4. Hovedkonti for den samlede økonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Hovedkonti for den samlede økonomi"

Transkript

1 78 Hovedkonti for den samlede økonomi 4. Hovedkonti for den samlede økonomi Tabel 4.1 Konto 0: Varer og tjenester årets priser i mio. kr 1 Produktion Markedsmæssig produktion Produktion til eget brug Anden ikke-markedsmæssig produktion Produktskatter minus produktsubsidier Produktskatter Produktsubsidier Import af varer og tjenester Import af varer Import af tjenester Tilgang i alt ( ) Forbrug i produktionen Konsumudgift Privat konsumudgift Offentlig konsumudgift Offentlig individuel konsumudgift Offentlig kollektiv konsumudgift Faste bruttoinvesteringer mv Lagerændringer Eksport af varer og tjenester Eksport af varer Eksport af tjenester Anvendelse i alt ( ) priser i mio. kr 1 Produktion Markedsmæssig produktion Produktion til eget brug Anden ikke-markedsmæssig produktion Produktskatter minus produktsubsidier Import af varer og tjenester Import af varer Import af tjenester Tilgang i alt ( ) Forbrug i produktionen Konsumudgift Privat konsumudgift Offentlig konsumudgift Faste bruttoinvesteringer mv Lagerændringer Eksport af varer og tjenester Eksport af varer Eksport af tjenester Anvendelse i alt ( ) Inklusiv anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande

2 Full sequence of accounts for the total economy 79 Account 0: Goods and services Table * 2000* ESA-code current prices, mill. dkk Output P Market output P Output for own final use P Other non-market output P Taxes less subsidies on products D.21-D Taxes on products D Subsidies on products D Imports of goods and services P Imports of goods P Imports of services P Resources ( ) Intermediate consumption P Final consumption expenditure P Private consumption expenditure Government consumption expenditure Government individual consumption expenditure Government collective consumption expenditure P Gross fixed capital formation 1 P.51+P Changes in inventories P Exports of goods and services P Exports of goods P Exports of services P Uses ( ) 1995-prices, mill. dkk Output P Market output P Output for own final use P Other non-market output P Taxes less subsidies on products D.21-D Imports of goods and services P Imports of goods P Imports of services P Resources ( ) Intermediate consumption P Final consumption expenditure P Private consumption expenditure Government consumption expenditure Gross fixed capital formation 1 P.51+P Changes in inventories P Exports of goods and services P Exports of goods P Exports of services P Uses ( ) 1 Including acquisitions less disposals of valuables

3 80 Hovedkonti for den samlede økonomi Tabel 4.2 Konto : Produktion og indkomstdannelse årets priser i mio. kr. Konto 1 : Produktion 1 Produktion Markedsmæssig produktion Produktion til eget brug Anden ikke-markedsmæssig produktion Produktskatter minus produktsubsidier Produktskatter Produktsubsidier Tilgang fra Danmark i alt (1 + 5) Forbrug i produktionen Bruttonationalprodukt, BNP (8 9) Forbrug af fast realkapital Nettonationalprodukt, NNP (10 11) Konto : Indkomstdannelse 1 Bruttonationalprodukt, BNP Produktskatter minus produktsubsidier Produktskatter Moms Told mv Øvrige produktskatter Produktsubsidier Bruttoværditilvækst (1 2) Andre produktionsskatter minus -subsidier Andre produktionsskatter Andre produktionssubsidier Bruttofaktorindkomst, BFI (8 9) Aflønning af ansatte (residente producenters udgifter) Løn (residente producenters udgifter) Arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger Faktiske arbejdsgiverbidrag Imputerede arbejdsgiverbidrag Bruttooverskud af prod. og blandet indk. (12 13) priser i mio. kr. Konto 1 : Produktion 1 Produktion Markedsmæssig produktion Produktion til eget brug Anden ikke-markedsmæssig produktion Produktskatter minus produktsubsidier Tilgang fra Danmark i alt (1 + 5) Forbrug i produktionen Bruttonationalprodukt, BNP (6 7) Forbrug af fast realkapital Nettonationalprodukt, NNP (8 9) Konto : Indkomstdannelse 1 Bruttonationalprodukt, BNP Produktskatter minus produktsubsidier Heraf moms Heraf told mv Bruttoværditilvækst (1 2) Den tilhørende nettostørrelse fremkommer ved at fratrække forbrug af fast realkapital (linie 11 i konto 1)

4 Full sequence of accounts for the total economy 81 Account : Production and generation of income Table * 2000* ESA-code current prices, mill. dkk. Account 1 : Production Output P Market output P Output for own final use P Other non-market output P Taxes less subsidies on products D.21-D Taxes on products D Subsidies on products D Resources from Denmark (1 + 5) Intermediate consumption P Gross domestic product (8 9) B.1*g Consumption of fixed capital K Net domestic product (10 11) B.1*n Account : Generation of income Gross domestic product B.1*g Taxes less subsidies on products D.21-D Taxes on products D Value added type taxes (VAT) D Import duties D Other taxes on products D.2122+D Subsidies on products D Gross value added (1 2) 1 B.1g Other taxes less subsidies on production D.29-D Other taxes on production D Other subsidies on production D Gross domestic product at factor cost (8 9) Compensation of employees (payable by res. prod.) D Wages and salaries (payable by res. prod.) D Employers social contributions D Employers actual social contributions D Employers imputed social contributions D Gross operating surplus and mixed inc.(12 13) 1 B.2g + B.3g 1995-prices, mill. dkk. Account 1 : Production Output P Market output P Output for own final use P Other non-market output P Taxes less subsidies on products D.21-D Resources from Denmark (1 + 5) Intermediate consumption P Gross domestic product (6 7) B.1*g Consumption of fixed capital K Net domestic product (8 9) B.1*n Account : Generation of income Gross domestic product B.1*g Taxes less subsidies on products D.21-D Of which value added type taxes (VAT) D Of which import duties D Gross value added (1 2) B.1g 1 The corresponding net aggregate is derived by subtracting consumption of fixed capital (line 11 in account 1)

5 82 Hovedkonti for den samlede økonomi Tabel 4.3 Konto : Indkomstfordeling og -anvendelse årets priser i mio. kr. Konto : Allokering af primær indkomst 1 Bruttooverskud af produktionen og blandet indkomst Aflønning af ansatte (modtaget af residente lønmodtagere) Løn (modtaget af residente lønmodtagere) Løn (residente producenters udgifter) Løn fra udlandet Løn til udlandet Arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger Faktiske arbejdsgiverbidrag Imputerede arbejdsgiverbidrag Produktions- og importskatter (modt. af off. forvaltning) Produktskatter (modt. af off. forvaltning) Moms Told og øvr. produktskatter (modt. af off. forvaltning) Andre produktionsskatter Subsidier (modt. af off. forvaltning) Produktsubsidier (modt. af off. forvaltning) Andre produktionssubsidier (modt. af off. forvaltning) Formueindkomst fra udlandet, netto Formueindkomst fra udlandet Formueindkomst til udlandet Renter fra udlandet, netto Renter fra udlandet Renter til udlandet Udloddet selskabsudbytte fra udlandet, netto Udloddet selskabsudbytte fra udlandet Udloddet selskabsudbytte til udlandet Reinvesteret indtjening på direkte udenlandske inv., netto Reinvesteret indtjening på direkte udenlandske inv Reinvesteret indtjening på direkte investeringer i Danmark Formueindkomst henført til forsikringstagere, netto Formueindkomst henført til forsikringstagere fra udlandet Formueindkomst henført til forsikringstagere til udlandet Bruttonationalindkomst, BNI ( ) Konto 2.2 : Fordeling af sekundær indkomst 1 Bruttonationalindkomst, BNI Løbende indkomst- og formueskatter mv. fra udlandet Bidrag til sociale ordninger til udlandet Sociale ydelser undt.sociale overførsler i naturalier fra udlandet Andre løbende overførsler Skadesforsikringspræmier, netto fra udlandet Skadesforsikringserstatninger fra udlandet Løbende internationalt samarbejde fra udlandet Diverse løbende overførsler fra udlandet Fra udlandet i alt ( ) Løbende indkomst- og formueskatter mv. til udlandet Bidrag til sociale ordninger til udlandet Sociale ydelser undt.sociale overførsler i naturalier til udlandet Andre løbende overførsler Skadesforsikringspræmier, netto til udlandet Skadesforsikringserstatninger til udlandet Løbende internationalt samarbejde til udlandet Diverse løbende overførsler til udlandet Til udlandet i alt ( ) Disponibel bruttonationalindkomst ( ) Konto 2.4 : Anvendelse af disponibel indkomst 1 Disponibel bruttonationalindkomst Konsumudgift Privat konsumudgift Offentlig konsumudgift Offentlig individuel konsumudgift Off. kollektiv konsumudgift (=faktisk kollektivt konsum) Bruttoopsparing (1 2) Den tilhørende nettostørrelse fremkommer ved at fratrække forbrug af fast realkapital (linie 11 i konto 1)

6 Full sequence of accounts for the total economy 83 Account : Distribution and use of income Table * 2000* ESA-code current prices, mill. dkk. Account : Allocation of primary income Gross operating surplus and mixed income B.2g + B.3g Compensation of employees (received by res. employees) D Wages and salaries (received by res. employees) D Wages and salaries (payable by res. prod.) D Wages and salaries from ROW D Wages and salaries to ROW D Employers social contributions D Employers actual social contributions D Employers imputed social contributions D Taxes on production and imports (received by general government) D Taxes on products (received by general government) D Value added type taxes (VAT) D Import duties and oth. taxes on products (rec. by gen. gov.) D.212+D Other taxes on production D Subsidies (received by general government) D Subsidies on products (received by general government) D Other subsidies on production (received by general government) D Property income, net from ROW D Property income from ROW D Property income to ROW D Interest, net from ROW D Interest from ROW D Interest to ROW D Distributed income of corporations, net from ROW D Distributed income of corporations from ROW D Distributed income of corporations to ROW D Reinvested earnings on direct foreign investment, net D Reinvested earnings on direct foreign investment D Reinvested earnings on direct investment in Denmark D Property income attributed to insurance policy holders, net D Property income attr. to insurance policy holders from ROW D Property income attr. to insurance policy holders to ROW D Gross national income ( ) 1 B.5*g Account 2.2 : Secondary distribution of income Gross national income B.5*g Current taxes on income, wealth, ect. from ROW D Social contributions to ROW D Social benefits other than social transfers in kind from ROW D Other current transfers from ROW D Non-life insurance premiums, net from ROW D Non-life insurance claims from ROW D Current international cooperation form ROW D Miscellaneous current transfers from ROW D From ROW ( ) Current taxes on income, wealth, ect. to ROW D Social contributions to ROW D Social benefits other than social transfers in kind to ROW D Other current tranfers to ROW D Non-life insurance premiums, net to ROW D Non-life insurance claims from ROW D Current international cooperation to ROW D Miscellaneous current transfers to ROW D To ROW ( ) Gross disposable income ( ) 1 B.6g Account 2.4 : Use of disposable income Gross disposable income B.6g Final consumption expenditure P Private consumption expenditure Government consumption expenditure Government individual consumption expenditure Government collective consumption expenditure P Gross saving (1 2) 1 B.8g 1 The corresponding net aggregate is derived by subtracting consumption of fixed capital (line 11 in account 1)

7 84 Hovedkonti for den samlede økonomi Tabel 4.4 Konto 3: Kapital årets priser i mio. kr. Konto 3 : Kapital 1 Bruttoopsparing Kapitaloverførsler fra udlandet, netto Kapitaloverførsler fra udlandet Investeringstilskud fra udlandet Andre kapitaloverførsler fra udlandet Kapitaloverførsler til udlandet Investeringstilskud til udlandet Andre kapitaloverførsler til udlandet Ændr. i nettoformue forårsaget af opsp. og kap.overf. (1 + 2) Faste bruttoinvesteringer mv Lagerændringer Fordringserhvervelse, netto ( ) Inklusiv anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande

8 Full sequence of accounts for the total economy 85 Account 3: Capital Table * 2000* ESA-code current prices, mill. dkk. Account 3 : Capital Gross saving B.8g Capital transfers, net from ROW D Capital transfers from ROW D Investment grants from ROW D Other capital transfers from ROW D Capital transfers to ROW D Investment grants to ROW D Other capital transfers to ROW D Chg. in net worth due to saving and cap. transfers (1 + 2) B Gross fixed capital formation 1 P.51+ P Changes in inventories P Net lending/net borrowing ( ) B.9 1 Including acquisitions less disposals of valuables

9 86 Hovedkonti for den samlede økonomi Tabel 4.5 Konto 4: Danmark og udlandet årets priser i mio. kr. 1 Eksport af varer Turistindtægter Eksport af øvrige tjenester Aflønning af ansatte fra udlandet Subsidier fra udlandet Formueindkomst fra udlandet Renter fra udlandet Udloddet selskabsudbytte fra udlandet Reinvesteret indtjening på direkte udenlandske investeringer Formueindkomst henført til forsikringstagere fra udlandet Løbende indkomst- og formueskatter mv. fra udlandet Bidrag til sociale ordninger fra udlandet Sociale ydelser undtagen sociale overførsler i naturalier fra udl Andre løbende overførsler fra udlandet Skadesforsikringspræmier, netto fra udlandet Skadesforsikringserstatninger fra udlandet Løbende internationalt samarbejde fra udlandet Diverse løbende overførsler fra udlandet Løbende indt. fra udlandet i alt ( ) Kapitaloverførsler fra udlandet Investeringstilskud fra udlandet Andre kapitaloverførsler fra udlandet Indtægter fra udlandet i alt ( ) Import af varer Turistudgifter Import af øvrige tjenester Aflønning af ansatte til udlandet Produktions- og importskatter til udlandet Formueindkomst til udlandet Renter til udlandet Udloddet selskabsudbytte til udlandet Reinvesteret indtjening på direkte investeringer i Danmark Formueindkomst henført til forsikringstagere til udlandet Løbende indkomst- og formueskatter mv. til udlandet Bidrag til sociale ordninger til udlandet Sociale ydelser undtagen sociale overførsler i naturalier til udl Andre løbende overførsler til udlandet Skadesforsikringspræmier, netto til udlandet Skadesforsikringserstatninger til udlandet Løbende internationalt samarbejde til udlandet Diverse løbende overførsler til udlandet Løbende udgifter til udlandet i alt ( ) Kapitaloverførsler til udlandet Investeringstilskud til udlandet Andre kapitaloverførsler til udlandet Udgifter til udlandet i alt ( ) Varebalance (Handelsbalance) (1 24) Tjenestebalance ( ) Vare- og tjenestebalancen ( ) Løbende saldo over for udlandet (19 42) Fordringserhvervelse, netto (23 46)

10 Full sequence of accounts for the total economy 87 Account 4: Rest of the World (ROW) Table * 2000* ESA-code current prices, mill. dkk Exports of goods P Income from tourism from ROW P Exports of other services Wages and salaries from ROW D Subsidies from ROW D Property income from ROW D Interest from ROW D Distributed income of corporations from ROW D Reinvested earnings on direct foreign investment D Property income attr. to ins. policy holders from ROW D Current taxes on income, wealth, ect. from ROW D Social contributions from ROW D Soc. benefits other than soc. transfers in kind from ROW D Other current transfers from ROW D Net non-life insurance premiums from ROW D Non-life insurance claims from ROW D Current international cooperation from ROW D Miscellaneous current transfers from ROW D Current income from ROW ( ) Capital transfers from ROW D Investment grants from ROW D Other capital transfers from ROW D Total income from ROW ( ) Imports of goods P Expenditure on tourism in ROW P Imports of other services Wages and salaries to ROW D Taxes on production and imports to ROW D Property income to ROW D Interest to ROW D Distributed income of corporations to ROW D Reinvested earnings on direct investment in Denmark D Property income attr. to ins. policy holders to ROW D Current taxes on income, wealth, ect. to ROW D Social contributions to ROW D Soc. benefits other than soc. transfers in kind to ROW D Other current transfers to ROW D Net non-life insurance premiums to ROW D Non-life insurance claims to ROW D Current international cooperation to ROW D Miscellaneous current transfers to ROW D Current expenditure to ROW ( ) Capital transfers to ROW D Investment grants to ROW D Other capital transfers to ROW D Total expenditure to ROW ( ) External balance of goods (1 24) External balance of services ( ) External balance of goods and services ( ) B Current external balance (19 42) B Net lending/net borrowing (23 46) B.9

11 88 Hovedkonti for den samlede økonomi Tabel 4.6 Real disponibel bruttonationalindkomst mv årets priser i mio. kr. 1 Bruttonationalprodukt Aflønning af ansatte og formueindkomst fra udlandet, netto Produktions- og importskatter minus -subsidier fra udlandet Bruttonationalindkomst ( ) Løbende overførsler fra udlandet, netto Disponibel bruttonationalindkomst (4 + 5) priser i mio. kr. 1 Bruttonationalprodukt Aflønning af ansatte og formueindkomst fra udlandet, netto Produktions- og importskatter minus -subsidier fra udlandet Justeringer for bytteforholdseffekter Bruttonationalindkomst ( ) Løbende overførsler fra udlandet, netto Disponibel bruttonationalindkomst (5 + 6)

12 Full sequence of accounts for the total economy 89 Real gross national disposable income etc. Table * 2000* ESA-code current prices, mill. dkk Gross domestic product B.1*g Comp. of employees, property income from ROW, net D.1+D Taxes on production and imports from ROW, net D.2-D Gross national income ( ) B.5*g Current transfers from ROW, net D.5+D.6+D Gross disposable income (4 + 5) B.6g 1995-prices, mill. dkk Gross domestic product B.1*g Comp. of employees, property income from ROW, net D.1+D Taxes on production and imports from ROW, net D.2-D Adjustments for changes in terms of trade Gross national income ( ) B.5*g Current transfers from ROW, net D.5+D.6+D Gross disposable income (5 + 6) B.6g

13

5. Institutionelle sektorer

5. Institutionelle sektorer Institutionelle sektorer 9 5. Institutionelle sektorer 5. Institutionelle enheder Nationalregnskabets enheder Definition I nationalregnskabet arbejdes med to grundlæggende enheder: Institutionelle enheder

Læs mere

Nationalregnskab. Nyt nationalregnskab 2009:1. Sammenfatning

Nationalregnskab. Nyt nationalregnskab 2009:1. Sammenfatning Nationalregnskab 2009:1 Sammenfatning Det nye produktionsbaserede nationalregnskab giver overblik over samfundsøkonomien. Samtidig giver statistikken et billede af samspillet mellem erhverv, husholdninger

Læs mere

Nationalregnskab og betalingsbalance

Nationalregnskab og betalingsbalance Nationalregnskab og betalingsbalance FLERE TAL Nationalregnskab og betalingsbalance Bruttonationalprodukt Privat forbrug og offentligt forbrug Investeringer Import og eksport Løn og beskæftigelse input-output

Læs mere

Nationalregnskab. Indledning

Nationalregnskab. Indledning Nationalregnskab 1# Indledning Formål: et helhedsbillede af økonomien i et land Hvorfor: økonomisk politik dvs regulere økonomien for at udglatte uønskede svingninger Midler: regnskabsprincipper europæiske

Læs mere

Nationalregnskab. Indledning

Nationalregnskab. Indledning Nationalregnskab 1# Indledning Formål: et helhedsbillede af økonomien i et land Hvorfor: økonomisk politik dvs regulere økonomien for at udglatte uønskede svingninger Midler: regnskabsprincipper europæiske

Læs mere

Offentlige finanser FLERE TAL

Offentlige finanser FLERE TAL FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor området offentlige finanser, der bl.a. omhandler den offentlige sektors finanser baseret på budgetter og regnskaber samt folkekirkens

Læs mere

Nationalregnskab og betalingsbalance

Nationalregnskab og betalingsbalance Nationalregnskab og betalingsbalance 1. Dansk økonomi 1990 til 2001 Nationalregnskab og betalingsbalance Figur 1 Årlig realvækst i BNP 1990-2001 6 5 Procent Magre og fede år Dansk økonomi har igennem det

Læs mere

Nationalregnskab og betalingsbalance

Nationalregnskab og betalingsbalance Nationalregnskab og betalingsbalance 1. Dansk økonomi 1990 til 2002 Nationalregnskab og betalingsbalance Figur 1 Årlig realvækst i BNP 1990-2002 6 5 4 3 2 1 Procent Magre og fede år Dansk økonomi har siden

Læs mere

Husholdningssektoren i ADAM

Husholdningssektoren i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Henrik Olesen 23. november 1998* Husholdningssektoren i ADAM Resumé: Papiret skitserer problemer med at opstille en husholdningssektor til ADAM. Vi har lovet

Læs mere

National- regnskab og offentlige finanser

National- regnskab og offentlige finanser National- regnskab og offentlige finanser Dansk økonomi Finansielle fordringer Inflationen BNP i international sammenligning Den offentlige sektor Offentlig forvaltning og service Skatter og afgifter Opgave-

Læs mere

RETNINGSLINJER (2014/647/EU)

RETNINGSLINJER (2014/647/EU) 6.9.2014 L 267/9 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 3. juni 2014 om ændring af retningslinje ECB/2013/23 om statistik over offentlige finanser (ECB/2014/21) (2014/647/EU) DIREKTIONEN

Læs mere

National- regnskab og offentlige finanser

National- regnskab og offentlige finanser National- regnskab og offentlige finanser Dansk økonomi Finansielle fordringer Inflationen BNP i international sammenligning Den offentlige sektor Offentlig forvaltning og service Skatter og afgifter Opgave-

Læs mere

Nationalregnskab og betalingsbalance

Nationalregnskab og betalingsbalance Nationalregnskab og betalingsbalance 1 Dansk økonomi 2000 til 2010 Økonomisk vækst i 2010 Bruttonationalproduktet steg med 2,1 pct. i 2010. Efter fire år med høje vækstrater i 2004-2007, økonomisk nedgang

Læs mere

Modelgruppen Danmarks Statistik

Modelgruppen Danmarks Statistik Offentlige indtægter og udgifter ADAM-navn 2011 2014 2014 Mia.kr. Mia.kr. pct. af BNP Production value Xo1 532.2 557.2 29.0 Government consumption Co 490.6 511.1 26.6 Government gross capital expenditure

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Penge- og kapitalmarked Pengeinstitutternes balance Indlån og udlån Forbrugerkredit og leasing Børsnoterede obligationer Aktier og investeringsbeviser Renter og kurser

Læs mere

Nationalregnskab og offentlige finanser

Nationalregnskab og offentlige finanser Nationalregnskab og offentlige finanser Dansk økonomi 2003 til 2013 Finansielle fordringer Inflationen BNP i international sammenligning Den offentlige sektor Offentlig forvaltning og service Skatter og

Læs mere

Nationalregnskab. Dansk økonomi 2000 til Nationalregnskab

Nationalregnskab. Dansk økonomi 2000 til Nationalregnskab Nationalregnskab 1 Dansk økonomi 2000 til 2011 Økonomisk vækst i 2011 Bruttonationalproduktet steg med 1,0 pct. i 2011. Efter fire år med høje vækstrater i 2004-2007, økonomisk nedgang i 2008 og den historiske

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge kapitalmarked FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler likviditets-forhold, valutareserven, pengeinstitutternes balance, indlån udlån,

Læs mere

Stikordsregister Tallene henviser til tabelnummer

Stikordsregister Tallene henviser til tabelnummer Stikordsregister Tallene henviser til tabelnummer A afgifter 12 aflønning af ansatte 3, 7, 11 aktieindeks 59 internationalt 81 aktivering 20 AMFORA 20 amtskommunale sektor beskæftigede 18 animalske anlægsarbejder,

Læs mere

Nationalregnskabet (Tabellerne 322-329)

Nationalregnskabet (Tabellerne 322-329) 409 Nationalregnskabet Nationalregnskabstallene bygger på en række statistiske oplysninger, som man forsøger at samle til et helhedsbillede dels af tilgangen af varer og tjenester, tilvejebragt gennem

Læs mere

Nationalregnskab og betalingsbalance

Nationalregnskab og betalingsbalance Nationalregnskab og betalingsbalance 1. Dansk økonomi 1989 til 1999 Nationalregnskab og betalingsbalance Magre og fede år Dansk økonomi har igennem de sidste ti år bevæget sig fra en periode med stagnation

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Penge- og kapitalmarked Pengeinstitutternes balance Indlån og udlån Forbrugerkredit og leasing Børsnoterede obligationer Aktier og investeringsbeviser Renter og kurser

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 276/32 Den Europæiske Unions Tidende 17.10.2008 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RETNINGSLINJER

Læs mere

345 Nationalprodukt og nationalindkoms t. Samtlige erhverv. Øvrige. Landbrug. erhverv. Mill. k r.

345 Nationalprodukt og nationalindkoms t. Samtlige erhverv. Øvrige. Landbrug. erhverv. Mill. k r. 948 95 952 956 Tabel 299. Nettofaktorindkomsten 870-952. Net domestic product at factor cost 870-952. Nettofaktorindkomsten' i løbende priser. Øvrige Samtlige 6 3 345 Nationalprodukt og nationalindkoms

Læs mere

Nationalregnskab 2011

Nationalregnskab 2011 NATIONALREGNSKAB 2011 Nationalregnskab 2011 National Accounts 2011 Nationalregnskab 2011 Udgivet af Danmarks Statistik Januar 2013 30. årgang Oplag 120 Printet hos PRinfoParitas Trykt udgave: Pris: 160,00

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET C5-0078/2003. Fælles holdning. Mødedokument 2002/0109(COD) 12/03/2003

EUROPA-PARLAMENTET C5-0078/2003. Fælles holdning. Mødedokument 2002/0109(COD) 12/03/2003 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0078/2003 2002/0109(COD) DA 12/03/2003 Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning

Læs mere

Nationalregnskab og betalingbalance

Nationalregnskab og betalingbalance Nationalregnskab og betalingbalance Afsnittet omfatter oplysninger om Danmarks nationalregnskab og betalingsbalance. Nationalregnskab Der gives oplysninger om hovedstørrelserne såsom bruttonationalproduktet

Læs mere

Øvelse 2 - Samfundsøkonomi

Øvelse 2 - Samfundsøkonomi Øvelse 2 - Samfundsøkonomi Nationalregnskab II Sidste gang... Vi så på...hvordan kan BNP udregnes vha. input-output tabeller...bnp kan opgøres fra forskellige tilgange: anvendelse, indkomst og produktion...3

Læs mere

Nationalregnskabet (tabellerne )

Nationalregnskabet (tabellerne ) 460 Nationalregnskabet (tabellerne 384-391) Nationalregnskabstallene bygger på en række statistiske oplysninger, som man forsøger at samle til et helhedsbillede dels af tilgangen af varer og tjenester

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 1.9.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 228/25 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 31. juli 2009 om statistik over de offentlige finanser (omarbejdning)

Læs mere

Nationa Iregnska bet (labellerne )

Nationa Iregnska bet (labellerne ) 495 Nationa Iregnska bet (labellerne 413-419) Nationalregnskabstallene bygger på en række statistiske oplysninger, som man forsøger at samle til et helhedsbillede dels af tilgangen af varer og tjenester

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 19 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskab 2005 2006:1. Sammenfatning. Fortsat økonomisk vækst i 2005

Nationalregnskab. Nationalregnskab 2005 2006:1. Sammenfatning. Fortsat økonomisk vækst i 2005 Nationalregnskab 2006:1 Nationalregnskab Sammenfatning Fortsat økonomisk vækst i Vækst på 2 pct. Figur 1. Den økonomiske vækst i gav sig udslag i en stigning i BNP i faste priser på 2,0 pct., jf. figur

Læs mere

Udbudseffekter i Adam oktober to eksempler

Udbudseffekter i Adam oktober to eksempler Udbudseffekter i Adam oktober 1 - to eksempler Tony Maarsleth Kristensen & Dawit Sisay Temere Notatet beskriver to scenarier: et scenarie med en reduktion af den strukturelle ledighed og et scenarie med

Læs mere

Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen

Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen Pres på eksport fortsat gigantiske betalingsbalanceoverskud Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen Dansk eksport har været under pres de seneste kvartaler. En sammenligning

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler likviditets-forhold, valutareserven, pengeinstitutternes balance, indlån og

Læs mere

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT GN Store Nord A/S VAT number 24 25 78 43 XBRL REVIEW REPORT Bemærk at dette er en gennemgangsrapport - en læsbar udgave af den dannede XBRL-fil. Denne rapport skal ikke indberettes til Erhvervsstyrelsen,

Læs mere

N ational reg nskabsstatisti k

N ational reg nskabsstatisti k N ational reg nskabsstatisti k 1986 National Accounts 1986 DANMARKS STATSTK Kobenhavn 1988 . Tidligere publikationer om nationalregnskabet udsendt af Danmarks Statistik Statistiske Meddelelser og Undersegelser:

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 136/6 HENSTILLINGER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING af 31. maj 2007 om ændring af henstilling ECB/2004/16 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav

Læs mere

Økonomisk Statistik. Erhvervsstatistik

Økonomisk Statistik. Erhvervsstatistik Annex 1 Personstatistik Kirsten Wismer Befolkning Anita Lange Uddannelse Karin Blix Arbejdsmarked Carsten Zangenberg Velfærd Carsten Torpe Personregistre Finn Spieker Interview og Markedsservice Isak Isaksen

Læs mere

Nationalregnskab og betalingsbalance

Nationalregnskab og betalingsbalance Nationalregnskab og betalingsbalance 1. Dansk økonomi 1995 til 2005 Nationalregnskab og betalingsbalance Figur 1 Årlig realvækst i BNP 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Procent 95 96 97 98 99 00 01 02

Læs mere

Nationalregnskabsstatistik

Nationalregnskabsstatistik Nationalregnskabsstatistik 2002 National Accounts 2002 Nationalregnskabsstatistik 2002 Udgivet af Danmarks Statistik Maj 2004 21. årgang Oplag: 400 Danmarks Statistiks trykkeri, København ISBN 87-501-1380-1

Læs mere

VELKOMMEN TIL VIRKSOMHEDSØKONOMI. 1. kursusgang. Lektion 1 til 5

VELKOMMEN TIL VIRKSOMHEDSØKONOMI. 1. kursusgang. Lektion 1 til 5 VELKOMMEN TIL VIRKSOMHEDSØKONOMI 1. kursusgang B5 - CSTBI2 CSTBL2 2 ECTS SE-KURSUS WILLY OLSEN Institut for Mekanik og Produktion 1 Lektion 1 til 5 1. Den nationale økonomi. Byggesektorens andel heri.

Læs mere

Nationalregnskabet. Tema 6

Nationalregnskabet. Tema 6 Nationalregnskabet Tema 6 Nationalregnskabet Empirisk billede af det økonomiske kredsløb, Økonomien i fugleperspektiv, En helhedsorienteret beskrivelse, Grundlaget for økonomisk-politisk intervention Produktionsfaktorer

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Nationalregnskabet (Tabellerne )

Nationalregnskabet (Tabellerne ) 364 Nationalregnskabstallene bygger på en række forskellige statistiske oplysninger, som man forsøger at samle til et helhedsbillede dels af tilgangen af varer og, tilvejebragt gennem enes produktion og

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

31 127 Regnskabsforståelse

31 127 Regnskabsforståelse 31 127 Regnskabsforståelse HA, HA (int.), HA(it), HA (jur.), BA(int.) studiet, 1 del. Reeksamen den 23. februar 2010 09:00 12:00 Varighed 3 timer Alle hjælpemidler tilladt Dette opgavesæt består af fire

Læs mere

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning Nationalregnskab 2012:2 Input-output tabel for 2004 Sammenfatning Formålet med denne publikation er, at give brugere mulighed for at benytte de data og analyseresultater, samt de input-output tabeller,

Læs mere

Kapacitetsreduktion 1.16 Udgåede fartøjer og tildelte midler ved kapacitetstilpasning... 27

Kapacitetsreduktion 1.16 Udgåede fartøjer og tildelte midler ved kapacitetstilpasning... 27 243 7DEHORYHUVLJW 'HQGDQVNHILVNHUIOnGH Regional og størrelsesmæssig fordeling af fiskerflåden 1.1 Fartøjer, tonnage, maskineffekt, forsikringsværdi, alder og besætning fordelt på distrikter... 19 1.2 Fartøjer,

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003 Nationalregnskab 2005:1 Nationalregnskab 2003 Sammenfatning Svag tilbagegang i 2003 Grønlands økonomi er inde i en afmatningsperiode. Realvæksten i Bruttonationalproduktet (BNP) er opgjort til et fald

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 18 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

HIGH STREET RETAIL / VELBELIGGENDE BUTIK Galleri K, Kristen Bernikows Gade 7, 1105 København K Sag 13076-7

HIGH STREET RETAIL / VELBELIGGENDE BUTIK Galleri K, Kristen Bernikows Gade 7, 1105 København K Sag 13076-7 HIGH STREET RETAIL / VELBELIGGENDE BUTIK Galleri K, Kristen Bernikows Gade 7, 1105 København K Sag 13076-7 PRIME RETAIL - EXCELLENT LOCATION Gross areas: Shop, ground floor: 194 sq m LEASE TERMS Annual

Læs mere

Nationalregnskabet (tabellerne )

Nationalregnskabet (tabellerne ) 491 Nationalregnskabet (tabellerne 402-409) Nationalregnskabstallene bygger på en række statistiske oplysninger, som man forsøger at samle til et helhedsbillede dels af tilgangen af varer og tjenester

Læs mere

Offentlige finanser. offentlig forvaltning og service. Indhold og kilder. Statistikgrund lag. Afgrænsning af

Offentlige finanser. offentlig forvaltning og service. Indhold og kilder. Statistikgrund lag. Afgrænsning af Offentlige finanser Statistikken vedrørende de offentlige finanser omfatter dels specifikke regnskabs- og budgettabeller vedrørende de enkelte grene af den offentlige virksomhed, dels en omfattende, generel

Læs mere

Dansk velstand vokser markant mere end vi tror

Dansk velstand vokser markant mere end vi tror Dansk velstand vokser markant mere end vi tror Det dystre billede af den danske velstandsudvikling målt ved bruttonationalproduktet (BNP) udfordres i denne analyse ved at kigge på et mere retvisende mål

Læs mere

Nationalregnskab. Input-output tabel for Sammenfatning

Nationalregnskab. Input-output tabel for Sammenfatning Nationalregnskab Input-output tabel for 2011 Sammenfatning Formålet med denne publikation er, at give brugere mulighed for at benytte de data og analyseresultater, samt de input-output tabeller, som nu

Læs mere

7. Udenrigshandel og betalingsbalance

7. Udenrigshandel og betalingsbalance 7. Udenrigshandel og betalingsbalance Vækst i verdenshandel Vækst i verdenshandel større end gns vækst i BNP liberalisering af verdenshandel begrænsning i handelshindringer valutarestriktioner ophævet

Læs mere

Betalingsbalancen 2008:1. Betalingsbalancen

Betalingsbalancen 2008:1. Betalingsbalancen Betalingsbalancen 2008:1 Betalingsbalancen 2006 1. Indledning Ny statistik Del af nationalregnskabet Tidligere opgørelser Spejlstatistik Foreløbige tal Denne publikation indeholder nye tal for Grønlands

Læs mere

Danmark ligger flot på balancer og gæld

Danmark ligger flot på balancer og gæld vs. ligger flot på balancer og gæld har indtil de senere år haft stærkere offentlige finanser end. Den danske offentlige gæld er derfor i dag markant lavere end den tyske. Målt fra begyndelsen af 9 erne

Læs mere

7. Udenrigshandel og betalingsbalance

7. Udenrigshandel og betalingsbalance 7. Udenrigshandel og betalingsbalance Vækst i verdenshandel Vækst i verdenshandel større end gns vækst i BNP liberalisering af verdenshandel begrænsning i handelshindringer valutarestriktioner ophævet

Læs mere

Dansk velstand undervurderet med op til 42 mia. kr.

Dansk velstand undervurderet med op til 42 mia. kr. . oktober 206 Dansk velstand undervurderet med op til 42 mia. kr. Danmarks Statistik har her i oktober revideret opgørelsen af betalingsbalancens løbende poster med i alt 46 mia. kr. i 20. Heraf vurderes

Læs mere

NYE BUTIKKER PÅ UNIK BELIGGENHED Islands Brygge 43, 2300 København S Sag 85044

NYE BUTIKKER PÅ UNIK BELIGGENHED Islands Brygge 43, 2300 København S Sag 85044 NYE BUTIKKER PÅ UNIK BELIGGENHED Islands Brygge 43, 2300 København S Sag 85044 BELIGGENHED / LOCATION Beliggende på Islands Brygge i først parket til vandet. Området er under udvikling og vil fremover

Læs mere

Nationalregnskab, 3. kvartal 2016: Figurer og tabeller

Nationalregnskab, 3. kvartal 2016: Figurer og tabeller Dansk Økonomi Den 30. november Nationalregnskab, 3. kvartal : Figurer og tabeller Årlige vækstrater, faktiske tal, pct. BNP 1,5 0,5 0,3 0,9 1,1 1,6 0,8 1,1 Privat forbrug 2,0 1,9 2,1 2,7 1,6 1,9 2,1 1,6

Læs mere

Nationalregnskab, 4. kvartal 2016: Figurer og tabeller

Nationalregnskab, 4. kvartal 2016: Figurer og tabeller Dansk Økonomi Den 1. marts 2017 Nationalregnskab, 4. kvartal : Figurer og tabeller Årlige vækstrater, faktiske tal, pct. BNP 0,5 0,3 0,9 1,4 1,9 1,1 1,1 1,9 Privat forbrug 1,9 2,1 2,5 1,2 2,4 2,1 2,1 2,4

Læs mere

Nationalregnskab, 2. kvartal 2016: Figurer og tabeller

Nationalregnskab, 2. kvartal 2016: Figurer og tabeller Dansk Økonomi Den 31. august Nationalregnskab, 2. kvartal : Figurer og tabeller Årlige vækstrater, faktiske tal, pct. BNP 2,2 0,6 0,0-0,3 1,0 1,0 0,4 1,0 Privat forbrug 2,0 2,4 2,2 1,6 2,4 2,3 2,0 2,4

Læs mere

Betalingsbalance. lån i udlandet, eller danske værdipapirer kan blive

Betalingsbalance. lån i udlandet, eller danske værdipapirer kan blive Betalingsbalance Afsnittet omfatter oplysninger om Danmarks betalingsbalance over for udlandet med angivelse af indtægter og udgifter på de enkelte delposter. Endvidere bringes oplysninger om Danmarks

Læs mere

Nationalregnskab, 2. kvartal 2017: Figurer og tabeller

Nationalregnskab, 2. kvartal 2017: Figurer og tabeller Dansk Økonomi Den 31. august Nationalregnskab, 2. kvartal : Figurer og tabeller Årlige vækstrater, faktiske tal, pct. BNP 1,4 1,9 2,9 3,5 1,9 1,7 2,7 1,9 Privat forbrug 2,8 1,1 2,4 2,7 1,9 2,1 2,3 1,9

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Pilestræde 12. 1. sal, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Pilestræde 12. 1. sal, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Pilestræde 12. 1. sal, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. High ceiling. Toilets in the back. Common

Læs mere

Datarevision 2016 i Nationalregnskabet

Datarevision 2016 i Nationalregnskabet Datarevision 2016 i Nationalregnskabet November 2016 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø DATAREVISION 2016 I NATIONALREGNSKABET Danmarks Statistik November 2016 Udarbejdet af: Kirsten Balling,

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Konference arrangeret af DI 20. januar 2005

Konference arrangeret af DI 20. januar 2005 Konference arrangeret af DI 20. januar 2005 Emne: Sydøstasien tilbage i sigtekornet ram plet og ikke ved siden af Af: Ambassadør J. Ørstrøm Møller, adjungeret professor ved Handelshøjskolen i København.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2005O0005 DA 01.10.2008 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 17. februar 2005 om Den Europæiske

Læs mere

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY METROTRAPPE - LIGE UDE FORAN LEJEMÅLET NEW STAIRCASE FOR THE METRO - RIGHT OUTSIDE THE PREMISES BELIGGENHED

Læs mere

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015 BALTIC PETROLEUM K/S c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d. 2100 København Ø Annual report 1 January 2015-31 December 2015 The annual report has been presented and approved on the company's general

Læs mere

Nationalregnskabsstatistik

Nationalregnskabsstatistik Nationalregnskabsstatistik 1994 National Accounts 1994 DAN MARKS STAT I ST I K 2 Nationalregnskabsstatistik 1994 Udgivet of Danmarks Statistik April 1996 14. árgang ISBN 87-501 -0954-5 ISSN 0108-8173 Pris:

Læs mere

Beregninger til Arbejdsmarkedsrapport 2013.

Beregninger til Arbejdsmarkedsrapport 2013. Beregninger til Arbejdsmarkedsrapport 2013. - Changing Employment with a constant Budget. October 2013 Indledning The following three experiments are performed. All of them aim to increase effective full

Læs mere

Obama overdrager stærk økonomi til Trump

Obama overdrager stærk økonomi til Trump Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 JANUAR 2017 Obama overdrager stærk økonomi til Trump Den 20. januar indsættes Trump som USA s 45. præsident. Amerikansk økonomi er blevet stærkt forbedret

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer L 41/28 18.2.2016 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/231 af 26. november 2015 om ændring af retningslinje ECB/2011/23 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

Foreløbigt nationalregnskab

Foreløbigt nationalregnskab og betalingsbalance 223 Foreløbigt nationalregnskab De foreløbige årlige nationalregnskaber giver et samlet billede af den kortsigtede økonomiske udvikling inden for rammerne af et system af sammenhængende

Læs mere

471 Skatter og afgifter. mill. kr ,0 100,0. Alle. Antal personer Formuebeløb Antal personer Forniuebeløb1 Fonnueskat'

471 Skatter og afgifter. mill. kr ,0 100,0. Alle. Antal personer Formuebeløb Antal personer Forniuebeløb1 Fonnueskat' Tabel 3. Ass,. Fra 9 omfatter materialet kun fuldt skattepligtige helårsansættelser. Nedgangen i antal af skattepligtige personer fra 93 til 9 skyldes denne ændring i materialet. Inkl, gifte kvinder med

Læs mere

Hvordan ser Europa-Kommissionen fremtidens europæiske infrastruktur?

Hvordan ser Europa-Kommissionen fremtidens europæiske infrastruktur? Hvordan ser Europa-Kommissionen fremtidens europæiske infrastruktur? Nye muligheder for investering i transportinfrastruktur, herunder havne, og koblingen til Den Europæiske Investeringsplan. Michael Vedsø,

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr. 37 75 25 17. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2015

Expedit a/s. CVR-nr. 37 75 25 17. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2015 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2015 Yderligere oplysninger fås hos Steen Bødtker, adm. direktør, på tlf. 20 80 88 00 eller pr. email steen.bodtker@expedit.dk.

Læs mere

Dansk-kinesisk samhandel. Økonomiske udsigter for Kina. Trends og udfordringer

Dansk-kinesisk samhandel. Økonomiske udsigter for Kina. Trends og udfordringer Dansk-kinesisk samhandel Økonomiske udsigter for Kina Trends og udfordringer Mio. DKK (Løbende priser) 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Source: Danmarks Statistik

Læs mere

Danmark har den højeste velstandsplacering i 35 år

Danmark har den højeste velstandsplacering i 35 år Danmark har den højeste velstandsplacering i år Danmark har det højeste niveau på den internationale velstandsrangliste i år, når man tager højde for den seneste revision af nationalregnskabet og måler

Læs mere

Fordeling af indkomster og formuer i Danmark

Fordeling af indkomster og formuer i Danmark Fordeling af indkomster og formuer i Danmark 6. august 214 Præsentation er udviklet som baggrund for diskussion om indkomstfordeling i Danmark ved Folkemødet på Bornholm 214. Diskussionen var arrangeret

Læs mere

Dansk velstand undervurderet med op til 35 mia. kr.

Dansk velstand undervurderet med op til 35 mia. kr. Dansk velstand undervurderet med op til 35 mia. kr. Danmarks Statistik har i oktober revideret opgørelsen af betalingsbalancens løbende poster med 28 mia. kr. i 214. Samtidig har man proklameret, at der

Læs mere

1, Løn

1, Løn 448 Tabel 370. Bruttoindkomstens sammensætning samt størrelsen af de ligningsmæssige Components of gross income, income deductions, etc., for occupational status groups 1977 and 1978. 1. Løn... 92 094

Læs mere

90 M² BUTIK / SHOP - PRIME LOCATION. Fiolstræde 26, st., 1171 København K Sag 111549

90 M² BUTIK / SHOP - PRIME LOCATION. Fiolstræde 26, st., 1171 København K Sag 111549 90 M² BUTIK / SHOP - PRIME LOCATION Fiolstræde 26, st., 1171 København K Sag 111549 111549 FRONT / FACADE PRIME RETAIL SPACE Gross areas: Shop: Mezz. 45 sq m Parterre 45 sq m Total 90 sq m LEASE TERMS

Læs mere

Capital in the 21st Century

Capital in the 21st Century Capital in the 21st Century Af Thomas Piketty Seminar om ulighed, Netværk for politisk økonomi Christian Gormsen, Økonom, Cevea Indkomster og den vestlige verdens historie siden 1900 30 25 20 15 Databrud

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

BNP undervurderer væksten i dansk velstand

BNP undervurderer væksten i dansk velstand BNP undervurderer væksten i dansk velstand I forhold til udviklingen i vores velstand er der typisk fokus på væksten i priskorrigeret/realt BNP. Bruttonationalindkomsten (BNI) er imidlertid et mere retvisende

Læs mere

Retail trade and repair work, except motor vehicles

Retail trade and repair work, except motor vehicles Antallet af ny-registrerede virksomheder har været let stigende gennem de sidste tre år. Figure 5.1 Number of new registrations and employees, 1992-1997 Den klare tendens i dette skema er, at antallet

Læs mere

Analyse af vejafgifter for lastbiler og afledte regionale effekter - Implementering af en SCGE model Jeppe Rich, Lektor

Analyse af vejafgifter for lastbiler og afledte regionale effekter - Implementering af en SCGE model Jeppe Rich, Lektor Analyse af vejafgifter for lastbiler og afledte regionale effekter - Implementering af en SCGE model, Lektor jhr@ctt.dtu.dk AUC 2006 11-09-2006 Indhold vorfor er analyser af denne art interessant? vad

Læs mere

Industri FLERE TAL. Industri

Industri FLERE TAL. Industri FLERE TAL Konjunkturbarometer for en Ordre- omsætningsindeks for Produktionsindeks for Lagerbeholdninger ens omsætning fordelt på varer 1 Råvare- tjenesteundesøgelse for en 1 Flere tal Måneds- kvartalsudgivelser:

Læs mere

Grønlands offentlige sektor med særligt henblik på offentligt forbrug

Grønlands offentlige sektor med særligt henblik på offentligt forbrug Grønlands offentlige sektor med særligt henblik på offentligt forbrug Af Jakob Janussen og Lars Lund August 2016 Jakob Janussen og Lars Lund 1 Sigtet med artiklen At forklare hvorfor den offentlige sektor

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere