Koncernens kommunikationspolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koncernens kommunikationspolitik"

Transkript

1 Koncernens kommunikationspolitik Gælder for alle myndigheder under Forsvarsministeriet

2

3 Indholdsfortegnelse Forord v/ forsvarsminister Søren Gade Side 3 1. En fælles politik for kommunikation Side 4 2. Fokusområde Intern kommunikation Side Fokusområde Samarbejde med eksterne medier Side Fokusområde Krisekommunikation Side Fokusområde Internet Side 19 1

4

5 Forord Som politisk ansvarlig chef for Forsvarsministeriets koncern er jeg glad for at kunne præsentere den første fælles kommunikationspolitik i vores koncern. Effektiv og rettidig kommunikation er afgørende i vores dagligdag både internt og eksternt. Vi er en af landets største arbejdspladser med cirka ansatte og cirka frivillige fordelt over store dele af landet og i mange af verdens brændpunkter. Det stiller nogle særlige krav til den måde, vi kommunikerer med hinanden på. Effektiv intern kommunikation er især nødvendig i en tid med store organisationsforandringer for at undgå usikkerhed og utryghed. Opgaverne inden for Forsvarsministeriets koncern spænder vidt og berører mange menneskers dagligdag. Derfor har mange interesse i vores arbejde. Det giver stor bevågenhed i offentligheden og pressen. Opmærksomheden er i de senere år blevet større, blandt andet på grund af Forsvarsministeriets stadigt stigende internationale engagement. Vi har derfor selv et stort ansvar for og pligt til at fortælle danskerne, at vi løser en central opgave for samfundet - vi arbejder for fred og sikkerhed herhjemme og i udlandet. Skatteborgerne skal med andre ord vide, hvilken service vi leverer for de cirka 20 mia. kr., der er tildelt vores område på finansloven hvert år. Kommunikation har været på dagsordenen i de senere år. Vi er blevet betydeligt bedre. En fælles kommunikationspolitik er et godt redskab til, at vi kan blive endnu bedre til at kommunikere internt og eksternt, både i de enkelte myndigheder og på tværs af koncernen. Jeg vil fremover uddele en kommunikationspris til enheder, der har gjort en markant forskel for kommunikationen internt eller eksternt. Søren Gade Forsvarsminister Forsvarsminister Søren Gade 3

6 1 En fælles politik for kommunikation I Forsvarsministeriets koncern arbejder vi for fred og sikkerhed herhjemme og i udlandet. Vores opgaver spænder lige fra danske soldaters deltagelse i internationale opgaver til at sikre dansk territorium på landjorden, i luften og på havet. Vi bidrager til at sikre samfundets robusthed over for ulykker og katastrofer - skabt af for eksempel terror, storm eller strømsvigt. Vi arbejder også med sejladssikkerhed, miljøovervågning, forureningsbekæmpelse og redningstjeneste. Opgaverne påvirker sikkerheden og hverdagen for både medarbejdere og befolkningen i Danmark og i de lande, hvor der udføres internationale opgaver. Det kræver en stærk opgaveløsning herunder at sikre en effektiv kommunikation over for omverdenen samt inden for og mellem koncernens myndigheder. Derfor har vi en fælles politik for, hvordan vi ønsker at kommunikere i hver enkelt myndighed, mellem myndighederne og med omverdenen. Politikken sikrer på en gang koordination og mangfoldighed på tværs af koncernen. Vision Forsvarsministeriet skal som koncern udvikle sig til at være en effektivt kommunikerende enhed på alle niveauer. Vi sikrer, at vores medarbejdere og omverdenen har et godt kendskab til og forståelse for vores mål, opgaver og resultater. Ekstern kommunikation: Omverdenen kan forvente en klar, hurtig og åben kommunikation inden for koncernens virkefelt. Intern kommunikation: Både medarbejdere og myndigheder i koncernen skal deltage i en klar, hurtig og åben kommunikation. Mission Kommunikationspolitikken har til formål at sikre en klar og fælles forståelse for målet med vores kommunikation. Kommunikation er et redskab til at skabe kendskab til og forståelse for vores arbejde. Vi skal løbende udvikle og styrke kommunikationen internt i organisationen og med omverdenen. Formidling og dialog skal være en naturlig del af alle chefers og medarbejderes hverdag. Vi vil være anerkendt for at have en aktiv dialog på tværs af ministerområdet og med omverdenen. Vi vil skabe dynamisk webkommunikation og effektiv krisekommunikation. Vi vil styrke en fælles identitet i vores koncern ved at skabe bedre sammenhæng og koordination i vores decentrale organisation. Politikken bliver revideret i

7 Principper for god kommunikation De grundlæggende principper rummer koncernens holdning til, hvordan vi ønsker at kommunikere Vi har en aktiv dialog Vi skaber engagement, arbejdsglæde og ansvarlighed med en god intern og ekstern dialog. Vi ønsker at kommunikere med medarbejderne først - især om beslutninger, der vedrører dem. Vi deler vores viden og opsøger den viden, andre stiller til rådighed, for at skabe bedre resultater. Vi er åbne Vi er tilgængelige - med respekt for de særlige hensyn, der gælder for offentlige myndigheder og i særdeleshed for forsvaret. Vi viser vilje og evne til at kommunikere også i situationer, hvor omverdenen efterspørger informationer, der ikke umiddelbart er til vores fordel. Vi er offensive Vi tager initiativ og er selv med til at sætte dagsordenen både internt og eksternt. Vi er årvågne og forebygger rygte- og mytedannelser. Vi følger op på misforståelser og giver vores version af sagen. Vi er troværdige Vores troværdighed er afgørende for medarbejdernes og omverdenens tillid til os. Der er derfor sammenhæng mellem ord og handling. Og vi formidler korrekt og rettidigt. Vi er til at forstå Vi kommunikerer, så det er til at forstå for andre end os selv. Det er vores ansvar, at andre kan forstå vores budskaber. Derfor bruger vi et klart, præcist og korrekt sprog. Kommunikation er en integreret del af opgaveløsningen Vores kommunikation har altid et formål. Kommunikation skal tænkes tidligt ind i forbindelse med arbejdet med for eksempel nye lovforslag, projekter og opgaver. Vi overvejer hvorfor, hvad, med hvem, hvordan og hvornår, vi kommunikerer. 5

8 Alle har et medansvar Alle myndigheder har ansvar for, at kommunikationen inden for deres myndighedsområde lever op til kravene i kommunikationspolitikken. Ansvaret for kommunikation følger ansvaret for opgaven. Kommunikation er ikke kun et ansvar for ledere og kommunikationsspecialister. Alle medarbejdere har et medansvar for kommunikation. Ledende medarbejdere har et særligt ansvar for at skabe effektiv intern og ekstern kommunikation og for at vise vejen med det gode eksempel. Vores målgrupper Forsvarsministeriets koncern løser mange forskellige opgaver. Derfor er der også stor forskel på, hvem den enkelte myndighed kommunikerer med. Princippet er, at vi kommunikerer, så det er til at forstå for andre end os selv. Kommunikationen skal derfor målrettes til målgruppen. Prioritering af og relationen til de forskellige målgrupper er forskellig fra myndighed til myndighed og kan fastlægges yderligere af de enkelte myndigheder i de decentrale kommunikationsstrategier. Her er nævnt nogle af de målgrupper, vi har fælles: Fælles målgrupper: Borgere Folkevalgte Pressen Medarbejdere Kommende medarbejdere Familier til medarbejdere Opinionsdannere Andre offentlige myndigheder Udenlandske samarbejdspartnere Uddannelse og udvikling Både interne og eksterne samarbejdspartnere stiller krav til vores evne til dialog og kommunikation. Derfor skal vi løbende forbedre den interne og eksterne kommunikation. Det kræver træning, efteruddannelse og i den forbindelse også mod til at afprøve nye måder at kommunikere på. 6

9 Måling og opfølgning Kommunikation kan og bør måles. Målinger giver os et indblik i, hvor effektiv vores kommunikation er. Vi skal dokumentere, hvor langt dels den enkelte myndighed og dels koncernen er kommet med implementeringen af kommunikationspolitikken. Måling og opfølgning er således afgørende for politikkens reelle implementering, succes og videre udvikling. Som hovedregel bør man lave måling eller evaluering af specifikke kommunikationsaktiviteter. Målinger kan være ressourcekrævende, men selv med et stramt budget vil der ofte være mulighed for mindre målinger og evalueringer. Det er bedre at måle i det små, hvor det kun koster arbejdstid frem for slet ikke at måle. Måling og opfølgning af kommunikation kan indgå i styringsrelationerne mellem departementet og de underliggende myndigheder. Opbygning Kommunikationspolitikken: er delt i to. Den første del udstikker de overordnede rammer og principper for effektiv kommunikation. I den anden del er visionen og principperne udmøntet i en række strategisk udvalgte fokusområder. Det er de områder, vi vil sætte særligt fokus på i 2006 og For hvert fokusområde angiver vi først koncernens holdning til god kommunikation. Herefter er der opstillet mål for, hvordan vi kan omsætte holdningen i praksis. Kommunikationspolitikkens fokusområder er: Intern kommunikation Samarbejde med eksterne medier Krisekommunikation Internet Handlingsplanen: beskriver de aktiviteter, Forsvarsministeriet og de underliggende myndigheder i fællesskab eller hver for sig sætter i gang i de kommende år for at realisere visionen for kommunikationspolitikken. Prioritering, ansvar og tidsplan for aktiviteterne fremgår af handlingsplanen for kommunikation Der bliver løbende udarbejdet vejledninger med best practices for kommunikation. Vejledningerne bliver offentliggjort på det koncernfælles intranet (KFI) og på myndighedernes egne intranet. 7

10 Hvem er omfattet Kommunikationspolitikken gælder for alle myndigheder under Forsvarsministeriet. Den udgør dermed et fælles grundlag for kommunikationen også for de politikker og strategier, der fastlægges decentralt i de enkelte myndigheder. I dele af Forsvarsministeriets koncern - for eksempel Forsvarets Efterretningstjeneste, de indsatte enheder herunder specialoperationsstyrkerne og Forsvarets Auditørkorps er kommunikationen i visse tilfælde begrænset af de grundlæggende hensyn til funktionsvilkår, personalets sikkerhed og samarbejdspartnere i ind- og udland. Der er naturligvis også hensyn til personsager, kommercielt fortrolige forhold og igangværende operationer. Forsvarsministeriet skal som koncern udvikle sig til at være en effektivt kommunikerende enhed på alle niveauer 8

11 Kommunikationspolitikkens strategiske fokusområder er: Intern kommunikation Samarbejde med eksterne medier Krisekommunikation Internet 9

12 2 Fokusområde Intern kommunikation Holdning Forsvarsministeriets mange myndigheder, forskelligartede opgaver og forskellige medarbejdergrupper kræver fokus på koordination. Den interne kommunikation skal styrke samarbejde og videndeling om blandt andet fælles mål, så koncernen fremstår som en helhed. En velfungerende intern kommunikation øger engagement, arbejdsglæde, omstillingsparathed og ansvarlighed blandt medarbejderne i koncernen. Den interne kommunikation sikrer, at myndigheder og medarbejdere har viden til internt og eksternt at agere og tage medansvar for opgaveløsningen. Den interne kommunikation er således forudsætningen for en effektiv opgaveløsning. Samtidig danner den grundlag for den eksterne kommunikation. Medarbejderne er ambassadører for koncernen og bidrager gennem kontakten til omverdenen til eksternt at skabe et godt kendskab til og forståelse for vores opgaver og resultater. Intern kommunikation er også ledelsesmæssigt et styringsredskab og derfor et ledelsesansvar lige fra den individuelle samtale og faglige sparring til den generelle information fra topledelsen. Intern kommunikation handler om kommunikationen internt i en myndighed og mellem myndigheder, der indgår i Forsvarsministeriets koncernområde. Det betyder Vi arbejder med følgende mål for intern kommunikation: Vi kommunikerer rettidigt, klart og forståeligt Vi kommunikerer, så det er til at forstå for andre end os selv. Vi kommunikerer målrettet og differentierer indholdet af hensyn til modtageren. Vi gør information tilgængelig Information om, hvad der sker i koncernen, skal være let tilgængelig for medarbejdere og myndigheder. Alle medarbejdere skal have den nødvendige indsigt i eget sagsområde og være velinformeret inden for eget myndighedsområde. Vi koordinerer vores aktiviteter Når vi skal træffe en beslutning og sætte aktiviteter i værk, skal vi overveje, om andre myndigheder kan bidrage til opgaveløsningen, og om beslutningen har konsekvenser for andre myndigheder. 10

13 Det gør vi 1 Sådan vil vi nå målene: Vi kommunikerer rettidigt, klart og forståeligt. Det indebærer: Vi arbejder med sprog. Den enkelte myndighed kan udarbejde en sprogpolitik på baggrund af overordnede koncernfælles retningslinjer for sprogbrug, brug af forkortelser m.m. 2 Vi anvender illustrationer til at understøtte vores budskaber og skabe overblik over pointerne. Vi gør information tilgængelig. Det indebærer: Vi har behov for på sigt at etablere et koncernfælles net - som supplement til myndighedernes egne net, hvor vi kan dele koncernfælles viden og informationer. Myndighederne sikrer, at relevant information er tilgængelig der. Vi sørger for, at medarbejdere, der ikke har adgang til det elektroniske netværk i dagligdagen, tilgodeses på anden måde. Myndighederne må vurdere, hvilke kanaler der i det konkrete tilfælde bør anvendes. Vi anvender klassifikationer med omtanke, da de vanskeliggør informationsudveksling mellem myndigheder og medarbejdere. 3 Vi anfører en kontaktperson i mails, breve, annoncer, intranet mv., så det er let for modtageren at kontakte os. Vi koordinerer vores aktiviteter. Det indebærer: Vi sikrer kendskab til myndighedernes mål og beslutninger på tværs af koncernen. Vi sikrer, at koncernens og myndighedernes interne kommunikation indgår i forskellige målinger. Vi udgiver en årlig pjece til internt brug. Den skal give et hurtigt overblik over de enkelte myndigheders opgaver. Pjecen er tilgængelig på myndighedernes intranet. 11

14 Ansvar Forsvarsministeriet sikrer, at de konkrete koncernfælles aktiviteter bliver sat i gang. Ledelsen i den enkelte myndighed har ansvar for at sikre, at den interne kommunikation i myndigheden lever op til principperne i den koncernfælles kommunikationspolitik. Myndighederne kan supplere den fælles kommunikationspolitik med uddybende retningslinjer. Alle medarbejdere har ansvar for aktivt at dele relevant information med hinanden, også på tværs af myndighederne. Medarbejderne har også pligt til at opsøge relevant information i opgaveløsningen. Både medarbejdere og myndigheder i koncernen skal deltage i en klar, hurtig og åben kommunikation 12

15 3 Fokusområde Samarbejde med eksterne medier Holdning Der er en naturlig interesse i samfundet for Forsvarsministeriets virkefelt. Vi er samtidig en af Danmarks største arbejdspladser med mange frivillige tilknyttet vores organisation. Det betyder, at vi har en særlig pligt til at informere om vores arbejde. Medierne er en vigtig kilde til formidling af viden om vores aktiviteter til både politikere, borgere, medarbejdere, ledere og andre interesserede. Mediernes omtale har således stor betydning for borgernes kendskab til vores mål, opgaver og resultater og er også vigtig for vores omdømme i den brede offentlighed. Målet er derfor at få det bedst mulige samarbejde med medierne. Vi ønsker at skabe og udvikle gode relationer til medierne, også i de situationer, hvor vi er udsat for kritik. Vi ønsker således at give journalister de bedst mulige betingelser for at formidle stoffet til offentligheden. I dele af Forsvarsministeriets koncern er kommunikationen i visse tilfælde begrænset af de grundlæggende hensyn til funktionsvilkår, personalets sikkerhed og samarbejdspartnere i ind- og udland. Der er naturligvis også hensyn til personsager, kommercielt fortrolige forhold og igangværende operationer. Det betyder Vi arbejder med følgende mål for samarbejdet med eksterne medier: Vi er tilgængelige Tilgængelighed og hurtighed er forudsætninger for et godt samarbejde med medierne. Vi er en offentlig koncern, der gør det let for medierne at få viden og informationer om vores mål, opgaver og resultater. Vi er tilgængelige - med respekt for de særlige hensyn, der gælder for offentlige myndigheder og i særdeleshed for forsvaret. Vi tilbyder medierne rettidige og fyldestgørende oplysninger Vi leverer konkret og rettidig information, både når det drejer sig om faktuelle oplysninger, baggrundsinformationer, udtalelser, aktindsigt mv. Vi tager også selv initiativ til at holde offentligheden orienteret. Udgangspunktet er naturligvis ikke blot, hvad vi gerne vil fortælle, men også de emner, omverdenen interesser sig for. Vi prioriterer samarbejdet med medierne som en ledelsesopgave Ledelsen sikrer, at samarbejdet med medierne er en prioriteret opgave i det daglige arbejde. Det skal ske i samarbejde med de presseansvarlige. Som chef tegner man sin enhed udadtil over for pressen. Vi koordinerer pressearbejdet internt Vi informerer og koordinerer internt om verserende sager for at forberede os på mulige spørgsmål fra medierne. For at få et godt beredskab er det nødvendigt, at vi er på forkant med, hvad der aktuelt kan interessere medierne. 13

16 Det gør vi 1 Sådan vil vi nå målene: Vi er tilgængelige. Det indebærer: Forsvarsministeriets koncern skal i videst muligt omfang altid være i stand til at kommunikere med og via medierne. Når en journalist henvender sig, sørger vi for, at den rette person ringer tilbage til journalisten. Vi svarer hurtigst muligt på spørgsmålet og så vidt muligt inden deadline. 2 Vi er indstillet på at afkorte kommandovejene, hvis omverdenens krav på information kræver hurtig aktion. Vi tilbyder rettidige og fyldestgørende oplysninger. Det indebærer: Kontakt til pressen bør overvejes ved begyndelsen af nye opgaver og projekter af de medarbejdere, der har ansvaret for at løse opgaven. Vi synliggør ministeriets og myndighedernes generelle holdning til aktuelle sager på koncernens hjemmesider og i pressemeddelelser. Vi understøtter et højt vidensniveau om virkefeltet for Forsvarsministeriets koncern. Vi stiller gerne baggrundsinformation til rådighed for interesserede medier. 3 Vi servicerer medier med generel eller specifik interesse i Forsvarsministeriets område. Vi prioriterer samarbejdet med medierne som en ledelsesopgave. Det indebærer: Vi prioriterer også gode kommunikationsevner, når nye ledere skal ansættes eller forfremmes. Ledere kan formidle budskaber, så de fremstår klart og relevant for offentligheden. 4 Som chef må man gå aktivt ind i håndteringen af konkrete sager. Når der er behov for det, er det så vidt muligt cheferne, der udtaler sig til medierne. Vi koordinerer pressearbejdet internt. Det indebærer: Et godt samarbejde med medierne forudsætter, at der er en klar arbejds- og ansvarsdeling og klare procedurer. Medarbejderne skal vide, hvad de skal gøre, hvis de bliver kontaktet af en journalist. Det gælder på tværs af koncernen og i de enkelte myndigheder. Hver enkelt myndighed har internt klare procedurer for pressehåndtering og klar ansvarsfordeling. 14

17 Ansvar Forsvarsministeriet varetager al kontakt vedrørende ministeren og om overordnede politiske og økonomiske forhold. Det er den enkelte myndigheds øverste chefs ansvar at fastsætte regler for, hvem der på myndighedens vegne svarer på principielle spørgsmål fra journalister. Den medieansvarlige enhed/medarbejder i myndighederne har ansvaret for sparring og koordinering af medieaktiviteter i og mellem myndighederne. Som medarbejdere har vi et medansvar for, at kommunikationen virker inden for vores ansvarsområde. Derfor kan man som medarbejder udtale sig faktuelt inden for eget sagsområde også til pressen i henhold til forvaltningsloven og reglerne om tavshedspligt. (Se også den koncernfælles vejledning Ytringsfrihed og tavshedspligt ). Man skal i forbindelse med en henvendelse fra pressen dog altid underrette sin nærmeste chef og den presseansvarlige i egen organisation. Der er tale om en ret til at udtale sig, ikke en pligt. Til gengæld har vi som medarbejdere pligt til at henvise til en person, der vil og kan udtale sig, hvis ikke vi selv kan eller vil. Det kan være den nærmeste chef. Det er nærmere beskrevet i den koncernfælles vejledning Samarbejde med medierne. Omverdenen kan forvente en klar, hurtig og åben kommunikation 15

18 4 Fokusområde Krisekommunikation Holdning Når en hændelse er af uforudset og/eller usædvanlig karakter og må forventes enten at have betydelig politisk eller mediemæssig interesse, opstår der ofte et akut behov for kommunikation. Det kan medføre efterspørgsel af information blandt andet fra offentligheden og medierne i en sådan grad, at kommunikationsopgaven ikke længere kan varetages af basisorganisationen alene. Derudover er medierne en afgørende samarbejdspartner i krisesituationer, da vi blandt andet gennem medierne kan formidle, hvad danskerne skal gøre i den konkrete situation. Vi skal derfor til enhver tid være bedst muligt forberedt på at kunne kommunikere i en krisesituation. Vi kommunikerer i krisesituationer åbent, hurtigt og troværdigt internt såvel som eksternt. Ledelsen må have fuldt overblik over, hvad der meldes ud til medierne. Derfor er det de udpegede talsmænd og evt. topledelsen, som udtaler sig. Når en større krise opstår, kan den øvrige kommunikationspolitik suspenderes, og procedurerne for krisekommunikation træder i kraft. Det betyder gør vi Sådan Vi arbejder vil vi med nå målene: følgende mål for krisekommunikation: Vi er tilgængelige. proaktive Det indebærer: Forsvarsministeriets Vi informerer så meget koncern som muligt skal i - videst så hurtigt muligt som omfang muligt. altid I en være krisesituation i stand til prioriterer at kommunikere vi at levere med løbende og via og præcis medierne. information til offentligheden via hjemmesider, pressen mv. Vi er tilgængelige Vi gør det så let som muligt for medier, pårørende med flere at få overblik, viden og informationer om den pågældende krisesituation. Vi prioriterer information af medarbejderne Også i kriser skal vi sikre, at medarbejderne er vidende og parate til at tage et medansvar for opgaveløsningen. Samtidig bidrager medarbejderne gennem kontakten til omverdenen til at skabe arbejdspladsens profil og image. 16

19 Det gør vi 1 Sådan vil vi nå målene: Vi er proaktive. Det indebærer: Vi frigiver oplysninger positive, såvel som negative, i takt med, at vi selv afdækker fakta omkring den konkrete hændelse. Vi fastlægger strategi, pressepolitik og budskaber for håndtering af den konkrete krise. 2 3 I krisesituationer er det primært de udpegede talsmænd og evt. topledelsen, der udtaler sig. De udpegede talsmænd meddeles beføjelser. Vi er tilgængelige. Det indebærer: Vi etablerer et beredskab, så vi hurtigt kan behandle henvendelser fra medier, borgere og pårørende i kriseperioden. Ledelsen er en del af svarberedskabet. Vi prioriterer information af medarbejderne. Det indebærer: Medarbejderne får før eller senest samtidig med, at medierne orienteres, som minimum den samme information. Eventuelle direkte berørte medarbejdere orienteres først og om muligt mundtligt. 17

20 Ansvar Som udgangspunkt gennemføres Forsvarsministeriets kommunikation i en decentral struktur. Krisekommunikation gennemføres som udgangspunkt bedst tæt på hændelsen, hvor der er kendskab til enheden og dens opgaver. Dette princip gælder også enheder, der er udsendt i internationale operationer. Uanset på hvilket niveau krisen håndteres, vil det medføre et ønske om en kommentar fra forsvarsministeren eller den øverste chef i myndigheden. Denne opgave koordineres mellem pressechefen i departementet og kommunikationsenheden i den pågældende myndighed. Den enkelte myndighedschef er ansvarlig for, at medarbejderne modtager den nødvendige uddannelse og tilpasser organisationen, så myndigheden kan håndtere krisekommunikation, eventuelt støttet af andre myndigheder. I en krisesituation prioriterer vi at levere præcis information til offentligheden 18

21 Fokusområde 5 Internet Holdning Vores hjemmesider formidler aktuel og opdateret viden og information til borgerne om den enkelte myndighed og dens opgaver. Internettet er det samlende medie i ekstern kommunikation, idet pressemeddelelser, nyheder, billeder, video etc. kan publiceres på nettet. Myndighedernes egne hjemmesider viser og skaber sammenhæng mellem koncernens myndigheder og afspejler samtidig mangfoldigheden i koncernen. Hjemmesiderne fremstår professionelt og er af høj kvalitet. Der er sammenhæng mellem visionen og ressourcerne, så en målrettet udvikling af hjemmesiderne kan realiseres. Hjemmesiderne bliver udviklet i forhold til brugernes behov og koncernens og den teknologiske udvikling. Vores hjemmesider formidler aktuel og opdateret viden og information til borgerne 19

22 Det betyder 1 2 Vi arbejder med følgende mål for internettet: Vi arbejder mod et ensartet udtryk og opbygning af myndighedernes hjemmesider Derved skærpes samhørigheden mellem koncernens myndigheder og medarbejdere, og brugerne genkender myndighederne som en del af Forsvarsministeriets myndighedsområde. Vi vil blandt andet arbejde ud fra kriterierne i IT- og Telestyrelsens årlige måling Bedst på nettet Den består af følgende web-konventioner: Brugervenlighed Fokus på struktur og formidling, der tager udgangspunkt i brugerens behov. Nytteværdi Pålideligt og nyttigt indhold i forhold til brugerens behov og hjemmesidens formål. Åbenhed Hjemmesiden er åben og imødekommende over for brugerens behov. Afsendere viser åbent og ærligt, hvem de er, og på hvilket grundlag, der træffes beslutninger, så brugeren kan identificere, hvilken slags organisation, det handler om. Teknisk tilgængelighed Fokus på tilgængelighed på nettet dels for handicappede, dels for folk med andre browsere end Internet Explorer, styresystemer og andre terminaler end pc er Brugernes vurdering Tilfredshedsundersøgelser. Vi leverer faktuel og opdateret viden på nettet Alle myndigheder har faktuelle og opdaterede informationer på deres hjemmeside Vi sætter brugeren i centrum Brugernes behov og adfærd på hjemmesiderne danner grundlaget for udviklingen. Brugervenlighed sikres ved at skabe sammenhæng mellem struktur, design og indhold, hvilket blandt andet sker ved, at der gennemføres systematiske målgruppeanalyser og målinger af brugeradfærd. Vi arbejder for at få flere brugere på vores hjemmesider Ved at arbejde målrettet med brugervenlighed, tilgængelighed, åbenhed og nytteværdi øges antallet af brugere, så Forsvarsministeriets og de underliggende myndigheders målgrupper hurtigt og effektivt kan indhente faktuel viden og information. 20

23 Det gør vi Sådan vil vi nå målene: 1 Vi arbejder mod et ensartet udtryk og opbygning af myndighedernes hjemmesider. Det indebærer: Tilhørsforholdet til koncernen bliver understreget med et fælles grundelement: En myndighed under Forsvarsministeriet. Linjen står på forsiden af hjemmesiden. Vi arbejder således mod et ensartet udtryk Der udarbejdes koncernfælles minimumskrav til navigation, linkstruktur og informationsarkitektur. Hermed arbejder vi mod en ensartet opbygning. 2 3 Vi vil blandt andet arbejde ud fra kriterierne i IT- og Telestyrelsens årlige måling Bedst på nettet. Det indebærer: Bedst på Nettet indgår hvert år som en del af koncernstyringsredskabet Klare mål. Bedst på Nettet er en hjælp og rettesnor til at øge brugervenligheden på myndighedernes hjemmesider. Vi prioriterer information af medarbejderne. Det indebærer: Myndighederne sikrer, at indholdet på hjemmesiden er konkret, seriøst og tilgængeligt, uanset om der er tale om nyheder, fakta, gode historier eller dialog. Der er en klar deling af viden og information mellem Forsvarsministeriet og de underliggende myndigheder. Forsvarsministeriets hjemmeside er en overordnet indgang til koncernen. Brugerne på kan få svar på overordnede politiske problemstillinger direkte på hjemmesiden og kan hurtigt komme videre til myndighedernes egne hjemmesider. Myndighederne kan i fællesskab udvikle funktioner til for eksempel: Nyhedsbokse med nyheder fra øvrige myndigheder Indhold: Nyheder, fakta, gode historier eller dialog Service- og selvbetjeningsløsninger - herunder fælles publikationer, nyhedsabonnering, tilmelding til kurser, ledige stillinger mv. 21

24 4 5 Vi sætter brugeren i centrum. Det indebærer: Der udvikles redskaber til at analysere hhv. målgrupper og brugeradfærd på nettet, som tilpasses myndighedernes behov. Brugervenligheden sikres ved at skabe sammenhæng mellem struktur, design og indhold baseret på blandt andet systematiske målgruppeanalyser og målinger af brugeradfærd. Vi arbejder for at få flere brugere på vores hjemmesider. Det indebærer: Vi fastlægger, hvem målgrupperne er for vores hjemmesider. Vi målretter løbende hjemmesiderne til brugernes og vores egne behov. Myndighederne følger løbende udviklingen på deres hjemmeside og følger op på, om de ønskede resultater opnås. 22

25 Ansvar Forsvarsministeriet har ansvaret for at etablere og lede W-netværket. Det er et netværk for webmastere og portaladministratorer i koncernen. Formålet er at udveksle viden, erfaringer og ideer mellem myndighederne på Forsvarsministeriets område om elektronisk kommunikation. Fokus er primært webkommunikation og dermed ikke den bagvedliggende teknologi. W-netværket er også følgegruppe for en række koncernfælles hjemmeside- og intranetprojekter. Myndighedschefen har det overordnede ansvar for, at myndighedens hjemmesider lever op til den koncernfælles politik på området, og at der etableres en effektiv web organisation med klare procedurer og ansvarsfordeling. Myndighederne er selv ansvarlige for udvikling og uddannelse af egne webmedarbejdere og for opbygning, opdatering og drift af egne hjemmesider. Forsvarets Mediecenter kan med tiden udbyde og koordinere relevante webkurser i samarbejde med W-netværket. Kommunikation er et redskab til at skabe kendskab og forståelse for vores arbejde 23

26 Fotografier Forsvarsministeriet Forsvaret Beredskabsstyrelsen Christian Alsing Grafisk design Goodmorning Technology Publikationen findes på Forsvarsministeriets hjemmeside 24

27

28 Kommunikationspolitikken gælder for alle myndigheder i Forsvarsministeriets koncern. Den er udarbejdet af K-netværket med repræsentanter fra Forsvarsministeriets departement og underliggende myndigheder: Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Hjemmeværnskommandoen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Forsvarets Auditørkorps, Farvandsvæsenet, Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste, Forsvarets Interne Revision og Militærnægteradministrationen. Forsvarsministeriet Holmens Kanal København K Tlf.: Fax: Mail: Web:

Koncernens kommunikationspolitik

Koncernens kommunikationspolitik Koncernens kommunikationspolitik Gælder for alle myndigheder under Forsvarsministeriet Indholdsfortegnelse Forord v/ forsvarsminister Søren Gade Side 3 1. En fælles politik for kommunikation Side 4 2.

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Undervisningsministeriets koncern Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Indhold Hvorfor en kommunikationspolitik? 2 Mål 3 Målgrupper

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik God kommunikation i Region Syddanmark Kommunikationspolitik Åbenhed, dialog og borgerinddragelse Introduktion Kommunikationspolitikken er delt i to Indhold 01 02 Den første del beskriver de overordnede

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Kommunikationsgrundlag

Kommunikationsgrundlag Afdeling: Direktionssekretariatet Kommunikation Udarbejdet af: Mette Pawlik Olesen Journal nr.: E-mail: mette.pawlik.olesen@shs.regionsyddanmark.dk Dato: Oktober 2011 Telefon: +45 88 83 48 07 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Forsvarets Kommunikationspolitik. - En fælles politik for alle myndigheder under Forsvarskommandoen

Forsvarets Kommunikationspolitik. - En fælles politik for alle myndigheder under Forsvarskommandoen - En fælles politik for alle myndigheder under Forsvarskommandoen Indhold 2 Forord ved forsvarschef, general Jesper Helsø... 3 1. En fælles politik for kommunikation... 4 - Vision - Principper for god

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Indledning Et godt sted at bo, leve og arbejde Det er den overordnede vision for Mariagerfjord Kommune Med kommunikationspolitikken ønsker byrådet, at kommunens kommunikation på alle

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK Forord ved Borgmester Lars Erik Hornemann Som den største virksomhed og kraftcenter for udvikling på Sydfyn har Svendborg Kommune en forpligtelse til at yde service over for borgere

Læs mere

Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune Tekstudkast til behandling marts 2010 Indhold 1. Forord: Vi gør det dobbelt så godt med god kommunikation 2. Introduktion: En fælles politik for alle arbejdssteder

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK www.nordfynskommune.dk Østergade 23 DK-5400 Bogense Tel.: 64 82 82 82 Fax: 64 82 80 99 KOMMUNIKATIONSPOLITIK et fælles grundlag for god kommunikation Kommunikationspolitikken skal

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik Slagelse Kommune Kommunikationspolitik 1 Indledning Kommunikation har altid været central for kommunernes arbejde og bliver det ikke mindre i en stor kommune. Men vi skal i højere grad, end vi har været

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Kommunikationspolitik 17

Kommunikationspolitik 17 KOMMUNIKATION KVIKT, KLART & KREATIVT Kommunikation Kommunikationspolitik 17 Vi har alle et ansvar for at sikre en god og klar kommunikation Den, som har ansvaret for sagen, har altid ansvaret for kommunikationen

Læs mere

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune Udkast til Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune OVERORDNET POLITIK FOR KOMMUNIKATION 1. Formålet med overordnet politik for kommunikation Formålet med den overordnede kommunikationspolitik

Læs mere

OMMUNIKATIO FOR ISHØJ KOMMUNE

OMMUNIKATIO FOR ISHØJ KOMMUNE IONSPOLITIK OMMUNIKATIO KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR ISHØJ KOMMUNE Ishøj Kommune 1 KOMMUNIKAT Formål Ishøj Kommune ønsker at være synlig og dermed imødekomme det stigende behov i omverdenen for åbenhed samt

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationsindsatsen i bred forstand skal understøtte og medvirke til virkeliggørelse af visionen og de strategier, der følger af Haderslev Kommunes overordnede

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Pressen i almindelighed og lokalpressen i særdeleshed er meget vigtig for os.

Pressen i almindelighed og lokalpressen i særdeleshed er meget vigtig for os. Pressepolitik Pressen i almindelighed og lokalpressen i særdeleshed er meget vigtig for os. Det er her den daglige debat og dialog foregår, og den er vigtig i forholdet til borgerne. Samtidig ønsker vi

Læs mere

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 1.0 Kommunikation God intern kommunikation er en forudsætning for god ekstern kommunikation. Målrettet information og videndeling

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 Kommunikationspolitik 2014 Denne politik er en redigeret udgave af Kommunikationsstrategi 2011. Kommunikationspolitikken tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede strategiplan

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011

Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategien tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede vision "Det vil vi sammen", kommunens fælles værdigrundlag og Den Centrale

Læs mere

Krisekommunikation: Hvad gør I, hvis? Handout til Kommunikationsnetværk 24. september 2013

Krisekommunikation: Hvad gør I, hvis? Handout til Kommunikationsnetværk 24. september 2013 Krisekommunikation: Hvad gør I, hvis? Handout til Kommunikationsnetværk 24. september 2013 4 centrale pointer om krisekommunikation: 1. Krisekommunikation handler både om forebyggelse og håndtering. 2.

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Juni 2005 K O M M U N I K AT I O N S S T R AT E G I

Kommunikationsstrategi. Juni 2005 K O M M U N I K AT I O N S S T R AT E G I Kommunikationsstrategi Juni 2005 1 BSTRATEGISK S C PA R T N ESAMMENHÆNG R S K A B M E D K U Kommunikationsstrategien N D E R O G S A M S P I L M E D skal I N Tunderstøtte E R E S S E N T Een R række af

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Indhold Indledning... 3 Kommunikationsværdierne... 4 1 Intern kommunikation... 4 1.2 Linjekommunikation... 4 1.3 Sermeeraq... 4 1.4 E-mail... 5 2. Ekstern

Læs mere

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Indholdsfortegnelse Kommunikationspolitik for Varde Kommune...2 I kontakt med pressen...3 I kontakt med borgerne m.fl...4 I kontakt med kollegaerne...5 Vejledninger

Læs mere

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar.

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar. DRs kommunikationspolitik 1. En klar profil blandt medarbejdere og i omverdenen DR arbejder for seerne, lytterne og netbrugerne og skal ikke varetage særinteresser, men sikre de grundlæggende public service-hensyn

Læs mere

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber - og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE INDHOLD KOMMUNIKATIONSPOLITIK

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Ledelsessekretariatet 2017 BAGGRUND Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Delindsatsplan Kommunikation. Senest ajourført: [dec 2009 af Rene Bech] Senest afprøvet: [dato + navn]

Delindsatsplan Kommunikation. Senest ajourført: [dec 2009 af Rene Bech] Senest afprøvet: [dato + navn] Delindsatsplan Kommunikation Senest ajourført: [dec 2009 af Rene Bech] Senest afprøvet: [dato + navn] 1 Indholdsfortegnelse 1. Krisekommunikation...3 1.1. Målet med krisekommunikation...3 1.1.1. Krav til

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed Styrelsen for Patientsikkerhed December 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Kommunikationsstrategi Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon: 72 28 66 00 E-post:

Læs mere

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Ringsted Kommune ønsker, at det skal være nemt, nyttigt og nærværende at kommunikere i og med kommunen. Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Aarhus Kommune. Intern kommunikation. Kommunikationspolitik for Aarhus Brandvæsen 2011

Aarhus Kommune. Intern kommunikation. Kommunikationspolitik for Aarhus Brandvæsen 2011 Aarhus Kommune Intern kommunikation Kommunikationspolitik for Aarhus Brandvæsen 2011 Kommunikationsgruppen 21-01-2011 Indhold Introduktion til kommunikationspolitikken... 3 Overordnet strategi for kommunikation...

Læs mere

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008 Regionshuset Viborg Kommunikation UDKAST Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@stab.rm.dk www.regionmidtjylland.dk God kommunikation - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik Kommunikation og Borgerinddragelse Politik Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik Bærende principper: Dialogbaseret Rettidig Gennemsigtig Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Kommunikationspolitik Morsø Kommune

Kommunikationspolitik Morsø Kommune U d v i k l i n g s a f d e l i n gen Kommunikationspolitik Opdateret Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Værdier og budskaber... 3 4. Principper for god kommunikation i...

Læs mere

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland 2 Forord Region Midtjylland er en politisk ledet organisation med den mission at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

Job - og personprofil Stabschef

Job - og personprofil Stabschef Udarbejdet af Personalerådgivning juli 2010 Revideres inden udgangen af 2011 Job - og personprofil Stabschef Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg I Magistratsafdelingen for Sundhed

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

Kommunikation politik og strategi

Kommunikation politik og strategi Kommunikation politik og strategi God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber - og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Indhold 3 Kommunikationspolitik 3 Kommunikation

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Strategi for kommunikation

Strategi for kommunikation RIGSPOLITIET KOMMUNIKATION Strategi for kommunikation Politiets kommunikationsstrategi 2016-2020 Indhold 01 Indledning 02 Formål 03 Fokus i den eksterne og interne kommunikation 04 Strategiske kommunikationsindsatser

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Vejledning for pressekontakt. I mediernes søgelys

Vejledning for pressekontakt. I mediernes søgelys Vejledning for pressekontakt I mediernes søgelys Pressen er vigtig for os I mediernes søgelys vejledning for pressekontakt giver gode råd til, hvordan medarbejdere og ledere håndterer pressen i Køge Kommune.

Læs mere

DJs kommunikationspolitik Hvordan skal DJ kommunikere?

DJs kommunikationspolitik Hvordan skal DJ kommunikere? DJs kommunikationspolitik DJs kommunikationspolitik skal understøtte DJs mission og vision og hjælpe forbundet til at nå sine mål som beskrevet i formålsparagraf og handlingsplaner vedtaget på delegeretmøder.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK TIONSPOLITIK KOMMUNIKATIO KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR ISHØJ KOMMUNE visione er åbenhed komm munikation kom mmunikation åbenhed åbenhed h visi ioner åbenhed k kom mmunikation åbenhed åbenh hed visio oner

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet

KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet Med den fælles ledelsespolitik sættes der ekstra fokus på ledelse i Fødevareministeriet for at sikre, at ledelsesopgaven overalt i koncernen varetages

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik

Kompetenceudviklingspolitik Ministeriets kompetenceudviklingspolitik skal skabe klarhed over og sætte rammerne for koncernens samlede indsats for kompetenceudvikling og dermed definere retningen for koncernens arbejde med kompetenceudvikling.

Læs mere

Kommunikationsstrategi FOA Nordsjælland juni 2009

Kommunikationsstrategi FOA Nordsjælland juni 2009 Kommunikationsstrategi FOA Nordsjælland juni 2009 Del 1- Værdier og mål Den konkrete udmøntning af værdier og mål findes i Del 2 udmøntning intern og ekstern kommunikation. Indhold: 1. Værdier for kommunikation

Læs mere