Skolepraktik: Et attraktivt alternativ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolepraktik: Et attraktivt alternativ"

Transkript

1 Sklepraktik: Et attraktivt alternativ 1) Oplysninger m ansøger Rskilde Tekniske Skle, Pstbks 132, 4000 Rskilde. Telefn E mail 2) Ansøgningen vedrører (I dette felt skal det plyses, hvilken uddannelse g hvilket indsatsmråde ansøgningen vedrører) EUD mrådet, herunder uddannelserne: Anlægsgartner Væksthusgartner Elektriker Murer Tømrer Mekaniker Industriteknik Smed VVS uddannelserne 3) Kntaktpersn Henrik Daugaard, telefn , 4) Prjekttitel Sklepraktik: Et attraktivt alternativ 5) Frmål g indhld Vres verrdnede mål er at give sklepraktikken et bedre ry blandt virksmheder g elever. En elev der har gennemgået sklepraktikken skal være mindst lige så dygtig g attraktiv på arbejdsmarkedet sm en elev med et almindeligt praktikpladsfrløb.

2 Vi vil samarbejde med lkale virksmheder m en højnelse af kvaliteten, med henblik på at vres sklepraktik herigennem får en blåstempling af samme virksmheder. Vi vil arbejde på at hæve realismegraden i sklepraktikken. Med udgangspunkt i lkale virksmheders kmpetencebehv, vil vi tilrettelægge øvelser g kurser, der kan sætte sklepraktikanterne i stand til at gebærde sig fagligt g scialt på en arbejdsplads. Vi vil intensivere vres samarbejde med (halv)ffentlige aktører i lkalmrådet under initiativer bl.a. Prjekt Frivillig, med løsning af pgave fr fx Rskildefestivalen g Musicn. Opgaver der løses hs disse aktører kan frfølge/pfylde praktikmål, uden at være knkurrencefrvridende. Vi vil samarbejde med virksmhederne bl.a. mkring virksmhedspraktik fr vres SPR instruktører. Vi vil efteruddanne vres SPR instruktører, g herunder pbygge et netværk, hvr SPR instruktørerne på tværs af skler g brancher kan støtte g bistå hinanden. 6) Prjektplan Vi ønsker at give sklepraktikrdningen et bedre ry blandt elever g virksmheder. Dette vil vi gøre gennem inddragelse af virksmheder inden fr følgende mråder: Anlægsgartner, Væksthusgartner, Elektriker, Murer, Tømrer, Mekaniker, Industriteknik, Smed g VVS. Vi har fået tilsagn fra 18 virksmheder samt t fagfreninger 1, sm allerede nu arbejder engageret på at løfte uddannelsesansvaret. Vres samarbejde med virksmhederne udmønter sig i følgende punkter: Videinterview med uddannelsesansvarlige på virksmheden Hvrdan kan vi sikre at en sklepraktikelev er mindst lige så gd sm en elev med traditinel praktikplads? Hvilket udviklingsptentiale kan I se i sklepraktikrdningen? Hvilke kmpetencer skal vres elever have? Hvrdan kan I løfte nget af pgaven? Efterbehandling g analyse af interviews. Hvrdan kan sklerne styrke sklepraktikeleverne? Hvrdan kan vi give eleverne de kmpetencer virksmhederne efterspørger? Hvrdan skal sklepraktikken rganiseres? Hvilke kmpetencer skal vres instruktører have? Frsøg med g implementering af nye tiltag. Evaluering af sklepraktikrdning g nye tiltag Videinterview med uddannelsesansvarlige på virksmheden I hvilket mfang er vres bestræbelser lykkedes? Hvad skal justeres? Kan I give vres sklepraktikrdning det blå stempel? Hvrdan kan I være med til at sprede den gde histrie m sklepraktikrdningen? Vi har på frhånd en frventning m at vi skal arbejde indenfr følgende mråder. Indenfr mråde 1: Tilrettelæggelse af sklepraktikfrløb har vi tænkt s følgende: 1 Se Bilag 2: Virksmheder

3 Med udgangspunkt i tidligere prjekter 2 mkring kvalitetsudvikling af sklepraktikken, har vi tænkt s at arbejde med følgende mråder: Kmpetencevurdering af elever Elever der ptages i sklepraktikrdningen skal selvsagt kunne leve p til EMMA kriterierne. Derudver skal eleven kunne mestre at gebærde sig på en arbejdsplads. Vi skal derfr have udviklet metder til at skærpe mødedisciplin, scial adfærd, faglig nysgerrighed, faglig dømmekraft g i det hele taget elevens faglige selvbevidsthed. Kmpetencevurderingerne skal dels danne grundlag fr udvikling af pædaggiske metder der yderligere vil styrke eleverne indenfr de nævnte mråder, dels give s det rigtige beslutningsgrundlag fr at give eleverne sklepraktikplads. Vi har tænkt s at bruge evalueringsmetden fra udviklingsprjektet Desuden vil vi bruge bilag fra prjektet Kvalitetssikring af sklepraktik fra De østjyske erhvervsskler Organisering af sklepraktikrdningen Med udgangspunkt i vlumen i de enkelte uddannelser vil vi afprøve frskellige muligheder fr rganisering. Indenfr ngle uddannelser er vlumen str nk til at der kan etableres værksteder eller andre fysiske rammer egnede til frmålet. Indenfr andre beslægtede uddannelser, er der fr få elever at dette er øknmisk muligt. Vi vil udvikle mdeller fr hvrdan det kan lade sig gøre at rganisere sklepraktikken i disse uddannelser på tværs. Udvikling af indhldet i sklepraktikfrløbet Vi vil arbejde på at få skabt et mere virksmhedslignende læringsmiljø. Udver at vi skal sikre at praktikmålene bliver indfriet, er branchekendskab er en afgørende faktr fr vres elevers md i frhld til at søge praktikpladser. Vi vil søge inspiratin hs de virksmheder vi samarbejder med til at hæve realismegraden i vres egne sklepgaver. Vi vil bl.a. styrke vres elevers kmpetencer mht. kundekntakt. Vi vil gså gerne inddrage virksmhederne i planlægningen af vres sklepraktik frløb. Vi har tænkt s at benytte flere af de udmærkede bilag fra prjektet Kvalitetssikring af sklepraktik fra De østjyske erhvervsskler. Desuden vil vi se på materialet m Den gde sklepraktik, udfærdiget af Stig Guldberg g Claus B Jørgensen, NCE Vi vil pbygge crash kurser 3 ud fra aktuelle kmpetencebehv i virksmhederne. Med henblik på at skaffe praktik eller deltidsaftaler til vres elever, vil vi give dem efterspurgte kmpetencer indenfr bl.a. ny teknlgi i virksmhederne. Vi frestiller s frskellige kmbinatiner. Fx kunne virksmhederne evt. sende egne medarbejder på kurserne, eller virksmheden kan måske selv bidrage med en instruktør. Indenfr mråde 2: Samarbejdsfrmer m gennemførelse af sklepraktik i virksmhedslignende miljøer, herunder anvendelse af ledig kapacitet i virksmhederne mv. har vi tænkt s følgende: Udbygning af virksmhedssamarbejdet Vres primære mål ift. samarbejdet med virksmhederne er, at vi kan få lavet knkrete aftaler mkring virksmhedsfrlagt undervisning, mht. at få skabt varige praktikpladser g/eller delaftaler. 2 kvalitet.dk samt Kvalitetssikring af sklepraktik fra De østjyske erhvervsskler 3 Intensive kurser indenfr veldefinerede mråder

4 Eleverne pnår herved et højere branchekendskab, g får derved stimuleret deres faglige selvbevidsthed. Vi vil arbejde fr at vres sklepraktikinstruktører får mulighed fr at tage krtere praktikfrløb i virksmhederne, så de får større indblik i virksmhedernes dagligdag. Instruktørerne skal arbejde hen imd Det gde match Hvilke elever passer til hvilke virksmheder? Vi har tænkt s at benytte flere af de udmærkede bilag fra prjektet Kvalitetssikring af sklepraktik fra De østjyske erhvervsskler Samarbejde med (halv)ffentlige virksmheder Vi har i mange år leveret frivillig arbejdskraft til Rskilde Festivalen i frm af tømrer, maler g anlægsarbejde fra vre sklepraktikelever. Dette samarbejde vil vi frsøge at udvikle i retning af mere løbende pgaver, gså uden fr festivalperiden. Desuden vil vi frsøge at lave aftaler mkring virksmhedsfrlagt undervisning med Musicn 4 sekretariatet sm vi i frvejen samarbejder med, bl.a. mkring det nye sklebyggeri. Frmålet med disse samarbejder, er dels at gøre SPR mere attraktivt fr vres elever (fx i frm af medarbejderarmbånd til festivalen), dels at styrke vres netværk i frhld til de (halv)ffentlige aktører i lkalmrådet. Danmarks Radi har lige lavet en ny satsning hvr de udldder 3*1,5 mi til kunstprjekter i Danmark (http://www.dr.dk/vreskunst/frside.htm). Det ville være plagt at Musicn blev hjemsted fr et sådant prjekt. Vi ansøger DR m midlerne, den lkale kunstergruppe på Musicn kmmer med frslag, g vres sklepraktikanter udfører arbejdet. Et sådant prjekt ville skabe str mediebevågenhed mkring sklepratikrdningen. Vi arbejder på at udvikle en skabeln til en kntrakt mellem virksmhederne g sklerne, der imødegår knkurrencefrvridning, g fastlægger frsikringsfrhld. Kntrakten skal sikre at kunderne/aftagerne ikke tjener penge på fx virksmhedsfrlagt undervisning. Samarbejde med andre erhvervsskler Hvis prjektet går igennem, har vi fået tilsagn fra uddannelseschef Jhn Nrman fra EUC Sjælland, samt uddannelseschef Finn Kanstrup Hansen fra Selandia CEU, m at indgå et samarbejde mkring prjektet. Samarbejde med lkale uddannelsesudvalg Prjektet skal gennemføres i tæt samarbejde med de lkale uddannelsudvalg fr de respektive uddannelser. Udvalgene har allerede bidraget psitivt med tilvejebringelsen af de mange virksmheder. Indenfr mråde 3: Udvikling af sklepraktikkens indhld, herunder blandt andet udvikling af tilbud fr at pkvalificere instruktører mv. kunne vi tænke s følgende: Vi vil pkvalificere vres stab af Sklepraktikinstruktører på flere frskellige mråder: Vi vil lave kurser fr sklepraktikinstruktørerne 5. Kursernes sigte er at gøre dem bedre i stand til at pbygge, beskrive (herunder dkumentere i Elevplan) g frvalte virksmhedslignende SPR miljøer på sklen. være psøgende ift praktikpladser g VFU 4 Musicn er en str grund beliggende midt i Rskilde. Den skal anvendes til kulturmråde fr Rskildenserne. 5 I udviklingen af kurserne vil vi bl.a. benytte trænerguiden:

5 være psøgende ift. arbejdspgaver indenfr den tredje sektr (freninger, frivilligt scialt arbejde, etc) tilrettelægge sammenhængende individuelle frløb med sklepraktik, VFU, delaftaler i skøn blanding. stille krav til eleverne mkring kundekntakt, prduktivitet, præcisin g hastighed, sm er frskellige fra det øvrige sklemiljø styrke elevernes kmpetencer til at vurdere kvaliteten af eget arbejde, samt dkumentere egne læreprcesser pbygge elevernes selvbevidsthed ift. erhvervsmrådet md til at være psøgende samarbejde med andre Sklepraktikinstruktører mkring fx ptagelseskrav, elevplan etc. selv at psøge g indgå i praktikfrløb i fr mrådet typiske virksmheder pbygge crashkurser udfra umiddelbare kmpetencebehv hs lkalmrådets virksmheder Vi vil pbygge et netværk hvr SPR instruktørerne på tværs af brancherne kan støtte g bistå hinanden, g sammen psøge, give tilbud på g udføre tværfaglige pgaver. Netværket kan desuden hjælpe nytilkmne Sklepraktikinstruktører i gang. Vi vil samarbejde med Metrpl NCE m at udvikle instruktørkurser, med specielt henblik på at styrke elevens persnlige kmpetencer. 7) Tidsplan Startdat: 1/ Slutdat: 31/ ) Deltagende skler/udvalg mv. samt budget Rskilde Tekniske Skle, pstbks 132, Køgevej 172, 4000 Rskilde. Kntaktpersn g tvhlder: Henrik Daugaard, telefn , Selandia CEU, Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse Kntakt: Finn Kanstrup Hansen, telefn , ceu.dk EUC Sjælland, Jagtvej 2, 4700 Næstved Kntakt: Jhn Nrman, telefn , Prfessinshøjsklen Metrpl, NCE, Rsenørns Allé 31, 1970 Frederiksberg C Kntakt: Charltte Bjerre, telefn ,

6 9) Budget pdelt på finansår Se bilag 10) Særlige plysninger 11) Elektrnisk underskrift

7 Bilag 1: Brev til virksmhederne Til XXX virksmhed Vi ønsker at udvikle vres sklepraktiktilbud til vres elever, sm ikke kan få en praktikplads. Det vil vi gerne have jeres hjælp til. Vil I være med til det? Rskilde Tekniske Skle arbejder målrettet på at kunne frsyne lkalmiljøet med veluddannet arbejdskraft. I denne henseende ønsker vi at udvikle kvaliteten på vres sklepraktikrdning (SPR) 6. Vi vil med denne henvendelse gerne indbyde jer til et samarbejde mkring disse bestræbelser. Samarbejdet skal frstås i bredest mulige frstand. Vi frestiller s, at udgangspunktet er en sparring mkring fx: Hvrdan kan vi hjælpe jeres virksmhed med at skabe de rette medarbejderprfiler? Hvilke kmpetencer hs vres SPR elever har I brug fr? Kan vres SPR elever kmme i krtere eller længere praktikfrløb hs jer? Hvrdan kan vi skabe virksmhedslignende miljøer på sklen? Hvrdan undgår vi knkurrencefrvridende aspekter? Rskilde Tekniske Skle har netp nu mulighed fr at ansøge m midler fra undervisningsministeriet til kvalitetsudvikling af sklepraktikrdningen, hvilket vil give s en enestående mulighed fr at lave et ffentligt/privat samarbejde med jer g andre virksmheder. Vi henvender s til virksmheder, der er kendt fr at have hldninger til uddannelse g et scialt engagement. Vi håber med denne henvendelse, at vi må tage telefnisk kntakt til jer, fr at afklare hvilke muligheder I kan se i samarbejdet. Med venlig hilsen Rskilde Tekniske Skle 6 Sklepraktikrdningen er, sm navnet antyder, et alternativ til den almindelige praktikpladsrdning. Indenfr visse uddannelser kan sklerne tilbyde elever en praktikplads på sklen, hvis særlige frudsætninger er pfyldt. Vi har pt. mkring 130 sklepraktikanter.

8 Bilag 2: Virksmheder Område Virksmhed Kntaktpersn Adresse Telefn Elektriker EL Eliten Gert Hansen Greve MJ Electr Palle Jensen Vindinge Anlægsgartner Anlægsgartner Gttlieb A/S Tbias Røndbjerg Skibby Driftsbyen Høje Taastrup Kmmune Claus Dahl Taastrup Danas Have Aps, Kurt Christensen Helsingør Væksthusgartner Gartneriet Haarkilde Jens Christian H Larsen Hve Overdrev Ancher`S Havecenter Aps Greve Gartneriet Christen Olsen Aps Trslunde Thymes Planteskle Aps Køge Murer SB Murer g sandblæsning Aps Alex Blumme Hvalsø Tømrer Tømrermester Christian Skiverne Christian Skiverne Jyllinge HHT BYG Hans Henrik Tbiasen Gadstrup Alex Jensen g søn Karina Gadskv Havdrup Industritekniker ALU Flam Hans Werner Rskilde Gartenmann Slvang Maskinfabrik Aps Christian Bille Larsen Str Heddinge Mekaniker BILIA A/S Denni Nielsen Rskilde BILIA A/S Hans Jensen Rskilde VVS Pul Christensen A/S Dan Skau Hvalsø Fagfreninger Blik g Rør Rskilde René H. Larsen Dansk Metal Rskilde Jacb Birch Laursen Rskilde

9

10

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ Skolepraktik: Et attraktivt alternativ 1) Oplysninger om ansøger Roskilde Tekniske Skole, Postboks 132, 4000 Roskilde. Telefon 46 300 400 E mail rts@rts.dk 2) Ansøgningen vedrører Erhvervsuddannelser indsatsområde

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED vedrørende rdentligt arbejde, rummelige arbejdsfrhld g scial mbilitet fr unge arbejdstagere i EFFAT-sektrerne Den Eurpæiske Føderatin af Fødevare-, Landbrugs- g Turismefrbund

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar --

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar -- Overvejelser m rapprtering af samfundsansvar -- 16. december 2008 vedtg Flketinget, at alle større virksmheder i Danmark skal supplere deres ledelsesberetning med en redegørelse fr virksmhedens samfundsansvar.

Læs mere

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og Greenkeeperfaciliteterne Hvilke frdele er der ved at flytte faciliteterne til Lærkeager på Lærkeager g Greenkeeperfaciliteterne ved klubhuset Oversigtsft Lærkeager Detailtegning af prjekt fr nye greenkeeper

Læs mere

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008 Cntents Appendix 1 The Cmplete NCD Framewrk... 2 Appendix 2 The 11 Interviews in AAS... 7 Appendix 3 List f Innvatin Frum Members... 8 Appendix 4 Future Wrkshp Plan & Manuscript... 9 Appendix 5 Future

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3 NOTAT Flkesklerefrmen Arbejdsgruppe 3 Arbejdsgruppe 3 Sklens indhld g rganisering herunder ledelse Kmmissrium 1. Arbejdsgruppen skal kmme med knkrete frslag til rammerne fr rganisering af sklerne, der

Læs mere

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Stedet hvr bør læring bygger på kreativitet g innvatin Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Af Pia Stræde Palmelund, Direktør i RemisenBrande, Prjektleder i prjekt Bølger i hverdagen. 4000 skleelever

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

MIFID II og truslen mod den danske banksektor

MIFID II og truslen mod den danske banksektor MIFID II g truslen md den danske banksektr Resume Et speciale der tager sit udgangspunkt i MIFID II reglernes indførelse i 2017 g de deraf frventede afledte effekter, på den danske banksektrs indtjening

Læs mere

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro Styregruppen Opdateretden12/3 2012,08:00(HenrikOlesen) Mdstand md linjeføring af ny mtrvej ved Mundelstrup / Sabr Læsmerepåwww.m m m.dk Inf m mrådet Vest fr Århus langs Vibrgvej (A26) ligger de t byer

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

Vand i Urbane områder - Partnerskab for klimatilpasning og Innovation

Vand i Urbane områder - Partnerskab for klimatilpasning og Innovation Ansøgning til RTI m prækvalifikatin af det Strategiske Partnerskab Vand i Urbane mråder - Partnerskab fr klimatilpasning g Innvatin www.vupti.eu med fkus på byens vand til klimarbuste byer med lav CO 2

Læs mere