælp 30. X Hjælpen fungerer ikke. Skifter til kommunal leverandør 31. X Rengøringshjælp endnu ikke opstartet efter. Klager over at Pl. P ikke vender retur på henvendelser. 32. X Utilfredshed med, at der kommer mandlige hjælpere í hjemmet oplever at hjælpen ikke fungerer. 33. X Utilfredshed med tidspunkter for levering af hjælpen. 34. X Klager over udeblivelse af hjælp om aftenen. Det viste sig at tidligere leverandør havde leveret ekstra hjælp, der ikke var visiteret. Utilfreds med at den øvrige hjælp kommer på forskellige tidspunkter. 35. X Manglende hjælp om morgenen til nedre påklædning. 36. X havde ikke modtaget hjælp om aftenen og kunne ikke komme igennem til Pl.P. 37. X Mangelfuld hjælp 38. X Har ikke fået medicin på de rette tidspunkter 2

3 39. X Utilfredshed med at hjælpen ikke leveres til de aftalte tidspunkter utilfreds med de tidspunkter, som hjælpen leveres på. UGE X Den leverede hjælp opleves mangelfuld og uregelmæssig. 41. X Rengøringshjælp endnu ikke opstartet efter 42. X Har ikke fået aftenhjælp 43. X Ønsker skift til kommunale leverandør. oplever dårligt samarbejde med Pl. P. 44. X utilfreds med morgenhjælpen kommer for sent op om morgenen 45. X Morgenplejen udeblevet, så borger kom ikke til træning 46. X Morgenplejen forsinket en time 47. X Morgenplejen udeblevet 4 gange 48. X Klage generelt over planlægningen af besøgene samt at der ikke hjælpes med bad 49. X Ønsker skift til kommunal leverandør pga mangelfuld levering 50. X oplyser, at det ikke fungerer ved Pleje Plus, der er mangelfuld levering af hjælp. Ønsker skifte til kommunal leverandør. 51. X Rengøringshjælp endnu ikke opstartet efter 52. X klager over manglende/udeblevet hjælp ved sengetid 53. X utilfreds med tidspunkt for rengøring 54. X Utilfredshed med de leverede ydelser 55. X Rengøringshjælp endnu ikke opstartet efter 56. X Rengøringshjælp endnu ikke opstartet efter samt mangler i de andre leverede ydelser 57. X Rengøringshjælp endnu ikke opstartet efter 58. X Rengøringshjælp endnu ikke opstartet efter 59. X Rengøringshjælp endnu ikke opstartet efter 60. X Rengøringshjælp endnu ikke opstartet efter har ugentlig rengøring 61. X Rengøringshjælp endnu ikke opstartet efter 62. X Hjælpen fungerer utilfredsstillende. Ønsker skift til kommunal leverandør 63. X Mangelfuld levering, utilfredshed med Pl. P. Kommunikationen dårlig. 3

4 64. X Ustabil/mangelfuld levering af hjælp ved sengetid. 65. X Klager over ustabil og mangelfuld levering. Klager over dårlig kommunikation og manglende tilbagemelding fra Pl. P. 66. X Rengøringshjælp endnu ikke opstartet efter 67. X Orientering om, at Pl. P kommer på natbesøg, selvom dette var afvisiteret. 68. X Rengøringshjælpen ikke leveret som aftalt. Klager over at der kommer mandlige hjælpere trods dette er frabedt 69. X Klage over forvirret planlægning af hjælp hos borger samt klage over mangelfuld levering 70. X Rengøringshjælp endnu ikke opstartet efter 71. X Klager over forsinkelser af hjælpen og over at det er svært at komme i telefonisk kontakt med Pl. P 72. X Utilfredshed med levering af hjælpen, har ikke fået aftenbesøg. overvejer leverandørskifte 73. X Utilfreds med manglende bad (med baggrund i APV hensyn.) Utilfreds med tiderne hjælpen bliver leveret på. 74. X Klager fortsat over at der kommer mandlige hjælpere om natten. 75. X Utilfredshed med den leverede hjælp på flere områder. Overvejer leverandørskifte UGE X Utilfredshed med den leverede hjælp, oplever at det ikke fungerer 77. X Morgenhjælpen fungerer dårligt kommer forsent og er mangelfuld. er klar forsent og kommer derfor ikke i dagtilbud. 78. X Hjælpen fungerer dårligt. Klage over forvirret planlægning af hjælp hos borger samt klage over mangelfuld levering 79. X Fortsat mangelfuld levering af hjælpen, bla er hjælp til bad fortsat ikke iværksat 80. X Hjælpen fungerer fortsat ikke, manglende levering af hjælp om aftenen. 81. X Hjælpen fungerer ikke mangelfuld levering af hjælp om morgnen 82. X Opfølgning på klage over manglende hjælp til rengøring er fortsat ikke leveret 83. X Forvirring omkring hvornår hjælp til bad leveres. Utilfredshed over Pl. P ikke vender retur på telefonopkald 84. X Hjælpen fungerer ikke mangelfuld levering af hjælp til bad 85. X er utilfreds med at den visiterede 4

5 hjælp leveres af mange forskellige mennesker. Utilfredshed over Pl. P ikke vender retur på telefonopkald 86. X Klager over at besøg kommer uregelmæssigt eller slet ikke. Ønsker at skifte til den private leverandør. 87. X Klager over at hjælpen kommer uregelmæssigt eller slet ikke. Hjælpen udeblevet 3 aftener i træk. Medicinen gives ikke på de faste tider. Ønsker at skifte til den kommunale leverandør. 88. X Klager over fortsat meget ustabil hjælp fra PL. P, der nogle gange slet ikke kommer. Ønsker at skifte til den kommunale leverandør. 89. X ønsker at afslutte hjælpen, da Pl. P kommer for ustabilt. Dette selvom borger klarer opgaverne med stort besvær, 90. X Klager over at hjælpen til middag og eftermiddag ikke længere leveres. 91. X Klager over manglende hjælp til rengøring 92. X Hjælpen opleves stadig med uhensigtsmæssigheder ift. levering af visiterede ydelser: får ikke altid sin medicin korrekt, badet har ikke været leveret i 10 dage, aftensmad gives for sent, hjemmet opleves snavset. 93. X Hjælpen til rengøring udeblevet. ønsker skift til kommunal leverandør 94. X Opfølgning på tidligere henvendelse: Fortsat problemer med hjælpen om morgene resten af døgnet fungerer det ok. 95. X Opfølgning på tidligere henvendelse: Stadig ikke leveret hjælp til rengøring (bliver udført dagen efter) 96. X Opfølgning på tidligere henvendelse: ønsker nu at skifte til den kommunale leverandør 97. X Hjælpen mangelfuld og i nogle tilfælde ikke udført (ex. hjælp til bad): Svært at kommunikere med Pl. P. De kan ikke træffes og vender ikke retur. 98. X Fortsat utilfreds med Pl. P. skifter til den kommunale leverandør 99. X Klager over at hjælp til rengøring ikke er leveret 100. X Klager over at hjælp til rengøring ikke er leveret 101. X Klager over uregelmæssig og mangelfuld levering af hjælp. Har ikke fået hjælp til bad i 10 dage. ønsker at skifte til 5

6 den kommunale leverandør 102. X en har ikke fået hjælp siden 1. juni X Klage over mangelfuld levering af hjælp. Det opleves, at Pl. P. løser opgaven meget dårligt. Der er konstant nye personale, som ikke er orienteret om, hvad der skal gøres. Tiderne overholdes ikke og de udebliver fra planlagte besøg X klager over at hjælp til rengøring ikke er leveret samt at det er svært at få fat i Pl. P X Klager over ustabilt fremmøde, særligt om morgenen. Ønsker ikke at skifte leverandør ønsker at Pl. P. bliver stabile X Opfølgning på tidligere klage vedr. manglende rengøring 107. X ønsker skift til den kommunale leverandør Pl. P. er ustabil 108. X Utilfredshed omkring medicinhåndteringen 109. X Pl. P. leverer fortsat stoppede ydelser. UGE X Klager over at rengøringen ikke er leveret i 4 uger 111. X Klager over at rengøringen leveres uregelmæssigt 112. X Utilfredshed med levering af hjælpen, som opleves mangelfuld 113. X Klager over tøjvask ikke leveres og at der måtte rykkes 4 gange før borgeren fik hjælp til rengøring på aftalt dag 114. X Opfølgning fra tidligere klage: Alt er rettet op nu, der ønskes ikke længere leverandørskift X Opfølgning: Alt er rettet op nu, der ønskes ikke længere leverandørskift X undre sig over, at hjælpen er mindre end ved tidligere leverandør X havde frasagt hjælp i et par dage (ferie) og havde derfor ikke fået hjælp. Men borger var ikke på ferie X Opfølgning: Der er rettet op nu, s der ønskes ikke længere leverandørskift 119. X Hjælpen omkring måltider fungerer ikke der ønskes leverandør skifte. Oversigt juli 2016: UGE 26/ X Klage over, at borger i juni måned ikke har modtaget hjælp til rengøring samt tøjvask. Ønsker skift til den kommunale leverandør 6

7 121. X Klage over ustabil levering af hjælp X Klager tidspunkt for levering af morgenhjælpen 123. X Klage over, at borger i juni måned ikke har modtaget hjælp til rengøring 124. X Klager over ustabil levering af hjælp til rengøring. Ønsker skift til den kommunale leverandør 125. X Klage over, at borger i juni måned ikke har modtaget hjælp til rengøring samt at der kun har været hjælp til bad en gang X Klage over, at borger i juni måned ikke har modtaget hjælp til rengøring 127. X Klager over at klippekort ikke bliver leveret 128. X beder om at visitator præciserer overfor Pl.P at tage de nødvendige hensyn 129. X Klager over manglende/ustabil hjælp 130. X beder om at visitator endnu engang præciserer overfor Pl.P at tage de nødvendige hensyn 131. X Klager over rengøring ikke er leveret siden 1. juni samt at Pl. P ikke vender retur på beskeder. Ønsker skift til den kommunale leverandør 132. X Klage over, at borger i juni måned ikke har modtaget hjælp til rengøring 133. X Klage over, at borger i juni måned ikke har modtaget hjælp til rengøring Ønsker skift til den kommunale leverandør 134. X Uregelmæssig levering af hjælpen. Vanskeligt at kontakte Pl. P pr telefon UGE X Opfølgning fra tidligere klage: ønsker ikke leverandørskifte alligevel 136. X Den visiterede hjælp er ikke leveret x 3 dagligt 137. X Klager over manglende besøg og manglende verbalrespons, når borger trykker nødkald 138. X utilfreds med kvaliteten af rengøringen, som desuden kun er leveret en gang siden opstart. Boreger klager over, at Pl. P ikke vender retur på henvendelser til dem 139. X Ustabil levering siden overgang til Pl.P 140. X Klager over, der kun er gjort rent en gang siden opstart med Pl. P UGE X Klager over at opleve mange besværligheder i forhold til leveringen af hjælpen fra Pleje Plus, herunder at den visiterede hjælp ikke leveres X Klager over at Pl. P fortsat ikke leverer hjælpen som visiteret. 7

8 Der har endnu ikke været hjælp til rengøring, samt har der ikke været mulighed for at få leveret hjælp på klippekortsydelse 143. X Utilfredsheden med Pl. P stiger, borger ønsker skift til den kommunale leverandør 144. X Klager over, der ikke er gjort rent siden opstart med Pl. P og at Pl.P ikke oplyser om afbud 145. X ønsker leverandørskifte. Har ikke modtaget rengøring siden Pleje Plus overtog 146. X er generelt meget utilfreds, da Pleje Plus udebliver fra aftaler, og ikke ringer tilbage som aftalt. ønsker skift til den kommunale leverandør UGE X oplyser, at aftenhjælpen udeblev igår 148. X Samarbejde mellem borger og Pl. P meget dårligt 149. X Utilfredshed med levering af hjælpen, personalet er usikre på bruge af div. hjælpemidler 150. X oplyser, at Pl. P pludselig er det begyndt at dukke op dagligt (der visiteret besøg en gang ugentligt) men kommer ikke til planlagte rengøring X Utilfredsheden med Pl. P stiger, borger ønsker skift til den kommunale leverandør 152. X oplyser at rengøringen er udeblevet de sidste 4 uger. Oversigt august 2016: UGE 31/ X Klager over, at hjælpen omkring aftensmad er ustabil 154. X Klage over at Pl. P ikke overholder tidspunkterne for besøgene X Klager over manglende levering af rengøring 156. X Stor utilfredshed. Pleje Plus kommer ikke til aftalte tidspunkter (flere timer for sent), og nogle besøg springes over. UGE 33/34/ X Henvendelse, da borger ikke har fået rengøring i 6 uger, og ikke er blevet kontaktet 158. X Klager over ustabil levering ved middagstid. ønsker skift til den kommunale 8

9 leverandør 159. X Klager over forsent besøg om morgenen samt dårlig kvalitet af den udførte pleje/praktisk hjælp. Oplyser at nattevagten er velfungerende 160. X Klage over Pl. P ikke sikre borger er klar rettidigt til visiteret dagtilbud 161. X har ikke fået gjort rent i 5 uger X Utilfredshed over, at morgenplejen kun fungerer/er til aftalt tid i weekenden 163. X oplyser, at Pl. P har tilbudt erstatningsbad, på trods af skifte til kommunal leverandør (Fejl i registreringen) 164. X klager over ikke at være klar til at komme til visiteret træning, at hjælpen udebliver og badet ikke leveres 165. X Klager over at morgenhjælpen ikke fungerer 166. X henvender sig Pl. P har ikke været der til vanlig rengøringshjælp igår og heller ikke har givet besked om at de vil komme anden dag. kan ikke få telefonisk kontakt X Henvendelse fra borger. Oplyser, at der har været problemer med levering af hjælp til rengøring efter leverandørskift til Pleje Plus. Har hver 3. uge ringet til Pleje Plus for at rykke for hjælpen - Pleje Plus har på intet tidspunkt været kommet som aftalt. ønsker skift til den kommunale leverandør 168. X er ofte ikke rettidigt klar til behandling oftest er morgenplejen meget sent 169. X Opfølgning på tidligere henvendelse; ens hjælp er stadig ikke fuldt leveret 170. X utilfreds med at klippekorts ydelsen ikke bliver leveret, som aftalt 171. X oplyser, at der ikke er modtaget hjælp til tøjvask i hele juli måned Endvidere problemer med levering af rengøring X Problemer med levering af hjælpen er mangelfuld/ustabil 173. X utilfreds med flere ting hos Pl. P de kommer bla. for sent til morgen hjælpen 174. X oplever, at der er flere dage i hver uge, hvor hjælpen til støttestrømper udebliver. Oversigt september2016: 9

10 UGE 35/36/ X oplyser, at hjælpen til støttestrømper fungerer nu 176. X Klager over udeblivelse fra rengøringen samt manglende kommunikation her om til borger 177. X oplever at pleje plus udebliver fra rengøringshjælp og tøjvask har ringet og rykket hver uge bliver lovet opkald der aldrig kommer X Hjælp til rengøring udeblev uden orientering herom 179. X Hjælpen omkring rengøring og tøjvask er fortsat ustabil 180. X Hjælpen omkring rengøring udeblevet uden orientering herom 181. X Hjælp til rengøring er udeblevet 182. X Rykker for hjælp til rengøring boligen fremstår beskidt 183. X Hjælp til rengøring er udeblevet 184. X oplever at leverandør ikke ved hvad der er visiteret 185. X utilfreds med hjælpen til rengøring dagen før 186. X Klage over kvaliteten af hjælp og mangelfuld levering UGE 38/ X Klager over udeblivelse af hjælp til rengøring samt at der ikke bliver oplyst herom til borger X klage rover, at der endnu ikke er startet hjælp til rengøring siden opstart 1/6 med Pl. P 189. X Klage over planlægningen af hjælpen borger ved aldrig hvornår Pl. P kommer 190. X Oplever at hjælpen ikke fungerer, ved aldrig hvornår hjælpen dukker op dette på trods af flere henvendelser til Pleje Plus X oplyser at Pleje Plus siger at der er visiteret til ½ times rengøring hver 3 ugeer tidligere oplyst om at det er 40 min er orienteret om at der ikke er sket nogen ændringer i den visiterede hjælp. Oktober 2016: UGE 40/41/42/ X Klager over manglende håndhygiejne hos medarbejderne, manglende hjælp til bad og toiletbesøg midt nat. 10

11 193. x Oplyser at plejeplus ikke kommer som aftalt. Kommer til påklædning helt op mod middag, uden kontakt. Har svært ved, at blive klar træning x 2 ugentligt 194. X Plejeplus er ikke kommet til vanlig rengøring for 5 uger siden. har kontaktet plejeplus, og lavet aftaler efterfølgende. 4 gange har borger lavet aftaler om ny dato, hvor ingen er dukket op eller meldt afbud X Hjælpen fungerer ikke der er udeblivelser uden det er oplyst 196. X Usikkerhed på, hvad borger er visiteret til tidligere leverandør gav ydelser der ikke var visiteret. Hjælpen tilpasset behovet X Hjælp til rengøring stadig ikke startet op 198. X Henvendelse fra borger. Oplyser, at hun de sidste 2 måneder ikke har modtaget hjælp til rengøring fra Pleje Plus. oplyser, at hun et par gange har ringet til Pleje Plus, men at aftaler ikke overholdes. oplever, at Pleje Plus har været kommet på dage der ikke har været aftalt. ønsker skift til den kommunale leverandør 199. X Visiteret rengøring for 2 måneder siden endnu ikke leveret X Henvendelse vedr. manglende hjælp til planlagte toiletbesøg de sidste to dage Pleje Plus kommer heller ikke til toiletbesøg selv om der ringer eller nødkald anvendes Oversigt november 2016: UGE X Klager over udførsel af hjælpen 202. X Klage over ledelse og planlægning hos Pl.P Oversigt December 2016: Uge 49 til x Klage over planlægning og ledelse 204. X Manglende planlægning og organisering 205. X Ønsker leverandørskift, pga. ustabil levering af hjælp trækker dette retur d X Manglende planlægning og organisering 11

12 207. X Manglende levering af hjælp 208. X Manglende tilbagemelding fra Lena Løve 209. X Klager over at der ikke er kommet noget hjælp til morgen. Oplever at hjælpen ofte udebliver. Men når det er den faste hjælper morgen og aften, fungerer det fint X Klager over manglende levering af hjælp ustabilt 211. X Ønsker leverandørskift pga udskydelser/aflysninger pga sygdom, utilfreds med planlægning X Hjælp til bad udeblev 213. X Klager over flere svigt i plejen 214. X ringede til tidligere leverandør, da Pleje Plus ikke kom rettidigt 215. X Klager over flere plejesvigt/manglende levering 216. X glemt på bækkenstol i vagtskifte mellem natte- og dagvagt X kontaktede Ældreplejen, da PL.P var meget forsinket til morgenmaden 218. X Klager over flere svigt i plejen 219. X Klage over svigt omkring aftenmedicin og mad samt at Pl.P ikke vender retur 220. X familie over dårlig kvalitet af den udført hjælp, oplevelse af at hjælpen ikke leveres, Der ryddes ikke op mm 221. X har ikke modtaget den visiterede rengøring i 6 uger 222. X oplever usikkerhed i leveringen, da den visiterede rengøring har været leveret lidt uregelmæssigt. Oversigt December 2016: Uge 1 til X har tilsyneladende ikke fået den ordinerede medicin mod infektion 224. X har de sidste 3 uger ikke har fået den visiterede hjælp til bad fra Pleje Plus ønsker nu at skifte leverandør X Usikkert om borgeren får den visiterede hjælp om dagen ser ikke sådan ud for familien hen mod aftenen X Klager over manglende levering af hjælp 227. X Klager over manglende levering af hjælp 228. X Ønsker skift af leverandør hurtigere end 12

13 vanligt 229. X Klage rover at morgenhjælpen kommer 1½ time for sent 230. X Manglende levering eller for sen levering af hjælp til måltider (3/1) 231. X Manglende levering eller for sen levering af hjælp til måltider (6/1) 232. X Ønsker leverandørskift pga. udskydelser/aflysninger pga. sygdom, utilfreds med planlægning 233. X Manglende levering af bad 234. X Klager over forsinkelser og manglende kendskab til brug af hjælpemidler hos personalet 235. X Der ønskes leverandørskifte der opleves mangler, udeblivelse og ustabil levering af ydelser 236. X Hjælpen ikke fungerer. modtog ikke hjælp til tøjvask og rengøring i 4 uger. Der ønskes leverandørskifte 237. X Pleje Plus udebliver den dag de har aftalt med borger - andre gange kommer de ikke til aftalt tid. Har ikke fungeret gennem flere måneder. Ønsker leverandørskift X Klager over, at morgenhjælpen udeblev 239. X Familien oplyser, at rengøring er mangelfuld. Oplyser, at man ikke kan se når der har været vasket gulve eller rengjort omkr. toilet 240. X Hjælpen opleves ustabil og mangelfuld. Hjælp omkring medicingivning svigter 241. X har sidst modtaget rengøring primo december og skulle have modtaget rengøring igen sidst i december, men borger har ikke hørt fra Pleje Plus og Pl.P svarer ikke opkaldene 242. X Øgning i visiteret hjælp først leveret efter ca 1 uge 243. X Hjælp til bad udeblevet x flere. ønsker leverandørskifte 244. X havde fået ukorrekte oplysninger fra hjælper ift. den visiterede hjælp X Ønsker leverandørskifte pr , da hjælpen ikke leveres X oplever at tingene fungerer så længe den faste er på, men alt ellers sejle. er selv syg men vil skrive en klage med oplevelserne X Visiteret hjælp efter udskrivelse mangelfuldt leveret borger blev ikke klar til at komme til genoptræning pga manglerne 13

14 248. X havde fået ukorrekte oplysninger fra hjælper ift. den visiterede hjælp X Mangler hjælp til praktiske opgaver er en fejl hos visitationen rettes op 250. X skiftet leverandør førtidigt 251. X Hjælpen hos borger fungerer ikke med de mange forskellige hjælpere der kommer i hjemmet. Ønsker leverandør skifte 252. X Der anmodes om et akut leverandørskifte hjælpen i hjemmet fungerer kun når fast hjælper kommer der og ellers kommer hjælpen på alle forskellige tidspunkter X Der ønskes leverandørskifte hjælp til rengøring er for ustabil 254. X Der ønskes leverandørskifte hjælp til rengøring er for ustabil 255. X Der ønskes leverandørskifte hjælp til rengøring er for ustabil/mangelfuld 256. X Der ønskes leverandørskifte - det opleves af borger at hjælpen fra Pleje Plus ikke har fungeret og forts. ikke fungerer 257. X Hjælpen udeblevet til morgen 258. X Der ønskes leverandørskifte - Rengøring har været leveret meget sporadisk senest for 6 uger siden. Pl. P har ringet for at aftale ny tider, men er så heller ikke blevet overholdt X Oplyser, at der er problemer med at sundhedsmedarbejder udebliver, når fast hjælper ikke er på arbejde 260. X Ustabil levering/mangler 261. X oplyser at hjælpen til rengøring flere gange ikke er leveret. Flere gange har borger ikke fået besked vedr. aflysning op til 2-3 dage efter ydelsen var planlagt X Utilfredshed med hjælpen. Ønsker leverandørskift pr. 1. marts 2017 til kommunal leverandør 263. X Hjælp til rengøring har ikke været leveret flere måneder X henvender sig da der ikke er leveret rengøring X Klage over mange plejesvigt 266. X Klager over, at hjælp til rengøring sidst er leveret for 4 uger siden 14

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1 Kvalitetsstandard Personlig hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Den personlige

Læs mere

Indledning: Fælles sprog definition af funktionsniveauer... 4

Indledning: Fælles sprog definition af funktionsniveauer... 4 Ydelseskatalog 1 Indledning:... 3 Fælles sprog definition af funktionsniveauer... 4 Personlig hjælp og pleje:... 4 Morgenpleje/bad:... 5 Støttestrømper:... 5 Morgenmad:... 5 Middagsmad:... 6 Aftensmad...

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for personlig pleje

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for personlig pleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 1 Kvalitetsstandard for personlig pleje 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset, og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119 Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem US-nr 7119 maj juli 2007 1 Hvad er Deres alder? år 2 Hvad er Deres køn? Mand 1 Kvinde 2 3 Modtager De enten praktisk

Læs mere

Træning og støtte i dit hjem

Træning og støtte i dit hjem Kontakt Visitationen Ring på tlf. 7235 5630 Mandag-fredag kl. 10-12, torsdag kl. 10-13. Mail til: visitationen@furesoe.dk. Center for Social og Sundhed Træning og støtte i dit hjem Få støtte til at bevare

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendte leverandør: Træningscentret Dommervangen Dato for tilsynsbesøg: 7. april 2016 Start- og sluttidspunkt

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011 med hjemmeplejen og træning i Roskilde Kommune

Tilfredshedsundersøgelse 2011 med hjemmeplejen og træning i Roskilde Kommune Tilfredshedsundersøgelse 2011 med hjemmeplejen og træning i Roskilde Kommune Tilfredshedsundersøgelsen foretages i samarbejde med firmaet DIOS Consulting Baggrundsspørgsmål Hvad er din alder? Under 67

Læs mere

Opsamling på tilsyn med leverandører af hjemmepleje 2015

Opsamling på tilsyn med leverandører af hjemmepleje 2015 Notat Opsamling på tilsyn med leverandører af hjemmepleje 2015 Tilsyn med leverandører af hjemmepleje er beskrevet i Helsingør Kommunes tilsynspolitik. Der føres tilsyn med ydelser inden for Serviceloven

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt kommunalt tilsyn den 2. og 3. november Hjørring Kommune Leverandør: Distrikt Øst, Sindal

Tilsynsrapport. Uanmeldt kommunalt tilsyn den 2. og 3. november Hjørring Kommune Leverandør: Distrikt Øst, Sindal 1 Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn den 2. og 3. november 2015 Hjørring Kommune 2015 Leverandør: Distrikt Øst, Sindal (personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og rehabilitering til borgere i eget

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 2011 med plejen på plejecentre og træning i Roskilde Kommune Tilfredshedsundersøgelsen foretages i samarbejde med firmaet DIOS Consulting Baggrundsspørgsmål Hvad er din alder?

Læs mere

Notat. Notat vedrørende tilsyn på personlig pleje og praktisk bistand i 2015.

Notat. Notat vedrørende tilsyn på personlig pleje og praktisk bistand i 2015. Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4690 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune Besøgspakker i hjemmeplejen Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune April 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Involverede borgere og medarbejdere... 4 4. Pilotprojektets

Læs mere

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt

Læs mere

Bemærkninger: Hjemmeplejens Døgnafsnit. Velkommen. Hjemmeplejens Døgnafsnit, tlf. 96848710 Voldgade 14C, 7600 Struer. Januar 2014

Bemærkninger: Hjemmeplejens Døgnafsnit. Velkommen. Hjemmeplejens Døgnafsnit, tlf. 96848710 Voldgade 14C, 7600 Struer. Januar 2014 Bemærkninger: Hjemmeplejens Døgnafsnit Velkommen Hjemmeplejens Døgnafsnit, tlf. 96848710 Voldgade 14C, 7600 Struer 12 Januar 2014 Indhold Velkommen...4 Inden du starter..5 Personalets vagtskifte...6 Opholdet.7

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask 2013 Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 Hvilke behov dækker ydelsen Hjælp/støtte/guidning til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, som borgeren ikke

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Du kan få hjælp til at genvinde, vedligeholde og gøre personlige og praktiske ting som:

Du kan få hjælp til at genvinde, vedligeholde og gøre personlige og praktiske ting som: SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgernes ønsker og behov. At yde en indsats,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå på

Læs mere

Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015

Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015 Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS 29. april 2015 2 Indledning...3 Tilsynets gennemførelse...3 Resumé...4 Afrapportering af fokusområder...4 Personlig pleje...4 Praktisk bistand...5 Kontakt og dialog

Læs mere

Bilag 1. Tilsynspolitik. - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen

Bilag 1. Tilsynspolitik. - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen Bilag 1 Tilsynspolitik - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Aalborg 1 Baggrund I henhold til 151c i Serviceloven skal Kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter

Læs mere

Indholdsfortegnelse side

Indholdsfortegnelse side Ydelseskatalog Personlig og praktisk hjælp for borgere i eget hjem 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse side Forord... 3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøring... 4-5 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Voksenservice 1. Overordnet lovgrundlag Genoptræning efter Sundhedslovens 1.1 Formål med lovgivningedigheder og klare dig lige så godt som tidligere

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt kommunalt tilsyn den 3. og 4. november Hjørring Kommune Leverandør: Distrikt Øst, Bispecentret Hjemmepleje

Tilsynsrapport. Uanmeldt kommunalt tilsyn den 3. og 4. november Hjørring Kommune Leverandør: Distrikt Øst, Bispecentret Hjemmepleje 1 Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn den 3. og 4. november 2015 Hjørring Kommune 2015 Leverandør: Distrikt Øst, Bispecentret Hjemmepleje (personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og rehabilitering

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Januar 2015. Midlertidigt ophold

Januar 2015. Midlertidigt ophold Januar 2015 Midlertidigt ophold Foto: Kenneth Jensen og Kaarsberg Midlertidigt ophold Frederikssund Kommune tilbyder midlertidigt ophold på Rehabiliteringsafdelingen og på Afdeling C. I denne pjece kan

Læs mere

Ydelseskatalog. Kolding Kommune. Maj 2013. Ydelsesoversigt - Servicelovens 83, 84.1 og 86.1

Ydelseskatalog. Kolding Kommune. Maj 2013. Ydelsesoversigt - Servicelovens 83, 84.1 og 86.1 Ydelseskatalog Ydelsesoversigt - Servicelovens 83, 84.1 og 86.1 Kolding Kommune Maj 2013. 1 Indholdsfortegnelse Praktisk hjælp Side Hjemmetræning praktisk hjælp 3 A0 / A0.H Praktisk hjælp, rengøring 4

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: personlig pleje og 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås ydelser

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

Bilag: Borgerkommentarer

Bilag: Borgerkommentarer Behovstilfredshed Mener du, at du får den hjælp du har brug for? Hvis nej, hvorfor ikke: Det ville være dejligt hvis man fik pudset vinduer Ikke ok at sofaerne ikke støvsuges. Det er ikke tilstrækkeligt.

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1) ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Formål med kvalitetsstandarden Albertslund Kommune skal mindst

Læs mere

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012 Lilleskov

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012 Lilleskov Område: Psykiatri og socialstaben Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: 10/18900 Dato: 31. oktober 2012 Udarbejdet af: Hege Margrethe Grunnet E-mail: Hege.Margrethe.Grunnet@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Kvalitetsstandarder i Middelfart Kommune for 2016 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Til borgere i Middelfart Kommune Byrådet er glad for at kunne præsentere Middelfart Kommunes kvalitetsstandarder

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, HJEMMEHJÆLPEN A/S

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, HJEMMEHJÆLPEN A/S 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, HJEMMEHJÆLPEN A/S Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet Reuter, Sundheds-

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016 Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune Denne rapport viser resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i. Undersøgelsen omfatter alle modtagere af praktisk

Læs mere

Afløsning og aflastning

Afløsning og aflastning Ydelsestype Ydelsens ydelsen Pårørende til brugere, som ikke kan være alene pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pårørende bor sammen med og passer brugeren. For de konkrete kriterier til delydelserne

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din hjælp og støtte 8 Frit

Læs mere

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Telefon 7842 2020 Vi vil hermed byde velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje.

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje. Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje. Baggrunden for tilsynet Frederiksberg Kommune skal efter Servicelovens 151 føre tilsyn med leveringen af personlig og praktisk hjælp.

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Dansk Omsorg og Pleje Dato for tilsynsbesøg: 3. juli 2013 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Deltagere i tilsynet fra

Læs mere

Ydelsespakker Ishøj Kommune

Ydelsespakker Ishøj Kommune Ydelsespakker Ishøj Kommune Pakkens navn Pakkens indhold Tid i min. pr. uge Lille pakke praktisk hjælp Stor pakke praktisk hjælp Når borger søger om hjælp til den tungere rengøring, og vurderes til selv

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: - Lov om social service 83, 86 stk. 2, 88, 89 og 161. Formål: " At borgerens funktionsniveau både fysisk og

Læs mere

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Læsevejledning og databehandling...3 Hjemmepleje... 4 Samlet tilfredshed med praktisk hjælp og personlig pleje...4 Praktisk hjælp...5 Kerneydelser...5 Den personlige

Læs mere

Information om afløsning, aflastning og midlertidigt ophold til personer med særligt behov for omsorg og pleje

Information om afløsning, aflastning og midlertidigt ophold til personer med særligt behov for omsorg og pleje Information om afløsning, aflastning og midlertidigt ophold til personer med særligt behov for omsorg og pleje Indholdsfortegnelse 1. Hvori består ydelsen?... 2 2. Hvem kan modtage ydelsen?... 3 3. Hvem

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Din Fleksible Service Dato for tilsynsbesøg: 28.02.2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: 8:46-11.22 Deltagere i tilsynet

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsstandard Personlig pleje plejecenter 1. januar 2017 Godkendt 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Opfølgning Hjælpen

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Orientering om. Langeland Kommunes. Hjemmepleje

Orientering om. Langeland Kommunes. Hjemmepleje Orientering om Langeland Kommunes Hjemmepleje Hjemmehjælp Visitation af hjemmehjælp foretages af visitator. Det sker ud fra politisk vedtagne kvalitetsstandarder. Ved væsentlige ændringer i dine behov

Læs mere

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Norddjurs Kommune har vedtaget tidsfrister for visitation og levering af hjælp indenfor forskellige områder. Hvis tidsfristerne ikke overholdes,

Læs mere

Stamoplysninger. Tilsyn med vaskeriordning Frederiksberg Vask og rens

Stamoplysninger. Tilsyn med vaskeriordning Frederiksberg Vask og rens Re Stamoplysninger. Tilsyn med vaskeriordning Frederiksberg Vask og rens Det udfyldte skema samt de telefonisk indhentede borgerinterviews udgør basis for tilsynsmedarbejderens tilbagemelding til leverandørledelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2009 Praktisk hjælp Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne ikke selv kan for eksempel gøre rent, vaske tøj eller købe ind og

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Den kommunale sygepleje Kvalitetsstandard 2017 Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard 3 Kvalitetsstandard for kommunale sygepleje 4 Om den kommunale sygepleje

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Medicingivning / Medicinadministration

Medicingivning / Medicinadministration Medicingivning / Medicinadministration Ydelsestype Medicingivning / Medicinadministration (6) Ydelsens ydelsen ydelsen er ifølge Vejledning om hjemmesygepleje: At forebygge sygdom, fremme sundhed, yde

Læs mere

Ydelseskatalog for hjemmeplejen. Lov om Social Service 83

Ydelseskatalog for hjemmeplejen. Lov om Social Service 83 skatalog for hjemmeplejen Lov om Social Service 83 Indledning og formål skatalog er et arbejdsredskab for visitatorer i Jammerbugt Kommune. Kataloget synliggør det gældende serviceniveau. Det vil sige,

Læs mere

Stamoplysninger. Tilsyn med vaskeriordning Clara Service Gruppen

Stamoplysninger. Tilsyn med vaskeriordning Clara Service Gruppen Stamoplysninger. Tilsyn med vaskeriordning Clara Service Gruppen Det udfyldte skema samt de telefonisk indhentede borgerinterviews udgør basis for tilsynsmedarbejderens tilbagemelding til leverandørledelsen

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter Servicelovens 83 Tilsyn på ældrecentret: Sydvestvej Dato for tilsynsbesøg: 8. marts 2016 Start- og sluttidspunkt for tilsynet:

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp Klippekort Målgruppe Målgruppen er de svageste ældre, der i forvejen modtager daglig hjælp til personlig pleje. Følgende kriterier skal være opfyldt: Borgeren kan ikke selv dække behovet for aktivitet/samvær

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013 Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen April 2013 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr. 3

1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr. 3 Kvalitetsstandard Levering af madservice til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr.

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis dit funktionsniveau er (Svært eller totalt, ændres til: meget ) begrænset og du for eksempel ikke selv kan gøre rent,

Læs mere

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 15-08-2014 2013-20465 2014-107974 Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp Køge Kommune har fokus på hverdagsliv,

Læs mere

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information xgenerel information x Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Rehabiliteringsforløbet...

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler

Overordnet kvalitetsstandard Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler Overordnet kvalitetsstandard 2017 Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler 1 Forord Den overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Notat. Antallet af medarbejdere i borgernes hjem, når det modtager hjemmehjælp og evt. hjemmesygepleje.

Notat. Antallet af medarbejdere i borgernes hjem, når det modtager hjemmehjælp og evt. hjemmesygepleje. Til: Social og Sundhedsudvalget BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. november 2014 Tlf. dir.: 2535 2893 E-mail: eth@balk.dk Kontakt: Elisabeth Thuesen Bredahl Sagsid: 27.36.04-G01-8-14 Notat Antallet af medarbejdere

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Indsatskatalog 2014 Personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem

Indsatskatalog 2014 Personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Indsatskatalog 2014 Personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Index Indledning 2 Indsats 1: Faglig funktionsvurdering 5 Indsats 1: Anretning og tilberedning af mad og drikke 6 Indsats 1: Indtagelse

Læs mere

Indsatskatalog 2014 Personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem

Indsatskatalog 2014 Personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Indsatskatalog 2014 Personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Index Indledning 2 Indsats 1: Faglig funktionsvurdering 5 Indsats 1: Anretning og tilberedning af mad og drikke 6 Indsats 1: Indtagelse

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2017 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN LEVERANDØR AF TØJVASK BERENDSEN TEXTIL SERVICE A/S [Tilsynet er udført d. 3. - 6. juli 2017 af tilsynsassistent Kirsten

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Overordnede rammer for samarbejde til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Socialudvalget, den 6. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 VÆRDIER I SAMARBEJDET...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier Kvalitetsstandard Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140 Lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har

Læs mere