Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården"

Transkript

1 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen fremkommer tilsynsmyndigheden med en vurdering af oplysningerne, tilsynets bemærkninger og anbefalinger til lærings- og udviklingspunkter. Formålet med tilsynet har været at belyse beboernes oplevelse af: Boligforhold Fysiske rammer og hverdagen Hjælpen efter Lov om Social Service 83 og 86 Den sociale trivsel Forplejningen Kultur og - socialt miljø, herunder dialog med personalet m.v. Aktiviteter Dato og tidspunkt for uanmeldt tilsyn Tilsynet blev udført 25/ Tilsynet i tidsrummet mellem kl Tilsynet udført af Tilsynet blev udført at Myndighedschef Tove Klara Sommer, Kerteminde Kommune og Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen, Nordfyns Kommune. Plejecenter Solgården Plejecenter, Skovvej 1, 5400 Bogense Solgården består af 44 plejeboliger fordelt på 3 afdelinger. En af afdelinger har nuværende 8 aflastningspladser. Der er 2 ledere tilknyttet plejecentret, hvoraf den ene er ansat i foråret og den anden starter 1. november Solgården udfører pleje/ omsorg som et almindeligt plejehjem. Det centrale køkken sørger for alt forplejning. Der serveres varm mad hver middag. Der er en terapi, som også benyttes som aktivitetscenter for øvrige borgere i kommunen. Der er et cafeteria med servering af mad. Indholdet i tilsynet Rundvisning på plejecentret ved et personale. Gennemførelse af interview af 3 beboer i henhold til interviewguide. To af beboerne som deltog i interviewet var informeret og forstod formålet med det uanmeldte tilsyn. En beboer forstod ikke informationen og formålet, men ville gerne deltage og svarede på de stillede spørgsmål, hvorfor besvarelsen indgår i tilsynet. Tilsynsførende bad i stedet personalet om supplerende oplysninger. En beboer var ikke i stand til at deltage i hele interviewet, hvorfor kun noget af besvarelse indgår i rapporten. Alle deltagere fik udleveret skriftlig information om tilsynet. Side 1 af 10

2 Samtale med plejepersonale omkring dokumentation vedr. den interviewede. Der er samtale omkring alle 3 udvalgte. Samtale med plejepersonale omkring lovpligtig dokumentation. Status på det forløbne år Afventer anmeldt tilsyn. Modtagelse Vi bliver i stueplan mødt af et personale, der skal til at servere mad for beboerne. Hun siger, at vi kommer på et dårligt tidspunkt. Vi forklarer, at tilsynene skal foregå på forskellige tider af dagen, hvilket personalet godt forstår. Personalet beder os om at gå på 1. sal, da hun er alene sammen med en vikar. Vi går på 1. sal og bliver mødt med samme bemærkning om at tidspunktet er dårligt. Vi forklarer igen, at tilsynene skal foregå på forskellige tider af dagen, hvilket personalet godt forstår, og siger selvfølgelig skal det det. Efter forklaring af indholdet og formålet med tilsynet viser personalet os rundt i de respektive huse. Hun fortæller om stedet. Hun fortæller, at det i det fysiske rammer er svært at lave hyggekroge. Som noget nyt har afdelingen indrettet en ekstra hyggekrog i den modsatte ende af spisestuen. Personalet fortæller, at nogle af beboernes stuer ikke har eget bad og toilet, hvorfor der er indrettet et stort fælles badeværelse. Personalet fortæller, at beboernes lejligheder er små, og at den nye leder har sørget for, at der er blevet opsat loftlifte på mange stuer. Personalet siger, at det har lettet meget i dagligdagen.. Personalet viser os op til 2. sal, hvor der også bor beboere. Beboerne her er tilknyttet personalet som er på 1. sal. Personalet fortæller, at det i afdelingerne er svært at lave aktiviteter, da pladsforholdene er så små.hun fortæller, at hvis mange af beboerne sidder i kørestol, så kan personalet ikke kommer rundt om bordene i spisestuen og hjælpe med spisningen. Personalet fortæller, at afdelingerne har et lille anretningskøkken. Køkkenet har ingen ovn, og det er heller ikke muligt at udføre aktiviteter siddende. Personalet fortæller, at aflastningspladserne i afdelingen giver meget uro for de øvrige. Der er vaskeri tilknyttet. Solgården har en bus, som frivillige benytter til ture sammen med beboerne. Indtryk af plejecentret Fysiske rammer Byggeri med 3 afdelinger. To af afdelingerne ligger over hinanden. Den sidste afdeling ligger i den anden ende af huset. På 2. sal er der yderligere indrettet 4 lejligheder. Disse lejligheder har ikke direkte forbindelse til de øvrige afdelinger, men betjenes af dette personale. Hver afdeling er indrettet med lille spise/ opholdsstue, som er lagt centralt. Der er et lille tekøkken, et lille depot og et kontor. Der er udgang til altan eller have fra stuen. Beboernes lejligheder består af stue/ soveværelse, eget bad og tekøkken. Den ene af afdelinger har etableret en opholdsstue i den modsat ende af spisestue. Til denne stue er indkøbt gamle møbler ellers er der møbleret med nyere møbler. Centralt i Solgården er en aktivitetsstue og cafeteria samt et produktionskøkken. Der er træ- Side 2 af 10

3 ningssal på 2. sal som benyttes til kommunal genoptræning. Der er administration i tilknytning til afdelingerne. Indtryk af stedets atmosfære (lugt, lyd, stemning, syn) Stemningen i afdelingen virker rolig og rar. Der er pyntet op i forhold til årstiden. Der sidder flere beboere, som er klar til at få noget at spise. Personalet er i gang med at arrangere dette. Beboerne sidder klemt ved bordene, og personalet er ved at få alle på plads. Der er beboere, som er ved at få hjælp af personalet til indtagelse af mad i lejlighederne. Rengøring og hygiejne Der er rent og pænt i lejlighederne og fællesarealerne. Rammer i forhold til aktivitet/ beskæftigelse/ træning I afdelingerne vanskeliggør de fysiske rammer mulighederne for at tilbyde aktivitet/ beskæftigelse/ træning. Aktivitetsstuen er det centrale rum i forhold til lave aktivitet og beskæftigelse. Der er lukket i aktiviteten er lukket, da tilsynet er på Solgården. Træningslokalet er også indrettet, så der er gode mulighed for at være aktiv, men ligger ikke i umiddelbar tilgængelige fra afdelingerne. Der er anlagt stisystem i haven ved Solgården, som benyttes til gåture. Der afholdes arrangementer for beboere og pårørende i husene bl.a. ved højtider. Solgårdens venner laver arrangementer. Konklusion: De fysiske rammer og indretningen vanskeliggør mulighederne for at tilbyde aktivitet/ beskæftigelse/ træning i afdelingerne. Hvis der skal foregå noget beboerne i aktiviteten eller træningslokalet. Træningslokalet og aktiviteten er for det meste åbnet i dagtimerne. Hygiejne og rengøring vurderes af tilsynet som værende i orden. Tilsynet anbefaler, at Solgården undersøger mulighederne for og beboerne ønsker og behov i forhold til at have mulighed for at benytte aktiviteten og træningslokalet i aftentimer og weekenden. Beboer interview: Hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp Tilgodeses dine ønsker og behov i hjælpen døgnet rundt 1 svarede: Ja. 1 svarede: Tilgodeses delvis, Synes det svært at få ændret noget. 1 svarede: Jeg klarer mig selv, de kommer og ser til mig en gang imellem. Nogen er bedre til det end andre. Side 3 af 10

4 Er der truffet aftale om ønskerne, og har du den skriftlig hos dig Ingen af de adspurgte mente, der var truffet aftale om deres ønsker. Ingen mente, de havde den skriftligt Er der truffet aftale om den hjælp du skal have, og har du den aftale skriftlig hos dig Ingen af de adspurgte mente, der var truffet aftale om deres hjælp. Ingen mente, de havde den skriftligt. En havde kommentaren: Jeg ved ikke, hvad jeg kan kræve. Jeg får, hvad jeg beder om og det dækker absolut mit behov. Hvis dine behov ændres, hvad sker der så 1 svarede: Så taler vi om det 1 svarede: Jeg ringer, men de kommer ikke altid, som jeg synes. Jeg får den hjælp jeg har brug for. 1 svarede: Hjælpen fortsætter bare og er svær at ændre på Har du en kontaktperson 2 svarede: Ja. 1 svarede: Både og - jeg har ingen direkte aftale: Får du støtte at udføre personlig pleje i det omfang du ønsker kan det 2 svarede: Ja. 1 svarede: Nej, har ikke behov. På en skala fra 1 til 5 hvor tilfreds er du med hjælpen Hvor 1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds 1 gav vurderingen 4 1 gav vurderingen 3 1 kunne ikke give tal på vurderingen. Aktivitetstilbud/ træning Er her tilbud om aktiviteter/ træning. 1 svarede: Vi ser tv, synger og danser. Jeg vil ikke lave gymnastik. 1 svarede: Nej. 1 svarede: Nej, klarer mig selv og har ikke behov. Hvor meget snakker I om, hvilke aktiviteter der skal foregå, f.eks. mærkedage, udflugter, indkøb, gåture el. lign 1 svarede: Nej, klarer mig selv og har ikke behov. 1 svarede: Nej, det synes jeg ikke. 1 svarede: Det snakker vi ikke meget om, men fødselsdage fejrer vi. Side 4 af 10

