KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail."

Transkript

1 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. Notat 1 OPP - en dårlig forretning. Manchet: I en ny rapport bestilt af en række pensionsselskaber og forfattet af Anders Eldrup og Per Schütze hævdes det, at Offentlig-Private Partnerskabsprojekter (OPP) er billigere og bedre for staten. Men sandheden er, at det er sikre penge ind i kassen for pensionsselskaberne, mens staten må betale op til det dobbelte af, hvad man selv kan finansiere anlæg og investeringer til. En god forretning for pensionsselskaberne, men en rigtig dårlig for det offentlige. Pensionsselskaber i offensiven for OPP. 5 pensionsselskaber er gået sammen i et konsortium 2 for at fremme, at regeringen åbner op for indskud af de pensionsmilliarder i offentligt private partnerskaber såkaldte OPP er. Figur: Akkumulerede midler i danske pensionsfonde. 3 1 ) Dette notat bygger på rapporten: OPP genvej til flere velfærdsinvesteringer eller anden form for privatisering? Okt ) Jf. Skovgaard, Lars Erik: Trecifret milliardsum klar til offentlige opgaver. Berlingske ) Kilde : Eldrup og Schütze hovedrapport, s. 67.

2 2 Senest har de 5 pensionselskaber hos Anders Eldrup og Peter Schütze bestilt rapporten Organisering og finansiering af offentlig infrastrukturprojekter 4 til at tale for sagen, Figur: Eldrups og Schützes rapport forside. Grundideen i OPP er, at det offentlige inviterer private virksomheder til at deltage i offentlige anlægs og investeringsopgaver. Den klassiske form for OPP er at man udbyder design, finansiering, byggeri, drift, vedligeholdelse samt produktion af serviceydelser i op til tredive år som én samlet opgave. Det er den klassiske form for OPP, men modellen findes også i varianter, hvor fx finansiering og ejerskab eller hvor serviceproduktion ligger hos det offentlig. OPP formaliseres ofte i et privat offentlig selskab. Figur: OPP selskabs organisation. 5 4 ) Eldrup, Anders og Peter Schütze: Organisation og finansiering af offentlige infrastrukturprojekt en vej til økonomisk og udvikling af den danske velfærdsmodel. Sammenfatning 21 s. 5 ) Kilde Eldrup og Scütze sammenfatningsrapport, s. 8

3 3 Pensionsselskaberne, Eldrup og Schütze anføres som hovedargumenter for modellen, at OPP for det første er billigere end traditionel offentlig opgaveløsning, for det andet er mere effektivt og giver bedre kvalitet og at OPP endelig for det tredje skaffer flere ressourcer til anlæg og investeringer end det offentlige selv kan pga. statsunderskud, gæld og EU regler Vedrørende omkostningssiden af OPP indrømmer pensionssektoren i rapporten ganske vist, at finansieringsomkostningerne vil være større for det offentlige ved at lade pensionsselskaberne finansiere end selv at låne. Fordi det offentlige selv kan låne til en lavere rente end det, som pensionsselskaberne vil kræve for at stille kapitalen til rådighed. Eldrup og Schütze mener dog, at denne illikviditetspræmie kan holdes nede omkring 1 %, hvilket til gengæld hævder man vil opvejes af væsentlige produktivitets-, effektivitets og energiforbedringer, hvis man tilrettelægger OPP projekt som totalentreprise. 6 Boks: Rapportens forklaring på illekviditetspræmie. 7 Finansieringsomkostninger underdrives Men rapportens påstand om, at OPP er billigere end traditionel offentlig finansiering og opgaveløsning, er imidlertid forkert. Det skyldes, at der ofte vil være større forskel end 1 % mellem den rente, som det offentlige i Danmark generelt kan låne til og så kravet fra privat finansiering. Eldrup og Schütze anfører selv i rapporten, at renteforskellen vil være større end 1 %, HVIS de private partnere skal overtage risici fra det offentlige. 8 Men den madding, som pensionsselskaberne 6 ) Oven anførte værk, s ) Oven anførte værks, s ) Ibid.

4 4 særligt holder frem for det offentlige, er at inddragelsen af private partnere i projekterne til gengæld betyder, at disse bogføres på de private virksomheders balance udenfor snærende EU regler o.l. Men dette indrømmer rapporten kræver netop, at den private partner bærer meget betydelige dele af risikoen ved anlægs etablering, drift og vedligeholdelse. 9 Med andre ord: Skal større offentlige anlægs og byggeprojekter gennem OPP holdes udenfor EU kommissærernes søgelys, medfører det netop krav om et større risikotillæg fra pensionsselskaberne end de anførte 1 %. Rapporten underdriver altså finansieringsomkostningerne for det offentlige ved OPP. 10 Konkret vil det offentlige i Danmark bundsolidt som det er økonomisk - selv kunne finansiere et større byggeprojekt til 3½ mia. kr over 25 år til omkring 2½ % rente og en renteudgifter på omkring 1,1 mia. i nutidspriser. Vælger man derimod privat finansiering med privat risikoovertagelse kan renten blive 2 % højere og den samlede renteudgifter 1,9 mia. kr. mere Altså 0,8 mia. kr større 11 Hertil kommer, at OPP medfører betydelige ekstra transaktions-omkostninger til det offentlige til udbud, kontraktindgåelse og opfølgning. Heller ikke hvad angår driften og vedligeholdelse er der afgørende dokumentation for, at private virksomheder kan gøre så meget billigere. Tværtimod risikerer OPP s lange bindingsperiode på op til 30 år at give private virksomheder monopol på fremtidige ændringer, som kan koste dyrt i uundgåelige ændrings og vedligeholdelsesomkostninger undervejs. Off budget finansiering koster Vedrørende de offentlige ressourcer til investeringer og anlæg må det anerkendes som rigtigt, at OPP på kort sigt kan erstatte og opsupplere offentlige midler til investeringer og dermed aflaste offentlige budgetter og gæld. Rapporten fra de herrer Schütze og Eldrup anfører fromt, at man ikke synes, at OPP skal værre en metode til at omgå budgetregler (budgetlov, finanspagt osv.). Men det er jo lige bestemt det man forsøger at friste staten med alligevel. 12 Men prisen herfor er som anført en væsentlig fordyrelse af finansieringsomkostningerne for det offentligt. Og på længere sigt skal de private virksomheder have deres kapital tilbage med afkast og renter og udgiften flyttes hermed blot frem i tid og de offentlige rammer bliver tilmed mindre end de ellers ville have været, fordi der løber dyre merudgifter på, herunder til transaktionsudgifter. Endelig indebærer navnlig de mere langstrakte former for OPP en problematisk binding på det lokale kommunale styre og demokrati i årevis ligesom det kan også give problemer for overordnet makroøkonomisk styring ) Oven anførte værk, s ) Jf. Jeppesen, Morten; Claus Nordahl og Jakob Martini: Hård kritik af OPP rapport. Børsen ) Jf. Høgenhaven, Søren: Alt for dyrt OPP. Børsen ) jf. Hansen, Jens Chr. OPP Hvad venter politikerne på? Berlingske ( Jf. Lund, Henrik Herløv: Foran anførte rapport.

5 5 Pensionskasser og selskaber argumenter varmt for OPP og erklæret sig parate til at bygge veje, broer, jernbaner, offentlige institutioner der er snart igen ende på beredvilligheden. Men de er ikke så uselviske som de fremstilles, men vil som fremgået tage sig godt betalt. Det kan man set fra deres side ikke fortænke dem i, men for staten bliver det jo modsat en dårlig forretning. Tilmed gør staten en dårlig forretning for egne penge. For når pensionskasserne i modsætning til statskassen for tiden har så rigelige midler mere end mia. kr skyldes det jo ikke mindst, at der skyldes mange milliarder i udskudt skat på de sidste mange års pensionsopsparing. Ny form for New Public Management. OPP fremstilles af tilhængerne gerne som neutral modernisering af offentlig styring og offentlige virkemidler? Men det er ikke tilfældet. OPP har tværtimod en række elementer til fælles med den ganske specifikke forvaltningspolitik, som går under betegnelsen New Public Management (NPM). OPP er her tydeligt beslægtet med udlicitering, idet det offentlige på sigt beholder ejerskab og i sidste ende stadig står for finansiering. Men hvor overdragelsen af udførelsen af offentlige opgaver til private virksomheder ved almindelig udlicitering begrænser sig nogle få år, er der ved OPP tale om en betydeligt mere langsigtet overdragelse over 25 til 30 år, i hvilken periode den private virksomhed har ejerskabet og står for finansieringen. På grund af flytningens langstrakte karakter kan OPP måske nærmest betragtes som en mellemform mellem egentlig privatisering og almindeligt udbud/udlicitering. Og hvis der åbnes op for den ene form for privatisering og NPM i form af Offentlig Private Partnerskaber, hvorledes så begrænse andre former, fx udlicitering og konkurrenceudsættelse i kommunerne. Det hænger ikke sammen. Den tilsyneladende smarte ide om hurtigt at skaffe flere midler til velfærdsinvesteringer fra pensionskasserne kan i sidste instans åbne en ladeport for yderlige privatisering af den offentlige sektor og dermed for yderligere tilbagerulning af velfærdsstaten.

NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT

NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT 2010 For Fagligt Ansvar Økonom, cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT Fagligt Ansvar, Netværk for en bedre fremtid er et tværfagligt netværk af fagforeninger

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw. KRITISKE ANALYSER klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ. øzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvb

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw. KRITISKE ANALYSER klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ. øzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvb Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw 1 ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqrtyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj KRITISKE ANALYSER klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ

Læs mere

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne KL Udbudsportalen December 2010 Indhold Forord...3 1. Seks modeller for offentlig-privat samspil...4 1.1 Drift, anlæg eller begge dele...5

Læs mere

Fair vilkår kræver gennemsigtighed

Fair vilkår kræver gennemsigtighed 2. Nr. årgang 6 3. årgang Nr. 1 Januar Juni Januar 2010 2012 2010 2 Foto Anders Bach TEMA UDLICITERING Kære kommuner, konkurrence betaler sig Det giver både økonomisk gevinst og bedre styring, når kommunerne

Læs mere

PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE?

PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE? 1 PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE?!" #$% & ' 1. Indledning 3 1.1 Problemfelt 5 1.2 Problemformulering 6 2. Metode 8 2.1 Projektdesign 8 2.2 Valg af teori 10 2.3 Valg af empiri 14 2.4

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

UDSPIL FRA S+ SF RESPEKTIVE FRA RV TIL REFORM AF FOLKESKOLEN: Frem og tilbageskridt.

UDSPIL FRA S+ SF RESPEKTIVE FRA RV TIL REFORM AF FOLKESKOLEN: Frem og tilbageskridt. 1 UDSPIL FRA S+ SF RESPEKTIVE FRA RV TIL REFORM AF FOLKESKOLEN: Frem og tilbageskridt. 2.udgave, feb. 2011 2 Indhold RESUME:... 4 S+SF s En ny start for folkeskolen og RV s Vores skole.... 4 Godt og mindre

Læs mere

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere

ORGANISERING AF SYGEHUSSEKTOREN

ORGANISERING AF SYGEHUSSEKTOREN 21. februar 2003 Af Anita Vium Resumé: ORGANISERING AF SYGEHUSSEKTOREN I januar kom Indenrigs- og Sundhedsministeriets rådgivende udvalg også kaldt Kjeld Møller Pedersen udvalget - med en rapport om sundhedsvæsnets

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER?

SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER? 1 Notat SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER? Regeringsprojektet var arbejderristernes barn, men de har nu forladt den skude, deres højredrejede politik mere end noget andet har været med til at sænke.

Læs mere

INDHOLD. Fair Løsning 2020

INDHOLD. Fair Løsning 2020 INDHOLD Fair Løsning 2020 INDLEDNING side 6 1 GANG I VÆKSTEN side 11 2 STYR PÅ INDTÆGTERNE side 37 3 EN EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR side 45 4 ARBEJDE MERE OG UDDANNE OS BEDRE side 59 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension

Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension Debatten om fleksjob og førtidspension og de forhandlinger, der pt. finder sted i Folketinget, er baseret på en lang række fejlagtige påstande fra

Læs mere

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv 55 KAPITEL 3 OPP i statsligt bestillerperspektiv: Erfaringerne med Projekt Rigsarkiv Carsten Jarlov, Bo Kobber Petersen, Bente Andersen og Pernille Bastrup Henriksen Frem mod 2008 skal staten etablere

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen

Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen HOVEDPUNKTER Radikal innovation er den offentlige sektors eneste svar på udgiftspresset Nye innovative velfærdsløsninger kan hjælpe politikerne med

Læs mere

Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger

Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger April 2013 Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger Konkurrence er en væsentlig forudsætning for produktivitet Effektiv konkurrence medfører åbenlyse fordele for samfundet.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere