Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office"

Transkript

1 Microsoft Dynamics C5 Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office

2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Udskrivning fra C5 til Microsoft Office...5 Krav til opsætning før der kan udskrives til Microsoft Office... 5 Fremgangsmåde ved udskrivning... 5 Udskrivningslogik ved udskrivning til dokumentstyringsprinterne... 6 Udskrivning via default skabelon... 6 Udskrivning via tilknyttet skabelon... 6 Udskrivning til Skærm, Printer eller ?... 7 Automatisk overførsel af adresse ved print til Opsætning af standard tekst til en... 8 Dokumenttyper...9 Dokumenttypernes anvendelse... 9 Dokumenttyperne kan inddeles i to kategorier... 9 Oprettelse af dokumenttyper...10 Opsætningen af standard dokumenttyper Krav...11 Tilknytning af en dokumenttype til en rapport...11 Tilknytning af skabeloner til en dokumenttype...12 Sti til dokumentstyringsarkiv...12 Feltmærker på rapporter i C Bogmærker på skabeloner i Microsoft Office...14 Check af sammenhæng mellem feltmærker og bogmærker...14 Tilknytning af rapporter til aktionslister...15 Opsætningen af specielle dokumenttyper (f.eks. Brev1) Krav...16 Tilknytning af skabeloner til en dokumenttype...16 Sti til dokumentstyringsarkiv...16 Opsætning af dokumenttypen...17 Bogmærker på skabeloner i Microsoft Office...17 Skabeloner i MS Word Placering af skabeloner...18 Åbn skabelon...18 Ny skabelon...18 Flyt felter på skabelonen og ændre skrifttype m.m Tilføj nye bogmærker på skabelonen...19 Tips vedr. placering af bogmærker m.m. på skabeloner i MS Word...19 Tips vedr. brug af tabeller på skabeloner...20 Microsoft Dynamics C5 2012: Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office 2

3 Placeringen af dokumenter og deres filnavne Placering...21 Standard filnavne...21 Manuel opsætning af filnavne...21 Filnavne på specielle dokumenttyper (brev1, brev2, brevflet m.m.)...22 Funktioner, aktioner og aktionslister Funktioner...24 Aktioner...24 Følgende rapporter skal tilknyttes en funktion...25 Opsætning af relation mellem aktioner og funktioner på aktionslister...25 Eksempler på brugen af standard dokumenttyper Udskrivning af fakturaer til MS Word...27 Udskrivning af fakturaer til MS Word PDF...27 Udskriv en faktura til , hvor den vedhæftes som PDF...28 Udskrivning med forskellige fakturalayouts via MS Word...28 Udskrivning af telefonliste til MS Word...29 Udskrivning af lønsedler til , hvor de vedhæftes som PDF...29 Udskrivning af debitor saldoliste til MS Excel...30 Eksempler på brugen af de specielle dokumenttyper Oprette breve til f.eks. kunder og leverandører...31 Brevflet...32 Tilknyt filer til dokumentoversigten...33 Udkast til årsregnskab...35 Teknisk information Opsætning af feltmærker på rapporter...36 Tips vedr. feltmærker...37 Krav til feltmærker, når disse skal anvendes som bogmærker i MS Word...37 Microsoft Dynamics C5 2012: Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office 3

4 Indledning Det er muligt at udskrive samtlige rapporter fra C5 til både Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF samt E- mail, og i den forbindelse er det muligt, for brugeren at definere, om udskriften skal udskrives ved hjælp af en bestemt skabelon, som vedkommende eventuelt selv har designet. Ved afsendelse af dokumenter via kan dokumenterne nu vedhæftes en i form af både tekst, Word, Excel samt PDF dokumenter, og samtidig kan adressen overføres automatisk fra C5 til en i forbindelse med bestemte udskrifter. I dette dokument beskrives både opsætningen og brugen af dokumentstyringen og Print2Office, men der gives også eksempler og tips til, hvordan skabelonerne i MS Word kan oprettes og ændres, samt informationer af mere teknisk karakter. For en beskrivelse af felterne i de enkelte skærmbilleder, henvises til hjælpen i C5. Microsoft Dynamics C5 2012: Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office 4

5 Udskrivning fra C5 til Microsoft Office I Microsoft Dynamics C kan alle rapporter udskrives til Microsoft Office ved hjælp af specielle brugerprintere, også kaldet dokumentstyringsprintere: MS Word MS Excel MS Word PDF MS Excel PDF Krav til opsætning før der kan udskrives til Microsoft Office For at kunne udskrive diverse udskrifter fra C5 til disse dokumentstyringsprintere, er det nødvendigt at definere, hvor C5 skal finde de skabeloner, der skal anvendes. Stien til skabelonerne oplyses i feltet Dokumentstyringsarkiv under Generelt/Tilpasning/Systemkonfiguration. Som standard er skabelonerne placeret i undermappen DocMgmt i C5 data biblioteket, hvorfor stien f.eks. kunne se ud som følger: C:\ProgramData\Microsoft Dynamics C Data\DocMgmt\. Krav vedr. udskrivning til PDF For at kunne udskrive til MS Word PDF og MS Excel PDF kan det være nødvendigt, som minimum at installere Microsoft Office Fremgangsmåde ved udskrivning Fremgangsmåden ved udskrivning af C5 rapporter til Microsoft Office, er den samme som ved udskrivning til f.eks. standard Windows printere. Når en udskrift i C5 er valgt, og nedenstående vindue med udskriftsmuligheder vises, kan dokumentstyringsprinterne nemlig vælges som brugerprintere: NB! Vælges der en Standard Windows printer eller en anden printer, som ikke er én af dokumentstyringsprinterne, foregår udskriften internt i C5, og der vil ikke blive genereret nogen eksterne dokumenter. Dette også selvom rapporten man er i gang med at udskrive, er tilknyttet en dokumenttype med eksterne skabeloner. Microsoft Dynamics C5 2012: Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office 5

6 Udskrivningslogik ved udskrivning til dokumentstyringsprinterne Vælger man at udskrive til en af dokumentstyringsprinterne, vil der blive udskrevet efter følgende logik: Det undersøges først, om den aktuelle rapport er tilknyttet en dokumenttype. Hvis rapporten ikke er tilknyttet en dokumenttype, udskrives rapporten på en standard skabelon, som beskrevet i afsnittet Udskrivning via default skabelon. Hvis rapporten er tilknyttet en dokumenttype, undersøges der, om der er tilknyttet en skabelon til dokumenttypen. Hvis skabelonen findes, bliver denne anvendt til dokumentet. Læs mere i afsnittet Udskrivning via tilknyttet skabelon. Hvis rapporten er tilknyttet en dokumenttype, men der ikke er tilknyttet en skabelon til denne dokumenttype, udskrives rapporten på en standard skabelon, som beskrevet i afsnittet Udskrivning via default skabelon. Hvis rapporten er tilknyttet en dokumenttype, men skabelonen der er tilknyttet dokumenttypen ikke kan findes, og/eller at der er andre problemer med skabelonen, så afbrydes udskriften. Det undersøges, om der findes en brugeropsætning af filnavnet på rapporten. Hvis der til rapporten der udskrives, er foretaget en manuel opsætning af filnavne, som beskrevet i afsnittet Manuel opsætning af filnavne, vil udskriften kunne gemmes med filnavnet der er opsat der. Hvis der til rapporten ikke er foretaget en manuel opsætning af filnavne, vil udskriften kunne gemmes med standard filnavnet, som beskrevet i afsnittet Standard filnavne. Udskrivning via default skabelon Hvis rapporten der udskrives fra C5 til en dokumentstyringsprinter, ikke er tilknyttet en dokumenttype, udskrives rapporten på en default skabelon. Hvis rapporten er tilknyttet en dokumenttype, men der til denne dokumenttype ikke er tilknyttet skabeloner, udskrives rapporten ligeledes på en default skabelon. Ved udskrivning til MS Word og MS Word PDF benyttes i så fald den skabelon, der hedder C5Normal.dotx, og som er placeret i undermappen DocMgmt i C5 data biblioteket. Ved udskrivning til MS Excel og MS Excel PDF benyttes standard skabelonen defineret i MS Excel, dvs. at der ikke med C5, følger en speciel Excel skabelon til dette formål, men at standard skabelonen der også benyttes, når der åbnes nye Excel dokumenter i MS Excel benyttes. Hver bruger i C5 kan dog manuelt definere, hvilke Word- og Excel skabeloner, der ønskes benyttet som default. Disse skabeloner oplyses i felterne Word skabelon og Excel skabelon under Generelt/Tilpasning/Brugerkonfiguration/Applikation på fanen Opsætning. Udskrivning via tilknyttet skabelon Hvis rapporten der udskrives fra C5 til en dokumentstyringsprinter, er tilknyttet en dokumenttype, udskrives rapporten ved hjælp af skabelonen, der er tilknyttet dokumenttypen. Man skal dog være opmærksom på, at der kan være tilknyttet forskellige skabeloner til den enkelte dokumenttype, idet der kan tilknyttes én skabelon pr. sprog og programtype (MS Word og MS Excel) til hver dokumenttype. Læs mere om dette i afsnittet Tilknytning af skabeloner til en dokumenttype. Microsoft Dynamics C5 2012: Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office 6

7 Udskrivning til Skærm, Printer eller ? Når der i forbindelse med udskrivning af rapporter i C5, udskrives til én af dokumentstyringsprinterne ved at vælge denne i feltet Bruger-printer, kan det samtidig vælges at udskrive til skærm, printer eller i feltet Skriv til. I den forbindelse skal man være opmærksom på følgende: Udskrivning til Spoolfil og Tekstfil Spoolfil og Tekstfil understøttes ikke sammen med dokumentstyringsprinterne. Udskrivning til Skærm Ved udskrivning til skærm, åbnes Word, Excel eller Adobe (PDF) og viser dokumentet. Ved udskrivning til skærm og MS Word eller MS Excel, bliver man spurgt, om man ønsker at gemme dokumentet. Ved udskrivning til skærm og MS Word PDF eller MS Excel PDF, bliver dokumentet gemt automatisk. Udskrivning til Printer Ved udskrivning til MS Word eller MS Excel udskrives dokumentet direkte til printer, men man bliver spurgt, om dokumentet ønskes vist og gemt. Ved udskrivning til MS Word PDF eller MS Excel PDF udskrives dokumentet også direkte til printer, men man bliver kun spurgt om dokumentet ønskes vist, idet PDF dokumenter altid gemmes automatisk. Udskriften printes til den primære printer defineret i Windows. Udskrivning til Ved udskrivning til gemmes dokumenterne automatisk og vedhæftes. Ved udskrivning til og nej til Prompt ved under Generelt/Tilpasning/Brugerkonfiguration/Applikation/fanen Opsætning, afsendes mailen uden at blive vist først, såfremt en mailadresse automatisk er overført til en fra C5. Læs mere om hvor filerne der gemmes bliver placeret, samt med hvilke filnavne de gemmes i kapitlet Placering af dokumenter og deres filnavne. Microsoft Dynamics C5 2012: Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office 7

8 Automatisk overførsel af adresse ved print til Hvis man udskriver en rapport til , er det muligt at få informationen om f.eks. kundens adresse med over i en. Krav For at kunne få adressen automatisk overført fra C5 til en kræves følgende: Rapporten der udskrives skal indeholde et felt, der indeholder adressen. Rapporten skal tilføjes listen under Generelt/Kartotek/Dokumentstyring/Rapporter (rapporten behøver dog ikke nødvendigvis at være tilknyttet en dokumenttype). Læs mere i afsnittet Tilknytning af en dokumenttype til en rapport. eller Rapporten skal være tilknyttet en aktion under Generelt/Kartotek/Aktioner. Læs mere i afsnittet Aktioner. Nedenstående opsætning skal være foretaget Opsætning For at kunne få overført adressen automatisk til en, skal det defineres hvilket felt (feltmærke) på rapporten i C5, der indeholder adressen. Dette defineres således: Vælg Generelt/Kartotek/Dokumentstyring/Rapporter eller Generelt/Kartotek/Aktioner Markér den ønskede rapport eller aktionen hvortil rapporten er tilknyttet Vælg knappen Filnavn I feltet udpeges det feltmærke på rapporten, som indeholder adressen. Læs mere om feltmærker i afsnittet Feltmærker på rapporter i C5. NB! En rapport kun kan have én opsætning ad gangen. Opsætning af standard tekst til en En standard tekst samt emnetekst kan oplyses, ved i skærmbilledet med udskriftsmuligheder dvs. der hvor man vælger at udskrive til f.eks. skærm eller printer m.m., at vælge knappen Parametre og herefter knappen Tekst. Denne tekst bliver brugt på alle s, der dannes med den pågældende rapport (f.eks. på alle fakturaer). NB! Udfyldes Modtager-feltet under knappen Parametre, er det den her angivne mailadresse rapporten bliver sendt til, og ikke den der er hentet vha. feltmærket. Microsoft Dynamics C5 2012: Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office 8

9 Dokumenttyper Som tidligere nævnt i dette dokument, kan rapporterne i C5 tilknyttes en dokumenttype, for derved bl.a. at kunne udskrives på forskellige Word skabeloner. Dokumenttyperne findes i C5 under Generelt/Kartotek/Dokumentstyring/Dokumenttyper. Dokumenttypernes anvendelse Som standard findes der en del prædefinerede dokumenttyper i C5. Disse dokumenttyper anvendes til nedenstående formål: De bestemmer hvilke Microsoft Office skabeloner, der skal anvendes ved udskrift til Microsoft Office. (Pt. understøttes kun MS Word og MS Excel). De bestemmer hvilken mappe dokumenterne skal placeres i, når dokumenterne gemmes i forbindelse med udskrivning. De bestemmer hvilke handlinger, der skal foretages, når brugerne giver forskellige kommandoer i forbindelse med brugen af dokumenttypen. NB! Dette er kun aktuelt for de specielle dokumenttyper (se nedenfor). De benyttes til at definere en speciel opsætning med hensyn til hvilke data, der skal bruges ved dannelsen af dokumenter. NB! Dette er kun aktuelt for de specielle dokumenttyper (se nedenfor). Dokumenttyperne kan inddeles i to kategorier Dokumenttyperne kan med hensyn til opsætningen heraf, inddeles i to kategorier: Specielle dokumenttyper De specielle dokumenttyper benyttes til dokumenter, for hvilke der ikke findes en tilsvarende rapport i C5. Dette drejer sig om dokumenttyperne Brev1, Brev2, BrevFlet, Fil, Årsafslut og NyInternet. Disse dokumenttyper kræver en speciel opsætning, som beskrevet i kapitlet Opsætningen af specielle dokumenttyper (f.eks. Brev1). Standard dokumenttyper Standard dokumenttyper benyttes til dokumenter, for hvilke der findes en tilsvarende rapport i C5. Dette drejer sig om de øvrige dokumenttyper der findes som standard - f.eks. Faktura, Tilbud, Lønseddel og Balance. Disse dokumenttyper kræver ikke samme opsætning som de specielle dokumenttyper, idet disse bliver genereret på baggrund af informationer fra de tilsvarende rapporter i C5. Læs mere herom i kapitlet Opsætningen af standard dokumenttyper. Microsoft Dynamics C5 2012: Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office 9

10 Oprettelse af dokumenttyper Der findes der en del prædefinerede dokumenttyper i en standard C5, men der kan sagtens tilføjes flere dokumenttyper således: Vælg Generelt/Kartotek/Dokumentstyring/Dokumenttyper. Det nemmeste er nu at markere en eksisterende dokumenttype og taste Shift+F2. Derved oprettes den nye dokumenttype som en kopi af den eksisterende dokumenttype. Alternativt tastes F2 for at oprette en dokumenttype helt fra bunden. Læs mere om opsætningen af dokumenttyperne i kapitlerne Opsætningen af standard dokumenttyper samt Opsætningen af specielle dokumenttyper. NB! Såfremt standard dokumenttyperne er blevet slettet, eller af en anden årsag ikke vises under Generelt/Kartotek/Dokumentstyring/Dokumenttyper, kan disse importeres igen vha. knappen Import samme sted. Filerne der indeholder informationerne om de enkelte dokumenttyper, findes som standard i C5 data biblioteket i mappen DocMgmt og undermappen Types. Filerne hedder xxxx.typ Microsoft Dynamics C5 2012: Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office 10

11 Opsætningen af standard dokumenttyper Standard dokumenttyperne benyttes til dokumenter, for hvilke der findes en tilsvarende rapport i C5. Dokumenttyperne Faktura, Tilbud, Lønseddel og Balance er f.eks. standard dokumenttyper. De rapporter der udskrives fra C5 til Microsoft Office, og som er tilknyttet en standard dokumenttype, udskrives på de skabeloner der er tilknyttet dokumenttypen, men informationerne hentes fra selve rapporten i C5. Krav For at få informationerne fra en rapport i C5 overført til en bestemt skabelon, når der udskrives fra C5 til Microsoft Office, er nedenstående opsætning påkrævet (De enkelte punkter er uddybet i de efterfølgende afsnit): Rapporten der udskrives skal tilknyttes en dokumenttype Til dokumenttypen skal den eller de ønskede skabeloner tilknyttes Stien til placeringen af skabelonerne skal være defineret i C5 Feltmærkerne skal være defineret på rapporten Bogmærkerne på skabelonen skal passe til feltmærkerne på rapporten Rapporten skal evt. tilknyttes en aktion samt en aktionsliste Tilknytning af en dokumenttype til en rapport Alle rapporter i C5 kan relateres/linkes til en dokumenttype. Dette kan gøres således: Vælg Generelt/Kartotek/Dokumentstyring/Rapporter I feltet Rapport vælges C5 rapporten og i feltet Dokumenttype vælges den ønskede dokumenttype. Bemærk Opsætningen af tilknytningen mellem en rapport og en dokumenttype er generel. Dvs. at når en rapport i dette skærmbillede er relateret til en dokumenttype, bliver denne relation brugt i hele regnskabet, med mindre den er omdefineret i en lokal aktionsliste. At relationen bliver brugt betyder, at hver gang rapporten udskrives til Microsoft Office vil én af de relevante skabeloner defineret på dokumenttypen blive anvendt, og dokumentfilen bliver gemt i en mappe, med samme navn som dokumenttypen. Hvis ikke der er tilknyttet skabeloner til dokumenttypen, benyttes default skabelonen som beskrevet i afsnittet Udskrivning til default skabelon, men dokumentet gemmes stadig i en mappe med dokumenttypens navn, som beskrevet i afsnittet Placering. Microsoft Dynamics C5 2012: Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office 11

12 Tilknytning af skabeloner til en dokumenttype Til den enkelte dokumenttype kan der tilknyttes én skabelon pr. sprog og programtype (MS Word og MS Excel). Denne tilknytning foretages således: Vælg Generelt/Kartotek/Dokumentstyring/Dokumenttyper Markér en dokumenttype Vælg knappen Skabeloner Vælg eller indtast navnet på de skabeloner der ønskes benyttet i feltet Skabelon. NB! Oprettelsen og ændringen af skabeloner er beskrevet i kapitlet Skabeloner i MS Word. Sti til dokumentstyringsarkiv Stien til hvor skabelonerne er placeret, skal være defineret i C5. Stien til skabelonerne oplyses i feltet Dokumentstyringsarkiv under Generelt/Tilpasning/Systemkonfiguration. NB! For yderligere information se afsnittet Krav til opsætning før der kan udskrives til Microsoft Office. Feltmærker på rapporter i C5 I Microsoft Dynamics C fik alle felter på alle rapporter en ekstra egenskab et såkaldt Feltmærke. Feltmærkerne benyttes til at give hvert eneste felt på rapporterne en kort og sigende identifikation af feltdataene, for derved at gøre det muligt, at relatere disse feltmærker til bogmærker på forskellige skabeloner. Læs mere om feltmærker i kapitlet Teknisk information sidst i dette dokument. Udskriv oversigt Der kan udskrives en oversigt, der viser feltmærkerne på en bestemt rapport i C5. Disse informationer kan f.eks. benyttes, når der skal udarbejdes en ny eller ændres på en eksisterende skabelon i MS Word. Oversigten udskrives således: Vælg Generelt/Kartotek/Dokumentstyring/Rapporter Markér rapporten hvis feltmærker skal udskrives Vælg knappen Rapportmærker Øverst på oversigten vises hvert felt med stjerner og et nummer, f.eks. ***********1. Nederst oplyses ud for disse numre, felternes feltmærker samt navnene der skal benyttes som bogmærker på skabelonen i Microsoft Office. (Se eksemplet nedenfor). NB! På felter markeret med *******0, er feltets feltmærke ikke defineret ved hjælp af et feltmærke på rapporten, og kan derfor ikke udskrives førend dette er rettet på rapporten. Flere felter kan have samme feltmærke idet deres dataindhold er ens. Microsoft Dynamics C5 2012: Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office 12

13 Eksempel på oversigten over rapportmærker Sidehoved *****************************1 *****************************2 *****************************3 Faktura *********4 *****************************5 Dato *******6 *****************************7 Side ***8 *****************************9 Konto ********10 ****************************11 Momsnummer **********12 Vort SEnr *************13 Vort CVRnr *************14 ****************************15 ****************************16 ****************************17 ****************************18 ****************************19 ****************************20 ****************************21 ****************************22 ****************************23 ****************************24 ****************************25 ****************************26 Sælger ********27 Ordre ********28 Betaling ****************************29 Levering ****************************30 Betaling før ******31 Levering Varenummer Tekst Antal Enhe Pris Rabat Beløb Levering Varenummer Tekst Antal Enhe Pris Beløb ****************************32 ************* Body: OrdreArkivlinjer ******34 *************35 ******************36 ******37 **38 **********39 ****40 *************41 *************42 ******************43 Momskode ********44 Enhedspris ********45 Rabat beløb ******** Body: Lagertekster ****************** Body: Styklister *************48 ******************49 ******50 ********** Body: Lagerposteringer ******52 *************53 ********54 ******** Body: Notater ******************************************************************************************56 ******************************************************************************************57 ****************************************************************************************** Controlline Momskode Sats Slutrabat Grundlag *59 Beløb *60 Beløb * Body: TmpSum ********62 ****63% ***********64 ***********65 ***********66 *********** Controlline ********68 ****69 ***********70 ***********71 ***********72 ***********73 Total ***********74 ***********75 ***********76 *********** Sidefod ****************************78 *************79 Kasserabat ***********************80 *************81 Afgift f. moms Afgift Gebyr f. moms Gebyr e. moms **************82 *************83 ***********84 ***********85 Vare beløb Slutrabat Momsbeløb Val Total beløb *************86 ***********87 *************88 **89 *************90 Vare beløb Slutrabat Moms grundlag Moms Momsbeløb Val Total beløb ***********91 ***********92 ***********93 ****94 ***********95 **96 *********** Rapport mærker Mærkeformat i rapporten Bogmærkeformat i MS Word Mærkeformat i rapporten Bogmærkeformat i MS Word 0: Tag name er ikke angivet 1: CompanyName 2: FormText 3: CompanyAddress1 4: FormNumber 5: CompanyAddress2 6: FormDate 7: CompanyZipCity 8: FormPage 9: CompanyPhone 10: FormAccount 11: CompanyGiro 12: FormVATNumber 13: CompanyVatRegNo 14: CompanyRegNo 15: ReceiverName 16: ReceiverDelivery1 17: ReceiverAddress1 18: ReceiverDelivery2 19: ReceiverAddress2 20: ReceiverDelivery3 21: ReceiverZipCity 22: ReceiverDelivery4 23: ReceiverCountry 24: ReceiverDeliveryCountry 25: Receiver 26: ReceiverDeliveryAtt 27: FormSalesRep 28: Number 29: FormPayment 30: FormDelivery 31: FormDue 32: TransferFromText CompanyName FormText CompanyAddress1 FormNumber CompanyAddress2 FormDate CompanyZipCity FormPage CompanyPhone FormAccount CompanyGiro FormVATNumber CompanyVatRegNo CompanyRegNo ReceiverName ReceiverDelivery1 ReceiverAddress1 ReceiverDelivery2 ReceiverAddress2 ReceiverDelivery3 ReceiverZipCity ReceiverDelivery4 ReceiverCountry ReceiverDeliveryCountry Receiver ReceiverDeliveryAtt FormSalesRep Number FormPayment FormDelivery FormDue TransferFromText 50: LineQty 51: LinePrice 52: LineDelivery 53: LineText 54: PackSlp 55: LineQty 56: LineNotes 57: FormNotes 58: ModuleTexts 59: CustJournal.Currency 60: LineTblCurrency 61: DefaultCurrency 62: LineVATCode 63: LineVATRate 64: LineInvoiceDisc 65: LineBase 66: LineAmountCur 67: LineAmountMST 68: LineVATCode 69: LineVATRate 70: LineInvoiceDisc 71: LineBase 72: LineAmountCur 73: LineAmountMST 74: SumLineDisc 75: SumLineBase 76: SumLineVatAmountCur 77: SumLineVatAmountMST 78: TransferToText 79: TransferToAmount 80: CashDiscTxt 81: CashDiscAmt 82: FormDutyTaxable LineQty LinePrice LineDelivery LineText PackSlp LineQty LineNotes FormNotes ModuleTexts CustJournal_Currency LineTblCurrency DefaultCurrency LineVATCode LineVATRate LineInvoiceDisc LineBase LineAmountCur LineAmountMST LineVATCode LineVATRate LineInvoiceDisc LineBase LineAmountCur LineAmountMST SumLineDisc SumLineBase SumLineVatAmountCur SumLineVatAmountMST TransferToText TransferToAmount CashDiscTxt CashDiscAmt FormDutyTaxable Microsoft Dynamics C5 2012: Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office 13

14 33: TransferFromAmount 34: LineDelivery 35: LineItemNo 36: LineText 37: LineQty 38: LineUnit 39: LinePrice 40: LineDisc 41: LineAmount 42: LineText 43: SerNo 44: LineVat 45: UnitPrice 46: DiscAmount 47: LineText 48: LineItemNo 49: LineText TransferFromAmount LineDelivery LineItemNo LineText LineQty LineUnit LinePrice LineDisc LineAmount LineText SerNo LineVat UnitPrice DiscAmount LineText LineItemNo LineText 83: FormDutyTaxFree 84: FormFeeTaxable 85: FormFeeTaxfree 86: FormOrderBalance 87: FormInvoiceDiscount 88: FormVATAmount 89: FormCurrency 90: FormTotalAmount 91: FormOrderBalance 92: FormInvoiceDiscount 93: FormVATBase 94: FormVAT 95: FormVATAmount 96: FormCurrency 97: FormTotalAmount FormDutyTaxFree FormFeeTaxable FormFeeTaxfree FormOrderBalance FormInvoiceDiscount FormVATAmount FormCurrency FormTotalAmount FormOrderBalance FormInvoiceDiscount FormVATBase FormVAT FormVATAmount FormCurrency FormTotalAmount Bogmærker på skabeloner i Microsoft Office Det er et krav, at der på alle de skabeloner, der er tilknyttet standard dokumenttyperne, og som ønskes benyttet i forbindelse med udskrivningen af rapporter fra C5 til Microsoft Office, er defineret bogmærker på skabelonen de steder, hvortil C5 automatisk skal overføre informationer fra felterne på rapporten. NB! Disse bogmærker skal navngives med navnene oplyst på oversigten, der er beskrevet i afsnittet Feltmærker på rapporter i C5. Læs mere om bogmærker på skabeloner i afsnittet Tilføj nye bogmærker på skabelonen. Check af sammenhæng mellem feltmærker og bogmærker For at sikre, at bogmærkerne er oprettet på skabelonerne med korrekte navne, samt at der er defineret bogmærker for alle ønskede felter (feltmærker) på rapporten, kan der udskrives en oversigt der viser eventuelle uoverensstemmelser. Oversigten viser hvilke feltmærker der ikke er defineret som bogmærker på skabelonen, samt hvilke bogmærker på skabelonen, der ikke findes som feltmærker på rapporten. Ligeledes oplyses det på oversigten, om rapporten har felter, der ikke har fået angivet et feltmærke dvs. som har blanke feltmærker. Udskriv oversigt Denne overskrift udskrives således: Vælg Generelt/Kartotek/Dokumentstyring/Dokumenttyper Markér en dokumenttype Vælg knappen Skabeloner Markér en skabelon Vælg knappen Tjek bogmærker Bemærk! Oversigten gennemgår alle rapporter, der er tilknyttet den valgte dokumenttype, og sammenligner alle feltmærker på disse rapporter, med bogmærkerne på den valgte skabelon. Der sammenlignes kun én skabelon ad gangen. Findes der flere skabeloner, som f.eks. kun har sprog til forskel, skal disse tjekkes hver for sig. Alle rapporternes feltmærker skal ikke nødvendigvis være repræsenteret på skabelonen ved hjælp af bogmærker, men alle skabelonens bogmærker skal findes som feltmærker på rapporterne. Check af sammenhæng mellem feltmærker og bogmærker er pt. kun understøttet for MS Word skabeloner. Microsoft Dynamics C5 2012: Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office 14

15 Tilknytning af rapporter til aktionslister Visse rapporter i C5 kan ikke udskrives, uden at være tilknyttet en aktion, samt defineret på en aktionsliste. Denne tilknytning er også nødvendig, såfremt rapporten udskrives via dokumentstyringsprinterne. Læs mere om dette i kapitlet Funktioner, Aktioner og aktionslister. Microsoft Dynamics C5 2012: Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office 15

16 Opsætningen af specielle dokumenttyper (f.eks. Brev1) De specielle dokumenttyper benyttes til dokumenter, for hvilke der ikke findes en tilsvarende rapport i C5. Dokumenttyperne Brev1, Brevflet og Fil er f.eks. specielle dokumenttyper. De specielle dokumenttyper benyttes hovedsagligt via knapperne Opret brev eller genvejen Ctrl+N i f.eks. Debitor-, Kreditor- og Medarbejderkartotekerne. Ved hjælp af disse specielle dokumenttyper kan der f.eks. oprettes breve til kunder, leverandører og medarbejdere samt tilknyttes filer til kundernes, leverandørernes eller medarbejdernes dokumentoversigter. Idet der ikke findes rapporter i C5, der svarer til disse specielle dokumenttyper, skal det manuelt defineres på disse dokumenttyper, hvilke informationer der skal overføres fra C5 til de tilknyttede skabeloner. Krav For at kunne benytte de specielle dokumenttyper, er nedenstående opsætning påkrævet (De enkelte punkter er uddybet i de efterfølgende afsnit): Til dokumenttypen skal den eller de ønskede skabeloner tilknyttes Stien til placeringen af skabelonerne skal være defineret i C5 På dokumenttypen skal det defineres, hvilke oplysninger fra C5 der ønskes benyttet på skabelonerne På skabelonerne skal der opsættes bogmærker Tilknytning af skabeloner til en dokumenttype Skabelonerne tilknyttes de specielle dokumenttyper, på samme vis som de tilknyttes til standard dokumenttyperne. Se derfor en beskrivelse heraf i afsnittet Tilknytning af skabeloner til en dokumenttype i kapitlet Opsætning af standard dokumenttyper. Sti til dokumentstyringsarkiv Stien til hvor skabelonerne er placeret, skal være defineret i C5. Stien til skabelonerne oplyses i feltet Dokumentstyringsarkiv under Generelt/Tilpasning/Systemkonfiguration. NB! For yderligere information se afsnittet Krav til opsætning før der kan udskrives til Microsoft Office. Microsoft Dynamics C5 2012: Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office 16

17 Opsætning af dokumenttypen Når der skal overføres informationer fra C5 til en skabelon, der benyttes i forbindelse med de specielle dokumenttyper, er det nødvendigt at definere på dokumenttypen, hvilke informationer i C5, der skal overføres til skabelonen. Opsætningen af dokumenttyperne foretages således: Vælg Generelt/Kartotek/Dokumentstyring/Dokumenttyper Markér f.eks. dokumenttypen Brev1 Vælg knappen Indstilling/Dokumenttype I den øverste del af skærmbilledet ses de kartoteker, hvorfra dokumenttypen kan kaldes. Markér f.eks. kartoteket CustTable (Debitorkartotek). Hop til den nederste del af skærmbilledet med Shift+F8 I den nederste del af skærmbilledet defineres hvilke felter fra hvilke kartoteker, der skal overføres til skabelonen samt hvor på skabelonen informationen skal benyttes (body, header m.m.) Har man øverst i skærmbilledet på dokumenttypen Brev1 markeret CustTable, angives nederst de felter der skal overføres til skabelonen til Brev1, når der oprettes breve til kunder i Debitorkartoteket (CustTable). Tilføj nye linjer i den nederste del af skærmbilledet ved at taste F2 Indtast f.eks. følgende information, såfremt indholdet fra feltet Attention i Debitorkartoteket ønskes overført til skabelonen, ved brug af denne dokumenttype: Tast F3 for at godkende og afslutte skærmbilledet. Bogmærker på skabeloner i Microsoft Office Informationerne fra felterne defineret på de specielle dokumenttyper, kan først overføres til skabelonerne, såfremt der på skabelonerne er tilføjet bogmærker med samme navne, som de navne der er defineret i feltet Navn ud for de enkelte felter i den nederste del af skærmbilledet, der vises ovenfor Læs mere om bogmærker samt tilføjelsen af bogmærker på skabeloner i afsnittet Tilføj nye bogmærker på skabelonen. Microsoft Dynamics C5 2012: Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office 17

18 Skabeloner i MS Word Nedenfor beskrives fremgangsmåden på oprettelse og ændring af simple skabeloner i MS Word. For avancerede funktioner m.m. henvises til MS Word dokumentation. Placering af skabeloner Der følger en del prædefinerede skabeloner med C5. Disse skabeloner er som standard placeret i folderen: C:\ProgramData\Microsoft Dynamics C Data\DocMgmt\. Skabeloner der ønskes anvendt i C5, kan sagtens placeres et andet sted. I så fald skal man blot være opmærksom på, at ændre stien til dokumentstyringsarkivet i C5. Stien til dokumentstyringsarkivet oplyses i C5 under Generelt/Tilpasning/Systemkonfiguration på fanen Opsætning. Åbn skabelon For at ændre i en eksisterende skabelon, skal du først åbne skabelonen, hvilket f.eks. kan gøres således: Vælg Generelt/Kartotek/Dokumentstyring/Dokumenttyper Markér en dokumenttype Vælg knappen Skabeloner Markér en skabelon Vælg knappen Ret. Ny skabelon Hvis der skal oprettes en helt ny skabelon, oprettes der et Word dokument på normal vis i MS Word. Når dette dokument skal gemmes, vælges Microsoft Office ikonet øverst til venstre/gem som/word-skabelon: Flyt felter på skabelonen og ændre skrifttype m.m. Du kan ved hjælp af generel MS Word funktionalitet ændre på skabelonens udseende. Du kan f.eks. ændre skrifttyper, skriftstørrelser, indsætte logoer m.m. Microsoft Dynamics C5 2012: Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office 18

19 Tilføj nye bogmærker på skabelonen Visning af bogmærker Før der tilføjes ekstra bogmærker på skabelonen er det en fordel, at vælge at få vist bogmærkerne på skabelonen i MS Word. Dette gøres således: Vælg Microsoft Office ikonet i øverste venstre hjørne Vælg knappen Word-indstillinger (nederste højre hjørne) Vælg punktet Avanceret Under Vis dokumentindhold afmærkes feltet Vis bogmærker Vælg OK Alle bogmærker vil nu være vist som [bogmærkenavn] Tilføj bogmærker Bogmærkerne tilføjes således: Placér markøren der, hvor du vil have bogmærket tilføjet Skriv et bogmærkenavn (skal være det samme navn, som det tilsvarende feltmærke på rapporten i C5) f.eks. CompanyName Markér dette bogmærkenavn, så det er fremhævet, og tast Ctrl+C Vælg Indsæt og herefter Bogmærke I feltet Bogmærkenavn tastes Ctrl+V for at indsættes bogmærkenavnet Vælg knappen Tilføj og bogmærket er oprettet. Tips vedr. placering af bogmærker m.m. på skabeloner i MS Word Opbygningen af skabeloner i MS Word skal for så vidt muligt, afspejle opbygningen af den rapport i C5, som skabelonen skal linkes til. Nedenfor gives nogle tips til arbejdet med skabeloner: På rapporten der udskriver en oversigt over felterne og deres tilhørende feltmærker og bogmærker, ses ligeledes på hvilke dele af udskriften, felterne befinder sig. Det kan f.eks. være i sidehoved, sidefod eller body m.fl. Se en beskrivelse af denne rapport i afsnittet Feltmærker på rapporter i C5. Felter som findes i rapportens sidehoved, kan med fordel placeres i skabelonens sidehoved Felter som findes i rapportens body skal placeres i en tabel på skabelonen, da linjer fra bodysektionen normalt bliver udskrevet flere gange, og derfor vil det være nødvendigt at bogmærket kan blive genbrugt. Rapportens ControlLine sektion kan stort set bruges i alle sektioner til forskellige formål. Anvendes ControlLine som body vil/skal feltmærket starte med body_ og disse skal ligeledes placeres i en tabel på skabelonen. Benyttes en ControlLine i rapportens sidehoved, skal denne også tilføjes i sidehovedet på skabelonen osv. Felter fra andre sektioner i C5 rapporten, og som kun udskrives én gang pr. dokument, kan placeres frit på skabelonen. Microsoft Dynamics C5 2012: Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office 19

20 Alle bogmærker i MS Word skabeloner kan som udgangspunkt kun anvendes til at placere data én gang i det aktuelle dokument. Bogmærket bliver med andre ord slettet, så snart det er blevet brugt første gange, og kan ikke genbruges igen i samme dokument. For at kunne genbruge bogmærker i samme dokument, skal disse placeres i tabeller. For tabeller gælder det som udgangspunkt, at hver gang bogmærket genbruges, indsættes en ny tabelrække. Hvis et bogmærke med tekst på skabelonen skal udskrives afhængigt af et andet bogmærke - f.eks. hvis overskriften 'Rabat' kun skal udskrives, hvis der er en egentlig rabat, skal bogmærket på rabatoverskriften overholde følgende syntaks: <bogmærke1>_if_<bogmærke2> - f.eks. DiscText_IF_DiscAmount. Tips vedr. brug af tabeller på skabeloner Når der arbejdes med tabeller på skabelonerne i MS Word, skal man huske følgende: Hvis en tabel har en overskriftsrække, skal denne række markeres som en overskrift. Dette gøres ved at markere overskriftsrækken, højreklikke, vælg Egenskaber for tabel, og på fanen Række fjernes markeringen i feltet Tillad opdeling af række, og feltet Gentag som overskriftsrække øverst på hver side markeres. En tabelcelle kan indeholde flere bogmærker. Bogmærker i dynamiske tabeller - dvs. tabeller som svarer til rapportens body sektion, og hvor der kan tilføjes flere rækker, når bodylinjen udskrives gentagne gange, skal kun placeres i cellerne på en tabelrække. Hvis der på skabelonen findes tabeller, som udelukkende indeholder ubrugte bogmærker, slettes disse tabeller under udskrivning. Microsoft Dynamics C5 2012: Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office 20

21 Placeringen af dokumenter og deres filnavne Placering Som standard bliver filerne der gemmes i forbindelse med udskrivning til Microsoft Office, gemt i dokumentstyringsarkivet, der er defineret under Generelt/Tilpasning/Systemkonfiguration. Som standard er dokumentstyringsarkivet defineret til at være: C:\ProgramData\Microsoft Dynamics C Data\DocMgmt\. Dokumenterne gemmes i dokumentstyringsarkivet, i en mappe med regnskabets navn f.eks. DAT. Såfremt rapporten der udskrives, er tilknyttet en dokumenttype, gemmes dokumenterne endvidere i en undermappe til mappen med regnskabets navn. Denne undermappe har samme navn som dokumenttypen f.eks. FAKTURA. Standard filnavne Dokumenterne der gemmes i forbindelse med udskrivning af rapporterne fra C5 til Microsoft Office, gemmes som standard med følgende filnavne: <Systemdato som 'År Måned Dag'> <Systemtid som antal sekunder siden midnat><rapportens systemnavn>. En salgsfaktura kan f.eks. blive gemt med filnavnet: SalesInvoice.docx. NB! Dokumenterne der gemmes i forbindelse med brugen af de specielle dokumenttyper, gemmes med andre filnavne. Se afsnittet Filnavne på specielle dokumenttyper. NB! Såfremt dokumenterne ikke gemmes i forbindelse med udskrivning til Microsoft Office, skal disse manuelt gemmes med ovennævnte filnavne og under samme placering, når dokumenterne gemmes fra f.eks. MS Word. (Tip! Vælg Gem i stedet for Gem som, når der gemmes i f.eks. MS Word). Manuel opsætning af filnavne Krav For at kunne definere et andet filnavn på en rapport, end den der blev nævnt i afsnittet ovenfor, kræves følgende: Rapporten skal tilføjes listen under Generelt/Kartotek/Dokumentstyring/Rapporter (rapporten behøver dog ikke nødvendigvis at være tilknyttet en dokumenttype her). eller Rapporten skal være tilknyttet en aktion under Generelt/Kartotek/Aktioner. Læs mere i afsnittet Aktioner. Nedenstående opsætning skal være foretaget NB! En rapport kun kan have én filopsætning ad gangen. Microsoft Dynamics C5 2012: Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office 21

22 Opsætning Opsætningen af et andet filnavn, foretages således: Vælg Generelt/Kartotek/Dokumentstyring/Rapporter eller Generelt/Kartotek/Aktioner Markér den ønskede rapport, eller aktionen hvortil rapporten er tilknyttet, og hvorpå der ønskes opsat et andet filnavn Vælg knappen Filnavn I felterne under overskriften Filnavn, defineres opsætningen af filnavnet til den valgte rapport: I disse felter kan der vælges mellem alle feltmærkerne, der er defineret på den valgte rapport. Hvis systemdato og systemtid ikke ønskes som en del af filnavnet, skal det markeres i feltet Udelad dato/tid. NB! Filnavnet vil altid indeholde navnet på rapporten. Det er muligt på fanebladet Dokumentstyring at angive om dokumentet skal tilknyttes til dokumentoversigten samt hvilket kartotek det skal tilknyttes i dette tilfælde OrdreArkivkartoteket eller Debitorkartoteket. I ovenstående er der valgt Debitorkartoteket, og dokumentet kan herefter fremfindes v.hj.a. Ctrl+N når man står på den aktuelle debitor i debitorkartoteket. Filnavne på specielle dokumenttyper (brev1, brev2, brevflet m.m.) Dokumenterne på de specielle dokumenttyper, gemmes automatisk med filnavne efter en fortløbende hexadecimal nummerserie. Denne nummerserie opsættes under Generelt/Kartotek/Dokumentstyring/Dokumenttyper/ knappen Indstilling/Regnskab. Læs mere om dette menupunkt i hjælpen i c5. Microsoft Dynamics C5 2012: Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office 22

23 NB! Hvis der foretages ændringer (og disse ønskes gemt), skal dokumentet lagres manuelt under samme navn igen. Det kan ikke lade sig gøre at ændre navnet og få ført det nye navn med tilbage til C5 automatisk. Dokumenter med ændrede navne skal tilknyttes manuelt til dokumentoversigten. Microsoft Dynamics C5 2012: Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office 23

24 Funktioner, aktioner og aktionslister Visse rapporter i C5 kan ikke udskrives, uden at være tilknyttet en aktion, der er defineret på en aktionsliste. Denne tilknytning er også nødvendig, såfremt rapporten udskrives via dokumentstyringsprinterne. Funktioner, aktioner og aktionslister beskrives i dette dokument i relation til dokumentstyring. For yderligere information om funktioner, aktioner og aktionslister henvises til hjælpen i C5. Funktioner Funktioner kan bedst beskrives som bestemte arbejdsprocedurer, bestående af et eller flere arbejdstrin (aktioner). I C5 findes funktionerne under Generelt/Kartotek/Funktioner. Alle funktioner i C5 er prædefinerede, hvilket betyder, at de er fastlagte, og ikke løbende kan omdefineres af brugere. Brugere kan dog løbende ændre, hvilke arbejdstrin (aktioner) en bestemt funktion skal bestå af. Når en funktion bliver aktiveret i C5, f.eks. ved at brugeren trykker på en knap (det kunne være knappen Fakturering i Ordrekartoteket), kontrollerer C5, om der er defineret nogle bestemte arbejdstrin (aktioner) til funktionen, og disse arbejdstrin (aktioner) udføres herefter i den af brugeren definerede rækkefølge. Aktioner Aktionerne er arbejdstrinnene der udføres, når en funktion aktiveres. Aktioner oprettes og vedligeholdes under Generelt/Kartotek/Aktioner. Mange af aktioner der vises her, er standard aktioner, der automatisk er oprettet ved installationen af C5, men brugerne kan selv tilføje et vilkårligt antal nye aktioner, eller ændre på de eksisterende. Aktioner oprettes med F2 og til den enkelte aktion knyttes f.eks. en rapport. Navne på nye aktioner bestemmes af brugeren, men bør afspejle informationer om f.eks. rapporten der er tilknyttet aktionen. NB! En aktion som ikke er tilknyttet en bestemt funktion via en aktionsliste, bruges ikke. Microsoft Dynamics C5 2012: Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office 24

25 Følgende rapporter skal tilknyttes en funktion Nogle rapporter i C5 kan ikke udskrives uden at være tilknyttet en aktion og derefter en funktion, i modsætning til de fleste andre rapporter, som kan afvikles uden denne tilknytning. Følgende rapporter i C5 skal tilknyttes en aktion og derefter en funktion, før de kan udskrives: Navn Debitor rentenota Debitor rykker Debitor kontoudtog Kreditor kontoudtog Salgsordre tilbud Salgsordre bekræftelse Salgsordre følgeseddel Salgsordre faktura Indkøb forespørgsel Indkøb rekvisition Indkøb modtageseddel Indkøb faktura Projekt tilbud Projekt bekræftelse Projekt følgeseddel Projekt faktura Systemnavn CustInterestNote CustReminder CustAccStatementExt VendAccStatementExt SalesQuotation SalesConfirmation SalesPackingSlip SalesInvoice PurchInquiry PurchRequisition PurchPackingSlip PurchInvoice ProjQuotation ProjConfirmation ProjPackingSlip ProjInvoice Opsætning af relation mellem aktioner og funktioner på aktionslister For at aktionerne (arbejdstrinnene) kan udføres, skal de tilknyttes en funktion på en aktionsliste. Aktionslisterne findes i flere af modulerne i C5 (Finans, Debitor, Kreditor, Lager, Indkøb, Ordre og Projekt). Standard og lokale aktionslister Aktionslisterne i debitor- og kreditormodulerne kan oprettes på to niveauer: Standard aktionslister er automatisk gældende for alle debitorer/kreditorer Lokale aktionslister er kun gældende for den debitor/kreditor som den lokale aktionsliste er oprettet for. Tilføj ny funktion på aktionslisten Når man skal tilføje en funktion og/eller en aktion til en aktionsliste, vælger man først standard aktionslisten. Er det en funktion/aktion vedr. Debitormodulet, findes standard aktionslisten under Debitor/Tilpasning/Aktionslister/Standard. Den nye funktion tilføjes aktionslisten, ved at taste F2 eller vælge en tom linje, og derefter vælge denne nye funktion i feltet Funktion. Herefter vælger man den aktion, der skal udføres if. med denne funktion i feltet Aktion på samme linje. De lokale aktionslister findes i kartotekerne f.eks. Debitorkartoteket, under knappen Opsætning/Aktionsliste. De lokale aktionslister opsættes på samme måde som standard aktionslisterne, men de lokale aktionslister overstyrer opsætningen på standard aktionslisterne. Microsoft Dynamics C5 2012: Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office 25

26 Ændring af hvilken aktion der er tilknyttet en funktion Ønsker man at ændre, hvilken aktion der er tilknyttet en funktion på aktionslisten, kan dette også gøres. Dette kan f.eks. være aktuelt, hvis man har hentet et andet layout til f.eks. fakturaer, og ønsker at dette nye layout skal benyttes, når funktionen OrdFaktura udføres. I så fald vælger man standard aktionslisten i debitormodulet, som beskrevet ovenfor. Ud for funktionen OrdFaktura, vælger man aktionen, hvortil den ønskede fakturarapport er tilknyttet f.eks. C5Invoice. NB! Hvis ikke der eksisterer en aktion, der har den ønskede rapport tilknyttet, skal der først oprettes en ny aktion i aktionskartoteket, hvortil rapporten tilknyttes. Flere aktioner med samme funktion Der kan oprettes flere aktionslistelinjer med samme funktion og forskellige aktioner. Disse aktioner vil i så fald blive udført, i samme rækkefølge som de fremstår i på skærmen. Microsoft Dynamics C5 2012: Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office 26

27 Eksempler på brugen af standard dokumenttyper I nedenstående eksempler forudsættes det at opsætningen af dokumenttyperne er foretaget, som beskrevet tidligere i dette dokument. Udskrivning af fakturaer til MS Word Når fakturaer udskrives fra C5 til en dokumentstyringsprinter, sker det som standard vha. skabelonen InvoiceDK.dotx til danske kunder. Inden udskrivningen af fakturaen, kan man dog vælge om man vil ændre på denne skabelon, eller lave sin helt egen skabelon. Læs mere om dette i kapitlet Skabeloner i MS Word. Fakturaen udskrives til MS Word således: Opret ordren, indtast fakturalinjerne m.m. og vælg knappen Fakturering som du plejer I skærmbilledet hvor fakturadatoen indtastes, markeres feltet Udskriv nu I nedenstående skærmbillede vælges: Vælg om udskriften skal gemmes og vises. Hvis der vælges ja til at gemme og vise dokumentet, åbner MS Word og viser fakturaen, samtidig gemmes dokumentet automatisk og printes til printeren. Udskrivning af fakturaer til MS Word PDF Ønskes det at udskrive en faktura fra C5 til PDF vha. en word skabelon, gøres dette som beskrevet i eksemplet Udskrivning af fakturaer til MS Word ovenfor, blot vælges det at udskrive til brugerprinteren MS Word PDF i stedet for. Microsoft Dynamics C5 2012: Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office 27

28 Udskriv en faktura til , hvor den vedhæftes som PDF Når fakturaer udskrives fra C5 til MS Word PDF, benyttes som standard skabelonen InvoiceDK.dotx til danske kunder. Dette skyldes at fakturarapporterne i C5 som standard er tilknyttet dokumenttypen Faktura, samt at skabelonen InvoiceDK.dotx er tilknyttet dokumenttypen Faktura ud for sproget Dansk. Definition af hvilket felt adressen skal hentes fra Inden fakturaen udskrives, kan det være en fordel at foretage opsætningen, som beskrives i afsnittet Automatisk overførsel af adresse ved print til . NB! På standard fakturaerne i C5 er det feltmærket Receiver , der indeholder informationer om e- mailadressen, hvorfor det på disse rapporter er dette felt, der skal vælges i feltet . Udskrivning til Oprettelsen af ordren, indtastningen af fakturalinjer m.m. foretages som du plejer. Når fakturaen skal udskrives vælges: Udskrivning med forskellige fakturalayouts via MS Word Eksempel 1 Hvis man ønsker at benytte forskellige skabeloner til f.eks. fakturaer, alt efter om kunden er dansk eller tysk, defineres dette ved at oplyse forskellige skabeloner ud for sprogene Dansk og Tysk på Dokumenttypen Faktura. Læs mere i afsnittet Tilknytning af skabeloner til en dokumenttype. Eksempel 2 Hvis man f.eks. ønsker, at fakturaer til to danske kunder skal benytte forskellige skabeloner, er man nødt til, at oprette en ekstra dokumenttype, således at man kan tilknytte forskellige skabeloner ud for sproget Dansk på den oprindelige samt den nye dokumenttype. Man kan med fordel oprette den nye skabelon i dette eksempel, som en kopi af dokumenttypen Faktura. Læs mere om dette i afsnittet Oprettelse af dokumenttyper. Herefter opsættes en lokal aktionsliste på den kunde, hvorpå der skal benyttes et andet fakturalayout end på andre kunder. Se afsnittet Opsætning af relation mellem aktioner og funktioner på aktionslister under beskrivelsen af de lokale aktionslister. Microsoft Dynamics C5 2012: Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office 28

29 Udskrivning af telefonliste til MS Word Når en rapport som telefonlisten til kunder udskrives til MS Word, sker dette som standard uden at denne rapport er tilknyttet en dokumenttype. Det vil sige at rapporten udskrives til skabelonen C5Normal.dotx, som beskrevet i afsnittet Udskrivning via default skabelon. Vælg Debitor/Rapporter/Stamdata/Telefonliste Afgræns evt. på kunder m.m. og vælg knappen OK Vælg Skærm eller Printer i feltet Skriv til og MS Word i feltet Bruger-printer. Vælg knappen OK Vælg evt. om udskriften skal vises og/eller gemmes. Telefonlisten udskrives til Word. Læs mere om betydningen af om der udskrives til skærm eller printer i afsnittet Udskrivning til Skærm, Printer eller ?. Udskrivning af lønsedler til , hvor de vedhæftes som PDF Hvis lønsedler ønskes afsendt via som vedhæftede PDF-dokumenter, gøres som beskrevet i dette eksempel. Bemærk! Som standard er det ikke muligt at beskytte s ved at bruge password. Tilknytning af rapporten PaySlip til dokumenttypen Lønseddel Rapporten der normalt benyttes til udskrivning af lønsedler hedder PaySlip. Denne rapport skal tilknyttes dokumenttypen Lønseddel. Se hvordan dette gøres i afsnittet Tilknytning af en dokumenttype til en rapport. Definition af hvilket felt adressen skal hentes fra Inden lønsedlen udskrives, kan det vælges at definere, hvilket feltmærke på rapporten, der indeholder e- mailadressen. Læs hvordan i afsnittet Automatisk overførsel af adresse ved print til . NB! Dette kræver, at der eksisterer et felt med adressen på rapporten. Udskrivning til Lønberegningen m.m. foretages som normalt. Når lønsedlen udskrives vælges: Microsoft Dynamics C5 2012: Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office 29

30 Udskrivning af debitor saldoliste til MS Excel Når en rapport som debitorsaldolisten udskrives til MS Excel, sker dette som standard uden at denne rapport er tilknyttet en dokumenttype. Det vil sige at rapporten udskrives til en standard Excel skabelon, som beskrevet i afsnittet Udskrivning via default skabelon. Vælg Debitor/Rapporter/Periodisk/Saldoliste Afgræns evt. på kunder m.m. og vælg knappen OK Vælg pr. hvilken dato saldolisten skal udskrives m.m. og vælg knappen OK Vælg Skærm eller Printer i feltet Skriv til og MS Excel i feltet Bruger-printer Følgende afgrænsningsskærmbillede vises: I felterne Første kolonne og Første række angives hvor i regnearket udskriften skal starte. Feltet Kun første sidehoved benyttes til at angive om man vil have sidehoved ud på alle sider i udskriften. Feltet Autojuster benyttes til angivelse af om man ønsker kolonnebredder justeret efter udskriften. Felterne Sidehoved, Gruppehoved, Body, Gruppefod, Sidefod, Controlline, Subtotal og Epilog er udtryk for rapportens programmeringsmæssige opbygning, og såfremt der er markeret i alle felter, udskrives der en rapport i Excel, der svarer til normal skærm- eller papirudskrift. Markér ønskede felter m.m. og vælg knappen OK Saldolisten udskrives til MS Excel. NB! Læs mere om betydningen af om der udskrives til skærm eller printer i afsnittet Udskrivning til Skærm, Printer eller ?. Microsoft Dynamics C5 2012: Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office 30

31 Eksempler på brugen af de specielle dokumenttyper Det forudsættes af dokumentstyringen er opsat som beskrevet i kapitlet Opsætning af specielle dokumenttyper (f.eks. Brev1), for at nedenstående eksempler kan udføres. Oprette breve til f.eks. kunder og leverandører Der kan oprettes breve til f.eks. kunder og leverandører ved hjælp af funktionen Dokumentstyring. Brevene laves i MS Word med informationer hentet fra C5. Opret et brev til en kunde For at oprette et brev til en kunde gøres følgende: Åbn Debitorkartoteket og vælg kunden der skal have et brev. Aktiver funktionen dokumentstyring med CTRL+N eller vælg knappen Opret brev. Følgende skærmbillede vises: NB! For en beskrivelse af felterne i skærmbilledet henvises til hjælpen i C5. Vælg funktionsknappen Nyt og du får lov til at vælge mellem de specielle dokumenttyper, der er tilgængelige fra Debitorkartoteket. Vælg f.eks. 'Brev1'. Herefter kan du angive en tekst som beskriver dokumentet der oprettes. MS Word startes automatisk med skabelonen tilknyttet den valgte dokumenttype, og udfylder felterne med data fra debitoren. Du kan nu skrive brevet færdigt, og derefter gemme/udskrive dokumentet. Oversigt over kommunikationen Hvis du i C5 vælger samme debitor igen og derefter CTRL+N, vil du kunne se de breve du allerede har lavet til kunden. C5 holder altså styr på, hvilke dokumenter du har skrevet til hvilke debitorer. Tilknyt et brev til f.eks. flere debitorer Microsoft Dynamics C5 2012: Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office 31

32 Såfremt et brev ønskes tilknyttet til flere debitorer kan dette gøres ved hjælp af funktionen 'Sammenkæd' i dokumentoversigten. Læs mere om denne mulighed nedenfor. Brevflet Med dokumenttypen Brevflet har du mulighed for at lave en brevfletning i Word. En brevfletning kan f.eks. anvendes ved generelle skrivelser som f.eks. julekort eller flyttemeddelelser, der skal udsendes til flere kunder samtidigt. Brevfletning til flere debitorer Brevfletningen foretages således: Åbn dokumentoversigten med Ctrl+N i f.eks. Debitorkartoteket I dokumentoversigten der vises vælges knappen Brevflet Markér den brevfletningsdokumenttype der ønskes benyttet f.eks. Brevflet og tast Enter Der åbnes nu en kladde med faste foruddefinerede felter. Disse felter er Navn, Adresse1, Adresse 2, Postby og Attention. Læs mere nedenfor om mulighed for at tilføje yderligere felter. Vælg knappen Hent og der åbnes et manipulationsvindue Vælg knappen Udfør Indtast eventuelt en afgrænsning på et udvalg af debitorer og vælg OK. En oversigt over de udvalgte debitorer vises Dan selve dokumentet ved at vælge knappen Flet dokument Svar Ja til at gemme dokumentet, og indtast en sigende tekst der beskriver dokumentet, og som efterfølgende vil kunne ses i dokumentoversigten. Word åbner automatisk det flettede dokument der består af én eller flere sider pr. debitor der blev afgrænset på. Gem eventuelle ændringer du foretager i dokumentet, ved at vælge Gem i Word. Dokumenternes placering samt navngivning af filerne Dokumentet gemmes under samme placerings om beskrevet i afsnittet Placering. Dokumentet gemmes dog kun som ét dokument, men der tilknyttes en reference til dokumentet i dokumentoversigten på alle de debitorer dokumentet blev dannet til. Microsoft Dynamics C5 2012: Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office 32

33 Tilføjelse af flere felter if. med brevfletningen De foruddefinerede felter der benyttes i forbindelse med brevfletningen er: Navn, Adresse1, Adresse2, Postby og Attention. Dertil kan der tilføjes op til 3 valgfrie felter. Felterne vælges i manipulationsbilledet der vises, når der vælges Hent i eksemplet ovenfor. Felterne tilføjes med F2 eller ved at gå ned på en ny linje, og vælge det ønskede feltnavn i feltet Navn: Såfremt du ønsker at gøre brug af disse valgfrie felter, skal disse ligeledes være opsat/valgt under Generelt/Kartotek/Dokumentstyring/Dokumenttyper samt tilføjes på selve skabelonen der benyttes til brevfletningen. Læs mere om hvordan dette gøres i afsnittene Opsætning af dokumenttypen samt Tilføj nye bogmærker på skabelonen. Tilknyt filer til dokumentoversigten Der kan tilknyttes eksterne filer til dokumentoversigten på f.eks. den enkelte debitor eller kreditor. Filerne kan f.eks. være lavet i andre programmer af C5, men tilknyttes dokumentoversigten for at få et overblik over kommunikationen der har været. Det kan f.eks. være tegninger, kontrakter og lignende. Opsætning før tilknytning af filer Før filer tilknyttes til dokumentoversigter på f.eks. debitorer og kreditorer, bør der tages stilling til, hvordan filerne skal placeres. Skal filerne kopiers fra deres oprindelige placering på Pc en til dokumentstyringsarkivet? Eller skal filerne blot blive liggende hvor de er placeret nu? Opsætningen af disse valg foregår under Generelt/Kartotek/Dokumentstyring/Dokumenttyper på dokumenttypen 'Fil', ved at vælge knappen Indstilling/Dokumenttype. Læs mere om denne opsætning i hjælpen i C5. Microsoft Dynamics C5 2012: Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office 33

34 Tilknyt en fil For at tilknytte en fil til f.eks. en kunde eller leverandør gøres følgende: Åbn Debitor- eller Kreditorkartoteket og vælg kunden eller leverandører der skal have tilknyttet filen til dokumentoversigten. Aktiver funktionen dokumentstyring med CTRL+N eller vælg knappen Opret brev. Vælg knappen Nyt og vælg dokumenttypen 'Fil' ved at markere denne og taste Enter. Indtast evt. en beskrivelse af filen du ønsker at vedhæfte. Denne tekst vil efterfølgende blive vist i dokumentoversigten i feltet Tekst. En browser åbnes, hvori du udpeger placeringen og navnet på filen du ønsker tilknyttet til dokumentoversigten. Vælg Åben. Filen tilknyttes dokumentoversigten og kan herefter åbnes direkte fra C5 på kundens dokumentoversigt. Tilknyt en fil til f.eks. flere debitorer Såfremt en fil ønskes tilknyttet til flere debitorer kan man ud over ovennævnte måde at tilknytte filer til den enkelte debitor, også benytte funktionen 'Sammenkæd' i dokumentoversigten. Med funktionen Sammenkæd tilknyttes én dokument til f.eks. flere kunder. En sammenkædning foretages således: Åbn dokumentoversigten med Ctrl+N på f.eks. den kunde, der allerede har dokumentet tilknyttet Placér markøren på den post i dokumentoversigten, som refererer til det dokument, som skal sammenkædes til en anden post. Start sammenkædningen ved at klikke på knappen Opsætning/Start. Uden at lukke dokumentoversigten returneres til kartoteket igen - f.eks. Debitorkartoteket ved hjælp af musen. Find den post (dvs. en anden debitor), som dokumentet også skal tilknyttes til, og returnér til dokumentoversigten ved hjælp af musen igen. Dokumentoversigten skulle nu gerne vise den nye posts dokumenter. (Såfremt den nye posts dokumentoversigt ikke vises, skyldes det, at dokumentoversigten er låst. Lås dokumentoversigten op igen, og start sammenkædningen på ny). Vælg knappen Opsætning/Sammenkæd. Dokumentet tilføjes nu på den anden kundes dokumentoversigt. Det er muligt at bladre videre og "hægte" dokumentet til flere poster ved at vælge knappen Opsætning/Sammenkæd igen. Microsoft Dynamics C5 2012: Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office 34

35 Udkast til årsregnskab Med dokumenttypen 'Årsafslut' kan der laves et udkast til et årsregnskab i MS Excel med data hentet fra C5. Lav et årsregnskab Vælg Firmakartoteket under Generelt/Kartotek. Tast CTRL+N Vælg knappen Nyt, marker dokumenttypen 'Årsafslut' og tast Enter MS Excel åbnes automatisk, med skabelonen angivet under Generelt/Kartotek/ Dokumentstyring/Dokumenttyper/knappen Skabeloner for dokumenttypen 'Årsafslut'. Microsoft Dynamics C5 2012: Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office 35

36 Teknisk information Opsætning af feltmærker på rapporter Som nævnt tidligere i dette dokument, har alle felter i alle rapporter fået en ekstra egenskab, nemlig et såkaldt feltmærke. Feltmærkerne oprettes med henblik på at give hvert eneste rapportfelt en kort og sigende identifikation af feltdataene. Feltmærkerne på en rapport kan ændres i rapporteditoren i C5 under Generelt/Tilpasning/ Udviklingsmenu og herefter Rep/Ret. Feltet markeres og der tastes F6 og punktet Mærke vælges: En rapport kan indeholde følgende typer af felter: A. Felter med feltudtryk, bestående af kun ét kartoteksfelt B. Felter med andre feltudtryk (f.eks. indeholdende beregninger, makroer, labels osv.) C. Database ledetekst/overskriftsfelter, dvs. felter oprettet ved hjælp af ALT+F2, og bestående af kun en ledetekst til et kartoteksfelt eller kun en overskrift til et kartotek D. Run-time felter dvs. felter, som oprettes og udskrives run-time ved hjælp af #REP_Put<Felttype> control kommandoer E. Tekstfelter uden feltudtryk F. Subtotalfelter Feltmærker kan ikke defineres for felterne beskrevet under pkt. E og F. Felter af typer E har ikke nogen feltmærker, mens felter af typer F arver feltmærket fra det rapportfelt, som subtotalen er beregnet for. Feltmærker bliver automatisk defineret på alle rapportfelter af type A og C, automærket vil for disse felter defineres som <Kartoteksnavn>.<kartoteksfeltnavn> (se eksempel ovenfor i Feltmærke (auto)) Automærket kan omdefineres af udvikleren ved at angive et nyt mærke i feltet Feltmærke, som så bliver brugt i stedet for automærket. For alle andre felttyper (B, D) bliver automærker ikke defineret og mærker skal derfor defineres af udvikleren før disse kan bruges. For type B defineres mærker som vist nedenfor: For type D defineres mærker ligeledes run-time. Alle makroer #REP_Put<Felttype> er udvidet med en ekstra parameter %6, hvor der kan angives et mærke for feltet. Bemærk, at felter af denne type ikke bliver vist i Oversigten over rapportmærker. Microsoft Dynamics C5 2012: Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office 36

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Integration til Microsoft Office

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Integration til Microsoft Office Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Integration til Microsoft Office Indhold Indledning... 3 Dokumentstyring... 3 Brugen af dokumentstyring... 4 Brevflet... 5 Brugen af Brevflet... 5 Print2Office...

Læs mere

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland.

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. www.jta-jylland.dk 1. Introduktion til JTA-DynamicsPDF. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 er et ekstra modul, som er udviklet

Læs mere

Dokumentstyring. ectrl. Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions

Dokumentstyring. ectrl. Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions Dokumentstyring ectrl Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions Side 1 af 15 15-02-2011 1. Dokumentstyring Ved hjælp af dokumentstyringen i ectrl, kan man tilknytte en fil, et scannet dokument eller et

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

ectrl Tilknytning af dokumenter

ectrl Tilknytning af dokumenter ectrl Tilknytning af dokumenter Indholdsfortegnelse 1. Tilknytning til poster (dokumentstyring) 3 1.1. Aktivering af dokumentstyring 3 1.2. Opsætning af arkivering 4 1.3. Opret ekstra dokumenttyper 5 1.4.

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde: GENERERING AF WORD-DOKUMENTER I MILJØMODULER Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre.

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Her gennemgås et salg, der overføres til fakturadelen, hvorfra fakturaen afsendes / udskrives.

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008 MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 Nyheder INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomistyring på dine betingelser... side 3 Integration... side 3 Udveksling af data med revisor... side 3 Import og Eksport... side 4 Sikkerhed...

Læs mere

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012) Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Kom i gang med Course Tool 1.2

Kom i gang med Course Tool 1.2 Kom i gang med Course Tool 1.2 Indhold Indledning...2 Pris beregning...2 Anvendelse...2 Open Source...2 Anbefalinger...2 Installation...3 USB-Pen...3 Download Libre Office (Draw)...3 Indstil makrosikkerhed...4

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter

ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter Det er det muligt via dokumentstyring at lave dokumenter i Word og Excel med data fra et regnskab i ectrl

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

Vejledning og kommentarer til opdatering

Vejledning og kommentarer til opdatering Vejledning og kommentarer til opdatering Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.20 Frigivelse: 3. december 2012 Nyhederne i SummaSummarum 4.20 SummaSummarum 4.20 indeholder flere nye forbedringer og muligheder

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Blåt Medlem Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Formål... 2 Forskelle... 2 MS Word... 2 Open Office... 2 Kontakt til din mail... 3 Datafilen fra Blåt Medlem...

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

I dette eksempel exporteres en balanceudskrft til Excel. Balancen er genereret og vises på skærmen.

I dette eksempel exporteres en balanceudskrft til Excel. Balancen er genereret og vises på skærmen. Excel, export og import I alle skærmbilleder, der er lister, oversigter, balancer, kladder etc., kan der både exporteres og importeres mellem Uniconta og Excel. Export benyttes f.eks. til at udlæse data

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Udbetaling via finanskladde

Udbetaling via finanskladde Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura 01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Karens lille vejledning til Access

Karens lille vejledning til Access Karens lille vejledning til Access Indhold Hvad er Access? 1 Lave en database 2 Design af tabellen 2 Felttyper 2 Indtastning af data 3 Udtræk fra tabellen 3 Forespørgsel 3 Muligheder med forespørgsel 3

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Ansættelsesbrev med flettefil til HR-Løn

Ansættelsesbrev med flettefil til HR-Løn Ansættelsesbrev med flettefil til HR-Løn Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse, hvordan du kan danne et ansættelsesbrev, der er sat op med jeres institutions brevpapir, og med lige præcis de informationer,

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.66

Programopdatering version DSM 01.66 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Oprettelse af faktura/ordre

Oprettelse af faktura/ordre It-solutions Oprettelse af faktura/ordre Når du vil oprette en ordre til en kontaktperson, skal der først oprettes en debitor. I feltet Debitorkonto kan du se, om den pågældende debitor allerede er oprettet.

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Kingos tekstdokumenter

Kingos tekstdokumenter Kingos tekstdokumenter Via sagskortkomponenten Dokumenter kan der arbejdes med dokumenter på en sag. I Kingo oprettes tekstdokumenter i systemets indbyggede teksteditor, der åbnes ved at vælge Opret dokument.

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010

E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010 E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010 Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Outlook Side 1 Microsoft Outlook 2010 Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk.

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 Navision Stat - fra 3.60 til 5.1 Øvelser/opgaver Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 LOGIN PÅ NS 5.1 - TESTDATABASEN https://citrix.au.dk Login med brugernavn og Password som du plejer på Citrix Klik på NAV

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Brugervejledning NN Markedsdata for ectrl

Brugervejledning NN Markedsdata for ectrl Brugervejledning NN Markedsdata for ectrl ectrl giver med NN markedsdata let adgang til at oprette kunder, leverandører og kundeemner med opdaterede informationer og til at lave en opdatering af eksisterende

Læs mere

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning...

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning... Indhold Balancepåtegning... 2 Udskriv balancepåtegning... 2 Kopier balancepåtegning... 2 Opret balance påtegning... 2 Ændre balancepåtegning... 3 Slet balancepåtegning... 3 Udvidet balancepåtegning...

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren.

Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren. Følgesedler Udskrivning af følgesedler. Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren. Masseudskrift af følgesedler. Hvis

Læs mere

Kom i gang med dynamictemplate fra Acadre

Kom i gang med dynamictemplate fra Acadre Kom i gang med dynamictemplate fra Acadre Indhold Kom i gang med dynamictemplate fra Acadre... 1 1. Opret et brev... 1 1.1 Skriv brevet/indsæt en frase... 3 1.2 Opret en lokal profil... 7 2. Klargør brevet

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Salg direkte fra leverandør til kunde Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Winfinans. Rykkerprocedure. Rykkermodulet i Winfinans.NET findes under menupunktet; Debitor/kredit Rykker. Side 1 af 16

Winfinans. Rykkerprocedure. Rykkermodulet i Winfinans.NET findes under menupunktet; Debitor/kredit Rykker. Side 1 af 16 Rykkerprocedure Rykkermodulet i Winfinans.NET findes under menupunktet; Debitor/kredit Rykker. Side 1 af 16 Sådan arbejdes med rykkere Aktiver knappen Rykkerlister og herefter Dan ny rykkerliste, og der

Læs mere

Modul 16, Word 5 Felter, tabeller og breve

Modul 16, Word 5 Felter, tabeller og breve 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 16, Word 5 Felter, tabeller og breve Felter Et felt er et område i dokumentteksten, hvor der automatisk indsættes en værdi. Eksempler: Aktuelle sidenummer eller

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere.

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. VEJLEDNING TIL ANETAVLE Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. Anetavlen består af en forside, der fortæller hvem anetavlen er opstillet for. 3 sider med aneoversigt i alt 63 personer, samt sider

Læs mere