OVERFØRSEL FRA 2013 TIL Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget ANLÆG Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERFØRSEL FRA 2013 TIL 2014. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget ANLÆG Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag"

Transkript

1 Udvalg: Serviceområde: Sammendrag Funktion Tekst Korr.budget Regnskab Afvigelse Søges ovf. Beløb i kr til 2014 = merudg - = merudg + = mindreudg + = mindreudg Sammendrag SO 01 SO 03 SO 04 SO 05 Byggemodning Udgifter Indtægter Netto Kommunale ejendomme Udgifter Indtægter Netto Grønne områder Udgifter Indtægter Netto Miljøforanstaltninger Udgifter Indtægter Netto SO 07 SO 08 SO 09 Renovation Udgifter Indtægter Netto Driftsselskaber Udgifter Indtægter Netto Trafik Udgifter Indtægter Netto Udgifter I alt Indtægter Netto f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls Ialt side 1

2 01 Byggemodning Opgøres i udgifter og indtægter = merudg - = merudg Alle beløb i kr. + = mindreudg + = mindreudg Byggemodning - rammekonto U Byggemodning - disponeret U Østerbyvej, Tjørring U Skovbakken/ Egebakken, Gullestrup U Knudmoseparken, Lind U Simmelkær, Troldbjergvej U Arnborg, Krogvejen U Søparken og Søvænget, Sunds U Ilskov, nord for Ildsgårdvej U Skibbildvænget, Haunstrup U Solsortevej, Fasterholt U Fuglsang Sø U Hjortehøj, Sinding U Hvæslundvej, Studsgård U Gilmosevænget, Tjørring U Koustrup Alle øst, Lind U Søtoften og Søengen, Sunds U I Tangsøparken, Hammerum U Ørre Byvej, Ørre U Ørrevænget, Sinding U v/studsgårdvej, Snejbjerg U Skåphusvej, Ilskov U Tjørring Øst U Kølkær, Nørlundvej U Hørmarken, Hammerum U Koustrupparken, Lind U I Ørskovvænget og Ørskovbakken, Snejbjerg U Forundersøgelse byvækstområder U Grønbækparken, Aulum U Højager I &II, Aulum U Østvænget/Grantoften, Hodsager U Vestparken, Feldborg U Ved Hegnet/Åskrænten U Kærvænget/Hvedevænget, Vildbjerg U Havrevænget, Vildbjerg U Lysgårdområdet, Vildbjerg U I Østervang, Vildbjerg U Gefionsvej, Skibbild U Midgaardsvej, Skibbild U Grønningens forlængelse, Sørvad U Birkevænget, Timring U Overgårdsvej, Ørnhøj U Møllegården III, Kibæk U Velhustedparken, Kibæk U Falkevej, Ørnhøj U Klinten, Kibæk U Præstebakken, Sdr. Felding U Åbrinken, Sørvad U Tranebærvej, Vind U f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls SO 01 side 2

3 01 Byggemodning Nyvej, Karstoft U Kildevangen, Skarrild U Åbjergvej/Åbjergparken, Vildbjerg U I Gl. Skarrildvej, Arnborg U Diverse udstykninger, boligformål U I f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls SO 01 side 3

4 01 Byggemodning Yllebjergvej, Hodsager U Udgårdsvej, Skibbild U Holingområdet, Tjørring U I alt boligformål U I N Industriområde ved Damgårdvej U Baggeskærvej U Industriarealer i Simmelkær U Industriarealer i Ilskov U Tjørring øst U Hammerum øst U I Vesterholmvej, Nakskovvej, Maribovej og Guldborgvej U Birk U Sunds, Drejervej U Idrætscenter og vandrerhjem U Bitsovgård U Udvidelse af erhvervsområde ved Mørupvej U I Lind nord U Herning-Ikast Erhvervspark 1. etape U Gl. Lundgård, Aulum U Industri Syd, Aulum U Solsikkevej, Vildbjerg U Letlandsvej, Vildbjerg U Bjerregårdvænget, Timring U Nr. Mosevej, Timring U Nordtoften, Ørnhøj U Erhvervsparken, Sdr. Felding U HI-Park, 2. etape - fremmed regning U Energivej, Kibæk U Håndværkervej, Kibæk U Sofiedalvej/Pugdalvej, Vildbjerg U HI-Park, 3. etape U Sunds, nyt område U Vildbjerg, nyt område mod nord U Tjørringparken U Tyregårdvej, Sørvad U Bødkervej, Sunds U I alt erhvervsformål U I N U I alt serviceområdet I N f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls SO 01 side 4

5 03 Kommunale ejendomme Opgøres i udgifter og indtægter - = merudg - = merudg Alle beløb i kr. + = mindreudg + = mindreudg Indkøb af bygningsrelaterede IT værktøjer U Kommentar Overføres til mangler indkøb af 1 modul Bygningsrenoveringer 2012 U Kommentar Anlægsregnskabet er godkendt i Teknik og Miljøudvalget, den 25/ Sjællandsgade renovering U Kommentar Overføres til afsluttes forår Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder U Kommentar Bygningsrenoveringer 2013 U Kommentar Overføres til udgifterne er fejlagtigt bogført på driften. Udgifterne omkonteres i Energirenoveringer U Energistyringer U Kommentar Anlægsregnskabet er godkendt i Teknik og Miljøudvalget, den 25/ Nedrivning af tomme kommunale ejendomme U Kommentar Overføres til 2014 til det fortsatte arbejde med igangværende trimning af den samlede udlejningsportefølje Banegårdspladsen - renovering af p-kælder U Kommentar Overføres til afventer afklaring omkring p-kælderen. f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls SO 03 side 5

6 03 Kommunale ejendomme U I alt serviceområdet I N f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls SO 03 side 6

7 04 Grønne områder Opgøres i udgifter og indtægter = merudg - = merudg Alle beløb i kr. + = mindreudg + = mindreudg års skoven - Fuglsang Sø U års skoven - Fuglsang Sø I Kommentar Projektet er afsluttet - anlægsregnskab forår Renovering af 2 køre- og gangbroer, Vildbjerg Søpark U Renovering af 2 køre- og gangbroer, Vildbjerg Søpark I Kommentar Anlægsregnskabet er godkendt i, den 25/ Omlægning af bassin i vandhaven, Mindeparken U Omlægning af bassin i vandhaven, Mindeparken I Kommentar Anlægsregnskabet er godkendt i, den 25/ Udskiftning af stråtag i Sdr. anlæg U Udskiftning af stråtag i Sdr. anlæg I Kommentar Anlægsregnskabet er godkendt i, den 25/ Kano- og shelterplads ved Skjern Å U Kano- og shelterplads ved Skjern Å I Kommentar Overføres til Forventet færdiggørelse og indvielse 16. juni Sdr. Anlæg - bekæmpelse af svampeangreb U Sdr. Anlæg - bekæmpelse af svampeangreb I Kommentar Anlægsregnskabet er godkendt i, den 25/ Gødstrup Sø-fredningen U Gødstrup Sø-fredningen I Kommentar Fredningskendelsen og erstatningsbeløbet er meddelt Herning Kommune den 17. februar 2014 fra Natur- og Miljøklagenævnet. Beløbet søges overført til 2014 til afholdelse af kommunens andel af erstatninger m.m Dyrehave i Løvbakke Plantage U Dyrehave i Løvbakke Plantage I Kommentar Anlægsregnskabet er godkendt i, den 10. marts Bynær skovrejsning i Vildbjerg og Kibæk U Bynær skovrejsning i Vildbjerg og Kibæk I Kommentar Beløbet ønskes overført til Endelig tilsagn og medfinansiering er først meddelt i efteråret f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls SO 04 side 7

8 04 Grønne områder Vandløbsrestaurering 2013 U Vandløbsrestaurering 2013 I Rådighedsbeløbet Søges overført til 2014 til vandløbsprojekter i Ronnum Bæk og Gindeskov Bæk. f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls SO 04 side 8

9 04 Grønne områder Von Å U Von Å I Kommentar Søges overført til Projektet afventer endelig regnskab med nabokommunen Karstoft Fiskeri U Karstoft Fiskeri I Kommentar Søges overført til Projektet mangler at modtage tilskuddet fra Staten Hyttens Dambrug U Hyttens Dambrug I Kommentar Søges overført til Projektet afventer en klagesag samt at modtage tilskuddet fra Staten Vandløbsrestaurering 2010 U Vandløbsrestaurering 2010 I Kommentar Projekter er afsluttet - anlægsregnskab forår Halbæk Bæk U Halbæk Bæk I Kommentar Overføres til Afsluttes medio Projektet har været udsat på grund af usikkerhed omkring den optimale indsats. U I alt serviceområdet I N f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls SO 04 side 9

10 05 Miljøforanstaltninger Opgøres i udgifter og indtægter = merudg - = merudg Alle beløb i kr. + = mindreudg + = mindreudg f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls SO 05 side 10

11 05 Miljøforanstaltninger U I alt serviceområdet I N f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls SO 05 side 11

12 07 Renovation Opgøres i udgifter og indtægter = merudg - = merudg Alle beløb i kr. + = mindreudg + = mindreudg Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder U Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder I Kommentar Har afventet regeringens ressourcestrategi, som først blev offentliggjort i december Beløbet ønskes derfor overført til 2014, hvor der med baggrund i ressourcestrategien skal foretages forskellige investeringer Fjernelse af omlastestation i Aulum U Fjernelse af omlastestation i Aulum I Kommentar Oprydning i forbindelse med fjernelsen af omlastestationen er ikke færdig. Beløbet søges overført til Køb af Lyager 7, Kibæk og Industrivej 12, Sdr. Felding U Køb af Lyager 7, Kibæk og Industrivej 12, Sdr. Felding I Kommentar Projektet er afsluttet - anlægsregnskab udarbejdes Ny genbrugsplads i Aulum U Ny genbrugsplads i Aulum I Kommentar Den nye genbrugsplads i Aulum er færdig. De sidste investeringer i nyt materiel udføres i foråret Ny omlastestation U Ny omlastestation I Kommentar Anlægsregnskabet er godkendt i Byrådet, den 27/ Renovering og miljøforbedring på genbrugspladserne U Renovering og miljøforbedring på genbrugspladserne I Kommentar Anlægsregnskabet er godkendt i Byrådet, den 27/8-13. f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls SO 07 side 12

13 07 Renovation U I alt serviceområdet I N f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls SO 07 side 13

14 08 Driftsselskaber Opgøres i udgifter og indtægter = merudg - = merudg Alle beløb i kr. + = mindreudg + = mindreudg Overvågningsanlæg U Overvågningsanlæg I Kommentar Anlægsregnskabet er godkendt i, den 3/ Værksted - solcelleanlæg U Værksted - solcelleanlæg I Kommentar Arbejdet afventer en afklaring omkring energitiltag, og forventes udført i Værksted - opretning af gulv U Værksted - opretning af gulv I Kommentar Gulvet er færdiggjort, og anlægsrengskab udarbejdes Lager/kontor - renovering af tag U Lager/kontor - renovering af tag I Kommentar Anlægsregnskabet er godkendt i, den 3/ Opdatering af C5, Easytime m.m. U Opdatering af C5, Easytime m.m. I Kommentar Opstart af opgradering af C5 til NAV (økonomisystem hos DRIFT), da C5 udgår hos leverandøren Microsoft Facaderenovering, ombygning af kontorlokaler U Facaderenovering, ombygning af kontorlokaler I Kommentar Arbejdet er afsluttet - der udarbejdes anlægsregnskab- f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls SO 08 side 14

15 08 Driftsselskaber U I alt serviceområdet I N f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls SO 08 side 15

16 09 Trafik Opgøres i udgifter og indtægter = merudg - = merudg Alle beløb i kr. + = mindreudg + = mindreudg Sunds Omfartsvej U Sunds Omfartsvej I Kommentar Overføres til Forventet anlægsregnskab forår Modulvogntog på Mads Eg Damgaards Vej, Herning U Modulvogntog på Mads Eg Damgaards Vej, Herning I Kommentar Fortsættes i Byomdannelsesprojekt Thrigesvej, Herning U Byomdannelsesprojekt Thrigesvej, Herning I Kommentar Afsluttes i Udbygning af Silkeborgvej U Udbygning af Silkeborgvej I Kommentar Anlægsregnskabet er godkendt i Byrådet, den 27/ Trafikregulering Ydunsvej og Gl. Skolevej U Trafikregulering Ydunsvej og Gl. Skolevej I Kommentar Anlægsregnskab aflægges forår Messecenterområde - renovering U Messecenterområde - renovering I Kommentar Afsluttes - anlægsregnskab udarbejdes Dalgasgadeprojektet (P-pladser) U Dalgasgadeprojektet (P-pladser) I Vejanlæg ved Absalonsvej U Vejanlæg ved Absalonsvej I Afsluttes sammen med grundsalgsagen Herning Cykler - fase 2 U Herning Cykler - fase 2 I f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls SO 09 side 16

17 09 Trafik Handicapvenligt stoppested ved DGI-Parken U Handicapvenligt stoppested ved DGI-Parken I f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls SO 09 side 17

18 09 Trafik Parkeringshus ved Føtex U Parkeringshus ved Føtex I Kommentar Overføres til Infrastruktur ved DGI-Parken U Infrastruktur ved DGI-Parken I Kommentar Anlægsregnskabet er godkendt i Byrådet, den 27. august P-søgesystem i Herning Midtby U P-søgesystem i Herning Midtby I Kommentar Anlægsregnskabet er godkendt i Byrådet, den 17/ Regionshospital Vest - infrastruktur U Regionshospital Vest - infrastruktur I Pulje til projekter U Pulje til projekter I P-pladser på Markedspladsen U P-pladser på Markedspladsen I Vesterholmsvejs forlængelse U Vesterholmsvejs forlængelse I Renovering af gader og veje i forbindelse med kloakering U Renovering af gader og veje i forbindelse med kloakering I Cykelsti til Arnborg badesø U Cykelsti til Arnborg badesø I f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls SO 09 side 18

19 09 Trafik Cykling som daglig transportmiddel U Cykling som daglig transportmiddel I f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls SO 09 side 19

20 09 Trafik Trafikanlæg i forbindelse med rundkørsel i Kibæk U Trafikanlæg i forbindelse med rundkørsel i Kibæk I Tilskud til CEU-infrastruktur U Tilskud til CEU-infrastruktur I Sikre skoleveje, trafiksikkerhed U Sikre skoleveje, trafiksikkerhed I Kommentar Overføres til Sunds omfartsvej - følgearbejder U Sunds omfartsvej - følgearbejder I Kommentar Overføres til Forventet anlægsregnskab forår Tunnel og stianlæg - Gilmosevej U Tunnel og stianlæg - Gilmosevej I Kommentar Overføres til Anlægsregnskab forår Trafikplan Herning Øst i forbindelse med Bilka U Trafikplan Herning Øst i forbindelse med Bilka I Kommentar Anlægsregnskabet er godkendt i Byrådet, den 27/ Forlængelse af Haraldsgade U Forlængelse af Haraldsgade I Kommentar Anlægsregnskabet er godkendt i Byrådet 4/ Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger 2006 U Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger 2006 I Byomdannelsesprojekt Thrigesvej U Byomdannelsesprojekt Thrigesvej I Kommentar Overføres til Afsluttes i f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls SO 09 side 20

21 09 Trafik Pulje til stianlæg U Pulje til stianlæg I f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls SO 09 side 21

22 09 Trafik Trafiksikkerhedsfremmende projekter U Trafiksikkerhedsfremmende projekter I Adaptiv signalstyring ved Nygade/Nørregade U Adaptiv signalstyring ved Nygade/Nørregade I Skavevej - asfaltarbejder U Skavevej - asfaltarbejder I Kommentar Overføres til Afsluttes forår Udretning af vejprofil m.m. på Nygade, Herning U Skavevej - asfaltarbejder I Kommentar Overføres til Køb af 30 p-pladser ved Nygade og Skolegade, Herning U I Kommentar P-areal ved Kølkær Idrætsanlæg U P-areal ved Kølkær Idrætsanlæg I Kommentar Anlægsregnskab udarbejdes Trehøjevej 3. etape U Trehøjevej 3. etape I Kommentar Overføres til Afsluttes forår Trafiksikkerhedsplan U Trafiksikkerhedsplan I Kommentar Overføres til Udvidelse af Trehøjevej - 2. etape U Udvidelse af Trehøjevej - 2. etape I Kommentar Overføres til Afsluttes forår f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls SO 09 side 22

23 09 Trafik Albækvej U Albækvej I Kommentar Projektet er afsluttet - anlægsregnskab udarbejdes. f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls SO 09 side 23

24 09 Trafik Bro på Chr. Ydes Vej, Herning U Bro på Chr. Ydes Vej, Herning I Kommentar Projektet er afsluttet - anlægsregnskab udarbejdes Trafiksikkerhedsby 2011 U Trafiksikkerhedsby 2011 I Modulvogntog på Mads Eg Damgaards Vej U Modulvogntog på Mads Eg Dangaards Vej I Støttehelle på Godsbanevej U Støttehelle på Godsbanevej I Kommentar Anlægsregnskabet er godkendt i, den 25/ Ombygning af p-plads - Hammerum U Ombygning af p-plads - Hammerum I Kommentar Anlægsregnskabet er godkendt i, den 25/ Forbedring af fremkommeligheden for busser i Herning U Forbedring af fremkommeligheden for busser i Herning I Kommentar Forbedring af 4 signalregulerede kryds på Fredensgade og Møllegade U Forbedring af 4 signalregulerede kryds på Fredensgade og Møllegade I Overføres til 2014 til det fortsatte arbejde. U I alt serviceområdet I N f0abc49e-cc4d-4ffc-a76c fbdfca.xls SO 09 side 24

Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner

Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner Herning Kommune Klimaplan del III Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner December 2008 Herning Kommune Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv.

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 21 Detaljerede budgetforudsætninger - Teknik- og Bygningsudvalget. B20.10 Bevillingsområde Park og Vej... 59.

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 21 Detaljerede budgetforudsætninger - Teknik- og Bygningsudvalget. B20.10 Bevillingsområde Park og Vej... 59. Ishøj Kommune 2015 Side 21 B20.10 Bevillingsområde Park og Vej... 59.187 B20.10.05 område Kollektiv trafik... 5.025 Rutefart... 4.147 Betaling for kollektiv trafik og Ishøj Kommunes andel af rutefart regionale

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

ANALYSE AF TILSTEDEVÆRENDE INSTITUTIONERS BEHOV i RØNDE

ANALYSE AF TILSTEDEVÆRENDE INSTITUTIONERS BEHOV i RØNDE ANALYSE AF TILSTEDEVÆRENDE INSTITUTIONERS BEHOV i RØNDE Analyse 1 iht. kommissoriet Etablering af nye pleje- og demensboliger i Syddjurs Kommune 25. marts 2015 Kuben Management A/S www.kubenman.dk KMS

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 14 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Status for planlagte og gennemførte initiativer og projekter i perioden fra 2007 til ultimo 2014

Status for planlagte og gennemførte initiativer og projekter i perioden fra 2007 til ultimo 2014 Bilag 1 til Klima- og Miljøudvalgets møde den 29. januar 2015 Status for planlagte og gennemførte initiativer og projekter i perioden fra 2007 til ultimo 2014 Nedenfor gennemgås status for de væsentligste

Læs mere

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Sag nr. 1 Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler 9 bilag REGNSKAB

Læs mere

Bilag 1 Overordnet beskrivelse af projektet. SILKEBORGVEJ SORRINGVEJ etablering af 5,2 km cykelsti på ldv. 619

Bilag 1 Overordnet beskrivelse af projektet. SILKEBORGVEJ SORRINGVEJ etablering af 5,2 km cykelsti på ldv. 619 Bilag 1 Overordnet beskrivelse af projektet SILKEBORGVEJ SORRINGVEJ etablering af 5,2 km cykelsti på ldv. 619 Projektets hovedformål er at etablere en sikker og tryg cykelforbindelse mellem de 2 bysamfund

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Bemærkninger September 2014 Indholdsfortegnelse Klima-, Teknik- og Miljøudvalget... 5 Havneudvalget... 25 Fritids- og Kulturudvalget... 31 Ældre- og Sundhedsudvalget... 43 Social-

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

Generalforsamling d. 16-03-2015 I Alslev Forsamlingshus

Generalforsamling d. 16-03-2015 I Alslev Forsamlingshus 1. Valg af ordstyrer. Bent Christensen blev valgt 2. Valg af referent og stemmetællere Søren K. Madsen blev valgt som referent. Kurt Nielsen som stemmetæller 3. Bestyrelsens beretning v/ formanden Årsberetning

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013 rute ringkøbing-herning Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 RUTE RINGKØBING - HERNING Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4

Indholdsfortegnelse. Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4 Handlingsplan for trafik sikkerhedsprojekter 2014 Favrskovv Kommune Trafik og Veje 2014 Indholdsfortegnelse Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4 Tiltag i trafiksikkerhedsplanen...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden

Læs mere

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2110025 Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige

Læs mere

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune Cyklen i fokus Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025 Kolding Kommune Forord Cyklen er et transportmiddel med et stort potentiale - den er CO 2 -neutral og kan indgå som en del af den daglige motion,

Læs mere

HERNING KOMMUNALE BEREDSKAB

HERNING KOMMUNALE BEREDSKAB HERNING KOMMUNALE BEREDSKAB ÅRSBERETNING 2005 BEREDSKABSKOMMISSIONEN I medfør af Beredskabsloven af 1. januar 1993, er der oprettet en beredskabskommission i Herning Kommune. Beredskabskommissionen bestod

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere