Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013."

Transkript

1 Slbjerg Fællesråd. Referat af rdinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. nvember Anvendte frkrtelser findes sidst i referatet Beretningerne findes i frm af frelæggerens uredigerede manuskript sidst i referatet. Bemærkninger efter frelæggelsen er anført i kursiv under de enkelte punkter. 1. Valg af dirigent. FKJ bød velkmmen g traditinen tr blev mødet indledt med en sang. Af Fællesrådets 50 freninger var 26 repræsenteret på mødet med i alt 36 persner. Gunner Hauerslev blev valgt sm dirigent. Det blev knstateret, at mødet var lvligt indvarslet g beslutningsdygtigt. 2. Frretningsudvalgets beretning til gdkendelse (ved FKJ). (Bilag 1) 2.1 Indledning. Frretningsudvalget mangler frtsat et medlem. En suppleant må nk indkaldes. 2.2 Medlemsudviklingen. 2.3 Fællesrådet. 2.4 Byudviklingen, herunder planer fr nye højhastighedstg gennem Slbjerg. 2.5 Veje g teknik. 2.6 Natur g miljø. Prjekt Outdr Fitness. 2.7 Slbjerg NU, Hjemmesiden g pressen. Beretningen blev gdkendt 3. Udvalgsberetninger til gdkendelse. 3.1 Beberhusstyrelsen (Bilag 2) Beretning (ved Arne V. Andersen) Frtsatte drøftelser af muligheder fr støtte til den fremtidige drift af Slbjerg Fritidscenter (ved FKJ). 3.2 Slbjerg Aftenskle (ved Camilla Br Lykkeberg) (Bilag 3) Udbudte hld i efteråret Oprettede hld Visiner g mål fr Udbud frår/efterår Fredrag Priser Øknmi. Beretningerne blev gdkendt 4. Indkmne frslag. Fra Slbjerg IF var stillet 2 frslag (Bilag 4a), sm Zita Aabrandt indledningsvist mtiverede med særligt fkus på at få gjrt vres hjemmeside mere åben g levende samt medvirke til inspiratin. Frslag 1 blev umiddelbart vedtaget ved håndsprækning. KST SFRep dc 28/11/2013 1

2 Slbjerg Fællesråd. Under en livlig debat fr g imd frslag 2 blev der fremsat frskellige frslag til ændringer. Til afstemning km således et ændret frslag (Bilag 4b), sm blev vedtaget ved håndsprækning. 5. Eventuelt. Intet. Frkrtelser. CBL FKJ FR FU F&K HB IP JSJ KST PS SUS Camilla Br Lykkeberg Finn Krgslund Jensen. Slbjerg Fællesråd. Fællesrådets Frretningsudvalg. Fritids g Kulturfrvaltningen. Henning Bramsen Ingelise Pedersen Jens Sejr Jensen Karsten Stær. Pul Smed. Sussie Olafssn Ref. Karsten Stær KST SFRep dc 28/11/2013 2

3 Slbjerg Fællesråd. Finn Krgslund Jensen Bilag 1. Frretningsudvalgets beretning på Slbjerg Fællesråds rdinære repræsentantskabsmøde i Slbjerg Fritidscenter mandag den 4. nvember 2013 kl Medlemsudviklingen Lad mig først sige et par rd m medlemskredsens udvikling, sm frtsat er på 50, men vi afventer et nyt medlem, nemlig Ejerfreningen Møddebrparken, sm ikke er helt klar endnu. Et andet frhld, sm vil påvirke ttal-tallet i nedadgående retning, vil være sammenlægninger sm f.eks. børneinstitutiner sm lægges sammen, men mdsat kan vi frvente flere grundejerfreninger i den kmmende tid, hvilket sikrer en gd spredning i kntaktfladen. Vi har netp i dag fået en udmeldelse fra Gigtfreningen i Slbjerg på grund af faldende medlemstal. Derfr kmmer vi ned på 49 medlemmer. Fællesrådet Sm nævnt på repræsentantskabsmødet i maj så er der en frtsat tendens, hvr Aarhus Kmmune søger at inddrage fællesrådene mere g mere, hvr det primære fr s stadig vil væ re at arbejde fr vrt lkalmråde med sikring af en fremadgående psitiv udvikling. Derfr skal vi bruge en del af vre kræfter på i den aktuelle situatin sm det sydlige af Aarhus Kmmune, at være helt fremme i skene g gøre pmærksm på vres eksistens g behv. Her har vi i de sidste par år udbygget vrt samarbejde med de fire andre fællesråd i Aarhus Syd, hvr vi i flere sammenhænge f.eks. søgt fretræde 27/5 i år sammen sm AARHUS SYD uden dermed at miste vres identitet g særpræg. Sm et tungt eksempel Vi repræsenterer ver skatteydere. Et andet initiativ har været Fællesskab uden grænser, sm bygger på samarbejde på tværs i visse situatiner med frivillighed i centrum, sm startede med et åbent møde den 16. maj i år. Det resulterede i første mgang i aktiviteten Åben by/åben hus, sm løb af stabelen den 5. ktber, hvr der var mange, der benyttede lejligheden til at se indenfr g rundt i Slbjerg. Et prjekt sm baner vejen fr en videre udvikling i Hertil er fr nylig kmmet indbydelse til reginale dialgmøder m det nye frivillighedscharter fr et samspil mellem den frivillige verden g det ffentlige med titlen Sæt dit aftryk på fremtidens samarbejde. J der er ikke tvivl m, at der i fremtiden bliver en øget indsats med et strt pres på at få de frivillige i arbejde. Netp her har vi en mulighed fr at give en påskønnelse på vegne af den tidligere nedlagte Frening Familie g Samfund, sm efterld en mindre kapital i 1996, der blev verdraget til Slbjerg Fællesråd til uddeling jævnfør en nedskrevet fundats. Vi har i år annnceret legatet i Slbjerg NU nr. 2, hvr vi har mdtaget ngle gde indstillinger. Sm mdtager af dette legat på kr ,- er valgt Inger Kirkegaard, Slbjerg, sm var inviteret, men kunne ikke kmme (citat fra indstillingen: Inger har gjrt en str indsats med frivilligt arbejde g gør det frtsat selvm hun nu er 82 år gammel). Herfra et strt til lykke til en værdig mdtager. Initiativet med hjertestarter i Fritidscentret g udbygningen af infrmatin m, hvr hjertestarterne findes blev understreget på en Hjertestarter-dag nsdag den 16. ktber med en række aktiviteter rundt i Danmark, sm bekræfter, at vi er på rette vej gså i Slbjerg. Derfr skal vi gerne arbejde videre med kurser, netværk/telefnliste, hvr der kan fås støtte fra Tryg-fnden til denne udvikling. Det er meget vigtigt med hurtig hjælp, når det gælder. Byudviklingen Vi kan glæde s ver, at der frtsat er ganske pæn gang i nybyggeriet i Slbjerg. Fr første gang plevede vi til vrt sidste møde med Aarhus Kmmune den 7. ktber at se g høre m Slbjerg i det frberedte frløb. Slbjerg var på landkrtet med en fremhævelse/markering g psitiv mtale fr gd vækst i vrt lkalmråde. KST SFRep dc 28/11/2013 3

4 Slbjerg Fællesråd. Ganske vist har sagen m Højhastighedstg nu påvirket bremsen, g der er skabt en stigende usikkerhed, således at interessen fr grundkøb køb/salg af huse er dalet på grund af den aktuelle debat m Højhastighedstg, derfr er det vigtigt at få mere infrmatin g klarhed snarest m de fremtidige planer fr etablering af den nye banelinje, hvr det er meget frståeligt, at mange er blevet urlige i Slbjerg. Derfr arbejder vi i fællesrådet på at få etableret et brgermøde med deltagelse af kmpetente persner, sm kan bidrage med mere fakta, så vi kan få mere klarhed m den fremtidige situatin. I den sammenhæng viser en lang beskrivelse på 84 sider m prjektet fra Trafikstyrelsen, at der er flere mråder end Slbjerg, der får prblemer. Men tilbage til væksten i Slbjerg, hvr det andet vigtige mråde er erhvervsudviklingen. Her er der j fkus på Schulz-grunden, hvr det nye Fitness-center er gdt i gang, g den 14. nvember er der indvielse af den nye fltte REMA 1000 frretning, hvr fællesrådet er indbudt. Men der er j plads til mere aktivitet, hvr vrt håb er, at startskuddet har lydt højt g tydeligt, g der er plads til flere. Det gælder gså fr andre ledige grundarealer i de bestående erhvervsmråder i begge ender af Slbjerg, hvr der gså er psitiv udvikling med flere slgt grunde. Derfr er gd grund til at tr, at den psitive vækst vil frtsætte til gavne fr vrt lkalmråde. Men det kmmer ikke af sig selv. Veje g teknik Vi har gennem årene haft et gdt samarbejde med embedsværket i Veje g Teknik, hvr vi har en række ønsker sendt ind til Aarhus Kmmune, men desværre er vi kmmet ind i et dødvande, hvr vi frtsat taler gdt sammen, men det er meget svært at får nget gennemført. Sm det fremgår af vres indstilling til Byrådet m vre ønskekrav er vres i frhld til andre lkalmråder rimelige, hvrtil kmmer det fælles ønske fra Aarhus Syd m etablering af Beder- Bering vejen, hvr snakken g ønsket har en pstart i VVM undersøgelserne frventes efter planen at blive færdig i år, g i budgetfrliget den 19. september i år blev der afsat 57 mi. krner til Beder-Bering prjektet til brug i Men prjektet vil kste 390 mi. krner, sm er stærkt anbefalet af embedsmandsværket i en str rapprt ikke alene til gavn fr s i det lkale, men fr Aarhus Kmmune sm helhed. Men beberne i det aktuelle mråde skal frtsat leve med usikkerheden m, hvilken linjeføring der vælges. Det håber vi så at få klarhed på snarest. Et andet mråde er cykelstier g skleveje, hvr listen er meget lang. Igen der tales meget, men der sker fr lidt, g det kunne gavne beskæftigelsen. Den simple frklaring er nk, at Aarhus Kmmune ikke har pengene. Men da vi nærmer s Kmmunevalget, hvr de lkale plitikere er på banen, er tiden inde. Hs s i Slbjerg afventer vi igangsætning af rundkørslen Slbjerg Hvedgade/Slbjerg Hedevej, hvr vi gerne skulle have ind- g udkørsel til landevejen med i prjektet, hvr der lvet igangsætning i 2013 samt en ekstra vgnbane ind til Schulz-grunden. Fra salen: Har man gjrt sig tanker m, hvad den nye skv kan bruges til? FKJ: Nteret vi har ikke haft det ppe. Fra salen: Der vil kmme et frslag m, at lade cykelsti til Ask frtsætte til Tulstrup eller Malling. FKJ: Det tager vi gerne p, når vi får ønsket. Fra salen: Der kmmer gså frslag m cykelsti på Hedevejen. FKJ: Det tager vi gså gerne p. Fra salen: Det er vigtigt, at de frskellige freninger sender frslag til FR. FKJ: J flere ønsker vi har, j bedre chancer fr at få nget. Natur g Miljø Her må vi glæde s ver en frtsat g stigende succes med Hundeskven, sm er meget ppulær g mtales sm den bedste hundeskv i Aarhus Kmmune. Vi har haft lidt prblemer med KST SFRep dc 28/11/2013 4

5 Slbjerg Fællesråd. tømning af affaldsspanden, men det skulle køre nu med en flytning Vrt psitive prblem er nu, at P-pladsen er fr lille. Prjekt Outdr Fitness Vi afventer frtsat nyt m dette prjekt, sm vi har sammen med Slbjerg Idrætsfrening, der er tvhldere. Der er sendt ansøgning fra Aarhus Kmmune til Statsskvdistriktet i Silkebrg m tilladelse til placering af redskaber efter den indsendte plan udarbejdet af SIF, hvri fællesrådet har fremsat ønske m placering af en mindre gruppe af redskaber på Lundbjergvang. Men der freligger ikke nget svar endnu. SIF: Gdkendelse fra Statsskvdistriktet er mdtaget i dag. Vi har i år kørt med en frsøgsrdning fr helle-anlæg på Slbjerg Hvedgade, g det har vi rket efter aftalen med rydning af buske g krt klipning af græs hver 14. dag. Så vi vil nk prøve et år mere. Herudver fik vi plantet de manglende træer på Slbjerg Hvedgade, sm fik en hård start på grund af en lang tørkeperide. Ellers har vi efter frhldene fået en rimelig vedligehldelse af arealerne ved Slbjerg Sø, men med de nuværende budgetter er der kun plads til beskedne krav, når vi taler grønne mråder. Det er et mråde, hvr der er fremsat ønsker m frivillig hjælpeaftaler med lkalmråderne. Vi har atter i år søgt m flere frårsløg, hvr vi gerne vil udvide de bestående mråder, sm får megen rs. Der bliver i dette år indbudt til et evalueringsmøde m den kllektive trafik i Aarhus, hvr vi ønsker at fremføre ønsker m frbedringer fr Fastrup-mrådet, flere natbusser g rute 20 m Hasselvangen.. Slbjerg NU, hjemmesiden g pressen Vi har haft en psitiv udvikling med mere mtale, hvr vi kun får psitive udtalelser. Slbjerg NU har en rigtig gd tilgang af annncer, g hjemmesiden har stigende tal fr læsere, g så har vi gd kntakt til aviserne g Lkalavisen Aarhus Syd /fkj. KST SFRep dc 28/11/2013 5

6 Slbjerg Fællesråd. Arne V. Andersen Bilag 2. Beretning fra Beberhusstyrelsen vedrørende smmerhalvåret 2013 Ved det seneste repræsentantskabsmøde blev der valgt nyt medlem til bestyrelsen. Desværre har det nye medlem efter nærmere vervejelse ønsket at fratræde med mgående virkning, g der er i stedet indkaldt en suppleant (Ove Hesselbjerg). Vi har endnu ikke fundet ngen til at besætte pladsen sm 2. suppleant. Frslag er velkmne. I det frløbne halvår er der ikke sket de stre frandringer i den daglige drift af Huset. Den daglige drift varetages af: Ingelise, der klarer Udlejning, Regnskab g Opsyn med rengøringen. Ole Alrø, der hlder styr på håndværkerne g hlder psyn med bygningerne. Jens Sejer, der hjælper både Ingelise g Ole med frefaldende nødvendige arbejder. Vres rengøringsteam er blevet indskrænket til 1 persn md tidligere 2. Renata er nu alene tilbage til at klare arbejdet, efter at Rbert har frladt Danmark g er rejst hjem. Udlejningen af huset er frløbet uden de stre prblemer, g den daglige brug af huset fregår stille g rligt sm det plejer. Det er meget psitivt, at de daglige brugere ikke sviner så meget sm tidligere, eller måske er det frdi, de gør bedre rent efter sig, inden de frlader huset. Det hjælper rengøringen rigtig meget, så bliv endelig ved med det. Vi er i løbet af smmeren blevet færdig med at male huset udvendigt, så det er nydeligt både ude g inde. Øknmien har Ingelise styr på, men fremtiden fr Huset er stadig ikke fastlagt. Jeg håber der snart kmmer en løsning, så alle ved i hvilken retning, der skal arbejdes. Fr beberhusstyrelsen Arne V. Andersen Indlæg fra frretningsudvalget til repræsentantskabsmødet i Slbjerg Fællesråd under pkt. 3 Udvalgsberetning Beberhusstyrelsen. På vrt repræsentantskabsmøde den 6. maj 2013 plyste vi, at frretningsudvalget ville fremlægge et beslutningsfrslag m tiltag til støtte fr driften af Slbjerg Fritidscenter på vrt repræsentantskabsmøde på repræsentantskabsmødet den 4. nvember 2913 på baggrund af de indførte beskæringer i støtten fra Aarhus Kmmune. Vi har haft flere møder sammen med Beberhusstyrelsen m denne situatin, men vi beklager, at det ikke indtil nu er lykkedes s at finde enighed til det rette grundlag g tiltag til løsning af den fremtidige øknmi. Derfr har vi på grundlag af den aktuelle situatin g regnskab til dat vurderet, at vres regnskab fr 2014 under en stram styring vil kunne dække den nrmale drift. Herunder skal tilføjes, at Fællesrådet frtsat vil støtte p m en psitiv øknmi. Vres situatin er den, at vi nu har et nymalet Fritidscenter indvendig g udvendig med mindre mangler, sm klares i det kmmende år. Derfr vil vi frtsætte arbejdet med at finde et frnuftigt øknmisk grundlag, hvr bl.a. følgende mråder indgår: 1. Udgiften til rengøring er en væsentlig udgift, hvr vi skal finde den rette frm herunder går vre tanker i retning af ansættelse af en vicevært på ngle givne rammer. 2. Vi vil arbejde fr en øget udlejning af lkaler, herunder med lidt færre restriktiner. 3. Vi har muligheder fr ansøgning m tilskud til visse større pgaver/reparatiner i huset. KST SFRep dc 28/11/2013 6

7 Slbjerg Fællesråd. 4. Vi har muligheder fr en frøgelse af tilskud fra fællesrådet, f.eks. fra SlbjergNu, hvr nuværende eller øgede annnceindtægter kan bidrage til huset. 5. Åbne fr andre gde frlag. Derfr ønsker vi at gå i dybden på disse mråder fr at finde de rette kmbinatiner, sm kan sikre husets drift gså fremver, g vi beder m repræsentantskabsmødets pbakning hertil. Repræsentantskabet gav sin pbakning /fkj. KST SFRep dc 28/11/2013 7

8 Slbjerg Fællesråd. Tine Camilla Br Lykkeberg Bilag 3. Udbudte hld i efteråret x Yga Yga Pilates Litteraturstudiekreds Histrie I alt 5 hld Oprettede hld 2 x Yga Yga Pilates Litteraturstudiekreds I alt 4 hld Histriehldet havde desværre fr få tilmeldte g er af denne grund ikke prettet. Visiner g mål fr 2014 Nuværende hld udbydes igen i Der udbydes samtidig en række hld i aftentimerne, sm skal være med til at tiltrække en yngre målgruppe. I et frsøg på at tiltrække nye kursister laves ligeledes en ny hjemmeside g der laves samtidig en gruppe på Facebk. Disse markedsføringstiltag skulle gerne munde ud i, at Slbjerg Aftenskle bliver mere kendt af brgerne i Slbjerg. Der udbydes frår/efterår 2014: (såfremt at der kan findes lærere til de enkelte hld) 2 x Yga Yga Pilates Litteraturstudiekreds Mindfulness meditatin Efterfødselstræning Engelsk fr begyndere Privatøknmi Madlavning fr mænd Vinsmagning Glasfusing Førstehjælp Evt. jagttegn I alt 12 hld KST SFRep dc 28/11/2013 8

9 Slbjerg Fællesråd. Fredrag Der er p.t. ikke vervejelser mkring fredrag. Priser Prisniveauer frventes at ligge på samme leje sm Øknmi Status er at der pr. 21.ktber 2013 er et verskud på kr ,81. Fra salen. Vi venter spændt g vil gerne deltage. CBL: Man må gså gerne kmme med frslag. KST SFRep dc 28/11/2013 9

10 Slbjerg Fællesråd. Bilag 4a. Frslag til repræsentantskabsmøde d. 4. nv Fra Slbjerg IF stiller vi følgende frslag m åbenhed i Fællesrådets arbejde: Frslag 1: At frretningsrdnen fr frretningsudvalget altid er tilgængelig på hjemmesiden Frslag 2: At frretningsudvalget er frpligtiget til at indføre følgende emner i deres frretningsrden: Alle indkaldelser af møder (både FU-møder g diverse udvalgs- g arbejdsgruppemøder) skal ffentliggøres på Fællesrådets hjemmeside senest én uge efter udsendelsen Alle referater fra venstående møder skal ffentliggøres på Fællesrådets hjemmeside senest én uge efter udsendelsen Al skriftlig kmmunikatin til g fra ffentlige myndigheder (primært Aarhus Kmmune) skal ffentliggøres på Fællesrådets hjemmeside senest én uge efter mdtagelsen/indsendelsen Med venlig hilsen Zita Inge Aabrandt Frmand Slbjerg IF Kjeld Lyngsø (vres webmaster) plyste, at hjemmesiden aktuelt har den udfrmning, FU har ønsket. Kjeld er villig til at prøve at klare en frøget aktivitet. Bliver mængden fr str, kan han j altid træde tilbage. FKJ knstaterede, at vi er meget glade fr at have Kjeld sm webmaster. Betina Nygaard tilbød at hjælpe, hvis mfanget bliver fr strt. KST SFRep dc 28/11/

11 Slbjerg Fællesråd. Bilag 4b. Frslag til repræsentantskabsmøde d. 4. nv Ændret Frslag 2: At frretningsudvalget er frpligtiget til at indføre følgende emner i deres frretningsrden: Alle indkaldelser af møder (både FU-møder g udvalgsmøder) skal ffentliggøres på Fællesrådets hjemmeside senest 14 dage efter udsendelsen. Alle mødereferater skal ffentliggøres på Fællesrådets hjemmeside senest 14 dage efter udsendelsen 1. Skriftlig kmmunikatin til g fra ffentlige myndigheder (primært Aarhus Kmmune), sm af FU på det givne tidspunkt skønnes relevant fr Slbjerg-mrådet, skal ffentliggøres på Fællesrådets hjemmeside senest 14 dage efter mdtagelsen/indsendelsen Der lægges med denne bestemmelse ikke p til, at FU hverken via hjemmesiden eller ved direkte kntakt indgår i en debat m referaternes indhld. Når der her er tale m en dialg, frtlker FU dette sm tidspunktet, hvr dialgen afsluttes/færdigbehandles i FU. KST SFRep dc 28/11/

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkebrg Kmmune Dat g tidspunkt: mandag den 3. februar 2014 kl. 17.15 20.00 inkl. spisning Sted: Mødelkalet, Silkebrg Sprtscenter Deltagere: Lars Bundgaard, Jørgen

Læs mere

CENTRET Højdedraget 1, Taulov

CENTRET Højdedraget 1, Taulov TAVLHØJCENTRET TAVLHØJ- CENTRET Højdedraget 1, Taulv 7000 Højdedraget Fredericia 1, Taulv 7210 70005257 Fredericia - CVR 36 25 73 77 brugerraadet-tavlhej@stfanet.dk 7210 5257 Generalfrsamling på Tavlhøjcentret

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Kegnæs Analyse Vision Strategi Handling

Kegnæs Analyse Vision Strategi Handling Kegnæs Analyse Visin Strategi Handling Indledning... 2 Histrie... 2 Analyse... 3 Visin... 4 Strategi... 4 Handling... 6 1. Ø-gruppe... 6 2. Kegnæs fyr g fyrmesterblig... 6 3. Udenmsareal Spejderhytte...

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag: Status juni 2008 vedrørende projekter bevilget landdistriktsmidler november 2007

Bilag: Status juni 2008 vedrørende projekter bevilget landdistriktsmidler november 2007 Bilag: Status juni 2008 vedrørende prjekter bevilget landdistriktsmidler nvember 2007 Jurnalnummer Prjekt titel Ansøgt bevilling Bevilling Betingelser knyttet til bevilling 1849-20811 Kæret/Oasen grønt

Læs mere

REFERAT 1. gårdgruppemøde Boyesgade-karréen

REFERAT 1. gårdgruppemøde Boyesgade-karréen REFERAT 1. gårdgruppemøde Byesgade-karréen Afhldt i Kulturstaldene ved Halmtrvet, Onkel Dannys Plads 5, 1711 Kbh. V, nsdag d 14.5.2014. Deltagere: 31 bebere 43 var med på gårdvandringen. Karin Nygaard

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 1/5 Afdelingsbestyrelsen, Afd. 19 Skødstrup Bestyrelsesmøde: 7. august 2013 REFERAT Fr afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 Til stede Thmas (frmand), B, Klaus, Simn, Helene, Christina (ref.), Jørn

Læs mere

Referat. Generalforsamling for året i Egnssamlingens Støtteforening. Restaurant Nordstjernen, Blokhus, onsdag den 30.

Referat. Generalforsamling for året i Egnssamlingens Støtteforening. Restaurant Nordstjernen, Blokhus, onsdag den 30. Referat Generalfrsamling fr året 2010 i Egnssamlingens Støttefrening Restaurant Nrdstjernen, Blkhus, nsdag den 30. marts 2011 Dagsrden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af rev.

Læs mere

Grundejerforeningen Engen. Referat af Generalforsamling onsdag den 21. april 2010 kl. 19.00.

Grundejerforeningen Engen. Referat af Generalforsamling onsdag den 21. april 2010 kl. 19.00. Grundejerfreningen Engen Referat af Generalfrsamling nsdag den 21. april 2010 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent, jfr. 15, stk. 1 Bestyrelsen freslg Erik Møller, der blev valgt med akklamatin Dirigenten knstaterede

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

REFERAT Generalforsamling 2016 Onsdag den 13. april 2016 kl. 19.00 i Fælleslokalet på 1. sal

REFERAT Generalforsamling 2016 Onsdag den 13. april 2016 kl. 19.00 i Fælleslokalet på 1. sal REFERAT Generalfrsamling 2016 Onsdag den 13. april 2016 kl. 19.00 i Fælleslkalet på 1. sal Dagsrden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab frelægges til gdkendelse 4.

Læs mere

Generalforsamling i Søllerød Svømmeklub den 25. februar 2016, kl. 20.00. Formandens beretning 2015 (Det talte ord gælder)

Generalforsamling i Søllerød Svømmeklub den 25. februar 2016, kl. 20.00. Formandens beretning 2015 (Det talte ord gælder) Generalfrsamling i Søllerød Svømmeklub den 25. februar 2016, kl. 20.00 Frmandens beretning 2015 (Det talte rd gælder) Dispsitin 1. Hvem er vi 2. Klubbens frmål, visin g værdigrundlag 3. Årshjul 4. Frandringer

Læs mere

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Den Selvejende Institutin Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Indhld Velkmst / åbningstider / lukkedage Persnalet på stuerne / kntaktpersn Frældresamtaler Det pædaggiske værdigrundlag Dagsprgram

Læs mere

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite HG Fdbld Vi kan rumme både bredde g elite Seminar fr HG Fdbld d. 29/2-2008 g 1/3-2008 Søren F. Jørgensen Side 1 Indhld Del 1...3 Om baggrund g frmål...3 Om rapprtens indhld...3 Om arbejdsfrmen...3 HG på

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune: Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Løgstør skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Malene Wennerlin Kntaktplysninger:

Læs mere

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afhldtes rdinær generalfrsamling i Ejerfreningen Frankrigshuse Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Søren Vinther Knudsen,

Læs mere

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold Frældrehåndbg - Slbjerg IF Fdbld Peter Piilgaard SOLBJERG IF FODBOLD AFDELING Indhld Frældrehåndbg - Slbjerg IF fdbld... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Mikrfdbld missin... 2 Årgang U3-U5 g U6-U7... 2

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

GENERALFORSAMLING REFERAT

GENERALFORSAMLING REFERAT Hesselbjerg Grundejerfrening www.hesselbjerg-grundejere.dk GENERALFORSAMLING REFERAT 26. juli 2015 kl. 10.00 på Restaurant Søstjernen. Alle fremmødte medlemmer af Hesselbjerg Grundejerfrening (26) ønskes

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

FRITIDSPOLITIK 2012-2016

FRITIDSPOLITIK 2012-2016 FRITIDSPOLITIK 2012-2016 Mrsø kmmunes plitik fr fritidsmrådet består af en plitisk strategi g en række indsatser. I den plitiske strategi vil der stå ngle mål g hensigtserklæringer. Disse skal så udmøntes

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 - et nyhedsbrev fr ledere m lederskab g ledelse Nr. 1 2010 Tema: Lederskab i en krisetid (1/2) Knstruktivt lederskab i en krisetid Mange rganisatiner plever krisen. På mange frskellige niveauer. Næppe

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012 ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012 Marbæksklen i Skibby, nvember 2012 Sklebestyrelsens sammensætning i skleåret 2011/2012 efter nyvalg april 2010: Frældrerepræsentanter: Bjarne Rasmussen Frmand Jette Christensen

Læs mere

Referat. Generalforsamling for året i Egnssamlingens Støtteforening. Restaurant Nordstjernen, Blokhus, onsdag den 20.

Referat. Generalforsamling for året i Egnssamlingens Støtteforening. Restaurant Nordstjernen, Blokhus, onsdag den 20. Referat Generalfrsamling fr året 2012 i Egnssamlingens Støttefrening Restaurant Nrdstjernen, Blkhus, nsdag den 20. marts 2013 Dagsrden jf. vedtægter: 1. valg af dirigent 2. bestyrelsens beretning 3. aflæggelse

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Tirsdag d. 13/5 2014 kl.17.15 i mødelokale 1

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Tirsdag d. 13/5 2014 kl.17.15 i mødelokale 1 Tilmeldt til spisning: 28 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Tirsdag d. 13/5 2014 kl.17.15 i mødelkale 1 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: gdkendt Gdkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Nyhedsbrev. Folkeafstemning samt lokalvalg. Hospitalsenheden Vest Staben. Læs mere på næste side

Nyhedsbrev. Folkeafstemning samt lokalvalg. Hospitalsenheden Vest Staben. Læs mere på næste side Nyhedsbrev Nr. 26 den 20. nvember 2015: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Flkeafstemning samt lkalvalg Læs mere på næste side Valg Cpydan Tekst & Nde Indgang i Herning Fernisering frtsat Pstkrt Side 2 Side

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH Tirsdag d. 19. august kl. 13.00 17.00

Bestyrelsesmøde i SUMH Tirsdag d. 19. august kl. 13.00 17.00 Til stede: Isak Krnerup Hue, Ladingkær, Cathrine Jeppesen, Sif Hlst, SUMHs sekretariat: Steffen (rdstyrer), Benedikte, Miriam g Ditte (referent) Afbud: Rie Lynge Rasmussen, Rebecca Delfs Bestyrelsesmøde

Læs mere

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant.

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant. 1 Visiner Vi arbejder fr det sunde liv, fyldt med bevægelse. Vi startede med mrgensjv g har udbygget det på frskellige måder bl.a. Med ugens leg. Vi bruger gså vres gryde mere målrettet i frhld til aktiviteter.

Læs mere

Netværkshuset i Gentofte

Netværkshuset i Gentofte Netværkshuset i Gentfte Beskrivelse af ledelse, pgaver, aktiviteter g prjekter. Februar 2016 Krdinatinsgruppen. Krdinatinsgruppens medlemmer vælges på årsmødet, g står fr den daglige ledelse g drift af

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Evaluering af Stenløse Kulturhus

Evaluering af Stenløse Kulturhus Evaluering af Stenløse Kulturhus Evalueringen er udarbejdet i maj-juni 2016 Af Egedal Kmmune 1 Indhld Indledning... 3 Baggrund... 3 Metde... 4 Sammenhæng på tværs af huset... 5 Et brugerstyret hus... 7

Læs mere

VA-afdeling 10, Hyldespjældet

VA-afdeling 10, Hyldespjældet Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 8. januar 2013 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevld (SE), Per Zffmann Jensen (PZ), Nina Rytter (NR), Mette Nielsen (MN), Marianne Bahl

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Postkort fra borgerne

Postkort fra borgerne Pstkrt fra brgerne Brgerne kunne på dagen sende plitikerne i Reginsrådet et pstkrt, hvis de havde nget på hjertet, sm de ikke havde fået sagt. - 3 Limfjrdsfrbindelse ver Eghlm bør afskærmes g flyttes,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Ved Rævebakken. Generalforsamlingen afholdes i Greve Borgerhus den 26/11 kl. 19.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Ved Rævebakken. Generalforsamlingen afholdes i Greve Borgerhus den 26/11 kl. 19. Indkaldelse til ekstrardinær generalfrsamling i grundejerfreningen Ved Rævebakken. Generalfrsamlingen afhldes i Greve Brgerhus den 26/11 kl. 19. I henhld til freningens vedtægter 7 skal indkaldelsen ske

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Tirsdag d. 17/9 2015 kl.17.15 i A1-1.15

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Tirsdag d. 17/9 2015 kl.17.15 i A1-1.15 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Tirsdag d. 17/9 2015 kl.17.15 i A1-1.15 Tilstede: 80 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: Gdkendt Gdkendelse af referat fra sidste RSV-møde: Gdkendt

Læs mere

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune Hjørring 8. marts2016 Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kmmune I nrdjysk turisme er der gjrt mange af de rigtige ting fr at skabe vækst. Der har været fkus på at samle marketing i fælles kampagner med str

Læs mere

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Ældrerådet Mandag den 6.10.2014 kl. 09:15 12:30 i lkale F2 på Rådhuset MØDEDELTAGERE Frmand: Lise Ltte Due Næstfrmand: Hanne Vedersø Rigmr Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Christian Heiberg Ole

Læs mere

Til: DGI's landsledelse DGI's direktion Øvrige deltagere i mødet. Til orientering for:

Til: DGI's landsledelse DGI's direktion Øvrige deltagere i mødet. Til orientering for: Til: DGI's landsledelse DGI's direktin Øvrige deltagere i mødet Til rientering fr: Steen Tinning, DGI Ledelsessekretariat Peter Mrtensen, DGI HR g Organisatin Bjarne Nissen, DGI Øknmi Steen F. Andersen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

VA-afdeling 10, Hyldespjældet

VA-afdeling 10, Hyldespjældet Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 5. februar 2013 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevld (SE), Per Zffmann Jensen (PZ), Mette Nielsen (MN), Marianne Bahl (MB) g Randi Haugaard

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen)

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen) Infrmatin m Feldbrg Frie Børneunivers (frisklen) FOKUS PÅ DEN ENKELTE ELEV Børn er frskellige g kun ved at behandle dem frskelligt, giver vi dem lige muligheder. I Feldbrg Frie Børneunivers sørger vi fr

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Team Hjørring 2017. Infomøde 18 januar 2016

Team Hjørring 2017. Infomøde 18 januar 2016 Team Hjørring 2017 Infmøde 18 januar 2016 Prgram Velkmst Histrik 2013 / 2015 Frening - Rtary Team Hjørring 2017 hvad g hvrnår Cykel tøj Jysk Firmatøj Cykler Vendelb cykler Hjørring Berlin 2016 Kaffe pause

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5-2015

Bestyrelsesmøde 5-2015 Bestyrelsesmøde 5-2015 REFERAT 24-09-2015 KL 18.40 22.30 PARK HOTEL, MIDDELFART MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Kåre Fged,

Læs mere

VA Afdeling 10, Hyldespjældet

VA Afdeling 10, Hyldespjældet Deltagere: Referat fra Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag d. 2. ktber 2012 Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevld (SE), Nina Rytter (NR), Per Zffmann (PZ), Mette Nielsen (MN) g Marianne Bahl

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

skriv disse seks tal omhyggeligt ned

skriv disse seks tal omhyggeligt ned Kære Peter, 3Ør d;3 f/ar: Æ//erede OM.f'å. da:je v;/ d;t /;v ændre 5;3 (t;/ det bedre J) J Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Marcs vn Ring 15 14 3 6 16 19 Kære Peter, skriv

Læs mere

Dialogmøde 2015 Med baggrund i regnskab 2014

Dialogmøde 2015 Med baggrund i regnskab 2014 Teknik & Miljø Plan Dat: 12-11-2015 Dialgmøde 2015 Med baggrund i regnskab 2014 Sagsnr.: 15/53176 Sagsbehandler: vpevg Referat Dialgmøde med Bligselskabet Kølvrå, Merkurkllegiet g Bligselskabet Vibrg Mødedat:

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i Vibos afdeling 819 torsdag den 27. februar kl. 18.00

Referat af ordinært afdelingsmøde i Vibos afdeling 819 torsdag den 27. februar kl. 18.00 i Referat af rdinært afdelingsmøde i Vibs afdeling 819 trsdag den 27. februar kl. 18.00 Mødet var indkaldt med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent 2, Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Fremlæggelse

Læs mere

Dagsorden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium

Dagsorden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium Dagsrden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium Dat: 1. december 2015 Tid: 18.30 20.00 Sted: Mødedeltagere: Afbud: Gæster: Referent: Lærerværelset Jens Kramer Mikkelsen, Marianne Zibrandtsen, Nynne

Læs mere

BESTYRELSESMØDE. 24. oktober 2016 kl Grundejerforeningen Klokkergården. Deltagere: Ole, Ala'a, Rasmus & Maria. Afbud: Sune & Bjørn

BESTYRELSESMØDE. 24. oktober 2016 kl Grundejerforeningen Klokkergården. Deltagere: Ole, Ala'a, Rasmus & Maria. Afbud: Sune & Bjørn 24. ktber 2016 kl. 19.00 Deltagere: Ole, Ala'a, Rasmus & Maria Afbud: Sune & Bjørn Sted: Tusindfrydvej 4 hs Ole & Birgit BESTYRELSESMØDE Grundejerfreningen Klkkergården DAGSORDEN Grundejerfreningens virke

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Hvordan bruger vi Lolland i fremtiden? Fyraftensmøde med Klima- Miljø- og Teknikudvalget. Vindmøller:

Hvordan bruger vi Lolland i fremtiden? Fyraftensmøde med Klima- Miljø- og Teknikudvalget. Vindmøller: Vindmøller: Når vi kigger 4-8 år frem, skal Llland så have flere eller færre vindmøller, stre sm små? Se faktaark m vindmøller på bagsiden! Vindmøller: Med udgangen af marts 2016, er der i Llland Kmmune

Læs mere

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne?

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne? Interview med Kristine J: 00:00: Hvr gammel er du? K: 25 J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer J: Hvr er du pvkset henne? K: I slagelse J: Hvilket pstnummer br du i? K: 2000 J: Er du rgandner?

Læs mere

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold.

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold. Vres klub - Hammel GF Fdbld - På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fdbld Hammel GF Fdbld undersøger sit DNA Udarbejdet af: AFSNIT: 1. Overrdnet m undersøgelsen 2. Sammenfatning 3. Diagrammer;

Læs mere

Der var mødt i alt 45 personer op til generalforsamlingen, repræsenterende medlemmer med eventuelle ledsagere.

Der var mødt i alt 45 personer op til generalforsamlingen, repræsenterende medlemmer med eventuelle ledsagere. 1 Grundejerfreningen Referat fra rdinær generalfrsamling lørdag den 7. maj 2016, kl. 13.00 på Hjemmeværnsgården, Bgø Hvedgade 102, 4793 Bgø -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde

REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde Mødetidspunkt: Mandag den 27. april 2015 kl. 12:00-15:00 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Sfiendalsvej 60, 9200 Aalbrg SV SD 1.1.05 Mette Ryesgaard Larsen

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Ishøj Kommune. Analyse af støtten til de mindste børn

Ishøj Kommune. Analyse af støtten til de mindste børn Ishøj Kmmune Analyse af støtten til de mindste børn 1. maj 2013 Ishøj Kmmune/Evaluering af Tlmiea g småbørnsanbringelser 1. Baggrund g metde Familiecentret i Ishøj Kmmune henvendte sig i nvember 2012 til

Læs mere

Nyhedsbrev: uge 10. Mellem os. Skolen. Forårskoncert

Nyhedsbrev: uge 10. Mellem os. Skolen. Forårskoncert Mellem s Sklen Frårskncert Tak fr en fantastisk frårskncert i går. Det var en helt fantastisk aften, g jeg må sige, at THL så sandellig har talent, g alle de kære prgrammer, der kører på diverse kanaler,

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødedato Mødested Møde start/slut Senir- g Scialfrvaltningen Stab fr Rådgivningsmrådet Referat Der indkaldes til møde m Udsatterådet Møde nr. Dat 13.01.2015 Udsendt af Lene Kristin Kamp Lene Kristin Kamp Mødedat Mødested Møde start/slut

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Projektstyring med Michael Bager projektstyring med 7-8 deltagere (gamle bestyrelse) Julefrokost 2011 Foredrag med Ole Helmig, stor succes

Projektstyring med Michael Bager projektstyring med 7-8 deltagere (gamle bestyrelse) Julefrokost 2011 Foredrag med Ole Helmig, stor succes Referat IMCC Aarhus generalfrsamling 31/102012 kl 20 Frmalia Velkmmen Dirigent: Steen valgt Referant: Chehri valgt Stemmetællere: Mads Dam g Sfie Hequet er valgt Tilstedeværende: Stine, Rasmus, Christine,

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille)

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille) BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategri AM(lille) Elevens navn: Persnnummer: Underviser: Censr: Ungdmsskle: Prøvedat: Tid: Hldnummer: Prøverute: Du har i dag været til praktisk prøve på lille knallert.

Læs mere

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Syddansk Forskningscenter for Klinisk Sygepleje, nr. 2/2015

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Syddansk Forskningscenter for Klinisk Sygepleje, nr. 2/2015 Referat Ekstrardinært bestyrelsesmøde i Syddansk Frskningscenter fr Klinisk Sygepleje, nr. 2/2015 Tid: d. 2. juli 2015, kl. 10-11 Sted: Judith Mølgaards kntr, OUH, Kløvervænget 8, Indgang 101 eller 102,

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefnden.dk BYGGESKADEFONDEN BYGGESKADEFORSIKRING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere