1 Nyt kodeks om god adfærd på online sociale netværkstjenester i Danmark. 3 Omkostningsdækning i forbindelse med forbrugersager ved domstolene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Nyt kodeks om god adfærd på online sociale netværkstjenester i Danmark. 3 Omkostningsdækning i forbindelse med forbrugersager ved domstolene"

Transkript

1 Indhold 1 Nyt kodeks om god adfærd på online sociale netværkstjenester i Danmark 2 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet 3 Omkostningsdækning i forbindelse med forbrugersager ved domstolene 4 Seminar: Kundeloyalitet - teori, praktik og jura Plesner-seminar den 11. oktober 2010 om kundeloyalitet Læs mere i dette nummer

2 1 Nyt kodeks om god adfærd på online sociale netværkstjenester i Danmark Af Michael Hopp og Stine Mangor Svendsen I juni 2010 offentliggjorde IT-sikkerhedskomiteen kodeks om god adfærd på online sociale netværkstjenester. IT-sikkerhedskomiteen har udarbejdet nyt kodeks om god adfærd på online sociale netværkstjenester i Danmark. Kodekset indeholder retningslinjer for udbyderne af sociale netværk og skal betragtes som et supplement til de gældende regler. Et af målene med kodekset er at undgå, at brugerne på tjenesterne utilsigtet afslører egne og andres private oplysninger. Kodekset kræver derfor bl.a., at tjenesten skal varsle brugerne ved hjælp af popup-vinduer eller lignende i situationer, hvor de er i færd med at videregive egne eller andres privatlivsoplysninger i form af telefonnummer, cpr-nummer og adresse. Det kræves også, at tjenesten skal fremme god brug af billeder på tjenesten, at tjenesten skal have standardindstillinger, der er brugervenlige og beskytter brugernes privatliv i videst muligt omfang i forhold til tjenestens formål og målgruppe, at tjenesten skal stille en funktion til rådighed, hvorefter brugeren kan anmelde mistanke om ulovligt indhold og brud på tjenestens egne regler, og at tjenesten skal følge en nærmere angiven procedure ved sådanne anmeldelser. Kodekset giver en god vejledning til indretningen af et socialt netværk og kan downloades på IT- og Telestyrelsens hjemmeside - 2 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet Af Michael Hopp og fuldmægtig Katrine Gondolf Trebbien De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet indeholder vigtige regler og principper, som bør eller skal følges af erhvervsdrivende, som handler med forbrugere på internettet. De nordiske forbrugerombudsmænd har i maj 2010 udsendt en revison til deres fælles standpunkt til handel og markedsføring på internettet. Standpunktet er et supplement til den nationale lovgivning og praksis, som er udviklet omkring handel og markedsføring på internettet. I standpunktet anvendes "skal/må", hvor kravet følger af lovgivningen, mens udtrykket "bør" bruges om anbefalinger. Forbrugerombudsmændene har ikke taget stilling til, om det i alle tilfælde vil være i strid med loven ikke at følge en sådan anbefaling, dette vil blive vurderet konkret. Dokumentet er et vigtigt redskab for erhvervsdrivende, som handler med forbrugere på internettet, og kan downloades på Forbrugerombudsmandens hjemmeside - I standpunktet er sammenfattet nogle vigtige regler og principper, som bør eller skal følges af erhvervsdrivende, som handler med forbrugere.

3 3 Omkostningsdækning i forbindelse med forbrugersager ved domstolene Af Michael Hopp og Karen Møller-Petersen Fra februar 2010 har Forbrugerstyrelsen fået kompetence til at yde omkostningsdækning til forbrugere, som helt eller delvis har fået medhold i Forbrugerklagenævnet eller i et godkendt, privat klage- eller ankenævn. Fra 1. februar 2010 er der i forbrugerklageloven indført regler, hvorefter Forbrugerstyrelsen kan yde omkostningsdækning til forbrugere, som helt eller delvis har fået medhold i Forbrugerklagenævnet eller i et godkendt, privat klage- eller ankenævn. Sagen skal være anlagt ved domstolene af forbrugeren til opfyldelse af nævnets afgørelse eller et forlig indgået for nævnet, eller sagen skal være anlagt af den erhvervsdrivende til ændring af nævnets afgørelse eller et forlig indgået for nævnet. Forbrugeren vil ikke kunne opnå omkostningsdækning af Forbrugerstyrelsen til prøvelse af krav, som forbrugeren ikke har fået medhold i under klagesagen. Forbrugerstyrelsen har alene kompetence til at meddele omkostningsdækning til en retssag i 1. instans. Udgangspunktet er, at når en forbruger har fået helt eller delvis medhold af et klagenævn, vil forbrugeren kunne få dækket udgifter i forbindelsen med et sagsanlæg. Omkostningsdækning kan dog ikke meddeles, hvis det er åbenbart, at forbrugeren ikke vil kunne få medhold i sagen, fx hvis der efterfølgende er afsagt en dom, der strider mod nævnsafgørelsen. Omkostningsdækning forudsætter, at forbrugeren ikke har retshjælpsforsikring eller anden forsikring, der dækker omkostninger ved retssagen. Forbrugerstyrelsen kan dog yde en forbruger godtgørelse for den del af omkostningerne, der overstiger forsikringens maksimum, hvis sagens karakter eller omstændigheder i øvrigt begrunder, at omkostningerne ikke har kunnet afholdes inden for forsikringens maksimum. Forbrugerstyrelsen kan endvidere yde en forbruger godtgørelse for omkostninger forbundet med en eventuel selvrisiko. Forbrugerstyrelsen kan også yde en forbruger godtgørelse for eventuelle udgifter, som forbrugeren har haft i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse af en afgørelse eller et forlig. Omkostningsdækning er uafhængig af ansøgerens indtægtsforhold og træder i stedet for reglerne om fri proces. Reglerne gælder for sager, hvor klagen til Forbrugerklagenævnet eller et godkendt, privat klage- eller ankenævn er indgivet den 1. januar 2010 eller senere.

4 4 Seminar: Kundeloyalitet - teori, praktik og jura Plesner inviterer til heldagsseminar om kundeloyalitet - teori, praktik og jura Mandag den 11. oktober 2010 kl Hør førende eksperter og praktikere fortælle om deres erfaringer med at skabe kundeloyalitet og om at tackle de juridiske og forretningsmæssige udfordringer, der er forbundet med disciplinen. Via tre cases får du et indblik i, hvordan man kan arbejde med kundeloyalitet på flere forskellige måder. Hør om loyalitetsprogrammerne SAS EuroBonus og CoopPlus fra FDB samt om YouSees brug af CRM systemer. Få et bud på, hvordan man frembringer den gode reklamefilm fra en af markedets dygtigste reklamefilms-instruktører. Få indblik i teorierne bag kundeloyalitet og ikke mindst juraen omkring emnet. Program Registrering med kaffe, te og morgenmad Velkomst og indledning Michael Hopp,, partner, Plesner Hvordan skabes kundeloyalitet? Kundeloyalitet handler grundlæggende om sympati. Hør hvordan reklamebranchen arbejder på at skabe velvilje for et mærke via aktiviteter og kampagner. Lars Hancke, partner, Mensch Forbrugeradfærd og kundeloyalitet Hvad siger teorierne, hvad tænker marketingchefen, og hvad gør forbrugeren? Få en forbrugeradfærdsforskers syn på kundeloyalitet, og hør, hvilke erfaringer han har gjort sig i forbindelse med sin forskning. Jan Møller Jensen, lektor, Institut for Marketing & Management, Syddansk Universitet Kaffe og te

5 SAS EuroBonus - hvordan er programmet opbygget? Få et indblik i, hvordan et af markedets mest succesfulde loyalitetsprogrammer er opbygget, og hvilke tanker der ligger bag SAS EuroBonus. Thomas Bruhn, Manager CRM Strategies EuroBonus CoopPlus programmet - hvordan fungerer det? Hør om de overvejelser, folkene bag FDB s CoopPLUS gjorde sig, da de ændrede deres loyalitetsprogram, og hvilke erfaringer de har fra deres arbejde med kundeloyalitet. Birgit Schwarz Poulsen, Chef for Medlemsrelationer, Coop- Plus, Coop Danmark A/S Loyalitetsprogrammer - hvad må man? Michael Hopp fortæller om sit syn på loyalitetsprogrammer, og om hvilke regler du skal være opmærksom på i Markedsføringsloven. Herunder bl.a. markedsføring på og sms samt markedsføring rettet mod børn og unge. Michael Hopp,, partner, Plesner Frokost YouSee - hvordan CRM går hånd i hånd med forretningen og kunderne Få et indblik i YouSees arbejde med en CRM-løsning, der hænger tæt sammen med forretningsstrategien, og som har skabt nye udfordringer og fremtidsperspektiver. Anders M. R. Sørensen, marketingdirektør, YouSee Persondataretlige udfordringer ved kundeloylitet Få indsigt i, hvilke juridiske faldgruber indenfor persondataretten du skal være opmærksom på, når du arbejder med kundeloyalitet, og hvordan du tackler dem. Stine Mangor Svendsen,, Plesner Kaffe, te, kage og frugt Den gode reklamefilm Få et bud på, hvilke overvejelser du skal gøre dig, når du vil skabe en reklamefilm, der virker. Det handler om at udvise mod som virksomhed og annoncør, i stedet for at klamre sig til tal i en rapport. Søren Fauli, filminstruktør, manuskriptforfatter og skuespiller Afrunding Praktiske oplysninger Seminaret afholdes i Plesners domicil, Kobbertårnet, Amerika Plads 37, 2100 København Ø. Vi byder på let morgenmad fra klokken 8.30 og kaffe/te samt frokost i løbet af dagen. Advokaters efteruddannelse Seminaret tæller som syv lektioner i relation til Advokatsamfundets regler om ers obligatoriske efteruddannelse. Du får udleveret dit kursusbevis, når seminaret slutter. Tilmelding Tilmelding er gratis men nødvendig, da der er et begrænset antal pladser. Du tilmelder dig på under "Arrangementer". Tilmeldingsfristen er den 7. oktober Har du spørgsmål til programmet, er du velkommen til at kontakte Michael Hopp på telefon eller Har du spørgsmål vedrørende tilmelding, er du velkommen til at kontakte Lone Nordby på telefon eller På gensyn den 11. oktober Med venlig hilsen PLESNER

6 Kontakt Per Håkon Schmidt, partner Peter-Ulrik Plesner, partner Sture Rygaard, partner Michael Hopp, partner Mikkel Vittrup, juniorpartner Jakob Krag Nielsen Nina Ringen Signe Toft Emil Jurcenoks Annika Valla Broman

7 Nancy Elbouridi Karen Møller-Petersen Stine Mangor Svendsen De nævnte er kan også kontaktes på telefon OM PLESNER. Med 200 mere jurister end 200 og jurister en samlet og en medarbejderstab samlet medarbejderstab på 350 medarbejdere på 360 medarbejdere er Plesner er et Plesner af landets af førende landets internationale førende internationale firmaer firmaer med specialer med inden specialer for alle inden erhvervs- for alle og offentligretlige erhvervs- og offentligretlige områder. Plesners områder. vision Plesners er at være vision Danmarks er at være bedste Danmarks firma bedste firma - det naturlige - det valg naturlige for enhver valg dansk for enhver og udenlandsk dansk og virksomhed udenlandsk med virksomhed behov for med erhvervsjuridisk behov for erhvervsju- rådgivning " ridisk rådgivning." Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed.

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift...

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... 4 Kravene til specifikation af driftsudgifter

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

for ikke-journalister

for ikke-journalister 2-DAGES KURSUS WEBJOURNALISTIK for ikke-journalister Du får både skriftlig og mundtlig evaluering af dit site! Væk dine brugeres interesse skab de rigtige overskrifter, vinkler og punch -lines på din hjemmeside

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Dansk Erhverv sætter fokus på b2b E-handel

Dansk Erhverv sætter fokus på b2b E-handel Nyhedsbrev for industriens underleverandører 2. årgang 7. nummer september 10 Dansk Erhverv sætter fokus på b2b E-handel Danske virksomheder oplever i stigende grad, at kunderne stiller krav om digitalisering.

Læs mere

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM brugerregler_mastercarddebit_10.13.indd - Spar Nord Bank A/S - CVR-nr. 13 73 75 84 side 1 af 8 Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit,

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen Forbrugerjura 2006 Forbrugerjura 2006 April 2007 Gratis e-publikation Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56 2300 København S Telefon: 32 66 90 00 Telefax: 32 66 91 00 E-post: forbrug@forbrug.dk Hjemmesiden:

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING Google Analytics

DIGITAL MARKEDSFØRING Google Analytics NUPARK HOLSTEBRO 4. DECEMBER 2007 KL. 10-16 DIGITAL MARKEDSFØRING Google Analytics nyhedsmails pressemeddelelser Google AdWords søgemaskineoptimering WORKSHOPKONFERENCE DEN 4. DECEMBER 2007 I HOLSTEBRO

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 Bopælspligt Af advokat Peter Ledager En bolig uden bopælspligt vil typisk have en

Læs mere

I dommerkappen? ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Kristine Schmidt Usterud har afprøvet en ny, utraditionel praktikordning

I dommerkappen? ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Kristine Schmidt Usterud har afprøvet en ny, utraditionel praktikordning TEMA NY NORDJYSK JURA-UDDANNELSE INTERVIEW BRANCHEFORENINGENS FORMAND OM PLANERNE FORSKNING HVAD MENER DANSKERNE EGENTLIG OM STRAF? RETSSIKKERHED ADVOKATRÅDET VARSLER NYT PROGRAM ADVOKATERNES SERVIC 2

Læs mere

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015 Rapport Arbejdsgruppen om Domsdatabasen April 2015 1 Indhold 1 Arbejdsgruppens kommissorium og arbejdsform samt sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 6 2 Grundlaget for arbejdsgruppens overvejelser

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes mulighed

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere