Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og"

Transkript

1 Greenkeeperfaciliteterne Hvilke frdele er der ved at flytte faciliteterne til Lærkeager på Lærkeager g Greenkeeperfaciliteterne ved klubhuset Oversigtsft Lærkeager Detailtegning af prjekt fr nye greenkeeper faciliteter Oversigtsft eksisterende faciliteter Detailtegning af eksisterende faciliteter Vejledning: Den ptimale greenkeepergård Ved at flytte greenkeeperne fjernes sammenfaldet mellem entreprenøraktiviteter g vres almindelige glfklubaktiviteter. Herved kan der ryddes p mkring klubhuset g mrådet kan blive indrettet indbydende g med præsentable frhld fr både gæster g medlemmer. Til gengæld fjerner vi gså greenkeeperne fra kntakten med medlemmerne, hvilket måske kan være et prblem. Hvrdan kan/skal de indrettes Der er allerede tegnet ngle nye faciliteter i frbindelse med indhentning af en landznetilladelse til ændring af arealanvendelsen. Faciliteterne er indrettet i samarbejde med greenkeeperne, men er der nget vi har glemt eller er der andre gde frslag. Hvad kan vi lade stå g hvad skal falde af de eksisterende greenkeeperfaciliteter Vi har ca. 170 mennesker på venteliste til et bagskab, så der kunne måske være basis fr at indrette et nyt mråde til bagskabe. Skal vi udnytte det eksisterende (billigt men ikke særligt kønt) i en peride, eller skal vi i stedet satse på et nyt byggeri fx et billigere ladebyggeri a la Kkkedal. Hvad kan vi bruge pladsen til Hvrdan kan pladsen ved de gamle greenkeeperfaciliteter udnyttes parkering, buggyes eller andet. Str tilfredshed med plægget. Vigtig at give greenkeeperne gde arbejdsbetingelser, vi skal huske at vi gså er en arbejdsplads. Lgistikken i flytningen af greenkeeperværksted til ridehallen på Lærkeager synes rigtig. Gdt at få aktiviteterne væk fra de mkringliggende bliger. Nedrivning af eks. greenkeeperafdeling bør udsættes, så man midlertidigt (g uden fr stre mkstninger) kunne mdanne bygningen til pstilling af bag-skabe g trlleys. Men på sigt bør bygningen erstattes med nget der er kønnere g mere effektivt. Pladsen ved rengøring af glfvgne med trykluft skulle udvides til gså at indehlde en vaskeplads. På længere sigt skulle man nedrive hele bygningen incl. bygningen med sekretariatet g bygge nyt evt. i frbindelse med nybyg af restaurant g mklædning. Adgang mellem eksisterende klubhus g Lærkeager skulle være en tunnelløsning/buegang langs rangen. Generelt: Str pbakning mkring prjektet. Referent: Jørgen Grumstrup

2 Indendørs Hvad kan vi tænke s at inkludere i et indendørs træningscenter træningsfaciliteter Tegningsplæg med frslag til indretning Ft af ridehal Billeder g beskrivelse af Kkkedal indr glfcenter inklusive priser. Vi har en str ridehal til rådighed. Den er uden gulv g uisleret, hvad skal vi bruge den til. Der er lavet skitser til indendørs range, glfsimulatr, bunkers, puttinggreen men hvilke muligheder vil vi helst priritere. Vi kan gså indrette fitness eller andre typer af indendørs træning måske klubgymnastik med instruktør i vinterhalvåret. Hvrdan kan det indrettes Der kunne måske etableres andre medlemsfaciliteter i hallen, måske skal der være et kaffe hjørne eller et junirrum med fatbys g wii spil Kan der eventuelt skabes en indtjening på det Skal der etableres pay and play faciliteter så udefra kmmende har mulighed fr at kmme ind g spille fx via en bldmaskine eller køb/leje af en nøgle. Nrdsjællands indr i Kkkedal kræver fx 800 kr/mdr fr ret til indendørs træning. Kan dele af faciliteterne udlejes Skal vi indrette fx et mødelkale der kan udlejes til selskaber, virksmheder eller lignende der så kan afvikle selskaber eller arrangementer inklusive lidt glftræning. Den helt generelle hldning til de indendørs faciliteter var at, det skulle vi bare i gang med det samme. Vigtigt at faciliteterne bliver struktureret pbygget så flere grupper kan være i gang uden at frstyrre hinanden. Simulatrer er vigtige med skal skærmes så det bliver lidt hyggeligt at være der. Drivingerange, chip, bunker g puttegreen er naturlige elementer. Faciliteterne skal være gratis fr medlemmer (ikke simulatrglf), men der skal være åbent fr andre md betaling. Vigtigt at vi pbygger det rigtigt fra starten, så kan vi udvikle det efterhånden. Lav det lækkert Det bliver abslut førende i Nrdsjælland g det er meget vigtigt. Der kan tjenes penge på disse faciliteter på mange måder. Det skal undersøges m hallen kan bruges af andre fx m smmeren. Vi skal pbygge hestebksene til anvendelige lkaler. Start med tilet, så køkken (en let versin) g siden fx mødelkaler. Også plads til hygge krg/lkale Referent: Jens P. Nielsen

3 Udendørs Hvad kan vi bruge arealet til træningsfaciliteter Samlet versigtskrt Tegning fra lkalplanen med frslag til indretning. Indspilsfaciliteter indrettet sm driving range Indspilsfaciliteter indrettet sm strt chippe, putte, bunker mråde Par-3 bane Skal vi priritere par-3 bane eller indspilsmråder i frhld til hvad vi allerede har. Skal der være fairways bunkers g skal vi spille fra rigtige tee steder eller fra måtter Hvrdan kan det indrettes Frslag til indretning er meget velkmne, der findes et antal skitser fra fx Rlf Henning Jensen der angiver frskellige muligheder, men hvad skal pririteres. Kan der eventuelt skabes en indtjening på det Kunne man frestille sig at man lavede pay-and-play på en par-3 bane fr at generere en indtægt på banen. Der var mange meninger m hvad mrådet kan bruges til g det var lidt svært at bestemme hvrdan der skal pririteres. Der var utilfredshed med vres nuværende indspils mråde så indspilsmråde var fretrukket af en del En par 3 bane var meget i vælten g især ældre spillere mente, at det var meget vigtigt fr at hlde på de ældre medlemmer Der kan være en par 3 bane g det gør ikke nget der kun er 5 huller. Hellere 5 gde huller frem fr 9 halv gde huller Kmbinatin af par 3 g indspil blev ikke set sm en løsning. Der var frygt fr at det blev lidt rdet. Indret et mråde kun til Indspil g flyt par 3 banen tilbage i terrænet fr at dele de t ting Inddrag det areal sm ligger til højre fr driving rangen (mellem pplerne g Bøtterupvej) til indspils- eller puttemråde. Dette vil kræve en beskyttelse md bldene fra udslagsstedet Lav udslagssted i t etager på driving rangen Lav en Mini glf bane i det ene hjørne på arealet på Lærkeager til brug fr børn g til s fr puttetræning Ngle mente at mrådet var fr lille til en par 3 bane g vi skulle købe en stribe jrd af naben. Muligheden bør måske vervejes ved design af faciliteterne. Referent: Carsten Carstensen

4 Multifunktinalitet Kan vi invitere andre interessegrupper ind Katalg fra Sterf m multifunktinelle glfbaner Bilgisk mangfldighed Kulturarv Adgang fr andre Samarbejde Eksempel på utdr fitness Eksempel på Krlf Hvis man inviterede andre rganisatiner eller grupper med ind på anlægget kunne det måske generere en ekstra indtægt. Hvis man fx etablerede petanque, bueskydning, brdtennis eller lignende kunne en anden klub rykke ind på både de udendørs g de indendørs faciliteter. En anden funktin kunne gså være en fulge-kigger-klub, en skle eller nget helt tredje. Men man kunne gså indrette alternative aktiviteter sm medlemmerne kunne få nytte af sm fx fitness både indendørs g måske især den udendørs. Hvad kan de bidrage med En anden klub kunne fx bidrage med dækning af udgifter, tættere samarbejde med lkalsamfundet g msætning i fx restaurant. Men de kunne evt gså trække på sekretariatet md betaling. Det ville gså skabe kntakt til en række mennesker der ptentielt kunne blive medlemmer af klubben Hvad kræver det Hvis vi inviterer andre ind på anlægget kræver det, at vi afgiver lidt plads g at vi accepterer andre på anlægget (afgiver suverænitet). Det kan gså betyde, at vi skal bruge lidt penge. Hvis vi laver aktiviteter fr medlemmerne vil det kunne være et væsentligt plus fr klubben, når der skal hverves nye medlemmer. Hvem kunne man tænke sig kunne deltage Fitness, petanque, krlf, frisbeeglf mv. Imd (få) - skal satse på nget der er glfrelateret - multifunktinalitet er et frstyrrende element. Fr - rigtig mange synes det lyder spændende g vi skal arbejde videre med ideer g afsøge muligheder. Diverse input fra medlemmer Må finde ud af m frmålet med multifunktinalitet skal være at tjene penge eller at servicerer vres egne medlemmer. Må definere frmålet med multifunktinalitet - skal det være ting der tiltrækker medlemmer fra andre klubber eller skal det være ting der skaffer nye glfspillere. Hvis der skal trækkes spillere fra andre klubber er det glfrelaterede ting der skal satses på, er det nye medlemmer er det multifunktinalitet bredt Flere ældre spillere sagde at når de blev 10 år ældre, skal det stadigt være interessant at kmme i klubben til aktiviteter sm evt. petanque, miniglf etc. Frslag til aktiviteter, freesbeeglf, bueskydning indendørs, ringridning i glfbggies, indendørs petanque, krlf, brug af lkaler til aftenskle, vinsmagning etc. Str interesse fr det prjekt mkring multifunktinelle glfbaner sm Hrnbæk er gået med i. Her spørges medlemmerne i 2012 m hvilke muligheder de ser i Hrnbæk Glfklub Der skal laves aktiviteter fr børn g kner så det bliver attraktivt at kmme i klubben g på sigt bliver de måske medlemmer. evt. lille børnemråde - miniglf - pasnings prblem? Multifunktinalitet - det er andre sprtsgrene vi skal satse på - må identificere hvilke sprtsgrene der er aktive når glfspillerne ikke er det. Referent: Anne Mette Dahl Jensen

5 Tegning af blig 1 Tegning af blig 2 Oversigtsbillede af mrådet mkring bligerne Ft af beskyttelseshegn Eksempel på glfklubs udlejning af blig på glfbanen fra Isaberg Emne Oplæg Referat Bligerne Hvad kan vi gøre med dem udleje/bed-andbreakfast/frasalg/medarbejdere Vi ejer nu t separate bligenheder, men skal de lejes ud på faste lejemål, eller skal vi satse på bed-and-breakfast udleje af husene. Stiller det krav til indretningen g hvrdan skal det praktiske gennemføres. Vi kunne gså arbejde med at frasælge de t bliger g på den måde hente de penge der måtte ligge i det. Hvrdan kan haverne mkring dem indrettes Hvis bligerne skal være attraktive, skal der indrettet haver mkring dem. Haverne skal sikres så man ikke risikerer at blde fra rangen Hved bygning udlejes til greenkeeper eller andet medlem sm funktinær blig, sm hlder psyn med mrådet g samtidig passer den anden blig sm bruges til greenfee udlejning. Begge bliger udlejes privat. Petanque baner på ridebanen Parkeringspladser på ridebanen En del af jrden bag 1 plans huset udlægges sm have fr huset. Referent: Leif Erdmann

Hornbæk Golfklub Medlemsmøde om Lærkeager d. 26. februar 2012

Hornbæk Golfklub Medlemsmøde om Lærkeager d. 26. februar 2012 Referat fra medlemsmøde Søndag d. 26. februar var der mødt ca. 45 aktive klubmedlemmer op i klubhuset til medlemsmøde nr. 2 om Lærkeager. Jens Peter bød velkommen og gennemgik kort dagsorden og formål

Læs mere

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro Styregruppen Opdateretden12/3 2012,08:00(HenrikOlesen) Mdstand md linjeføring af ny mtrvej ved Mundelstrup / Sabr Læsmerepåwww.m m m.dk Inf m mrådet Vest fr Århus langs Vibrgvej (A26) ligger de t byer

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008 Cntents Appendix 1 The Cmplete NCD Framewrk... 2 Appendix 2 The 11 Interviews in AAS... 7 Appendix 3 List f Innvatin Frum Members... 8 Appendix 4 Future Wrkshp Plan & Manuscript... 9 Appendix 5 Future

Læs mere

Eget foto. Plejeplan udarbejdet for strandengen ved Vej 14, 4560 Vig. Efter aftale med Odsherred kommune og Grundejerforeningen for Vej 14.

Eget foto. Plejeplan udarbejdet for strandengen ved Vej 14, 4560 Vig. Efter aftale med Odsherred kommune og Grundejerforeningen for Vej 14. Plejeplan fr Vej 14 Eget ft Plejeplan udarbejdet fr strandengen ved Vej 14, 4560 Vig. Efter aftale med Odsherred kmmune g Grundejerfreningen fr Vej 14. Lavet af Rikke Jäger Lck Nvember 2012 Jrdbrugsteknlgstudiet

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan:

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan: Guide til forretningsplan for boligudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

Hvad betyder specifikationerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, og hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter?

Hvad betyder specifikationerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, og hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter? Overvejelser ved køb af ny PC Hvad betyder specifikatinerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, g hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter? Frmålet med denne guide er,

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

Logik og argumentation. Noter til de to forberedende aktiviteter

Logik og argumentation. Noter til de to forberedende aktiviteter Lgik g argumentatin Nter til de t frberedende aktiviteter Belæg: 17 ender på 7, sm er et ulige tal Påstand: 17 er et ulige tal Hjemmel: Et tal er ulige, hvis det ender på et ulige ciffer Belæg: 17 er et

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere