Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer"

Transkript

1 nr.2 maj 2011 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Universitetet dumpede som udlejer Tvivlsom udlejer ny førstemand for LA i Aalborg Urimelige vilkår for unge boligsøgende Din udlejers forsikring dækker ikke Vigtig dom om delvis fraflytning Lav et nyt slogan til LLO LLO ønsker alle en god sommer

2 Leder ////// Af helene Toxværd, Formand for Lejernes LO I dag sættes 15 husstande på gaden, i morgen andre 15, og sådan Hvad gør et fornuftigt menneske, som skal vælge mellem at købe mad til sine børn og betale husleje? Det dilemma er flere og flere danskere stillet over for. Det viser de sidste nye tal fra Domstolsstyrelsen, som hvert år opgør, hvor mange husstande, der bliver sat på gaden med fogedens hjælp. Det er netop opgjort, at det i 2010 skete gange, at fogeden mødte op hos en familie og satte dem og deres møbler på gaden. Det er altså mere end 80 gange om ugen eller mere end 15 gange hver dag - mandag til fredag - at en familie eller en enlig person står på gaden uden en bolig. Tallet for udsættelser er imidlertid kun toppen af isbjerget, for mange lejere flytter, før fogeden kommer. Socialforskningsinstituttet undersøgte i 2008, hvorfor så mange bliver sat på gaden. Konklusionen var, at der ofte er tale om en kombination af problemer, men at dårlig økonomi altid indgår, når en husstand sættes ud med fogedens hjælp. Undersøgelsen viste klokkeklart, at udsatte lejere typisk har et meget lavt rådighedsbeløb, når huslejen er betalt. Med andre ord: enten er boligen for dyr, eller også er familiens indkomst for lav til boligudgiften. Forskerne påpegede dernæst, at disse familier, der presses økonomisk og udsættes, også har haft rod i økonomien. Og hvad har så socialministerens reaktion på dette problem været, et problem, som som også i 2008 og 2009 var enormt? Jo, kommunerne fik nu penge til at rådgive borgerne om, hvordan de fik betalt lejen til tiden. Men de fik ikke højere boligsikring, ikke bedre økonomiske forhold. Da der kom endnu højere og endnu mere foruroligende tal for udsættelser for 2009 var reaktionen, at man nu skulle lancere en kampagne med plaka- boligspekulation ////// af Kjeld Hammer Københavns Universitet har med et brag tabt en sag i Huslejenævnet. Sagen afslører, at universitetet ikke kender loven, bruger ulovlige kontrakter og forsøger at skræmme sine lejere fra at protestere. Københavns Universitet dumper som udlejer Københavns Universitet er på pinlig vis dumpet med et brag i rollen som udlejer af værelser til udenlandske studerende. Huslejenævnet siger kort og godt i sin afgørelse, at den fastsatte leje væsentligt overstiger det lejedes værdi efter boligreguleringsloven. Universitetet er nu dømt til at nedsætte lejen og tilbagebetale for meget betalt husleje med tillæg af renter. Men værre er det, at den sag, Huslejenævnet i København har haft til behandling tegner et billede af regulær udnyttelse af de udenlandske studerende og et forsøg på at skræmme dem fra at protestere, siger LLO s landsformand Helene Toxværd, der samtidig er formand for LLO i Hovedstaden. Hun føjer til, at forsøget på at skræmme de udenlandske studerende, da de ville hævde deres lovmæssige rettigheder, heldigvis ikke lykkedes. Lejenedsættelse på 23,8 pct. Den konkrete sag handler om universitetets udlejning af en lejlighed på 87 kvm.i Asminderødgade 10 på Nørrebro i København til fem udenlandske studerende. Udlejningsforholdet er blevet endevendt i Huslejenævnet efter en fælles klage fra de fem studerende, som nu er fraflyttet og er tilbage i deres hjemlande. Afgørelsen i Huslejenævnet vedrører kun én af de fem, nemlig en kvindelig studerende fra Polen, der havde et værelse på 15 kvm. Huslejenævnet har ved selvsyn set på forholdene i Asminderødgade 10. Det skete 23. marts I kendelsen fastslår Huslejenævnet, at huslejen iflg. boligreguleringslovens paragraf 29 c, ikke væsentligt kan overstige den leje, der betales for tilsvarende lejeforhold med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr, og vedligeholdelsestilstand Det mener nævnet klart er tilfældet, og nedsatte derfor lejen fra kr. pr. måned (incl. forbrug, m.m.) til Med andre ord en nedsættelse på knap 800 kr. pr. måned eller 23,8 pct. KU kender ikke loven Om universitetet handler på samme måde i andre udlejningsforhold er ikke til at vide, man at dømme efter universitets reaktion overfor Huslejenævnet, kan man jo gisne, 3 2 V I LEJERE

3 fortsætter det ter og pjecer! En plakat, der fortalte, at man skal huske at betale husleje. Pjecer der fortalte, at man skal huske at betale husleje og at kan man ikke finde ud af det, så skal man søge rådgivning i det hos sin kommune. Det var selvfølgelig fuldstændig virkningsløst, hvilket de nyeste tal desværre viser så klart, at det kræver ualmindelig gode talegaver at komme uden om. Da tallene for 2010 kom frem i marts i år, meddelte socialministeren, at nu ville hun forstærke indsatsen mod udsættelser. Når lejerne bor i almene boliger, så skal deres udlejer, de almene boligselskaber, nu til at rådgive lejerne om, hvordan de skal huske at betale huslejen. For lejere i privat udlejning er der ingen hjælp at hente de slipper for, at deres udlejer blander sig i deres økonomi! Antallet af lejere, der bliver sat ud af deres boliger, er mere end fordoblet fra 2002 til 2010 og skal vi bevæge os væk fra en situation, der ikke er en velfærdsstat værdig, skal der sættes ind på flere områder. Lavindkomstgrupperne skal sikres bedre økonomi, for eksempel ved at boligsikringen forbedres. Men helt overordnet handler det om at få bygget betalelige boliger til almindelige gennemsnitsindkomster. Og så må regeringen se at få lukket for de huller der betyder, at betalelige boliger omdannes til dyre lejligheder. Hvis ikke de dyre lejeboliger sætter lejerne ud, så gør svigtende indkomst. Regeringens kontanthjælpsloft, starthjælpsydelse og fjernelse af boligsikringen for hjemmeboende har sammen med en stærkt stigende arbejdsløshed ramt lejerne økonomisk. I 2010 slog Arbejderbevægelsens Erhvervsråd fast, at der nu er fattige børn i Danmark. Det var en stigning på over børn på bare ét år, hvilket svarede til en stigning på 26 pct. Det gælder om at handle nu. I dag sættes der 15 husstande på gaden, det sker også i morgen og resten af ugen. Forsiden: Bent Sohne og hans nabo, Hanne Christensen, nyder foråret og naboskabet på deres altaner i den almene ejendom Apostelgården på Vesterbro i København. Det var i denne gul-malede ejendom i Asminderødgade 10, 4. sal tv. (med åbentstående vindue i karnappen), at Universitetet lejede en lejlighed på 87 kvm. ud til fem udenlandske studerende til en alt for høj en husleje på en i øvrigt ulovlig kontrakt. VI LEJERE 3 3

4 Københavns agtværdige universitet er dumpet med et brag i rollen som udlejer. siger Helene Toxværd. Hun henviser til KU s svar til Fællessekretariatet for Huslejenævnene i København den 14. januar Heri hæfter universitetets internationale kontor sig mest ved, at klageren ikke gik direkte til universitetet med sin klage og først klagede til Huslejenævnet kort før hendes fraflytning. Dette sidste forhold er helt normalt i udlejningsforhold og hendes gode ret, siger Toxværd. Universitetet mener ikke, at en husleje på sammenlagt kr. pr. måned er urimelig for de iflg. BBR 87 kvm. Men universitetet gør sig skyld i regulær uvidenhed, når det skriver, at lejens størrelse er begrænset af markedslejen. Det er den ikke. Lejligheden er tværtimod omfattet af lovreglerne om omkostningsbestemt husleje, som også Huslejenævnets uden omsvøb slog fast. Slidt og smånusset Helene Toxværd siger til Vi Lejere, at den bolig, som universitetet udlejer i Asminderødgade, er slidt og smånusset og at Sagen tegner et billede af regulær udnyttelse og et forsøg på at skræmme lejerne fra at protestere, siger LLO s landsformand Helene Toxværd. de møbler, som hører til værelserne, er af ældre dato, skramlede og beskidte. Derudover konstaterer LLO-formanden, at universitetet åbenbart har fremlejet boligen af en privatperson, som lejer boligen af ejeren, samt at boligen er beliggende i et såkaldt storhus, hvor der gælder omkostningsbestemt husleje. Hun spørger, om Københavns Universitet (KU) har sikret sig, at denne toleddede fremleje er godkendt af ejendommens ejer. Er dette ikke tilfældet, risikerer såvel KU som de udenlandske studerende at blive ophævet/sat på gaden med meget kort varsel, hvis fremlejegiver ophæves på grund af ulovlig fremleje, siger Helene Toxværd. Ulovlige kontrakter Hun hæfter sig også ved, at lejekontrakterne rummer flere ulovligheder. For eksempel, at man mener at kunne hæve huslejen med to måneders varsel. Endvidere 6 måneders forudbetaling af huslejen. Begge dele er forhold, der ikke har hjemmel i dansk lovgivning. LLO-formanden foreslår KU, at det for fremtiden tager kontakt til de almene boligorganisationer, når det skal henvise gode og billige boliger til udenlandske studerende. Så vidt jeg er orienteret har de ledige ungdomsboliger i omegnskommunerne. Lejernes LO i Hovedstaden har den 25. marts fremført ovennævnte synspunkter overfor kontorchef John Edelgaard Andersen, men mere end en måned efter endnu ikke modtaget svar. 4 V I LEJERE

5 Lejernes lo ////// Af Af Helene Toxværd, landsformand for LLO Sammenlægning ind i ny fase Efter mere end to års forhandlinger mellem LLO og DL om en sammenlægning af de to organisationer, er forhandlingerne sat på et foreløbigt standby. Det er især regionernes rolle i en fremtidig organisation og tilrettelæggelsen af en overgangsordning, der volder problemer, da det har vist sig vanskeligere end først antaget at komme videre med netop denne del af forhandlingerne. I stedet for at forcere noget med risiko for at tingene virkelig går i hårdknude eller at forhandlingerne simpelthen bryder sammen, har LLO valgt at træde et skridt tilbage og sætte forhandlingerne på et foreløbigt standby. Fortsat mange samarbejdsflader Dette betyder, at vi i den kommende tid fastholder den positive kontakt LLO og DL imellem, herunder vores mange samarbejdsflader. Helt aktuelt drejer det sig om det positive samarbejde i forbindelse med lejelovsforhandlingerne, hvor vi nu - som omtalt på side 9 - er indkaldt til fornyede drøftelser i socialministeriet. Ud over dette fastholdes selvfølgelig også den fælles kursus- og konferencevirksomhed, ligesom vi har aftalt, at vi samler de to hovedbestyrelser til en boligpolitisk tema-weekend i august. Troen på sammenlægning af vores to organisationer er stadig til stede, og det konkrete samarbejde er der derfor ingen ændringer i. Medlemstallene Lejernes LO har medlemmer og Danmarks Lejerforening har medlemmer. Den største medlemsafdeling i LLO er Hovedstadsafdelingen med omkring medlemmer. Størst i Danmarks Lejerforening er Randers Lejerforening med omkring medlemmer. forsikring ////// Din udlejers forsikring dækker ikke Forsikringsselskabernes brancheorganisation Forsikring & Pension - har fået lavet en undersøgelse, som viser, at 13 pct. af de danske hjem mangler en indbo- og ansvarsforsikring. Er du én af de mange, spørger direktør Claus Højte, Lejernes LO i Hovedstaden. Af undersøgelsen fremgår det bl.a., at det især er unge med lav indkomst samt husstande, hvor hovedpersonen stammer fra andre dele af verden end Norden, EU, Nordamerika mv., der mangler en indbo- og ansvarsforsikring. Hvorfor er det en god ide at få en indboforsikring? Mange tror fejlagtigt, at de ikke behøver en indbo- og ansvarsforsikring, fordi de bor til leje og at skade på deres ting er dækket af udlejers forsikringer. Men når man bor til leje, skal man tegne sin egen indboforsikring, svarer Hans Reymann-Carlsen fra Forsikringsoplysningen. Lejers private ejendele er nemlig aldrig dækket af udlejers brand- eller indboforsikring. Hvis man ikke har nogen ting af særlig stor værdi, behøver man så en indboforsikring? Mange tror ikke, de behøver en indboforsikring, fordi de ikke har noget af værdi. Men det er forkert, advarer Hans Reymann-Carlsen. I alle hjem er der noget af værdi. Brænder dit hjem, og du ikke har en indboforsikring, skal du starte helt forfra og købe alting igen fx tøj, dyner, køkkenudstyr og møbler. Uanset du ikke umiddelbart synes, at dit indbo har en særlig værdi, så skal du uden en indboforsikring betale det hele selv. Hvad med genhusning såfremt boligen nedbrænder? Mange tror, at deres boligselskab hjælper med genhusning og efterfølgende en ny lejlighed, såfremt deres bolig nedbrænder også selvom de ikke har en indboforsikring. Dette er ikke rigtigt. Hos nogle udlejningsselskaber mister man endda retten til at vende tilbage til sin lejlighed ved for eksempel en stor brandskade, når man ikke har en indboforsikring. I de situationer er man nødsaget til at starte forfra og blive skrevet op på ny til en lejlighed. For unge under 21 år gælder der særlige regler? Hvis man er under 21 år og bor alene i lejlighed, på værelse eller Det er bl.a. ved brand, at man kan have brug for en forsikring. Men også ved f.eks. vandskader fra opvaskemaskinen eller vaskemaskinen. (Foto udlånt af Københavns Brandvæsen). på kollegium, er man dækket af sine forældres indboforsikring. Bor man ikke alene, skal man købe en indboforsikring. Dette gælder også, hvis man flytter sammen med en kæreste. Når man fylder 21, dækker forældrenes forsikring ikke længere, Så er det vigtigt, at man husker at købe sin egen indboforsikring, siger Forsikringsoplysningen. Ansvarsforsikring En almindelig indboforsikring er også en ansvarsforsikring, som dækker i de situationer, hvor du som privatperson ved fejl eller forsømmelse er skyld i, at andre personer kommer til skade, eller der sker skade på deres ting. Det kunne fx være, hvis du som fodgænger går ud på cykelstien uden at se dig for og rammer en cyklist. Her vil din ansvarsforsikring erstatte de skader, som cyklisten får både personskade og skade på cyklen. En ansvarsforsikring købes oftest sammen med en indboforsikring. VI LEJERE 5

6 Politik ////// Af Jesper Larsen, cheføkonom, Lejernes LO Urimelige vilkår for unge boligsøgende Lad os starte med en tre år gammel nyhed. Inden for de næste 10 år vokser antallet af unge med Det er disse unge, der i dag er i gang med at finde en bolig. Og de mødes med urimelige og utidssvarende vilkår kr. for fup Søgevilkårene er en skandale. Selv om det nu er blevet en ofte tilbagevendende historie i medierne, hvorledes unge boligsøgende snydes på boligmarkedet, sker der intet på Christiansborg. Det vrimler med netsider, som for kr. i ca. 2 måneder giver boligsøgende adgang til telefonnummeret på en udlejer, der vil udleje sin lejlighed. Problemet er, at der er for meget fup i disse annoncer. Men selv om både udlejer- og lejerorganisationerne har anbefalet en gratissite, finansieret af de frie midler i Grundejernes Investeringsfond, så vil ministeren ikke tilslutte sig ideen. Langt fra nok En stor del af boligtilgangen er svigtet eller består af dyre boliger. Regeringens plan om at fremme det private ungdomsboligbyggeri gik i vasken. Tilgangen er 100 i 2011 og 0 i både 2012 og 2013, hvis man kikker på finansministeriets seneste prognose. Ser man på tilgangen af almene ungdomsboliger, så ses det, at der i 2010 er givet tilsagn til ungdomsboliger. Det er fint, for tallene for var henholdsvis og 506. Men få har bemærket, at finansministeriet kun skønner et påbegyndt alment ungdomsboligbyggeri på 700 i 2010 og i Det er stadig fint, men langt fra nok til at sikre de unge en bolig. Der er ca personer i gruppen af unge, og kun ungdomsboliger og kollegier. Regeringens egen redegørelse siger, at der kun er behov for et bygge 300 almene ungdomsboliger årligt. Dybt afhængige Så de unge er dybt afhængige af den private udlejningssektor. Denne er siden år De unges søgevilkår på boligmarkedet er en skandale. Dette par endte i en ekstrem dyr lejlighed, men fik hjælp i LLO til at flytte ud.(arkivfoto) vokset med , heraf beliggende i ejendomme opført efter De nye boliger er typisk opført som usælgelige ejerlejligheder, som nu udlejes til en meget høj leje (92 kvm. koster kr. om måneden ex. varme og forbrug). Mange af disse boliger bliver derfor lejet som deleboliger, hvilket giver helt kaotiske lejeretlige vilkår for de unge. Små nybyggede lejligheder findes ikke i udbuddet, da kommunerne forbyder dette. De forældrekøbte ejerlejligheder Så er der de unge, der skaffer en bolig med forældrekøb. Der er ca forældrekøbte ejerlejligheder. Fordelingspolitisk er det en falliterklæring, men derudover giver konstruktionen uforudsete problemer. En medstuderende bor typisk på særdeles usikre vilkår som værelseslejer. Efter nogle år opdager man, at lejelovgivningen ikke giver ret til markedsleje, hvis man vil udleje til tredjemand. Ofte udlejes disse lejligheder med ulovlig høj leje og med ulovlige tidsbegrænsninger, så ejerlejligheden nemt kan sælges, når priserne er rettet op. DSK-undersøgelsen af de studerendes boligforhold viste, at 16,8 pct. af de studerende bor med en tidsbegrænset lejekontrakt, typisk på måneder (DSK står for Danske elever og Studerendes Kollegieråd). Det største problem Det største problem for de unges boligforsyning er imidlertid ikke svigtende tilgang af betalelige boliger, men at de betalelige boliger i stort omfang forsvinder fra den private udlejningssektor. En fjerdedel af de private udlejningsboliger lejes af en årig. Ud af de private udlejningsboliger ligger ca af boligerne i storhuse, dvs. ejendomme med mere end seks beboelseslejemål. Denne del af udlejningssektoren er den vigtigste boligdel for de unge. Det er derfor katastrofalt for de unge, at flere og flere private udlejningsboliger spekulationsmoderniseres ved genudlejning. Ældre udgaver af køkkenelementer, komfurer, køleskabe, vaskekummer og Wc er kasseres, og i stedet moderniserer man med splinternye elementer. Hvis udlejer moderniserer for mere end kr. pr. kvm., kan udlejeren leje ud til en friere lejefastsættelse. Lejen stiger nu til 6 V I LEJERE

7 fattigdom i danmark ////// Af Kjeld Hammer det dobbelte. Hvor de for de unge eller de studerende betalelige lejligheder tidligere gik i uformel arv eller videreformidling, bliver lejligheden nu genudlejet til høj leje. Resultatet bliver igen flere og flere delelejligheder. Socialministeriet har fastslået, at anvendelsen af modernisering ved genudlejning er mest udbredt i Århus, Odense og Ålborg, hvor knap 14 pct. af boligerne er moderniseret. I København er det 8 pct. Vi mener i LLO, at tallet undervurderer den faktiske udvikling. Sideløbende med dette dræn af boliger er der fra den private udlejningssektor forsvundet tusinder af betalelige boliger på grund af omdannelse til andelsboliger, nedlæggelser, sammenlægninger og spekulationsudlejning via fx den såkaldte stråmandsordning. To løsningsmodeller AFK (Amternes og kommunernes forskningsinstitut) og Kuben fik af socialministeren i 2005 midler til at analyse de unges boligvilkår. Henrik Christoffersen, den siden hen så kendte forskningschef i Cepos, den liberale tænketank, forfattede undersøgelsen. Han konkluderede: At de unge klarer sig indenfor rammerne af det eksisterende boligmarked ved ukonventionelle løsninger, fx boligfællesskaber mv. Mange unge er ikke lejere, de klarer sig med midlertidige leje, fremleje, AKF rapporten anbefaler ikke øget byggeri af ungdomsboliger eller andre tiltag, der kan rette op på ovennævnte udvikling. I stedet anbefaler forfatteren, at det er afgørende, at de unge benytter sig af deres netværk, når de skal etablere sig på boligmarkedet. DSK-undersøgelsen kunne oplyse, at 32 pct. af de studerende finder deres boliger gennem venner og bekendte. Blandt boligøkonomer cirkulerer i dag to løsningsmodeller på de unges boligsituation. Den ene model anbefaler en hurtigst mulig liberalisering af lejefastsættelsen. Synspunktet er, at der er boliger nok, markedsmekanismen skal bare sørge for, at de fordeles mere effektivt. Den anden model anbefaler, at staten støtter, at der bygges flere ungdomsboliger, og at Folketinget ved at fastholde huslejereguleringen fortsat sikrer, at der er nok af betalelige boliger til de unge. Læs også artiklen om Østre Landsrets dom vedr. delte lejemål side 19 Hattedame-politik nej tak! Den rekordstore udsættelse af lejere skal undersøges endnu engang. Men LLO ser hellere, at regeringen gør noget, der virker. Det rekordstore antal af lejere, der sættes ud, fordi de ikke kan betale huslejen, skal kortlægges endnu engang. Socialforskningsinstituttet (SFI) vil nu undersøge til bunds, hvilken betydning de lavere sociale satser har haft for de ressourcesvage lejere i forbindelse med deres udsættelse. Herudover vil SFI helt generelt undersøge hvem, der mister deres bolig og hvorfor. Undersøgelsen skal dække perioden 2002 til 2010, altså alle årene med en borgerlig regering, bestående af V og K, støttet af Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti. Kontanthjælp, starthjælp og dagpenge I kraft af større datamateriale vil det nu blive muligt at afdække hvilken betydning kontanthjælpsloftet og 300 timers-reglen for gifte kontanthjælpsmodtagere har haft for stigningen. Og om nyankomne til Danmark, der kun modtager starthjælp, er i større risiko for at miste boligen. I Lejernes LO hilsen man den ny undersøgelse mere end velkommen. Landsformand Helene Toxværd foreslår, at man også i undersøgelsen medtager f.eks. forringelsen af dagpengene og siger: Vi har i årevis peget på problemet og fået løfter fra diverse ministre, som de ikke har indfriet. Men hvis en ny undersøgelse kan bidrage til, at regeringen endelig tager problemet alvorligt, så er det kun fint. I 2008 lavede SFI også en undersøgelse, men denne omfattende ikke nogle af de ovennævnte emner. Den viste til gengæld, at der var mange børnefamilier blandt de udsatte. Det kom tilsyneladende bag på mange. Nu skal det undersøges, om der stadig sættes mange børnefamilier ud og hvad årsagerne er til det. Forskerne vil også se nærmere på, hvordan effekten af f.eks. regeringens forebyggende tiltag har været. Med andre ord, om det virker. Man vil også gå i dybden med den kommunale sagsbehandling. Luk hullerne! LLO-formanden ser problemet i et helt andet perspektiv. Fattigdommen vokser i Danmark og det er dybt, dybt alvorligt. 15 husstande blev sat på gaden hver eneste dag i Tusindvis af børn mistede deres hjem. Vi skal væk fra regeringens hattedame-politik, som ikke hjælper en tøddel. Alt det der med at opdrage, snakke og rådgive og hvad ved jeg Det, der er brug for, er at lavindkomstgrupperne sikres en bedre økonomi, bl.a. ved at den individuelle boligstøtte forbedres. Og så skal der bygges boliger, der er til at betale. Og regeringen må se at få lukket de huller, der betyder, at betalelige boliger omdannes til dyre lejligheder. Hvor svært kan det være?, spørger Helene Toxværd. Se også lederen side 2-3 VI LEJERE 7

8 p0litik ////// Kommentar af Jesper Larsen, cheføkonom, Lejernes LO Hvad bliver det næste? Den private tænketank Concito følger udlejernes ultimative krav i sin rapport til Folketinget. I sidste nummer af Vi Lejere redegjorde jeg for den analyse af energirenoveringer i den privatejede udlejningssektor, som den privatfinansierede energispare tænketank Concito havde udført med midler fra milliardfonden Realdania. Nu har Concito færdiggjort rapporten. Det blev et 1 0 til de private udlejere. Det skyldes, at Concito i sin endelige anbefaling i rapporten besluttede at følge de ultimative krav, som udlejerne i Ejendomsforeningen Danmark havde stillet som en betingelse for et kunne støtte energirenoveringer i den private udlejningssektor. Efter at have beskrevet, hvorledes LLO ikke kunne acceptere, at bestemmelserne om det lejedes værdi blev ophævet for energirenoveringer, skriver Concito: Heroverfor har Ejendomsforeningen Danmark anført, at det vil være afgørende for en ejer, at det forbedringstillæg, der følger af aftalen med lejerne, ikke kan tilsidesættes af huslejenævnet efter anmodning fra et mindretal, der gør gældende, at deres leje overstiger det lejedes værdi. Concito skriver videre, at Flere uafhængige juridiske eksperter har over for Concito påpeget, at lignende tilfælde i lejelovgivningen er løst ved, at der ses bort fra forbedringen ved vurderingen af lejen og det lejedes værdi, og at spørgsmålet ikke kan forventes at udgøre noget større problem i praksis. På den baggrund accepterede Concito udlejernes krav og anbefaler herefter politikerne, at man følger udlejernes indstilling. Anbefalingerne forelægges boligudvalget i Folketinget. Ensidig følgegruppe Formanden for Concito-projektet, Martin Lidegaard, der er tidligere radikalt folketingsmedlem,brugte nu sin suverænt egen valgte ekspertfølgegruppe til at bekræfte, at der ikke var noget problem i at følge udlejernes krav. Ekspertfølgegruppen bestod af: Torben Melchior (formand), tidligere præsident for Højesteret Marianne Bender, Vedvarende Energi/Energitjenesten Den vigtige rapport til Folketinget blev helt ensidig, fordi Concito i sin endelige rapport besluttede at følge de ultimative krav, som udlejerne i Ejendomsforeningen Danmark havde stillet vedr. energirenoveringer i den private udlejningssektor. (arkivfoto) Erik Wulf Bondesen, Forsikring & Pension Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd Anna Louise Husen, Husen Advokater Bent Michael Nielsen, Orbicon Jacob Juul Sandberg, Syddansk Universitet Göran Wilke, Exergi Anna Louise Husen er en kendt udlejeradvokat, Erik Wulf Bondesen har en mangeårig fortid i Dan Ejendomme (en af de største administrationsvirksomheder, der arbejder for de private udlejere) og Jacob Juul Sandberg, er lektor på Syddansk Universitet og samtidig kendt af LLO som udlejeradvokat i et Odensefirma, (bl.a. for Barfoed Ejendomme). Torben Melchior kender vi overhovedet ikke fra den lejeretlige debat. Der var ingen lejeradvokater i følgegruppen. Det fremgår ikke af Concito s rapport, om ekspertfølgegruppen var enig i Concitos valg, der foreligger nemlig ikke en skriftlig indstilling fra gruppen. Man valgte side Hvad der startede som Concito s velmente forsøg på at opnå enighed mellem parterne endte som en anbefaling, hvor man valgte at varetage den ene parts interesser. Det ville have været mere fair, hvis Concito havde valgt at redegøre for de to parters synspunkter, og derefter havde overladt det til politikerne at tage stilling. Det hjælper ikke, at man dækker sig bag en ensidigt nedsat følgegruppe. Man må kritisk spørge: hvad kan vi vente os næste gang Realdania gavmildt giver millioner til private forskere. Lejen efter forbedringer Ved forbedringer af lejeboligen kan udlejer opnå en lejeforhøjelse herfor. Udlejer kan ikke opnå en lejeforhøjelse, der betyder, at lejen overstiger det lejedes værdi. Det lejedes værdi er et skøn, der sættes af huslejenævn og boligret, der bygger på en sammenligning med lejen for tilsvarende kvalitet, beliggenhed, udstyr etc. I nogle situationer optræder det lejedes værdi indirekte, fordi en forbedringsforhøjelse ikke må overstige forøgelsen af brugsværdien. Det lejdes værdi er en slags nødbremse, hvis lejeniveauet er ved at løbe løbsk. 8 V I LEJERE

9 p0litik ////// Det løser ingen som helst problemer at sælge almene boliger Fra Borgens verden og fra vores: Nyt forslag om salg af almene boliger sendt i høring Så kom langt om længe det bebudede forslag fra regeringen om salg af almene boliger. Forslaget afløser den hidtidige midlertidige ordning og siger, at der skal være enighed om salg mellem beboere, kommune og boligorganisation. Salg uden om boligorganisationen kan fortsat ske, men kun hvis to tredjedele af samtlige beboere stemmer for at sælge ved en urafstemning. Det bliver samtidig lettere at få godkendt salg af hele blokke eller afdelinger i udsatte boligområder, for eksempel til en privat udlejer. Vi er imod salg, siger LLO s formand, Helene Toxværd. At tro det løser nogen som helst problemer, at regeringen åbner for, at private investorer, som fx Barfoed Ejendomme, nu kan blive ejere af almene boliger, savner enhver dokumentation. Tværtimod taler alt for, at det vil føre til en forringelse af lejernes vilkår. Så kom ministeren Alt imens alle venter på, at statsministeren udskriver valg, fik LLO et brev fra socialministeren med en invitation til et møde d. 22. marts om udmøntning af de 57 enighedspunkter i lejelovsforliget mellem udlejer og lejerorganisationerne. Bedre sent end aldrig - nu har vi ventet i to år. Mødet hos ministeren var det første af en formodentlig lang række, men nu er vi i det mindste i gang. Så vi glæder os og håber, at det på ét eller andet tidspunkt vil resultere i, at vi får lejelovgivningen forenklet siger LLO s formand, Helene Toxværd. Knopskydning på Borgen Mange politikere, ikke mindst i Folketingets boligudvalg, venter på lejelovsforenklinger. Og mange er trætte af at vente. SF, socialdemokraterne og Liberal Alliance har alle fremsat beslutningsforslag, som skal ændre lejelovgivningen. Det er forår og det er fint, at der sådan er liv i boligpolitikken. LLO følger arbejdet i Folketinget tæt ud fra en formodning om, at politikerne selvfølgelig følger og respekterer parternes anbefaling i lejelovsforliget. Men der, hvor vi ikke har kunnet blive enige, er der selvfølgelig frit slag i bolledejen. Udsættelserne stiger og stiger Nye tal fra Domstolsstyrelsen viser, at flere og flere lejere bliver sat ud af deres bolig. Regeringen har givet de almene boligorganisationer over 10 millioner kroner til en såkaldt fremskudt indsats, dvs. penge til opsøgende virksomhed fra de almene boligorganisationer. Tanken er tilsyneladende, at dit boligselskab skal kunne banke på din dør og rådgive, f.eks. i forhold til gældssanering, kontakt til kommunen eller lignende. Og det lyder da umiddelbart pænt og ordentligt, siger Helene Toxværd. Men hvad ville borgerne sige, hvis det var kreditforeningen eller den private udlejer, der bankede på døren, og bad om at se på din personlige økonomi! Det er svært at forestille sig, at nogen ville synes, at det var OK. Almene beboere skal åbenbart kunne tåle meget... Det er grænseoverskridende, og det løser ikke det grundlæggende problem for få betalelige boliger og at vi har en stadig større gruppe mennesker med en indkomst, der er så lille, at der ikke skal meget til for at vælte læsset!. VI LEJERE 9

10 politik ////// Af Kjeld Hammer Aalborg: Tvivlsom udlejer valgt som ny formand for LA Anders Samuelsen motiverede mig til at skifte parti, fortæller de unge lejeres skræk i Aalborg. Han har tidligere været konservativt byrådsmedlem og folketingskandidat. I det fornemme Rebildselskab hader de Søren Pflug. Han ødelægger gang på gang vores møder, siger præsidenten, der til daglig er godsejer. Hos de konservative i Aalborg er Pflug for længst smidt på porten eller blevet tvunget til at trække sig fra både byrådet, folketingskandidatur og den konservative partiforening. Journalisterne i byen har givet ham en anti-hæderspris den kolde fidus. Og hos lejerne i Aalborg er han herostratisk berømt som en af byens tvivlsomme udlejere, der har tabt en stribe sager til bl.a. LLO. Anders Samuelsen motiverede mig til at skifte parti, siger Pflug Et af de yderst sjælne billeder af Liberal Aliances ny førstemand i Aalborg. Søren Pflug ses her i forbindelse med en reception for år tilbage. Foto: Lars Pauli. Samtale med Samuelsen Men Søren Pflug er lige præcis den mand, Liberal Alliance, kan bruge som deres ny førstemand i landets fjerdestørste by. For nylig blev han valgt til at stå i spidsen for Liberal Alliances partiforening i Aalborg. Det skete efter en samtale med partiformanden, Anders Samuelsen, som motiverede mig til igen at blive politisk aktiv - og til at skifte parti, fortæller Søren Pflug selv til Nordjyske. En stribe lejere i klemme Den ny førstemand for LA ejer flere ejendomme, bl.a. Louisegade 5, hvor en række lejerne gennem en årrække har måttet lægge ryg til lidt af hvert, bl.a. for høje huslejer. Ejendommen har 12 lejemål. Også Mølleparkvej 3, som han kalder Møllehuset, ejer han. Her udlejes værelser. Senest har en ung kvinde haft store problemer med at få udbetalt op imod kroner, som hun og stedfaderen mener, Søren Pflug skylder dem efter leje af et værelse på Mølleparkvej. Søren Pflug har derimod sendt en opgørelse, som viser, at han tværtimod har cirka kroner til gode. På kontoret for Anvisning af Kollegie- & Ungdomsboliger i Aalborg bekræfter forretningsfører Eigil Johansen, at AKU har haft masser af dårlige erfaringer med Søren Pflug gennem årene. Som eksempel nævner han overfor Nordjyske, at AKU sidste år sammen med Aalborg Kommune og Lejernes LO måtte rage kastanjerne ud af ilden for en stribe lejere, der var kommet i klemme i forbindelse med leje af værelser i Søren Pflugs ejendom i Louisegade 5 i Aalborg. Blandt problemerne var, at lejerne ikke kunne få deres depositum retur. Problemer i årevis Pflugs navn har været kendt i årevis i LLO. Allerede for seks år siden kaldte den daværende formand for LLO i byen Søren Pflug for grisk. I Vi Lejere uddybede hun: Når han taber sagerne og skal efterbetale, vil han ikke af med pengene og lejerne må via Lejernes LO sende sagen til inkasso. Når han uretmæssigt tilbageholder lejernes depositum ved fraflytning, sker det samme. Han svarer aldrig på henvendelser fra Huslejenævnet. Når han får en dom, så betaler han omsider, velvidende, at dommen i yderste konsekvens kan påføre ham en tvangsauktion. Hans domme er konsekvent udeblivelsesdomme. 10 V I LEJERE

11 lejernes lo ////// Af Kjeld Hammer Helene Toxværd: Nye tider, nye udfordringer, nyt slogan. Find et nyt slogan til LLO Deltag i konkurrencen, hvor vinderpræmien først og fremmest er æren. Et slogan har det med at skulle fornyes med nogle års mellemrum. Vi har passeret årtusindskiftet, meget har forandret sig i samfundet de senere år og LLO har fået ny formand. Hun mener, at de gamle slogans er blevet en smule støvede og vil gerne have et nyt. Du kan nu være med i det ærefulde kapløb om at finde det bedste slogan. Vinderpræmien er først og fremmest æren. Mette Reissmann økonomirådgivning eller rundvisning i Københavns Rådhus krinkelkroge. Slip fantasien løs, men gør det enkelt Det eneste du behøver at gøre er at indsende dit forslag senest 6. juni. Kom bare frit frem med din ide eller dine ideer gerne flere. Det ny slogan skal handle om Lejernes LO som den organisation, der varetager lejernes interesser. Ikke for langt, ikke for tungt, og ikke for højttravende. Slip bare fantasien løs, men gør det enkelt, som man siger i USA. LLO behøver ikke at indgå, men må gerne. Brug dog ikke slogans, som er kendt og brugt af andre, som f.eks.. ved man hvor man har, ej heller.en stærk partner. Tidligere har LLO brugt disse slogans: Vi indhenter bolighajerne, Sammen står vi stærkest, Pas på du ikke bliver snydt og LLO- Lejernes vagthund. Nu er der altså nye tider, nye udfordringer og nye folk i spidsen for LLO. Forslagene skal være LLO i hænde senest mandag den 6. juni og vinderforslaget præsenteres i næste nummer af Vi Lejere, der udkommer 12. august. Det bedste forslag udpeges af et bedømmelsesudvalg bestående af LLO s landsformand, Helene Toxværd, LLO s næstformand Poul Erik Jensen og organisationens cheføkonom, Jesper Larsen. Derudover trækkes der lod om to bogpræmier i form af en gavecheck til 300 kr. blandt alle indsendere. Mød Mette Reissmann Vinderpræmien er altså først og fremmest æren. Men LLO vil - efter aftale med Mette Reissmann, der er kendt af mange Tv-seere som vært i TV3 s program, Luksusfælden - gerne invitere vinderen til en times gratis økonomisk rådgivning om gæld og privatøkonomi. Vinderen får også hendes bog Styr din økonomi. Mette Reissmann er selv medlem af LLO og følger interesseret med i organisationens virke. Udover at være Tv-vært m.m. er Mette Reissmann medlem af Borgerrepræsentationen på Rådhuset i København og kandidat til Folketinget for socialdemokraterne i Københavns Storkreds. Hvis man ikke lige synes, at man er gældsplaget, så kan den gratis rådgivning veksles til en rundvisning i Københavns smukke rådhus. Det 100 år gamle rådhus har et væld af gange og spændende rum, hvor der ikke er offentlig adgang. Rundvisningen efterfølges af et besøg i rådhusets cafeteria, der ligger i kælderetagen. VI LEJERE 11

12 landet rundt ////// region syd: Aabenraa-Tønder ude af LLO Aabenraa-Tønder afdeling var lørdag den 5. marts indkaldt til hovedbestyrelsesmøde i LLO for at drøfte konsekvenserne af afdelingens manglende betaling af kontingent til landsforbundet. Forud for mødet var gået en lang proces, hvor både hovedbestyrelsen og forretningsudvalget måtte konstatere, at afdelingen ikke ville indgå en restanceaftale med LLO. Herefter er afdelingen på grund af kontingentrestance ikke mere medlem af Lejernes LO. Og selvom formand Helene Toxværd ærgrer sig over forløbet, konstaterer hun samtidig, at der ikke var andet at gøre. Aabenraa-Tønder afdeling har trods adskillige henvendelser og rykkere ikke vist hverken vilje eller evne til at finde en løsning på problemet. Og når selv en restanceaftale ikke kan falde på plads, så er der ærligt talt ikke så meget mere at gøre. Jeg syntes det er ærgerligt, men sådan er spillereglerne altså medlemskab og kontingentbetaling hører sammen - også i LLO. LLO-medlemmer der ønsker at videreføre deres medlemskab i en anden LLO-afdeling, opfordres til at henvende sig til LLO Sønderborg afdeling på telefon Der er telefontid hver mandag mellem 10 og 12 og igen torsdag mellem 15 og 17. Personlig henvendelse kan finde sted på Sønderborg Bibliotek (rum 6) tirsdag i lige uger, klokken 18 til 19. fyn: Opmåling til BBR-registret Hvis man som lejer har problemer med huslejen på grund af forkerte arealer eller andre oplysninger i BBR, er der råd at hente. En tidl. ansat i Odense Kommune, Bente Bang, har etableret sit eget firma med BBR-opmåling på Fyn. Hendes firma måler lejemålet/ejendommen op, laver en tegning og sørger for en ny BBRmeddelelse med de korrekte arealer. Det sker til en fast pris før opmåling. Man kan læse mere om priser, m.m. på hjemmesiden www. bb-opmaaling.dk Bente Bang har i en årrække løst den slags opgaver for Odense Kommune. Som selvstændig samarbejder hun med kommuner, ejendomsmæglere, pengeinstitutter og advokater. Realdania sætter 100 mio. kr. af til fællesfaciliteter i almene boligområder. hele landet: 100 mio. kr. til livet i almene boligområder Realdania afsætter 100 mio. kr. til en kampagne, der skal sætte fokus på udvikling og opdatering af fællesfaciliteter i almene boligområder. I løbet af efteråret 2011 vil ildsjæle, boligforeninger, boligorganisationer og kommuner blive inviteret til at byde ind med projekter, som kan udvikle de fysiske faciliteter, styrke den sociale sammenhængskraft i de almene bebyggelser og forbedre interaktionen med de omkringliggende forstads- og byområder. 12 V I LEJERE

13 landet rundt ////// holstebro: Boligreguleringen afskaffes huslejen stiger Jeg synes, at det er et brandærgerligt forløb og en rigtig møgbeslutning. Sådan lyder landsformand Helene Toxværd kommentar til Holstebro Kommunes beslutning om at afskaffe boligreguleringen i kommunen. Det skete i februar og med det snævrest mulige flertal, nemlig 14 stemmer mod 13. Flertallet på 14 bestod af Venstre, de Konservative og Dansk Folkeparti, mens socialdemokraterne, SF og de Radikale stemte imod. Usikkerhed om lejen for husstande De seneste tal fra Danmarks Statistik for Holstebro Kommune viser, at kommunen pr. 1. jan havde ca ejerboliger, ca almene boliger, ca. 600 andelsboliger samt ca boliger, hvor husleje og lejervilkår styres af den private lejelovgivning, nemlig lejeloven og boligreguleringsloven. Huslejereguleringen omfatter derfor vilkårene for ca husstande i Holstebro kommune. I en tid, hvor boligmarkedet ikke er noget at råbe hurra for, er det uklogt at ændre vilkårene for huslejefastsættelsen, mener LLO, der kort før beslutningen advarede imod den. Hvem kan se det fornuftige i, at hustande skal kastes ud i usikkerhed om den fremtidige huslejes størrelse?, spørger LLO s cheføkonom Jesper Larsen og tilføjer: Hvis for eksempel huslejen i de privatudlejede boliger i Holstebro stiger med 10 pct. i gennemsnit, så viser beregninger fra Lejernes LO, som bygger på Finansministeriets lovmodel, at kommunens udgifter til boligstøtte vil stige med 1,9 mio. kr. årligt. Advarslerne hjalp ikke. De borgerlige i kommunalbestyrelsen fik deres vilje. KjH LLO s cheføkonom Jesper Larsen: Hvis huslejen i de privatudlejede boliger i Holstebro stiger med 10 pct., så vil kommunens udgifter til boligstøtte stige med 1,9 mio. kr. årligt. birkerød: esbjerg: Landets trediestørste LLO-afdeling Lejernes LO i Birkerød er på kort tid blevet landets trediestørste LLOafdeling efter Hovedstaden og Brøndby. Målet var ganske vist medlemmer ved årsskiftet, men så langt op nåede man ikke. I begyndelsen af april havde afdelingen 1839 medlemmer og tallet stiger hver måned. Der er 590 enkeltmedlemmer og 1249 foreningsmedlemmer fordelt på 33 foreninger. Formanden, Anni Thorsen, kan med andre ord begynde at øjne et medlemstal på 2.000, som er det foreløbige mål. KjH Nye lokaler I Esbjerg Lørdag den 19. februar slog LLO Esbjerg dørene op for et åbent hus-arrangement i nye og større omgivelser i Havnegade 13. Stemningen var høj og de medlemmer, der lagde vejen forbi, fik både en sandwich og lidt at drikke. De fik for øvrigt også hilst på LLO s landsformand, der havde taget turen med tog fra København til landets femtestørste by. Esbjerg Lejerforenings genindmeldte sig i LLO i 2008 og har i dag små 650 medlemmer. Lejerforeningen har 65 år på bagen. Vidste du, at antallet af personer, der bor til leje, i de sidste 10 år er vokset med VI LEJERE 13

14 landet rundt ////// horsens: Vred LLO-formand: En skimmel-sag om dagen LLO i Horsens har alene i 2011 fået en henvendelse om dagen om skimmelsvamp. Foreningen dækker også Vejle Kommune og Fyn og formanden, James Arbøl, er sikker på, at det kun er toppen af isbjerget, der ender hos LLO eller kommunerne for den sags skyld. Arbøl er både bekymret og vred. Din egen skyld Vi oplever det samme om og om igen. Folk bliver syge, får mistanke om skimmelsvamp og kommer til os eller de går direkte til kommunen eller deres udlejer, som også kan være et boligselskab. Måske sender kommunen en tekniker, men hvad ved en tekniker om folks helbred? Det er én ting. Det næste er, at et helt bestemt mønster ofte gentager sig: Kommunens folk eller boligselskabet kommer frem til, at der ikke er skimmelsvamp selv om lejerne er syge og deres børn lider. Ofte får de at vide, at det er deres egen skyld. Lejerne skal altså selv punge ud for en undersøgelse hos Teknologisk Institut for at bevise, at de har ret. Det skal de gøre samtidig med at de kæmper mod deres egen sygdom, deres børns sygdom og deres problemer med at være borte fra jobbet. Når de så står med Teknologisk Instituts undersøgelse i hånden, så kan udlejerne og kommunen pludselig godt se, at den er gal! Det er meget mærkeligt. Et sådant eksempel har vi netop haft på Fabrikvej 10G i Horsens, der ejes af AAB. Men der er mange andre og Vi Lejeres læsere husker sikkert sagen fra Skagen. Hvor er embedslægen? Er lejerne uheldige, kan de ende med at blive genhuset i en lejlighed, hvor der også er skimmelsvamp. Herfra kan de så tage kampen op i et retssystem, der er mere end almindeligt trægt. Det kan jo tage både halve og hele år, før der ligger en endelig afgørelse. Som om familierne ikke har nok at kæmpe En lejer i dette hus skriver: Væggene er grønne / sorte, hvis det ikke bliver vasket ned konstant. Fyret kan kun levere varme, 3-4 dage om ugen, så går den i stykker. Grunden er, at udlejer har hældt en slags spildolie på. med i forvejen. De magter det simpelthen ikke. Det er helt ude i hampen. Politikerne siger, de gør noget, men det fungerer ikke. Og hvor er embedslægen? Hvorfor kommer han ikke ud? Det skulle lige have været en skole eller en arbejdsplads eller fugleinfluenza! Politikerne skal spørges, før vi stemmer på dem, om de for alvor vil gøre noget eller om de er tilfredse med deres egne lappeløsninger, siger en vred Arbøl. KjH horsens: 1 mio. kr. og medlemmer LLO i Horsens fyldte 60 år i 2010 og det hektiske jubilæumsår var fyldt med store tal. Dels rundede foreningen medlemmer og dels kom der mere end 1 mio. kr. tilbage til medlemmerne i for af sager om fraflytninger, vand- og varmeregnskaber, for meget betalt husleje, erstatning, m.v. På generalforsamlingen den 1. februar var skimmelsvamp atter et tema. Formanden, James Arbøl, gentog sin anbefaling til lejere, der udsættes for skimmelsvamp, om straks at flytte. Sagen er, at hverken udlejere, embedslæge, kommune eller politikerne i Folketinget gør, hvad man kan forvente af dem, mener Arbøl. Ender det hele i retssystemet, er der heller ikke megen trøst at hente. I Horsens hober sager om skimmelsvamp sig op og LLO har endnu engang rettet henvendelse til politikerne på Christiansborg. Bl.a. med det budskab, at alt for mange kommuner svigter deres opgave med tilsynspligten. I en udtalelse fra generalforsamlingen opfordrer man regeringen og Folketinget til, at der skal strammes op på hele lovgivningen her og nu. Endvidere kræver LLO i Horsens fri husleje fjernet fra lejelovgivningen. Udlejere, som moderniserer ejendomme og lejligheder, skal dokumentere udgifterne ved bilag fra momsregistrerede håndværkere. Endelig bør moderniseringer, som har et rent luksuspræg, ikke godkendes, mener LLO Horsens. KjH 14 V I LEJERE

15 kurser, konferencer, meddelelser ////// x-ord ////// Kurser og konferencer 2011 Lejeretskursus, lejefastsættelsen Lørdag den 24. september Beboerrepræsentationskursus Lørdag den 29. oktober Lejeretskonference (HKJ), nye domme Lørdag den 19. november For at undgå store afbestillingsudgifter beder vi jer allerede nu kontakte den lokale afdeling af Lejernes LO for at tilmelde jer de enkelte kurser hurtigst muligt. Er du medlem af en beboerrepræsentation, så er LLO s kursus måske lige noget for dig. LLO Horsens Afdelingen har lukket fra 1.juli til 4.august. Sommerferie i Landssekretariatet 2011 Sekretariatet holder sommerferielukket fra mandag den 18. juli 2011 til fredag den 29. juli 2011, begge dage inkl. sudoku Vinder af tre flasker vin i nr. 4/2010: Laila Ammitsbøl Kuhlaus Vej Næstved Indsend kodeordet, som dannes af de nummererede felter, senest 15/ Navn: Adresse: Postnr. By: Indsend krydsen til: Vi lejere Lejernes LO Reventlowsgade sal 1651 København V. Og mærk kuverten Kryds og tværs. Kodeordet kan også sendes på mail til VI LEJERE 15

16 Nyt fra lejernes lo i hovedstaden ////// Medlemstilbud til beboerrepræsentanter/bestyrelser Fyraftensarrangementer kl for alle beboere i ejendommen Vi har udvalgt emnerne efter de spørgsmål, vi oftest bliver stillet. Ønsker du andre oplæg end dem vi tilbyder her, så ring til os så vil vi forsøge at tilrettelægge dem. Dette tilbud ligger ud over, hvad det normale kontingent kan finansiere. Derfor har vi valgt at opkræve et gebyr pr. arrangement på kr. Gebyret dækker, at den byggesagkyndige komme ud i ejendommen (i et mødelokale i nærheden, i en lejlighed eller i et eventuelt beboerlokale), holder et oplæg og svarer på spørgsmål i ca. 1 time og eventuelt udleverer skriftligt informationsmateriale. - Hent viden til beboerne i din ejendom: Lejernes LO i Hovedstadens byggesagkyndige kommer til ejendommen til et fyraftensmøde, hvortil du kan invitere lejerne i ejendommen. 1) Fraflytning, hvordan gør man og hvordan gør man ikke? Den byggesagkyndige (som udfører flyttesyn) fortæller, hvordan man skal aflevere sin lejlighed, når man flytter afhængigt af lejekontrakten samt hvad der er af faldgruber, som man kan undgå krydret med eksempler fra LLO s daglige arbejde. Herefter mulighed for at stille spørgsmål. 2) Indvendig vedligeholdelse hvad er det og hvad betyder det for mig? Den byggesagkyndige fortæller om omfanget af den indvendige vedligeholdelse samt hvad du kan og må afhængigt af din lejekontrakt. Herefter mulighed for at stille spørgsmål. 3) Hvordan fungerer varmen og hvordan sparer man på den? Den byggesagkyndige fortæller om, hvordan et fjernvarmeanlæg er skruet sammen i en etageejendom og gennemgår de typer, man normalt ser. Endvidere gennemgås hvordan man skal varme op for at få maksimalt udbytte af sine varmekroner og hvordan man går sine varmeapparater efter, hvis de ikke virker rigtigt. Herefter mulighed for at stille spørgsmål. 4) Hvordan undgår du skimmelsvamp årsager og afhjælpning? Den byggesagkyndige fortæller om årsager til skimmelsvamp og hvordan man undgår det, samt hvad man skal være opmærksom på, hvis uheldet er ude og der er skimmelsvamp i ens bolig.. Herefter mulighed for at stille spørgsmål. 5) Hvordan får du styr på fugten i din lejlighed? En nede på jorden gennemgang af luftens relative fugtighed og hvordan den fungerer - og hvordan luftens fugtighed kan hænge sammen med vores gode eller dårlige - vaner og hvad det betyder for indeklimaet i ens bolig. Herefter mulighed for at stille spørgsmål. Kontakt os med forslag til en dato for jeres møde på eller via mail til - skriv venligst Fyraftensarrangement i emnefeltet. (Pris pr. arrangement kr.. Beboerrepræsentationen/bestyrelsen sørger for lokale m.m. ) Vester Voldgade 9, 1., 1552 København V mandag - torsdag kl Personlig henv. mandag - onsdag kl , torsdag kl Medlemstilbud Rabatkort for perioden 1. maj til 31. aug Medlemsnummer: Navn: Tilbud til medlemmer af Lejernes LO i Hovedstaden Lejernes LO i Hovedstaden er andet end bare paragraffer. Vi arbejder på at skaffe vores medlemmer fordele på alle områder. Derfor har vi opsøgt et stort antal butikker og leverandører for at få rabatter til vores medlemmer. Som du kan se på listen Medlemsrabatter på - Medlemsnettet, kan du få rabat på så forskellige ting som tandlægehjælp, rejser og maling, blot du er medlem hos os og fremviser et gyldigt rabatkort. Denne liste vil vokse sig større og vil blive opdateret jævnligt. Så klip rabatkortet ud. Husk at skifte kortet ud, når du modtager det næste nummer af Vi Lejere. Adresse: Når du ringer til en leverandør, skal du oplyse, at det gælder tilbud i samarbejde med Lejernes LO i Hovedstaden. Postnr./By: Kender du en butik eller leverandør, som måske også vil give Tilbudslisten finder du Medlemsnettet LLO-medlemmer rabat, kan de kontakte os på eller 7på telefon alle hverdage kl , dog ikke fredag. 16 V I LEJERE

17 Tilmeld din kontingentbetaling til Betalingsservice på Vi modtager desværre fra tid til anden henvendelser fra medlemmer som har fået rykkerbreve, til trods for at de har indbetalt kontingent rettidigt. Dette skal vi naturligvis beklage, det skyldes ikke rod i regnskaberne, men at posthusene taster forkert i kodelinjen. Når dette sker, har vi ikke mulighed for at placere indbetalingen på medlemsnummeret, men må føre beløbet på en fejlliste. Vi skal derfor bede jer om hvis I modtager et rykkerbrev og har indbetalt kontingent at sende en kopi af kvitteringen ind til os, og vi vil straks rette fejlen. Derudover vil vi anbefale, at man tilmelder sig Betalingsservice (PBS/ Nets), så er man helt sikker på at undgå denne fejl. Du kan tilmelde dig på eller i din bank. Medlemsnet På kan man logge ind på vores Medlemsnet, hvor vi går mere i dybden med beskrivelse af love og regler, og giver aktuelle råd og vejledninger. På Medlemsnettet kan du også finde vores pjecer og nyhedsbreve. Det er også på Medlemsnettet du kan se listen over de butikker der yder rabat, hvis du fremviser rabatkortet, som du kan klippe ud af bladet her. Der kommer også snart gode forsikringstilbud. Bestyrelsesnet Bestyrelsesnettet er udviklet specielt til beboerrepræsentanter og afdelingsbestyrelser med henblik på støtte til deres organisatoriske arbejde. Brugernavn og password skiftes 4 gange om året og det nye password offentliggøres på Bestyrelsesnettet 6 uger før det skiftes. Hjælp os! medlemsnummer eller journalnummer. Lejernes LO i Hovedstadens telefoniske medlemsrådgivning er åben mandag-torsdag kl på , og det er der heldigvis rigtig mange der benytter sig af faktisk besvarer vi mere end opkald om året. Derfor er det også en meget stor hjælp for os, at man er klar med sit medlemsnummer eller journalnummeret på den sag, man gerne vil høre til, når man ringer op. Til gengæld kan den medlemsrådgiver, der besvarer opkaldet, hurtigt få adgang til de oplysninger der efterspørges, og det betyder, at vi kan give en meget hurtigere og bedre medlemsrådgivning. Medlemsrådgivningen er ikke en omstilling, men er betjent af kompetente medarbejdere, der i de fleste tilfælde kan afslutte rådgivningen i løbet af telefonsamtalen eller beslutte, om du bør komme herind eller sende flere dokumenter. HUSK også altid at angive medlemsnummer og/eller journalnummer, når du skriver eller mailer til os det letter os meget i det daglige arbejde. Når du flytter husk også at melde flytning til os! Alt for mange glemmer at melde flytning til os. Det betyder at vi får forsendelser retur fra postvæsenet og må sende endnu en gang med ekstra portoudgifter til følge. Det er ærgerlige penge som vi gerne vil spare. Så husk venligst at give os besked når du skifter adresse gerne via med angivelse af medlemsnummer, gammel og ny adresse. Lukketider i helligdagene, sommerferien, mm. Vi holder lukket Store Bededag fredag 20. maj, torsdag 2. til fredag 3. juni pga. Kr. Himmelfartsdag, og mandag 13. juni på 2. pinsedag. Mandag 23. maj holder vi lukket pga. internt kursus. Vi holder sommerferielukket i uge 30 og 31, dvs. fra og med mandag 25. juli til og med fredag 5. august. Vidste du, at de sidste 10 år er antallet af privatejede udlejningsboliger vokset med boliger. Desværre er de fleste af disse korttidsudlejede ejer- og andelslejligheder. VI LEJERE 17

18 Tilbud til medlemmer af LLO i Hovedstaden Er du nervøs for en stor flytteregning nu - eller når du flytter ud igen? nye bøger ////// Konflikter og hvordan de løses - Få hjælp fra en LLO-konsulent. Konsulenten kan hjælpe dig i følgende situationer: Vejledende flyttesyn Vi kommer ud og besigtiger din lejlighed. Vi gennemfotograferer lejligheden som dokumentation. Vi vurderer, hvor meget du skal sætte i stand. Vi rådgiver dig om, hvordan arbejderne skal udføres. Vi rådgiver dig om, hvilke krav du kan stille til håndværkere. Vi laver en skriftlig rapport for at undgå en stor flytteregning. Du får billeder og rapport udleveret på CD-ROM. Indflytningssyn (senest en uge efter overtagelsen) - Vi kommer ud og besigtiger din lejlighed. - Vi gennemfotograferer lejligheden som dokumentation. - Vi gennemgår lejligheden grundigt for fejl og mangler. - Vi skriver til din udlejer, hvad vi mener, der skal sættes i stand og hvad du ikke hæfter for ved fraflytning. - Du får billeder og rapport udleveret på CD-ROM. Flyttesyn med udlejer Du kan også få en konsulent med ved det officielle flyttesyn med udlejer. Vores konsulent er din bisidder og sørger for, at synet forløber efter bogen. Konsulenten vil også være i stand til at forhandle med udlejer om istandsættelse. Konsulenten sørger efterfølgende for, at alle aftaler foreligger på skrift. Prisen pr. syn, uanset om det er vejledende flyttesyn, indflytningssyn eller flyttesyn med udlejer, er kr. inkl. moms, hvis du er medlem af Lejernes LO i Hovedstaden og kr., hvis du ikke er medlem. Får du udført både et vejledende flyttesyn og et flyttesyn med udlejer er den samlede pris kr., hvis du er medlem og kr., hvis du ikke er medlem. For lejligheder på over 120 m2 tillægges 500 kr. pr. påbegyndt 50 m2. Uden for København, Frederiksberg, Dragør, Tårnby, Gladsaxe og Gentofte kommuner beregnes der også kørselstid. Du kan altid ringe til os og få en uforpligtende samtale på tlf eller se en fuld beskrivelse af flyttesynene på Vidste du, at antallet af udsatte lejere siden 2002 er tredoblet. Alene siden 2009 er tallet steget med over 12 pct., således at det i 2010 kom op på familier, der på den måde mistede deres hjem. Sæt kulør på samarbejdet - en bog om det moderne beboerdemokrati (Red. Mette Kramshøj Finker) Dette er titlen på en bog, som Boligkontoret Danmark har udgivet. Bogen giver et bud på,w hvordan man opnår et bedre samarbejde i beboerdemokratiet i de almene boliger - i samarbejdet i afdelingsbestyrelserne, mellem bestyrelse og beboere og mellem afdelingsbestyrelser og boligselskab. Bogen gennemgår den såkaldte wholebrain - metode, som kan sætte fokus på, hvordan vi alle er forskellige og hvordan forskelligheder kan føre til konflikter, hvis vi ikke bruger forskellighederne aktivt til i fælleskab at blive bedre - og have det sjovt samtidig. Bogen viser en række typiske konflikter i beboerdemokratiet og anviser løsninger på konflikterne. Bogen er skrevet med stor respekt for beboerdemokratiet af en række medarbejdere i Boligkontoret Danmark samt af to eksperter i demokrati. Den er særdeles læseværdig, hvis man vil være en bedre beboerdemokrat og kan bruges af både bestyrelsesmedlemmer i alment byggeri og af beboerrepræsentanter i privat udlejning. Bogens eneste mangel er, at den kan være svær at læse, hvis man ikke er rutineret læser. Du kan købe bogen via wwww.boligkontoret.dk og den koster 300 kr. inkl. forsendelse CH 18 V I LEJERE

19 juridisk kommentar ////// Af Jakob Busse, advokat Delvis fraflytning Disse fem polakker i Viborg skrev under på en fælles kontrakt. En dom i Østre Landsret har skabt betydelig klarhed på usikkerheden omkring en lejers fraflytning, hvis flere har skrevet under på lejekontrakten. (arkivfoto) Det sker ofte, at to eller flere lejere indgår en lejeaftale om leje af en større lejlighed og der har været en betydelig uklarhed og uenighed i teori og praksis om, hvorvidt én af lejerne kan fraflytte - uden at det har konsekvenser for den eller de tilbageværende lejere. Østre Landsret har i en dom fra august 2010 skabt betydelig klarhed på området. Den gensidige afhængighed Problemet er, at en lejeaftale med flere lejere medfører, at der på lejers side skabes en gensidig afhængighed, hvor alle hæfter og alle beslutninger træffes i enighed. På udlejers side er udgangspunktet, at udlejer har indgået en kontrakt med dette kontraktfællesskab og derfor kan rette sine krav overfor hver af lejerne, men også gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor hver af lejerne. Udlejer har anført og fået medhold i praksis i, at hvis to lejere har indgået en lejeaftale om et beboelseslejemål, så er begge forpligtet til at opfylde kontrakten, indtil den i fællesskab opsiges. Konsekvensen heraf er, at to søskende eller to venner, der sammen har lejet et lejemål, ikke hver for sig kan opsige lejeaftalen eller fraflytte lejemålet uden at dette har konsekvenser. Forskellige domme Efter lejeloven er lejer forpligtet til at bebo beboelseslejligheden, og hvis én af to lejere ikke gør dette, har udlejer haft held til at få ophævet den samlede lejeaftale, således at begge lejere er forpligtet til at flytte. Der er også afsagt domme i byretten, der når til det modsatte resultat, nemlig at udlejer ikke kan ophæve hele lejeaftalen, hvis én af flere lejere fraflytter, men en dom fra Østre Landsret fra 1989 godkendte, at udlejer kunne ophæve en lejeaftale overfor alle lejere, da en af lejerne fra fraflyttet. Denne situation gælder dog ikke, hvis de to lejere er gift eller har været et samlevende par, der har haft fælles husstand i to år, idet der således findes specielle regler i lejeloven der medfører, at udlejer skal respektere, at den ene lejer fraflytter, og den tilbageværende fortsætter som ene-lejer. Ved en gensidig bebyrdende kontrakt kan én eller flere af kontraktparterne, det være sig lejer eller udlejer, ikke udtræde af kontrakten ensidigt, med mindre at alle godkender dette. Dette medfører i praksis, at selvom udlejer ikke opsiger eller kan ophæve lejeaftalen, hæfter den fraflyttende lejer overfor udlejer. Det være sig overfor den fremtidige huslejebetaling samt misligholdelse ved lejemålets aflevering. Østre Landsrets dom Østre Landsret har i en ny dom trykt i T:BB Ø stadfæstet en byretsdom, hvor udlejer ikke fik medhold i at kunne ophæve en lejeaftale overfor en lejer, da en medlejer fra fraflyttet uden aftale med udlejer i medfør af Lejelovens 93, stk. 1., litra d. Såvel byret som landsret lagde vægt på, at én lejer på tidspunktet for udlejers ophævelse af lejeaftalen faktisk beboede lejemålet, og derfor var bopælsforpligtigelsen opfyldt. I modsætning til flere af de tidligere domme, der har givet lejer medhold, er denne dom meget generelt formuleret, og man må derfor gå ud fra, at dommen og dens præmisser har skabt klarhed, således at man ikke kan tvinge alle lejere på samme lejekontrakt til at blive boende eller omvendt tvinge alle lejere til at fraflytte, såfremt én af lejerne ønsker dette. Omvendt gælder fortsat, at alle kontraktlejerne hæfter overfor udlejer, indtil lejemålet opsiges og afleveres. VI LEJERE 19

20 jura ////// Kjeld Hammer Sag om returvand UMM ender i Højesteret En principiel sag om returvand fra en ejendoms varmecentral til fjernvarmeværket ender nu helt i Højesteret. Det gør den selv om Lejernes LO på vegne af to lejere vandt sagen først i Huslejenævnet, så i Ankenævnet, tabte den i Boligretten, men vandt den i Østre Landsret. Udlejerne i Ejendomsforeningen Danmark anser sagen som så vigtig og principiel, at de har søgt og fået såkaldt tredjeinstansbevilling til, at sagen sår til Højesteret. Det sker kun, når en sag er principiel. Lejernes LO opfatter også sagen som yderst principiel og vigtig, selvom den konkrete sag kun drejer sig om et beskedent beløb. Men fordi sagen kan komme til at trække lange tråde ind i fremtiden bl.a. i forhold til ansvaret for en ejendoms klimaskærm, energiforbrug og energiløsninger generelt anser LLO s forretningsudvalg sagen som meget vigtig. Hertil kommer, at LLO under ingen omstændigheder vil give udlejerne det indtryk, at vigtige principielle sager som denne opgives af økonomiske grunde. Afkølingsafgiften Sagen handler om to lejere på 2. sal i ejendommen Brigadegården i Røsågade 2 på Amager i København. Ejendomsforeningen Danmark have Højesteret til at anerkende, at den såkaldte afkølingsafgift er en del af brændselsudgifterne, som udlejeren kan medtage i varmeregnskabet i henhold til lejelovens paragraf 36. Afkølingsudgiften er den afgift, som pålægges ejeren af et fjernvarmeanlæg, når der fra ejendommens varmecentral sendes for varmt vand retur til værket. Landsretten sagde, da den gav LLO medhold, at den, der har muligheden for at påvirke (altså udlejeren. red.) også bærer ansvaret og risikoen. LLO tilføjer, at lejerne i en udlejningsejendom jo ikke kan påvirke denne udgift og at den Det er en sag fra denne ejendom på Amager i København, der nu ender i Højesteret. henhører under udlejers forsømmelse. Dette har da også været praksis ved Huslejenævn og Ankenævn i mange år. Hvornår sagen kommer for Højesteret er uvist. VI LEJERE Udgiver, ekspedition og annoncer: Lejernes Landsorganisation. Reventlowsgade 14, 1651 Kbh. V Tlf.: Fax: Her modtages henvendelser vedrørende abonnement. Ansv. redaktør: Kjeld Hammer (DJ) - Deadline for næste nummer: fredag d. 15. juli 2011 Udkommer fire gange årligt: februar, maj,august, november Oplag: Tryk: Color Print Layout: xtern design

Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato

Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato Henvendelse til Beskæftigelsesministeren og Beskæftigelsesudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Telefon 33 37 55 00 18.

Læs mere

Lejer kan blive boende for evigt

Lejer kan blive boende for evigt Indsigt Pas på med fremleje af ejerbolig: Lejer kan blive boende for evigt Et stigende antal boligejere udlejer deres bolig for en tid. Men de risikerer, at lejeren ikke kan opsiges, og at de selv mister

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Brøndby 2007 v/ Formand: Freddy Rasmussen 1 Opsigelsen - 3 måneders

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Beslutningsforslag nr. B 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. januar 2010 af Yildiz Akdogan (S), René Skau Björnsson (S), Mette Frederiksen (S), Orla Hav (S), Thomas Jensen (S), Maja Panduro (S), Lise

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Torben Christensen Adm. direktør Ejendomsforeningen Danmark Lejeboligens fremtid Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat

Læs mere

Ti myter om at bo til leje

Ti myter om at bo til leje Ti myter om at bo til leje ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 Forord Der er stor interesse for bolig- og ejendomsmarkedet. Det er både naturligt og glædeligt. Ejendomme er et væsentligt element i

Læs mere

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Indflytning 2015 Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider for telefonisk betjening:

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3 BOLIG 3 I egen bolig Det er et stort skridt at flytte i egen bolig. Og der er mange ting at tænke på. Møbler, mad, rengøring, indretning og husleje. Indflytterfest, måske. Og alle de ting som man nu selv

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Frafl ytning Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider Mandag - onsdag kl. 10.00-14.30

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:7.12.2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr.

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 5-01-2012

Bestyrelsesmøde. 5-01-2012 2012 Bestyrelsesmøde. 5-01-2012 Fremmødte: Per, Stig, Maria, Noer, Martin, Pia, René og Stig S. Christian meldte afbud. Dagsorden. 1) Valg af referant: 2) Bostøtte (besøg af journalist). 3) Billeder +

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

Depositum - Undgå at spilde dine penge

Depositum - Undgå at spilde dine penge Depositum - Undgå at spilde dine penge Mange lejere må vinke farvel til titusindvis af kroner, når udlejeren i forbindelse med udflytning render med hele depositumbeløbet. Berlingske hjælper dig med at

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes?

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? - 1 Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Medierne har i den forløbne uge beskæftiget sig med forældrekøb. Det er herunder særligt anført, at

Læs mere

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig?

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? Hvordan fremlejer du din bolig Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? DAB, August 1998 Fremleje af din bolig Fremleje af hele boligen Fremleje betyder

Læs mere

Kontanthjælpsloftet gør ekstra ondt her - UgebrevetA4.dk. GEOGRAFISK SKÆVVRIDNING Kontanthjælpsloftet gør ekstra ondt her

Kontanthjælpsloftet gør ekstra ondt her - UgebrevetA4.dk. GEOGRAFISK SKÆVVRIDNING Kontanthjælpsloftet gør ekstra ondt her GEOGRAFISK SKÆVVRIDNING Kontanthjælpsloftet gør ekstra ondt her Af Cecilie Agertoft Mandag den 8. januar 2018 Kontanthjælpsloftet rammer ekstra hårdt i kommuner, der i forvejen har mange sociale problemer.

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 10. september

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

2009-Boligundersøgelsen

2009-Boligundersøgelsen Præsentation af 2009-Boligundersøgelsen Slutrapport fra undersøgelse af elever og studerendes boligvilkår i Hovedstadsområdet og Århus 18. januar 2011 v. seniorkonsulent Mads Engholm UngdommensAnalyseEnhed

Læs mere

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 20. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 20. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om teknologioverførsel m.v. ved

Læs mere

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen?

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen? Hvad koster det at stå på ventelisten? Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Hvor lang er ventetiden? Er der to forskellige ventelister? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper

Læs mere

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk den 14. december 2015 Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Att. Styrelsen

Læs mere

Kontanthjælpsloftet sætter tryk på fattigdomsudviklingen

Kontanthjælpsloftet sætter tryk på fattigdomsudviklingen Kontanthjælpsloftet sætter tryk på fattigdomsudviklingen Kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen vil kraftigt øge antallet af fattige i Danmark og vil næsten fordoble antallet af fattige børn. Det skyldes,

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi Seks eller færre lejemål Privat udlejning Det lejedes værdi 1 I ejendomme hvor der pr 1. januar 1995 var færre end syv boliger, kan der varsles lejerforhøjelser efter

Læs mere

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AFDELING 06 VESTERPORT GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AAB Horsens, Vesterport, Afdeling 06 Andreas Flensborgsgade, Kongensgade, Løvenørnsgade GENHUSNING På et ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse Privat udlejning For høj husleje? Lejens størrelse For høj husleje? 1 Huslejens størrelse afhænger af om: lejemålet er moderniseret og hvornår, der er/har været erhverv i ejendommen, antallet af lejemål

Læs mere

I mail af 6. februar 2015 har udlejer, Marianne Jespersen v/advokat Nicolai Platzer Funder, indbragt ovennævnte afgørelse.

I mail af 6. februar 2015 har udlejer, Marianne Jespersen v/advokat Nicolai Platzer Funder, indbragt ovennævnte afgørelse. Kultur- og Fritidsforvaltningen Nævn og Jura 11. november 2015 Sagsnummer 2015-0039350 /MM Dokumentnummer 2015-0039350-17 Silkegade 15, 1. mf., 1113 København K 2. huslejenævns afgørelse 2014-0105992 /

Læs mere

Nyhedsbrev Nyt fra din lejerforening

Nyhedsbrev Nyt fra din lejerforening Første udgave af s nyhedsbrev i 2016 indeholder: Kursus om den nye lejelov... 1 Lone får 10.000 kr. retur for trappevask... 2 Ny pjece om den nye lejelov... 5 Kursus om den nye lejelov Beboerrepræsentanter

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Nedskæring i børnecheck kommer oveni kontanthjælpsloft

Nedskæring i børnecheck kommer oveni kontanthjælpsloft Op til 6.7 børnefamilier rammes dobbelt Nedskæring i børnecheck kommer oveni kontanthjælpsloft I 225-planen lægger regeringen op til at skære i børnechecken for familier med mere end to børn. Som forslaget

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Den nye lejelov hvad kan vi forvente?

Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Juridisk direktør og Advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Forlig af 11. juni 2014 og lovforslag

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 2 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan I henvende jer til jeres kontaktperson hos

Læs mere

Energibesparelser i private lejeboliger

Energibesparelser i private lejeboliger - 1 Energibesparelser i private lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i begyndelsen af februar 2014 et lovforslag, der skal fremme

Læs mere

Samrådsspørgsmål CC Hvilke eventuelle initiativer har regeringen planlagt, såfremt ministeriets

Samrådsspørgsmål CC Hvilke eventuelle initiativer har regeringen planlagt, såfremt ministeriets Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 629 Offentligt T A L E Samrådstale vedr. spm. CA, CB, CC og CD om 225- timersreglen (Det talte ord gælder) Samrådsspørgsmål CA Ministeren

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

TEMA: DINE NYE RETTIGHEDER SOM LEJER NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA. VI LEJERE ERE l 13

TEMA: DINE NYE RETTIGHEDER SOM LEJER NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA. VI LEJERE ERE l 13 NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA VI LEJERE ERE l 13 KÆRE LEJER Den 1. juli 2015 trådte en række vigtige ændringer af lejelovene i den privatejede udlejningssektor i kraft.

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Genhusning. Æblehaven og Rønnebærparken

Genhusning. Æblehaven og Rønnebærparken Genhusning Æblehaven og Rønnebærparken Hvis du har spørgsmål, kan du stille det på bosj.dk/reno-æble-rønne. Her vil vi også løbende samle spørgsmål og svar. Indhold Indhold... 2 Hvad betyder genhusning?...

Læs mere

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO i beboelseslejemål et netværk til forskel 1 INDHOLD Betalingsdage Formelle krav til påkravsskrivelse Eksempel på påkravsskrivelse Ophævelse Udsættelsesforretning Flytteopgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården Genhusning Information om genhusning i Margrethegården Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Midlertidig genhusning eller fraflytning?...4 Udgifter i forbindelse med genhusningen...7 Flyttesyn,

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

Boligbytte og fremleje. danmarks almene boliger

Boligbytte og fremleje. danmarks almene boliger Boligbytte og fremleje bl danmarks almene boliger Boligbytte Hvorfor bytte? Boligbytte er en ideel løsning, når to familier eller husstande er enige om, at de begge ved bytningen kan få en bolig, der passer

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om sommerhuse på fremmed grund

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om sommerhuse på fremmed grund By- og Boligudvalget 2013-14 L 34 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 00. december 2013 3. udkast til Betænkning over Forslag

Læs mere

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper Baggrund Den 19. november 2015

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. maj 2010. 3. udkast (Ændringsforslag fra S og SF) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. maj 2010. 3. udkast (Ændringsforslag fra S og SF) Betænkning. over Boligudvalget 2009-10 L 200 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 200 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. maj 2010 3. udkast (Ændringsforslag fra S og SF) Betænkning over

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt Side 1 af 13 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L, M, N, O vedrørende L 154 om midlertidig udskydelse af betalingsfrister i Skatteudvalget

Læs mere

SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Skitse til udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil.

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil. T MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Dato: 24. oktober2014 Ministeriet har ved brev af 29. august 2014 modtaget

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres retsstilling i forbindelse med usunde lejeboliger, f.eks. som følge af skimmelsvamp og lign.

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres retsstilling i forbindelse med usunde lejeboliger, f.eks. som følge af skimmelsvamp og lign. 2008/1 BSF 162 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. april 2009 af Thomas Jensen (S) og Sophie Hæstorp Andersen (S) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser September 2015

Ægteskab Uden Grænser September 2015 Nyhedsbrev Kære læser, Sommeren har især stået i flygtningedebattens tegn. Da diverse tiltag på det område også i et vist omfang berører familiesammenførte, har vi valgt at lade det fylde en del i dette

Læs mere

Teknisk Kollegium i Horsens

Teknisk Kollegium i Horsens Velkommen til Teknisk Kollegium i Horsens Velkommen Vi byder dig velkommen til Teknisk kollegium og håber du vil befinde dig godt blandt de øvrige beboere. Her i folderen er en del praktiske informationer

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ]

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ] 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Gert Stokkendal Dæmningen 64 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 9. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 Ejendomsforeningen Danmark ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 FAGLIGE NYHEDER INDENFOR EJENDOMSADMINISTRATION Juridisk konsulent Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark Kommende Højesterets-domme Spise-op -princippet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt.

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt. DOM Afsagt den 18. november 2014 i sag nr. BS 27B-3060/2013: Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde sag nr. BS 27B-3060/2013: Pensionskassen for Sygeplejersker c/o DEAS A/S Dirch Passers Allé 76

Læs mere