5 Tilgodeses dine ønsker og behov for aktiviteter/ træning 1 svarede: Nej, jeg synes her er kedeligt. 1 svarede: Nej, men jeg vil ikke lave gymnastik 1 svarede: Ja, klarer mig selv og har ikke behov. Får du støtte til at udføre dagligdagens aktiviteter, idet omfang du ønsker og kan det 1 svarede: Det kunne være bedre. 1 svarede: Ja, klarer mig selv og har ikke behov. 1 svarede: Nej ikke rigtigt På en skala fra 1 til 5 hvor tilfreds er du med aktiviteterne Hvor 1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds 1 gav vurderingen 2 1 gav vurderingen 3 1 gav ikke tal på vurderingen. Forplejning/ mad. Er du tilfreds med maden 1 svarede: Ja 1 svarede: For gammeldags 1 svarede: Jeg laver selv mad Er måltiderne og mellemmåltider tilrettelagt på de rigtige tidspunkter på dagen 2 svarede: Ja 1 svarede: Jeg vil helst have den varme mad om aftenen, men der får vi kold mad. Har du indflydelse på menuen 1 svarede: Ja 1 svarede: Det kan vi godt, hvis vi vil. 1 svarede: Vi kan komme med ønsker til den kolde mad, - ikke til den varme. På en skala fra 1 til 5 hvor tilfreds er du med maden Hvor 1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds 1 gav vurderingen 5 1 gav vurderingen 2,5 1 lavede selv mad Generel tilfredshed Hvad synes du om at bo her 1 svarede: Rimeligt, jeg vil gerne prøve noget andet, nye udfordringer. 1 svarede: Jeg vil gerne flytte, jeg passer ikke her. Side 5 af 10

6 1 svarede: Jeg er ikke glad for at bo her på 2. sal. Hvordan synes du om rammerne indendørs/ udendørs 1 svarede: Lejligheder er for lille. 1 svarede: Jeg vil gerne ned til jorden og bo. 1 svarede: Føler mig lidt ved siden af. Hvordan synes du personale er uddannet til at klare opgaverne 1 svarede: Der er mange her, som er gode, men der også nogle der ikke er negative. 1 svarede: Det er forskelligt, hvor godt de er uddannet 1 svarede: De er vel uddannet. På en skala fra 1 til 5 hvor tilfreds er du med at bo her Hvor 1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds 1 gav vurderingen 2 1 gav vurderingen gav ingen vurdering Hvis nu der var flere ressourcer, hvad ville du så gerne bruge dem til 1 svarede: Så ville jeg købe min kontaktperson fri, så han kunne blive min hjælper. 2 havde ingen forslag. Har du særlige bemærkninger Ingen havde bemærkninger. Konklusion: Interviewene af beboerne viser tilfredshed med maden, hjælpen til personlig pleje og praktisk opgaver. Beboerne giver udtryk for, at tilbuddene omkring aktivitet ikke lever op til deres individuelle ønsker og behov. En beboer giver utryk for at skulle vente på hjælp. Tilsynet anbefaler, at Solgården eventuelt sammen med bruger - og pårørenderåd undersøger, hvorvidt oplevelsen af at skulle vente på hjælp er noget der deles af andre beboere. Hvis oplevelsen deles af flere, anbefaler tilsynet Solgården at lave et udviklingspunkt indeholdende overvejelser/ handlinger omkring at mindske ventetiden. Tilsynet finder, at især en beboer har svært ved at få sine ønsker / behov for aktivitet og træning dækket. Da beboeren er under 60 år, anbefaler Solgården sikre, at der på beboerens vegne rettes henvendelse til Handicapafdelingen i Nordfyns Kommune for at undersøge, hvilke muligheder der findes til vedkommende. Tilsynet kan ikke vurdere om de 2 andre interviewedes behov bliver dækket med nuværende Side 6 af 10

7 tilbud, men tilsynet anbefaler Solgården at rette henvendelse til Myndighedsafdelingen i Nordfyns Kommune, hvis Solgården skønner behov om anden bolig. Tilsynet anbefaler, at Solgården som udviklingspunkt kan overveje, hvordan aktivitetstilbudene kan udvides, så beboerne har flere og tilbud at vælge imellem. Da ingen af de interviewede var klar over, hvad de var bevilget eller var vidende om en skriftlig aftale omkring tildelte hjælp, finder Tilsynet ikke, at Solgården lever op til sin forpligtigelse i henhold til Lov om Social Service 89 stk. 1,2, Afgørelsen skal meddeles ansøgeren skriftligt og skal være ledsaget af en skriftlig begrundelse. Af afgørelsen skal det fremgå, hvilke af ansøgerens anmodninger om hjælp kommunalbestyrelsen har kunnet eller ikke har kunnet imødekomme, jf. 88, stk. 1, samt hvilke krav der stilles til leverancesikkerheden i forbindelse med effektueringen af afgørelsen, jf. 90, stk. 1. Stk. 2. Til brug for afgørelsen efter stk. 1 udarbejder kommunen et skema. Skemaet skal som minimum indeholde oplysninger om, hvilke opgaver hjælpen omfatter, formålet med hjælpen, og for hvilken periode hjælpen gives. Skemaet udfyldes i samarbejde med ansøgeren og udleveres til ansøgeren som supplement til afgørelsen. Stk. 3. For beboere i plejehjem m.v., jf. 192, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, og lejere i tilsvarende boligenheder skal skemaet efter stk. 2 endvidere indeholde oplysninger om den samlede plan for pleje- og omsorgsindsatsen for ansøgeren. 1. pkt. omfatter alene de beboere og lejere i de nævnte boligformer, der modtager kommunale serviceydelser. Skemaet udfyldes i samarbejde med ansøgeren, nærmeste pårørende eller anden nærtstående og eventuelt ansøgerens egen praktiserende læge. Skemaet udleveres til ansøgeren i forbindelse med afgørelsen. Tilsynet pålægger Solgården om hurtigst muligt at få ovenstående bragt i orden. Dokumentation vedr. tilsynsborger Nedenstående oplysninger er indhentet via samtale med plejepersonalet, gruppeledere og ved tjek af borgerbog. Kontaktperson Beboerne er alle tildelt en kontaktperson. Kontaktpersonens navn er noteret i borgerbog. Foreligger der en nedskrevet livshistorie Der foreligger en fuldendt livshistorie i borgerbogen på en beboer. En beboer ønsker det ikke En have ikke en nedskrevet livshistorie Foreligger der udarbejdet plejeplaner. Plejeplanen er alle steder udfyldt med hensyn til tilrettelæggelsen af den daglige personlige pleje. En af dem mangler dog aften og nat. Plejeplanen indeholder oftest ikke beskrevne mål og formål med hjælpen. Plejeplanerne beskriver ikke den enkeltes beboers omsorgsbehov. Plejeplanen indeholder ikke en afgørelse om tildelt personlig pleje og praktisk hjælp. Plejeplanerne indeholder ikke en beskrivelse af den samlede pleje/ omsorgsindsats for den enkelte beboer. Foreligger der løbende faglig dokumentation Ja, foretages i borgerbog og i borgerjournal i omsorgssystem Side 7 af 10

8 Hvad er tilgængelig samarbejdsstruktur med pårørende Fælles information gives med sedler opsat opslagstavle. Der er ophængt månedskalender for tilbud i aktiviteten Information omkring den enkelte borger gives telefonisk eller i borgerbog. Værgemål Ingen af de interviewede havde værgemål. Samtykke Når personalet hjælper beboerne med håndtering af værdier benyttes altid 2 underskrifter, og der føres regnskab. Magtanvendelse Personalet kunne ikke finde vejledningen, men mente den skulle være der et sted. Der var ingen beboere som aktuelt har ansøgning om magtanvendelse. Retningslinier for medicin administration Kunne ikke findes af personalet. Personalet kendte sine ansvars og kompetence området og tilkaldte sygeplejersken ved tvivlspørgsmål omkring medicin. Kvalitetsstandarder for personlig pleje/ praktisk hjælp og træning i Nordfyns Kommune Er ikke kendt. Konklusion: Tilsynet finder, at dokumentation og kendskabet til værgemål, medicin, håndtering af værdier, kontaktperson og løbende faglige notater er i orden. Tilsynet finder, at Solgårdens struktur i forhold til de pårørende lægger op til positivt samarbejde. Tilsynet finder ikke, at Solgårdens nuværende måde at udfylde plejeplanen er fyldestgørende nok til at kunne leve op 89 stk. 3 i Lov om Social Service, 89 stk. 3 For beboere i plejehjem m.v., jf. 192, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, og lejere i tilsvarende boligenheder skal skemaet efter stk. 2 endvidere indeholde oplysninger om den samlede plan for pleje- og omsorgsindsatsen for ansøgeren. 1. pkt. omfatter alene de beboere og lejere i de nævnte boligformer, der modtager kommunale serviceydelser. Skemaet udfyldes i samarbejde med ansøgeren, nærmeste pårørende eller anden nærtstående og eventuelt ansøgerens egen praktiserende læge. Skemaet udleveres til ansøgeren i forbindelse med afgørelsen. samt Vejledning om personlig og praktisk hjælp, træning, forebyggelse mv. af 5. december Plejeplanen skal ses som en udbygning af de skemaer, der udarbejdes i forbindelse med en afgørelse om personlig og praktisk hjælp, således at der for beboere i plejehjem og lignende boliger udarbejdes Side 8 af 10

9 individuelle plejeplaner for den samlede indsats. Formålet med plejeplaner er at skabe et redskab, der kan medvirke til at sikre og synliggøre en individuel tilrettelæggelse af hjælpen for de svage ældre. De individuelle pleje- og omsorgsplaner skal medvirke til at skabe helhed i indsatsen over for den enkelte, med særlig fokus på individuelle ressourcer, færdigheder og livsmønstre. Udarbejdelse af planerne vil give et godt grundlag for at tilrettelægge plejen, og vil give brugere og pårørende bedre information om, hvilken hjælp der ydes til den enkelte Kommunens pligt til at lave plejeplaner gælder i forhold til beboere i plejehjem mv., lejere i plejeboligbebyggelser og lejere i tilsvarende boligenheder jf. 89, stk Den samlede pleje- og omsorgsindsats består dels i de konkrete ydelser, der træffes afgørelse om, dels i den daglige tilrettelæggelse af hverdagen for den enkelte. Planen for den samlede indsats skal være fremadrettet, og skal tage udgangspunkt i den enkeltes aktuelle ressourcer, behov og muligheder, ligesom der i videst muligt omfang skal tages hensyn til den enkeltes livshistorie, vaner og ønsker ved tilrettelæggelsen af den samlede indsats. Hvis der er udarbejdet et plejetestamente vil det være naturligt at lade det helt eller delvist indgå som en del af plejeplanen. Se nærmere herom kapitel 67. I praksis vil oplysningerne om den samlede indsats, ud over de tilkendte ydelser efter servicelovens kapitel 16, fx kunne indeholde en plan for dagens aktiviteter, spisetider, måltidets sammensætning, rutiner ved sengetid mv Plejeplanerne skal, i lighed med de konkrete afgørelser om personlig og praktisk hjælp, løbende justeres, så de afspejler den enkelte modtagers aktuelle behov for hjælp. Det er en kommunal forpligtelse løbende at følge op på, om der er behov for at justere plejeplanerne. Tilsynet pålægger, Solgården at udarbejde mere fyldestgørende plejeplaner, så disse lever op til formålet og kravene i lovgivningen. Tilsynet opfordrer til, at Solgården, som udviklingspunkt, overvejer brugen af livshistorier i forbindelse med udarbejdelsen af plejeplanerne. Tilsynet finder Solgårdens manglende kendskab til de politisk vedtagne Kvalitetsstandarder for personlig pleje/ praktisk hjælp og træning i Nordfyns Kommune uhensigtsmæssigt i forhold til beboerne. Nordfyns Kommune har vedtaget, at beboerne plejecentre ikke skal have tildelt ydelser via central visitation, men plejecentrene skal stå for dette. Tilsynet mener, at kendskabet til kvalitetsstandarderne er nødvendig i forhold til at sikre beboerne retskrav ved tildeling af hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp og træning. Tilsynet anbefaler, at Solgården som udviklingspunkt arbejder med kendskabet og implementering af de vedtagne kvalitetsstandarder. Tilsynet pålægger, Solgården at leve op til samt den udarbejdede vejledningen om magtanvendelse i Nordfyns Kommune Formålet med bestemmelserne i dette afsnit er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige. Disse indgreb må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Stk. 2. Bestemmelserne i dette afsnit gælder for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp samt socialpædagogisk bistand m.v. efter 83-87, behandling efter 101 og 102 eller aktiverende tilbud efter 103 og 104, og som ikke samtykker i en foranstaltning efter Det er en forudsætning, at der foreligger den fornødne faglige dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne. Stk. 3. Forud for enhver form for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal kommunen foretage, hvad der er muligt for at opnå personens frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning. Stk. 4. Anvendelse af magt skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået. Er mindre indgribende foranstaltninger tilstrækkelige, skal disse anvendes. Stk. 5. Magtanvendelse skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt og med størst mulig hensyntagen til den pågældende og andre tilstedeværende, således at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe. Stk. 6. Indgreb efter 126, stk. 1, kan udføres af ansatte i tilbud, der drives af regionen eller af de private leverandører, der efter kommunal visitation yder service over for den pågældende, jf. stk. 2. Det påhviler kommunalbestyrelsen at vejlede private leverandører af service om betingelserne for at foretage Side 9 af 10

10 indgreb i medfør af 126, stk. 1, herunder om kravet om indberetning, jf I tilbud etableret af regionsrådet påhviler vejledningsforpligtelsen efter 2. pkt. regionsrådet Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende personlige alarm- eller pejlesystemer for en person i en afgrænset periode, når 1) der er risiko for, at personen ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide personskade, og 2) forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet for at afværge denne risiko. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende særlige døråbnere ved yderdøre for en eller flere personer i en afgrænset periode, når 1) der er nærliggende risiko for, at en eller flere personer ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og 2) forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet for at afværge denne risiko og 3) lovens øvrige muligheder forgæves har været anvendt. Stk. 3. Hvis foranstaltninger efter stk. 2 iværksættes, skal der af hensyn til beboernes frie færden opsættes en døralarm, som sikrer, at beboere, der ikke selv kan betjene den særlige døråbner, får den nødvendige hjælp hertil. Beboere, der er omfattet af foranstaltningen efter stk. 2, vil således alene kunne tilbageholdes, hvis bestemmelsen i 127 samtidig hermed finder anvendelse Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person eller føre denne til et andet opholdsrum, når 1) der er nærliggende risiko for, at personen udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og 2) forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan undtagelsesvis for en afgrænset periode træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person, hvis dette må anses for en absolut nødvendighed for at udøve omsorgspligten i personlig hygiejne-situationer. Det skal samtidig gennem den faglige handlingsplan, jf. 136, stk. 2, søges sikret, at magtanvendelse i personlig hygiejne-situationer i fremtiden kan undgås Under samme betingelser som i 125, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person for at forhindre denne i at forlade boligen eller for at føre denne tilbage til boligen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om, for hvilken periode tilbageholdelse i boligen kan anvendes, og skal løbende vurdere, om en mindre indgribende foranstaltning kan anvendes Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende fastspænding med stofseler til kørestol eller andet hjælpemiddel, seng, stol eller toilet for at hindre fald, når der er nærliggende risiko for, at en person udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om, for hvilken periode de beskyttelsesmidler, som er omfattet af stk. 1, kan anvendes, og skal løbende vurdere, om en mindre indgribende foranstaltning kan anvendes. Tilsynet anbefaler Solgården som udviklingspunkt på personalemøder diskuterer de forskellige vejledninger i forhold til lovgivningen, så alle vagter føler sig vidende om indholdet Side 10 af 10

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6 Lovgivning, relevant for oligofrenipsykiatriområdet (Det følgende oplister uddrag af den nævnte lovgivning) LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 1.1 Patienters

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne Til borgere og pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Hvordan har beboere med demens selvbestemmelsesret?

Hvordan har beboere med demens selvbestemmelsesret? Hvordan har beboere med demens selvbestemmelsesret? Denne opgave er udarbejdet af: Tina Rosten Jacobsen Michella Lytzen Vivi Lottenburger Gert M. Laustsen Omsorgsorganisationernes Samråd / Holmegårdsparken

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Ældre Sagens 14 krav til det gode plejehjem

Ældre Sagens 14 krav til det gode plejehjem Ældre Sagens 14 krav til det gode plejehjem Udarbejdet af Margrethe Kähler 2011 Indhold: 1. Ældreplejen skal være et attraktivt arbejdsområde 2. Tilstrækkeligt personale og god organisering af arbejdet

Læs mere

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Plejecentre VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Information til nye beboere deres nærmeste Velkommen til Bobjergcentret. Med denne pjece, håber vi at kunne besvare nogle af alle de mange spørgsmål, der trænger

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere