Ansøgning om offentlig støtte til 2000 Frederiksberg ombygningsprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om offentlig støtte til 2000 Frederiksberg ombygningsprojekt"

Transkript

1 Udlejningsejendomme Sendes til Udfyldes af kommunen Modtaget dato Skema 1 - Forprojekt Journalnummer Frederiksberg Kommune Bygge-og Boligafdelingen Rådhuset Ansøgning om offentlig støtte til 2000 Frederiksberg ombygningsprojekt (efter lov om byfornyelse) 1. Ejendommen Beliggenhed (vejnavn) Aksel Møllers Have 32, 2000 Frederiksberg Ejendomsnummer BBR 4729 Matrikelbetegnelse og ejerlav 11 KY, Frederiksberg Ejendommens art X Private udlejningsboliger Øvrige udlejningsboliger Private andelsboliger Ejerboliger Andet - oplys hvilket 2. Ejendommens ejer Frederiksberg Boligfond, c/o Privatbo A.m.b.A. Dahlerupsgade 5, 4. sal., 1603 København V. Ejers skattepligtige status m.v. Personnummer/SE-nummer Skattepl. andelsboligforen. X Skattepligtigt selskab Skattepligtig person Ikke skattepligtig For skattepligtige andelsboligforeninger oplyses udlejet areal i m² For ejerlejlighedsejendomme oplyses eventuelle restlejligheders samlede areal i m² Er ejer momsregistreret Delvis Ja Nej Antal restlejligheder 3. Byggesagsadministrator Privatbo A/S Dahlerupsgade 5, 4. sal., 1603 København V Teknisk rådgiver 5. Ombygningens hovedtal For de ombyggede udlejningsejendomme oplyses de årlige boligudgift pr. m² excl. forbrugsudgifter For boligareal For erhvervsareal Før ombygning - kr./m² Efter ombygning - kr./m² Før ombygning - kr./m² Efter ombygning - kr./m² For ejerboliger oplyses: Ejendomsværdi før ombygning: Skønnet ejendomsværdi efter ombygning: Låneform Optages der byggelån Byggeånsrenter - % Ja Nej 7%

2 7. De budgetterede udgifter I II III IV V Bygningsdel: Omfang: Svamp Udg. i alt Forbed. Tabsarb. Egenex. svamp i alt i alt finansier. 32,30% 57,22% 10,47% 01. Tagværk Kælder / fundering Facader / sokkel Vinduer Udvendige døre Trapper Porte / gennemgange Etageadskillelser WC / bad Køkken Varmeanlæg Afløb Kloak Vandinstallation Gasinstallation Ventilation El / svagstrøm Øvrige ombygningsarb Private friarealer A HÅNDVÆRKERUDG. EXCL. MOMS (sum 1-19) Heraf udgifter, som vedrører erhverv Udgifter i alt B HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. SVAMP (pkt.a, kolonne I-II) Byggeplads Udgifter til stillads Byggeplads Øvrige udgifter C HÅNDVÆRKERUDGIFTER I ALT (1-20) D Uforudseelige udgifter 10% E Evt. Afsat beløb ifølge specifikation se bilag F SAMLEDE HÅNDVÆRKERUDGIFTER ( C og E) G Teknikerhonorar - ombygning se bilag H Teknikerhonorar - svampeudbedring se bilag I HÅNDVÆRKERUDG. OG TEKN.HONORAR (F, G og H) J Moms af håndværkerudgifter og teknikerhonorar 25% K Tekniske bygherreudgifter - momspligtige se bilag L Moms af tekniske bygherreudgifter 25% M Tekniske bygherreudgifter - ikke momspligtige se bilag N Håndv.udg., tekn.honorar, tekn. bygh.udg. inkl. moms O Administrative bygherreudgifter - momspligtige se bilag P Moms af administrative bygherreudgifter 25% Q Administrative bygherreudgifter - ikke momspligtige se bilag R Driftstab i byggeperioden se bilag S Håndværkerudg., tekn.honorar og bygh.udg. inkl moms T Byggelånsrenter % se bilag U Låneomkostninger se bilag V Ombygningsudgifter exkl. byggesagsadministration X Byggesagsadministration se bilag Y Moms af byggesagsadministration 25% Z SAMLEDE OMBYGNINGSUDGIFTER Æ Heraf moms i alt Ombygningsudgifterne er opgjort ved prisindeks Pris pr. m²

3 8. Udbudsform Arbejderne udbydes i licitation ved: Offentlig licitation Begrænset licitation Tildelingskriterium: Laveste bud Det økonomisk mest fordelagtige bud Såfremt tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige bud" vælges, skal tildelingskriterier og underkriterier godkendes af kommunen forinden udbud i licitation. 9. Areal- og boligoplysninger Efter ombygningen omfatter det ombyggede i alt: Samlede etageareal - m² Boligareal - m² Erhvervsareal - m² Boliger - antal Erhverv - antal Antal boliger nedlagt Antal erhverv nedlagt Ved nedrivning Ved lejlighedssammenlægning Ved nedrivning Ved ombygning til boligformål Beregning af den støtteberettigede ombygningsudgift Samlede ombygningsudgifter for ejendommen (fra punkt 5Z) kr Skattefradragsberettigede renteudgifter kr Støtte efter anden lovgivning - oplys hvilken: Indestående på udvendig vedligeholdelseskonto, jf. boligreguleringsloven eller konto for forbedringer jf. lejeloven kr Evt. fradrag for indestående på indvendig vedligeholdelseskonto, jf. lejeloven Fradrag for eget ikke moms- og skatteregistreret arbejde kr Indtægter (f.eks. forsikringsudbetaling, dagbøder, o.l.) Fradrag i alt kr kr Støtteberettiget udgift kr 11. Behov for erstatningsboliger I ombygningsperioden Antal Antal Midlertidigt: 3 Permanent: Bilag 14. Ejers erklæring og underskrift Undertegnede ejer af ejendommen erklærer herved på tro og love, at ovenstående oplysninger er korrekte og at ingen af de arbejder, der er omfattet af ansøgningen, er påbegyndt. Dato og underskrift København, den 7. februar 2012.

4 Følgende skal fremsendes sammen med ansøgningen: X Skema 1 underskrevet af ejendommens ejer. X Forprojekt prissat på bygningsdele. X Registrering af ejendommens tilstand før byfornyelse, jf. bekg. nr. 156 af 15/ om registrering af bygningers tilstand før gennemførelse af ombygningsarbejder m.v. X Bygningstegninger (før og efter bygningsfornyelse). Udfyldt indberetningsskema, jf. "FØR BYGGESAGEN" udgivet af BvB og fremsendt med kommunens tilsagn til ejendommen ejer. Såfremt arbejdet udbydes i licitation med tildelingskriteriet "Det økonomisk mest fordelagtige tilbud" vedlægges redegørelse for, hvilke nærmere kriterier der vil blive lagt til grund for tildeling af ordren. Kopi af rådgiveraftaler. x Specifikation af øvrige ombygningsudgifter, herunder beregning af administrationshonorar. Dokumentation for gennemført lejer-information Oplysninger om ejendommens prioriteringsforhold. x Kopi af ejendomsforsikring. x Driftsbudget for gældende leje i udlejede lejligheder. x Fuldstændig oversigt over lejens sammensætning i de enkelte lejemål, herunder eventuelt varslede lejefororhøjelser og tidligere foretagne forbedringsforhøjelser. x Fortegnelse over de enkelte lejligheders størrelse og eventuelle fordelingstal. x Udlejningsejendomme: Seneste opgørelse fra Grundejernes investeringsfond over indestående på udvendige vedligeholdelseskonti og oplysning om indestående på indvendig vedligeholdelseskonto samt forbedringskonto. Vers. sept. 2008

5 Udlejningsejendomme Sendes til Udfyldes af kommunen Modtaget dato Journalnummer Skema 2 - Licitation Frederiksberg Kommune Bygge-og Boligafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg ombygningsprojekt Ansøgning om offentlig støtte til (efter lov om byfornyelse) 1. Ejendommen Beliggenhed (vejnavn) Ejendomsnummer BBR Matrikelbetegnelse og ejerlav Ejendommens art X Private udlejningsboliger Øvrige udlejningsboliger Private andelsboliger Ejerboliger Andet - oplys hvilket 2. Ejendommens ejer Frederiksberg Boligfond, c/o Privatbo A.m.b.A. Dahlerupsgade 5, 4. sal., 1603 København V. Personnummer/SE-nummer Ejers skattepligtige status m.v. Skattepl. andelsboligforen. X Skattepligtigt selskab Skattepligtig person Ikke skattepligtig For skattepligtige andelsboligforeninger oplyses udlejet areal i m² For ejerlejlighedsejendomme oplyses eventuelle restlejligheders samlede areal i m² Antal restlejligheder Er ejer momsregistreret Delvis Ja Nej 3. Byggesagsadministrator Privatbo A/S Dahlerupsgade 5, 4. sal., 1603 København V. 4. Teknisk rådgiver 5. Ombygningens hovedtal For de ombyggede udlejnings- og andelsboligejendomme oplyses de årlige boligudgift pr. m² excl. forbrugsudgifter For boligareal For erhvervsareal Før ombygning - kr./m² Efter ombygning - kr./m² Før ombygning - kr./m² Efter ombygning - kr./m² For ejerboliger oplyses: Ejendomsværdi før ombygning: Skønnet ejendomsværdi efter ombygning: Låneform Optages der byggelån Byggelånsrenter - % X Ja Nej 6

6 7. De budgetterede udgifter I II III IV V Bygningsdel: Omfang: Svamp Udg. i alt Forbed. Tabsarb. Egenex. svamp i alt i alt finansier. 0,00% 0,00% 0,00% 01. Tagværk 02. Kælder / fundering 03. Facader / sokkel 04. Vinduer 05. Udvendige døre 06. Trapper 07. Porte / gennemgange 08. Etageadskillelser 09. WC / bad 10. Køkken 11. Varmeanlæg 12. Afløb 13. Kloak 14. Vandinstallation 15. Gasinstallation 16. Ventilation 17. El / svagstrøm 18. Øvrige ombygningsarb. 19. Private friarealer A HÅNDVÆRKERUDG. EXCL. MOMS (sum 1-19) Heraf udgifter, som vedrører erhverv Udgifter i alt B HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. SVAMP (pkt.a, kolonne I-II) Byggeplads Udgifter til stillads 20. Byggeplads Øvrige udgifter C HÅNDVÆRKERUDGIFTER I ALT (1-20) D Uforudseelige udgifter 10% E Evt. Afsat beløb ifølge specifikation se bilag F SAMLEDE HÅNDVÆRKERUDGIFTER ( C og E) G Teknikerhonorar - ombygning se bilag H Teknikerhonorar - svampeudbedring se bilag I HÅNDVÆRKERUDG. OG TEKN.HONORAR (F, G og H) J Moms af håndværkerudgifter og teknikerhonorar 25% K Tekniske bygherreudgifter - momspligtige se bilag L Moms af tekniske bygherreudgifter 25% M Tekniske bygherreudgifter - ikke momspligtige se bilag N Håndv.udg., tekn.honorar, tekn. bygh.udg. inkl. moms O Administrative bygherreudgifter - momspligtige se bilag P Moms af administrative bygherreudgifter 25% Q Administrative bygherreudgifter - ikke momspligtige se bilag R Driftstab i byggeperioden se bilag S Håndværkerudg., tekn.honorar og bygh.udg. inkl moms T Byggelånsrenter % se bilag U Låneomkostninger se bilag V Ombygningsudgifter exkl. byggesagsadministration X Byggesagsadministration se bilag Y Moms af byggesagsadministration 25% Z SAMLEDE OMBYGNINGSUDGIFTER Æ Heraf moms i alt 0 Ombygningsudgifterne er opgjort ved prisindeks Pris pr. m² #DIVISION/0!

7 8. Udbudsform Arbejderne udbydes i licitation ved: Offentlig licitation Begrænses licitation Tildelingskriterium: Laveste bud Det økonomisk mest fordelagtige bud Såfremt tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige bud vælges, skal tildelingskriterier og underkriterier godkendes af kommunen forinden udbud i licitation. 9. Areal- og boligoplysninger Efter ombygningen omfatter det ombyggede i alt: Samlede etageareal - m² Boligareal - m² Erhvervsareal - m² Boliger - antal Erhverv - antal Antal boliger nedlagt 0 0 Antal erhverv nedlagt Ved nedrivning Ved lejlighedssammenlægning Ved nedrivning Ved ombygning til boligformål Beregning af den støtteberettigede ombygningsudgift Samlede ombygningsudgifter for ejendommen (fra punkt 5Z) Skattefradragsberettigede udgifter Støtte efter anden lovgivning - oplys hvilken: Indestående på udvendig vedligeholdelseskonto, jvf. boligreguleringsloven eller konto for forbedringer jvf. lejeloven Evt. fradrag for indestående på indvendig vedligeholdelseskonto, jf. lejeloven Fradrag for eget ikke moms- og skatteregistreret arbejde Indtægter (forsikringsudbetaling, dagbøder, o.l.) Fradrag i alt Støtteberettiget udgift 11. Behov for erstatningsboliger I ombygningsperioden Antal Antal Midlertidigt: 0 Permanent: Tidsplan Forventet påbegyndelse af arbejdet Dato Forventet byggetid Mdr. 13. Aconto udbetaling ønskes foretaget til og adresse på pengeinstitut Registreringsnr. Kontonummer Danske Bank, Holmens Kanal Bilag 15. Ejers erklæring og underskrift Undertegnede ejer af ejendommen erklærer herved på tro og love, at ovenstående oplysninger er korrekte og at ingen af de arbejder, der er omfattet af ansøgningen, er påbegyndt. Dato og underskrift

8 Følgende skal fremsendes sammen med ansøgningen: X Skema 1 underskrevet af ejendommens ejer. X Udbuds- og tilbudslister. X Specifikation af de ansøgte ombygningsudgifter. X Byggetilladelse til det samlede ombygningsprojekt. X Seneste opgørelse fra Grundejerenes Investeringsfond over indestående på udvendig vedligeholdelseskonto og forbedringskonto. X Tilbud fra minimum 2 pengeinstitutter på lån til midlertidig finansiering af ombygningen, såfremt finansieringspartneren ikke allerede er godkendt af kommunen. Vers. sept. 2008

9 Udlejningsejendomme Sendes til Udfyldes af kommunen Modtaget dato Journalnummer Skema 3 - Regnskab Frederiksberg Kommune Bygge- og Boligafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg ombygningsprojekt Ansøgning om offentlig støtte til (efter lov om byfornyelse) 1. Ejendommen Beliggenhed (vejnavn) Ejendomsnummer BBR Matrikelbetegnelse og ejerlav Ejendommens art Private udlejningsboliger Øvrige udlejningsboliger Private andelsboliger Ejerboliger Andet - oplys hvilket 2. Ejendommens ejer Personnummer/SE-nummer Ejers skattepligtige status Skattepligtig andelsboligforen. Skattepligtigt selskab Skattepligtig person Ikke skattepligtig Udlejet areal i m² For ejerlejlighedsejendomme oplyses restlejligheders samlede areal i m² Antal restlejligheder Er ejer momsregistreret Ja Nej 3. Byggesagsadministrator 4. Teknisk rådgiver 5. Ombygningens hovedtal For de ombyggede udlejnings- og andelsboligejendomme oplyses de årlige boligudgift pr. m² excl. forbrugsudgifter For boligareal For erhvervsareal Før ombygning - kr./m² Efter ombygning - kr./m² Før ombygning - kr./m² Efter ombygning - kr./m² For ejerboliger oplyses: Ejendomsværdi før ombygning: Skønnet ejendomsværdi efter ombygning:

10 6. De budgetterede udgifter I II III IV V Bygningsdel: Omfang: Svamp Udg. i alt Forbed. Tabsarb. Egenex. svamp i alt i alt finansier. 0,00% 0,00% 0,00% 01. Tagværk 02. Kælder / fundering 03. Facader / sokkel 04. Vinduer 05. Udvendige døre 06. Trapper 07. Porte / gennemgange 08. Etageadskillelser 09. WC / bad 10. Køkken 11. Varmeanlæg 12. Afløb 13. Kloak 14. Vandinstallation 15. Gasinstallation 16. Ventilation 17. El / svagstrøm 18. Øvrige ombygningsarb. 19. Private friarealer A HÅNDVÆRKERUDG. EXCL. MOMS (sum 1-19) Heraf udgifter, som vedrører erhverv Udgifter i alt B HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. SVAMP (pkt.a, kolonne I-II) Byggeplads Udgifter til stillads 20. Byggeplads Øvrige udgifter C HÅNDVÆRKERUDGIFTER I ALT (1-20) E Evt. Afsat beløb ifølge specifikation se bilag F SAMLEDE HÅNDVÆRKERUDGIFTER ( C og E) G Teknikerhonorar - ombygning se bilag H Teknikerhonorar - svampeudbedring se bilag I HÅNDVÆRKERUDG. OG TEKN.HONORAR (F, G og H) J Moms af håndværkerudgifter og teknikerhonorar 25% K Tekniske bygherreudgifter - momspligtige se bilag L Moms af tekniske bygherreudgifter 25% M Tekniske bygherreudgifter - ikke momspligtige se bilag N Håndv.udg., tekn.honorar, tekn. bygh.udg. inkl. moms O Administrative bygherreudgifter - momspligtige se bilag P Moms af administrative bygherreudgifter 25% Q Administrative bygherreudgifter - ikke momspligtige se bilag R Driftstab i byggeperioden se bilag S Håndværkerudg., tekn.honorar og bygh.udg. inkl moms T Byggelånsrenter % se bilag U Låneomkostninger se bilag V Ombygningsudgifter exkl. byggesagsadministration X Byggesagsadministration se bilag Y Moms af byggesagsadministration 25% Z SAMLEDE OMBYGNINGSUDGIFTER Æ Heraf moms i alt 0 Ombygningsudgifterne er opgjort ved prisindeks Pris pr. m²

11 7. Areal- og boligoplysninger Efter ombygningen omfatter det ombyggede i alt: Samlede etageareal - m² Boligareal - m² Erhvervsareal - m² Boliger - antal Erhverv - antal Antal boliger nedlagt Antal erhverv nedlagt Ved nedrivning Ved lejlighedssammenlægning Ved nedrivning Ved ombygning til boligformål 8. Beregning af den støtteberettigede ombygningsudgift Samlede ombygningsudgifter for ejendommen (fra punkt 5Z) Skattefradragsberettigede udgifter Støtte efter anden lovgivning - oplys hvilken: Indestående på udvendig vedligeholdelseskonto, jvf. boligreguleringsloven eller konto for forbedringer jvf. lejeloven Evt. fradrag for indestående på indvendig vedligeholdelseskonto, jf. lejeloven Fradrag for eget ikke moms- og skatteregistreret arbejde Indtægter (forsikringsudbetaling, dagbøder, o.l.) Fradrag i alt Støtteberettiget udgift 9. Anviste erstatningsboliger I ombygningsperioden Midlertidigt: Antal Permanent: Antal 10. Dato for arbejdets udførelse og byggeregnskab Arbejderne er udført Fra Til Byggeregnskabet er Dato i perioden opgjort pr. Dato Afleveringforretningen er gennemført A conto lånhjemtagelse (udfyldes ikke hvis forbedringsdelen finansieres med forbedringstilskud til valgfri finansiering) Dato Dato Midlertidig huslejeforhøjelse varslet pr. 11. Udbetaling ønskes foretaget til og adresse på pengeinstitut Registreringsnr. Kontonummer 12. Opgørelse over evt. garantibehov Udfyldes kun i de tilfælde, hvor ombygningen ikke kan finansieres uden kommunens medvirken kr. 13. Bilag 14. Ejers erklæring og underskrift Undertegnede erklærer på tro og love, at ovennævnte oplysninger er korrekte. Dato og underskrift

12 Følgende bilag fremsendes sammen med ansøgningen: Skema 3 underskrevet af ejendommen ejer. Regnskab forsynet med revisionserklæring. Kopi af entreprisekontrakt. Specifikation af ekstraarbejder og uforudsete udgifter fordelt på bygningsdele. Kopi af aftalesedler. Specifikation af håndværkerudgifter med kopi af fakturaer. Specifikation af teknikerhonorar og trykudgifter med underbilag. Specifikation af administrationshonorar med underbilag. Specifikation ag bygherreudgifter opdelt i momspligtige og ikke-momspligtige med underbilag. Kopi af kontoudskrifter for byggekredit og dokumentation for øvrige låneomkostninger. Oplysning om aktuel saldo på og forrentning af løbende byggekredit. Oplysning om låneomkostninger, som påløber efter regnskabsafslutning. Dokumentation for varsling af midlertidig forhøjelse af leje/boligafgift. Lejlighedsoversigt med angivelse af areal og leje henholdsvis før og efter foreløbig forhøjelse som følge af bygningsfornyelse. Dato for lejernes genindflytning efter eventuel genhusning. Udlejningsejendomme: Seneste opgørelse fra Grundejernes investeringsfond over indestående på udvendige vedligeholdelseskonti og Oplysning om indestående på indvendig vedligeholdelses- konto samt forbedringskonto. Oplysning om eventuel støtte efter anden lovgivning og forsikringsdækkede arbejder. Kopi af ibrugtagningstilladelse/kopi af anmodning om ibrugtagningstilladelse. Driftsmanual. Vers. sept. 2008

13 303-Bjarkeshus Tekniske bygherreudgifter: Driftsudgifter - forbrug Afgifter Tekniske rapporter Administrative bygherreudgifter: excl.moms Byggestrøm Vand Midlertidig opvarmning i lejl Byggetilladelse, ej moms (5 stk.) Tekniske/opmåling undersøgelser m.v Advokat Revision Forsikring, ej moms(0,15% af hånv.udg.) Anslåede tekniske bygherreudgifter excl. moms: Anslåede bygherreudgifter momspligtige: Anslåede bygherreudgifter ikke momspligtige: Finansieringsomkostninger (byggeperiode 6 mdr.) 7% af kr. håndv.udg. = Byggesagshonorar: 5% af kr. håndv.udg. = Moms 25% Byggesagshonorar i alt Driftstab i byggeperioden: ex. moms Inkl. moms Lejetab 6 mdr. for 5 lejemål Genhusningsudgifter, 3 lejemål I alt

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Pulje til Landsbyfornyelse Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Assens Billund Bornholm Brønderslev Esbjerg Favrskov Faxe Frederikshavn Frederikssund Faaborg-Midtfyn Gribskov Guldborgsund Haderslev Halsnæs

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118, stk. 4, 143, stk. 3, 149, 157, stk. 4, 160, 178, stk. 3 og 4, og 184 i lov

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Arnesvej 6, 2.th. 2700 Brønshøj

Arnesvej 6, 2.th. 2700 Brønshøj Sags nr. 10644165 Arnesvej 6, 2.th. 2700 Brønshøj Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut,

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte

Guide: Sådan søger du boligstøtte Guide: Sådan søger du boligstøtte Få hjælp til at søge boligstøtte K L E C K. Orientering E. Hvor meget har hvert enkelt C. Oplysninger husstandsmedlem om alle andre tjent Send til børn fra. og januar

Læs mere

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig!

Læs mere

TAGBOLIGER1. - en vejledning

TAGBOLIGER1. - en vejledning TAGBOLIGER1 - en vejledning Tagboliger - en vejledning Tekst og redaktion: Realkredit Danmark, SBS Byfornyelse, Byfornyelse København, Plan & Arkitektur og Byggeri & Bolig, Københavns Kommune, 2003. Foto

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Gammel Jernbanevej 22, 4.tv. 2500 Valby

Gammel Jernbanevej 22, 4.tv. 2500 Valby Gammel Jernbanevej 22, 4.tv. 2500 Valby Sags nr. 10841101 Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut,

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle Riisvej 3, 4540 Fårevejle UDBUD AF FRISKOLE Erhvervscenter Nordsjælland - Hillerød v/ Stephen Berthelsen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE Nordstensvej 9, 1. sal Postboks 129 3400 Hillerød Tlf.

Læs mere

BOLIGLEKSIKON A - Z (De finder svarende i alfabetisk orden nederst på siden)

BOLIGLEKSIKON A - Z (De finder svarende i alfabetisk orden nederst på siden) BOLIGLEKSIKON A - Z (De finder svarende i alfabetisk orden nederst på siden) A G P A conto Accept Acceptfrist Adkomst Adkomstdokumenter Administrationsbidrag Administrator Advis Afdrag Aflysning Aftægtsydelse

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: 38 41 19 19 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn

Læs mere

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156034-2015:text:da:html Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE

Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE Andelsselskabet Kristinegården v/b & T Administrationsaktieselskab H. C. Andersens Boulevard 51, 2. 1553 København V Att.: Advokat

Læs mere

SAGA. Thomsen. ; Nielsen & Skolen på Islands Brygge Fælleslokalet i bygning 5, L sal Artillerivej 57, 2300 København S. Runddelt den 15.

SAGA. Thomsen. ; Nielsen & Skolen på Islands Brygge Fælleslokalet i bygning 5, L sal Artillerivej 57, 2300 København S. Runddelt den 15. FAX ; Nielsen & SAGA G Runddelt den 15. maj 2012 Til beboerne i Saga G GENERALFORSAMLING EVENTUEL STIFTELSE AF ANDELSBOLIGFORENING Lejerne er i brev af 15. marts 2012 blevet tilbud at købe ejendommen på

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539. Lovtidende A 2013 Udgivet den 20. december 2013 16. december 2013. Nr. 1539. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED)

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) SÆLGER OG KØBER: Undertegnede Sælger herved til: Admiralgaarden Frederikshavn A/S (CVR nr. 27228844) Øster Kringelvej 2 C, 8250 Egå EJENDOMMEN / EJERLEJLIGHED:

Læs mere

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE Budget:... 3 Tidsplan:... 3 Indhold og formkrav til budget:... 3 Ændringer

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejervilkår i Danmark Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejernes Landsorganisation 8. udgave, December 2004 Indhold... SIDE FORORD... 3 1. LEJERBOLIGEN HOLDER STAND... 4 2. BEBOERSAMMENSÆTNINGEN

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Fussingsvej 29, 8700 Horsens

Fussingsvej 29, 8700 Horsens Fussingsvej 29, 8700 Horsens Velholdt boligudlejningsejendom sælges Samlet etageareal: 267 m² + kælder og tagetage 5 gode lejligheder Pænt nyt gårdmiljø og nye facadevinduer. Årlig lejeindtægt: kr. 232.680,-

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Page 1 of 6 BEK nr 1539 af 16/12/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Udlevering

Læs mere