Direktionssekretariatet. Bilag GIC Wellness ApS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktionssekretariatet. Bilag GIC Wellness ApS"

Transkript

1 Direktionssekretariatet Bilag GIC Wellness ApS

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Dato :37 Side 1 Budget * Bemærk noter nederst på side 5. Forventet Forventet Aktuel Periode Budget ÅRET Konto PR/01-09 PR/05-09 PR/01-09 PR/01-09 Idrætscenter 31/ / / / Driftstilskud fra Norddjurs Kommune Lokale- og baneudlejning Norddjurs kom Lokaleudlejning Fitness - husleje Leje Fitness (forudbetalt kl. Center m/moms kl. Center u/moms Baneudlejning Hessel, banepleje Forpagtning, Stadionbygning Salg af el, vand og varme (Fit Salg af ydelser Salg af varer (frø og gødning Salg og udlæg Køb og udlæg Øvrige indtægter Gaver INDTÆGTER GIC A-indkomst + AM-bidrag Løntilskud/refusion/sygedagpen ATP AER-bidrag Arbejdsskade/erhvervsansvar (f Arbejdstøj (sko m.v.) Kørepenge, ansatte LØNNINGER M.V Brændstof Reparation og vedligeholdelse Vægtafgift Forsikringer Mindre nyanskaffelser (< Reparation og vedligeholdelse DRIFTSUDGIFTER MASKINER/INVENT Varme El Vand Reparation & vedligeholdelse ( Alarmabonnement LOKALEOMKOSTNINGER Varekøb frø, gødning m.v Fremmed hjælp Leje maskiner - BR-konot Mindre nyanskaffelser Rengøringsartikler m.v VAREKØB/FREMMED ARBEJDE OMKOSTNINGER GIC RESULTAT GIC

24 Dato :37 Side 2 Budget Forventet Forventet Aktuel Periode Budget ÅRET Konto PR/01-09 PR/05-09 PR/01-09 PR/01-09 Svømmehallen 31/ / / / Driftstilskud fra Norddjurs Kommune Lokaleudlejning Norddjurs Kommune Lokaleudlejning Salg af billetter Indtægt svømmeleder/livredder Salg af varer Kassedifferencer kredit INDTÆGTER GS A-indkomst + AM-bidrag Lønrefusion forventet, forsikring driftstab Arbejdsskade/erhvervsansvar (f Arbejdstøj (sko m.v.) Kørepenge, ansatte LØNNINGER M.V Reparation og vedligeholdelse Mindre nyanskaffelser (< Reparation og vedligeholdelse Bassin klor, vandprøver, svov DRIFTSUDGIFTER MASKINER/INVENT Varme El Vand Reparation & vedligeholdelse ( Alarmabonnement LOKALEOMKOSTNINGER Varekøb Fremmed hjælp Leje af sol Mindre nyanskaffelser Nyanskaffelser > Rengøringsartikler m.v VAREKØB/FREMMED ARBEJDE OMKOSTNINGER GS RESULTAT GS

25 Dato :37 Side 3 Budget Forventet Forventet Aktuel Periode Budget ÅRET Konto PR/01-09 PR/05-09 PR/01-09 PR/01-09 Navn 31/ / / /12-09 Fællesomkostninger Annoncer Repræsentation, restauration Repræsentation, tobak, vin Repræsentation, gaver, blomste SALGSOMKOSTNINGER Diverse REJSEUDGIFTER Advokat Avisabonnement Faglitteratur Forsikringer EDB - Hardware EDB - Software EDB - Konsulentassistance Back-up Kontingenter Kontorartikler/tryksager Kursusudgifter (inkl. rejseudg Mindre nyanskaffelser Nyanskaffelser > Personale (fortæring) Personale (fester/gaver) Papir (toilet/køkken), håndsæb Bestyrelsesmøder Porto/gebyr Renovation Reparation og vedligeholdelse Revisor Telefon Internet Diverse (incl. medielicens) ØVRIGE OMKOSTNINGER OMKOSTNINGER FÆLLES PRIMÆRT RESULTAT FØR FINANSIEL Renteindtægter bank/giro FINANSIELLE INDTÆGTER Renteudgifter bank/giro FINANSIELLE OMKOSTNINGER Indgået på tidl. afskrevne for TAB PÅ DEBITORER Afskrivning indretning lejede Hensættelser AFSKRIVNINGER TILSKUD WELLNESS RESULTAT

26 Dato :37 Side 4 Budget Forventet Forventet Aktuel Periode Budget ÅRET Konto PR/01-09 PR/05-09 PR/01-09 PR/01-09 Navn 31/ / / /12-09 AKTIVER Saldo primo BRUGSRET Saldo primo Saldo primo (indretn. lok INDRETNING AF LEJEDE LOKALE IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Anparter Wellness Nedskrivning Wellness Aps Varelager VAREBEHOLDNING Debitorer Hensat til tab på debitor Diverse Mellemregning Wellness TILGODEHAVENDER Kasse, GIC - Forskudskasse Kasse, GIC - Sports Caféen Kassebeholdning automater Kasse - svømmehallen DJB Bank Bank Bank Bank Deponeringskonto LIKVIDE BEHOLDNINGER AKTIVER PASSIVER Saldo primo Indsamlede midler primo Resultat Modkonto budget EGENKAPTAL Hensættelse til tab Wellness HENSÆTTELSER Lån - DJB LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE Huslejedeposita Udgående moms Indgående moms Elafgift Vandafgift Modtaget forudbetalt husleje F KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER

27 Dato :37 Side 5 Budget Forventet Forventet Aktuel Periode Budget ÅRET Konto PR/01-09 PR/05-09 PR/01-09 PR/01-09 Navn 31/ / / /12-09 CAFETERIA Omsætning Kassedifferencer kredit Kassedifferencer debet NETTOOMSÆTNING Varekøb Køb engangsservice m.v Leje af service o.l Modtaget bonus Varelager primo (råvarer) Varelager ultimo (råvarer) VAREFORBRUG DÆKNINGSBIDRAG FØR LØN A-indkomst + AM-bidrag LØNNINGER M.V El Vinduespolering og rengøring LOKALEOMKOSTNINGER Arbejdstøj Mindre nyanskaffelser Nyanskaffelser > Reparation og vedligeholdelse Diverse ØVRIGE OMKOSTNINGER PRIMÆRT RESULTAT FØR RENTER Diverse udgifter EKSTRAORD. INDTÆGTER/UDGIFTER RESULTAT CAFETERIA Note 1. Generelt: Begrundet den store usikkerhed, i at vi har kun driftstal for 4 mdr., GIC er blevet fuldt momsregistreret fra 2009, at der stadigvæk er en hel del indkøring af de tekniske anlæg, at vi stadigvæk arbejder en hel del med at få rettet fejl og mangler, at vi stadigvæk mangler vores billetautomat, usikkerhed for besøgstal i sommerferien, har vi valgt at fastholde udgangspunktet i vores budget for Budget og den aktuelle periode er nøje gennemgået pr , der er tilrettet i det forventede resultat, hvor der er sandsynlighed for væsentlige udsving i forhold til budget Bemærk at der er medtaget udgifter på konto 4996 "tilskud til wellness" heri indgår beløb på ,- kr. af indsamlede midler til svømmehallen, i følge kommunalbestyrelses beslutning. Wellness er yderlig tilført ,- kr. som GIS har modtaget fra en anonym giver. Wellness tilføres kr. i alt i det forventede regnskab. 3. Besøgstal for svømmehallen perioden til : personer. Der er i budgettet taget udgangspunkt i et besøgstal på personer, Budget forudsætninger for besøgstallet er ikke ændret, da vi ikke kender sommerens besøgstal. 4. Forventede driftsregnskab, aktive og pasiver er ikke opgjort. 5. El, vand, varme udgifter er ex. Moms og afgifter, budget og regnskab 2008 og før er inkl. moms og afgifter. 6. Bemærk, at der forventes et forbedret resultat for Sportscafeen, dette begrundet i en større omsætning, samt mindre udgifter. Forhold der kan ændre vores forventninger er, at vores medhjælp skal have barselsorlov, og at vi skal have en ny leder af Sportscafeen, da vores nuværende leder ikke kan fortsætte i jobbet.

28 GIC Wellness ApS Dato Side 1 Stipuleret driftsbudget Aktuel Periode Stipuleret Periode Stipuleret resultat PR/01-09 PR/04-09 PR/01-09 Konto Navn 31/ / /06-09 RESULTATOPGØRELSE 10 Omsætning Aromabad Massage Rabatter Cafevarer Øvrig varesalg Kassedifferencer kredit NETTOOMSÆTNING Varekøb VAREFORBRUG DÆKNINGSBIDRAG FØR LØN DÆKNINGSGRAD I % Løn Arbejdsskade og erhvervsansvar Barselfond PERSONALEOMKOSTNINGER DÆKNINGSBIDRAG EFTER LØN Annoncer SALGSOMKOSTNINGER Varme El Vand LOKALEOMKOSTNINGER Udsmykning, blomster, lys m.m Forsikringer Kontorartikler og tryksager Mindre nyanskaffelser Porto og gebyr Reparation og vedligeholdelse Revision og regnskabsmæssig as Diverse ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER EX PERSONALEOMKOSTNINGER ADMINIST 3995 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER PRIMÆRT RESULTAT FØR FINANSIEL Renteudgifter bank Prioritetsgæld Garantiprovision FINANSIELLE OMKOSTNINGER RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER RESULTAT FØR SKATTER RESULTAT FØR UDBYTTE RESULTAT

29 GIC Wellness ApS Dato Side 2 Aktuel Periode Aktuel Periode Stipuleret resultat PR/01-09 PR/04-09 PR/01-09 Konto Navn 31/ / /06-09 AKTIVER 5201 Anskaffelsessum primo Akkumulerede afskrivninger pri GRUNDE OG BYGNINGER Anskaffelsessum primo Akkumulerede afskrivninger pri ANDRE ANLÆG, DRIFTSMATERIEL OG 5398 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Lager VAREBEHOLDNING Varedebitorer Diverse tilgodehavender TILGODEHAVENDER Kasse LIKVIDE BEHOLDNINGER AKTIVER GIC Wellness ApS Saldobalance med budget Aktuel Periode PR/01-09 Konto Navn 31/03-09 PASSIVER 6000 Saldo primo ANPARTS/AKTIEKAPITAL Overført fra tidligere år Overført af årets resultat OVERFØRT RESULTAT EGENKAPITAL LR Realkredit Låneomkostninger Dj. Bank Låneomkostninger LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE Gavekort Gæld tilknyttede virksomheder Udgående moms Indgående moms Vandafgift Ubeskattet løn og feriepenge Mellemregning anpartshaver KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER

30 GIC Wellness ApS VH Likviditetsprognose for perioden (t.kr.) VH udgave I alt Resultat iflg. driftsbudget (excl. moms) før afskrivninger og skat (driftsbudget er udarbejdet for 12 mdr., der er således medtaget 1/12 hver måned (manglende indtjening og mindre udgift drift*) Heri fratrukket renter og afdrag LR og Djurslands Bank, tilbageføres Lønudgift inden fratrædelse Indbetaling af sponsorbeløb som lån fra GIS Disp. 0 Disp. 0 Disp. 0 Disp. 0 Ydelser LR Ydelse lån Djurslands Bank (ydelse fra kr ) Likviditetsforskydning i perioden Likviditet primo Likviditet ultimo Bemærk at kassekredit max. er ,- kr. Den når vi lige inden Der er ikke taget højde for moms udligning.

31 Dato :57 Side 1 Budget Budget Saldobalance med budget Aktuel Periode Budget Periode Budget ÅRET Grenaa Idrætscenter PR/01-09 PR/01-09 PR/01-09 Konto Navn 31/ /03-09 Afvigelse 31/12-09 se noter nederst på side 5 GIC 1000 Driftstilskud fra Norddjurs Ko Lokale- og baneudlejning Nordd Lokaleudlejning Fitness - husleje Leje Fitness (forudbetalt kl. Center kl. Center Baneudlejning Hessel, banepleje Forpagtning, Stadionbygning Salg af el, vand og varme (Fit Salg af ydelser Salg af varer (frø og gødning Køb og udlæg Øvrige indtægter Gaver * se note INDTÆGTER GIC A-indkomst + AM-bidrag Løntilskud/refusion/sygedagpen ATP AER-bidrag Arbejdsskade/erhvervsansvar (f Arbejdstøj (sko m.v.) Kørepenge, ansatte LØNNINGER M.V Brændstof Reparation og vedligeholdelse Vægtafgift Forsikringer Mindre nyanskaffelser (< Reparation og vedligeholdelse DRIFTSUDGIFTER MASKINER/INVENT Varme El Vand Reparation & vedligeholdelse ( Alarmabonnement LOKALEOMKOSTNINGER Varekøb frø, gødning m.v Fremmed hjælp Leje maskiner - BR-konot Mindre nyanskaffelser Rengøringsartikler m.v VAREKØB/FREMMED ARBEJDE OMKOSTNINGER GIC RESULTAT GIC

32 Dato :57 Side 2 Budget Budget Aktuel Periode Budget Periode Budget ÅRET PR/01-09 PR/01-09 PR/01-09 Konto Navn 31/ /03-09 Afvigelse 31/12-09 GS 2000 Driftstilskud fra Norddjurs Ko Lokaleudlejning Norddjurs Komm Lokaleudlejning Salg af billetter Indtægt svømmeleder/livredder Salg af varer Kassedifferencer kredit INDTÆGTER GS A-indkomst + AM-bidrag Arbejdsskade/erhvervsansvar (f Arbejdstøj (sko m.v.) Kørepenge, ansatte LØNNINGER M.V Reparation og vedligeholdelse Mindre nyanskaffelser (< Reparation og vedligeholdelse Bassin klor, vandprøver, svov DRIFTSUDGIFTER MASKINER/INVENT Varme + periodiseret El + periodiseret Vand indeholder fra Reparation & vedligeholdelse ( Alarmabonnement LOKALEOMKOSTNINGER Varekøb Fremmed hjælp Leje af sol Mindre nyanskaffelser Nyanskaffelser > Rengøringsartikler m.v VAREKØB/FREMMED ARBEJDE OMKOSTNINGER GS RESULTAT GS

33 Dato :57 Side 3 Budget Budget Aktuel Periode Budget Periode Budget ÅRET PR/01-09 PR/01-09 PR/01-09 Konto Navn 31/ /03-09 Afvigelse 31/12-09 FÆLLESOMKOSTNINGER 3010 Annoncer Repræsentation, restauration Repræsentation, tobak, vin Repræsentation, gaver, blomste SALGSOMKOSTNINGER Diverse REJSEUDGIFTER Advokat Avisabonnement Faglitteratur Forsikringer EDB - Hardware EDB - Software EDB - Konsulentassistance Back-up Kontingenter Kontorartikler/tryksager Kursusudgifter (inkl. rejseudg Mindre nyanskaffelser Nyanskaffelser > Personale (fortæring) Personale (fester/gaver) Papir (toilet/køkken), håndsæb Bestyrelsesmøder Porto/gebyr Renovation Reparation og vedligeholdelse Revisor Telefon Internet Diverse (incl. medielicens) ØVRIGE OMKOSTNINGER OMKOSTNINGER FÆLLES Difference efter estimat VH PRIMÆRT RESULTAT FØR FINANSIEL X Renteindtægter bank/giro FINANSIELLE INDTÆGTER Renteudgifter bank/giro FINANSIELLE OMKOSTNINGER Afskrivning indretning lejede Hensættelser AFSKRIVNINGER RESULTAT

34 Dato :57 Side 4 Budget Budget Aktuel Periode Budget Periode Budget ÅRET PR/01-09 PR/01-09 PR/01-09 Konto Navn 31/ /03-09 Afvigelse 31/12-09 AKTIVER 5011 Saldo primo BRUGSRET Saldo primo Saldo primo (indretn. lok INDRETNING AF LEJEDE LOKALE IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 5400 Anparter Wellness Nedskrivning Wellness Aps Varelager VAREBEHOLDNING Debitorer Hensat til tab på debitor Diverse Mellemregning Wellness TILGODEHAVENDER Kasse, GIC - Forskudskasse Kasse, GIC - Sports Caféen Kassebeholdning automater Kasse - svømmehallen DJB Bank Bank Bank Bank Deponeringskonto LIKVIDE BEHOLDNINGER AKTIVER PASSIVER 6000 Saldo primo Indsamlede midler primo Resultat Modkonto budget EGENKAPTAL Hensættelse til tab Wellness HENSÆTTELSER Lån - DJB LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE Huslejedeposita Udgående moms Indgående moms Elafgift Vandafgift Modtaget forudbetalt husleje F KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER

35 Dato :57 Side 5 Budget Budget Aktuel Periode Budget Periode Budget ÅRET PR/01-09 PR/01-09 PR/01-09 Konto Navn 31/ /03-09 Afvigelse 31/12-09 CAFETERIA Omsætning Kassedifferencer kredit Kassedifferencer debet NETTOOMSÆTNING Varekøb Køb engangsservice m.v Leje af service o.l Modtaget bonus Varelager primo (råvarer) Varelager ultimo (råvarer) VAREFORBRUG DÆKNINGSBIDRAG FØR LØN A-indkomst + AM-bidrag LØNNINGER M.V El Vinduespolering og rengøring LOKALEOMKOSTNINGER Arbejdstøj Mindre nyanskaffelser Nyanskaffelser > Reparation og vedligeholdelse Diverse ØVRIGE OMKOSTNINGER PRIMÆRT RESULTAT FØR RENTER MV Diverse udgifter EKSTRAORD. INDTÆGTER/UDGIFTER RESULTAT CAFETERIA *1 Løn ajourført til og med *2 Periodiseret 10 KCD ydelser, salg el, vand, varme, varer, 1/4 af det indbetalte årsbeløb *3 Vand, el og varme periodiseret fro svømmehallen *4 Periodiseret sømmelærer og livredder ydelser *5 Forventet tilgodehavende ved forsikring p.g.a. indbrud i svømmehallen: ,- kr. Driftstab, stjålet og ødelagt inventar. Dette beløb er ikke indregnet, bliver ikke indregnet før indgået. *6 Usikkerhed om vandforbrug set over året, samt foreskrevne driftsinstrukser. *7 Modtaget ,- kr. som gave fra anonym giver til opstart wellnesscenter *8 Bemærk at det først fra 2.kvartal der udføres større udendørs driftsopgaver *9 Bemærk at omsætningen i Sportscafeen er størst i sep-okt-nov-dec-jan-feb-marts-april

36 GIC Wellness ApS Saldobalance med budget Dato :19 Side 1 Aktuel Periode PR/01-09 Konto Navn 30/04-09 RESULTATOPGØRELSE 10 Omsætning ,40 20 Aromabad -896,00 40 Massage ,00 50 Rabatter ,00 60 Cafevarer , Øvrig varesalg , Kassedifferencer kredit 24, NETTOOMSÆTNING , Varekøb , VAREFORBRUG , DÆKNINGSBIDRAG FØR LØN , DÆKNINGSGRAD I % 88, Løn , ATP 411, AER-bidrag 299, Arbejdsskade og erhvervsansvar 836, Barselfond 1.090, PERSONALEOMKOSTNINGER , DÆKNINGSBIDRAG EFTER LØN , Annoncer 6.831, SALGSOMKOSTNINGER 6.831, Varme , El , Vand 6.674, LOKALEOMKOSTNINGER , Udsmykning, blomster, lys m.m , Edb, software og konsulent 36, Kontorartikler og tryksager 181, Mindre nyanskaffelser 4.400, Porto og gebyr 2.018, Reparation og vedligeholdelse 1.222, Revision og regnskabsmæssig as , Diverse 174, ADMINISTRATIONSOMKOSTNIN , PERSONALEOMKOSTNINGER A ************** 3995 ADMINISTRATIONSOMKOSTNIN , PRIMÆRT RESULTAT FØR FINA , Renteudgifter bank , Prioritetsgæld , Garantiprovision , FINANSIELLE OMKOSTNINGER , RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER , RESULTAT FØR SKATTER , RESULTAT FØR UDBYTTE , RESULTAT ,90

37 GIC Wellness ApS Saldobalance med budget Dato :19 Side 2 Aktuel Periode PR/01-09 Konto Navn 30/04-09 AKTIVER 5201 Anskaffelsessum primo , Akkumulerede afskrivninger pri , GRUNDE OG BYGNINGER , Anskaffelsessum primo , Akkumulerede afskrivninger pri , ANDRE ANLÆG, DRIFTSMATERI ************** 5398 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER , Lager , VAREBEHOLDNING , Varedebitorer 2.000, Diverse tilgodehavender 6.605, TILGODEHAVENDER 8.605, Kasse 4.489, , LIKVIDE BEHOLDNINGER , AKTIVER ,82

38 GIC Wellness ApS Saldobalance med budget Dato :19 Side 3 Aktuel Periode PR/01-09 Konto Navn 30/04-09 PASSIVER 6000 Saldo primo , ANPARTS/AKTIEKAPITAL , Overført fra tidligere år , Overført af årets resultat , OVERFØRT RESULTAT , EGENKAPITAL , LR Realkredit , Låneomkostninger , Dj. Bank , Låneomkostninger 2.000, LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIG , Gavekort , Gæld tilknyttede virksomheder , Udgående moms , Indgående moms , Vandafgift 840, Ubeskattet løn og feriepenge , Mellemregning anpartshaver , KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIG , GÆLDSFORPLIGTELSER , PASSIVER ,82

39 Omsætning i GIC Wellness ApS excl. moms Måned Omsætning i alt Antal dage Omsætning pr. dag Antal dage Omsætning pr. åbn.dag Omsætning januar 09 kr ,80 31 kr 774,48 20 kr 1.200,44 Omsætning februar 09 kr ,00 28 kr 964,29 20 kr 1.350,00 Omsætning marts 09 kr ,60 31 kr 808,83 20 kr 1.253,68 Omsætning april 09 kr ,20 30 kr 598,11 23 kr 780,14 Omsætning maj 09 kr 9.270,40 17 kr 545,32 11 kr 842,76 Gavekort indløst januar 09 kr ,80 31 kr 555,64 20 kr 861,24 Gavekort indløst februar 2009 kr ,00 28 kr 623,43 20 kr 872,80 Gavekort indløst marts 2009 kr ,00 31 kr 372,13 20 kr 576,80 Gavekort indløst april 2009 kr 2.972,00 30 kr 99,07 23 kr 129,22 Gavekort indløst maj 09 kr 1.660,00 17 kr 97,65 11 kr 150,91 Fakturaer udstedt/ex. gavekort januar 09 kr 6.425,00 31 kr 207,26 20 kr 321,25 Fakturaer udstedt/ex. gavekort februar 09 kr 5.835,00 28 kr 208,39 20 kr 291,75 Fakturaer udstedt/ex. gavekort marts 09 kr 3.360,00 31 kr 108,39 20 kr 168,00 Fakturaer udstedt/ex. gavekort april 09 kr - 30 kr - 23 kr - Fakturaer udstedt/ex. gavekort maj 09 kr - 17 kr - 11 kr - I alt * kr , kr 1.239,16 94 kr 1.806,01 Gavekort solgt bliver først medregnet i omsætning, når de bliver indløst. Gavekort solgt januar 2009: kr 5.620,00 Gavekort solgt februar 2009: kr 5.500,00 Gavekort solgt marts 2009 kr 3.540,00 Gavekort solgt april 2009 kr 5.540,00 Gavekort solgt maj 2009 kr 3.360,00 Saldo gavekort (ex moms): Saldo pr kr ,20 Solgt januar 09 kr 5.620,00 Indløst januar 09 kr (17.224,80) Saldo pr kr ,40 Solgt februar 09 kr 5.500,00 Indløst februar 09 kr (17.456,00) Saldo pr kr ,40 Solgt marts 09 kr 3.540,00 Indløst marts 09 kr (11.536,00) Saldo pr kr ,40 Solgt april 09 kr 5.540,00 Indløst april 09 kr (2.972,00) Saldo pr kr ,40 Solgt maj 09 kr 3.360,00 Indløst maj 09 kr (1.660,00) Saldo 17. maj 09 kr ,40 * Bemærk at differencen i omsætning, set i forhold til regnskab ligge i opgørselen af gavekortbeløb på ,- kr. solgt i 2008.

40

41

42

43 Økonomien i foreningerne GIS Generelt: Der er taget udgangspunkt i Foreningen Grenaa Idrætscenter og Svømmehal s årsrapport 2008, samt udskrift af balance pr. 30/ indeholdende driftforbrug de første 4 måneder af 2009 og årsbudget Balancen pr. 30/4-09 er ikke fyldestgørende, hvad angår aktiver og passiver. Der er udarbejdet tre tabeller i hovedtal drift 2008, drift pr. 30/4-09 samt budget Derimod er status (balancen) ultimo 2008 udeladt. Med udgangspunkt i de tre tabeller er der herefter kort omtalt, hvorledes de økonomiske forhold er i GIS. Foreningen Grenaa Idrætscenter og svømmehal s driftregnskab for 2008 udviser i hovedtræk følgende: Tabel 1. Indtægter/Tilskud Omkostninger mv. Afskrivninger Over- / underskud Idrætscenteret Sportscafe Svømmehal Fællesudgifter Resultat før finansielle poster Nedskrivning anpartskapital Hensættelse til yderligere tab (deponeringskto.) Finansielle indtægter/udgifter Resultat Under omkostninger mv. indgår i oversigten: Sportscafeen, heri er medtaget vareforbrug. Fællesudgifter, heri er medtaget administrationsomkostninger samt hensat tab på debitorer. Ovennævnte forhold er ligeledes gældende for de øvrige tabeller. Der er ikke foretaget sammenligning mellem budget 2008 og driftsposter for 2008, da budgettal for 2008 ikke fremgår af årsrapporten. Ved gennemgang af GIS s balance pr. 30/4-09 er der registreret følgende: Tabel 2. Indtægter/Tilskud Omkostninger mv. Afskrivninger Over- / underskud Idrætscenteret Sportscafe Svømmehal Fællesudgifter

44 Resultat før finansielle poster Nedskrivning 0 anpartskapital Hensættelse til 0 yderligere tab (deponeringskto.) Finansielle indtægter/udgifter Resultat Budgettet for 2009 (perioden 1/1 31/12-09) udviser følgende: Tabel 3. Indtægter/Tilskud Omkostninger mv. Afskrivninger Over- / underskud Idrætscenteret Sportscafe Svømmehal Fællesudgifter Resultat før finansielle poster Nedskrivning? anpartskapital Hensættelse til? yderligere tab (deponeringskto.) Finansielle indtægter/udgifter Resultat Idrætcenter, stadionanlæg m.v.: Årsregnskab 2008 jf. tabel udviser total set indtægter/ tilskud på ca. 5,1 mill. kr. (incl. tilskud fra kommunen) og omkostninger for ca. 4,5 mill. kr. samt afskrivninger for ca. 0,2 mill. kr., hvilket har givet et overskud på ca. 0,4 mill. kr. Overskuddet skal dog anvendes til dækning af fællesudgifter. Indtægter/tilskud: Af de 5,1 mill. kr. på indtægtssiden er de 3,6 mill. kr. tilskud fra Norddjurs kommune, mens kr. vedr. 10. kl. centret., fra Fitnesscentret registreres indtægter for kr, mens resten ca kr.er indtægter i forbindelse med udlejning af lokaler og baner, banepleje, forpagtningsafgifter m.v. I tilskuddet fra Norddjurs kommune er der årligt modregnet kr., hvilket skyldes et anlægslån fra kommunen på kr. som afdrages ved, at der sker modregning i tilskuddet med årligt i årene Ved indtægtsposten leje Fitness på ca. kr er der ikke tale om en likvid indtægt der tilfalder GIS, men afvikling af en langfristet gældspost Forudbetalt husleje. Forhistorien er at Fitnesscentret på et tidspunkt ville have indrettet en Multilokale, hvilket GIS tillod når de selv 2

45 betalte for opførelsesomkostningerne. Der er herefter aftalt at Fitnesscentrets opførelsesomkostninger nedbringes med huslejeandelen, mod at de fritages for husleje indtil saldoen er nedskrevet, hvorefter GIS ejer Multilokalet. I budget 2009 jf. tabel 3 er der budgetteret med indtægter/tilskud på 4,9 5 mill. kr., hvilket er et fald ifht. regnskab Årsagen hertil skyldes at idrætscentret m.v. fra 2009 er blevet momsregistreret, således at 2008 er opført incl.moms, mens 2009 er excl.moms, hvilket ligeledes er gældende for en andel af tilskuddet fra Norddjurs kommune. Endvidere er der modtaget sponsorgave på kr. som ikke er budgetlagt. Indtægter/tilskud indgået pr. 30/ jf. tabel 2 svarer ca. til 50% af indtægtsbudgettet, hvilket på nuværende tidspunkt virker fornuftigt, da f.eks. tilskuddene for de første to kvartaler i 2009 fra kommunen er modtaget. Omkostninger m.v.: Her er hovedposterne lønninger, el, vand og varme, driftsudgifter maskinpark samt indkøb af frø og gødning. I 2008 udgjorde omkostningerne jf. tabel 1 4,5 mill. kr., mens de i budget 2009 jf. tabel 3 er sat til 4,3 mill. kr. Forskellen her skyldes at der i 2008 blev hensat kr. til vedligeholdelse og udskiftning af materiel. I 2009 ses der ingen hensættelser. Omkostningerne frem til 30/ giver umiddelbart ikke anledning til nærmere forklaring. Sportscafe: Årsregnskab 2008 jf. tabel 1 udviser en omsætning på ca kr. Der er vareforbrug på ca kr. og dermed et dækningsbidrag på ca kr. De faste omkostninger udgør ca kr., hvorfor underskuddet er på ca kr. Budget 2009 jf. tabel 3 er budgetteret med en omsætning på kr. Vareforbruget er sat til til ca kr., hvilket giver et dækningsbidrag på kr. De faste omkostninger samt øvrige udgifter er fastsat til ca kr., hvorved der budgetmæssigt er et forventet underskud på kr. Pr. 30/ jf. tabel 2 udgør omsætningen ca kr. og vareforbruget ca kr., hvilket giver et dækningsbidrag på ca kr. I samme periode udgør det faste omkostninger ca kr., hvilket giver et overskud på ca kr. Efter de første 4 måneder er der omsat for 40% af det i budgettet fastlagte. Perioden er dog også gunstig, da der i denne periode er stor aktivitet i hallerne. GIS forventer dog på nuværende tidspunkt et bedre resultat end det budgetterede. Der forventes en større omsætning samt mindre lønomkostninger pga. ændring i personalet. Svømmehallen: Årsregnskab 2008 jf. tabel 1 udviser indtægter/ tilskud på ca. 3 mill. kr. (incl. tilskud fra kommunen) og omkostninger for ca. 2,9 mill. kr., hvilket har givet et overskud på ca. 0,1 mill. kr. Overskuddet skal dog anvendes til dækning af fællesudgifter. Indtægter/tilskud: 3

46 Indtægten på 3 mill. kr. jf. tabel 1 i 2008, kan opdeles i tilskud fra Norddjurs kommune ca kr., salg biletter ca kr., salg tjenesteydelser (livredder m.v.) ca kr., udleje lokaler kr. samt øvrigt ca kr. I Budget 2009 jf. tabel 3 forventes der indtægter/tilskud på 3,8 mill. kr., heraf er Norddjurs kommunes tilskud budgetteret til ca. 2,1 mill. kr. Billetsalget er budgetteret til ca. 1,3 mill. kr. og lokaleudlejning, indtægt svømmeleder/livredder samt salg af varer er budgetteret til ca. 0,4 mill. kr. Pr. 30/ er der i alt indtægtsført ca. 1,6 mill kr. jf. tabel 2. Tilskuddet fra Nordjurs kommune er modtaget for de to første kvartaler i året ca. 1,05 mill. kr. Billetsalget er registreret til ca kr. ( i dette tal er der dog fejlbogført salg af badetøj og andet beløbsstørelse er p.t. ikke opgjort). Der er p.t næsten ikke indtægtsført noget vedr. lokaleudlejning og indtægt svømmeleder/livredder. Besøgstal i svømmehallen: I 2009 er der budgetteret med et besøgstal på personer. Besøgstallet i perioden 1/1 14/ er opgjort til personer svarende til ca. 36%. I 2008 var billetautomaten i stykker, hvorfor man ikke har en egentlig registrering af, hvor stort besøgstallet var. Ud fra omsætningstal har GIS udarbejdet et anslået besøgstal for perioden 28/9 31/ til ca personer. Hvis besøgstallet for oktober kvartal 2008 bliver tilsvarede for samme periode 2009, bevirker dette at ca personer skal besøge hallen i perioden 15/6 30/9-09, for at budgetforudsætningerne holder. GIS vil på nuværende tidspunkt ikke ændre på forudsætningerne, da sommerens besøgstal er en ukendt faktor. Omkostninger: Her er hovedposterne lønninger, el, vand og varme. I 2008 udgjorde omkostningerne jf. tabel 1 ca. 2,8 mill. kr., heraf løn 1,5 mill. kr. og el, vand og varme ca. 1,1 mill. kr. Varmeforbruget blev noget større end forventet, da varmegenvindingsanlægget var ude af drift i en længere periode. I 2009 er der budgetteret med omkostninger på 3,8 mill. kr. jf. tabel 3, heraf løn ca. 2,3 mill. kr. og lokaleomkostninger, el, vand og varme ca. 1,2 mill. kr. samt øvrige udgifter på ca. 0,3 mill. kr. Sammenlignes der med forbruget for 2008 er der en stigning i lønudgifterne på ca. 0,8 mill. kr. Pr. 30/ er der i alt omkostninger på ca. 1,2 mill. kr. Gennemgang af disse tal giver ikke anledning til nærmere forklaring. Fællesudgifter: Udgifterne omfatter administrationsomkostninger samt tab på debitorer. Administrationsomkostningerne dækker blandt andet: Mindre nyanskaffelser, edb, software og konsulentbistand, revisor, telefon og internet, papir, forsikringer, falck, kontorartikler m.m. I 2008 var der jf. tabel 1 administrationsomkostninger for ca kr., og tab på debitorer var kr. I alt ca kr. 4

47 I budget 2009 jf. tabel 3 er administrationsomkostningerne budgetteret til ca kr., hvilket ifht er en budgetteret mindreudgift på kr. Mindreudgiften består hovedsagelig i, at der i 2009, ikke er budgetteret så meget til mindre nyanskaffelser. Likviditet: Ved udgangen af 2008 råder foreningen over en likvid beholdning på kr kr. Samtidig er der registreret tilgodehavender på kr.,mens de kortfristede gældsforpligtigelser udgør kr. Nettovirkningen heraf er ca. 1 mill. kr. Der er modtaget balance pr. 30/4-09, hvor de likvide beholdninger udviser en saldo på kr., hvoraf kr. er bundet på en deponeringskonto. Den 15/6-09 er der forelagt saldoudskrift på bankindestående på i alt ,31 kr. i Djurslands Bank. Heraf udgør deponeringskontoen kr. Saldoen skal dog hele tiden ses i sammenhæng med bland andet tilskud modtaget fra kommunen, kortfristede tilgodehavender og gæld, samt ikke mindst lønomkostningerne. For at danne sig et mere reelt billede af likviditeten, skal der et indgående kendskab til flere af ovennænvte parametere, for på fornuftig vis at kunne udtale sig herom. GIS oplyser at likviditeten svinger fra ca kr. til op mod ca. 3 mill. kr. Egenkapital: Primo 2008 var der en egenkapital i GIS på 1,8 mill. kr., som bestod af indsamlede midler på ca. 1,3 mill. og overført overskud på ca. 0,5 mill. kr. Ultimo 2008 er egenkapitalen faldet til ca. 1,2 mill. kr., da underskuddet for 2008 udgør ca. 0,6 mill. kr. Egenkapitalen er hovedsagelig bundet i materielle anlægsaktiver (indretning af udlejede lokaler). De materielle anlægsaktiver udgør ultimo 2008 ca. 1,1 mill. kr. I 2009 er der blevet overført 0,7 mill. kr. til Wellness ApS. Derudover overføres der yderligere 0,2 mill. kr som GIS har modtaget fra anonym giver. 5

48 Rev Åbningstider vinterhalvåret fra d.1.september til d.30.april 66,5 time pr uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Motionssvømning Motionssvømning Motionssvømning Motionssvømning Motionssvømning Motionssvømning Motionssvømning Motionssvømning Motionssvømning 2 baner 2 baner 2 baner 2 baner 2 baner 4 baner / delt Kun offentligt andre bassiner andre bassiner andre bassiner andre bassiner andre bassiner offentligt. og forening Bemærk Babysvømning Kun offentligt Kun offentligt Varmtvandsbassin Kun offentligt baner / delt 4 baner / delt offentligt. og forening offentligt. og forening Wellness badestue åbningstider 50 time pr uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Massage og wellnessbehandlinger 24 time pr uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

49 Rev Åbningstider sommerhalvåret fra d.8.juni til 28.juni 46 timer pr uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Motionssvømning Motionssvømning Motionssvømning Motionssvømning 2 baner 2 baner 4 baner / delt Kun offentligt andre bassiner andre bassiner offentligt. og forening Bemærk Babysvømning Kun offentligt Kun offentligt Varmtvandsbassin Kun offentligt baner / delt 4 baner / delt offentligt. og forening offentligt. og forening Wellness badestue åbningstider 36 timer pr uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Lukket Lukket Massage og wellnessbehandlinger 23 timer pr uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

50 Rev Åbningstider sommerhalvåret fra d.10.august til d.31.august 46 timer Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Motionssvømning Motionssvømning Motionssvømning Motionssvømning 2 baner 2 baner Kun offentligt Kun offentligt andre bassiner andre bassiner Bemærk Babysvømning Kun offentligt Kun offentligt Varmtvandsbassin Kun offentligt baner / delt 4 baner / delt offentligt. og forening offentligt. og forening Wellness badestue åbningstider 36 timer pr uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Lukket Lukket Massage og wellnessbehandlinger 23 timer pr uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

51 Rev Åbningstider sommerferien 30 timer pr uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag LUKKET Wellness badestue åbningstider 30 timer pr uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Lukket Massage og wellnessbehandlinger 20 timer pr uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

52 Uge 2 Wellness Kropsbehandl. Massager Saltkar Stenmassage Total Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag I alt Uge 3 Wellness Kropsbehandl. Massager Saltkar Stenmassage Total Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag I alt Uge 4 Wellness Kropsbehandl Massager Saltkar Stenmassage Total Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag I alt Uge 5 Wellness Kropsbehandl. Massager Saltkar Stenmassage Total Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag I alt Uge 6 Wellness Kropsbehandl. Massager Saltkar Stenmassage Total Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag I alt Uge 7 Wellness Kropsbehandl. Massager Saltkar Stenmassage Total Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag I alt

53 Uge 8 Wellness Kropsbehandl. Massager Saltkar Stenmassage Total Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag I alt Uge 9 Wellness Kropsbehandl. Massager Saltkar Stenmassage Total Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag I alt Uge 10 Wellness Kropsbehandl. Massager Saltkar Stenmassage Total Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag I alt Uge 11 Wellness Kropsbehandl. Massager Saltkar Stenmassage Total Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag I alt Uge 12 Wellness Kropsbehandl. Massager Saltkar Stenmassage Total Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag I alt Uge 13 Wellness Kropsbehandl. Massager Saltkar Stenmassage Total Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag I alt Uge 14 Wellness Kropsbehandl. Massager Saltkar Stenmassage Total

54 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag I alt Uge 15 Wellness Kropsbehandl. Massager Saltkar Stenmassage Total Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag I alt Uge 16 Wellness Kropsbehandl. Massager Saltkar Stenmassage Total Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag I alt Uge 17 Wellness Kropsbehandl. Massager Saltkar Stenmassage Total Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag I alt Uge 18 Wellness Kropsbehandl. Massager Saltkar Stenmassage Total Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag I alt Uge 19 Wellness Kropsbehandl. Massager Saltkar Stenmassage Total Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag I alt

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GRENAA IDRÆTSCENTER

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GRENAA IDRÆTSCENTER DEN SELVEJENDE INSTITUTION GRENAA IDRÆTSCENTER ÅRSRAPPORT MED SPECIFIKATIONER FOR 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Institutionsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Uafhængig revisors erklæring 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

Terndrup Idrætscenter 69298613. Terndrup halvej 5. 9575 Terndrup SE...: 69298613. Aktuel PR.01.2015-30.06.2015 Sidste år PR.01.2014-30.06.

Terndrup Idrætscenter 69298613. Terndrup halvej 5. 9575 Terndrup SE...: 69298613. Aktuel PR.01.2015-30.06.2015 Sidste år PR.01.2014-30.06. 69298613 Terndrup halvej 5 9575 Terndrup SE...: 69298613 Aktuel PR.01.2015-30.06.2015 Sidste år PR.01.2014-30.06.2014 Råbalance med sidste år Dato 03/09-15 06:49 Side 2 RESULTATOPGØRELSE SVØMMEHALLEN 105

Læs mere

GIC Wellness ApS. Situationsrapport

GIC Wellness ApS. Situationsrapport GIC Wellness ApS Situationsrapport I rapporten indgår regnskabstal, som ikke er endelige, da hverken driftsregnskab 2008 eller anlægsregnskabet er afsluttet. Der kan stadig komme ukendte udgifter, og i

Læs mere

STANDARDKONTOPLAN FOR CAMPINGPLADSER

STANDARDKONTOPLAN FOR CAMPINGPLADSER 998 RESULTATOPGØRELSE 1000 CAMPINGGEBYRER m.v. Overskrift 1010 Turister Resultat 1020 Fastliggere Resultat 1030 Gæster Resultat 1040 Udlejning campingvogne Resultat 1050 Udlejning hytter Resultat 1060

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport virksomhedsdel DRØ (H5)

Personlig virksomhed, årsrapport virksomhedsdel DRØ (H5) Personlig virksomhed, årsrapport virksomhedsdel DRØ (H5) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet virksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Kontonr. Kontonavn Type D/K-Konto MK

Kontonr. Kontonavn Type D/K-Konto MK Kontoplan Side : 1 1000 RESULTATOPGØRELSE Tekst 1001 Omsætning Tekst 1010 Salg af varer/ydelser m/moms Konto Kreditkonto 1020 Salg af varer til udland Konto Kreditkonto 1021 Salg af ydelser til udland

Læs mere

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8)

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet handelsvirksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 10000 OMSÆTNING 10100 Varesalg Udg25 10999 OMSÆTNING IALT Sum 10000 10999 13000 VAREFORBRUG 13200 Varekøb Ind25 13360 Emballage Ind25 13740 Varelager,

Læs mere

Interessentskab, årsrapport DRØ (H7)

Interessentskab, årsrapport DRØ (H7) Interessentskab, årsrapport DRØ (H7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for et interessentskab med op til 10 interessenter. Rapporten er primært tænkt som et

Læs mere

Selskab, intern årsrapport (D7)

Selskab, intern årsrapport (D7) Selskab, intern årsrapport (D7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den interne årsrapport for et selskab. Rapporten er meget detaljeret. Der er endvidere en pengestrømsopgørelse

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=...

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=... 1 af 7 06-05-2015 14:02 Rapporter» Regnskab» Saldobalance for perioden 01.10.14-06.05.15 Konto: 1-26000 (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.) Nr. Navn Perioden År til dato

Læs mere

Klient Haslev Festdage UREVIDERET BALANCE Periode...: Dato 01/11-12 Side 1

Klient Haslev Festdage UREVIDERET BALANCE Periode...: Dato 01/11-12 Side 1 ERKLÆRING FRA VIRKSOMHEDENS LEDELSE Jeg skal hermed bekræfte, at bilag og øvrige regnskabsmæssige oplysninger, der ligger til grund for den af revisor opstillede balance, er godkendte. Indehaver/direktør

Læs mere

https://www.e-conomic.dk/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=1&fradato=

https://www.e-conomic.dk/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=1&fradato= Page 1 of 7 Rapport» Regnskab» Saldobalance for perioden 01.01.07-31.12.07 Konto: 1000-9990 (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.) Nr. Navn Perioden Året før RESULTATOPGØRELSE

Læs mere

Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter

Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter 29.568 Kultur arrangementer -87.830-31.918 1030 Paradiso

Læs mere

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review)

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 70 FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT 2011 (Opstillet

Læs mere

SUSHI ØST ApS. Årsrapport 1. april juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012

SUSHI ØST ApS. Årsrapport 1. april juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012 SUSHI ØST ApS Årsrapport 1. april 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Specifikationer til årsrapporten samt skattemæssige oplysninger

Specifikationer til årsrapporten samt skattemæssige oplysninger Specifikationer til årsrapporten samt skattemæssige oplysninger for 2015 oplysninger for 2014 Indhold Ledelsens erklæring 2 Specificeret resultatopgørelse for 2015 3 Specifikationer til resultatopgørelsen

Læs mere

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 Note Regnskab Regnskab 1 Nettoomsætning 284.797,86 266.729,59 2 Produktionsomkostninger -155.881,74-103.246,58 Bruttoresultat 128.916,12 163.483,01 3 Distributionsomkostninger

Læs mere

FORENINGEN GRENAA IDRÆTSCENTER OG SVØMMEHAL

FORENINGEN GRENAA IDRÆTSCENTER OG SVØMMEHAL # Grenaa Knud Kildal Børge Hove Aksel Pedersen Storegade 1, 8500 Grenaa Telefon 86 32 18 11 Telefax 86 32 57 11 grenaa@revision-oest.dk www.revision-oest.dk # Ebeltoft Aage Madsen FORENINGEN GRENAA IDRÆTSCENTER

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Sport og Kulturcenter Brovst Rapporter > Regnskab > Saldobalance for perioden Nr. Navn Perioden Året før Resultatopgørelse

Sport og Kulturcenter Brovst Rapporter > Regnskab > Saldobalance for perioden Nr. Navn Perioden Året før Resultatopgørelse 204953 - Sport og Kulturcenter Brovst Rapporter > Regnskab > Saldobalance for perioden 01.01.14-31.12.14 Nr. Navn Perioden Året før Resultatopgørelse Lejeindtægter 10010 Lejeindtægt Brovst Skole -53.921,00-53.921,00

Læs mere

Handels- og servicevirksomhed

Handels- og servicevirksomhed Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1010 Varesalg indland U 1020 Varesalg EU 1030 Varesalg andre land 1190 OMSÆTNING I ALT

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6)

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter kapitalafkastordningen.

Læs mere

497600 - JANUS BYGNINGEN JANUS FORENINGEN - Saldobalance for perioden 01.01.15-07.12.15 Navn Budgetteret Perioden RESULTATOPGØRELSE.

497600 - JANUS BYGNINGEN JANUS FORENINGEN - Saldobalance for perioden 01.01.15-07.12.15 Navn Budgetteret Perioden RESULTATOPGØRELSE. 497600 - JANUS BYGNINGEN JANUS FORENINGEN - Saldobalance for perioden 01.01.15-07.12.15 Navn Budgetteret Perioden RESULTATOPGØRELSE Omsætning Indtægter fra brugere Foreningskontingent -90.000,00-84.467,50

Læs mere

Regnskab Regnskab Budget* Note t. kr. t. kr. t. kr.

Regnskab Regnskab Budget* Note t. kr. t. kr. t. kr. RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 01.01-31.12.2014 Regnskab Regnskab Budget* Kontingent 30.010 30.318 30.900 Overført til aktivitetspulje -523-523 -545 Øvrige indtægter 8 806 0 Indtægter 29.495 30.601 30.355

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej 25 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2007 2. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

GOLF CLUB HAREKÆR Harekærvej 6B, St. Salsby, 4600 Køge CVR nr Årsrapport 2015

GOLF CLUB HAREKÆR Harekærvej 6B, St. Salsby, 4600 Køge CVR nr Årsrapport 2015 GOLF CLUB HAREKÆR Harekærvej 6B, St. Salsby, 4600 Køge CVR nr. 29 71 06 94 Årsrapport 2015 Resultatopgørelse for året 2015 Note 2015 2014 Indtægter Nettoomsætning 1 4.115.382 4.196.548 Indtægter i alt

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport PSL (F5)

Personlig virksomhed, årsrapport PSL (F5) Personlig virksomhed, årsrapport PSL (F5) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter personskatteloven.

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport PSL (I5)

Personlig virksomhed, årsrapport PSL (I5) Personlig virksomhed, årsrapport PSL (I5) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter personskatteloven.

Læs mere

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 ØST ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 r 2011 2010 Indtægter: 1 Kontingenter

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7)

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter virksomhedsskatteordningen.

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2013 8. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28

Læs mere

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Noter Kr. Kr. 1 Kontingenter 324.256 324.900 316.000 2 Betalte aktiviteter 194.757 181.300 232.000 3 Tilskud 129.299 77.136 103.000 4 Lejeindtægter 41.379 56.000

Læs mere

Selskab, årsrapport ekstern (C6)

Selskab, årsrapport ekstern (C6) Selskab, årsrapport ekstern (C6) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den eksterne årsrapport for et selskab. Rapporten specificerer bruttoresultatet. Der er noter til alle

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Kontoplan. Stellar Office Finans Demo Dat. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 2 Dato 14-04-2014. Kontonr

Kontoplan. Stellar Office Finans Demo Dat. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 2 Dato 14-04-2014. Kontonr Side 1 10 Varesalg 1000 Varesalg Udg25 1030 Stellar Office Udg25 1040 Konsulentopgaver Udg25 1050 Timer Udg25 1060 Varesalg diverse Udg25 1080 Afgivne rabatter Udg25 1090 Forsendelse Udg25 1100 Porto 1110

Læs mere

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2013 Note Regnskab Budget Regnskab Budget 2013 2013 2012 2014 INDTÆGTER Kontingent 1.904.037 1.902.715 1.921.444 1.785.000 Green-fee 208.395 225.000 226.767 225.000

Læs mere

Årsrapport 2013. Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75. Specifikationer. Det Danske. www.detdanskemadhus.

Årsrapport 2013. Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75. Specifikationer. Det Danske. www.detdanskemadhus. Årsrapport 2013 Det Danske Hverdagsmad hjem til dig Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75 Specifikationer 2013 www.detdanskemadhus.dk Tlf: 7070 2646 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring

Læs mere

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013 Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013 Indholdsfortegnelse Indehavers påtegning side 2 Revisor erklæring side 3 Virksomhedsoplysninger side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regnskabspraksis side

Læs mere

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Hennebysvej 3, DK 6854 Henne Årsrapport 212/13 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

INTERNATIONAL TECH ApS

INTERNATIONAL TECH ApS INTERNATIONAL TECH ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/12/2013 Torben Madsen Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Balance. Den Selvejende Institution Nibe Idræts- og KulturCenter Hobrovej 36. Kundenr. 90 Dato Drift

Balance. Den Selvejende Institution Nibe Idræts- og KulturCenter Hobrovej 36. Kundenr. 90 Dato Drift DRIFTSOVERSIGT OMSÆTNING: 109,0 Ekstraordinært tilskud Aalborg Kommune 110,0 Tilskud Aalborg Kommune 120,0 Leje, Idrætsforeninger 130,0 Leje, Aalborg Kommune 135,0 Leje, Nibe Fysioterapi & Træning 136,0

Læs mere

IN REVISION STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S. Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø

IN REVISION STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S. Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø Årsrapport for 2006 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2007 dirigent

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 3 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

Periode regnskab. Måned 4 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 4 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 4 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

ÅRSRAPPORT for SODERUP VANDVÆRK

ÅRSRAPPORT for SODERUP VANDVÆRK 1 ÅRSRAPPORT for SODERUP VANDVÆRK Perioden 1/1 til 31/12-2015 2 ÅRSRAPPORT 2015 Stamoplysninger Soderup Vandværk Rosenvænget 2 4340 Tølløse Bestyrelse Formand Michael Wacker-Larsen Næstformand Hanne Palle

Læs mere

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter hallen 2.012 2013 2013 2.014 INDTÆGTER 1000 Kontingent

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Bestyrelsens underskrift af årsregnskabet 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2015 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014 Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Indehavers påtegning side 2 Revisor erklæring side 3 Virksomhedsoplysninger side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regnskabspraksis side

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

1008 Æresmedlemmer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kontingent i alt -276.100,00-255.850,00-3.150,00-254.300,00 251.150,00

1008 Æresmedlemmer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kontingent i alt -276.100,00-255.850,00-3.150,00-254.300,00 251.150,00 Haderslev Sejl-Club INDTÆGTER 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2014/2015 Budget 2014/2015 Afvigelse Kontingent medlemmer 1000 Kontingent, passive -9.900,00-8.400,00 0,00-8.400,00 8.400,00 1001 Kontingent,

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2013 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

PERSONLIG - DEMO v/jens Jensen

PERSONLIG - DEMO v/jens Jensen PERSONLIG - DEMO v/jens Jensen Rådhuspladsen 1 1001 København K CVR.nr.: 99 99 99 77 SPECIFIKATIONER 2016 Indholdsfortegnelse SIDE Opgørelse af skattepligtigt resultat 2016 3. Specifikationer 2016 4. Opgørelser

Læs mere

V A R E F O R B R U G I A L T

V A R E F O R B R U G I A L T Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1100 OMSÆTNING REGNINGSARBEJDE 1110 Regningsarbejde - materialer U 1120 Regningsarbejde

Læs mere

Periode regnskab. Måned 6 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 6 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 6 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2015 Godkendt på vandværkets generalforsamling den / 2016 Galoche Allé 6 4600 Køge T:

Læs mere

DANSK PLAST INDUSTRI ApS

DANSK PLAST INDUSTRI ApS DANSK PLAST INDUSTRI ApS Årsrapport 8. marts 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Anne-Marie Bülow Broløs Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Svendsen Granit ApS Gartnervej 32 4632 Bjæverskov CVR-nummer: 27079814 SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN OG SELVANGIVELSE 1. januar 2010 til 31. december 2010 Svendsen Granit ApS INDHOLDSFORTEGNELSE Den

Læs mere

Kalø Golf Club Dyrhøjgårdsvej 4 8410 Rønde. CVR nr: 16087785

Kalø Golf Club Dyrhøjgårdsvej 4 8410 Rønde. CVR nr: 16087785 Kalø Golf Club Dyrhøjgårdsvej 4 8410 Rønde CVR nr: 16087785 Årsregnskab 2014-2015 1 Kalø Golf Club Indholdsfortegnelse 1 Ledelsespåtegning 2 Revisors erklæring 2 Regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse og

Læs mere

Årsrapport for 2013. Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk. 4951 Nørreballe. CVR-nr. 28016115

Årsrapport for 2013. Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk. 4951 Nørreballe. CVR-nr. 28016115 Årsrapport for 2013 Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk 4951 Nørreballe CVR-nr. 28016115 Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5 Årsregnskab 2013:

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

DANSK BJERG- & KLATREKLUB NORDKYST REVISION I/S. c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st København Ø. CVR-nr.

DANSK BJERG- & KLATREKLUB NORDKYST REVISION I/S. c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st København Ø. CVR-nr. DANSK BJERG- & KLATREKLUB c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st. 2100 København Ø. CVR-nr. 30 12 93 85 NORDKYST REVISION I/S Årsregnskab for 2012 Indhold Resultatopgørelse... Side 4 Balance,

Læs mere

Ledelsespåtegning. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ledelsespåtegning. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 21 for Vandværket Vænget a.m.b.a.. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

FORENINGEN ØKOLOGIENS HAVE RØRTHVEJ ODDER

FORENINGEN ØKOLOGIENS HAVE RØRTHVEJ ODDER FORENINGEN ØKOLOGIENS HAVE RØRTHVEJ 132 8300 ODDER ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/1-31/12 2014 CVR. nr. 34 01 51 04 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 18911310 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 dirigent Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

2010 KR. 2009 KR. Note INDTÆGTER:

2010 KR. 2009 KR. Note INDTÆGTER: 5 RESULTATOPGØRELSE Note INDTÆGTER: Kontingenter 1 1.206.400 1.211.550 Kommunale tilskud 2 692.110 590.468 Sponsorer/reklame mv. 3 67.285 76.122 Arrangementer 4 123.404 98.870 Indtægter i alt 2.089.199

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2004. Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K

ÅRSREGNSKAB 2004. Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K ÅRSREGNSKAB 2004 Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Revisionspåtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

Læs mere

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14 Rådgivning & Revision Holsbjergvej 31-33 2620 Albertslund CVR nr. 28126131 Tlf. 43 32 81 12 Under Solen A/S Solen 1 A 3390 Hundested CVR nr. 26 09 76 14 og bilag til selvangivelsen for indkomståret 2012

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Årsrapport 2011/12 Resultatopgørelse for 01.04.2011-31.03.2012 Balance pr. 31.03.2012 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsregnskabet er aflagt efter bogføringslovens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Kassereren Bakken 27 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2012 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk CVR-nr. 33 78 05 24 T: 5943 8100 F: 5943 8191 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem

Læs mere

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013 Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring Årsrapport 2013 CVR-nr.: 17 93 86 49 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2 2. Ledelsespåtegning...

Læs mere

HAO HAO MULTI HOUSE ApS

HAO HAO MULTI HOUSE ApS HAO HAO MULTI HOUSE ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2015 Ming Xia Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

FITIT IVS. Årsrapport 21. juni december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015

FITIT IVS. Årsrapport 21. juni december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015 FITIT IVS Årsrapport 21. juni 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015 Mathias Hedegaard Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MC CENTERET HOLBÆK ApS. Årsrapport for 2011/12

MC CENTERET HOLBÆK ApS. Årsrapport for 2011/12 MC CENTERET HOLBÆK ApS Tåstruphøj 44 4300 Holbæk CVR-nr. 32647588 Årsrapport for 2011/12 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. marts 2013

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015.

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015. Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015 Dirigent Sønderborg Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 1 Resultatopgørelse

Læs mere

MURERMESTER MADS LARSEN ApS

MURERMESTER MADS LARSEN ApS MURERMESTER MADS LARSEN ApS Årsrapport 6. september 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2014 Mads Larsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2011 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Den uafhængige revisors påtegning 1 Anvendt

Læs mere

RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 UDEN OPDATERING PR. 31.12.2014

RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 UDEN OPDATERING PR. 31.12.2014 RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING / VANDINDTÆGTER Fast bidrag 10120 Fast driftsbidrag -25,828.33-106,196.67-26 -106 0 1 10160 Fast opkrævet målerafgift 0.00 0.00

Læs mere

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere