OVERFØRSEL FRA 2013 TIL Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget ANLÆG Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERFØRSEL FRA 2013 TIL 2014. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget ANLÆG Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag"

Transkript

1 Udvalg: Serviceområde: Sammendrag Funktion Tekst Korr.budget Regnskab Afvigelse Søges ovf. Beløb i kr til 2014 = merudg - = merudg + = mindreudg + = mindreudg Sammendrag SO 01 SO 03 SO 04 SO 05 Byggemodning Udgifter Indtægter Netto Kommunale ejendomme Udgifter Indtægter Netto Grønne områder Udgifter Indtægter Netto Miljøforanstaltninger Udgifter Indtægter Netto SO 07 SO 08 SO 09 Renovation Udgifter Indtægter Netto Driftsselskaber Udgifter Indtægter Netto Trafik Udgifter Indtægter Netto Udgifter I alt Indtægter Netto f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls Ialt side 1

2 01 Byggemodning Opgøres i udgifter og indtægter = merudg - = merudg Alle beløb i kr. + = mindreudg + = mindreudg Byggemodning - rammekonto U Byggemodning - disponeret U Østerbyvej, Tjørring U Skovbakken/ Egebakken, Gullestrup U Knudmoseparken, Lind U Simmelkær, Troldbjergvej U Arnborg, Krogvejen U Søparken og Søvænget, Sunds U Ilskov, nord for Ildsgårdvej U Skibbildvænget, Haunstrup U Solsortevej, Fasterholt U Fuglsang Sø U Hjortehøj, Sinding U Hvæslundvej, Studsgård U Gilmosevænget, Tjørring U Koustrup Alle øst, Lind U Søtoften og Søengen, Sunds U I Tangsøparken, Hammerum U Ørre Byvej, Ørre U Ørrevænget, Sinding U v/studsgårdvej, Snejbjerg U Skåphusvej, Ilskov U Tjørring Øst U Kølkær, Nørlundvej U Hørmarken, Hammerum U Koustrupparken, Lind U I Ørskovvænget og Ørskovbakken, Snejbjerg U Forundersøgelse byvækstområder U Grønbækparken, Aulum U Højager I &II, Aulum U Østvænget/Grantoften, Hodsager U Vestparken, Feldborg U Ved Hegnet/Åskrænten U Kærvænget/Hvedevænget, Vildbjerg U Havrevænget, Vildbjerg U Lysgårdområdet, Vildbjerg U I Østervang, Vildbjerg U Gefionsvej, Skibbild U Midgaardsvej, Skibbild U Grønningens forlængelse, Sørvad U Birkevænget, Timring U Overgårdsvej, Ørnhøj U Møllegården III, Kibæk U Velhustedparken, Kibæk U Falkevej, Ørnhøj U Klinten, Kibæk U Præstebakken, Sdr. Felding U Åbrinken, Sørvad U Tranebærvej, Vind U f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls SO 01 side 2

3 01 Byggemodning Nyvej, Karstoft U Kildevangen, Skarrild U Åbjergvej/Åbjergparken, Vildbjerg U I Gl. Skarrildvej, Arnborg U Diverse udstykninger, boligformål U I f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls SO 01 side 3

4 01 Byggemodning Yllebjergvej, Hodsager U Udgårdsvej, Skibbild U Holingområdet, Tjørring U I alt boligformål U I N Industriområde ved Damgårdvej U Baggeskærvej U Industriarealer i Simmelkær U Industriarealer i Ilskov U Tjørring øst U Hammerum øst U I Vesterholmvej, Nakskovvej, Maribovej og Guldborgvej U Birk U Sunds, Drejervej U Idrætscenter og vandrerhjem U Bitsovgård U Udvidelse af erhvervsområde ved Mørupvej U I Lind nord U Herning-Ikast Erhvervspark 1. etape U Gl. Lundgård, Aulum U Industri Syd, Aulum U Solsikkevej, Vildbjerg U Letlandsvej, Vildbjerg U Bjerregårdvænget, Timring U Nr. Mosevej, Timring U Nordtoften, Ørnhøj U Erhvervsparken, Sdr. Felding U HI-Park, 2. etape - fremmed regning U Energivej, Kibæk U Håndværkervej, Kibæk U Sofiedalvej/Pugdalvej, Vildbjerg U HI-Park, 3. etape U Sunds, nyt område U Vildbjerg, nyt område mod nord U Tjørringparken U Tyregårdvej, Sørvad U Bødkervej, Sunds U I alt erhvervsformål U I N U I alt serviceområdet I N f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls SO 01 side 4

5 03 Kommunale ejendomme Opgøres i udgifter og indtægter - = merudg - = merudg Alle beløb i kr. + = mindreudg + = mindreudg Indkøb af bygningsrelaterede IT værktøjer U Kommentar Overføres til mangler indkøb af 1 modul Bygningsrenoveringer 2012 U Kommentar Anlægsregnskabet er godkendt i Teknik og Miljøudvalget, den 25/ Sjællandsgade renovering U Kommentar Overføres til afsluttes forår Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder U Kommentar Bygningsrenoveringer 2013 U Kommentar Overføres til udgifterne er fejlagtigt bogført på driften. Udgifterne omkonteres i Energirenoveringer U Energistyringer U Kommentar Anlægsregnskabet er godkendt i Teknik og Miljøudvalget, den 25/ Nedrivning af tomme kommunale ejendomme U Kommentar Overføres til 2014 til det fortsatte arbejde med igangværende trimning af den samlede udlejningsportefølje Banegårdspladsen - renovering af p-kælder U Kommentar Overføres til afventer afklaring omkring p-kælderen. f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls SO 03 side 5

6 03 Kommunale ejendomme U I alt serviceområdet I N f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls SO 03 side 6

7 04 Grønne områder Opgøres i udgifter og indtægter = merudg - = merudg Alle beløb i kr. + = mindreudg + = mindreudg års skoven - Fuglsang Sø U års skoven - Fuglsang Sø I Kommentar Projektet er afsluttet - anlægsregnskab forår Renovering af 2 køre- og gangbroer, Vildbjerg Søpark U Renovering af 2 køre- og gangbroer, Vildbjerg Søpark I Kommentar Anlægsregnskabet er godkendt i, den 25/ Omlægning af bassin i vandhaven, Mindeparken U Omlægning af bassin i vandhaven, Mindeparken I Kommentar Anlægsregnskabet er godkendt i, den 25/ Udskiftning af stråtag i Sdr. anlæg U Udskiftning af stråtag i Sdr. anlæg I Kommentar Anlægsregnskabet er godkendt i, den 25/ Kano- og shelterplads ved Skjern Å U Kano- og shelterplads ved Skjern Å I Kommentar Overføres til Forventet færdiggørelse og indvielse 16. juni Sdr. Anlæg - bekæmpelse af svampeangreb U Sdr. Anlæg - bekæmpelse af svampeangreb I Kommentar Anlægsregnskabet er godkendt i, den 25/ Gødstrup Sø-fredningen U Gødstrup Sø-fredningen I Kommentar Fredningskendelsen og erstatningsbeløbet er meddelt Herning Kommune den 17. februar 2014 fra Natur- og Miljøklagenævnet. Beløbet søges overført til 2014 til afholdelse af kommunens andel af erstatninger m.m Dyrehave i Løvbakke Plantage U Dyrehave i Løvbakke Plantage I Kommentar Anlægsregnskabet er godkendt i, den 10. marts Bynær skovrejsning i Vildbjerg og Kibæk U Bynær skovrejsning i Vildbjerg og Kibæk I Kommentar Beløbet ønskes overført til Endelig tilsagn og medfinansiering er først meddelt i efteråret f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls SO 04 side 7

8 04 Grønne områder Vandløbsrestaurering 2013 U Vandløbsrestaurering 2013 I Rådighedsbeløbet Søges overført til 2014 til vandløbsprojekter i Ronnum Bæk og Gindeskov Bæk. f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls SO 04 side 8

9 04 Grønne områder Von Å U Von Å I Kommentar Søges overført til Projektet afventer endelig regnskab med nabokommunen Karstoft Fiskeri U Karstoft Fiskeri I Kommentar Søges overført til Projektet mangler at modtage tilskuddet fra Staten Hyttens Dambrug U Hyttens Dambrug I Kommentar Søges overført til Projektet afventer en klagesag samt at modtage tilskuddet fra Staten Vandløbsrestaurering 2010 U Vandløbsrestaurering 2010 I Kommentar Projekter er afsluttet - anlægsregnskab forår Halbæk Bæk U Halbæk Bæk I Kommentar Overføres til Afsluttes medio Projektet har været udsat på grund af usikkerhed omkring den optimale indsats. U I alt serviceområdet I N f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls SO 04 side 9

10 05 Miljøforanstaltninger Opgøres i udgifter og indtægter = merudg - = merudg Alle beløb i kr. + = mindreudg + = mindreudg f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls SO 05 side 10

11 05 Miljøforanstaltninger U I alt serviceområdet I N f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls SO 05 side 11

12 07 Renovation Opgøres i udgifter og indtægter = merudg - = merudg Alle beløb i kr. + = mindreudg + = mindreudg Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder U Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder I Kommentar Har afventet regeringens ressourcestrategi, som først blev offentliggjort i december Beløbet ønskes derfor overført til 2014, hvor der med baggrund i ressourcestrategien skal foretages forskellige investeringer Fjernelse af omlastestation i Aulum U Fjernelse af omlastestation i Aulum I Kommentar Oprydning i forbindelse med fjernelsen af omlastestationen er ikke færdig. Beløbet søges overført til Køb af Lyager 7, Kibæk og Industrivej 12, Sdr. Felding U Køb af Lyager 7, Kibæk og Industrivej 12, Sdr. Felding I Kommentar Projektet er afsluttet - anlægsregnskab udarbejdes Ny genbrugsplads i Aulum U Ny genbrugsplads i Aulum I Kommentar Den nye genbrugsplads i Aulum er færdig. De sidste investeringer i nyt materiel udføres i foråret Ny omlastestation U Ny omlastestation I Kommentar Anlægsregnskabet er godkendt i Byrådet, den 27/ Renovering og miljøforbedring på genbrugspladserne U Renovering og miljøforbedring på genbrugspladserne I Kommentar Anlægsregnskabet er godkendt i Byrådet, den 27/8-13. f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls SO 07 side 12

13 07 Renovation U I alt serviceområdet I N f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls SO 07 side 13

14 08 Driftsselskaber Opgøres i udgifter og indtægter = merudg - = merudg Alle beløb i kr. + = mindreudg + = mindreudg Overvågningsanlæg U Overvågningsanlæg I Kommentar Anlægsregnskabet er godkendt i, den 3/ Værksted - solcelleanlæg U Værksted - solcelleanlæg I Kommentar Arbejdet afventer en afklaring omkring energitiltag, og forventes udført i Værksted - opretning af gulv U Værksted - opretning af gulv I Kommentar Gulvet er færdiggjort, og anlægsrengskab udarbejdes Lager/kontor - renovering af tag U Lager/kontor - renovering af tag I Kommentar Anlægsregnskabet er godkendt i, den 3/ Opdatering af C5, Easytime m.m. U Opdatering af C5, Easytime m.m. I Kommentar Opstart af opgradering af C5 til NAV (økonomisystem hos DRIFT), da C5 udgår hos leverandøren Microsoft Facaderenovering, ombygning af kontorlokaler U Facaderenovering, ombygning af kontorlokaler I Kommentar Arbejdet er afsluttet - der udarbejdes anlægsregnskab- f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls SO 08 side 14

15 08 Driftsselskaber U I alt serviceområdet I N f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls SO 08 side 15

16 09 Trafik Opgøres i udgifter og indtægter = merudg - = merudg Alle beløb i kr. + = mindreudg + = mindreudg Sunds Omfartsvej U Sunds Omfartsvej I Kommentar Overføres til Forventet anlægsregnskab forår Modulvogntog på Mads Eg Damgaards Vej, Herning U Modulvogntog på Mads Eg Damgaards Vej, Herning I Kommentar Fortsættes i Byomdannelsesprojekt Thrigesvej, Herning U Byomdannelsesprojekt Thrigesvej, Herning I Kommentar Afsluttes i Udbygning af Silkeborgvej U Udbygning af Silkeborgvej I Kommentar Anlægsregnskabet er godkendt i Byrådet, den 27/ Trafikregulering Ydunsvej og Gl. Skolevej U Trafikregulering Ydunsvej og Gl. Skolevej I Kommentar Anlægsregnskab aflægges forår Messecenterområde - renovering U Messecenterområde - renovering I Kommentar Afsluttes - anlægsregnskab udarbejdes Dalgasgadeprojektet (P-pladser) U Dalgasgadeprojektet (P-pladser) I Vejanlæg ved Absalonsvej U Vejanlæg ved Absalonsvej I Afsluttes sammen med grundsalgsagen Herning Cykler - fase 2 U Herning Cykler - fase 2 I f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls SO 09 side 16

17 09 Trafik Handicapvenligt stoppested ved DGI-Parken U Handicapvenligt stoppested ved DGI-Parken I f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls SO 09 side 17

18 09 Trafik Parkeringshus ved Føtex U Parkeringshus ved Føtex I Kommentar Overføres til Infrastruktur ved DGI-Parken U Infrastruktur ved DGI-Parken I Kommentar Anlægsregnskabet er godkendt i Byrådet, den 27. august P-søgesystem i Herning Midtby U P-søgesystem i Herning Midtby I Kommentar Anlægsregnskabet er godkendt i Byrådet, den 17/ Regionshospital Vest - infrastruktur U Regionshospital Vest - infrastruktur I Pulje til projekter U Pulje til projekter I P-pladser på Markedspladsen U P-pladser på Markedspladsen I Vesterholmsvejs forlængelse U Vesterholmsvejs forlængelse I Renovering af gader og veje i forbindelse med kloakering U Renovering af gader og veje i forbindelse med kloakering I Cykelsti til Arnborg badesø U Cykelsti til Arnborg badesø I f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls SO 09 side 18

19 09 Trafik Cykling som daglig transportmiddel U Cykling som daglig transportmiddel I f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls SO 09 side 19

20 09 Trafik Trafikanlæg i forbindelse med rundkørsel i Kibæk U Trafikanlæg i forbindelse med rundkørsel i Kibæk I Tilskud til CEU-infrastruktur U Tilskud til CEU-infrastruktur I Sikre skoleveje, trafiksikkerhed U Sikre skoleveje, trafiksikkerhed I Kommentar Overføres til Sunds omfartsvej - følgearbejder U Sunds omfartsvej - følgearbejder I Kommentar Overføres til Forventet anlægsregnskab forår Tunnel og stianlæg - Gilmosevej U Tunnel og stianlæg - Gilmosevej I Kommentar Overføres til Anlægsregnskab forår Trafikplan Herning Øst i forbindelse med Bilka U Trafikplan Herning Øst i forbindelse med Bilka I Kommentar Anlægsregnskabet er godkendt i Byrådet, den 27/ Forlængelse af Haraldsgade U Forlængelse af Haraldsgade I Kommentar Anlægsregnskabet er godkendt i Byrådet 4/ Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger 2006 U Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger 2006 I Byomdannelsesprojekt Thrigesvej U Byomdannelsesprojekt Thrigesvej I Kommentar Overføres til Afsluttes i f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls SO 09 side 20

21 09 Trafik Pulje til stianlæg U Pulje til stianlæg I f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls SO 09 side 21

22 09 Trafik Trafiksikkerhedsfremmende projekter U Trafiksikkerhedsfremmende projekter I Adaptiv signalstyring ved Nygade/Nørregade U Adaptiv signalstyring ved Nygade/Nørregade I Skavevej - asfaltarbejder U Skavevej - asfaltarbejder I Kommentar Overføres til Afsluttes forår Udretning af vejprofil m.m. på Nygade, Herning U Skavevej - asfaltarbejder I Kommentar Overføres til Køb af 30 p-pladser ved Nygade og Skolegade, Herning U I Kommentar P-areal ved Kølkær Idrætsanlæg U P-areal ved Kølkær Idrætsanlæg I Kommentar Anlægsregnskab udarbejdes Trehøjevej 3. etape U Trehøjevej 3. etape I Kommentar Overføres til Afsluttes forår Trafiksikkerhedsplan U Trafiksikkerhedsplan I Kommentar Overføres til Udvidelse af Trehøjevej - 2. etape U Udvidelse af Trehøjevej - 2. etape I Kommentar Overføres til Afsluttes forår f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls SO 09 side 22

23 09 Trafik Albækvej U Albækvej I Kommentar Projektet er afsluttet - anlægsregnskab udarbejdes. f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls SO 09 side 23

24 09 Trafik Bro på Chr. Ydes Vej, Herning U Bro på Chr. Ydes Vej, Herning I Kommentar Projektet er afsluttet - anlægsregnskab udarbejdes Trafiksikkerhedsby 2011 U Trafiksikkerhedsby 2011 I Modulvogntog på Mads Eg Damgaards Vej U Modulvogntog på Mads Eg Dangaards Vej I Støttehelle på Godsbanevej U Støttehelle på Godsbanevej I Kommentar Anlægsregnskabet er godkendt i, den 25/ Ombygning af p-plads - Hammerum U Ombygning af p-plads - Hammerum I Kommentar Anlægsregnskabet er godkendt i, den 25/ Forbedring af fremkommeligheden for busser i Herning U Forbedring af fremkommeligheden for busser i Herning I Kommentar Forbedring af 4 signalregulerede kryds på Fredensgade og Møllegade U Forbedring af 4 signalregulerede kryds på Fredensgade og Møllegade I Overføres til 2014 til det fortsatte arbejde. U I alt serviceområdet I N f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls SO 09 side 24

Resultatopgørelse 2014

Resultatopgørelse 2014 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. - ANLÆG 1.000 kr. Nettotal i -priser budget ompl. pr. / overførsler fra til 2015 Anlægsudgifter: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0-22.473-23.462 0-45.935 0-45.935 0

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013. Udvalg: Byplanudvalget ANLÆG Serviceområde: Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013. Udvalg: Byplanudvalget ANLÆG Serviceområde: Sammendrag Udvalg: Serviceområde: Sammendrag Funktion Tekst Korr.budget Regnskab Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. 2012 2012 2012 til 2013 - = merudg - = merudg + = mindreudg + = mindreudg Sammendrag SO 03 SO

Læs mere

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Brændbart Aviser & blade Adgangsvejen Selvbetjening Haveaffald Storskrald Glas & flasker Genbrugsplads Problemaffald Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023 sprognose 2012/2013-2022/2023 Indhold Indhold...1 Forord...3 1. Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose...4 1.1. Skolestruktur...5 1.2. Overbygningselever... 2. Resultater af prognosen... 2.1.

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR HERNINg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR HERNINg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Herning KOMMUNE Herning Kommune Visioner og servicemål for Herning Kommune Dette afsnit beskriver kommunens visioner og servicemål, som der arbejdes efter i de kommende 4 år for den kollektive

Læs mere

MEDIEHUSENE MIDTJYLLAND

MEDIEHUSENE MIDTJYLLAND MEDIEHUSENE MIDTJYLLAND Prisliste 2015 ** Index DK/ Gallup Marketing 1H 2014 ** Dansk oplagskontrol 2H 2013 Index DK/Gallup Marketing Nu mere end 200.000 læsere gennem vores dagblade og ugeaviser Avis

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] +www.herning.dk/om-kommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

1 Om denne plan 7. 2 Indledning 8. 3 Sammendrag 9

1 Om denne plan 7. 2 Indledning 8. 3 Sammendrag 9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om denne plan 7 2 Indledning 8 3 Sammendrag 9 3.1 Kloakanlæg 9 3.1.1 Kloakfornyelse 9 3.1.2 Etablering af nye kloakoplande 9 3.1.3 Etablering af nye ejendomme i eksisterende oplande

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation TEKNIK- OG MILJØUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 06/11/14 Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Teknik og miljøudvalgets politikområder 2014 for måneder til og med

Læs mere

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Trafik, Park og Havne Budget s- Samlet resultat: 73.206 74.078 12.466 75.023 945 101 Budgetramme 1 65.717 66.589 10.440 67.534 945 101 Vejdrift: 28.757 29.853 1.134 29.453-400 99 Kolonihaver -16-16 2-16

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Indledning... 3 Opgørelser... 4 El... 4 Vand... 5 Varme... 6 Gas... 6 Kørsel... 6 Pesticider... 6 Konklusion... 7 CO 2-reduktion... 7 Sortering af affald...

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af rådets beretning 3. Fremlæggelse af rådets handlingsplan 4. Fremlæggelse

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT. Skoler, dag- og døgntilbud til børn, unge og voksne FØDEVARER, KLIMA OG GRØN TANKEGANG

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT. Skoler, dag- og døgntilbud til børn, unge og voksne FØDEVARER, KLIMA OG GRØN TANKEGANG GRØNT INDLEDNING... 3 FØDEVARER ØKOLOGI OG ANDRE MÅL... 4 STATUSOPGØRELSE OG KONKLUSION... 5 EVALUERING AF INDSATS...7 GRØNNE TILTAG OG AKTIVITETER... 8 GRØNT FLAG, GRØN SKOLE... 8 NATURFAGSMARATON...

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing Sø 7.... Gødstrup

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

Separatkloakering i Feldborg 2012-2020. Orienteringsmøde 25. juni 2012

Separatkloakering i Feldborg 2012-2020. Orienteringsmøde 25. juni 2012 Separatkloakering i Feldborg 2012-2020 Orienteringsmøde 25. juni 2012 Dagsorden Velkomst & præsentation Baggrund for projektet Gennemgang af projektet Arbejdets forløb Reetablering af fortove og veje Myndighedsforhold

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

ORIENTERINGSLØB EN ANDERLEDES SPORT. Forplejningssponsor:

ORIENTERINGSLØB EN ANDERLEDES SPORT. Forplejningssponsor: ORIENTERINGSLØB EN ANDERLEDES SPORT Forplejningssponsor: Herning100 Herning Orienteringsklub Find vej i I 1913 blev Herning købstad. Det var en tid, hvor udviklingen tog fart med mange nye tekstilvirksomheder

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Holstebromotorvejen. Marts 2015

Holstebromotorvejen. Marts 2015 Holstebromotorvejen Marts 2015 Vi bygger for fremkommelighed Visualiseringen viser motorvejen, set øst for Holstebro. Her ses dalbroerne ved Savstrup Å og Storå samt Hodsagervej, som føres under motorvejen.

Læs mere

DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING. Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf.

DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING. Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf. DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING DEN 17. FEBRUAR Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf.: 3016 1975 DAGSORDEN Hvor er HV lige nu (bl.a. Klimatilpasningsplan

Læs mere

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3 Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3 Baggrund Herning Kommune igangsatte i 2011 projekt Herning Cykler, med støtte fra cykelpuljen. Projektet er et storstilet projekt, som skal fremme cyklismen

Læs mere

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002610 Salg af areal ved Lyngparken i Karup til -630.000-498.055 Boligselskabet Viborg Amt 80 Salg af

Læs mere

Forlig om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, 20. maj 2014

Forlig om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, 20. maj 2014 Forlig om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, 20. maj 2014 Indledning Byrådet har en forpligtelse til at tilrettelægge skolestrukturen til hele kommunens bedste. Samtidig stiller folkeskolereformen,

Læs mere

Anlægsrapport 3 August 2009

Anlægsrapport 3 August 2009 GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN Anlægsrapport 3 August 1/16 Resume af anlægsrapport 3 August Anlægsrapport 3 August opgjort pr. 30.06. udarbejdes som led i den af Byrådet vedtagne styring for, hvor bl.a. anlægsrapporten

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

torsdag d. 12. juli kl. 15.30 (uge 28)

torsdag d. 12. juli kl. 15.30 (uge 28) Kære medarbejdere. Så nærmer sommerferien sig med hastige skridt. Det siger kalenderen i hvert tilfælde, men vejret lader vente på sig. Jeg håber at vi får lidt sol og sommer, som kan lade batterierne

Læs mere

REFERENCER LOKALPLANER

REFERENCER LOKALPLANER REFERENCER LOKALPLANER Nedenfor er listet en udvalgt række af de lokalplanopgaver, som LIFA Plan har gennemført samt miljøvurderinger, som er udført i tilknytning hertil. Boliger Lokalplan for et boligområde

Læs mere

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg 2010-2013 Oversigt over Anlæg Anlæg totalt 24.475 7.500 7.500 7.500 Afledt drift totalt 0 200 200 200 Udvalg I alt nye sforslag 6.500 3.500 3.500 3.500 Afledt drift af ovenstående Tude Ådal - naturgenopretning

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Ny struktur i Herning Kommunale Tandpleje en analyse af fremtidens udfordringer og behov

Ny struktur i Herning Kommunale Tandpleje en analyse af fremtidens udfordringer og behov Ny struktur i Herning Kommunale Tandpleje en analyse af fremtidens udfordringer og behov Januar 2013 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2 1.1 baggrund og formål med analysen 2 1.2 sammenfatning 2

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

12 BOLIGER THRIGESVEJ, HERNING Opført: 2005 - Areal: 950 m² Bygherre: Lejerbo, Herning Arkitekt: Kobra Arkitekter A/S Ingeniør: Rambøll, Herning

12 BOLIGER THRIGESVEJ, HERNING Opført: 2005 - Areal: 950 m² Bygherre: Lejerbo, Herning Arkitekt: Kobra Arkitekter A/S Ingeniør: Rambøll, Herning 3 BOLIGENHEDER OMBYGNING AF TIDLIGERE ERHVERVSLOKALER - BREDGADE 6, HERNING Opført: 2011 - Areal: 450 m² Bygherre: Ejendomssklskabet Bredgade Aps, v/ Kjeld Jørgensen 8 BOLIGER, KLØVERPARKEN 6, SNEJBJERG,

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser rev. okt. 2014 = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing

Læs mere

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Hvad betyder en kommuneplanrevision? i Byrådets største

Læs mere

INFOBREV 2012/7+8. Kære medarbejdere.

INFOBREV 2012/7+8. Kære medarbejdere. Kære medarbejdere. Så gik sommeren med hastige skridt. Vejret viste sig endnu engang at være lunefuld, men til trods for dette håber jeg, at alle har haft en god sommerferie, hvad enten den er afholdt

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

135,2 118,4 84,3 75,3 103,3 153,3 145,1 112,1 103,3 128,4 448,4 299,1 170,5 62,8 280,9 151,7 22,4-94,8 258,1 108,8-19,8-127,5

135,2 118,4 84,3 75,3 103,3 153,3 145,1 112,1 103,3 128,4 448,4 299,1 170,5 62,8 280,9 151,7 22,4-94,8 258,1 108,8-19,8-127,5 Resultatopgørelse ( V, K og O) 1. behandlingsbudgetforslaget, inkl. ændringer ved forhandlinger Løbende priser Resultatopgørelse mio. kr. BF 2009 BF 2010 BF 2011 BF 2012 Gns 09-12 Skatter -.11,6 -.445,4

Læs mere

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag.

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Alle kommuner skal tilvejebringe en kommuneplan, som skal gælde for hele kommunen for en periode på 12 år, jf. planloven. Kommuneplanen udstikker rammerne

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Bilag. Skolestyrelsesvedtægt 2013 -

Bilag. Skolestyrelsesvedtægt 2013 - Bilag Skolestyrelsesvedtægt 2013 - Revideret: Februar 2009, juli 2009, juli 2010, juni 2011, august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Bevillinger og økonomiske rammer Bygningsvedligeholdelse... Bilag A-1 Ressourcetildeling...

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

16:05 16:35 Dialog om kommunale indkøb og udbud. Status på året Hvad har været i udbud? Hvilken udbudsform har der været anvendt?

16:05 16:35 Dialog om kommunale indkøb og udbud. Status på året Hvad har været i udbud? Hvilken udbudsform har der været anvendt? v/ Ejgil Haurum, Afdelingschef, Drift og Anlægsafdelingen 16:05 16:35 Dialog om kommunale indkøb og udbud Status på året Hvad har været i udbud? Hvilken udbudsform har der været anvendt? Forventet udbud

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Referat af repræsentantskabsmødet 16. april 2013 Deltagere fra vandrådet i Herning Kommune: Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Torben Jensen

Læs mere

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Budget- og regnskabssystem 4.2 - side 1 Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende det kommunale vejvæsen samt udgifter og indtægter i forbindelse med

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015.

NOTAT. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. NOTAT Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. har nu udarbejdet et revideret forslag til

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE RAMBØLL KOMMUNE Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Politiske visioner for skolevæsnet 5 1.2 Arbejdet med de kommunale

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Nyt storsygehus i et objektivistisk perspektiv

Nyt storsygehus i et objektivistisk perspektiv Nyt storsygehus i et objektivistisk perspektiv derfor Gødstrup og ikke Herning centrum. Det kommende storsygehus skal bygges ved Herning. Først talte Cowi, så talte Regionspolitikerne og nu har også ekspertudvalget

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT PLANLÆGNING & PRIVAT BYGGERI

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT PLANLÆGNING & PRIVAT BYGGERI GRØNT 1. PLANLÆGNING OG BYGGERI... 3 1.1 Mål...3 2. OPGØRELSER... 5 2.1 Bæredygtighed i planlægningen...5 2.2 Borgerinddragelse...5 2.3 Planlægning for vindmøller...6 2.4 Husstandsvindmøller...6 2.5 Biogas...7

Læs mere

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder J.nr.: Sagsid.: 902990 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1113466) Resume: Omlægning og udvidelse af parkeringsarealer i forbindelse med multihal-projektet. Baggrund for sagen:

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Vejchef Michael Kirkfeldt Brabrand Erhvervsforening 13. marts 2014 Udredningens formål er at klarlægge: kommende udfordringer

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Hej Kaare & Louise. Tak for en hurtig tilmelding. Jeg har taget dit svar til efterretning, og ser frem til en endelig vedtagelse af lokalplanen.

Hej Kaare & Louise. Tak for en hurtig tilmelding. Jeg har taget dit svar til efterretning, og ser frem til en endelig vedtagelse af lokalplanen. Fra: Steen Aaes-Jørgensen [sa@2i-ejendomme.dk] Til: "Kaare Hjorth" [bekkh@herning.dk] Kopi: "Louise Kruse Hansen" [beklk@herning.dk] Dato: 06-12-2011 09:09 Vedrørende: SV: Vedr.: Vedr. Lokalplanforslag

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

TURBINEHALLEN, DALGAS ALLE 7, HERNING

TURBINEHALLEN, DALGAS ALLE 7, HERNING TURBINEHALLEN, DALGAS ALLE 7, HERNING Opført: 2011 - Areal: indskudt etage 250 m² Bygherre: Ejendomsselskabet Dalgas Allé 1-3 Arkitekt: c.c. contractor Ingeniør: Bent Moesby A/S LUNDORFF BOLIGFARVER, TEGLVÆNGET

Læs mere

Valg af dirigent. Beretning om foreningens virksomhed. Aflæggelse af det reviderede regnskab. Valg til bestyrelsen. Behandling af indkomne forslag.

Valg af dirigent. Beretning om foreningens virksomhed. Aflæggelse af det reviderede regnskab. Valg til bestyrelsen. Behandling af indkomne forslag. Nærum Grundejerforening Generalforsamling 2010 Valg af dirigent. Beretning om foreningens virksomhed. Aflæggelse af det reviderede regnskab. Valg til bestyrelsen. Behandling af indkomne forslag. Diskussion

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000 Hvidovre Kommune Anlægsregnskab 01.11.2013 Projekt nr. og navn: 0120 Miljø- og energipulje 2011 Funktion og dranst: 002510-3 Bevillingsprogram: 6533000012 Formålet med miljøpuljen er at arbejde for minimering

Læs mere

Bilag 1 Herning Cykler Fase 2

Bilag 1 Herning Cykler Fase 2 Bilag 1 Herning Cykler Fase 2 Baggrund Herning Kommune fik i 2011 støtte til første etape af Herning Cykler, som er kommunens store cykelprojekt. Projektet tager udgangspunkt i Herning Kommunes vision

Læs mere

Finn Balle ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning. Telefon +45 7022 4416. CVR nr. 31583748. 2012 Skolen ved søerne, København Udarbejdelse af elprojekt.

Finn Balle ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning. Telefon +45 7022 4416. CVR nr. 31583748. 2012 Skolen ved søerne, København Udarbejdelse af elprojekt. Viksomhedsoplysninger Finn Balle ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Telefon +45 7022 4416 CVR nr. 31583748 Skoler 2012 Midtjyllands Kristne Friskole, Herning Bygherrerådgivning i forbindelse med strukturering

Læs mere

Åstedsforretning. Ekspropriation til anlæg af cykelsti langs Vildbjergvej og Ejsingkærvej.

Åstedsforretning. Ekspropriation til anlæg af cykelsti langs Vildbjergvej og Ejsingkærvej. Herning kommune Åstedsforretning Ekspropriation til anlæg af cykelsti langs Vildbjergvej og Ejsingkærvej. Udskrift af protokollen fra åstedsforretningen 3. og 4. april 2013 Geopartner Landinspektørgården

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011 Cykelregnskab Godkendt af Teknisk Udvalg den 0. november 2011 INDHOLD 1. Forord... 2. Cykelregnskab...4. Et sammenhængende stinet...5 4. Trafiksikkerhed....6 Ulykker med cyklister....6 Cyklisternes følelse

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Model 1 Alle på uglegårdsskolen

Model 1 Alle på uglegårdsskolen Model 1 Alle på uglegårdsskolen Budget perioden 2012 2015 Udove Forslag skoleudbygningsplan 2012 2013 2014 2015 2016 Uglegårdsskolen Hjemkundskab Uglegårdskolen: Udbygning af Hjemkundskab i sprogklassens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune Midttrafik Forudsætninger for byudvikling Redegørelse COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Århus Kommune

Læs mere

Job på det ordinære arbejdsmarked. En mulighed eller en illusion, en historie fra det virkelige liv - det virker faktisk.

Job på det ordinære arbejdsmarked. En mulighed eller en illusion, en historie fra det virkelige liv - det virker faktisk. Job på det ordinære arbejdsmarked. En mulighed eller en illusion, en historie fra det virkelige liv - det virker faktisk. Charlotte Ærthøj Lind, Dansk Supermarked F. Salling A/S A. P. Møller Dansk Supermarked

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Feldborg Fællesforening. Referat d. 26. april 2012

Feldborg Fællesforening. Referat d. 26. april 2012 1 I Feldborghallens mødelokale kl. 19:00. Borgerforeningen giver kaffen. Reinold er ordstyrer, fremmødte ca. 15 repræsentanter for forskellige udvalg. 1. Bordrunde: hvad er der sket siden sidst? Nye projekter?

Læs mere

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger.

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. INDLEDNING Dette dokument beskriver mulige scenarier for ejerforhold for skolebygningerne i Skibbild-Nøvling. Scenarierne skal ses i

Læs mere

Placering af nyt akuthospital

Placering af nyt akuthospital Placering af nyt akuthospital Anvendelse af GeoMedia i analysearbejdet Baggrund Regionsrådet i Region Midtjylland besluttede d. 24. september 2007 i ny akutplan for Region Midtjylland: At opføre et fagligt

Læs mere

Grunde til erhvervsformål HI Park, 2. etape. Salgsmappe. Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning. herning@herning.dk. www.herning.dk

Grunde til erhvervsformål HI Park, 2. etape. Salgsmappe. Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning. herning@herning.dk. www.herning.dk Grunde til erhvervsformål HI Park, 2. etape Salgsmappe Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning. herning@herning.dk. www.herning.dk Indholdsfortegnelse: 1. ERHVERVSOMRÅDET... 3 2. BYGGEMODNING MV... 7 3.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere