Forskellige tilgange til gastro-patologien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskellige tilgange til gastro-patologien"

Transkript

1 Forskellige tilgange til gastro-patologien

2 HUSK ALTID din egen afdelingsinstruks

3 Epitheliale tumorer i colon og rectum Rikke Hagemann-Madsen Overlæge, Klinisk Patologisk Afdeling, Vejle Sygehus Lillebælt Januar 2015

4 Oversigt Polypper Definition Typer Kolorektal cancer Kolorektal cancer skema DDKM og DCCG Kvalitetsvurdering a.m.quirke Histologiske fund

5 Polyp - Klinisk betegnelse Tumor/ proces/ læsion som hvælver sig ind i tarmens lumen Makroskopi Stilket = Pedunkulær Bredbaset = Sessil Non-polypøs = Flad Mikroskopi Non-neoplastiske Abnorm mucosaproliferation Inflammation Abnorm arkitektur / Hamartomer Neoplastiske Proliferation Neoplasi (dysplasi) Tumor i mucosa og/eller submucosa

6 Non- neoplastiske polypper Reaktive læsioner Inflammatorisk polyp Lymfoid polyp Mucosa prolaps Hamartomer (normale komponenter for lokaliteten i en unormal konstruktion) Juvenil polyp (retentionspolyp) Peutz-Jegher s polyp

7 *Reaktive polypper Inflammatorisk polyp Ses ved forskellige kroniske inflammatoriske tilstande IBD Diverticulitis Mucosaprolaps syndrom Inflammeret kloakogen polyp Solitært ulcus i rectum

8 Mikroskopi Reaktivt epithel Stroma består af granulationsvæv og fibrøst væv Strøg af muskelfibrer fra lamina muscularis mucosa op imellem krypterne

9 Juvenil polyp Huskeregel til morfologi; Retensionspolyp Mest almindelige polyp hos børn Ses også hos voksne Oftest lokaliseret i rektum Sporadisk Sjældent led i arvelig polypose Klinik Blødning per rektum Tumorprolaps Autoamputation sker i ca. 10%

10 Juvenil polyp Makroskopi Relativt store, afrundede læsioner (1-3 cm) Lang stilk (1-2 cm) Rød, granuleret, eventuelt ulcereret overflade Mucinholdige (retensions)cyster på snitflade

11 Kubisk til cylindrisk colonepithel Juvenil polyp Ødematøst, inflammeret stroma, evt. fremmedlegemekæmpeceller v. kryptrupturer Ca. 20% har hyperplastiske epithelforandr. Cystisk dilaterede/ rumperede, ofte mucusfyldte colonkirtler

12 Juvenil polyp Mikroskopi Cystisk dilaterede/ rumperede, ofte mucusfyldte colonkirtler Kubisk til cylindrisk colonepithel Cirka 20% har hyperplastiske epithelforandringer Ødematøst, inflammeret stroma, evt. fremmedlegemekæmpeceller v. kryptrupturer Sjældent Neoplasi (sporadiske tilfælde) Ossøs metaplasi

13 Juvenil polypose Meget sjælden Autosomal dominant Multiple juvenile polypper i GI-kanalen Polypperne har juvenile OG adenomatøse træk Øget risiko for cancer i kolon og rektum, ventrikel, duodenum, galdeveje og pancreas

14 Peutz-Jeghers syndrom /polyp

15 autosomal dominant træk (kromosom 19p) associeret med øget risiko for ovarie, cervix, testes og pancreas samt brystkræft

16 Peutz-Jeghers polyp Muskelstrøg (træ-figur) og lobuleret normal mucosa (for lokalisationen)

17 Neoplastiske Polypper med ukendt potentiale Hyperplastisk /metaplastisk polyp? Sessil serrat læsion (tidl. SS polyp/ SS adenom) Er det den samme læsion vi taler om alle sammen????? Terminologien er endnu ikke faldet på plads faget udvikler sig hele tiden (2010, 2014), men NU I WHO blue book. OG per og specificeret i DPAS/DCCG patologigruppens guidelines til screening

18 2 HP (blå pil) og 2 adenomer (sort pil)

19 Serrate forandringer

20 Traditionel hyperplastisk polyp (THP)

21 MVHP (mikrovesikulær) (a) Microvesicular hyperplastic polyp (MVHP). The crypts and surface epithelium show a luminal serrated or saw-toothed contour more prominent in the upper levels of the crypts than at the base. The epithelial layer is composed of cells with goblet cell differentiation and others with microvesicular cytoplasmic mucin.

22 GCHP (goblet cell) (b) Goblet cell hyperplastic polyp. In contrast to MVHP, this polyp shows a much less pronounced serrated or saw-toothed luminal epithelial growth pattern and shows a preponderance of goblet cells and an absence of cells with microvesicular mucin. The crypts are straight, linear, and without architectural distortion.

23 MPHP (mucin poor) (c) Mucin poor hyperplastic polyp. The overall configuration of this polyp is similar to the microvesicular hyperplastic polyp but the cells are mucin depleted. The nuclei also are more hyperchromatic than the MVHP

24 Nyeste vedr. polypper 2014 KRC-screening - og for alle andre polypper, fundet som følge af anden aktivitet end screeningskoloskopi (?)

25 MV s oplæg Cases Polyp-diagnostik National (dansk) patolog konsensus-møde d , Vejle - i hovedtræk udfordrende morfologi samarbejdet med klinikken evaluering nationalt via Logicamodul implementeret maj 2014 i DPAS s ad hoc KRC-screeningsgruppe hjemme på afdelingen/lokal sygehuset

26

27 Polypmodul sikrer relevante data gives/ besvares

28 Hyperplastiske polypvarianter - Anbefalet nomenklatur (DK 2014) Traditionel hyperplastisk polyp (THP) Savtakket/serrat profil i den superficielle del af krypter Ingen dysplasi Sessil serrat læsion (SSL) Savtakket struktur med involvering af dybe del af krypter Dilatation af kryptbund, evt. som A- O- eller L-form Ingen dysplasi Sessil serrat læsion med dysplasi som ovenfor MED øget kernetæthed, atypi og mitoser, samt uens artede krypter Polyp der omfatter separate komponenter af THP/SSL og TSA/konventionelt adenom (nævn alle) (Traditionelt) Serrat adenom (TSA) Savtakket profil af krypter Kernerne står ofte i pyramideformer Epitelets cytoplasma er ofte eosinofilt Epitelet er dysplastisk DPAS Guideline til screeening 2014

29 Traditionel Hyperplastisk polyp (HP) Hyppigt forekommende hos patienter 50 år Tilstede hos 30-50% af asymptomatiske individer Hyppigst i den vestlige verden Skyldes forsinket afstødning af overfladens epithelceller Makroskopi Lille (< 5mm), sessil Samme farve som omgivende mucosa, ofte lok. på toppen af plica Ofte lokaliseret i rectosigmoideum Mikroskopi Forlængede kirtler og superficielle krypter med savtakket (serrat) lumen begyndende ca ½ oppe i mucosas højde Mitoser ved basis Tilspidsede (V-formede) kryptbunde Ingen dysplasi Blanding af bægerceller og absorptive celler Panethceller i 8%

30 Hyperplastisk polyp en ulv i fåreklæder? Non-neoplastisk Hvad taler FOR Hyppighed i forhold til antal KRC tilfælde

31 Hyperplastisk polyp en ulv i fåreklæder? Hvad taler IMOD, at den kun skulle være benign Forekommer hyppigere hos patienter med adenomer og KRC K-ras mutation, TGF RII mutation, kromosom 1p forandringer, mikrosatellit instabilitet, tab af hmlh1 ekspression Forekomst af mixed polyps/ blandet polyp (hyperplastisk polyp + adenom) = sessil serrat læsion med dysplasi Klonalitet i hyperplastiske polypper og i den dysplastiske komponent af blandede / sessil serrat læsion med dysplasi Speciel mucin fænotype i hyperplastisk polyp og serrat adenom (opregulering af bægercelle MUC2, reduktion af intestinal MUC4 og neo-ekspression af gastrisk MUC5AC)

32 Kært barn med færre navne

33 Sessil serrat læsion (SSL (SSP/SSA) ) Klinik Hyppigst lokaliseret i højre colonhalvdel Hyppigere hos kvinder Større (over 5 mm) Repræsenterer serrated pathway til MSI-H KRC Epigenetisk mekanisme Methylering af promotorregionen i hmlh1 (CpG island methylator phenotype CIMP)

34 SSL (a) A sessile serrated adenoma/polyp showing a hyperserrated luminal epithelial growth pattern more pronounced that in microvesicular hyperplastic polyps. In addition, the crypts show luminal dilation towards the bases of the crypts, some crypts show horizontal growth along the long axis of the muscularis mucosa (arrow). Goblet cells are present at all levels of the crypts, some of which are dystrophic. Mitotic figures are easily recognized, and located predominantly in the basal aspects of the crypts.

35 SSL med dysplasi SSL morfologi øget kernetæthed/ atypi uens/ forgrenede krypter dysplasi (skal IKKE graderes) kan ligne traditionelle adenomer fokalitet forstadie til serrat pathway-krc hurtigere progression SVÆR DIAGNOSTIK (2 int.kendis er havde 7% uklassificerede i projekt med 750cases)

36 Gene expression profiling of serrated polyps identifies annexin A10 as a marker of a sessile serrated adenoma/polyp. Gonzalo DH et al. J Pathol. (2013) A significant imbalance in mitosis versus apoptosis accelerates the growth rate of sessile serrated adenoma/polyps. Endo A et al. Virchows Arch. (2013)

37 SSL m dysplasi (b) Sessile serrated adenoma/polyp with cytological dysplasia. The portion of the polyp without cytological dysplasia on the left shows cells with uniform nuclei without pseudostratification. The cytologically dysplastic portion on the right (arrows) show hyperchromatic pseudostratified nuclei with numerous mitoses

38 TSA Figure 3.Traditional serrated adenoma. This polyp is composed of villiform projections of hypereosinophilic cells with small oval-shaped nuclei oriented basally along the basement membrane. The cells are growing in a hyperserrated luminal contour. Multiple ectopic crypts are present. These are composed of crypts oriented perpendicular to the long axis of the villi. Overall, goblet cells are decreased in number.

39 Serrate pathway til KRC A schematic representation of the putative development of CIMP-high CRCs with microsatellite instability through a serrated pathway via methylation of the MLH1 gene

40 Risikoen for at udvikle KRC via den serrate pathway Figure 7. The risk of developing colorectal cancers through the serrated pathway parallels the number, size, type, and anatomic distribution of the serrated polyps.

41

42

43

44

45 Kirurger MDT MultiDisciplinært Team - del af kræftpakke 3 s krav per 2012 Radiologer (CT/MR/UL/rtg) Patologer Onkologer Forløbskoordinatorer (f.eks. sygepl.) andre (klin. nuklearmed., anæstesi, sekr.,)

46

47

48 Serrat (tidl. hyperplastisk) polypose Tilstanden er defineret ved: 5 serrate læsioner proximalt for colon sigmoideum, heraf mindst 2 større end 10 mm Serrate læsioner proximalt for colon sigmoideum i en person med 1. grads slægtning med serrat polypose 20 serrate læsioner fordelt i hele colon Betegnelsen serrate læsioner omfatter i denne sammenhæng såvel hyperplastiske polypper som sessile serrate læsioner. Risikoen for kolorektalt karcinom øget. Disse patienter bør derfor allokeres til kontrolforløb svarende til patienter med adenomer.

49 Serrat Adenom (TSA) med neoplasi

50 Traditionel serrat adenom (TSA) Kompleks, ofte villøs arkitektur Epitelet oftest højt cylindrisk med smal aflang kerne og eosinofilt cytoplasma Karakteriseret af serrat (savtakket) epitelial arkitektur og små abortive krypter (vinkelret på villusretningen) Low eller high grade neoplasi

51 SA med neoplasi (LGN)

52 Case 14 HE 62-årig mand, der ved koloskopi får påvist en polyp i transversum.

53 Case 14 SSL Sessil serrat læsion (SSL (SS adenom/polyp))

54 Case14 sessil serrat læsion uden dysplasi Sessil serrat læsion (ingen dysplasi) Muligvis inflammatorisk polyp sessil serrat læsion uden dysplasi sessil serrat læsion uden dysplasi sessil serat læsion Serrat adenom uden dysplasi sessil serrat læsion Sessil serrat læsion sessil serrat læsion SSA Sessil serrat læsion Sessil serrat læsion. Sessil serrat læsion uden atypi Polyp uden dysplasi? Sesil serrat læsion uden dysplasi low grade tubulært adenoma. 13/17

55

56

57

58 Adenom- klinik I DK findes adenomer hos mindst hver 4. person > 50 år Sjældne før 40-års alderen Forstadier til KRC Forekommer hyppigst i områder med høj incidens af KRC Adenomer diagnosticeres nogle år før KRC Fjernelse af adenomer reducerer risikoen for KRC Der findes adenomrest i en del karcinomer Patienter med FAP udvikler KRC i 100% af tilfældene, hvis kolon ikke fjernes Mange cytogenetiske og molekylærgenetiske forandringer er fælles for adenomer og karcinomer Risiko for KRC Størrelse Antal Neoplasigrad Grad af villøsitet

59

60 Aberrerende krypt fokus (AKF) Precursor læsion Stammer fra dysplastiske stamceller i en enkelt krypt Forstørrede krypter og ofte let dilaterede kryptlumina, fortykket epitel, nedsat mucinindhold AKF med hyperplastiske træk med høj forekomst af K-Ras mutation AKF med neoplasi (mikroadenomer) associerede med APC mutation

61 Mikroadenom / AKF/ fladt adenom Β-catenin

62 Familiær Adenomatøs Polypose FAP

63 Makroskopi Multiple, cm store Typer Eleveret Pedunkulær Sessil Flad (ikke over 2x normal mucosahøjde) Depressed ( nedtrykt ) Adenom Endoskopisk diagnostik Eleveret Ses med det blotte øje

64 Adenom Endoskopisk diagnostik Flade og depressed Farveændring i slimhinden Visualisering vha farvestof

65 Fjernelse af stilket polyp

66 Fjernelse af bredbaset polyp med piecemeal teknik Evt løftes slimhinden med en saltvandspapel injiceret i submucosa (EMR, ESD ell. TEM)

67 Markerering af polypektomisted - spotmarkering I Århus (DK) ALTID lige analt for tumorstedet - vigtigt for senere resektat og lokalisation af tidl. polypsted

68 Adenom, Arkitektur Fladt Lokal fortykket mucosa, ikke over 2 x normal mucosahøjde Mørkere slimhinde

69 Adenom Arkitektur-Tubulær Udgør antalsmæssigt ca. 70% Oftest stilkede Mørkere farve end omgivende mucosa Opbygget af tætliggende kirtelstrukturer udklædt med dysplastisk epithel, som udgør mindst 80% af den luminale overflade (glat overflade)

70 Adenom Arkitektur- Villøs Udgør < 5% Ofte sessil med hårlignende / velourlignende overflade Opbygget af blad eller fingerlignende processer beklædt med neoplastisk epithel, som udgør mindst 80% af den luminale overflade

71 Adenom, Arkitektur Tubulovilløst Intermediær potentiale Udgør ca. 25 % Blanding af tubulære og villøse strukturer med en ratio mellem 80%/20% til 20%/80%

72 Case 13 HE 55-årig kvinde, der ved sigmoideoskopi får påvist polyp i sigmoideum.

73 Case 13

74 Case 13 tubullovilløst adenom med low grade neoplasi og pseudoinvasion. Intet invasivt Tubulo-villøst adenom med low grade neoplasi. Ingen invasion Adenom med let dysplasi tubulært adenom med low-grade dysplasi Tubulovilløst adenom med low grade neoplasi Type:11/17 og Gradering:16/17 Tubulovilløst Adenom med low grade forandringer? Dog ses en ø af dysplastisk epitel beliggende i stromaet, men tolkes som tangentiel skæringsfænomen. Tubulovilløst adenom med moderat dysplasi low grade dyplasi tubulært adenom med low grade neoplasi tubulovilløst adenom low grade. Tuboluvilløst adenom, lowgrade dysplasi Tubulært adenoma med svær dysplasi Tubulært adenom, low grade dysplasi Tubulovilløst adenom med lav grad neoplasi og pseudoinvasion. tubulovilløst adenom, alternativt inflammatorisk/prolaps polyp, low grade neoplasi Adenom med low grade dysplasi? Tubulo-villøst adenom m low grade neoplasi Low grade tubulovilløst adenom

75 Tubulovilløst adenom med pseudoinvasion LOW GRADE NEOPLASI

76 Pseudoinvasion Neoplastisk epitel/ krypter i/under lamina muscularis mucosa Ofte velafgrænsede Krypter med bevaret lumen/dybde orienteret Ofte cystiske Differentiering som i adenom Hæmosiderofager/ blødningsseqv. Lymfoglandulær kompleks Følger efter inflammation, torsion eller anden traumatisering?

77

78

79 Adenom, Gradering WHO/ DK per 2012 Low grade neoplasi (svarer til tidl. let og moderat dysplasi) High grade neoplasi (svarer til tidl. svær dysplasi) DK før 2012 Let dysplasi Tubuli lidt uregelmæssige uden forgreninger, kerner i basale halvdel af celler Moderat dysplasi Sekundære forgrenede tubuli (knopskydninger), kerner tættest basalt Svær dysplasi Stærkt (tertiære) forgrenede tubuli, hyppigt kribriforme, kerner overalt (orientering umulig)

80 Low og high grade neoplasi

81 Tubulært adenom low grade neoplasi

82 Villøst adenom (bredbaset) TEM lokalresektat

83 Tubulovilløst adenom high grade neoplasi (før 2012 svær dysplasi) Cytologisk

84

85

86

87 Derfor er størrelse og arkitektur af betydning

88

89

90

91 Polyp-papirer link på DPAS hj.s. link til DPAS s IT-udvalgs kodevejl. og algoritme på Patobankens hj.s. link til adenom-allokerings-algoritme på DKS, DCCG og DPAS hj.ss

92 Kodevejledninger (officielle) Index [Kodebogen] svarer næsten til kapitlerne i den gamle Gule bog Søg i hele SNOMED s kodeindhold fungerer som tekst indeholder [p.t.]

93 Polypper Hvorfor/ hvordan skal vi klassificere dem? Hvorfor: Risiko for at udvikle en invasiv komponent Risiko for evt. LNmet, når invasiv Hvordan: WHO nyeste IEN (intraepitheliel neoplasi) High/ Low DK (2012) Low grade neoplasi (LGN) High grade neoplasi (HGN) Kvantitativt +/- 1000my

94 pt1 - Haggitt level (S.Nivatvongs 1982/2002) Eleveret/stilket polyp Level1; invasion i polyphovedet (indenfor dysplasi) Level2; invasion ned i halsen (overgangen til normal mucosa) Level3; invasion i stilken (til niveau med normalmucosa) Level4; invasion i submucosa (under øvrige mucosaniveau) AFHÆNGER 100 % AF ORDENTLIG ORIENTERING AF VÆVET!

95 pt1 Kikuchi Sm-klassifikation (Kikuchi) (Nivatvongs 2002) AFHÆNGER 100 % AF ORDENTLIG Sessil/ fladeformet polyp pt1(sm1), øvre 1/3 af submucosa ORIENTERING AF VÆVET! pt1(sm2), midterste 1/3 af submucosa (sv.ca. til kar-pleksus niveau) pt1(sm3), dybeste 1/3 af submucosa

96 p 27

97 Øvrige risiko-parametrer på pt1-tumorer (polypcancere) som rapporteres jf. DCCG guideline Differentieringsgrad laveste område (Tumor budding +/-) Lymfovaskulær-invasion (alle steder) +/- Radikalitet (1 mm eller mindre mm er def. mikroskopisk ikke-radikal) => behov for yderligere efterbehandling?!

98 Kolorektal cancer (KRC) 3. hyppigste cancerform i vestlige lande Incidens DK 3400 Alderstop år, <20% før 50 år (sporadiske tumorer) 5-års-overlevelse 40-60% 90-98% af samtlige KRC tilfælde er adenocarcinomer Flest tumorer i c. sigmoideum og rectum Sporadisk Arvelig Familiær Adenomatøs Polypose (FAP) <1% Hereditær Non Polyposis Kolorektal Cancer (HNPCC) (= Lynch syndrome) 5%

99 Vestlig levevis Risikofaktorer til KRC Kost med lavt indhold af frugt, fibre og grøntsager Kost med højt indhold af animalsk fedt Tobaksrygning Alkohol Fysisk inaktivitet Tilfælde af KRC i familien Alder Langvarig og svær kronisk inflammatorisk tarmsygdom

100 Håndtering af kolo-rectale præparater (dette er et APE) Specielt for rektum-præparater. For at kunne udtage frisk væv til tumorbank og samtidig Bevare den mesorektale resektionsflade (CRM) som modtaget, samt at undgå at påvirke målet for afstanden mellem CRM og tumor, kan anbefales følgende teknik: 1. Præparatet opklippes oralt fra anteriort ned til omslagsfolden eller 2-5 cm fra tumors overkant- ALDRIG gennem tumor. 2. Der udtages tumorvæv til frysebank. 3. Lumen skylles med formalin/ evt. + filtrerpapirrulle 4. Præparatet anbringes flydende i formalin (opspændes ikke) - rektangulære maler-spande er fortrinlige. Vurdering af det onko-kirurgiske resektionsplan (kvalitet)foretages a.m. Quirke

101 Kriterier for onkokirurgisk kvalitetsgradering af resektater med kolorektal cancer a.m. P. Quirke. Kolon Rektum TME/PME Rektum APE Det mesokoliske plan Det mesorektale plan Det ekstra-levatoriske plan God onkokirurgisk kvalitet Har en intakt glat mesokolisk overflade med kun mindre irregulariteter. Ingen peritoneale eller fascie-defekter må være dybere end 5 mm. Der skal være en glat ensartet ikkeperitonealiseret resektionsflade enten retroperitonealt eller som mesokolisk resektionskant. Har en intakt glat mesorektal overflade med kun mindre defekter (ikke dybere end 5 mm), og er uden coning (omvendt keglefacon/ tilspidsning af resektatets anale ende). Har en cylindrisk form p.g.a. tilstedeværelsen af m. levator ani, som fjernes en bloc med sphinktermuskulatur og mesorektum. Der må ikke være defekter dybere end 5mm, og der må ikke være taljedannelse på resektatet (mellem det mesorektale og perineale segment). Det intramesokoliske plan Det intramesorektale plan Det sphinkteriske plan Middelgod onko-kirurgisk kvalitet Har en moderat mængde mesokolon, men irregulariteter i den peritoneale overflade eller ikke-peritonealiserede resektionsflade. Tunica muscularis må ikke være synlig. Har en relativ rigelig mængde mesorektalt fedtvæv, men defekter i den mesorektale overflade og/ eller moderat coning. Tunica muscularis må ikke være synlig, med undtagelse af insertion af evt. levatormuskulatur. Har taljedannelse og CRM/ ikkeperitonealiserede resektionsflade i dette segment dannes af overfladen af sphinktermuskulatur med intakt intern sphinkter. Et godt standard APE resektat vil rummes i denne kategori. Det muskulære plan Det muskulære plan Det intramuskulære/submucøse plan Dårlig onkokirurgisk kvalitet Har kun lidt mesokolisk vævsmængde og omfattende defekter, som når ned på tunica muscularis. Har kun en mindre mængde mesorektalt fedtvæv med defekter ned på tunica muscularis. Heri er også inkluderet infraperitoneale perforationer af resektatet. Har en udtalt taljedannelse og der er defekter i interne sphinktermuskulatur, submucosa og/eller perforation af resektatet. UfL 13/2011 Tæt samarbejde mellem patolog og kirurg kan forbedre resultaterne efter kolorektal cancer Statusartikel Nicholas P. West1, Philip Quirke1 & Rikke Hjarnø Hagemann-Madsen2

102 Makroskopisk vurdering af det onko-kirurgiske resektionsplan 1. Mesorektale plan (Komplet): intakt mesorektum med kun små uregelmæssigheder på en glat mesorektal overflade. Ingen defekter er dybere end 5 mm. Ingen coning (omvendt kegleform) nedadtil. 2. Intramesorektale plan (næsten (moderat) komplet): moderat mængde mesorektum med uregelmæssigheder og/eller defekter dybere end 5 mm, men muscularis propria (tunica muscularis eller muscularis externa) er ikke synlig. Moderat coning tilladt. 3. I muskulært plan (inkomplet): lille mængde eller meget uregelmæssig mesorektum med stedvis synlig muscularis propria. 4. Uoplyst eller irrelevant (fx TEM).

103 Oplæg til KRC makro-demo TS-kursus Gastrointestinalkanalens patologi 2015 v/ Rikke Hagemann-Madsen

104 Hvorfor er det vigtigt af kende typerne af kirurgiske resektater? For at skelnen dovne kirurger fra energiske? a.h.t. pladsen i udskæringen? a.h.t. kvalitetsscoringen? For at give mening i den mikroskopiske vurdering

105

106 Typer af APE er (rektum med analkanal) Intersphincterisk APE (omvendt kegleform ganske, lidt cirkulær analhud) Få defekter. Mest til ældre, svage og ikke-onkologiske operationer. Abandoned/ (standard i den øvrige verden) APE (timeglas form, stor cirkulær analhud) 30 % lokal recidiv og øget perforationsrisiko. Meget hud/fedt og ingen/lidt levatormuskulatur- bækken defekten mindre. Ekstralevatorisk/ a.m.holm (EL)APE (cylindrisk form pga m. levator ani inkluderet, kommaformet analhud og ofte med os coccygis) Ca. 10 % lokal recidiv, næsten ingen perforationer. Lidt hud/fedt, hele muskelmassen, stor defekt, meshedække, hernieringer få, 3 mnd helingsrate er stor. Ischioanal APE (stor evt. asymmetrisk anal/ baldehud) Til analcancer salvage kirurg, og ved avancerede rectumcancer med fistuleringer. Stor defekt, WRAM-flap med muskel for at undgå herniering af indre organer ned i det lille bækken.

107 Tilnærmet muskeltegning Individuel overgang

108 APR; Thorbjörn Holm, Extralevatorisk Redrawn from: Gordon & Nivatvongs QMP 1999

109 APR; Intersphincteric excision Redrawn from: Gordon & Nivatvongs QMP 1999

110 APR; Anal Salvage: (total) ischioanal excision Redrawn from: Gordon & Nivatvongs QMP 1999 Afhængig af behov for opnåelse af radikalitet

111 Robot ass : Professor Søren Laurberg demonstrerer den nye kirurgirobot for regionsrådsformand Bent Hansen, ved mandagens officielle indvielse. Foto: Michael Harder

112 Værktøjet skal være i orden også for patologen Tusch i forskellige farver (følg husordenen, f.eks.) Sort = ikke-peritonealiserede resektionsflade Grøn = peritoneum Blå = defekter og andre organer Iseddike på sprøjteflaske Servietter i massevis LANG kniv Markater OG lineal Fotoudstyr Prof. Phil Quirke 2007

113 Makroskopisk vurdering af mesorektale fascie Husk også APE-delens perineale del, vurderes separat Onkokirurgisk resektionsplan (kvalitetsgradering) a.m. Phil Quirke Husk vurdering hele vejen rundt og værste område tæller

114 Anteriort omslagsfolden er grænsen for opklipning

115 PQ s oplægning mesorectum

116 PQ s oplægning - APR

117 Perineale vs. Mesorektale gradering

118 Aarhus oplægning, APR Perineale vs. Mesorectale gradering linea dentata i skive 7/8 Skive 2 Skive 1 Skive 5 Skive 11 Skive 16

119 Muskellag

120 Perineale vs. Mesorektale gradering

121 Tusch er IKKE et svineri

122 Colonud(tvær)skæring Det første præp. i Århus (dec.2007)

123

124 Kolon anno 2010 med frisk foto

125 Samme nu fikseret. 24 h i formalin derefter i GEWF

126 Skiveskæring - postmdt

127 Sigmoideum frisk

128 Sigmoideum efter fiksering, før tusch

129 Sigmoideum, peritoneale side før og efter tusch

130 Sigmoideum, dorsale side før og efter tusch

131 Sådan virker det!

132 OBS: blotlagte lymfeknuder p.g.a. peritoneal bristning

133 Dobbelttusch

134 Afsted til sektionsstuen live demo

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP PATOANATOMISK UNDERSØGELSE AF KOLOREKTALE CANCERRESEKTATER

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP PATOANATOMISK UNDERSØGELSE AF KOLOREKTALE CANCERRESEKTATER DANISH COLORECTAL CANCER GROUP PATOANATOMISK UNDERSØGELSE AF KOLOREKTALE CANCERRESEKTATER 24 PATOANATOMISK UNDERSØGELSE AF KOLOREKTALE CANCERRESEKTATER Omhyggelig undersøgelse og rapportering af patoanatomiske

Læs mere

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning Cytologisk Årsmøde 2007 hos trakelektomerede Minimal invasiv teknik giver mulighed for bevarelse af fertiliteten Laparoskopisk pelvin lymfadenektomi og vaginal operation med fjernelse af det meste af cervix

Læs mere

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer og urincytologi Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer Klassifikationer Tumortyper med fokus på urotellæsioner gammel (Bergkvist) og ny (WHO 2004) klassifikation

Læs mere

-Molekylærbiologiske/ gastrointestinale cancere. Histo temadag, Odense 3. november 2012. Mikkel Eld, Aalborg

-Molekylærbiologiske/ gastrointestinale cancere. Histo temadag, Odense 3. november 2012. Mikkel Eld, Aalborg -Molekylærbiologiske/ immunhistokemiske undersøgelser af gastrointestinale cancere - Screening for kolorektal cancer. Histo temadag, Odense 3. november 2012 Mikkel Eld, Aalborg Molekylærbiologiske og immunhistokemiske

Læs mere

Familiær Adenomatøs Polypose (FAP)

Familiær Adenomatøs Polypose (FAP) April 2012 Gastroenheden - Polyposeregistret Hvidovre Hospital Hvidovre Hospital Polyposeregistret/Danish Colorectal Cancer Group Familiær Adenomatøs Polypose (FAP) Vejledende retningslinier for diagnose,

Læs mere

Familiær Adenomatøs Polypose (FAP)

Familiær Adenomatøs Polypose (FAP) Familiær Adenomatøs Polypose (FAP) Vejledende retningslinier for diagnose, behandling og kontrol Polyposeregistret Hvidovre Hospital & Danish Colorectal Cancer Group Indhold Sygdommen... 3 Spigelman klassifikation...

Læs mere

Overlæge, dr. med. Gunnar Baatrup Kirurgisk Afdeling A, Odense Universitetshospital

Overlæge, dr. med. Gunnar Baatrup Kirurgisk Afdeling A, Odense Universitetshospital 1 Redaktionskomité Steffen Bülow (ansvarshavende) Henrik Harling Per Gandrup Henrik Christensen Anders Jakobsen Forfattere DCCG Overlæge, dr. med. Gunnar Baatrup Kirurgisk Afdeling A, Odense Universitetshospital

Læs mere

TS-kursus 2015 Esofagus og ventrikel

TS-kursus 2015 Esofagus og ventrikel TS-kursus 2015 Esofagus og ventrikel Overlæge Jane Preuss Hasselby Disposition Benigne og præmaligne forandringer i eosfagus og den gastroesofagale overgang (GEJ) Maligne tumorer i esofagus og GEJ Ventriklens

Læs mere

Retningslinier for diagnostik og behandling af kolorektal cancer

Retningslinier for diagnostik og behandling af kolorektal cancer Retningslinier for diagnostik og behandling af kolorektal cancer Danish Colorectal Cancer Group www.dccg.dk 4. udgave 2009 1 Redaktør Steffen Bülow Redaktionsgruppe Steffen Bülow Eva Fallentin Per Gandrup

Læs mere

HNPCC. Arvelig tarmkræft. Hvidovre Hospital HNPCC-registret. Afsnit 435 H

HNPCC. Arvelig tarmkræft. Hvidovre Hospital HNPCC-registret. Afsnit 435 H HNPCC Arvelig tarmkræft Hvidovre Hospital HNPCC-registret. Afsnit 435 H HNPCC Arvelig tarmkræft Udarbejdet af Overlæge Inge Bernstein og afdelingslæge Susanne Timshel, HNPCC-registret Landsdækkende register

Læs mere

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER 16 EKSTERNE RISIKOFAKTORER Epidemiologiske undersøgelser baseret på forskellige studiedesign som f.eks. immigrationsstudier og korrelationsstudier

Læs mere

Tyndtarmen Herlev 28. januar 2015 TS-kursus i gastrointestinal patologi

Tyndtarmen Herlev 28. januar 2015 TS-kursus i gastrointestinal patologi Tyndtarmen Herlev 28. januar 2015 TS-kursus i gastrointestinal patologi G R O L I N N O W I L L E M O E O V E R L Æ G E M AV E TA R M PAT O L O G I R I G S H O S P I TA L E T Materialets art Biopsier fra

Læs mere

Colons non-neoplastiske sygdomme

Colons non-neoplastiske sygdomme Colons non-neoplastiske sygdomme Teoretisk specialespecifikt kursus i Fordøjelseskanalens patologi Lene Riis Herlev Hospital Sygdomsgrupper Inflammatoriske tilstande Kronisk inflammatorisk tarmsygdom Mikroskopisk

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012. 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012. 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering

Læs mere

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER DANISH COLORECTAL CANCER GROUP RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER 1 Redaktør Steffen Bülow Redaktionsgruppe Steffen Bülow Eva Fallentin Per Gandrup Anders Glenthøj Henrik

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Dansk Colorectal Cancer Gruppe 4.4.2013

Bestyrelsesmøde i Dansk Colorectal Cancer Gruppe 4.4.2013 Bestyrelsesmøde i Dansk Colorectal Cancer Gruppe 4.4.2013 Deltagere: Kirurgi: Peter Nørgaard Larsen (RH), Hans Raskov, Peer A. Wille Jørgensen (BBH), Lene Hjerrild Iversen (Aarhus), Steffen J. Rosenstock

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II 1 Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 D Tarmkræft Overlæge Steffen Bülow, Hvidovre Hospital Hovedanbefalinger Den fremtidige behandling af kolorektal cancer (KRC) bør samles i 10-15 kolorektale enheder med

Læs mere

Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Papillomvirus. Humant papillomvirus

Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Papillomvirus. Humant papillomvirus Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus Papillomvirus Humant papillomvirus Dobbeltstrenget DNA-virus omgivet af proteinkapsid 1 Genital infektion med HPV Hyppigste seksuelt

Læs mere

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakkeforløb Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakker Kirurgisk Afdeling Kræft i bugspytkirtlen Kræft i galdegang Kræft i spiserør,mavemund og mavesæk Primær leverkræft Kræft i tyk-og endetarm

Læs mere

UNDERSØGELSESPROGRAM

UNDERSØGELSESPROGRAM 35 UNDERSØGELSESPROGRAM Symptomer De hyppigste symptomer på KR er blødning per rectum og ændret afføringsmønster. KR giver oftest først symptomer sent i forløbet, og symptomerne er ofte uspecifikke. Højresidige

Læs mere

STANDARDSVAR. Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Medicinstuderende

STANDARDSVAR. Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Medicinstuderende STANDARDSVAR Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Medicinstuderende Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt, som skal afleveres ved eksamens afslutning.

Læs mere

Introduktion til patologi

Introduktion til patologi Introduktion til patologi (Underwood kapitel 1 og 2) Patologi og Sygdomsbeskrivelse: - Definere patologi (almen og speciel) - Angive (og definere) de karakteristikker som beskriver en sygdom: epidemiologi

Læs mere

Undersøgelsesprogram Gælder fra: 15. oktober 2012 Justeret af LHI 15. april 2015

Undersøgelsesprogram Gælder fra: 15. oktober 2012 Justeret af LHI 15. april 2015 DG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG EHANDLING AF KOLOREKTAL ANER Rekommandationer Patienter med gennemsnitlig KR-risiko og symptomer på KR bør afhængig af detaljerede symptomer primært have

Læs mere

Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes

Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes Anja Olsen Seniorforsker Center for Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse 15. januar 2015 Forekomst af tarmkræft 1968-72 40 Antal

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED

FAKTA OM OG REHABILITERING VED FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karen Trier og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune)

Læs mere

Gastrointestinalkanalen

Gastrointestinalkanalen Gastrointestinalkanalen Normal udvikling og malformationer U-kursus oktober 2009 Connie Jørgensen, Rigshospitalet 1 Esofgus Normal oesofagus 2 Oesofagusatresi Oesofagusstenose eller atresi forekomst 3.3:10,000

Læs mere

Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom.

Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom. Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom. Anbefalingerne udarbejdede af: Overlæge,Dr.Med.BirgitGuldhammerSkov.BispebjergHospital,PatologiskAfdeling. Professor,overlægeMogensVyberg.AalborgUniversitetshospital,PatologiskInstitut.

Læs mere

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os.

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os. Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Tlf.: 7841 3981 Til patienter med prostatakræft Prostatakræft

Læs mere

Eksamensopgavesæt Standardsvar. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Fredag den 29. maj 2015

Eksamensopgavesæt Standardsvar. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Fredag den 29. maj 2015 Eksamensopgavesæt Standardsvar Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Fredag den 29. maj 2015 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt,

Læs mere

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 25/6-2004

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 25/6-2004 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 25/6-2004 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på gult papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt (trykt

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Som det fremgår af figuren består fordøjelsessystemet af et rørsystem indeholdende: mundhule (cavum oris), svælg (pharynx), spiserør (oesophagus),

Som det fremgår af figuren består fordøjelsessystemet af et rørsystem indeholdende: mundhule (cavum oris), svælg (pharynx), spiserør (oesophagus), 1 2 Som det fremgår af figuren består fordøjelsessystemet af et rørsystem indeholdende: mundhule (cavum oris), svælg (pharynx), spiserør (oesophagus), mavesæk (ventriculum) og tyndtarm (intestinum tenue).

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling

Social ulighed i kræftbehandling Social ulighed i kræftbehandling 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Susanne Oksbjerg Dalton

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse.

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530.

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. 1. Beretning fra formanden I 2013 har forretningsudvalget afholdt møde

Læs mere

Behandling af tarmkræft. i Danmark med fokus på den kirurgiske behandling

Behandling af tarmkræft. i Danmark med fokus på den kirurgiske behandling Behandling af tarmkræft i Danmark med fokus på den kirurgiske behandling August 2004 Indholdsfortegnelse 1 Faktiske forhold i Danmark 10 1.1 Baggrund 10 1.2 Patientforløb 10 1.2.1 Henvisning 11 1.2.2 Endoskopi

Læs mere

Referat fra DCCG bestyrelsesmøde d. 10-4- 14

Referat fra DCCG bestyrelsesmøde d. 10-4- 14 Referat fra DCCG bestyrelsesmøde d. 10-4- 14 Til stede: Steffen Rosenstock, Frank Svendsen Jensen, Henrik Nørgaard, Lars Bundgaard, Rikke Hagemann, Peter Ingeholm, Ismail Gögenur, Jan Lindeberg, John Pløen,

Læs mere

Hvordan dokumenteres, at patientforløbet skal diskuteres på MDT? Hvor dokumenteres svar fra MDT? Hvem er ansvarlig for opfølgning fra MDT?

Hvordan dokumenteres, at patientforløbet skal diskuteres på MDT? Hvor dokumenteres svar fra MDT? Hvem er ansvarlig for opfølgning fra MDT? Sagsfremstilling til Den regionale SFI-styregruppe vedr. multidiciplinær teamkonference (MDT) Ifm møde i Det Tværfaglige Dokumentationsråd (DTD), AUH d. 27/5-13 blev udfordringer/uklarheder vedr. arbejdsgange

Læs mere

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning Ny diagnose Modic? Modic - kroniske rygsmerter - Fagfestival for Fysioterapeuter Region Syddanmark, DipMT, MSc, PhD, Specialist i muskuloskeletal fysioterapi, Odense www.cfmf.dk Viden, uvidenhed og medier

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Sarkomer i knogler og bløddele: centraliseret behandling (pakkeforløb) Udredning og regler for henvisning til center ( begrundet mistanke )

Sarkomer i knogler og bløddele: centraliseret behandling (pakkeforløb) Udredning og regler for henvisning til center ( begrundet mistanke ) Sarkomer i knogler og bløddele: centraliseret behandling (pakkeforløb) 1) Mistanke om sarkom: Gatekeeperfunktion: lokal ortopædkirurgisk afdeling 2) Begrundet mistanke om sarkom: Sarkomcentre med multidisciplinære

Læs mere

NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINIER Karcinom i ventrikel, gastroesofageale overgang og esophagus

NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINIER Karcinom i ventrikel, gastroesofageale overgang og esophagus NTIONLE KLINISKE RETNINGSLINIER Karcinom i ventrikel, gastroesofageale overgang og esophagus Udarbejdet af arbejdsgrupper fra Dansk Kirurgisk Selskab Dansk Selskab for Klinisk Onkologi Dansk Thoraxkirurgisk

Læs mere

kampen mod kemoterapiresistens

kampen mod kemoterapiresistens Brystkræft kampen mod kemoterapiresistens Af Ph.d. Sidsel Petersen, Biologisk Institut, Dette kapitel giver en introduktion til brystkræft og til behandling af denne kræftsygdom. Ligesom andre kræftsygdomme

Læs mere

1. Kræft. Dette kapitel fortæller, om kræft set med lægens øjne ikke biologens om symptomer om behandling. Kræft

1. Kræft. Dette kapitel fortæller, om kræft set med lægens øjne ikke biologens om symptomer om behandling. Kræft 1. Kræft Dette kapitel fortæller, om kræft set med lægens øjne ikke biologens om symptomer om behandling Hvis denne bog var skrevet for tyve år siden, kunne man næsten sige, at dette første kapitel ville

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

DCCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danish Colorectal Cancer Group (DCCG)

DCCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) DCCG Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning )

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning ) Jordkuglen med borgere, der i deres normalflora i næse, svælg, på fugtig hud bærer kuglebakterien Staphylococcus aureus eller S.aureus Til enhver tid har 30-40% af raske danskere S.aureus i deres næsebor,

Læs mere

Medicinske mave-tarmsygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011

Medicinske mave-tarmsygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011 Medicinske mave-tarmsygdomme Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011 1 Ulcussygdom Hvad skal vi snakke om? Kronisk inflammatoriske tarmsygdomme 2 3 Anatomi 4 Fysiologi Synkesmerter/-stop Ræben Hoste

Læs mere

Patientvejledning. Koloskopi samt udrensningsvejledning. Kikkertundersøgelse af tyktarm

Patientvejledning. Koloskopi samt udrensningsvejledning. Kikkertundersøgelse af tyktarm Patientvejledning Koloskopi samt udrensningsvejledning Kikkertundersøgelse af tyktarm En koloskopi er en kikkertundersøgelse af endetarmen og tyktarmen med henblik på at afsløre sygelige forandringer i

Læs mere

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 4. semester, odontologi

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 4. semester, odontologi Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 3 maj 2011 4. semester, odontologi Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde i DCCG. Den 22. oktober 2014, kl. 9.30 15.00. Sygehus Lillebælt Vejle, Kabbeltoft 25,

Referat af Bestyrelsesmøde i DCCG. Den 22. oktober 2014, kl. 9.30 15.00. Sygehus Lillebælt Vejle, Kabbeltoft 25, 1 Referat af Bestyrelsesmøde i DCCG Den 22. oktober 2014, kl. 9.30 15.00 Sygehus Lillebælt Vejle, Kabbeltoft 25, Lokale: Underhuset (kælderen under Administrationshuset) Til stede: Ole Roikjær, Mette Yilmaz,

Læs mere

Nationale kliniske retningslinier for. udredning og behandling af cancer pancreatis

Nationale kliniske retningslinier for. udredning og behandling af cancer pancreatis Nationale kliniske retningslinier for udredning og behandling af cancer pancreatis April 2011 DPCG Kliniske retningslinier for cancer pancreatis 2011 Side 2/110 Indholdsfortegnelse FORORD... 5 INCIDENS,

Læs mere

NOTER I GASTROENTEROLOGI

NOTER I GASTROENTEROLOGI NOTER I GASTROENTEROLOGI Af Asma Bashir, stud med Københavns Universitet Forår 2010 Side 1 af 78 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Oesophagus, spiserøret Klinik Infektiøs oesophagitis Candida albicans oesophagitis

Læs mere

HÅNDEN. Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit)

HÅNDEN. Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit) HÅNDEN Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit) Tenosynovit lokaliseret til 1. dorsale kulisse som indeholder abductor pollicis longus og extensor pollicis brevis senerne. Lidelsen er hyppigst

Læs mere

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet Tips og tricks i thoraxradiologi Anna Kalhauge Rigshospitalet Hvordan fremkommer et thorax-billede Røntgenstrålerne passerer forskellige væv, strålerne svækkes i forskellig grad og billedet udgøres af

Læs mere

GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL

GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL Signe Wildt Overlæge, Ph.d Køge Sygehus DSKE 17. marts 2015 Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi - DSGH Christian Lodberg Hvas Michael Dam

Læs mere

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet. Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet. Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer Neuroonkologisk Afdeling, Afdeling for Eksperimentel Kræftbehandling,

Læs mere

Demensdiagnoser hos yngre: Lise Cronberg Salem

Demensdiagnoser hos yngre: Lise Cronberg Salem Demensdiagnoser hos yngre: Kan vi stole på registrene? Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Disposition Definition af yngre demente Sygdomsfordeling Forskningsprojekt Demens hos yngre < 65

Læs mere

Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual. Version 1, 20. maj 2015

Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual. Version 1, 20. maj 2015 Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual Version 1, 20. maj 2015 Indhold Adgang til databasen... 3 Login... 5 Startbilleder efter login... 6 Oprettelse af patentforløb... 8 Generelt om

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Klaringsrapport vedrørende. udredning og behandling af cancer pancreatis

Klaringsrapport vedrørende. udredning og behandling af cancer pancreatis Klaringsrapport vedrørende udredning og behandling af cancer pancreatis September 2008 DPCG Klaringsrapport 2008 Side 2/94 Indholdsfortegnelse FORORD...4 INCIDENS, ÆTIOLOGI OG SYMPTOMER...6 INCIDENS...

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

Danish Consortium for Neuromuscular Diseases. Genomsekventering klinisk anvendelse

Danish Consortium for Neuromuscular Diseases. Genomsekventering klinisk anvendelse Danish Consortium for Neuromuscular Diseases Genomsekventering klinisk anvendelse Odense, 2. september, 2013 Jens Michael Hertz, MD, DMSc Professor, consultant Phone: +45 6541 3191 (dir.), or +45 2027

Læs mere

Referat fra DMG repræsentantskabsmøde 01/03-2011:

Referat fra DMG repræsentantskabsmøde 01/03-2011: Referat fra DMG repræsentantskabsmøde 01/03-2011: 1. Fremvisning af online databasen ved Aleks Jovanovic og DMG FU anbefalinger Aleks viser computer skærmbilleder af online databasen, der er en kopi af

Læs mere

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet 1 Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet Belyst med data fra de kliniske databaser (DBCG, DLCR, DGCD, LYFO) 1 Dks Statistik, LPR og DCR Lav social position og risiko for kræft

Læs mere

Galdevejsobstruktion. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010

Galdevejsobstruktion. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Galdevejsobstruktion Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Galdegangsstenose kolestase Kolestase Obstruktiv Non-obstruktiv Kolestase - definition

Læs mere

Fig. 1. Normal forfod som viser hallux valgus vinklen og intermetatarsal vinklen.

Fig. 1. Normal forfod som viser hallux valgus vinklen og intermetatarsal vinklen. Den smertende storetåknyst Hvad er en knyst? En knyst er et fremspring på en underliggende knogle. Årsagen til at knyster giver smerter er at bløddelsvævene udsættes for et tryk mellem knogle og fodtøj.

Læs mere

Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål

Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål Den studerende kan efter endt undervisning kunne: Selvstændigt beskrive og udføre en smear-tagning i den rigtige rækkefølge Selvstændigt

Læs mere

ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT

ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT 2010 Anbefalinger vedrørende screening for tyk- og endetarmskræft Sundhedsstyrelsen, 2010, Enhed for Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300

Læs mere

De nye regionale MDT SFI er der ønskes godkendt

De nye regionale MDT SFI er der ønskes godkendt De nye regionale MDT SFI er der ønskes godkendt Anbefalinger fra den regional MDT workshop ift. eksisterende MDT SFIer. Begrundelsen for nedenstående er, at de konferencer der fjernes, er MDT konferencer,

Læs mere

Hvor farlig er asbest?

Hvor farlig er asbest? Hvor farlig er asbest? v. Charlotte Brauer, overlæge Arbejdsmedicinsk Klinik, Glostrup Hospital www.arbejdsmedicinsk.dk www.glostruphospital.dk Temadag om asbest, Teknologisk Institut den 3. juni 2008

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Colitis ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse) og Crohns sygdom (morbus Crohn, kronisk tarmbetændelse) er kroniske betændelsessygdomme i tarmen. Colitis

Læs mere

VIDENSKABELIGT PROGRAM

VIDENSKABELIGT PROGRAM 1 DANSK KIRURGISK SELSKABS ÅRSMØDE 7.-10. JUNI 2011 VIDENSKABELIGT PROGRAM RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL - Amager Boulevard 70, København TIRSDAG 7. JUNI 13.00 VELKOMST OG PRISUDDELING Per Gandrup 13.10-16.55

Læs mere

CLL CLL. Chronisk lymfatisk leukæmi CLL CLL CLL. Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH

CLL CLL. Chronisk lymfatisk leukæmi CLL CLL CLL. Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH Chronisk lymfatisk leukæmi Monoklonale B-lymfocytter Immunfænotype CD19 +, CD5 +, CD23 + CD20 s/-, CD79b s/-, sig s/- Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH Monoklonale B-lymfocytter Immunfænotype

Læs mere

Tillykke, du er gravid.

Tillykke, du er gravid. Tillykke, du er gravid. Denne informationsfolder kan være relevant for dig og din familie hvis: 1. I overvejer at få lavet en test for at se, om jeres barn har Downs syndrom 2. Nakkefoldscanningen viser

Læs mere

Børn og leversygdom Bodil Laub Petersen, Patologiafdelingen, Rigshospitalet

Børn og leversygdom Bodil Laub Petersen, Patologiafdelingen, Rigshospitalet Børn og leversygdom Bodil Laub Petersen, Patologiafdelingen, Rigshospitalet Nyfødte og leversygdom Hæmolyse ; HbF Ukonjugeret hyperbilirubinæmi Kernicterus og cerebral skade Børn og leversygdom Nyfødte

Læs mere

Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik. Mark Krasnik

Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik. Mark Krasnik Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik Mark Krasnik Lungekræft 5 års prognose efter kirugi stage IV stage IIIb stage IIIa stage IIb stage IIa stage Ib stage Ia 0 20 40 60 80 Udredningsmetoder Udredningsmetode:

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

5. Semester: Mik 1 Adaptationer

5. Semester: Mik 1 Adaptationer 5. Semester: Mik 1 Adaptationer Adaptation er anvendt i patologien for at beskrive ændringer, der opstår i celler eller væv som respons på længere stimuli af fysiologisk art eller skader Typer Definition

Læs mere

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse Frugt og grønt: Historisk Lang interesse (epidemiologiske

Læs mere

03-10-2012 side 1. Billeddannelsen. Anne Sofie Nielsen. UDDANNELSER I UDVIKLING www.ucl.dk

03-10-2012 side 1. Billeddannelsen. Anne Sofie Nielsen. UDDANNELSER I UDVIKLING www.ucl.dk 03-10-2012 side 1 Billeddannelsen Anne Sofie Nielsen 03-10-2012 side 2 Dataopsamling (Data acquisition) Slice by sice (sekventiel) Volumen (Helical eller spiral) 03-10-2012 side 3 Seeram 03-10-2012 side

Læs mere

Screening for tarmkræft i Vejle Amt

Screening for tarmkræft i Vejle Amt Screening for tarmkræft i Vejle Amt - en gennemførlighedsundersøgelse august 2005 november 2006 1 Udarbejdet af Vejle Sygehus, Region Syddanmark Projektleder, Ledende overlæge Claus Bisgaard, Organkirurgisk

Læs mere

Arv og øvrige dispositioner for prostatakræft

Arv og øvrige dispositioner for prostatakræft Prostatakræftforeningen Foreningen har til formål at hjælpe mænd, som rammes af prostatakræft. Det gør vi bl.a. ved at afholde møder over hele landet og udgive et medlemsblad. Herigennem får du som medlem

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Implementering. En vanskelig affære. Klinikchef Carl-Otto Gøtzsche

Implementering. En vanskelig affære. Klinikchef Carl-Otto Gøtzsche Implementering En vanskelig affære Klinikchef Carl-Otto Gøtzsche Region til sygehuse: Følg vejledning eller betal selv for dyr medicin Sygehuse i Region Midtjylland skal fremover følge anbefalingerne fra

Læs mere

Kliniske retningslinier for behandling af Kolo-Rektale Levermetastaser (KRLM) Udarbejdet af Dansk Lever-Galdevejscancer Gruppe (DLGCG) 2010-2011

Kliniske retningslinier for behandling af Kolo-Rektale Levermetastaser (KRLM) Udarbejdet af Dansk Lever-Galdevejscancer Gruppe (DLGCG) 2010-2011 Kliniske retningslinier for behandling af Kolo-Rektale Levermetastaser (KRLM) Udarbejdet af Dansk Lever-Galdevejscancer Gruppe (DLGCG) 2010-2011 1 Indholdsfortegnelse Kliniske retningslinier for behandling

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Karen Ege Olsen Afd. for Klinisk Patologi Odense Universitetshospital

Karen Ege Olsen Afd. for Klinisk Patologi Odense Universitetshospital Serøse væskerv Cytologisk årsmøde 2010 Karen Ege Olsen Afd. for Klinisk Patologi Odense Universitetshospital Serøse væskerv Pleura Peritoneum Perikardium Pleura Peritoneum Perikardium Pleura: tynd hinde

Læs mere

KOMPENDIUM I KLINISK CYTOLOGI URINVEJSCYTOLOGI

KOMPENDIUM I KLINISK CYTOLOGI URINVEJSCYTOLOGI KOMPENDIUM I KLINISK CYTOLOGI URINVEJSCYTOLOGI Udarbejdet af bioanalytikerne DORTHE EJERSBO PREBEN SANDAHL MARIANNE SCHOU MARTINY Redigeret 2014 FORORD Ikke-gynækologisk cytologi er en stadig voksende

Læs mere