Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014"

Transkript

1 Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter salg af jord - indtægter Øvrige Udvalget for skoler og børn Udvalget for sundhed, kultur og fritid Udvalget for social og ældre Økonomiudvalget Anlægsoverførsler - skattefinansieret Forsyningsvirksomhed Udvalget for teknik og miljø Anlægsoverførsler - forsyningsvirksomhed Ordinære anlægsoverførsler i alt Samleark 1 115ad070-e d-8376-cbc

2 Anlægsoverførsler, skattefinansierede område Teknik & Miljø Jordforsyning i alt Jordforsyning-Boligformål Boligformål - fælles formål Der er et restrådighedsbeløb på 2,29 mio. kr. Heraf overføres 1,155 mio. kr. til forundersøgelse og nedrivning af ejendom ved Vejen Syd - Kongenengen etape 1, jf. Byrådet Det resterede beløb på 1,135 mio. kr. ønskes overført til Kongehøj etape 4. Den ordinære pulje til byggemodning i 2014 er disponeret Vestervang, Brørup Søparken, Brørup Søageren, Brørup Marsvænget, Holsted, etape 2 Restbeløb på Heraf ønskes kr. overført Kongehøj, etape Forlængelse af stamvej fra Barsbølmarkvej til Ørstedvej, Jels Jordforsyning - Erhvervsformål Pulje til fælles formål Der er et restbeløb på 3,176 mio. kr. Heraf ønskes 1,3 mio. kr. overført til 2014: 0,3 mio. kr. til Erhvervsområde Vest, Brørup - færdiggørelse af arealer. 0,5 mio. kr. til mindre erhvervsudstykninger. 0,5 mio. kr. til Energivej Holsted, etape 4 - færdiggørelse og nedrivning af ejendom Erhvervsomårde Vest, Brørup Ikke igangsat. Ønskes overført Rødding Slagteri Erhvervsområde ved Vestermarksvej - vest for Stavnsbjergvej,etape Erhvervsområde ved Grindstedvej, Holsted Nord Trafik og infrastruktur samt naturbeskyttelse i alt Etablering af faunapassage Udgifter 0 Indtægter. Overføres Anlægsprojekt Holsted Møllesø Overføres. Afventer afgørelse fra Etablering af Kongeåstien Ændring af materialegårde i Vejen og Rødding Trafiksikkerhed - sortpletarbejder - krydset v. Brørup Korsvej Elektrificering af jernbanestrækningen Udvalget for teknik og miljø Naturklagenævnet. 503 Udgifter. Ikke afsluttet. Overføres Indtægter. Ikke afsluttet. Overføres Udgifter. Ikke afsluttet. Overføres Indtægter. Ikke afsluttet. Overføres Overføres til Overføres til UTM 2 115ad070-e d-8376-cbc

3 Udvalget for teknik og miljø Cykelsti Kongeåvej - Skibelund Overføres til Indtægt kommer i Cykelsti Rødding - Langetved Overføres til P-pladser i Vejen by Udgifter. Overføres jf. sag i Byrådet Indtægter. Overføres Renovering af veje, fortove mv. (Midtervang og Gramvej, Rødding) Anlæg og renovering af kommunale Ikke afsluttet. Ønskes overført til legepladser udmøntning af legepladsplan LED-belysning Udviklingsplaner - Lokalråd Der er et restrådighedsbeløb på Der er givet tilsagn tilskud på i alt kr., som ønskes overført. 109 Overførsler vedrørende det skattefinansierede område i alt Anlægsoverførsler, forsyningsvirksomhed Teknik & Miljø Udvidelse af genbrugsplads i Vejen og ændrede forhold i Brørup Overføres til Anlægsoverførsler, forsyningsvirksomhed i alt Anlægsoverførsler Udvalget for teknik og miljø i alt UTM 3 115ad070-e d-8376-cbc

4 Dagtilbud & Skoler Rådighedsbeløb - folkeskoler Anlægsbevilling givet i Etablering af Gesten Børnecenter Projektet forventes afsluttet ultimo Etablering af Føvling Børnecenter Ikke afsluttet Udbygning af ny skole, tidl. Afventer endelig færdiggørelse af legeplads Byagerskolen Bygning af idrætssal ved Askov- Malt Skole Udgifter. Ikke afsluttet. Forventes færdigt august Indtægter Den trådløse infrastruktur på Ikke afsluttet. skoleområdet Etablering af Andst Børnecenter Beløbet overføres til Indretning af lejede lokaler i Afsluttes i foråret Ønskes overført. Vorupparken til erstatning for Egely Børnehave Implementering af helhedsplan på dagtilbudsområdet Udvalget for skoler og børn Endelig etablering af flexinstitution Galaksen i Rødding Ikke afsluttet. Anlægsoverførsler Udvalget for skoler og børn i alt Restbeløb på 2,899 mio. kr. Finansierer , og , hvor der er samlet udgift på -2,717 mio. kr. Restbeløb på kr. overføres USB 4 115ad070-e d-8376-cbc

5 Udvalget for sundhed, kultur og fritid Udvikling & erhverv Renovering af boldbaner (Sdr. Ikke igangsat. Ønskes overført. Hygum) Flytning og nyindretning af Ikke igangsat. Ønskes overført. skydefaciliteter Flytning af skaterbane ved Vejen Idrætscenter Skaterbane ved Vejen Idrætscenter - etape II - værksted og klubzone Udbygning af Brørup Hallerne Byggeriet igangsættes i 2014 og forventes afsluttet i Læborg Multicenter Renovering af Jels Søbad Ikke afsluttet. Overføres. Forventes afsluttet i foråret Pulje til kommunens biblioteker Ønskes overført Nyindretning af Udgifter 269 Museumspladsen Indtægter Forundersøgelser vedr. Overføres. etablering af PH-museum Sønderskov - udbedring af voldgrav og brofag Kunstnerisk udsmykning af museumspladsen, Vejen Folkeoplysningsudvalget, anlægspulje Der er givet tilsagn om udbetaling af hele restbeløbet, men den fornødne dokumentation er endnu ikke modtaget. Ønskes overført. 229 Sundhed & Familie Etablering af ny tandklinik samt 2 mobile klinikker Anlægsoverførsler Udvalget for sundhed, kultur og fritid i alt USKF 5 115ad070-e d-8376-cbc

6 Social & Ældre Åstruplund - servicearealer Udgifter. Afsluttes i foråret Overføres Plejehjemmet Lundtoft - 28 almene boliger og 8 almene demensboliger i eksisterende bygning Udvalget for social og ældre Indtægter Ikke afsluttet. Beløb overføres Indretning af det gamle depot, Ikke afsluttet. Beløb overføres. Holsted Elektroniske nøglebokse Ikke afsluttet. Beløb overføres Aktivitetscenter - foreningernes hus Ikke afsluttet. Beløb overføres. i Rødding Etableringsudgifter for botilbuddet Ikke afsluttet. Beløb overføres. Bøgely Køb af gartneri, Tirslundvej 36A, Ikke afsluttet. Mangler afregning med Brørup landinspektør. Beløb overføres. 44 Anlægsoverførsler Udvalget for social og ældre i alt 894 USÆ 6 115ad070-e d-8376-cbc

7 0.10 Fælles formål Energistrategi Overføres. Projektet fortsætter i Byfornyelse Opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder - Indsatspuljen 2011 Restbeløbet overføres med henblik på eventuel tilbagebetaling i Byfornyelse, Nørregade 18, Vejen Udgifter - Projektet ej afsluttet. Restbeløb overføres. 376 Statsrefusion. Overføres Renovering Stationsvej 7, Bække Udgifter - Projektet ej afsluttet. Restbeløb overføres. 52 Statsrefusion. Overføres Nedrivning Surhavevej 32 Udgifter - Projektet ej afsluttet. Restbeløb overføres. 1 Statsrefusion. Overføres Køb og nedrivning af Vejenvej 69 Udgifter - Projektet ej afsluttet. Restbeløb overføres Rådighedsbeløb - byfornyelse og boligforbedring Statsrefusion. Overføres. -52 Udgifter - Projektet ej afsluttet. Restbeløb overføres Statsrefusion. Overføres Indsatspulje 2013 Beløbet ønskes overført til køb af ejendom i Bygningsforbedringsudvalget Byfornyelse, fælles friareal, Nørregade, Østergade, Rahbæks Allé, Brørup Anlægsoverførsler Økonomiudvalget i alt Økonomiudvalget Rødding Udgifter - Rest rådighedsbeløb. Ingen konkrete projekter. 150 Statsrefusion. Overføres. -75 Udgifter - Projektet ej afsluttet. Restbeløb overføres Statsrefusion og salgsindtægter. Overføres ØU 7 115ad070-e d-8376-cbc

Alle Udvalg Anlægsoverførsler fra 2016 til 2017

Alle Udvalg Anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 Alle Udvalg Overførsel fra 2016 til 2017 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 15.564 15.904 340 - salg af jord

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2014 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 52.864 55.450 28.514 28.514 T1 I 12.410 12.410 12.410 12.410 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.410 12.410 12.410 12.410

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2019 241 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 29.233 32.207 21.012 21.012 T1 I 22.161 13.503 13.503 13.503 00 Byudvikling, bolig og F1 U 13.503 13.503 13.503 13.503

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2017 251 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 58.688 44.185 26.578 23.006 T1 I 16.583 19.030 19.030 13.030 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.530 20.530 13.030 13.030

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2016 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 44.954 50.790 35.073 27.420 T1 I 16.337 16.337 16.337 16.337 00 Byudvikling, bolig og F1 U 18.936 17.836 17.836 17.836

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2018 253 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 43.935 28.028 23.396 15.260 T1 I 19.354 19.354 13.252 13.252 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.878 13.250 13.250 13.250

Læs mere

Alle Udvalg driftsoverførsler fra 2013 til 2014

Alle Udvalg driftsoverførsler fra 2013 til 2014 Intern Service - Budget 0-0-0 Områder (i hele.000 kr.) Alle Udvalg driftsoverførsler fra 0 til 0 Overførsler, drifts- og udviklingsaftaler/ lønsumsstyring Overførsler, øvrige områder Driftsoverførsler

Læs mere

Områdeklassificering. Brørup

Områdeklassificering. Brørup Brørup Føvling Gesten Glejbjerg Holsted Hovborg Jels Lindknud Lintrup Øster Lindet Hovborg Glejbjerg Lindknud Bække Gesten Holsted Brørup St. Andst Askov Vejen Føvling Lintrup Skodborg Sdr. Hygum Rødding

Læs mere

Alle Udvalg Driftsoverførsler fra 2014 til 2015

Alle Udvalg Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 Intern Service - Budget 07-0-05 Områder (i hele.000 kr.) Alle Udvalg Driftsoverførsler fra 0 til 05 Overførsler, drifts- og udviklingsaftaler/ lønsumsstyring Overførsler, øvrige områder Driftsoverførsler

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Anlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016

Anlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016 Anlægsstyreliste Total 28. februar overførsel til Projekt Budget Forbrug forbrug i Kvalitetsfonden Anlæg 146.294 11.600 0 157.894 4.752 0 155.595 110.295 97.295 94.905 0 0 Udgifter 187.371 25.743 0 213.115

Læs mere

Kvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar Anlæg.

Kvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar Anlæg. 1 of 5 7. april 2016 Til økonomiudvalg og byråd Kvartalslig opfølgning pr. 29. februar 2016. Anlæg. 1 Resume den samlede anlægsvirksomhed i Den oprindeligt terede anlægsudgift i 2016 på netto 79,3 mio.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Investeringsoversigten

Investeringsoversigten Investeringsoversigten 2015-2018 Anlægsbudgettet total - fordelt på områder Rådighedsbeløb 1.000 kr. Anlægsudgifter netto 122.259 96.179 94.078 87.388 399.904 Heraf udgifter 163.336 135.999 130.939 124.249

Læs mere

Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio. kr.

Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio. kr. Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio. kr. Strukturkontonummer Bevilling Forbrug ultimo 10 Økonomiudvalget 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002548 Boligområde ved Kokholmvej, Lokalplan nr. 231-44.292.000-44.104.604

Læs mere

Investeringsoversigt Borgmesterens forslag til 1. behandling

Investeringsoversigt Borgmesterens forslag til 1. behandling ØKONOMIUDVALGET U 74.501 5.861 2.507 840 840 840 21.664 I -98.380-3.000-6.000-6.650-1.450-1.450-28.194 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 20.359 22.359 27.761 3.680 3.500 0 0 UDVALGET FOR VÆKST OG ERHVERV

Læs mere

Forventet forbrug/regnskab Anlægsudgifter

Forventet forbrug/regnskab Anlægsudgifter NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager TEU, Anlæg Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået igangværende anlæg. Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger.

Læs mere

Investeringsoversigt inkl. aftaleudkast

Investeringsoversigt inkl. aftaleudkast Skattefinansieret område Økonomi- og Erhvervsudvalget: Jordforsyning, boligformål Salg af boligjord Salgsomkostninger, boligformål -77.050-67.500-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000 2.300 2.300 2.300

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0 Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling

Læs mere

Alle Udvalg Driftsoverførsler fra 2015 til 2016

Alle Udvalg Driftsoverførsler fra 2015 til 2016 Områder (i hele.000 kr.) Alle Udvalg Overførsler, drifts- og udviklingsaftaler/ lønsumsstyring Overførsler, øvrige områder Driftsoverførsler i alt Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø

Læs mere

LANDSBYANALYSER JANUAR 2016

LANDSBYANALYSER JANUAR 2016 LANDSBYANALYSER JANUAR 2016 1 BAGGRUND Analyserne beskriver alle de mindre byer og samfund i kommunens landområder, som har et lokalråd. Nogle steder dækker ét lokalråd over én by og ét sogn, der passer

Læs mere

Investeringsoversigt Efter 1. behandling

Investeringsoversigt Efter 1. behandling ØKONOMIUDVALGET U 67.401 340 1.003 5.340 6.340 6.258 3.759 21.574 I -98.380 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 0 700 0 13.600 47.756 40.500 20.500 0 I 0 0 0 0 0

Læs mere

BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2014

BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2014 Økonomiudvalget: 1 Strategisk jordkøb (ramme) 0,8 Byrådssek. Løbende 0,8 0,0 Løbende opkøb. Midlerne forventes anvendt i. 2 Salg af sokkelgrund i Hørning Bycenter 3 Vedligehold, uforudsete udgifter mv.

Læs mere

Randers Kommune Thors Bakke

Randers Kommune Thors Bakke Thors Bakke fra 2010 budget 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Overførsel Forventet Bemærkninger til gen Konto 2011 projektet Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001

Læs mere

Investeringsoversigt Opdelt på udvalg 16. august 2010

Investeringsoversigt Opdelt på udvalg 16. august 2010 Investeringsoversigt 2011-2014 Opdelt på udvalg Beløb i 1.000 kr. (2011-priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Økonomiudvalget 52.356-6.100 27.855-12.789

Læs mere

NOTAT. Under ØU har der i 2012 været 107 anlægsemner, heraf ønskes de 42 anlægsemner overført til 2013, jævnfør nedenstående specifikation.

NOTAT. Under ØU har der i 2012 været 107 anlægsemner, heraf ønskes de 42 anlægsemner overført til 2013, jævnfør nedenstående specifikation. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 14. februar 2013 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.:

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. BYRÅD I ALT U 3.175.943 38.296 3.214.239 1.649.471 3.203.924 I -3.175.943-38.296-3.214.239-1.649.471-3.203.924 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ

Læs mere

3. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger

3. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger 3. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger Total Drift - serviceudgifter Økonomiudvalget -1.545,0-12.379,3 2.629,7 2.620,7 770,0 Administration og tværgående -695,0-12.379,3 2.629,7 2.620,7 770,0 Politisk

Læs mere

Anlæg BASISBUDGET

Anlæg BASISBUDGET (kr. i -priser) Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 8.350.000 137.570.000 Anlægsbuffer (uspecificerede anlæg til 0 0 8.350.000 137.570.000 budgetlægning) Børne- og Ungdomsudvalget 64.615.000 97.285.000 50.620.000

Læs mere

Halvårsregnskab Regnskabsoversigten

Halvårsregnskab Regnskabsoversigten ) 30.6. BYRÅD I ALT U 3.251.083 80.213 3.331.296 1.698.206 3.335.386 I -3.251.083-80.213-3.331.296-1.698.206-3.335.386 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ U 424.477-113.455 311.022 254.552 368.404 I -2.712.242-26.155-2.738.398-1.387.475-2.735.942

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. juni Anlæg

Budgetopfølgning pr. 30. juni Anlæg Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 - Anlæg 1.000 kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. juni 2017 2018 Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A) til 2018 Afvigelser

Læs mere

Strukturkontonummer Bevilling Forbrug ultimo

Strukturkontonummer Bevilling Forbrug ultimo Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio. kr. Strukturkontonummer Bevilling Forbrug ultimo 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002505 Bakkedraget,

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Investeringsoversigt budget

Investeringsoversigt budget Samlede anlægsudgifter opgjort efter udvalg: Økonomiudvalget u 58.987 55.721 51.477 56.280 i -5.790-6.120-6.120-746 Trafik- og Teknikudvalget u 29.822 16.104 18.679 26.564 Miljøudvalget, miljø u 225 2.225

Læs mere

CYKEL RUTEPLAN

CYKEL RUTEPLAN CYKEL RUTEPLAN 20162019 Indholdsfortegnelse af dobbeltrettede og enkeltrettede cykelstier 3 oversigt Høj prioritet 6 oversigt prioritet 10 oversigt prioritet 14 Kantbaner og 2 minus 1 strækninger 18 oversigt

Læs mere

Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg

Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg (Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Teknik- og Erhvervsudvalget Vedtaget budget 2019 Korrigeret budget 2019 Forbrug pr. 31.3.2019 Forventet regnskab 2019 Afvigelse i forhold til korr. budget Heraf

Læs mere

Acadre: marts 2014

Acadre: marts 2014 NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring

Læs mere

10 årig anlægsplan

10 årig anlægsplan 10 årig anlægsplan 2015 2024 Budget i 1.000 kr. i 2015 -pris 2015 2016 2017 2018 2015-2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total alle år Gr. 1 - Skattefinansierede serviceanlæg Ejendoms- og Driftsudvalget

Læs mere

Anlægsbevillinger pr. udvalg

Anlægsbevillinger pr. udvalg Pr. ultimo oktober 2015 Anlægsbevillinger pr. udvalg ANLÆG Oprindeligt Forbrug Anmodning om Byråd 102.250 150.332 102.928 138.666-11.666-14.721 Økonomiudvalg 3.400 9.582-294 2.949-6.633-6.633 Børne- og

Læs mere

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget I mio. kr. Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Overførsel Korr. pr. 31. Afvigelse korrigeret til 2018 Budget december Heraf overførsel til 2019 (+) = merforbrug (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug

Læs mere

Korrigeret Budget. Forventet Afvigelse ifht. Korr. Budget Kultur, fritid og landdistrikter

Korrigeret Budget. Forventet Afvigelse ifht. Korr. Budget Kultur, fritid og landdistrikter Pr. ultimo oktober 2018 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget- drift ' Forbrug Regnskab Kultur, fritid og landdistrikter 45.539 47.257 41.947 45.871 332-1.386 Samlet overblik drift tet forventes at

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. september Anlæg

Budgetopfølgning pr. 30. september Anlæg Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Anlæg 1.000 kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september 2017 2018 Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A)

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013. Udvalg: Byplanudvalget ANLÆG Serviceområde: Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013. Udvalg: Byplanudvalget ANLÆG Serviceområde: Sammendrag Udvalg: Serviceområde: Sammendrag Funktion Tekst Korr.budget Regnskab Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. 2012 2012 2012 til 2013 - = merudg - = merudg + = mindreudg + = mindreudg Sammendrag SO 03 SO

Læs mere

Anlægsprojekter til budget kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + =

Anlægsprojekter til budget kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = Kassebeholdning, mio. kr. Anlægsprojekter til budget 2019-2022 1.000 kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = 2019 2020 2021 2022 145,7 129,8 126,7 130,7 merudgifter) 2019 2020 2021 2022 Udvalget

Læs mere

Anlægsstyreliste 2013 Total

Anlægsstyreliste 2013 Total Total til 2014 Skattefinansieret anlæg 154.212 3.000 54.240 211.452 14.757 32.142 180.910 0 0 Udgifter 170.967 3.600 81.939 256.506 14.757 61.705 195.813 0 0-16.755-600 -27.699-45.054 0-29.563-14.903 0

Læs mere

SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0

SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 20 Børne- og Ungdomsudvalget 64.659.000 97.350.000 50.655.000 15.151.000 301521 Pulje skoler - budget 4.155.000

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. september Anlæg

Budgetopfølgning pr. 30. september Anlæg Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - Anlæg 1.000 kr. Før 2015 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september 2015 2016 Korrigeret budget Heraf fra 2014 *) Forbrugsprocent

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007.

I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007. Anlægsbudgettet I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007. Anlægsoversigt P/L-2007 (i 1000 kr.) 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget Anlægsreserve -1.000-1.000-1.000 Fugning

Læs mere

Teknik- og Ejendomsudvalget

Teknik- og Ejendomsudvalget 1 TEU 00 TEU 01 TEU 02 TEU 03 TEU 101 TEU 102 TEU 121B TEU 121C TEU 127 TEU 132 TEU 133A TEU 133B Pulje til ledig anlægsramme Jordforsyning byggemodning - boligformål Jordforsyning byggemodning - erhvervsformål

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer i alt efter ØK

Oversigt over tekniske ændringer i alt efter ØK BF 2017 BF 2018 BF 2019 BF 2020 Skattefinansierede område Serviceområder -1,350 1,518 1,869 2,414 Udvalget for teknik og miljø -4,731-931 -931-931 Beskæftigelsesudvalget 9 9 9 9 Udvalget for skoler og

Læs mere

Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg

Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg (Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Teknik- og Erhvervsudvalget Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget 2018 Forbrug pr. 30.6.2018 Forventet regnskab 2018 Afvigelse i forhold til korr. budget Heraf

Læs mere

Investeringsoversigt Vedtaget budget

Investeringsoversigt Vedtaget budget ØKONOMIUDVALGET U 340 503 740 3.340 3.258 2.969 21.664 I 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE U 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Planlægning og Byggeri

Planlægning og Byggeri - 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

4 Skattefinansieret anlæg

4 Skattefinansieret anlæg Bilag 3 - anlægsspecifikationer Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For afvigelser angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter.

Læs mere

Randers Kommune Thors Bakke

Randers Kommune Thors Bakke Thors Bakke Beløb i 1.000 kr. (2011 - priser) 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Bemærkninger til gen Konto 2011 Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001 Thors bakke,

Læs mere

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra til 2014 Forbrug Korrigeret budget Rest korr. Budget Forventet overførsel til 2014 Bemærkninger U/I Byrådet netto 30.331.914 59.610.878 29.275.964 26.439.617

Læs mere

Side 1 HEDENSTED KOMMUNE. Udvalg: Økonomiudvalg INVESTERINGSOVERSIGT Budget

Side 1 HEDENSTED KOMMUNE. Udvalg: Økonomiudvalg INVESTERINGSOVERSIGT Budget Side 1 Udvalg: Økonomiudvalg INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2012-2015 Projekt Anlægsbevilling Afholdt Dato Beløb 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Efterfølgende år udgiftsoverslag 5050200000 Pulje til bygningsvedligeholdelse

Læs mere

Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag

Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Udgifter - I alt Sum U 119.822 7.728 2.255 1.805 980 22.780 55.239 Indtægter - I alt Sum I -170.453-50.565-5.090-6.090-1.590-5.475-216.595

Læs mere

NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.: 12/2463

NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.: 12/2463 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 14. februar 2012 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.:

Læs mere

Anlægsoversigt inkl. stjernemarkering

Anlægsoversigt inkl. stjernemarkering Anlægsoversigt inkl. stjernemarkering Økonomiudvalget: Økonomiudvalget 1.2 Fællesudgifter * Letbanen, linje 2 1.200 0 0 0 * Fra gade til by -17.644 66.074-139.908 0 Udvikling og byomdannelse i Odense NØ

Læs mere

BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2014

BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2014 BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2013 Nr. Projekt (mio. kr.) Økonomiudvalget: 1 Strategisk jordkøb (ramme) 0,8 Byrådssek.

Læs mere

Bevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013

Bevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013 Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til Bevilling i Forbrug i ØKONOMIUDVALGET 23.120.959 13.586.475 36.707.434 618.596 5.783.660 6.402.256 30.305.178 032 Udvikling 346.959-2.592.425-2.245.466 618.596-1.247.760-629.164-1.616.302

Læs mere

Anlægsoversigt med budgetbemærkninger

Anlægsoversigt med budgetbemærkninger BUDGET 2018-2021 Anlægsoversigt 2018-2021 med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt 2018-2021 Udgift (U), Budget løbende priser, 1.000 kr. Indtægt (I) 2018 2019 2020 2021 Anlægsprojekter,

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017

Læs mere

INVESTERINGSOVERSIGT

INVESTERINGSOVERSIGT 2014-2017 2014 2015 2016 2017 Mariagerfjord Kommune 72.217.000 52.434.000 59.809.000 49.609.000 Anlægsprojekter med "toldmoms" -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 Økonomiudvalget -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000

Læs mere

Afsender Bemærkninger angående Teknik & Miljøs bemærkninger Teknik & Miljøs forslag til ændringer

Afsender Bemærkninger angående Teknik & Miljøs bemærkninger Teknik & Miljøs forslag til ændringer Udviklingsplan for legepladser Høringsbemærkninger og s vurdering Dato for modtagelse Afsender Bemærkninger angående s bemærkninger s forslag til ændringer 13.05.13 Grundejerforeningen Birkevænget/Sandmarken,

Læs mere

Anlægsinvesteringer

Anlægsinvesteringer Økonomiudvalget 77.892 64.219 49.713 109.704 Plan og Miljøudvalget 24.140 6.100 6.480 3.531 Teknik & Byggeudvalget 152.650 176.155 188.901 54.731 Social & Arbejdsmarkedsudvalget 2.531 17.474 3.507 0 Børn

Læs mere

10 Teknik og Miljøudvalg Skattefinansieret

10 Teknik og Miljøudvalg Skattefinansieret Anlæg Udgift Indtægt i alt 10 Teknik og Miljøudvalg 42.662.000-9.566.000 33.096.000 1 Skattefinansieret 36.662.000-3.566.000 33.096.000 01 Park og Vej 16.785.000-900.000 15.885.000 02 Transport og infrastruktur

Læs mere

Hovborg. Bække. Lindknud. Glejbjerg. Gesten. Holsted Brørup. St. Andst. Askov. Vejen. Føvling. Skodborg. Lintrup. Rødding Jels. Sdr.

Hovborg. Bække. Lindknud. Glejbjerg. Gesten. Holsted Brørup. St. Andst. Askov. Vejen. Føvling. Skodborg. Lintrup. Rødding Jels. Sdr. Hovborg Glejbjerg Lindknud Bække Gesten Holsted Brørup St. Andst Askov Vejen Føvling Lintrup Skodborg Sdr. Hygum Rødding Jels Øster Lindet Områder, hvor jord er klassificeret som lettere forurenet Jf.

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget

Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 58.417.200 58.393.000 58.571.600 58.548.200 Politikområde 10 Byudvikling 271.400 271.400 271.400

Læs mere

Opfølgning på forbrug og tidsplan for anlægsprojekter 3. kvartal 2007

Opfølgning på forbrug og tidsplan for anlægsprojekter 3. kvartal 2007 Opfølgning på forbrug og tidsplan for anlægsprojekter 3. kvartal BUU BILAG B Børne- og Undervisningsudvalgets anlægsprojekter Projekter i Rådighedsbeløb 30.09. af mer- 301001-13-07 Caretaker, Skolernes

Læs mere

Anlægsinvesteringer

Anlægsinvesteringer Økonomiudvalget -49.676-21.077 24.369 68.684 Plan og Miljøudvalget 5.960 8.270 8.550 6.100 Teknik & Byggeudvalget 241.506 174.897 103.088 93.516 Social & Arbejdsmarkedsudvalget -2.358 396 0 0 Børn & Familieudvalget

Læs mere

Acadre:

Acadre: Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt

Læs mere

Bevillingsoversigt - Anlæg

Bevillingsoversigt - Anlæg Eksisterende anlægsbudget (inkl. Overførsel fra tidligere år) 81.796 16.050 15.020 25.300 0 Nye anlægsønsker 0 19.300 36.900 38.300 68.300 Forslag til finansiering af ønsker 0 0-500 -8.000 0 Brugerfinansieret

Læs mere

Direktionens forslag til investeringsoversigt, løbende priser. Kr.

Direktionens forslag til investeringsoversigt, løbende priser. Kr. Direktionens forslag til investeringsoversigt, løbende priser. Kr. Anlæg som indgår i eksisterende investeringsoversigt 2015 2016 2017 2018 2019 Bevillings program Stier 200 40% støtte til stier -3.200.000-3.200.000-3.200.000-3.200.000-3.200.000

Læs mere

(se spec. bilag x) Sum ændringer 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

(se spec. bilag x) Sum ændringer 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 Påvirkning af 2015-2018 af ændret vurdering til ændringer 60 Teknisk Udvalg -21.030.721 14.935.721 715.000 6.000.000 0 620.000 64.520.000 145.917.000 92.532.000 31.308.000 79.455.721 146.632.000 98.532.000

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.: 11/3778

NOTAT. Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.: 11/3778 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2010 til 2011 Til: Økonomi-, teknik- og miljø Dato: 17. februar 2011 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.: 11/3778

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

kr Indstilllingspunkt Samle- ØU BKU ÆHU SU BUU AU ØU BKU ÆHU SU BUU AU Kassen

kr Indstilllingspunkt Samle- ØU BKU ÆHU SU BUU AU ØU BKU ÆHU SU BUU AU Kassen 2009 2010 Samle- ØU BKU ÆHU SU BUU AU ØU BKU ÆHU SU BUU AU Kassen sagen b Indtægtssiden -84.985-84.985 0 b1-84.985-84.985 0 Renter 0 0 Øvrige skatter -1.321-1.321 Tilskud og udligning -83.664-83.664 Moms

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

Attachments: Budgetopfølgning pr anlæg - Udvalget for plan, udvikling og kultur.pdf

Attachments: Budgetopfølgning pr anlæg - Udvalget for plan, udvikling og kultur.pdf From: Lone Klinge Christensen Sent: 15 Sep 2017 13:00:24 +0200 To: Lone Klinge Christensen Subject: VS: Anlægsregnskab på PUK området Attachments: Budgetopfølgning pr. 30.06.17 - anlæg - Udvalget for plan,

Læs mere

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018 Udvalg 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Udvalg for Plan og teknik 36.156.000 32.954.000 28.100.000

Læs mere

Totaloversigt over resultat og overførsler ANLÆG

Totaloversigt over resultat og overførsler ANLÆG Totaloversigt over resultat og overførsler 2012 - ANLÆG Regnskabsår 2012 Anlæg -1.000 kr.- Vedtaget Tillægsbevillinger og omplaceringer Genbevillinger Korrigeret Resultat Afvigelse Søges overført 01 Økonomi-

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts Anlæg

Budgetopfølgning pr. 31. marts Anlæg Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 - Anlæg 1.000 kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 31. marts 2017 2018 Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A) til 2018

Læs mere

9. Skole- og uddannelsesudvalget

9. Skole- og uddannelsesudvalget 9. Skole- og uddannelsesudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 9. Skole- og uddannelsesudvalget Skattefinansieret anlæg Blicherskolen skoleudviklingsplan 2016... 3 Østervangsskolen skoleudviklingsplan

Læs mere

9. Skole- og uddannelsesudvalget

9. Skole- og uddannelsesudvalget 9. Skole- og uddannelsesudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 9. Skole- og uddannelsesudvalget Skattefinansieret anlæg Udbygning af folkeskoler... 3 Søndermarksskolen skoleudviklingsplan 2015... 5 Hobrovejens

Læs mere

Vedtaget anlægsbudget

Vedtaget anlægsbudget I -priser (Hele 1.000 kr.) Anlægsprojekter med en k markering er kvalitetsfondsprojekter Fælles formål 1 010807 Udskiftning af låse og sikringer u 1.015 1.015 1.015 1.015 2 651812 Incitamentspuljen u 458

Læs mere

Investeringsoversigt

Investeringsoversigt Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2012-2016 Udgifter - I alt Sum U 162.275 21.566 5.255 1.150 1.000 1.000 100 Indtægter - I alt Sum I -175.974-25.696-3.841-6.302-3.229-3.229-200 Administration Sum U

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE. Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi INVESTERINGSOVERSIGT Budgetforslag

HEDENSTED KOMMUNE. Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi INVESTERINGSOVERSIGT Budgetforslag 1 Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi INVESTERINGSOVERSIGT Budgetforslag 2019-2022 5010100003 Ufordelte anlægsmidler 48.000 48.000 5010100063 12 nedlagte ældreboliger i Barrit I alt 10.500

Læs mere

Anlægsrammen. Temamøde i Byrådet d. 24. januar 2019

Anlægsrammen. Temamøde i Byrådet d. 24. januar 2019 Anlægsrammen Temamøde i Byrådet d. 24. januar 2019 Program Statslige styringsprincipper Status på anlægsrammen Byrådets handlemuligheder Spørgsmål til drøftelse Statslige styringsprincipper Anlægsrammen

Læs mere