K.I.I Forudsætning for kvasistatisk respons

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K.I.I Forudsætning for kvasistatisk respons"

Transkript

1 Kontrol af forudsætning for kvasistatisk vindlast K.I Kontrol af forudsætning for kvasistatisk vindlast I det følgende er det eftervist, at forudsætningen, om at regne med kvasistatisk vindlast på bygningen, er opfyldt. K.I.I Forudsætning for kvasistatisk respons For at konstruktioner kan dimensioneres på baggrund af kvasistatisk respons skal følgende normalt være opfyldt: 1 1. Konstruktionens højde er mindre end 15 m 2. Konstruktionen er ikke usædvanligt vindudsat 3. Konstruktionen er relativ stiv. For bygninger svarer dette til, at udbøjningen for den karakteristiske vindlast er mindre end 1/500 af konstruktionens højde eller af den relevante spændvidde Bygningens højde over terræn er ca. 18,8 m, hvorfor første punkt ikke umiddelbart er opfyldt. Det er dog i afsnit K eftervist, at bygningens geometriske forhold gør, at der kan regnes kvasistatisk på trods af, at bygningen overskrider den angivne højde på 15 m. Idet bygningen er placeret i byen er punkt 2 overholdt. K.I.I.I Udbøjning af bygningen forårsaget af vindlast Den største udbøjning af bygningen hidrørende fra vindlasten vil ske for vind på gavlen, idet der her kun er T-tværsnittet, udgjort af væg 14 og 15, til at optage vindlasten, se figur K.I.I. På den sikre side regnes der med vindlast på hele højden af bygningen herunder også på kælderen. Figur I.I: T-tværsnit til bestemmelse af inertimoment. 1 DS 410, pkt 6 (6) 161

2 Konstruktion q k Figur I.II: Statisk model af T-tværsnittet til optagelse af vindlast Udbøjningen af T-tværsnittet for den jævnt fordelte vindlast kan bestemmes ved følgende formel: 2 ( ) mm 4 1 q l u 0) = 8 E I 1 = , ,89 10 ( 11 4 = 0,43 hvor q er den karakteristiske vindlast [N/mm 2 ] l er højden af bygningen over terræn [mm] I er T-tværsnittets inertimoment bestemt i K Da den tilladelige udbøjning af bygningen er på 37,6 mm er stivhedskravet opfyldt. 2 Teknisk Ståbi, s

3 Spændingsfordeling i vægge hidrørende fra excentrisk placeret resultant K.II Spændingsfordeling i vægge hidrørende fra excentrisk placeret resultant I det følgende bilag er resultanten hidrørende fra egenlast bestemt for V.03.xx.xx. Heraf er spændingsfordelingen bestemt nederst i kældervæggen. K.II.I Beregningsforudsætninger Hvert vægelement opdeles i rektangler for at simplificere beregningen af egenlasten og dens placering. Last fra dækelementer regnes jævnt fordelt på hele vægfladen. De i bilaget anvendte specifikke tyngder, dimensioner og arealer fremgår af tabel K Der er ved beregningen af resultanten ikke taget højde for evt. placeringstolerencer. K.II.II Bestemmelse af størrelse og placering af resultant for egenlast hidrørende fra V.03.xx.xx Opbygningen af V.03.xx.xx fremgår af figur K Af figur K.II.1 fremgår arealopdelingen af V , den dertil hørende egenlast, samt linielasten hidrørende fra det ovenliggende dækelement. 8,58 kn/ m ,32 m² Centerlinie ,6 kn 5,22 m² 26,1 kn 0,59 m² 3,0 kn Figur II.1: Arealer og egenlaster hidrørende fra V samt linielast hidrørende fra dækelementer. 163

4 Konstruktion K.II.II.I Lastfordeling hidrørende fra V Egenlasten af overliggeren og den dertil hørende last fra dækelementet regnes fordelt 50/50 til de to tilstødende rektangler. Derved fås egenlasterne for de to tilstødende rektangler og lasternes placering i forhold til vægelementets centerlinie af tabel K.II.1. Tabel II.1: Egenlasten for henholdsvis venstre og højre rektangel og deres placering i forhold til vægelementets centerlinie. Tillige fremgår resultantens størrelse og placering. Egenlast ved bund [kn] Placering [mm] Venstre 26,1+2,65 8,58+0,5 6,6 = 52,1 980 Højre 3,0+1,08 8,58+0,5 6,6 = 15, Resultant 67,7 347 K.II.II.II Resultantens placering hidrørende fra V Resultantens placering er beregnet fra vægelementets centerlinie, med x regnet positiv mod venstre. 52,1 (980 x ) = 15,6 ( x) x = 347 mm K.II.III Bestemmelse af størrelse og placering af resultant hidrørende fra V Af figur K.II.2 fremgår arealopdelingen af V , den dertil hørende egenlast, samt linielasten hidrørende fra det ovenliggende dækelement. 8,63 kn/m 1,32 m² Centerlinie 6,6 kn 5,22 m² 26,1 kn 0,59 m² 3,0 kn Figur II.2: Arealer og egenlaster hidrørende fra V samt linielast hidrørende fra dækelementer. 164

5 Spændingsfordeling i vægge hidrørende fra excentrisk placeret resultant K.II.III.I Lastfordeling hidrørende fra V Lastfordelingen gennem elementet er regnet som i afsnit K.II.2.1, og egenlasterne for de to tilstødende rektangler og lasternes placering i forhold til vægelementets centerlinie fremgår af tabel K.II.2. Tabel II.2: Egenlasten for henholdsvis venstre og højre rektangel og last hidrørende fra V , samt deres placering i forhold til vægelementets centerlinie. Tillige fremgår resultantens størrelse og placering. Egenlast ved bund [kn] Placering [mm] Venstre 26,1+2,65 8,63+0,5 6,6 = 52,3 980 Højre 3,0+1,08 8,63+0,5 6,6 = 15, Last fra V ,7 347 Resultant 135,6 348 K.II.III.II Resultantens placering hidrørende fra V Resultanten for V fremgår af afsnit K.II.2.1, der medtages i beregningen af resultantens placering nederst i V : 52,3 (980 x ) + 67,7 (347 x) = 15,6 ( x) x = 348 mm K.II.IV Bestemmelse af størrelse og placering af resultant hidrørende fra V Egenlasterne er analoge til de anvendte i afsnit K.II.3.1, hvorfor der henvises til figur K.II.2. K.II.IV.I Lastfordeling hidrørende fra V Lastfordelingen gennem elementet er regnet som i afsnit K.II.2.1, og egenlasterne for de to tilstødende rektangler og lasternes placering i forhold til vægelementets centerlinie fremgår af tabel K.II.3. Tabel II.3: Egenlasten for henholdsvis venstre og højre rektangel og last hidrørende fra V , samt deres placering i forhold til vægelementets centerlinie. Tillige fremgår resultantens størrelse og placering. Egenlast ved bund [kn] Placering [mm] Venstre 26,1+2,65 8,63+0,5 6,6 = 52,3 980 Højre 3,0+1,08 8,63+0,5 6,6 = 15, Last fra V ,6 348 Resultant 203,5 348 K.II.IV.II Resultantens placering hidrørende fra V Resultanten for V fremgår af afsnit K.II.3.1, der medtages i beregningen af resultantens placering nederst i V : 165

6 52,3 (980 x ) + 135,6 (348 x) = 15,6 ( x) x = 348 mm Konstruktion K.II.V Bestemmelse af størrelse og placering af resultant hidrørende fra V Egenlasterne er analoge til de anvendte i afsnit K.II.3.1, hvorfor der henvises til figur K.II.2. K.II.V.I Lastfordeling hidrørende fra V Lastfordelingen gennem elementet er regnet som i afsnit K.II.2.1, og egenlasterne for de to tilstødende rektangler og lasternes placering i forhold til vægelementets centerlinie fremgår af tabel K.II.4. Tabel II.4: Egenlasten for henholdsvis venstre og højre rektangel og last hidrørende fra V samt deres placering i forhold til vægelementets centerlinie. Tillige fremgår resultantens størrelse og placering. Egenlast ved bund [kn] Placering [mm] Venstre 26,1+2,65 8,63+0,5 6,6 = 52,3 980 Højre 3,0+1,08 8,63+0,5 6,6 = 15, Last fra V ,5 348 Resultant 271,4 348 K.II.V.II Resultantens placering hidrørende fra V Resultanten for V fremgår af afsnit K.II.4.1, der medtages i beregningen af resultantens placering nederst i V : 52,3 (980 x ) + 203,5 (348 x) = 15,6 ( x) x = 348 mm 166

7 Spændingsfordeling i vægge hidrørende fra excentrisk placeret resultant K.II.VI Bestemmelse af størrelse og placering af resultant hidrørende fra V Egenlasten af V tillægges 50% af V s egenlast, der regnes virkende 0,20 m fra V s højre kant, se figur K.II.3. 9,6 kn/m² 12,2 m² 70,6 kn 59,3 kn Figur II.3: Arealer og egenlaster af V samt linielast hidrørende fra dækelementer. K.II.VI.I Lastfordeling hidrørende fra V Lastfordelingen og lasternes placering i forhold til vægelementets centerlinie fremgår af tabel K.II.5. Tabel II.5: Egenlasten og last hidrørende fra V og V , samt deres placering i forhold til vægelementets centerlinie. Tillige fremgår resultantens størrelse og placering. Egenlast ved bund [kn] Placering [mm] Midt 59,3+4,13 9,6 = 98,9 0 Last fra V ,4 368 Last fra V , Resultant 440,4-72 K.II.VI.II Resultantens placering hidrørende fra V Resultanten hidrørende fra V fremgår af afsnit K.II.5.1, der medtages i beregningen af resultantens placering nederst i V : 271,4 (368 x ) + 98,9 x = 70,6 ( x) x = 72 mm 167

8 Konstruktion K.II.VII Bestemmelse af størrelse og placering af resultant hidrørende fra V.03.i.01 Egenlasten af V.03.i.01, hvis resultant virker i midten af elementet, fremgår af figur K.II.4. 15,7 m² 76,5 kn 6040 Figur II.4: Arealer og egenlaster hidrørende fra V.03.i.01. K.II.VII.I Lastfordeling hidrørende fra V.03.i.01 Lastfordelingen og lasternes placering i forhold til vægelementets centerlinie fremgår af tabel K.II.6. Tabel II.6: Egenlasten og last hidrørende fra V , samt deres placering i forhold til vægelementets centerlinie. Tillige fremgår resultantens størrelse og placering. Egenlast ved bund [kn] Placering [mm] Midt 76,5 0 Last fra V ,4-72 Resultant 516,9-61 K.II.VII.II Resultantens placering hidrørende fra V ,5 x = 440,4 (72 + x) x = 61mm K.II.VIII Spændingsfordeling nederst i V.03.i.01 Spændingsfordeling: σ = N A ± M W 3 516,9 10 = , ± = ,61/ 0,54 Mpa Heraf kan spændingsfordelingen optegnes, se figur K.II

9 Spændingsfordeling i vægge hidrørende fra excentrisk placeret resultant V.03.i.01, nederst 0,54 Mpa 0,61 MPa Figur II.5: Spændingsfordeling nederst i V.03.i.01. Det ses heraf, at spændingsfordelingen hidrørende fra den excentrisk placerede egenlastresultant, giver et forsvindende bidrag til trykspændingen i væggen. Dette skyldes den meget lille excentricitet. Der er derfor i de videre beregninger af egenlaster set bort fra dette spændingstillæg, til trods for at det giver trykspændinger på den usikre side. Af afsnit K.12.4 er bæreevnen af V eftervist, og der er fundet rigelig trykstyrke reserve, hvorfor lempelsen af beregningerne vurderes i orden. at)))) 169

10 170 Konstruktion

11 StaadPro input-filer K.III StaadPro input-filer I dette bilag er Staadpro input-filerne, som benyttes i afsnittet K.4, samt ved beregning af B henholdsvis V.15.i.01 listet. K.III.I Alternativ understøtningsform til glaskube Input-filerne til kapitel K.4, alternativ understøtningsform til glaskuben, omfatter input-filer til arkitektens- samt det alternative forslag, K.4.4 henholdsvis K.4.5. K.III.I.I Arkitektens forslag STAAD SPACE START JOB INFORMATION ENGINEER DATE 30-May-01 END JOB INFORMATION INPUT WIDTH 79 UNIT METER KN JOINT COORDINATES ; ; MEMBER INCIDENCES 1 1 2; MEMBER PROPERTY EUROPEAN 1 TABLE ST HE300M SUPPORTS 2 FIXED CONSTANTS E 2.05e+008 MEMB 1 POISSON 0.25 MEMB 1 DENSITY 77 MEMB 1 ALPHA 1.2e-005 MEMB 1 LOAD 1 Nyttelast 1 UNI GY -6 LOAD 2 Egenlast SELFWEIGHT Y -1 1 UNI GY PERFORM ANALYSIS PRINT ALL FINISH 171

12 K.III.I.II Alternativ understøtning Konstruktion STAAD SPACE START JOB INFORMATION ENGINEER DATE 28-May-01 END JOB INFORMATION INPUT WIDTH 79 UNIT METER KN JOINT COORDINATES ; ; ; MEMBER INCIDENCES 1 1 3; 2 3 4; MEMBER PROPERTY EUROPEAN 1 2 TABLE ST HE140M SUPPORTS 3 4 PINNED CONSTANTS E 2.05e+008 MEMB 1 2 POISSON 0.25 MEMB 1 2 DENSITY 77 MEMB 1 2 ALPHA 1.2e-005 MEMB 1 2 LOAD 1 Nyttelast 1 2 UNI GY -6 LOAD 2 Egenlast 1 2 UNI GY SELFWEIGHT Y -1 PERFORM ANALYSIS PRINT ALL FINISH K.III.II Input-data fra StaadPro til beregning af snitkræfter i B Til beregning af snitkræfterne i B anvendes beregningsprogrammet, K.11. StaadPro. De indtastede i programmet er anført i det følgende bilag. K.III.II.I Bjælke i anvendelsesgrænsetilstanden uden nyttelast STAAD SPACE SPÆNDBETONBJÆLKJE START JOB INFORMATION ENGINEER DATE 30-May

13 StaadPro input-filer END JOB INFORMATION INPUT WIDTH 79 UNIT METER KN JOINT COORDINATES ; ; MEMBER INCIDENCES 1 1 2; MEMBER PROPERTY BRITISH 1 PRIS YD 0.55 SUPPORTS 1 2 PINNED CONSTANTS E 2.5e+007 MEMB 1 POISSON 0.25 MEMB 1 ALPHA 1.2e-005 MEMB 1 DENSITY 24 MEMB 1 LOAD 1 EGENVÆGT+OVERBYGNING 1 UNI GY LOAD 2 VINDLAST 1 UNI GZ LOAD 3 LAST FRA REPOS 1 CON GY CON GY CON GY LOAD COMB 4 ANVENDELSESGRÆNSETILSTAND PRINT ANALYSIS RESULTS PERFORM ANALYSIS PRINT ALL FINISH K.III.II.II Bjælke i anvendelsesgrænsetilstanden med nyttelast STAAD SPACE SPÆNDBETONBJÆLKJE START JOB INFORMATION ENGINEER DATE 30-May-01 END JOB INFORMATION INPUT WIDTH 79 UNIT METER KN 173

14 JOINT COORDINATES ; ; MEMBER INCIDENCES 1 1 2; MEMBER PROPERTY BRITISH 1 PRIS YD 0.55 SUPPORTS 1 2 PINNED CONSTANTS E 2.5e+007 MEMB 1 POISSON 0.25 MEMB 1 ALPHA 1.2e-005 MEMB 1 DENSITY 24 MEMB 1 LOAD 1 EGENVÆGT+OVERBYGNING 1 UNI GY LOAD 2 VINDLAST 1 UNI GZ LOAD 3 LAST FRA REPOS 1 CON GY CON GY CON GY LOAD COMB 4 ANVENDELSESGRÆNSETILSTAND PRINT ANALYSIS RESULTS PERFORM ANALYSIS PRINT ALL FINISH Konstruktion K.III.II.III Bjælke i brudgrænsetilstanden uden nyttelast STAAD SPACE SPÆNDBETONBJÆLKJE START JOB INFORMATION ENGINEER DATE 30-May-01 END JOB INFORMATION INPUT WIDTH 79 UNIT METER KN JOINT COORDINATES ; ; MEMBER INCIDENCES 1 1 2; 174

15 StaadPro input-filer MEMBER PROPERTY BRITISH 1 PRIS YD 0.55 SUPPORTS 1 2 PINNED CONSTANTS E 2.5e+007 MEMB 1 POISSON 0.25 MEMB 1 ALPHA 1.2e-005 MEMB 1 DENSITY 24 MEMB 1 LOAD 1 EGENVÆGT+OVERBYGNING 1 UNI GY LOAD 2 VINDLAST 1 UNI GZ LOAD 3 LAST FRA REPOS 1 CON GY CON GY CON GY LOAD COMB 5 BRUDGRÆNSETILSTAND PRINT ANALYSIS RESULTS PERFORM ANALYSIS PRINT ALL FINISH K.III.II.IV Bjælke i brudgrænsetilstanden med nyttelast STAAD SPACE SPÆNDBETONBJÆLKJE START JOB INFORMATION ENGINEER DATE 30-May-01 END JOB INFORMATION INPUT WIDTH 79 UNIT METER KN JOINT COORDINATES ; ; MEMBER INCIDENCES 1 1 2; MEMBER PROPERTY BRITISH 1 PRIS YD 0.55 SUPPORTS 1 2 PINNED 175

16 CONSTANTS E 2.5e+007 MEMB 1 POISSON 0.25 MEMB 1 ALPHA 1.2e-005 MEMB 1 DENSITY 24 MEMB 1 LOAD 1 EGENVÆGT+OVERBYGNING 1 UNI GY LOAD 2 VINDLAST 1 UNI GZ LOAD 3 LAST FRA REPOS 1 CON GY CON GY CON GY LOAD COMB 5 BRUDGRÆNSETILSTAND PRINT ANALYSIS RESULTS PERFORM ANALYSIS PRINT ALL FINISH Konstruktion K.III.III Input-data fra StaadPro til beregning af snitkræfter i V.15.i.01 Til beregning af snitkræfterne i V.15.i.01 anvendes beregningsprogrammet StaadPro. De indtastede data i programmet er anført i det følgende bilag. K.III.III.I Indtastede data STAAD SPACE START JOB INFORMATION ENGINEER DATE 30-May-01 END JOB INFORMATION INPUT WIDTH 79 UNIT METER KN JOINT COORDINATES ; ; MEMBER INCIDENCES 1 1 2; MEMBER PROPERTY EUROPEAN 1 TABLE BC IPE120 WP 0 TH 0 CONSTANTS E 2.5e+007 MEMB 1 176

17 StaadPro input-filer POISSON 0.17 MEMB 1 DENSITY 24 MEMB 1 ALPHA 1.2e-011 MEMB 1 SUPPORTS 1 PINNED 2 FIXED BUT FY MX MY MZ LOAD 1 JOINT LOAD 2 FY MZ TRAP GX TRAP GX UNI GX PERFORM ANALYSIS PRINT ALL PRINT ALL FINISH K.III.III.II Laster på V.15.i.01 Af figur K.III.1 fremgår lasternes angrebspunkter på V.15.i.01. Lasternes størrelser fremgår af ovenstående programdata under joint- og member load. Ligeledes er de angivet i tabel K

18 Konstruktion 3 Figur K. III.1: Laster på V.15.i.01. Ej målfast. 178

V. BEREGNING AF GRUNDVANDSSÆNKNINGSANLÆG...V.1 V.1 grundvandssaenkning.m... V.1

V. BEREGNING AF GRUNDVANDSSÆNKNINGSANLÆG...V.1 V.1 grundvandssaenkning.m... V.1 Indholdsfortegnelse I. INPUT TIL STAADPRO... I.1 II. OUTPUT FRA STAADPRO...II.1 III. SPÆNDINGS- OG REAKTIONSBEREGNINGER...III.1 III.1 reaktioner.m... III.3 III.2 indput.m... III.14 III.3 staadprodata.m...

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

Betonsøjle. Laster: Materiale : Dimension : Bæreevne: VURDERING af dimension side 1. Normalkraft (Nd) i alt : Længde :

Betonsøjle. Laster: Materiale : Dimension : Bæreevne: VURDERING af dimension side 1. Normalkraft (Nd) i alt : Længde : BETONSØJLE VURDERING af dimension 1 Betonsøjle Laster: på søjletop egenlast Normalkraft (Nd) i alt : 213,2 kn 15,4 kn 228,6 kn Længde : søjlelængde 2,20 m indspændingsfak. 1,00 knæklængde 2,20 m h Sikkerhedsklasse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. K.1 Indledning K.2 Projekteringsforudsætninger K.3 Laster Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. K.1 Indledning K.2 Projekteringsforudsætninger K.3 Laster Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse K.1 Indledning... 7 K.1.1 Laster virkende på konstruktionen...7 K.1. Bygningens hovedstabilitet...7 K.1.3 Dimensionerede konstruktioner og samlinger...7 K.1.3.1

Læs mere

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Side 1 af 7 Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Sagsnr.: 17-526 Sagsadresse: Brønshøj Kirkevej 22, 2700 Brønshøj Bygherre: Jens Vestergaard Projekt er udarbejdet af: Projekt er kontrolleret af:

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

B. Bestemmelse af laster

B. Bestemmelse af laster Besteelse af laster B. Besteelse af laster I dette afsnit fastlægges de laster, der forudsættes at virke på konstruktionen. Lasterne opdeles i egenlast, nyttelast, snelast, vindlast, vandret asselast og

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles 2. Skitseprojektering af bygningens statiske system KONSTRUKTION I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles : Totalstabilitet af bygningen i

Læs mere

Bilag K-Indholdsfortegnelse

Bilag K-Indholdsfortegnelse 0 Bilag K-Indholdsfortegnelse Bilag K-Indholdsfortegnelse BILAG K-1 LASTER K- 1.1 Elementer i byggeriet K- 1. Forudsætninger for lastoptagelse K-7 1.3 Egenlast K-9 1.4 Vindlast K-15 1.5 Snelast K-5 1.6

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Løsning, Bygningskonstruktion og Arkitektur, opgave 6

Løsning, Bygningskonstruktion og Arkitektur, opgave 6 Løsning, Bygningskonstruktion og Arkitektur, opgave 6 For en excentrisk og tværbelastet søjle skal det vises, at normalkraften i søjlen er under den kritiske værdi mht. søjlevirkning og at momentet i søjlen

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007 Bjælke beregning Stubvænget 3060 Espergærde Matr. nr. Beregningsforudsætninger Beregningerne udføres i henhold til Eurocodes samt Nationale Anneks. Eurocode 0, Eurocode 1, Eurocode 2, Eurocode 3, Eurocode

Læs mere

BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen SBi, Aalborg Universitet Sammenfatning 1 Revurdering af tidligere prøvning af betonstyrken i de primære konstruktioner viser

Læs mere

Bilag A: Beregning af lodret last

Bilag A: Beregning af lodret last Bilag : Beregning af lodret last dette bilag vil de lodrette laster, der virker på de respektive etagers bærende vægge, blive bestemt. De lodrette laster hidrører fra etagedækkernes egenvægt, de bærende

Læs mere

Forspændt bjælke. A.1 Anvendelsesgrænsetilstanden. Bilag A. 14. april 2004 Gr.A-104 A. Forspændt bjælke

Forspændt bjælke. A.1 Anvendelsesgrænsetilstanden. Bilag A. 14. april 2004 Gr.A-104 A. Forspændt bjælke Bilag A Forspændt bjælke I dette afsnit vil bjælken placeret under facadevæggen (modullinie D) blive dimensioneret, se gur A.1. Figur A.1 Placering af bjælkei kælder. Bjælken dimensioneres ud fra, at den

Læs mere

Sandergraven. Vejle Bygning 10

Sandergraven. Vejle Bygning 10 Sandergraven. Vejle Bygning 10 Side : 1 af 52 Indhold Indhold for tabeller 2 Indhold for figur 3 A2.1 Statiske beregninger bygværk Længe 1 4 1. Beregning af kvasistatisk vindlast. 4 1.1 Forudsætninger:

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation Initialer : MOHI A2.1 Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit Fag : BÆR. KONST. Dato : 08-06-2012 Side : 1 af 141

A. Konstruktionsdokumentation Initialer : MOHI A2.1 Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit Fag : BÆR. KONST. Dato : 08-06-2012 Side : 1 af 141 Side : 1 af 141 Indhold A2.2 Statiske beregninger Konstruktionsafsnit 2 1. Dimensionering af bjælke-forbindelsesgangen. 2 1.1 Dimensionering af bjælke i modulline G3 i Tagkonstruktionen. 2 1.2 Dimensionering

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Murværksprojektering\Version 7.04 Eksempel 1. Kombinationsvæg

Murværksprojektering\Version 7.04 Eksempel 1. Kombinationsvæg Kombinationsvæg Modulet beregner lastfordelingen mellem for- og bagmur for vindlasten og momentet hidrørende fra topexcentriciteten i henhold til de indgående vægges stivheder (dvs. en elastisk beregning)

Læs mere

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Konstruktion

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Konstruktion Konstruktion 1 2 Bilag K1: Laster på konstruktion Bygningen, der projekteres, dimensioneres for følgende laster: Egen-, nytte-, vind- og snelast. Enkelte bygningsdele er dimensioneret for påkørsels- og

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

Ber egningstabel Juni 2017

Ber egningstabel Juni 2017 Beregningstabel Juni 2017 Beregningstabeller Alle tabeller er vejledende overslagsdimensionering uden ansvar og kan ikke anvendes som evt. myndighedsberegninger, som dog kan tilkøbes. Beregningsforudsætninger:

Læs mere

Dimensionering af samling

Dimensionering af samling Bilag A Dimensionering af samling I det efterfølgende afsnit redegøres for dimensioneringen af en lodret støbeskelssamling mellem to betonelementer i tværvæggen. På nedenstående gur ses, hvorledes tværvæggene

Læs mere

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F: 8621-3399 www.muncholm.dk Additiv Decke - beregningseksempel Indholdsfortegnelse: Side 1: Forudsætninger Side 2: Spændvidde under udstøbning Side

Læs mere

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDARBEJDET AF: SINE VILLEMOS DATO: 29. OKTOBER 2008 Sag: 888 Gyvelvej 7, Nordborg Emne: Udvalgte beregninger, enfamiliehus Sign: SV Dato: 29.0.08

Læs mere

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2 4 HOVEDSTABILITET 4 HOVEDSTABILITET 1 4.1 Generelt 2 4.2 Vandret lastfordeling 4 4.2.1.1 Eksempel - Hal efter kassesystemet 7 4.2.2 Lokale vindkræfter 10 4.2.2.1 Eksempel Hal efter skeletsystemet 11 4.2.2.2

Læs mere

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 BESKRIVELSE AF DET STATISKE SYSTEM... 2 LODRETTE LASTER:... 2 VANDRETTE LASTER:... 2 OMFANG AF STATISKE BEREGNINGER:... 2 KRÆFTERNES GENNEMGANG IGENNEM BYGGERIET...

Læs mere

A. BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER FOR KONSTRUKTION... A.1 A.1 Normgrundlag... A.1 A.2 Styrkeparametre... A.2 A.2.1 Beton... A.2 A.2.2 Stål... A.

A. BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER FOR KONSTRUKTION... A.1 A.1 Normgrundlag... A.1 A.2 Styrkeparametre... A.2 A.2.1 Beton... A.2 A.2.2 Stål... A. Indholdsfortegnelse A. BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER FOR KONSTRUKTION... A. A. Normgrundlag... A. A. Styrkeparametre... A. A.. Beton... A. A.. Stål... A. B. SKITSEPROJEKTERING AF BÆRENDE SYSTEM...B. B. Udformning

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1. Dokumentationsrapport ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1. Dokumentationsrapport ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Dokumentationsrapport 2008-12-08 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com U D V I

Læs mere

Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler

Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler November 2007 Indhold 1 Eksempel 1: Stålramme i halkonstruktion... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Opsætning... 3 1.3 Knuder og stænger... 5 1.4 Understøtninger...

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation Redegørelse for den statiske dokumentation Udvidelse af 3stk. dørhuller - Frederiksberg Allé Byggepladsens adresse: Frederiksberg Allé 1820 Matrikelnr.: 25ed AB Clausen A/S side 2 af 15 INDHOLD side A1

Læs mere

Festtelt, Aluminiumrammer Type 6,0-2,2-3,3 og Type 9,0-2,2-3,8 Statiske beregninger EN 13782:2005

Festtelt, Aluminiumrammer Type 6,0-2,2-3,3 og Type 9,0-2,2-3,8 Statiske beregninger EN 13782:2005 Festtelt, Aluminiumrammer Type 6,0-2,2-3,3 og Type 9,0-2,2-3,8 Statiske beregninger EN 13782:2005 Kibæk Presenning Lyager 11, 6933 Kibæk Udgivelsesdato : Juli 2009 Projekt : 14.7414.07 Rev. : A Udarbejdet

Læs mere

appendiks a konstruktion

appendiks a konstruktion appendiks a konstruktion Disposition I dette appendiks behandles det konstruktive system dvs. opstilling af strukturelle systemer samt dimensionering. Appendikset disponeres som følgende. NB! Beregningen

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th.

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Dato: 19. juli 2017 Sags nr.: 17-0678 Byggepladsens adresse: Ole Jørgensens Gade 14 st. th. 2200 København

Læs mere

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 KOGEBOG BILAG Copyright Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C Tlf. 72 20 38 00 poul.christiansen@teknologisk.dk Bilag 1 Teknologisk Institut

Læs mere

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster Bilag A Laster Følgende er en gennemgang af de laster, som konstruktionen påvirkes af. Disse bestemmes i henhold til DS 410: Norm for last på konstruktioner, hvor de konkrete laster er: Nyttelast (N) Snelast

Læs mere

Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne

Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne april 05, LC Den viste halbygning er opbygget af en række stålrammer med en koorogeret stålplade som tegdækning. Stålpladen fungerer som stiv skive i tagkonstruktionen.

Læs mere

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner)

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

Redegørelse for statisk dokumentation

Redegørelse for statisk dokumentation Redegørelse for statisk dokumentation Nedrivning af bærende væg Vestbanevej 3 Dato: 22-12-2014 Sags nr: 14-1002 Byggepladsens adresse: Vestbanevej 3, 1 TV og 1 TH 2500 Valby Rådgivende ingeniører 2610

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

Kap. 1 Projekteringsgrundlag. Statikjournal. Som projekteringsgrundlag har vi brugt følgende Eurocode som vist herunder:

Kap. 1 Projekteringsgrundlag. Statikjournal. Som projekteringsgrundlag har vi brugt følgende Eurocode som vist herunder: Kap. 1 Projekteringsgrundlag Statikjournal Som projekteringsgrundlag har vi brugt følgende Eurocode som vist herunder: Kap. 2 - Statisk analyse Lodret last Rem Rem Sne Tag Spær Lægter + fast. undertag

Læs mere

Modulet kan både beregne skjulte buer og stik (illustreret på efterfølgende figur).

Modulet kan både beregne skjulte buer og stik (illustreret på efterfølgende figur). Murbue En murbue beregnes generelt ved, at der indlægges en statisk tilladelig tryklinje/trykzone i den geometriske afgrænsning af buen. Spændingerne i trykzonen betragtes i liggefugen, hvor forskydnings-

Læs mere

Deformation af stålbjælker

Deformation af stålbjælker Deformation af stålbjælker Af Jimmy Lauridsen Indhold 1 Nedbøjning af bjælker... 1 1.1 Elasticitetsmodulet... 2 1.2 Inertimomentet... 4 2 Formelsamling for typiske systemer... 8 1 Nedbøjning af bjælker

Læs mere

Dimension Plan Ramme 4

Dimension Plan Ramme 4 Dimension Plan Ramme 4 Eksempler August 2013 Strusoft DK Salg Udvikling Filial af Structural Design Software Diplomvej 373 2. Rum 247 Marsallé 38 info.dimension@strusoft.com in Europe AB, Sverige DK-2800

Læs mere

Konstruktion IIIb, gang 13 (Jernbetonplader)

Konstruktion IIIb, gang 13 (Jernbetonplader) Christian Frier Aalborg Universitet 003 Konstrktion IIIb, gang 13 (Jernbetonplader) Virkemåde / dformninger / nderstøtninger Overslagsregler fra Teknisk Ståbi Enkeltspændte plader Dobbeltspændte plader

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Version.0 Dokumentationsrapport 009-03-0 Teknikerbyen 34 830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 7 89 16 www.alectia.com U D V

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER vedrørende stålbjælker

STATISKE BEREGNINGER vedrørende stålbjælker Willemoesgade 2 5610 Assens Mobil 22 13 06 44 E-mail tm@thorvaldmathiesen.dk STATISKE BEREGNINGER vedrørende stålbjælker Stefansgade 65 3 TV, 2200 København N Sag Nr.: 15.342 Dato: 17-11-2015 Rev.: 04-12-2015

Læs mere

DS/EN 1520 DK NA:2011

DS/EN 1520 DK NA:2011 Nationalt anneks til DS/EN 1520:2011 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke bærende armering Forord Dette nationale anneks (NA) knytter

Læs mere

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 2014 Trækonstruktioner B4-2-F14 PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 1 Titelblad Tema: Bygningen og dens omgivelser Titel: Projektgruppe: B4-2-F14 Projektperiode: P4-projekt 4. semester

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation A. Konstruktionsdokumentation A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Juni 018 : 01.06.016 A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Rev. : 0.06.018 Side /13 SBi

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

Geoteknisk last vs. konstruktionslast, Note 2 (fortsat fra PBHs indlæg)

Geoteknisk last vs. konstruktionslast, Note 2 (fortsat fra PBHs indlæg) DGF høring af Dim.håndbogens baggrundsartikel for Nyt DK NA til EC7-1 Disposition Geoteknisk last vs. konstruktionslast, Note 2 (fortsat fra PBHs indlæg) Eksempler: (ingen tal, kun principper) - Støttekonstruktion

Læs mere

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Betonelementer udnyttet til grænsen Kaare K.B. Dahl Agenda Nøgletal og generel opbygning Hovedstatikken for lodret last Stål eller beton? Lidt om beregningerne Stabilitet

Læs mere

Plan Ramme 4. Eksempler. Januar 2012

Plan Ramme 4. Eksempler. Januar 2012 Plan Ramme 4 Eksempler Januar 2012 Indhold 1. Eksempel 1: Stålramme i halkonstruktion... 3 1.1. Introduktion... 3 1.2. Opsætning... 3 1.3. Knuder og stænger... 4 1.4. Understøtninger... 7 1.5. Charnier...

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1996-1-1 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner)

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Førspændt/efterspændt beton Statisk virkning af spændarmeringen Beregning i anvendelsesgrænsetilstanden Beregning i brudgrænsetilstanden Kabelkrafttab

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Konstruktionsmæssige forhold med 3D betonprint

Konstruktionsmæssige forhold med 3D betonprint Konstruktionsmæssige forhold med 3D betonprint Eksisterende printprincipper og deres statiske muligheder og begrænsninger v. Kåre Flindt Jørgensen, NCC Danmark A/S 1 Vægprincipper Kantvægge V-gitret væg

Læs mere

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3.1 Lodrette laster 3.1.1 Nyttelast 6 3.1. Sne- og vindlast 6 3.1.3 Brand og ulykke 6 3. Lastkombinationer 7 3..1 Vedvarende eller midlertidige dimensioneringstilfælde

Læs mere

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker)

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Bøjningsdimensionering af bjælker - Statisk bestemte bjælker - Forankrings og stødlængder - Forankring af endearmering - Statisk ubestemte bjælker Forskydningsdimensionering

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Deklarerede styrkeparametre: Enkelte producenter har deklareret styrkeparametre for bestemte kombinationer af sten og mørtel. Disse

Læs mere

Lodret belastet muret væg efter EC6

Lodret belastet muret væg efter EC6 Notat Lodret belastet muret væg efter EC6 EC6 er den europæiske murværksnorm også benævnt DS/EN 1996-1-1:006 Programmodulet "Lodret belastet muret væg efter EC6" kan beregne en bærende væg som enten kan

Læs mere

Schöck Isokorb type K

Schöck Isokorb type K Schöck Isokorb type Schöck Isokorb type Armeret armeret Indhold Side Eksempler på elementplacering/tværsnit 36 Produktbeskrivelse 37 Planvisninger 38-41 Dimensioneringstabeller 42-47 Beregningseksempel

Læs mere

Titelblad. Synopsis. Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Bygningen og dens omgivelser. Sven Krabbenhøft. Jan Kirchner

Titelblad. Synopsis. Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Bygningen og dens omgivelser. Sven Krabbenhøft. Jan Kirchner 1 Titelblad Titel: Tema: Hovedvejleder: Fagvejledere: Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S Bygningen og dens omgivelser Jens Hagelskjær Ebbe Kildsgaard Sven Krabbenhøft Jan Kirchner Projektperiode:

Læs mere

Lastkombinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ

Lastkombinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ Lastkobinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ Nu er henholdsvis den karakteristiske egenlast, last, vindlast, snelast nyttelast bestet for bygningens tre dele,, eedækkene kælderen. Derfor opstilles der

Læs mere

DESIGN OF MAT FOUNDATION. Mat Foundation Design(ACI )

DESIGN OF MAT FOUNDATION. Mat Foundation Design(ACI ) DESIGN OF MAT FOUNDATION Mat Foundation Design(ACI 318-11) Job Details Included Support X (m) Y (m) Z (m) Job Name: mjl 1 0.000-1.000 0.000 2 10.000-1.000 0.000 3 20.200-1.000 0.000 4 33.000-1.000 0.000

Læs mere

Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler)

Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler) Christian Frier Aalborg Universitet 006 Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler) Deformationsberegning af bjælker - Urevnet tværsnit - Revnet tværsnit - Deformationsberegninger i praksis

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION A1 A2 A3 Projektgrundlag Statiske beregninger Konstruktionsskitser Sagsnavn Sorrentovej 28, 2300 Klient Adresse Søs Petterson Sorrentovej 28 2300 København

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg -Bianco Lunos Allé 8B st tv

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg -Bianco Lunos Allé 8B st tv J Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg -Bianco Lunos Allé 8B st tv Rev. 12-07-2016 Sags nr.: 16-0239 Byggepladsens adresse: Bianco Lunos Allé 8B st tv 1868 Frederiksberg

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

Opgave 1. Spørgsmål 4. Bestem reaktionerne i A og B. Bestem bøjningsmomentet i B og C. Bestem hvor forskydningskraften i bjælken er 0.

Opgave 1. Spørgsmål 4. Bestem reaktionerne i A og B. Bestem bøjningsmomentet i B og C. Bestem hvor forskydningskraften i bjælken er 0. alborg Universitet Esbjerg Side 1 af 4 sider Skriftlig røve den 6. juni 2011 Kursus navn: Grundlæggende Statik og Styrkelære, 2. semester Tilladte hjælemidler: lle Vægtning : lle ogaver vægter som udgangsunkt

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus Sag nr: 16.11.205 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 09/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

A. Laster G H. Kip. figur A.1 Principskitse over taget der viser de enkelte zoner [DS 410]. Område Mindste værdi [kn/m 2 ] Største værdi [kn/m 2 ]

A. Laster G H. Kip. figur A.1 Principskitse over taget der viser de enkelte zoner [DS 410]. Område Mindste værdi [kn/m 2 ] Største værdi [kn/m 2 ] Konstruktion A. Laster A Laster I det følgende kapitel beskrives de laster der påføres konstruktionen, samt hvorledes disse laster kombineres. Dette gøres for at finde den dimensionsgivende last på konstruktionen.

Læs mere

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP,

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP, Schöck Isokorb type, P, +, P+P, Schöck Isokorb type Indhold Side Eksempler på elementplacering/tværsnit 60 Produktbeskrivelse/bæreevnetabeller og tværsnit type 61 Planvisninger type 62-63 Beregningseksempel

Læs mere

EN GL NA:2010

EN GL NA:2010 Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Formidlet af Dansk Standard EN 1991-1-1 GL NA:2010 Grønlandsk nationalt anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1:

Læs mere

Eksempel på inddatering i Dæk.

Eksempel på inddatering i Dæk. Brugervejledning til programmerne Dæk&Bjælker samt Stabilitet Nærværende brugervejledning er udarbejdet i forbindelse med et konkret projekt, og gennemgår således ikke alle muligheder i programmerne; men

Læs mere

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S Etablering af ny fabrikationshal for Dokumentationsrapport for stålkonstruktioner Byggeri- & anlægskonstruktion 4. Semester Gruppe: B4-1-F12 Dato: 29/05-2012 Hovedvejleder: Jens Hagelskjær Faglig vejleder:

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16 Indholdsfortegnelse A1. Projektgrundlag... 3 Bygværket... 3 Grundlag... 3 Normer mv.... 3 Litteratur... 3 Andet... 3 Forundersøgelser... 4 Konstruktioner... 5 Det bærende system... 5 Det afstivende system...

Læs mere

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP,

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP, Schöck Isokorb type, P, +, P+P, Schöck Isokorb type 10 Armeret armeret Indhold Side Eksempler på elementplacering/tværsnit 60 Produktbeskrivelse/bæreevnetabeller og tværsnit type 61 Planvisninger type

Læs mere

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa Aabenraa den 02.09.2014 Side 1 af 16 Bygherre: Byggesag: Arkitekt: Emne: Forudsætninger: Tønder Kommune Løgumkloster Distriktsskole Grønnevej 1, 6240 Løgumkloster Telefon 74 92 83 10 Løgumkloster Distriktsskole

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

I den gældende udgave af EN (6.17) angives det, at søjlevirkning kan optræde

I den gældende udgave af EN (6.17) angives det, at søjlevirkning kan optræde Lodret belastet muret væg Indledning Modulet anvender beregningsmodellen angivet i EN 1996-1-1, anneks G. Modulet anvendes, når der i et vægfelt er mulighed for (risiko for) 2. ordens effekter (dvs. søjlevirkning).

Læs mere

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System 2012, Grontmij BrS2001112 ISOVER Plus System Indholdsfortegnelse Side 1 Ansvarsforhold... 2 2 Forudsætninger... 2 3 Vandrette laster... 3 3.1 Fastlæggelse af vindlast... 3 3.2 Vindtryk på overflader...

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere